_ Vuosikertomus 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "_ Vuosikertomus 2001"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2001

2 MEK Vuosikertomus 2001 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 5 Tapahtumien vuosi 6 Tulokset 12 Johdon katsaus Vuotta 2001 leimasivat hiljalleen tummenevat taloudelliset näkymät sekä terroriteot, jotka kumpikin osaltaan vaikuttivat matkailua vähentävästi. Keväästä alkaen matkailijavirrat alkoivat hiljalleen pienentyä, ja syksyllä pudotus oli jo jyrkempää. Ainakin vuoden 2002 alkupuoli tulee todennäköisesti myös olemaan aika vaatimattoman kehityksen aikaa, mutta vuoden loppupuoliskon arvioidaan sitten jo osoittavan parempia lukuja. Matkailun edistämiskeskuksen toimintastrategian toteutusta jatkettiin ponnekkaasti. Organisaatio on Helsingissä mukautettu strategian painopisteiden mukaiseksi. Suunnitteluja seurantajärjestelmät on uusittu noudattamaan strategisia valintoja. Ulkomaantoimistot tekevät toimintasuunnitelmansa strategiaohjautuvasti ja kaikille keskeisille tuoteryhmille on nimetty strategiaryhmät, joissa elinkeino yhdessä MEKin kanssa kehittää pitemmän aikavälin toimintalinjoja. Kansallisen laadunparannusprosessin, Laatutonnin infotilaisuuksia pidettiin kenttäkierroksena yhteensä kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Tämän ohella Laatutonnista on tiedotettu lukuisissa muissa tilaisuuksissa, ja siitä on tehty kaksikin esitettä sekä nettisivut. Mukaan lähti tavoitteen mukaisesti pilottiyrityksinä satakunta yhtiötä. Alkaneena vuonna määrää pyritään aktiivisesti lisäämään heti, kun pilottivaiheen kokemukset on saatu ja mahdollisesti tarpeelliset muutokset prosessiin niiden pohjalta tehty. Tutkimuspuolella siirrytään enemmän kvalitatiivisiin ja potentiaalitutkimuksiin kvantitatiivisten, mennyttä aikaa tarkastelevien tutkimusten ohella ja jossain määrin myös niiden sijasta. Erityistarkastelun kohteeksi tutkimuksessa otetaan matkailun rakenteelliset ongelmat ja pullonkaulat, ja koetetaan tutkimuksella löytää edes jotain helpotusta esimerkiksi matalien sesonkijaksojen elvykkeeksi. Merkittävä massa tilastoja on saatu MEKin yleisille nettisivuille vapaasti ja veloituksetta tarkasteltaviksi. Matkailun edistämiskeskuksen tavoite on pitää tiivistä yhteistyötä sekä matkailuelinkeinoon että muihin matkailutoimijoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Mekkiläiset jalkautuvat kentälle niin paljon ja niin usein kuin se suinkin on käytännössä mahdollista elinkeinon sana ja toiveet ovat meille hyvin tärkeät. Pyrimme vilpittömästi ja tosissamme antamaan korkeatasoista ja ammattitaitoista tukea suomalaisen matkailuelinkeinon menestyksen lisäämiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Jaakko Lehtonen 3

3 Organisaatio Johtokunta MEK perusorganisaatio Puheenjohtaja Bo Göran Eriksson Kauppa- ja teollisuusministeriö Jäsenet Kansliapäällikkö Juhani Korpela Liikenne- ja viestintäministeriö Osastopäällikkö Yrjö Länsipuro Ulkoasiainministeriö Toimitusjohtaja Tuula Lindberg Finland Convention Bureau ry Toimitusjohtaja Päivikki Palosaari Hullu Poro Oy MEKin ulkomaantoimistot Myyntipäällikkö Kirsti Vaulamo Finnair Oyj Toimintaympäristö markkinointikeskus toimisto Pääsihteeri Pekka Ropponen Suomen Matkailuelinkeino SME ry MEKin edustajat Johtaja Jaakko Lehtonen Maailman matkailujärjestön WTO:n mukaan kansainvälisen matkailun kasvu katkesi syyskuussa New Yorkin terroritekoihin. Kansainväliset saapumiset vähenivät kahdeksalla miljoonalla ja niiden määrä oli noin 689 miljoonaa: Kansainvälinen matkailu taittui ensimmäisen kerran sitten Persianlahden sodan vuonna ETC:n keräämien tietojen mukaan ulkomaisten matkailijoiden saapumiset vähenivät 0,2 prosentilla niihin yhteensä 23 Euroopan maahan, jotka raportoivat maahan saapuneiden matkailijoiden määrät. Yöpymisillä mitattuna Euroopan maihin suuntautuva matkailu kasvoi prosentilla niihin yhteensä 13 maahan, jotka raportoivat majoitusliikkeiden yöpymisiä. WTO:n keräämien tietojen mukaan kansainvälinen matkailu Euroopan maihin väheni 0,7 prosenttia. Suomen 2,2 prosentin kasvu on yleiseen eurooppalaiseen tasoon verrattuna suhteellisen hyvä. Suurin menetys Euroopassa on ollut amerikkalaisten ja japanilaisten matkailijoiden väheneminen yli 10 prosentilla. Amerikkalaisten vähentyneestä matkailusta kärsivät eniten Keski- ja Länsi-Euroopan suuret matkailumaat, erityisesti Iso- Britannia. Näissä maissa amerikkalaisten matkailijoiden määrä on suuri. Ison-Britannian heikentyneeseen tulokseen vaikutti myös suu- ja sorkkatautiepidemia. Suomen ja muiden Pohjoismaiden tulokset amerikkalaisten ja japanilaisten yöpymisten suhteen ovat hyvät, sillä esim. Suomessa amerikkalaisten yöpymiset vähenivät vain vajaalla kahdella prosentilla ja japanilaisten jopa kasvoivat kahdella prosentilla. Euroopan suhteellisen huonoon tulokseen vaikutti myös saksalaisten vähentynyt ulkomaanmatkailu. Sihteeri Hallintojohtaja Pekka Laukala Henkilöstöresurssit Henkilötyövuodet Vakinaiset 90,2 89,8 Määräaikaiset 8,6 4,9 Harjoittelijat 2,2 4,9 Yhteensä 101,0 99,6 4 5

4 Tapahtumien vuosi MEK markkinoi matkailu-suomea maailmalla. Kotimaassa se koordinoi matkailutuotteiden laadunkehittämistä ja tukee tuotekehitystyötä. Toiminta ulkomailla MEKin ulkomaanverkostossa, johon kuuluu 12 toimistoa, ei vuoden 2001 aikana tapahtunut muutoksia. MEKillä on toimistot Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Virossa, Venäjällä (Moskova ja Pietari), Japanissa ja Yhdysvalloissa. Edustajasopimukset sanottiin irti vuoden lopussa Puolassa, Kreikassa ja Etelä-Koreassa. MEKin ulkomaantoimistojen keskeinen tehtävä on markkinoiden kartoittaminen ja markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen. Toimistot myös auttavat ja helpottavat suomalaisia matkailuyrityksiä pääsemään kansainvälisille vientimarkkinoille ja toimivat linkkinä ulkomaisten matkanjärjestäjien ja suomalaisen matkailuelinkeinon välillä. Ulkomaantoimistot välittävät lisäksi Suomen matkailuelinkeinolle ajantasatietoa matkailun kehityksestä ja näkymistä kullakin markkina-alueella. Toimistot osallistuvat tärkeimpiin messuihin ja tarjoavat osallistumismahdollisuuksia yrityksille. Toimistot hoitavat suhteet myös kansainväliseen mediaan ja lähettävät toimittajia tutustumismatkoille suomalaisiin matkailukohteisiin. Matkat toteutetaan aina yhteistyössä yritysten kanssa. Kiinan osalta aloitettiin vuoden 2001 lopulla toimenpiteet, jotka tähtäävät ADS-neuvottelujen käymiseen Suomen ja Kiinan matkailuviranomaisten kesken. ADS-sopimus tekisi mahdolliseksi myös vapaa-ajan matkailun Kiinasta Suomeen. Kuluttajaneuvontaa Euroopassa hoiti Venäjää ja Viroa lukuun ottamatta Tanskassa sijaitseva asiakaspalvelukeskus. Asiakaspalvelu hoidetaan yhdeksällä kielellä. Esitejakelun hoitaa Euroopan alueella keskitetysti Saksassa sijaitseva postitustalo. Markkinointikokonaisuudet MEK markkinoi Suomea ulkomailla ensisijaisesti neljän tuotekokonaisuuden puitteissa. Jokaisella tuoteryhmällä on oma strateginen markkinaryhmänsä, johon kuuluu suomalaisia matkailuyrityksiä ja tuotteen päämarkkinoiden edustajia. Päätuotteet ovat talvituotteet, kierto- ja kulttuurimatkat, lyhytlomat ja perhetuotteet. Tärkeimmät niche-tuotteet ovat kannustematkailu sekä kesäaktiviteetit. Päätuotteet Suomen talvea markkinoidaan nimellä Snow White Winter Wonderland. Talvimatkailun kasvu jatkui ja oli lähes 20 prosenttia. Kasvu perustuu tuotteiden laajuuteen ja laatuun. Snowwhitekuluttajaesitteet tuotettiin kahdeksalla kielellä ja matkanjärjestäjille tehtiin tuotemanuaali. Suomen talvitarjontaan tutustui runsaat 560 matkanjärjestäjää ja matkailualan ammattilaista eri puolilta maailmaa sekä 450 kansainvälisen median edustajaa. Talven vahvana veturina on joulupukki ja joulun/uudenvuodenaika on korostetusti esillä Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa. Kattoteemaksi kiteytyi Suomen joulu on aito joulu. Matkojen myyntiä tukemaan tuotettiin www-sivut, joita markkinoitiin laajalti. MEK palkitsi brittiläisen Canterbury Travelin toimitusjohtajan Adrian Collinsin uraauurtavasta työstä joulumatkailun eteen. Diplomi myönnettiin myös maaherra Hannele Pokalle. Kierto- ja kulttuurimatkailun yhteiskampanjointi aloitettiin Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa yhteisellä kesäkampanjalla, joka kohdistui kuluttajiin, jakeluportaaseen ja mediaan. Kampanjaan osallistui 15 yritystä ja organisaatiota Suomesta. Saksassa ja Ruotsissa kierto- ja kulttuurimatkailu oli kesäkampanjoiden päätuoteryhmänä, Alankomaissa kiertomatkailu on ollut kesämarkkinoinnin pääteema. USA:ssa on Suomea edelleen markkinoitu Kuninkaantie-teemalla. Lisäksi tuotettiin esite Finland the art of living, jota jaettiin Keski- ja Etelä- Euroopassa sekä USA:ssa. Vuonna 2001 jatkettiin teollisuusperinneprojektia (Balder). MEK oli myös mukana Uudenmaan Liiton koordinoimassa King's Road Russia -kulttuurimatkailuprojektissa ja Opetusmi- nisteriön koordinoimassa KULUMA-työryhmässä. Sibelius-projektin kanssa toteutettiin kansainvälinen lehdistömatka. Lyhytlomien markkinoinnissa keskityttiin Helsinkiin kaupunkilomakohteena. Helsingin kaupungin matkailutoimiston yhteyteen perustettu kongressitoimisto on osaltaan vahvistanut Helsingin imagoa. Helsinki-lyhytloma-kampanjointia toteutettiin kaikilla markkina-alueilla, mutta ensisijaisesti Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Venäjällä, Norjassa, Ranskassa, Italiassa ja Virossa. Kampanjointi toteutettiin kaikilla markkina-alueilla yhdessä paikallisten matkanjärjestäjien ja kuljetusyhtiöiden kanssa. Perhematkailun osalta käynnistettiin 16 partnerin kanssa kampanjointi lähimarkkinoilla. Siihen osallistui yhteensä 30 yritystä ja pääviestintäkeinot olivat tv- ja radiomainonta sekä suoramarkkinointi. Family Finland -esite julkaistiin kaikilla lähimarkkinoiden kielillä. Kuluttajille avattiin Family Finland -sivut, ja Family Finland Internet-sivut avattiin myös ammattilaisille MeXtrassa ja TradeXtrassa. Media ja myyntiportaan tutustumismatkoille osallistui noin 100 henkilöä. Ammattikäyttöön tuotettiin Family Finland -tuotemanuaali. Kesäkampanjan tavoitteena oli perhematkailijoiden yöpymisten lisääntyminen 10 prosentilla. Rajahaastattelututkimuksen mukaan kasvu oli 16,3 prosenttia. Talvikampanjaan osallistui 10 yritystä ja se toteutettiin uutuutena Baltiassa ja Virossa. 6 7

5 Muut tuoteryhmät Päätuoteryhmiä tukevat seuraavat tuoteryhmät: kesäaktiviteetit, kannuste- ja kokousmatkailu ja vammaismatkailu. Incentive- ja kokousmatkailu lukeutuu nouseviin matkailutrendeihimme. Vuonna 2001 sen arvoksi laskettiin 500 miljoonaa markkaa. Kaksi kolmasosaa tästä suuntautuu Pohjois-Suomeen talvella. Pohjoismaisessa kilpailussa Suomi oli markkinajohtaja. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Keski- ja Etelä-Eurooppa. Suurin ryhmä ovat saksalaiset, 35 prosenttia, ja seuraavina ranskalaiset, espanjalaiset, hollantilaiset ja britit. Kesäaktiviteetteihin kuuluvat vaellus, pyöräily, kalastus, golf ja lintujen bongaus. Fishing Finland -hanketta hallinnoi Kalatalouden Keskusliitto. Fishing Finland -kohteissa, joita on 12, vieraili yhteensä yli 200 matkanjärjestäjää ja median edustajaa. Lintuharrastajille suunnattu englanninkielinen Birdwatching Finland -esite tuotettiin yhteistyössä Finnaturen kanssa. Englanninkielisessä Golfing Finland -esitteessä on mukana yli 60 Suomen golfkenttää, päämarkkina-alueina Iso-Britannia ja USA. Valtakunnallisen pyöräilyreittityöryhmän työtä tehostettiin lisäämällä ulkomaanmarkkinoinnin osuutta kartoittamalla matkanjärjestäjiä ja jakeluteitä. Vuonna 2001 tuotettiin Cycling-esite englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Vaelluksen osalta MEK oli kehittämässä markkinalähtöisiä tuotekokonaisuuksia. Hiking Finland -teemassa on mukana 12 parasta vaellusreittiä. Esite tuotettiin englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. MEK julkaisi vuonna 2001 yhteistyössä Rullaten Oy:n kanssa Majoittuminen ja matkailu liikuntaesteisille Suomessa -esitteen. Esite ilmestyi suomeksi, englanniksi ja saksaksi. Muut markkinointivälineet Tuoteryhmien omien markkinointivälineiden lisäksi MEK tuotti v aikana yleismarkkinointia varten kartta- ja fakta-esitteen 12 eri kielellä sekä hotelli- ja leirintäalueluettelot, joissa kummassakin on tiedot viidellä eri kielellä. Näiden esitteiden yhteenlaskettu painosmäärä oli kpl. Lisäksi tuotettiin ulkomaisia matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä varten englanninkielinen, 200-sivuinen Finland Handbook, jota jaettiin MEKin ulkomaan toimistojen kautta noin 8000 kpl. MEK kilpailutti v aikana sähköisen kuvapankin hoitamisen ja korkearesoluutiokuvapankin luomisen Internetiin. Tarjouskilpailun voitti Matkailuviestintä Comma Finland Oy. MEKin kuvapankin lähes kuvaa ovat ulkomaisen lehdistön ja matkanjärjestäjien käytössä veloituksetta. Tapahtumat Helmikuussa MEK järjesti yhteistyössä Finnairin ja lappilaisten yritysten kanssa talvimatkailuun erikoistuneen myyntitapahtuman, Finland Snowballin, Saariselällä. Tapahtumaan saapui ulkomaisia matkanjärjestäjiä 27 eri maasta, yhteensä 140. Suomalaisia matkailutuotteiden myyjiä oli noin sata. Vuoden 2001 Snowball-tapahtuma oli viimeinen tässä muodossa järjestetty tapahtuma. Vuodesta 2003 alkaen tapahtuma yhdistetään Matka-messujen yhteyteen. Toukokuussa järjestettiin Turussa yhteispohjoismainen myyntitapahtuma, Nordic Overseas workshop NOW kaukomaiden matkanjärjestäjille. NOW-tapahtumaan osallistui 85 matkanjärjestäjää kaukomailta. Pohjoismaisia matkailutuotteiden myyjiä oli Turkuun saapunut liki 90. Kesäkuussa MEK koordinoi Finncentive-tapahtuman Tahkovuorella. Siihen osallistui 45 incentive-taloa Euroopasta. Toukokuun EIBTM-messuille Genevessä osallistui MEKin osastolla 20 suomalaisyritystä. Syyskuun alussa MEKin markkinointiyksikkö järjesti jokavuotisen MEK Market -tapahtuman suomalaiselle matkailuelinkeinolle Finlandia-talossa. Syyskuussa järjestettiin Kuusamossa luontotuotteiden myyntiin keskittynyt Savotta. Tämä kansainvälinen myyntitapahtuma oli saanut liikkeelle ostajia 13 eri maasta. Kansainväliseen myyntiin soveltuvia luontomatkailutuotteita oli myymässä noin 50 suomalaisyritystä. Jatkossa Savotta yhdistetään Purpuriin. 8 9

6 Tiedotus MEKin julkaisema tiedotuslehti Matkailusilmä ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Matkailusilmä sai rinnalleen myös nettiversion (www.matkailusilma.mek.fi), jossa julkaistaan jokaisen numeron neljä merkittävintä artikkelia. Nettiversioon liittyy jatkuvasti päivitettävä uutisosasto. Matkailuun ja MEKin toimintaan liittyviä tiedotteita MEK julkaisi 20 kappaletta. Tietojärjestelmät ja IT-maailma Vuoden 2001 aikana avattiin matkailun ammattilaisille kohdistetut MeXtra- ja TradeXtra-sivustot, jotka on MEKin palvelu tärkeimmille matkanjärjestäjille kotimaassa ja ulkomailla. Niiden tarkoituksena on antaa ammattilaisille mahdollisimman monipuolisesti ja selkeästi webin kautta tietoa ja tarjontaa Suomesta matkailumaana. Finland Travel Guide -sivusto uudistettiin syksyllä vastaamaan visuaalisesti MEKin Internet-sivujen ulkoasua. Sivuston kaikkien osioiden sisällöt tuodaan PROMIS-tietokannasta ja sivustojen sisällöstä vastaavat pääosin PROMIS-tiedontuottajat. Vuoden 2001 aikana uudistettiin MEKin 15 markkinaaluekohtaista kuluttajasivustoa ja viraston omat sivut sekä tuotettiin viisi uutta kuluttajasivustoa. Viraston omat sivut uudistettiin sekä suomeksi että englanniksi. Ulkomaisille kuluttajille kohdistettuja sivustoja julkaistaan 15 kielellä. Lisäksi uudistettiin joulu- ja talvimatkailusivustot sekä tuotettiin seitsemän uutta tuote- ja teemasivustoa. Sivustoista kaikki muut paitsi Venäjän ja Japanin kuluttajasivustot sekä perhematkailu- ja joulusivustot tuotettiin MEKin omalla Lotus Notesiin rakennetulla julkaisujärjestelmällä. MEK on maailman ensimmäinen mobiilipalveluja tarjoava kansallinen matkailutoimisto. MEKin englanninkielinen wappalvelu Finland mtravel Guide avattiin tammikuussa Mobiilipalvelun sisältö perustuu Internetissä olevaan Finland Travel Guideen, jota ulkomaiset matkailijat ovat jo usean vuoden ajan käyttäneet Suomen matkojensa suunnittelussa. Finland Travel Guide perustuu PROMIS-tietokantaan. Median ja matkailuelinkeinon tutustumismatkat MEKin keskeisiin tehtäviään kuuluu sekä ulkomaisen median, että matkanjärjestäjien tutustumismatkojen toteuttaminen. Vuoden 2001 aikana hoidettiin 1980 vierasta, joista noin puolet edusti eri tiedotusvälineitä. Osa lehdistövieraista hoidettiin yhteistyössä Finnfactsin, KTM:n ja UM:n kanssa. Sibeliuksen ja suomalaisen designin teemoilla toteutettiin kansainväliset lehdistömatkat. Tulosten mittaamisessa käytetään mainosarvoa eli mitä eri tiedotusvälineissä ilmestyneiden Suomi-artikkeleiden arvo olisi ollut, jos se olisi ostettu mainostilana. Pelkästään sanoma- ja aikakauslehdissä arvo on noin 160 miljoonaa markkaa, eikä tähän lukuun vielä sisälly radio- ja tv-ohjelmat. Tutkimustoiminta Toimintavuoden tärkein tutkimus on MEKin rahoittama ja Tilastokeskuksen tekemä Rajahaastattelututkimus. Se antaa runsaasti tietoja matkailun seurantaan, suunnitteluun ja mittaamiseen. Tutkimuksesta tehtiin vuoden aikana uusi sopimus, jonka perusteella sen tekemistä jatketaan vuoden 2004 loppuun asti hieman aikaisempaa suppeampana. MEK järjesti lisäksi kansainvälisen tarjouskilpailun laajasta talvimatkailututkimuksesta. Se tehdään keskeisillä markkina-alueilla. Vuoden aikana valmistui selvitys matkailukohteiden kävijämääristä sekä useita tilastollisia vertailuja matkailun kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. MEK osallistui matkailun satelliittitilinpidon laadintaan. Sen avulla voidaan laskea matkailun aikaansaama kokonaistulos, arvonlisä ja työllisyysvaikutukset. Kirjasto ja tietopalvelu MEKin matkailualan kirjasto ja tietopalvelu palvelee oman organisaation lisäksi käsikirjastona myös matkailualan ammattilaisia, tiedotusvälineitä, tutkijoita ja opiskelijoita. Kirjasto on avoinna sopimuksen mukaan. Kokoelmissa oli vuoden 2001 lopussa noin 3600 nimikettä. Matkailun toimialatiimi Matkailun toimialatiimin keskeisin tehtävä on ollut matkailun julkiseen rahoittamiseen liittyvien viranomaisten ja MEKin välisen yhteistyön kehittäminen. Työn tuloksena jokaisen TE-keskuksen alueella on toimiva rahoittajien välinen yhteistyöfoorumi. Lisäksi matkailurahoittajien verkostoon kuuluu n. 180 hankekäsittelijää TE-keskuksista, maakuntien liitoista, Finnverasta, ympäristökeskuksista sekä lääninhallituksista. Matkailun toimialatiimin työtä koordinoi MEKin yhteyspäällikkö. Laatutonni Ministeri Kimmo Sasi käynnisti huhtikuussa laajaa kiinnostusta matkailuyrityksissä herättäneen laadunkehittämisprosessi Laatutonnin. Laatutonnissa laadun määrittäjänä on keskeisessä asemassa asiakkaat, jotka käyvät matkakohteessa. Laatutonni ei syrjäytä käytössä olevia muita laatujärjestelmiä, vaan se tulee rinnakkaiseksi vaihtoehdoksi. Laatutonniin liittyi vuoden 2001 aikana yli sata matkailuyritystä. Laatutonni on MEKin omistama prosessi. Käytännön työn suorittaa SMAK. Kotimaan matkailuneuvontapiste Matkailun edistämiskeskuksen infopisteessä kävi vuonna 2001 yhteensä asiakasta (vähennystä 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna). Infopisteessä vastattiin puheluun, telefaxiin ja sähköpostikyselyyn (lisäystä 17,4 %). Ympärivuotisina vuokralaisina infopisteessä toimivat Lapin Matkailun matkatoimisto, Ylläsjärven Matkat, Ahvenanmaa sekä Saariselkä. Näiden lisäksi viisi yritystä vuokrasi infopisteestä joko oman myyntitilan tai näyteikkunan lyhyemmäksi ajaksi. Huhti- ja toukokuussa sekä lokakuussa yhteensä 15 yritystä esitteli 1-2 päivän ajan tarjontaansa infopisteessä omalle asiakaskunnalleen. Yksikkö tuotti ulkomaisia matkailijoita varten Day Trips in and from Helsinki for Individuals -esitteen ja suomalaisille kuluttajille Joulupaketit-koosteen. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismaiden Matkailuneuvostossa (Nordiska Turistrådet, NT) yhteistyön pääpaino on Yhdysvalloissa, jossa kaikki viisi pohjoismaata toimivat samoissa tiloissa. Yhteistyön konkreettinen muoto on STI, yhteinen palveluyhtiö. Pohjoismaat järjestävät vuosittain NOW-markkinointitapahtuman kaukomaiden ostajille. Suomi ja Turku isännöivät vuoden 2001 tapahtuman toukokuussa. European Travel Commission ETC muodostuu 31 kansallisesta matkailuviranomaisesta ja se markkinoi Eurooppaa matkakohteena USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa ja Japanissa. Kussakin maassa toimii ETC-työryhmä. ETC harjoittaa suhteellisen laajaa kohdealueittensa markkinatutkimustoimintaa. Suomi päätti vuonna 2001 irtisanoutua WTO:sta (World Tourism Organisation) ja ero astuu voimaan vuoden 2002 huhtikuussa

7 Tulokset Hyvin alkanut matkailuvuosi alkoi heiketä toukokuusta alkaen ja joulukuussa ulkomaiset yöpymiset vähenivät jo kuusi prosenttia. Loppuvuodesta huolimatta vuosi 2001 muodostui uudeksi matkailun ennätysvuodeksi. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat ennakkotietojen mukaan noin prosentilla ja ulkomaiset runsaalla kahdella prosentilla. Absoluuttisesti eniten lisääntyivät venäläisten yöpymiset. Ulkomaisten yöpymisten vähentyminen joulukuussa johtui sekä työajan- että vapaa-aikaan liittyvien yöpymisten vähenemisestä noin yöpymisellä. Suhteellisesti enemmän vähenivät kuitenkin työajan yöpymiset. Kotimaiset yöpymiset vähenivät joulukuussa vajalla neljällä prosentilla, mikä oli suurin kuukausikohtainen vähennys koko vuonna. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen kasvu oli kuitenkin niinkin hyvä, että ulkomaiset yöpymiset kasvoivat noin :lla. Lisäys kotimaisten yöpymisten osalta oli vaatimaton, vajaat yöpymisvuorokautta. Kokonaiskasvu jäi täten vajaaseen prosenttiin. Venäjä kasvoi, Ruotsi ongelma Heikentyneistä yöpymisluvuistaan huolimatta Ruotsi johtaa edelleen yöpymistilastoja yöpymisellä: yöpymisiä menetettiin yli ja vähennystä oli 5,4 prosenttia. Toiseksi suurin maa, Venäjä, puolestaan ylti yli 15 prosentin kasvuun, yöpymisiä , lisäys yli Venäjä ohitti nyt Saksan, joka sijoittui kolmanneksi yöpymisillä mitattuna. Saksan osalta kasvu oli 2,7 prosenttia, yöpymisiä , lisäys Iso-Britannian osalta kasvu taittui ja jäi 2,1 prosenttiin. Yöpymisiä , lisäys Norjalaisten yöpymiset kehittyivät vuonna 2001 myönteisesti ja lisäyöpymisiä kertyi noin Tulos nosti norjalaiset viidenneksi merkittävimmäksi matkustajaryhmäksi Yhdysvaltojen edelle. Kiinalaisten yöpymiset kasvoivat kolmanneksi eniten vajaalla :lla. Suuren, yli 38 prosentin kasvun myötä kiinalaisten yöpymisten yhteismääräksi saatiin noin Yöpymisillä mitattuna Kiina on ohittanut Belgian, Itävallan ja Puolan. Sveitsiläisten yöpymismäärä ylitti ensimmäinen kerran , kasvua 14 prosenttia. Ranskalaisten osalta saavutettiin yöpymisen raja, kasvua kahdeksan prosenttia. Hollantilaisten, espanjalaisten ja irlantilaisten yöpymiset kasvoivat noin yöpymisellä. Suhteellisesti eniten kasvoivat näistä irlantilaisten yöpymiset, 37,5 prosenttia. Vaikka japanilaisten yöpymiset vähenivät tuntuvasti syyskuun jälkeen, niin japanilaistenkin osalta hyvä alkuvuosi tasoitti tilanteen ja koko vuoden osalta yöpymiset kasvoivat kaksi prosenttia. Amerikkalaisten yöpymiset kasvoivat lievästi aina elokuun loppuun. Loppuvuoden menetysten johdosta tulos putosi 1,7 prosenttia. Yöpymisiä kertyi , vähennys Muiden maiden osalta vähennykset jäivät selvästi pienemmiksi. Pohjoismainen vertailu Ulkomaiset yöpymiset majoitusliikkeissä kasvoivat Pohjoismaissa (pl. Islanti) 0,4 prosenttia. Erot matkailun kehityksessä eri Pohjoismaiden välillä ovat kuitenkin suuret. Ruotsissa ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi 5,7 prosentilla, Suomessa kasvu oli 2,2 prosenttia. Norjassa ja Tanskassa sitä vastoin ulkomaisten yöpymisten määrä väheni jonkin verran, Norjassa 2,5 prosenttia ja Tanskassa 2,6 prosenttia. Markkina-alueittain tulokset vaihtelivat Pohjoismaissa suuresti. Kokonaistulokseen vaikutti suuresti tärkeimmän ulkomaalaisryhmän, eli saksalaisten yöpymisten väheneminen. Viime vuonna saksalaisten yöpymiset Pohjoismaissa vähenivät edelleen noin kolmella prosentilla. Vuodesta 1995 alkaen saksalaisten yöpymiset Pohjoismaissa ovat vähentyneet vajaalla kahdella ja puolella miljoonalla yöpymisellä, 9,5 miljoonasta 7,1 miljoonaan (pl. saksalaisten mökkiyöpymiset Tanskassa). Kymmenvuotiskaudella saksalaisten yöpymisvuorokaudet Pohjoismaissa ovat vähentyneet kahdella prosentilla. Suurimmat menetykset ovat tapahtuneet Tanskassa, jossa saksalaisten yöpymiset ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa. Englantilaisten yöpymiset kehittyivät vuonna 2001 parhaiten. Ne kasvoivat noin kymmenellä prosentilla, eli :lla. Muissa Pohjoismaissa kasvu oli yli kymmenen prosenttia, Suomessa kasvu jäi kahteen prosenttiin. Ranskalaisten, hollantilaisten ja italialaisten yöpymiset vähenivät jonkin verran. Ranskalaisten osalta vähennys oli 1,2 %, hollantilaisten 0,3 ja italialaisten osalta 3,3 prosenttia. Amerikkalaisten ulkomaanmatkailun väheneminen ei koskenut juurikaan Pohjoismaita, sillä yöpymiset kasvoivat noin prosentin. Ruotsissa kasvua oli 7,5 prosenttia ja Tanskassa vajaat neljä. Norjassa vähennystä oli 6,3 prosenttia, mutta siellä amerikkalaisten yöpymisten kehitys oli miinusmerkkinen jo ennen syyskuun terroritekoja. Suomessa vähennystä oli 1,7 prosenttia. Japanilaisten yöpymiset sitä vastoin vähenivät Pohjoismaissa viime vuonna. Suomella oli ainoana Pohjoismaana kasvua, yhteensä kaksi prosenttia. Muissa Pohjoismaissa yöpymiset vähenivät; Norjassa 7,4, Ruotsissa 10,3 ja Tanskassa 13,2 prosenttia

8 Yöpymiset majoitusliikkeissä tammi-joulukuussa 2000 ja 2001 Asuinmaa Tammi - joulukuu 2000 Tammi - joulukuu 2001 Muutos, abs Muutos, % Suomi ,5 % Ruotsi ,4 % Saksa ,7 % Venäjä ,3 % Iso-Britannia ,1 % Yhdysvallat ,7 % Norja ,4 % Alankomaat ,5 % Italia ,8 % Ranska ,1 % Japani ,0 % Tanska ,3 % Viro ,7 % Sveitsi ,1 % Espanja ,5 % Belgia ,8 % Puola ,5 % Itävalta ,7 % Kiina ,2 % Kanada ,3 % Kreikka ,9 % Australia ,1 % Unkari ,5 % Latvia ,5 % Portugali ,0 % Tsekki ,8 % Irlanti ,5 % Intia ,3 % Liettua ,6 % Israel ,1 % Etelä-Korea ,9 % Taiwan ,6 % Brasilia ,7 % Thaimaa ,7 % Ulkomaat yhteensä ,2 % Kaikki yhteensä ,9 % Matkustustase Milj. mk * 2001* Tulot Menot Tase * Vuoden 2000 ja 2001 tiedot ovat ennakkotietoja Lähde: Tilastokeskus Talousarvion toteutumalaskelma Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio Edellisiltä vuosilta Käytettävissä Käytetty tai kertynyt Siirretty vuodelle Vuodelta Toimintamenot (smr 2 v) Maksullisen toiminnan nettobudjetoitu momentti Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio Edellisiltä vuosilta Käytettävissä Käytetty tai kertynyt Siirretty vuodelle Vuodelta Toimintamenot (smr 2 v) bruttomenot bruttotulot = nettomenot Määrärahojen käytön painottuminen markkina-alueittain Toiminnan painottuminen Kotimaa (infopiste) Skandinavia Eurooppa Amerikka Japani Venäjä, IVY Muut maat Keskusyksikkö Määrärahojen käyttö markkina-alueittain (1 000 mk) (SMR 2000 ja TA 2001) Markkina-alue Käyttö Kotimaa (infopiste) Skandinavia Eurooppa Amerikka Japani Venäjä, IVY Muut maat Keskusyksikkö Yhteensä Määrärahojen käyttö päätoiminnoittain Markkinointi 48 % 46 % Tutkimus-, IT- ja muut tukipalvelut 5 % 8 % *Tilastossa verrataan vuoden 2001 alustavia lukuja vuoden 2000 alustaviin lukuihin Lähde: Tilastokeskus Hallinto 47 % 46 % Yhteensä 100 % 100 % 14 15

9 MEKin yhteystiedot HELSINKI Matkailun edistämiskeskus MEK Töölönkatu 11, PL Helsinki Puh: +358-(0) Fax: +358-(0) , MEK Matkailuneuvonta Eteläesplanadi 4, PL Helsinki Puh: +358-(0) Fax: +358-(0) TUKHOLMA Finska Turistbyrån Box Stockholm, Sweden Puh: Fax: OSLO Finlands Turistkontor Lille Grensen Oslo 1, Norway Puh: Fax: FRANKFURT Finnische Zentrale für Tourismus Lessingstrasse Frankfurt, Germany Puh: Fax: LONTOO Finnish Tourist Board UK Office PO BOX London W6 8JX, Great Britain Puh: Fax: MADRID Oficina de Turismo de Finlandia Fernando el Santo, 27-5A Madrid, Spain Puh: Fax: MILANO Ente Nazionale Finlandese per il Turismo Via Arco Milano, Italy Puh: Fax: PARIISI Office National du Tourisme de Finlande 32, rue Tronchet, BP Paris Cedex 09, France Puh: Fax: MOSKOVA Tsentr po razvitiju turizma Finljandii Kropotkinskyi per. 7, 2 fl Moscow, Russia Puh: Fax: PIETARI Tsentr po razvitiju turizma Finljandii Nevskij Prospekt 25, office 002 B St. Petersburg, Russia Puh: Fax: TALLINNA Soome Turismiarenduskeskus Uus 32, Tallinn, Estonia Puh: Fax: NEW YORK Finnish Tourist Board P.O. Box 4649, Grand Central Station New York, N.Y , USA Puh: Fax: TOKIO Finnish Tourist Board Imperial Hotel, Room Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku Tokyo, Japan Puh: Fax: HONGKONG c/o Finnair Unit 2312, 23/F, Cosco Tower 183 Queen's Road Central Hong Kong, China Puh: Fax: Markkinointiedustajat: BENELUX Nordica Travel Net/Jyrki Oksanen Brückenkopfstrasse Heidelberg, Germany Puh: Fax: IRLANTI Plunkett Communications/ Sharon Plunkett 46 St James's Place Dublin 2, Ireland Puh: Fax: KIINA/Beijing Beijing New Angle Co Ltd/ Albert An, Room 619 AMEC Plaza No. 2 Dongsanhuan-nanlu Chaoyang District, Beijing , China Puh: /82 Fax: MEKin vuosikertomus ruotsiksi ja englanniksi:

MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7

MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7 Vuosikertomus 2005 MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7 Tutustumismatkat Suomeen 8 Tiedotus ja tutkimus

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 2006-2007

Markkinointisuunnitelma 2006-2007 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma 2006-2007 Kainuun Etu Oy, Wellness-matkailuhanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI www.kainuunetu.fi

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 2006

Markkinointisuunnitelma 2006 1 KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma 2006 2 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisesen matkailumarkkinoinnin linjaukset...

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI YHTEENVETO Markkinointisuunnitelma - 2007 Kainuun Etu Oy, wellness matkailuhanke, www.kainuunetu.fi 1 Laatinut: Leena Penttinen Projektipäällikkö Kainuun Etu

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.04.2011 Diaarinumero 1621/06 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A30063 Tila

Lisätiedot

SUOMI SAI TÄRKEÄN TEHTÄVÄN TURKU 2011 STARTTAA. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 4 2010. Nykysirkus täyttää katsomot

SUOMI SAI TÄRKEÄN TEHTÄVÄN TURKU 2011 STARTTAA. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 4 2010. Nykysirkus täyttää katsomot TURKU 2011 STARTTAA SUOMI SAI TÄRKEÄN TEHTÄVÄN matkailu MEKin asiakaslehti 4 2010 silmä Nykysirkus täyttää katsomot matkailu silmä Sisältö 12 10 MAABRÄNDIVALTUUSKUNTA luovutti raporttinsa, jossa se toteaa,

Lisätiedot

Matkailusilmä. Euroviisuilla vahvistetaan Suomen imagoa SUOMI- KUVISSA MEK. uusiutuu. Markkinointiajattelu heittää volttia. revontulia ja poroja

Matkailusilmä. Euroviisuilla vahvistetaan Suomen imagoa SUOMI- KUVISSA MEK. uusiutuu. Markkinointiajattelu heittää volttia. revontulia ja poroja MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 1 2007 SUOMI- KUVISSA revontulia ja poroja MEK uusiutuu Euroviisuilla vahvistetaan Suomen imagoa Markkinointiajattelu heittää volttia Matkailusilmä 1 MEKin rooli muokkautuu

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2003-2004 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www.. mek.fi MEK A:142 2005 Kansikuva: Finnish Tourist Board Painettu: Dark Oy, Vantaa 2005 Ulkomaiset ilijat

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2002-2003 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www. mek.fi MEK A:135 2004 Kansikuva: Comma Pictures / Arto Komulainen Painettu: Dark Oy, Vantaa 2004 Ulkomaiset

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

Matkailusilmä. Joulupukkiin kannattaa uskoa REISSUUN HIIHTOKESKUKSET KASVAVAT. Naiset lähtivät. Helsinki on KONGRESSI- KAUPUNKI. MEKin asiakaslehti

Matkailusilmä. Joulupukkiin kannattaa uskoa REISSUUN HIIHTOKESKUKSET KASVAVAT. Naiset lähtivät. Helsinki on KONGRESSI- KAUPUNKI. MEKin asiakaslehti MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 4 2007 Naiset lähtivät REISSUUN HIIHTOKESKUKSET KASVAVAT Helsinki on KONGRESSI- KAUPUNKI Joulupukkiin kannattaa uskoa Matkailusilmä 1 Elokuun suosio kasvaa Elokuu kasvattaa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

MURROKSESTA MATKALLE SUOMEEN - VENÄLÄISET MATKAILIJAT

MURROKSESTA MATKALLE SUOMEEN - VENÄLÄISET MATKAILIJAT MURROKSESTA MATKALLE SUOMEEN - VENÄLÄISET MATKAILIJAT Riikka Perttula Opinnäytetyö Helmikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

ZANDERLAND 1.4.2006-31.12.2007 LOPPURAPORTTI. ProAgria Pirkanmaa ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskus

ZANDERLAND 1.4.2006-31.12.2007 LOPPURAPORTTI. ProAgria Pirkanmaa ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskus ZANDERLAND 1.4.2006-31.12.2007 LOPPURAPORTTI ProAgria Pirkanmaa ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskus ZANDERLAND 1.4.2006-31.12.2007 LOPPURAPORTTI Projektipäällikkö Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaa ry:n Pirkanmaan

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com 2013 MARKKINOINTI & PALVELUT Matkailun edistämiskeskus Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com HYÖTY IRTI KAMPANJOISTA MEK Visit Finland edistää voimakkailla imagokampanjoilla Suomen

Lisätiedot

2003-2006 LOPPURAPORTTI

2003-2006 LOPPURAPORTTI KUHAMAA 2003-2006 LOPPURAPORTTI KUHAMAA 1.8.2003-31.3.2006 LOPPURAPORTTI Projektipäällikkö Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskus 2006 2 Гиды здесь, карты есть,

Lisätiedot

Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka

Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka 04 13 MEKIN ASIAKASLEHTI Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka Suomen talvi on hyvin tuotteistettu Mobiilisovelluksista vetoapua matkailuun Retkipaikka vie Suomen luontoon MEK yhdistymässä Finproon

Lisätiedot

POHJOISMAAT SUOMI HIDASTUI. Matkailuvuosi 2014 lukuina VISIT FINLANDIN ASIAKASLEHTI SIBELIUKSESTA SUOMEN MAGNEETTI

POHJOISMAAT SUOMI HIDASTUI. Matkailuvuosi 2014 lukuina VISIT FINLANDIN ASIAKASLEHTI SIBELIUKSESTA SUOMEN MAGNEETTI 01 15 VISIT FINLANDIN ASIAKASLEHTI POHJOISMAAT VAUHDISSA SUOMI HIDASTUI Matkailuvuosi 2014 lukuina JAN VAPAAVUORI JA MATKAILUN TIEKARTTA SIBELIUKSESTA SUOMEN MAGNEETTI GALLUPISSA ULKOMAALAISET MATKANJÄRJESTÄJÄT

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN MATKAILU- JA KONGRESSITOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS 2004

HELSINGIN KAUPUNGIN MATKAILU- JA KONGRESSITOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN MATKAILU- JA KONGRESSITOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN MATKAILU- JA KONGRESSITOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS 2004 Matkailu- ja kongressitoimisto palvelee Helsinkiin

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö S u o m e n y m p ä r i s t ö 641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Suomen ympäristö 641 Alueidenkäytön

Lisätiedot

Helsingin matkailu vuonna 2012

Helsingin matkailu vuonna 2012 Helsingin matkailu vuonna 2012 1 400 000 1 400 000 Kansainvälinen 2012 Kansainvälinen 2011 Kotimaa 2012 Kotimaa 2011 1 1 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 600 000 400 000 400 000 0 0 Tammikuu

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www. mek.fi Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:151 2006 Kansikuva: MEK Imagebank Painettu: Dark Oy, Vantaa 2006 ISBN 952-5079-83-X (nid) ISBN 952-5079-84-8

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

Cimon vuosi 2001. Toimintaympäristö

Cimon vuosi 2001. Toimintaympäristö CIMOn vuosi 2001 CIMOn vuosi 2001 2 Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriohjelmat 18 EU:n koulutusohjelmat 18 EU:n Nuoriso-ohjelma ja muut nuorisohankkeet 26 Euroopan yhteisön Kulttuuri 2000

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet:

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet: 1 PIRPRO MAAKUNNALLINEN MATKAILUHANKE Hankkeen nimi: PIRPRO maakunnallinen matkailuhanke, Visit Tampere Region (VTR) Hankkeen numero: 11270 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013

Lisätiedot