Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä"

Transkriptio

1 EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Rauno Widing Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä Insinöörityö Ohjaaja: tuottaja Jussi Meling Ohjaava opettaja: lehtori Ilkka Kylmäniemi

2 EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU INSINÖÖRITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Tutkinto Ohjaaja Ohjaava opettaja Rauno Widing Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä 34 sivua mediatekniikka insinööri (AMK) tuottaja Jussi Meling lehtori Ilkka Kylmäniemi Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa tilaajayritykselle sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmä erityisesti videosisältöä varten. Yrityksen esittelyvideot piti saada Internet-levitykseen kelpaavaan muotoon ja julkaista sekä luoda helppo toimintatapa tulevien videoiden syöttämiseen järjestelmään ja julkaisemiseen. Videoiden tuli olla erityisen hyvälaatuisia mutta kuitenkin helposti ja nopeasti saavutettavia. Toinen tärkeä osa-alue oli toteuttaa yrityksen tiedostonsiirto samassa järjestelmässä ilman, että tarvittaisiin erillisiä FTP-ohjelmia. Sisältö jaettaisiin julkisiin ja ei-julkisiin tiedostoihin. Järjestelmä toteutettiin käyttämällä avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ilmaista Drupalsisällönhallintajärjestelmää. Järjestelmä rakennettiin asentamalla Drupal-ydinosa ja projektissa tarvittavat lisäosat sekä saattamalla ne toimimaan halutulla tavalla. Videot optimoitiin tietokonenäyttöjä varten ja koodattiin Flash-videoiksi. Sisällönhallintajärjestelmään yhdistettiin mediasoitin, jonka avulla järjestelmään viedyt videot näytetään. Insinöörityön lopputuloksena syntyi helposti käytettävä ja ylläpidettävä sivusto, jolle käyttäjä pystyy lataamaan, käsittelemään ja julkaisemaan sisältöä. Toisena tuloksena saatiin tehokas toimintatapa videoiden optimoimiseksi Internet-julkaisua varten. Hakusanat Drupal, Flash-video, julkaisujärjestelmä, avoin lähdekoodi

3 EVTEK University of Applied Sciences Institute of Technology ABSTRACT Author Title Number of Pages Date Degree Programme Degree Instructor Supervisor Rauno Widing Drupal and video publishing April 2008 Media Technology Bachelor of Engineering Jussi Meling, Producer Ilkka Kylmäniemi, Lecturer The aim of this project was to create an easy-to-use content management and publishing system especially for video content. Another aim was to find the best and most efficient way to optimize video content for web publishing. The third aim was to build an easy way to transfer files and categorize them as either public or non-public. The content management system chosen for the project was Drupal and the video format was the Flash video. Drupal system was built with its core modules and additional modules produced by Drupal community. Third party Flash player was modified and integrated to the system to play the videos. The result of the work was a web-based content management system that was easy to use and manage. Video as well as other content was easy to upload to the system as either public or non-public. Also an efficient way to optimize video content for web publishing was found. Keywords Drupal, Flash video, content management system, open source

4 4 Sisällys TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO KALA PRODUCTIONSIN VIDEOPORTAALI Tavoitteet ja vaatimukset Sisällönhallintajärjestelmän valinta Videosisältö Muu sisältö Ulkoasu DRUPAL-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Kehitys ja toiminta Drupalin tekniset vaatimukset Järjestelmän rakenne Moduulit Käyttöliittymä Sisällönhallinta Käyttäjähallinta Tietoturva VIDEOSISÄLTÖ Internet-videon erityisvaatimukset Originaalimateriaali Flash-video Koodaus ja koodekit... 18

5 5 5 JULKAISUJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS Asentaminen ja järjestelmän rakentaminen Moduuleitten asennus ja käyttöönotto Käyttöliittymän ja ulkoasun toteutus Videosoitin Videoiden koodaus Järjestelmän ylläpito Sisällön luominen ja tiedostojen lataus Vaihtoehtoisia toteutustapoja Tulevaisuus ja jatkokehitysmahdollisuudet YHTEENVETO...29 LÄHTEET...30 LIITTEET Liite 1. Järjestelmän tilaraportti Liite 2. Järjestelmän tietokantarakenne... 33

6 6 1 JOHDANTO Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa Kala Productionsille videoportaali ja sisällönhallintajärjestelmä yrityksen tekemien videoiden Internet-levitystä ja yrityksen sisäistä tiedostonsiirtoa varten. Kala Productions on pieni av-alan sisällöntuottajayritys, joka tekee elokuvia, yritysvideoita, musiikkivideoita, dokumentteja ja mainoksia sekä tuottaa kuvaus- ja editointipalveluja. Yrityksessä oli tarve saada näytteitä omista töistä esille niin, että niitä pääsisi katsomaan mahdollisimman helposti. Monilla vastaavilla yrityksillä ei ole videoita esillä, tai ne joudutaan lataamaan omalle koneelle hankalasti erikseen. Ensisijainen tavoite oli siis saada mahdollisimman hyvälaatuisia videoita esille Internetiin. Aikaisemmin yritys oli markkinoinut videoita muiden videoportaalien kuten YouTuben kautta, mutta nyt videoita haluttiin edustavammin omalle palvelimelle. Portaalin toteutusalustaksi valittiin alun perin hollantilainen sisällönhallintajärjestelmä Drupal. Modulaarisen rakenteen vuoksi siihen voi asentaa vain tarvitsemansa ominaisuudet, jolloin järjestelmästä ei tule liian raskas tai vaikeakäyttöinen. Siihen oli tarjolla hyvin juuri tässä projektissa tarvittuja ominaisuuksia. Videoiden tiedostoformaatiksi valittiin Flash-video. Se on tällä hetkellä helpoimmin käyttäjien saavutettavissa, ja se voidaan upottaa suoraan Internet-sivuille, jolloin käyttäjän ei tarvitse tehdä itse mitään nähdäkseen videot. Sitä voidaan myös näyttää virtaustoistona, jolloin videon latautumista kokonaan ei tarvitse odottaa. Järjestelmästä oli tarkoitus saada mahdollisimman helposti muutettava ja laajennettava, ja siitä oli tarkoitus tulla myöhemmin perusta yrityksen uudistuville Internet-sivuille.

7 7 2 KALA PRODUCTIONSIN VIDEOPORTAALI 2.1 Tavoitteet ja vaatimukset Kala Productionsin videoiden julkaisujärjestelmän tavoitteena oli luoda toimiva foorumi videosisältöjä varten rakennettuna vapaan lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmän pohjalle luoda sisällönhallintajärjestelmä sekä julkiselle että ei-julkiselle sisällölle löytää parhaiten Internetiin sopivat videokonvertoinnit ja -pakkaukset löytää käytännöllisin toteutus uuden sisällön luomiseksi ja viemiseksi järjestelmään tutkia mahdollisia järjestelmän laajennuksia tulevaisuudessa. Tarkoituksena oli toteuttaa sivusto, jonka ylläpitoon ei tarvitse erillisiä ohjelmia vaan sivuston ylläpito ja muokkaus onnistuu itse sivustolta. Tähän tarkoitukseen ovat omiaan erilaiset sisällönhallintajärjestelmät. Vaatimuksina oli selkeä käyttöliittymä ja käytettävyys sekä hyvälaatuinen videosisältö, jonka lataaminen sivustolle onnistuu mahdollisimman helposti. Sisällönhallintajärjestelmän tuli olla mahdollisimman monipuolisesti laajennettavissa. Järjestelmään piti pystyä siirtämään ja sieltä hakemaan myös ei-julkisia tiedostoja yksinkertaisesti ja nopeasti. Kaikkien projektissa käytettävien tekniikoiden ja ohjelmistojen tuli olla ilmaisia, tai niille tuli olla ilmaiset toimivat vaihtoehdot. Tästä syystä projektissa käytettiin avoimen lähdekoodin ohjelmia. Poikkeuksena oli videoiden koodaus Adobe Flash CS3 Video Encoderilla. Koodauksen toimivuus testattiin myös vastaavilla ilmaisilla ohjelmilla.

8 8 2.2 Sisällönhallintajärjestelmän valinta Sisällönhallintajärjestelmä on useimmiten palvelimella sijaitseva ohjelma, jonka avulla hallitaan www-sivujen sisältöä ja toimintaa (1). Erilaisia sisällönhallintajärjestelmiä on lukuisia, ja suuri osa niistä on ilmaisia avoimen lähdekoodin julkaisuja. Avoimen lähdekoodin ohjelmia voi kuka tahansa korjata, kehittää, kopioida ja käyttää vapaasti tietyillä ehdoilla. (2.) Projektissa vaatimukset valittavalle sisällönhallintajärjestelmälle olivat ilmaisuus ja mahdollisimman suuri joustavuus ja laajennettavuus. Paljon käytettyjä avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä ovat muun muassa Joomla!, Mambo ja Typo3. (3.) Projektia aloitettaessa ainoa itselleni muutenkin kuin nimeltä tuttu järjestelmä oli Joomla!. Se on tällä hetkellä yksi käytetyimmistä sisällönhallintajärjestelmistä. Sen etuina ovat helppo asennettavuus ja helppokäyttöisyys, mutta se on joiltakin ominaisuuksiltaan melko rajoitettu. Esimerkiksi käyttäjähallinnan rajoittuneisuus on saanut kritiikkiä (4). Eri sisällönhallintajärjestelmiin tutustuttiin eri foorumeilla ja ominaisuuksia vertailtiin vertailusivustoilla. Drupal valittiin, koska sitä pidettiin yleisesti hyvin toimivana ja helposti laajennettava. Se vaikutti monipuoliselta, ja sen ympärillä tuntui olevan innokas kehittäjäyhteisö. Toisaalta se sai myös kritiikkiä: sitä pidettiin hankalana asentaa ja käyttää, liian insinöörimäisenä. (3; 5.) Itse halusin käyttää Drupalia, koska se on suhteellisen tuntematon. Sen oletettu vaikeakäyttöisyys on karkottanut käyttäjiä sen ilmeisistä hyvistä puolista huolimatta. Ajattelin, että sen opeteltuani pystyisin hyödyntämään sitä tulevissakin projekteissa.

9 9 2.3 Videosisältö Video on yhä yleisempi ja tärkeämpi media Internetissä. Nopeutuneiden Internetyhteyksien ansiosta videosisällön määrä Internetissä on moninkertaistunut ja erilaiset videoportaalit ovat erittäin suosittuja. Projektin päätavoitteena oli saada mahdollisimman hyvälaatuisia videoita esille helposti ja näyttävästi. Nykyään suositut videosivustot kuten YouTube ja Google Videos ovat hyviä kanavia videoiden levitykselle, mutta niissä tapahtuva tiedostojen pakkaus tekee niistä usein turhan huonolaatuisia. Lisäksi niissä on tiedostojen pituus- ja kokorajoituksia. Niissä olevien videoiden hyödyntäminen muilla sivustoilla on myös hankalaa ja epäkäytännöllistä tai kokonaan mahdotonta. Videotiedostojen jakelu verkossa voidaan toteuttaa joko omalle koneelle ladattavina tiedostoina tai virtaustoistotekniikalla (6). Tässä projektissa videot piti saada näkymään saman tien, ilman että niitä pitää erikseen ladata tai joutua odottamaan. Käytännössä tämä tarkoitti, että piti käyttää virtaustoistoa. Lähes kaikki projektissa käytettävä videosisältö oli 16:9-laajakuvasuhteessa, ja sitä päätettiin käyttää jatkossa kaikissa uusissa videoissa. Videoiden resoluutioksi valittiin 480 * 270. Videotiedostot Erilaisia nykyään enemmän tai vähemmän käytettyjä videoformaatteja ovat WMV (Windows Media Video), QuickTime, RealVideo, MPEG ja Flash Video. Ongelma monien formaattien kanssa on, että ne joko vaativat selaimiin erillisiä liitännäisiä, joita kaikilla ei ole, tai eivät mahdollista virtaustoistoa. (6, s. 208.)

10 10 Parhaiten projektiin sopivaksi tiedostomuodoksi todettiin Flash-video. Flash-elementit ovat nykyään niin yleisiä kaikilla Internet-sivustoilla, että ne näkyvät käytännössä kaikilla käyttäjillä. Flash Player 8 oli syyskuussa 2007 käytössä 98 prosentilla Internetin käyttäjistä (7). Flash-videon etuina ovat myös tehokas pakkaus, eli mahdollisimman hyvä kuvan- ja äänenlaatu mahdollisimman pienessä tiedostokoossa, sekä mahdollisuus erilaisiin virtaustoistotapoihin (8). 2.4 Muu sisältö Projektin päätavoite oli luoda kanava videoiden julkaisulle mutta samalla rakentaa myös portaalipohja, jonka pohjalta yrityksen Internet-sivuja voitaisiin laajentaa. Muuta sisältöä olisivat muun muassa perustiedot yrityksestä, yhteystiedot, yhteistyökumppanit ja helposti päivitettävät uutiset. Tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavia ominaisuuksia ovat kauppapaikka, keskustelufoorumi, mahdollinen mobiilisisältö ja niin edelleen. Myös tiedostojen siirto eri työntekijöiden välillä ja eri projekteissa piti mahdollistaa samassa järjestelmässä. Esimerkkitilanteita ovat vaikka musiikkinäytteiden lähettäminen muusikolta editoijalle tai materiaalin lähettäminen mistä päin maailmaa tahansa sisällönhallintajärjestelmän kautta. Aikaisemmin materiaalia oli lähetetty sähköpostia tai FTP-ohjelmia käyttäen, mikä oli koettu hankalaksi. 2.5 Ulkoasu Sivuston ulkoasun tuli olla mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen sekä sivun hallinnoijalle että käyttäjille. Päätarkoitus oli saada videosisältö hyvin esiin selkeässä ja hillityssä sivustossa. Järjestelmä piti rakentaa niin, että ulkoasua pystyy myöhemmin muokkaamaan helposti ja joustavasti. Drupalissa ulkoasua voi muokata erilaisten teemojen pohjalta ja tarvittaessa saada valittua jopa yksilöity ulkoasu eri käyttäjille.

11 11 3 DRUPAL-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 3.1 Kehitys ja toiminta Drupal on WWW-pohjainen ohjelmistokehys, CMF-järjestelmä, sisällönhallintajärjestelmä ja blog-järjestelmä (9). Sen kehitti alun perin foorumijärjestelmäksi hollantilainen Dries Buytaert. Sitä käytetään paljon julkisissa WWW-sivustoissa ja myös intraneteissä. Tällä hetkellä Drupalia kehittää laaja joukko ohjelmoijia Drupal-yhteisössä. (9.) Drupal on ilmainen ja vapaan lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä. Sitä saa käyttää vapaasti GNU General Public License 2 (GPL) -luvan alaisesti. Drupal on kirjoitettu PHP-merkintäkielellä, ja se tukee useita tietokantajärjestelmiä, joista parhaiten tuettu on MySQL. Drupal koostuu erilaisista moduuleista, jotka jaetaan Drupalin mukana tuleviin ydinosiin ja myöhemmin tarpeen mukaan asennettaviin lisäosiin. Drupalia voi laajentaa lisäosien avulla kattamaan halutut ominaisuudet. Erilaisia laajennusosia ovat muun muassa kauppapaikat, kuvagalleriat, projektinhallinta, työnkulkuhallinta yms. Drupalin viimeisin versio on julkaistu versio 5.3. Siitä on olemassa myös beta 6.0 -versio.

12 Drupalin tekniset vaatimukset Drupal vaatii toimiakseen seuraavat palvelintekniikat: PHP:tä tukeva palvelin Apache 1.3, Apache 2.X IIS5, IIS6 PHP PHP 4.X, PHP 5.X PHP:tä tukeva tietokanta MySQL, PostgreSQL Drupalissa tietokanta ja sen rakenne pitää luoda itse toisin kuin joissakin muissa sisällönhallintajärjestelmissä. Tietokannan pitää myös tukea muutamaa harvinaisempaa piirrettä, kuten create temporary tables ja lock tables. Tässä mielessä Drupal on esimerkiksi Joomlaan verrattuna haastellisempi asennettava. (10.)

13 Järjestelmän rakenne Moduulit Drupal on rakenteeltaan modulaarinen. Järjestelmä koostuu ydinmoduuleista, joiden lisäksi järjestelmää voidaan laajentaa erilaisten lisämoduulien avulla. Koska Drupal perustuu avoimeen lähdekoodiin, sille kehitetään runsaasti erilaisia lisäosia. Järjestelmän ympärillä on laaja kehittäjien yhteisö, jolta saa myös tarvittaessa apua Käyttöliittymä Drupalia käytetään selaimella suoraan itse sivustolta. Sivustolle kirjautuva ylläpitäjä pääsee hallinnoimaan sisältöjen lisäksi itse järjestelmää. Kuvassa 1 näkyy valikko, josta pääsee muokkaamaan moduulien eri ominaisuuksia niiden tehtävien mukaan. Kuva 1. Drupalin käyttöliittymä.

14 Sisällönhallinta Sisällönhallintaa varten erilaisille sisällöille voidaan luoda erilaisia luokkia (categories) ja alaluokkia sekä sanastoja (vocabulary). Kaikelle järjestelmään laitettavalle informaatiolle voidaan antaa näiden mukaiset tunnisteet. Niiden avulla sisältöä voidaan järjestellä ja tehdä sille hakuja. Kaikelle syötettävälle sisällölle voi kirjoittaa myös vapaamuotoisia kuvauksia. Sisältöä voidaan jakaa näkymään eri lailla eri rooleissa oleville käyttäjille. Tässä projektissa esimerkiksi oli tarkoitus olla sekä julkista kaikille näkyvää että vain ylläpitäjien käytössä tai heille näkyvissä olevaa sisältöä. Syötettävä sisältö voidaan määrittää julkaistavaksi tai yksityiseksi. Yksityistä sisältöä pääsee käsittelemään vain järjestelmään kirjautunut henkilö, jolla on siihen oikeudet. (11.) Käyttäjähallinta Drupalin etu moniin muihin sisällönhallintajärjestelmiin verrattuna on siinä sisäänrakennettuna oleva tehokas käyttäjähallinta. Käyttäjien hallinta perustuu rooleihin, joiden oikeudet voidaan määrittää yksityiskohtaisesti. Tässä projektissa käyttäjät oli tarkoitus jakaa järjestelmään kirjautumattomiin sivuston katselijoihin, järjestelmään kirjautuviin käyttäjiin ja ylläpitäjiin. Rooleihin perustuva käyttäjähallinnointi mahdollistaa näiden ryhmien sisälläkin yksilöllisiä oikeuksia; esimerkiksi väliaikaisesti johonkin yrityksen projektiin osallistuvalle henkilölle voidaan antaa tiedostojen latausoikeudet.

15 Tietoturva Tietoturvan kannalta modulaarinen järjestelmä on haastava. Drupal-yhteisössä tietoturvasta vastaa turvatiimi, jossa on 27 nimettyä jäsentä. Sen tehtäviksi on määritelty raportoitujen turvallisuusongelmien käsittely, mahdollisten turvallisuusongelmien etsiminen, tietoturvatuen tarjoaminen moduuleiden kehittäjille ja ohjeistuksen tuottaminen turvallisen koodin kirjoittamiseen. Tietoturvatiedotteet, suositukset ja raportit ovat esillä drupal.orgsivuilla. (16.) Vuonna 2007 turvatiimi käsitteli yhteensä 33 tietoturvaongelmaa, joista 4 oli drupalytimessä ja 29 lisäosissa. Yhdessä kehittäjien kanssa niiden korjaukseksi tehtiin kyseisiin lisäosiin korjaustiedostot ja päivitykset. (17.) Tietoturvan vahvistamista varten on myös lukuisia moduuleita. Esimerkiksi Drupalin ydinmoduuli käyttää salasanojen tallennuksessa md5-salausta, jota ei pidetä enää täysin turvallisena. Secure Password Hashes -moduulin avulla salasanat voidaan tallentaa turvallisemmin käyttämällä phppass-menetelmää. (18.)

16 16 4 VIDEOSISÄLTÖ 4.1 Internet-videon erityisvaatimukset Videokuva näyttää erilaiselta televisiossa ja tietokoneen näytöllä. Televisiota varten tuotettua kuvaa ei ole järkevää laittaa sellaisenaan Internet-levitykseen, koska kuvan sävyt ja terävyys toistuvat erilaisina. Televisiossa kirkas, värikylläinen ja terävä kuva näyttää tietokoneen näytöllä pehmeältä ja lattealta. Tässä projektissa pyrittiin löytämään hyvä tapa säätää kuva optimaaliseksi näyttöjä ja Internet-levitystä varten. Videoiden pakkaaminen Internetissä näytettävään muotoon oli tärkeä työvaihe. Piti löytää paras mahdollinen pakkaustekniikka ja sopiva suhde hyvän kuvan- ja äänenlaadun sekä riittävän pienen tiedostokoon välillä. (12.) 4.2 Originaalimateriaali Internet-levitystä varten tehtävissä videoissa pitäisi ajatella videoiden pakkaus- ja koodausvaihetta jo kuvaus- ja editointivaiheessa. Parhaiten toimivaa pakkausta ajatellen pitäisi välttää häivytyksiä, nopeita siirtymiä tai nopeita tarkennuksia. Leikkausten olisi hyvä olla suoria. Nykyiset pakkausalgoritmit eivät pysy nopean liikkeen perässä, vaan kuvaan tulee helposti pikselöitymistä. Materiaalin pitäisi olla pakkaamattomassa muodossa koodaukseen asti mahdollisimman hyvän laadun takaamiseksi. (12.) Videoita pitää siis käsitellä tietokonenäyttöjä varten. Alun perin televisiolle tarkoitettuihin videoihin voidaan esimerkiksi lisätä kontrastia ja ylimääräistä keinotekoista tarkkuutta.

17 Flash-video Flash-video on tällä hetkellä yleisesti käytetty videoformaatti Internetissä. Merkittäviä käyttäjiä ovat muun muassa YouTube, Google Video, Reuters.com, Yahoo! Video, MySpace ja monet muut. (13.) Flash-videon voi liittää sovellukseen eri tavoin: Progressive download from a web server Video toistetaan käyttämällä http-virtaustoistoa. Videotiedosto laitetaan mille tahansa palvelimelle, josta Flash-komponentti kuten videosoitin osaa toistaa sen. Toisto voidaan aloittaa heti, kun tiedostoa aletaan ladata. Progressiivinen lataus vaatii Flash Playerin version 7 tai uudemman. (14.) Stream form Flash video streaming service Video ladataan kolmannen osapuolen ylläpitämälle Flash Media Serverille, jossa se koodataan Flash-videotiedostoksi. Videosoitin toistaa sen sieltä virtaustoistona. (14.) Stream from Flash media server Video ladataan itse ylläpidetylle Flash Media Serverille, josta se näytetään virtaustoistona. (14.) Embed video in SWF and play in timeline Video on sulautettu SWF-tiedostoon, eli se on osa Flash-sovellusta. Tällaista sulautettua videota suositellaan vain lyhyille tiedostoille, joissa ei ole ääntä. Kuvan ja äänen synkronointi ei toimi hyvin tässä vaihtoehdossa, ja tiedostosta tulee isokokoinen. Videota aletaan toistaa vasta, kun koko tiedosto on latautunut. (14.)

18 Koodaus ja koodekit Koodekki on ohjelma tai laite, jolla voidaan pakata tai purkaa dataa. Flash-videoita voidaan koodata kahdella eri koodekilla. Sorenson Spark Sorenson Spark on Sorenson Median kehittelemään koodekki, jota käyttää Applen QuickTime ja Adoben Flash. Sen ensimmäinen versio ilmestyi QuickTime 3:n julkaisun yhteydessä vuonna Applen siirtyessä MPEG-4:ään Sorenson Media lisensoi uusimman version Sorenson koodekista Macromedialle, ja se ilmesyi Flash MX:n yhteydessä Sorenson Spark -nimellä vuonna Sorenson Spark perustuu H.263-videostandardiin, ja se on ollut yleisesti käytetty Flash-videoissa. (15.) On2Vp6 Vp6 on On2 Technologiesin kehittämä koodekki. Sen piti alun perin tulla koodekiksi DVD:n kilpailijalle Enhanced Versatile Disc EVD:lle vuonna Neuvottelut kuitenkin kariutuivat. Vuonna 2006 Macromedia ilmoitti valinneensa VP6:n uuden Flash Player 8:n videokoodekiksi. On2Vp6-koodekki on Sorenson Sparkiin verrattuna monimutkaisempi ja raskaampi laskea, mutta tuottaa parempaa laatua pienemmällä tiedostokoolla. (13.) Ääni pakataan Flash-videossa yleisimmin MP3-formaattiin. Flash-video tukee myös pakkaamatonta ääntä ja ADPCM-formaattia (13). Tulevaisuudessa Adobe on siirtymässä FLV:stä tukemaan H.264-koodattua MP4- formaattia. Joulukuussa 2007 julkaistu Flash Player 9 -päivitys sisältää jo tuen sille. Samoin ääni voidaan koodata AAC-muotoon. (12.)

19 19 5 JULKAISUJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 5.1 Asentaminen ja järjestelmän rakentaminen Drupal-sisällönhallintajärjestelmä asennettiin verkkopalvelimelle, jossa oli seuraavat ominaisuudet (liite 1): Apache (Unix), MySQL ja PHP Projektissa käytettiin Drupalin versiota 5.2, joka oli projektin aloitushetkellä uusin versio. Asentaminen aloitettiin lataamalla Drupalin versio 5.2 omalle koneelle pakattuna. Purettu paketti siirrettiin sitten www-palvelimen hakemiston juureen. Tämän jälkeen luotiin tietokanta sisällönhallintajärjestelmää varten. Toisin kuin monissa muissa sisällönhallintajärjestelmissä, Drupalissa joutuu luomaan tietokannan itse käsin. Liitteessä 2 näkyy valmiin järjestelmän tietokantarakenne. Seuraavaksi ajettiin asennuskomentosarja, joka yhdistää tietokannan Drupaliin. Tämän pääsi tekemään jo Drupalin käyttöliittymän kautta (kuva 2). Tämä komentosarja kirjoittaa tietokannan tiedot./sites/default/settings.php-tiedostoon. Kuva 2. Drupalin asennuskomentosarjan suorittaminen.

20 20 Tämän jälkeen varsinainen järjestelmä oli asennettu toimimaan omillaan ja sitä päästiin muokkaamaan sen oman käyttöliittymän kautta. Järjestelmälle piti luoda tiedostojärjestelmä (kuva 3) ja käyttäjäryhmät, syöttää sivuston perustiedot, muokata käyttöliittymää ja muokata perusasetuksia. Suuremmat muokkaukset jätettiin tässä vaiheessa myöhemmäksi, koska järjestelmään piti asentaa runsaasti ylimääräisiä moduuleita, ennen kuin se saatiin halutunlaiseksi. Kuva 3. Drupalin rakenne ja tiedostojärjestelmä palvelimella.

21 Moduuleitten asennus ja käyttöönotto Tässä projektissa tarvittiin useita kolmansien osapuolten rakentamia moduuleita, jotta järjestelmään saatiin kaikki halutut ominaisuudet. Moduulien asennus Erilliset moduulit asennetaan purkamalla haettu moduulitiedostopakkaus ja kopioimalla se järjestelmän sites / all / modules / -hakemistoon. Sen jälkeen se voidaan ottaa käyttöön sivuston käyttöliittymän administer / site building / modules -kohdasta. Moduulien käyttöönoton yhteydessä järjestelmä pitää päivittää ajamalla update.php-tiedosto. Kun moduuli on asennettu, sitä hallinnoidaan aivan kuten kaikkia muitakin ominaisuuksia Drupalissa. Projektissa asennettiin Drupaliin seuraavat lisämoduulit ja osat: CCK Content Construction Kit Content Construction Kitin avulla käyttäjä voi luoda ja muokata kenttiä selaimen avulla. Sen avulla voi luoda myös muokattuja sisältötyyppejä ja kenttiä. SWFTools SWFTools on rajapinta Flash-sisällön toistamista varten. Sen avulla voidaan toistaa videota (FLV) tai ääntä (MP3). Se on tarkoitettu median toistaminen käyttäen dynaamisesti luotua tai xml-tiedostopohjaista soittolistaa. Se toimii upottamalla sivulle Flash-elementtejä käyttämällä JavaScript-komentosarjoja. Sen avulla pystyy myös luomaan soittolistoja esimerkiksi kääntämällä liitetiedostot soittolistaksi.

22 22 Views Views-moduulin avulla hallitaan sisällön listausta ja esitystapaa. Viewsin avulla voidaan luoda esimerkiksi sivuja tai alueita, jotka listaavat vain tietyntyyppisiä sisältöjä, luoda automaattisia arkistointisivuja tai luoda taulukoita merkityistä sisällöistä. Flash-video Flash-video on Upload-moduulin laajennus Flash-videosisältöä varten. Frontpage Front Page -moduulin avulla voidaan määritellä sivustolle erillinen introsivu tai muuten eri teemaa tai ulkoasua käyttävä etusivu. Samoin on mahdollista näyttää erilaiset sivut kirjautuneille tai kirjautumattomille käyttäjille. Käyttäjille voidaan laittaa myös esimerkiksi erilainen tervehdysviesti sen mukaan, kuinka kauan sitten he ovat viimeksi kirjautuneet. DiskNode DiskNoden avulla jakoon tarkoitetut tiedostot voidaan ladata omalle koneelle helposti vain yhtä linkkiä käyttäen. DiskNode myös tilastoi lataukset. Aeon5 Aeon5 oli projektissa käytetty ulkoasu- ja käyttöliittymäteema. JW FLW Player 3.12 JW FLW Player on avoimen lähdekoodin Flash-soitin, jolla korvattiin Drupalin mukana oleva perussoitin. Se on pelkkä sovellus, ei moduuli, mutta se yhdistettiin toimimaan Flashvideomoduulin kanssa.

23 Käyttöliittymän ja ulkoasun toteutus Käyttöliittymä ja ulkoasu päätettiin rakentaa ja muokata valmiin teeman pohjalta. Teemat asennetaan kuten moduulit, ja niitä voi muokata teemojen omien asetusten avulla. Teemat pohjautuvat CSS-tyylitiedostoihin, joten niitä voi muokata myös suoraan koodista käsin tarpeiden mukaan. Projektiin valittiin teemapohjaksi australialaisen XWEB:n ilmainen Aeon5. Se oli eri vaihtoehdoista yksinkertaisen tyylikäs ja toimiva ja samalla helposti muokattavissa halutunlaiseksi. Ulkoasun oli tarkoitus olla mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen, koska päähuomio oli itse videoissa. Teemasta karsittiin joitakin graafisia elementtejä, ja siihen lisättiin yrityksen logo ja selainkuvake (favicon). Videosoitin muokattiin myös vastaamaan samaa ulkoasua. Kuvassa 4 näkyy portaalin ja mediasoittimen yleisilme. Kuva 4. Portaalin ja videosoittimen ulkoasu.

24 Videosoitin Videoita toistamaan haluttiin sopivan toimiva, tyylikäs ja yksinkertainen ilmainen videosoitin. Flash-videomoduulin mukana tuleva alkeellinen Flashplayer ei ollut sellainen. Drupal-yhteisössä yleisesti suositeltu soitin oli Hollannista peräisin oleva JW FLV PLAYER 3.12, jota päätettiin käyttää. Etuna tässä soittimessa oli, että sen ulkoasua ja ominaisuuksia pystyi muokkaamaan melko helposti. Sen asentaminen toimimaan Drupalin kanssa oli myös helppoa. Flash-videomoduuli tuki sitä, ja monia sen ominaisuuksia pääsi muokkaamaan suoraan Drupalin käyttöliittymän kautta. Käytänössä tämä tosin vaati moduulin PHP-koodin muuttamista. Videot ovat tietojärjestelmässä omassa hakemistossaan, josta JW FLV Player osaa näyttää ne. Videot näytetään käyttäen progressive download virtaustoistotekniikkaa, eli ne alkavat pyöriä saman tien ilman, että niiden latautumista tarvitsee odottaa. Videotoistimen ulkoasu muokattiin vastaamaan väreiltään sivujen yleisilmettä ja muodoltaan videoiden 16:9-kuvasuhdetta. Toistimessa on toisto- ja pysäytyspainikkeet, näytetty ja jäljellä oleva aika, latausmittari ja äänentason säädin. Koko ruudun näyttö - ominaisuus poistettiin, koska videoita ei haluttu näytettävän suurennettuna. Videot asetettiin toistumaan loputtuaan välittömästi uudelleen. 5.5 Videoiden koodaus Aluksi videoista tehtiin paremmin tietokoneen näytölle sopivat versiot. Sony Vegas - editointiohjelmassa videoihin lisättiin kontrastia ja tarkkuutta (sharpen). Tämä siksi, että tietokonenäyttöjen värien ja sävyjen toisto on erityyppistä kuin televisioissa. Televisiossa hyvältä näyttävä kuva näyttää usein tietokoneen näytöltä värittömältä ja sumealta. Tämän jälkeen videot hahmonnettiin (render) lopulliseen kokoonsa (480 * 270) pakkaamattomiksi AVI-tiedostoiksi.

25 25 Pakkaamattomat AVI-tiedostot koodattiin FLV-tiedostoiksi Adobe Flash CS3 Video Encoderilla. Koodauksen toimivuus testattiin myös kahdella vaihtoehtoisella ilmaisella ohjelmalla (Super v.2007.build 23 ja Free FLV Converter V ). Videoiden kääntämisessä käytettiin pääosin seuraavia asetuksia: Video codec On2 VP6 Max data rate 700 kbps Audio 96 kbps stereo Mp3 Keyframe placement automatic No de-interlace No encode alpha channel. Projektissa käytetyt videot olivat pääosin 2 3 minuutin pituisia esittelyvideoita. Näillä asetuksilla niiden tiedostokooksi tuli 5 12 MB. Tehokkaan progressive download - tekniikan ansioista ne ehtivät latautua nopeasti hieman hitaammillakin Internet-yhteyksillä. Yksi pidempi kymmenen minuutin video pakattiin 400 kbps -asetuksella, jolloin laatu pysyi vielä siedettävän hyvänä mutta tiedostokoko ei kasvanut liian suureksi. 5.6 Järjestelmän ylläpito Järjestelmää pystyy hallinnoimaan ja muokkaamaan täysillä ylläpito-oikeuksilla sisään kirjautunut henkilö. Tavoitteena oli, että sivustosta tulisi niin helposti ylläpidettävä ja päivitettävä, että se onnistuisi keneltä tahansa ilman tarvetta sen kummemmalle ohjeistukselle. Uuden sisällön

26 26 luominen, uutisten ja muiden juttujen lisäys ja muokkaus onnistuvat helposti itse sivuston kautta. Muutokset voi nähdä heti ja korjata saman tien, jos siihen on tarvetta. 5.7 Sisällön luominen ja tiedostojen lataus Yksinkertaisimmillaan tiedostoja ladataan järjestelmään niin, että käyttäjä kirjautuu tunnuksellaan sisään ja luo uutta sisältöä create content -valikosta. Sisältötyyppejä ovat Flash, uusi sivu, uusi uutisjuttu tai foorumikirjoitus. Kuvassa 5 on videoiden lisäämisen käyttöliittymä. Tiedostoja voi myös lähettää muun sisällön mukana liitteinä (attachment) samaan tapaan kuin sähköpostissa. Kuva 5. Flash-sisällön lataaminen järjestelmään. Sisällön luomisen yhteydessä sille annetaan tunnistetiedot, sille voidaan valita luokitus, se voidaan määritellään julkaistavaksi tai ei-julkaistavaksi ja voidaan määritellä, onko sitä mahdollista kommentoida ynnä muuta.

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS152 17.2.2014 Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan käytännön toteutus 1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 2. Digitaalisen tarinan koostaminen Editointi

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen. Competitor Name Summary Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen ing Scheme Lock 08-04-2015 17:32:54 Final Lock 07-05-2015 14:59:04 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeimmin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

edocker 3.3 Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin edocker PUBLISH! edocker READ! edocker CREATE! edocker automaatio

edocker 3.3 Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin edocker PUBLISH! edocker READ! edocker CREATE! edocker automaatio edocker 3.3 Halloween-päivitys Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin...2 Esikatselu...2 Uusi ponnahdusikkunatyökalu...3 Uusia virheentarkistusominaisuuksia...3 edocker CREATE!...4 HTML5-lukukokemus...4

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

HTML5 -elementit jatkuu

HTML5 -elementit jatkuu HTML5 -elementit jatkuu Harjoitus: xhtml.htm -> html5.htm Muuta tämä xhtml dokumentti HTML5:ksi: http://users.metropolia.fi/~norrm/s12/kalasu/xhtml.htm Validoi myös koodisi: http://validator.w3.org/ "Mallivastaus"

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola HTML5 video, audio, canvas Mirja Jaakkola Video webbisivulla HTML5 mahdollistaa videon lisäämisen webbi-sivuille ilman plugineja. Yleisimmät videoformaatit webissä: Mpeg-4 eli H.264 Ogg Flash Perustuu

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Ohje kehitysympäristöstä. Dokumentti: Ohje kehitysympäristöstä.doc Päiväys: 15.03.2005 Projekti : AgileElephant

Ohje kehitysympäristöstä. Dokumentti: Ohje kehitysympäristöstä.doc Päiväys: 15.03.2005 Projekti : AgileElephant AgilElephant Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Dokumentti:.doc Päiväys: 15.03.2005 Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumenttihistoria Muutoshistoria Revision Revision Yhteenveto muutoksista Revision tekijä

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot