SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE"

Transkriptio

1 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO PANKKI -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 Sampo Pankki -konsernin voitto ennen veroja nousi 354 miljoonaan euroon (252), vertailuluvut eivät sisällä sijoituspalveluyhtiöitä Nettokorkotuotot kasvoivat 9 prosenttia Kulut yhteensä nousivat 17 prosenttia, joka aiheutui pääosin Baltian toimintojen voimakkaasta kasvusta ja konsernirakenteen muutoksista Oman pääoman tuotto oli 24,5 prosenttia (18,5) Luottokanta kasvoi 14 prosenttia nousten 21,084 miljoonaan euroon Voitto ennen veroja oli toisella vuosipuoliskolla 178 miljoonaa euroa (134) verrattuna 177 miljoonaan euroon (119) ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tulos Muutos Korkotuotot, netto EUR m Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot EUR m Palkkiotuotot, netto EUR m Saamisten arvonalentumistappiot EUR m Liiketoiminnan kulut yhteensä EUR m Voitto ennen veroja EUR m Avainluvut Kulu-tuotto suhde % Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % Vakavaraisuus % Talletukset EUR m 12,598 11,442 1,156 Luotot EUR m 21,084 18,484 2,600 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä FTE 4,429 4, Tilinpäätöstiedotteen luvut eivät tilintarkastettuja. Sampo Pankki konserni on laatinut tilinpäätöksensä vuodelle 2006 Euroopan Unionin hyväksymien voimassa olleiden IFRS-standardien mukaisesti.

2 Tulos Sampo Pankki-konserni menestyi hyvin vuonna 2006 ja voitto ennen veroja parani 354 miljoonaan euroon (252). Tilikauden voitto nousi 274 miljoonaan euroon (191). Vertailuluvut eivät sisällä vuoden 2005 lopussa pankkikonserniin siirtyneitä sijoituspalveluyhtiöitä, joiden vaikutus tilikauden voittoon oli 28 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotoksi muodostui 24,5 prosenttia (18,5), mikä ylitti selvästi tavoitteeksi asetetun 20 prosentin tuoton. Kokonaiskulut nousivat 461 miljoonaan euroon (394). Kulujen kasvu johtui suurelta osin yllä mainitusta sijoituspalveluyhtiöiden liittämisestä Sampo Pankki-konserniin ja Baltian toimintojen voimakkaasta kasvusta. Tämän lisäksi viimeisen neljänneksen kuluihin sisältyy 18 miljoonaa euroa erilaisia bonus- ja kannustinjärjestelmäkuluja, jotka syntyivät suurelta osin Sampo Pankin myynnin aiheuttamana. Kulu-tuottosuhde parani edelleen ja oli 56,5 prosenttia (61,2) Nettokorkotuotot kasvoivat 374 miljoonaan euroon (343) pääasiassa luotonannon kasvaessa vahvasti erityisesti Baltian maissa. Korkomarginaalit kaventuivat henkilöasiakasluottojen osalta. Nettopalkkiotuotot nousivat 260 miljoonaan euroon (154) lähinnä sijoituspalveluyhtiöiden siirron takia, mutta myös sijoituspalveluihin liittymättömät palkkiotuotot kasvoivat. Tase Saamiset asiakkailta kasvoivat 14 prosentilla vuoden 2005 lopusta ja niiden määrä oli miljoonaa euroa (18 484). Asuntoluottojen kasvu jatkui ja luottokanta kasvoi vuositasolla 19 prosentilla miljoonaan euroon. Vuoden lopussa yksityishenkilöille myönnettyjen luottojen osuus koko luottokannasta oli 59 prosenttia ja yritysasiakkaiden osuus 41 prosenttia. Yritysluotot kasvoivat miljoonaan euroon. Maantieteellisesti tarkasteltuna sekä luottojen että talletusten kasvu oli edelleen voimakkainta Baltiassa. Baltian luottokanta kasvoi 2,4 miljardiin euroon (1,4). Luottolaatu säilyi vakaana ja luottojen ja saamisten arvonalennuksia kirjattiin 2 miljoonaa euroa (-3). Talletusten määrä kasvoi vuoden 2005 lopusta 10 prosentilla miljoonaan euroon (11 442). Konsernirakenteen muutokset Sampo Pankki Oyj osti Venäjällä Pietarissa pankkitoimintaa harjoittavan Industry and Finance Bankin (ZAO Profibank). Hallinto

3 Sampo Pankki Oyj:n hallitukseen ovat koko tilivuoden 2006 kuuluneet Björn Wahlroos (puheenjohtaja), Patrick Lapveteläinen (varapuheenjohtaja), Ilkka Hallavo, Mika Ihamuotila ja Maarit Näkyvä. Sampo Pankki Oyj:n toimitusjohtaja tilivuonna 2006 oli Mika Ihamuotila ja toimitusjohtajan sijainen Ilkka Hallavo. Danske Bank A/S:n hankittua Sampo Pankki Oyj:n koko osakekannan, pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa pankin hallitukseen valittiin Peter Straarup (puheenjohtaja), Sven Erik Lystbæk (varapuheenjohtaja), Ilkka Hallavo, Lars Stensgaard Mørch, Thomas Mitchell ja Maarit Näkyvä. Hallitus nimitti pankin toimitusjohtajaksi Ilkka Hallavon ja toimitusjohtajan sijaiseksi Maarit Näkyvän. Henkilöstöryhmien valitsemina henkilöstön edustajina hallituksessa ovat olleet Raili Ikonen ja hänen varamiehenään Juhani Nyyssönen. Henkilöstön edustajat eivät ole varsinaisia hallituksen jäseniä. Heillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Sampo Pankki Oyj:n tilintarkastajana on ollut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund, KHT. Henkilöstö Sampo Pankki konsernin henkilöstön määrä (FTE) kasvoi 339 työntekijällä nousten henkilöön vuoden 2006 lopussa. Henkilöstön kasvu aiheutui pääosin kasvusta Baltian tytäryhtiöissä. Henkilöstöstä 74 prosenttia työskenteli Suomessa ja 26 prosenttia ulkomailla. Henkilöstön keskivahvuus vuonna 2006 oli 4429, kun vuonna 2005 vastaava luku oli Luottoluokitukset Liiketoiminnan myönteinen kehitys sekä julkistettu Sampo Pankin siirtyminen yrityskaupalla Danske Bankin omistukseen vaikuttivat luokituslaitosten arvioihin. Moody s nosti AS Sampo Pankin Financial Strength Ratingin (FSR) luokasta D luokkaan D+ vakain näkymin. Moody s asetti Sampo Pankki Oyj:n A1 ja AS Sampo Pankin A2 luokitukset tarkkailuun mahdollista nostoa varten (review for possible upgrade) sekä nosti AS Sampo Pankin FSR:n näkymät positiivisiksi. Standard & Poor s asetti Sampo Pankki Oyj:n A/A1 luokitukset tarkkailuun mahdollista nostoa varten (CreditWatch with positive implications). Moody s nosti Sampo Pankki Oyj:n A1 (long-term foreign currency debt/deposit rating) luokituksen Aa2 luokkaan vakain näkymin. Samalla Moody's nosti AS Sampo Pankin luokituksen A2 luokasta A1 luokkaan positiivisin näkymin. Standard & Poor's nosti Sampo Pankki Oyj:n luokitukset AA-/A-1+ luokkaan vakain näkymin.

4 Vakavaraisuus Sampo Pankki -konsernin vakavaraisuus oli joulukuun 2006 lopussa 11,9 prosenttia. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 8,3 prosenttia. Vuoden 2005 lopussa vakavaraisuus oli 10,6 prosenttia ja ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 7,6 prosenttia. Vakavaraisuuteen luettavat omat varat olivat joulukuun lopussa yhteensä 2 123,9 miljoonaa euroa (1 742,5). Konsernin riskipainotetut saamiset olivat ,3 miljoonaa euroa (16 466,2). Suurin muutos omissa varoissa viime vuoden loppuun verrattuna oli toukokuussa liikkeeseen laskettu toissijaisiin omiin varoihin luettu 200 miljoonaan euron debentuurilaina. Oma pääoma nousi 1 196,9 miljoonaan euroon (1 017,7), johon sisältyvää rahavirtoja suojaavien johdannaisten arvostusta ei lasketa omiin varoihin. Danske Bank A/S:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Sampo Pankki Oyj maksoi Sampo Oyj:lle yrityskaupan yhteydessä ylimääräisen 25 miljoonan euron osingon alkuvuodesta 2006 maksetun 50 miljoonan euron osingon lisäksi. Riskipainotettujen saatavien ja vastuiden kasvun merkittävin tekijä oli antolainauksen kasvu. Riskienhallinta Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pääomien riittävyys suhteessa liiketoiminnan aiheuttamiin riskeihin. Pakollisen vakavaraisuuslaskelman lisäksi Sampo Pankki -konsernin riskien seurannassa käytetään taloudellisen pääoman mittareita, jotka kuvaavat eri riskien kantamiseksi tarvittavan pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena on riittävästi omaa pääomaa ja pääomalainoja. Merkittävimmät Sampo Pankki -konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja erilaiset liiketoimintariskit kuten muutokset kilpailutilanteessa tai asiakkaiden käyttäytymisessä. Kuva riskeistä liiketoiminnoissa ja toimintaympäristössä ei muuttunut merkittävästi vuonna Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtaisesti IFRS tilinpäätöksessä. Näkymät vuodelle 2007 Sampo Pankki-konsernin toiminnallisen tuloksen odotetaan säilyvän hyvänä vuonna Sampo Pankin toimintojen integroinnin Danske Bank-konserniin odotetaan maksavan noin 200 miljoonaa euroa, josta 70 miljoonan euron arvioidaan toteutuvan vuonna Hallituksen voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 660,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 274,2 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

5 Tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa. Voittovarat jätetään omaan pääomaan. Helsingissä, 13. päivänä helmikuuta 2007 Sampo Pankki Oyj Hallitus Sampo Pankki Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 julkaistaan Sampo Pankki Oyj:n Internetsivuilla osoitteessa viikolla 13. Lisätietoja: Viestintäjohtaja Hannu Vuola, puh Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osuus

6 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSUUS SAMPO PANKKI -KONSERNIN AVAINLUVUT Tuotot yhteensä Milj. e Kulut yhteensä Milj. e Saamisten arvonalentumiset 1) Milj. e 2-3 Voitto ennen veroja Milj. e Kulu-tuotto -suhde % 56,5 61,2 Tase kauden päättyessä Milj. e Oma pääoma kauden päättyessä Milj. e Oman pääoman tuotto 2) % 24,5 18,5 Vakavaraisuus % 11,9 10,6 Henkilöstö kauden aikana keskimäärin Kokonaispääoman tuotto 2) % 1,1 0,9 Omavaraisuusaste % 4,5 4,4 1) Saamisten arvonalentumisiin sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset. (-) tappioiden nettomäärä positiivinen. 2) Tunnuslukujen laskennassa on otettu huomioon omaan pääomaan sisältyvän arvonmuutosrahaston määrä, sekä sen muutos. Ilman arvonmuutosrahaston muutosta Oman pääoman tuotto olisi vuodelta ,8 prosenttia ja vuodelta ,9 prosenttia. Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan.

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA PUOLIVUOSITTAIN Milj. e 7-12/ / / /2005 Korkotuotot, netto 193,7 180,2 178,0 165,0 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 51,5 37,4 31,9 31,4 Palkkiotuotot, netto 128,3 131,5 78,5 75,3 Saamisten arvonalentumiset -6,2 4,7-4,1 7,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot 25,8 31,6 26,7 20,6 Liiketoiminnan muut tuotot 21,0 15,8 21,1 14,6 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 414,1 401,2 332,1 314,0 Henkilöstökulut -116,7-102,2-88,2-92,6 Liiketoiminnan muut kulut -119,7-122,5-110,0-102,9 Liiketoiminnan kulut yhteensä -236,4-224,7-198,2-195,5 Voitto ennen veroja 177,7 176,5 133,9 118,5 Verot -38,6-41,5-32,1-29,0 Tilikauden voitto 139,2 135,0 101,8 89,6 josta Emoyhtiön omistajien osuus 137,0 124,9 99,4 84,7 Vähemmistöosuus 2,4 9,9 2,4 4,8

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA Milj. e Liite 1-12/ /2005 Muutos Korkotuotot, netto 1 373,9 343,0 30,9 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 88,9 63,3 25,6 Palkkiotuotot, netto 3 259,8 153,9 105,9 Saamisten arvonalentumiset 4-1,5 2,9-4,4 Sijoitustoiminnan nettotuotot 5 57,4 47,3 10,1 Liiketoiminnan muut tuotot 36,8 35,7 1,1 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 815,3 646,1 169,2 Henkilöstökulut 6-218,9-180,8-38,1 Liiketoiminnan muut kulut -242,2-212,9-29,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -461,1-393,7-67,4 Voitto ennen veroja 354,2 252,4 101,8 Verot -80,1-61,1-19,0 Tilikauden voitto 274,2 191,3 82,9 josta Emoyhtiön omistajien osuus 261,9 184,1 Vähemmistöosuus 12,3 7,2 TUNNUSLUKUJEN LASKENNASSA KÄYTETYT KAAVAT Kulu- tuotto -suhde, %: Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut.. x 100 Korkotuotot, netto + palkkiotuotot, netto + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %: Liikevoitto +/- arvonmuutosrahaston muutos - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % Liikevoitto + /- arvonmuutosrahaston muutos - verot x 100 Taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma

9 KONSERNITASE Milj. e Liite 12/ /2005 Varat Käteiset varat 1 722, ,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 7, , ,4 Lainat ja muut saamiset , ,5 Sijoitukset ,4 77,2 Aineettomat hyödykkeet 11 64,7 67,2 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 89,9 81,6 Muut varat 453,6 336,1 Verosaamiset 4,1 0,0 Varat yhteensä , ,7 Velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 8 507,4 463,7 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille , ,3 Liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,3 Muut velat 1 013,8 892,0 Verovelat 4,0 2,6 Velat yhteensä , ,0 Oma pääoma Osakepääoma 106,0 106,0 Rahastot 268,6 272,9 Kertyneet voittovarat 808,6 622,0 Emoyhtiön omistajien osuus 1 183, ,0 Vähemmistöosuus 13,7 16,7 Oma pääoma yhteensä 1 196, ,7 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,7

10 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Sampo Pankki -konsernin tilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Research Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. SEGMENTTI-INFORMAATIO Sampo Pankki -konsernin segmenttiraportointi perustuu pankin sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen.segmenttien tulokset raportoidaan kuten ne on raportoitu pankin johdolle. Liiketoimintaalueisiin perustuva raportointi kuvaa toimintaa olennaisilta osin myös maantieteellisesti, koska Itä-Euroopan pankkitoiminta on yksi liiketoiminta-alue. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat, sekä saamiset ja velat on eliminoitu. KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE SEGMENTEITTÄIN 2006 Milj. e Omaisuudenhoito Henkilö- Yritys- ja Itä-Euroopan ja sijoitusrahastot Yhteisöasiakkaat asiakkaat pankkitoiminta Suomessa Muut Eliminoinnit Yhteensä Korkotuotot, netto 232,3 167,1 47,1 0,8-78,4 5,0 373,9 Saamisten arvonalentumiset -7,7 8,2-2,0 0,0 0,0 0,0-1,5 Muut tuotot, netto 102,3 126,8 33,3 55,1 153,9-28,5 442,9 Tuotot yhteensä 326,9 302,1 78,3 56,0 75,5-23,4 815,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -209,1-128,9-51,8-21,4-57,7 7,8-461,1 Voitto ennen veroja 117,8 173,2 26,6 34,6 17,8-15,7 354,2 Varat yhteensä , , ,2 62, , ,9 Lainat ja muut saamiset , , , , ,5 Velat yhteensä 6 058, , ,2 29, , , ,9 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 5 612, , ,0 478, , ,6 Osakkuusyhtiöiden tulokset -0,1-0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 Poistot 3,8 12,8 4,0 0,7 22,2-0,8 42,6 Investoinnit 2,8 0,3 2,7 0,1 15,3 1,0 22,2 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE SEGMENTEITTÄIN 2005 Henkilö- Yritys- ja Itä-Euroopan Milj. e asiakkaat Yhteisö- pankkitoiminta Muut Eliminoinnit Yhteensä

11 asiakkaat Korkotuotot, netto 198,4 147,2 36,0-38,7 0,2 343,0 Saamisten arvonalentumiset -2,6 6,9-1,4 0,1 0,0 2,9 Muut tuotot, netto 82,0 131,2 18,9 79,3-11,3 300,2 Tuotot yhteensä 277,8 285,3 53,4 40,7-11,1 646,1 Liiketoiminnan kulut yhteensä -196,7-121,3-39,2-38,4 1,8-393,7 Voitto ennen veroja 81,1 164,0 14,2 2,3-9,2 252,4 Varat yhteensä 8 965, , , , , ,7 Lainat ja muut saamiset 8 934, , , , ,5 Velat yhteensä 5 712, , , ,0-905, ,0 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 5 515, , ,7 318,6-808, ,3 Osakkuusyhtiöiden tulokset 0,6 1,2 0,0 1,4 0,0 3,1 Poistot 4,4 10,2 3,5 21,3 0,0 39,3 Investoinnit 1,3 1,7 4,6 8,4 0,0 16,0

12 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Arvon- Vähem- Osake- Vara- muutos Voitto- mistön Milj. e pääoma rahasto rahasto varat Yhteensä osuus Yhteensä Oma pääoma ,0 271,1 7,0 578,8 963,1 15,1 978,1 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 3,3 3,3 3,3 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -8,0-8,0-8,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 1,6 1,6 1,6 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -2,1-2,1-2,1 Tilikauden voitto 184,1 184,1 7,2 191,3 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -5,2 184,1 178,9 7,2 186,2 Muut muutokset Osingonjako -141,0-141,0-5,6-146,6 Oma pääoma ,0 271,1 1,8 622, ,0 16, ,7 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 0,0 0,0 0,0 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -0,8-0,8-0,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 14,1 14,1 14,1 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -17,6-17,6-17,6 Muuntoerot -0,3-0,3-0,3 Tilikauden voitto 261,9 261,9 12,3 274,2 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -4,3 261,6 257,3 12,3 269,6 Osingonjako -75,0-75,0-15,2-90,2 Osakekannustimet -0,1-0,1-0,1 Oma pääoma ,0 271,1-2,5 808, ,2 13, ,9

13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Milj. e Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 354,2 252,4 Oikaisut: Poistot 43,0 39,6 Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 15,5-44,0 Saamisten arvonalentumiset 10,5 11,6 Muut oikaisut -31,5-14,3 Oikaisut yhteensä 37,4-7,1 Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 42,5 207,7 Lainat ja muut saamiset , ,2 Sijoitukset -253,5 11,0 Muut varat -117,2-49,1 Yhteensä , ,7 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) Kaupankäyntivarat ja johdannaissopimukset -32,6-67,8 Talletukset ja muut velat 922, ,1 Muut velat 122,8 115,8 Maksetut tuloverot -82,0-85,1 Yhteensä 930, ,0 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat , ,7 Investointien rahavirta Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin -5,3 56,9 Luovutustulot tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeista Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin -41,2-37,4 Luovutustulot sijoituksista Investointeihin käytetyt nettorahavarat -46,4 19,6 Rahoitustoiminnan rahavirta Maksetut osingot -90,3-151,0 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut , ,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset , ,3 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 2 160, ,1 Rahavirta yhteensä 421,1 146,0 Rahavarat tilikauden alussa 1 393,7 995,3 Rahavarat tilikauden lopussa 1 814, ,7 Rahavarojen muutos tilikaudella -421,1-398,4 Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: Saadut korot 929,2 739,6 Maksetut korot 467,1-305,7

14 Saadut osingot 17,6 20,8 Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia. Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavaroihin sisältyvät käteiset varat, joka sisältää kassan 40,7 milj. euroa (37,1 milj. euroa) ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 1 681,5 milj. euroa (1 252,6 milj. euroa), sekä vaadittaessa maksettavat saamiset muilta pankeilta 92,5 milj. euroa (103,9 milj. euroa).

15 YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT Yrityshankinnat vuonna 2006 Sampo Pankki Oyj osti Venäjältä Pietarissa pankkitoimintaa harjoittavan Industry and Finance Bankin ( ZAO Profibank). Hankittu osuus äänivallasta on 100%. Nettovarallisuuden erittely, Milj. e Varat Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käteiset varat 0,4 0,4 Lainat ja muut saamiset 0,1 0,1 Sijoitukset 0,2 0,2 Aineettomat hyödykkeet 4,9 Muut varat 0,1 0,1 Varat yhteensä 5,8 0,9 Velat Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 0,4 0,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,1 0,1 Velat yhteensä 0,5 0,5 Nettovarallisuus 5,3 0,4 Hankittu osuus nettovarallisuudesta 100% 5,3 Kauppahinta, Milj. e Maksettu käteisellä 4,8 Hankinnalle kohdistetut kulut 0,4 Yhteensä 5,3 Hankitun yhtiön nettovarat ylittävä hankintamenon osa (4,9 miljoonaa euroa) on katsottu Venäjällä harjoittettavan pankkitoiminnan toimiluvan hankintamenoksi ja käsitelty sen mukaisesti aineettomana hyödykkeenä. Hankittu liiketoiminta kerrytti konsernille liikevaihtoa 0,8 miljoonaa euroa ja nettotulosta 0,1 miljoonaa euroa ajanjaksolta syys-joulukuu Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto ja laskennallinen tilikauden tulos Industry and Finance Bankin ( ZAO Profibank) ennen hankintaa syntyneen liikevaihdon ja tuloksen yhdistämisellä Sampo Pankki-konserniin ei ole oleellista vaikutusta konsernin lukuihin. Yrityshankinnat vuonna 2005 Sampo Pankki Oyj osti Sampo Oyj:ltä seuraavat sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat yhtiöt: Hankittu %-

16 osuus äänivallasta Mandatum Pankkiiriliike Oy 81,3 Mandatum & Co Oy 67,8 3 C Asset Management Oy 60,2 Arvo Omaisuudenhoito Oy 62,0 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 100,0 Sampo Rahastoyhtiö Oy 100,0 Yhteenlasketun nettovarallisuuden erittely, Milj. e Varat Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,3 10,3 Lainat ja muut saamiset 60,9 60,9 Sijoitukset 1,8 1,8 Aineettomat hyödykkeet 1,9 1,9 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,9 0,9 Muut varat 22,6 22,6 Varat yhteensä 98,4 98,4 Velat Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2,1 2,1 Muut velat 81,6 81,6 Velat yhteensä 83,7 83,7 Nettovarallisuus 14,7 Hankittu osuus nettovarallisuudesta 12,2 Kauppahinta 12,2 Liikearvo Kaupat maksettiin käteisellä eikä hankinnoille kohdistettu muita kuluja. Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto ja nettotulos, olettaen että sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat yhtiöt olisi hankittu tilikauden alussa. Laskennallinen liikevaihto Sampo Pankki -konsernin liikevaihto ,8 Sijoituspalvelutoimintaa harjoittavien yhtiöiden liikevaihto ,7 Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto ,4 Laskennallinen tilikauden tulos Sampo Pankki -konsernin tilikauden tulos ,3 Sijoituspalvelutoimintaa harjoittavien yhtiöiden tulos ,6 Sampo Pankki -konsernin laskennallinen tilikauden tulos ,9

17 MUUT LIITETIEDOT Milj. e 1 KORKOTUOTOT, NETTO Korkotuotot Lainoista ja muista saamisista 897,1 665,0 Muut korkotuotot 5,4 0,4 Yhteensä 902,4 665,4 Korkokulut Veloista luottolaitoksille ja asiakkaille -221,6-145,0 Liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -306,8-180,5 Muut korkokulut -0,1 3,2 Yhteensä -528,5-322,4 Korkotuotot, netto 373,9 343,0 Korkokate Korkotuotot, netto 373,9 343,0 Korot arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotoissa 67,5 54,8 Korot sijoitustoiminnan nettotuotoissa 5,2 0,4 Yhteensä 446,7 398,3 2 ARVOPAPERI- JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT Kaupankäyntivaroista/veloista Saamistodistuksista ja korkojohdannaisista Korkotuotot 37,3 22,8 Voitot/tappiot 19,6 6,8 Osakkeista ja osuuksista ja osakejohdannaisista Voitot/tappiot 2,2 0,7 Osinkotuotot 0,8 0,0 Muista Voitot/tappiot 2,9 0,6 Yhteensä 62,8 30,9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistuksista Korkotuotot 30,3 32,0 Voitot/tappiot -20,6-13,3 Yhteensä 9,7 18,7 Valuuttatoiminnasta Voitot/tappiot 15,5 14,2 Suojauslaskennan nettotulos Käyvän arvon suojaus

18 Suojaavien johdannaissopimusten käyvän arvon muutos, netto, josta -47,6-19,5 Antolainapositiota suojaavat johdannaiset 7,6 1,8 Yksittäisiä saamisia suojaavat johdannaiset 9,8 2,8 Velkoja suojaavat johdannaiset -65,0-24,1 Suojattujen kohteiden käyvän arvon muutos, netto,josta 48,5 19,0 Antolainapositio -7,6-1,8 Yksittäiset saamiset -9,7-2,7 Velat 65,8 23,5 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä 88,9 63,3 3 PALKKIOTUOTOT JA -KULUT Palkkiotuotot Antolainauksesta 45,0 39,2 Ottolainauksesta 20,6 19,5 Maksuliikkeestä 59,0 56,5 Omaisuudenhoidosta 134,2 6,4 Takauksista 15,9 12,8 Muut palkkiotuotot 66,2 44,6 Yhteensä 340,9 179,1 Palkkiokulut -81,1-25,3 Palkkiotuotot, netto 259,8 153,9 4 SAAMISTEN ARVONALENTUMISET Lainat ja muut saamiset Arvonalentumiset -52,8-36,3 Arvonalentumisten peruutukset ja palautuneet luottotappiot 51,3 39,2 Yhteensä -1,5 2,9 Saamisten arvonalentumistappiot yhteensä -1,5 2,9 5 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT Rahoitusvaroista ja -veloista Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista Saamistodistukset Korkotuotot 1,3 1,2 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Korkotuotot 3,9-0,8 Voitot/tappiot 0,0 5,0 Osakkeet Voitot/tappiot 33,5 18,0 Osinkotuotot 17,6 20,8 Yhteensä 55,0 43,1

19 Muista varoista ja veloista Sijoituskiinteistöistä Voitot/tappiot 0,3 - Muut 0,1-0,1 Osakkuusyhtiöiden tulos 0,7 3,1 Yhteensä 1,0 3,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 57,4 47,3 6 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -175,2-143,4 Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -24,6-20,3 Muut henkilösivukulut -19,1-17,1 Henkilöstökulut yhteensä -218,9-180,8 7 KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATTAVAT RAHOITUSVARAT JA -VELAT Varat Velat Varat Velat Kaupankäyntivarat/ -velat 1 330, ,8 - Johdannaissopimukset (liite 8) 461,2 507,4 506,2 463,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 588,1-641,4 - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat yhteensä 2 379,6 507, ,4 463,7 8 JOHDANNAISSOPIMUKSET Sopimus/ Käypä arvo Sopimus/ Käypä arvo nimellis- Saamiset Velat nimellis- Saamiset Velat arvo arvo Trading-johdannaiset Korkojohdannaiset OTC-johdannaiset ,3 117,0 146, ,1 171,2 187,7 Pörssijohdannaiset ,7 3,5 3, ,5 2,6 2,2 Valuuttajohdannaiset OTC-johdannaiset 5 752,3 67,9 70, ,5 97,5 115,0 Osakejohdannaiset OTC-johdannaiset 53,5 26,7 11,4 6,5 1,6 1,6 Pörssijohdannaiset 4,6 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0

20 Muut johdannaiset OTC-johdannaiset 869,2 19,8 53,6 353,9 18,9 19,9 Pörssijohdannaiset 157,3 3,7 2,1 28,0 1,9 - Trading-johdannaiset yhteensä ,0 239,8 289, ,6 294,7 327,5 Suojaavat johdannaiset Käypää arvoa suojaavat Korkojohdannaiset 4 358,1 121,9 114, ,1 157,8 82,7 Valuuttajohdannaiset 164,3 8,7 8,5 274,7 0,0 1,8 Osakejohdannaiset 1 328,8 90,8 95,5 447,8 52,5 51,8 Rahavirtaa suojaavat Korkojohdannaiset ,0 1,1 0,0 Suojaavat johdannaiset yhteensä 5 851,2 221,4 218, ,6 211,5 136,3 Johdannaissopimukset yhteensä ,2 461,2 507, ,3 506,2 463,7 9 LAINAT JA MUUT SAAMISET Saamiset luottolaitoksilta Talletukset 206,9 118,6 Vaadittaessa maksettavat 89,7 98,2 Muut kuin vaadittaessa maksettavat 117,2 20,4 Muut luotot 268,6 309,7 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 475,5 428,3 Saamiset asiakkailta Tuotteittain Asuntoluotot 9 685, ,9 Kulutusluotot 920, ,6 Muut henkilöasiakasluotot 1 757, ,9 Rahoitusleasing -saamiset 937,1 766,2 Markkinarahaluotot 15,0 15,0 Muut yritysluotot 7 791, ,2 Kohdistetut arvonalentumistappiot -22,2-17,7 Yhteensä , ,2 Lainat ja muut saamiset yhteensä , ,5 10 SIJOITUKSET Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 61,2 45,9 Myytävissä olevat arvopaperit 279,6 13,6 Sijoituskiinteistöt - 0,8 Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 12,6 16,9

21 Sijoitukset yhteensä 353,4 77,2 11 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liikearvo 5,5 5,5 Muut aineettomat hyödykkeet 59,2 61,7 Yhteensä 64,7 67,2 12 VELAT LUOTTOLAITOKSILLE JA ASIAKKAILLE Velat luottolaitoksille Velat keskuspankeille 0,0 0,0 Talletukset luottolaitoksilta 193,7 664,4 Muut velat luottolaitoksille 422,0 202,2 Yhteensä 615,7 866,6 Velat asiakkaille Talletukset Käyttötilit 2 732, ,3 Säästötilit 1 598, ,7 Maksuliiketilit 4 571, ,9 Markkinarahatalletukset 972, ,9 Muut määräaikaan sidotut talletukset 2 723, ,1 Talletukset yhteensä , ,8 Muut velat Muut velat 41,8 27,9 Velat asiakkaille yhteensä , ,7 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille yhteensä , ,3 13 LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Sijoitustodistukset 2 882, ,9 Joukkovelkakirjalainat 6 777, ,5 Yhteensä 9 660, ,4 Velat, joilla on huonompi etuoikeus Pääomalainat 342,1 351,7 Debentuurit 567,4 399,2 Ikuiset lainat 79,7 89,0 Yhteensä 989,2 839,9 Yleiseen liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä , ,3

22 14 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET Taseen ulkopuoliset sitoumukset Takaukset 2 653, ,2 Pantit Käyttämättömät luottojärjestelyt 4 092, ,9 - alkuperäinen maturiteetti alle 1 v 652,8 641,7 - alkuperäinen maturiteetti yli 1 v 3 439, ,2 Muut peruuttamattomat sitoumukset 0,1 0,1 Yhteensä 6 746, ,2 Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset Annettu vakuus Velat/sitoumukset Annettu vakuus Velat/sitou -mukset Vakuudeksi annettu omaisuus Kaupankäyntivarat ja johdannaissopimukset Kaupankäyntiarvopaperit 1 567, , , ,4 Lainat ja muut saamiset Vakuustalletukset 2 424, , , ,7 Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat yhden vuoden kuluessa 22,1 21,2 yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 52,8 53,5 yli viiden vuoden kuluttua 39,8 43,1 Yhteensä 114,8 117,8

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote 31.12.2009

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote 31.12.2009 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätöstiedote 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki, joka kuuluu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Pörssitiedote 1 (6) Toimintakatsaus Voimajärjestelmän käyttö Suomessa kulutettiin sähköä heinä-syyskuussa 19,4 terawattituntia (19,9 TWh vastaavana aikana

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE

Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE LIIKEVAIHTO JA TULOS Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE Konsernin liikevaihto nousi kauden aikana 406,0 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 382,7 Meur). Liiketulos kasvoi 8,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Yhteenveto Suomen talous piristyi vuoden 2004 alkupuoliskolla. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui vahvana hyvän

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 31.12.2011

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 31.12.2011 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 31.12.2011 Sampo Pankki Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Sampo Pankki on Suomen kolmanneksi suurin pankki

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui hieman edellisvuodesta vuoden 2015 toisella neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot