CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO"

Transkriptio

1 CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten.

2 ! " # " $ " % % # % & +, -. / , 3-5 / 3. 6 / 7 / 4 / HUOMIO: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAKAKANTTA), EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI KORJATA. KOTELON SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA HUOLTO PÄTEVÄLLE HUOLTOHENKILÖLLE. % $ % "! # ' " ( ' % " ) % * & HUOMIO: SOVITA PISTOKKEEN LEVEÄ OSA LIITÄNNÄN LEVEÄÄN OSAAN KUNNOLLA SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI. VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Lue ohjeet - Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen laitteen käyttöä. 2. Säilytä ohjeet - Turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee säilyttää tulevia tarpeita varten. 3. Noudata varoituksia - Kaikkia laitteessa ja käyttöohjeissa olevia varoituksia tulee noudattaa. 4. Noudata ohjeita - Kaikkia käyttöohjeita tulee noudattaa. 5. Vesi ja kosteus - Laitetta ei tule käyttää lähellä vettä, esim. lähellä kylpyammetta, vesiallasta, tiskiallasta, pyykkiastiaa, kosteassa kellarissa tai lähellä uima-allasta tai vastaavaa. 6. Ilmanvaihto - Laite tulee sijoittaa siten, että sen sijainti tai paikka ei estä kunnollista ilmanvaihtoa. Esimerkiksi laitetta ei saa pitää sängyllä, sohvalla, matolla tai samanlaisella pinnalla, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot tai sijoittaa kirjahyllyn tai kaapin sisään, joka voisi haitata ilmanvirtausta tuuletusaukkojen läpi. 7. Lämpö - Laitteen tulee sijaita erillään lämmönlähteistä, kuten lämpöpatterit, lämpösäätelijät, uunit tai muut laitteet (mukaan lukien vahvistimet), jotka tuottavat lämpöä. 8. Virtalähteet-tuote - Tuotetta saa käyttää vain tuotteen etikettiin merkityn virtalähteen kanssa. Jos et ole varma kotisi virtalähteen tyypistä, ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. Jos laite on tarkoitettu toimimaan akkuvirralla tai muista virtalähteistä, katso käyttöohjetta. 9. Maadoitus polarisaatio - Tämä tuote voidaan varustaa polarisoidulla AC-virtapistokkeella (pistokkeen toinen koskettimista on leveämpi kuin toinen). Tämä pistoke sopii pistorasiaan vain tietyssä asennossa, tämä on turvallisuusominaisuus. Jos et saa työnnettyä pistoketta kokonaan pistorasiaan, käännä pistoke. Jos pistoke ei edelleenkään sovi, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia. Älä ohita polarisoidun pistokkeen turvallisuustarkoitusta. 10. Virtajohdon suojaaminen - Sähköjohdot tulee reitittää siten, että niiden päälle ei todennäköisesti astuta, eivätkä ne jää puristuksiin muiden esineiden alle tai väliin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä virtajohtoihin, jakorasioihin ja laitteen liitäntäkohtiin. 11. Puhdistaminen - Laite tulee puhdistaan vain valmistajan suosittelemilla tavoilla. 12. Laite ei ole käytössä - Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 13. Esineet ja nesteet - On huolehdittava siitä, että esineitä ei putoa eikä nesteitä valu tuotteen kotelossa olevien aukkojen läpi. 14. Huoltoa vaativat vauriot - Irrota laite pistorasiasta ja vie se valtuutettuun huoltoon seuraavissa tilanteissa. a) Jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut. b) Jos nestettä on läikkynyt tai esineitä on pudonnut tuotteen sisään. c) Jos tuote on altistunut sateelle tai vedelle. d) Jos tuote ei toimi, vaikka sitä käytetään käyttöohjeen mukaisesti. FIN-2

3 Suorita ainoastaan käyttöohjeissa mainitut säädöt, sillä väärin suoritetut muut säädöt voivat vaurioittaa koneen normaalia toimintaa. e) Jos tuote on pudonnut tai vahingoittunut jollakin tavalla. f) Selvä muutos laitteen suorituskyvyssä on osoitus huollon tarpeesta. 15. Huolto - Käyttäjän ei tule pyrkiä huoltamaan tuotetta enempää kuin käyttöohjeessa on kuvattu. Kaikki muu huolto tulee jättää valtuutetulle huoltoliikkeelle. 16. Sähkölinjat - Ulkoantennijärjestelmää ei saa sijoittaa lähelle ilmajohtoja tai muita valo- tai virtapiirejä tai paikkoihin, joissa se voi pudota tällaisiin voimalinjoihin tai piireihin. Kun asennat ulkoantennia, noudata äärimmäistä varovaisuutta, jotta et koske sähkölinjoihin tai piireihin, koska se voi olla kohtalokasta. 17. Jos ulkopuolinen antenni on kytketty vastaanottimeen, varmista, että antenni on maadoitettu, jotta saadaan suoja jännitepiikkejä ja staattisia purkautumisia vastaan. Kohta 810 kansallisissa sähkökoodeissa ANSI/NEFA 70 antaa tietoja antennin ja tukirakennelman oikeanlaisesta maadoittamisesta, maadoitusjohdosta, antennin purkautumisyksikön sijainnista, maadoituselektrodien koosta ja maadoituselektrodia koskevista vaatimuksista (katso kuva). 18. Puhdistus - Irrota tuote pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Käytä puhdistamiseen kosteaa liinaa. 19. Ukkonen - Lisätäksesi laitteen turvallisuutta ukkosmyrskyn aikana, tai kun laite jätetään valvomatta pitkäksi aikaa, irrota laite pistorasiasta ja irrota antenni- tai kaapelijärjestelmä. Tämä estää laitteen vahingoittumisen salamoinnin tai virtapiikkien seurauksena. 20. Turvallisuustarkastus - Jos laite viedään huollettavaksi tai korjattavaksi, pyydä asentajaa suorittamaan turvallisuustarkastus, jotta varmistetaan, että laite on asianmukaisessa toimintakunnossa. 21. Ylikuormitus - Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai jakorasioita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran. ESIMERKKI ANTENNIN MAADOITUKSESTA KANSALLISTEN SÄHKÖÖN LIITTYVIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI ANTENNIN SISÄÄNTULOJOHTO MAADOITUSPIDIKE ANTENNIN PURKAUTUMISYKSIKKÖ (NEC OSIO B10-20) SÄHKÖINEN HUOLTOLAITTEISTO MAADOITUSJOHDIN (NEC OSIO B10-21) MAADOITUSPIDIKKEET SÄHKÖPALVELUN MAADOITUSELEKTRODIJÄRJESTELMÄ (NEC ARTIKLA 250 OSIO) 9 : ; < = < >? ;A > <? B ;A >? D E?? F C? B? < G < H? D E?? F F I F F H J Näkymättömiä lasersäteitä pääsee ulos, kun tuote on auki ja lukitukset on avattu. Älä avaa turvalukkoja. GRAAFISET SYMBOLISET LISÄMERKINNÄT SIJAITSEVAT LAITTEEN POHJASSA. SÄÄTIMIEN KÄYTÖN TAI TOIMINTATAPOJEN SÄÄTÄMINEN VOI AIHEUTTAA ALTISTUMISEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. FIN-3

4 SÄÄTIMIEN SIJAINTI K L M N M O M P Q R S P T U M V O V W Q X L Y Y O Q O Z [ V \ M W W S S P ] ^ L \ S V P R V _ [ ` N Q a \ [ V O R V U M V O V W Q b L R [ c W W S _ S O V T U M V O V W Q d L Y Y O Q O Z [ V \ M W W S S P T e L ` Y a f R f W P Q O M P Q R S P U M V O V W Q g L a h i T O Y f R R j k L [ ` V R M T U M V O V W Q l L U f P Y f R f P _ \ T M a M P T U M V O V W Q K m L R [ V P R [ _ R M S W [ _ \ T f a j P T U M V O V W Q K K L Z M a \ V S P R V a M _ R [ V \ V O R [ T U M V O V W Q K X L [ T R V a M T U M V O V W Q K ^ L [ ` V R M ] U M V O V W Q K b L h i T a S S W W S K d L W M V S R V O K e L n \ T M O R Q O O V K g L Z M c M U M c V P R [ W [ R Q a [ K k L M S o T a V V R V O K l L W S S a [ W Q a V V R Y O R Y X m L [ V W Q M O W M V S R R V \ Q O a V V R V O X K L Z M P Q \ \ M O W M V S R R V \ Q O a V V R V O X X L Z V c R M a V V R Y O R Y K L Z p q r s t u v s q p w p s x s y z X L R { s r s x v { w p s x s y z ^ L U u } v u w p s x s y z b L Y } x z x ~ { s r p y y t t z x q s u } u ] T w p s x s y z d L [ ` V R M T w p s x s y z e L R { s u v { T _ v p t y { w p s x s y z g L \ T M a M P T w p s x s y z k L Y } x z x ~ { s r p y y t t z x ~ } z x v } r s x z x T T w p s x s y z l L ` } q v y u z x M u z v t u w p s x s y z K m L \ t s u v s w p s x s y z K K L M ƒ p x p u z v t u T w p s x s y z K X L R { y y t w p s x s y z K ^ L \ y s u v u w p s x s y z K b L R s q p w p s x s y z K d L [ ` V R M ] w p s x s y z K e L \ T f a j P T w p s x s y z K g L [ ` N L w p s x s y z K k L a Q U [ w p s x s y z FIN-4

5 Laitteen virtalähde Tämä laite on suunniteltu toimimaan AC/DC-verkkolaitteella. Käyttö AC/DC-verkkolaitteella. Työnnä pieni pistoke verkkolaitteen DC-liitäntään. Työnnä AC/DC -verkkolaite mihin tahansa sopivaan AC~230V 50Hz pistorasiaan pysty- tai vaakasuunnassa. ˆ Š Œ Ž Š ˆ Œ Š U s } w p s u v { v w { s u u p q p u v z x ƒ p q z r r s y y s z q } s x v z x t q { v v t ~ s q v p L M u z v p w p s u v { v u s v z x z v v } x p ~ p v { ~ p v { s y z p p x u t t x v p p x ] _ T L Z } } s x u t t x x p v t v w p s u v { ƒ z x x p ~ p v ~ { s ~ p v p s z t v v p p z x y s q ~ p s x y { ƒ p ƒ p _ v p s { r p s u t t u ~ p s x y { ƒ p L U { s u v p y } v z v v v p s v ƒ } v w p s u v { v v t { v v z z u v p L U { s u v p w p s u v { v ƒ { u v t { v z v v p z s y } v z v } w s v y } } x p s y p p t { u v t r s u z x v p s u w r s u z x p s z t v v p r s z x ~ p t s { s z x z y } s u z r s u z y u s L Y q } z s v } p y y t ƒ p v t q z z x } q } p q v s u v p w p s u v { ƒ p v t q z q q z v p s r t s q q z q } r r x q } v z s q q z L U p s u v { ƒ z x } ~ s v v } r s x z x W } v z v v v p s v ƒ } v w p s u v { v { x } ~ s v z v v } ~ } p u s p x r t y p s u z u v s ƒ p y s z } v z v v } ~ } x { t p v v p z x y p s y y s p u { ~ z q q z v v p ~ s p q p y z ƒ p L R p y z r w s p v s z v { ƒ p u p p v { r p x r p p u s ƒ } v z t { q v { ~ s p x { r p s u s q v p L O { t p v p w p s u v { ƒ z x ~ p q r s u v p ƒ p x v t ~ p q q s u t t u T y } v v T ƒ p } ~ s v v } r s u { ƒ z s v p L Ž Ž ˆ Š Š W p y u s K d Z M M T w p s u v { p z s r t y p x p ~ { s p p x p u z x v p p ~ p r s u v t y u z y u s ƒ { u u } y y p v y z p p L N { u v t q z z u } y y p v y { p s y p z s } ~ s } y z q q { x a h i T x } v u v } ~ p p x y z q q { ƒ p v y p p v { s r s x v p p x u p ƒ p v { z q q s x z x p s y p u } s q L W z q q { x a h i T x } v v ƒ p r t t v v { s r s x x { v w p q p t v t ~ p v z v s ~ s p x w p q p v v t p r s y } q s y } v z v } } x ~ p p w p s u v { p L Z p p w p s u v { v t q z z ~ p s v p p v p ~ s v v p z u u p L U { s u v p w p s u v { r s y } q s y z q q { p z s y } v z v } w s v y } } x p s y p p x L Ž Œ Ž Š Š ˆ Ž Ž K L P R M O i f [ n n T v s q p u u p w p s x p ƒ p w s } p q p p q q p R V \ Q P Q R T w p s x s y z w p s x p P W V U ] _ P W V U T ~ p q s v p y u z u s X b ` _ K X ` L U p s x p R V \ Q P Q R T w p s x s y z v v p t t z q q z z x L X L U p s x p u s v v z x P W V U ] _ P W V U T T w p s x s y z v v p p u z v v p p y u z u s v t x x s v L ^ L U p s x p u s v v z x P W V U ] _ P W V U T T w p s x s y z v v p p u z v v p p y u z u s r s x t t v s v L b L W t x p q t v v t p s y p { x p u z v z v v t ~ p ~ s u v p w p s x p r p q q p R V \ Q P Q R T w p s x s y z v v p L š Š Š ˆ ˆ Ž Ž Ž Š Š ˆ Ž Ž Z p q r s t u v s q p u u p K L U p s x p ƒ p w s } w p s x z v v t x p M a M c \ P Q R T w p s x s y z v v p p q p r K T y t ~ p y z ƒ p R S O O V R p q y p p ~ s q y y t p L X L U p s x p u s v v z x P W V U ] _ P W V U T T w p s x s y z v v p p u z v v p p y u z u s v t x x s v L ^ L U p s x p M a M c \ P Q R T w p s x s y z v v p \ V O p q y p p ~ s q y y t p L b L U p s x p u s v v z x P W V U ] _ P W V U T T w p s x s y z v v p p u z v v p p y u z u s r s x t t v s v L d L M u z v z v v t p u s p q t p r p u s p ƒ p x w p s x p M a L P Q R T w p s x s y z v v p t t z q q z z x L Z { s v x v ~ p q s v p p q t p v y { z } v u } } x z y u s u t r r z s x p s { ~ p s h i x L ` } q v u K T y t ~ p y z ~ s q y y t t x } v q q } L œ ž ž Ÿ œ ž ž œ œ R } r } { x { q z v t u p u z v t u x } v q q } z s { q z z u s v z v v r z y y s } p ƒ p x q } w t { q z q q p L œ ž ž U p s x p P W V U ] _ P W V U T T w p s x s y z v v p y t x x z x } v q q z s q r z u v n \ p ƒ p x q } w t { q z q q z L W t x p u z v z v v t p s y p { x u p p ~ t v z v v t ~ s s r z y u s y t t x v z q z r p u s p s { y p x p ~ p y } } x v w } } q q z L œ ž ž ª œ U p s x p P W V U ] _ P W V U T T w p s x s y z v v p y t x x z x } v q q z s q r z u v h i T y t ~ p y z p ƒ p x q } w t { q z q q z L R } r } v { s r s x v { v { s r s s ~ p s x y t x h i T p u z r p p x { x p u z v z v v t h i T q z ~ L h i v { s u v p p p u z v z v v t x p z } v u p s y p x p L FIN-5

6 K L U p s x p M a L P Q R T w p s x s y z v v p t t z q q z z x ~ p ~ s u v p p y u z u s ` z } v u K L X L ` z } v u y t ~ p y z ` z } v u X s q r z u v x } v q q z ƒ p R S O O V R ~ s q y y t t L ^ L R { s u v p ~ p s z z v X T e p u z v v p p y u z u s ` z } v y u z x X L Z p q s v p y u z u s r s y } y p z u v p z } v y u z u v } p y v s ~ { s v p ~ p x z } v y u z x w p s x p M a M c \ P Q R T w p s x s y z v v p v { s u v t ~ p u v s q p s v v z z x { q q z u u p ~ p q r s t u v s q p u u p y z q q { v s q p u u p L O } v v z u s v v } } ` z } v u K ` z } v u X T y t ~ p y y z z v r { q z r r p v z } v u y t ~ p y y z z v L U p s x p M a M c \ P Q R T w p s x s y z v v p ~ s z q } y z p x y } } x v } } y u z u s z } v y u z v w { s u w } } q v } z } v u y t ~ p y z v v p z s x } x } v q q } L œ ž «Ÿ œ ««œ W } } x v } } y u z u s z } v y u z x w { s u w } } q v } u z x { q q z u u p p y v s s ~ s x z x w p s x p P R M O i f T w p s x s y z v v p L ` z } v u v { s r s s ƒ } q q z z x u z t p p ~ p x p w } s ~ } x } L Š Š ˆ ˆ Ž Š \ s y } q s p q t p v v { y y t p ~ s z q } r t t v p r p x r s x t t v s x w p s x p P O [ [ Q T w p s x s y z v v p ƒ { q q { s x z } v u } } x s y } } x x z v } } x w { s u w } } q v } l r s x t t v s x p ƒ p y u s ƒ p a h i T x } v q q } x } y P O [ [ Q T v z y u v s L W } } x v } } y u z u s v { y y t v { s r s x x { x w { s u w } } q v } u z x { q q z u u p p y v s s ~ s x z x w p s x p P R M O i f T w p s x s y z v v p L š š Ž Ž ˆ Ž š š Š š ˆ Ž Ž K L a s u } } } } x z x ~ { s r p y y t t v v p w p s x p r p q q p Z [ a ] w p s x s y z v v p L X L Z } z x x } } } x z x ~ { s r p y y t t v v p w p s x p r p q q p Z [ a T w p s x s y z v v p L ˆ Š ˆ ˆ Ž Š K L U p s x p v { s u v t ~ p u v s q p s v v z z x P R M O i f _ n S O h R V [ O T w p s x s y z v v p y t x x z u p s { v p p ƒ t t u z u s v z v } } x x } v q q } R M V w p s x p y p t y { u } } v s r z x P R M O i f T w p s x s y z v v p ƒ p u s v v z x n S O h R V [ O T w p s x s y z v v p y t x x z u p s { v p p ƒ t t u z u s v z v } } x x } v q q } L c p s { x w p s x s y y z s z x y } v v } r s x z x s U p s x p ƒ p w s } P W V U ] _ P W V U T w p s x s y z v v p y t x x z u x } v x v p p ƒ t t u p q y p p ƒ t { u v p L s s Z s s v u w u } v y t x q v p u z r p ƒ { x y p ~ { s r p y y t t u { x s s v v } ~ } ~ { s v r u w u } v v } } p t v { r p p v v s u z x ~ s s v y u z x w p s x p r p q q p P W V U ] _ P W V U T w p s x s y z v v p L X L Z { s v y } } x v } } p s { x w { s u w } } q v } w p s x p r p q q p y z p x y p t y { u } } v s r z x P R M O i f T w p s x s y z v v p v p s w p s x p r p q q p q p s v v z z x P R M O i f _ n S O h R V [ O T w p s x s y z v v p x s s x y p t p x z v v } x { r p p q s p s y p z u s v z v } } x x } v q q } L ˆ ˆ Ž Ž Š K L Z p q s v u z p q t p r p u s p u z r p x { r p p q s q q p ~ s s v u r z x z v v z q q q } L X L U p s x p q p s v v z z x \ Q \ _ U c [ T w p s x s y z v v p v p s y p t y { u } } v s r z x \ Q \ [ c f T w p s x s y z v v p ƒ p U m K s q r z u v a h i T x } v q q z ƒ p p q y p p ~ s q y y t p L W } v } u s v v z x \ T S U ƒ p \ T i \ T w p s x s y y z s v p r t t v v p p y u z u s x t r z { p ƒ { q q z y p x p ~ p v p q q z x x z v p p x L U m K T U X m L ^ L R p q q z x x p p u z r p w p s x p r p q q p q p s v v z z x \ Q \ _ U c [ T w p s x s y z v v p v p s y p t y { u } } v s r z x \ Q \ [ c f T w p s x s y z v v p y t x x z u u p p ~ t v p v p q t p r p u s x t r z { x L b L R { s u v p u p r p v { s r z x w s z y p s y s q q z p q t p r s q q z u s v p p ƒ t t y u s q q z y } v v } z x r t s u v s w p s y y { ƒ p x { K ± X m L ` t { r p t v t u a p s v v z z u z z x ~ { s p p x z u s p u z v v p p z x s x v } } x X m p u z r p p L FIN-6

7 ˆ Š ˆ Š Š U p q p t v p r t s u v s s x v p q q z x x z v v t v p p ƒ t t u K ± X m p u z r p u v p w p s x p r p q q p \ T S U ƒ p \ T i O w p s x s y y z s v p L ` t { r p t v t u R p p ƒ t t z v w u ~ } v r t s u v s u u p ~ p s x x s s x y p t p x y t s x q p s v z { x s u v z v v x } ~ z y y { ~ s v p p x L R p q q z x x z v t v p u z r p v r z x z v z v } } x z s y } x s s v } ~ { s p y z p r t s u v s u v p ƒ { u y p v y p s u z v ~ s p x L Ž ² ³ Š ˆ Š ˆ Ž Ž ` t { r p t v t u Y q } y { u y p p x y { u y z v p q p u z q s x u u s } h i T q { y z { x u s u } q q } L U t s u v p q p u z s x q s x u u s h i T w t s u v t u q z ~ q q } ƒ { u u z { x q s y p s x z x L K L U p s x p q p s v v z z x P R M O i f _ n S O h R V [ O T w p s x s y z v v p y t x x z u h i T y t ~ p y z x } y x } v q q } L X L R M V w p s x p y p t y { u } } v s r z x P R M O i f T w p s x s y z v v p y } } x v } } y u z u s q p s v v z z x w } } q q z ƒ p w p s x p u s v v z x y p t y { u } } v s r z x n S O h R V [ O T w p s x s y z v v p y t x x z u h i T y t ~ p y z x } y x } v q q } L ^ L M ~ p p h i T a S S W W S ƒ p p u z v p h i T q z ~ q z ~ y z q y y p p x v t q { u v z v v t v z y u v s w t { q s q u w } s x L b L P t q ƒ z h i T a S S W W S ƒ p q z ~ w s s r t t v p r p x u z y t x x s x ƒ p u s v v z x q { w z v v p p L d L W } v } P W V U ] _ P W V U T w p s x s y z v v p ~ p q s v p y u z u s p s p x L e L M q { s v p v { s u v { w p s x p r p q q p U a M f _ U M S P Q T w p s x s y z v v p L g L W Q P W Q f R Y v { s u v { w p s x p r p q q p U a M f _ U M S P Q T w p s x s y z v v p t t z q q z z x L k L Z { s v q { w z v v p p p q t r s x ~ } q s p s y p s u z u v s w p s x p r p q q p U M S P Q T w p s x s y z v v p ƒ p v y p w p s x p r p q q p t t z q q z z x L l L U p s x p P R [ U T w p s x s y z v v p q { w z v v p p y u z u s v { s u v { x L K m L Z { s v y } } x v } } q p s v v z z x w { s u w } } q v } w p s x p r p q q p y z p x y p t y { u } } v s r z x P R M O i f T w p s x s y z v v p v p s w p s x p r p q q p q p s v v z z x P R M O i f _ n S O h R V [ O T w p s x s y z v v p x s s x y p t p x z v v } x { r p p q s p s y p z u s v z v } } x x } v q q } L Ž Š ˆ Š Š ˆ ˆ Ž Š K L U p s x p \ [ i Q T w p s x s y z v v p y z p x v { s u v { x p s y p x p r z y y s x } y a h i T x } v q q } L X L U p s x p \ [ i Q T w p s x s y z v v p v { s u z x y z p x v { s u v p p y u z u s y p s y y s y p w w p q z z v L µ M a a T r z y y s x } y a h i T x } v q q } L ^ L Z { s v w z t t v v p p c Q U Q M R U a M f w p s x p r p q q p \ [ i Q T w p s x s y z v v p v { s u v t ~ p u v s y t x x z u p q q T r z y y s y p v { p p L Š Ž Ž ˆ Ž Ž Š ˆ Š K L h i x v { s u v { v s q p u u p w p s x p \ [ i Q T w p s x s y z v v p y t x x z u a h i T x } v q q z s q r z u v v z y u v s c M O i L X L P z x ƒ } q y z z x q p s v z v { s u v p p u p v t x x p s u z u v s L ^ L U z t t v v p p y u z u s P M R S O O M V P Q O R [ V P R [ O w p s x p \ [ i Q T w p s x s y z v v p t t z q q z z x ƒ p c M O i T v z y u v s } ~ s } } x } v q v } L Š š ˆ Ž Š Ž š ˆ Ž ª «Ÿ K L c Q ¹ ƒ p P W V U T _ P W V U ] w p s x s y y z s q q p ~ { s p p x u s s v } z s y p w w p q z x t r z { { x v p s u y p x x p v p q z ~ x p s v { ƒ p L X L U p s x p r p q q p P W V U T w p s x s y z v v p y z p x y t t q z v u { s ~ p x y p w w p q z z x L U p s x p u s v } y p y u s y z v p p v p s t u z p r r s x y t t x x z q q p y u z u s z z q q s u z v y p w w p q z z v q z ~ q v } L ^ L U p s x p r p q q p P W V U ] w p s x s y z v v p y t t q z v u z t p p ~ p x y p w w p q z z x q z ~ q v } L b L U p s x p ƒ p w s } P W V U T w p s x s y z v v p x y s x z x p s v p u y p x x p v p p x ƒ p u s s v } } x v p p y u z w } s x z z q q s u z z x y p w w p q z z u z z x y p w w p q z s u s s x º W t x p q t v v t y p w w p q z { u t t u q v ~ p w p t v p w p s x s y z ƒ p x { r p p q s v { s u v { ƒ p v y t t L d L U p s x p ƒ p w s } P W V U ] w p s x s y z v v p x y s x z x p s v p u y p x x p v p p x ƒ p u s s v } } x z v z z x w } s x u z t p p ~ p p x y p w w p q z z u z z x y p w w p q z s u s s x º W t x p q t v v t y p w w p q z { u t t u q v ~ p w p t v p w p s x s y z ƒ p x { r p p q s v { s u v { ƒ p v y t t L FIN-7

8 r Œ ˆ Ž Š ˆ Š ˆ ˆ Ž Š [ ƒ z q r { s x v s T { r s x p s u t t v v p ~ { s p p x y } v v } } z x s x v } } x X m p s p x v { s u v p r s u z z x ~ p q s v t u u p ƒ } ƒ z u v y u z u u } L K L U p s x p P v { w T v s q p u u p h i T q z ~ z s { q z u { s r p u u p U c [ T w p s x s y z v v p a h i T x } v u u } x } y v z y u v s U c [ c M \ m K ƒ p U c [ c M \ m K p q y p p ~ s q y y t p L X L U p s x p P W V U ] _ P W V U T w p s x s y z v v p q v } } y u z u s p q t p r p u s y p w w p q z z x L ^ L U p s x p U c [ T w p s x s y z v v p ƒ p v p q q z x x p p s v p r t s u v s s x L b L R { s u v p r p q q p ~ p s z v v p X ± ^ ~ { s v ~ p q s v p z x s x v } } x X m p s v p p L d L R { s u v p ~ p q s v t v y p w w p q z z v { ƒ z q r p v s q p u u p w p s x p r p q q p U a M f _ U M S P Q T w p s x s y z v v p L c p s p x x t r z { ƒ p µ U c [ c M \ s q r z u v ~ } v a h i T x } v v x L e L U p s x p P W V U T y t t x x z q q p y u z u s z z q q s u z z x v p s w p s x p P W V U ] y t t x x z q q p y u z u s u z t p p ~ p x { ƒ z q r { s t x y p w w p q z z x L g L ` t { r p t v t u W t x y p s y y s { ƒ z q r { s t v p s p v v { s u v z v v t h i T u { s v s x w p q p t v t t w u } v u v s q p p x L k L Z { s v v ƒ z x v } } { ƒ z q r { s t v p s p v r t s u v s u v p w p s x p r p q q p P R [ U T w p s x s y z v v p y p y u s y z v p p L» Š ˆ ˆ Š ˆ Ž K L U p s x p q p s v v z z x P R M O i f _ n S O h R V [ O T w p s x s y z v v p y t x x z u M S o T y t ~ p y z x } y x } v q q } L X L R M V w p s x p y p t y { u } } v s r z x P R M O i f T w p s x s y z v v p y } } x v } } y u z u s q p s v v z z x w } } q q z ƒ p w p s x p u s v v z x y p t y { u } } v s r z x n S O h R V [ O T w p s x s y z v v p y t x x z u M S o T y t ~ p y z x } y x } v q q } L ^ L f s u v } M S o T q s s v } x v } ƒ { v { q } v q s s v } x x } u v } z x y s q y { v p s u z x u { s v v s r z u s y t v z x y p x x z v v p ~ p x \ U ^ T u { s v v s r z x M S o T v t q { q s s v } x v } } x L b L U p s x p y } x x s u v } z x y s q y { v p s u z u v p u { s v v s r z u v p u s L ˆ Ž ˆ ˆ Š ˆ Ž c p s { u s { x ~ p t u v z v v t W S S a [ W Q a V V R Y O O Y a a Y y u s v s u v } y t t x v z q t p ~ p v z x L W v y z r s y } v p p x u p ^ d r r x w s u v { y z u v z z { y t t q { y y z s u v p W S S a [ W Q a V V R Y O R Y Y O L W t x y t t q { y z q s s v } x v } { x y v y z v v y p s t v v s r z z x p s { y v y z v p t v { r p p v v s u z u v s w { s u w } } q v } L W } u s v v z q z q z ~ } ~ p s x u z x z t x { s u v p L Y q } y { u y z v p q z ~ x w s x v p p v p s u p v z z x y p p z x ~ } q s u v } w t { q v p q z ~ u v } L Š ˆ ˆ Ž Š ˆ Š ˆ K L U p s x p n S O h R V [ O p q t p r p p u s q } v z z u z z x L X L Z s s v } p q t v v t p s { p u z r p v p s h i T v { s u v { v p s M S o T v s q p ƒ p u } } } } } x z x ~ { s r p y y t t v v p L ^ L U p s x p P a Q Q U T w p s x s y z v v p L l m s q r z u v p s y p x } v v x L b L U p s x p v { s u v t ~ p u v s P a Q Q U T w p s x s y z v v p p q t v t x q z w { p ƒ p x ~ p q s v u z r s u z y u s l m k m g m e m d m b m ^ m X m K m s x t t v v s p L d L a p s v z y v y z v p t v { r p p v v s u z u v s w { s u w } } q v } y t x P a Q Q U T p s y p t r w z t v t t L FIN-8

9 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen. On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä. Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. Maahantuoja/Importer: Inter Sales A/S Omega 5A Soeften 8382 Hinnerup Denmark FIN-9

FM RADIO. Käyttöohjeet.

FM RADIO. Käyttöohjeet. FM RADIO Käyttöohjeet www.facebook.com/denverelectronics ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. 1. Lue ohjeet - Kaikki

Lisätiedot

Käyttöohjeet. ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten.

Käyttöohjeet. ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. Käyttöohjeet ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. www.facebook.com/denverelectronics 1. Lue ohjeet - Kaikki turvallisuus-

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

TAQ-70212K BLUE/PINK

TAQ-70212K BLUE/PINK TAQ-70212K BLUE/PINK Sinun tulee muodostaa Wifi-yhteys ja luoda Google play -tili (ladataksesi sovelluksia ja pelejä) ennen Kidoz-ohjelmiston käynnistämistä. Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöopas DAB+/DAB FM -radio DENVER DAB-40

Käyttöopas DAB+/DAB FM -radio DENVER DAB-40 Käyttöopas DAB+/DAB FM -radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics FIN-1 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO! SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

Pikaopas BFH-12 Musta Vihreä Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-12 Musta Vihreä  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-12 Musta Vihreä WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TC-20. CD/Radio Kannettava soitin KÄYTTÖOHJE VAROITUS

TC-20. CD/Radio Kannettava soitin KÄYTTÖOHJE VAROITUS TC-20 CD/Radio Kannettava soitin VAROITUS KÄYTTÖOHJE VAROITUS ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI. VAARA SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta.

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta. Pikakäyttöohje Onnittelut uuden DENVER MPG-4022NRC soittimen hankinnastas. VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat äänenvoimakkuutta. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

CD/Radio-mikrojärjestelmä

CD/Radio-mikrojärjestelmä MCA-190 CD/Radio-mikrojärjestelmä KÄYTTÖOHJE VAROITUS 1. VAROITUS: Tarkista turvallisuuteen ja laitteen käyttämään virtaan liittyvät tiedot kotelon pohjasta ennen kuin otat laitteen käyttöön tai teet mitään

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa FIN Pakkauksen sisältö 1 x lemmikeille immuuni PIR-liiketunnistin 1 x kannake 1 x käyttöohje ASA-40 on tehokas langaton lemmikeille immuunin PIR-liiketunnistin. Liiketunnistin ei laukaise hälytystä, kun

Lisätiedot

TONER 2 DIGITAALINEN TRANSPONOINTILAITE TONER 2 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 #1 #2 #3 #4 #5 POWER AV 1 # AV 2 KÄYTTÖOPAS

TONER 2 DIGITAALINEN TRANSPONOINTILAITE TONER 2 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 #1 #2 #3 #4 #5 POWER AV 1 # AV 2 KÄYTTÖOPAS TONE 2 DIGITAAINEN TANSPONOINTIAITE TONE 2 b5 b4 b3 b2 b1 #1 #2 #3 #4 #5 POWE # KÄYTTÖOPAS SUOMI Turvaohjeet 8. Tuuletus: huomioi tuuletus asentaessasi lai tetta. Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

EMIX-0 DIGITAAINEN MIKSEI SÄVEKOKEUDENSÄÄDÖÄ EMIX-0 SOUCE AV AV POWE VO VO VO KÄYTTÖOPAS FINNISH Turvaohjeet 8. Tuuletus: huomioi tuuletus asentaessasi lai tetta. Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DJ-200. Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä

KÄYTTÖOHJE DJ-200. Kuljetettava, omatehoinen 10 kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä KÄYTTÖOHJE DJ-200 Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä Älä altista kaiuttimia ja vahvistinta/mikseriä vedelle/nesteille tai korkealle kosteudelle. Se voi vaurioittaa

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI TAQ-10182 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

LEVYSOITIN JA FM-RADIO/ / / / / / / / / / MALLI: VPR-130 KÄYTTÖOHJE DENVER ELECTRONICS A/S PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN KAIKKI TEKIJÄNOIKEUDET

LEVYSOITIN JA FM-RADIO/ / / / / / / / / / MALLI: VPR-130 KÄYTTÖOHJE DENVER ELECTRONICS A/S PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN KAIKKI TEKIJÄNOIKEUDET LEVYSOITIN JA FM-RADIO MALLI: VPR-130 KÄYTTÖOHJE DENVER ELECTRONICS AS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN KAIKKI TEKIJÄNOIKEUDET www.denver-electronics.com www.facebook.comdenverelectronics VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-422 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-422  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-422 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä edestä Näkymä takaa 1. Painike "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" 2. Painike

Lisätiedot

Finnish DENVER CRP-716

Finnish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Finnish TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. NÄYTTÖ 2. NÄYTÖN AUTOMAATTINEN SAMMUTUS 3. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS/HÄLYTYS 2 PÄÄLLE/POIS 4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI TAD-10082MK2 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN FIN Ominaisuudet ASA-30:tä voidaan käyttää joko hälytysjärjestelmään liitettynä lisäsireeninä tai itsenäisenä sireeninä, joka on liitettyä kaukosäätimeen ja/tai langattomiin tunnistimiin. - Langaton yhteys

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Älyrannekkeen käyttöopas suomi [Yhteensopivuus] Älyranneke

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA WR-1 Käyttöohjeet FI VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! TÄMÄ MERKKI VAROITTAA SINUA VAARALLISESTA KORKEAJÄNNIT- TEESTÄ LAITTEEN SISÄLLÄ. VAROITUS

Lisätiedot

TAD FINNISH / SUOMI

TAD FINNISH / SUOMI TAD-10082 FINNISH / SUOMI Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

2.1-KANAVAINEN KAIUTIN BLUETOOTH-VASTAANOTTIMELLA

2.1-KANAVAINEN KAIUTIN BLUETOOTH-VASTAANOTTIMELLA BTS-650 2.1-KANAVAINEN KAIUTIN BLUETOOTH-VASTAANOTTIMELLA LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE www.facebook.com/denverelectronics VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio Versio: 1.0 Käyttöopas DAB+/FM-radio Tuotteen yleiskatsaus 1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla ja pitämällä siirryt valmiustilaan. 2. Skannaa

Lisätiedot

ipod -kaiutintelakka Malli nro.: IFI-160 Käyttöohje

ipod -kaiutintelakka Malli nro.: IFI-160 Käyttöohje ipod -kaiutintelakka Malli nro.: IFI-160 Käyttöohje NOUDATA NÄITÄ KÄYTTÖOHJEITA Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. VAROITUS VÄLTTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOA,

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET DVBT-3 SUOMI

KÄYTTÖOHJEET DVBT-3 SUOMI Digitaalinen televisiovastaanotin KÄYTTÖOHJEET DVBT-3 SUOMI SISÄLTÖ TURVALLISUUSTIEDOT ESITTELY JÄRJESTELMÄN KYTKENNÄT SET TOP BOXIN KÄYTTÖ Ensimmäinen asennus Äänenvoimakkuus Kanavan valinta Suosikkikanavien

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BTL-300

KÄYTTÖOHJEET BTL-300 KÄYTTÖOHJEET BTL-300 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN/TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com PANEELIN KUVAUS 1.LED-näyttö 2.VIRTA/TULO: VIRTA/USB/LINJATULO/BLUETOOTH-tulon kytkinpainike.

Lisätiedot

20V robottiruohonleikkurin laturi

20V robottiruohonleikkurin laturi WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Verkkolaite 2. Liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit

Lisätiedot

WR-1 Käyttöohje (FI)

WR-1 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

DENVER BPB-100C. Käyttöohje

DENVER BPB-100C. Käyttöohje DENVER BPB-100C Käyttöohje KÄYTTÖOPAS 1. Turvavarotoimet 1) Älä käytä tai säilytä laitetta korkeassa lämpötilassa tai vaarallisessa paikassa. 2) Älä altista laitetta sateelle. 3) Älä pura, korjaa tai muokkaa

Lisätiedot

WR-11 Käyttöohje (FI)

WR-11 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys KÄYTTÖOHJE JPEG-SOITIN

Digitaalinen valokuvakehys KÄYTTÖOHJE JPEG-SOITIN Digitaalinen valokuvakehys KÄYTTÖOHJE JPEG-SOITIN 1 Sisällysluettelo Varotoimet ja kunnossapito----------------------------------------------------------------3 LCD-näytön puhdistus ---------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

Ennen DENVER VRC-22-lasien käyttöä: Lue kaikki asennus- ja käyttöohjeet DENVER VRC-22-lasien käyttöoppaasta ja noudata niitä.

Ennen DENVER VRC-22-lasien käyttöä: Lue kaikki asennus- ja käyttöohjeet DENVER VRC-22-lasien käyttöoppaasta ja noudata niitä. TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAROITUKSET: HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN JA EPÄMUKAVUUDEN VÄHENTÄMISEKSI. VARMISTA, ETTÄ KAIKKI DENVER VRC-22-LASIEN KÄYTTÄJÄT LUKEVAT NÄMÄ VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN DENVER VRC-22-LASIEN

Lisätiedot

User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del

User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del R2 User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Sisältö 02SISÄLTÖ 03TIEDOT

Lisätiedot

Tietoa kaiuttimesta - 1 -

Tietoa kaiuttimesta - 1 - Tietoa kaiuttimesta A: VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ B: LINE IN (Aux in) -liitäntä C: USB DC 5V D: LATAUKSEN MERKKIVALO E: ÄÄNENVOIMAKKUUS F: "PAINIKE " (Bluetooth-tila: Handsfree- v a s t a a min e n / H and

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF-587 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

VGT-1200. Lue tämä käyttöohje ennen ultraäänipesurin käyttöä

VGT-1200. Lue tämä käyttöohje ennen ultraäänipesurin käyttöä Ultraäänipesuri VGT-1200 KÄYTTÖOHJE SOVELLUKSET: Laboratoriot, elektroniset työpajat, silmälasiliikkeet, koruliikkeet, kelloliikkeet, matkapuhelinten korjausliikkeet, hammaslääkärit, toimistot ja kodit

Lisätiedot

Sähköinen patiolämmitin

Sähköinen patiolämmitin Sähköinen patiolämmitin Ripustettava, tuote 5524 1500 W 220 240 V 50 Hz Käyttöohjeet Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Asennusmenettely: Alku. Yhdistä laitteisto. Asenna Hakutyökalu. Kirjaudu IP-kameralla lähiverkkoon. Langattomat asetukset

Pakkauksen sisältö: Asennusmenettely: Alku. Yhdistä laitteisto. Asenna Hakutyökalu. Kirjaudu IP-kameralla lähiverkkoon. Langattomat asetukset DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Pakkauksen sisältö: IP-kamera Asennuskiinnike Antenni Verkkolaite CD LAN-kaapeli Asennusohje Ruuvit Huomautus: Joissakin malleissa ei ole ulkoista antennia. Asennusmenettely:

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Huomio: Ulkolämpötila-anturin kantama on 30 m ilman esteitä. Tosiasiallinen kantama voi vaihdella signaalin kulun mukaan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

SW-500-ÄLYKELLO Käyttöopas

SW-500-ÄLYKELLO Käyttöopas SW-500-ÄLYKELLO Käyttöopas SUOMI www.denver-electronics.com Huomautus lue huolellisesti! Älä yritä avata älykelloa. Älä altista vedelle tai suurelle kosteudelle. Älykello ei ole vedenpitävä. Lataa vain

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuutta varten. Suosittelemme, että säilytät

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS. Käyttöohjeet DPF-591 DPF-592 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETTY TEKIJÄNOIKEUDET DENVER ELECTRONICS

DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS. Käyttöohjeet DPF-591 DPF-592 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETTY TEKIJÄNOIKEUDET DENVER ELECTRONICS DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS Käyttöohjeet DPF-591 DPF-592 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETTY TEKIJÄNOIKEUDET DENVER ELECTRONICS SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet..... 1 Usein kysyttyjä kysymyksiä. 4 Ohjauspainikkeet. 5

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

说 明 书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说 明 书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说 明 书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说 明 书 1.pdf 17 2014-04-23 16:14:46 Finnish SÄÄTIMIEN SIJAINTI Tasasivuisen kolmion sisällä olevan nuolikärkisen salaman tarkoituksena

Lisätiedot