Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Business Logistics Tutkinto: liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: tradenomi Opintojen laajuus ja kesto: 140 ov, 3,5 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Lehtori Maiju Hankia, puh. (05) Opinto-ohjaajat:Leena Vetri, puh. (05) Kotka VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 60 ov PERUSOPINNOT 40 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 20 ov Tutkinnon rakenne Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma valmentaa opiskelijoista kansainvälistyvän liiketoiminnan ja hallinnon ammattilaisia. Tavoiteltavia valmiuksia ovat oman alan hallinnan lisäksi sosiaaliset taidot, tiedon hankinta- ja analysointitaidot sekä kyky ratkaista innovatiivisesti ongelmia. Koulutuksessa otetaan erityisesti huomioon Kymenlaakson asema EU:n ja Venäjän välissä. Oppimis- ja opetusmenetelmät Opiskelu perustuu oppijakeskeisyyttä ja valinnaisuutta korostavaan toimintatapaan. Opetuksessa korostuvat itsenäisten työtapojen käyttö ja tiivis yhteys käytännön työelämään työharjoittelun, yhteistyöprojektien, yrityssimulaation ja opinnäytetyön muodossa. Ulkomainen opettaja- ja opiskelijavaihto sekä mahdollinen osallistuminen kansainvälisiin projekteihin tukevat kansainvälistymistä. 254

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen Koodi Korvaava Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi opintojakso ov PERUSOPINNOT 40 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 P P Liikeruotsi 1 1 P P Ruotsin kielen liikeviestintä 2 2 P P Business Basics 2 2 P P Business Contacts 2 2 Y Tietotekniikan perusteet 2 2 Koulutusohjelman perusopinnot 28 ov Menetelmäopinnot 12 ov P Ruotsin rakenteet *) 2 2 P Ruotsin yleiskieli *) 2 2 P Englannin rakenteet *) 2 2 P Englannin yleiskieli *) 2 2 P Tuloksellinen työskentely 1 1 P Yrityksen toimistopalvelut**) 2 2 P Taulukkolaskenta ja tietokantaohjelman perusteet 2 2 P Tutkimustyön perusteet 2 (2) 2 P Talousmatematiikka 3 3 P Johdatus talousmatematiikkaan *) 2 2 P Johdatus finanssimatematiikkaan *) 1 1 P Tilastotieteen perusteet 2 2 (2) *) Pakollisia ammatillista väylää tuleville opiskelijoille Hallinto ja kauppa **) Ei pakollisia ammatillista väylää tuleville opiskelijoille Yritys ja sen toiminnan perusteet 16 ov P Yritystoiminnan perusteet**) 3 3 P Sopimus- ja kauppaoikeus**) 2 2 (2) P Asiakassuhdemarkkinointi 3 3 P Logistiikan perusteet 2 2 (2) P Liiketoiminnan logistiikka 2 2 (2) P Kirjanpidon perusteet**) 2 2 P Taloushallinto käytännössä 2 2 AMMATTIOPINNOT 60 OV Koulutusohjelman yhteiset ammattiopinnot 50 ov Yritys ja sen toiminta 11 ov A Asiakaspalvelu ja myyntityö**) 2 2 A Päätöslaskelmat 2 2 A Työelämän vuorovaikutustaidot 2 2 A Yrityssimulaatiot

3 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Korvaava Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi opintojakso ov Yritys ja sen henkilöstö 6 ov A Henkilöstöresurssien hallinta 2 2 (2) (2) A Työoikeus 1 1 A Leadership 2 (2) (2) A Urasuunnittelu ja työllistyminen Yritys ja sen toimintaympäristö 8 ov A Kansantalouden perusteet 2 2 (2) (2) A Yritys kansainvälistyvässä toimintaympäristössä 3 3 (3) A Oikeusjärjestelmän perusteet 2 2 A Johdatus ympäristönsuojeluun 1 (1) 1 Yritys ja sen logistiset toiminnot 25 ov A Hankinnat eri toimialoilla 4 4 A Hankintojen johtaminen 3 3 A Jakelu ja kuljetukset 4 4 A Kansainvälisen kaupan logistiikka 6 (6) 6 A Varastotalous ja tekniikka 2 2 A Tuote ja pakkaus 2 2 A Laatu- ja ympäristöjohtaminen 2 2 A3544A2 Suuntautumisseminaari 2 2 Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 10 ov Logistiikka A Logistiikkaverkostojen ohjaus ja hallinta 2 2 A Informaatioteknologia logistiikassa 2 2 A Logistiikkapalvelu tuotteena 2 2 A Logistiikan johtaminen 2 2 A Vihreä logistiikka 2 2 P Logistiikan englannin erikoiskurssi

4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Korvaava Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi opintojakso ov Muut vaihtoehtoiset opinnot Tuotantotalouden koulutusohjelman opinnot Liiketalouden koulutusohjelman vaihtoehtoisista ammattiopinnoista seuraavat opintokokonaisuudet: Liiketalouden suuntautumisopinnot Talous- ja kulttuurialueet Organisointi ja johtaminen Riskinhallinta ja rahoitusmarkkinat Talouselämän matematiikka Tietotekniikka Viestintä ja toimistotyö Ympäristöopinnot Kieliopinnoista: Vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat kieliopinnot VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV HARJOITTELU 20 OV H Perusharjoittelu 10 H Alakohtainen harjoittelu 10 OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö 10 (10) 10 Hallinto ja kauppa 257

5 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu OPINTOJEN RAKENNE Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelman laajuus on 140 opintoviikkoa, joka vastaa noin 3,5 vuoden opintoja. Opinnot koostuvat perusopinnoista (40 ov), ammattiopinnoista (60 ov), vapaasti valittavista opinnoista (10 ov), opinnäytetyöstä (10 ov) ja harjoittelusta (20 ov). Opinnot johtavat liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon, tradenomi. PERUSOPINNOT Basic Studies Perusopinnoissa (40 ov) opiskelija saa yleiskuvan liiketalouden tehtäväalueista, sen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa sekä työelämässä. Opiskelija hankkii käytännölliset taidot ja teoreettiset valmiudet selviytyä ammattiopinnoista. Opiskelija hallitsee työelämän edellyttämät vuorovaikutustaidot. AMMATTIOPINNOT Professional Studies Ammattiopintojen (laajuus 60 ov, joista 50 ov on pakollisia ja 10 ov vaihtoehtoisia) suorittaminen valmentaa opiskelijan ratkaisemaan innovatiivisesti ammatissa vastaan tulevat ongelmat. Hän osaa kehittää tehtäväaluettaan soveltamalla uusinta tietoa. Opinnot valmentavat opiskelijoita ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Vaihtoehtoisilla opinnoilla opiskelija oman valintansa mukaan syventää tai laajentaa ammatillista osaamistaan tai kansainvälistymistään joko suoraan omasta koulutusohjelmastaan tai muista opiskelijan koulutusohjelmaan soveltuvista opinnoista. Suositeltavaa on, että opiskelija valitsee vaihtoehtoiset opinnot siten, että niistä muodostuu laajoja kokonaisuuksia. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Free-choice Studies Vapaasti valittavien opintojen (10 ov) ensisijaisena tavoitteena on monipuolistaa opintoja, jotta opiskelija pystyy paremmin toimimaan oman alansa asiantuntijana. HARJOITTELU Work Placement Tradenomin tutkintoon kuuluu 20 opintoviikon suoritusta vastaava 6 kuukauden mittainen harjoittelu korkeakoulun hyväksymässä harjoittelupaikassa. Ennen opiskelua hankittu työkokemus voidaan hyväksyä perusharjoitteluksi. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankinnasta. Harjoittelun tavoitteena on ohjatusti perehdyttää opiskelija alansa ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Kansainvälisyys/kieliopinnot Opintoihin kuuluu pakollisia kieliopintoja 7 opintoviikkoa. Lisäksi pitää valita vähintään 6 opintoviikkoa kieliopintoja tai vieraskielisiä opintoja. Suositeltavia ovat esimerkiksi vieraskieliset kulttuuriopinnot. Kansainvälisyysopinnoiksi voidaan hyväksyä myös vaihto-opiskelu tai ulkomainen työharjoittelu. Suositeltavaa on keskittyä mieluummin yhteen kieleen työelämässä tarvittavan riittävän kielitaidon saavuttamiseksi Ulkomaalaiset opiskelijat voivat anomuksesta opiskella ruotsin kielen kolmen opintoviikon sijasta jonkun muun vieraan kielen vastaavan opintoviikkomäärän. Tenttipäivät Opintojaksojen varsinaiset tentit Tentit ovat kunkin jakson viimeisillä viikoilla. Ajat ja paikat ilmoitetaan jakson alussa ilmoitustaululla ja liiketalouden www-sivuilla. Yleiset tenttipäivät / uusintatenttipäivät Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan syyslukukauden alussa ilmoitustaululla ja liiketalouden www-sivuilla. Syyskuun uusintatenttipäivänä voi tenttiä kaikkia opintojaksoja. Muina kertoina tentittävät opintojaksot ilmoitetaan lukuvuoden alkaessa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus uusia puuttuvia opintojaksojaan kunkin jakson varsinaisina tenttipäivinä. Tällöin hänen täytyy ilmoittautua opintojaksolle ja sopia kokeeseen osallistumisesta opettajan kanssa. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Opetuksen toteutus Opetukseen kuuluu luentoja ja harjoituksia tuntia opintoviikkoa kohti. Tarkempi kuvaus on esitetty tarvittaessa opintojakson yhteydessä. 258

6 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Ammatillista väylää tulevat opiskelijat Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot (ks. oppaan kieliopinnot ja matemaattis-luonnontieteelliset opinnot): P303011/ P Englannin rakenteet 2 ov P303021/ P Englannin yleiskieli 2 ov P302011/ P Ruotsin rakenteet 2 ov P302021/ P Ruotsin yleiskieli 2 ov P311261/ P Johdatus talousmatematiikkaan 2 ov P311271/ P Johdatus finanssimatematiikkaan 1 ov Liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) suorittaneiden opiskelijoiden ei tarvitse opiskella (eikä heidän tutkintoonsa lasketa) seuraavia opintojaksoja: A Asiakaspalvelu ja myyntityö P Kirjanpidon perusteet P Yrityksen toimistopalvelut P Sopimus- ja kauppaoikeus P Yritystoiminnan perusteet 2 ov 2 ov 2 ov 2 ov 3 ov Ylioppilastutkinnon ja / tai lukion oppimäärän suorittaneille opintojaksot P303011, P ja P ovat pakollisia, jos opiskelijalla ei ole korkeakouluopinnoissa tarvittavia kielten ja matematiikan valmiuksia (testataan diagnostisella kokeella, kielissä riittää ylioppilastutkinnon arvosana CL ja matematiikassa pitkän matematiikan hyväksytty yo-arvosana). OPINTOJAKSOT PERUSOPINNOT Basic Studies AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 12 OV Common Polytechnic Studies Katso ajoitustaulukosta opintojaksot ja oppaan alusta opintojaksokuvaukset. KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 28 OV Basic Studies of the Programme MENETELMÄOPINNOT 12 OV Methodological Studies P Tuloksellinen työskentely 1 ov, I P Yrityksen toimistopalvelut 2 ov, I P Taulukkolaskenta- ja tietokantaohjelman käyttö 2 ov, I P Talousmatematiikka 3 ov, I P Tilastotieteen perusteet / III P Tutkimustyön perusteet / III AMMATILLISTA VÄYLÄÄ TULEVIEN OPISKELIJOIDEN PAKOLLISET KIELIOPINNOT. Katso ajoitustaulukon kieliopinnot ja oppaan osa Kieliopinnot. Hallinto ja kauppa AMMATILLISTA VÄYLÄÄ TULEVIEN OPISKELIJOIDEN PAKOLLISET MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLISET OPINNOT P Johdatus talousmatematiikkaan 2 ov, I P Johdatus finanssimatematiikkaan 1 ov, I 259

7 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu YRITYS JA SEN TOIMINNAN PERUSTEET 16 OV Basics of Business Administration Toimiva yritys P Yritystoiminnan perusteet 3 ov, I P Sopimus- ja kauppaoikeus 2 ov, I/II P Asiakassuhdemarkkinointi Customer Relationship Marketing 3 ov, I Tavoite ja sisältö: Oppilas sisäistää asiakkaan tarpeista lähtevän liikeidean ja tuotteen kehittelyn. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta, jonka tavoitteena on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin kilpailukeinoihin liittyviä päätöksiä. Asiakaskeskeinen markkinointi, segmentointi, toimintaympäristö, ostokäyttäytyminen, markkinoinnin tavoitteet, peruskilpailukeinot, suhdemarkkinoinnin kilpailukeinot, asiakkuuksien logistiset ja markkinoinnilliset ulottuvuudet. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäiset opiskelutehtävät (esitelmät, esseet), ks. Toimiva yritys. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja itsenäiset opiskelutehtävät. Oppimateriaali: Bergström Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 1997 tai uud., sekä muu opettajan osoittama materiaali. Opettajat: Ekonomi Marianne Roslund. P Logistiikan perusteet Basics of Logistics 2 ov, I / II Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee logistiikan merkityksen yrityksen toiminnassa ja kansantaloudessa. Logistiikan peruskäsitteet, logistiikka kilpailutekijänä. Toteutus: Luennot ja harjoitukset, itseopiskelu. Suoritustapa: Hyväksytty pistemäärä tentistä ja harjoitustehtävistä, ks. Toimiva yritys. Oppimateriaali: Luentomateriaali ja artikkelit, oppikirja ilmoitetaan myöhemmin. Opettajat: KTM Eeva-Liisa Kauhanen. Oppimateriaali: Luentomateriaali ja artikkelit, oppikirja ilmoitetaan myöhemmin. Opettajat: Lehtori Maiju Hankia. P Kirjanpidon perusteet P Taloushallinto käytännössä AMMATTIOPINNOT 60 OV Professional Studies KOULUTUSOHJELMAN PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT 25 OV Professional Studies Common to All Students 2 ov, I YRITYS JA SEN TOIMINTA 11 OV Operations of Enterprises A Asiakaspalvelu ja myyntityö A Päätöslaskelmat A Yrityssimulaatiot 5 ov, II Liiketalouden koulutusohjelma. A312461/ A Työelämän vuorovaikutustaidot Katso Kieliopinnot. YRITYS JA HENKILÖSTÖ 6 OV Personnel Management A Henkilöstöresurssien hallinta A Työoikeus 1 ov, II A Leadership - III A Urasuunnittelu ja työllistyminen 1 ov, II P Liiketoiminnan logistiikka 2 ov, I / II Business Logistics Tavoite ja sisältö: Syvennetään opiskelijan tietoja ja taitoja logistiikan perusasioista. Suoritustapa: Hyväksytty pistemäärä tentistä ja harjoitustehtävistä 260

8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YRITYS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 8 OV Environment of Enterprises and Corporations A Kansantalouden perusteet2 ov, I / II A Yritys kansainvälistyvässä toimintaympäristössä 3 ov, I / II A Oikeusjärjestelmän perusteet A Johdatus ympäristönsuojeluun 1 ov, II / III ohjauksen merkityksen. Jakelu- ja kuljetustoiminnan merkitys yritykselle ja yhteiskunnalle, jakeluketjun rakenteet ja perusratkaisut, ECRajattelu, kuljetusmuodot ja niiden merkitys. Toteutus: Luennot, harjoitukset, caset. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt, itseopiskelu. Opettaja: KTM Eeva-Liisa Kauhanen A Kansainvälisen kaupan logistiikka Logistics in International Trade 6 ov, III YRITYS JA SEN LOGISTISET TOIMINNOT 25 OV Logistic Operations A Hankinnat eri toimialoilla 4 ov, II Purchasing Process Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää oston merkityksen yrityksen toiminnassa sekä hallitsee ostoprosessin. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Dopler Burt: Purchasing and Supply Management, uusin painos. Opettaja: Lehtori Maiju Hankia. Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee ulkomaankaupan ja sen asettamat vaatimukset hankinnoille, kuljetuksille, huolinnalle ja vakuutuksille. Kansainväliset ostot ja kuljetukset, huolintatoimi sekä kuljetus- ja vakuutusoikeus. Toteutus: Luennot, harjoitukset ja caset. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Opettaja: Lehtori Maiju Hankia, KTM Eeva-Liisa Kauhanen, lehtori Marja Koskinen. A Varastotekniikka ja -talous I Warehousing Operations and Economy Hallinto ja kauppa A Hankintojen johtaminen Purchase Management 3 ov, III Tavoite ja sisältö: Opiskelija perehtyy hankintojen johtamiseen, organisoimiseen ja kehittämiseen osana logistiikan johtamista. Toteutus: Luennot ja harjoitustyö ostotoiminnan kehittämistä käytännössä. Suoritustapa: Hyväksytty suoritus tentistä ja harjoitustehtävistä. Oppimateriaali: Dopler Burt: Purchasing and Supply Management, uusin painos. Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa. Opettaja: Lehtori Maiju Hankia. A Jakelu ja kuljetukset Transportation Systems Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee jakelun ja kuljetustoiminnan perusratkaisut ja toiminnan sekä ymmärtää asiakaslähtöisen jakeluketjun Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee yleisimmät varastotyypit, -rakenteet ja tavarankäsittelytekniikan, ymmärtää varaston toiminnan tunnusluvut ja osaa suunnitella varaston toimintaa sekä soveltaa ohjaus- ja valvontamenetelmiä. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin, monisteet ja artikkelit, opetusvideot. Opettaja: KTM Eeva-Liisa Kauhanen. A Tuote ja pakkaus Commodity and Package I Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee jakeluketjun ja tuotteen asettamat vaatimukset pakkaukselle ja pakkausten ympäristövaikutukset. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. 261

9 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opettaja: Lehtori Maiju Hankia, Kotka. of logistics, Liiketoiminna logistiikka. A Laatu- ja ympäristöjohtaminen Quality Management I Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää asiakastyytyväisyydestä lähtevän laadun, ympäristön ja turvallisuuden merkityksen yrityksen toiminnassa. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Lillrank. Laatuajattelu, Otava 1998, Wilkinson - Redman - Snape - Marchington: Management, Macmillan Press, Opettaja: Lehtori Maiju Hankia, Kotka. Edeltävät opinnot: Logistiikan perusteet / Basics A3544A2 Suuntautumisseminaari Seminar Tavoite ja sisältö: Opiskelija osallistuu suuntautumisalansa seminaariin. Toteutus: Opiskelija perehtyy johonkin suuntautumisaihealueeseen ja laatii siitä kirjallisen raportin sekä esittää sen suullisesti. Suoritustapa: Seminaarityön laadinta ja osallistuminen seminaaritilaisuuksiin. Opettaja: Lehtori Maiju Hankia. VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 10 OV Optional Specialisation Studies LOGISTIIKKA Locistics A Logistiikkaverkostojen ohjaus Network Managing in Logistics I Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee globaalien verkostojen ohjauksen periaatteet ja verkostojen merkityksen nykyaikaisessa toimintaympäristössä. Verkosto-osaaminen, verkostojen luominen ja hallinta. Toteutus: Luennot, harjoitukset, caset, yritysvierailut. Suoritustapa: Hyväksytty tenttii ja harjoitustyöt. Oppimateriaalit: Ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja: Lehtori Maiju Hankia. A Informaatioteknologia logistiikassa I Information Technology in Logistics Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee informaatioteknologian merkityksen ja perusratkaisut logistiikassa. Informaatioteknologian hyödyntäminen logistiikassa. Toteutus: Luennot, harjoitukset, caset, yritysvierailut. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitukset Oppimateriaalit: Ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja: Lehtori Maiju Hankia. A Logistiikkapalvelu tuotteenai Logistics Services Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee logistiikkapalvelutoiminnan ja palvelujen tuottamisen. Palvelujen tuotteistaminen, markkinointi ja tuottaminen. Toteutus: Luennot, caset, yritysvierailut ja raportit. Suoritustapa: Ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja: Lehtori Maiju Hankia. A Logistiikan johtaminen Logistics Management I Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee tärkeimmät logistiikan päätöksentekomallit ja analyysi- sekä ohjausmenetelmät. Nykyaikainen logistiikka, sen johtaminen ja ohjaaminen. Toteutus: Luennot, caset, yritysvierailut ja raportit. Suoritustapa: Ilmoitetaan myöhemmin Lisätietoja: Lehtori Maiju Hankia. A Vihreä logistiikka Green Logistics I Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää elinkaaritarkastelun ja tuntee siihen liittyvät säädökset sekä osaa soveltaa niitä logistiikassa. Toteutus: Luennot ja harjoitustyöt. Suoritustapa: Sovitaan kurssin alussa. Opettaja: Lehtori Maiju Hankia, Kotka. 262

10 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA A303411/P Logistiikan englannin erikoiskurssi English for Logistics I Katso Kieliopinnot. Arviointi: Hyväksytty/hylätty (S). Lisätietoja: Lehtori Maiju Hankia, Kotka. H Alakohtainen harjoittelu10 ov, II - III Specialisation Training MUUT VAIHTOEHTOISET OPINNOT TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINNOT LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN VAIHTOEHTOISISTA AMMATTIOPINNOISTA SEURAAVAT OPINTOKOKONAISUUDET: Talous- ja kulttuurialueet Organisointi ja johtaminen Riskienhallinta ja rahoitusmarkkinat Talouselämän matematiikka Tietotekniikka Viestintä ja toimistotyö Ympäristöopinnot KIELIOPINNOISTA: Vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat kieliopinnot. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Free Choice Studies Vapaasti valittaviin opintoihin hyväksytään kaikki korkeakoulutasoiset opinnot: kaikki oman koulutusohjelman vaihtoehtoiset opinnot, muiden osastojen ja muiden korkeakoulujen opinnot, kieliopinnot sekä alla luetellut opintojaksot. Valittavan moduulin kokoa ei ole rajoitettu. Ks. myös tutkintosääntö. Tavoite: Opiskelija perehtyy monipuolisesti koulutusohjelmansa työtehtäviin tai syvällisesti johonkin koulutusohjelman tehtäväalueeseen. Toteutus: Sopivin aika suorittaa alakohtainen harjoittelu on opintoviikon jälkeen. Suoritustapa: Vähintään kolmen kuukauden työskentely oppilaitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa sekä raportin laatiminen harjoittelusta ja sen esittely. Arviointi: Hyväksytty/ hylätty (S). Lisätietoja: Lehtori Maiju Hankia. OPINNÄYTETYÖ Bachelor s Thesis O Opinnäytetyö Bachelor s Thesis 10 ov, III - IV Tavoite: Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa koulutusohjelmansa tuottamat tiedot ja taidot. Opiskelija kykenee pitkäjänteiseen, itsenäiseen työskentelyyn käytännöllisen ongelman ratkaisemiseksi. Toteutus: Opinnäytetyö suoritetaan kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden aikana seminaarityöskentelyyn ja ohjattuun itsenäiseen työskentelyyn perustuvassa prosessissa. Lisätietoja: Lehtori Maiju Hankia Huom. Opinnäytetyöstä on laadittu erillinen liiketalouden osaston opinnäytetyöohje. Katso Yleinen osa. Hallinto ja kauppa HARJOITTELU Work Placement H Perusharjoittelu Basic Training 10 ov, II / III Tavoite: Opiskelija perehtyy monipuolisesti yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan ja sen logistisiin toimintoihin. Toteutus: Sopivin aika suorittaa perusharjoittelu on 40 opintoviikon jälkeen. Suoritustapa: Perusharjoittelun suorittaminen tapahtuu vähintään kolmen kuukauden työskentelynä oppilaitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa. Harjoittelusta laaditaan raportti. 263

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma

Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma International Trade - Russian Trade Specialisation Studies Tutkinto: liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: tradenomi Opintojen laajuus ja kesto:

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Myyntityön koulutusohjelma HAAGA-HELIAn myyntityön koulutusohjelma on Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen, vaativiin henkilökohtaisen myyntityön tehtäviin valmentava koulutusohjelma. Myyntityön koulutusohjelmaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Business Management Tutkinto: liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: tradenomi Opintojen laajuus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen matematiikka 37,5 37-5738-0 Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa 2011 Mirja Järvinen, Metropolia Kyselyt 2008 ja 2010 Kaikkia koulutusaloja koskeva kysely kielten opintopistemääristä 2008 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot