Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma Puutuotealan neuvottelukunta

2 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Täydentää rahoitusmarkkinoita Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Ei avustuksia

3 Finnvera rahoitus- ja talouskriisin hoidossa 3 Vastuukattojen nosto lakimuutoksilla kotimaan rahoituksen vastuukatto 3,2 miljardista eurosta 4,2 miljardiin euroon vientitakuiden vastuukatto 10 miljardista 12,5 miljardiin euroon Suhdannelainat ja -takaukset käyttöön suhdannerahoituksen ehtojen laajennus Short term luottovakuutukset läntisiin teollisuusmaihin 24.6.

4 Suhdannerahoitus alle 1000 (2000) hengen yrityksille Perusliiketoiminta kunnossa 2-3 v. ennen talouden taantumaa, aa, kannattavan toiminnan edellytykset yy taantuman väistyttyä Yrityksellä on suunnitelma toiminnan sopeuttamiseksi perusliiketoiminta kunnossa ennen talouden taantumaa ja kannattavan toiminnan edellytykset taantuman väistyttyä muiden rahoittajien tulee sitoutua tilanteen korjaamiseen joko myöntämällä lisärahoitusta tai vakauttamalla autta a a omia saataviaan yrityksellä tulee olla suunnitelma toiminnan sopeuttamiseksi Yrityksen päärahoittajien vakautettava saatavansa tai myönnettävä lisärahoitusta Suhdannerahoitusta myönnetty yli 500 kpl ja 181 milj. euroa 4

5 Lähiajan rahoitusnäkymät Finnveran silmin 5 Finnveran rahoituksen kysyntä on ollut vuoden 2009 alkupuoliskolla li k ll ennätyksellisen suurta (yli 60 % kasvu) Käyttöpääomarahoituksen tarve on kasvanut ja investointirahoituksen vähentynyt Pk-yritysbarometrin mukaan 39 % rahoitusta hakeneista yrityksistä kokee rahoituksen saannin vaikeutuneen Pankkien varovaisuus lisääntynyt, marginaalit nousseet, laina-ajat lyhentyneet ja vakuuksien arviointi tiukentunut vuoden alkupuoliskolla Rahoitusmarkkinoiden tilanne on kuitenkin jo selvästi helpottunut kesästä lähtien mm. laina-ajat pidentyneet Juuri nyt odottava ilmapiiri ja rahoituskysyntä osin laskee

6 Lähiajan toimialanäkymät Finnveran silmin 6 Lähes kaikilla toimialoilla yritysten näkymät ovat edelleen heikot Joillakin toimialoilla on positiivisia merkkejä vientikysynnän piristymisestä ja hintojen noususta varastojen tyhjentymisen myötä klassisen suhdannekuvan mukaan sahat joutuivat t ensimmäisinä i ä taantumaan ja tulevat ensimmäisinä ylös siitä Investointien määrä on edelleen laskussa useimmilla toimialoilla Merkittäviä uusia investointeja on kuitenkin mm. kaivosteollisuudessa ja uusiutuvan energian tuotannossa suuri aluepoliittinen merkitys Kansainvälisen kysynnän elpyminen vaikuttanee vientiteollisuuteen tämän ja ensi vuoden aikana

7 Lähiajan toimialanäkymät Finnveran silmin 7 Elpyminen ja kasvu tullee kuitenkin olemaan hidasta Euroopassa ja Suomessa lähivuosina Vaikeuksissa olevien yritysten y ja konkurssien määrä kasvaa edelleen määrä kuitenkin merkittävästi pienempi kuin 90-luvun lamassa Myös luottotappioiden määrä on edelleen kasvussa suhteessa rahoituskantaan luottotappioiden määrä on yli puolet pienempi kuin edellisessä lamassa

8 Rahoituksen haasteet lähitulevaisuudessa 8 Nousun alkaessa rahoituksen kysynnän arvioidaan jälleen kasvavan toimitusaikaisten rahoitustarpeiden ja investointien lisääntyessä Lähes 30 prosenttia yrityksistä suunnittelee omistajan vaihdosta seuraavan viiden vuoden kuluessa suurten ikäluokkien suuri yrittäjäpolvenvaihdos jatkaja puuttuu noin puolelta suuri rakenteellinen murros, joka onnistuessaan tuo uutta dynamiikkaa yrityskenttään Yrittäjyysbuumi ? 90-luvun lamaa seurasi yrittäjyysbuumi työttömyyden kasvu luo parhaillaan uudenlaista yrittäjäpotentiaalia

9 Puutuoteteollisuuden rahoituksesta vuonna Rahoitusta myönnetty runsaasti. Painopiste ollut käyttöpääomarahoituksessa. Uusia asiakkaita tullut suhdannerahoituksen myötä ja hankkeet ovat olleet haasteellisia. Lyhyen maksuajan takuita käytetty alalla runsaasti ja asiakkailta saatu palaute tästä ollut erittäin positiivinen. Luottotappioiden / järjestämättömien osalta eri merkittävää poikkeamaa muihin toimialoihin. Sahojen osalta tehty yhteistyössä Suomen Sahat ry:n kanssa kannattavuuden seurantaohjelma, jolla saadaan kuukausittain toteumatietoja sekä ennusteet seuraavalle 3 kuukaudelle. Finnveran vastuut toimialalla (09/2009) (ei huonekalujen valmistus): asiakkaita 676 kpl (2,4 % koko asiakasmäärästä) vastuut 211 milj. euroa (7,1 % koko kotimaan vastuukannasta) Kainuussa investointeja tiedossa 2010 alussa viime vuotta enemmän. Rahoitukseen osallistutaan useissa tapauksissa.

10 10 Myönnetty rahoitus milj ,3 64,2 59,2 55,3 52,5 47,9 45,

11 11 Käyttökate % eri vuosina (mediaani) Puut uoteteollisuus Puuelementtitalojen valmistus M uu rak.puusepänt uot teiden valmistus Sahaus Hirsitalojen valmistus

12 12 Omavaraisuusaste eri vuosina (mediaani) Puut uoteteollisuus Puuelementtitalojen valmistus M uu rak.puusepäntuotteiden valmistus Sahaus Hirsitalojen valmistus

13 Finnveran rahoitustuotteet yrityksen eri tarpeisiin 13 Lainat Lainarahoitusta yrityksen eri vaiheisiin, perustamisesta kansain-välistymiseen Takaukset Omavelkaisia takauksia pankkien, vakuutusyhtiöiden ja rahoitusyhtiöiden htiöid lainoille ill ja pankkitakauksille k k ill yrityksen perustamiseen, kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja vientiin. Vientitakuut Vientitakuilla voidaan parantaa vientikaupan rahoitusmahdollisuuksia ja/tai suojautua a poliittisilta ja kaupallisilta luottoriskeiltä.

14 Lainat 14 Laina Kenelle Käyttötarkoitus Lainaehdot Investointi- ja käyttöpääomalaina *) Pk-yritykselle. Suuryritykselle erityisin perustein. Erilaisten investointien, käyttöpääomatarpeiden sekä omistusjärjestelyjen rahoittaminen. Lainamäärä: yleensä enintään puolet pääoman tarpeesta. Laina-aika: yleensä 3-15 vuotta hankkeen luontees- ta ja koosta riippuen. Suhdannelaina Enintään henkilöä työllistävälle tääeytysee yritykselle. Erityistä syistä rahoitusta voidaan myöntää yli 1 000, mutta alle henkilöä työllistäville yrityksille. * Voi sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea. Käyttöpääomaksi maksuvalmiuden turvaamiseen tai sellaisten ste investointien rahoittamiseksi, joilla turvataan yrityksen kilpailukyky. Lainamäärä vähintään Suhdannelainojen ja -takausten määrä yhteensä enintään /yritys. Erityisistä syistä määrä yli 1 000, mutta alle henkilöä työllistäville yrityksille voi olla enintään 20 miljoonaa euroa. TEM:n päätöksellä em. enimmäismäärät voidaan ylittää erittäin painavista syistä. Laina-aika: 5-6 vuotta, joista 2-3 voi olla lyhennysvapaita.

15 Lainat 15 Pienlaina *) Laina Kenelle Käyttötarkoitus Lainaehdot Pienyritykselle, jossa on enintään 5 työntekijää. Investoinnit, käyttöpää- oma, muut toiminnan aloittamis- ja laajennushankkeet tai yrityksen kehittäminen. Lainamäärä: Laina-aika: 5 vuotta * Voi sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea.

16 Laina Kenelle Käyttötarkoitus Lainaehdot Naisyrittäjälaina *) Pienyritykselle, jossa on enintään 5 työntekijää ja josta nainen/naiset omistavat yli 50 % ja jota nainen johtaa. Investoinnit, käyttöpääoma, muut toiminnan aloittamis- ja laajennus- Hankkeet tai yrityksen kehittäminen. Lainamäärä: Laina-aika: 5 vuotta 16 Yrittäjälaina *) Pk-yrityksen perustajalle, osakkaalle tai toiminnan jatkajalle, joka työskentelee päätoimisesti yrityksessä. Osakeyhtiön osakepääoman, avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöpanoksen maksamiseen tai korottamiseen sekä osakkeiden tai osuuksien ostamiseen. Lainamäärä: enintään (maksimi 80 % sijoituksesta). Laina-aika: aika: enintään 10 vuotta. Kehittämislaina Pk-yritykselle. Tutkimus, tuotekehitys, markkinointi ja muu yritysten toiminta- edellytyksiä parantava kehittämistoiminta. Lainamäärä: enintään ja enintään 75 % hankkeen kokonais- kustannuksista. Laina-aika: yleensä enintään 5 vuotta. * Voi sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea

17 Takaukset 17 Takaus Kenelle Käyttötarkoitus Takausehdot Finnvera-takaus *) Pk-yritykselle. Investointien ja käyttö- Takausmäärä ja -aika: Suuryritykselle erityisin perustein. pääoman rahoittaminen. Sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen tai pankkitakausten vakuudeksi. Sovitaan tapauskohtaisesti. Finnvera-takaus on enintään 80 % taattavan luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Pientakaus Enintään 49 henkilöä työllistävälle yritykselle. Yritys esittää luottohakemuksen pankilleen, joka hakee pientakauksen yrityksen puolesta Finnverasta. Investointien ja käyttöpääoman rahoittaminen. Takausmäärä: enintään / yritys ja enintään 60 % taattavan luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Takausaika: luotolliset tilit enintään 2-3 vuotta, velkakirjaluotot enintään 12 vuotta. * Voi sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea.

18 Takaus Kenelle Käyttötarkoitus Takausehdot Suhdannetakaus Enintään henkilöä työllistävälle yritykselle. Em. raja on konsernikohtainen. Erityistä syistä rahoitusta voidaan myöntää yli 1 000, mutta alle henkilöä työllistäville yrityksille. Vakuudeksi lainoille, joilla turvataan yrityksen käyttöpää- omaa ja maksuvalmiutta tai rahoitetaan investointeja, joilla turvataan yrityksen kilpailukyky. Takausmäärä: vähintään Suhdannelainojen ja -takausten määrä yhteensä enintään /yritys. Erityistä syistä suhdannerahoituksen määrä yli 1 000, mutta alle henkilöä työllistäville yrityksille voi olla enintään 20 miljoonaa euroa. TEM:n päätöksellä em. enimmäismäärät voidaan ylittää erittäin painavista syistä. Takausaika: taatun luoton laina-aika 5-6 vuotta tai TyEL-lainoissa 5-10 vuotta, joista 2-3 vuotta voi olla lyhennysvapaita. 18

19 Esimerkkejä tuotteista

20 Investointi ja käyttöpääomalaina (1/2) 20 Käyttötarkoitus Investointeihin ja käyttöpääomaksi. Yleensä % lainan piiriin hyväksyttävistä kustannuksista. Toimialat Kaikki toimialat lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta sekä rakennusliiketoiminnan perustaja-urakointia. Lainan saaja Pk-yritys.

21 Investointi ja käyttöpääomalaina (2/2) 21 Hinnoittelu Korko voi olla kiinteä tai viitekorkoon sidottu. Korkoon vaikuttavat yrityksen kannattavuus ja taloudellinen asema, toiminnallinen riski sekä lainan vakuus. Pk-yritykset k t voivat saada lainaan korkotukea. k k Suuremmille yrityksille korkotukea voidaan myöntää kansallisilla tukialueilla erityisin perustein. Hyödyt eri osapuolille Yritystutkimuksen avulla tuki kohdentuu kannattaviin yrityksiin. Edistää nykyaikaisempia tuotantoinvestointeja.

22 Laina Kenelle Käyttötarkoitus Lainaehdot Ympäristölaina *) Pk-yritykselle. Ympäristöä suojelevien vapaaehtoisten investointien toteuttaminen. Lainamäärä: enintään 1 milj. ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Laina-aika: yleensä enintään 5 vuotta. 22 Pääomalaina Ensisijaisesti Yrityskauppoihin ja kasvun Lainamäärä: keskisuurille osakeyhtiömuotoisille yrityksille. Suuryrityksille erityisin ehdoin. rahoitukseen. neuvotellaan tapauskohtaisesti. Laina-aika: yleensä enintään 10 vuotta. * Voi sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea.

23 Finnvera-takaus (1/2) 23 Käyttötarkoitus Vakuus rahoittajalle rahoitukseen ja pankkitakauksiin liittyvän tappion varalle. Takauksen määrä yleensä enintään 75 % pääomasta, korosta, viivästyskorosta. t Kohdeyritys Suomalainen yritys Takauksen saaja Pankki, vakuutusyhtiö, rahoitusyhtiö

24 Finnvera-takaus (2/2) 24 Taattavat instrumentit Luotto, luotollinen tili, luottotililimiitti, osamaksurahoitus, factoring, pankkitakaus, pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus). Hinnoittelu Toimitusmaksu 0,2 2,0 % Takausprovisio 1,0 2,98 98% (EAKR) takausprovisiotuki 1,5 % 5 vuoden ajan Hyödyt y eri osapuolille Korvaa rahoittajalle rahoituksen epäonnistumisesta aiheutuvat taloudelliset menetykset riskinjaon mukaisesti. Helpottaa (pk-) yritysten vieraan pääomanehtoisen rahoituksen saatavuutta.

25 Markkinoitavan riskin maat 25 EU:n komission tiedonanto lyhyen maksuajan vientitakuutoiminnasta voimaan 1997 julkiset tai julkisesti tuetut luottovakuuttajat eivät voi vakuuttaa alle kahden (2) vuoden riskiajalla toteutettavia t t tt vientikauppoja läntisiin ii teollisuusmaihin (ns. markkinoitavat riskit) Markkinoitavan riskin maat: EU-maat, Kanada Australia, Norja Islanti, Sveitsi Japani, USA Uusi-Seelanti

26 Finnvera EU-rahoituksen välittäjänä 26 Finnvera välittää suomalaisille pk-yrityksille -Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korko- ja tappiokorvaustukea t k sekä takausprovisiotukea i t k -käytännössä mahdollinen investointihankkeissa, joissa ei Ely:n täyttä investointitukea

27 27 Kiitos! Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

tärkein asia investointien

tärkein asia investointien 9 viennin IMuSSA Profile Vehiclen liikevaihdosta 65 70 prosenttia tulee viennistä. 11 MentoroInnILLA yritys tutuksi Bisnesenkeli panostaa yrityksen nopeaan arvonnousuun. KESÄKUU NRO 2 2012 tärkein asia

Lisätiedot

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Suomen Autovakuus Oy Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Yhtiöesite First North 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Disclaimer 3 Kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen tavoitteet 3 Hallituksen vastuulausunto 3

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 2.2.2015 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Päättäjä Tuula Teeri. Rahan hankkiminen onnistuu, kun on riittävän hyvä idea ja kyky kaupallistaa se. Vientikauppa Picote Oy

Päättäjä Tuula Teeri. Rahan hankkiminen onnistuu, kun on riittävän hyvä idea ja kyky kaupallistaa se. Vientikauppa Picote Oy 3 Cabforcen kilpailukyky perustuu nopeuteen, teknologiaosaamiseen, globaaliuteen ja ketteryyteen. 11 Finnvera rahoittaa yrityksiä myös matalasuhdanteessa. nro 1 2014 Päättäjä Tuula Teeri Rahan hankkiminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot