Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Bioway Keminmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Bioway 16.9.2010 Keminmaa"

Transkriptio

1 Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Bioway Keminmaa

2 Sisältö 2 Finnverasta yleisesti Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys yritysten näkökulmasta Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Esimerkkejä Finnveran rahoittamista uusiutuvan energian alatoimialoista ja niihin liittyvistä teknologisista ratkaisuista Finnveran ympäristörahoitustuotteet ja tuote-esittelyt

3 Finnvera Oyj 3 Finnveran vastuukanta Kotimaan rahoitus 3,1 miljardia euroa Viennin rahoitus 9,6 miljardia euroa Asiakkaita noin Rovaniemi Oulu Kajaani Alue- ja pääkonttori Aluekonttori Edustusto mikroyrityksiä (1-9 työntekijää) n pk-yrityksiä ( työntekijää) n suuryrityksiä (yli 250 työntekijää) n.200 Yrittäjälaina-asiakkaita n Henkilöstö 400 Vaasa Pori Seinäjoki Jyväskylä Kuopio Joensuu Mikkeli Tampere Lahti Lappeenranta Turku Helsinki Pietari

4 Finnvera Oyj 4 Vastaa rahoituksen markkinapuutteeseen ja edistää siten suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yhdessä muiden rahoittajien kanssa Lainoja, takauksia ja vientitakuita Pääomasijoituksia Ei avustuksia

5 Yrityksen arviointi 5 Rahoituspäätökset perustuvat yrityksen toiminnan rahoituskelpoisuuteen, ei vakuuksiin Rahoituskelpoisuus ja riski arvioidaan yritystutkimuksessa Finnveran riskienhallintajärjestelmä aloitettiin tietojärjestelmäpohjaisesti vuonna 1989 kaikilla asiakkailla on riskiluokitus luotto- ja takaustappiot noin 2 % rahoituskannasta

6 Luottopolitiikka: rahoitusosuus 6 Finnvera ei ole yleensä yrityksen päärahoittaja, vaan täydentää rahoitusmarkkinoita ja pyrkii toiminnassaan riskinjakoon muiden rahoittajien kanssa Pienrahoituksessa Finnveran rahoitusosuus voi olla jopa 100 %. Valtiontukisääntelyn vuoksi takausten osuus yksittäisestä lainasta tai muusta sitoumuksesta voi olla korkeintaan 80 %

7 Luottopolitiikka: Toimialarajaukset 7 Finnveran rahoituksen ulkopuolelle jäävät toimialalain ja valtiontukiohjeiden mukaisesti rakentamisen perustajaurakointi varsinainen maatalous (karjatalous ja peltoviljely) varsinainen metsätalous (metsänomistus)

8 8 Finnveran rooli Tavoitteena rahoittaa kannattaviksi arvioidut yritykset ja hankkeet Rahoituksen kysyntä liittyy lähinnä: käyttöpääoman tarpeeseen sekä investointien käynnistymiseen toimialajärjestelyjen lisääntymiseen sukupolvenvaihdosten määrän kasvuun kasvuun ja uusiin investointeihin mm. uusiutuvan energian tuotannossa ympäristön suojeluun ja kestävän kehityksen kasvuun

9 Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys yritysten näkökulmasta 9 Ympäristönsuojelulla yritykset pyrkivät vähentämään ja ennalta ehkäisemään niiden omasta toiminnasta aiheutuvia haittoja ympäristölle ja luonnonvaroille pienentämään tällaisten haittojen riskiä edistämään luonnonvarojen järkiperäistä käyttöä Kestävällä kehityksellä pyritään taloudelliseen kasvuun säilyttäen ympäristön laatu hyvänä tuleville sukupolville

10 Uusiutuvan energian hankkeet 10 Kiinteän polttoaineen tuotanto (hake, pelletit, polttopuut) Energiapuun korjuu ja käyttö lämmöntuotannossa Lämpöyrittäjyys (=yrittäjyyden muoto), myytäväksi tarkoitetun lämmön tuotanto biomassojen avulla tai orgaanisista jätteistä Biokaasun tuotanto ja jakelu Biodieselin ja etanolin tuotanto Sähkön tuotanto vesi-, tuuli- ja aaltovoimaloiden avulla

11 Energiatehokkuutta parantavat hankkeet 11 Energiaratkaisuihin liittyvät investoinnit esim. öljylämmityskattiloiden vaihtaminen uusiutuvaa energiaa käyttäviin lämpökattiloihin Toimitilakiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat hankkeet esim. ikkunoiden vaihto, lisäeristykset Tuotantoprosessien tehostamiseen ja energiansäästöön liittyvät hankkeet

12 Ympäristönsuojeluun liittyviä hankkeita 12 Biokaasulaitosten rakentaminen Uuden painokoneen ja tulostimen hankinta Uuden pakkauslinjaston hankinta

13 Esimerkkejä rahoitetuista uusiutuvan energian alatoimialoista 13 kaatopaikka-alueelle sijoitettu biokaasulaitos, joka tuottaa orgaanisista jätteistä biokaasua ja lannoitevalmisteita maatilojen eläinten lannasta biokaasua ja siitä sähkö- ja lämpöenergiaa jätelietteestä ja karjan lannasta biokaasua uusiutuvista jätemateriaaleista bioenergiaa, sähköä ja lannoitteita elintarvikejätteistä bioetanolia liikennepolttoaineeksi pienpuusta lämpöenergiaa hyödynnettäväksi puun, purun, kuoren ja hakkeen kuivauksessa sähköä tuulivoimaa hyödyntämällä

14 Esimerkkejä rahoitetuista uusiutuvan energian käyttöön liittyvistä teknologisista ratkaisuista 14 energiapuun korjuuseen tarkoitetut kourat kauko- ja maalämpölaitteet (varaajat) biojätteen käsittelyyn, vedenpuhdistuksen ja biopolttoaineiden tuotantoon soveltuvat laitteet tuulivoimalat ja niiden komponentit aurinkokennojen hyötysuhdetta parantavat pintamateriaalit puuhakkeen kaasutukseen perustuvat CHP-pienvoimalat puutavaran ja hakkeen kuivatukseen soveltuvat vastavirtakuivurit kuivamädätysmenetelmään perustuvat biokaasujärjestelmät

15 Finnveran ympäristörahoitustuotteet 15 Ympäristölaina ympäristölainan avulla pyritään hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä sekä edistämään kestävää kehitystä ympäristölainoilla voidaan rahoittaa ympäristönsuojeluinvestointeja, jotka vähentävät päästöjä ja jätteiden syntymistä hankkeita, jotka parantavat energiatehokkuutta hankkeita jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä

16 Finnveran ympäristörahoitustuotteet 16 Ympäristölaina, jatkuu laina voidaan kohdistaa vain vapaaehtoisiin ympäristönsuojeluhankkeisiin soveltuu myös kierrätystoimintaa harjoittavien yritysten rahoitukseen lainamäärä enintään euroa ja enintään 75 % ympäristölainan piiriin hyväksyttävistä kustannuksista erityiskorkotuki 1,75 %, tietyillä alueilla myös EAKR-korkotukea, jolloin korkotuen vuotuinen määrä on yhteensä 3 % viideltä vuodelta

17 Finnveran ympäristörahoitustuotteet 17 Ympäristötakaus takaus on vakuus vesiensuojelu-, ilmansuojelu- sekä jätteiden hyödyntämisinvestointien rahoitukseen osana Finnveran muuta rahoitusta soveltuu sekä pakollisten että vapaaehtoisten ympäristönsuojeluinvestointien rahoitukseen, Finnveran rahoitusosuus max 80 % kohdeyrityksinä teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset käytetään pääsääntöisesti suuryritysten ympäristönsuojeluhankkeiden rahoituksesta ei käytössä kotimaan rahoituksessa

18 Finnveran ympäristörahoitustuotteet 18 Kehittämislaina yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan markkinoinnin edistämiseen liikkeenjohdon koulutukseen ja neuvontaan muihin yritysten toimintaedellytyksiä parantavaan kehittämistoimintaan lainamäärä max euroa ja 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista kehittämislainoille korkotuki viideltä vuodelta 1,75 %

19 Finnveran ympäristörahoitustuotteet 19 Investointi- ja käyttöpääomalaina sekä takaus voidaan rahoittaa kokonaisinvestointia, josta osa rahoitetaan ympäristölainalla (pk-yritykset) soveltuu myös suurten yritysten rahoitukseen Finnveran rahoitusosuus kokonaisinvestoinnista yleensä alle puolet soveltuu myös käyttöpääoman rahoitukseen investointien yhteydessä takauksen enimmäismäärä on 80 % taattavasta luotosta alueellinen korkotuki lainoissa ja provisiotuki takauksissa mahdollinen

20 Käyttökelpoisimmat rahoitustuotteet 20 Investointi- ja käyttöpääomalaina sekä takaukset Kehittämislaina Ympäristölaina Vientitakaukset Pienlaina- ja naisyrittäjälaina Pientakaus

21 Finnveran tavoitteet 21 tavoitteena lisätä rahoitusta yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeissa yritysperustannan tukeminen uusilla toimialoilla monipuolistaa elinkeinorakennetta metsäsektorin kehittäminen uusiutuvan energian raaka-ainelähteenä ympäristöteknologiayritysten viennin ja kansainvälistymisen edistäminen vahvistaa Finnveran imagoa yritysten ympäristönsuojelun toimenpiteiden toteuttamista edistävänä rahoittajana vahvistaa Finnveran imagoa yhteiskuntavastuun kantajana

22 22 Kiitos! Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera täydentävä rahoittaja 2 Finnvera on valtion omistama

Lisätiedot

Finnvera uusiutuvan energian hankkeiden rahoittajana. Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3. 1.4.2011 Unto Väkeväinen

Finnvera uusiutuvan energian hankkeiden rahoittajana. Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3. 1.4.2011 Unto Väkeväinen Finnvera uusiutuvan energian hankkeiden rahoittajana Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3. 1.4.2011 Unto Väkeväinen Finnvera uusiutuvan energian hankkeiden rahoittajana 2 Sisältö Taustaa: EU:n ja kansalliset

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnveran rahoitus pk- ja kv-yrityksille vuonna 2012 Rahoitusta myönnetty 933 milj. euroa, josta vientitakuita 79,8 milj. euroa Rahoituskanta 3,2 mrd. euroa Josta vientitakuiden

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010 Finnvera Oyj 2 Yleistä Finnverasta Toimintaperiaatteet Rahoitusvolyymi, tulokset (vaikuttavuus) Tampereen aluekonttorin esittely Finnveran rahoitustuotteet

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010

Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010 Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja Yrittäjäpolvenvaihdos Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja 2 Finnvera edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. lainoja, takauksia

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille

Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille 1 Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj

Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnveran rahoituspalvelut Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoitukset Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta. Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen

Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta. Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Finnvera Technopolis 20.3.2015

Finnvera Technopolis 20.3.2015 Finnvera Technopolis 20.3.2015 Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset Suuryritykset Pk-rahoitus Lainat, takaukset,

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 1 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana. Aluejohtaja Pauli Piilma 17.2.2015

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana. Aluejohtaja Pauli Piilma 17.2.2015 Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Aluejohtaja Pauli Piilma 17.2.2015 Finnveran alueet ja toimipisteet Etelä-Suomi (Helsinki) Aluejohtaja Markus Laakkonen, puh. 029 460 2110 Asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus 1 Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja

Lisätiedot

Valtiontuki Finnveran toiminnassa. 3.3.2015 Valtiontukiseminaari, Suomen Kuntaliitto

Valtiontuki Finnveran toiminnassa. 3.3.2015 Valtiontukiseminaari, Suomen Kuntaliitto Valtiontuki Finnveran toiminnassa 3.3.2015 Valtiontukiseminaari, Suomen Kuntaliitto Finnverasta yleistä Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia

Lisätiedot

Finnveran uudet tuulet yritysjärjestelyjen rahoitus. Pauli Piilma 16.6.2015 Kalajoki

Finnveran uudet tuulet yritysjärjestelyjen rahoitus. Pauli Piilma 16.6.2015 Kalajoki Finnveran uudet tuulet yritysjärjestelyjen rahoitus Pauli Piilma 16.6.2015 Kalajoki Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa 1 Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa KIVI 2009 - Kotka 3.11.2009 Erno Ihto, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö,

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

SOTE-yritysten kasvu. Helsinki 2.4.2014. Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211

SOTE-yritysten kasvu. Helsinki 2.4.2014. Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211 SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Helsinki 2.4.2014 Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot