_ Vuosikertomus 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "_ Vuosikertomus 2001"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2001

2 MEK Vuosikertomus 2001 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 5 Tapahtumien vuosi 6 Tulokset 12 Johdon katsaus Vuotta 2001 leimasivat hiljalleen tummenevat taloudelliset näkymät sekä terroriteot, jotka kumpikin osaltaan vaikuttivat matkailua vähentävästi. Keväästä alkaen matkailijavirrat alkoivat hiljalleen pienentyä, ja syksyllä pudotus oli jo jyrkempää. Ainakin vuoden 2002 alkupuoli tulee todennäköisesti myös olemaan aika vaatimattoman kehityksen aikaa, mutta vuoden loppupuoliskon arvioidaan sitten jo osoittavan parempia lukuja. Matkailun edistämiskeskuksen toimintastrategian toteutusta jatkettiin ponnekkaasti. Organisaatio on Helsingissä mukautettu strategian painopisteiden mukaiseksi. Suunnitteluja seurantajärjestelmät on uusittu noudattamaan strategisia valintoja. Ulkomaantoimistot tekevät toimintasuunnitelmansa strategiaohjautuvasti ja kaikille keskeisille tuoteryhmille on nimetty strategiaryhmät, joissa elinkeino yhdessä MEKin kanssa kehittää pitemmän aikavälin toimintalinjoja. Kansallisen laadunparannusprosessin, Laatutonnin infotilaisuuksia pidettiin kenttäkierroksena yhteensä kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Tämän ohella Laatutonnista on tiedotettu lukuisissa muissa tilaisuuksissa, ja siitä on tehty kaksikin esitettä sekä nettisivut. Mukaan lähti tavoitteen mukaisesti pilottiyrityksinä satakunta yhtiötä. Alkaneena vuonna määrää pyritään aktiivisesti lisäämään heti, kun pilottivaiheen kokemukset on saatu ja mahdollisesti tarpeelliset muutokset prosessiin niiden pohjalta tehty. Tutkimuspuolella siirrytään enemmän kvalitatiivisiin ja potentiaalitutkimuksiin kvantitatiivisten, mennyttä aikaa tarkastelevien tutkimusten ohella ja jossain määrin myös niiden sijasta. Erityistarkastelun kohteeksi tutkimuksessa otetaan matkailun rakenteelliset ongelmat ja pullonkaulat, ja koetetaan tutkimuksella löytää edes jotain helpotusta esimerkiksi matalien sesonkijaksojen elvykkeeksi. Merkittävä massa tilastoja on saatu MEKin yleisille nettisivuille vapaasti ja veloituksetta tarkasteltaviksi. Matkailun edistämiskeskuksen tavoite on pitää tiivistä yhteistyötä sekä matkailuelinkeinoon että muihin matkailutoimijoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Mekkiläiset jalkautuvat kentälle niin paljon ja niin usein kuin se suinkin on käytännössä mahdollista elinkeinon sana ja toiveet ovat meille hyvin tärkeät. Pyrimme vilpittömästi ja tosissamme antamaan korkeatasoista ja ammattitaitoista tukea suomalaisen matkailuelinkeinon menestyksen lisäämiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Jaakko Lehtonen 3

3 Organisaatio Johtokunta MEK perusorganisaatio Puheenjohtaja Bo Göran Eriksson Kauppa- ja teollisuusministeriö Jäsenet Kansliapäällikkö Juhani Korpela Liikenne- ja viestintäministeriö Osastopäällikkö Yrjö Länsipuro Ulkoasiainministeriö Toimitusjohtaja Tuula Lindberg Finland Convention Bureau ry Toimitusjohtaja Päivikki Palosaari Hullu Poro Oy MEKin ulkomaantoimistot Myyntipäällikkö Kirsti Vaulamo Finnair Oyj Toimintaympäristö markkinointikeskus toimisto Pääsihteeri Pekka Ropponen Suomen Matkailuelinkeino SME ry MEKin edustajat Johtaja Jaakko Lehtonen Maailman matkailujärjestön WTO:n mukaan kansainvälisen matkailun kasvu katkesi syyskuussa New Yorkin terroritekoihin. Kansainväliset saapumiset vähenivät kahdeksalla miljoonalla ja niiden määrä oli noin 689 miljoonaa: Kansainvälinen matkailu taittui ensimmäisen kerran sitten Persianlahden sodan vuonna ETC:n keräämien tietojen mukaan ulkomaisten matkailijoiden saapumiset vähenivät 0,2 prosentilla niihin yhteensä 23 Euroopan maahan, jotka raportoivat maahan saapuneiden matkailijoiden määrät. Yöpymisillä mitattuna Euroopan maihin suuntautuva matkailu kasvoi prosentilla niihin yhteensä 13 maahan, jotka raportoivat majoitusliikkeiden yöpymisiä. WTO:n keräämien tietojen mukaan kansainvälinen matkailu Euroopan maihin väheni 0,7 prosenttia. Suomen 2,2 prosentin kasvu on yleiseen eurooppalaiseen tasoon verrattuna suhteellisen hyvä. Suurin menetys Euroopassa on ollut amerikkalaisten ja japanilaisten matkailijoiden väheneminen yli 10 prosentilla. Amerikkalaisten vähentyneestä matkailusta kärsivät eniten Keski- ja Länsi-Euroopan suuret matkailumaat, erityisesti Iso- Britannia. Näissä maissa amerikkalaisten matkailijoiden määrä on suuri. Ison-Britannian heikentyneeseen tulokseen vaikutti myös suu- ja sorkkatautiepidemia. Suomen ja muiden Pohjoismaiden tulokset amerikkalaisten ja japanilaisten yöpymisten suhteen ovat hyvät, sillä esim. Suomessa amerikkalaisten yöpymiset vähenivät vain vajaalla kahdella prosentilla ja japanilaisten jopa kasvoivat kahdella prosentilla. Euroopan suhteellisen huonoon tulokseen vaikutti myös saksalaisten vähentynyt ulkomaanmatkailu. Sihteeri Hallintojohtaja Pekka Laukala Henkilöstöresurssit Henkilötyövuodet Vakinaiset 90,2 89,8 Määräaikaiset 8,6 4,9 Harjoittelijat 2,2 4,9 Yhteensä 101,0 99,6 4 5

4 Tapahtumien vuosi MEK markkinoi matkailu-suomea maailmalla. Kotimaassa se koordinoi matkailutuotteiden laadunkehittämistä ja tukee tuotekehitystyötä. Toiminta ulkomailla MEKin ulkomaanverkostossa, johon kuuluu 12 toimistoa, ei vuoden 2001 aikana tapahtunut muutoksia. MEKillä on toimistot Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Virossa, Venäjällä (Moskova ja Pietari), Japanissa ja Yhdysvalloissa. Edustajasopimukset sanottiin irti vuoden lopussa Puolassa, Kreikassa ja Etelä-Koreassa. MEKin ulkomaantoimistojen keskeinen tehtävä on markkinoiden kartoittaminen ja markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen. Toimistot myös auttavat ja helpottavat suomalaisia matkailuyrityksiä pääsemään kansainvälisille vientimarkkinoille ja toimivat linkkinä ulkomaisten matkanjärjestäjien ja suomalaisen matkailuelinkeinon välillä. Ulkomaantoimistot välittävät lisäksi Suomen matkailuelinkeinolle ajantasatietoa matkailun kehityksestä ja näkymistä kullakin markkina-alueella. Toimistot osallistuvat tärkeimpiin messuihin ja tarjoavat osallistumismahdollisuuksia yrityksille. Toimistot hoitavat suhteet myös kansainväliseen mediaan ja lähettävät toimittajia tutustumismatkoille suomalaisiin matkailukohteisiin. Matkat toteutetaan aina yhteistyössä yritysten kanssa. Kiinan osalta aloitettiin vuoden 2001 lopulla toimenpiteet, jotka tähtäävät ADS-neuvottelujen käymiseen Suomen ja Kiinan matkailuviranomaisten kesken. ADS-sopimus tekisi mahdolliseksi myös vapaa-ajan matkailun Kiinasta Suomeen. Kuluttajaneuvontaa Euroopassa hoiti Venäjää ja Viroa lukuun ottamatta Tanskassa sijaitseva asiakaspalvelukeskus. Asiakaspalvelu hoidetaan yhdeksällä kielellä. Esitejakelun hoitaa Euroopan alueella keskitetysti Saksassa sijaitseva postitustalo. Markkinointikokonaisuudet MEK markkinoi Suomea ulkomailla ensisijaisesti neljän tuotekokonaisuuden puitteissa. Jokaisella tuoteryhmällä on oma strateginen markkinaryhmänsä, johon kuuluu suomalaisia matkailuyrityksiä ja tuotteen päämarkkinoiden edustajia. Päätuotteet ovat talvituotteet, kierto- ja kulttuurimatkat, lyhytlomat ja perhetuotteet. Tärkeimmät niche-tuotteet ovat kannustematkailu sekä kesäaktiviteetit. Päätuotteet Suomen talvea markkinoidaan nimellä Snow White Winter Wonderland. Talvimatkailun kasvu jatkui ja oli lähes 20 prosenttia. Kasvu perustuu tuotteiden laajuuteen ja laatuun. Snowwhitekuluttajaesitteet tuotettiin kahdeksalla kielellä ja matkanjärjestäjille tehtiin tuotemanuaali. Suomen talvitarjontaan tutustui runsaat 560 matkanjärjestäjää ja matkailualan ammattilaista eri puolilta maailmaa sekä 450 kansainvälisen median edustajaa. Talven vahvana veturina on joulupukki ja joulun/uudenvuodenaika on korostetusti esillä Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa. Kattoteemaksi kiteytyi Suomen joulu on aito joulu. Matkojen myyntiä tukemaan tuotettiin www-sivut, joita markkinoitiin laajalti. MEK palkitsi brittiläisen Canterbury Travelin toimitusjohtajan Adrian Collinsin uraauurtavasta työstä joulumatkailun eteen. Diplomi myönnettiin myös maaherra Hannele Pokalle. Kierto- ja kulttuurimatkailun yhteiskampanjointi aloitettiin Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa yhteisellä kesäkampanjalla, joka kohdistui kuluttajiin, jakeluportaaseen ja mediaan. Kampanjaan osallistui 15 yritystä ja organisaatiota Suomesta. Saksassa ja Ruotsissa kierto- ja kulttuurimatkailu oli kesäkampanjoiden päätuoteryhmänä, Alankomaissa kiertomatkailu on ollut kesämarkkinoinnin pääteema. USA:ssa on Suomea edelleen markkinoitu Kuninkaantie-teemalla. Lisäksi tuotettiin esite Finland the art of living, jota jaettiin Keski- ja Etelä- Euroopassa sekä USA:ssa. Vuonna 2001 jatkettiin teollisuusperinneprojektia (Balder). MEK oli myös mukana Uudenmaan Liiton koordinoimassa King's Road Russia -kulttuurimatkailuprojektissa ja Opetusmi- nisteriön koordinoimassa KULUMA-työryhmässä. Sibelius-projektin kanssa toteutettiin kansainvälinen lehdistömatka. Lyhytlomien markkinoinnissa keskityttiin Helsinkiin kaupunkilomakohteena. Helsingin kaupungin matkailutoimiston yhteyteen perustettu kongressitoimisto on osaltaan vahvistanut Helsingin imagoa. Helsinki-lyhytloma-kampanjointia toteutettiin kaikilla markkina-alueilla, mutta ensisijaisesti Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Venäjällä, Norjassa, Ranskassa, Italiassa ja Virossa. Kampanjointi toteutettiin kaikilla markkina-alueilla yhdessä paikallisten matkanjärjestäjien ja kuljetusyhtiöiden kanssa. Perhematkailun osalta käynnistettiin 16 partnerin kanssa kampanjointi lähimarkkinoilla. Siihen osallistui yhteensä 30 yritystä ja pääviestintäkeinot olivat tv- ja radiomainonta sekä suoramarkkinointi. Family Finland -esite julkaistiin kaikilla lähimarkkinoiden kielillä. Kuluttajille avattiin Family Finland -sivut, ja Family Finland Internet-sivut avattiin myös ammattilaisille MeXtrassa ja TradeXtrassa. Media ja myyntiportaan tutustumismatkoille osallistui noin 100 henkilöä. Ammattikäyttöön tuotettiin Family Finland -tuotemanuaali. Kesäkampanjan tavoitteena oli perhematkailijoiden yöpymisten lisääntyminen 10 prosentilla. Rajahaastattelututkimuksen mukaan kasvu oli 16,3 prosenttia. Talvikampanjaan osallistui 10 yritystä ja se toteutettiin uutuutena Baltiassa ja Virossa. 6 7

5 Muut tuoteryhmät Päätuoteryhmiä tukevat seuraavat tuoteryhmät: kesäaktiviteetit, kannuste- ja kokousmatkailu ja vammaismatkailu. Incentive- ja kokousmatkailu lukeutuu nouseviin matkailutrendeihimme. Vuonna 2001 sen arvoksi laskettiin 500 miljoonaa markkaa. Kaksi kolmasosaa tästä suuntautuu Pohjois-Suomeen talvella. Pohjoismaisessa kilpailussa Suomi oli markkinajohtaja. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Keski- ja Etelä-Eurooppa. Suurin ryhmä ovat saksalaiset, 35 prosenttia, ja seuraavina ranskalaiset, espanjalaiset, hollantilaiset ja britit. Kesäaktiviteetteihin kuuluvat vaellus, pyöräily, kalastus, golf ja lintujen bongaus. Fishing Finland -hanketta hallinnoi Kalatalouden Keskusliitto. Fishing Finland -kohteissa, joita on 12, vieraili yhteensä yli 200 matkanjärjestäjää ja median edustajaa. Lintuharrastajille suunnattu englanninkielinen Birdwatching Finland -esite tuotettiin yhteistyössä Finnaturen kanssa. Englanninkielisessä Golfing Finland -esitteessä on mukana yli 60 Suomen golfkenttää, päämarkkina-alueina Iso-Britannia ja USA. Valtakunnallisen pyöräilyreittityöryhmän työtä tehostettiin lisäämällä ulkomaanmarkkinoinnin osuutta kartoittamalla matkanjärjestäjiä ja jakeluteitä. Vuonna 2001 tuotettiin Cycling-esite englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Vaelluksen osalta MEK oli kehittämässä markkinalähtöisiä tuotekokonaisuuksia. Hiking Finland -teemassa on mukana 12 parasta vaellusreittiä. Esite tuotettiin englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. MEK julkaisi vuonna 2001 yhteistyössä Rullaten Oy:n kanssa Majoittuminen ja matkailu liikuntaesteisille Suomessa -esitteen. Esite ilmestyi suomeksi, englanniksi ja saksaksi. Muut markkinointivälineet Tuoteryhmien omien markkinointivälineiden lisäksi MEK tuotti v aikana yleismarkkinointia varten kartta- ja fakta-esitteen 12 eri kielellä sekä hotelli- ja leirintäalueluettelot, joissa kummassakin on tiedot viidellä eri kielellä. Näiden esitteiden yhteenlaskettu painosmäärä oli kpl. Lisäksi tuotettiin ulkomaisia matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä varten englanninkielinen, 200-sivuinen Finland Handbook, jota jaettiin MEKin ulkomaan toimistojen kautta noin 8000 kpl. MEK kilpailutti v aikana sähköisen kuvapankin hoitamisen ja korkearesoluutiokuvapankin luomisen Internetiin. Tarjouskilpailun voitti Matkailuviestintä Comma Finland Oy. MEKin kuvapankin lähes kuvaa ovat ulkomaisen lehdistön ja matkanjärjestäjien käytössä veloituksetta. Tapahtumat Helmikuussa MEK järjesti yhteistyössä Finnairin ja lappilaisten yritysten kanssa talvimatkailuun erikoistuneen myyntitapahtuman, Finland Snowballin, Saariselällä. Tapahtumaan saapui ulkomaisia matkanjärjestäjiä 27 eri maasta, yhteensä 140. Suomalaisia matkailutuotteiden myyjiä oli noin sata. Vuoden 2001 Snowball-tapahtuma oli viimeinen tässä muodossa järjestetty tapahtuma. Vuodesta 2003 alkaen tapahtuma yhdistetään Matka-messujen yhteyteen. Toukokuussa järjestettiin Turussa yhteispohjoismainen myyntitapahtuma, Nordic Overseas workshop NOW kaukomaiden matkanjärjestäjille. NOW-tapahtumaan osallistui 85 matkanjärjestäjää kaukomailta. Pohjoismaisia matkailutuotteiden myyjiä oli Turkuun saapunut liki 90. Kesäkuussa MEK koordinoi Finncentive-tapahtuman Tahkovuorella. Siihen osallistui 45 incentive-taloa Euroopasta. Toukokuun EIBTM-messuille Genevessä osallistui MEKin osastolla 20 suomalaisyritystä. Syyskuun alussa MEKin markkinointiyksikkö järjesti jokavuotisen MEK Market -tapahtuman suomalaiselle matkailuelinkeinolle Finlandia-talossa. Syyskuussa järjestettiin Kuusamossa luontotuotteiden myyntiin keskittynyt Savotta. Tämä kansainvälinen myyntitapahtuma oli saanut liikkeelle ostajia 13 eri maasta. Kansainväliseen myyntiin soveltuvia luontomatkailutuotteita oli myymässä noin 50 suomalaisyritystä. Jatkossa Savotta yhdistetään Purpuriin. 8 9

6 Tiedotus MEKin julkaisema tiedotuslehti Matkailusilmä ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Matkailusilmä sai rinnalleen myös nettiversion (www.matkailusilma.mek.fi), jossa julkaistaan jokaisen numeron neljä merkittävintä artikkelia. Nettiversioon liittyy jatkuvasti päivitettävä uutisosasto. Matkailuun ja MEKin toimintaan liittyviä tiedotteita MEK julkaisi 20 kappaletta. Tietojärjestelmät ja IT-maailma Vuoden 2001 aikana avattiin matkailun ammattilaisille kohdistetut MeXtra- ja TradeXtra-sivustot, jotka on MEKin palvelu tärkeimmille matkanjärjestäjille kotimaassa ja ulkomailla. Niiden tarkoituksena on antaa ammattilaisille mahdollisimman monipuolisesti ja selkeästi webin kautta tietoa ja tarjontaa Suomesta matkailumaana. Finland Travel Guide -sivusto uudistettiin syksyllä vastaamaan visuaalisesti MEKin Internet-sivujen ulkoasua. Sivuston kaikkien osioiden sisällöt tuodaan PROMIS-tietokannasta ja sivustojen sisällöstä vastaavat pääosin PROMIS-tiedontuottajat. Vuoden 2001 aikana uudistettiin MEKin 15 markkinaaluekohtaista kuluttajasivustoa ja viraston omat sivut sekä tuotettiin viisi uutta kuluttajasivustoa. Viraston omat sivut uudistettiin sekä suomeksi että englanniksi. Ulkomaisille kuluttajille kohdistettuja sivustoja julkaistaan 15 kielellä. Lisäksi uudistettiin joulu- ja talvimatkailusivustot sekä tuotettiin seitsemän uutta tuote- ja teemasivustoa. Sivustoista kaikki muut paitsi Venäjän ja Japanin kuluttajasivustot sekä perhematkailu- ja joulusivustot tuotettiin MEKin omalla Lotus Notesiin rakennetulla julkaisujärjestelmällä. MEK on maailman ensimmäinen mobiilipalveluja tarjoava kansallinen matkailutoimisto. MEKin englanninkielinen wappalvelu Finland mtravel Guide avattiin tammikuussa Mobiilipalvelun sisältö perustuu Internetissä olevaan Finland Travel Guideen, jota ulkomaiset matkailijat ovat jo usean vuoden ajan käyttäneet Suomen matkojensa suunnittelussa. Finland Travel Guide perustuu PROMIS-tietokantaan. Median ja matkailuelinkeinon tutustumismatkat MEKin keskeisiin tehtäviään kuuluu sekä ulkomaisen median, että matkanjärjestäjien tutustumismatkojen toteuttaminen. Vuoden 2001 aikana hoidettiin 1980 vierasta, joista noin puolet edusti eri tiedotusvälineitä. Osa lehdistövieraista hoidettiin yhteistyössä Finnfactsin, KTM:n ja UM:n kanssa. Sibeliuksen ja suomalaisen designin teemoilla toteutettiin kansainväliset lehdistömatkat. Tulosten mittaamisessa käytetään mainosarvoa eli mitä eri tiedotusvälineissä ilmestyneiden Suomi-artikkeleiden arvo olisi ollut, jos se olisi ostettu mainostilana. Pelkästään sanoma- ja aikakauslehdissä arvo on noin 160 miljoonaa markkaa, eikä tähän lukuun vielä sisälly radio- ja tv-ohjelmat. Tutkimustoiminta Toimintavuoden tärkein tutkimus on MEKin rahoittama ja Tilastokeskuksen tekemä Rajahaastattelututkimus. Se antaa runsaasti tietoja matkailun seurantaan, suunnitteluun ja mittaamiseen. Tutkimuksesta tehtiin vuoden aikana uusi sopimus, jonka perusteella sen tekemistä jatketaan vuoden 2004 loppuun asti hieman aikaisempaa suppeampana. MEK järjesti lisäksi kansainvälisen tarjouskilpailun laajasta talvimatkailututkimuksesta. Se tehdään keskeisillä markkina-alueilla. Vuoden aikana valmistui selvitys matkailukohteiden kävijämääristä sekä useita tilastollisia vertailuja matkailun kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. MEK osallistui matkailun satelliittitilinpidon laadintaan. Sen avulla voidaan laskea matkailun aikaansaama kokonaistulos, arvonlisä ja työllisyysvaikutukset. Kirjasto ja tietopalvelu MEKin matkailualan kirjasto ja tietopalvelu palvelee oman organisaation lisäksi käsikirjastona myös matkailualan ammattilaisia, tiedotusvälineitä, tutkijoita ja opiskelijoita. Kirjasto on avoinna sopimuksen mukaan. Kokoelmissa oli vuoden 2001 lopussa noin 3600 nimikettä. Matkailun toimialatiimi Matkailun toimialatiimin keskeisin tehtävä on ollut matkailun julkiseen rahoittamiseen liittyvien viranomaisten ja MEKin välisen yhteistyön kehittäminen. Työn tuloksena jokaisen TE-keskuksen alueella on toimiva rahoittajien välinen yhteistyöfoorumi. Lisäksi matkailurahoittajien verkostoon kuuluu n. 180 hankekäsittelijää TE-keskuksista, maakuntien liitoista, Finnverasta, ympäristökeskuksista sekä lääninhallituksista. Matkailun toimialatiimin työtä koordinoi MEKin yhteyspäällikkö. Laatutonni Ministeri Kimmo Sasi käynnisti huhtikuussa laajaa kiinnostusta matkailuyrityksissä herättäneen laadunkehittämisprosessi Laatutonnin. Laatutonnissa laadun määrittäjänä on keskeisessä asemassa asiakkaat, jotka käyvät matkakohteessa. Laatutonni ei syrjäytä käytössä olevia muita laatujärjestelmiä, vaan se tulee rinnakkaiseksi vaihtoehdoksi. Laatutonniin liittyi vuoden 2001 aikana yli sata matkailuyritystä. Laatutonni on MEKin omistama prosessi. Käytännön työn suorittaa SMAK. Kotimaan matkailuneuvontapiste Matkailun edistämiskeskuksen infopisteessä kävi vuonna 2001 yhteensä asiakasta (vähennystä 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna). Infopisteessä vastattiin puheluun, telefaxiin ja sähköpostikyselyyn (lisäystä 17,4 %). Ympärivuotisina vuokralaisina infopisteessä toimivat Lapin Matkailun matkatoimisto, Ylläsjärven Matkat, Ahvenanmaa sekä Saariselkä. Näiden lisäksi viisi yritystä vuokrasi infopisteestä joko oman myyntitilan tai näyteikkunan lyhyemmäksi ajaksi. Huhti- ja toukokuussa sekä lokakuussa yhteensä 15 yritystä esitteli 1-2 päivän ajan tarjontaansa infopisteessä omalle asiakaskunnalleen. Yksikkö tuotti ulkomaisia matkailijoita varten Day Trips in and from Helsinki for Individuals -esitteen ja suomalaisille kuluttajille Joulupaketit-koosteen. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismaiden Matkailuneuvostossa (Nordiska Turistrådet, NT) yhteistyön pääpaino on Yhdysvalloissa, jossa kaikki viisi pohjoismaata toimivat samoissa tiloissa. Yhteistyön konkreettinen muoto on STI, yhteinen palveluyhtiö. Pohjoismaat järjestävät vuosittain NOW-markkinointitapahtuman kaukomaiden ostajille. Suomi ja Turku isännöivät vuoden 2001 tapahtuman toukokuussa. European Travel Commission ETC muodostuu 31 kansallisesta matkailuviranomaisesta ja se markkinoi Eurooppaa matkakohteena USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa ja Japanissa. Kussakin maassa toimii ETC-työryhmä. ETC harjoittaa suhteellisen laajaa kohdealueittensa markkinatutkimustoimintaa. Suomi päätti vuonna 2001 irtisanoutua WTO:sta (World Tourism Organisation) ja ero astuu voimaan vuoden 2002 huhtikuussa

7 Tulokset Hyvin alkanut matkailuvuosi alkoi heiketä toukokuusta alkaen ja joulukuussa ulkomaiset yöpymiset vähenivät jo kuusi prosenttia. Loppuvuodesta huolimatta vuosi 2001 muodostui uudeksi matkailun ennätysvuodeksi. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat ennakkotietojen mukaan noin prosentilla ja ulkomaiset runsaalla kahdella prosentilla. Absoluuttisesti eniten lisääntyivät venäläisten yöpymiset. Ulkomaisten yöpymisten vähentyminen joulukuussa johtui sekä työajan- että vapaa-aikaan liittyvien yöpymisten vähenemisestä noin yöpymisellä. Suhteellisesti enemmän vähenivät kuitenkin työajan yöpymiset. Kotimaiset yöpymiset vähenivät joulukuussa vajalla neljällä prosentilla, mikä oli suurin kuukausikohtainen vähennys koko vuonna. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen kasvu oli kuitenkin niinkin hyvä, että ulkomaiset yöpymiset kasvoivat noin :lla. Lisäys kotimaisten yöpymisten osalta oli vaatimaton, vajaat yöpymisvuorokautta. Kokonaiskasvu jäi täten vajaaseen prosenttiin. Venäjä kasvoi, Ruotsi ongelma Heikentyneistä yöpymisluvuistaan huolimatta Ruotsi johtaa edelleen yöpymistilastoja yöpymisellä: yöpymisiä menetettiin yli ja vähennystä oli 5,4 prosenttia. Toiseksi suurin maa, Venäjä, puolestaan ylti yli 15 prosentin kasvuun, yöpymisiä , lisäys yli Venäjä ohitti nyt Saksan, joka sijoittui kolmanneksi yöpymisillä mitattuna. Saksan osalta kasvu oli 2,7 prosenttia, yöpymisiä , lisäys Iso-Britannian osalta kasvu taittui ja jäi 2,1 prosenttiin. Yöpymisiä , lisäys Norjalaisten yöpymiset kehittyivät vuonna 2001 myönteisesti ja lisäyöpymisiä kertyi noin Tulos nosti norjalaiset viidenneksi merkittävimmäksi matkustajaryhmäksi Yhdysvaltojen edelle. Kiinalaisten yöpymiset kasvoivat kolmanneksi eniten vajaalla :lla. Suuren, yli 38 prosentin kasvun myötä kiinalaisten yöpymisten yhteismääräksi saatiin noin Yöpymisillä mitattuna Kiina on ohittanut Belgian, Itävallan ja Puolan. Sveitsiläisten yöpymismäärä ylitti ensimmäinen kerran , kasvua 14 prosenttia. Ranskalaisten osalta saavutettiin yöpymisen raja, kasvua kahdeksan prosenttia. Hollantilaisten, espanjalaisten ja irlantilaisten yöpymiset kasvoivat noin yöpymisellä. Suhteellisesti eniten kasvoivat näistä irlantilaisten yöpymiset, 37,5 prosenttia. Vaikka japanilaisten yöpymiset vähenivät tuntuvasti syyskuun jälkeen, niin japanilaistenkin osalta hyvä alkuvuosi tasoitti tilanteen ja koko vuoden osalta yöpymiset kasvoivat kaksi prosenttia. Amerikkalaisten yöpymiset kasvoivat lievästi aina elokuun loppuun. Loppuvuoden menetysten johdosta tulos putosi 1,7 prosenttia. Yöpymisiä kertyi , vähennys Muiden maiden osalta vähennykset jäivät selvästi pienemmiksi. Pohjoismainen vertailu Ulkomaiset yöpymiset majoitusliikkeissä kasvoivat Pohjoismaissa (pl. Islanti) 0,4 prosenttia. Erot matkailun kehityksessä eri Pohjoismaiden välillä ovat kuitenkin suuret. Ruotsissa ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi 5,7 prosentilla, Suomessa kasvu oli 2,2 prosenttia. Norjassa ja Tanskassa sitä vastoin ulkomaisten yöpymisten määrä väheni jonkin verran, Norjassa 2,5 prosenttia ja Tanskassa 2,6 prosenttia. Markkina-alueittain tulokset vaihtelivat Pohjoismaissa suuresti. Kokonaistulokseen vaikutti suuresti tärkeimmän ulkomaalaisryhmän, eli saksalaisten yöpymisten väheneminen. Viime vuonna saksalaisten yöpymiset Pohjoismaissa vähenivät edelleen noin kolmella prosentilla. Vuodesta 1995 alkaen saksalaisten yöpymiset Pohjoismaissa ovat vähentyneet vajaalla kahdella ja puolella miljoonalla yöpymisellä, 9,5 miljoonasta 7,1 miljoonaan (pl. saksalaisten mökkiyöpymiset Tanskassa). Kymmenvuotiskaudella saksalaisten yöpymisvuorokaudet Pohjoismaissa ovat vähentyneet kahdella prosentilla. Suurimmat menetykset ovat tapahtuneet Tanskassa, jossa saksalaisten yöpymiset ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa. Englantilaisten yöpymiset kehittyivät vuonna 2001 parhaiten. Ne kasvoivat noin kymmenellä prosentilla, eli :lla. Muissa Pohjoismaissa kasvu oli yli kymmenen prosenttia, Suomessa kasvu jäi kahteen prosenttiin. Ranskalaisten, hollantilaisten ja italialaisten yöpymiset vähenivät jonkin verran. Ranskalaisten osalta vähennys oli 1,2 %, hollantilaisten 0,3 ja italialaisten osalta 3,3 prosenttia. Amerikkalaisten ulkomaanmatkailun väheneminen ei koskenut juurikaan Pohjoismaita, sillä yöpymiset kasvoivat noin prosentin. Ruotsissa kasvua oli 7,5 prosenttia ja Tanskassa vajaat neljä. Norjassa vähennystä oli 6,3 prosenttia, mutta siellä amerikkalaisten yöpymisten kehitys oli miinusmerkkinen jo ennen syyskuun terroritekoja. Suomessa vähennystä oli 1,7 prosenttia. Japanilaisten yöpymiset sitä vastoin vähenivät Pohjoismaissa viime vuonna. Suomella oli ainoana Pohjoismaana kasvua, yhteensä kaksi prosenttia. Muissa Pohjoismaissa yöpymiset vähenivät; Norjassa 7,4, Ruotsissa 10,3 ja Tanskassa 13,2 prosenttia

8 Yöpymiset majoitusliikkeissä tammi-joulukuussa 2000 ja 2001 Asuinmaa Tammi - joulukuu 2000 Tammi - joulukuu 2001 Muutos, abs Muutos, % Suomi ,5 % Ruotsi ,4 % Saksa ,7 % Venäjä ,3 % Iso-Britannia ,1 % Yhdysvallat ,7 % Norja ,4 % Alankomaat ,5 % Italia ,8 % Ranska ,1 % Japani ,0 % Tanska ,3 % Viro ,7 % Sveitsi ,1 % Espanja ,5 % Belgia ,8 % Puola ,5 % Itävalta ,7 % Kiina ,2 % Kanada ,3 % Kreikka ,9 % Australia ,1 % Unkari ,5 % Latvia ,5 % Portugali ,0 % Tsekki ,8 % Irlanti ,5 % Intia ,3 % Liettua ,6 % Israel ,1 % Etelä-Korea ,9 % Taiwan ,6 % Brasilia ,7 % Thaimaa ,7 % Ulkomaat yhteensä ,2 % Kaikki yhteensä ,9 % Matkustustase Milj. mk * 2001* Tulot Menot Tase * Vuoden 2000 ja 2001 tiedot ovat ennakkotietoja Lähde: Tilastokeskus Talousarvion toteutumalaskelma Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio Edellisiltä vuosilta Käytettävissä Käytetty tai kertynyt Siirretty vuodelle Vuodelta Toimintamenot (smr 2 v) Maksullisen toiminnan nettobudjetoitu momentti Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio Edellisiltä vuosilta Käytettävissä Käytetty tai kertynyt Siirretty vuodelle Vuodelta Toimintamenot (smr 2 v) bruttomenot bruttotulot = nettomenot Määrärahojen käytön painottuminen markkina-alueittain Toiminnan painottuminen Kotimaa (infopiste) Skandinavia Eurooppa Amerikka Japani Venäjä, IVY Muut maat Keskusyksikkö Määrärahojen käyttö markkina-alueittain (1 000 mk) (SMR 2000 ja TA 2001) Markkina-alue Käyttö Kotimaa (infopiste) Skandinavia Eurooppa Amerikka Japani Venäjä, IVY Muut maat Keskusyksikkö Yhteensä Määrärahojen käyttö päätoiminnoittain Markkinointi 48 % 46 % Tutkimus-, IT- ja muut tukipalvelut 5 % 8 % *Tilastossa verrataan vuoden 2001 alustavia lukuja vuoden 2000 alustaviin lukuihin Lähde: Tilastokeskus Hallinto 47 % 46 % Yhteensä 100 % 100 % 14 15

9 MEKin yhteystiedot HELSINKI Matkailun edistämiskeskus MEK Töölönkatu 11, PL Helsinki Puh: +358-(0) Fax: +358-(0) , MEK Matkailuneuvonta Eteläesplanadi 4, PL Helsinki Puh: +358-(0) Fax: +358-(0) TUKHOLMA Finska Turistbyrån Box Stockholm, Sweden Puh: Fax: OSLO Finlands Turistkontor Lille Grensen Oslo 1, Norway Puh: Fax: FRANKFURT Finnische Zentrale für Tourismus Lessingstrasse Frankfurt, Germany Puh: Fax: LONTOO Finnish Tourist Board UK Office PO BOX London W6 8JX, Great Britain Puh: Fax: MADRID Oficina de Turismo de Finlandia Fernando el Santo, 27-5A Madrid, Spain Puh: Fax: MILANO Ente Nazionale Finlandese per il Turismo Via Arco Milano, Italy Puh: Fax: PARIISI Office National du Tourisme de Finlande 32, rue Tronchet, BP Paris Cedex 09, France Puh: Fax: MOSKOVA Tsentr po razvitiju turizma Finljandii Kropotkinskyi per. 7, 2 fl Moscow, Russia Puh: Fax: PIETARI Tsentr po razvitiju turizma Finljandii Nevskij Prospekt 25, office 002 B St. Petersburg, Russia Puh: Fax: TALLINNA Soome Turismiarenduskeskus Uus 32, Tallinn, Estonia Puh: Fax: NEW YORK Finnish Tourist Board P.O. Box 4649, Grand Central Station New York, N.Y , USA Puh: Fax: TOKIO Finnish Tourist Board Imperial Hotel, Room Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku Tokyo, Japan Puh: Fax: HONGKONG c/o Finnair Unit 2312, 23/F, Cosco Tower 183 Queen's Road Central Hong Kong, China Puh: Fax: Markkinointiedustajat: BENELUX Nordica Travel Net/Jyrki Oksanen Brückenkopfstrasse Heidelberg, Germany Puh: Fax: IRLANTI Plunkett Communications/ Sharon Plunkett 46 St James's Place Dublin 2, Ireland Puh: Fax: KIINA/Beijing Beijing New Angle Co Ltd/ Albert An, Room 619 AMEC Plaza No. 2 Dongsanhuan-nanlu Chaoyang District, Beijing , China Puh: /82 Fax: MEKin vuosikertomus ruotsiksi ja englanniksi:

MEK Vuosikertomus 2004 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Toiminta 6 Tutkimustoiminta 7 Kansainvälinen yhteistyö 8

MEK Vuosikertomus 2004 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Toiminta 6 Tutkimustoiminta 7 Kansainvälinen yhteistyö 8 Vuosikertomus 2004 MEK Vuosikertomus 2004 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Toiminta 6 Tutkimustoiminta 7 Kansainvälinen yhteistyö 8 Tapahtumat 8 Tulokset 9 2 Johdon katsaus

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

_ Vuosikertomus 2000

_ Vuosikertomus 2000 Vuosikertomus 2000 MEK Vuosikertomus 2000 Toimintaympäristö 4 Johtokunta 5 Organisaatio ja hallinto 6 Tuoteryhmät 7 Markkinointivälineet 8 Kansainvälinen yhteistyö 10 Pohjoismainen vertailu 11 Matkailu

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7

MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7 Vuosikertomus 2005 MEK Vuosikertomus 2005 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Kesäprojekti 6 Talvituotteet 7 Markkinointiryhmä 7 Tutustumismatkat Suomeen 8 Tiedotus ja tutkimus

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki. Niko Soveri

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki. Niko Soveri Vuosikertomus 2003 MEK Vuosikertomus 2003 Johdon katsaus 3 Toimintaympäristö 4 Organisaatio 5 Johtokunta 6 Toiminta 6 Tytär- ja osakkuusyhtiöt 8 Kansainvälinen yhteistyö 8 Tulokset 9 2 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2012

Markkinaraportti / helmikuu 2012 Markkinaraportti / helmikuu 212 Yöpymiset 4 % plussalla helmikuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui helmikuussa ja kasvua kirjattiin 4,2 %. Lisäys painottui nyt kotimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2009

Markkinaraportti / helmikuu 2009 II / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / helmikuu 29 Paluu vuoden 27 tasolle Yöpymiset jäivät Helsingissä tammi-helmikuussa lähelle toissa vuoden lukuja. Yöpymiset vähenivät helmikuussa

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2014

Markkinaraportti / joulukuu 2014 Markkinaraportti / joulukuu 214 Yöpymiset ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä joulukuussa edellisvuoden tasolla. Ulkomailta tuli vähennystä 6,7 % kotimaisten yöpymisten lisääntyessä 7 %. Ulkomaalaisyöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2014

Markkinaraportti / kesäkuu 2014 Markkinaraportti / kesäkuu 214 Yöpymiset hieman plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa hieman eli,6 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä lisääntyi 3,5 %, kun sitä vastoin kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2009

Markkinaraportti / heinäkuu 2009 VII/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu 29 Yöpymiset vähenivät Helsingissä Kotimaasta ja etenkin ulkomailta tullut työajan matkailu väheni selvästi heinäkuussa edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2014

Markkinaraportti / lokakuu 2014 Markkinaraportti / lokakuu 214 Yöpymiset lokakuussa 1 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 1,3 %. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 11 % ja ulkomailta saapuneiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2013

Markkinaraportti / heinäkuu 2013 Markkinaraportti / heinäkuu 213 Yöpymiset hieman miinuksella heinäkuussa Yöpymisten määrä väheni heinäkuussa Helsingissä aavistuksen verran edellisvuoden heinäkuusta. Miinus tuli kokonaan ulkomailta yöpymisten

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2009

Markkinaraportti / huhtikuu 2009 IV/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / huhtikuu 29 Yöpymiset laskeneet vuoden 27 tasolle Helsingin majoitusliikkeiden yöpymiset ovat taloudellisen taantuman hiipuneet selvästi vuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2014

Markkinaraportti / helmikuu 2014 Markkinaraportti / helmikuu 214 Kotimaan yöpymiset nousussa helmikuussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä helmikuussa hieman eli,4 %. Ulkomailta tulleiden yöpymiset vähenivät lähes 12 % kotimaasta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2014

Markkinaraportti / elokuu 2014 Markkinaraportti / elokuu 214 Yöpymiset kotimaasta selvässä nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa 1,9 %. Kasvu tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten lisääntyessä lähes kymmenen prosenttia.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2014

Markkinaraportti / heinäkuu 2014 Markkinaraportti / heinäkuu 214 Yöpymiset kääntyivät laskuun Yöpymiset vähenivät Helsingissä heinäkuussa 2,3 %. Miinus tuli pääasiassa kotimaasta yöpymisten vähentyessä lähemmäs neljä prosenttia. Ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Matkailun edistämiskeskus. Visit Finland

Vuosikertomus 2007 Matkailun edistämiskeskus. Visit Finland Vuosikertomus 2007 Matkailun edistämiskeskus Visit Finland SISÄLTÖ Johdon katsaus... 3 Suomella huippukasvu matkailussa... 4 Toiminta... 4 Organisaatio... 5 Markkinointi... 5 Johtokunta... 5 Tutkimus ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2010

Markkinaraportti / syyskuu 2010 Markkinaraportti / syyskuu 2010 Helsingin yöpymisluvut nousemassa uuteen ennätykseen Yöpymismäärissä mitattuna vuosi 2008 on tähän mennessä ollut Helsingin matkailussa ennätysvuosi. Kuitenkin tuolloin

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 16.1.2013 Marraskuu Yöpymiset 3 % miinuksella Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (163.000) vähenivät tammi-marraskuussa 3,1 % edellisvuodesta.

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Joulukuu 213 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset 2 % miinuksella vuonna 213 Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (59.4) vähenivät joulukuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MEK Vuosikertomus 2006

MEK Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 MEK Vuosikertomus 2006 Johdon katsaus 3 Suomella huippukasvu matkailussa 4 Toiminta 4 Organisaatio 4 Markkinointi 5 Johtokunta 5 Tutkimus ja tiedotus 5 Kansainvälinen yhteistyö 5 Tulokset

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA MAALISKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET 3 % MIINUKSELLA MAALISKUUSSA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.400) vähenivät maaliskuussa edellisvuodesta 2,7 %. Miinus

Lisätiedot

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä 1 Matkailutilasto, marraskuu YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä ssa Rovaniemellä yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 21 000 ja ulkomaalaiset 22 000 yötä.

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot