PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus , osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, Jyväskylä, sähköposti ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta täyttänyt henkilöasiakas, jonka luottokelpoisuuden Paytrail selvittää ja jonka yksilöintitiedot ilmenevät alla määritellyssä Sopimuksessa ( Asiakas ) ( Paytrail ja Asiakas voivat olla yhdessä Osapuolet ) sopivat puitesopimuksella erityisen Paytrail-maksutilin avaamisesta ( Sopimus ) ja tällaisen erityisen Paytrail-maksutilin sähköisestä käytöstä ( Paytrail-Tili ). Sopimuksella, johon näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, Osapuolet sopivat niistä ehdoista, joita sovelletaan kaikkiin Paytrail-Tilin avulla suoritettaviin maksupalveluihin. Osapuolten osoite- ja muiden yksilöintitietojen muutoksista Paytrail ja Asiakas sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen viipymättä kirjallisesti tai Paytrail-Tilillä sähköisesti. Jos näin ei tapahdu, Osapuoli ei voi vedota mahdolliseen oikeutensa menettämiseen täysimääräisesti (esimerkiksi menetetty oikeus vaatia vahingon korvaamista täysimääräisesti) pakottavan lainsäädännön asettamissa rajoissa. Näiden ehtojen ja Sopimuksen muutokset ovat päteviä ainoastaan, jos ne on tehty kirjallisesti tai sähköisesti (vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä allekirjoittaminen). Sopimus syntyy sähköisesti ja sen tekemisen tekniset vaiheet mukaan lukien Paytrail-Tilin avaamiseen tarvittavat tiedot ja sopimuksen tekemisen ohjeet on kuvattu Paytrailin kotisivuilla osoitteessa Asiakkaan hyväksymä Sopimus tallentuu muuttumattomana Paytrailin sähköiseen sopimuskantaan, ja Asiakas saa siitä vahvistuksen sähköpostitse. Paytrail-Tilin kautta Asiakkaan tekemä Maksutoimeksianto toteutetaan välittömästi. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy että Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa, jollei näissä yleisissä ehdoissa tai voimassa olevan oikeuden mukaan se ole mahdollista. Maksunpalautuksesta Asiakas voi tarvittaessa sopia tuotteen tai palvelun myyjän kanssa.

2 1. PALVELUN PÄÄSISÄLTÖ sivu 2 (7) Paytrail-Tili on sähköinen maksupalvelu, jolla Asiakas voi hallinnoida ja maksaa eri verkkokaupoista tekemiinsä verkko-ostoksiin liittyviä maksujaan. Paytrail-Tilissä Asiakas antaa Paytrailille oikeuden tallentaa itsestään henkilö-, osoite- ja maksukortin tietoja helpottaakseen sähköisiä osto- ja maksamisprosessejaan. Verkkokaupassa on selkeästi esillä Paytrail-logo, jolloin Asiakas tietää voivansa maksaa Paytrail-Tilillä tällaisessa verkkokaupassa. Paytrail-Tilille ei voi tallentaa käteisvaroja, vaan Paytrail suorittaa Asiakkaan maksutoimeksiannon mukaisesti kauppahinnan maksut tuotteen tai palvelun myyjälle eli maksunsaaja-yritykselle. Asiakas voi maksaa verkko-ostoksiaan Paytrail-Tilin avulla. Asiakkaan maksukyvyn varmistamisen jälkeen Paytrail välittää Asiakkaan maksutoimeksiannon mukaiset maksut Maksunsaajalle Asiakkaan ja Paytrailin sopimuksen mukaisesti noudattaen Maksunsaajan ja Paytrailin sopimaa maksuaikataulua. Maksujen suorittamiseen käytetään Asiakkaan varoja Asiakkaan luottolimiitistä, joka on kolmannelta olevaa luottoa (kuten esimerkiksi rahoitusyhtiön myöntämän luottokortin luottolimiitti), taikka Asiakkaan käytössä olevaa veloitusta Asiakkaan pankkitilillä olevista varoista. Määritelmät Asiakas: Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka on tehnyt sopimuksen Paytrail Oyj:n kanssa. Avaimet: Asiakkaan palvelun käyttöä varten luomat käyttäjätunnus, salasana ja puhelimeen lähetettävät kertakäyttöiset PIN-koodit maksutapahtuman vahvistamista varten. Etäviestin: puhelin, tietokone, televisio, tietoverkko tai muu väline, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Maksupalvelu: Maksujen välittämistä, Maksuvälineitä ja tili- sekä luottosopimuksia koskevat palvelut. Maksunsaaja: Yritys tai yhteisö, jolle Paytrail välittää varat Maksutoimeksiannon mukaisesti. Maksutapahtuma: Toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan Maksunsaajan käytettäväksi. Maksutoimeksianto: Asiakkaan Paytrailille antama määräys toteuttaa Maksutapahtuma. Maksuväline: MasterCard-, VISA,- ja muut korttimaksuvälineet tai muut maksuvälineet, jotka Paytrail kulloinkin hyväksyy Maksupalvelussa ja jotka on liitetty Asiakkaan Paytrail-Tiliin Maksutoimeksiantojen antamiseksi. Asiakkaan käyttöliittymä: Asiakkaalle suunnattu käyttöliittymä, jonka kautta Asiakas voi seurata Paytrail-Tiliin liittyviä tapahtumia ja hallinnoida omia Paytrail-Tiliin liittyviä tietojaan. 2. PAYTRAIL-TILIN KÄYTTÖ Asiakkaan käytössä on reaaliaikainen tieto Paytrail-Tilillä tapahtuneista maksuista sekä Sopimuksen ehdoista sekä muut lainsäädännön edellyttämät tiedot palveluun sisältyvän Asiakkaan käyttöliittymän kautta. Asiakkaan käyttöliittymän kautta Asiakas saa lisätietoja liittyen Paytrail-Tiliin, Sopimukseen, maksutapahtumiin ja toteutuneisiin maksutapahtumiin. Paytrail-Tilin kautta toteutuneiden maksutapahtumien tiedot säilyvät Paytrail-Tilillä vähintään yhden vuoden ajan. Paytrail-Tilin käyttö on kuvattu palvelukuvauksessa, joka on osa Sopimusta. Palvelukuvaus on tutustuttavissa täällä: Paytrail-Tiliä käyttäessään Asiakkaan on noudatettava itseään velvoittavia sopimusehtoja kuten esimerkiksi pankin tai luottokortin Asiakkaalle myöntäneen yhtiön sopimusehtoja.

3 3. PAYTRAIL-TILIN TIETOSUOJA JA TIETOTURVA sivu 3 (7) Hyväksymällä Sopimuksen Asiakas antaa Paytrailille oikeuden ja luvan käsitellä Paytrail-Tilin edellyttämiä henkilötietojaan Paytrail-Tilin toteuttamiseksi. Tarkemmin henkilötietojen käsittely kuvataan henkilörekisteriselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa Tarkemmat tietoturvakäytännöt ja tietoturvasyistä käsiteltävät Asiakasta koskevat tiedot on selostettu tietoturvaehdoissa, jotka ovat saatavissa osoitteessa Tietoturvaehdot ovat osa Sopimusta. Paytrail vastaa Paytrail-Tilin tietoturvasta, tietosuojasta ja luottotietojen, henkilötietojen ja muiden Asiakasta koskevien tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Sopimuksen mukaisesti. Asiakas ymmärtää, että Paytrail voi antaa viranomaisille tietoja Asiakkaaseen liittyen voimassa olevan oikeuden vuoksi (esimerkiksi rahanpesun estämistä koskeva lainsäädäntö). Rekisteriselosteessa mainittuja Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle siinä tarkoituksessa, että Paytrail voi antaa Asiakkaalle Sopimuksen tarkoittamia palveluja ja kehittää niitä edelleen. Ennen tietojen luovutusta Maksunsaajalle, Asiakas saa tiedon Maksunsaajasta ja voi halutessaan estää tietojen luovutuksen. 4. AVAIMET Näissä yleisissä ehdoissa Avaimilla tarkoitetaan Asiakkaan Paytrail-Tili -palvelun käyttöönoton yhteydessä itse määrittelemiään käyttäjätunnusta, salasanaa ja Asiakkaalle palvelun käyttöönoton yhteydessä itse määrittelemäänsä puhelinnumeroon lähetettävää kertakäyttöistä PIN-koodia. Paytrail-Tili perustuu luotettavuuteen, minkä vuoksi Asiakas tarvitsee Paytrail-Tilin avaamiseen ja käyttämiseen aina Avaimet, joilla Paytrail voi varmistua Asiakkaan oikeudesta käyttää Paytrail-Tiliä. Asiakkaalla on velvollisuus noudattaa Avaimien käyttö- ja tietoturvaehtoja ja Paytrailin antamia ohjeita. Avaimet ovat henkilökohtaisia ja Asiakkaalla on velvollisuus pitää huolta siitä, etteivät Avaimet häviä tai ole kenenkään muun käytettävissä. Avaimia tulee säilyttää turvallisessa paikassa, eikä Asiakas saa antaa kenenkään muun käyttää Avaimia. Aina Paytrail-Tilin käytön jälkeen Asiakkaan tulee poistaa kaikki käytetyt evästeet ja muut välitallenteet tietokoneelta, jolla Paytrail-Tiliä on käytetty. Ohjeet tähän on saatavissa osoitteesta Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi, jos Avaimet häviävät tai ne joutuvat kolmannelle tai mistä tahansa niiden oikeudettomasta käytöstä. Ilmoitus voidaan tehdä milloin tahansa puhelinnumeroon tai sähköpostilla osoitteeseen (toimistoaikojen, joita ovat arkipäivät klo 8-16, ulkopuolella lähetetyt sähköpostiviestit luetaan ilmoitusta seuraavana arkipäivänä). Paytrail estää Avaimien ja Paytrail-Tilin käytön saatuaan katoamisilmoituksen. Asiakas voi myös itse sulkea Paytrail-Tilinsä Asiakkaan käyttöliittymän kautta. Paytrail voi sulkea Avaimien käytön, jos Avaimien käytön turvallisuus on vaarantunut, tai on syytä epäillä, että Avaimia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti. Paytrailin on ilmoitettava Asiakkaalle Avaimien sulkemisesta välittömästi. 5. VASTUU AVAIMIEN OIKEUDETTOMASTA KÄYTÖSTÄ Asiakas vastaa Avaimien oikeudettomasta käytöstä seuraavissa tapauksissa: 1) Asiakas on luovuttanut Avaimen sen käyttöön oikeudettomalle; tai 2) Avaimien katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että Asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt yllä olevan kohdan 4 mukaiset velvollisuutensa; tai 3) Asiakas on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa Paytrailille havaitsemastaan Avaimien katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

4 Asiakkaan vastuu Avaimen oikeudettomasta käytöstä on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos Asiakas on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Jos Asiakas ei ole tämän kohdan 5 perusteella vastuussa Avaimien oikeudettomasta käytöstä, on Paytrail velvollinen palauttamaan Paytrail-Tilin varojen suhteen siihen tilaan, jossa se oli ennen oikeudetonta käyttöä. 6. MAKSUTOIMEKSIANTO sivu 4 (7) Asiakas tekee Maksutoimeksiannon, joko tekemällä oston Paytrail-Tiliä käyttämällä tai tallentamalla laskun maksutiedot Paytrail-Tilille. Paytrail-Tili -palvelussa Maksutoimeksiannot toteutetaan välittömästi eli kun Asiakas on hyväksynyt Maksutoimeksiannon. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Paytrailille antamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Paytrail on vastaanottanut Maksutoimeksiannon ja aloittanut sen toteuttamisen. Paytrail sitoutuu suorittamaan maksut tavaran tai palvelun myyjille sovitusti edellyttäen, että Asiakkaalla on Paytrailin tekemän selvityksen mukaan riittävät varat. Maksutoimeksianto voi vastata ainoastaan määrää, joka Asiakkaalla on Paytrailin tekemän selvityksen mukaan riidattomasti käytettävissä. Paytrail tekee Maksutoimeksiannon perusteella maksuvarauksen Asiakkaan Paytrail- Tilille. Jos Asiakkaan luottokorttilimiiteissä tai muutoin ei ole riittävästi varoja kattamaan maksuvarausta, on Paytrail oikeutettu kieltäytymään Maksutoimeksiannosta. Paytrail ilmoittaa Asiakkaalle kieltäytymisestä viipymättä sekä siitä, miten asiakas voi korjata tilanteen. Paytrail vastaa siitä, että Paytrail-Tili on käytössä ja että maksu suoritetaan täysimääräisenä sovittuna ajankohtana lukuun ottamatta aikoja, jolloin Paytrail-Tili ei ole käytössä välttämättömien ja säännöllisten palvelukatkosten, ylivoimaisesta esteestä johtuvien syiden sekä viranomaismääräyksien vuoksi. Paytrail ilmoittaa tällaisista tilanteista Asiakkaalle hyvissä ajoissa etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti, jos tämä on mahdollista. Paytraililla työpäivät ovat maanantaista perjantaihin pois lukien yleiset vapaapäivät. 7. TOTEUTUMATTAJÄÄNYT TAI VIRHEELLINEN MAKSUTAPAHTUMA Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Paytrailin on ilman aiheetonta viivytystä palautettava maksutapahtuman rahamäärä Asiakkaalle tai palautettava Asiakkaan maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta. 8. TAKAISINMAKSU Paytrail tekee maksutoimeksiannon saamisen yhteydessä maksuvarauksen Asiakkaan luottolimiittiin tai muutoin Asiakkaan varoihin. Paytrailin maksutoimeksiannon perusteella suorittamat maksut Paytrail veloittaa suoraan Asiakkaan Paytrail-Tili palveluun liittämiltä maksuvälineiltä. Paytrail-Tilin kautta Asiakkaan tekemä Maksutoimeksianto toteutetaan välittömästi. Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa, jollei näissä yleisissä ehdoissa tai voimassa olevan oikeuden mukaan se ole mahdollista. Maksunpalautuksesta Asiakas voi tarvittaessa sopia tuotteen tai palvelun myyjän kanssa. 9. VALUUTTAKURSSIT Mikäli maksutoimeksianto edellyttää valuuttakurssimuunnoksia, muunnokset tapahtuvat acquirerin tai kortin liikkeellelaskijan toimesta. Paytrail toteuttaa Asiakkaan maksutoimeksiannon Maksunsaajan määrittämässä valuutassa. 10. KORKO Asiakkaan Maksutoimeksiantoon perustuville, Asiakkaan Paytrail-Tili palvelussa olevilta maksuvälineiltä veloitetuille varoille ei makseta korkoa. Kyseessä ovat Asiakkaan maksutoimeksiannon jälkeen Maksunsaajan varat Paytrailin asiakasvaratileillä.

5 11. MAKSUT sivu 5 (7) Paytrail ei veloita Asiakasta Paytrail-Tili palvelun käytöstä. Asiakas vastaa itse kaikista maksuista ja kuluista, jotka aiheutuvat pankkitilien, luottokorttien ja muiden maksuvälineiden ylläpidosta ja käyttämisestä. Tällaiset kulut on esitetty maksuvälineet (kuten maksukortti) Asiakkaan käyttöön antaneiden yhtiöiden palveluissa kuten niiden internet-sivuilla. 12. EI-HYVÄKSYTTÄVÄT TOIMEKSIANNOT Paytrail-Tiliä voi käyttää Paytrailin hyväksymä Maksunsaaja voimassa olevan oikeuden mukaisien tuotteiden ja palvelujen myyntiin. Paytraililla on harkintansa mukaan oikeus kieltäytyä Maksutoimeksiannon toteuttamisesta. 13. PALVELUN KÄYTTÖ JA PALVELUN ENNALTA TIEDOSSA OLEVAT KATKOKSET Paytrail-Tili ei ole käytössä ennalta tiedossa olevien palvelukatkosten aikana. Palvelukatkokset pyritään sijoittamaan sellaisiin ajankohtiin, jotta ne mahdollisimman vähän häiritsevät Paytrail-Tilin käyttöä. Paytrail ilmoittaa ennalta tiedossa olevista palvelukatkoksista Asiakkaalle Asiakkaan käyttöliittymässä tai sähköpostitse, mikäli mahdollista. 14. YHTEYDENPITO Paytrail-Tiliin liittyen Asiakas voi ottaa yhteyttä Paytrailiin sähköpostitse osoitteeseen: tai puhelimitse numeroon (arkisin klo 8-16). Iltaisin ja viikonloppuisin Asiakas voi tarvittaessa pyytää Paytrail-Tilin sulkemista tämän sopimuksen kohdan 4 ohjeistuksen mukaisesti. Asiointikielinä ovat suomi ja englanti. Paytrail käyttää Asiakkaalle suunnattuun viestintään ensisijaisesti Asiakkaan käyttöliittymää. Viestit ja ilmoitukset toimitetaan Asiakkaan käyttöliittymään, sähköpostitse tai muulla pysyvällä tavalla. Asiakkaan käyttöliittymä ja Paytrail-Tiliin liittyvä viestintä voi sisältää markkinointia. Asiakas voi halutessaan kieltää markkinoinnin. Markkinoinnissa noudatetaan henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksiä. 15. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Paytrail toimittaa Asiakkaalle ehdotuksen Paytrail-Tiliin tai Sopimukseen liittyvistä olennaisista muutoksista Asiakkaan käyttöliittymän kautta tai sähköpostitse vähintään kaksi kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehdotetut muutokset sopimusehtoihin, jollei hän muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehdotettuja muutoksia, on hänellä kustannuksitta muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi heti. Muutosehdotuksessa mainitaan tästä oikeudesta. Paytrail kehittää palvelun ominaisuuksia jatkuvasti, ja voi tehdä muutoksia Paytrail-Tilin ominaisuuksiin myös ilman erillistä ilmoitusta. 16. SOPIMUKSEN KESTO Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva. 17. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on tehnyt Sopimuksen Asiakkaan käyttöliittymän kautta tai muutoin. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään yhden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta. Asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanomiselleen. Paytrailin osalta irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Paytrailin ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanomiselleen.

6 Irtisanomisaika alkaa kulua heti, kun ilmoitus on tullut Paytrailin tai Asiakkaan tietoon todisteellisesti, esimerkiksi Asiakkaan käyttöliittymän kautta lähetetty viesti tai sähköposti. Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti sopimukseen perustuvia velvoitteitaan. sivu 6 (7) Sopimuksen päättyessä Osapuolten mahdolliset velat toisilleen erääntyvät ja ne on maksettava 14 vuorokauden lisäajan kuluessa. 18. ASIAKKAAN OMAT SOPIMUKSET TUOTTEITA JA PALVELUJA MYYVIEN TAHOJEN KANSSA Jos Asiakas haluaa kuluttajansuojalain mukaisesti peruuttaa, purkaa tai irtisanoa kaupan ja palauttaa hankitut tuotteet tai lopettaa mahdollisen palvelun käyttö sen jälkeen, kun Paytrail on tilittänyt myyntisaatavan tuotteiden tai palveluiden myyjälle, tämä tuotteiden tai palvelujen myyjä on vastuussa kauppasumman palauttamisesta Asiakkaalle. Asiakkaan ostamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät reklamoinnit ja vaatimukset tulee tehdä tuotteiden tai palveluiden myyjälle, joka vastaa kaupan kohteesta Asiakkaan ja myyjän välisen sopimuksen perusteella. Paytrail tarjoaa asiakkaalle maksupalvelua, eikä ole osallinen Asiakkaan ja Myyjän välisessä kaupassa. Paytrail ei vastaa kaupan kohteesta eikä myyjän sopimusvelvoitteista. Myös kaupan kohdetta tai Asiakkaan ja myyjän välistä sopimusta koskevassa oikeudenkäynnissä vaatimukset on esitettävä myyjälle. 19. IMMATERIAALIOIKEUDET Paytrail-Tiliin liittyvät kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet, liikesalaisuudet, tavaramerkit, muut immateriaalioikeudet riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai ei, kuuluvat yksin Paytrailille sekä sen lisensioijille. Paytrail myöntää Sopimuksen voimassaoloajaksi Asiakkaalle yksinkertaisen, siirtokelvottoman, alilisensioimiskelvottoman ja rajoitetun pääsyn Paytrail-Tiliin ja oikeuden käyttää ja toisintaa ainoastaan väliaikaisesti Paytrail-Tiliä internet-selaimen välityksellä Paytrailin antamien ohjeiden ja käyttöehtojen mukaisesti. Paytrail ei anna Asiakkaalle mitään muita kuin yllä nimenomaisesti mainitut oikeudet liittyen Paytrail-Tiliin. 20. LAITTEET Paytrail vastaa tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä. Asiakas vastaa omasta tietoteknisestä käyttöympäristöstään (tietokoneohjelmistot) ja Paytrail-Tilin käyttämisen yhteydessä hyödyntämiensä laitteiden (mukaan lukien muttei rajoittuen tietokoneisiin, tietoliikennevälineisiin ja -yhteyksiin) tietoturvasta. Paytrail ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan käyttöympäristöstä tai Asiakkaan laitteista. 21. VASTUU Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan Sopimuksen rikkomisesta aiheutuneet välittömät vahingot toisilleen. Paytrail ei kuitenkaan vastaa maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneella virheellä tai laiminlyönnillä aiheutetusta välillisestä vahingosta eikä muista välillisistä vahingoista siinä laajuudessa, kuin voimassa oleva oikeus tällaisen rajoituksen sallii. 22. REKLAMAATIOT Asiakas voi tehdä reklamaation Paytrailille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Asiakkaan on lähetettävä reklamaatio kohtuullisessa ajassa laskien

7 siitä, kun Asiakas sai Paytrail-Tilillensä näkyviin tiedon, josta Asiakas haluaa reklamoida. Jos Asiakas ei reklamoi ajoissa, Asiakkaan oikeus saada kompensaatiota tai hyvitystä loppuu lainsäädännön määrittelemillä tavoilla. 23. YLIVOIMAINEN ESTE sivu 7 (7) Paytrail ei vastaa Sopimuksen rikkomisesta tai viivästymisestä syntyneestä vahingosta, jos Paytrail kykenee osoittamaan, että velvoitteen täyttämisen estää sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton este, johon Paytrail tai sen toimittaja ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voitu välttää kuten esimerkiksi lakot, työsulut, työtaistelutoimenpiteet, selkkaukset, sotatoimet, tulvat, tulipalot, luonnonmullistukset, viestintä-, liikenne sähkönjakelu-, tietoliikenne- ja pankkijärjestelmien keskeytykset tai häiriöt. 24. SOPIMUKSEN SIIRTO Asiakas ei voi siirtää Sopimusta ilman Paytrailin etukäteistä kirjallista suostumusta kolmannelle. Paytrail saa siirtää Sopimuksen kolmannelle, joka on myös Suomen lain tarkoittama maksulaitos tai pankki. 25. SOPIMUKSEN OSAPÄTEMÄTTÖMYYS Jos näiden ehtojen tai Sopimuksen jokin ehto katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, ei se vaikuta koko Sopimuksen pätevyyteen, vaan korvataan tällainen pätemätön tai mitätön ehto sellaisella pätevällä ehdolla tai tulkinnalla, joka vastaa parhaiten Osapuolten tarkoitusta ja on lähimpänä pätemättömäksi tai mitättömäksi katsottua ehtoa. 26. VIRANOMAISET JA OIKEUSTURVAKEINOT Paytrail Oyj on merkitty Suomen kaupparekisteriin ja sen toimintaa valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi; puhelin ), Viestintävirasto (www.ficora.fi; puhelin ) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi; puhelin ). Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin neljän viikon kuluessa riitaisuuden ilmoittamisesta toiselle Osapuolelle. Jos Osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riitaisuudet ensi asteessa yleisissä alioikeuksissa. Asiakas voi saattaa riidan myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 6.3.2015 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa 6.3.2015 alkaen ja niitä sovelletaan

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot