TYÖAJAT LUKUVUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖAJAT LUKUVUONNA 2006 2007"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Perusopetus 3 Tukitoimet 12 Lukiot 14 Sosiaali ja terveysalan oppilaitos.. 17 Kansalaisopisto. 18 TYÖAJAT LUKUVUONNA SYYSLUKUKAUSI ti pe Syysloma to su KEVÄTLUKUKAUSI ma 8.1. la Talviloma ma su Lupapäivä pe Lisäksi lauantai on työpäivä. KAARINAN KAUPUNKI Lautakunnankatu KAARINA puh

2 Iloista kouluvuotta ! Kädessänne on nyt esite, jolla pyrimme antamaan kokonaiskuvan kaarinalaisesta koulutuksesta. Esitteessä on pyritty antamaan perustiedot jokaisesta koulusta ja tiedot, joiden avulla voitte lähemmin ottaa yhteyttä haluamaanne kouluun. Kaarinassa on perusopetuksessa oppilaita syksyllä n Lukiossa opiskelee tällä hetkellä oppilaita 400 ja aikuislukiossa 247. Koulutaipaleensa aloittaa n. 290 lasta. Erityisesti haluan koko kouluväen kanssa toivottaa tervetulleeksi vasta alkajat kaikkiin ykkösluokan opetusta antaviin kouluihimme. Viime elokuussa aloitti toimintansa uusi, 1 9 luokkien Kotimäen koulu Littoisissa. Koulu suunniteltiin tämän päivän tarpeita vastaavaksi niin pedagogisesti kuin rakenteellisestikin. Koulu toimii kokopäiväkoulun periaatteella, jolloin tuetaan lapsen kehitystä myös vapaa aikana. Samaan periaatteeseen pyrimme vähitellen koko Kaarinan koululaitoksessa. Seuraavaksi Ylikylän ja Veitenmäen koulut yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi Koko koululaitoksessa oppilaiden saatavilla on myös oma sähköpostiosoite ja entistä enemmän käytetään tietotekniikkaa opetuksen tukena. Opettajakunta on kouluttautunut ahkerasti hallitsemaan yhteiskunnan vaatimia uusia valmiuksia. Näin saamme opetuksen entistä kiinnostavammaksi ja toivomme oppilaiden motivoituvan koulutyöskentelyyn entistä paremmin. Vanhempien tuki koulutyössä on ensiarvoisen tärkeää. Jokaisessa peruskoulussa on toimivia vanhempainryhmiä. Uskon yhteistyön vanhempien ja koulun kanssa entisestään vahvistuvan. Jokainen lapsi ja nuori kokee olonsa turvalliseksi, jos koululla ja vanhemmilla on yhteinen näkemys kasvatuksesta. Yhteisten pelisääntöjen luominen koulun ja vanhempien välille on muodostunut arkipäiväksi jo useissa kouluissa. Tulevaisuus näyttää, miten hyvin nuo pelisäännöt kannattelevat oppilaita elämässä. Kaikki on kuitenkin kiinni meidän aikuisten määrätietoisuudesta ja vastuusta lapsiamme kohtaan. Tervetuloa koulutielle Merja Lehtonen sivistysjohtaja 2

3 OIKEUS KOULUNKÄYNTIIN Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden. Oppivelvollisuus on täytetty, kun hän saa päättötodistuksen. Vaikeavammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Erityisestä syystä voidaan myöntää lupa koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Päätöksen siitä tekee sivistysjohtaja huoltajan hakemuksesta. Vuodesta 2001 lähtien on Kaarinassa ollut ns. alkuluokka, jolle pääsevät koulun aloituksessa tukea tarvitsevat lapset. Koulupiirejä ei enää ole, mutta koulutoimisto osoittaa kullekin lapselle ns. lähikoulun. Oppilaalla on kuitenkin oikeus hakeutua myös muuhun kouluun. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu toimittamalla koteihin postitettu ilmoittautumislomake vastauskuoressa (postimaksu maksettu) mennessä koulutoimistoon os. PL 22, Kaarina tai faxin välityksellä, faxnro Oppilaalle järjestetään koulukuljetus, kun matka kotoa lähimpään kouluun on yli 5 km. Koulukuljetuksista vastaa osastosihteeri Riitta Paloheimo, puh , e mail: Opetus, oppikirjat ja kouluruokailu ovat oppilaalle peruskoulussa maksuttomia. Lukioissa oppilaat hankkivat itse oppimateriaalin. Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta. PERUSOPETUS KAARINASSA Vuosiluokat Vuosiluokat Auranlaakson, Hovirinnan, Kotimäen, Kuusiston, Piispanristin ja Ylikylän koulut luokanopettaja vastaa pääosin opetuksesta oppilaan viikkotuntimäärä luokkaasteesta riippuen pakollinen vieras kieli (A1) 3. luokalta lähtien (kunkin koulun kieliohjelma tarkemmin koulun esittelyn kohdalla) Kotimäen, Vaarniemen ja Veitenmäen koulut aineenopettajat, luokanvalvoja oppilaan viikkotuntimäärä noin 30 toinen kotimainen kieli valinnaisaineita 8. luokalta lähtien työelämään tutustuminen Kaarinan ruotsinkielisten lasten perusopetus järjestetään Turussa tai Paraisilla. 3

4 AURANLAAKSON KOULU Vanha Littoistentie 297, Turku rehtori Mika Rantanen puh , e mail: luokat 1 6 oppilaita 131 Toiminta ajatus ja päämäärä Auranlaakson koulun tavoitteena ja päämääränä on kasvattaa oppilaista rakentavasti toimivia yhteiskunnan jäseniä, siksi koulun logossa on muurahainen, ahkera rakentaja. Rakentavasti toimiva oppilas ottaa huomioon oman toimintansa seuraukset ja kantaa niistä vastuun. Hänellä on terve itsetunto. Hän pystyy toimimaan tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa sen asettamien haasteiden mukaisesti. Hän on rehellinen itseään ja muita kohtaan ja käyttäytyy hyvin. Lähiajan tavoitteet Varhainen puuttuminen oppilaan oppimis yms. vaikeuksiin. Koululla järjestetyn esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen. Tietotekniikan hyödyntäminen oppimisympäristönä, esimerkkinä WSOY:n Opit hanke. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja kotien kasvatustyön tukeminen. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Oppimaan oppiminen on kaiken perusta. Tavoitteena on se, että oppilas saavuttaa hyvät matematiikan ja äidinkielen taidot. Hyviin tapoihin oppiminen on tärkeä tavoite. Koulun ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet elämykselliseen oppimiseen. Koulun lähimetsään tehty oppimispolku antaa hyvät mahdollisuudet metsäluonnossa oppimiseen. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti Iltapäivätoiminta Päivähoidon järjestämä koululaisten iltapäiväkerho toimii koululla. Koululla järjestetään taloudellisten mahdollisuuksien mukaan omia oppilaskerhoja, mm. liikunnassa ja musiikissa. Myös seurakunta on järjestänyt koululla kerhotoimintaa. 4

5 HOVIRINNAN KOULU Päiväläisenkatu 1, Kaarina rehtori Markku Heinonen puh , fax e mail: luokat 1 6 oppilaita 356 Toiminta ajatus ja päämäärä Hovirinnan koulun päämääränä on oppilas * jolla on terve itsetunto * joka hallitsee perusoppiaineksen * on yhteistyökykyinen * ja toimii vastuullisesti ympäristössään. Tähän päämäärään pyrimme * tukemalla oppilaan persoonallisuuden myönteistä kehittymistä * korostamalla oppilaan aktiivista roolia omien, jatko opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista * ohjaamalla oppilasta erilaisia työtapoja käyttäen rakentavaan yhteistyöhön ja toisten huomioon ottamiseen sekä vastuun kantamiseen oman toimintansa seurauksista * avoimella yhteistyöllä kotien ja koko koulun henkilökunnan kanssa. Lähiajan tavoitteet Koulu on mukana Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä lippu projektissa ja tavoitteena on saada saada vihreän lipun käyttöoikeus kuluvana vuonna. Henkilökunnan työssä jaksamiseen, työmotivaation lisäämiseen ja yhteisöllisyyteen pyrkivä kaksivuotisen TYKY projekti jatkuu. Pyrimme pitkäjänteisellä arkityöllä turvalliseen, rauhalliseen ja motivoivaan oppimisympäristöön, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on hyvä olla. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Kaarinan kaupungin musiikkiluokkien opetus vuosiluokkien 3 6. osalta annetaan Hovirinnan koulussa. Musiikkiluokkatoiminta on oleellinen osa koulun imagoa, se näkyy ja kuuluu koulun arkipäivän toiminnoissa kuin myös koulun juhlissa. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti tai ruotsi tai saksa A2 kieli (vapaaehtoinen): englanti tai ruotsi Iltapäivätoiminta Koulun tiloissa toimii Kaarinan kaupungin Lasten päivähoito vastuualueen järjestämä iltapäiväkerho. 5

6 KOTIMÄEN KOULU Littoistentie 500, Littoinen rehtori Esko Poikela puh , e mail luokat 1 9 oppilaita 574 Toiminta ajatus Kotimäen koulun toiminta ajatus on kasvattaa itsensä hyväksyviä, toiset huomioon ottavia, vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä sekä tiedonhankintaan ja työhön kykeneviä ympäristöään arvostavia ihmisiä. Lähiajan tavoitteet Lukuvuosi on jälleen uuden alkua Kotimäen koulussa. Kesällä valmistuva Ristikallion kiinteistön saneeraus mahdollistaa entistä tiiviimmän esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön. Saneerattuun koulurakennukseen sijoittuvat eskarin, ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Suuren kyläkoulun keskeisenä tavoitteena on tukea yhteisöllisyyden kehittymistä sekä eri ikäisten lasten ja nuorten yhteistoimintaa. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Kotimäen koulun pedagogiikka korostaa vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Koulussa opiskelu painottuu oppilaiden tekemien henkilökohtaisten valintojen perusteella: teknologia, kulttuuri ja media sekä ympäristökasvatus ovat oppilaan valittavia mahdollisia painopistealueita. Kotimäen koulun tavoitteena on tukea oppimista ja tarjota elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia kaikille koulun oppilaille. Kotimäen koulu on turvallinen, ihmistä arvostava ja luonnon ja ympäristönsä kanssa sopusoinnussa elävä työyhteisö. Opetustyön tavoitteena on antaa oppilaalle onnistumisen elämyksiä ja auttaa oppilasta huomaamaan omat vahvuutensa opettaa suhtautumaan työhön vastuuntuntoisesti perehdyttää oppilaita monipuolisesti ympäristöasioihin ohjata terveisiin elämäntapoihin Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti A2 kieli (vapaaehtoinen): ruotsi Toinen kotimainen: ruotsi B2 kieli:saksa, ranska (toteutuu oppilaan valintana) Iltapäivätoiminta 1. ja 2. luokkien oppilaiden iltapäiväkerhot toimivat Ristikallion kiinteistössä sekä Littoisten seurakuntatalolla. 6

7 KUUSISTON KOULU Koulutie 14, Kuusisto rehtori Seppo Aarnio puh , e mail: luokat 1 6, oppilaita 124 Toiminta ajatus ja päämäärä Kuusiston koulu on koulu * jota oppilaat ja heidän vanhempansa arvostavat hyvänä ja tehokkaana kouluna * jossa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaitten turvalliseen oppimisympäristöön ja kouluviihtyvyyteen * jossa päivittäisessä kanssakäymisessä arvostetaan hyviä tapoja ja muiden huomioonottamista * jossa keskitytään siihen, että oppilaat oppivat omiin edellytyksiinsä nähden erinomaisen oikeinkirjoitustaidon erinomaisen lukemisen ymmärtämisen taidon erinomaisen arkielämässä tarvittavan matematiikan taidon erinomaiset valmiudet käyttää tietotekniikkaa hyväkseen * jossa oppilaat saavat esiintyä paljon yhteisissä tilaisuuksissa * jossa arvostetaan luovuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä ja näitä harjoitellaan * jossa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä ja otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit Lähiajan tavoitteet Koululle on myönnetty suunnittelurahaa koulun laajentamiseksi. Suunnittelu aloitettaneen kuluvan vuoden aikana. Pyrimme kehittelemään ja soveltamaan yhdessä uusia oppimismenetelmiä, mm. tutkivaa oppimista. Tavoitteena on, että 3 5 vuorokauden mittaiseen leirikouluun pääsevät koulun kaikki oppilaat kerran, sisällön suunnittelu ja varainkeruu on luokan opettajan, oppilaitten ja vanhempien yhteistyötä. Leirikoulu on luokan aikana. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Koulussamme on paljon yhteistyötä esikoulun ja alkuopetusluokkien välillä. Eri perusopetusryhmien välillä järjestetään sekaryhmissä työpajoja, peli ja leikkituokioita ym. jotta kaikki oppilaat oppisivat tuntemaan toisiaan paremmin tavoitteena turvallinen oppimisympäristö. Koulussamme pitkään jatkunut eräkoulutoiminta (luontoretket) ovat osa kestävän kehityksen ja ympäristötiedon opetussuunnitelmaa. Kieliohjelma: A1 kieli (pakollinen): englanti Aamu ja iltapäiväpäiväkerho toimii koulun tiloissa. Kerho on maksullinen. Myös luokkalaisille on yhteistyössä kaupungin vapaa aikatoimen kanssa pystytty tarjoamaan jonkin verran iltapäivätoimintaa. 7

8 PIISPANRISTIN KOULU Vihreän lipun koulu Otsonkatu 2, Piispanristi rehtori Hannu Rautanen puh , e mail: luokat 1 6 oppilaita 382 Toiminta ajatus ja päämäärä Koulun päämääränä on yhteistyökykyinen, erilaisuutta arvostava, kansainvälisesti toimiva, ympäristöä suojeleva, oppimisesta innostunut ja vastuuseen kasvanut oppilas, jonka kasvu ja oppimisympäristö on terveellinen ja turvallinen. Lähiajan tavoitteet Koulun keskeisin tavoite on lasten ja aikuisten hyvinvoinnin lisääminen kasvamisen ja oppimisen edistämiseksi sekä oman elämänhallinnan tukemiseksi. Sovellamme laatimaamme hyvinvointimallia, jonka avulla autamme oppilaiden oppimista ja kouluvaikeuksien voittamista. Teemme oppilaiden, aikuisten ja kotien kanssa vuosittain Hyvinvointisopimuksen. Olemme voittaneet sopimuksellamme syksyllä 2004 Varsinais Suomen liiton Visioteko 2004 kilpailun. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Koulumme painottaa oppimisessa ja osaamisessa ympäristökasvatusta, matematiikan taitoja, monipuolista kieltenopetusta, kansainvälistä yhteistyötä sekä tieto ja viestintätekniikan käyttöä. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti, ruotsi tai saksa A2 kieli (vapaaehtoinen): englanti tai ruotsi Iltapäivätoiminta Koululla toimii keväällä 2006 kaksi iltapäiväkerhoa: toinen koululla ja toinen seurakunnan tiloissa Poikluomassa. 8

9 YLIKYLÄN KOULU Voivalantie 7 9, Kaarina rehtori Tuire Rintala puh e mail: luokat 1 6 alkuluokka Kaarinan erityisluokat 1 6 Oppilaita 316 Toiminta ajatus ja päämäärä Ylikylän koulun toiminta ajatuksena on Wanha kunnon koulu. Päämääränä on utelias, oppimishaluinen, itseään ja erilaisuutta arvostava oppilas, jolla on hyvät käytöstavat ja joka hallitsee perusoppiaineksen. Kasvun ja oppimisen tukena koulumme toteuttaa aktiivista yhteistyötä kodin ja koulun välillä, apuna myös vireästi toimiva vanhempainyhdistys. Lähiajan tavoitteet Yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyön lisääminen ja integraation tukeminen. Varhainen puuttuminen oppimis yms. vaikeuksiin. Oppilaiden itsearvioinnin ja säännöllisten kehityskeskustelujen kehittäminen terveen itsetunnon kehittymisen tueksi. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Painotamme opetuksessamme hyvän luku ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen saavuttamista. Hyvät käytöstavat ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti A2 kieli (vapaaehtoinen): ruotsi Iltapäivätoiminta Seurakunnan ja kaupungin ylläpitämä iltapäiväkerho toimii koulun tiloissa. Ylikylän koulu ja Veitenmäen koulu yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi

10 VAARNIEMEN KOULU Marsukatu 1, Piispanristi rehtori Pekka Jokinen puh , fax e mail: luokat 7 9 oppilaita 265 Toiminta ajatus Vaarniemen koulu kehittää oppilaasta aktiivisen ja kriittisen tiedonhankkijan ja työtä pelkäämättömän uuden etsijän. Korostamme kasvatuksessa rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden, vastuuntunnon ja suvaitsevaisuuden merkitystä. Vaarniemen koulu tukee oppilaan sosiaalistumista hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen yhteistyössä kotien kanssa. Lähiajan tavoitteet Kaikille oppilaille haluamme tarjota turvallisen ja viihtyisän kouluympäristön ja hyvän opetuksen. Koulukiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävät mm. tukioppilastoiminta sekä suvaitsevaisuuden ja kohteliaiden tapojen korostaminen. Koulun ja kotien välistä yhteistyötä jatketaan edelleen. Koulussamme toimii aktiivinen Koti ja kouluyhdistys. Keskustelujen, vanhempainiltojen, kotiin lähetettyjen tiedotteiden ja palautekyselyiden avulla otamme vanhemmat mukaan koulun kehittämiseen. Koulu kuuluu Euroopan Terveet Koulut verkostoon, jonka puitteissa kehitetään oppilaiden elämänhallinnan taitoja. Aihepiireinä painottuvat mm. päihde ja huumevalistus, sukupuolivalistus, terveet elämäntavat ja tapakasvatus. Alueellisessa VaSkooli projektissa mukana olemalla koulu pyrkii ehkäisemään oppilaiden syrjäytymistä. Koululla on myös oma Tukioppilasprojekti, joka auttaa uusien oppilaiden sopeutumista kouluun ja kasvattaa heitä yhteisvastuulliseen huolenpitoon. Oppilaskunta on oppilaiden oma foorumi demokratian taitojen oppimiseksi ja omien näkemysten esille tuomiseksi Kieliohjelma A1 kieli: englanti, ruotsi, saksa B1 kieli (toinen pakollinen): ruotsi A2 kieli: englanti, ruotsi B2 kieli (kolmas vapaaehtoinen): saksa, ranska Neljäs vapaaehtoinen kieli: espanjan alkeet 10

11 VEITENMÄEN KOULU Aapiskuja 7, Kaarina rehtori Tuula Walden puh , fax e mail: luokat 7 9 oppilaita luokkien erityisluokat, lisäopetuksen luokka Pajakoululuokka Toiminta ajatus Veitenmäen koulun tärkein tehtävä on antaa kaikille oppilaille tasokasta perusopetusta. Opetuksen lähtökohtana on ajatus, että oppilas oppii tekemällä ja tutkimalla. Oppilaiden yksilöllisyys korostuu oppilaskeskeisiä työtapoja käyttämällä. Näin vahvistetaan kunkin oppilaan omia hyviä puolia. Lähiajan tavoitteet Veitenmäen koulun opetus ja kasvatustyön tavoitteena on saattaa koulustamme eteenpäin nuoria, jotka ovat vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä, toista kunnioittavia, rehellisiä ja hyvin käyttäytyviä ihmisiä. Hyvien ja kohteliaiden käytöstapojen ja terveiden elämäntapojen edistäminen on koko kouluyhteisön tavoite. Oppituntien lisäksi on koulussa paljon muuta toimintaa, jonka avulla annetaan oppilaille positiivisia käyttäytymismalleja. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä painopistealue. Koulun vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti. Selkeillä säännöillä ja rajoilla luodaan turvallisuutta niin koulussa kuin vapaa aikana. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvointi. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Veitenmäen koulussa toimii musiikkiluokka kaikilla luokka asteilla. Koulumme valinnaisainetarjonta on laaja ja monipuolinen, josta jokainen oppilas voi 8. ja 9. luokalla täydentää opinto ohjelmaansa toiveittensa ja harrastustensa mukaan. Kieliohjelma A1 kieli: englanti, ruotsi A2 kieli: englanti, ruotsi B1 kieli (toinen pakollinen): ruotsi B2 kieli (kolmas vapaaeht.): saksa, ranska Veitenmäen koulu ja Ylikylän koulu yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi

12 KOULUN TUKITOIMET Tukiopetus Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville on mahdollisuus antaa tukiopetusta. Erityisopetus Osa aikainen erityisopetus Oppilaille, joilla on lieviä oppimis ja sopeutumisvaikeuksia annetaan erityisopetusta muun opetuksen yhteydessä. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan seuraavilla kouluilla Kotimäen koulu, luokat 7 9 Ylikylän koulu, luokat 1 6 Veitenmäen koulu, luokat 7 9 Pajakoulu, luokat 7 9 Pajakoulussa käytännön työ nivoutetaan osaksi jokapäiväistä kouluopiskelua. Kaarinan kaupunki ostaa tarvitsemiaan erityisopetuspalveluja myös muilta kunnilta. Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus tukee, auttaa ja ohjaa oppilasta siten, että hän selviäisi mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenisi tekemään itselleen sopivia opintoja koskevia ratkaisuja. Tavoitteena on myös tutustuttaa oppilas hänen kiinnostuksensa ja kykyjensä mukaisiin jatko opiskelu vaihtoehtoihin, sekä auttaa oppilasta tuntemaan vahvuutensa ja uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa. Oppilaanohjaukseen kuuluvat luokkatunnit, henkilökohtainen ohjaus sekä työelämään tutustuminen. Suomi toisena kielenä opetus Osalla maahanmuuttajaoppilaista on mahdollisuus saada opiskelunsa tueksi opetusta suomen kielessä. 12

13 Koulukuraattori Opetus ja kasvatustyön tukena toimivat koulukuraattorit Katriina Alho, puh ja Mira Rovanperä, puh Heihin voi ottaa yhteyttä yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa. Koulupsykologi Koulupsykologi auttaa ja tukee oppilaita, heidän perheitään ja opettajia kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Kaarinan kaupungin koulupsykologeina toimivat Marja Kivijärvi puh , ja Sirpa Lammi puh , Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhoitaja pitää säännölliset vastaanotot koululla, tekee terveystarkastukset oppilaille, ohjaa oppilaita tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon koululääkärille sekä erikoislääkärille ja muihin terveydenhoidon toimipisteisiin, toimii yhteistyössä opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa sekä ohjaa oppilaita yhdessä opinto ohjaajan kanssa oppilaan koulunkäyntiin ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Antaa rokotusohjelman mukaiset rokotukset sekä osallistuu terveyskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä opettajien kanssa. Koululääkäri tekee määräaikaistarkastukset tiettyjen luokkien oppilaille ja pitää ajanvarauksella vastaanottoa koululla. Ajanvaraus koululääkärin vastaanotolle tehdään kouluterveydenhoitajalta. Hyvä yhteistyö oppilaan, vanhempien, opettajien, kouluterveydenhuollon ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kesken turvaa terveydenhuoltotyön onnistumisen. Oppilaan ja hänen perheensä asioita käsitellään luottamuksellisina. Terveyskeskuksessa tapahtuva koululaisten hammashoito on maksutonta alle 19 vuotialle. Hoito käsittää ehkäisevän ja korjaavan hoidon sekä mahdollisesti tarvittavan oikomishoidon. Koululaiset ovat siirtyneet muun väestön tavoin yksilölliseen, tarpeeseen perustuvaan hoitojaksotukseen, jossa jokainen koululainen kutsutaan hoitoon arvioidun tarpeen mukaan yksilöllisin kutsuvälein. 13

14 KAARINAN LUKIOT Lukio opintojen merkityksestä Lukiot ovat yliopistoihin, tiede, taide ja ammattikorkeakouluihin johtavia oppilaitoksia, jotka antavat pohjan myös muuhun ylioppilaspohjaiseen jatkoopiskeluun. Lukio opinnot tarjoavat laajan yleissivistyksen ja kielitaidon ja lisäävät näin myös ammattitaitoa. Sekä lukio että aikuislukio tuottavat saman muodollisen jatko opintokelpoisuuden. Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto on erillinen valtakunnallinen tutkinto, joka suoritetaan lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Lukion oppimäärän pohjalta kirjoittavilla tulee olla vähintään koeaineen pakolliset lukiokurssit suoritettuna ennen kokeita. Ammatillisen tutkinnon suorittaja voi aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen 1½ vuotta opintojen alkamisesta. Ylioppilastodistuksen saa, kun lukion oppimäärä tai ammatillinen tutkinto on suoritettu ja kirjoitukset läpäisty. Tutkinnon 4 pakollista koetta ovat äidinkieli ja kolme seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe. Kokelas voi osallistua lisäksi yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Kokeet voi hajauttaa 1 3 peräkkäiseen tutkintokertaan. Reaalikoe muuttuu ainekohtaiseksi reaaliaineen kokeeksi keväällä 2006 ja äidinkielen koe uudistetaan keväästä 2007 alkaen. Aineopiskelija (lähinnä aikuislukiossa) voi suorittaa yksittäisessä aineessa myös erillisen ylioppilaskokeen ja saada siitä todistuksen. (Näin ei kuitenkaan voi suorittaa koko tutkintoa.). Ylioppilastutkintolautakunnan antamista todistuksista voi tilata myös ruotsin ja englanninkieliset käännökset. Kevään ylioppilaskokeeseen ilmoittaudutaan ja syksyn tutkintoon 5.6. mennessä lukion kansliaan. 14

15 KAARINAN LUKIO Voivalantie 7 9, Kaarina rehtori Liisa Jukola puh , fax e mail: koulusihteeri: kotisivut: oppilaita 400 Toiminta ajatus Kaarinan lukio tarjoaa opetuksessaan monipuolista yleissivistystä ja mahdollisimman vankkaa pohjaa erilaisille jatko opinnoille. Tavoitteena on oppilaiden aktiivisuuteen, oma aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen perustuva haastava, mutta turvallinen työskentelyilmapiiri. Koulun vahvuudet Tehokas opiskeluilmapiiri ja monipuolinen kurssitarjonta ovat koulun keskeiset painopistealueet. Koulu tarjoaa kaikkien oppiaineiden valinnaisia kursseja enemmän kuin valtakunnalliset normit edellyttävät. Erityisen laaja valikoima on tarjolla musiikissa ja ilmaisussa, liikunnassa ja pitkässä matematiikassa. Kansainvälisyydestä kiinnostuneilla on mahdollisuus valita useita erilaisia kursseja ja osallistua projekteihin. Lisäksi keskeisissä välineaineissa (ruotsi, englanti ja matematiikka) järjestetään tukikursseja, jotta opintojen alku sujuisi kitkattomammin. Opiskelijat voivat suorittaa kursseja myös muualla, mm. Kaarinan aikuislukiossa, Turun yliopistossa (historian, kirjallisuuden ja tietotekniikan kurssit ), etälukiossa ja kesälukiossa. Koulun projektit Luma projekti jatkuu luonnontieteiden kurssien monipuolisena valikoimana. Olemme mukana kansainvälisissä COMENIUS ja Asia Europe Classroom projekteissa. Yhteistyö espanjalaisten, italialaisten ja itävaltalaisten koulujen kanssa jatkuu. Antiikin Rooma kerhon kurssimatka ja Itämerikurssi toteutetaan vuorovuosin. Kieliohjelma A1 kielet ovat englanti ja saksa, myös ruotsin kurssimäärä mahdollistaa A tasoisen ruotsin kokeen suorittamisen ylioppilastutkinnossa. B1 kieli on ruotsi, B2 ja B3 kielinä saksa ja ranska, B3 kielenä venäjä, lisäksi italian ja latinan alkeiskurssi. Lukioon otto Kouluun pyritään pääsääntöisesti täyttämällä yhteisvalinnan hakukortti ja Kaarinan lukion kurssitarjotin (musiikin ja ilmaisun linjalle oma hakukoodi). Lisätietoja antavat rehtori Liisa Jukola, p , opinto ohjaaja Raine Rapeli, p ja koulusihteeri Mirja Sauramo, p Paikkakunnalle kesken lukuvuoden muuttavat voivat tiedustella lukiopaikkaa suoraan rehtorilta. 15

16 KAARINAN AIKUISLUKIO Voivalantie 7 9, Kaarina, puh , fax rehtori Heikki Mäkelä, e mail: koulun sähköposti: koulusihteeri Sirkka Grönholm, puh kanslia avoinna kouluaikoina ma to klo opiskelijoita: 247, joista 132 tutkintoon tähtääviä Toiminta ajatus Kaarinan aikuislukio tarjoaa lähinnä 18 vuotta täyttäneille yo tutkintoon ja yksittäisiin yo kokeisiin tähtäävää ja lisäksi erillistä yleissivistävää lukio opetusta. Kannustamme aikuisväestöä itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja onnistumisen kokemiseen. Erityispiirteet * Peruskoulun lukuaineiden kertaus ja päättöarvosanojen korotusmahdollisuus. * Lukio ja ammattiopintojen yhdistämismahdollisuus: kaksoistutkinto (lukiokursseja liitetään ammatilliseen tutkintoon, opiskelija saa ylioppilas ja ammattitutkintotodistuksen), kolmoistutkinto (opiskelija saa ylioppilas ja ammattitutkintotodistuksen lisäksi lukion päättötodistuksen). Ammatillisesta tutkinnosta voidaan hyväksyä lukioopintoihin sellaisia osia, jotka vastaavat aikuislukion opetussuunnitelmaa. * Mahdollisuus jatkaa keskeytyneitä lukio opintoja vanhat suoritukset huomioidaan. * Päivälukion kursseja voi yhdistää aikuislukio opintoihin: suosituimpia laaja fysiikka, kuvaamataito, liikunta ja terveystieto sekä musiikki. * Joustavat lähi ja etäopiskelumahdollisuudet, jotka huomioivat yksilölliset elämäntilanteet. * Laajat aineopiskelumahdollisuudet: esim. muissa oppilaitoksissa aloitettuja kieliopintoja voi jatkaa, voi valmentautua pääsykuulusteluihin, täydentää yo tutkintoa ja opiskella yksittäisiä yo kokeita varten. * Opetusta iltaisin maanantaista torstaihin sekä kesällä (lähinnä yo kirjoituksiin valmentavia sekä lukion kertauskursseja). * Opiskelu sivutoimista opiskelija ei menetä työmarkkinatukeaan. Kieliohjelma A kielet englanti ja ruotsi, B1 kieli ruotsi, B2 kieli englanti, B3 kielet espanja, italia, latina, ranska, saksa ja viro. B3 kielet järjestetään kysynnän mukaan. Pääsyvaatimukset Koko lukion oppimäärää suorittaville perus tai keskikoulua vastaavat tiedot ja 18 vuoden ikä (alle 18 vuotias voi päästä opiskelijaksi erityisestä syystä, joka selvitetään rehtorille ilmoittauduttaessa). Yksittäisten aineiden opiskelijoille ei ole ikärajaa. Hakumenettely Ennen kurssien alkua ilmoittaudutaan kansliaan. Opiskelun voi aloittaa jokaisen kuuden jakson alussa. Koko lukion aloittaminen käy kuitenkin parhaiten syyskuun alussa ja tammikuussa alkavilla jaksoilla. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 16

17 KAARINAN SOSIAALI JA TERVEYSALAN OPPILAITOS Ruokokatu 12, Kaarina, p fax , ja terveysalan oppilaitos, e mail: rehtori Soile Lehto, p , , aikuiskoulutusjohtaja Leena Kuorelahti, p , opinto ohjaaja Anneli Impola, p , Toiminta ajatus Kaarinan sosiaali ja terveysalan oppilaitoksen tehtävänä on kouluttaa itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja laaja alaisia sosiaali ja terveysalan ammattilaisia. Lähihoitajakoulutus Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet, eli lähihoitajat, työskentelevät erilaisissa sosiaali ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, mielenterveys ja päihdetyön yksiköissä jne. Lähihoitajan työ on kasvatusta, hoitoa ja kuntoutusta sisältävää huolenpitotyötä. Keskeisiä osaamisen alueita ovat hyvän palvelun edellyttämät ihmissuhdetaidot ja kyky vuorovaikutukseen erilaisten ja eri ikäisten ihmisten kanssa. Työssä tarvitaan käytännön valmiuksia ihmisten auttamiseen, ohjaamiseen, tukemiseen ja aktivoimiseen päivittäisissä toiminnoissa. Sosiaali ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Peruskoulupohjaisena koulutus kestää kolme vuotta ja ylioppilaspohjaisena 2v 3kk. Tutkinto antaa yleisen jatko opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelija voi suorittaa myös ns. kaksoistutkinnon eli suorittaa lähihoitajan tutkinnon KSTO:ssa ja kirjoittaa ylioppilaaksi Kaarinan aikuislukiosta. Aikuisille ja maahanmuuttajille järjestetään lähihoitajan näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Lähihoitajaopintojen viimeisen vuoden kestävä valinnainen koulutusohjelma on Kaarinassa mahdollisuus suorittaa seuraavista: lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö tai vanhustyö. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia. Vuoden kestävä koulutus valmentaa nuorta toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Maahanmuuttajien ammatillisiin opintoihin valmistava koulutus on tarkoitettu suomenkielen perustaidot hallitseville maahanmuuttajille. Ammatillisena lisä ja täydennyskoulutuksena järjestetään ammatti ja erikoisammattitutkintoja, esim. Lasten ja nuorten erityisohjaajan, päihdetyön ja perhepäivähoitajan ammattitutkinto ja vanhustyön erikoisammattitutkinto, sekä muuta työelämän tarvitsemaa koulutusta. 17

18 KAARINAN PIIKKIÖN KANSALAISOPISTO Toimisto: Lautakunnankatu 4 B, Kaarina, puh rehtori Olli Kuusisto puh Toiminta ajatus: Opiston keskeisiä tehtäviä on luoda edellytykset elinikäiseen oppimiseen, tarjota ammatillista tietoa, taitoa ja virkistystä vapaa aikaan. Kurssivalikoima sisältää vaihtoehtoja perinteisestä ajankohtaisuuteen. Tervetuloa kartuttamaan sosiaalista ja henkistä pääomaa. LASTEN JA NUORTEN KURSSIT Hovirinnan koulu varhaismusiikkikoulu, pianonsoitto, viulun soitto, huilun soitto, rumpukoulu, saksofonin/trumpetin soitto, laulunteon perusteet/kitaransoitto, kässäässät Kaarinan Squash halli akrobatiakoulu Kuovinkadun toimintakeskus varhaismusiikkikoulu Littoisten monitoimitalo varhaismusiikkikoulu, pianonsoitto Kotimäen koulu pianonsoitto, kitaransoitto, käsityöpaja, nukketeatteri Vapari kuvataidekoulu, English art school for children, AIKUISTEN KURSSITOIMINTA Auranlaakson koulu pitsinnypläys, peruskuntojumppa Hovirinnan koulu useimmat kielikurssit, taideaineita, kertaluennot, musiikki, veneily, ilmailuteoria, purjehdusteoria, luontovalokuvaus, yksinlaulu, kauneudenhoito, naisten liikunta Kotimäen koulu posliininmaalaus, kuntoliikunta, kitaransoitto, vaatteiden valmistaminen ja kaavoittaminen Kuovinkadun toimintakeskus Taiji Qigong, kiinalainen lääketiede Littoisten hoitokoti kehitysvammaisten tanssipiiri Littoisten monitoimitalo ATK:n peruskurssi, kehonhallinta ja jättipallojumppa Piispanristin koulu miesten ja naisten kuntoliikunta, jooga Tietostudio, A tila kielikursseja, käsityö, luova kirjoittaminen, ikonimaalaus, tiffany, unikurssi, kankaankudonnan ideakurssi, haitarinsoitto Tietostudio, B tila ATK kurssit, tietoliikenne ja muu tietotekniikka, GPS ja elektr. kartat Koriston kädentaitopaja (alak.) entisöinti, verhoilu, kajakin rakentaminen, sorvaus, kuvanveisto, lasinpuhallus, nukkekodin rakentam. Innoverstas (yläk.) metalli, lasikuitu ja puutöitä Vaarniemen koulu naisten liikunta, puutyöt Kaarinan lukio kielikursseja Vapari keramiikka 18

19 Veitenmäen koulu Voivalan kudontatila Littoisten kudontatila Ylikylän koulu Torpan toimintakeskus puutyöt kudonta kudonta jooga, itämainen tanssi, kuubalainen tanssi kehitysvammaisten taidepiiri Lisäksi opisto järjestää lumikenkäsafarin ja melontavaelluksen. Toimintaa on myös Piikkiössä useissa eri toimipisteissä: Kursseja on sekä lapsille että aikuisille mm. joogaa, yksinlaulua, jumppaa, kieliä, akrobatiaa, varhaismusiikkikoulu, kudontaa, käsitöitä, taideaineita, tanssia, kotiseutuun liittyviä luentoja, ATK:ta. OPISTON OPINTO OHJELMA jaetaan kaksi kertaa vuodessa jokaiseen talouteen ja on nähtävissä internetissä Tältä sivulta voi ilmoittautua itse kursseille myös netin kautta. 19

20 KAARINAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut Lautakunnankatu KAARINA puh Kansikuva Juha Haanpää 20

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot