AVUSTUKSET JA YHTEISTYÖ POHJOIS-KARJALASSA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVUSTUKSET JA YHTEISTYÖ POHJOIS-KARJALASSA 2014"

Transkriptio

1 AVUSTUKSET JA YHTEISTYÖ POHJOIS-KARJALASSA 2014 Kesäkuu 2015

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO POHJOIS-KARJALAN KUNNAT JA JÄRJESTÖT KUNTIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAT JÄRJESTÖT KUNTIEN HYVINVOINTIKERTOMUKSISSA JÄRJESTÖ- JA KUNTALAISFOORUMIT YHDISTYSTEN TOIMITILATUKI JÄRJESTÖJEN TOIMINTA- JA YLEISAVUSTUKSET KUNTIEN MYÖNTÄMÄT JÄRJESTÖJEN KOHDE- JA INVESTOINTIAVUSTUKSET HANKETUKI VASTIKKEELLINEN KUMPPANUUSTOIMINTA JA OSTOPALVELUT KYLÄTOIMINNAN TUKI YHTEENVETO KUNTIEN JÄRJESTÖYHTEISTYÖSTÄ POHJOIS-KARJALASSA

3 1. JOHDANTO Tämän raportin tarkoituksena on kuvata kuntien ja kolmannella sektorilla Pohjois-Karjalassa toimivien yhdistysten välisen yhteistyön tilannetta vuonna Raportti on laadittu osana JAKE - hanketta, ja sen taustalla on hankkeen järjestötoiminnan kehittämistyössä ilmenneet tarpeet sekä käynnissä ollut maakunnallinen yhdistysohjelmatyö. Raportin laadinnasta vastasi Pohjois-Karjalan Kylät ry ja sen kokosi Harri Laukkanen. Kuntia koskevat tiedot on kerätty helmi- huhtikuussa 2015 haastattelujen ja sähköpostin avulla. Tiedot on tallennettu Kylätieto Pohjois-Karjala -tietokantaan ja ovat saatavilla Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kautta. Tietokannan avulla on mahdollista tulevaisuudessa suorittaa samankaltainen kysely, ja tätä kautta seurata kuntien ja järjestöjen yhteistyön kehittymistä maakunnassa. Seuranta voi palvella myös yhdistysohjelman toteutumisen arviointia. Selvityksen vahvana painopisteenä on ollut kuntien ja yhdistysten taloudellisen yhteyden kuvaaminen. Tarkoituksena on tuoda esille kuntien yhdistyskentälle sijoittamia avustuksia sekä muita taloudellisia panoksia. Talouden ohella selvitettiin yhteistyön muotoja, kuntien järjestöyhteyshenkilöitä ja esimerkiksi toimitilakysymyksiä. Järjestöjen osallisuutta tarkasteltiin kunnan turvallisuussuunnitelmien ja hyvinvointikertomusten kautta sekä kuvaamalla kuntalaisfoorumitoimintaa. Kylätoiminnan huomioiminen kuntien avustus- ja kuulemismenettelyissä toi selvitykseen yhden lisäjuonteen. Raportissa esitetyt luvut on kunnilta kerättyyn aineistoon perustuvia, ja niissä voi olla joitain puutteita tai epätarkkuuksia. Pohjois-Karjalan kunnilla ei yleisesti ole käytössä erikseen seurantaa yhdistyksille suuntautuvasta rahasta. Summat ovat hajallaan eri hallintokunnissa, eivätkä niissäkään aina kootusti esim. yhdellä kustannuspaikalla. Tästä syystä joku yhdistyksille suuntautunut avustus tai osto on voinut jäädä ilmoittamatta. Kokonaisuudesta kootut rahoitustiedot kuitenkin antavat varsin hyvin kuvan. 2

4 2. POHJOIS-KARJALAN KUNNAT JA JÄRJESTÖT Pohjois-Karjalan maakuntaa kuuluu 13 kuntaa, joiden väkiluku vaihtelee Joensuun runsaasta :stä Valtimon ja Rääkkylän reiluun 2000:een. Yhteensä Pohjois-Karjalan kunnissa asuu henkilöä. Kuntien koko, taloudellinen kantokyky ja erilaiset toimintamallit ja -perinteet vaikuttavat huomattavasti niiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa tekemään yhteistyöhön. Maakunnan järjestökenttään kuuluu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän yhdistysrekisterin mukaan merkityt 5456 yhdistystä. Näistä kuitenkin suuri osa on aktiivisesta toiminnasta vetäytyneitä. Toiminnassa rekisteröityneistä yhdistyksistä on arviolta hiukan yli puolet, ja vuoden 2007 jälkeen yhdistysrekisterin suuntaan aktiivisia oli ollut 2400 yhdistystä. Lähes puolet yhdistyksistä on rekisteröity Joensuussa. Ilomantsi Joensuu Juuka Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Pohjois-Karjalan aktiiviset yhdistykset Yhdistysten määrä Valtakunnalliseen yhdistystoimintaan verrattuna Pohjois-Karjala näyttäytyy varsin aktiivisena alueena. Järjestöjä on suhteessa väestöön keskiarvoa runsaammin, ja niiden merkitys yhteiskunnan kannalta on monin tavoin tunnistettu. Järjestökenttä on otettu maakunnassa osaksi aluekehitystyötä, ja alueelle on laadittu oma järjestöstrategia vuonna Tämä asiakirja päivitetään vuonna 2015 Miun yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma -nimiseksi. 3

5 Pohjois-Karjalan yhdistykset asukasta / yhdistys Ilomantsi Joensuu Juuka Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo SUOMI Asukkaita / yhdistys 3. KUNTIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAT Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat olivat 2014 olemassa olevan turvallisuussuunnitelman piirissä. Suunnitelmat on pääsääntöisesti laadittu vuosina 2011 ja 2012, ja niistä suurin osa on julkisesti nähtävillä turvallisuussuunnitelma.fi -sivustolla. Osa löytyy myös kunnan verkkopalveluiden kautta. Seutukunnallisesti turvallisuussuunnitelmat on laadittu Ylä-Karjalaan ja Keski-Karjalan seutukunnille. Ylä-Karjalan suunnitelmassa on mukana myös Joensuun seutukuntaan kuuluva Juuka. Järjestöjen ja kylätoimijoiden osallistuminen ja huomioiminen turvallisuussuunnittelussa vaihtelee jonkin verran, mutta yleisesti ottaen se on maakunnan alueen voimassa olevissa turvallisuussuunnitelmissa varsin vähäistä. Muutamissa kunnissa kolmannen sektorin toimijat ovat olleet mukana suunnitelman laadinnassa lähinnä lausunnon antajina. On myös yksittäisiä suunnitelmia joissa järjestöt nähdään turvallisuutta toteuttavina tai merkittävästi edesauttavina toimijoina. Yhteensä järjestöt ovat mukana tai mainittuna kuudessa ja kylät neljässä suunnitelmassa vuoden aikana päivitettävässä Joensuun turvallisuussuunnitelmassa ja sen laadinnassa ovat järjestöt olleet myös aktiivisesti mukana. 4

6 4. JÄRJESTÖT KUNTIEN HYVINVOINTIKERTOMUKSISSA Kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa Polvijärveä lukuun ottamatta oli 2014 voimassa oleva hyvinvointikertomus. Polvijärjellä asiakirjatyö oli kesken. Kertomusten painopisteet kuvastavat kuntien hyvinvointisektorin tilanteita ja erityiskysymyksiä. Usein niiden taustalla vaikuttaa elinkaariajattelumalli, ja lasten / nuorten sekä vanhemman väestön huomioiminen toistuu lähes kaikissa suunnitelmissa. Painopisteiden määrä vaihtelee kahdesta kahdeksaan. Järjestöjen huomioiminen hyvinvointikertomuksissa on yleisesti melko ohutta. Yli puolet (7) suunnitelmista ei mainitse järjestöjä ollenkaan, ja kahdessa suunnitelmassa huomio rajoittuu jonkin yksittäisen järjestön mainintaan. Laajemmin järjestökenttä on huomioitu ainoastaan kolmessa suunnitelmassa, joissa se nähdään etupäässä hyvinvointipalveluita täydentävänä resurssina. Hyvinvointikertomusten laadinnassa ei järjestöjä mainittu olleen mukana, mutta ainakin Pohjois- Karjalan kansanterveydenkeskus on tukenut kuntia suunnitelmien teossa. 5. JÄRJESTÖ- JA KUNTALAISFOORUMIT Kuntien kansalaismielipiteen kuulemisjärjestelmään kuuluu erilaisten kansalais- ja järjestöfoorumeiden ylläpito ja edistäminen. Osa foorumeista on luonteeltaan kansalaisten tai erilaisten yhdistysten toiveista ja tarpeista lähteviä, mutta osa selvästi kuntien synnyttämiä ja yllä pitämiä. Monin paikoin tämä raja on myös liukuva, ja foorumeiden toiminnassa korostuu niiden rooli yhteistyöeliminä. Osalla foorumeina toimivista neuvostoista on virallinen asema joko lain tai kunnan omien päätösten nojalla. Merkittävää toimintaa on kuitenkin myös muiden foorumeiden pohjalla. Pohjois-Karjalan kunnissa yleisimmiksi foorumeiksi nousevat luonnollisesti lakisääteiset vanhusneuvostot, jotka löytyvät kaikista alueen kunnista. Myös nuorisovaltuustot ovat toiminnassa lähes kaikkialla paria poikkeusta lukuun ottamatta. Näissäkin koulun oppilaskunta on osin ottanut nuorisovaltuuston roolia. Kolmas kuntavetoinen ja uudessa kuntalaissa velvoitteeksi tuleva elin vammaisneuvosto löytyy hiukan alle puolesta Pohjois-Karjalan kuntia. Vammaisneuvosto on Keski- Karjalassa seutukunnallinen. Kylätoimijoiden ja kylien asukkaiden kuuleminen on osassa kunnista säännöllisesti hoidettu. Kyläkierroksia tai muita erilaisia toistuvia kylätilaisuuksia järjestää suurin osa kunnista. Varsinaiset kyläneuvostot ovat sen sijaan harvinaisempia, ja niitä toimii vain parissa kunnassa. Kyselyn perusteella noin puolessa Pohjois-Karjalan kunnista ylläpidetään järjestäytyneitä yrittäjäfoorumeita. Tehtävä nähtiin myös usein alueen elinkeinoyhtiöille kuuluvaksi. Jonkin verran on epäsäännöllisiä kunnan edustajien ja yrittäjäväen tapaamisia, joissa keskustellaan alueen yrittäjyyteen liittyvistä asioista. 5

7 Järjestö- ja kuntalaisfoorumit Pohjois-Karjalassa (kpl / 13 kuntaa) Vanhusneuvostot Nuorisovaltuustot Vammaisneuvostot Kyläfoorumit Järjestötapaamiset Yrittäjäfoorumit Muut foorumit Kunnat Muita esille tulleita foorumeita kunnissa olivat useassa paikassa harvakseltaan ylläpidetyt yleiset järjestötapaamiset sekä parissa kunnassa järjestetyt vapaa-ajan asukkaiden tilaisuudet tai foorumit. Yksittäisinä tapauksina nousee esiin myös kuntaliitoksessa perustettu liitosalueen asioita puiva aluejohtokunta Kesälahdella, veteraaniasiain neuvottelukunta Ilomantsissa sekä alueellisena kehittämisyhdistyksenä mainittu Valtimon kehittäjät ry. JAKE hankkeen vetämää foorumitoimintaa käynnisteltiin vuonna 2014 viidessä kunnassa. 6. YHDISTYSTEN TOIMITILATUKI Yksi yleinen yhdistystoiminnan tukimuoto kunnissa on perinteisesti ollut yhdistysten toimitiloihin liittyvä julkinen avustaminen. Yhdistyksille on tarjottu käyttöön kunnan omistamia tiloja ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Usein tiloista syntyneitä kuluja on tuettu myös vuokra-avustuksilla tai muilla tavoin. Pohjois-Karjalassa kuntien tilanne järjestöjen tilojen tukemisessa vaihtelee varsin paljon. Useimmat kunnat tarjoavat tiloja yhdistysten tilapäiseen käyttöön ilmaiseksi, mutta tarjonta vaihtelee ilmaisista vakiovuoroista harvojen yhdistysten yksittäisiin vuosikokouksiin. Muutamissa kunnissa on myös luovuttu tai rajoitettu ilmaisten tilojen tarjoamista järjestöille tilapäiskäyttöön. Pysyvää toimitilaa kunnan kiinteistöissä ilman vuokraa pitäviä yhdistyksiä ei monesta paikasta enää löydy. Järjestöjen alennetut vuokrat ovat tukimuotona käytössä lähes puolessa kunnista. Muita avustuksia toimitiloihin myöntää noin puolet kunnista. Joissakin tapauksissa vuokra jätetään perimättä kunnan kanssa kumppanuus- tai ostopalvelusopimuksessa olevilta yhdistyksiltä. 6

8 Kuntien toimitilatuki yhdistyksille Pohjois-Karjalassa (kpl / 13 kuntaa) Ilmaiseksi tilapäiskäytössä Ilmaiseksi pysyvässä käytössä Vuokra-alennuksia yhdistyksille Muut tukimuodot Kunnan tiloja kylätoimijoilla Kunnat Useissa kunnissa yhdistysten ja kylätoimijoiden tilakustannuksia tuetaan myös suoraan rahallisesti tai esimerkiksi avustamalla sähkö- ja vesilaskuissa. Yleensä näissä tapauksissa on kyse vuosi- tai kohdeavustuksista tai kulujen hyväksyttävyydestä vaikkapa hankekuluksi. Kylätoimijoiden osalla kunnan tiloja hyödynnetään kuudessa kunnassa. Tätä voi selittää sillä, että kunnat ovat suurelta osin luopuneet kylissä sijaitsevista kiinteistöistä, jolloin mahdollisia käyttökohteita on vähenevissä määrin. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja löytyy kyselyn mukaan lähes jokaisesta kunnasta. Yleensä näitä oli 1 5 kappaletta. Poikkeuksena laaja ja monitaajamainen Joensuu, jossa paikkoja on laskutavasta riippuen huomattavasti runsaammin. Kuntien tilojen hallinnoinnista vastaa yleisesti tekninen toimi, mutta tästä poikkeavat Joensuu ja Ilomantsi. Joensuussa tiloista huolehtii erillinen tilakeskus ja Ilomantsissa tiloja hallinnoivat niitä käyttävät hallintokunnat. 7. JÄRJESTÖJEN TOIMINTA- JA YLEISAVUSTUKSET Kuntien yhdistystuen perusrakenteeksi on vanhastaan mielletty toiminta- ja yleisavustukset, joiden tarkoituksena on nimensä mukaan tukea järjestöjen perustoimintaa ilman tarkkoja kohdennuksia. Yleisavustusten myöntämisen tai ainakin hakemisen pohjaksi on usein riittänyt se, että kunta on katsonut toiminnan olevan yhteisön kannalta yleishyödyllistä ja kohdentuvan kuntalaisiin tai kunnan alueelle. Monissa kunnissa avustuksille on luotu tarkemmat kriteerit, mutta myös tapauskohtainen harkinnanvaraisuus on yhä yleistä. Muita perusteita avustusten myöntämiselle olivat mm. toiminnan laajuus ja vaikuttavuus sekä suoritusperusteisuus, joita pyrittiin päätösvaiheessa arvioimaan. 7

9 Avustetun toiminnan seuranta on kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa järjestetty. Yleisimpiä tapoja ovat erillisen raportin edellyttäminen joko kirjanpitotietojen kanssa tai ilman. Toinen useasti käytössä oleva tapa oli toimintakertomusten ja kirjanpitotietojen edellyttäminen avustetuilta yhdistyksiltä. Useimpien kuntien verkkosivuilla on kerrottu avustusten hakumenettelystä ja kriteereistä, mutta tässä on puutteita. Toiminta- ja yleisavustusten myöntäjät vaihtelevat hiukan kunnittain. Yleensä suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa avustukset on jaettu toimialan mukaisesti hallintokunnille. Pienemmissä kunnissa koko avustuspotti on usein kunnanhallituksen käsissä. Kylätoimintaan suunnatut avustukset ovat usein omana kokonaisuutenaan. Kokonaisuudessaan toiminta- ja yleisavustuksia myönnettiin vuonna 2014 Pohjois-Karjalan kunnissa järjestöille ja kylätoimijoille yhteensä vajaa 1,4 miljoonaa euroa. Avustusten piirissä oli yhteensä n. 650 yhdistystä tai muuta kolmannen sektorin yhteisöä. Keskimääräiset avustukset olivat parin tuhannen euron luokkaa. Suurimmat avustussummat liikkuivat liikuntatoimessa. Muita merkittäviä sektoreita olivat sosiaali- ja terveystoimi, kulttuuri ja nuoriso. Kunnanhallitusten suoraan myöntämät avustukset - joiden jakautumista ei useinkaan eritelty - muodostavat myös suuren summan. Käytännössä nämä kuitenkin jakautuvat monen eri sektorin yhdistyksille. Ilomantsi Joensuu Juuka Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Kuntien yleisavustukset yhdistyksille Pohjois-Karjalassa Avustukset Asukaslukuun suhteutettuna Pohjois-Karjalassa jaettiin 2014 kuntien toimesta järjestöjen yleisavustuksia keskimäärin 8,4 euroa / asukas. Summat vaihtelivat paljon eri kunnissa, ja niiden suuruuteen vaikuttaa järjestöyhteistyön rakenne. Vastikkeellisiin sopimuksiin ja kohdeavustuksiin painottaneet kunnat myönsivät yleisavustuksia niukemmin kuin muut. Suurimmat avustukset olivat Joensuussa ja Lieksassa, missä sosiaali- ja terveysjärjestöille suunnattiin huomattavia avustuksia. Kolmantena tuli Kontiolahti. 8

10 8. KUNTIEN MYÖNTÄMÄT JÄRJESTÖJEN KOHDE- JA INVESTOINTIAVUSTUKSET Kohde- ja investointiavustukset kuntien järjestötukimuotona ovat kyselyn perusteella huomattavasti yleisavustuksia harvemmin käytettyjä, ja niitä ilmoitti myöntäneensä Pohjois- Karjalassa vuonna 2014 kuusi kuntaa. Osalla kunnista yleisavustuksiin tosin sisältyi kohdeavustusten luonteisia tukia, ja muutoinkin näiden kahden tukimuodon raja on häilyvä. Kohde- ja investointiavustusten kokonaissumma maakunnassa vuonna 2014 kohosi yli 2,5 miljoonaan euroon, joten merkitykseltään tukimuoto on suuri. Leijonan osa kohdeavustuksista muodostui Joensuun kaupungin keskushallinnon kohdeavustuksista alueella toimiville keskeisille yhdistyksille, joista suurin yksittäinen kohoaa yli miljoonaan euroon. Joensuun ylivoimaista panosta täydensi kulttuuritoimen kaikkien avustusten sekä kaupungin tapahtumatukien sijoittuminen tähän luokkaan. Yhteensä Joensuun osuus kohdeavustukseksi luokiteltavista tuista maakunnassa oli yli 90 prosenttia. Joensuun jälkeen merkittävimmän kohdeavustukset myönsi Kontiolahti. Kohdeavustusten saajina huomattavimmaksi ryhmäksi kohosivat suuret hyvinvointijärjestöt ja kulttuuriorganisaatiot. Noin kahdenkymmenen yhdistyksen joukko sai tukirahoista lähes 1,9 miljoonaa. Osin tätä selittää toiminnan luonne julkisen palvelun tuottajana tai täydentäjänä. Kulttuuriyhdistyksiä kohdeavustuksin tuki Joensuun lisäksi kaksi kuntaa ja liikuntajärjestöjä yksi. Kylille kohdeavustusta myönsi kaksi kuntaa. Yhteensä kohdeavustuksia sai maakunnassa n. 280 yhdistystä. Avustussumma maakunnan asukasta kohden oli 15 euroa. Kuntien kohde- ja investointiavustukset yhdistyksille Pohjois-Karjalassa 2014 Ilomantsi Joensuu Kontiolahti Outokumpu Rääkkylä Tohmajärvi Avustukset 9

11 9. HANKETUKI Kuntien tuki järjestöjen toteuttamille hankkeille muodostaa oman kokonaisuutensa nykyisessä hankevetoisessa järjestelmässä. Järjestöissä tapahtuva kehittämistyö tai toimintaolosuhteiden parantaminen vaatii usein varsinaisesta toiminnasta erillisiä panostuksia, ja tähän erilaiset hankerahoituskanavat tarjoavat mahdollisuuden. Vaikka kuntien roolina ei olekaan toimia varsinaisina hankerahoittajina, voi niillä olla kriittistä tukea tarjoava rooli hyödyllisiksi katsottujen järjestöhankkeiden toteutuksessa. Usein hanketoiminnan aloittaminen uhkaa tyssätä yhdistyksen taloudelliseen kantokykyyn tai muuhun resurssien puutteeseen. Tässä tilanteessa kunta voi olla tarvittava tuki. Hankkeita avustavan tuen muotoina voi olla järjestöille myönnettävät puskurilainat tai suora rahallinen tuki esim. omarahoitukseen. Vuonna 2014 Pohjois-Karjalassa suoria hankeavustuksia tai puskurilainoja oli käytössä seitsemässä kunnassa. Suoria tukieuroja maksettiin ja puskurilainoja myönnettiin reilut Ylivoimaisesti suurimmat hankkeisiin liittyneet summat liikkuivat Joensuussa. Näistä kuusi keskeistä järjestöä sai sosiaali- ja työllistämishankkeisiinsa yhteensä yli euroa. Muuallakaan avustettavia kohteita ei ollut kovin monia, ja summat olivat yleensä muutamia tuhansia euroja. Avustuksia myöntäneiden lisäksi useat muutkin kunnat ilmoittivat lähivuosina myöntäneensä hanketukea, mutta EU -ohjelmakauden vaihdos oli ilmeisesti hiljentänyt vuoden 2014 hanketoimintaa ja vähentänyt tuen tarvetta tilapäisesti. Suorien tukimuotojen ohessa suurimman järjestöille tarjolla olevan hankeavustuksen muodostavat Leader -toimintaryhmien kuntarahoitusosuudet. Leader-toiminnassa liikkuva raha ei kokonaisuudessaan suuntaudu kolmannen sektorin hankkeisiin, joten siinä liikkuvia summia ei voi suoraan pitää yhdistyksille suuntautuvana tukena. Osa rahoista menee yrityshankkeisiin ja ohjelman hallintoon. Yhteensä Leader -toiminnan kuntaosuudet vuonna 2014 olivat maakunnassa yli euroa. Kuntien hanketuki yhdistyksille Pohjois- Karjalassa 2014 (ei Leader-rahoitus) Ilomantsi Joensuu Kitee Nurmes Outokumpu Rääkkylä Tohmajärvi Lainat Avustukset 10

12 10. VASTIKKEELLINEN KUMPPANUUSTOIMINTA JA OSTOPALVELUT Kuntien ja yhdistysten välinen yhteistyö on viime vuosien aikana ollut muutoksessa, ja perinteisen avustuspohjaisen mallin rinnalle on tullut erilaisiin vastikkeelliseksi toiminnaksi luokiteltavia kumppanuus- ja ostopalvelusopimuksia. Osin raja kohdeavustuksiin on liukuva, eikä kumppanuustoiminta ole kunnissa mitenkään selkeästi jäsentynyttä. Yhdistysten kunnille tarjoamissa ostopalveluissa on kyse selkeärajaisesta useimmiten yhdistyksen ydinosaamista lähellä olevan palvelutuotteen myymisestä kunnalle. Ostopalvelut voivat olla yksittäisiä tapauskohtaisia projekteja tai vaikka vuosia jatkuvia palvelukokonaisuuksia, joissa kunta hankkii jonkin tarvitsemansa palvelun enemmän tai vähemmän markkinaehtoisesti sitä tarjoavalta järjestöltä. Kumppanuusmallin taustalla on ajatus kunnan ja sen järjestökumppanin keskinäisestä luottamuksesta sekä yhtenevästä edusta, joka toteutuakseen vaatii taloudellisia sekä muita resursseja. Osa kuntien ja järjestöjen kumppanuustoiminnan rahaliikenteestä kuuluu selvästi avustuksiin, mutta osa vastikkeellisista toimista on luonteeltaan lähempänä ostopalveluita. Varsin usein näitä avustusten ja ostopalvelun välimuotoja kirjataan kumppanuussopimusten nimellä. Kumppanuuden piirteisiin kuuluu yleensä pitkä yhteistyösuhde ja molempien organisaatioiden itsenäinen sitoutuminen toimintaan. Pohjois-Karjalassa vastikkeellisiksi kumppanuuksiksi luokiteltavia sopimuksia oli vuonna 2014 käytössä neljässä kunnassa. Sopimusten sisällöt koskivat kulttuuria, liikuntaa ja sote- sekä nuorisopalveluita. Muita kuntia järjestelmällisempää kumppanuusmallia toteutettiin Kiteellä ja Liperissä. Rahaa koko maakunnan tasolla kumppanuussopimuksissa liikkui lähes euroa eli 1,6 euroa / asukas. Järjestöjä sopimusten piirissä oli toista sataa. Kunnissa arvioitiin tämän tyyppisten sopimusten yleistyvän tulevaisuudessa. Kuntien ja yhdistysten vastikkeellinen kumppanuus Pohjois-Karjalassa 2014 Joensuu Kitee Kontiolahti Liperi Vastikkeelliset kumppanuudet 11

13 Kuntien ostopalvelut järjestöiltä kohosivat euromäärältään selkeästi kumppanuussopimuksia suuremmaksi, ja niissä liikkui vuonna 2014 maakunnassa reilut kaksi miljoonaa euroa. Asukasta kohden ostopalveluihin käytettiin maakunnassa lähes 13 euroa. Ostopalvelusopimusten keskikoko oli varsin suuri, eikä palveluita tuottavia järjestöjä ollut kuin parikymmentä. Suurimmissa sopimuksissa liikkuvat summat ovat useita satoja tuhansia euroja ja yleensä niissä on kyse erilaisten sote -palveluiden tai muiden hyvinvointipalveluiden hankkimisesta järjestöiltä. Lieksan ja Nurmeksen osalta summia nostaa kolme merkittävää ostopalvelusopimusta sosiaalitoimen puolella. Kuntien ostopalvelut yhdistyksiltä Pohjois- Karjalassa 2014 Ilomantsi Joensuu Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Rääkkylä Valtimo Ostopalvelut 11. KYLÄTOIMINNAN TUKI Pääosa Pohjois-Karjalan kunnista myöntää vuosittain avustuksia alueensa kylä- ja asukasyhdistysten toimintaan. Tarkoituksena on tukea kylien ja asuinalueiden väestön omaehtoista toimintaa ja parantaa alueiden viihtyvyyttä. Tuki kanavoituu kylille pääosin yleisavustuksina, mutta myös kohdeavustuksia ja erilaisia hanketoimintaa tukevia tukimuotoja on käytössä. Liperissä kylätoimijat ovat kunnan kumppanuussopimusten piirissä. Kylätoimijoiden avustusten eritteleminen kunnan muista yhdistysavustuksista oli joidenkin kuntien kohdalla hiukan puutteellista. Kokonaisuudessaan kylä- ja asukasyhdistystoimintaan suuntautuva kuntien tuki maakunnassa oli alle euroa, eli vajaan euron asukasta kohden. Tämä jakautuu noin 150 kylätoimijan kesken. 12

14 Ilomantsi Joensuu Juuka Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Kuntien kyläavustukset Pohjois-Karjalassa Kyläavustukset Kylätoimintaa tukevien kuntien joukossa erottuu selvästi kolme luokkaa, joista merkittävimpien tuet kohoavat kymmeniin tuhansiin euroihin. Näihin kuuluvat Joensuu, Ilomantsi ja Kitee. Suurimmalla osalla kunnista tuki liikkuu tuhansissa euroissa vuosittain. Matalimpien avustusten luokassa kylätoimijoiden rahoitus jäi kokonaisuudessaan satoihin euroihin tai piti sisällään ainoastaan lainoja. Avustusten jakamisessa erottui kuntien joukossa kaksi eri toimintatapaa. Osa kunnista painotti aktiivisuutta ja jakoi tukea perusteltujen hakemusten pohjalta. Joissain kunnissa taas oli käytössä joko muodolliseen hakuun tai automaattiseen myöntämiseen perustuva tasajakoperiaate. Näissä kunnissa kaikille kylille tuli yhtäläinen muutaman sadan euron avustus riippumatta kylien omasta aloitteellisuudesta. 13

15 12. YHTEENVETO KUNTIEN JÄRJESTÖYHTEISTYÖSTÄ POHJOIS- KARJALASSA Kunta - järjestöyhteistyö Pohjois-Karjalassa on moninainen kenttä, jossa tiettyjen yhteisten piirteiden ohessa on valtavasti kuntakohtaisia käytäntöjä ja erilaisia toimintatapoja. Kuntien näkökulma järjestökenttään näyttäisi myös vaihtelevan paljon. Yhdistysmyönteisimmissä kunnissa kehitetään aktiivisesti kumppanuutta järjestökentän kanssa, kun taas osaa kunnista voi luonnehtia melko passiivisiksi järjestöjen suuntaan. Strategiatason tarkastelussa tässä selvityksessä käytiin läpi lakisääteisiä hyvinvointikertomuksia ja turvallisuussuunnitelmia. Muiden kuntien ohjelma-asiakirjojen suhtautumista järjestökenttään ei selvitetty. Yleisesti järjestöjen asema kuntien hyvinvointikertomuksissa ja turvallisuussuunnitelmissa oli varsin vaatimaton. Järjestöjä ei kovin laajasti huomioitu suunnitelmissa, eikä niiden toimintamahdollisuuksia tai resursseja hyvinvointityössä ja turvallisuudessa juuri nostettu esille. Suunta näyttäisi kuitenkin olevan kohti parempaa osallisuutta, jolloin niin kunta kuin järjestöt voisivat hyötyä yhteistyöstä. Kansalaisfoorumitoiminnan näkökulmasta järjestöjen vaikuttavuus kunnissa näyttäytyi vahvempana. Foorumeita on maakunnassa varsin paljon, ja yhdistystoimijoilla on niiden kautta mahdollisuus tulla kuulluksi. Yleisten järjestöfoorumien osalta parannusta soisi kuitenkin näkevänsä, eikä järjestöjä ja kuntaa yhdistävä foorumi jokaiseen kuntaan olisi mahdottomuus toteuttaa. Pohjois-Karjalan kuntien ja järjestöjen välisessä rahaliikenteessä liikkui vuonna 2014 useita miljoonia euroja. Tässä selvityksessä tarkasteltujen kunnilta järjestöille suuntautuneiden rahavirtojen loppusumma on reilut 6,7 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin esimerkiksi RAY:n maakuntaan kohdentuneet avustukset. Kuntien järjestörahoitus Pohjois-Karjalassa 2014 Yhteensä 6,7 miljoonaa euroa 7 % 21 % 35 % 37 % Yleisavustukset 1,39 meur Kohdeavustukset 2,48 meur Ostopalvelut ja vastikkeelliset kumppanuudet 2,40 meur Hanketuet 0,49 meur 14

16 Järjestökentän taloudessa kuntien tuki ja erilaiset kumppanuudet muodostavatkin suurimman julkisen rahoituskanavan, joka kattaa yhdistyksiä pienimmistä suurimpiin. Yhteensä kuntien rahoitus maakunnassa koskettaa noin tuhatta yhdistystä. Rahoituksen jakautumisessa suurimmat summat liikkuivat luonnollisesti suurten julkisorganisaatioita lähellä olleiden ja kuntien tehtäviä tekevien tai täydentävien yhdistysten ympärillä. Kohdeavustuksissa ja erilaisissa vastikkeellisissa rahoituksissa suurimmat yksittäiset avustukset tai ostopalvelusopimukset olivat useiden satojen tuhansien ja jopa miljoonan kokoluokassa. Nämä luonnollisesti vaikuttavat merkittävästi rahoituksen kokonaiskuvaan. Kuntien rahoituksen monimuotoisuutta kuitenkin korostaa se, että myös pieniä yhdistyksiä oli runsaasti avustusten piirissä. Kumppanuuden ympärillä käydystä keskustelusta huolimatta näyttää rahavirtojen valossa siltä, että perinteiset avustukset ovat yhä kuntien yhdistysrahoituksen kulmakivi. Muutamat suuret ostopalvelusopimukset ja kohdeavustukset kattavat hyvin suuren osan näiden rahoituselementtien kokonaisuudesta. Pienten yhdistysten kohdalla perinteiset avustusmuodot näyttävät kuitenkin yhä olevan voimissaan, ja määrällisesti eniten yhdistyksiä tavoittivat yleisavustukset. LISÄTIETOJA: Pohjois-Karjalan Kylät ry Kauppakatu 23 b A Joensuu kylat.fi 15

KUNNAT JA JÄRJESTÖT avustukset pohjoiskarjalaisille yhdistyksille ja kylätoimijoille vuosina 2014 ja 2015

KUNNAT JA JÄRJESTÖT avustukset pohjoiskarjalaisille yhdistyksille ja kylätoimijoille vuosina 2014 ja 2015 Raportti KUNNAT JA JÄRJESTÖT avustukset pohjoiskarjalaisille yhdistyksille ja kylätoimijoille vuosina 2014 ja 2015 Pohjois-Karjalan Kylät ry Kauppakatu 23 b A 8 80100 Joensuu info@kylat.fi www.kylat.fi

Lisätiedot

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Järjestöasiain neuvottelukunta JANE www.jelli.fi/jane 1 Taustaa Pohjois-Karjalan Pohjois-Karjalassa on 3715 rekisteröityä yhdistystä (PRH 9/2017) järjestötoiminnasta Järjestöyhteistyön kehittäminen Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä - JärjestöRalli2016 Kaikki tilaisuudet klo 17-19 6.10 Rääkkylä 8.11 Juuka 10.10 Kesälahti 9.11 Kontiolahti 12.10 Pyhäselkä 9.11 Eno 25.10

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia JAKE Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Hankkeen toteutusaika: 2013-2018 (ad.28.2.2018) Kohdealue: Pohjois-Karjala ja Itä-Suomi Rahoitus: STEA TOIMINNAN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2017

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2017 Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2017 Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Eno 9.11 Uusi keskustelu 20.2.2017 Uimaharjussa Kontiolahti 9.11 Uusi keskustelu 2017 alkuvuodesta Tuupovaara 7.11 Mahdollisesti

Lisätiedot

Kunnan ja järjestöjen yhteistyö. Työryhmä

Kunnan ja järjestöjen yhteistyö. Työryhmä Kunnan ja järjestöjen yhteistyö Työryhmä 9.10.2010 Järjestöasiain neuvottelukunta, perustettu 21.4.2008 TAVOITTEET: Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa Edistää kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula Järjestöt 2.0 -hanke Järjestöt maakuntauudistuksessa 21.6.2017 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Järjestöt maakuntauudistuksessa -tilaisuus, 21.6.2017 Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Lisätiedot

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 14 Pohjois-Karjala 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 14.1. POHJOIS-KARJALA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 4 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma

Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015 2020 1 Miun Yhistys- yhdistysohjelma Pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2015 2020

Lisätiedot

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke 2017-2020 Itä-Suomen aluetyönverkosto 31.10.2017, Joensuu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Talousraportti 6/ Väestö

Talousraportti 6/ Väestö 1 (6) Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 591 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 510, Nurmeksessa 7 828 ja Valtimolla 2 253 asukasta. Juuassa asui 4 911 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 22.11.2012 Pielisen Karjala 12 kpl JUUKA Ellin kulma Juuan terveyskeskus LIEKSA Honkalampi-säätiö,

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2014. Maatalouden tulotuet*

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta SOTE-rakenneuudistus 10.6.2013 - malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta PÄiVI SILLANAUKEE, STM, 12.6.13: Vastuukuntamalli ja hallinnolliset menettelytavat tarkentuvat sotejärjestämislakia

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018-

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018- 1 Luonnos 9.10.2017 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018- Sosiaali-ja terveyspalvelujen neuvottelukunta (17.10.2017 ) 2 Sisällys 1 YLEISET AVUSTUSPERIAATTEET... 3 2 AVUSTUSMUODOT...

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Veteraaniasiain neuvottelupäivä

Veteraaniasiain neuvottelupäivä Veteraaniasiain neuvottelupäivä Joensuu 29.03.2017 PK:n sotaveteraanipiirin sosiaalineuvoja Risto Alanko Tervetuloa seminaariin Päivän ohjelma: 9.00 Seminaaripäivän avaus sosiaalineuvoja Risto Alanko 9.15

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien suhteet Järjestöbarometrin 2009 valossa. Juha Peltosalmi, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖFOORUMI, HML 16.4.

Järjestöjen ja kuntien suhteet Järjestöbarometrin 2009 valossa. Juha Peltosalmi, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖFOORUMI, HML 16.4. Järjestöjen ja kuntien suhteet Järjestöbarometrin 2009 valossa Juha Peltosalmi, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖFOORUMI, HML 16.4.2010 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Tilannekatsaus. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta Ylijohtaja Ari Niiranen Johtaja Ritva Saarelainen

Tilannekatsaus. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta Ylijohtaja Ari Niiranen Johtaja Ritva Saarelainen Tilannekatsaus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta 24.10.2012 Ylijohtaja Ari Niiranen Johtaja Ritva Saarelainen 24.10.2012 ALKU-selonteko (VM) Selvityshenkilöt (TEM, YM) Eduskunta edellytti

Lisätiedot

Puurakentamista asukkaiden ehdoilla

Puurakentamista asukkaiden ehdoilla Luonnollisesti lähellä palveluita KarelianKotilot Oy Puurakentamista asukkaiden ehdoilla Puurakentamisen RoadShow 21.3.2012 1 Sisältö KarelianKotilot Oy - visio, tavoitteet Hyvinvointikeskus KotKontu -

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Kunta HYTE hanke. Kuntien hyvinvointityön kehittäminen

Kunta HYTE hanke. Kuntien hyvinvointityön kehittäminen Kunta HYTE hanke Kuntien hyvinvointityön kehittäminen 2017-2019 Kunta-HYTE hankkeen tilannekatsaus 21.6.2017 Järjestöt maakuntauudistuksessa -tilaisuus, Joensuu Projektipäällikkö Kari Hyvärinen Hyvinvointijohtaminen

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Järvenpää 31.03.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen välistä

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Pohjois-Karjalan tavoitteet - Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen - Osaamisen

Lisätiedot

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kotipalvelujen kasvava markkina uudet ratkaisut 15.6.17 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Pohjois-Savon Kylät ry Pohjoissavolaisten

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Vetovoimaiset liikunta- ja urheilutapahtumat (VELI) -kehittämishanke 1.4.2013-31.7.2015. Päämäärä "Maakunta

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN JÄRJESTÖYHTEISTYÖN OHJE

KONTIOLAHDEN JÄRJESTÖYHTEISTYÖN OHJE KONTIOLAHDEN JÄRJESTÖYHTEISTYÖN OHJE JÄRJESTÖYHTEISTYÖN OHJEEN SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Kuntalain velvoitteet 3. Kontiolahden kuntastrategia 4. Foorumitoiminta ja yhteistyön muodot 5. Kumppanuustoiminta

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Keskustelutilaisuus 25.1.2011 OHJELMA 18.00 Avustustoiminnan kehittämistarve ja -suunnitelma - alustajana Oskari Auvinen, kansliapäällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita Pohjois-Karjalassa 7,8 % enemmän kuin vuosi

Lisätiedot

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu JANE TYÖSKENTELY Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu Järjestöasiain neuvottelukunta TVK + JANE: JANEn kokoukset Tutustumisvierailut kokousten yhteydessä Kokouksissa yhteistä työskentelyä JANEn työvaliokunta

Lisätiedot

Liikkeellä voimaa vuosiin

Liikkeellä voimaa vuosiin Liikkeellä voimaa vuosiin Anu Niemi Yleislääketieteen erik.lääk. Kuntoutuksen erityispätevyys Ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Heinävesi Ilomantsi Rääkkylä Juuka Lieksa Valtimo Nurmes yli

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Hyvinkää 07.02.2017 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMEN TILASTOKATSAUS 2016

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMEN TILASTOKATSAUS 2016 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMEN TILASTOKATSAUS 2016 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI PÄHKINÄNKUORESSA Vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista Kilpailuttaa myös yhteistyötahojen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta

Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta Infotilaisuus Keski-Karjalan kylätoimijoille Kitee 24.4.2014 Tuomo Eronen Rautjärvi 30.7.2010 Pohjois-Karjalan KYLÄOHJELMA 2014 Pohjois-Karjalan KYLÄOHELMA

Lisätiedot

Järjestöt ja Satasote

Järjestöt ja Satasote Järjestöt ja Satasote Milja Karjalainen Satakunnan yhteisökeskus Mitä järjestötoiminta on? Kolmas sektori erotuksena julkiseen, yritystoimintaan ja perheisiin Järjestö, yhdistys, liitto, ry, vapaaehtoistyö?

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa. Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö

Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa. Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö Toimintastrategia ja tietohallinto: Perusperiaatteet

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Järjestöfoorumi 11.3.2015 Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Ohjelma Avaus Harri Anttila Tulosalueiden alustukset Kehitysjohtaja Annaleena Rita Sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen Tekninen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Kehittämissuunnitelma 1 Kuvaus prosessista 2 Päätöksenteko Avustustoiminnan kehittämiseen liittyvät linjaukset Konsernihallinnon johtoryhmä 3.3.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

Turvaa maaseudulle-hanke

Turvaa maaseudulle-hanke INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Turvaa maaseudulle-hanke Turvallisuutta älykkäästi - seminaari Kylien pelastusryhmä-pilotista Turvaa maaseudulle-hankkeeksi ja edelleen pysyväksi toimintamalliksi

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Väestötietoja koulu- ja päiväkotiratkaisujen pohjaksi. Kunnanhallitus

Väestötietoja koulu- ja päiväkotiratkaisujen pohjaksi. Kunnanhallitus Väestötietoja koulu- ja päiväkotiratkaisujen pohjaksi Kunnanhallitus 27.2.217 14 Tohmajärvi-Värtsilä väkiluku 188-215 12 1 8 6 4 2 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 1975 1985 1995 25 215 Tohmajärvi

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig. STM kuvapankki: istockphoto

Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig. STM kuvapankki: istockphoto Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig STM kuvapankki: istockphoto LAPSEN OIKEUDET, TULLA KUULLUKSI JA NÄHDYKSI Outokummun yläkoulun ja lukiolaisten yhteinen musiikki-ilta Suomi 100-teemalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 74 Liikuntalautakunnan myöntämät toiminta-avustukset vuodelle 2017 HEL 2017-003001 T 02 05 01 00 Päätös Lautakunta päätti myöntää liikuntatoimen varsinaista toiminta-avustusta

Lisätiedot

Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa

Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa Tuomo Hämäläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.12.2012 1 Energialinjaukset pääperiaatteet

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Kansalaistoiminta ja kumppanuus maakuntauudistuksen tukena tilaisuus, 19.4.2017 Mikkeli Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Esityksessä: 1. Dynaaminen ja uudistuva

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA

Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA Joensuun seudun järjestöfoorumi 15.5.2007 Ohjelma 17.00 Avaus ja esittelyt Elina Pajula, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 17.20 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011

YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011 YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011 SEUTUKUNNAT 1. Pohjois-Lappi / Ivalo ( Inari, Sodankylä, Utsjoki) 2. Itä Lappi / Kemijärvi (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Posio) 3. Rovaseutu / Rovaniemi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään?

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto

Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto 21.11.2013 Eeva Ruutiainen Terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Väestöterveyttä yhteistyöllä -hanke 21.11.2013 1 23.9.2013

Lisätiedot