TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE"

Transkriptio

1 TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman kohonneita kosteuksia parin tilan lattiarakenteissa. Näistä toisen luokkatilan lattia avattiin, kuivatettiin ja pinnoitettiin uudelleen joululoman aikana. Samassa yhteydessä luokkatilan jakoseinä poistettiin. Kesällä 2017 tullaan avaamaan, kuivattamaan ja pinnoittamaan toisen luokan lattia, missä oli myös hieman kohonneita kosteusarvoja. Lisäksi ilmanvaihdon säätö- ja mittaustyöt on saatu valmiiksi. Viikolla 9/2017 rakennuksessa havaittiin lämpimänkäyttöveden kiertoputkessa pieni vuoto ja tästä johtuen tämä alue on osastoitu ja kuivatuksessa. Vuoto oli kastellut hieman lattiaa, mutta seinärakenteet olivat säilyneet kuivina. Rakennuksen henkilökunnalle ja oppilaille on järjestetty oirekysely. Kyselyn on tehnyt Tuula Putus IndoorAid Oy:stä. Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan Loviisan kaupungin kotisivuilla. Edellä mainituilla toimenpiteillä on pyritään parantamaan rakennuksen sisäilman laatua. Sisäilman laatua tullaan seuraamaan kuluvan kouluvuoden aikana. Loviisan kaupunki, tilapalvelu

2 Koskenkylän koulun henkilökunnan oirekysely; marraskuu 2016 Yhteenvetoraportti N=9 Julkaistu: , tulokset analysoitu Sisäilmaoirekysely tehtiin Loviisan kaupungin pyynnöstä Koskenkylän koulun henkilökunnalle sähköpostin välityksellä. Kyselyn vastausaktiivisuus jäi erittäin matalaksi ja tuloksia voi pitää lähinnä suuntaa-antavina. Kaikki vastaajat olivat naisia. Sisäilman koettu laatu on hyvä. Oireita on erittäin niukasti. Yleinen terveydentila on hyvä ja työviihtyvyys korkealla tasolla. Infektiosairauksia on raportoitu tavanomaista enemmän ja toistuvat poskiontelontulehdukset ovat ainoa ja heikko signaali mahdollisesta sisäilmaongelmasta, joka ilmeisesti on äskettäin korjattu. Hoidon tarvetta ja poissaoloja on vielä jonkin verran. Lääkärin toteamia sairauksia ei ole odotusarvoa enempää. Löydökset eivät anna aihetta erityisiin jatkotoimenpiteisiin. Sukupuoli: Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. mies 2. nainen 9 100,00% 9 Luokan/työhuoneen sijainti rakennuksessa Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ala-aste 7 77,78% 2. kanslia, hallinto 1 11,11% 3. keittiö 1 11,11% 4. työskentelen koko koulun alueella 4 44,44% 5. työhuoneen/luokan sijainti vaihtelee 2 22,22% Rakennuksessa työskennellään lähinnä 1. kerroksen alueella. Missä kerroksessa työskentelette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. pohjakerros, kellari kerros 8 88,89% kerros kerros

3 5. työpisteen sijainti vaihtelee 1 11,11% 9 Kaikkien vastaajien työpiste vaihtelee vähintään viikoittain. Kuinka usein työskentelette muualla kuin omassa luokassanne/työhuoneessanne: Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. päivittäin 5 55,56% 2. viikoittain 4 44,44% 3. kuukausittain 4. harvemmin 9 Viisi vastaajaa yhdeksästä on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vain lyhyen aikaa, 1-5 vuoden ajan. Neljä vastaajaa olivat pitkäaikaisia työntekijöitä. Kuinka kauan olette työskennellyt nykyisen työnantajan palveluksessa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. alle vuoden 2. 1 vuoden 1 11,11% 3. 2 vuotta 2 22,22% 4. 3 vuotta 1 11,11% 5. 4 vuotta 6. 5 vuotta 1 11,11% 7. 6 vuotta 8. 7 vuotta 9. 8 vuotta 1 11,11% vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 1 11,11% vuotta 1 11,11%

4 16. yli 30 vuotta 1 11,11% 9 Nykyisissä työtiloissa valtaosa vastanneista oli työskennellyt melko lyhyen ajan ja yksi hyvin pitkään. Kuinka kauan olette työskennellyt nykyisissä työtiloissa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. alle vuoden 2. 1 vuoden 1 11,11% 3. 2 vuotta 2 22,22% 4. 3 vuotta 4 44,44% 5. 4 vuotta 6. 5 vuotta 1 11,11% 7. 6 vuotta 8. 7 vuotta 9. 8 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 16. yli 30 vuotta 1 11,11% 9 Vain kahdella oli tietoa omasta altistumisesta kosteusvauriomikrobeille. Kuinka monta vuotta yhteensä olette käsityksenne mukaan altistunut tähänastisen työuranne aikana homeille tai muille kosteusvauriomikrobeille? Arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. alle vuoden 1 11,11% vuotta 1 11,11% vuotta vuotta 5. yli 20 vuotta

5 6. ei tietoa 7 77,78% 9 Koettu terveydentila oli valtaosalla vastanneista hyvin vakaa. Yhdellä työntekijällä terveys on huonontunut. Onko terveydentilanne muuttunut nykyisessä työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden aikana? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei muutosta 8 88,89% 2. parantunut jonkin verran 3. parantunut selvästi huonontunut jonkin verran huonontunut selvästi 1 11,11% 6. en osaa sanoa 9 Lisätietoja: Kukaan vastanneista ei katso altistuneensa työtiloista johtuville haitoille. Kahdella oli kokemus itse työhön liittyvistä riskeistä. Oletteko oman käsityksenne mukaan altistunut työtiloissanne haitallisille aineille tai vaaratekijöille viimeisten 12 kk aikana? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 7 77,78% kyllä, itse työstä johtuville haitoille 2. (esim. kiire, stressi, ergonomiaongelmat) kyllä, työtiloista johtuville haitoille 3. (pöly, mikrobit, huono sisäilma) 2 22,22% Kuiva ilma, tunkkaisuus ja riittämätön ilmanvaihto haittasivat viikoittain tai päivittäin joitakin vastaajia (taulukossa vihreä ja vaalean keltainen väri). Useimmilla vastaajilla oli haittahavaintoja vain harvemmin (tumma keltainen väri taulukossa). Lähes kaikkien mielestä ilma tuntuu kuivalta. Melu oli yleisin haitta. Onko teitä haitannut työtiloissanne jokin seuraavista tekijöistä viimeisten 12 kuukauden aikana?

6 kyllä, päivittäin (Arvo: 4) kyllä, joka viikko (Arvo: 3) kyllä, harvemmin (Arvo: 2) ei koskaan (Arvo: 1) veto liian korkea huonelämpötila vaihteleva huonelämpötila liian matala huonelämpötila kuiva ilma tunkkainen ilma kostea ilma riittämätön ilmanvaihto homeen tai maakellarin haju viemärin haju muut epämiellyttävät hajut tupakansavu melu heikko valaistus tai häikäisy havaittava pöly tai lika 2% 10% 35% 53% Työtiloja on äskettäin korjattu. Onko työtiloissanne tehty korjauksia kuluvan vuoden aikana? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 3 33,33% 2. kyllä, omissa työtiloissani 5 55,56% 3. kyllä, muualla 1 11,11% Oirelun vuoksi kukaan ei ole joutunut välttämään työtiloja. Oletteko oireiden tai epämukavuuden vuoksi välttänyt työskentelyä tai oleskelua tietyissä työtiloissa viimeisten 12 kuukauden aikana

7 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 9 100,00% 2. kyllä 9 Väistötiloihin ei ole ollut tarvis siirtyä. Oletteko korjaustöiden vuoksi joutunut siirtymään toisiin tiloihin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 9 100,00% 2. kyllä 9 Terveydentilassa ei ole havaittu muutoksia. Onko terveytenne muuttunut tilojen vaihtamisen jälkeen? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 2 25,00% 2. kyllä, parantunut 3. kyllä, huonontunut 4. en ole vaihtanut työtiloja 6 75,00% 8 Oletteko havainnut terveydentilanne muuttuvan rakennuksen eri osissa tai kerroksissa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 9 100,00% 2. kyllä 3. terveydentila paranee, missä: 4. terveydentila heikkenee, missä? 5. ei muutoksia: missä? Kahdella on käytössä ilmanpuhdistin. Siitä on hyötyä yhdelle vastaajalle. Onko teillä työtiloissanne ilmanpuhdistinta?

8 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 5 55,56% 2. kyllä 1 11,11% 3. en tiedä 3 33,33% 9 Jos vastasitte kyllä, onko puhdistimesta mielestänne apua? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. on selvästi apua 1 16,67% on jonkin verran apua ei hyötyä mutta ei haittaakaan 1 16,67% 4. jonkin verran haittaa 5. selvästi haittaa 6. ei ole ilmanpuhdistinta 4 66,67% 6 Yleinen työviihtyvyys on hyvällä tasolla. Miten viihdytte työssänne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. erinomaisesti 4 44,44% 2. hyvin 5 55,56% 3. kohtalaisesti 4. huonosti 5. en osaa sanoa 9 Työ koetaan mielenkiintoiseksi ja innostavaksi, työkuormitus on maltillisella tasolla, vaikutusmahdollisuudet koetaan melko hyviksi ja vertaistuki on erinomaisella tasolla. Työhön liittyvää stressiä on usein vain yhdellä vastaajalla.

9 Miten usein seuraavat väittämät toteutuvat työssänne? kyllä, useimmiten (Arvo: 4) kyllä, joskus (Arvo: 3) vain harvoin (Arvo: 2) ei koskaan (Arvo: 1) työni on mielenkiintoista ja innostavaa minulla on liian paljon työtä minulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhöni ja työoloihini saan tarvitessani apua työtovereiltani minulla on työhön liittyvää stressiä 47% 40% 11% 2% Kaikilla vastaajilla terveydentila on hyvä tai erinomainen. Millainen on terveydentilanne mielestänne tällä hetkellä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. erinomainen 1 11,11% 2. hyvä 8 88,89% 3. tyydyttävä 4. huono 9 Valtaosa vastaajista asuu omakotitalossa. Millainen asuntonne on? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. omakotitalo 7 77,78% 2. paritalo 3. rivitalo 4. kerrostaloasunto 2 22,22% 5. maatilan päärakennus 6. Jokin muu, mikä? 9

10 Yli puolella on kotieläimiä, mikä on tavanomaista pienissä taajamissa ja maaseudulla. Oletteko usein tekemisissä kotieläinten kanssa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 3 33,33% 2. eläimiä on kotona 5 55,56% 3. eläimiä ystävien tai sukulaisten luona 4. eläinkontakteja muualla, esim. tallilla 5. eläimiä ollut kotona aikaisemmin, mutta ei ole enää 1 11,11% 6. Jokin muu, mikä Vain kahdella vastaajalla on vapaa-aikanaan tapahtuvaa altistumista eloperäisille pölyille. Oletteko usein vapaa-aikananne tekemisissä hakkeen, mullan, kompostin tai jonkin muun helposti homehtuvan eloperäisen materiaalin kanssa? Tässä ei tarkoiteta huonekasveja ja jo aikaisemmin mainittuja kotieläimiä. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 7 77,78% 2. kyllä 2 22,22% 9 Kukaan ei altistu muiden tupakansavulle. Kuinka usein hengitätte tupakansavuista ilmaa sisätiloissa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei koskaan tai hyvin harvoin 9 100,00% 2. kuukausittain 3. viikoittain 4. päivittäin 9 Kukaan vastaajista ei tupakoi säännöllisesti. Yksi tupakoi satunnaissesti ja kolme on tupakoinut aikaisemmin. Tupakoitteko tai oletteko koskaan polttanut säännöllisesti? Tupakoinnilla tarkoitetaan tässä vähintään yhtä savuketta, sikaria, piipullista tai nuuska-annosta päivässä vähintään vuoden ajan. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80%

11 1. ei koskaan 5 55,56% kyllä, tupakoin säännöllisesti kyllä, tupakoin satunnaisesti tai jaksoittain olen tupakoinut aikaisemmin, mutta lopettanut 1 11,11% 3 33,33% 9 Vain yhdellä on ollut kodissaan kosteusvaurio joka on korjattu. Millaisia kosteus- tai homeongelmia teillä on ollut asunnossanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei mitään 7 77,78% kosteusvaurio, jota ei ole korjattu homevaurio, jota ei ole korjattu hajuhaitta, jota ei ole korjattu ollut kosteusvaurio, joka on korjattu ollut homevaurio, joka on korjattu ollut hajuhaitta, joka on korjattu selvitykset ja korjaukset ovat kesken 1 11,11% 9. Jokin muu, mikä 1 11,11% Aiemmin todetusta kosteusvauriosta on ollut henkilölle lähinnä viihtyvyyshaittaa. Onko teillä ollut asuntonne kosteusvauriosta haittoja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 8 88,89% 2. viihtyvyyshaittaa 1 11,11% 3. terveyshaittaa

12 sekä viihtyvyys- että 4. terveyshaittaa 9 Työpaikan sisäilmatekijöistä on ollut yhdelle henkilölle viihtyvyyshaittaa. Onko mielestänne työpaikkanne sisäilmatekijöistä aiheutunut teille haittoja viimeisten 12 kuukauden aikana? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 8 88,89% 2. kyllä, viihtyvyyshaittoja 1 11,11% 3. kyllä, terveyshaittoja 4. kyllä, sekä viihtyvyys- että terveyshaittoja 9 Oireita raportoidaan erittäin vähän. Vain yhdellä vastaajalla on ollut tukkoisuutta ja nuhaa viikoittain. Kuinka usein teillä on ollut seuraavia hengitystieoireita tai silmäoireita viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk aikana aikana? Jos vastasitte 'kyllä', katoaako tai lievittyykö oire työpaikan ulkopuolella? ei päivittain, korkeintaan lainkaan, lähes viikoittain kerran, pari ei juuri päivittäin (Arvo: 2) kuukaudessa koskaan (Arvo: 3) (Arvo: 1) (Arvo: 0) kyllä ei (Arvo: (Arvo: 2) 1) nenän tukkoisuutta (11 %) vesinuhaa (11 %) sameaa nuhaa kurkkukipua nenän tukkoisuutta (avg: 1,00) vesinuhaa (avg: 1,00) sameaa nuhaa kurkkukipua (avg: 1,00)

13 käheyttä nenäverenvuotoa kuivaa yskää limaista yskää hapennälkää rasituksessa yöyskää hengenahdistusta hengityksen vinkunaa vinkuvaa yskää polttavaa kipua hengitysteissä tai keuhkoissa silmien kutinaa, kirvelyä tai ärsytystä käheyttä (avg: nenäverenvuotoa kuivaa yskää limaista yskää hapennälkää rasituksessa yöyskää (avg: 1,00) hengenahdistusta hengityksen vinkunaa (avg: vinkuvaa yskää polttavaa kipua hengitysteissä tai keuhkoissa (avg: silmien kutinaa, kirvelyä tai ärsytystä (avg: 1,00) 1% 1% 12% 86% 0% Vain yhdellä vastaajalla on ollut pään tuntumista raskaalta, nivelkipua, aamujäykkyyttä, lihaskipuja, rytmihäiriöitä ja virtsatieoireita. Nämä oireet eivät liity työpaikkaan. Kuinka usein teillä on ollut seuraavia yleisoireita viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk aikana aikana? Jos vastasitte 'kyllä', katoaako tai lievittyykö oire työpaikan ulkopuolella? päivittain, viikoittain lähes (Arvo: 2) korkeintaan kerran, pari ei lainkaan, ei juuri kyllä ei (Arvo: (Arvo: 2) 1)

14 päivittäin (Arvo: 3) kuukaudessa (Arvo: 1) koskaan (Arvo: 0) kuumetta yli 37,5 C tai vilunväreitä väsymystä, uupumusta pää tuntunut raskaalta (11 %) päänsärkyä, migreeniä nivelkipuja (11 %) nivelturvotusta aamujäykkyyttä nivelissä (11 %) kylmäaltistukseen liittyvää valkosormisuutta lihaskipuja (11 %) selkäkipuja virtsatieoireita (11 %) rytmihäiriöitä (11 %) rintakipuja kuumetta yli 37,5 C tai vilunväreitä väsymystä, uupumusta (avg: 1,00) pää tuntunut raskaalta (avg: 1,00) päänsärkyä, migreeniä (avg: nivelkipuja (avg: 1,00) nivelturvotusta aamujäykkyyttä nivelissä (avg: 1,00) kylmäaltistukseen liittyvää valkosormisuutta (avg: 1,00) lihaskipuja (avg: 1,00) selkäkipuja (avg: virtsatieoireita rytmihäiriöitä (avg: 1,00) rintakipuja (avg: 2% 3% 14% 81% 0% Neurologisia oireita on ollut erittäin vähän, vain yhdellä puutumista viikoittain. Kuinka usein teillä on ollut seuraavia neurologisia oireita viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk aikana aikana? Jos vastasitte 'kyllä', katoaako tai

15 lievittyykö oire työpaikan ulkopuolella? ei päivittain, korkeintaan lainkaan, lähes viikoittain kerran, pari ei juuri päivittäin (Arvo: 2) kuukaudessa koskaan (Arvo: 3) (Arvo: 1) (Arvo: 0) kyllä ei (Arvo: (Arvo: 2) 1) huimausta muistihäiriöitä keskittymisvaikeuksia ärtyneisyyttä huimausta (avg: muistihäiriöitä (avg: keskittymisvaikeuksia (avg: 1,00) ärtyneisyyttä (avg: 1,00) vapinaa vapinaa puutumista tai pistelyä raajoissa (11 %) lihasnykinää unihäiriöitä (11 %) puutumista tai pistelyä raajoissa (avg: 1,00) lihasnykinää (avg: unihäiriöitä (avg: 0% 3% 14% 84% 0% Yhdellä vastaajalla on ollut viikoittain vatsaoireita. Oire ei liity työhön. Kuinka usein teillä on ollut seuraavia vatsaoireita viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk aikana aikana? ei päivittain, korkeintaan lainkaan, lähes viikoittain kerran, pari ei juuri päivittäin (Arvo: 2) kuukaudessa koskaan (Arvo: 3) (Arvo: 1) (Arvo: 0) Jos vastasitte 'kyllä', katoaako tai lievittyykö oire työpaikan ulkopuolella? kyllä (Arvo: (Arvo: 2) ei 1)

16 ruokahaluttomuus pahoinvointi oksentelu vatsakivut ripuli, löysät ulosteet (11 %) verta ulosteessa ummetusta ruokahaluttomuus pahoinvointi oksentelu (avg: vatsakivut (avg: ripuli, löysät ulosteet (avg: verta ulosteessa ummetusta (avg: 0% 3% 1% 96% 0% 0% Yhdellä on ollut käsien iho-oireita, kahdella on psoriasis ja yhdellä punajäkälä. Iho-oireet eivät liity työhön. Kuinka usein teillä on ollut seuraavia iho-oireita ja ihottumia viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein ollut viimeisten 12 kk aikana aikana? Jos vastasitte 'kyllä', katoaako tai lievittyykö oire työpaikan ulkopuolella? ei päivittain, korkeintaan lainkaan, lähes viikoittain kerran, pari ei juuri päivittäin (Arvo: 2) kuukaudessa koskaan (Arvo: 3) (Arvo: 1) (Arvo: 0) kyllä ei (Arvo: (Arvo: 2) 1) kasvojen ihon kuivuus tai punoitus käsien ihon kuivuus, kutina tai punoitus (11 %) nokkosrokkoa, urtikariaa kasvojen ihon kuivuus tai punoitus (avg: käsien ihon kuivuus, kutina tai punoitus (avg: 1,00) nokkosrokkoa, urtikariaa (avg:

17 mustelmia ilman vammaa/kolhuja voimakasta hiustenlähtöä psoriasis (22 %) punajäkälä iholla tai suussa (11 %) sieni-ihottuma mustelmia ilman vammaa/kolhuja voimakasta hiustenlähtöä psoriasis (avg: 1,00) punajäkälä iholla tai suussa sieni-ihottuma 4% 1% 11% 84% 0% Flunssaa on sairastettu paljon. Poskiontelotulehduksia on ollut kahdella, mikä on odotusarvoa enemmän. Pienessä aineistossa löydös voi johtua myös sattumasta. Onko teillä ollut hengitystietulehduksia viimeisten 12 kuukauden aikana? Jos vastaatte kyllä, arvioikaa kuinka monta tulehdusta yhteensä / 12 kk. kyllä (Arvo: 2) ei (Arvo: 1) kuumeeton flunssa, nuha (100 %) nuhakuume (40 %) nielurisatulehdus, angiina välikorvatulehdus poskiontelotulehdus, sinuiitti (25 %) kurkunpäätulehdus, laryngiitti keuhkoputkentulehdus keuhkokuume oksennustauti, ripulitauti (43 %) influenssa 16% 84% Joillakin vastaajilla flunssat ovat olleet toistuvia. Kahdella vastaajalla on ollut toistuva poskiontelontulehdus. kuinka monta kertaa? kuumeeton flunssa, nuha Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2 25,00% 2. 2 kertaa 3 37,50% 3. 3 kertaa 2 25,00% 4. 4 kertaa

18 5. 5 kertaa 1 12,50% 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 8 nuhakuume Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 4 80,00% 2. 2 kertaa 1 20,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 5 poskiontelotulehdus, sinuiitti Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2. 2 kertaa 1 50,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 1 50,00% 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 2 kurkunpäätulehdus, laryngiitti

19 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2. 2 kertaa 1 100,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 1 oksennustauti, ripulitauti Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 3 75,00% 2. 2 kertaa 1 25,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 4 influenssa Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 2. 2 kertaa 1 100,00% 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa

20 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 1 jokin muu infektio: Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 1 kerran 1 100,00% 2. 2 kertaa 3. 3 kertaa 4. 4 kertaa 5. 5 kertaa 6. 6 kertaa 7. 7 kertaa 8. 8 kertaa tai useammin 1 Melkein 80 % vastaajista on käynyt lääkärin vastaanotolla hengitystieinfektion vuoksi. Neljällä vastaajalla käynnit ovat olleet toistuvia. Kuinka monta kertaa olette käynyt lääkärin vastaanotolla infektiosairauksien vuoksi viimeisten 12 kuukauden aikana? Jos ette muista tarkkaa lukumäärää, arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 0 kertaa 2 22,22% 2. 1 kerran 3 33,33% 3. 2 kertaa 2 22,22% 4. 3 kertaa 5. 4 kertaa 1 11,11% 6. 5 kertaa 1 11,11% 7. 6 kertaa 8. 7 kertaa 9. 8 kertaa kertaa kertaa tai enemmän

21 9 Kolme henkilöä yhdeksästä on saanut antibioottihoidon. Kahdella on ollut toistuvia antibioottihoitoja. Kuinka monta kertaa olette saanut antibioottikuureja infektiosairauksiin viimeisten 12 kuukauden aikana? Jos ette muista tarkkaa lukumäärää, arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. 0 kertaa 6 66,67% 2. 1 kerran 1 11,11% 3. 2 kertaa 4. 3 kertaa 1 11,11% 5. 4 kertaa 1 11,11% 6. 5 kertaa 7. 6 kertaa 8. 7 kertaa 9. 8 kertaa kertaa kertaa tai useammin 9 Kaikki vastaajat ovat olleet poissa työstä infektioiden vuoksi, mikä on jossain määrin epätavallista. Yhdellä vastaajalla poissaoloja on enemmän kuin viikko. Kuinka monta päivää olette ollut poissa työstä hengitystieoireiden tai infektioiden vuoksi viimeisten 12 kuukauden aikana? Matkojen tai muiden syiden vuoksi tapahtunutta poissaoloa ei lasketa mukaan. Arvio riittää. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei yhtään päivää päivää 4 44,44% päivää 4 44,44% päivää 1 11,11% päivää 6. yli 25 päivää 7. en osaa sanoa 9

22 Kahdella on tehty poskiontelontulehduksen vuoksi toimenpiteitä. Onko teille tehty poskiontelontulehdusten vuoksi punktioita tai leikkauksia? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei koskaan 7 77,78% 2. punkteerattu kerran 2 22,22% 3. punkteerattu useamman kerran 4. leikattu kerran 5. leikattu useamman kerran 6. Jotain muuta, mitä 1 11,11% 7. Jotain muuta, mitä Kenelläkään ei ole ollut silmätulehduksia. Kuinka monta kertaa teillä on ollut silmän sidekalvontulehdus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei yhtään kertaa 9 100,00% 2. 1 kerran 3. 2 kertaa 4. 3 kertaa 5. 4 kertaa 6. 5 kertaa 7. 6 kertaa 8. 7 kertaa 9. 8 kertaa kertaa kertaa tai useammin 9 Yhdellä vastaajalla on astma ja yhdellä jokin autoimmuunisairaus. Neljällä on lisäksi muita sairauksia. Onko teillä jokin lääkärin toteama sairaus tai tila? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. astma 1 14,29%

23 2. allerginen nuha 3. maitorupi, taiveihottuma eli atooppinen ihottuma 4. allerginen silmätulehdus 5. keliakia diabetes, nuoruusiän sokeritauti diabetes, aikuisiän sokeritauti 8. nivelreuma 9. selkärankareuma muu reumasairaus, 10. autoimmuunisairaus 11. nivelrikko, nivelkuluma 12. kilpirauhasen vajaatoiminta 13. kilpirauhasen ylitoiminta 1 14,29% 14. kilpirauhastulehdus 15. kyhmyjä kilpirauhasessa 16. syöpä 17. keuhkoahtaumatauti 18. kr. krooninen bronkiitti, keuhkoputkentulehdus 19. keuhkolaajentuma, emfyseema 20. homepölykeuhko, alveoliitti 21. sepelvaltimotauti, muu sydänsairaus kohonnut verenpaine, 22. verenpainetauti 23. munuaissairaus 24. maksasairaus

24 25. selkäsairaus 26. Crohnin tauti 27. haavainen paksusuolitulehdus silmän värikalvon 28. tulehdus, iriitti ei mitään yllä olevista 29. sairauksista Jokin muu sairaus, 30. mikä Jokin muu sairaus, 31. mikä 4 57,14% 4 57,14% 1 14,29% Kahdella on jatkuva lääkitys. Määrä on tavanomainen. Käytättekö lääkkeitä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei 4 44,44% 2. kyllä tarvittaessa 3 33,33% 3. kyllä kausittain, jaksottain 4. kyllä jatkuvasti 2 22,22% Yhdelle vastaajalle on tehty PEF-seuranta ja yhdelle verikokeita. Onko teille tehty allergiatestejä, otettu verikokeita tai tehty keuhkojen toimintatutkimuksia hengitystieoireiden tai sisäilma-altisteiden vuoksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei ole tutkittu 5 62,50% tehty ihotestejä allergian selvittämiseksi otettu verikokeita, tulehdusarvoja, verenkuva tms. tutkittu keuhkojen toimintaa (PEF- 1 12,50% 1 12,50%

25 5. 6. puhallusseuranta, spirometria) mitattu allergiavastaaineita (IgE) homeille tai pölypunkeille mitattu altistumista mittaavia vastaaineita (IgG) homeille 7. Jokin muu, mikä 1 12,50% 8. Jokin muu, mikä Muualla ilmeneviä oireita raportoidaan niukasti. Saatteko oireita työpaikan ulkopuolisissa tiloissa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei ole oireita 8 88,89% 2. ainoastaan työpaikalla, ei muualla 3. kaupoissa hajusteista ja partavesistä tupakansavusta ja - hajusta hotelleissa, muissa majoituspaikoissa uimahalleissa, jäähalleissa tms. urheilutiloissa kirjastoissa, kirpputoreilla, vanhojen tavaroiden kaupoissa maatalouden tuotantorakennuksissa, talleilla, navetassa tms. 1 11,11% ulkona luonnossa 10. kesällä tai syksyllä 11. ulkona pakkasella 1 11,11% 12. katupölystä

26 13. julkisissa liikennevälineissä kemikaaleista ja 14. pesuaineista 15. kotona 16. Jokin muu, mikä 17. Jokin muu, mikä Lähes kaikilla vastaajilla on akateeminen loppututkinto. Millainen on ammattikoulutuksenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. ei ammattikoulutusta ammattikurssi tai muuta 2. kurssimaista opiskelua 3. ammattikoulu 1 11,11% opisto tai muu keskiasteen 4. tutkinto 5. ammattikorkeakoulututkinto 1 11,11% akateeminen loppututkinto 6. yliopistossa tai korkeakoulussa 7 77,78% 7. Jokin muu, mikä 9 Melkein kaikki ovat kokopäivätyössä. Työskentelettekö Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 1. kokopäivätyössä 8 88,89% 2. osa-aikatyössä 1 11,11% 3. osa-aikaeläkkeellä 4. harjoittelija tai opiskelija 5. Jokin muu, mikä 9 Suostutteko luovuttamaan ym. tiedot luottamuksellisesti ja nimettömänä tutkimustarkoitukseen. Tutkimuksessa verrataan sisäilmatekijöiden, elintapojen ja terveydentilan välistä yhteyttä. Hankkeessa on tutkijoita Turun yliopistosta ja Åbo Akademista. Tavoitteena on verrata

27 työntekijöiden allergioiden ja infektioiden esiintyvyyttä useilla erilaisilla työpaikoilla, joista osa on kosteusvaurioisia ja osa vertailutyöpaikkoja. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% suostun 1. kyselytutkimuksen osalta suostun ja olen kiinnostunut lisäksi osallistumaan 2. kliiniseen jatkotutkimukseen (verikoe) en suostu (tietonne poistetaan aineistosta 3. koulukohtaisen raportin kirjoittamisen jälkeen 6 66,67% 2 22,22% 1 11,11% 9

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Urjalan yläkoulun ja lukion henkilökunnan oirekysely; marraskuu 2014 Yhteenvetoraportti Raportti Urjalan yläkoulun ja lukion opettajien oirekyselystä on kirjoitettu joulukuun puolivälissä v. 2014. Kyselyyn

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LIITE 3. Turengin koulun henkilökunnan oirekysely; huhtikuu 2016 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Turengin koulun koko henkilökunnalle huhtikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä koulun

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 Yhteenvetoraportti N=393 Kysely avattiin 25.11.2016 ja vastausaika päättyi 19.12.2016. Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä ja oppilaat vastasivat

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä.

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä. TURUN PAATTISTEN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti oirekyselystä joka tehtiin marraskuussa 2015 sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi 93 oppilasta, mikä on 52 % koulun 179 oppilaasta.

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %. Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia.

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia. LAIHIAN LUKION OIREKYSELY; HUHTIKUU 2017 Yhteenvetoraportti, joka on tehty ala- ja yläasteen koulukyselyjen yhteydessä sisäilmaongelman mahdollisen terveysriskin selvittämiseksi. Kyselyyn vastasi vain

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LAIHIAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Laihian yläkoulun oppilaille keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 203 oppilasta, mikä on noin puolet koulun oppilaista.

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä:

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä: Tuula Putus T:mi IndoorAid PARKANON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2015 Yhteenvetoraportti Oirekysely on tehty oppilaiden vanhemmille suunnatulla sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi huhti-toukokuun

Lisätiedot

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %).

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %). LAIHIAN ALAKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti Kirkonkylän koulussa on yhteensä 210 oppilasta, Monnarilla noin 100. Yläkoulussa ja lukiossa on noin 400 oppilasta. Tähän kyselyyn vastasi

Lisätiedot

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti Parkanon yhteiskoulun oppilaat vastasivat kouluajalla kyselyyn, joka oli avoinna internetissä maalishuhtikuussa 2014 noin kuukauden ajan.

Lisätiedot

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä Oppilaiden vanhemmille tehtiin sähköpostin välityksellä oirekysely, johon vastasi yhteensä 321 oppilaan vanhemmat.

Lisätiedot

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti Raportti on kirjoitettu sähköpostin kautta oppilaiden vanhemmille lähetetyn oirekyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 243 koulun 359 oppilaasta,

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä.

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä. RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2014 Yhteenvetoraportti Tässä raportissa esitellään sähköpostin avulla tehdyn oirekyselyn tulokset. Kyselylinkki avattiin 12.12.2014 ja analysoitiin tammikuun

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012 Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien jen terveyskyselyistä keväällä 22 Kyselyt toteutettiin kevään 22 aikana kaikissa Loviisan liitosalueiden issa. Ruotsinkielisistä ista kysely lähetettiin n, in,

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt 1 Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt Yleistä Kirkkokadun koululla on toteutettu vuosina 2012 ja 2013 sisäilmastokyselyt tilojen käyttäjien kokemien sisäilmasto-olosuhteiden kartoittamiseksi.

Lisätiedot

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle 25.5.2009 sivu 1 (15) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle Kohde: Paijalan koulu (alakoulu), Paijalantie 44,

Lisätiedot

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913).

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913). 11.2.2015 sivu 1 (39) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Sari Tuomivaara, Hämeenlinnan kaupunki Raportti lähetään: Tilaajalle ja Hämeenlinnan yhteiskoulun rehtorille Kohde:, 13130 Hämeenlinna Vertailukoulu: Iittalan

Lisätiedot

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015 Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 205 Yhteenveto ja pohdintaa Alueen asukkaista kokee terveytensä olevan heikko ja noin kolmannes keskinkertainen. Heikkoa terveyttä ei selitä ikä tai sukupuoli (pl.

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(15) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Kärkölän yhtenäiskoulu Kuopiossa Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri Asuinympäristö ja terveys yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöitynyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi?

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi? Oheismateriaali 2 TAUSTATIEDOT JA TYÖ 1. Asutko 1) Espoossa 2) Kirkkonummella 2. Osutko vakituisesti tässä osoitteessa? 1) Kyllä 2) En 3. Sukupuoli 1) Mies 2) Nainen VASTAUSOHJE: Ympyröi 1) tai merkitse

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi Mistä on kysymys? TEHY:n ja Turun yliopiston välillä tutkimusyhteistyösopimus

Lisätiedot

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet Tehyn Julkaisusarja A Tutkimusraportteja /7 A Sisäilman laatu, oireet ja sairaudet Oirekysely Tehy ry:n jäsenille sisäilmamikrobien terveyshaitoista sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitolaitoksissa

Lisätiedot

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid Mikä on tavanomaista ja mikä tavanomaisesta poikkeavaa? MÄÄRITELMÄN MUKAAN sisäilmaoireilua on oireilu, joka ilmenee tietyssä rakennuksessa

Lisätiedot

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri 24.3.2017 -- Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut. -- Liian alhainen tai korkea lämpötila (21-22C). Veto. -- Kuiva ilma (lämmityskaudella 25-45%). -- Ilman

Lisätiedot

Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry

Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry 1 SUPER ry:n SISÄILMAKYSELY 2017 Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto 5 3. Aineisto ja menetelmät 6 4. Tulokset 4.1. Vakioimattomat jakaumat

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Turun yliopisto Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tutkimuksen taustatiedot Kysely toteutettiin 29.3. 22.6.2017 Vastaajia yhteensä 4920 Vastausprosentti

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSille AVIn uhkasakko

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Tutkimusraportin tiivistelmä TURUN YLIOPISTO JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TUULA PUTUS, RIINA LÄNSIKALLIO, VESA ILVES Neljällä kymmenestä terveyshaittoja,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Tutkimusraportin tiivistelmä TURUN YLIOPISTO JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TUULA PUTUS, RIINA LÄNSIKALLIO, VESA ILVES sisäilmatutkimus 2017 Neljällä

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA Putus T, Rauhaniemi J, Luosujärvi R, Vallius M, Vaali K Turun yliopisto; HUS reumasairauksien klinikka; Sisäilmatalo

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn 1 (2) 10.4.2017 Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn Liitteessä oppilaiden sisäilmakyselyn tutkimusseloste. Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille, jotka vastasivat Kaarinan sisäilmatyöryhmän tilaamaan

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Työterveyshuolto sisäilmaongelmien ratkaisijana Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Sisäilmaongelmat ja työterveyshuolto "Sisäilma", "sisäilmasto" ja "sisäympäristö" Toimistotyöpaikat,

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Terveydentilani on tällä hetkellä A) hyvä, B) kohtalainen, C) huono. Käännekohta terveydessäni oli:

Terveydentilani on tällä hetkellä A) hyvä, B) kohtalainen, C) huono. Käännekohta terveydessäni oli: ESITIETOLOMAKE pvm nimi Terveydentilani on tällä hetkellä A) hyvä, B) kohtalainen, C) huono. Käännekohta terveydessäni oli: Pituus cm ja paino kg. Kotiverenpaine /. Viimeisimmät laboratoriotulokset (ota

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(24) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL Sari Ung-Lanki, tutkija, THL Juha Pekkanen, professori, Helsingin

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta Tervolothenkilokunta 1. Oletko havainnut koulun tiloissa ollessasi epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS

ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS Sisäilmastoseminaari 2010 1 ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS Putus Tuula, Rämö Hannele T:mi IndoorAid, Asumisterveysliitto ASTE r.y. TIIVISTELMÄ Vuonna 2001 Asumisterveysliitto

Lisätiedot

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE 30.11.2017 KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA KUN PERHE TAI OPPILAS OTTAA YHTEYTTÄ TERVEYDENHOITAJAAN SISÄILMAOIRE-EPÄILYN VUOKSI Kuuntele, ota

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tietoa KEYTRUDA - valmisteesta (pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PORVOON KAUPUNKI LUKUINA - Kaupunki perustettu vuonna 1346. - Väkiluku n 50 200. - 64.1% suomenkielisiä, 29,6% ruotsinkielisiä.

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat 1. Oletko havainnut tai onko lapsesi havainnut koulun tiloissa epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin ongelmiin?

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 2012 RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE Raportissa esitetään tehdyn sisäympäristökyselyn yhteenveto, tehdyt mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Vesilahden kunta 7.2.2012 1. JOHDANTO Hyvän sisäilman yksinkertainen

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA

INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA Allison McGeer ym., 1991 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 14/2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C11

Lisätiedot

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 3 2 2 1 1 Opiskeluun liittyvää työtä

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuokkalan koulu, Jyväskylä 25.11.2014 Esa Visuri Insinööritoimisto Controlteam

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Koulukeskus, Saarijärvi Koulutie 4, 43100 Saarijärvi Kyselyn ajankohta: maalis-huhtikuu 2015 Tilaaja: Saarijärven kaupunki Lausunto AR23-2015-306158 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(26) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä (vaihe 2, Helsingin koillinen, läntinen ja pohjoinen alue) - Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Sisäilmasairaan potilaan tutkiminen; runkona Majvik2-suositus

Sisäilmasairaan potilaan tutkiminen; runkona Majvik2-suositus 1 Sisäilmasairaan potilaan tutkiminen; runkona Majvik2-suositus Tuula Putus työterveyshuollon erikoislääkäri, professori tuula.putus@utu.fi 2 Mikä on Majvik2-suositus? Vuonna 1998 konsensuskokous ja ensimmäinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sairaalaremonteissa säästäminen on epäterveellistä Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA 23.11.2012 Eero Palomäki Vastuu sairaalatilojen terveellisyydestä Työnantajalla

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Haittoja pidetään merkitsevinä, kun niitä on viikoittain on ainakin 30 %:lla vastaajista.

Haittoja pidetään merkitsevinä, kun niitä on viikoittain on ainakin 30 %:lla vastaajista. Sisäilmatyöryhmä 24.3.2017, liite 1. SISÄILMAKYSELY Padasjoen kunnan Kullasvuoren koulussa työskenteleville tammikuussa 2017 Sisäilmakysely tehtiin Työterveyslaitoksen sisäilmakyselykaavakeella (Työterveyslaitos

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä OIREHAASTATTELU

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä OIREHAASTATTELU TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä OIREHAASTATTELU Vastaajan nimi: Haastattelijan tunnus: T2003 1 Eräät sairaudet aiheuttavat tyypillisiä oireita. Lääkärintutkimuksen valmistelemiseksi

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot