CD/Radio-mikrojärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CD/Radio-mikrojärjestelmä"

Transkriptio

1 MCA-190 CD/Radio-mikrojärjestelmä KÄYTTÖOHJE

2 VAROITUS 1. VAROITUS: Tarkista turvallisuuteen ja laitteen käyttämään virtaan liittyvät tiedot kotelon pohjasta ennen kuin otat laitteen käyttöön tai teet mitään liitäntöjä. 2. VAROITUS: Välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa sateelle tai vesiroiskeille, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita. 3. VAROITUS: Paristoja (tai akkua) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle, tai vastaavalle lämmönlähteelle. 4. VAROITUS: Virtapistoketta tai laiteen kytkintä käytetään laitteen pois päältä kytkemiseen, muuten laite pysyy päällä. 5. Näkymätön lasersäteily mahdollista laitteen ollessa avattuna ja suojalukitusten ollessa ohitettuna. Vältä lasersäteelle altistumista. 6. Tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkki tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää muun talousjätteen seassa EU:n alueella. Välttääksesi mahdollista sopimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvaa vahinkoa ympäristölle tai terveydelle, kierrätä tuote asianmukaisesti edistääksesi materiaalien kierrättämistä. Kierrättä laite paikallisten määräysten mukaisesti tai ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi aiheesta lisätietoja. Jälleenmyyjä voi auttaa sinua laitteen turvallisessa kierrättämisessä. 7. Laitteen päälle ei saa asettaa avoliekkiä, kuten palavia kynttilöitä. 8. Säästä luontoa ja noudata paikallisia määräyksiä hävittäessäsi paristoja. 9. Käytä laitetta huonelämpötiloissa. 10. Laitteen jännite- ja merkintätiedot löytyvät laitteen pohjasta. 11. Liiallisella äänenvoimakkuudella kuulokkeiden kautta kuunneltu ääni voi aiheuttaa kuulon heikentymistä. 12. Laitteen verkkovirtajohtoa ei saa peittää ja se tulee sijoittaa helppopääsyiseen paikkaan. 13. Laite on irrotettava verkkovirrasta, jotta se sammuu kokonaan. VAROITUS Räjähdysvaara, jos paristoa ei vaihdeta oikein. Vaihda paristot ainoastaan samanlaisilla tai vastaavilla paristotyypeillä.

3 VAROITUS VÄLTTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA - ÄLÄ AVAA Kolmiossa oleva salamatunnus osoittaa, että laitteen sisällä on eristämättömiä kohtia, joiden suuri jännite saattaa aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että pakkauksessa on erityisen tärkeitä käyttötai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Laitteessa on alla näkyvä kilpi, jossa ilmoitetaan laitteen laserluokka. LUOKAN 1 LASERLAITE - Tämä varoitustarra sijoitetaan laitteeseen ilmaisemaan, että laite sisältää laserosia.. SÄTEILYSTÄ VAROITTAVA VAROITUSMERKKI - Tämä sijoitetaan laitteen sisäpuolelle. Kuvan osoittamalla tavalla. Merkki varoittaa tuotteeseen koskemisesta. Tämä laite sisältää lasersäteitä tuottavia osia luokan 1 laserluokituksen mukaan. FIN-1

4 TURVALLISUUSOHJEITA 1. LUE KÄYTTÖOHJEET- Kaikki laitteen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet tulee lukea ennen laitteen käyttöäsäilytä KÄYTTÖOHJEET - Käyttöohjeet tulee säilyttää myöhempää tarvetta varten. 3. NOUDATA VAROITUKSIA - Kaikkia laitteen ja käyttöohjeiden sisältämiä varoituksia tulee noudattaa. 4. NOUDATA OHJEITA - Kaikkia käyttöohjeita tulee noudattaa. 5. VESI JA KOSTEUS - Laitetta ei saa käyttää veden läheisyydessä, kuten kylpyammeen, pesuvadin, keittiön pesualtaan tai pyykinpesuvadin läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan, tai vastaavan vettä tai kosteutta sisältävän alueen/esineen läheisyydessä.ilmanvaihto - Laite tulee asettaa paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Laitetta ei saa esimerkiksi asettaa sängylle, sohvalle, matolle, tai vastaavalle pehmeälle pinnalle, jossa sen ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua, eikä laitetta saa myöskään asettaa aukkoon, kuteen kirjahyllyyn tai kaappiin, jossa ilmanvaihto voi heikentyä. 7. LÄMPÖ - Älä aseta laitetta lämpöä tuottavien laitteiden, kuten lämmittimien, patterien, uunien tai muiden vastaavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), läheisyyteen. 8. VIRTALÄHTEET - Laite tulee liittää ainoastasan käyttöohjeissa mainittuun tai laitteeseen merkittyyn virtalähdetyyppiin.virtajohdon SUOJAUS - Virtajohdot tulee sijoittaa siten, ettei niiden päälle kävellä ja etteivät ne joudu puristuksiin tai esineiden väliin. 10. VIRTAJOHDOT - Ulkoantennin tulisi sijaita pois virtajohtojen läheisyydestä. 11. ESINEIDEN JA NESTEEN PÄÄSY LAITTEESEEN - Pidä huoli, ettei laitteen koteloon tipu esineitä tai nestettä ilma-aukkojen kautta. 12. SÄHKÖSTAATTISUUSVAROITUS - Mikäli näyttö ei toimi oikein tai reagoi painikkeisiin, tämä voi johtua sähköstaattisesta purkauksesta. Sammuta laite ja irrota verkosta. Liitä laite muutaman sekunnin päästä takaisin verkkovirtaan. 13. HUOLTOA VAATIVAT VAURIOT - Laitteen saa huoltaa pätevä asentaja silloin, kun: a. Verkkovirtajogto tai pistoke on vaurioitunut. b. Laitteeseen tai sen päälle on tippunut esineitä tai nestettä. c. Laite on altistunut sateelle. d. Laite on pudonnut tai sen kotelo on vaurioiutunut. e. Laite ei toimi normaalilla tavalla. 14. HUOLTO - Käyttäjän ei tule yrittää huoltaa laitetta muulla kuin käyttöohjeiden osoittamalla tavalla. Kaikki muut huoltotoimenpiteet tulee jättää pätevän asentajan tehtäväksi. Huomautukset: a. Likainen tai naarmuuntunut CD voi aiheuttaa toiston hyppimistä. Puhdista tai vaihda CD. b. Jos näytöllä näkyy virhe tai laite toimii väärin, irrota laite verkkovirrasta ja poista paristot. Voit kytkeä laitteen tämän jälkeen taas päälle. ENNEN KÄYTTÖÄ Huomautukset: CD-LEVYIHIN LIITTYVÄÄ TIETOA Likaiset, vaurioituneet tai epämuodostuneet levyt voivat vaurioittaa laitetta, joten kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin: a. Oikeanlaiset CD-levyt. Käytä ainoastaan CD-levyjä, jotka sisältävät alla näkyvän merkinnän. b. Käytä audio CD-levyjä. FIN-2

5 LAITTEEN SÄÄTIMET 1.) LCD-NÄYTTÖ 2.) VIRRAN ILMAISIN 3.) FM-RADIOKANAVAN ILMAISIN 4.) ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN 5.) UUDELLEENTOISTO 6.) HYPPY- 7.) HYPPY+ 8.) TAAJUUDENVALITISN 9.) VIRITIN 10.) OHJELMA 11.) TOISTO/KESKETYTYS 12.) PYSÄYTYS 13.) TOIMINNON VALITSIN 14.) AUX IN -LIITÄNTÄ 15.) FM-ANTENNI 16.) VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ 17.) KAIUTINLIITTIMET (V/O) 18.) AJAN ASETUS 19.) TUNTI 20.) MINUUTTI 21.) VIRTAJOHTO 22.) KAUKOSÄÄTIMEN HAVAITSIN VIRTALÄHDE AC-VIRTA Voit kytkeä laitteeseesi virran liittämällä laitteen verkkovirtajohdon AC-verkkovirtaliittimeen. Tarkista, että laitteen nimellisjännite vastaa paikallista jännitettä. FIN-3

6 KAUKOSÄÄDIN 1. PYSÄYTYS 2. HYPPY- 3. UUDELLEENTOISTO 4. TOISTO/KESKETYTYS 5. HYPPY+ 6. OHJELMOINTI PARISTOJEN ASENTAMINEN Asenna nappiparisto kaukosäätimen paristopesään. Välttääksesi kaukosäätimen mahdollisen vaurioitumisen, varmista, että paristo asennetaan oikein. Poista paristo aina, kun kaukosäädin on pitkään käyttämättä, koska tämä voi johtaa paristovuotoa, joka voi johtaa laitteen vaurioitumiseen. PARISTOJEN ASENTAMINEN Liu uta paristopesän kansi pois ja asenna yksi nappiparisto oikeaa napaisuutta noudattaen kuvan osoittamalla tavalla. Huomautukset: - Mikäli kaukosäätimen käyttösäde pienenee merkittävästi, on aika vaihtaa paristot. Vaihda paristot oikeaa napaisuutta noudattaen. - Laitteen virran tulee olla päällä, jotta kaukosäädin toimii. VASTAANOTTIMEN ANTURI-IKKUNA - Vaikka kaukosäädintä käytetään sen käyttösäteellä, kaukosäätimen ja laitteen välillä olevat esineet voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa. - Mikäli kaukosäädintä käytetään muiden infrapunasäteitä tuottavien laitteiden läheisyydessä, tai jos toista infrapunaa käyttävää kaukosäädintä käytetään laitteen lähellä, laite voi toimia väärin. FIN-4

7 RADION KÄYTTÖ YLEISET KÄYTTÖOHJEET 1. Aseta FUNCTION (toiminto) -valitsin RADIO-tilaan. 2. Valitse haluamasi kaista BAND-valitsimella. 3. Säädä taajuutta haluamallesi kanavalle TUNING-säätimellä. 4. Säädä VOLUME (äänenvoimakkuus) -säädintä haluamallesi tasolle. FM / FM-RADIOVASTAANOTTO - Aseta BAND-valitsin FM-tilaan MONO-vastaanottoa varten. - Aseta BAND-valitsin FM ST. -tilaan STEREO-vastaanottoa varten. Stereotilan ilmaisin syttyy palamaan ilmaisemaan FM ST. -tilaa. PARENTAAKSESI VASTAANOTTOA FM - Laitteen takaosassa on FM-antenni. Tämä kaapeli tulee avata ja suoristaa parhaimman mahdollisen vastaanoton varmistamiseksi. AM - Tässä laitteessa on sisäänrakennettu suunnattu AM-ferriittiantenni. Käännä laitetta saadaksesi paremman vastaanoton. CD-LEVYJEN TOISTO YLEISET KÄYTTÖOHJEET TOISTO/KESKETYTYS Paina aloittaaksesi CD:n toiston. Paina painiketta uudelleen keskeyttääksesi toiston. Voit jatkaa toistoa painamalla painiketta uudelleen. HYPPY +, HYPPY- Paina siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen. Paina ja pidä painettuna toiston aikana kelataksesi eteen- tai taaksepäin. PYSÄYTYS Paina pysäyttääksesi toiston. TOISTO 1. Aseta FUNCTION (toiminto) -valitsin CD-tilaan. 2. Avaa CD-pesän ovi ja aseta CD-levy nimike ylöspäin CD-pesään. 3. Sulje CD-pesä. 4. Automaattinen kappalehaku suoritetaan, kun levy on asetettu soittimeen. Kappaleiden kokonaislukumäärä näkyy ruudulla. 5. Paina TOISTO/KESKEYTYS-painiketta aloittaaksesi toiston. 6. Säädä VOLUME (äänenvoimakkuus) -säädintä haluamallesi tasolle. 7. Paina TOISTO/KESKEYTYS-painiketta uudelleen, kun haluat keskeyttää toiston. 8. Paina STOP-painiketta, kun haluat pysäyttää toiston. FIN-5

8 CD-LEVYJEN TOISTO OHJELMOINTI Voit ohjelmoida jopa 20 kappaletta haluamaasi järjestykseen. Muista painaa STOP-painiketta ennen ohjelmointia. 1. Paina PROGRAM-painiketta, jolloin näytöllä vilkkuu Valitse haluamasi kappale käyttämällä HYPPY+ tai HYPPY- -painikkeita. 3. Paina PROGRAM-painiketta uudelleen vahvistaaksesi kappalevalinnan. 4. Toista vaiheet 2 ja 3 lisätäksesi muita kappaleita ohjelmointimuistiin. 5. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes kaikki haluamasi kappaleet on ohjelmoitu. Paina TOISTO/KESKEYTYS-painiketta toistaaksesi kappaleet ohjelmoimasi järjestyksen mukaisesti, jolloin ohjelman ilmaisinvalo vilkkuu. 6. Paina STOP-painiketta lopettaaksesi ohjelman toiston, jolloin ohjelman ilmaisin sammuu. 7. Paina PROGRAM-painiketta ja TOISTO/KESKEYTYS-painiketta aloittaaksesi toiston. 8. Käännä toiminnon valitsin OFF-asentoon tyhjentääksesi ohjelman muistista. UUDELLEENTOISTO Paina REPEAT-painiketta ennen toistoa tai sen aikana. Jokainen painallus vaikuttaa uudelleentoiston tilaan seuraavassa järjestyksessä: 1 - TOISTA 1 2- TOISTA KAIKKI 3 - NORMAALI TOISTO MUUT OMINAISUUDET AIKA-ASETUKSET 1. Paina TIME SET -painiketta. (Pidä painike painettuna ajan asettamisen aikana) 2. Paina HOUR-painiketta asettaaksesi tunnit. 3. Paina MINUTE-painiketta asettaaksesi minuutit. 4. Päästä painikkeet vahvistaaksesi asetukset. Aika näkyy nyt näytöllä. AUX IN -LIITÄNTÄ 1. Käytä 3,5 mm:n urosliittimillä varustettua stereojohtoa liittääksesi ulkoisen äänilähteen AUX IN -liittimeen, joka sijaitsee laitteen etuosassa. 2. Voit nyt aloittaa toiston ulkoisen äänilähteen kautta. Säädä äänenvoimakkuutta äänilaitteesta (älä säädä äänenvoimakkuutta liian kovalle vältääksesi häiriöitä). Voit myös säätää äänenvoimakkuutta tästä laitteesta. 3. Voit ohjata toistoa ulkoisen äänilähteen kautta. FIN-6

9 Ympäristönsuojeluohjeet Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen. On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä. Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD

KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

AMD315 Microset. Käyttöohje. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Käyttöohje. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Käyttöohje FI Elmarc, 32/07 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Tämän käyttöoppaan tarrat 4 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet 4 3 Käyttöönoton valmistelu 6 3.1 Pakkauksesta

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD-900 - Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

Suomalaisia: ASB12I. Turvallisuus. o o o

Suomalaisia: ASB12I. Turvallisuus. o o o Suomalaisia: ASB12I o o o Index 1. Turvallisuus 1.1. Käyttötarkoitus 1.2. Tämän käyttöoppaan tarrat 1.3. Yleiset turvallisuusohjeet 2. Käyttöönoton valmistelu 3. Asennus 4. Toiminnot 5. Käyttö 6. Puhdistus

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 2. TV:n ottaminen käyttöön...11. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...12

Sisältö SUOMI. 2. TV:n ottaminen käyttöön...11. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...12 Sisältö Säädöstietoja... Varoitussymbolien kuvaus... Turvallisuutta koskevia huomautuksia... Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

HK 990 Integroitu vahvistin

HK 990 Integroitu vahvistin HK 990 Integroitu vahvistin KÄYTTÖOHJE SUOMI Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 3 Esittely ja ominaisuudet 4 Etupaneelin hallinta ja toiminnot 5 Takapaneelin liitännät 7 Kaukosäädin

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen... 15 Toisto... 19 Käyttöohje Asetukset... 39 Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita... 54 Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta.

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual FLD845H Sisältö Lisävarusteet... 2 Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virtalähde... 3 Virtajohto... 3 Kosteus ja vesi... 3 Puhdistaminen... 3 Kuumuus ja liekit... 3

Lisätiedot

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -viritinvahvistin Käyttöohje BD/DVD-aluekoodit ja sisällysluettelo BDS-vastaanotin on suunniteltu yhteensopivaksi useimmille Blu-ray Disc- ja DVDtallenteille koodattujen

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Käyttöohje ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR SISÄLTÖ Tämä käyttöohje koskee seuraavia NEXTBASE-malleja: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Soitin 2)NB7T-CAR: CAR

Lisätiedot