ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS"

Transkriptio

1 ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

2 KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Erityisopettaja Ensimmäisten luokkien oppilaiden taitojen kartoitus syyskuun loppuun mennessä 1) Erityisopettaja valitsee käytettävän testimateriaalin Ensimmäisen luokan opettaja tutustuu oppilaidensa esiopetuksen suunnitelmiin Esiopetuksen vanhempainilta syyskuun loppuun mennessä SYYSKUU Alkuopetuksen vanhempainilta syyskuun loppuun mennessä Esi- ja luokanopettajien yhteistyöpalaverit lokakuun loppuun mennessä 2) Luokanopettaja Alueen varhaiskasvatuksen esimies t, luokanopettajat, alueen varhaiskasvatuksen esimies sekä rehtori Alueelta nimettävä vastuuhenkilönä toimiva varhaiskasvatuksen esimies ja rehtori, jos heitä on alueella useampia MARRASKUU JOULUKUU Lapsikohtaisia esiopetuksen suunnitelmia valmistellaan yhteistyössä huoltajien kanssa kahden kuukauden kuluessa esiopetuksen alkamisesta. Kouluvalmiuden havainnointilomaketta käytetään lapsen havainnoinnin ja esiopetusryhmän toiminnan suunnittelun tueksi 3) Ensimmäisten luokkien oppilaat käydään läpi oppilashuoltoryhmässä (OHR) 4) Kouluvalmiuden havainnointilomaketta täydennetään ja käydään läpi huoltajien kanssa niiden esiopetusikäisten osalta, jotka hyötyvät kouluvalmiusryhmätutkimuksista ennen tutkimuksiin ilmoittautumista 6) Rehtori, huoltajat Oppilashuoltoryhmien jäsenet, 1. luokkien opettajat omien oppilaidensa osalta, huoltajat, tarvittaessa konsultoiva/ alueellinen erityislastentarhanopettaja Esiopetuksen suunnitelma Kouluvalmiuden havainnointilomake Kouluvalmiuden havainnointilomake Tieto huoltajille etukäteen 5)

3 KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA TAMMIKUU Kouluvalmiusryhmätutkimuksiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kouluvalmiuden ryhmätutkimuksiin Ilmoittautumislomakkeita saa neuvolasta tai esiopetusryhmästä HELMIKUU Kouluvalmiusryhmäkoe ja tarvittaessa psykologin yksilötutkimukset maaliskuun loppuun mennessä 7) Esiopetukseen ilmoittautuminen Kouluun ilmoittautuminen Kunnan koordinoimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen MAALISKUU Erityisopetukseen haku 8) Terveyskeskuspsykologi Terveyskeskuspsykologi, konsultoiva/ alueellinen erityislastentarhanopettaja Maksuttoman esiopetuksen hakemus Oppilasilmoitus uudesta oppilaasta Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Huoltajien suostumus oppilaan siirtämiseksi erityisopetukseen Ilmoittautumisohjeet paikallislehdessä sekä koteihin toimitettavissa kirjeissä HUHTIKUU Tulevien 1. luokkalaisten lähikoulun osoittamisen valmistelu Koulunkäynnin poikkeuksellisen aloittamisen haku (yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin) 9) Aluerehtorit Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen Erityisluokkien oppilaiden valinnat Opetuspäällikkö Opetuspäällikkö, terveyskeskuspsykologit, erityisopetuksen koordinaattori ja konsultoivat erityisopettajat Päätökset tulevien 1. luokkalaisten lähikoulusta Alakoulujen rehtorit Lapsen esiopetuksen arviointikeskustelut huhti toukokuussa Huoltajille kerrotaan tulevan nivelpalaverin käytännöistä

4 KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA HUHTIKUU Rehtori Esiopetuksen ja koulun nivelpalaverista sopiminen (10) Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppilaskohtaiset nivelpalaverit toukokuun loppuun mennessä, rehtori, tulevien 1. luokkien opettajat, erityisopettaja, esiopettaja, erityislastentarhanopettaja, muut mahdolliset erityistyöntekijät, lapsen tuleva alkuopettaja, erityisopettaja Päiväkoti tiedottaa nivelpalaverin ajankohdan huoltajille. Huoltajilla mahdollisuus osallistua palaveriin. Yhteistyöpalaveri koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen (11) Nuorisopäällikkö Palveluiden järjestäjät TOUKOKUU Maksuttoman esiopetuksen päätökset Toissijainen haku 1. luokalle Varhaiskasvatuksen esimies Päätökset tulevien 1. luokkalaisten toissijaisesta oppilaaksi ottamisesta Alakoulujen rehtorit KESÄKUU Kouluun tutustuminen (12) Koulutulokkaiden terveystarkastukset alkavat Rehtori Kouluterveydenhoitaja Koulutulokas ja hänen huoltajansa, luokanopettajat, oppilashuollonhenkilöstöä mahdollisuuksien mukaan Koulutulokas ja hänen huoltajansa 1. luokkalaisten terveyskysely Kutsu tutustumispäivään toimitetaan koteihin kirjeitse Tieto terveystarkastusten alkamisesta toimitetaan koteihin kirjeitse toukokuussa t tapaavat seuraavan syksyn esiopetusryhmänsä oppilaat ja perheet koulun alkamiseen mennessä Numeroidut kohdat tekstissä ( 1), 2) jne.) viittaavat prosessikuvauksen liitteeseen, jossa eräitä toimenpiteitä on avattu tarkemmin.

5 LIITTEET ESI- ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUKSEEN Elokuu: 1) Erityisopettajan tekemä alkukartoitus sisältää lukivalmiuksien arviointia sekä puheopetuksen tarpeen kartoitusta (yksittäiset äännevirheet) Syyskuu: 2) Esi- ja alkuopettajien yhteistyöpalaverit järjestetään alueittain. Palaverien tarkoituksena on alkaneen lukuvuoden yhteistyön suunnittelu, päivämäärien sopiminen ja yhteistyöryhmien jakaminen ja tarkentaminen. Yksi varhaiskasvatuksen esimies ja yksi rehtori alueelta osallistuu kokouksiin. Koollekutsujana toimii varhaiskasvatuksen esimies. Kokousten aluejako on seuraava: Kirkonkylä: Alueen päiväkotien esiopetusryhmien opettajat/kirkonkylän yläastepiirin alueen alkuopettajat/maaniitun koulun rehtori Rajamäki: Rajamäen alueen päiväkotien esiopetusryhmien opettajat/rajamäen yläastepiirin alueen alkuopettajat/rajamäen koulun rehtori Röykän alueen päiväkotien esiopetusryhmien opettajat/röykän koulun alkuopettajat/ Röykän koulun rehtori Klaukkala: Perttulan päiväkodin esiopetusryhmien opettajat/alueen alkuopettajat/uotilan koulun rehtori Haikalan, Professorintien, Tiiran, Metsäpirtin, Mäntysalon ja Havumäen päiväkotien esiopetusryhmien opettajat/alueen alkuopettajat/haikalan koulun apulaisrehtori Suopolun, Isosuon, Tenavatarinan, Ropakon ja Aitohelmen päiväkotien esiopetusryhmien opettajat/alueen alkuopettajat/klaukkalan koulun rehtori Syrjälän, Riihipuiston ja Tähkärinteen päiväkotien esiopetusryhmien opettajat/alueen alkuopettajat/syrjälän koulun rehtori Harjulan, Huitin ja Matildan päiväkotien esiopetusryhmien opettajat/alueen alkuopettajat/harjulan koulun rehtori Lepsämän päiväkodin esiopetusryhmän opettajat/alueen alkuopettajat/lepsämän koulun rehtori Ylitilantien päiväkodin esiopetusryhmien opettajat/alueen alkuopettajat/isoniitun koulun rehtori Daghemmet Åppelgärdenin esiopetusryhmien opettajat/alueen alkuopettajat/vendlaskolan koulun rehtori 3) Kouluvalmiuden havainnointilomaketta käytetään esiopetusvuoden suunnittelun tukena. Havainnointilomake on esiopettajan havaintojen tekemisen työkalu, joka auttaa esiopettajaa kuvaamaan huoltajille lapsen sen hetkistä tilannetta esiopetusryhmässä.

6 Marraskuu: 4) Oppilashuoltoryhmän (OHR) kokoonpano: rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi lisäksi aina tarpeen mukaan luokanopettaja, sosiaalityöntekijä, lääkäri, huoltajat, poliisi tai muut asiaan liittyvät henkilöt. Koulun rehtori tai joku muu rehtorin määräämä henkilö toimii kokouksen puheenjohtajana. Oppilashuoltoryhmän tehtävät: 1) suunnitella ja koordinoida oppilashuoltotyötä koulussa, 2) tukea opettajia kasvatus- ja opetustyöhön liittyvissä ongelmissa, 3) etsiä yhteistyössä keinoja oppilaiden koulunkäyntiongelmien ratkaisemiseksi, 4) suunnitella yhteistyössä opettajien kanssa erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulutyön järjestämistä ja 5) seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia ja oppilashuoltoryhmän toimintaa. Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet ja mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. 5) Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Silloin, kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Joulukuu: 6) Kouluvalmiusryhmätutkimuksiin ohjataan lapset, joilla on esiopetuksessa tai muutoin todettu pulmia tiedollisissa valmiuksissa, keskittymisessä, vuorovaikutustaidoissa tai sopeutumisessa ryhmätoimintaan. Psykologin tutkimus tarvitaan, jos harkitaan koulunkäynnin erityisjärjestelyjä, kuten koulunkäynnin aloittamista yhtä vuotta säädettyä myöhemmin tai startti- tai erityisluokkapaikkaa. Psykologin tutkimusta ei tarvita, jos lapsella on epävarmuutta ainoastaan lukemisen tai kirjoittamisen valmiuksissa tai lievää keskittymisen puutetta. Tällöin riittää esiopetuksen tiedonsiirto kouluun. Ensimmäisellä luokalla erityisopettajat tekevät koko ikäryhmälle lukitestin. Käytännössä ja testeissä todettujen vaikeuksien pohjalta lapselle järjestetään tarvittaessa tehostettua tukea. Tammikuu: 7) Psykologit ja kiertävät/alueelliset erityislastentarhanopettajat järjestävät yhteistyössä kouluvalmiuden ryhmätutkimukset sopien vuosittain keskinäisestä työnjaosta. Ilmoittautuminen kouluvalmiustutkimuksiin tapahtuu kirjallisesti lomakkeella, jonka saa esiopetusryhmästä tai neuvolasta. Ilmoittautumislomake palautetaan psykologeille joko suoraan tai esiopetusryhmän tai neuvolan kautta. Mukaan liitetään esiopetuksesta opettajan täyttämä havainnointilomake. Maaliskuu: 8) Erityisopetukseen ei voi hakea ilman psykologin tai muun tarvittavan asiantuntijan lausuntoa. Jos lausuntoa varten tehdyt tutkimukset on tehty omassa kunnassa, kunnan psykologi ohjaa perheitä hakemaan erityisopetuspaikkaa siihen tarkoitetulla lomakkeella ja palauttamaan sen molempien huoltajien allekirjoituksella Nurmijärven kunnan koulutuspalveluihin. Jos lapselle on tehty tutkimukset muualla kuin omassa kunnassa ja lapsi on esiopetusvuoden varhaiskasvatuksessa, konsultoiva/alueellinen erityislastentarhanopettaja ohjaa hakemaan erityisopetuspaikkaa siihen tarkoitetulla lomakkeella ja palauttamaan sen molempien huoltajien allekirjoituksella Nurmijärven kunnan koulutuspalveluihin. kutsuu kunnan oman psykologin huoltajien kanssa sopien myös lapsen nivelpalaveriin.

7 Jos asiantuntijalausunnossa suositellaan lapselle pidennettyä oppivelvollisuutta, on huomattava, että pidennetyn oppivelvollisuuden päätös on samalla myös erityisopetuspäätös, jonka tekee opetuspäällikkö. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna (5-vuotiaana). Jos pidennetyn oppivelvollisuuden lapsi on osallistunut esiopetukseen päiväkodissa, päätös koulupaikasta tulee tehdä silloin, kun oppivelvollisuus alkaa. Jos päätös koulupaikasta osoitetaan päiväkodin esiopetusryhmään, lapsen huoltajien tulee hakea tällöin lapselleen myös varhaiskasvatuksesta esiopetuspaikkaa siihen tarkoitetulla lomakkeella. 9) Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin: voivat hakea opetuspäälliköltä lapselleen lupaa perusopetuksen aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin siihen tarkoitetulla hakemuslomakkeella. Hakemukseen tulee liittää asiantuntijalausunto. Kunnan psykologit eivät tee tätä tilannetta varten yksilötutkimuksia, vaan asiantuntijalausunto tulee hakea yksityiseltä palveluntuottajalta. Kunnassa järjestettyihin kouluvalmiuden ryhmätutkimuksiin tammikuussa lapsi voi tarvittaessa osallistua. Huhtikuu: Koulunkäynnin aloittaminen yhtä vuotta säädettyä myöhemmin: voivat hakea opetuspäälliköltä lapselleen lupaa perusopetuksen aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä myöhemmin siihen tarkoitetulla lomakkeella (ns. koululykkäys), jos heillä on lapsen tilanteeseen liittyvä asiantuntijalausunto. Lapset, joiden koulunaloitusta on myöhennetty vuodella, opiskelevat joko Kivenpuiston koulun yhteydessä toimivassa starttiluokassa tai päiväkodissa. Jos opiskelu tapahtuu päiväkodissa, tulee vanhempien hakea varhaiskasvatuksesta myös esiopetuspaikkaa siihen tarkoitetulla lomakkeella. 10) Esiopetuksen ja koulun kesken pidettävät nivelpalaverit kutsutaan koolle seuraavasti: Koulujen rehtorit kutsuvat oman alueensa esiopetusryhmien opettajat nivelpalavereihin. Palaverien tarkempi ajankohta päätetään alueittain. Päiväkoti tiedottaa nivelpalaverin ajankohdan ja luonteen huoltajille. Huoltajilla on halutessaan mahdollisuus osallistua palaveriin, mutta se on tällöin huomioitava aikataulullisesti. Nivelpalavereissa esiopettajat siirtävät kunkin lapsen opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot lapsen tulevaan kouluun. 11) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävät kunnan nuoriso- ja varhaiskasvatuspalveluiden lisäksi Nurmijärven seurakunta sekä yksityiset palveluntuottajat. Lisätietoa toiminnasta saa nuorisopäälliköltä (puh: ) tai nuorisopalvelujen toimistosihteeriltä (puh: ) Toukokuu: 12) Koulutulokkaiden tutustumispäivänä järjestetään usein tiedotustilaisuus huoltajille. Perinteisen luentotilaisuuden sijaan tiedotustilaisuus voidaan järjestää vaikkapa pysäkkityöskentelynä seuraavaan tapaan: Rehtori, tuleva ensimmäisen luokan luokanopettaja, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja terveyskeskuspsykologi valmistelevat kukin etukäteen yhden tietoiskupisteen eli pysäkin. jaetaan pieniin ryhmiin, jotka liikkuvat näiden pisteiden välillä etukäteen suunnitellun aikataulun mukaisesti (10 15 minuuttia/piste). Jokaisessa pisteessä työntekijä kertoo keskeiset asiat omasta toiminnastaan suhteessa ensimmäisen luokan oppilaisiin sekä jakaa huoltajille tarvittavaa materiaalia. Pysäkkityöskentelyn lopuksi varataan pieni aika huoltajien mahdollisille kysymyksille.

8 Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön toimivia käytänteitä (kerätty kentältä syksyllä 2009) Esiopetusryhmän luokka- ja kouluvierailut: esiopetuksen oppilaiden vierailuaika koulussa jaetaan kolmeen eri toimintoon: esiopetuksen oppilaiden oma toiminta liikuntasalissa, esiopetuksen oppilaiden ja koululaisten yhteinen oppitunti, yhteinen ruokailu) vierailut ryhmätunneilla esiopetuksen oppilaiden ja koululaisten pari- ja ryhmätöitä, aiheena esim. kuvataide, ongelmanratkaisu esiopetuksen oppilaat käyvät koululla ruokailemassa useamman kerran esiopetusvuoden aikana koululaiset lukevat esiopetuksen oppilaille esiopetuksen oppilaat toimivat erilaisten koululaisten valmistamien esitysten kenraaliyleisönä esiopetuksen oppilaiden ja koululaisten yhteinen tonttuleikkituokio esiopetuksen oppilaat ja koululaiset jaetaan kahteen eri ryhmään, joista toinen ryhmä koulussa, toinen päiväkodissa yhteiset ulkoilutapahtumat (yleisurheilu, hiihto), joissa koululainen kummina esiopetuksen oppilaalle yhteiset musiikki- ja liikuntatunnit yhteiset retket, konsertit, teatterit kouluun tutustumispäivä kirjeenvaihtoa esiopetuksen oppilaiden ja koululaisten välillä yläkoululaisten tanssiaisten katsominen (yhtenäiskouluissa) kotitalousluokan herkkupäivään osallistuminen (yhtenäiskouluissa) Koululaisten päiväkotivierailut: pelataan lautapelejä, koululaiset lukevat kirjoja esiopetuksen oppilaille, yhteinen leikkiminen, esim. rakenteluleikki ulkoleikkejä päiväkodin pihalla hyödyntäen päiväkodin pihaleikkivälineitä yhteinen luontopolku askartelut, leipomiset, maalaaminen yhteiset lauluhetket, esitykset koululaiset toimivat esiopetusryhmien valmistamien esitysten kenraaliyleisönä 1. luokkien opettajat käyvät esittäytymässä esiopetusryhmille Yhteistyö aikuisten kesken: kolmikantaneuvottelu koulun alkaessa (luokanopettaja, lastentarhanopettaja, huoltajat) toimiva, informatiivinen lapsen esiopetussuunnitelma luokanopettaja ja lastentarhanopettaja tutustuvat toistensa opetussuunnitelmiin nivelpalaveri koulutulokkaista lastentarhanopettaja muutaman tunnin tutustumassa koulussa/luokanopettaja tutustumassa päiväkodissa luokanopettajien ja lastentarhanopettajien vaihto kahden aamupäivän aikana/vierailut puolin ja toisin yhden päivän ajan pedagoginen kahvila luokanopettaja vieraana esiopetuksen vanhempainillassa

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille

Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille OPETUSTOIMI TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS RAAHEN KAUPUNGIN OPETUSTOIMESSA Kuva: Erja Mattila Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille Op.ltk. 11.06.2014

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 2 OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1. Oppilashuollon määritelmät ja tavoitteet 4 Oppilas- ja

Lisätiedot

OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA

OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA Kuva: Emma Suomala 3.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 14.09.2010 48 Päivitys hyväksytty: Sivistyslautakunta 22.10.2013 50 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Oppilaan tukemisen

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Ilmajoen alakoulujen KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS

Ilmajoen alakoulujen KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS Ilmajoen alakoulujen KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS Laatijat: Kaija Aspila-Renkola Kaisa Kupari Sanna Numminen Sari Salovaara Kuvittajat: Enni (4 v.) ja Kiia (7 v.) SISÄLLYS 1. Perusajatuksia kolmiportaisen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011-

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Kauhajoen kaupunki Sivistystoimi SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOTYÖ... 5 1.1 Oppilas-

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN VÄLISEN VIESTINNÄN OPAS

KODIN JA KOULUN VÄLISEN VIESTINNÄN OPAS KODIN JA KOULUN VÄLISEN VIESTINNÄN OPAS HANKASALMEN KUNTA Sisällysluettelo 1. Kodin ja koulun välisen viestinnän periaatteita ja lähtökohtia...3 2. Mistä asioista viestitään...5 3. Viestinnän pelisäännöt...5

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

sivu 1. Johdanto 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 2.1. Kasvatuksen ja opetuksen perusarvot ja tavoitteet 4

sivu 1. Johdanto 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 2.1. Kasvatuksen ja opetuksen perusarvot ja tavoitteet 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 2.1. Kasvatuksen ja opetuksen perusarvot ja tavoitteet 4 3. Opetuksen toteuttaminen 5 3.1. Oppimiskäsitys 5 3.2. Oppimisympäristö

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot