SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE"

Transkriptio

1 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO PANKKI -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 Sampo Pankki -konsernin voitto ennen veroja nousi 354 miljoonaan euroon (252), vertailuluvut eivät sisällä sijoituspalveluyhtiöitä Nettokorkotuotot kasvoivat 9 prosenttia Kulut yhteensä nousivat 17 prosenttia, joka aiheutui pääosin Baltian toimintojen voimakkaasta kasvusta ja konsernirakenteen muutoksista Oman pääoman tuotto oli 24,5 prosenttia (18,5) Luottokanta kasvoi 14 prosenttia nousten 21,084 miljoonaan euroon Voitto ennen veroja oli toisella vuosipuoliskolla 178 miljoonaa euroa (134) verrattuna 177 miljoonaan euroon (119) ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tulos Muutos Korkotuotot, netto EUR m Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot EUR m Palkkiotuotot, netto EUR m Saamisten arvonalentumistappiot EUR m Liiketoiminnan kulut yhteensä EUR m Voitto ennen veroja EUR m Avainluvut Kulu-tuotto suhde % Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % Vakavaraisuus % Talletukset EUR m 12,598 11,442 1,156 Luotot EUR m 21,084 18,484 2,600 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä FTE 4,429 4, Tilinpäätöstiedotteen luvut eivät tilintarkastettuja. Sampo Pankki konserni on laatinut tilinpäätöksensä vuodelle 2006 Euroopan Unionin hyväksymien voimassa olleiden IFRS-standardien mukaisesti.

2 Tulos Sampo Pankki-konserni menestyi hyvin vuonna 2006 ja voitto ennen veroja parani 354 miljoonaan euroon (252). Tilikauden voitto nousi 274 miljoonaan euroon (191). Vertailuluvut eivät sisällä vuoden 2005 lopussa pankkikonserniin siirtyneitä sijoituspalveluyhtiöitä, joiden vaikutus tilikauden voittoon oli 28 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotoksi muodostui 24,5 prosenttia (18,5), mikä ylitti selvästi tavoitteeksi asetetun 20 prosentin tuoton. Kokonaiskulut nousivat 461 miljoonaan euroon (394). Kulujen kasvu johtui suurelta osin yllä mainitusta sijoituspalveluyhtiöiden liittämisestä Sampo Pankki-konserniin ja Baltian toimintojen voimakkaasta kasvusta. Tämän lisäksi viimeisen neljänneksen kuluihin sisältyy 18 miljoonaa euroa erilaisia bonus- ja kannustinjärjestelmäkuluja, jotka syntyivät suurelta osin Sampo Pankin myynnin aiheuttamana. Kulu-tuottosuhde parani edelleen ja oli 56,5 prosenttia (61,2) Nettokorkotuotot kasvoivat 374 miljoonaan euroon (343) pääasiassa luotonannon kasvaessa vahvasti erityisesti Baltian maissa. Korkomarginaalit kaventuivat henkilöasiakasluottojen osalta. Nettopalkkiotuotot nousivat 260 miljoonaan euroon (154) lähinnä sijoituspalveluyhtiöiden siirron takia, mutta myös sijoituspalveluihin liittymättömät palkkiotuotot kasvoivat. Tase Saamiset asiakkailta kasvoivat 14 prosentilla vuoden 2005 lopusta ja niiden määrä oli miljoonaa euroa (18 484). Asuntoluottojen kasvu jatkui ja luottokanta kasvoi vuositasolla 19 prosentilla miljoonaan euroon. Vuoden lopussa yksityishenkilöille myönnettyjen luottojen osuus koko luottokannasta oli 59 prosenttia ja yritysasiakkaiden osuus 41 prosenttia. Yritysluotot kasvoivat miljoonaan euroon. Maantieteellisesti tarkasteltuna sekä luottojen että talletusten kasvu oli edelleen voimakkainta Baltiassa. Baltian luottokanta kasvoi 2,4 miljardiin euroon (1,4). Luottolaatu säilyi vakaana ja luottojen ja saamisten arvonalennuksia kirjattiin 2 miljoonaa euroa (-3). Talletusten määrä kasvoi vuoden 2005 lopusta 10 prosentilla miljoonaan euroon (11 442). Konsernirakenteen muutokset Sampo Pankki Oyj osti Venäjällä Pietarissa pankkitoimintaa harjoittavan Industry and Finance Bankin (ZAO Profibank). Hallinto

3 Sampo Pankki Oyj:n hallitukseen ovat koko tilivuoden 2006 kuuluneet Björn Wahlroos (puheenjohtaja), Patrick Lapveteläinen (varapuheenjohtaja), Ilkka Hallavo, Mika Ihamuotila ja Maarit Näkyvä. Sampo Pankki Oyj:n toimitusjohtaja tilivuonna 2006 oli Mika Ihamuotila ja toimitusjohtajan sijainen Ilkka Hallavo. Danske Bank A/S:n hankittua Sampo Pankki Oyj:n koko osakekannan, pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa pankin hallitukseen valittiin Peter Straarup (puheenjohtaja), Sven Erik Lystbæk (varapuheenjohtaja), Ilkka Hallavo, Lars Stensgaard Mørch, Thomas Mitchell ja Maarit Näkyvä. Hallitus nimitti pankin toimitusjohtajaksi Ilkka Hallavon ja toimitusjohtajan sijaiseksi Maarit Näkyvän. Henkilöstöryhmien valitsemina henkilöstön edustajina hallituksessa ovat olleet Raili Ikonen ja hänen varamiehenään Juhani Nyyssönen. Henkilöstön edustajat eivät ole varsinaisia hallituksen jäseniä. Heillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Sampo Pankki Oyj:n tilintarkastajana on ollut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund, KHT. Henkilöstö Sampo Pankki konsernin henkilöstön määrä (FTE) kasvoi 339 työntekijällä nousten henkilöön vuoden 2006 lopussa. Henkilöstön kasvu aiheutui pääosin kasvusta Baltian tytäryhtiöissä. Henkilöstöstä 74 prosenttia työskenteli Suomessa ja 26 prosenttia ulkomailla. Henkilöstön keskivahvuus vuonna 2006 oli 4429, kun vuonna 2005 vastaava luku oli Luottoluokitukset Liiketoiminnan myönteinen kehitys sekä julkistettu Sampo Pankin siirtyminen yrityskaupalla Danske Bankin omistukseen vaikuttivat luokituslaitosten arvioihin. Moody s nosti AS Sampo Pankin Financial Strength Ratingin (FSR) luokasta D luokkaan D+ vakain näkymin. Moody s asetti Sampo Pankki Oyj:n A1 ja AS Sampo Pankin A2 luokitukset tarkkailuun mahdollista nostoa varten (review for possible upgrade) sekä nosti AS Sampo Pankin FSR:n näkymät positiivisiksi. Standard & Poor s asetti Sampo Pankki Oyj:n A/A1 luokitukset tarkkailuun mahdollista nostoa varten (CreditWatch with positive implications). Moody s nosti Sampo Pankki Oyj:n A1 (long-term foreign currency debt/deposit rating) luokituksen Aa2 luokkaan vakain näkymin. Samalla Moody's nosti AS Sampo Pankin luokituksen A2 luokasta A1 luokkaan positiivisin näkymin. Standard & Poor's nosti Sampo Pankki Oyj:n luokitukset AA-/A-1+ luokkaan vakain näkymin.

4 Vakavaraisuus Sampo Pankki -konsernin vakavaraisuus oli joulukuun 2006 lopussa 11,9 prosenttia. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 8,3 prosenttia. Vuoden 2005 lopussa vakavaraisuus oli 10,6 prosenttia ja ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 7,6 prosenttia. Vakavaraisuuteen luettavat omat varat olivat joulukuun lopussa yhteensä 2 123,9 miljoonaa euroa (1 742,5). Konsernin riskipainotetut saamiset olivat ,3 miljoonaa euroa (16 466,2). Suurin muutos omissa varoissa viime vuoden loppuun verrattuna oli toukokuussa liikkeeseen laskettu toissijaisiin omiin varoihin luettu 200 miljoonaan euron debentuurilaina. Oma pääoma nousi 1 196,9 miljoonaan euroon (1 017,7), johon sisältyvää rahavirtoja suojaavien johdannaisten arvostusta ei lasketa omiin varoihin. Danske Bank A/S:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Sampo Pankki Oyj maksoi Sampo Oyj:lle yrityskaupan yhteydessä ylimääräisen 25 miljoonan euron osingon alkuvuodesta 2006 maksetun 50 miljoonan euron osingon lisäksi. Riskipainotettujen saatavien ja vastuiden kasvun merkittävin tekijä oli antolainauksen kasvu. Riskienhallinta Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pääomien riittävyys suhteessa liiketoiminnan aiheuttamiin riskeihin. Pakollisen vakavaraisuuslaskelman lisäksi Sampo Pankki -konsernin riskien seurannassa käytetään taloudellisen pääoman mittareita, jotka kuvaavat eri riskien kantamiseksi tarvittavan pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena on riittävästi omaa pääomaa ja pääomalainoja. Merkittävimmät Sampo Pankki -konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja erilaiset liiketoimintariskit kuten muutokset kilpailutilanteessa tai asiakkaiden käyttäytymisessä. Kuva riskeistä liiketoiminnoissa ja toimintaympäristössä ei muuttunut merkittävästi vuonna Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtaisesti IFRS tilinpäätöksessä. Näkymät vuodelle 2007 Sampo Pankki-konsernin toiminnallisen tuloksen odotetaan säilyvän hyvänä vuonna Sampo Pankin toimintojen integroinnin Danske Bank-konserniin odotetaan maksavan noin 200 miljoonaa euroa, josta 70 miljoonan euron arvioidaan toteutuvan vuonna Hallituksen voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 660,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 274,2 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

5 Tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa. Voittovarat jätetään omaan pääomaan. Helsingissä, 13. päivänä helmikuuta 2007 Sampo Pankki Oyj Hallitus Sampo Pankki Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 julkaistaan Sampo Pankki Oyj:n Internetsivuilla osoitteessa viikolla 13. Lisätietoja: Viestintäjohtaja Hannu Vuola, puh Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osuus

6 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSUUS SAMPO PANKKI -KONSERNIN AVAINLUVUT Tuotot yhteensä Milj. e Kulut yhteensä Milj. e Saamisten arvonalentumiset 1) Milj. e 2-3 Voitto ennen veroja Milj. e Kulu-tuotto -suhde % 56,5 61,2 Tase kauden päättyessä Milj. e Oma pääoma kauden päättyessä Milj. e Oman pääoman tuotto 2) % 24,5 18,5 Vakavaraisuus % 11,9 10,6 Henkilöstö kauden aikana keskimäärin Kokonaispääoman tuotto 2) % 1,1 0,9 Omavaraisuusaste % 4,5 4,4 1) Saamisten arvonalentumisiin sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset. (-) tappioiden nettomäärä positiivinen. 2) Tunnuslukujen laskennassa on otettu huomioon omaan pääomaan sisältyvän arvonmuutosrahaston määrä, sekä sen muutos. Ilman arvonmuutosrahaston muutosta Oman pääoman tuotto olisi vuodelta ,8 prosenttia ja vuodelta ,9 prosenttia. Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan.

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA PUOLIVUOSITTAIN Milj. e 7-12/ / / /2005 Korkotuotot, netto 193,7 180,2 178,0 165,0 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 51,5 37,4 31,9 31,4 Palkkiotuotot, netto 128,3 131,5 78,5 75,3 Saamisten arvonalentumiset -6,2 4,7-4,1 7,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot 25,8 31,6 26,7 20,6 Liiketoiminnan muut tuotot 21,0 15,8 21,1 14,6 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 414,1 401,2 332,1 314,0 Henkilöstökulut -116,7-102,2-88,2-92,6 Liiketoiminnan muut kulut -119,7-122,5-110,0-102,9 Liiketoiminnan kulut yhteensä -236,4-224,7-198,2-195,5 Voitto ennen veroja 177,7 176,5 133,9 118,5 Verot -38,6-41,5-32,1-29,0 Tilikauden voitto 139,2 135,0 101,8 89,6 josta Emoyhtiön omistajien osuus 137,0 124,9 99,4 84,7 Vähemmistöosuus 2,4 9,9 2,4 4,8

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA Milj. e Liite 1-12/ /2005 Muutos Korkotuotot, netto 1 373,9 343,0 30,9 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 88,9 63,3 25,6 Palkkiotuotot, netto 3 259,8 153,9 105,9 Saamisten arvonalentumiset 4-1,5 2,9-4,4 Sijoitustoiminnan nettotuotot 5 57,4 47,3 10,1 Liiketoiminnan muut tuotot 36,8 35,7 1,1 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 815,3 646,1 169,2 Henkilöstökulut 6-218,9-180,8-38,1 Liiketoiminnan muut kulut -242,2-212,9-29,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -461,1-393,7-67,4 Voitto ennen veroja 354,2 252,4 101,8 Verot -80,1-61,1-19,0 Tilikauden voitto 274,2 191,3 82,9 josta Emoyhtiön omistajien osuus 261,9 184,1 Vähemmistöosuus 12,3 7,2 TUNNUSLUKUJEN LASKENNASSA KÄYTETYT KAAVAT Kulu- tuotto -suhde, %: Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut.. x 100 Korkotuotot, netto + palkkiotuotot, netto + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %: Liikevoitto +/- arvonmuutosrahaston muutos - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % Liikevoitto + /- arvonmuutosrahaston muutos - verot x 100 Taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma

9 KONSERNITASE Milj. e Liite 12/ /2005 Varat Käteiset varat 1 722, ,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 7, , ,4 Lainat ja muut saamiset , ,5 Sijoitukset ,4 77,2 Aineettomat hyödykkeet 11 64,7 67,2 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 89,9 81,6 Muut varat 453,6 336,1 Verosaamiset 4,1 0,0 Varat yhteensä , ,7 Velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 8 507,4 463,7 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille , ,3 Liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,3 Muut velat 1 013,8 892,0 Verovelat 4,0 2,6 Velat yhteensä , ,0 Oma pääoma Osakepääoma 106,0 106,0 Rahastot 268,6 272,9 Kertyneet voittovarat 808,6 622,0 Emoyhtiön omistajien osuus 1 183, ,0 Vähemmistöosuus 13,7 16,7 Oma pääoma yhteensä 1 196, ,7 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,7

10 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Sampo Pankki -konsernin tilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Research Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. SEGMENTTI-INFORMAATIO Sampo Pankki -konsernin segmenttiraportointi perustuu pankin sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen.segmenttien tulokset raportoidaan kuten ne on raportoitu pankin johdolle. Liiketoimintaalueisiin perustuva raportointi kuvaa toimintaa olennaisilta osin myös maantieteellisesti, koska Itä-Euroopan pankkitoiminta on yksi liiketoiminta-alue. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat, sekä saamiset ja velat on eliminoitu. KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE SEGMENTEITTÄIN 2006 Milj. e Omaisuudenhoito Henkilö- Yritys- ja Itä-Euroopan ja sijoitusrahastot Yhteisöasiakkaat asiakkaat pankkitoiminta Suomessa Muut Eliminoinnit Yhteensä Korkotuotot, netto 232,3 167,1 47,1 0,8-78,4 5,0 373,9 Saamisten arvonalentumiset -7,7 8,2-2,0 0,0 0,0 0,0-1,5 Muut tuotot, netto 102,3 126,8 33,3 55,1 153,9-28,5 442,9 Tuotot yhteensä 326,9 302,1 78,3 56,0 75,5-23,4 815,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -209,1-128,9-51,8-21,4-57,7 7,8-461,1 Voitto ennen veroja 117,8 173,2 26,6 34,6 17,8-15,7 354,2 Varat yhteensä , , ,2 62, , ,9 Lainat ja muut saamiset , , , , ,5 Velat yhteensä 6 058, , ,2 29, , , ,9 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 5 612, , ,0 478, , ,6 Osakkuusyhtiöiden tulokset -0,1-0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 Poistot 3,8 12,8 4,0 0,7 22,2-0,8 42,6 Investoinnit 2,8 0,3 2,7 0,1 15,3 1,0 22,2 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE SEGMENTEITTÄIN 2005 Henkilö- Yritys- ja Itä-Euroopan Milj. e asiakkaat Yhteisö- pankkitoiminta Muut Eliminoinnit Yhteensä

11 asiakkaat Korkotuotot, netto 198,4 147,2 36,0-38,7 0,2 343,0 Saamisten arvonalentumiset -2,6 6,9-1,4 0,1 0,0 2,9 Muut tuotot, netto 82,0 131,2 18,9 79,3-11,3 300,2 Tuotot yhteensä 277,8 285,3 53,4 40,7-11,1 646,1 Liiketoiminnan kulut yhteensä -196,7-121,3-39,2-38,4 1,8-393,7 Voitto ennen veroja 81,1 164,0 14,2 2,3-9,2 252,4 Varat yhteensä 8 965, , , , , ,7 Lainat ja muut saamiset 8 934, , , , ,5 Velat yhteensä 5 712, , , ,0-905, ,0 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 5 515, , ,7 318,6-808, ,3 Osakkuusyhtiöiden tulokset 0,6 1,2 0,0 1,4 0,0 3,1 Poistot 4,4 10,2 3,5 21,3 0,0 39,3 Investoinnit 1,3 1,7 4,6 8,4 0,0 16,0

12 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Arvon- Vähem- Osake- Vara- muutos Voitto- mistön Milj. e pääoma rahasto rahasto varat Yhteensä osuus Yhteensä Oma pääoma ,0 271,1 7,0 578,8 963,1 15,1 978,1 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 3,3 3,3 3,3 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -8,0-8,0-8,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 1,6 1,6 1,6 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -2,1-2,1-2,1 Tilikauden voitto 184,1 184,1 7,2 191,3 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -5,2 184,1 178,9 7,2 186,2 Muut muutokset Osingonjako -141,0-141,0-5,6-146,6 Oma pääoma ,0 271,1 1,8 622, ,0 16, ,7 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 0,0 0,0 0,0 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -0,8-0,8-0,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 14,1 14,1 14,1 - tuloslaskelmaan siirretty määrä -17,6-17,6-17,6 Muuntoerot -0,3-0,3-0,3 Tilikauden voitto 261,9 261,9 12,3 274,2 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -4,3 261,6 257,3 12,3 269,6 Osingonjako -75,0-75,0-15,2-90,2 Osakekannustimet -0,1-0,1-0,1 Oma pääoma ,0 271,1-2,5 808, ,2 13, ,9

13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Milj. e Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 354,2 252,4 Oikaisut: Poistot 43,0 39,6 Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 15,5-44,0 Saamisten arvonalentumiset 10,5 11,6 Muut oikaisut -31,5-14,3 Oikaisut yhteensä 37,4-7,1 Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 42,5 207,7 Lainat ja muut saamiset , ,2 Sijoitukset -253,5 11,0 Muut varat -117,2-49,1 Yhteensä , ,7 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) Kaupankäyntivarat ja johdannaissopimukset -32,6-67,8 Talletukset ja muut velat 922, ,1 Muut velat 122,8 115,8 Maksetut tuloverot -82,0-85,1 Yhteensä 930, ,0 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat , ,7 Investointien rahavirta Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin -5,3 56,9 Luovutustulot tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeista Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin -41,2-37,4 Luovutustulot sijoituksista Investointeihin käytetyt nettorahavarat -46,4 19,6 Rahoitustoiminnan rahavirta Maksetut osingot -90,3-151,0 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut , ,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset , ,3 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 2 160, ,1 Rahavirta yhteensä 421,1 146,0 Rahavarat tilikauden alussa 1 393,7 995,3 Rahavarat tilikauden lopussa 1 814, ,7 Rahavarojen muutos tilikaudella -421,1-398,4 Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: Saadut korot 929,2 739,6 Maksetut korot 467,1-305,7

14 Saadut osingot 17,6 20,8 Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia. Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavaroihin sisältyvät käteiset varat, joka sisältää kassan 40,7 milj. euroa (37,1 milj. euroa) ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 1 681,5 milj. euroa (1 252,6 milj. euroa), sekä vaadittaessa maksettavat saamiset muilta pankeilta 92,5 milj. euroa (103,9 milj. euroa).

15 YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT Yrityshankinnat vuonna 2006 Sampo Pankki Oyj osti Venäjältä Pietarissa pankkitoimintaa harjoittavan Industry and Finance Bankin ( ZAO Profibank). Hankittu osuus äänivallasta on 100%. Nettovarallisuuden erittely, Milj. e Varat Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käteiset varat 0,4 0,4 Lainat ja muut saamiset 0,1 0,1 Sijoitukset 0,2 0,2 Aineettomat hyödykkeet 4,9 Muut varat 0,1 0,1 Varat yhteensä 5,8 0,9 Velat Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 0,4 0,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,1 0,1 Velat yhteensä 0,5 0,5 Nettovarallisuus 5,3 0,4 Hankittu osuus nettovarallisuudesta 100% 5,3 Kauppahinta, Milj. e Maksettu käteisellä 4,8 Hankinnalle kohdistetut kulut 0,4 Yhteensä 5,3 Hankitun yhtiön nettovarat ylittävä hankintamenon osa (4,9 miljoonaa euroa) on katsottu Venäjällä harjoittettavan pankkitoiminnan toimiluvan hankintamenoksi ja käsitelty sen mukaisesti aineettomana hyödykkeenä. Hankittu liiketoiminta kerrytti konsernille liikevaihtoa 0,8 miljoonaa euroa ja nettotulosta 0,1 miljoonaa euroa ajanjaksolta syys-joulukuu Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto ja laskennallinen tilikauden tulos Industry and Finance Bankin ( ZAO Profibank) ennen hankintaa syntyneen liikevaihdon ja tuloksen yhdistämisellä Sampo Pankki-konserniin ei ole oleellista vaikutusta konsernin lukuihin. Yrityshankinnat vuonna 2005 Sampo Pankki Oyj osti Sampo Oyj:ltä seuraavat sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat yhtiöt: Hankittu %-

16 osuus äänivallasta Mandatum Pankkiiriliike Oy 81,3 Mandatum & Co Oy 67,8 3 C Asset Management Oy 60,2 Arvo Omaisuudenhoito Oy 62,0 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 100,0 Sampo Rahastoyhtiö Oy 100,0 Yhteenlasketun nettovarallisuuden erittely, Milj. e Varat Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,3 10,3 Lainat ja muut saamiset 60,9 60,9 Sijoitukset 1,8 1,8 Aineettomat hyödykkeet 1,9 1,9 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,9 0,9 Muut varat 22,6 22,6 Varat yhteensä 98,4 98,4 Velat Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2,1 2,1 Muut velat 81,6 81,6 Velat yhteensä 83,7 83,7 Nettovarallisuus 14,7 Hankittu osuus nettovarallisuudesta 12,2 Kauppahinta 12,2 Liikearvo Kaupat maksettiin käteisellä eikä hankinnoille kohdistettu muita kuluja. Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto ja nettotulos, olettaen että sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat yhtiöt olisi hankittu tilikauden alussa. Laskennallinen liikevaihto Sampo Pankki -konsernin liikevaihto ,8 Sijoituspalvelutoimintaa harjoittavien yhtiöiden liikevaihto ,7 Sampo Pankki -konsernin laskennallinen liikevaihto ,4 Laskennallinen tilikauden tulos Sampo Pankki -konsernin tilikauden tulos ,3 Sijoituspalvelutoimintaa harjoittavien yhtiöiden tulos ,6 Sampo Pankki -konsernin laskennallinen tilikauden tulos ,9

17 MUUT LIITETIEDOT Milj. e 1 KORKOTUOTOT, NETTO Korkotuotot Lainoista ja muista saamisista 897,1 665,0 Muut korkotuotot 5,4 0,4 Yhteensä 902,4 665,4 Korkokulut Veloista luottolaitoksille ja asiakkaille -221,6-145,0 Liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -306,8-180,5 Muut korkokulut -0,1 3,2 Yhteensä -528,5-322,4 Korkotuotot, netto 373,9 343,0 Korkokate Korkotuotot, netto 373,9 343,0 Korot arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotoissa 67,5 54,8 Korot sijoitustoiminnan nettotuotoissa 5,2 0,4 Yhteensä 446,7 398,3 2 ARVOPAPERI- JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT Kaupankäyntivaroista/veloista Saamistodistuksista ja korkojohdannaisista Korkotuotot 37,3 22,8 Voitot/tappiot 19,6 6,8 Osakkeista ja osuuksista ja osakejohdannaisista Voitot/tappiot 2,2 0,7 Osinkotuotot 0,8 0,0 Muista Voitot/tappiot 2,9 0,6 Yhteensä 62,8 30,9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistuksista Korkotuotot 30,3 32,0 Voitot/tappiot -20,6-13,3 Yhteensä 9,7 18,7 Valuuttatoiminnasta Voitot/tappiot 15,5 14,2 Suojauslaskennan nettotulos Käyvän arvon suojaus

18 Suojaavien johdannaissopimusten käyvän arvon muutos, netto, josta -47,6-19,5 Antolainapositiota suojaavat johdannaiset 7,6 1,8 Yksittäisiä saamisia suojaavat johdannaiset 9,8 2,8 Velkoja suojaavat johdannaiset -65,0-24,1 Suojattujen kohteiden käyvän arvon muutos, netto,josta 48,5 19,0 Antolainapositio -7,6-1,8 Yksittäiset saamiset -9,7-2,7 Velat 65,8 23,5 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot yhteensä 88,9 63,3 3 PALKKIOTUOTOT JA -KULUT Palkkiotuotot Antolainauksesta 45,0 39,2 Ottolainauksesta 20,6 19,5 Maksuliikkeestä 59,0 56,5 Omaisuudenhoidosta 134,2 6,4 Takauksista 15,9 12,8 Muut palkkiotuotot 66,2 44,6 Yhteensä 340,9 179,1 Palkkiokulut -81,1-25,3 Palkkiotuotot, netto 259,8 153,9 4 SAAMISTEN ARVONALENTUMISET Lainat ja muut saamiset Arvonalentumiset -52,8-36,3 Arvonalentumisten peruutukset ja palautuneet luottotappiot 51,3 39,2 Yhteensä -1,5 2,9 Saamisten arvonalentumistappiot yhteensä -1,5 2,9 5 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT Rahoitusvaroista ja -veloista Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista Saamistodistukset Korkotuotot 1,3 1,2 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Korkotuotot 3,9-0,8 Voitot/tappiot 0,0 5,0 Osakkeet Voitot/tappiot 33,5 18,0 Osinkotuotot 17,6 20,8 Yhteensä 55,0 43,1

19 Muista varoista ja veloista Sijoituskiinteistöistä Voitot/tappiot 0,3 - Muut 0,1-0,1 Osakkuusyhtiöiden tulos 0,7 3,1 Yhteensä 1,0 3,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 57,4 47,3 6 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -175,2-143,4 Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -24,6-20,3 Muut henkilösivukulut -19,1-17,1 Henkilöstökulut yhteensä -218,9-180,8 7 KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATTAVAT RAHOITUSVARAT JA -VELAT Varat Velat Varat Velat Kaupankäyntivarat/ -velat 1 330, ,8 - Johdannaissopimukset (liite 8) 461,2 507,4 506,2 463,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 588,1-641,4 - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat yhteensä 2 379,6 507, ,4 463,7 8 JOHDANNAISSOPIMUKSET Sopimus/ Käypä arvo Sopimus/ Käypä arvo nimellis- Saamiset Velat nimellis- Saamiset Velat arvo arvo Trading-johdannaiset Korkojohdannaiset OTC-johdannaiset ,3 117,0 146, ,1 171,2 187,7 Pörssijohdannaiset ,7 3,5 3, ,5 2,6 2,2 Valuuttajohdannaiset OTC-johdannaiset 5 752,3 67,9 70, ,5 97,5 115,0 Osakejohdannaiset OTC-johdannaiset 53,5 26,7 11,4 6,5 1,6 1,6 Pörssijohdannaiset 4,6 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0

20 Muut johdannaiset OTC-johdannaiset 869,2 19,8 53,6 353,9 18,9 19,9 Pörssijohdannaiset 157,3 3,7 2,1 28,0 1,9 - Trading-johdannaiset yhteensä ,0 239,8 289, ,6 294,7 327,5 Suojaavat johdannaiset Käypää arvoa suojaavat Korkojohdannaiset 4 358,1 121,9 114, ,1 157,8 82,7 Valuuttajohdannaiset 164,3 8,7 8,5 274,7 0,0 1,8 Osakejohdannaiset 1 328,8 90,8 95,5 447,8 52,5 51,8 Rahavirtaa suojaavat Korkojohdannaiset ,0 1,1 0,0 Suojaavat johdannaiset yhteensä 5 851,2 221,4 218, ,6 211,5 136,3 Johdannaissopimukset yhteensä ,2 461,2 507, ,3 506,2 463,7 9 LAINAT JA MUUT SAAMISET Saamiset luottolaitoksilta Talletukset 206,9 118,6 Vaadittaessa maksettavat 89,7 98,2 Muut kuin vaadittaessa maksettavat 117,2 20,4 Muut luotot 268,6 309,7 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 475,5 428,3 Saamiset asiakkailta Tuotteittain Asuntoluotot 9 685, ,9 Kulutusluotot 920, ,6 Muut henkilöasiakasluotot 1 757, ,9 Rahoitusleasing -saamiset 937,1 766,2 Markkinarahaluotot 15,0 15,0 Muut yritysluotot 7 791, ,2 Kohdistetut arvonalentumistappiot -22,2-17,7 Yhteensä , ,2 Lainat ja muut saamiset yhteensä , ,5 10 SIJOITUKSET Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 61,2 45,9 Myytävissä olevat arvopaperit 279,6 13,6 Sijoituskiinteistöt - 0,8 Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 12,6 16,9

21 Sijoitukset yhteensä 353,4 77,2 11 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liikearvo 5,5 5,5 Muut aineettomat hyödykkeet 59,2 61,7 Yhteensä 64,7 67,2 12 VELAT LUOTTOLAITOKSILLE JA ASIAKKAILLE Velat luottolaitoksille Velat keskuspankeille 0,0 0,0 Talletukset luottolaitoksilta 193,7 664,4 Muut velat luottolaitoksille 422,0 202,2 Yhteensä 615,7 866,6 Velat asiakkaille Talletukset Käyttötilit 2 732, ,3 Säästötilit 1 598, ,7 Maksuliiketilit 4 571, ,9 Markkinarahatalletukset 972, ,9 Muut määräaikaan sidotut talletukset 2 723, ,1 Talletukset yhteensä , ,8 Muut velat Muut velat 41,8 27,9 Velat asiakkaille yhteensä , ,7 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille yhteensä , ,3 13 LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Sijoitustodistukset 2 882, ,9 Joukkovelkakirjalainat 6 777, ,5 Yhteensä 9 660, ,4 Velat, joilla on huonompi etuoikeus Pääomalainat 342,1 351,7 Debentuurit 567,4 399,2 Ikuiset lainat 79,7 89,0 Yhteensä 989,2 839,9 Yleiseen liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä , ,3

22 14 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET Taseen ulkopuoliset sitoumukset Takaukset 2 653, ,2 Pantit Käyttämättömät luottojärjestelyt 4 092, ,9 - alkuperäinen maturiteetti alle 1 v 652,8 641,7 - alkuperäinen maturiteetti yli 1 v 3 439, ,2 Muut peruuttamattomat sitoumukset 0,1 0,1 Yhteensä 6 746, ,2 Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset Annettu vakuus Velat/sitoumukset Annettu vakuus Velat/sitou -mukset Vakuudeksi annettu omaisuus Kaupankäyntivarat ja johdannaissopimukset Kaupankäyntiarvopaperit 1 567, , , ,4 Lainat ja muut saamiset Vakuustalletukset 2 424, , , ,7 Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat yhden vuoden kuluessa 22,1 21,2 yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 52,8 53,5 yli viiden vuoden kuluttua 39,8 43,1 Yhteensä 114,8 117,8

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 Sampo Pankki Oyj 7.8.2008 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Konsernirakenteen muutokset Arvo Omaisuudenhoito Oy:n vähemmistöosuus ostettiin maaliskuussa 2008

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Saamiset asiakkailta kasvoivat 798,0 miljoonalla eurolla vuoden 2007 lopusta ja niiden määrä oli ,8 miljoonaa euroa (25 292,8).

Saamiset asiakkailta kasvoivat 798,0 miljoonalla eurolla vuoden 2007 lopusta ja niiden määrä oli ,8 miljoonaa euroa (25 292,8). SAMPO PANKKI -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 5.2.2009 Konsernirakenteen muutokset Kiinteistö Oy Salon Örninkatu 15 myytiin helmikuussa 2008 ja osakkuusyhtiö Primasoft Oy (Sampo Pankin osuus osakkeista

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote 31.12.2009

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote 31.12.2009 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätöstiedote 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki, joka kuuluu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote Sampo Pankki Oyj Tilinpäätöstiedote 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki, joka kuuluu

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017 - KORJATTU PÖRSSITIEDOTE 10.8.2017 KLO 9:30 LIIKEVAIHTO KASVOI 40%. - Liikevaihto 26,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa) - Liikevoitto 1,3 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa.

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017 PÖRSSITIEDOTE 9.11.2017 KLO 9:10 TULOS LÄHES KAKSINKERTAINEN - Liikevaihto 40,0 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa) - Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tilikauden voitto oli 0,4 miljoonaa euroa (7,6). Korkokate laski 6,2 miljoonaan euroon (15,0).

Tilikauden voitto oli 0,4 miljoonaa euroa (7,6). Korkokate laski 6,2 miljoonaan euroon (15,0). SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 Tilikauden voitto oli 0,4 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 2,2 miljardin euron antolainakannan Kesäkuussa 2011 ja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot