Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t: Luottamuksellisuus: julkinen/salainen Hyväksynyt: Versio x.x (päiväys) THL Asianumero THL/xxx/x.xx.xx/xxxx (jos projektiin liittyy asianumero)

2 Puolesta asiointi 2(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Muutoshistoria Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus SK Ensimmäinen versio JL Edunvalvontaprosessin lisäys JS Tarkennettu lukuja JL Tarkennettu lukuja SK Lisäykset lukijalle kappaleeseen. Muutokset kpl JS Sote linjausten kirjoitus JL Tarkennettu lukuja JL Tarkennettu lukuja JL Tarkennettu lukuja JS Tarkennettu lukua 5 (valtakirja-asiointia) SK Tarkennuksia määrittelyn kattavuuteen luvussa yksi JL Tarkennettu lukua JL Tarkennettu lukua JL Korjauksia ja tarkennuksia. Poistettu luku JL Korjauksia ja tarkennuksia.

3 Puolesta asiointi 3(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER SISÄLTÖ 1 LUKIJALLE TIIVISTELMÄ JOHDANTO TAUSTA LAAJUUS VIITTAUKSET PUOLESTA ASIOINNIN KUVAUS PUOLESTA ASIOINNIN NYKYTILA PUOLESTA ASIOINTIA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA MUU SÄÄNTELY Alaikäisen puolesta asiointi Edunvalvonta ja valtuuttaminen Puolesta asioinnin oikeuden selvittäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon puolesta asiointia koskeva lainsäädäntö PALVELUUN LIITTYVÄT SIDOSRYHMÄT PALVELUUN LIITTYVÄT JÄRJESTELMÄT PUOLESTA ASIOINTIIN LIITTYVÄT LINJAUKSET JA TEKNISET REUNAEHDOT TERVEYDENHUOLLOSSA KÄSITEMALLI PROSESSIT PERUSREKISTERIPOHJAINEN HUOLLETTAVAN PUOLESTA ASIOINTI SÄHKÖISESTI Prosessikaavio Prosessin kuvaus PERUSREKISTERIPOHJAINEN HUOLLETTAVAN PUOLESTA ASIOINTI ASIOINTIPISTEESSÄ Prosessikaavio Prosessin kuvaus PERUSREKISTERIPOHJAINEN EDUNVALVOTTAVAN PUOLESTA ASIOINTI SÄHKÖISESTI VALTAKIRJAN LUOMINEN VALTUUSREKISTERIIN PÄÄMIEHEN KÄYNNISTÄMÄNÄ Prosessikaavio Prosessin kuvaus VALTAKIRJAN LUOMINEN VALTUUSREKISTERIIN VALTUUTETUN KÄYNNISTÄMÄNÄ Prosessikaavio Prosessin kuvaus VALTAKIRJAN LUOMINEN PÄÄMIES TEETTÄÄ VALTAKIRJAN ASIOIMISPISTEESSÄ Prosessikaavio Prosessin kuvaus PUOLESTA ASIOINTI VALTAKIRJALLA Prosessikaavio Prosessin kuvaus VALTAKIRJAN MUOKKAAMINEN Prosessikaavio Prosessin kuvaus VALTAKIRJAN PERUMINEN Prosessikaavio Prosessin kuvaus KÄYTTÖTAPAUKSET KÄYTTÖTAPAUSKAAVIO... 41

4 Puolesta asiointi 4(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER PERUSREKISTERIHAKU PUOLESTA ASIOINNIN KONFIGUROINTI VALTAKIRJAN LUOMINEN PÄÄMIES KÄYNNISTÄÄ VALTAKIRJAN LUOMINEN VALTUUTETTU KÄYNNISTÄÄ PUOLESTA ASIOINTI VALTAKIRJALLA PUOLESTA ASIOINTI VALTAKIRJALLA (VALINTA LISTALLA OLEVISTA PÄÄMIEHISTÄ) VAATIMUSLUETTELO TOIMINNALLISET VAATIMUKSET VTJ HAKUTUOTTEET... 56

5 Puolesta asiointi 5(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Lukijalle Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa -määrittelydokumentti kuvaa puolesta asioinnin periaatteet, asiointiprosessit ja puolesta asioinnin toiminnalliset vaatimukset. Tämän lisäksi dokumentissa on esitelty puolesta asiointia koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskysymykset ja tehdyt linjaukset. Dokumentissa määritellään henkilötasoinen puolesta asiointi. Määrittely kattaa sekä olemassa oleviin rekisteritietoihin perustuvan puolesta asoinnin oikeuden selvittämisen että sähköisen valtuuttamisen. Määrittely on toimialariippumaton, tiettyjä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä erityiskysymyksiä lukuun ottamatta. Puolesta asiointiin liittyy usein toimiala- tai palvelukohtaisia sääntöjä ja rajauksia, jotka konfiguroidaan keskitettyyn valtuutuspalveluun palvelukohtaisiksi säänööstöiksi. Palvelukohtaiset rajaukset tulee ottaa huomioon toteutettaessa puolesta asioinnin ominaisuuksia omaan asiointiympäristöön. Valtuutuspalvelun liittymisohjeet ja -mallit tullaan julkaisemaan RoVa-hankkeen toimesta. Tässä yhteydessä tulee tarkentumaan myös liittyvän palvelun vaatimukset ja puolesta asioinnin konfiguraatiomahdollisuudet. Dokumentti on tarkoitettu sähköisten asiointipalveluiden ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäjille sekä valtakunnallisen rooli- ja valtuutustenhallintapalvelun toteuttavalle RoVa-hankkeen asiantuntijoille. Ensimmäinen versio määrittelystä on tehty ennenkaikkea puolesta asiointia pilotoiville palveluille ja sitä tullaan tarkentamaan pilotoinneista saadun palautteen pohjalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon alaikäisten puolesta asiointiin oleellisesti liittyvä kypsyystieto ja sen hallinta sähköisissä asiointipalveluissa määritellään myöhemmin. Määrittely on tuotettu osana THL:n Puolesta asioinnin projektia. Määrittelyn asiakokonaisuudet on tuotettu työpajatyöskentelyllä ja erikseen teemoitetuissa työkokouksissa. Määrittelyn tuottamiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Jari Suhonen (THL) Linsamo Minna (THL) Jari Porrasmaa (STM) Joonas Kankaanrinne (VRK) Matti Hiltunen (VRK) Kaven Sanna (Kela) Ahonen Sari M (Kela) Ari Vaha-Erkkila (Kela) Hyvärinen Susanna (Kuntaliitto) Mikko Rautio (Medi-IT) Jani Kariniemi (Medi-IT) Riitta Lehtonen (Eksote) Jukka Kyharainen (Verohallinto) Janne Lepistö (Salivirta & Partners) Kouki Suvi (BDO Consulting Oy) Määrittelyä on esitelty ja katselmoitu SADe-sote hankkeen tilaisuuksissa, THL:n OPER-yksikön orkestroimassa Viila-työpajassa. Määrittely on käynyt lausuntokierroksella nn.nn.2015 Määrittelyn tuottamisesta vastaa THL. Määrittelyn ovat kirjoittaneet Janne Lepistö Salivirta & Partners:ista, Suvi Kouki BDO Consulting Oy:sta ja Jari SuhonenTHL:sta. Määrittelyn ylläpidosta vastaa THL.

6 Puolesta asiointi 6(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Tiivistelmä Puolesta asioinnin kehitys on käynnistynyt kansalaispalautteiden pohjalta. Saaduissa palautteissa toistuu toivomus asioida alaikäisten lasten tai huonokuntoisten vanhempien puolesta sähköisesti. Etenkin vanhemmat haluavat päästä asioimaan alaikäisten lastensa puolesta sähköisissä asiointipalveluissa kuten Omakannassa. Etenkin vanhemmat haluavat päästä asioimaan alaikäisten lastensa puolesta sähköisissä asiointipalveluissa kuten Omakannassa. Näiden merkittävien ryhmien lisäksi puolesta asiointiin liittyy muita monimuotoisia käyttäjäryhmiä kuten edunvalvonnassa olevat sekä lapset, joilla on jaettu huoltajuus. Kaikkien näiden monimuotoisten tapausten puolesta asioinnin mahdollistaminen ei nykyisellään ole teknisistä syistä johtuen mahdollista, joten puolesta asiointi pyritään mahdollistamaan ensisijassa isoille käyttäjäryhmille, joiden asioinnille ei ole teknisiä esteitä. Määrittelyssä sähköinen puolesta asiointi on rajattu ensimmäisessä vaiheessa tapauksiin, joissa lapsella ei ole VTJ:ään kirjattua huollonjakoa. THL:n Puolesta asioinnin palvelu -projekti on tuottanut toiminnallisen määrittelyn henkilötason puolesta asiointiin. Määrittelyn mukainen palvelu toteutetaan osana kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman RoVa-hanketta. RoVa-hankkeessa tuotetaan sähköiset tukipalvelut, joiden avulla mahdollistetaan toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta tapahtuva sähköinen asiointi sekä näiden roolien ja valtuuksien ylläpitotoiminnallisuudet. 3 Johdanto 3.1 Tausta Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiointipalvelujen käyttäjiltä saaduissa palautteissa toistuvat tietyt esteet ja kehittämiskohteet. Yksi toivotuimmista uusista toiminnoista on mahdollisuus asioida toisen puolesta sähköisesti. Puolesta asiointi on odottanut yhtenäistä ratkaisua sekä julkisen sosiaalija terveydenhuollon palvelujen että sosiaaliturvan puolella. Tarve ratkaista ongelma terveydenhuollossa konkretisoitui, kun lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä tehtiin muutoksia alkuvuodesta Tehdyt muutokset mahdollistavat alaikäisten tietojen näyttämisen Omakanta-palvelussa huoltajille ja muille laillisille edustajille. Omakanta-palvelulla on vajaa eri käyttäjää, kuukausittain kirjatutumisia terveystietojen ja reseptien katseluun on yli Suostumuksiin liittyviä merkintöjä on tehty Omakannan kautta keskimäärin 900 kpl/pv (5/1014). Puolesta asioinnin tarve liittyy käytännössä vanhemman mahdollisuuksiin päästä katselemaan ja asioimaan alaikäisen lapsen puolesta. Toinen merkittävä kohderyhmä ovat ikääntyneet, joiden lapset tai muut lähiomaiset hoitavat ikääntyneen asioita erilaisiin valtuutuksiin perustuen. Puolesta asioinnin edellytyksenä on, että henkilön oikeudesta asioida toisen puolesta voidaan varmistua. Nykytilanteessa perustietovarannoista lähinnä väestötietojärjestelmä tarjoaa organisaatioden ja tietojärjestelmien käyttöön henkilön huoltajuuteen liittyviä tietoja. Yhtenäinen säännöstö tarjolla olevien tietojen käyttöön kuitenkin puuttuu. Samoin puuttuu valtakunnallinen valtuutuspalvelu, joka tarjoaisi yhtenäisen säännöstöön perustuvan selkeän vastauksen oikeudesta asioida puolesta. Määrittely on tuotettu työpaja- ja pineryhmätyöskentelynä yhteistyössä STM, THL:n, Kelan, Eksoten, Medi-IT:n, Veron ja VRK:n toimesta THL:n Puolesta asioinnin palvelu projektissa. Määrittelyn mukainen palvelu toteutetaan osana kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman RoVa-hanketta. RoVahankkeessa tuotetaan sähköiset tukipalvelut, joiden avulla mahdollistetaan toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta tapahtuva sähköinen asiointi sekä näiden roolien ja valtuuksien ylläpitotoiminnallisuudet.

7 Puolesta asiointi 7(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Toteutettava palvelu otetaan välittömästi käyttöön osana kansallista terveysarkistoa ja alueellisesti osana sosiaali- ja terveydenhuollon SADe-palveluja. 3.2 Laajuus Määrittely koskee henkilötason puolesta asiointia. Määrittely kattaa perusrekisteripohjaisen ja sähköiseen valtakirjaan perustuvan puolesta asioinnin käsitemallin, prosessien kuvaukset, ja käyttötapaukset. Määrittely sisältää myös vaatimukset toteutettavalle valtakunnalliselle palvelulle ja sitä hyödyntäville asiointipalveluille ja järjestelmille. Määrittely sisältää käsittelysäännöt perusrekisteritietojen pohjalta tehtävään oikeuden päättelyyn terveydenhuollossa. Ko. sääntöjen lisäksi Laki potilaan asemasta ja oikeuksista vaikuttaa alaikäisten potilaiden tietojen käsittelyyn terveydenhuollossa. Tätä varten THL:ssä laaditaan erillinen määrittely sellaisen alaikäisen potilaan tietojen näyttämisestä, joka on terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaan ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kypsä päättämään hoidostaan. Kypsän alaikäisen tietojen hallinta ja näyttäminen huoltajille ratkaistaan Kanta-palvelujen avulla. Määrittely tullaan valmistuttuaan liittämään osaksi puolesta asioinnin määrittelyä. Valtakirjalla asiointiin liittyvät mahdolliset rajaukset ja erityiskysymykset keskittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen alueelle. 3.3 Viittaukset [1] Valli S., Porrasmaa J Esiselvitys puolesta asioinnista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. [2] Ahonen S., Kavén S Alaikäisen ja alaikäisen huoltajien ja edunvalvojien asioiminen Omakannassa Esiselvitys. Omakanta lainmuutos 2014.Kela. 4 Puolesta asioinnin kuvaus 4.1 Puolesta asioinnin nykytila Taulukko 1. Ongelman kuvaus Ongelma Toisen henkilön puolesta asiointia varten ei tällä hetkellä ole tarjolla yhtenäistä, palvelu- tai toimialariippumatonta ratkaisua. Palvelun tuottajat eri sektoreilla tarvitsevat sähköisen palvelun, jonka tarjoamaa tietoa hyödyntäen puolesta asiointi on mahdollista tarjota omassa asiointiympäristössä. Tarve on etenkin alaikäisten sekä ikääntyneiden puolesta asioinnille. Kantapalveluiden saamaan asiakaspalautteen mukaan etenkin alaikäisten puolesta asiointia kaivataan Kanta-palveluihin. Vaikutus Nykytilanteessa toisen henkilön puolesta ei voida asioida useimmissa sähköisissä asiointipalveluissa puolesta asioinnin oikeuden selvittäminen perustuu erilaisiin asiointipalvelukohtaisiin puolesta asioinnin sopimuksiin ja palvelukohtaisiin sääntöihin. esimerkiksi vanhemmat eivät näe lastensa resepti- ja terveystietoja Omakannassa.

8 Puolesta asiointi 8(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Seuraus Onnistunut ratkaisu Tästä seuraa puolesta asioinnin toimintamallit eivät ole hyödynnettävissä sähköisissä asiointipalveluissa. Valtuutuspalvelu voidaan liittää osaksi valtakunnallisia tai alueellisissa asiointikanavia. Tämän jälkeen vanhemmat voivat asioida alaikäisten lastensa puolesta tai lapset ikääntyneiden vanhempiensa puolesta sähköisissä asiointipalveluissa. Terveydenhuollon sähköiset asiointipalvelut vaativat tämän lisäksi kypsyystiedonhallinnan toteutuksen. 4.2 Puolesta asiointia ohjaava lainsäädäntö ja muu sääntely Puolesta asiointia ohjaavat seuraavat lait: Isyyslaki ( /11) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929) Laki edunvalvontavaltuudesta (648/2007) Laki holhoustoimesta (442/1999) Lastensuojelulaki / Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /812) Näiden lisäksi puolesta asioinnin säätelyä löytyy erityislainsäädännöstä Alaikäisen puolesta asiointi Lapsen huolto on lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt joille lapsen huolto on uskottu. Lapsen huolto päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai sitä ennen menee avioliittoon Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat molemmat vanhemmat, ellei toisin ole määrätty. Tieto huoltajista on merkitty väestörekisteriin. Kun lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, tulee isyys selvittää kunnan lastenvalvojan kanssa isyyslain mukaisesti. Kun isyys on vahvistettu, isä merkitään lapsen viralliseksi huoltajaksi ja hän voi asioida lapsen puolesta. Vanhemmat, jotka eivät ole keskenään avioliitossa, voivat sopia lapsen huollon uskomisesta molemmille tai vain toiselle vanhemmalle. Lapsen huoltajat ovat yhteistoimintavelvollisia. Lapsen huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Huoltaja myös edustaa lasta lapsen henkilöä koskevissa asioissa. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja huoltaja myös edustaa lasta lapsen henkilöä koskevassa asiassa. Holhoustoimilain 4 mukaan alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa, jollei tuomioistuin ole vapauttanut huoltajaa edunvalvojan tehtävästä. Tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä muun henkilön kuin huoltajan alaikäisen edunvalvojaksi. Lastensuojelulain 22 (ks. myös laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 10 ) mukaan lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta puhevaltaa, jos on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa tai edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999)

9 Puolesta asiointi 9(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER tarkoitettuna holhousviranomaisena toimiva maistraatti, sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai huoltaja itse. Holhousviranomaisena toimiva maistraatti voi määrätä edunvalvojan, jos huoltaja ja sosiaalihuollosta vastaava toimielin ovat siitä yksimieliset. Muutoin edunvalvojan määrää tuomioistuin Edunvalvonta ja valtuuttaminen Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäisille, joka sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista.edunvalvojalla on kelpoisuus edustaa päämiestään tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa, jollei tuomioistuin ole tehtävää antaessaan toisin määrännyt, tai jollei toisin ole säädetty. Edunvalvoja ei kuitenkaan voi päämiehensä puolesta tunnustaa isyyttä, tehdä tai peruuttaa testamenttia eikä edustaa päämiestään muussa sellaisessa asiassa, joka on näihin rinnastuvin tavoin henkilökohtainen. Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Edunvalvonta ja toimintakelpoisuuden rajoitus merkitään holhousasioiden rekisteriin, kun henkilölle määrätään edunvalvoja tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan. Henkilö voi itse tehdä tulevaisuutta varten edunvalvontavaltuutuksen (Laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007). Maistraatti vahvistaa edunvalvontavaltuutuksen tilanteissa joissa henkilö tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Henkilö voi nimetä itselleen myös varavaltuutetun. Edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallinen valtakirja. Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Edunvalvontavaltuuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: valtuuttamistarkoitus asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa valtuuttaja ja valtuutettu määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan. Valtakirjan käytännöistä säädetään lähinnä laissa varallisuusoikeudellisia oikeustoimia (228/1929). Valtakirjan avulla henkilö voi valtuuttaa toisen tekemään oikeustoimia itsensä puolesta. Mikäli valtuutettu ylittää toimivaltansa, ei valtuutetun tekemä toimi sido valtuuttajaa. Muilta osin valtakirjakäytännöt perustuvat lähinnä oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuudessa esitettyihin kannanottoihin Puolesta asioinnin oikeuden selvittäminen Puolesta asioinnin oikeuden tarkastamiseksi käytetään väestötietojärjestelmästä saatavia tietoja. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ( /661) nojalla valtion ja kuntien viranomaisille luovutetaan laissa tai asetuksessa säädetyt tiedot ja niille säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Muusta tietojen luovuttamisesta säädetään 34 seuraavaa: Väestötietojärjestelmään talletettuja yksittäisiä ja yksilöityjä henkilöitä koskevia tietoja voidaan käsitellä yhteys-, osoite- ja muussa vastaavassa tietopalvelussa henkilökohtaisia tai niihin verrattavia tavanomaisia yksityisiä käyttötarkoituksia varten. Tällaisessa palvelussa voidaan luovuttaa tietoja vain henkilön nykyisistä nimistä, osoitteesta ja muista yhteystiedoista sekä elossa olosta. Väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa.

10 Puolesta asiointi 10(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Lain 36 säädetään turvakiellosta, jonka mukaan jos henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, voidaan väestötietojärjestelmään hakemuksesta tallettaa turvakielto Sosiaali- ja terveydenhuollon puolesta asiointia koskeva lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon puolesta asiointia ohjaavat Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ( /254) Potilaslain 9 mukaan potilaan laillisella edustajalla taikka lähiomaisella tai muulla läheisellä on tietyissä tapauksessa oikeus saada tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. Tämän nojalla sosiaali- ja terveydenhuollossa alaikäisten tiedot ovat pääsääntöisesti huoltajien käytettävissä. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Hallituksen esityksen pykäläkohtaisissa perusteluissa todetaan, että yli 12- vuotias lapsi käytännössä miltei aina voidaan katsoa kypsäksi ottamaan kantaa hoitoonsa. Jossain tapauksissa tätä oikeutta voidaan rajoittaa alaikäisen edun suojaamiseksi viranomaisen toimesta.[1] Potilaslain mukaan alaikäinen voi itse antaa suostumuksen, jos hän on potilaslain 7 :ssä tarkoitetulla tavalla kykenevä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella itse päättämään hoidostaan. Edellä tarkoitettu alaikäinen saa myös tehdä 1 momentissa tarkoitetun kiellon. Alaikäinen voisi lisäksi tehdä erikseen kiellon, jolla hän rajoittaisi vanhempiensa tai huoltajiensa oikeutta saada tiedon lääkemääräyksestä, vaikka alaikäinen ei halua tehdä terveydenhuoltoon ja apteekkiin kohdistuvaa kieltoa. Muiden alaikäisten puolesta suostumuksen voi antaa hänen huoltajansa tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen huoltajalla tai laillisella edustajalla ei olisi oikeutta peruuttaa kerran annettua suostumusta eikä tehdä kieltoa. [1] Kanta-palveluita ohjaa pääasiassa laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä laki sähköisestä lääkemääräyksestä). Alaikäisen potilaan tiedot saa luovuttaa kansalaisen käyttöliittymän (Omakanta) kautta potilaan lisäksi hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Tietojen luovutuksessa on tällöin otettava huomioon mitä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 9 :n 2 momentissa säädetään alaikäisen potilaan oikeudesta kieltää terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen potilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. [2] Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tiedonsaantia, hoidon toteuttamista ja seurantaa koskevien tietojen sisällöstä ja niiden liittämisestä käyttöliittymään sekä siitä, miten tiedot annetaan käyttöliittymän kautta ja miten alaikäisen potilaan huoltajan tai laillisen edustajan oikeus saada tietoja toteutetaan. 4.3 Palveluun liittyvät sidosryhmät Keskeiset puolesta asioinnin sidosryhmät muodostuvat henkilöistä, jotka asioivat toisen henkilön puolesta tai ovat sen kohteena. Nämä henkilöryhmät voidaan jakaa alaikäisiin ja heidän huoltajiinsa sekä ikääntyneisiin ja heidän omaisiinsa. Suomessa 1,3 miljoonaa henkilöä voi asioida alaikäisten puolesta huoltajuuden nojalla. Tämän lisäksi Suomessa on yli miljoona yli 65-vuotiasta. [1]

11 Puolesta asiointi 11(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Henkilösidosryhmien lisäksi keskitetyllä valtuutuspalvelulla on lukuisia sidosryhmäorganisaatioita. Taulukossa 2. on esitetty sidosryhmäorganisaatiot, joilla on merkittävä rooli valtuutuspalvelun määrittelyssä ja kehityksessä. Tavoitetilassa valtuutuspalvelun voivat ottaa käyttöön kaikki hyväksytyt organisaatiot omissa sähköisen asioinnin palveluissaan. Taulukko 2. Sidosryhmät. SIDOSRYHMÄ STM VM Kela THL VRK ESSHP Medi-IT Kuntaliitto VERO, TEM ROOLI Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön tulkinta ja muutokset. Yhteys kansalliseen kokonaisarkkitehtuuriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon vaatimien kokonaisuuksien rahoitus. Yleiseen käyttöön tarkoitetun valtuutuspalvelun rahoitus. Palvelun kytkeminen osaksi kansallista palveluarkkitehtuuria. Valtuutuspalvelussa käytettävän kypsyystietopalvelun toteutus osaksi Kantapalveluita, puolesta asioinnin käyttöönotto Omakanta-palvelussa Puolesta asioinnin määrittelyiden tuottaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteiden huomioiminen. Kanta kehitystyön ohjaus. Toteuttaa valtuutuspalvelun osana Kansallista palveluväyläohjelmaa hyödyntäen Väestötietojärjestelmää. Palvelun ratkaisukuvauksen tuottaminen. Palvelun tuotteistus. Pilotoi puolesta asioiontia ja keskitettyä valtuutuspalvelua Hyvis-palvelussaan. Toteuttaa valtuutuspalveluintegraation Hyvis-palveluun. Puolesta asioinnin määrittelyn ja valtuutuspalvelun esittely alueellisille toimijoille. Syntyneiden määrittelyiden hyödyntäminen yritysten puolesta asioinnissa. 4.4 Palveluun liittyvät järjestelmät Puolesta asiointiin liittyvät järjestelmät ja tietojen vaihtoa niiden välillä on kuvattu taulukossa 3. Tavoitetilassa valtuutuspalvelu palautta sitä hyödyntäville järjestelmille selkeän vastauksen, onko tunnistetulla henkilöllä oikeus asioida tietyn henkilön puolesta. Taulukko 3. Puolesta asiointiin liittyvät järjestelmät JÄRJESTELMÄ Väestötietojärjestelmä (VTJ) Rooli- ja valtuuspalvelu (Rova) Valtuutusrekisteri Kanta-palvelut Sähköiset asiointipalvelut KUVAUS Oikeus rekisteripohjaiseen puolesta asiointiin haetaan VTJ tiedoista. Rovapalvelu kysyy oikeuteen liittyviä tietoja VTJ:stä hakutuotteilla. Rooli- ja valtuuspalvelu tarjoaa hyödyntäville asiointipalveluille, asiakas-, potilas- tai etuustietojärjestelmille tiedon lakisääteisistä perusrekisteritietojen avulla pääteltävistä puolesta asioinnin oikeuksista ja sähköisistä valtakirjoista. Koostuu valtuuspalvelusta sekä valtuutusrekisteristä. Valtakirja voidaan antaa valtuusrekisteriin sähköisesti tai virkailija voi tallentaa sen valtuusrekisteriin asiointipisteessä. Sähköinen puolesta asiointi voidaan suorittaa valtuusrekisteriin tallennettujen tietojen perusteella. Kanta-palvelu tarkastaa oikeuden puolesta asiointiin valtakunnallisesta rooli- ja valtuutuspalvelusta. Puolesta asioinnin oikeuden omaavat henkilöt voivat katsella toisen terveystietoja Omakannan kautta. Sähköiset asiointipalvelut voivat ottaa puolesta asioinnin käyttöön palveluissaan hyväksynnän ja palvelun konfiguroinnin jälkeen. Liittymisohjeet julkaistaan osana RoVa-hanketta.

12 Puolesta asiointi 12(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Puolesta asiointiin liittyvät linjaukset ja tekniset reunaehdot terveydenhuollossa Kappaleessa käsitellään terveydenhuollon puolesta asioinnin alustavia linjauksia sekä kerrotaan puolesta asioinnille teknisistä rajoitteista. Tekniset reunaehdot perustuvat pitkälti olemassa olevien perustietovarantojen rajoitteisiin, ja koskevat siten keskitettyä valtuutuspalvelua. Alla Luvussa esitettävät linjaukset ja rajaukset, jotka eivät perustu teknisiin rajoitteisiin, ovat yhteisiä terveydenhuollolle. Rova-palvelun sääntömoottori konfiguroidaan terveydenhuollon osalta vastaamaan palvelukohtaisia ko. linjauksia. Terveydenhuollon yhteisiä sääntöjä voidaan tarvittaessa muokata palvelukohtaisesti. Alla esitetyt linjaukset poikkeavat osittain muilla toimialoilla laadittavista säännöstöistä, esimerkkinä verottajan asiointipalvelussa kuolinpesän mahdollisuus asioida kuolleen henkilön puolesta. Luvussa esitettävät linjaukset tarkentuvat palvelun toteutuksen edetessä. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat puolesta asioinnin käyttötapaukset Huoltajien mahdollisuus asioida alaikäisen lapsen puolesta on ensisijainen käyttötilanne, joka valtakunnallisen rooli- ja valtuutuspalvelun täytyy mahdollistaa.tehdyissä esiselvityksissä ja saadun asiakaspalautteen perusteella alaikäisen lapsen asioiden hoito on todettu tarpeellisimmaksi ja samalla selkeimmäksi puolesta asioinnin käyttötapaukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon puolesta asioinnissa. Toinen keskeinen puolesta asioinnin käyttötilanne liittyy ikääntyneen puolesta asiointiin. Puolesta asiointi edunvalvontamääräyksen perusteella ei ole toistaiseksi mahdollista. Edunvalvojien mahdollisuus sähköiseen asiointiin päämiehen puolesta mahdollistuu, kun edunvalvontapäätöksen sisältö on rakenteistettu maistraateilla meneillään olevassa sähköisten asiointipalvelujen kehittämishankkeeessa (MERP-hanke). Samassa hankkeessa toteutetaan myös sähköinen edunvalvontavaltuutus Merlin-järjestelmään perustuen. Keskitetyn palvelun tekniset reunaehdot Huollonjakoon liittyvät sopimukset rajaavat puolesta asiointia. Lastenvalvojan vahvistamin sopimuksin voidaan sopia vain yhteishuollosta tai yksihuollosta. Käräjäoikeus voi päättää tämän lisäksi myös muista huoltajien välisistä sopimuksista, esim. tehtävien jaosta, myös tilanteissa, joissa lähtökohtana olisi ollut yksinhuolto. Käräjäoikeus antaa tällöin päätöksessä yksilöityjen huoltajan tehtävien osalta päätösvallan yksin toiselle vanhemmalle. Tuomioistuimen tehtäväjakomääräys voi koskea päätöksentekoa esimerkiksi nimestä, päivähoitopaikasta, koulusta, terveydenhoidosta, uskonnosta ja/tai passista. Väestörekisteriin rajoitetusta yhteishuollosta kirjataan vain tieto siitä, että "huolto on jaettu". Huollonjaon sisältö ei ole rakenteisessa muodossa, joten rooli- ja valtuutuspalvelu ei pysty hyödyntämään sopimuksen sisältöä. Vanhemmat, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto huollonjakosopimuksesta, ovat toistaiseksi rajattu puolesta asioinnin ulkopuolelle. Näissä tilanteissa puolesta asioiva saa ilmoituksen siitä, ettei puolesta asiointi ole mahdollista. Annettavien ilmoitusten tekstit täsmentyvät ja esitetään VRK:n tuottamassa ratkaisukuvauksessa. Palveluiden välillä ei voi jatkaa puolesta asiointia ilman että puolesta asioinnin oikeus tarkastettaisiin uudestaan. Federointia palveluiden välille ei toteuteta ensimmäisessä vaiheessa. Tämä voidaan mahdollisesti toteuttaa myöhemmin. Puolesta asiointia koskevat linjaukset

13 Puolesta asiointi 13(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Tiedonsaantioikeus ei tuo suoraan oikeutta sähköiseen puolesta asiointiin. Jos toinen vanhemmista on lapsen yksinhuoltaja, huoltaja voi käyttää yksin päätösvaltaa lapsen asioissa. Toiselle vanhemmalle voidaan kuitenkin vanhempien sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistaa oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta. Vanhemman, joka ei ole huoltaja, on osoitettava oikeutensa vahvistetulla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, koska tiedonsaantioikeutta ei kirjata väestörekisteriin. Toistaiseksi toinen vanhempi ei voi valtuuttaa vanhempaa, joka ei ole huoltaja, näkemään lapsen potilastietoja sähköisestä asiointipalvelusta. Kuolleiden henkilöiden puolesta ei ole mahdollista asioida. Tilanteet, joissa kuolleen henkilön potilastietoja tai asiakasasiakirjoja on tarve ja oikeus päästä näkemään ja hoitaa asioita kuolleen henkilön puolesta, on käytettävä muita asiointikanavia. Asia on määritelty potilaslain 13 :n 3 mom. 5- kohdassa. Käytännössä kuolleen henkilön potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen saaminen edellyttää aina kirjallisen perustellun hakemuksen toimittamista terveydenhuollon toimintayksikköön ja siellä asiasta tehtävää päätöstä. Alaikäinen huoltaja ja edunvalvonnassa oleva henkilö voivat toimia puolesta asioijana kuten muutkin huoltajat. Vajaavaltaisuus ei automaattisesti estä puolesta asiointia. Huostaanotetun lapsen sähköinen puolesta asiointi on rajattu Rova-palvelun ulkopuolelle. Turvakieltotilanteet rajautuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon puolesta asioinnin ulkopuolelle. Potilasasiakirjat ja sähköisten asiointipalveluissa näkyvät henkilön perustiedot voivat sisältää turvakiellon alaista tietoa, kuten osoite- ja muita yhteystietoja. Asiointipalvelun sisältämissä tiedoissa voi näkyä myös päämiehen muiden asianhoitajien tietoja, jotka ovat turvakiellon alaisia. Kolmannen osapuolen tietoja sisältäviä potilas- ja asiakasasiakirjoja ei näytetä puolesta asioijalle. Terveydenhuollossa potilasasiakirjat, jotka sisältävät tietoja kolmannesta osapuolesta (esim. toisesta vanhemmasta) on erikseen merkitty asiakirjan kuvailutietohin. Näitä tietoja ei näytetä päämiehelle itselleen eikä myöskään puolesta asioivalle. Viivästettyjä potilasasiakirjoja ei näytetä puolesta asioivalle. Terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta viivästettyjä merkintöjä sisältäviä asiakirjoja ei esitetä potilaalle eikä myöskään puolesta asioijalle. Viivästyksen päättymisajan jälkeen asiaskirjat voi näyttää puolesta asioijalle. Puolesta asioiva voi toimia rajatusti sähköisissä sote-asiointipalveluissa. Puolesta asioiva saa nähdä potilastiedot, varata aikoja, lähettää reseptin uusimispyyntöjä, antaa suostumuksia päämiehen puolesta, tehdä muita tahdonilmauksia sekä lähettää ja vastaanottaa viestejä päämiehen puolesta. Puolesta asioiva ei kuitenkaan voi rajoittaa päämiehen tekemiä potilastiedon luovutusta koskevia suostumuksia. Toiminnot, jotka puolesta asioivalle sallitaan, määritellään tarvittaessa tarkemmin asiointipalvelukohtaisesti ja niitä ylläpidetään ko. asiointipalvelussa. Kypsä alaikäinen voi kieltää potilastietojensa luovuttamisen. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Oleellinen osa terveydenhuollossa tapahtuvaa puolesta asiointia on potilaslain (785/1992) 9 :n 2 momentissa mainittava kypsän alaikäisen oikeus kieltää terveystietojen antaminen vanhemmille. Sähköisten asiointipalveluiden tulee huomioida nämä vaatimukset ottaessaan käyttöön puolesta asiointia omassa palvelussaan. Kanta-palveluiden osalta kypsyystiedon kohdistaminen hoitotapahtumiin määritellään erikseen. Mikäli kypsä alaikäinen haluaa kieltää potilasmerkintöjensä näkymisen huoltajiltaan, potilasmerkintöjä ja kirjoitettuja reseptejä ei saa näyttää vanhemmille sähköisissä asiointipalveluissa. Kielto voidaan tehdä terveydenhuollon yksikössä ja se kohdistuu aina kaikkiin huoltajiin ja edunvalvojiin. Kypsän alaikäisen

14 Puolesta asiointi 14(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER tekemä kielto ei voi kohdistua vain tiettyyn huoltajaan tai muihin laillisiin edustajiin. Kypsyystiedonhallinnan määrittely tullaan valmistuttuaan liittämään osaksi puolesta asioinnin määrittelyä. Puolesta asioinnin ensimmäisen vaiheen toteutusta varten STM:n on linjannut, että ensi vaiheessa alle 10-vuotiaiden potilastiedot voidaan näyttää huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle sähköisten kanavien kautta ilman varsinaista kypsyystiedon vaikka kypsyystietoa ei kattavasti ole lähdejärjestelmistä saatavissa. Muutoin puolesta asioinnissa otetaan huomioon se, mitä yleisesti, toimialariippumattomasti valtuuttamista ja puolesta asointia koskien tullaan linjaamaan mm. VRK:n rooli- ja valtuutuspalveluhankkeessa. Huomioon otettavia asioita ovat mm. oikeustoimikelpoisuuden arviointi valtuutusasioissa. Hankkeen linjaukset tullaan päivittämään määrittelydokumenttiin. KaPA lainsäädäntötyöryhmä kartoittaa ja valmistelee kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittämisen edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia. Tähän valmistelutyöhön liittyy mm. valtakirjakäytänteisiin ja eri toimijoiden vastuisiin liittyvät kysymykset. Sähköisen valtuuttamisen prosessia koskevat linjaukset ja rajaukset Rova-hankkeen henkilövaltuutukset-osaprojektissa (HYPA) suunnitellaan ja toteutetaan valtakirjapohjaiseen valtuutukseen perustuva tarkistuspalvelu luonnollisen henkilön puolesta asiointiin. Toteutuksen osana syntyy tietokanta (Rova-valtuusrekisteri), josta valtuutus toisen puolesta asiointiin tarkastetaan. Sähköinen valtuuttaminen (valtakirja) on perusteltua ottaa käyttöön vaiheittain. Luonnollisten henkilöiden välillä tapahtuvaan valtuuttamisen palveluun liittyy seuraavia olettamuksia. Olettamukset tarkentuvat varsinaisen palvelun teknisen suunnittelun ja toteutuksen edetessä. Valtakirjan voi valtuuttamispalvelussa tehdä täysi-ikäinen täysivaltainen henkilö. Valtuuttaminen, valtuutuksen peruminen ja muu hallinta mahdollistetaan ensimmäisessä vaiheessa sähköisen asiointikanavan kautta. Määrittelyssä on kuitenkin pyritty kuvaamaan myös valtakirjojen luominen myös toimipisteasioinnissa. Olisi tärkeä mahdollistaa valtakirjojen luominen myös niille, joilla ei ole sähköisen tunnistaumisen välineitä. Sekä päämies että valtuutettu voivat aloittaa sähköisen valtuutusprosessin. Päämiehen ja valtuutetun tulee olla oikeustoimikelpoisia valtuutushetkellä. Mikäli oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu tai prosessin jompi kumpi osapuoli on julistettu vajaavaltaiseksi, ei sähköisen valtuutuksen tekeminen ole mahdollista. Oikeustoimikelpoisuuden mahdollinen rajoittaminen valtuutushetkellä tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Pelkästään se, että päämiehelle tai valtuutetulle on määrätty edunvalvoja, ei estä sähköistä valtuutusta. Edunvalvoja on usein määrätty taloudellisten asioiden hoitoa varten, eikä tämä kohdistu korostetusti henkilökohtaisiin asioihin, kuten sosiaali- tai terveydenhuollon asioiden hoitoon. HOLLE-rekisteristä saadaan väestötietojärjestelmään oikeustoimikelpoisuutta koskevia tietoja. Näiden oikeustoimikelpoisuutta koskevien tietojen vaikutus puolesta asiointiin on linjattu seuraavasti: 1. Toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu oikeus puolesta asiointiin palvelun kautta 2. Henkilön toimikelpoisuutta rajoitettu osittain ei oikeutta puolesta asiointiin palvelun kautta 3. Henkilö julistettu vajaavaltaiseksi ei oikeutta puolesta asiointiin palvelun kautta

15 Puolesta asiointi 15(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Mahdolliset rajoitukset koskevat samalla tavalla päämiestä ja valtuutettua sekä valtakirjan luomista ja käyttöä. Valtuutetun ei tarvitse erikseen hyväksyä hänelle osoitettua valtakirjaa, jotta valtuutus tulisi voimaan. Valtuutus tulee voimaan, kun päämies on saanut valtuutuspalvelulta kuittauksen valtuutuksen onnistuneesta tallennuksesta. Valtuutettua informoidaan hänelle osoitetusta valtakirjasta esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla. Sähköisen valtuutuksen sisältöä koskevat olettamat Sähköinen valtuutus tullaan ripustamaan yleisesti käytössä olevaan tai tulevaan palveluluokitukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta yhtenä vaihtoehtoisena luokituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitus. Jo aiemmin tehdyt Sote-luokitukset on valmisteltu ja suunniteltu eri näkökulmasta, kuin nyt tässä valtakirjan kohdistamisen tarkoituksessa on niitä tarkoitus hyödyntää. Tämä näkökulmaero on syytä huomioida palvelutuokitusta hyödynnettäessä. Mikäli valtuutus ei ole sidottu tiettyyn organisaatioon tai yksittäiseen palveluun, täytyy sen olla yhteiskäyttöinen l. kaikissa kyseistä palvelua tarjoavissa organisaatioissa. Erityisesti näissä organisaatiorajat ylittävissä laajoissa valtuutuksissa on tarkoituksenmukaista kiinnittää valtuutus palvelutietovarannon palveluluokitukseen, jotta voitaisiin varmistaa valtuutuksen kohdentaminen samalla tavalla eri organisaatoissa. Valtuutus hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon asioita antaa valtuudet hoitaa ko. asioita niin Turussa kuin Helsingissäkin. Palvelut (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon asiat) on määriteltävä tarkasti ja päämiehelle sekä ammattihenkilölle tulee selkeästi kertoa, mitä asioita ko. valtuutus oikeuttaa hoitamaan. Alkuvaiheessa palvelussa mahdollistetaan selkästi rajattujen valtuutusten tekeminen esim. valtuutus hoitaa asiointia toisen henkilön puolesta tietyssä asiointipalvelussa. Myöhemmin on mahdollista pystyä valtuuttamaan laajempia kokonaisuuksia, jotka ylittävät esim. organisaatiorajat. Selvitystyön yhteydessä on noussut esiin tarve laajoihin valtuutuksiin erityisesti asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Tämän tyylisestä laajasta valtuuttamisesta ei kuitenkaan ole vielä riittävästi käytännön kokemuksia, jotta kaikkia sen vaikukutuksia osattaisiin tarkasti arvioida. Erityisesti laajemmissa valtuutuksissa on keskeistä on pystyä riittävällä tavalla informoimaan päämiestä siitä, mihin valtuuttaminen tässä tapauksessa antaa puolesta asioinnin oikeudet. Valtuuttaminen voidaan rinnastaa muihin tahdonilmauksiin, kuten hoitotahtoon. Tahtotilan varmistaminen onnistunee käytännössä vain siten, että tarjotaan selkeä ja riittävä informaatio valtuuttamisesta ja siitä, mitä valtuutuksen antamisesta seuraa. Sähköisessä valtuutuksessa on sekä alkamis- että päättymisaika. Puolesta asiointi Kanta-palveluissa Kanta-palvelut näyttävät vanhemmille puolesta asioitaessa ainoastaan ne tiedot, joiden näkymistä kypsä alaikäinen ei ole kieltänyt. Alaikäinen ei voi rajoittaa tietojensa näkymistä vanhemmilleen Omakannassa, vaan se rajoittaminen tulee aina tehdä terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Viivästystä käytettäessä Omakannassa ei voida näyttää myöskään alaikäiselle häntä itseään koskevia tietoja. Omakannassa ei näytetä puolesta asioijalle viivästettyjä tai kiellettyjä tietoja. Puolesta asioija voi kuitenkin: kuitata informaation saaduksi tehdä suostumuksen ja muun tahdonilmauksen

16 Puolesta asiointi 16(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER kiellot ja peruuttamiset tehdään samalla tavalla kuin mitä normaali paperisuostumuksessa on sovittu voi lähettää reseptin uusimispyynnön Siinä määrin edellisiä kirjautumisia näytetään, tulee näyttää myös jos asiointi on tehty toisen henkilön puolesta. 6 Käsitemalli Käsitekaaviossa (kuva1) on kuvattu keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitekaavion valtakirja-asioinnin puolta käsitekaaviossa täydennetään valtakirja-asioinnin vaatimusmäärittelyn tarkentamisen jälkeen. Kuva 1. Käsitemalli. Puolesta asioija Puolesta asioija on henkilö, joka voi hoitaa toisen puolesta asioita. Oikeus puolesta asiointiin voi syntyä henkilöiden välisen perhesuhteen kautta esimerkiksi silloin kun puolesta asioija on puolesta asioinnin kohteena olevan henkilön huoltaja. Tällöin puolesta asiointi pohjautuu huoltajan lakisääteisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Toisaalta puolesta asioija voi toimia toisen henkilön pohjalta myös valtakirjan pohjalta. Tällöin oikeus puolesta asiointiin pohjautuu valtuuttajan omaan tahtoon. [1] Valtakirjalla asioiva / Valtuutettu

17 Puolesta asiointi 17(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER Vahvistetulla edunvalvontavaltuutuksella toisen henkilön (valtuuttajan) asioita hoitava henkilö. [1] Valtuuttaja / Päämies Valtakirja Edunvalvoja Valtuuttaa toisen henkilön valtakirjalla toimimaan puolestaan valtakirjassa nimetyissä asioissa. Valtuuttajasta käytetään myös käsitettä päämies. [1] Henkilö antaa valtakirjalla valtuutuksen toiselle henkilölle asioida hänen puolestaan. Valtakirjan pystyy tekemään sähköisesti tai viranomaisen asiointipisteessä. Valtakirja laaditaan ja tallennetaan määrämuotoiseen yksikäsitteisesti sähköisesti luettavaan muotoon. Valtakirjan avulla henkilö voi valtuuttaa toisen tekemään oikeustoimia itsensä puolesta. Valtakirjan antajaa kutsutaan valtuuttajaksi tai päämieheksi ja vastaanottajaa puolestaan valtuutetuksi. Valtakirjoista on olemassa myös spesifimpiä ja käyttötarkoituskohtaisia säännöksiä (esim. edunvalvontavaltuutus). Valtakirjoja on yleisesti tyypitelty niiden laajuuden ja kohdentamisen mukaan seuraavasti: avoin valtakirja, yleisvaltakirja ja yksilöity valtakirja. Yksilöity valtakirja rajaa valtuudet kaikista tarkimmin tiettyyn asiaan, joka voi olla esimerkiksi yksittäinen oikeustoimi. Yleisvaltakirja puolestaan antaa laajemmat valtuudet jonkin tietyn asiakokonaisuuden hoitamiseen. Puolesta asiointiin liittyen valtakirjan laadinnassa on huomioitava onko henkilöllä valtuudet antaa valtuutus. [1] Edunvalvoja valvoo ja huolehtii toisen henkilön etujen toteutumisesta. Edunvalvojalla on asiointioikeus toisen henkilön puolesta. Edunvalvojan tulee huomioida henkilön tahto ja toiveet, asioissa joissa valvoja edustaa henkilön etua. Edunvalvoja on yläkäsite, jonka alakäsitteitä ovat huoltaja, valtuutettu ja määrätty edunvalvoja. [1] Edunvalvontavaltuutus (Valtuutettu edunvalvoja) Huoltaja Henkilö voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen ennakkoon tulevaisuutta varten itse. (edunvalvontavaltuutuksesta annetun laki (648/2007). Maistraatti vahvistaa edunvalvontavaltuutuksen tilanteissa joissa henkilön tila on muuttunut vastaamaan edunvalvontavaltuutuksessa kuvattua tilannetta. Edunvalvontavaltuutusta koskevassa valtakirjassa valtuuttaja nimeää valtuutetun, joka on suostunut tehtävään, sekä määrittelee asiat, jotka valtuutus kattaa. Valtakirja on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. [1] Huoltaja on lapsen huollosta vastaava henkilö. Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat molemmat vanhemmat. Huoltaja voi asioida huollettavan puolesta eri asioissa. Tieto huoltajasta on merkitty väestötietojärjestelmään (VTJ). Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja huoltaja myös edustaa lasta lapsen henkilöä koskevassa asiassa. Huoltajuuden tyypit. Kun lapsen huoltajina toimivat molemmat vanhemmat, on kysymys yhteishuoltajuudesta. Avioeron yhteydessä huoltajuudesta tulee ensisijaisesti sopia huoltajien kesken ja lapsen tahto huomioiden. Jos vain toinen lapsen vanhemmista on huoltaja, on kyse yksinhuoltajuudesta. Lapsella voi olla myös oheishuoltaja. Oheishuoltaja voidaan määrätä, jos lapsen varsinaiset huoltajat ovat kuolleet tai kadonneet. Oheishuoltaja voi olla myös oheishuoltajuutta hakevan uusi avio- tai avopuoliso. Jos lapsi on otettu huostaan, kiireellisesti sijoitettu tai väliaikaismääräyksen alainen (huostaanotto tai sijaishuoltajuus asia on kesken hallinto-oikeudessa). Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin

18 Puolesta asiointi 18(59) Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö OPER ulkopuolella. Sijaishuollon aikana lapsen vanhemmilla säilyvät huoltajan oikeudet, tosin tietyin rajoituksin. [1] Määrätty edunvalvoja Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, mikäli henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä ja pyytänyt, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Maistraatissa voidaan päämiehen suostumuksella vahvistaa edunvalvonta. Mikäli hakija ei kykene ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee, maistraatti ei voi edunvalvojaa määrätä. Käräjäoikeuden asiana on tällöin määrätä edunvalvoja, samoin kuin niissä tapauksissa, joissa hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut muulta kuin henkilöltä itseltään. Myös lapselle voidaan lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta puhevaltaa. [1]

19 Puolesta asiointi 19(59) 7 Prosessit 7.1 Perusrekisteripohjainen huollettavan puolesta asiointi sähköisesti Prosessikaavio

20 Puolesta asiointi 20(59) Prosessin kuvaus Järjestelmien välinen asiointi Tässä kuvauksessa käydään läpi kaksivaiheinen puolesta asioinnin rekisteripohjainen oikeutuksen tarkistus järjestelmien välisen asioinnin näkökulmasta. Ensimmäisessä vaiheessa (1) tarkistetaan puolesta asioijan tiedot ja haetaan hänellä rekisterissä olevat huollettavat. Toisessa vaiheessa (2) tarkistetaan puolesta asioinnin oikeus puolesta asioijan valitseman huollettavan osalta. Keskustelussa on noussut esiin vaihtoehto, jossa puolesta asioinnin tarkistus käynnistetään suoraan vaiheesta kaksi. Tämä edellyttää sitä, että sähköisellä asiointipalvelulla on jo olemassa ajantasaiset tiedot puolesta asioijan huollettavista. 1 2 Kummassakin vaiheissa puolesta asioinnin palvelu (valtuutuspalvelu) päättelee sääntömoottorin perusteella, onko puolesta asiointiin oikeutta. Sääntömoottorin päättelysäännöt konfiguroidaan kunkin puolesta asioinnin palvelua (valtuutuspalvelua) käyttävän sähköisen asiointipalvelun tarpeiden ja vaatimusten pohjalta. LÄHTÖTILANNE: Asiakas on kirjautunut vahvalla tunnistautumisella sähköiseen asiointiin. 1: Asiakas valitsee puolesta asioinnin toiminnon [ASIAKAS] Asiakas käynnistää prosessin valitsemalla sähköisessä asiointipalvelussa puolesta asioinnin toiminnon. Tämä voi tapahtua esim. painiketta tai linkkiä painamalla. 2: Käynnistää puolesta asioinnin toiminnon [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] Sähköinen asiointipalvelu käynnistää puolesta asioinnin palvelun prosessin kutsumalla puolesta asioinnin palvelua (valtuutuspalvelu). 3: Hae tiedot puolesta asioivasta ja huollettavista [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu (valtuutuspalvelu) hakee puolesta asioitavien tiedot VTJ Hakutuote 1 kyselyllä. Haussa tarkistetaan puolesta asioijan tiedot ja haetaan hänen perusrekisterissä olevat huollettavat henkilöt. 4: Tarkista puolesta asioijan tiedot ja huollettavat [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU]

21 Puolesta asiointi 21(59) Puolesta asioinnin palvelu (valtuutuspalvelu) hakee puolesta asioijan huollettavat henkilöt rekisteristä. Asioinnin osapuoli Asioinnin Palautettavat henkilötiedot valtuus Puolesta asioija Kyllä / Ei Henkilötunnus, etunimi, sukunimi Huollettava (1..n) Kyllä / Ei Henkilötunnus tai syntymäaika, etunimi, sukunimi (tiedot palautetaan vain elossa olevista henkilöistä) Päämies (1..n) Kyllä / Ei Henkilötunnus tai syntymäaika, etunimi, sukunimi (tiedot palautetaan vain elossa olevista henkilöistä) VRK:n ratkaisukuvaus Mahdollinen virheilmoitus, jos esim. puolesta asioija on kuollut, hakuperusteena ollut henkilötunnus on passiivi tai muu palvelussa havaittu virhetilanne Tietojen poiminta-aika, tietolähde (VTJ tieto) Tietoaineiston luokittelu: suojaustaso 3 / suojaustaso 4 (määritettävä taso) Puolesta asioinnin palvelu tarkistaa hakukyselyn tietojen perusteella. Hakuperuste Kutsuttava Säännön kuvaus Vastaus sääntö (ID) Puolesta asioijan henkilötunnus nn Onko puolesta asioija edunvalvonnassa Kyllä / Ei Puolesta asioinnin palvelu palauttaa tiedot sekä sääntömoottorin tuloksen (K/E) sähköiselle asiointipalvelulle. 5: Onko oikeutta? [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU/ASIAKAS] Sähköinen asiointijärjestelmä saa puolesta asioinnin palvelulta sääntömoottorin tuloksen ja/tai listan huollettavista Prosessin vaihtoehtoiset etenemistavat: Sääntömoottori: Kyllä 6a: Näyttää huollettavat [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU/ Näkee huollettavat [ASIAKAS] Asiakas näkeee sähköisen asiointipalvelun näyttämät huollettavat PROSESSI JATKUU Sääntömoottori: EI 6b Näyttää perusteluineen, että huollettavia ei ole tai puolesta asiointi ei onnistu [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] / Näkee perusteluineen (optio), että puolesta asiointi ei onnistu [ASIAKAS] Sähköinen asiointipalvelu näyttää perusteluineen asiakkaalle, että puolesta asiointi ei onnistu. PROSESSI PÄÄTTYY 7: Valitsee puolesta asioitavan [ASIAKAS] Asiakas valitsee huollettavien listasta henkilön, jonka puolesta haluaa asioida. 8: Valitun puolesta asioitavan tietojen lähetys [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU]

22 Puolesta asiointi 22(59) Sähköinen asiointipalvelu välittää asiakkaan valitseman puolesta asioitavan henkilön HETU:n puolesta asioinnin palvelulle. 9: Käynnistää tarkentavan haun valitusta puolesta asioitavasta ja toisista huoltajista [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu (valtuutuspalvelu) käynnistää haun VTJ Hakutuote 2 ja 3 kyselyillä. Haussa tarkistetaan puolesta asioijan tietoja, puolesta asioitavan sekä muiden huoltajien tietoja seuraavan taulukon mukaisesti. 10: Tarkistaa, onko puolesta asioinnin oikeutta? [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu (valtuutuspalvelu) tarkistaa hakukyselyn tietojen perusteella alla olevan taulukon mukaiset tiedot. Hakuperuste Puolesta asioijan henkilötunnus Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus Kutsuttava sääntö (ID) Säännön kuvaus Vastaus nn Onko huoltajuus jaettu Kyllä / Ei nn Onko huollon jaosta sovittu Kyllä / Ei nn Onko huollettava otettu huostaan* Kyllä / Ei Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus nn Onko huollettavalla tai huollettavan muilla huoltajilla tai edunvalvojilla turvakielto* Kyllä / Ei Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus nn Onko edunvalvottavalla päämiehellä muita edunvalvojia Kyllä / Ei Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus nn Onko edunvalvottavalla päämiehellä tai päämiehen muilla edunvalvojilla turvakielto* Kyllä / Ei Puolesta asioitavan henkilötunnus VRK:n ratkaisukuvaus Puolesta asioinnin palvelu palauttaa sääntömoottorin tuloksen (K/E) asiakasjärjestelmälle sekä perustelut mahdolliselle puolesta asioinnin estolle. Puolesta asioinnin konfiguroinnissa voidaan vielä sopia siitä tarkkuustasosta, jolla sääntömoottorin tulosten informaatiota palautetaan sähköiselle asiointipalvelulle.

23 Puolesta asiointi 23(59) 11: Onko oikeutta? [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU/ASIAKAS] Sähköinen asiointijärjestelmä saa puolesta asioinnin palvelulta sääntömoottorin tuloksen ja/tai tiedot puolesta asioijasta ja puolesta asioitavasta. Prosessin vaihtoehtoiset etenemistavat: Sääntömoottori: Kyllä 12a: Näyttää tiedot puolesta asioijasta ja asioitavasta, käynnistää puolesta asioinnin [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] / Näkee tiedot puolesta asioijasta ja asioitavasta, saa luvan puolesta asiointiin [ASIAKAS] Asiakas näkee sähköisestä asiointipalvelusta myönteisen hakutuloksen PROSESSI JATKUU Sääntömoottori: EI 12b: Näyttää perusteluineen, että puolesta asiointi ei onnistu [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] / Näkee perusteluineen, että puolesta asiointi ei onnistu [ASIAKAS] Sähköinen asiointipalvelu näyttää perusteluineen asiakkaalle, että puolesta asiointi ei onnistu. PROSESSI PÄÄTTYY PÄÄTÖS: Sähköisellä asiointipalvelulla on tiedot puolesta asioitavasta ja puolesta asioijasta. Puolesta asiointi voidaan aloittaa

24 Puolesta asiointi 24(59) 7.2 Perusrekisteripohjainen huollettavan puolesta asiointi asiointipisteessä Prosessikaavio

25 Puolesta asiointi 25(59) Prosessin kuvaus Toimipisteasiointi Tässä kuvauksessa käydään läpi kaksivaiheinen puolesta asioinnin rekisteripohjainen oikeutuksen tarkistus toimipisteasioinnin näkökulmasta. Tavoitteena on, että toimipisteessä työskentelevä virkailijalla on käytössä internetin yli toimiva puolesta asioinnin käyttöliittymä, jossa hän pystyy tarkistamaan asiakkaan rekistereihin perustuvan puolesta asioinnin oikeutuksen. Ensimmäisessä vaiheessa (1) tarkistetaan puolesta asioijan tiedot ja haetaan hänellä rekisterissä olevat huollettavat. Toisessa vaiheessa (2) tarkistetaan puolesta asioinnin oikeus puolesta asioijan valitseman huollettavan osalta. 1 2 Kummassakin vaiheissa puolesta asioinnin palvelu päättelee sääntömoottorin perusteella, onko puolesta asiointiin oikeutta. Sääntömoottorin päättelysäännöt konfiguroidaan kunkin puolesta asioinnin palvelua käyttävän sähköisen asiointipalvelun tarpeiden ja vaatimusten pohjalta. Toimipisteasioinnissa pitää tarkentaa, voidaanko ensimmäinen vaihe ohittaa ja käynnistää haku suoraa vaiheesta kaksi huollettavan HETU:lla. LÄHTÖTILANNE: Asiakas on toimipisteessä ja haluaa asioida huollettavan puolesta 1. Tunnistamisasiakirjojen näyttäminen [ASIAKAS] Asiakas kertoo kenen puolesta haluaa asioida ja esittää tunnistamisasiakirjan (passi, henkilökortti). 2. Tunnistamisasiakirjojen tarkistaminen [VIRKAILIJA] Virkailija tunnistaa henkilön asiakirjojen perusteella 3. Virkailija kirjautuu sähköiseen asiointipalveluun [VIRKAILIJA] Virkailija kirjautuu sähköiseen asiointipalveluun (puolesta asioinnin toimipistekäyttöliittymä) 4. Kirjautuminen järjestelmään [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] Virkailija kirjautuu sähköiseen asiointipalveluun (puolesta asioinnin toimipistekäyttöliittymä) 5. Virkailija syöttää puolesta asioijan HETU:n [VIRKAILIJA]

26 Puolesta asiointi 26(59) Virkailija syöttää puolesta asioijan HETU:n palveluun. 6: Käynnistää puolesta asioinnin toiminnon [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] Sähköinen asiointipalvelu käynnistää puolesta asioinnin palvelun prosessin kutsumalla puolesta asioinnin palvelua. 7: Hae tiedot puolesta asioivasta ja huollettavista [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu hakee puolesta asioitavien tiedot VTJ Hakutuote 1 kyselyllä. Haussa tarkistetaan puolesta asioijan tiedot ja haetaan hänen perusrekisterissä olevat huollettavat henkilöt. 8: Tarkista puolesta asioijan tiedot ja huollettavat [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu hakee puolesta asioijan huollettavat henkilöt rekisteristä. Asioinnin osapuoli Asioinnin Palautettavat henkilötiedot valtuus Puolesta asioija Kyllä / Ei Henkilötunnus, etunimi, sukunimi Huollettava (1..n) Kyllä / Ei Henkilötunnus tai syntymäaika, etunimi, sukunimi (tiedot palautetaan vain elossa olevista henkilöistä) Päämies (1..n) Kyllä / Ei Henkilötunnus tai syntymäaika, etunimi, sukunimi (tiedot palautetaan vain elossa olevista henkilöistä) VRK:n ratkaisukuvaus Mahdollinen virheilmoitus, jos esim. puolesta asioija on kuollut, hakuperusteena ollut henkilötunnus on passiivi tai muu palvelussa havaittu virhetilanne Tietojen poiminta-aika, tietolähde (VTJ tieto) Tietoaineiston luokittelu: suojaustaso 3 / suojaustaso 4 (määritettävä taso) Puolesta asioinnin palvelu tarkistaa hakukyselyn tietojen perusteella. Hakuperuste Puolesta asioijan henkilötunnus Kutsuttava sääntö (ID) Säännön kuvaus Vastaus nn Onko puolesta asioija edunvalvonnassa Kyllä / Ei Puolesta asioinnin palvelu palauttaa tiedot sekä sääntömoottorin tuloksen (K/E) sähköiselle asiointipalvelulle. 9: Onko oikeutta? [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU/VIRKAILIJA/ASIAKAS] Sähköinen asiointijärjestelmä saa puolesta asioinnin palvelulta sääntömoottorin tuloksen ja/tai listan huollettavista Prosessin vaihtoehtoiset etenemistavat: Sääntömoottori: Kyllä 10a: Näyttää huollettavat [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU / Sääntömoottori: EI 10b Näyttää perusteluineen, että puolesta asiointi ei onnistu [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] /

27 Puolesta asiointi 27(59) Näkee huollettavat [VIRKAILIJA] Virkailija näkee sähköisen asiointipalvelun näyttämät huollettavat. Asiakkaalle tämä vaihe ei välttämättä näy lainkaan. PROSESSI JATKUU Näkee perusteluineen, että huollettavia ei ole tai puolesta asiointi ei onnistu [VIRKAILIJA] / Asiakkaalle perustelut estolle [ASIAKAS] Sähköinen asiointipalvelu näyttää perusteluineen virkailijalle, että puolesta asiointi ei onnistu. Virkailija kertoo eston perustelut asiakkaalle. PROSESSI PÄÄTTYY 11. Tarvittaessa vielä varmistaa kenen puolesta haluaa asioida [ASIAKAS] Tässä vaiheessa virkailijalle on mahdollisuus vielä varmistaa asiakkaalta puolesta asioitava henkilö. Tämä ei ole välttämätöntä. 12: Valitsee puolesta asioitavan [VIRKAILIJA] Asiakas valitsee huollettavien listasta henkilön, jonka puolesta haluaa asioida. 13: Valitun puolesta asioitavan tietojen lähetys [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] Sähköinen asiointipalvelu välittää virkailijan valitseman puolesta asioitavan henkilön HETU:n puolesta asioinnin palvelulle. 14: Käynnistää tarkentavan haun valitusta puolesta asioitavasta ja toisista huoltajista [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu käynnistää haun VTJ Hakutuote 2 ja 3 kyselyillä. Haussa tarkistetaan puolesta asioijan tietoja, puolesta asioitavan sekä muiden huoltajien tietoja seuraavan taulukon mukaisesti. 15: Tarkistaa, onko puolesta asioinnin oikeutta? [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu tarkistaa hakukyselyn tietojen perusteella alla olevan taulukon mukaiset tiedot. Hakuperuste Puolesta asioijan henkilötunnus Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus Kutsuttava sääntö (ID) Säännön kuvaus Vastaus nn Onko huoltajuus jaettu Kyllä / Ei nn Onko huollon jaosta sovittu Kyllä / Ei nn Onko huollettava otettu huostaan* Kyllä / Ei Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus nn Onko huollettavalla tai huollettavan muilla huoltajilla tai edunvalvojilla turvakielto* Kyllä / Ei Puolesta asioitavan henkilötunnus

28 Puolesta asiointi 28(59) Puolesta asioijan nn Onko edunvalvottavalla päämiehellä muita henkilötunnus edunvalvojia Kyllä / Ei Puolesta asioitavan henkilötunnus Puolesta asioijan henkilötunnus nn Onko edunvalvottavalla päämiehellä tai päämiehen muilla edunvalvojilla turvakielto* Kyllä / Ei Puolesta asioitavan henkilötunnus VRK:n ratkaisukuvaus Puolesta asioinnin palvelu palauttaa sääntömoottorin tuloksen (K/E) asiakasjärjestelmälle sekä perustelut mahdolliselle puolesta asioinnin estolle. Puolesta asioinnin konfiguroinnissa voidaan vielä sopia siitä tarkkuustasosta, jolla sääntömoottorin tulosten informaatiota palautetaan sähköiselle asiointipalvelulle. 16: Onko oikeutta? [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU/VIRKAILIJA/ASIAKAS] Sähköinen asiointijärjestelmä saa puolesta asioinnin palvelulta sääntömoottorin tuloksen ja/tai tiedot puolesta asioijasta ja puolesta asioitavasta. Prosessin vaihtoehtoiset etenemistavat: Sääntömoottori: Kyllä 17a: Näyttää tiedot puolesta asioijasta ja asioitavasta, käynnistää puolesta asioinnin [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] / Näkee tiedot puolesta asioijasta ja asioitavasta, saa luvan puolesta asiointiin [VIRKAILIJA] / Saa luvan puolesta asiointiin [ASIAKAS] Virkailija näkee sähköisestä asiointipalvelusta myönteisen hakutuloksen ja aloittaa puolesta asioinnin asiakkaan kanssa. PROSESSI JATKUU Sääntömoottori: EI 17b: Näyttää perusteluineen, että puolesta asiointi ei onnistu [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] / Näkee perusteluineen, että puolesta asiointi ei onnistu [VIRKAILIJA] / Asiakkaalle perustelut estolle [ASIAKAS] Sähköinen asiointipalvelu näyttää perusteluineen virkailijalle, että puolesta asiointi ei onnistu. Virkailija kertoo eston perustelut asiakkaalle. PROSESSI PÄÄTTYY Pitääkö järjestelmästä pystyä tulostamaan/tallentamaan raportti/todistus puolesta asioinnin estosta tai hyväksynnästä? PÄÄTÖS: Virkailija saa tiedon puolesta asioinnin oikeutuksesta. Puolesta asiointi asiakkaan kanssa voidaan aloittaa.

29 Puolesta asiointi 29(59) 7.3 Perusrekisteripohjainen edunvalvottavan puolesta asiointi sähköisesti Edunvalvottavan puolesta asiointi määritellään maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön kanssa tehtävässä yhteistyössä osana maistraattien Merlin-järjestelmän kehittämistä. 7.4 Valtakirjan luominen valtuusrekisteriin päämiehen käynnistämänä Tässä kuvauksessa käydään läpi puolesta asioinnin valtakirjan luonti päämiehen käynnistämänä. Päämiehen toimiesta tehty valtakirja ei edellytä valtuutetun hyväksyntää, vaan valtakirja on päämiehen hyväksymisen jälkeen valmis hyödynnettäväksi Prosessikaavio Prosessin kuvaus LÄHTÖTILANNE: Päämies on kirjautunut vahvalla tunnistautumisella sähköiseen asiointipalveluun. 1: Asiakas valitsee puolesta asioinnin toiminnon [VALTUUTETTU] Asiakas käynnistää prosessi valitsemalla sähköisessä asiointipalvelussa puolesta asioinnin toiminnon. Tämä voi tapahtua esim. painiketta tai linkkiä painamalla. 2: Käynnistää puolesta asioinnin toiminnon [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU]

30 Puolesta asiointi 30(59) Sähköinen asiointipalvelu käynnistää puolesta asioinnin palvelun prosessin kutsumalla Puolesta asioinnin palvelua. Sähköinen asiointipalvelu välittää päämiehen tiedot sekä sähköisen asiointipalvelun tiedot puolesta asioinnin palvelulle. Jos kyseessä on tietyn asian kohdennettu valtuutus, voi sähköinen asiointipalvelusta tulla kohdennettu palvelutietovarannon palveluluokituksen mukainen yksilöintitieto (PTV ID?) valtuutuksen sisällöstä. Tätä hyödyntämällä puolesta asioinnin palvelu pystyy luomaan kohdennetun valtakirjan. 3: Tunnistaa henkilön ja esitäyttää valtakirjapohjan [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu tunnistaa päämiehen esitäyttää yksilöintiedon mukaisen valtakirjapohjan päämiehen tarkastelua varten. Ensimmäisessä vaiheessa VRK:n on rajannut valtakirjojen tekemisen perheen sisäisiin valtuutuksiin. Tällä halutaan varmistaa se, että valtuutus kohdentuu oikealla valtuutetulle. Jatkossa on tarvetta myös pystyä valtuuttamaan perheen ulkopuolelle. 4: Valtakirjan tekeminen [PÄÄMIES] Päämies täyttää valtakirjapohjaan seuraavat tiedot. valtuutettu, valtuutuksen sisältö, valtuutuksen alkamisajan ja päättymispäivän. Valtakirja voidaan asettaa olemaan voimassa myös toistaiseksi. Valtuutetun osalta puolesta asioinnin palvelu on tuonut ne perheen sisäiset vaihtoehdot, joita on mahdollista valtuuttaa. 5: Valtakirjaluonnoksen valmistaminen ja valtuutuksesta informointi [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty hyväksyttävästi ja valmistaa valtakirjaluonnoksen päämiehen hyväksyttäväksi. Keskeistä on pystyä riittävällä tavalla informoimaan päämiestä siitä, mihin valtuuttaminen tässä tapauksessa antaa puolesta asioinnin oikeudet. Valtuuttaminen voidaan rinnastaa muihin tahdonilmauksiin, kuten hoitotahtoon. Tahtotilan varmistaminen onnistunee käytännössä vain siten, että tarjotaan selkeä ja riittävä informaatio valtuuttamisesta ja siitä, mitä valtuutuksen antamisesta seuraa. 6: Valtakirja hyväksyminen [PÄÄMIES] Päämies ymmärtää ja hyväksyy valtakirjan. Tässä vaiheessa voi olla mahdollista, että päämies vielä muokkaa valtakirjapyyntöä, jolloin puolesta asioinnin palvelu palaa kohtaa 5: Valtakirjaluonnoksen valmistaminen ja valtuutuksesta informointi. Tässä vaiheessa päämies voi myös hylätä valtakirjan, jolloin prosessi keskeytyy valtakirjaa ei aseteta valmiiksi (hyväksytty valtakirja). 7: Valtakirjapyynnön valmistaminen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu valmistaa valtakirjan ja asettaa sen hyväksytty tilaan. Valtakirja on valmis hyödynnettäväksi ilman valtuutetun erillistä hyväksyntää. 7.5 Valtakirjan luominen valtuusrekisteriin valtuutetun käynnistämänä Tässä kuvauksessa käydään läpi puolesta asioinnin valtakirjan luonti valtuutetun käynnistämänä. Perusajatuksena valtuutetun käynnistämässä prosessissa on se, että jos valtuutetulla on käytännössä paremmat mahdollisuudet sähköiseen asioimiseen (osaaminen ja välineet), voi hän luoda valtakirjaluonnoksen päämiehen hyväksyttäväksi. Päämies voi hyväksyä valtakirjan puolesta asioinnin palvelussa tai asiointipisteessä.

31 Puolesta asiointi 31(59) Prosessikaavio Prosessin kuvaus LÄHTÖTILANNE: Valtuutettu on kirjautunut vahvalla tunnistautumisella sähköiseen asiointipalveluun. 1: Asiakas valitsee puolesta asioinnin toiminnon [VALTUUTETTU] Asiakas käynnistää prosessi valitsemalla sähköisessä asiointipalvelussa puolesta asioinnin toiminnon. Tämä voi tapahtua esim. painiketta tai linkkiä painamalla. 2: Käynnistää puolesta asioinnin toiminnon [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] Sähköinen asiointipalvelu käynnistää puolesta asioinnin palvelun prosessin kutsumalla puolesta asioinnin palvelua. Sähköinen asiointipalvelu välittää valtuutetun tiedot sekä sähköisen asiointipalvelun tiedot puolesta asioinnin palvelulle. Jos kyseessä on tietyn asian kohdennettu valtuutus, voi sähköinen asiointipalvelusta tulla kohdennettu palvelutietovarannon palveluluokituksen mukainen yksilöintitieto (PTV ID?) valtuutuksen sisällöstä. Tätä hyödyntämällä puolesta asioinnin palvelu pystyy luomaan kohdennetun valtakirjan. 3: Tunnistaa henkilön ja esitäyttää valtakirjapohjan [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] Puolesta asioinnin palvelu tunnistaa valtuutetun ja esitäyttää yksilöintiedon mukaisen valtakirjapohjan valtuutetun tarkastelua varten. Esitäyttö toteutetaan sähköinen asiointipalvelusta tulla kohdennettu palvelutietovarannon palveluluokituksen mukainen yksilöintitieto (PTV ID?) valtuutuksen kohteesta. Ensimmäisessä vaiheessa VRK:n on rajannut valtakirjojen tekemisen perheen sisäisiin valtuutuksiin. Tällä halutaan varmistaa se, että valtuutus kohdentuu oikealla päämiehelle. Jatkossa on tarvetta myös pystyä valtuuttamaan perheen ulkopuolelle. 4: Valtakirjan tekeminen [VALTUUTETTU]

32 Puolesta asiointi 32(59) Valtuutetu täyttää valtakirjapohjaan seuraavat tiedot. Päämies, valtuutuksen sisältö, valtuutuksen alkamisajan ja päättymispäivän. Valtakirja voidaan asettaa olemaan voimassa myös toistaiseksi. Päämiehen osalta puolesta asioinnin palvelu on tuonut ne perheen sisäiset vaihtoehdot, joita on mahdollista valtuuttaa. 5: Valtakirjaluonnoksen valmistaminen ja valtuutuksesta informointi [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty hyväksyttävästi ja valmistaa valtakirjaluonnoksen valtuutetun hyväksyttäväksi. 6: Valtakirjapyynnön hyväksyminen [VALTUUTETTU] Valtuutettu ymmärtää ja hyväksyy valtakirjapyynnön. Tässä vaiheessa voi olla mahdollista, että valtuutettu vielä muokkaa valtakirjapyyntöä, jolloin puolesta asioinnin palvelu palaa kohtaa 5: Valtakirjaluonnoksen valmistaminen ja valtuutuksesta informointi. Tässä vaiheessa valtuutettu voi myös hylätä valtakirjan, jolloin prosessi keskeytyy valtakirjapyyntöä ei aseteta valmiiksi (hyväksytty valtakirjapyyntö). 7: Valtakirjapyynnön valmistaminen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu valmistaa valtakirjapyynnön ja asettaa sen hyväksytty tilaan. Valtakirjapyyntö ei ole hyväksytty valtakirja ennen kuin päämies hyväksyy sen hyväksytyksi valtakirjaksi. 8: Valtakirjapyynnön välittäminen päämiehelle [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu välittää tiedon valtakirjapyynnöstä päämiehelle. Välitystapoina voivat olla: - asiointitili Herätteenä voi toimia: - sähköposti - SMS 9: Päämies näkee valtakirjapyynnön [PÄÄMIES] Päämies saa tiedon valtuutetun hänelle kohdistamasta valtakirjapyynnöstä sähköposti/sms/kirje? herätteellä. Päämies voi mennä herätteen saatua Sähköinen asiointitilille/valtuutuspalvelun käyttöliittymään tarkastelemaan valtakirjaa. Vaihtoehtoisena tapana päämiehellä on käydä hyväksymässä valtakirjapyyntö asiointipisteessä, jossa päämies voi hyväksyä valtakirjan virkailijan avustuksella. Tämä toimintatapa on käytössä siitä syystä, että kaikilla päämiehillä ei ole eri syuistä mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin. Kokonaisuudessaan asiointipisteessä toiminta on kuvattu erillisessä prosessikuvassa ja kuvauksessa. Keskeistä on pystyä riittävällä tavalla informoimaan päämiestä siitä, mihin valtuuttaminen tässä tapauksessa antaa puolesta asioinnin oikeudet. Valtuuttaminen voidaan rinnastaa muihin tahdonilmauksiin, kuten hoitotahtoon. Tahtotilan varmistaminen onnistunee käytännössä vain siten, että tarjotaan selkeä ja riittävä informaatio valtuuttamisesta ja siitä, mitä valtuutuksen antamisesta seuraa. 10: Hyväksyy/hylkää [PÄÄMIES] Päämies voi hyväksyä tai hylätä valtakirjan. Hylkäämiseen ei tarvitse esittää syytä. Vaihtoehtoisena tapana päämiehellä on käydä hyväksymässä valtakirjapyyntö asiointipisteessä, jossa päämies voi hyväksyä valtakirjan virkailijan avustuksella. Tämä toimintatapa on käytössä siitä syystä, että kaikilla päämiehillä ei ole eri syuistä mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin. Kokonaisuudessaan asiointipisteessä toiminta on kuvattu erillisessä prosessikuvassa ja kuvauksessa.

33 Puolesta asiointi 33(59) 11: Valtakirjan valmistaminen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Jos päämies hylkää valtakirjapyynnön, puolesta asioinnin palvelu asettaa sen hylätty tilaan. Jos päämies hyväksyy valtakirjapyynnön, puolesta asioinnin palvelu valmistaa siitä hyväksytyn valtakirjan. Hyväksytty valtakirja on valmis hyödynnettäväksi. 7.6 Valtakirjan luominen Päämies teettää valtakirjan asioimispisteessä Tässä kuvauksessa käydään läpi valtakirjan luominen päämiehen toimista asiointipisteessä. Tavoitteena on, että asiointipisteessä työskentelevä virkailijalla on käytössä internetin yli toimiva valtuutusrekisterin käyttöliittymä, jossa hän pystyy luomaan valtakirjan päämiehen puolesta. Tämä toimintatapa on käytössä siitä syystä, että kaikilla päämiehillä ei ole eri syistä mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin Prosessikaavio Mikäli valtakirjan hyväksyminen edellyttää paperisen valtakirjan allekirjoittamista, jatkuu prosessi vielä seuraavilla vaiheilla.

34 Puolesta asiointi 34(59) Prosessin kuvaus LÄHTÖTILANNE: Päämies on toimipisteessä ja haluaa valtuuttaa toisen henkilön puolesta asiointiin. 1. Tunnistamisasiakirjojen näyttäminen [PÄÄMIES] Päämies kertoo halunsa valtuuttaa henkilö puolesta asiointiin ja esittää tunnistamisasiakirjan (passi, henkilökortti). 2. Tunnistamisasiakirjojen tarkistaminen [VIRKAILIJA] Virkailija tunnistaa henkilön asiakirjojen perusteella. 3. Valtakirjan ja valuutetun tietojen tarkentaminen [PÄÄMIES] Päämies tarkentaa kenet haluun valtuuttaa (nimi ja HETU) ja mihin tarkoitukseen. Päämies kertoo seuraavat tiedot: valtuutettu, valtuutuksen sisältö, valtuutuksen alkamisajan ja päättymispäivän. Valtakirja voidaan asettaa olemaan voimassa myös toistaiseksi. Valtuutetun osalta puolesta asioinnin palvelu on tuonut ne perheen sisäiset vaihtoehdot, joita on mahdollista valtuuttaa. 4: Virkailija kirjaa päämiehen ja valtuutetun HETU:t ja valtakirjatiedot [VIRKAILIJA] Virkailija täyttää valtakirjapohjaan seuraavat tiedot. valtuutettu, valtuutuksen sisältö, valtuutuksen alkamisajan ja päättymispäivän. Valtakirja voidaan asettaa olemaan voimassa myös toistaiseksi.

35 Puolesta asiointi 35(59) Valtuutetun osalta puolesta asioinnin palvelu on tuonut ne perheen sisäiset vaihtoehdot, joita on mahdollista valtuuttaa. 5: Tunnistaa henkilöt ja valmistaa valtakirjaluonnoksen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu tunnistaa päämiehen ja valtuutetun. Puolesta asioinnin palvelu tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty hyväksyttävästi ja valmistaa valtakirjaluonnoksen päämiehen hyväksyttäväksi. Perheen sisäisten suhteiden tarkistaminen tässäkin tapauksessa? Oikeustoimikelpoisuuden tarkistaminen? 6: Valtakirjaluonnoksen hyväksyminen [PÄÄMIES] Päämies ymmärtää ja hyväksyy valtakirjan. Keskeistä on pystyä riittävällä tavalla informoimaan päämiestä siitä, mihin valtuuttaminen tässä tapauksessa antaa puolesta asioinnin oikeudet. Valtuuttaminen voidaan rinnastaa muihin tahdonilmauksiin, kuten hoitotahtoon. Tahtotilan varmistaminen onnistunee käytännössä vain siten, että tarjotaan selkeä ja riittävä informaatio valtuuttamisesta ja siitä, mitä valtuutuksen antamisesta seuraa. 7: Valtakirjaluonnoksen hyväksyminen [PÄÄMIES] Virkailija kirjaa valtakirjan hyväksytyksi. Valtakirja on valmis hyödynnettäväksi. Keskeistä on pystyä riittävällä tavalla informoimaan päämiestä siitä, mihin valtuuttaminen tässä tapauksessa antaa puolesta asioinnin oikeudet. Valtuuttaminen voidaan rinnastaa muihin tahdonilmauksiin, kuten hoitotahtoon. Tahtotilan varmistaminen onnistunee käytännössä vain siten, että tarjotaan selkeä ja riittävä informaatio valtuuttamisesta ja siitä, mitä valtuutuksen antamisesta seuraa. 8: Valtakirjan valmistaminen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu valmistaa valtakirjan ja asettaa sen hyväksytty tilaan. Valtakirja on valmis hyödynnettäväksi ilman valtuutetun erillistä hyväksyntää. Pohdittavia kysymyksiä: Pitääkö päämiehen allekirjoittaa valtakirja (paperi ja sen arkistointi)? Onko vaihtoehtona mahdollista toteuttaa sähköinen kynällä digitaalisesti tehtävä allekirjoitus? Mikäli valtakirjan hyväksyminen edellyttää paperisen valtakirjan allekirjoittamista, jatkuu prosessi vielä seuraavilla vaiheilla. 9: Valtakirjan tulostaminen allekirjoitusta varten [VIRKAILIJA/PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Virkailija tulostaa valtakirjan päämiehen allekirjoitettavaksi. 10: Valtakirjan allekirjoittaminen [PÄÄMIES] Päämies allekirjoittaa paperisen valtakirjan. 11: Allekirjoitetun valtakirjan skannaus ja arkistointi [VIRKAILIJA] Virkailija skannaa päämiehen allekirjoittaman valtakirjan puolesta asioinnin palveluun. Allekirjoitettua valtakirjaa säilytetään todisteena päämiehen tahdosta, koska hän ei ole pystynyt sähköisesti allekirjoittamaan tehtyä valtakirjaa. 12: Allekirjoitetun arkistointi [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Allekirjoitettu ja skannattu valtakirja arkistoidaan puolesta asioinnin palveluun. Keskitetty valtakirjojen digitointi

36 Puolesta asiointi 36(59) Määrittelyn työstämisen yhteydessä mietittiin myös vaihtoehtoa, jossa toimipisteasioinnin toteutus voitaisiin ratkaista siten, että perustettaisiin tai organisoitaisiin keskitetty piste, johon valtuutusrekisterissä sähköisesti tehdyn valtakirjan voisi toimittaa. Karkeasti ottaen prosessi etenisi seuraavalla tavalla: 1. Päämies/valtuutettu tekee valtuutusrekisterissä valtakirjan ja tulostaa sen 2. päämies allekirjoittaa valtakirjan ja toimittaa/postittaa toimipisteeseen 3. toimipisteessävaltakirja kirjataan sähköiseen valtuutusrekisteriin sähköisesti hyödynnettäväksi. Jatkotyössä tulee erityisesti pohtia, miten ne henkilöt, joilla ei ole sähköisen tunnistautumisen välineitä, voivat tehdä valtakirjoja puolesta asioinnin mahdollistamiseksi. 7.7 Puolesta asiointi valtakirjalla Tässä on kuvattu valtuutetun puolesta asioinnin prosessi, kun puolesta asioinnin palveluun (valtuutusrekisteri) on jo aiemmin tehty sähköinen valtakirja. Jotta valtakirjalla asiointi on mahdollista, tulee se olla hyväksytty tilassa Prosessikaavio Prosessin kuvaus LÄHTÖTILANNE: Valtuutettu on kirjautunut vahvalla tunnistautumisella sähköiseen asiointipalveluun. 1: Asiakas valitsee puolesta asioinnin toiminnon [VALTUUTETTU]

37 Puolesta asiointi 37(59) Asiakas käynnistää prosessi valitsemalla sähköisessä asiointipalvelussa puolesta asioinnin toiminnon. Tämä voi tapahtua esim. painiketta tai linkkiä painamalla. 2: Käynnistää puolesta asioinnin toiminnon [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] Sähköinen asiointipalvelu käynnistää puolesta asioinnin palvelun prosessin kutsumalla puolesta asioinnin palvelua. Sähköinen asiointipalvelu välittää valtuutetun tiedot sekä sähköisen asiointipalvelun tiedot puolesta asioinnin palvelulle. 3: Hae tiedot puolesta asioivasta ja päämiehestä/päämiehistä kutsuvan asiointipalvelun osalta [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu tunnistaa valtuutetun ja tarkistaa onko hänellä valtakirjaa/valtakirjoja puolesta asiointiin. 4: Tarkistaa puolesta asioinnin oikeutuksen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Tarkistaa valtakirjan ja oikeudet ja ilmoittaa sähköiselle asiointipalvelulle tiedon tarkituksesta 5: Onko oikeutta? [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU/ASIAKAS] Sähköinen asiointijärjestelmä saa puolesta asioinnin palvelulta tiedon puolesta asioinnin oikeutuksesta sekä, päämiestä/päämiehistä ja valtuutetusta. Prosessin vaihtoehtoiset etenemistavat: Puolesta asioinnin oikeus: Kyllä 6a: Näyttää tiedot puolesta asioijasta ja asioitavasta, käynnistää puolesta asioinnin [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] / Näkee tiedot puolesta asioijasta ja asioitavasta, Saa luvan puolesta asiointiin [ASIAKAS] Sähköinen asiointipalvelu saa tiedon puolesta asioinnin oikeutuksesta ja mahdollistaa puolesta asioinnin asiakkaan kanssa. Mikäli puolesta asioinni palvelu on palauttanut usean päämiehen tiedot, valitsee asiakas, kenen puolesta hän haluaa asioida. PROSESSI JATKUU Puolesta asioinni oikeus: EI 6b: Näyttää perusteluineen, että puolesta asiointi ei onnistu [SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU] / Näkee perusteluineen, että puolesta asiointi ei onnistu [ASIAKAS] Sähköinen asiointipalvelu näyttää perusteluineen asiakkaalle, että puolesta asiointi ei onnistu. PROSESSI PÄÄTTYY

38 Puolesta asiointi 38(59) 7.8 Valtakirjan muokkaaminen Tässä kuvauksessa on kuvattu jo sähköiseen valtuutusrekisteriin luodun valtakirjan muokkaaminen. Päämies voi muokata hyväksyttyä valtakirjaa. Tässä vaiheessa oletuksena on, että muokattava valtakirja asetetaan käytännössä peruttu tilaan ja muokatusta valtakirjasta muodostetaan uusi hyväksytty valtakirja. Tällä tavoin voidaan jälkeenpäin yksiselitteisesti selvittää, mikä valtakirja missäkin muodossa on olluy kulloinkin voimassa Prosessikaavio Prosessin kuvaus LÄHTÖTILANNE: Päämies on kirjautunut vahvalla tunnistautumisella puolesta asioinnin palveluun. 1: Valtakirjan Haku/valinta [PÄÄMIES] Päämies tekee haun omista valtakirjoistaan puolesta asioinnin palvelussa ja valitsee valtakirjan, jota haluaa tarkastella. 2: Valtakirjan näyttäminen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu näyttää valtakirjan päämiehelle. 3: Valtakirjan muokkaaminen/peruminen [PÄÄMIES] Päämies pystyy tarkastelemaan puolesta asioinnin palvelun hänelle näyttämää valtakirjaa. Valtakirja näytetään oletuksena tarkastelutilassa, päämies voi valita erikseen muokkaa toiminnon, jonka jälkeen hän voi muuttaa valtakirjaa.

39 Puolesta asiointi 39(59) Päämies tallentaa muokkauksen tai peruu muokkamisen. Kun valtakirjaa muokataan, syntyy uusi valtakirja ja edellinen versio arkistoidaan. 4: Valtakirjaluonnoksen valmistaminen ja valtuutuksesta informointi [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty hyväksyttävästi ja valmistaa valtakirjaluonnoksen päämiehen hyväksyttäväksi. Keskeistä on pystyä riittävällä tavalla informoimaan päämiestä siitä, mihin valtuuttaminen tässä tapauksessa antaa puolesta asioinnin oikeudet. Valtuuttaminen voidaan rinnastaa muihin tahdonilmauksiin, kuten hoitotahtoon. Tahtotilan varmistaminen onnistunee käytännössä vain siten, että tarjotaan selkeä ja riittävä informaatio valtuuttamisesta ja siitä, mitä valtuutuksen antamisesta seuraa. 6: Valtakirja hyväksyminen [PÄÄMIES] Päämies ymmärtää ja hyväksyy valtakirjan. Tässä vaiheessa voi olla mahdollista, että päämies vielä muokkaa valtakirjapyyntöä, jolloin puolesta asioinnin palvelu palaa kohtaa 4: Valtakirjaluonnoksen valmistaminen ja valtuutuksesta informointi. Tässä vaiheessa päämies voi myös hylätä valtakirjan, jolloin prosessi keskeytyy valtakirjaa ei aseteta valmiiksi. 7: Valtakirjapyynnön valmistaminen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu valmistaa valtakirjan ja asettaa sen hyväksytty tilaan. Valtakirja on valmis hyödynnettäväksi ilman valtuutetun erillistä hyväksyntää. 7.9 Valtakirjan peruminen Tässä kuvauksessa on kuvattu jo sähköiseen valtuutusrekisteriin luodun valtakirjan peruminen. Sekä päämies tai valtuutettu voi perua hyväksytyn valtakirjan. Peruttu valtakirja asetetaan peruttu tilaan ja arkistoidaan. Päämiehen tai valtuutetun tulee pystyä tarkastelemaan valtakirjoja niiden eri tiloissa (luonnos/hyväksytty/peruttu). Seuraavassa prosessikaaviossa on kuvattu peruminen päämiehen näkökulmasta. Vastaava prosessi on toteuutettava myös siten, että valtuutettu toimii vastaavalla tavalla. Valtuutetun toteuttamassa perumisessa tulee erikseen huomioida, miten päämiestä informoidaan valtakirjan perumisesta.

40 Puolesta asiointi 40(59) Prosessikaavio Prosessin kuvaus LÄHTÖTILANNE: Päämies on kirjautunut vahvalla tunnistautumisella puolesta asioinnin palveluun. 1: Valtakirjan haku/valinta [PÄÄMIES] Päämies tekee haun omista valtakirjoistaan puolesta asioinnin palvelussa ja valitsee valtakirjan, jota haluaa tarkastella. 2: Valtakirjan näyttäminen [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu näyttää valtakirjan päämiehelle. 3: Valtakirjan muokkaaminen/peruminen [PÄÄMIES] Päämies pystyy tarkastelemaan puolesta asioinnin palvelun hänelle näyttämää valtakirjaa. Valtakirja näytetään oletuksena tarkastelutilassa, päämies voi valita erikseen muokkaa toiminnon, jonka myötä hän voi perua valtakirjan. 4: Valtakirjan asettaminen peruttu tilaan [PUOLESTA ASIOINNIN PALVELU] Puolesta asioinnin palvelu asettaa valtakirjan peruttu tilaan. Valtakirjaa ei voi enää käyttää puolesta asiointiin (peruttu valtakirja).

41 Puolesta asiointi 41(59) 8 Käyttötapaukset 8.1 Käyttötapauskaavio

Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa OHJAUS Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Toiminnallinen määrittely Janne Lepistö Jari Suhonen Suvi Kouki www.thl.fi 2 2016 OHJAUS 2/2016 Janne Lepistö, Jari Suhonen, Suvi Kouki Puolesta-asiointi

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset ei enää rajoitetta täysi-ikäisyydestä

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 9.7.2013 1 Sisällys 1 Mikä on edunvalvoja?... 2 2 Edunvalvojan asema ja tehtävät... 2 3 Mitä tarkoittaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen?... 3 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN

SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN SÄHKÖINEN ASIOINTI MISSÄ ROOLISSA, MILLAISIN VALTUUKSIN KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 MATTI HILTUNEN @VRK.FI Mikä KaPA? Kansallisen Palveluarkkitehtuurin tavoite on luoda yhteentoimiva digitaalisten palveluiden

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 20.8.2012 1 Sisällys Mikä on edunvalvoja? Edunvalvojan asema ja tehtävät Mitä tarkoittaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen? Mitä tarkoittaa vajaavaltaiseksi julistaminen?

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS

HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS OHJE 4.11.2008 1 (12) HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS Sisältö 1. Yleistä holhoustoimesta 2 1.1 Edunvalvoja 2 1.2 Edunvalvojan kelpoisuus ja päämiehen asema 2 1.3 Edunvalvonnan keinot 2 1.3.1

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomi.fi- asiointivaltuudet. KaPA- Info 16.06.2016

Suomi.fi- asiointivaltuudet. KaPA- Info 16.06.2016 Suomi.fi- asiointivaltuudet KaPA- Info 16.06.2016 Suomi.fi - asiointivaltuudet palvelun tiiviste º Kansallisen asiointivaltuudet - palvelun avulla voidaan ensimmäisenä EU:ssa luotettavasti tarkistaa henkilön

Lisätiedot

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015 Riitta Husso LM, Valvira SISÄLTÖ EDUNVALVONTAVALTUUTUS HOITOTAHTO OMAVALVONTA 8.10.2015 2 EDUNVALVONNAN TAUSTAA Ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien

Lisätiedot

KaPA/Rooli ja valtuutus hankkeen Asiointivaltuudet /suomi.fi palvelu. Kuntatalo 03.11.2015 Matti Hiltunen @vrk.fi

KaPA/Rooli ja valtuutus hankkeen Asiointivaltuudet /suomi.fi palvelu. Kuntatalo 03.11.2015 Matti Hiltunen @vrk.fi KaPA/Rooli ja valtuutus hankkeen Asiointivaltuudet /suomi.fi palvelu Kuntatalo 03.11.2015 Matti Hiltunen @vrk.fi Rooli ja valtuutus hankkeen tavoite Rooli ja valtuutus hankkeessa toteutetaan kansallinen

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Turku ja V-S yhdistyivät

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. rinnastuvin tavoin henkilökohtainen. Valtuutetun henkilö. Soveltamisala

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. rinnastuvin tavoin henkilökohtainen. Valtuutetun henkilö. Soveltamisala Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki edunvalvontavaltuutuksesta Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan valtuutukseen,

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula

Lisätiedot

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen YHTEISHUOLTO VAI YKSINHUOLTO? Huollon monet merkitykset - arkihuolto - oikeudellinen huolto - edunvalvonta Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen Huoltomuoto vanhempien asuessa erillään

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2. Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3 Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.2015 Esityksen sisältö 1) Mitä tarkoitetaan edunvalvontavaltuutuksella?

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET

LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET STM 15.11.1999 Valtuutussäännökset LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/94) 23 Kohderyhmät Lääkärit Terveyskeskukset

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Ennakoiva ikääntyminen vanhuuteen varautumisen keinot

Ennakoiva ikääntyminen vanhuuteen varautumisen keinot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Ennakoiva ikääntyminen vanhuuteen varautumisen keinot Loppuraportti: 1. Keskeiset tutkimusteemat Oikeudellinen ajattelu lähtee perinteisesti olettamasta, jonka mukaan oikeuksien

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014

HOITOTAHTO. VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 HOITOTAHTO VT Paula Kokkonen, Hanasaari 3.2.2014 1 VT PAULA KOKKONEN 3.2.2014 Mikä on hoitotahto / hoitotestamentti? Tahdonilmaisu, jolla tavoitellaan hyvää kuolemaa Miksi sitä tarvitaan? Lääketieteen

Lisätiedot

Click to edit Master subtitle style. Click to edit Master subtitle style. Viro egovernment. Jukka Lehtonen

Click to edit Master subtitle style. Click to edit Master subtitle style. Viro egovernment. Jukka Lehtonen Viro egovernment Jukka Lehtonen Viro verkossa Click Click to to edit edit Master Master subtitle subtitle style style Internet-yhteys perusoikeuksia, käyttäjiä 76 % asukkaista 98% alle 35-vuotiaista käyttää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot