TYÖAJAT LUKUVUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖAJAT LUKUVUONNA 2006 2007"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Perusopetus 3 Tukitoimet 12 Lukiot 14 Sosiaali ja terveysalan oppilaitos.. 17 Kansalaisopisto. 18 TYÖAJAT LUKUVUONNA SYYSLUKUKAUSI ti pe Syysloma to su KEVÄTLUKUKAUSI ma 8.1. la Talviloma ma su Lupapäivä pe Lisäksi lauantai on työpäivä. KAARINAN KAUPUNKI Lautakunnankatu KAARINA puh

2 Iloista kouluvuotta ! Kädessänne on nyt esite, jolla pyrimme antamaan kokonaiskuvan kaarinalaisesta koulutuksesta. Esitteessä on pyritty antamaan perustiedot jokaisesta koulusta ja tiedot, joiden avulla voitte lähemmin ottaa yhteyttä haluamaanne kouluun. Kaarinassa on perusopetuksessa oppilaita syksyllä n Lukiossa opiskelee tällä hetkellä oppilaita 400 ja aikuislukiossa 247. Koulutaipaleensa aloittaa n. 290 lasta. Erityisesti haluan koko kouluväen kanssa toivottaa tervetulleeksi vasta alkajat kaikkiin ykkösluokan opetusta antaviin kouluihimme. Viime elokuussa aloitti toimintansa uusi, 1 9 luokkien Kotimäen koulu Littoisissa. Koulu suunniteltiin tämän päivän tarpeita vastaavaksi niin pedagogisesti kuin rakenteellisestikin. Koulu toimii kokopäiväkoulun periaatteella, jolloin tuetaan lapsen kehitystä myös vapaa aikana. Samaan periaatteeseen pyrimme vähitellen koko Kaarinan koululaitoksessa. Seuraavaksi Ylikylän ja Veitenmäen koulut yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi Koko koululaitoksessa oppilaiden saatavilla on myös oma sähköpostiosoite ja entistä enemmän käytetään tietotekniikkaa opetuksen tukena. Opettajakunta on kouluttautunut ahkerasti hallitsemaan yhteiskunnan vaatimia uusia valmiuksia. Näin saamme opetuksen entistä kiinnostavammaksi ja toivomme oppilaiden motivoituvan koulutyöskentelyyn entistä paremmin. Vanhempien tuki koulutyössä on ensiarvoisen tärkeää. Jokaisessa peruskoulussa on toimivia vanhempainryhmiä. Uskon yhteistyön vanhempien ja koulun kanssa entisestään vahvistuvan. Jokainen lapsi ja nuori kokee olonsa turvalliseksi, jos koululla ja vanhemmilla on yhteinen näkemys kasvatuksesta. Yhteisten pelisääntöjen luominen koulun ja vanhempien välille on muodostunut arkipäiväksi jo useissa kouluissa. Tulevaisuus näyttää, miten hyvin nuo pelisäännöt kannattelevat oppilaita elämässä. Kaikki on kuitenkin kiinni meidän aikuisten määrätietoisuudesta ja vastuusta lapsiamme kohtaan. Tervetuloa koulutielle Merja Lehtonen sivistysjohtaja 2

3 OIKEUS KOULUNKÄYNTIIN Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden. Oppivelvollisuus on täytetty, kun hän saa päättötodistuksen. Vaikeavammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Erityisestä syystä voidaan myöntää lupa koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Päätöksen siitä tekee sivistysjohtaja huoltajan hakemuksesta. Vuodesta 2001 lähtien on Kaarinassa ollut ns. alkuluokka, jolle pääsevät koulun aloituksessa tukea tarvitsevat lapset. Koulupiirejä ei enää ole, mutta koulutoimisto osoittaa kullekin lapselle ns. lähikoulun. Oppilaalla on kuitenkin oikeus hakeutua myös muuhun kouluun. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu toimittamalla koteihin postitettu ilmoittautumislomake vastauskuoressa (postimaksu maksettu) mennessä koulutoimistoon os. PL 22, Kaarina tai faxin välityksellä, faxnro Oppilaalle järjestetään koulukuljetus, kun matka kotoa lähimpään kouluun on yli 5 km. Koulukuljetuksista vastaa osastosihteeri Riitta Paloheimo, puh , e mail: Opetus, oppikirjat ja kouluruokailu ovat oppilaalle peruskoulussa maksuttomia. Lukioissa oppilaat hankkivat itse oppimateriaalin. Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta. PERUSOPETUS KAARINASSA Vuosiluokat Vuosiluokat Auranlaakson, Hovirinnan, Kotimäen, Kuusiston, Piispanristin ja Ylikylän koulut luokanopettaja vastaa pääosin opetuksesta oppilaan viikkotuntimäärä luokkaasteesta riippuen pakollinen vieras kieli (A1) 3. luokalta lähtien (kunkin koulun kieliohjelma tarkemmin koulun esittelyn kohdalla) Kotimäen, Vaarniemen ja Veitenmäen koulut aineenopettajat, luokanvalvoja oppilaan viikkotuntimäärä noin 30 toinen kotimainen kieli valinnaisaineita 8. luokalta lähtien työelämään tutustuminen Kaarinan ruotsinkielisten lasten perusopetus järjestetään Turussa tai Paraisilla. 3

4 AURANLAAKSON KOULU Vanha Littoistentie 297, Turku rehtori Mika Rantanen puh , e mail: luokat 1 6 oppilaita 131 Toiminta ajatus ja päämäärä Auranlaakson koulun tavoitteena ja päämääränä on kasvattaa oppilaista rakentavasti toimivia yhteiskunnan jäseniä, siksi koulun logossa on muurahainen, ahkera rakentaja. Rakentavasti toimiva oppilas ottaa huomioon oman toimintansa seuraukset ja kantaa niistä vastuun. Hänellä on terve itsetunto. Hän pystyy toimimaan tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa sen asettamien haasteiden mukaisesti. Hän on rehellinen itseään ja muita kohtaan ja käyttäytyy hyvin. Lähiajan tavoitteet Varhainen puuttuminen oppilaan oppimis yms. vaikeuksiin. Koululla järjestetyn esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen. Tietotekniikan hyödyntäminen oppimisympäristönä, esimerkkinä WSOY:n Opit hanke. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja kotien kasvatustyön tukeminen. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Oppimaan oppiminen on kaiken perusta. Tavoitteena on se, että oppilas saavuttaa hyvät matematiikan ja äidinkielen taidot. Hyviin tapoihin oppiminen on tärkeä tavoite. Koulun ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet elämykselliseen oppimiseen. Koulun lähimetsään tehty oppimispolku antaa hyvät mahdollisuudet metsäluonnossa oppimiseen. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti Iltapäivätoiminta Päivähoidon järjestämä koululaisten iltapäiväkerho toimii koululla. Koululla järjestetään taloudellisten mahdollisuuksien mukaan omia oppilaskerhoja, mm. liikunnassa ja musiikissa. Myös seurakunta on järjestänyt koululla kerhotoimintaa. 4

5 HOVIRINNAN KOULU Päiväläisenkatu 1, Kaarina rehtori Markku Heinonen puh , fax e mail: luokat 1 6 oppilaita 356 Toiminta ajatus ja päämäärä Hovirinnan koulun päämääränä on oppilas * jolla on terve itsetunto * joka hallitsee perusoppiaineksen * on yhteistyökykyinen * ja toimii vastuullisesti ympäristössään. Tähän päämäärään pyrimme * tukemalla oppilaan persoonallisuuden myönteistä kehittymistä * korostamalla oppilaan aktiivista roolia omien, jatko opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista * ohjaamalla oppilasta erilaisia työtapoja käyttäen rakentavaan yhteistyöhön ja toisten huomioon ottamiseen sekä vastuun kantamiseen oman toimintansa seurauksista * avoimella yhteistyöllä kotien ja koko koulun henkilökunnan kanssa. Lähiajan tavoitteet Koulu on mukana Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä lippu projektissa ja tavoitteena on saada saada vihreän lipun käyttöoikeus kuluvana vuonna. Henkilökunnan työssä jaksamiseen, työmotivaation lisäämiseen ja yhteisöllisyyteen pyrkivä kaksivuotisen TYKY projekti jatkuu. Pyrimme pitkäjänteisellä arkityöllä turvalliseen, rauhalliseen ja motivoivaan oppimisympäristöön, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on hyvä olla. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Kaarinan kaupungin musiikkiluokkien opetus vuosiluokkien 3 6. osalta annetaan Hovirinnan koulussa. Musiikkiluokkatoiminta on oleellinen osa koulun imagoa, se näkyy ja kuuluu koulun arkipäivän toiminnoissa kuin myös koulun juhlissa. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti tai ruotsi tai saksa A2 kieli (vapaaehtoinen): englanti tai ruotsi Iltapäivätoiminta Koulun tiloissa toimii Kaarinan kaupungin Lasten päivähoito vastuualueen järjestämä iltapäiväkerho. 5

6 KOTIMÄEN KOULU Littoistentie 500, Littoinen rehtori Esko Poikela puh , e mail luokat 1 9 oppilaita 574 Toiminta ajatus Kotimäen koulun toiminta ajatus on kasvattaa itsensä hyväksyviä, toiset huomioon ottavia, vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä sekä tiedonhankintaan ja työhön kykeneviä ympäristöään arvostavia ihmisiä. Lähiajan tavoitteet Lukuvuosi on jälleen uuden alkua Kotimäen koulussa. Kesällä valmistuva Ristikallion kiinteistön saneeraus mahdollistaa entistä tiiviimmän esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön. Saneerattuun koulurakennukseen sijoittuvat eskarin, ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Suuren kyläkoulun keskeisenä tavoitteena on tukea yhteisöllisyyden kehittymistä sekä eri ikäisten lasten ja nuorten yhteistoimintaa. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Kotimäen koulun pedagogiikka korostaa vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Koulussa opiskelu painottuu oppilaiden tekemien henkilökohtaisten valintojen perusteella: teknologia, kulttuuri ja media sekä ympäristökasvatus ovat oppilaan valittavia mahdollisia painopistealueita. Kotimäen koulun tavoitteena on tukea oppimista ja tarjota elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia kaikille koulun oppilaille. Kotimäen koulu on turvallinen, ihmistä arvostava ja luonnon ja ympäristönsä kanssa sopusoinnussa elävä työyhteisö. Opetustyön tavoitteena on antaa oppilaalle onnistumisen elämyksiä ja auttaa oppilasta huomaamaan omat vahvuutensa opettaa suhtautumaan työhön vastuuntuntoisesti perehdyttää oppilaita monipuolisesti ympäristöasioihin ohjata terveisiin elämäntapoihin Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti A2 kieli (vapaaehtoinen): ruotsi Toinen kotimainen: ruotsi B2 kieli:saksa, ranska (toteutuu oppilaan valintana) Iltapäivätoiminta 1. ja 2. luokkien oppilaiden iltapäiväkerhot toimivat Ristikallion kiinteistössä sekä Littoisten seurakuntatalolla. 6

7 KUUSISTON KOULU Koulutie 14, Kuusisto rehtori Seppo Aarnio puh , e mail: luokat 1 6, oppilaita 124 Toiminta ajatus ja päämäärä Kuusiston koulu on koulu * jota oppilaat ja heidän vanhempansa arvostavat hyvänä ja tehokkaana kouluna * jossa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaitten turvalliseen oppimisympäristöön ja kouluviihtyvyyteen * jossa päivittäisessä kanssakäymisessä arvostetaan hyviä tapoja ja muiden huomioonottamista * jossa keskitytään siihen, että oppilaat oppivat omiin edellytyksiinsä nähden erinomaisen oikeinkirjoitustaidon erinomaisen lukemisen ymmärtämisen taidon erinomaisen arkielämässä tarvittavan matematiikan taidon erinomaiset valmiudet käyttää tietotekniikkaa hyväkseen * jossa oppilaat saavat esiintyä paljon yhteisissä tilaisuuksissa * jossa arvostetaan luovuutta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä ja näitä harjoitellaan * jossa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä ja otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit Lähiajan tavoitteet Koululle on myönnetty suunnittelurahaa koulun laajentamiseksi. Suunnittelu aloitettaneen kuluvan vuoden aikana. Pyrimme kehittelemään ja soveltamaan yhdessä uusia oppimismenetelmiä, mm. tutkivaa oppimista. Tavoitteena on, että 3 5 vuorokauden mittaiseen leirikouluun pääsevät koulun kaikki oppilaat kerran, sisällön suunnittelu ja varainkeruu on luokan opettajan, oppilaitten ja vanhempien yhteistyötä. Leirikoulu on luokan aikana. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Koulussamme on paljon yhteistyötä esikoulun ja alkuopetusluokkien välillä. Eri perusopetusryhmien välillä järjestetään sekaryhmissä työpajoja, peli ja leikkituokioita ym. jotta kaikki oppilaat oppisivat tuntemaan toisiaan paremmin tavoitteena turvallinen oppimisympäristö. Koulussamme pitkään jatkunut eräkoulutoiminta (luontoretket) ovat osa kestävän kehityksen ja ympäristötiedon opetussuunnitelmaa. Kieliohjelma: A1 kieli (pakollinen): englanti Aamu ja iltapäiväpäiväkerho toimii koulun tiloissa. Kerho on maksullinen. Myös luokkalaisille on yhteistyössä kaupungin vapaa aikatoimen kanssa pystytty tarjoamaan jonkin verran iltapäivätoimintaa. 7

8 PIISPANRISTIN KOULU Vihreän lipun koulu Otsonkatu 2, Piispanristi rehtori Hannu Rautanen puh , e mail: luokat 1 6 oppilaita 382 Toiminta ajatus ja päämäärä Koulun päämääränä on yhteistyökykyinen, erilaisuutta arvostava, kansainvälisesti toimiva, ympäristöä suojeleva, oppimisesta innostunut ja vastuuseen kasvanut oppilas, jonka kasvu ja oppimisympäristö on terveellinen ja turvallinen. Lähiajan tavoitteet Koulun keskeisin tavoite on lasten ja aikuisten hyvinvoinnin lisääminen kasvamisen ja oppimisen edistämiseksi sekä oman elämänhallinnan tukemiseksi. Sovellamme laatimaamme hyvinvointimallia, jonka avulla autamme oppilaiden oppimista ja kouluvaikeuksien voittamista. Teemme oppilaiden, aikuisten ja kotien kanssa vuosittain Hyvinvointisopimuksen. Olemme voittaneet sopimuksellamme syksyllä 2004 Varsinais Suomen liiton Visioteko 2004 kilpailun. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Koulumme painottaa oppimisessa ja osaamisessa ympäristökasvatusta, matematiikan taitoja, monipuolista kieltenopetusta, kansainvälistä yhteistyötä sekä tieto ja viestintätekniikan käyttöä. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti, ruotsi tai saksa A2 kieli (vapaaehtoinen): englanti tai ruotsi Iltapäivätoiminta Koululla toimii keväällä 2006 kaksi iltapäiväkerhoa: toinen koululla ja toinen seurakunnan tiloissa Poikluomassa. 8

9 YLIKYLÄN KOULU Voivalantie 7 9, Kaarina rehtori Tuire Rintala puh e mail: luokat 1 6 alkuluokka Kaarinan erityisluokat 1 6 Oppilaita 316 Toiminta ajatus ja päämäärä Ylikylän koulun toiminta ajatuksena on Wanha kunnon koulu. Päämääränä on utelias, oppimishaluinen, itseään ja erilaisuutta arvostava oppilas, jolla on hyvät käytöstavat ja joka hallitsee perusoppiaineksen. Kasvun ja oppimisen tukena koulumme toteuttaa aktiivista yhteistyötä kodin ja koulun välillä, apuna myös vireästi toimiva vanhempainyhdistys. Lähiajan tavoitteet Yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyön lisääminen ja integraation tukeminen. Varhainen puuttuminen oppimis yms. vaikeuksiin. Oppilaiden itsearvioinnin ja säännöllisten kehityskeskustelujen kehittäminen terveen itsetunnon kehittymisen tueksi. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Painotamme opetuksessamme hyvän luku ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen saavuttamista. Hyvät käytöstavat ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Kieliohjelma A1 kieli (pakollinen): englanti A2 kieli (vapaaehtoinen): ruotsi Iltapäivätoiminta Seurakunnan ja kaupungin ylläpitämä iltapäiväkerho toimii koulun tiloissa. Ylikylän koulu ja Veitenmäen koulu yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi

10 VAARNIEMEN KOULU Marsukatu 1, Piispanristi rehtori Pekka Jokinen puh , fax e mail: luokat 7 9 oppilaita 265 Toiminta ajatus Vaarniemen koulu kehittää oppilaasta aktiivisen ja kriittisen tiedonhankkijan ja työtä pelkäämättömän uuden etsijän. Korostamme kasvatuksessa rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden, vastuuntunnon ja suvaitsevaisuuden merkitystä. Vaarniemen koulu tukee oppilaan sosiaalistumista hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen yhteistyössä kotien kanssa. Lähiajan tavoitteet Kaikille oppilaille haluamme tarjota turvallisen ja viihtyisän kouluympäristön ja hyvän opetuksen. Koulukiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävät mm. tukioppilastoiminta sekä suvaitsevaisuuden ja kohteliaiden tapojen korostaminen. Koulun ja kotien välistä yhteistyötä jatketaan edelleen. Koulussamme toimii aktiivinen Koti ja kouluyhdistys. Keskustelujen, vanhempainiltojen, kotiin lähetettyjen tiedotteiden ja palautekyselyiden avulla otamme vanhemmat mukaan koulun kehittämiseen. Koulu kuuluu Euroopan Terveet Koulut verkostoon, jonka puitteissa kehitetään oppilaiden elämänhallinnan taitoja. Aihepiireinä painottuvat mm. päihde ja huumevalistus, sukupuolivalistus, terveet elämäntavat ja tapakasvatus. Alueellisessa VaSkooli projektissa mukana olemalla koulu pyrkii ehkäisemään oppilaiden syrjäytymistä. Koululla on myös oma Tukioppilasprojekti, joka auttaa uusien oppilaiden sopeutumista kouluun ja kasvattaa heitä yhteisvastuulliseen huolenpitoon. Oppilaskunta on oppilaiden oma foorumi demokratian taitojen oppimiseksi ja omien näkemysten esille tuomiseksi Kieliohjelma A1 kieli: englanti, ruotsi, saksa B1 kieli (toinen pakollinen): ruotsi A2 kieli: englanti, ruotsi B2 kieli (kolmas vapaaehtoinen): saksa, ranska Neljäs vapaaehtoinen kieli: espanjan alkeet 10

11 VEITENMÄEN KOULU Aapiskuja 7, Kaarina rehtori Tuula Walden puh , fax e mail: luokat 7 9 oppilaita luokkien erityisluokat, lisäopetuksen luokka Pajakoululuokka Toiminta ajatus Veitenmäen koulun tärkein tehtävä on antaa kaikille oppilaille tasokasta perusopetusta. Opetuksen lähtökohtana on ajatus, että oppilas oppii tekemällä ja tutkimalla. Oppilaiden yksilöllisyys korostuu oppilaskeskeisiä työtapoja käyttämällä. Näin vahvistetaan kunkin oppilaan omia hyviä puolia. Lähiajan tavoitteet Veitenmäen koulun opetus ja kasvatustyön tavoitteena on saattaa koulustamme eteenpäin nuoria, jotka ovat vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä, toista kunnioittavia, rehellisiä ja hyvin käyttäytyviä ihmisiä. Hyvien ja kohteliaiden käytöstapojen ja terveiden elämäntapojen edistäminen on koko kouluyhteisön tavoite. Oppituntien lisäksi on koulussa paljon muuta toimintaa, jonka avulla annetaan oppilaille positiivisia käyttäytymismalleja. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä painopistealue. Koulun vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti. Selkeillä säännöillä ja rajoilla luodaan turvallisuutta niin koulussa kuin vapaa aikana. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvointi. Koulukohtaiset painotukset opetuksessa Veitenmäen koulussa toimii musiikkiluokka kaikilla luokka asteilla. Koulumme valinnaisainetarjonta on laaja ja monipuolinen, josta jokainen oppilas voi 8. ja 9. luokalla täydentää opinto ohjelmaansa toiveittensa ja harrastustensa mukaan. Kieliohjelma A1 kieli: englanti, ruotsi A2 kieli: englanti, ruotsi B1 kieli (toinen pakollinen): ruotsi B2 kieli (kolmas vapaaeht.): saksa, ranska Veitenmäen koulu ja Ylikylän koulu yhdistyvät yhdeksi 1 9 vuosiluokkien kouluksi

12 KOULUN TUKITOIMET Tukiopetus Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville on mahdollisuus antaa tukiopetusta. Erityisopetus Osa aikainen erityisopetus Oppilaille, joilla on lieviä oppimis ja sopeutumisvaikeuksia annetaan erityisopetusta muun opetuksen yhteydessä. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan seuraavilla kouluilla Kotimäen koulu, luokat 7 9 Ylikylän koulu, luokat 1 6 Veitenmäen koulu, luokat 7 9 Pajakoulu, luokat 7 9 Pajakoulussa käytännön työ nivoutetaan osaksi jokapäiväistä kouluopiskelua. Kaarinan kaupunki ostaa tarvitsemiaan erityisopetuspalveluja myös muilta kunnilta. Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus tukee, auttaa ja ohjaa oppilasta siten, että hän selviäisi mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenisi tekemään itselleen sopivia opintoja koskevia ratkaisuja. Tavoitteena on myös tutustuttaa oppilas hänen kiinnostuksensa ja kykyjensä mukaisiin jatko opiskelu vaihtoehtoihin, sekä auttaa oppilasta tuntemaan vahvuutensa ja uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa. Oppilaanohjaukseen kuuluvat luokkatunnit, henkilökohtainen ohjaus sekä työelämään tutustuminen. Suomi toisena kielenä opetus Osalla maahanmuuttajaoppilaista on mahdollisuus saada opiskelunsa tueksi opetusta suomen kielessä. 12

13 Koulukuraattori Opetus ja kasvatustyön tukena toimivat koulukuraattorit Katriina Alho, puh ja Mira Rovanperä, puh Heihin voi ottaa yhteyttä yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa. Koulupsykologi Koulupsykologi auttaa ja tukee oppilaita, heidän perheitään ja opettajia kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Kaarinan kaupungin koulupsykologeina toimivat Marja Kivijärvi puh , ja Sirpa Lammi puh , Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhoitaja pitää säännölliset vastaanotot koululla, tekee terveystarkastukset oppilaille, ohjaa oppilaita tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon koululääkärille sekä erikoislääkärille ja muihin terveydenhoidon toimipisteisiin, toimii yhteistyössä opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa sekä ohjaa oppilaita yhdessä opinto ohjaajan kanssa oppilaan koulunkäyntiin ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Antaa rokotusohjelman mukaiset rokotukset sekä osallistuu terveyskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä opettajien kanssa. Koululääkäri tekee määräaikaistarkastukset tiettyjen luokkien oppilaille ja pitää ajanvarauksella vastaanottoa koululla. Ajanvaraus koululääkärin vastaanotolle tehdään kouluterveydenhoitajalta. Hyvä yhteistyö oppilaan, vanhempien, opettajien, kouluterveydenhuollon ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kesken turvaa terveydenhuoltotyön onnistumisen. Oppilaan ja hänen perheensä asioita käsitellään luottamuksellisina. Terveyskeskuksessa tapahtuva koululaisten hammashoito on maksutonta alle 19 vuotialle. Hoito käsittää ehkäisevän ja korjaavan hoidon sekä mahdollisesti tarvittavan oikomishoidon. Koululaiset ovat siirtyneet muun väestön tavoin yksilölliseen, tarpeeseen perustuvaan hoitojaksotukseen, jossa jokainen koululainen kutsutaan hoitoon arvioidun tarpeen mukaan yksilöllisin kutsuvälein. 13

14 KAARINAN LUKIOT Lukio opintojen merkityksestä Lukiot ovat yliopistoihin, tiede, taide ja ammattikorkeakouluihin johtavia oppilaitoksia, jotka antavat pohjan myös muuhun ylioppilaspohjaiseen jatkoopiskeluun. Lukio opinnot tarjoavat laajan yleissivistyksen ja kielitaidon ja lisäävät näin myös ammattitaitoa. Sekä lukio että aikuislukio tuottavat saman muodollisen jatko opintokelpoisuuden. Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto on erillinen valtakunnallinen tutkinto, joka suoritetaan lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Lukion oppimäärän pohjalta kirjoittavilla tulee olla vähintään koeaineen pakolliset lukiokurssit suoritettuna ennen kokeita. Ammatillisen tutkinnon suorittaja voi aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen 1½ vuotta opintojen alkamisesta. Ylioppilastodistuksen saa, kun lukion oppimäärä tai ammatillinen tutkinto on suoritettu ja kirjoitukset läpäisty. Tutkinnon 4 pakollista koetta ovat äidinkieli ja kolme seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe. Kokelas voi osallistua lisäksi yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Kokeet voi hajauttaa 1 3 peräkkäiseen tutkintokertaan. Reaalikoe muuttuu ainekohtaiseksi reaaliaineen kokeeksi keväällä 2006 ja äidinkielen koe uudistetaan keväästä 2007 alkaen. Aineopiskelija (lähinnä aikuislukiossa) voi suorittaa yksittäisessä aineessa myös erillisen ylioppilaskokeen ja saada siitä todistuksen. (Näin ei kuitenkaan voi suorittaa koko tutkintoa.). Ylioppilastutkintolautakunnan antamista todistuksista voi tilata myös ruotsin ja englanninkieliset käännökset. Kevään ylioppilaskokeeseen ilmoittaudutaan ja syksyn tutkintoon 5.6. mennessä lukion kansliaan. 14

15 KAARINAN LUKIO Voivalantie 7 9, Kaarina rehtori Liisa Jukola puh , fax e mail: koulusihteeri: kotisivut: oppilaita 400 Toiminta ajatus Kaarinan lukio tarjoaa opetuksessaan monipuolista yleissivistystä ja mahdollisimman vankkaa pohjaa erilaisille jatko opinnoille. Tavoitteena on oppilaiden aktiivisuuteen, oma aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen perustuva haastava, mutta turvallinen työskentelyilmapiiri. Koulun vahvuudet Tehokas opiskeluilmapiiri ja monipuolinen kurssitarjonta ovat koulun keskeiset painopistealueet. Koulu tarjoaa kaikkien oppiaineiden valinnaisia kursseja enemmän kuin valtakunnalliset normit edellyttävät. Erityisen laaja valikoima on tarjolla musiikissa ja ilmaisussa, liikunnassa ja pitkässä matematiikassa. Kansainvälisyydestä kiinnostuneilla on mahdollisuus valita useita erilaisia kursseja ja osallistua projekteihin. Lisäksi keskeisissä välineaineissa (ruotsi, englanti ja matematiikka) järjestetään tukikursseja, jotta opintojen alku sujuisi kitkattomammin. Opiskelijat voivat suorittaa kursseja myös muualla, mm. Kaarinan aikuislukiossa, Turun yliopistossa (historian, kirjallisuuden ja tietotekniikan kurssit ), etälukiossa ja kesälukiossa. Koulun projektit Luma projekti jatkuu luonnontieteiden kurssien monipuolisena valikoimana. Olemme mukana kansainvälisissä COMENIUS ja Asia Europe Classroom projekteissa. Yhteistyö espanjalaisten, italialaisten ja itävaltalaisten koulujen kanssa jatkuu. Antiikin Rooma kerhon kurssimatka ja Itämerikurssi toteutetaan vuorovuosin. Kieliohjelma A1 kielet ovat englanti ja saksa, myös ruotsin kurssimäärä mahdollistaa A tasoisen ruotsin kokeen suorittamisen ylioppilastutkinnossa. B1 kieli on ruotsi, B2 ja B3 kielinä saksa ja ranska, B3 kielenä venäjä, lisäksi italian ja latinan alkeiskurssi. Lukioon otto Kouluun pyritään pääsääntöisesti täyttämällä yhteisvalinnan hakukortti ja Kaarinan lukion kurssitarjotin (musiikin ja ilmaisun linjalle oma hakukoodi). Lisätietoja antavat rehtori Liisa Jukola, p , opinto ohjaaja Raine Rapeli, p ja koulusihteeri Mirja Sauramo, p Paikkakunnalle kesken lukuvuoden muuttavat voivat tiedustella lukiopaikkaa suoraan rehtorilta. 15

16 KAARINAN AIKUISLUKIO Voivalantie 7 9, Kaarina, puh , fax rehtori Heikki Mäkelä, e mail: koulun sähköposti: koulusihteeri Sirkka Grönholm, puh kanslia avoinna kouluaikoina ma to klo opiskelijoita: 247, joista 132 tutkintoon tähtääviä Toiminta ajatus Kaarinan aikuislukio tarjoaa lähinnä 18 vuotta täyttäneille yo tutkintoon ja yksittäisiin yo kokeisiin tähtäävää ja lisäksi erillistä yleissivistävää lukio opetusta. Kannustamme aikuisväestöä itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja onnistumisen kokemiseen. Erityispiirteet * Peruskoulun lukuaineiden kertaus ja päättöarvosanojen korotusmahdollisuus. * Lukio ja ammattiopintojen yhdistämismahdollisuus: kaksoistutkinto (lukiokursseja liitetään ammatilliseen tutkintoon, opiskelija saa ylioppilas ja ammattitutkintotodistuksen), kolmoistutkinto (opiskelija saa ylioppilas ja ammattitutkintotodistuksen lisäksi lukion päättötodistuksen). Ammatillisesta tutkinnosta voidaan hyväksyä lukioopintoihin sellaisia osia, jotka vastaavat aikuislukion opetussuunnitelmaa. * Mahdollisuus jatkaa keskeytyneitä lukio opintoja vanhat suoritukset huomioidaan. * Päivälukion kursseja voi yhdistää aikuislukio opintoihin: suosituimpia laaja fysiikka, kuvaamataito, liikunta ja terveystieto sekä musiikki. * Joustavat lähi ja etäopiskelumahdollisuudet, jotka huomioivat yksilölliset elämäntilanteet. * Laajat aineopiskelumahdollisuudet: esim. muissa oppilaitoksissa aloitettuja kieliopintoja voi jatkaa, voi valmentautua pääsykuulusteluihin, täydentää yo tutkintoa ja opiskella yksittäisiä yo kokeita varten. * Opetusta iltaisin maanantaista torstaihin sekä kesällä (lähinnä yo kirjoituksiin valmentavia sekä lukion kertauskursseja). * Opiskelu sivutoimista opiskelija ei menetä työmarkkinatukeaan. Kieliohjelma A kielet englanti ja ruotsi, B1 kieli ruotsi, B2 kieli englanti, B3 kielet espanja, italia, latina, ranska, saksa ja viro. B3 kielet järjestetään kysynnän mukaan. Pääsyvaatimukset Koko lukion oppimäärää suorittaville perus tai keskikoulua vastaavat tiedot ja 18 vuoden ikä (alle 18 vuotias voi päästä opiskelijaksi erityisestä syystä, joka selvitetään rehtorille ilmoittauduttaessa). Yksittäisten aineiden opiskelijoille ei ole ikärajaa. Hakumenettely Ennen kurssien alkua ilmoittaudutaan kansliaan. Opiskelun voi aloittaa jokaisen kuuden jakson alussa. Koko lukion aloittaminen käy kuitenkin parhaiten syyskuun alussa ja tammikuussa alkavilla jaksoilla. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 16

17 KAARINAN SOSIAALI JA TERVEYSALAN OPPILAITOS Ruokokatu 12, Kaarina, p fax , ja terveysalan oppilaitos, e mail: rehtori Soile Lehto, p , , aikuiskoulutusjohtaja Leena Kuorelahti, p , opinto ohjaaja Anneli Impola, p , Toiminta ajatus Kaarinan sosiaali ja terveysalan oppilaitoksen tehtävänä on kouluttaa itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja laaja alaisia sosiaali ja terveysalan ammattilaisia. Lähihoitajakoulutus Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet, eli lähihoitajat, työskentelevät erilaisissa sosiaali ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, mielenterveys ja päihdetyön yksiköissä jne. Lähihoitajan työ on kasvatusta, hoitoa ja kuntoutusta sisältävää huolenpitotyötä. Keskeisiä osaamisen alueita ovat hyvän palvelun edellyttämät ihmissuhdetaidot ja kyky vuorovaikutukseen erilaisten ja eri ikäisten ihmisten kanssa. Työssä tarvitaan käytännön valmiuksia ihmisten auttamiseen, ohjaamiseen, tukemiseen ja aktivoimiseen päivittäisissä toiminnoissa. Sosiaali ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Peruskoulupohjaisena koulutus kestää kolme vuotta ja ylioppilaspohjaisena 2v 3kk. Tutkinto antaa yleisen jatko opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelija voi suorittaa myös ns. kaksoistutkinnon eli suorittaa lähihoitajan tutkinnon KSTO:ssa ja kirjoittaa ylioppilaaksi Kaarinan aikuislukiosta. Aikuisille ja maahanmuuttajille järjestetään lähihoitajan näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Lähihoitajaopintojen viimeisen vuoden kestävä valinnainen koulutusohjelma on Kaarinassa mahdollisuus suorittaa seuraavista: lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö tai vanhustyö. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia. Vuoden kestävä koulutus valmentaa nuorta toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Maahanmuuttajien ammatillisiin opintoihin valmistava koulutus on tarkoitettu suomenkielen perustaidot hallitseville maahanmuuttajille. Ammatillisena lisä ja täydennyskoulutuksena järjestetään ammatti ja erikoisammattitutkintoja, esim. Lasten ja nuorten erityisohjaajan, päihdetyön ja perhepäivähoitajan ammattitutkinto ja vanhustyön erikoisammattitutkinto, sekä muuta työelämän tarvitsemaa koulutusta. 17

18 KAARINAN PIIKKIÖN KANSALAISOPISTO Toimisto: Lautakunnankatu 4 B, Kaarina, puh rehtori Olli Kuusisto puh Toiminta ajatus: Opiston keskeisiä tehtäviä on luoda edellytykset elinikäiseen oppimiseen, tarjota ammatillista tietoa, taitoa ja virkistystä vapaa aikaan. Kurssivalikoima sisältää vaihtoehtoja perinteisestä ajankohtaisuuteen. Tervetuloa kartuttamaan sosiaalista ja henkistä pääomaa. LASTEN JA NUORTEN KURSSIT Hovirinnan koulu varhaismusiikkikoulu, pianonsoitto, viulun soitto, huilun soitto, rumpukoulu, saksofonin/trumpetin soitto, laulunteon perusteet/kitaransoitto, kässäässät Kaarinan Squash halli akrobatiakoulu Kuovinkadun toimintakeskus varhaismusiikkikoulu Littoisten monitoimitalo varhaismusiikkikoulu, pianonsoitto Kotimäen koulu pianonsoitto, kitaransoitto, käsityöpaja, nukketeatteri Vapari kuvataidekoulu, English art school for children, AIKUISTEN KURSSITOIMINTA Auranlaakson koulu pitsinnypläys, peruskuntojumppa Hovirinnan koulu useimmat kielikurssit, taideaineita, kertaluennot, musiikki, veneily, ilmailuteoria, purjehdusteoria, luontovalokuvaus, yksinlaulu, kauneudenhoito, naisten liikunta Kotimäen koulu posliininmaalaus, kuntoliikunta, kitaransoitto, vaatteiden valmistaminen ja kaavoittaminen Kuovinkadun toimintakeskus Taiji Qigong, kiinalainen lääketiede Littoisten hoitokoti kehitysvammaisten tanssipiiri Littoisten monitoimitalo ATK:n peruskurssi, kehonhallinta ja jättipallojumppa Piispanristin koulu miesten ja naisten kuntoliikunta, jooga Tietostudio, A tila kielikursseja, käsityö, luova kirjoittaminen, ikonimaalaus, tiffany, unikurssi, kankaankudonnan ideakurssi, haitarinsoitto Tietostudio, B tila ATK kurssit, tietoliikenne ja muu tietotekniikka, GPS ja elektr. kartat Koriston kädentaitopaja (alak.) entisöinti, verhoilu, kajakin rakentaminen, sorvaus, kuvanveisto, lasinpuhallus, nukkekodin rakentam. Innoverstas (yläk.) metalli, lasikuitu ja puutöitä Vaarniemen koulu naisten liikunta, puutyöt Kaarinan lukio kielikursseja Vapari keramiikka 18

19 Veitenmäen koulu Voivalan kudontatila Littoisten kudontatila Ylikylän koulu Torpan toimintakeskus puutyöt kudonta kudonta jooga, itämainen tanssi, kuubalainen tanssi kehitysvammaisten taidepiiri Lisäksi opisto järjestää lumikenkäsafarin ja melontavaelluksen. Toimintaa on myös Piikkiössä useissa eri toimipisteissä: Kursseja on sekä lapsille että aikuisille mm. joogaa, yksinlaulua, jumppaa, kieliä, akrobatiaa, varhaismusiikkikoulu, kudontaa, käsitöitä, taideaineita, tanssia, kotiseutuun liittyviä luentoja, ATK:ta. OPISTON OPINTO OHJELMA jaetaan kaksi kertaa vuodessa jokaiseen talouteen ja on nähtävissä internetissä Tältä sivulta voi ilmoittautua itse kursseille myös netin kautta. 19

20 KAARINAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut Lautakunnankatu KAARINA puh Kansikuva Juha Haanpää 20

OPS 1 / 2004. KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta. Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9

OPS 1 / 2004. KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta. Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9 OPS 1 / 2004 KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9 KAARINAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA POPS Kaarina Käyttöönotto 1.8.2004 Versio 1/ 2004

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA JOHDANTO Lukiokoulutus on osa yhteiskunnan järjestämiä koulutuspalveluita. Se rakentuu valtakunnallisten säädösten ja lukion opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 1 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9.

Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9. Yläkoululaisen opas 2015 Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9. Sisällysluettelo sivu 4 > Miten oppilaan koulupaikka määritellään? sivu 10 > Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4

1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4 1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4 3. Opetuksen toteuttaminen 6 3.1 Oppimiskäsitys 6 3.2 Opiskeluympäristö ja menetelmät

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/ Siirtyminen 7. luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

1. Koulutyön perusta 4. 1.1. Arvoperusta 4. 1.2. Kannelmäen peruskoulun toiminta-ajatus 4 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet 4

1. Koulutyön perusta 4. 1.1. Arvoperusta 4. 1.2. Kannelmäen peruskoulun toiminta-ajatus 4 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet 4 1 Sisällys 1. Koulutyön perusta 4 1.1. Arvoperusta 4 1.2. Kannelmäen peruskoulun toiminta-ajatus 4 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet 4 2. Opetuksen toteuttaminen 4 2.1. Oppimiskäsitys 5 2.2. Oppimisympäristö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma

UTAJÄRVEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma UTAJÄRVEN KUNTA Perusopetuksen opetussuunnitelma 9.8.2004 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...3 2.1 Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 ITÄREITIN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Itäreitin opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot