Kaava-alue sijaitsee Isokyläntien ja Kruunupyyntien risteysalueen koillispuolella. (Liite 1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaava-alue sijaitsee Isokyläntien ja Kruunupyyntien risteysalueen koillispuolella. (Liite 1)"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE BlomPictometry 08 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Isokylän kylän maatalous-, puisto- ja tiealuetta, 260. kaupunginosan osaa korttelista 2 sekä 285. kaupunginosan katualuetta. Kaavan tunnus: 260/2 Kaavan päiväys: Kaavan laatijat: asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen ja kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu PL 43, Kokkola, Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä: Rakennus- ja ympäristölautakunta: xx.xx.2010 Kaupunginhallitus: xx.xx.2010 Kaupunginvaltuusto: xx.xx Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Isokyläntien ja Kruunupyyntien risteysalueen koillispuolella. (Liite 1) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Asemakaavan muutos Isokyläntien pientaloalue. Asemakaavan muutoksella luodaan uusi erillispientalojen korttelialue nykyiselle M -alueelle ja parannetaan lähikaupan rakentamisen edellytyksiä Kruunupyyntien ja Kallisentien risteyksen läheisyyteen. Kruununkyläntien nimi muutetaan käytössä olevaksi Kruunupyyntieksi kaavassa olevalla katualueelta.

2 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liitteistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 8 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE... 9 LIITTEET Luettelo selostuksen liitteistä Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Suunnittelualueen rajaus Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta Ote ajantasa-asemakaavasta Pohjakartta 2

3 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Alunperin aloitteen kaavan laatimiseksi tekivät Tradeka Oy ja Kokkolan kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma alueen asemakaavoittamisesta kuulutettiin nähtäville ja asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin tammikuussa 2007 Isohaantien, Kruununkyläntien ja Rosundsbäckenin rajaaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisen yhteydessä. Maanomistukseen (kaupungin yhteisomistus yksityisen kanssa) liittyvien ongelmien vuoksi asemakaavatyö jaettiin kahteen vaiheeseen. Alueen itäosaa, Kruunupyyntien ja Kallisentien risteysalueen pohjoisosassa sijaitsevaa Isokylän kylän osaa korttelista 37 sekä puisto-, maatalous- ja tiealuetta koskeva asemakaavamuutosehdotus oli kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavamuutoksen Isokylän lähikauppa. Asemakaavan muutoksella muodostui liikerakennusten korttelialue (KL) ja kaksi omakotitonttia (AO) sekä osat Kruunupyyntien ja Kallisentien katualueista. Kaavalla mahdollistui lähikaupan rakentaminen Kruunupyyntien ja Kallisentien risteyksen läheisyyteen. Asemakaavamuutoksen toinen vaihe on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa KH Asemakaava Asemakaavan muutoksella muodostuu liikerakennusten korttelialue (KL) ja erillispientalojen korttelialue (AO), Purolaaksontie niminen katu sekä osa Kruunupyyntien katualueesta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Toteutus voi alkaa asemakaavan muutoksen vahvistuttua. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue muodostuu kahdesta pääkadusta, tilasta , joka on peltoaluetta ja tilasta , jolla sijaitsee omakotitalo Luonnonympäristö Alue on alavaa ja sijaitsee muutaman metrin merenpinnan yläpuolella. Tila on peltoaluetta, jota ei enää viljellä. Alueen maanpintaa joudutaneen rakentamisen yhteydessä jonkin verran nostamaan. Maaperän heikohko rakennettavuus edellyttää sen, että rakentamisen yhteydessä selvitetään riittävillä tutki- 3

4 muksilla ja suunnittelulla rakentamiseen soveltuva perustamistapa. Alue rajoittuu Rosundbäcken-nimiseen puroon Rakennettu ympäristö Kruunupyyntien ja Isokyläntien pääkadut. Tilalla , koivukujan päässä sijaitsee omakotitalo, jonka pihapiirissä on runsaita pihaistutuksia Maanomistus Tila on yksityisten omistuksessa, muut alueet omistaa Kokkolan kaupunki. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tilaa Näsi koskevan, Johan Backlundin, Marianne Backlundin ja Kokkolan kaupungin välisen jakosopimuksen allekirjoitettavaksi. Jakosopimuksella purettiin tilan yhteisomistus. Suomen Lähikauppa Oy:llä oli voimassa Isokylässä kaavoitettua liiketonttia koskeva varaus asti, mutta yhtiö luopui myymälän rakentamishankkeesta. Kaupunginhallitus päätti varata osuuskauppa KPO:lle noin 0,59 ha:n suuruisen alueen korttelista Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset MAAKUNTAKAAVA Kokkolan kaupunki kuuluu Keski-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Aiemmat seutukaavat korvaava Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). (liite 2) YLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Yleiskaava 2010:ssä suunnittelualue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). (liite 3) ASEMAKAAVA Osalla aluetta on voimassa asemakaava, joka on laadittu Kaarlelan kunnan rakennuskaavana. Alueen omakotitalolla ei ole asemakaavassa nykyisen käytön mukaista käyttötarkoitusmerkintää. Alueen itäosassa on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa (liite 4) POHJAKARTTA Suunnittelualueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. (liite 5) 4

5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavatyön laatimisella lisätään kaupungin omakotitalotonttien tarjontaa ja laajennetaan kaavoitettua päivittäistavarakaupan tonttia. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alunperin aloitteen kaavan laatimiseksi tekivät Tradeka Oy ja Kokkolan kaupunki. Asemakaavan laatimisen käynnistyminen perustui lähikaupan rakentamistarpeseen. Lähialueiden asutuksella ei ole kävelyetäisyydellä kauppaa. Osallistumisja arviointisuunnitelmassa koko laajemman asemakaavatyön tavoitteeksi määriteltiin: Tavoitteena on asemakaavoittaa pientalotontteja rakentajille luovutettavaksi vuosina ja yksi liikerakennusten tontti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma alueen asemakaavoittamisesta kuulutettiin nähtäville ja asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin tammikuussa 2007 Isohaantien, Kruununkyläntien ja Rosundsbäckenin rajaaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisen yhteydessä. Maanomistukseen (kaupungin yhteisomistus yksityisen kanssa) liittyvien ongelmien vuoksi asemakaavatyö jaettiin kahteen vaiheeseen. Alueen itäosaa, Kruunupyyntien ja Kallisentien risteysalueen pohjoisosassa sijaitsevaa Isokylän kylän osaa korttelista 37 sekä puisto-, maatalous- ja tiealuetta koskeva asemakaavamuutosehdotus oli kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavamuutoksen Isokylän lähikauppa. Asemakaavan muutoksella muodostui liikerakennusten korttelialue (KL) ja kaksi omakotitonttia (AO) sekä osat Kruunupyyntien ja Kallisentien katualueista. Kaavalla mahdollistui lähikaupan rakentaminen Kruunupyyntien ja Kallisentien risteyksen läheisyyteen. Suomen Lähikauppa Oy:llä oli voimassa Isokylässä kaavoitettua liiketonttia koskeva varaus asti, mutta yhtiö luopui myymälän rakentamishankkeesta. Asemakaavatyön toinen vaihe on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa KH Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset alueen ja alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat kokkolalaiset ja Kokkolan kaupan alan yritykset Maanomistajat, asukkaat: 5

6 alueen ja alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat kokkolalaiset Viranomaiset: Länsi-Suomen ympäristökeskus kaupungin toimialat ja liikelaitokset rakennus- ja ympäristölautakunta tekninen lautakunta Muut: kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja yritykset ne yhdistykset, joiden toimialaa asemakaavoitus koskee Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse, yleisesti paikkakunnan lehdissä sekä kaupungin Internetsivuilla. Asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen: kuulutus lehdessä kirje muille keskeisille osallisille Asemakaavatyön toinen vaihe on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymässä Kokkolan kaavoituskatsauksessa KH 695, joka oli nähtävänä Teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelupisteessä sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan aluetoimistoissa sekä jatkuvasti kaupungin wwwsivuilla - Kuulutus julkaistiin Kp ja Öt Asemakaavamuutosluonnos on lähetetty tiedoksi keskeisille osallisille joko sähköpostitse tai kirjeitse. Kaavan nähtävilläolosta ilmoittaminen: asemakaavaehdotus kuulutetaan lautakunnan hyväksymisen jälkeen 30 vuorokauden ajaksi julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä ilmoittaminen ja tiedottaminen: kuulutus lehdessä kirje niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa päätös viivytyksettä tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle ja ilmoitus muille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 :ssä mainituille tahoille Kaavan lähettäminen tiedoksi: vahvistunut asemakaava lähetetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 :ssä mainituille tahoille Viranomaisyhteistyö Asemakaava ei edellytä kaupungin ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen (Eteläpohjanmaan ELY-keskus) välillä käytävää viranomaisneuvottelua. Alueella ei ole viitteitä muinaismuistoista tai vanhan asumis-, rakennuskulttuurin jäänteistä. 6

7 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on lisätä alueelle pientalotontteja sekä mahdollistaa lähikaupan rakentuminen Isokylään. Asemakaavoitetut tontit ovat hieman keskimääräistä suurempia. Tavoitteena on mahdollistaa isommilla tonteilla ensisijaisesti paritalojen rakentaminen. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on n. 3,5 ha. Asemakaavamuutosalueelle voidaan rakentaa lähikauppa. Alueella olevat omakoti- tai paritalojen rakennuspaikat on merkitty AO-tonteiksi Palvelut Asemakaava-alue ei edellytä muita uusia julkisia tai kaupallisia palveluita. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE (KL): Korttelin rakennusten kerroslukua on enintään kaksi. Tonttitehokkuus on e = Korttelialueen rakennusten julkisivut, piha-alueiden järjestelyt sekä katualueelle avautuvat näkymät tulee suunnitella siten, että luodaan korkealaatuista kaupunki- ja maisemakuvaa. Autopaikkoja on varattava yksi liikekerrosalan 50 m2 kohti. Korttelialueelle on merkitty alueella kulkevat johtolinjat. ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE (AO) Korttelin rakennusten kerroslukua on enintään kaksi. Tonttitehokkuus on e = Autopaikkoja on varattava vähintään kaksi asuntoa kohti. Tontille, jonka pita-ala ylittää 2000m², saa rakentaa kaksi kaksiasuntoista erillistä asuinrakennusta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaava täydentää jo olemassa olevaa rakennettua ympäristöä. LIIKENNE Kaava-alueella olevat Isokyläntie ja Kruununkyläntie ovat pääkatuja Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asemakaava muuttaa kaava-alueen peltoalueen rakennetuksi alueeksi. 7

8 5.5 Ympäristön häiriötekijät Läheiset tiealueet aiheuttavat liikennemelua Kaavamerkinnät ja määräykset AO KL e =0.25 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE - AUTOPAIKKOJA TONTILLE ON VARATTAVA YKSI AUTOPAIKKA KUTAKIN TÄYTTÄ TAI ALKAVAA KERROSALAN 50 M2 KOHTI. - KORTTELIALUEEN RAKENNUSTEN JULKISIVUT, PIHA- ALUEIDEN JÄRJESTELYT SEKÄ KATUALUEELLE AVAUTUVAT NÄKYMÄT TULEE SUUNNITELLA SITEN, ETTÄ LUODAAN KORKEALAATUISTA KAUPUNKI- JA MAISEMAKUVAA. TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA- ALAAN. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. Pientaloalueelle laaditaan korttelisuunnitelma ennen tonttien luovuttamista. KOKKOLASSA Veli-Pekka Koivu Kaavoituspäällikkö 8

9 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE 9

10 10

11 LIITTEET Liite 1 Bilaga 1 Sijaintikartta Lägesbestämningskarta 11

12 Liite 2 Bilaga 2 Ote maakuntakaavasta Utdrag ur landskapsplanen 12

13 Liite 3 Bilaga 3 Ote yleiskaavasta Utdrag ur generalplanen 13

14 Liite 4 Bilaga 4 Ote asemakaavasta Utdrag ur detaljplanen 14

15 Liite 5 Bilaga 5 Pohjakartta Grundkarta 15

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 1 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutoksen selostus 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219 ja katualue 21400 5167 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 21.6.2011 21400 5167

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILASSA 31.1.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS HYVINKÄÄN KAUPUNKI TARJOUSTALON KESKUSVARASTON LAAJENNUS KAAVA 24:009 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 11.4.2006 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot