PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus , osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, Jyväskylä, sähköposti ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta täyttänyt henkilöasiakas, jonka luottokelpoisuuden Paytrail selvittää ja jonka yksilöintitiedot ilmenevät alla määritellyssä Sopimuksessa ( Asiakas ) ( Paytrail ja Asiakas voivat olla yhdessä Osapuolet ) sopivat puitesopimuksella erityisen Paytrail-maksutilin avaamisesta ( Sopimus ) ja tällaisen erityisen Paytrail-maksutilin sähköisestä käytöstä ( Paytrail-Tili ). Sopimuksella, johon näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, Osapuolet sopivat niistä ehdoista, joita sovelletaan kaikkiin Paytrail-Tilin avulla suoritettaviin maksupalveluihin. Osapuolten osoite- ja muiden yksilöintitietojen muutoksista Paytrail ja Asiakas sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen viipymättä kirjallisesti tai Paytrail-Tilillä sähköisesti. Jos näin ei tapahdu, Osapuoli ei voi vedota mahdolliseen oikeutensa menettämiseen täysimääräisesti (esimerkiksi menetetty oikeus vaatia vahingon korvaamista täysimääräisesti) pakottavan lainsäädännön asettamissa rajoissa. Näiden ehtojen ja Sopimuksen muutokset ovat päteviä ainoastaan, jos ne on tehty kirjallisesti tai sähköisesti (vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä allekirjoittaminen). Sopimus syntyy sähköisesti ja sen tekemisen tekniset vaiheet mukaan lukien Paytrail-Tilin avaamiseen tarvittavat tiedot ja sopimuksen tekemisen ohjeet on kuvattu Paytrailin kotisivuilla osoitteessa Asiakkaan hyväksymä Sopimus tallentuu muuttumattomana Paytrailin sähköiseen sopimuskantaan, ja Asiakas saa siitä vahvistuksen sähköpostitse. Paytrail-Tilin kautta Asiakkaan tekemä Maksutoimeksianto toteutetaan välittömästi. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy että Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa, jollei näissä yleisissä ehdoissa tai voimassa olevan oikeuden mukaan se ole mahdollista. Maksunpalautuksesta Asiakas voi tarvittaessa sopia tuotteen tai palvelun myyjän kanssa.

2 1. PALVELUN PÄÄSISÄLTÖ sivu 2 (7) Paytrail-Tili on sähköinen maksupalvelu, jolla Asiakas voi hallinnoida ja maksaa eri verkkokaupoista tekemiinsä verkko-ostoksiin liittyviä maksujaan. Paytrail-Tilissä Asiakas antaa Paytrailille oikeuden tallentaa itsestään henkilö-, osoite- ja maksukortin tietoja helpottaakseen sähköisiä osto- ja maksamisprosessejaan. Verkkokaupassa on selkeästi esillä Paytrail-logo, jolloin Asiakas tietää voivansa maksaa Paytrail-Tilillä tällaisessa verkkokaupassa. Paytrail-Tilille ei voi tallentaa käteisvaroja, vaan Paytrail suorittaa Asiakkaan maksutoimeksiannon mukaisesti kauppahinnan maksut tuotteen tai palvelun myyjälle eli maksunsaaja-yritykselle. Asiakas voi maksaa verkko-ostoksiaan Paytrail-Tilin avulla. Asiakkaan maksukyvyn varmistamisen jälkeen Paytrail välittää Asiakkaan maksutoimeksiannon mukaiset maksut Maksunsaajalle Asiakkaan ja Paytrailin sopimuksen mukaisesti noudattaen Maksunsaajan ja Paytrailin sopimaa maksuaikataulua. Maksujen suorittamiseen käytetään Asiakkaan varoja Asiakkaan luottolimiitistä, joka on kolmannelta olevaa luottoa (kuten esimerkiksi rahoitusyhtiön myöntämän luottokortin luottolimiitti), taikka Asiakkaan käytössä olevaa veloitusta Asiakkaan pankkitilillä olevista varoista. Määritelmät Asiakas: Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka on tehnyt sopimuksen Paytrail Oyj:n kanssa. Avaimet: Asiakkaan palvelun käyttöä varten luomat käyttäjätunnus, salasana ja puhelimeen lähetettävät kertakäyttöiset PIN-koodit maksutapahtuman vahvistamista varten. Etäviestin: puhelin, tietokone, televisio, tietoverkko tai muu väline, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Maksupalvelu: Maksujen välittämistä, Maksuvälineitä ja tili- sekä luottosopimuksia koskevat palvelut. Maksunsaaja: Yritys tai yhteisö, jolle Paytrail välittää varat Maksutoimeksiannon mukaisesti. Maksutapahtuma: Toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan Maksunsaajan käytettäväksi. Maksutoimeksianto: Asiakkaan Paytrailille antama määräys toteuttaa Maksutapahtuma. Maksuväline: MasterCard-, VISA,- ja muut korttimaksuvälineet tai muut maksuvälineet, jotka Paytrail kulloinkin hyväksyy Maksupalvelussa ja jotka on liitetty Asiakkaan Paytrail-Tiliin Maksutoimeksiantojen antamiseksi. Asiakkaan käyttöliittymä: Asiakkaalle suunnattu käyttöliittymä, jonka kautta Asiakas voi seurata Paytrail-Tiliin liittyviä tapahtumia ja hallinnoida omia Paytrail-Tiliin liittyviä tietojaan. 2. PAYTRAIL-TILIN KÄYTTÖ Asiakkaan käytössä on reaaliaikainen tieto Paytrail-Tilillä tapahtuneista maksuista sekä Sopimuksen ehdoista sekä muut lainsäädännön edellyttämät tiedot palveluun sisältyvän Asiakkaan käyttöliittymän kautta. Asiakkaan käyttöliittymän kautta Asiakas saa lisätietoja liittyen Paytrail-Tiliin, Sopimukseen, maksutapahtumiin ja toteutuneisiin maksutapahtumiin. Paytrail-Tilin kautta toteutuneiden maksutapahtumien tiedot säilyvät Paytrail-Tilillä vähintään yhden vuoden ajan. Paytrail-Tilin käyttö on kuvattu palvelukuvauksessa, joka on osa Sopimusta. Palvelukuvaus on tutustuttavissa täällä: Paytrail-Tiliä käyttäessään Asiakkaan on noudatettava itseään velvoittavia sopimusehtoja kuten esimerkiksi pankin tai luottokortin Asiakkaalle myöntäneen yhtiön sopimusehtoja.

3 3. PAYTRAIL-TILIN TIETOSUOJA JA TIETOTURVA sivu 3 (7) Hyväksymällä Sopimuksen Asiakas antaa Paytrailille oikeuden ja luvan käsitellä Paytrail-Tilin edellyttämiä henkilötietojaan Paytrail-Tilin toteuttamiseksi. Tarkemmin henkilötietojen käsittely kuvataan henkilörekisteriselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa Tarkemmat tietoturvakäytännöt ja tietoturvasyistä käsiteltävät Asiakasta koskevat tiedot on selostettu tietoturvaehdoissa, jotka ovat saatavissa osoitteessa Tietoturvaehdot ovat osa Sopimusta. Paytrail vastaa Paytrail-Tilin tietoturvasta, tietosuojasta ja luottotietojen, henkilötietojen ja muiden Asiakasta koskevien tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Sopimuksen mukaisesti. Asiakas ymmärtää, että Paytrail voi antaa viranomaisille tietoja Asiakkaaseen liittyen voimassa olevan oikeuden vuoksi (esimerkiksi rahanpesun estämistä koskeva lainsäädäntö). Rekisteriselosteessa mainittuja Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle siinä tarkoituksessa, että Paytrail voi antaa Asiakkaalle Sopimuksen tarkoittamia palveluja ja kehittää niitä edelleen. Ennen tietojen luovutusta Maksunsaajalle, Asiakas saa tiedon Maksunsaajasta ja voi halutessaan estää tietojen luovutuksen. 4. AVAIMET Näissä yleisissä ehdoissa Avaimilla tarkoitetaan Asiakkaan Paytrail-Tili -palvelun käyttöönoton yhteydessä itse määrittelemiään käyttäjätunnusta, salasanaa ja Asiakkaalle palvelun käyttöönoton yhteydessä itse määrittelemäänsä puhelinnumeroon lähetettävää kertakäyttöistä PIN-koodia. Paytrail-Tili perustuu luotettavuuteen, minkä vuoksi Asiakas tarvitsee Paytrail-Tilin avaamiseen ja käyttämiseen aina Avaimet, joilla Paytrail voi varmistua Asiakkaan oikeudesta käyttää Paytrail-Tiliä. Asiakkaalla on velvollisuus noudattaa Avaimien käyttö- ja tietoturvaehtoja ja Paytrailin antamia ohjeita. Avaimet ovat henkilökohtaisia ja Asiakkaalla on velvollisuus pitää huolta siitä, etteivät Avaimet häviä tai ole kenenkään muun käytettävissä. Avaimia tulee säilyttää turvallisessa paikassa, eikä Asiakas saa antaa kenenkään muun käyttää Avaimia. Aina Paytrail-Tilin käytön jälkeen Asiakkaan tulee poistaa kaikki käytetyt evästeet ja muut välitallenteet tietokoneelta, jolla Paytrail-Tiliä on käytetty. Ohjeet tähän on saatavissa osoitteesta Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi, jos Avaimet häviävät tai ne joutuvat kolmannelle tai mistä tahansa niiden oikeudettomasta käytöstä. Ilmoitus voidaan tehdä milloin tahansa puhelinnumeroon tai sähköpostilla osoitteeseen (toimistoaikojen, joita ovat arkipäivät klo 8-16, ulkopuolella lähetetyt sähköpostiviestit luetaan ilmoitusta seuraavana arkipäivänä). Paytrail estää Avaimien ja Paytrail-Tilin käytön saatuaan katoamisilmoituksen. Asiakas voi myös itse sulkea Paytrail-Tilinsä Asiakkaan käyttöliittymän kautta. Paytrail voi sulkea Avaimien käytön, jos Avaimien käytön turvallisuus on vaarantunut, tai on syytä epäillä, että Avaimia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti. Paytrailin on ilmoitettava Asiakkaalle Avaimien sulkemisesta välittömästi. 5. VASTUU AVAIMIEN OIKEUDETTOMASTA KÄYTÖSTÄ Asiakas vastaa Avaimien oikeudettomasta käytöstä seuraavissa tapauksissa: 1) Asiakas on luovuttanut Avaimen sen käyttöön oikeudettomalle; tai 2) Avaimien katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että Asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt yllä olevan kohdan 4 mukaiset velvollisuutensa; tai 3) Asiakas on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa Paytrailille havaitsemastaan Avaimien katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

4 Asiakkaan vastuu Avaimen oikeudettomasta käytöstä on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos Asiakas on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Jos Asiakas ei ole tämän kohdan 5 perusteella vastuussa Avaimien oikeudettomasta käytöstä, on Paytrail velvollinen palauttamaan Paytrail-Tilin varojen suhteen siihen tilaan, jossa se oli ennen oikeudetonta käyttöä. 6. MAKSUTOIMEKSIANTO sivu 4 (7) Asiakas tekee Maksutoimeksiannon, joko tekemällä oston Paytrail-Tiliä käyttämällä tai tallentamalla laskun maksutiedot Paytrail-Tilille. Paytrail-Tili -palvelussa Maksutoimeksiannot toteutetaan välittömästi eli kun Asiakas on hyväksynyt Maksutoimeksiannon. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Paytrailille antamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Paytrail on vastaanottanut Maksutoimeksiannon ja aloittanut sen toteuttamisen. Paytrail sitoutuu suorittamaan maksut tavaran tai palvelun myyjille sovitusti edellyttäen, että Asiakkaalla on Paytrailin tekemän selvityksen mukaan riittävät varat. Maksutoimeksianto voi vastata ainoastaan määrää, joka Asiakkaalla on Paytrailin tekemän selvityksen mukaan riidattomasti käytettävissä. Paytrail tekee Maksutoimeksiannon perusteella maksuvarauksen Asiakkaan Paytrail- Tilille. Jos Asiakkaan luottokorttilimiiteissä tai muutoin ei ole riittävästi varoja kattamaan maksuvarausta, on Paytrail oikeutettu kieltäytymään Maksutoimeksiannosta. Paytrail ilmoittaa Asiakkaalle kieltäytymisestä viipymättä sekä siitä, miten asiakas voi korjata tilanteen. Paytrail vastaa siitä, että Paytrail-Tili on käytössä ja että maksu suoritetaan täysimääräisenä sovittuna ajankohtana lukuun ottamatta aikoja, jolloin Paytrail-Tili ei ole käytössä välttämättömien ja säännöllisten palvelukatkosten, ylivoimaisesta esteestä johtuvien syiden sekä viranomaismääräyksien vuoksi. Paytrail ilmoittaa tällaisista tilanteista Asiakkaalle hyvissä ajoissa etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti, jos tämä on mahdollista. Paytraililla työpäivät ovat maanantaista perjantaihin pois lukien yleiset vapaapäivät. 7. TOTEUTUMATTAJÄÄNYT TAI VIRHEELLINEN MAKSUTAPAHTUMA Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Paytrailin on ilman aiheetonta viivytystä palautettava maksutapahtuman rahamäärä Asiakkaalle tai palautettava Asiakkaan maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta. 8. TAKAISINMAKSU Paytrail tekee maksutoimeksiannon saamisen yhteydessä maksuvarauksen Asiakkaan luottolimiittiin tai muutoin Asiakkaan varoihin. Paytrailin maksutoimeksiannon perusteella suorittamat maksut Paytrail veloittaa suoraan Asiakkaan Paytrail-Tili palveluun liittämiltä maksuvälineiltä. Paytrail-Tilin kautta Asiakkaan tekemä Maksutoimeksianto toteutetaan välittömästi. Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa, jollei näissä yleisissä ehdoissa tai voimassa olevan oikeuden mukaan se ole mahdollista. Maksunpalautuksesta Asiakas voi tarvittaessa sopia tuotteen tai palvelun myyjän kanssa. 9. VALUUTTAKURSSIT Mikäli maksutoimeksianto edellyttää valuuttakurssimuunnoksia, muunnokset tapahtuvat acquirerin tai kortin liikkeellelaskijan toimesta. Paytrail toteuttaa Asiakkaan maksutoimeksiannon Maksunsaajan määrittämässä valuutassa. 10. KORKO Asiakkaan Maksutoimeksiantoon perustuville, Asiakkaan Paytrail-Tili palvelussa olevilta maksuvälineiltä veloitetuille varoille ei makseta korkoa. Kyseessä ovat Asiakkaan maksutoimeksiannon jälkeen Maksunsaajan varat Paytrailin asiakasvaratileillä.

5 11. MAKSUT sivu 5 (7) Paytrail ei veloita Asiakasta Paytrail-Tili palvelun käytöstä. Asiakas vastaa itse kaikista maksuista ja kuluista, jotka aiheutuvat pankkitilien, luottokorttien ja muiden maksuvälineiden ylläpidosta ja käyttämisestä. Tällaiset kulut on esitetty maksuvälineet (kuten maksukortti) Asiakkaan käyttöön antaneiden yhtiöiden palveluissa kuten niiden internet-sivuilla. 12. EI-HYVÄKSYTTÄVÄT TOIMEKSIANNOT Paytrail-Tiliä voi käyttää Paytrailin hyväksymä Maksunsaaja voimassa olevan oikeuden mukaisien tuotteiden ja palvelujen myyntiin. Paytraililla on harkintansa mukaan oikeus kieltäytyä Maksutoimeksiannon toteuttamisesta. 13. PALVELUN KÄYTTÖ JA PALVELUN ENNALTA TIEDOSSA OLEVAT KATKOKSET Paytrail-Tili ei ole käytössä ennalta tiedossa olevien palvelukatkosten aikana. Palvelukatkokset pyritään sijoittamaan sellaisiin ajankohtiin, jotta ne mahdollisimman vähän häiritsevät Paytrail-Tilin käyttöä. Paytrail ilmoittaa ennalta tiedossa olevista palvelukatkoksista Asiakkaalle Asiakkaan käyttöliittymässä tai sähköpostitse, mikäli mahdollista. 14. YHTEYDENPITO Paytrail-Tiliin liittyen Asiakas voi ottaa yhteyttä Paytrailiin sähköpostitse osoitteeseen: tai puhelimitse numeroon (arkisin klo 8-16). Iltaisin ja viikonloppuisin Asiakas voi tarvittaessa pyytää Paytrail-Tilin sulkemista tämän sopimuksen kohdan 4 ohjeistuksen mukaisesti. Asiointikielinä ovat suomi ja englanti. Paytrail käyttää Asiakkaalle suunnattuun viestintään ensisijaisesti Asiakkaan käyttöliittymää. Viestit ja ilmoitukset toimitetaan Asiakkaan käyttöliittymään, sähköpostitse tai muulla pysyvällä tavalla. Asiakkaan käyttöliittymä ja Paytrail-Tiliin liittyvä viestintä voi sisältää markkinointia. Asiakas voi halutessaan kieltää markkinoinnin. Markkinoinnissa noudatetaan henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksiä. 15. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Paytrail toimittaa Asiakkaalle ehdotuksen Paytrail-Tiliin tai Sopimukseen liittyvistä olennaisista muutoksista Asiakkaan käyttöliittymän kautta tai sähköpostitse vähintään kaksi kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehdotetut muutokset sopimusehtoihin, jollei hän muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehdotettuja muutoksia, on hänellä kustannuksitta muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi heti. Muutosehdotuksessa mainitaan tästä oikeudesta. Paytrail kehittää palvelun ominaisuuksia jatkuvasti, ja voi tehdä muutoksia Paytrail-Tilin ominaisuuksiin myös ilman erillistä ilmoitusta. 16. SOPIMUKSEN KESTO Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva. 17. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on tehnyt Sopimuksen Asiakkaan käyttöliittymän kautta tai muutoin. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään yhden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta. Asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanomiselleen. Paytrailin osalta irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Paytrailin ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanomiselleen.

6 Irtisanomisaika alkaa kulua heti, kun ilmoitus on tullut Paytrailin tai Asiakkaan tietoon todisteellisesti, esimerkiksi Asiakkaan käyttöliittymän kautta lähetetty viesti tai sähköposti. Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti sopimukseen perustuvia velvoitteitaan. sivu 6 (7) Sopimuksen päättyessä Osapuolten mahdolliset velat toisilleen erääntyvät ja ne on maksettava 14 vuorokauden lisäajan kuluessa. 18. ASIAKKAAN OMAT SOPIMUKSET TUOTTEITA JA PALVELUJA MYYVIEN TAHOJEN KANSSA Jos Asiakas haluaa kuluttajansuojalain mukaisesti peruuttaa, purkaa tai irtisanoa kaupan ja palauttaa hankitut tuotteet tai lopettaa mahdollisen palvelun käyttö sen jälkeen, kun Paytrail on tilittänyt myyntisaatavan tuotteiden tai palveluiden myyjälle, tämä tuotteiden tai palvelujen myyjä on vastuussa kauppasumman palauttamisesta Asiakkaalle. Asiakkaan ostamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät reklamoinnit ja vaatimukset tulee tehdä tuotteiden tai palveluiden myyjälle, joka vastaa kaupan kohteesta Asiakkaan ja myyjän välisen sopimuksen perusteella. Paytrail tarjoaa asiakkaalle maksupalvelua, eikä ole osallinen Asiakkaan ja Myyjän välisessä kaupassa. Paytrail ei vastaa kaupan kohteesta eikä myyjän sopimusvelvoitteista. Myös kaupan kohdetta tai Asiakkaan ja myyjän välistä sopimusta koskevassa oikeudenkäynnissä vaatimukset on esitettävä myyjälle. 19. IMMATERIAALIOIKEUDET Paytrail-Tiliin liittyvät kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet, liikesalaisuudet, tavaramerkit, muut immateriaalioikeudet riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai ei, kuuluvat yksin Paytrailille sekä sen lisensioijille. Paytrail myöntää Sopimuksen voimassaoloajaksi Asiakkaalle yksinkertaisen, siirtokelvottoman, alilisensioimiskelvottoman ja rajoitetun pääsyn Paytrail-Tiliin ja oikeuden käyttää ja toisintaa ainoastaan väliaikaisesti Paytrail-Tiliä internet-selaimen välityksellä Paytrailin antamien ohjeiden ja käyttöehtojen mukaisesti. Paytrail ei anna Asiakkaalle mitään muita kuin yllä nimenomaisesti mainitut oikeudet liittyen Paytrail-Tiliin. 20. LAITTEET Paytrail vastaa tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä. Asiakas vastaa omasta tietoteknisestä käyttöympäristöstään (tietokoneohjelmistot) ja Paytrail-Tilin käyttämisen yhteydessä hyödyntämiensä laitteiden (mukaan lukien muttei rajoittuen tietokoneisiin, tietoliikennevälineisiin ja -yhteyksiin) tietoturvasta. Paytrail ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan käyttöympäristöstä tai Asiakkaan laitteista. 21. VASTUU Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan Sopimuksen rikkomisesta aiheutuneet välittömät vahingot toisilleen. Paytrail ei kuitenkaan vastaa maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneella virheellä tai laiminlyönnillä aiheutetusta välillisestä vahingosta eikä muista välillisistä vahingoista siinä laajuudessa, kuin voimassa oleva oikeus tällaisen rajoituksen sallii. 22. REKLAMAATIOT Asiakas voi tehdä reklamaation Paytrailille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Asiakkaan on lähetettävä reklamaatio kohtuullisessa ajassa laskien

7 siitä, kun Asiakas sai Paytrail-Tilillensä näkyviin tiedon, josta Asiakas haluaa reklamoida. Jos Asiakas ei reklamoi ajoissa, Asiakkaan oikeus saada kompensaatiota tai hyvitystä loppuu lainsäädännön määrittelemillä tavoilla. 23. YLIVOIMAINEN ESTE sivu 7 (7) Paytrail ei vastaa Sopimuksen rikkomisesta tai viivästymisestä syntyneestä vahingosta, jos Paytrail kykenee osoittamaan, että velvoitteen täyttämisen estää sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton este, johon Paytrail tai sen toimittaja ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voitu välttää kuten esimerkiksi lakot, työsulut, työtaistelutoimenpiteet, selkkaukset, sotatoimet, tulvat, tulipalot, luonnonmullistukset, viestintä-, liikenne sähkönjakelu-, tietoliikenne- ja pankkijärjestelmien keskeytykset tai häiriöt. 24. SOPIMUKSEN SIIRTO Asiakas ei voi siirtää Sopimusta ilman Paytrailin etukäteistä kirjallista suostumusta kolmannelle. Paytrail saa siirtää Sopimuksen kolmannelle, joka on myös Suomen lain tarkoittama maksulaitos tai pankki. 25. SOPIMUKSEN OSAPÄTEMÄTTÖMYYS Jos näiden ehtojen tai Sopimuksen jokin ehto katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, ei se vaikuta koko Sopimuksen pätevyyteen, vaan korvataan tällainen pätemätön tai mitätön ehto sellaisella pätevällä ehdolla tai tulkinnalla, joka vastaa parhaiten Osapuolten tarkoitusta ja on lähimpänä pätemättömäksi tai mitättömäksi katsottua ehtoa. 26. VIRANOMAISET JA OIKEUSTURVAKEINOT Paytrail Oyj on merkitty Suomen kaupparekisteriin ja sen toimintaa valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi; puhelin ), Viestintävirasto (www.ficora.fi; puhelin ) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi; puhelin ). Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin neljän viikon kuluessa riitaisuuden ilmoittamisesta toiselle Osapuolelle. Jos Osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riitaisuudet ensi asteessa yleisissä alioikeuksissa. Asiakas voi saattaa riidan myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot

Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot Tilin määritelmä EtuTili on jatkuvaan säästämiseen tarkoitettu tili. Talletuskoron määräytyminen Tilin talletuskorko on vaihtuva. Talletuskorko on sidottu Nordea

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

20.5.2010. E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot

20.5.2010. E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot 1 (5) E-laskun vastaanotto Verkkopankissa tai Maksamisen verkkopalvelussa Kuluttajille yleiset ehdot Ehdot hyväksytty 18.8.2006, päivitetty. Yleistä E-laskun vastaanotto on palvelu, jossa Lähettäjä toimittaa

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014 Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (5) EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT = = = = = = = = EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella toteutettaviin

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

1 / 7 MAKSUPALVELUJEN ERITYISEHDOT / MAKSAJA 1. SOVELTAMISALA, TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, PIENMAKSUT

1 / 7 MAKSUPALVELUJEN ERITYISEHDOT / MAKSAJA 1. SOVELTAMISALA, TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, PIENMAKSUT 1 / 7 MAKSUPALVELUJEN ERITYISEHDOT / MAKSAJA 1. SOVELTAMISALA, TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, PIENMAKSUT 1.1 Liittymän maksamisominaisuus - Puhelin- tai muuhun tietoliikenneliittymääsi liittyvään maksuominaisuuteen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Sopimusehdot maksupalveluiden tarjoamisesta liittymäasiakkaalle

Sopimusehdot maksupalveluiden tarjoamisesta liittymäasiakkaalle Sopimusehdot maksupalveluiden tarjoamisesta liittymäasiakkaalle Sisällysluettelo 1. Ehtojen soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Maksupalvelun palveluntarjoaja... 4 4. Valvontaviranomaiset... 4 5.

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobilePay by Danske Bank on mobiililaitteisiin ladattava Danske Bank Oyj:n maksuväline (jäljempänä MobilePay-sovellus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin tilisiirtoihin riippumatta

Lisätiedot

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT

EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN YLEISET EHDOT EUROMAKSUALUEELLA VÄLITETTÄVIEN EUROMAKSUJEN Nämä yleiset maksujenvälityksen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

YLEISET KORTTIEHDOT 1(5)

YLEISET KORTTIEHDOT 1(5) 1(5) YLEISET KORTTIEHDOT 1. Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja sovelletaan pankin tarjoamiin kortteihin ja niiden käyttöön. Näiden yleisten korttiehtojen lisäksi kortinhaltija on velvollinen noudattamaan

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Nämä ehdot määrittävät Vuole Oy:n tarjoaman lisäturvan Ostajalle mahdollisia epärehellisiä kauppiaita kohtaan ja takaavat kuluttajansuojalain

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Kuhmon kaupunki (Y-tunnus:0 186204-0) PL 15, 88901 Kuhmo Toimeksisaaja: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

NORDEA PAY -SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 05.2016

NORDEA PAY -SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 05.2016 NORDEA PAY -SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 05.2016 Nordea Pay on Nordea Pankki Suomi Oyj:n välittämä mobiililaitteisiin ladattava sovellus, joka sisältää Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä pankki) tarjoamia

Lisätiedot

1 (5) päivitetty 29.8.2011 SUOMEN MAKSUTURVA OY:N MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT (ASIAKAS)

1 (5) päivitetty 29.8.2011 SUOMEN MAKSUTURVA OY:N MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT (ASIAKAS) 1 (5) 1. Osapuolet Tämän toimeksiannon (jäljempänä Toimeksianto ) osapuolina ovat Suomen Maksuturva Oy (jäljempänä Maksuturva ) ja Maksuturvan asiakkaana oleva yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka ostaa

Lisätiedot

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT I TILIN YLEISET EHDOT II MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT III VALUUTTATILIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT TILIEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tiliehdot.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

VERKKOPANKIN JA VERKKOPANKKITUNNUKSILLA KÄYTETTÄVIEN PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Toukokuu 2014

VERKKOPANKIN JA VERKKOPANKKITUNNUKSILLA KÄYTETTÄVIEN PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Toukokuu 2014 1(5) VERKKOPANKIN JA VERKKOPANKKITUNNUKSILLA KÄYTETTÄVIEN PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Toukokuu 2014 1. Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan säästöpankkien henkilöasiakkaiden verkkopankkitunnusten ja verkkopankkitunnuksilla

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Sivu 1 (5) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä yleiset ehdot perustuvat Finanssialan Keskusliitossa (FK) laadittuihin malliehtoihin. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot