NIEMELÄN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIEMELÄN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 2014 NIEMELÄN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Heinolan kaupunki

2 Sisällys OSA 1 TOIMINNAN KUVAUS JA ITSEARVIOINTI OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Toiminta-ajatus Niemelän koulun arvot Visio ja keskeiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Oppimiskäsitys Järjestyssäännöt Kurinpito Opetuksen painopistealueet Tuntijako Kieliohjelma JOHTAJUUS SUUNNITTELU JA ITSEARVIOINTI Elävä opetussuunnitelma Itsearviointi YHTEISTYÖ Yhteistyö koulupolun nivelkohdissa Opettajien välinen yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö...13 OSA 2 ARVIOINTI...14 OSA 3 AIHEKOKONAISUUDET IHMISENÄ KASVAMINEN KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS VIESTINTÄ JA MEDIATAITO OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS KESTÄVÄ KEHITYS TURVALLISUUS JA LIIKENNE IHMINEN JA TEKNOLOGIA NIEMELÄN KOULUSSA PAIKALLISUUS OSA 4 TIETOSTRATEGIA JOHDANTO VISIO Resurssit Opetus ja oppiminen Henkilöstön osaaminen...27 OSA 5 LUOKKIEN 0 2 OPETUSSUUNNITELMA...28 OSA 6 LUOKKIEN 3 5 OPPISISÄLLÖT JA HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS...29 OSA 7 LUOKKIEN 6 9 OPPISISÄLLÖT JA HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS...30 OSA 8 OPPIMISEN KOULUNKÄYNNIN TUKI KOLMIPORTAINEN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT OPPILASHUOLTO ERITYISOPETUKSEEN OTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN ERITYISOPETUKSEEN SIIRRETTYJEN OPPILAIDEN OPETUS NIEMELÄN KOULUSSA

3 OSA 1 TOIMINNAN KUVAUS JA ITSEARVIOINTI 1.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Toiminta-ajatus Niemelän koulu on yksi osa Niemelä-taloa, jossa toimii sekä perusopetuksen luokat että varhaiskasvatusyksikkö. Tässä muodossa toiminta alkoi syyskuussa 2013 vuoden kestäneen remontin jälkeen. Talossa järjestetään myös pienten koululaisten iltapäivätoimintaa. Niemelä-talo tarjoaa yhtenäisen toimintaympäristön 0 12-vuotiaille. Samalla se muodostaa vahvan turvaverkon lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Turvallinen ympärisö auttaa lasta kasvamaan aktiiviseksi, luovaksi ja vastuulliseksi yksilöksi yhteisöjensä jäsenenä Niemelän koulun arvot SUVAITSEVAISUUS kunnioitus, avoimuus, joustavuus, kannustavuus, monikulttuurisuus, empaattisuus, aikuisuus ja ammatillisuus, yhteisöllisyys, yksilön huomioiminen OIKEUDENMUKAISUUS tasa-arvo, rehellisyys, yhdenvertaisuus, luottamus, laillisuus, asiakkaiden ja työntekijöiden kuuleminen LUOVUUS (ennakoiva kehittäminen) toiminnallisuus, haasteiden ennakkoluuloton kohtaaminen, kehittäminen, myönteisyys, huumori SITOUTUNEISUUS (tuloksellisuus) jatkuvuus, kannustavuus, tavoitteellisuus, taloudellisuus, johdonmukaisuus, sitoutuminen yhteisiin päätöksiin ja sopimuksiin, vuorovaikutus, ekologisuus TURVALLISUUS fyysisen, sosiaalisen ja henkisen ympäristön turvallisuus, kiireettömyys, toimiva arki 3

4 1.1.3 Visio ja keskeiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Kasvatus- ja opetustoiminnan yleiset periaatteet Niemelän koulu noudattaa valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua Heinolan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Peruskoulun opetussuunnitelma rakentuu yhtenäisen perusopetuksen idealle Visio ja keskeiset tavoitteet Niemelä-talossa lapsi on yhteinen sydämen asia Keinovalikoima tavoitteiden ja vision saavuttamiseksi Varhaiskasvatus ja perusopetus tekevät yhteistyötä arjessa lasten ja varhaisnuorten oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Syyslukukauden 2013 alussa käynnistyi alkuluokkatoiminta, jossa esiopetuksessa olevat lapset ja koulun ensimmäisen luokan oppilaat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Asioita opitaan leikin ja toiminnan kautta. Lastentarhanopettajat, luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat ja päivähoitajat ohjaavat lapsia karusellitunneilla pienryhmissä. Alkuluokkaopetusta on n. 10 h viikossa. Toiminnassa noudatetaan Heinolan kaupungin alkuluokka-opsia. Niemelän koulussa toimii myös kielellisen kuntoutuksen dysfasiapienluokka (KIEKU). Luokassa opiskelee ykkös- ja kakkosluokkalaisia. Koulun tiimit toimivat aktiivisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilökunta on jakautunut opetuksellisiin tiimeihin luokka-asteiden mukaan: alkuluokka, lk:t ja lk:t. Johtotiimi seuraa ja ohjeistaa tiimien toimintaa. 4

5 JOUSTAVAT OPETUSJÄRJESTELYT Opetusryhmien kokoja mukautetaan oppiaineen, oppilasaineksen ja iän mukaan. Ryhmäkokoja voidaan säädellä ryhmäjaoin, yhteisryhmin ja samanaikaisopetuksen keinoin Oppimiskäsitys Oppiminen on tietoinen, opettajan ohjaama ajatteluprosessi, joka perustuu omaan ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaan: aktiiviseen ja tavoitteelliseen toimintaan ja tutkimiseen oivaltamiseen harjoittelemiseen ongelmaratkaisuun itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa vertaisryhmän kanssa Oppimista tapahtuu opittavan aineksen ja aikaisemmin muodostuneiden tietorakenteiden kokonaisuutena Järjestyssäännöt Kouluyhteisön jokaisen jäsenen henkilökohtaisen oppimisen ja kasvamisen turvaamiseksi noudatetaan seuraavia yhteisiä sääntöjä (päivitetty marraskuussa 2010) OPPITUNNIT Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana Oppitunneilla tehtävät suoritetaan ohjeiden mukaisesti ja kaikille annetaan työrauha Koulualueelta poistutaan vain opettajan luvalla Takit naulaan, kengät seinän viereen lähelle luokkaa VÄLITUNNIT (välitunnit vietetään pääsääntöisesti koulun pihalla) Sisällä ei oleskella luvatta ennen koulun alkua eikä välitunnin aikana Tapaturmista ja vaurioista ilmoitetaan välituntivalvojalle tai opettajalle Lumipalloja, kiviä tms. ei saa heitellä Kellon soidessa tullaan viivyttelemättä sisälle Valvojan ohjeita on noudatettava 5

6 RUOKAILU Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutottumuksia ja tapoja Ulkovaatteet, kengät ja reput naulakoihin KOULUMATKAT Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä Polkupyörät ja muut kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla Pyöräillessä käytetään kypärää koulupäivän aikana ja suositellaan kypärän käyttöä myös koulumatkoilla Polkupyörillä ei ajella koulun pihalla 1-2 luokkien oppilaat tulevat kouluun polkupyörillä vain poikkeustapauksissa Koululaisautoissa noudatetaan kuljettajan ohjeita OPPIKIRJAT Oppilas on vastuussa hänelle annetuista oppikirjoista ja muusta materiaalista Oppilas on velvollinen korvaamaan hukkaamansa tai vahingoittamansa kirjan tai muun koulun antaman tarvikkeen. Mikäli kadonnut kirja tai tarvike löytyy myöhemmin, maksettua laskua ei hyvitetä. MATKAPUHELIMET JA KANNETTAVAT SOITTIMET TMS. Koulu ei vastaa, jos puhelin rikkoutuu tai katoaa. Käyttö ja käsittely on kielletty oppituntien aikana. Kannettavien soittimien käyttö on kielletty oppitunneilla. Koulu ei vastaa, jos laite rikkoutuu tai katoaa. KIRJASTO Kirjastossa lainataan Heinolan kaupungin kirjastokortilla Kirjastossa käyttäydytään rauhallisesti YLEISTÄ WC:ssä noudatetaan erityistä puhtautta ja siisteyttä Koulu ja sen ympäristö pidetään siistinä ja hyvässä kunnossa Voimasanoja ei käytetä Ketään ei kiusata Toisen tavaroita ei saa ottaa tai lainata luvatta Pitkinä koulupäivinä terveelliset eväät sallittu opettajan ohjeistuksen mukaisesti 6

7 Tupakointi ja muiden päihteiden käyttö on kouluaikana kielletty VAPAA-AJAN TOIMISTA KOULUN TILOISSA Säännöt koskevat soveltuvin osin koulun tiloissa tapahtuvaa vapaa-ajan toimintaa TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä asiallisesti, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. SÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN Sääntöjen rikkomisesta on seurauksena puhuttelu, kasvatuskeskustelu (KAKE), yhteydenotto kotiin tai jälki-istuntorangaistus ja vahingon sattuessa korvausvelvollisuus Kurinpito (Perusopetuslaki 36 ) Niemelän koulun noudattaa kurinpitoasioissa voimaan tulleita perusopetusta koskevia säädöksiä. Niemelän koulussa ja koulun ulkoalueilla on tupakointi kielletty Kasvatuskeskustelu (KAKE) KAKE-menetelmä on otettu koulussamme käyttöön marraskuussa Sen tarkoituksena on ojentaa oppilasta muulla tavoin, kuin rankaisemalla jälki-istunnolla. Keskustelussa oppilas kertoo KAKE-opettajalle (yleensä luokanopettaja) oman näkemyksensä tapahtuneesta, siihen johtaneista syistä sekä parannusehdotuksensa. Tämän jälkeen oppilas soittaa huoltajalle ja kertoo, mitä on tapahtunut. Tavallisesti myös sovitaan seurannasta. Kotona olisi vielä hyvä keskustella asiasta KaKe-portaat: 1. Perus-KAKE oppilaan - luokanopen/valvojan - vanhempien välillä puhelimitse eli oppilas soittaa vanhemmille keskustelun jälkeen opettajan kuunnellessa vieressä. Opettaja aloittaa ja lopettaa puhelun. 7

8 2. Reksi-KAKE oppilaan - lo vanhempien rehtorin/apulaisrehtorin välillä puhelimitse eli rehtorin/apulaisrehtorin ja opettajan kanssa keskustelu, jonka jälkeen oppilas soittaa vanhemmille opettajan kuunnellessa vieressä. Tieto keskustelusta välitetään oppilashuoltoon. 3. Vanhemmat-KAKE oppilaan - lo vanhempien rehtorin/apulaisrehtorin välillä käydään keskustelu koululla mahdollisimman pian. Tieto keskustelusta välitetään oppilashuoltoon. Vertaissovittelu=VERSO Vertaissovittelu on otettu käyttöön koulussamme maaliskuussa VERSO on Suomen sovittelufoorumin rauhanomainen ja ratkaisukeskeinen tapa ratkaista ristiriitoja kouluissa. Se tuo vaihtoehdon tavanomaisen jälki-istunnon ja puhuttelun sijaan. Koulun oppilaita on koulutettu sovittelijoiksi, jotka sovittelevat tietyn kaavan mukaan oppilaiden ristiriitatilanteita. Jokaisessa sovittelussa allekirjoitetaan sopimus ja sovitaan seurannasta. Sovittelijat ovat vaitiolovelvollisia eivätkä kerro sovittelutilanteesta muille oppilaille tai aikuisille. Koulun aikuiset voivat ristiriitatilanteen nähdessään tehdä sovittelutilauksen. Sovittelijat ja ohjaavat opettajat päivystävät vuorotellen. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kouluun, jos havaitsevat soviteltavia tilanteita Opetuksen painopistealueet Niemelän koulun opetuksellinen painopiste hyvän oppimisen lisäksi on kaikki sellainen toiminta, joka edistää oppilaan terveyttä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Arvostamme ja painotamme työssämme liikunnan tuomaa terveyttä ja toimintakykyä ja sosiaalisesti vastuuntuntoista ja iloista kouluyhteisöä. Lukuvuoden painopistealueet ovat TOIMINNALLINEN OPPIMINEN SÄHKÖISTEN OPETUSMATERIAALIEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN 8

9 Toiminnallinen oppiminen Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja osaan (Lao Tse, 600 ekr) Opetuksessa kiinnitetään huomiota opetusmenetelmiin. Erityisesti painotamme toiminnallisia menetelmiä arkipäivän opetuksessa, esim. erilaisia laajempia projekteja, käytännön kokeita, tarkkaa ympäristön havainnointia. Opettajia kannustetaan laajentamaan oppimisympäristöä ja lähtemään oppilaiden kanssa ulos luokasta. Taito- ja taideaineet sekä liikunta tarjoavat oivallisen mahdollisuuden tekemisen kautta oppimiseen. Kädentaidot nostetaan esille. AIHEKOKONAISUUDET Lukuvuonna otetaan aihekokonaisuuksista esille viestintä ja mediataidot sekä liikenne. 9

10 1.1.7 Tuntijako Aine ops H:la Äi/Kirj A-kieli B-kieli MA YLT BG/GE FY/KE TT 0,6 1,4 1 UE/ET/ORT HI/YHT MU KU KÄ/TN/TS LI KO OPO 0,4 0, VAL. 1(atk) H:LA A (2) (2) (12) (12) YHT

11 1.1.8 Kieliohjelma A1-kieli: Kaikille oppilaille yhteisenä kielenä alkaa englannin kieli toiselta luokalta (1vvh). Vieraan kielen opetusta voidaan järjestää kerhomuotoisena kaikilla luokka asteilla JOHTAJUUS Rehtori vastaa koulun päivittäisestä toiminnasta. Hänen apunaan ja sijaisenaan toimii apulaisrehtori. Johtotiimi suunnittelee ja seuraa yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa koulun toimintaa lukuvuoden aikana. Johtotiimiin kuuluu rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi kaksi opettajajäsentä, koulunkäyntiavustaja ja koulusihteeri. Johtotiimi kokoontuu viikottain. Kaikki opettajat ja avustajat kuuluvat pedagogisiin tiimeihin luokka-asteittain: alkuopetus-, kolmos-nelos- sekä viitos-kuutostiimit. Tiimien vetäjinä toimivat johtotiimin opettajajäsenet. Avustajatiimi koostuu koulunkäyntiavustajista. Se suunnittelee yhdessä rehtorin ja erityisopettajan kanssa avustajaresurssin käyttöä. Tiimi kokoontuu tarvittaessa. Kehityskeskustelut käydään lukuvuosittain jokaisen yhteisöön kuuluvan henkilön kanssa. Opettajien tiimi- ja kokousaika on kerran viikossa, jolloin käsitellään mm. ajankohtaisia asioita. Keskusteleva opettajainkokous pidetään kerran kuussa tiimiaikaan. 11

12 1.3 SUUNNITTELU JA ITSEARVIOINTI Elävä opetussuunnitelma Niemelän koulu noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua Heinolan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Ainekohtainen opetussuunnitelma löytyy koulun kotisivuilta. Vuosittaisessa työsuunnitelmassa tarkennetaan opetussuunnitelmaa Itsearviointi Koululle laaditaan vuosittain työsuunnitelma, johon kirjataan yksittäisiä koulun pitkän tähtäyksen suunnitelmaa tukevia osioita. Osioille laaditaan portaittainen tavoite- ja arviointikriteeristö. Tavoitteiden toteuma arvioidaan lukuvuoden lopuksi. 1.4 YHTEISTYÖ Yhteistyö koulupolun nivelkohdissa Niemelän koulu on 1-6 luokkien koulu. Ensimmäinen siirtymäkohta on esikoulusta ekaluokkalaiseksi tultaessa. Alkuluokkamalli tasoittaa eskarilaisen tietä koululaisiksi. Päivittäinen yhteistyö varhaiskasvatushenkilöstön kanssa lisää oppilastuntemusta ja helpottaa kouluun siirtymistä. Yläkouluun siirtymistä helpotetaan mm. erilaisilla tutustumistilaisuuksilla niin oppilaille ja vanhemmille. Oppilaanohjaajat, erityisopettaja ja luokanopettajat huolehtivat oppilaiden mahdollisimman sujuvasta siirtymisestä uuteen kouluun 7. luokalle 6. luokan kevätlukukauden aikana. 12

13 1.4.2 Opettajien välinen yhteistyö Opettajat tekevät yhteissuunnittelua niin luokkatuntien kuin opetussuunnitelmien osalta. Työparityöskentely on Niemelän koulun kantava voima. Opettajat muodostavat työpareja luokka-asteittain tai aineopettajien kanssa. Tuntikehyksestä on varattu resurssitunteja samanaikaisopetuksen mahdollistamiseksi. Yhteissuunnitteluun on varattu tiimiaika Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodeille tiedotetaan yhteistiedottein ja oppilas- ja luokkakohtaisin tiedottein. Koululla on aktiivisessa käytössä Wilma-ohjelmisto, joka helpottaa yhteyden pitoa koteihin. Luokkakohtaisia vanhempainiltoja pidetään vuosittain. Aine- tai aihekohtaisia iltatilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Vanhempaintiimi toimii koulun oppilaiden hyväksi. Huoltajat ovat kouluun kiitettävästi yhteydessä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikoittain. 13

14 OSA 2 ARVIOINTI Niemelän koulun arviointi noudattaa Heinola kaupungin opetussuunnitelmaa. 14

15 OSA 3 AIHEKOKONAISUUDET 3.1 Ihmisenä kasvaminen Ihmisenä kasvamisen teema sisältyy punaisena lankana kaikkeen opetukseen. Se näkyy koulun arjessa (KaKe, KiVa, VerSo, kummitoiminta, välkkärit, oppilaskunta). Itsearviointia koulussamme opetellaan ensimmäisestä luokasta alkaen. Arvioinnin kautta oppilaalle muodostuu käsitys omasta kyvykkyydestä ja keinoista kehittämiseen.tarkoitus on, että oppilas tietää oppimisprosessin alusta lähtien arviointiperusteet ja oppimisen tavoitteet. Oppilaat ovat myös mukana asettamassa tavoitteita omalle oppimiselleen. He oppivat myös antamaan palautetta ja toisilleen. Koulussamme käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joiden kautta oppilaiden opiskelutaidot harjaantuvat. Oppilaita kannustetaan oman oppimisprosessin etenemisen tarkkailuun ja oman toiminnan tavoitteellisuuteen. Koulussamme noudatetaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteita. Oppilaita tuetaan ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Käyttäytymis- ja järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa ja luokalle luodaan omat säännöt yhteistyössä koko luokan kesken. Erilaisiin ihmisiin ja ammatteihin tutustutaan vierailijoiden kautta (mm. seura- kunnasta, palolaitokselta, poliisista). Koulustamme tehdään erilaisia tutustumiskäyntejä ja vietetään teemapäiviä. Ihmisenä kasvun aihekokonaisuus näkyy koulumme arjessa esimerkiksi seuraavasti: Ryhmäytymispäivät Luokkajuhlat Liikuntapäivät Kirjastovierailut Taidenäyttelyt 15

16 Teatteriesitykset Luontoretket Luokkaretket Opintoretket Leirikoulut Erityisluokkaintegraatio Kouluterveydenhuolto Oppilashuolto Nivelvaiheiden ryhmäytyminen: päiväkodin ja koulun yhteistyö Tutkiva oppiminen Ryhmätyöt ja yhteistoiminnallinen oppiminen Portfoliotyöskentely Jatkuva arviointi Opetetaan oppilaille rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista (esim. hampurilaismalli) Hyvien ja kohteliaiden käytöstapojen harjoitteleminen 3.2 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Keskitytään suomalaisuuteen ja muihin kulttuureihin. Edetään suomalaisuudesta kohti muiden maiden kulttuureja. Esim. maahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia ja kulttuuritaustaa voidaan hyödyntää. Tutustutaan erilaisiin järjestöihin ja sidosryhmiin esim. Unicef. Koulun yhteistyöverkostoa pyritään laajentamaan. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys-teema on esillä koulumme jokapäiväisessä toiminnassa mm. seuraavasti: Kulttuurin ja kansainvälisyyden teemoihin liittyvä opetus esimerkiksi integroituna seuraavissa oppiaineissa: historia, uskonto/elämänkatsomustieto, maantieto, musiikki, käsityöt, äidinkieli, vieraat kielet, liikunta, kuvataide, ympäristö- ja luonnontieto Erilaiset projektit 16

17 Suvaitsevaisuuskasvatus Vieraisiin uskontoihin tutustuminen Suomalaiset ja eri maiden sadut ja tarinat ja niiden hyödyntäminen opetuksessa Ystävyyskoulut Kannustetaan oppilaita kansainväliseen kirjeenvaihtoon Internetin ja multimedian hyödyntäminen opetuksessa Koulun omat olympialaiset ja muut urheilupäivät Kansainvälisten urheilutapahtumien seuraaminen Kulttuuriviikot, jolloin keskitytään omaan tai muiden kulttuureihin 3.3. Viestintä ja mediataito Viestintä ja mediataito niveltyy monella tavalla koulun opetukseen ja sitä voidaan toteuttaa monipuolisesti kaikissa oppiaineissa. Lisäksi osallistutaan valtakunnallisiin aikakaus- ja sanomalehtiviikkoihin. Medialukutaidon opetuksessa painotetaan kriittisyyttä. Tietotekniikkaa käytettäessä perehdytään myös nettietikettiin, tietoturva- ja tekijänoikeusasioihin. Mediaa pyritään käyttämään monipuolisesti tiedonlähteenä. Sitä käytetään myös itseilmaisun välineenä ja viestien tulkinnassa. Oppilaita ohjeisttetaan vastuulliseen sosiaalisen median käyttöön. Teemme yhteistyötä eri medioiden esim. YLE:n uutisluokkaprojekti. Kartoitetaan myös mahdollisuuksia tuottaa materiaalia eri medioihin. Yhteistyöverkostoja asiantuntijoiden ja vierailujen muodossa hyödyntämään. Viestintä ja mediataito näkyy arjessamme esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Integroituna oppiaineisiin, erityisesti äidinkieleen ja kuvataiteeseen Eri luokat tuottavat luokkalehtiä ja uutisia Koko koulun yhteisen seinälehden tuottaminen Lähdekritiikki nettiselailussa ja painetuissa lähteissä Kirjoitetaan lehtijuttuja esimerkiksi lehtien yleisönosastopalstalle Mahdollisuuksien mukaan tuotetaan materiaalia esimerkiksi opetukseen eri medioilla ja TVT-välineillä Tutustutaan eri medioihin ja sosiaaliseen mediaan Toteutetaan esimerkiksi luokan omaa blogia 17

18 Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan interaktiivisia oppimisympäristöjä Käytetään Wilmaa huoltajien ja oppilaiden sekä koulun välisessä viestinnässä 3.4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuus toteutuu koulussamme monella tavalla. Oppilaskuntatoiminta on osallistuvaa vaikuttamista parhaimmillaan. Se tekee ehdotuksia koulun arkipäivään, organisoi ja järjestää erilaisia projekteja ja tapahtumia. Kummitoiminta luo vertaistukeen pohjautuvaa turvallisuutta. Vertaissovittelu antaa eväitä ongelmien selvittelyyn. Sovittelutaitoja pyritään harjoittamaan koko koulun laajuisesti. Oppilaiden tietoisuutta erilaisista vaikuttamiskeinoista lisätään, ja harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa luokkatilanteissa. Tämä tulee esille esimerkiksi pienissä teoisa arjessa esim. joukkuejaoissa liikuntatunneilla ja turnauksissa. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa erilaisiin vaikutustilanteisiin ja ilmaisemaan mielipiteensä. Esimerkkinä voidaan tutustua ja seurata päätöksentekoa paikallisella tasolla. Unicef-kouluna harjoittelemme hyväntekeväisyyttä ja vastuunkantoa maailman hädässä olevista ihmisistä. Osallistumme myös esimerkiksi Nälkäpäiväkeräykseen. Näin luodaan tietoisuutta erilaisista hyväntekeväisyyden muodoista. Käytännössä osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys näkyvät koulussamme esimerkiksi seuraavasti: Luokan omat vaalit tai äänestykset Luokan omien sääntöjen luominen Projekteihin ja toiminnan suunnitteluun osallistuminen Varojen keruu luokkaretkiä/leirikouluja tms. varten Diskojen järjestäminen Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoinen auttaminen o Vierailut päiväkodeilla tai palvelutaloilla tai vanhainkodeilla Yrittäjyysesittelyt tai -vierailut Monipuoliseen harrastus- ja kerhotoimintaan tutustuminen 18

19 Omien mielipiteiden ilmaiseminen ja perusteleminen Pitkäjänteisyyttä vaativien projektien toteuttaminen Huoltajien haastattelu työelämään liittyen ja mahdollisuuksien mukaan esim. työpaikkavierailut 3.5. Kestävä kehitys Kestävässä kehityksessä tulee painottua ekologisuus, taloudellisuus, sosiaalinen puoli ja kulttuurisuus. Koko koulupolun ajan oppilaille korostetaan kestävän kehityksen tärkeyttä kaikessa toiminnassa. Opetus aloitetaan aivan lähiympäristöstä ja laajennetaan vähitellen koko maailmaa koskevaksi asiaksi. Sosiaalisella puolella kestävä kehitys näkyy hyvinvointikasvatuksessa. Kulttuurisella puolella korostuu kulttuurin säilyttämisen ja vaalimisen periaatteet. Oppilaita opastetaan arvioimaan oman kulutuksen ja arkikäytäntöjen vaikutuksia ja kestävään kehitykseen. Omien valintojen avulla pystyy vaikuttamaan sekä omaan että yhteiseen tulevaisuuteen, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Käytännössä kestävä kehitys näkyy esimerkiksi seuraavasti: Koululle jääneiden vaatteiden/varusteiden hyödyntäminen Kouluvihkojen/ -kirjojen järkevä ja säästeliäs käyttö Ohjataan ekologisesti järkevään ravinnon käyttöön Liikkumisen ympäristöystävällisyys Siivouspäivät lähiympäristössä, talkoopäivät KeKe-agentit Kierrätysmateriaalit kuvataiteessa ja käsitöissä Materiaalien kierrättäminen (esim. varustusten hankkiminen seuroilta/lähiseudun toimijoilta) Oman kulutuksen seuranta jos mahdollista ja sen opettaminen Veden- ja sähkönkulutuksen seuraaminen Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen Perinteisten taitojen ylläpito, esimerkiksi: 19

20 o Veistäminen o Neulominen, virkkaaminen, koneompelu o Perinneleikit o Sadut, Kalevala, Raamattu o Perinteiset juhlat Rentoutumisen harjoittelu, riittävän levon merkitys Omasta kehosta huolenpitäminen Päivärytmi ja sen tarkkailu Terveyskasvatus Omien rajojen tunteminen Luontoretket, luontoliikunta Lajintuntemuksen opettaminen Vierailut esim. kulttuurihistoriallisissa kohteissa Omien valintojen vaikutusten tiedostaminen ja toimiminen tavoitteellisesti esim. luonnonsuojelun puolesta Ympäristön muutosten seuraaminen ja niiden syyt ja seuraukset Käyttöesineiden valmistaminen ja huoltaminen, kierrättäminen ja uusien käyttötarkoitusten kehittäminen Tuotteiden elinkaarien selvittäminen ja tarkkailu 3.6. Turvallisuus ja liikenne Turvallisuusasioihin kiinnitetään koulun arjessa aina huomiota jatkuvalla seurannalla ja ohjeistuksella. Lukukauden alussa käydään tietyissä oppiaineissa (TN, TS, FK, LI,...) työturvallisuus- ja hygienia-asiat läpi. Liikenteessä liikutaan aina erityistä varovaisuutta noudattaen. 1.- ja 2. luokkalaiset eivät tule kouluun pyörillä. Pyöräilykypärää käytetään aina kouluaikana pyöräiltäessä. Lukuvuoden alussa ja aikana muistutetaan liikennesääntöjen noudattamisesta ja turvallisesta liikkumisesta. Poliisi vierailee koulussamme lukukauden aikana. Hätänumeron käyttöä opastetaan. 20

21 Koulussa on päivitetty turvallisuussuunnitelma. Oppilaiden kanssa harjoitellaan poistumista esim. tulipalon sattuessa ja toimimista kriisitilanteissa. Koulussamme on käytössä valtakunnallinen KiVa (kiusaamisen vastainen) ohjelma. Kiusaamistapaukset käsitellään kiva-tiimissä. Oppilaille tehdään kiusaamiskyselyitä, jonka avulla pyritään selvittämään mahdolliset ongelmatilanteet. Vakavammissa tapauksissa kiusaamisesta laaditaan aina muistio, jonka asianomaiset allekirjoittavat. Pienempiin tapauksiin käytetään vertaissovittelumallia (VerSo). Opettajat seuraavat oman luokkansa kaverisuhteita ja tekevät tarvittaessa toimenpiteitä niihin liittyen. Terveystiedossa käsitellään yhteiskunnan hyvinvointipalveluja ja terveyttä edistävää toimintaa. Päihdevalistusta annetaan eri oppiaineissa oppilaiden ikä huomioon ottaen. Yhteistyötä tehdään esim. nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa. Tupakointi on ehdottomasti kielletty. Terveydenhoitaja on tavattavissa koulussa joka päivä. Kouluruokailu on osa koulun terveyskasvatusta. Noutopöytään on joka aterialla kuvattu lautasmalli, joka ohjaa terveyttä edistävään ruokavalioon. Koulun järjestyssääntöjen ja sopimusten sekä erilaisten käytänteiden tarkoitus on auttaa arjen sujumista ja edistää oppilaiden hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyötä tehdään tiivisti vanhempien kassa (vanhempainryhmä). Käytännössä turvallisuus ja liikenne näkyvät koulussamme esimerkiksi seuraavasti: Hyvinvointikasvatus Jalankulkijan/pyöräilijän liikkuminen pimeässä/liukkaalla esim. heijastimien käyttö Hyvä ja turvallinen käytös julkisissa kulkuneuvoissa Yleisten sairauksien läpikäynti ja hoito-ohjeet Pitkäaikaissairauksien läpikäynti varsinkin jos luokalla näitä sairastavia lapsilla ottaen huomioon lapsen ja huoltajan näkökulman Ensiapukasvatus, paloturvallisuus o Esimerkiksi retkillä o Erityisesti oppituntien yhteydessä ennaltaehkäisevää puolta (esim. 21

22 käsityöt) o Ensiaputaitojen opettelu Itsepuolustukseen ja itsensä suojeluun kasvattaminen o Avunpyytämisen korostaminen o Uhkaavien tilanteiden tunnistaminen o Suojautuminen/pakeneminen Päihteettömyyskasvatus o Vierailut ja vierailijat o Haittojen ja vaarojen selvittäminen ja niistä keskustelu Vaaranpaikkojen tunnistaminen Oma toimiminen ja valinnat onnettomuuksien ehkäisemisenä, riskikäyttäytymisen ja uhkarohkeuden välttäminen Omien tunteiden käsittely Seksuaalikasvatus ja seurustelu o Vierailut ja vierailijat Oman koulumatkan turvallisuuden tarkastelu, koulun ympäristön turvallisuuden tarkastelu Vesiturvallisuus ja jäillä liikkuminen 3.7. Ihminen ja teknologia Niemelän koulussa Oppilas oppii käyttämään teknisiä laitteita rohkeasti, asianmukaisesti ja vastuullisesti. Tämä tapahtuu eri luokka-asteilla ja eri aineissa. Tavoitteena on oppia käyttämään eri teknologioita tarkoituksenmukaisesti. Tietokoneen käyttöä opiskellaan monipuolisesti joka luokka-asteella. Oppilas oppii Internetin järkevän eettisen käytön. Tavoitteena on, että kaikissa luokissa on vähintään yksi tietokone oppilaiden käytössä. Tavoitteen on myös, että kaikissa luokissa on toimivat dokumenttikamerat ja videotykit. Lisäksi yhdessä luokassa on interaktiivinen taulu. 22

23 Koulun kirjaston lainaus (sama kortti) ja luettelointi toimii sähköisesti yhteistyössä Heinolan kaupunginkirjaston kanssa. Oppilas oppii käyttämään matkapuhelinta kohteliaasti ja hyödyntämään sen toimintoja. Käytäntö: Työkaluohjelmien käyttö o Tekstinkäsittely o Graafiset esitykset o Taulukkolaskenta jne. Tiedonhakutaidot ja relevantin tiedon etsiminen Pyritään hyödyntämään teknologiaa mahdollisimman laajasti ja tarkoituksenmukaisesti eri oppiaineiden opetuksessa Teknologian ymmärtäminen Koneiden merkitys ihmiselle Korostetaan toiminnallisia työtapoja Teknologian turvallinen käyttäminen o Työergonomian merkitys 3.8. Paikallisuus Yhteistyö päiväkotien kanssa/aluetiimitoiminta Tutustuminen seurakunnan toimintaan (luterilainen ja ortodoksinen) Museokäynnit (näyttelyt, Kivalterin talo, paikallishistoria) Tutustuminen lintutaloihin, luontoretket ja kaupunkiretket Poliisilaitokseen ja palolaitokseen tutustuminen Liikunnanohjaajaopiskelijat Suomen urheiluopistolta pitävät näytetunteja Urheiluseurojen ym. esittelyjä Eri alojen asiantuntijat vierailevat koululla, vierailut Ympäröivän luonnon, ympäristön ja yritysten hyödyntäminen Kaupunkisuunnistus Oman asuinalueen ja koulun ympäristön tutkiminen ennen ja nyt 23

24 Uuno Kailas, Kaarina Helakisa Yhteistyö heinolalaisten kulttuurivaikuttajien kanssa 24

25 OSA 4 TIETOSTRATEGIA 4.1. Johdanto Suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitys perustuu korkealaatuiseen ja jatkuvasti uudistuvaan osaamiseen. Tämän kaiken takana on laadukas koulutus, hyvä tekniikka ja riittävät tukipalvelut. Niemelän koulu pyrkii vastaamaan tähän yhteiskunnan haasteeseen tarjoamalla oppilailleen opetusta, jossa otetaan huomioon jatkoopiskelussa ja työelämässä tarvittavat tietotekniset valmiudet. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään tasapuolisesti muiden opetusmenetelmien ohella kaikissa oppiaineissa. 4.2 Visio Resurssit Niemelän koulun visio pohjautuu Heinolan kaupungin koulutustoimen tietostrategiaan: Heinolan koulujen tietotekninen laitteisto on ajanmukaista ja riittävää. Henkilöstö on saavuttanut Ope.fi-suositusten mukaisen tason ja hyödyntää tietotekniikkaa aktiivisesti. Oppilaat käyttävät tietotekniikkaa opinnoissaan hyödyntäen laitteistoja ja ohjelmistoja monipuolisesti. Sähköinen tiedottaminen on tehokkaassa käytössä (sähköposti, Wilma ja ym. kanavia esim. erilaisten sidosryhmien välillä (oppilaat, opettajat, vanhemmat, koulutoimi, kunta). Uudet kannettavat mobiililaitteet tuodaan osaksi koulun arkea. Koululle on jo hankittu tablettitietokoneita oppilaiden käyttöön. Lisää laitteita hankitaan määrärahojen puitteissa. 25

26 Opetuksen sisältö määritellään koulun opetussuunnitelmassa. Oppilaita kannustetaan tietotekniikan käyttöön oppitunneilla ja kotitehtävissä. Annetaan etätehtäviä sekä käytetään erilaisia verkko-opetusmuotoja Opetus ja oppiminen luokat tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen tutustuminen tietokoneen yleisiin käyttömahdollisuuksiin (netti, ohjelmat) tietokone tutuksi: sisältäen esim. hiiren käytön harjoittelua kirjainten löytäminen näppäimistöltä ipadit tutuksi luokat kansiorakenteen omaksuminen, tallentaminen ja tulostus kirjainten löytäminen näppäimistöltä tekstin kirjoittaminen, tallennus ja tulostus opettajan johdolla piirustusohjelmiin tutustuminen internetin mahdollisuuksien hyödyntäminen ipadit tutuksi luokat tekstinkäsittelyn opettelua useiden ohjelmien samanaikainen käyttäminen internetin käyttöä tiedonhakuun internetin oppimateriaalien käyttö internetin käytön toimintakulttuurin tunteminen (nettietiketti) lähdetiedon oikeellisuuden arviointi yhdessä opettajan kanssa tekijänoikeuden tiedostaminen tekstinkäsittelyohjelmien eriyttävä käyttö esitysgrafiikkaohjelmien hyödyntäminen koulutyössä tietotekniikan perussanaston hyvä hallinta 26

27 sosiaaliseen mediaan tutustuminen ja vastuullisen käytön omaksuminen (kasvu vastuulliseksi tietoyhteiskunnan jäseneksi) internetin käyttöön liittyvien riskien tiedostaminen internetistä saadun tiedon luotettavuuden arviointi ja soveltaminen omiin käyttötarkoituksiin ipadien hyötykäyttö Henkilöstön osaaminen Henkilöstä kannustetaan jatkuvaan aktiiviseeen kouluttautumiseen alan nopean kehittymisen vuoksi. 27

28 OSA 5 LUOKKIEN 0 2 OPETUSSUUNNITELMA Niemelän koulu noudattaa Heinola kaupungin opetussuunnitelmaa. 28

29 OSA 6 LUOKKIEN 3 5 OPPISISÄLLÖT JA HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS Niemelän koulu noudattaa Heinola kaupungin opetussuunnitelmaa. 29

30 OSA 7 LUOKKIEN 6 9 OPPISISÄLLÖT JA HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS Niemelän koulu noudattaa Heinola kaupungin opetussuunnitelmaa. 30

31 OSA 8 OPPIMISEN KOULUNKÄYNNIN TUKI 8.1. Kolmiportainen tuki YLEINEN TUKI NIEMELÄN KOULUSSA Yleisen tuen tukimuotoja ovat: eriyttäminen, tukiopetus, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuoltotyö, läksyklubi, luokka-avustaja, oppilaiden vahvuuksien huomioiminen opetustilanteissa, kerhot, palkkitunnit, oppimissuunnitelma, kodin ja koulun välinen yhteistyö, oppilaanohjaajan palvelut (OPO) yläkouluun siirryttäessä. TEHOSTETTU TUKI NIEMELÄN KOULUSSA Tehostetun tuen tukimuotoja yleisen tuen tukimuotojen lisäksi ovat: kohdennetut avustajapalvelut, säännöllinen tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus, kuraattorin, psykiatrisen sairaanhoitajan ja koulupsykologin palvelut, oppimisen kannalta tarkoituksen mukaiset ryhmäjaot, oppimissuunnitelma, eriytetyt kokeet tai muut näytöt, oppilashuoltotyö, muut asiantuntijat (esim. PERTTU-koulu, SIHTI, Etappi), erityisopetuksen koordinaattorin konsultaatio, aktiivinen kodin ja koulun välinen yhteistyö. ERITYINEN TUKI NIEMELÄN KOULUSSA Erityisen tuen tukimuotoja yleisen ja tehostetun tuen muotojen lisäksi ovat: tarvittaessa yksilöllistetyt oppiaineet, HOJKS, kielellisen kuntoutuksen erityisluokka, tarkoituksen mukaiset opetusmateriaalit. 31

32 8.2 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot TUKIOPETUS Niemelän koulussa toteutettavan tukiopetuksen keskeisimpänä tavoitteena on oppilaan kasvaminen ja edistyminen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tukiopetusta annetaan oppilaalle tarvittaessa säännöllisesti tai jaksoittain opettajan tai huoltajan arvion perusteella tai ippilaan sitä toivoessa. Tukiopetusta antaa oma luokanopettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään oppituntien ulkopuolella. Tukiopetus annetaan yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Tukiopetuksesta sovitaan opilaan, opettajan ja huoltajien kesken. Yleiset tukiopetuksen periaatteet on luettavissa koulun kotisivuilta. Niemelän koulussa on tukiopetusresurssia 6 vvh (lv ). OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Niemelän koulussa toteutetaan osa-aikaista erityisopetusta samanaikais-, pienryhmä- sekä yksilöopetuksena. Erityisopettajat tekevät tiiviisti yhteistyötä opettajien kanssa. Opetus tapahtuu luokissa tai pienryhmätilassa samanaikaisesti oppituntien aikana luokkalaisille on tarjolla puheopetusta rajoitetusti. Huoltajille tiedotetaan ja sovitaan osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Niemelän yhtenäiskoulussa on osa-aikaista erityisopetusta 24 vvh. ERITYISOPETUS Niemelän koulussa toimii kielellisen kuntoutuksen (Kieku) erityisluokka, jossa on 1. ja 2. vuosiluokan oppilaita yhteensä kymmenen. Oppilailla on todettu kielellisiä erityisvaikeuksia. Kieku-luokan ykkösluokan oppilaat integroituvat alkuluokan karusellitunneille ja kakkosluokkalaiset osittain yleisopetuksen kakkosluokan opetusryhmiin. 32

33 Muut erityisen tuen piirissä olevat oppilaat ovat integroitu yleisopetuksen ryhmiin, joissa he opiskelevat oman opetussuunnitelmansa (HOJKS) mukaisesti. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Niemelän koulussa on käytössä Wilma-järjestelmä, joka mahdollistaa päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välillä. Huoltajien Wilma-tunnusten lisäksi 6.luokan oppilailla on omat tunnukset. Niemelän koulussa toimii vanhempainryhmä, joka seuraa aktiivisesti koulun toimintaa ja osallistuu erilaisten tapahtumien järjestämiseen. TULKITSEMIS- JA AVUSTAJAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Koulunkäyntiavustajaresurssia hyödynnetään joustavasti eri vuosiluokilla. Sijoittelussa otetaan huomioon tehostetun ja erityisen tuen oppilaat. Koulunkäyntiavustajat toimivat Niemelän koulussa läksyklubin ohjaajina. Oppilaat tulevat opettajansa lähettämänä tai omasta halustaan tekemään läksyjä ohjatusti. Niemelän koulussa on 4 avustajaa, joista yksi on kiinnitetty Kieku-luokkaan. Lisäksi koulussamme on harjoittelijoita, näyttötutkinnon suorittajia, työkokeilijoita ja siviilipalvelusmiehiä oppilaiden tukena. Tarvittaessa kutusutaan tulkki palaverihin. PERUSOPETUSTA TUKEVA MUU TOIMINTA Kerhotoiminta Niemelän koulussa toimii erilaisia kerhoja painottuen alaluokkien oppilaille. Lukuvuonna on ollut mm. askartelu- ja käsityökerho sporttikerho koriskerho kuoro 33

34 kitarakerho välkkäritoimintakerho tanssikerho Lukuvuonna kerhotunnit maksetaan Heinolan kaupungin saamasta valtion koulukerhoavustuksesta. ILTAPÄIVÄTOIMINTA Iltapäivätoiminta antaa luokkalaisille turvallisen iltapäivän tutussa ympäristössä, tuttujen aikuisten ja lasten seurassa. Tavoitteena on tarjota lapselle monipuolisesti rakennettua toimintaa kuuntelemalla lasta, seuraamalla lapsen jaksamista ja hänen kiinnostuksensa kohteita. Toimintaa pyörittävät koulunkäyntiavustajat. Iltapäivähoitomahdollisuus on joka koulupäivä klo asti. Lapsilla on myös mahdollisuus osallistua koulun kerhoihin. Iltapäivän aikana tarjoillaan välipala. Virikkeelliseen iltapäivään voivat hakea myös Seminaarin koulun 1.- ja 2.-luokkalaiset. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan erillistä IP-toimintasuunnitelmaa Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia edistävää toimintaa, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista, jota kaikki koulun aikuiset tekevät. Oppilashuoltoa toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Niemelän koulussa toimii oppilashuoltotyöryhmä (OHTR), joka suunnittelee ja ohjaa oppilashuoltotyötä. 34

35 8.4. Erityisopetukseen ottaminen ja siirtäminen Niemelän koulussa noudatetaan kaupungin yhteisiä käytänteitä erityisopetukseen ottamisesta ja siirtämisestä Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden opetus Niemelän koulussa LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS 1. Laaja-alainen erityisopetus lk. 2. Kielellisen kuntoutuksen luokka (Kieku-luokka). 1. Laaja-alainen erityisopetus, 1 6 luokat Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla on joko yksilö- tai pienryhmäopetusta. Oppilaat käyvät erityisopetuksessa oppituntien aikana. Opetus on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa opetusta, jonka tarkoituksena on auttaa oppilasta lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa tai matematiikassa ilmenneissä vaikeuksissa, harjoittaa luetun ymmärtämisen taitoja ja opiskelutekniikkaa. 1. ja 2. luokan oppilailla on mahdollisuus saada puheopetusta äännevirheiden korjaamiseen. LUOKKAMUOTOINEN ERITYISOPETUS 2. Kielellisen kuntoutuksen luokka (Kieku-luokka) Kieku, kielellisen kuntoutuksen luokka on tarkoitettu heinolalaisille 1-2-luokan oppilaille, joilla on dysfasia-diagnoosi. Opetus on vuosiluokkiin sitoutumatonta. Kiekuluokalla opiskellaan 1. ja 2. vuosiluokan oppisisällöt ja luokalla voi olla 1-3 vuotta. Erityisopetus on suunnitelmallista ja tarvittaessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma yhteistyössä vanhempien ja oppilaan kanssa. Kieku-luokan 1.-luokkalaiset osallistuvat alkuluokan karusellitunteihin (n. 10/vko) ja 2.-luokkalaiset intergroituvat tällöin yleisopetuksen kakkosluokkaan. 35

36 OSA 9 KRIISISUUNNITELMA Niemelän koulussa on päivitetty kriisisuunnitelma. 36

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Koulun nimi: KÄRPÄSEN KOULU

Koulun nimi: KÄRPÄSEN KOULU Koulun nimi: KÄRPÄSEN KOULU Mitä oppimiskokonaisuuksia koulussa jo on? Lukuvuoden aikana neljä Teemapäivää 1.LUOKKA -Äidinkieli: Näytelmän tekeminen, esittäminen. Huom! Tallennusmahdollisuus -Liikunta:

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Koulun nimi: Kariston koulu

Koulun nimi: Kariston koulu Koulun nimi: Kariston koulu L1 ajattelu ja oppimaan oppiminen 1. Käsitteiden avaaminen ja ydinsanojen kerääminen Minä oppijana Elinikäinen oppiminen Luova ajattelu Koulun nimi: Kariston koulu L1 ajattelu

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot