TYÖAJAT LUKUVUONNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖAJAT LUKUVUONNA 2006 2007"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Perusopetus 3 Tukitoimet 12 Lukiot 14 Sosiaali ja terveysalan oppilaitos.. 17 Kansalaisopisto. 18 TYÖAJAT LUKUVUONNA SYYSLUKUKAUSI ti pe Syysloma to su KEVÄTLUKUKAUSI ma 8.1. la Talviloma ma su Lupapäivä pe Lisäksi lauantai on työpäivä. KAARINAN KAUPUNKI Lautakunnankatu KAARINA puh

2 Iloista kouluvuotta ! Kädessänne on nyt esite, jolla pyrimme antamaan kokonaiskuvan kaarinalaisesta koulutuksesta. Esitteessä on pyritty antamaan perustiedot jokaisesta koulusta ja tiedot, joiden avulla voitte lähemmin ottaa yhteyttä haluamaanne kouluun. Kaarinassa on perusopetuksessa oppilaita syksyllä n Lukiossa opiskelee tällä hetkellä oppilaita 400 ja aikuislukiossa 247. Koulutaipaleensa aloittaa n. 290 lasta. Erityisesti haluan koko kouluväen kanssa toivottaa tervetulleeksi vasta alkajat kaikkiin ykkösluokan opetusta antaviin kouluihimme. Viime elokuussa aloitti toimintansa uusi, 1 9 luokkien Kotimäen koulu Littoisissa. Koulu suunniteltiin tämän päivän tarpeita vastaavaksi niin pedagogisesti kuin rakenteellisestikin. Koulu toimii kokopäiväkoulun periaatteella, jolloin tuetaan lapsen kehitystä myös vapaa aikana. Samaan periaatteeseen pyrimme vähitellen koko Kaarinan koululaitoksessa. Seuraavaksi Ylikylän ja Veitenmäen koulut yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi Koko koululaitoksessa oppilaiden saatavilla on myös oma sähköpostiosoite ja entistä enemmän käytetään tietotekniikkaa opetuksen tukena. Opettajakunta on kouluttautunut ahkerasti hallitsemaan yhteiskunnan vaatimia uusia valmiuksia. Näin saamme opetuksen entistä kiinnostavammaksi ja toivomme oppilaiden motivoituvan koulutyöskentelyyn entistä paremmin. Vanhempien tuki koulutyössä on ensiarvoisen tärkeää. Jokaisessa peruskoulussa on toimivia vanhempainryhmiä. Uskon yhteistyön vanhempien ja koulun kanssa entisestään vahvistuvan. Jokainen lapsi ja nuori kokee olonsa turvalliseksi, jos koululla ja vanhemmilla on yhteinen näkemys kasvatuksesta. Yhteisten pelisääntöjen luominen koulun ja vanhempien välille on muodostunut arkipäiväksi jo useissa kouluissa. Tulevaisuus näyttää, miten hyvin nuo pelisäännöt kannattelevat oppilaita elämässä. Kaikki on kuitenkin kiinni meidän aikuisten määrätietoisuudesta ja vastuusta lapsiamme kohtaan. Tervetuloa koulutielle Merja Lehtonen sivistysjohtaja 2

3 OIKEUS KOULUNKÄYNTIIN Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden. Oppivelvollisuus on täytetty, kun hän saa päättötodistuksen. Vaikeavammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Erityisestä syystä voidaan myöntää lupa koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Päätöksen siitä tekee sivistysjohtaja huoltajan hakemuksesta. Vuodesta 2001 lähtien on Kaarinassa ollut ns. alkuluokka, jolle pääsevät koulun aloituksessa tukea tarvitsevat lapset. Koulupiirejä ei enää ole, mutta koulutoimisto osoittaa kullekin lapselle ns. lähikoulun. Oppilaalla on kuitenkin oikeus hakeutua myös muuhun kouluun. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu toimittamalla koteihin postitettu ilmoittautumislomake vastauskuoressa (postimaksu maksettu) mennessä koulutoimistoon os. PL 22, Kaarina tai faxin välityksellä, faxnro Oppilaalle järjestetään koulukuljetus, kun matka kotoa lähimpään kouluun on yli 5 km. Koulukuljetuksista vastaa osastosihteeri Riitta Paloheimo, puh , e mail: Opetus, oppikirjat ja kouluruokailu ovat oppilaalle peruskoulussa maksuttomia. Lukioissa oppilaat hankkivat itse oppimateriaalin. Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta. PERUSOPETUS KAARINASSA Vuosiluokat Vuosiluokat Auranlaakson, Hovirinnan, Kotimäen, Kuusiston, Piispanristin ja Ylikylän koulut luokanopettaja vastaa pääosin opetuksesta oppilaan viikkotuntimäärä luokkaasteesta riippuen pakollinen vieras kieli (A1) 3. luokalta lähtien (kunkin koulun kieliohjelma tarkemmin koulun esittelyn kohdalla) Kotimäen, Vaarniemen ja Veitenmäen koulut aineenopettajat, luokanvalvoja oppilaan viikkotuntimäärä noin 30 toinen kotimainen kieli valinnaisaineita 8. luokalta lähtien työelämään tutustuminen Kaarinan ruotsinkielisten lasten perusopetus järjestetään Turussa tai Paraisilla. 3

4 AURANLAAKSON KOULU Vanha Littoistentie 297, Turku rehtori Mika Rantanen puh , e mail: luokat 1 6 oppilaita 131 Toiminta ajatus ja päämäärä Auranlaakson koulun tavoitteena ja päämääränä on kasvattaa oppilaista rakentavasti toimivia yhteiskunnan jäseniä, siksi koulun logossa on muurahainen, ahkera rakentaja. Rakentavasti toimiva oppilas ottaa huomioon oman toimintansa seuraukset ja kantaa niistä vastuun. Hänellä on terve itsetunto. Hän pystyy toimimaan tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa sen asettamien haasteiden mukaisesti. Hän on rehellinen itseään ja muita kohtaan ja käyttäytyy hyvin. Lähiajan tavoitteet Varhainen puuttuminen oppilaan oppimis yms. vaikeuksiin. Koululla järjestetyn esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen. Tietotekniikan hyödyntäminen oppimisympäristönä, esimerkkinä WSOY:n Opit hanke. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja kotien kasvatustyön tukeminen. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Oppimaan oppiminen on kaiken perusta. Tavoitteena on se, että oppilas saavuttaa hyvät matematiikan ja äidinkielen taidot. Hyviin tapoihin oppiminen on tärkeä tavoite. Koulun ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet elämykselliseen oppimiseen. Koulun lähimetsään tehty oppimispolku antaa hyvät mahdollisuudet metsäluonnossa oppimiseen. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti Iltapäivätoiminta Päivähoidon järjestämä koululaisten iltapäiväkerho toimii koululla. Koululla järjestetään taloudellisten mahdollisuuksien mukaan omia oppilaskerhoja, mm. liikunnassa ja musiikissa. Myös seurakunta on järjestänyt koululla kerhotoimintaa. 4

5 HOVIRINNAN KOULU Päiväläisenkatu 1, Kaarina rehtori Markku Heinonen puh , fax e mail: luokat 1 6 oppilaita 356 Toiminta ajatus ja päämäärä Hovirinnan koulun päämääränä on oppilas * jolla on terve itsetunto * joka hallitsee perusoppiaineksen * on yhteistyökykyinen * ja toimii vastuullisesti ympäristössään. Tähän päämäärään pyrimme * tukemalla oppilaan persoonallisuuden myönteistä kehittymistä * korostamalla oppilaan aktiivista roolia omien, jatko opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista * ohjaamalla oppilasta erilaisia työtapoja käyttäen rakentavaan yhteistyöhön ja toisten huomioon ottamiseen sekä vastuun kantamiseen oman toimintansa seurauksista * avoimella yhteistyöllä kotien ja koko koulun henkilökunnan kanssa. Lähiajan tavoitteet Koulu on mukana Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä lippu projektissa ja tavoitteena on saada saada vihreän lipun käyttöoikeus kuluvana vuonna. Henkilökunnan työssä jaksamiseen, työmotivaation lisäämiseen ja yhteisöllisyyteen pyrkivä kaksivuotisen TYKY projekti jatkuu. Pyrimme pitkäjänteisellä arkityöllä turvalliseen, rauhalliseen ja motivoivaan oppimisympäristöön, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on hyvä olla. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Kaarinan kaupungin musiikkiluokkien opetus vuosiluokkien 3 6. osalta annetaan Hovirinnan koulussa. Musiikkiluokkatoiminta on oleellinen osa koulun imagoa, se näkyy ja kuuluu koulun arkipäivän toiminnoissa kuin myös koulun juhlissa. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti tai ruotsi tai saksa A2 kieli (vapaaehtoinen): englanti tai ruotsi Iltapäivätoiminta Koulun tiloissa toimii Kaarinan kaupungin Lasten päivähoito vastuualueen järjestämä iltapäiväkerho. 5

6 KOTIMÄEN KOULU Littoistentie 500, Littoinen rehtori Esko Poikela puh , e mail luokat 1 9 oppilaita 574 Toiminta ajatus Kotimäen koulun toiminta ajatus on kasvattaa itsensä hyväksyviä, toiset huomioon ottavia, vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä sekä tiedonhankintaan ja työhön kykeneviä ympäristöään arvostavia ihmisiä. Lähiajan tavoitteet Lukuvuosi on jälleen uuden alkua Kotimäen koulussa. Kesällä valmistuva Ristikallion kiinteistön saneeraus mahdollistaa entistä tiiviimmän esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön. Saneerattuun koulurakennukseen sijoittuvat eskarin, ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Suuren kyläkoulun keskeisenä tavoitteena on tukea yhteisöllisyyden kehittymistä sekä eri ikäisten lasten ja nuorten yhteistoimintaa. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Kotimäen koulun pedagogiikka korostaa vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Koulussa opiskelu painottuu oppilaiden tekemien henkilökohtaisten valintojen perusteella: teknologia, kulttuuri ja media sekä ympäristökasvatus ovat oppilaan valittavia mahdollisia painopistealueita. Kotimäen koulun tavoitteena on tukea oppimista ja tarjota elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia kaikille koulun oppilaille. Kotimäen koulu on turvallinen, ihmistä arvostava ja luonnon ja ympäristönsä kanssa sopusoinnussa elävä työyhteisö. Opetustyön tavoitteena on antaa oppilaalle onnistumisen elämyksiä ja auttaa oppilasta huomaamaan omat vahvuutensa opettaa suhtautumaan työhön vastuuntuntoisesti perehdyttää oppilaita monipuolisesti ympäristöasioihin ohjata terveisiin elämäntapoihin Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti A2 kieli (vapaaehtoinen): ruotsi Toinen kotimainen: ruotsi B2 kieli:saksa, ranska (toteutuu oppilaan valintana) Iltapäivätoiminta 1. ja 2. luokkien oppilaiden iltapäiväkerhot toimivat Ristikallion kiinteistössä sekä Littoisten seurakuntatalolla. 6

7 KUUSISTON KOULU Koulutie 14, Kuusisto rehtori Seppo Aarnio puh , e mail: luokat 1 6, oppilaita 124 Toiminta ajatus ja päämäärä Kuusiston koulu on koulu * jota oppilaat ja heidän vanhempansa arvostavat hyvänä ja tehokkaana kouluna * jossa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaitten turvalliseen oppimisympäristöön ja kouluviihtyvyyteen * jossa päivittäisessä kanssakäymisessä arvostetaan hyviä tapoja ja muiden huomioonottamista * jossa keskitytään siihen, että oppilaat oppivat omiin edellytyksiinsä nähden erinomaisen oikeinkirjoitustaidon erinomaisen lukemisen ymmärtämisen taidon erinomaisen arkielämässä tarvittavan matematiikan taidon erinomaiset valmiudet käyttää tietotekniikkaa hyväkseen * jossa oppilaat saavat esiintyä paljon yhteisissä tilaisuuksissa * jossa arvostetaan luovuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä ja näitä harjoitellaan * jossa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä ja otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit Lähiajan tavoitteet Koululle on myönnetty suunnittelurahaa koulun laajentamiseksi. Suunnittelu aloitettaneen kuluvan vuoden aikana. Pyrimme kehittelemään ja soveltamaan yhdessä uusia oppimismenetelmiä, mm. tutkivaa oppimista. Tavoitteena on, että 3 5 vuorokauden mittaiseen leirikouluun pääsevät koulun kaikki oppilaat kerran, sisällön suunnittelu ja varainkeruu on luokan opettajan, oppilaitten ja vanhempien yhteistyötä. Leirikoulu on luokan aikana. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Koulussamme on paljon yhteistyötä esikoulun ja alkuopetusluokkien välillä. Eri perusopetusryhmien välillä järjestetään sekaryhmissä työpajoja, peli ja leikkituokioita ym. jotta kaikki oppilaat oppisivat tuntemaan toisiaan paremmin tavoitteena turvallinen oppimisympäristö. Koulussamme pitkään jatkunut eräkoulutoiminta (luontoretket) ovat osa kestävän kehityksen ja ympäristötiedon opetussuunnitelmaa. Kieliohjelma: A1 kieli (pakollinen): englanti Aamu ja iltapäiväpäiväkerho toimii koulun tiloissa. Kerho on maksullinen. Myös luokkalaisille on yhteistyössä kaupungin vapaa aikatoimen kanssa pystytty tarjoamaan jonkin verran iltapäivätoimintaa. 7

8 PIISPANRISTIN KOULU Vihreän lipun koulu Otsonkatu 2, Piispanristi rehtori Hannu Rautanen puh , e mail: luokat 1 6 oppilaita 382 Toiminta ajatus ja päämäärä Koulun päämääränä on yhteistyökykyinen, erilaisuutta arvostava, kansainvälisesti toimiva, ympäristöä suojeleva, oppimisesta innostunut ja vastuuseen kasvanut oppilas, jonka kasvu ja oppimisympäristö on terveellinen ja turvallinen. Lähiajan tavoitteet Koulun keskeisin tavoite on lasten ja aikuisten hyvinvoinnin lisääminen kasvamisen ja oppimisen edistämiseksi sekä oman elämänhallinnan tukemiseksi. Sovellamme laatimaamme hyvinvointimallia, jonka avulla autamme oppilaiden oppimista ja kouluvaikeuksien voittamista. Teemme oppilaiden, aikuisten ja kotien kanssa vuosittain Hyvinvointisopimuksen. Olemme voittaneet sopimuksellamme syksyllä 2004 Varsinais Suomen liiton Visioteko 2004 kilpailun. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Koulumme painottaa oppimisessa ja osaamisessa ympäristökasvatusta, matematiikan taitoja, monipuolista kieltenopetusta, kansainvälistä yhteistyötä sekä tieto ja viestintätekniikan käyttöä. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti, ruotsi tai saksa A2 kieli (vapaaehtoinen): englanti tai ruotsi Iltapäivätoiminta Koululla toimii keväällä 2006 kaksi iltapäiväkerhoa: toinen koululla ja toinen seurakunnan tiloissa Poikluomassa. 8

9 YLIKYLÄN KOULU Voivalantie 7 9, Kaarina rehtori Tuire Rintala puh e mail: luokat 1 6 alkuluokka Kaarinan erityisluokat 1 6 Oppilaita 316 Toiminta ajatus ja päämäärä Ylikylän koulun toiminta ajatuksena on Wanha kunnon koulu. Päämääränä on utelias, oppimishaluinen, itseään ja erilaisuutta arvostava oppilas, jolla on hyvät käytöstavat ja joka hallitsee perusoppiaineksen. Kasvun ja oppimisen tukena koulumme toteuttaa aktiivista yhteistyötä kodin ja koulun välillä, apuna myös vireästi toimiva vanhempainyhdistys. Lähiajan tavoitteet Yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyön lisääminen ja integraation tukeminen. Varhainen puuttuminen oppimis yms. vaikeuksiin. Oppilaiden itsearvioinnin ja säännöllisten kehityskeskustelujen kehittäminen terveen itsetunnon kehittymisen tueksi. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Painotamme opetuksessamme hyvän luku ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen saavuttamista. Hyvät käytöstavat ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti A2 kieli (vapaaehtoinen): ruotsi Iltapäivätoiminta Seurakunnan ja kaupungin ylläpitämä iltapäiväkerho toimii koulun tiloissa. Ylikylän koulu ja Veitenmäen koulu yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi

10 VAARNIEMEN KOULU Marsukatu 1, Piispanristi rehtori Pekka Jokinen puh , fax e mail: luokat 7 9 oppilaita 265 Toiminta ajatus Vaarniemen koulu kehittää oppilaasta aktiivisen ja kriittisen tiedonhankkijan ja työtä pelkäämättömän uuden etsijän. Korostamme kasvatuksessa rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden, vastuuntunnon ja suvaitsevaisuuden merkitystä. Vaarniemen koulu tukee oppilaan sosiaalistumista hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen yhteistyössä kotien kanssa. Lähiajan tavoitteet Kaikille oppilaille haluamme tarjota turvallisen ja viihtyisän kouluympäristön ja hyvän opetuksen. Koulukiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävät mm. tukioppilastoiminta sekä suvaitsevaisuuden ja kohteliaiden tapojen korostaminen. Koulun ja kotien välistä yhteistyötä jatketaan edelleen. Koulussamme toimii aktiivinen Koti ja kouluyhdistys. Keskustelujen, vanhempainiltojen, kotiin lähetettyjen tiedotteiden ja palautekyselyiden avulla otamme vanhemmat mukaan koulun kehittämiseen. Koulu kuuluu Euroopan Terveet Koulut verkostoon, jonka puitteissa kehitetään oppilaiden elämänhallinnan taitoja. Aihepiireinä painottuvat mm. päihde ja huumevalistus, sukupuolivalistus, terveet elämäntavat ja tapakasvatus. Alueellisessa VaSkooli projektissa mukana olemalla koulu pyrkii ehkäisemään oppilaiden syrjäytymistä. Koululla on myös oma Tukioppilasprojekti, joka auttaa uusien oppilaiden sopeutumista kouluun ja kasvattaa heitä yhteisvastuulliseen huolenpitoon. Oppilaskunta on oppilaiden oma foorumi demokratian taitojen oppimiseksi ja omien näkemysten esille tuomiseksi Kieliohjelma A1 kieli: englanti, ruotsi, saksa B1 kieli (toinen pakollinen): ruotsi A2 kieli: englanti, ruotsi B2 kieli (kolmas vapaaehtoinen): saksa, ranska Neljäs vapaaehtoinen kieli: espanjan alkeet 10

11 VEITENMÄEN KOULU Aapiskuja 7, Kaarina rehtori Tuula Walden puh , fax e mail: luokat 7 9 oppilaita luokkien erityisluokat, lisäopetuksen luokka Pajakoululuokka Toiminta ajatus Veitenmäen koulun tärkein tehtävä on antaa kaikille oppilaille tasokasta perusopetusta. Opetuksen lähtökohtana on ajatus, että oppilas oppii tekemällä ja tutkimalla. Oppilaiden yksilöllisyys korostuu oppilaskeskeisiä työtapoja käyttämällä. Näin vahvistetaan kunkin oppilaan omia hyviä puolia. Lähiajan tavoitteet Veitenmäen koulun opetus ja kasvatustyön tavoitteena on saattaa koulustamme eteenpäin nuoria, jotka ovat vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä, toista kunnioittavia, rehellisiä ja hyvin käyttäytyviä ihmisiä. Hyvien ja kohteliaiden käytöstapojen ja terveiden elämäntapojen edistäminen on koko kouluyhteisön tavoite. Oppituntien lisäksi on koulussa paljon muuta toimintaa, jonka avulla annetaan oppilaille positiivisia käyttäytymismalleja. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä painopistealue. Koulun vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti. Selkeillä säännöillä ja rajoilla luodaan turvallisuutta niin koulussa kuin vapaa aikana. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvointi. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Veitenmäen koulussa toimii musiikkiluokka kaikilla luokka asteilla. Koulumme valinnaisainetarjonta on laaja ja monipuolinen, josta jokainen oppilas voi 8. ja 9. luokalla täydentää opinto ohjelmaansa toiveittensa ja harrastustensa mukaan. Kieliohjelma A1 kieli: englanti, ruotsi A2 kieli: englanti, ruotsi B1 kieli (toinen pakollinen): ruotsi B2 kieli (kolmas vapaaeht.): saksa, ranska Veitenmäen koulu ja Ylikylän koulu yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi

12 KOULUN TUKITOIMET Tukiopetus Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville on mahdollisuus antaa tukiopetusta. Erityisopetus Osa aikainen erityisopetus Oppilaille, joilla on lieviä oppimis ja sopeutumisvaikeuksia annetaan erityisopetusta muun opetuksen yhteydessä. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan seuraavilla kouluilla Kotimäen koulu, luokat 7 9 Ylikylän koulu, luokat 1 6 Veitenmäen koulu, luokat 7 9 Pajakoulu, luokat 7 9 Pajakoulussa käytännön työ nivoutetaan osaksi jokapäiväistä kouluopiskelua. Kaarinan kaupunki ostaa tarvitsemiaan erityisopetuspalveluja myös muilta kunnilta. Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus tukee, auttaa ja ohjaa oppilasta siten, että hän selviäisi mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenisi tekemään itselleen sopivia opintoja koskevia ratkaisuja. Tavoitteena on myös tutustuttaa oppilas hänen kiinnostuksensa ja kykyjensä mukaisiin jatko opiskelu vaihtoehtoihin, sekä auttaa oppilasta tuntemaan vahvuutensa ja uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa. Oppilaanohjaukseen kuuluvat luokkatunnit, henkilökohtainen ohjaus sekä työelämään tutustuminen. Suomi toisena kielenä opetus Osalla maahanmuuttajaoppilaista on mahdollisuus saada opiskelunsa tueksi opetusta suomen kielessä. 12

13 Koulukuraattori Opetus ja kasvatustyön tukena toimivat koulukuraattorit Katriina Alho, puh ja Mira Rovanperä, puh Heihin voi ottaa yhteyttä yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa. Koulupsykologi Koulupsykologi auttaa ja tukee oppilaita, heidän perheitään ja opettajia kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Kaarinan kaupungin koulupsykologeina toimivat Marja Kivijärvi puh , ja Sirpa Lammi puh , Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhoitaja pitää säännölliset vastaanotot koululla, tekee terveystarkastukset oppilaille, ohjaa oppilaita tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon koululääkärille sekä erikoislääkärille ja muihin terveydenhoidon toimipisteisiin, toimii yhteistyössä opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa sekä ohjaa oppilaita yhdessä opinto ohjaajan kanssa oppilaan koulunkäyntiin ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Antaa rokotusohjelman mukaiset rokotukset sekä osallistuu terveyskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä opettajien kanssa. Koululääkäri tekee määräaikaistarkastukset tiettyjen luokkien oppilaille ja pitää ajanvarauksella vastaanottoa koululla. Ajanvaraus koululääkärin vastaanotolle tehdään kouluterveydenhoitajalta. Hyvä yhteistyö oppilaan, vanhempien, opettajien, kouluterveydenhuollon ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kesken turvaa terveydenhuoltotyön onnistumisen. Oppilaan ja hänen perheensä asioita käsitellään luottamuksellisina. Terveyskeskuksessa tapahtuva koululaisten hammashoito on maksutonta alle 19 vuotialle. Hoito käsittää ehkäisevän ja korjaavan hoidon sekä mahdollisesti tarvittavan oikomishoidon. Koululaiset ovat siirtyneet muun väestön tavoin yksilölliseen, tarpeeseen perustuvaan hoitojaksotukseen, jossa jokainen koululainen kutsutaan hoitoon arvioidun tarpeen mukaan yksilöllisin kutsuvälein. 13

14 KAARINAN LUKIOT Lukio opintojen merkityksestä Lukiot ovat yliopistoihin, tiede, taide ja ammattikorkeakouluihin johtavia oppilaitoksia, jotka antavat pohjan myös muuhun ylioppilaspohjaiseen jatkoopiskeluun. Lukio opinnot tarjoavat laajan yleissivistyksen ja kielitaidon ja lisäävät näin myös ammattitaitoa. Sekä lukio että aikuislukio tuottavat saman muodollisen jatko opintokelpoisuuden. Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto on erillinen valtakunnallinen tutkinto, joka suoritetaan lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Lukion oppimäärän pohjalta kirjoittavilla tulee olla vähintään koeaineen pakolliset lukiokurssit suoritettuna ennen kokeita. Ammatillisen tutkinnon suorittaja voi aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen 1½ vuotta opintojen alkamisesta. Ylioppilastodistuksen saa, kun lukion oppimäärä tai ammatillinen tutkinto on suoritettu ja kirjoitukset läpäisty. Tutkinnon 4 pakollista koetta ovat äidinkieli ja kolme seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe. Kokelas voi osallistua lisäksi yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Kokeet voi hajauttaa 1 3 peräkkäiseen tutkintokertaan. Reaalikoe muuttuu ainekohtaiseksi reaaliaineen kokeeksi keväällä 2006 ja äidinkielen koe uudistetaan keväästä 2007 alkaen. Aineopiskelija (lähinnä aikuislukiossa) voi suorittaa yksittäisessä aineessa myös erillisen ylioppilaskokeen ja saada siitä todistuksen. (Näin ei kuitenkaan voi suorittaa koko tutkintoa.). Ylioppilastutkintolautakunnan antamista todistuksista voi tilata myös ruotsin ja englanninkieliset käännökset. Kevään ylioppilaskokeeseen ilmoittaudutaan ja syksyn tutkintoon 5.6. mennessä lukion kansliaan. 14

15 KAARINAN LUKIO Voivalantie 7 9, Kaarina rehtori Liisa Jukola puh , fax e mail: koulusihteeri: kotisivut: oppilaita 400 Toiminta ajatus Kaarinan lukio tarjoaa opetuksessaan monipuolista yleissivistystä ja mahdollisimman vankkaa pohjaa erilaisille jatko opinnoille. Tavoitteena on oppilaiden aktiivisuuteen, oma aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen perustuva haastava, mutta turvallinen työskentelyilmapiiri. Koulun vahvuudet Tehokas opiskeluilmapiiri ja monipuolinen kurssitarjonta ovat koulun keskeiset painopistealueet. Koulu tarjoaa kaikkien oppiaineiden valinnaisia kursseja enemmän kuin valtakunnalliset normit edellyttävät. Erityisen laaja valikoima on tarjolla musiikissa ja ilmaisussa, liikunnassa ja pitkässä matematiikassa. Kansainvälisyydestä kiinnostuneilla on mahdollisuus valita useita erilaisia kursseja ja osallistua projekteihin. Lisäksi keskeisissä välineaineissa (ruotsi, englanti ja matematiikka) järjestetään tukikursseja, jotta opintojen alku sujuisi kitkattomammin. Opiskelijat voivat suorittaa kursseja myös muualla, mm. Kaarinan aikuislukiossa, Turun yliopistossa (historian, kirjallisuuden ja tietotekniikan kurssit ), etälukiossa ja kesälukiossa. Koulun projektit Luma projekti jatkuu luonnontieteiden kurssien monipuolisena valikoimana. Olemme mukana kansainvälisissä COMENIUS ja Asia Europe Classroom projekteissa. Yhteistyö espanjalaisten, italialaisten ja itävaltalaisten koulujen kanssa jatkuu. Antiikin Rooma kerhon kurssimatka ja Itämerikurssi toteutetaan vuorovuosin. Kieliohjelma A1 kielet ovat englanti ja saksa, myös ruotsin kurssimäärä mahdollistaa A tasoisen ruotsin kokeen suorittamisen ylioppilastutkinnossa. B1 kieli on ruotsi, B2 ja B3 kielinä saksa ja ranska, B3 kielenä venäjä, lisäksi italian ja latinan alkeiskurssi. Lukioon otto Kouluun pyritään pääsääntöisesti täyttämällä yhteisvalinnan hakukortti ja Kaarinan lukion kurssitarjotin (musiikin ja ilmaisun linjalle oma hakukoodi). Lisätietoja antavat rehtori Liisa Jukola, p , opinto ohjaaja Raine Rapeli, p ja koulusihteeri Mirja Sauramo, p Paikkakunnalle kesken lukuvuoden muuttavat voivat tiedustella lukiopaikkaa suoraan rehtorilta. 15

16 KAARINAN AIKUISLUKIO Voivalantie 7 9, Kaarina, puh , fax rehtori Heikki Mäkelä, e mail: koulun sähköposti: koulusihteeri Sirkka Grönholm, puh kanslia avoinna kouluaikoina ma to klo opiskelijoita: 247, joista 132 tutkintoon tähtääviä Toiminta ajatus Kaarinan aikuislukio tarjoaa lähinnä 18 vuotta täyttäneille yo tutkintoon ja yksittäisiin yo kokeisiin tähtäävää ja lisäksi erillistä yleissivistävää lukio opetusta. Kannustamme aikuisväestöä itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja onnistumisen kokemiseen. Erityispiirteet * Peruskoulun lukuaineiden kertaus ja päättöarvosanojen korotusmahdollisuus. * Lukio ja ammattiopintojen yhdistämismahdollisuus: kaksoistutkinto (lukiokursseja liitetään ammatilliseen tutkintoon, opiskelija saa ylioppilas ja ammattitutkintotodistuksen), kolmoistutkinto (opiskelija saa ylioppilas ja ammattitutkintotodistuksen lisäksi lukion päättötodistuksen). Ammatillisesta tutkinnosta voidaan hyväksyä lukioopintoihin sellaisia osia, jotka vastaavat aikuislukion opetussuunnitelmaa. * Mahdollisuus jatkaa keskeytyneitä lukio opintoja vanhat suoritukset huomioidaan. * Päivälukion kursseja voi yhdistää aikuislukio opintoihin: suosituimpia laaja fysiikka, kuvaamataito, liikunta ja terveystieto sekä musiikki. * Joustavat lähi ja etäopiskelumahdollisuudet, jotka huomioivat yksilölliset elämäntilanteet. * Laajat aineopiskelumahdollisuudet: esim. muissa oppilaitoksissa aloitettuja kieliopintoja voi jatkaa, voi valmentautua pääsykuulusteluihin, täydentää yo tutkintoa ja opiskella yksittäisiä yo kokeita varten. * Opetusta iltaisin maanantaista torstaihin sekä kesällä (lähinnä yo kirjoituksiin valmentavia sekä lukion kertauskursseja). * Opiskelu sivutoimista opiskelija ei menetä työmarkkinatukeaan. Kieliohjelma A kielet englanti ja ruotsi, B1 kieli ruotsi, B2 kieli englanti, B3 kielet espanja, italia, latina, ranska, saksa ja viro. B3 kielet järjestetään kysynnän mukaan. Pääsyvaatimukset Koko lukion oppimäärää suorittaville perus tai keskikoulua vastaavat tiedot ja 18 vuoden ikä (alle 18 vuotias voi päästä opiskelijaksi erityisestä syystä, joka selvitetään rehtorille ilmoittauduttaessa). Yksittäisten aineiden opiskelijoille ei ole ikärajaa. Hakumenettely Ennen kurssien alkua ilmoittaudutaan kansliaan. Opiskelun voi aloittaa jokaisen kuuden jakson alussa. Koko lukion aloittaminen käy kuitenkin parhaiten syyskuun alussa ja tammikuussa alkavilla jaksoilla. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 16

17 KAARINAN SOSIAALI JA TERVEYSALAN OPPILAITOS Ruokokatu 12, Kaarina, p fax , ja terveysalan oppilaitos, e mail: rehtori Soile Lehto, p , , aikuiskoulutusjohtaja Leena Kuorelahti, p , opinto ohjaaja Anneli Impola, p , Toiminta ajatus Kaarinan sosiaali ja terveysalan oppilaitoksen tehtävänä on kouluttaa itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja laaja alaisia sosiaali ja terveysalan ammattilaisia. Lähihoitajakoulutus Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet, eli lähihoitajat, työskentelevät erilaisissa sosiaali ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, mielenterveys ja päihdetyön yksiköissä jne. Lähihoitajan työ on kasvatusta, hoitoa ja kuntoutusta sisältävää huolenpitotyötä. Keskeisiä osaamisen alueita ovat hyvän palvelun edellyttämät ihmissuhdetaidot ja kyky vuorovaikutukseen erilaisten ja eri ikäisten ihmisten kanssa. Työssä tarvitaan käytännön valmiuksia ihmisten auttamiseen, ohjaamiseen, tukemiseen ja aktivoimiseen päivittäisissä toiminnoissa. Sosiaali ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Peruskoulupohjaisena koulutus kestää kolme vuotta ja ylioppilaspohjaisena 2v 3kk. Tutkinto antaa yleisen jatko opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelija voi suorittaa myös ns. kaksoistutkinnon eli suorittaa lähihoitajan tutkinnon KSTO:ssa ja kirjoittaa ylioppilaaksi Kaarinan aikuislukiosta. Aikuisille ja maahanmuuttajille järjestetään lähihoitajan näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Lähihoitajaopintojen viimeisen vuoden kestävä valinnainen koulutusohjelma on Kaarinassa mahdollisuus suorittaa seuraavista: lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö tai vanhustyö. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia. Vuoden kestävä koulutus valmentaa nuorta toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Maahanmuuttajien ammatillisiin opintoihin valmistava koulutus on tarkoitettu suomenkielen perustaidot hallitseville maahanmuuttajille. Ammatillisena lisä ja täydennyskoulutuksena järjestetään ammatti ja erikoisammattitutkintoja, esim. Lasten ja nuorten erityisohjaajan, päihdetyön ja perhepäivähoitajan ammattitutkinto ja vanhustyön erikoisammattitutkinto, sekä muuta työelämän tarvitsemaa koulutusta. 17

18 KAARINAN PIIKKIÖN KANSALAISOPISTO Toimisto: Lautakunnankatu 4 B, Kaarina, puh rehtori Olli Kuusisto puh Toiminta ajatus: Opiston keskeisiä tehtäviä on luoda edellytykset elinikäiseen oppimiseen, tarjota ammatillista tietoa, taitoa ja virkistystä vapaa aikaan. Kurssivalikoima sisältää vaihtoehtoja perinteisestä ajankohtaisuuteen. Tervetuloa kartuttamaan sosiaalista ja henkistä pääomaa. LASTEN JA NUORTEN KURSSIT Hovirinnan koulu varhaismusiikkikoulu, pianonsoitto, viulun soitto, huilun soitto, rumpukoulu, saksofonin/trumpetin soitto, laulunteon perusteet/kitaransoitto, kässäässät Kaarinan Squash halli akrobatiakoulu Kuovinkadun toimintakeskus varhaismusiikkikoulu Littoisten monitoimitalo varhaismusiikkikoulu, pianonsoitto Kotimäen koulu pianonsoitto, kitaransoitto, käsityöpaja, nukketeatteri Vapari kuvataidekoulu, English art school for children, AIKUISTEN KURSSITOIMINTA Auranlaakson koulu pitsinnypläys, peruskuntojumppa Hovirinnan koulu useimmat kielikurssit, taideaineita, kertaluennot, musiikki, veneily, ilmailuteoria, purjehdusteoria, luontovalokuvaus, yksinlaulu, kauneudenhoito, naisten liikunta Kotimäen koulu posliininmaalaus, kuntoliikunta, kitaransoitto, vaatteiden valmistaminen ja kaavoittaminen Kuovinkadun toimintakeskus Taiji Qigong, kiinalainen lääketiede Littoisten hoitokoti kehitysvammaisten tanssipiiri Littoisten monitoimitalo ATK:n peruskurssi, kehonhallinta ja jättipallojumppa Piispanristin koulu miesten ja naisten kuntoliikunta, jooga Tietostudio, A tila kielikursseja, käsityö, luova kirjoittaminen, ikonimaalaus, tiffany, unikurssi, kankaankudonnan ideakurssi, haitarinsoitto Tietostudio, B tila ATK kurssit, tietoliikenne ja muu tietotekniikka, GPS ja elektr. kartat Koriston kädentaitopaja (alak.) entisöinti, verhoilu, kajakin rakentaminen, sorvaus, kuvanveisto, lasinpuhallus, nukkekodin rakentam. Innoverstas (yläk.) metalli, lasikuitu ja puutöitä Vaarniemen koulu naisten liikunta, puutyöt Kaarinan lukio kielikursseja Vapari keramiikka 18

19 Veitenmäen koulu Voivalan kudontatila Littoisten kudontatila Ylikylän koulu Torpan toimintakeskus puutyöt kudonta kudonta jooga, itämainen tanssi, kuubalainen tanssi kehitysvammaisten taidepiiri Lisäksi opisto järjestää lumikenkäsafarin ja melontavaelluksen. Toimintaa on myös Piikkiössä useissa eri toimipisteissä: Kursseja on sekä lapsille että aikuisille mm. joogaa, yksinlaulua, jumppaa, kieliä, akrobatiaa, varhaismusiikkikoulu, kudontaa, käsitöitä, taideaineita, tanssia, kotiseutuun liittyviä luentoja, ATK:ta. OPISTON OPINTO OHJELMA jaetaan kaksi kertaa vuodessa jokaiseen talouteen ja on nähtävissä internetissä Tältä sivulta voi ilmoittautua itse kursseille myös netin kautta. 19

20 KAARINAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut Lautakunnankatu KAARINA puh Kansikuva Juha Haanpää 20

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA

KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA KEHAS OHJELMA KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA 18.3.2015 STM 1 2 Kehitysvammaisia on massamme opetettu yli 100 vuotta Vaikeimmin kehitysvammaiset on vapautettu

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Tervetuloa Elimäen lukioon!

Tervetuloa Elimäen lukioon! Tervetuloa Elimäen lukioon! www.edukouvola/elimaenlukio Lukioon vai ammatilliseen koulutukseen? Lukio ei valmista ammattiin, mutta antaa monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet. Ammattiopistojen yo-linjat

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot