SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI Nro 2. Tangomarkkinat on. Työhyvinvointi sai uuden suunnan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI Nro 2. Tangomarkkinat on. Työhyvinvointi sai uuden suunnan"

Transkriptio

1 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI Nro 2 MARRASkuu 2010 Pekka Leinonen Tangomarkkinat on SITAsiisti tapahtuma Työhyvinvointi sai uuden suunnan LAJITTELU tehostuu rakennustyömailla

2 Päätoimittaja Jorma Kangas, SITA Finland Oy Ab Toimitus OSG Viestintä Taitto OSG Viestintä Kansikuva Esko Keski-Vähälä Paino Finepress Oy Painosmäärä kpl SITA Finland Oy Ab Linjatie 6, Vantaa puh Painettu Cocoon-uusiopaperille, joka on 100 % kierrätyskuidusta valmistettu uuden sukupolven hienopaperi. Paperi on CO 2 -korvattu. Ympäristömerkitty painotuote, / Finepress Oy 2010 Nro 2 MARRASkuu 2010 Harri Järvinen Peabilta ja SITAn Timo Antila ovat suunnitelleet Seinäjoen keskussairaalan työmaan jätehuollon yhteistyössä. KUVA LAPPEENRANNASTA "On tärkeää, että voimme yhdessä asiakkaiden kanssa miettiä juuri heille parhaiten sopivat jätehuoltoratkaisut." Myyntijohtaja sivu12 Elina Yrjänheikki SIVU 14 Sitaatteja 2 pääkirjoitus 3 Puhtaasti Tangomarkkinoilla 4 Tehdään yhdessä: Apua työssä jaksamiseen 8 Roskainnovaatio: Miniroskis mukana taskussa 9 MetroAuto vihreän autoilun tiellä 10 PUNTARISSA: Lajittelu tuo säästöä rakennustyömaalla 12 Loppusitaatit 14 SITA maailmalla 15 SITAATTEJA Pakattu biojäte erilliskerättäväksi Valmisteilla olevaan jätelakiin on tulossa asetus, joka velvoittaa lajittelemaan biojätteet erikseen myymälöissä. Muutos koskee myös pakattua biojätettä. SITA Finland aloittaa pakatun biojätteen keräilyn loppuvuoden aikana. Asetuksella halutaan vähentää sekajätteen joukossa olevasta biojätteestä vapautuvan kasvihuonekaasun eli metaanin määrää. Päivittäistavarakaupan teettämän selvityksen mukaan elintarvikkeiden poistohävikki on arviolta tonnia vuodessa. Näin kaatopaikkajäteastian painosta jopa 64 prosenttia on pakattua biojätettä. Pakattu biojäte voidaan hyödyntää tuottamalla siitä hallitusti biokaasua tai biopolttoainetta. Biojätettä ovat: pakatut kalat ja lihat, valmisruuat, pakatut leivät, pakatut elintarvikkeet ja kasvikset. Pakattuun biojätteeseen ei saa laittaa lasia tai lasipakkauksia, styroksipakkauksia eikä juomia. KAATOPAIKKAJÄTEASTIAN PAINOSTA JOPA 64 % ON BIOJÄTETTÄ. Helsingin satamien jätteet SITAlle Palvelusopimus Raskoneen kanssa SITA hoitaa Vuosaaren sataman jätehuollon SITA Finland on hoitanut kesäkuusta alkaen Helsingin satamien yhdyskuntajätteen ja hyötyjakeiden keräilyn ja kuljetuksen. Kohteita ovat Vuosaaren tavarasatama sekä Länsisataman, Katajanokan ja Eteläsataman matkustajasatamat. Nelivuotinen sopimus sisältää kolmen vuoden option. Helsingin matkustajasatamissa vierailee vuosittain touko syyskuussa noin 250 ulkomaalaista risteilyalusta. Viime vuonna aluksista syntyi noin 300 tonnia yhdyskuntajätettä ja hyötyjakeita. Raskone Oy ja SITA Finlad ovat tehneet sopimuksen jätehuolto-, kierrätys- ja ongelmajätehuoltopalveluista sekä keräilyvälineiden vuokrauksesta yrityksen 32 toimipisteessä. Yhteistyö aloitettiin kesäkuussa. Raskone Oy on Suomen suurin ajoneuvo- ja työkonekaluston kunnossapitoon erikoistunut yritys.

3 PÄÄKIRJOITUS TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ SITAssa tapahtuu noin 60 tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Tämä on merkittävä parannus muutaman vuoden takaisesta lähes 150 tapaturmasta. Tavoitteenamme on ei-tapaturmia-lainkaan ja tähän mahdottomaan pyrkiessämme teemme työympäristöstämme entistä turvallisemman. Olemme tehneet paljon töitä työturvallisuuden eteen. Tapaturmat tutkitaan yhdessä ja opimme virheistämme ja puutteistamme. Ennakoimme riskejä ja arvioimme niitä säännöllisesti toimipaikoillamme. Teemme myös parannusehdotuksia ja konsultaatiota asiakaskiinteistöissä, jotta jätteiden keruu olisi vaaratonta ja onnettomuusriskit mahdollisimman pieniä. Olemme investoineet ergonomiseen autokalustoon ja keräilyvälineisiin. Henkilökuntamme on saanut koulutusta ergonomisesti oikeaoppisiin työtekniikoihin ja tietoisuus työympäristön riskeistä on jatkuvasti esillä työmaakokouksissamme. Lisäksi olemme parantaneet työntekijöiden työasujen turvallisuutta ja turvavälineitä tuotannossamme sattuneista tapaturmista oppineina. Työntekijöiden ohjeistusta on tarkennettu ja parannettu. Myös käsittelylaitosten työturvallisuuteen ja liikennejärjestelyihin on panostettu ja investoitu toden teolla, jotta vakavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin. Linjatien laitoksemme Vantaalla saa lähitulevaisuudessa kohtuullisen kasvojen kohotuksen. Ympäristöhaittojen eliminoinnin lisäksi takaamme viihtyisämmän ja turvallisemman toiminnan. Laitosta laajennetaan, paloturvallisuutta kehitetään, pöly- ja roskaantumishaitat poistetaan, uusilla liikennejärjestelyillä vähennetään onnettomuusriskejä kasvattaen samalla laitoksen läpimenovolyymeja tästä hyödymme kaikki. Jotta suotuisa kehitys jatkuisi ja riskejä saataisiin merkittävästi pienennettyä, tarvitaan kuitenkin lisää kovaa ja määrätietoista työtä ja uusia investointeja. Jokaisen SITAlaisen työtehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu raportoida lähimmälle esimiehelle niistä riskeistä ja puutteista, mitkä arkityössämme havaitsemme. Näin yhdessä tekemällä saamme parhaan tuloksen ja nopean tapaturmien vähenemisen aikaiseksi. Monivuotinen ja mittava kokemuksemme asuinkiinteistöiltä kerättävästä jätteestä paljastaa huolestuttavaa, mutta mielenkiintoista tilastoa. Suomessa julkisen hankinnan kautta kilpailutettavissa jätekuljetuksissa käytettävistä hankintakriteereistä johtuen tapaturmariskit työntekijöillemme ovat jopa nelinkertaiset verrattuna ns. sopimusperusteiseen jätehuoltoon. Julkinen hankinta on Suomessa lähes ainoastaan hintakilpailua ja tehtyjen urakkasopimuksien henki on, että urakoitsija vastaa kaikesta, myös riskeistä. Ympäristöalan yritykset ovat jo pitkään hakeneet yhteistyötä esimerkiksi Kuntaliiton ja Jätelaitosyhdistyksen kanssa. Olemme halunneet kehittää jätehuollon tarjouspyyntöjen sisältöä niin, että valinta voisi perustua hinnan lisäksi myös muihin merkittäviin asioihin. Esimerkkejä muista tärkeistä valintakriteereistä ja tarjousten pisteytyksestä työturvallisuuden parantamiseksi voisivat olla tarjoavien yritysten satsaukset työturvallisuuteen, yritysten tilastoitu ja varmennettu tapaturmataajuus, työturvallisuusorganisaatio ja työntekijöiden varustus. Lisäksi tarjoajien tulisi kyetä luottamaan siihen, että myös kiinteistöjen vastuut ja velvoitteet hoidetaan, jotta hiekoitukset ja lumen luonnit on tehty asianmukaisesti sekä jäteastioiden painot ovat sallituissa rajoissa. Tämän hetkinen käytäntö on kuitenkin erilainen. Urakoitsija joutuu hakemaan lähes kaikissa olosuhteissa jätteet kiinteistöiltä taloudellisten menetyksien uhalla. Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys eivät ole vastanneet Ympäristöyritysten Liiton yhteistyöaloitteeseen millään mielenkiinnolla. Tätä on vaikea ymmärtää. Eikö tässä olisi todella hyvä yhteistyön paikka? Saisimme yhdessä luotua hyvän tarjouspyyntömallin, jota voitaisiin soveltaa ympäri maata. Alan yrityksillä on paljon tietoa ja näkemystä, jota palvelun tilaajan tulisi hyödyntää. Tavoitteena yhdenmukainen, looginen, alaa kehittävä ja työturvallisuutta parantava työkalu julkiseen hankintaan. Turvallista työpäivää, JORMA KANGAS Toimitusjohtaja SITA Suomi-ryhmä SITEERATTUA: Ministeriöllä on kuitenkin ollut turhan kiire lain valmistelussa, sillä lakiesityksen tarvitsemat valtioneuvoston asetukset muodostavat vaarallisia sudenkuoppia ympäristön kannalta, ellei niitä ehditä laatia asiantuntevasti ja oikein. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n toimitusjohtaja Annukka Leppänen-Turkula, Etelä-Saimaa Uusi jätelaki tulee keventämään puistojen kesäistä jätevuorta. Kaljasalkut, mäyräkoirat ja pahvimukit voivat vaihtua kevyempiin vaihtoehtoihin, sillä tuottajavastuu ulotetaan myös pakkausjätteiden puolelle. Tuotteen pakkaajille ja maahantuojille tulee velvollisuus huolehtia koko jätehuoltoketjusta riippumatta siitä, päätyykö jäte kierrätettäväksi, hyödynnettäväksi energiana vai kaatopaikalle. Pääkirjoitus, Etelä-Suomen Sanomat Täsmennystä vaatii myös se, millä keinoin vähentää kaatopaikkojen kuormitusta. Nyt puolet jätteestä päätyy kaatopaikoille, mutta uudessa laissa tavoitteeksi on asetettu osuuden pudottaminen kymmenykseen. Pääkirjoitus, Maaseudun Tulevaisuus

4 SITAsiistissä tapahtumassa Puhtaasti Tangomarkkino Nykytango ammentaa teemansa arjesta eikä tähyile tähtiin. Viime kesänä Seinäjoen Tangomarkkinoilla myös kuninkaalliset lajittelivat roskansa. Ja tulosta syntyi, kun jätteen määrä väheni lähes puoleen edellisestä vuodesta

5 SITA Finland oli näkyvästi mukana Seinäjoen Tangomarkkinoilla, jossa testattiin SITAsiisti tapahtuma -palvelukonseptia. Aluemyyntipäällikkö Timo Antila oli tyytyväinen lajittelun, jätehuollon ja wcpalvelujen toimivuuteen. illa Eduskunnan käsittelyssä olevassa uudessa jätelaissa ehdotetaan tiukennuksia yleisötapahtumien jätehuoltoon. Jatkossa järjestäjien pitää huolehtia myös tapahtuma-alueen läheisyydessä olevista roskista ja ennen kaikkea lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Päätimme vuosi sitten lähteä yhdessä Seinäjoen Tangomarkkinoiden kanssa kehittämään tapahtumajärjestäjien ympäristöhuoltoa. Kokonaisuudessa jätehuollolla ja wc-palveluilla on suuri rooli. SITAsiisti tapahtuma -palvelukonseptia testattiin viime kesänä Tangomarkkinoilla ja kokemukset olivat myönteisiä, kertoo SITA Finlandin kehityspäällikkö Tiila Korhonen. Meillä on kolmivuotinen sopimus ja nyt testasimme mallia. Haluamme toimia ruohonjuuritasolla ja tehdä konkreettista ympäristötyötä, sanoo Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n toimitusjohtaja Pekka Leinonen. Kesäksi 2011 on suunniteltu tarkennuksia jätehuoltoon ja wc-palveluihin viime kesän kokemusten pohjalta. Lisäksi henkilökunnan lajitteluohjeistus räätälöidään juuri Tangomarkkinoilla käytettäviin materiaaleihin. Pitkäjänteistä työtä Pekka Leinonen korostaa, että tapahtumien jätehuollon kehittäminen ja esimerkiksi lajittelun tehostaminen vaativat pitkäjänteistä työskentelyä, jossa yleisöllä on suuri merkitys. Yleisöä pitää informoida ja juhla-alueen lajitteluohjeiden ja -kylttien tulee olla selkeitä. Lajittelun pitää olla myös mukavaa. Pitää antaa yleisölle aikaa tottua siihen, että lajittelua tarvitaan muuallakin kuin kotona. Myös juhlissa ja festivaaleilla, vaikkei se ehkä päällimmäisenä ajatuksena Tangokadulla kulkiessa

6 Toimitusjohtaja Pekka Leinonen ja kehityspäällikkö Tiila Korhonen saivat kuitata viime kesän Seinäjoen Tangomarkkinoilta mukavia jätelukuja, kun lajittelu tehostui ja jätemäärä kokonaisuudessaan väheni. Taustalla SITAn siirrettävä Luksus-wc-osasto. olekaan. Kun tähän asti on ollut vain yhdenlaisia roskiksia, ei lajittelun alkamista heti edes huomata. Yleisöllähän ei aikaisemmin ole ollut edes mahdollisuutta lajitella, toteaa Leinonen. Lajittelu lähti hienosti alkuun viime kesänä. Vuonna 2009 kaatopaikalle menevää sekajätettä oli noin 90 prosenttia koko jätemäärästä. Nyt sekajätettä syntyi alle 34 prosenttia. Vastaavasti festivaalin rakentamisesta syntynyt jäte lajiteltiin niin, että rakennusjätteen osuus oli vain noin 8 prosenttia. Lajittelun onnistumisesta kertoo myös se, että biojätteen määrä kasvoi vajaasta 0,4 prosentista noin 4,5 prosenttiin. SITA Finland hoiti Tangomarkkinoiden juhla-alueen ja karavaanarialueen jätehuollon. Käsikirja ekologiseen ympäristöhuoltoon SITA ja Seinäjoen Tangomarkkinat työstävät yhdessä tapahtumajärjestäjille ympäristöhuollon käsikirjaa, jossa on ohjeita tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Kokonaisuuteen kuuluvat loppuraportointi ja jätteen määrien mittaukset. Myös toimivat wc-palvelut ovat tärkeä osa yleisötilaisuutta. SITAlaiset avustavat tarvittaessa järjestäjiä viranomaisille tehtävän jätehuoltosuunnitelman laatimisessa. Tiila Korhonen kertoo, että yleisötapahtuma rasittaa ympäristöä monin eri tavoin. Se aiheuttaa melua, lisää liikennettä ja kuluttaa maastoa. Juhla-alue roskaantuu ja jätettä syntyy yllättävän paljon. Tapahtuma kuluttaa myös energiaa. SITAsiisti tapahtuma -konseptissa tarkastellaan tilaisuuden koko elinkaarta. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon logistiikka, ruoka- ja juomatarjoilun määrä ja muoto, jätehuolto, materiaalivirrat sekä hankinnat ja kulutus. Jätemääriin ja -laatuun vaikuttaa myös se, onko yleisötilaisuus yksipäiväinen vai yövytäänkö alueella. Tapahtumapaikalla on merkitystä tavaraliikenteeseen ja siihen, tullaanko tilaisuuteen omilla autoilla vai julkisilla kulkuneuvoilla. Hiilijalanjälkeä voi helposti pienentää järjestämällä kuljetuksen linja-auto- tai rautatieasemalta. Samalla säästytään järjestämästä parkkipaikkoja, jotka usein joudutaan tekemään tilapäisesti pelloille. On ekologista valita uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä materiaaleja. Esimerkiksi, jos on pakko käyttää muovisia oluttuoppeja, tulee ne lajitella energiajakeiden joukkoon. Tai määrittää oluttuopille kohtuullinen pantti, jolloin ne menevät varmemmin kierrätykseen. Pantilliset pullot lisäävät kierrätysastetta ja vähentävät kaatopaikkajätteen määrää. Materiaalivirtoja ja materiaalitehokkuutta voidaan mitata kierrätysasteella, joka kertoo, kuinka paljon kierrätyskelpoista materiaalia on lajiteltu. Materiaalitehokkuutta taas mitataan vertaamalla ehkäistyn ja syntyneen jätteen määriä ja tarkastelemalla kierrätyskelpoisen materiaalin osuutta, selittää Tiila Korhonen. Juhlaväelle opastusta Seinäjoen Tangomarkkinoilla sitalaiset olivat näkyvässä ja aktiivisessa roolissa. Kokemuksia haluttiin esimerkiksi siitä, kuinka paljon opastus ja neuvonta lisäävät lajittelua. Kiertelimme Tangokadulla ja ohjasimme ihmisiä. Kun ihmiset ovat juhlatuulella, heitetään roskat lähimpään roskikseen. Nyt moni kiitti ohjauksesta, kun kerroimme, että alueella on omat astiat biojätteelle, energia-

7 sitasiisti tapahtuma Seinäjoen Tangomarkkinoilla oli runsaasti jäteastioita ja lajittelupisteitä. Makkaranpaistaja Timo Haapamäki oli tyytyväinen, kun pakkaukset sai helposti kierrätykseen. jätteelle ja kaatopaikkajätteelle. Isommissa lajittelupisteissä on astiat myös paperille, kartongille, metallille ja lasille, toteaa Tiila Korhonen SITAn aluemyyntipäällikkö Timo Antila kertoo, että ensimmäisen päivän kokemusten jälkeen huomattiin, että roskiksissa oli paljon panttipulloja. Niille tehtiin omat keräysastiat, jotta pullot saatiin talteen. Tangomarkkinoilla syntynyt jäte oli lähinnä energiajätettä. Jätettä on yleensä eniten siellä, missä syödään. Ohjeena voi pitää, TAULUKKO 1 että kaikki, mikä palaa, on energiajätettä ja ne ruoantähteet pudotetaan bioastiaan. Tangomarkkinoille tuotiin 150 astiaa. Karavaanialueella oli omat astiansa. Tiila Korhonen toteaa, että muissakin kesätapahtumissa, kuten Jukolan Viestissä, jossa kokeiltiin SITAsiisti tapahtuma -palvelukonseptia, saatiin hyvää palautetta yleisön ohjauksesta. Tämä lisäsi selvästi lajittelua. TEKSTI: Johanna Pelto-Timperi KUVAT: Esko Keski-Vähälä TAPAHTUMAN VÄKI- BIOJÄTE PAHVI ENERGIAJAE SEKAJÄTE RAKENNUS- METALLI LASI PAPERI KIRKAS KG JÄTETTÄ/ TYYPPI MÄÄRÄ JÄTE MUOVI KÄVIJÄ 2 VIIKKOA, ,50% 7,10% 2,50% 20% 0,60% 0,30% 5,71 24 h, LEIRI VIIKONLOPPU, 24 h, URHEILU ,10% 22,30% 46,60% 11,70% 4,20% 0,50% 1,60% 1,17 TAPAHTUMA VIIKONLOPPU, 24 h, ROCK ,60% 1,10% 82,50% 6,90% 3,90% 0,73 FESTIVAALI ½ PÄIVÄÄ, URHEILU ,40% 9,50% 7,60% 57,30% 1,20% 0,33 TAPAHTUMA 5 PÄIVÄÄ, ILTATAPAHTUMA ,50% 0,40% 38,90% 33,50% 7,90% 1,60% 11,60% 1,60% 0,15 LÄHDE: SITA FINLAND OY Taulukoista 1 voi verrata, miten jätemäärät vaihtelevat erityyppisissä yleisötapahtumissa. TAULUKKO 2 TAPAHTUMAN VÄKI- BIOJÄTE PAHVI ENERGIAJAE SEKAJÄTE RAKENNUS- METALLI LASI PAPERI KIRKAS KG JÄTETTÄ / TYYPPI MÄÄRÄ JÄTE MUOVI KÄVIJÄ SEINÄJOEN TANGO- MARKKINAT ,48% 0,40% 38,90% 33,53% 7,90% 1,60% 11,58% 1,61% 0,15 SEINÄJOEN TANGO- MARKKINAT ,36% 89,95% 9,69% 0,25 LäHDE: SITA FINLAND oy Taulukko 2 kertoo, miten SITAsiisti tapahtuma -palvelun avulla saatiin tehostettua lajittelua ja vähennettyä jätteen määrää Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Seinäjoella luotetaan tangon taikaan Seinäjoen Tangomarkkinat järjestettiin kesällä 26. kerran. Aurinkoinen sää helli tangokansaa ja viisipäiväisessä tapahtumassa vieraili kävijää. Vuoden teemana oli suomalainen tango. Oli mukavaa, kun tänä vuonna oli hyvä sää. Se näkyi yleisön mielialassa. Jo ensimmäisen päivän tangoparaatiin osallistui henkilöä. Hienoa, että saimme heti runsaasti väkeä tangokadulle. Meillä lippujen ennakkomyynti on vähäistä, koska katulipuista 99,5 prosenttia myydään portilta. Vain finaalin karsinta ja finaali sekä perjantain suurkonsertti myydään ennakkoon lähes loppuun, kertoo Pekka Leinonen. Seinäjoen Tangomarkkinoilla pidetään tiukasti kiinni siitä, että tapahtuma rakentuu tangon ympärille. Tavoitteenamme on kehittää tangogenreä, eikä lisätä esimerkiksi iskelmällisyyttä. Tätä tapahtumaa kehitetään ja uudistetaan tangon ehdoilla. Mutta myös perinteinen tango voi uudistua ja kehittyä. Siitä on esimerkkinä Tangon Sävellys- ja sanoituskilpailu kisan voittaja Mariska ja Sua kaipaan -tango. Uusien tangojen sanoitukset ovat kiinni arjessa, niissä ei tähytä kuuta tai tähtiä. Tämä on tietysti myös ärsyttänytkin joitakin. Tangoa voi esittää monella tapaa, ei ole olemassa väärää tapaa. Perustango on pohjalla ja muut ilmiöt tulevat sen päälle, selittää Pekka Leinonen. Ensi kesänä Seinäjoen Tangomarkkinat järjestetään heinäkuuta. Tangomarkkinoiden yhteydessä järjestetään myös kansainvälisen tangon tapahtuma Cumbre Mundial del Tango 29. kesäkuuta 8. heinäkuuta

8 TEHDÄÄN YHDESSÄ SITAssa on haettu asennemuutosta ajatteluun: sairausloma ei ole enää ensisijainen vaihtoehto, jos vaikka polvi oikuttelee, vaan työntekijöille etsitään vaihtoehtoisia työtehtäviä. Ihmiset tekevät mielellään kevennettyä työtä toipumisen ajan, Kelan sairauspäiväraha ei houkuttele. Työhyvinvointi koostuu monista eri osatekijöistä. Apua työssä jaksamiseen Kun selkä menee jumiin, on leikki kaukana. SITAssa onkin katse kiinnitetty kuljettajien ergonomian parantamiseen. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja työntekijät voivat paremmin. Kuljettajien työ on fyysisesti erittäin kuormittavaa. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat tyypillisimpiä sairauspoissaoloja aiheuttavia vaivoja. Pyrkimyksenä on karsia sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuneita kustannuksia, kun olemme kannustaneet henkilöstöä huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, kertoo SITAn henkilöstöpäällikkö Marja Salin. Työhyvinvoinnin kehittämistoiminta käynnistettiin yhteistyössä Työeläkeyhtiö Varman kanssa jo keväällä 2008, jolloin kartoitettiin ensisijaiset tarpeet ja laadittiin alustava hankesuunnitelma. Samana vuonna käynnistyneen pilotin tavoitteena oli kuljettajien työn fyysisen kuormituksen ja ergonomian kartoitus sekä kehittäminen. Pilotin pohjalta laadimme työhön perehdyttäjien koulutusohjelman ja yhtenäiset ohjeet jokaiselle kuljettajalle. Käynnistimme monta toimenpidettä niin työn fyysisen kuormittavuuden kuin yrityskulttuurin kehittämisenkin suhteen: esimieskoulutukseen on panostettu, työterveyshuoltoa on yhdenmukaistettu ja yhteistyötä kehitetty, Marja Salin kertoo. Pilotin tuottamista ohjeista on ollut hyötyä: vuodesta 2008 tapaturmasta johtuvien sairauslomien palkkakulut vähenivät 52 prosenttia verrattuna vuoden 2009 kustannuksiin. Varhaista puuttumista SITA siirtyi 2009 työterveyshuollossa keskitettyyn malliin ja koordinoivaksi kumppaniksi valikoitui Lääkärikeskus-Yhtymä. Vantaanportin lääkärikeskus myös koordinoi SITAn muilla toimipistepaikkakunnilla sijaitsevia työterveysasemia ja on mukana työhyvinvointihankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tänä vuonna olemme yhteistyössä SITAn ja OVH-valmennukset Oy:n Helena Pahkajärven kanssa kouluttaneet kaikki SITAn henkilöstöä hoitavat työterveyshoitajat ja työfysioterapeutit. Päätavoitteena oli kuljettajien ergonomian parantaminen, kertoo palvelupäällikkö Anne Kivilompolo Lääkärikeskus Vantaanportista. SITAssa noudatetaan varhaisen puuttumisen mallia, jota työterveyshuolto tukee. Ongelmiin halutaan tarttua heti tuoreeltaan ja mieluiten niin, että työntekijä keskustelee heti suoraan lähiesimie

9 hensä kanssa. Rohkaisemme siihen, että jos työntekijällä on esimerkiksi avioero meneillään, hän voisi mennä heti keskustelemaan esimiehensä kanssa asiasta. Siinä voidaan yhdessä miettiä, voisiko työntekijä tehdä jonkun aikaa jotain muuta, kevennettyä työtä, Anne Kivilompolo kertoo. Työterveyshuolto pitää tärkeänä sitä, että työssä otetaan huomioon työntekijöiden erilaiset elämänvaiheet. Joskus elämässä on vaikeita vaiheita, jotka vaativat työnantajalta joustoja. Onhan se toki kustannustehokastakin, että työntekijät eivät ole sairaslomalla, jos on löydettävissä muita ratkaisuja, Anne Kivilompolo sanoo. Jäteauton kuljettajalla voi olla esimerkiksi oikea olkapää niin kipeä, ettei hän pysty vetämään raskaita jäteastioita. Sen sijaan hän voi tehdä pari viikkoa kevennettyä työtä, esimerkiksi ajaa jonkun toisen parina. Vaihtoehtoja etsitään aktiivisesti. Pitkältä sairaslomalta voi palata töihin esimerkiksi työkokeilun tai osasairauspäivärahan avulla. Heti ei tarvitse jaksaa kahdeksaa tuntia vanhassa työssä. TEKSTI: Pirkko Soininen KUVAT: SITA Finland ja Markku Ojala ROSKAINNOVAATIO Purkki toimii miniroskiksena tuunaamattakin, mutta vetävä ulkonäkö tekee siitä mieluisamman mukana pidettävän. Miniroskis mukana taskussa 10-vuotiaan Roska päivässä -liikkeen jäsenet keräävät päivittäin vähintään yhden roskan kulkureitiltään. Heidän ideansa on myös miniroskis, jonne voi panna purukumin tai tupakantumpin jopa palavana. Oikeanlainen työtekniikka ja turvallinen kalusto vähentävät työtapaturmia. Toimitusjohtaja haastettiin maratonille SITAn henkilöstö haastoi viime vuonna toimitusjohtajan mukaan Tukholman maratonille, ja Jorma Kangas tarttui innokkaasti haasteeseen. Lopulta sinne lähti 16 hengen porukka, joka juoksikin oikein hyviä aikoja, monet alle viiden tunnin, kertoo Marja Salin. SITA tukee tämäntyyppisiä tempauksia mielellään. Ensi kevääksi Tukholmaan on ilmoittautunut yhdeksän juoksijan joukko. Aikaisempina vuosina SITAlaiset ovat osallistuneet aktiivisesti Pirkan Hiihtoon. Roska päivässä -liike sai alkunsa kymmenen vuotta sitten, kun helsinkiläinen Tuula- Maria Ahonen halusi tarjota lapsilleen turvallisen ympäristön ilman lasinsirpaleita. Hän keräsi sirpaleita ja muita roskia ensin perheensä kanssa, mutta oivalsi sitten, että jos kaikki muutkin keräisivät vaikka vain yhden päivässä, ympäristö pysyisi siistinä. Ahonen kutsui tuttujaan mukaan liikkeeseen, joka levisi nopeasti valtakunnalliseksi. Pian liikkeestä tuli myös globaali: jäseniä on kaikilla maailman mantereilla. Roska päivässä -liikkeen jäsenen ei tarvitse täyttää jäsenlomakkeita eikä maksaa jäsenmaksuja. Riittää, kun ulos mennessään nostaa roskan maasta kierrätysastiaan tai roskapönttöön ja haastaa mukaan liikkeeseen vähintään yhden uuden ihmisen. Jäsenyys on ilmeisen palkitsevaa. Roskien poimija on arjen sankari, jolle ohikulkijat hymyilevät ja jota tuntemattomat kiittävät. Tuula-Maria Ahonen kertoo, että roskia kerätessä voi myös tutustua uusiin ihmisiin. Tupakantumppi on maailman yleisin roska ja sisältää myrkyllisiä kemikaaleja. Maahan heitetty purukumi taas on ikävän näköinen ja vaaraksi eläimille. Näiden pienten roskien kitkemiseksi roskaliike on keksinyt miniroskiksen, jollaisen voi tuunata käytetystä filmipurkista tai ilmatiiviistä lääkepurkista. Myös diabeetikoiden käyttämä koeliuskapurkki on tarkoitukseen erittäin hyvä. Purkin kylkeen voi liimata tarran tai kiiltokuvan, kangasta tai vaikka pitsiä. Sen voi myös maalata. Miniroskis kulkee kevyesti mukana taskussa tai käsilaukussa. Sitä voi käyttää pitkään, kun tyhjentää sisällön välillä roskapönttöön. Miniroskiksen voi myös lahjoittaa tutulle tai tuntemattomalle tupakoitsijalle. Tuula-Maria Ahosen kokemuksen mukaan suurin osa vastaanottajista ilahtuu. Monet koululuokat ovat tuunanneet miniroskiksia. Niitä on myös jaettu kansanedustajille sekä tempauksissa uimarannoilla ja kaduilla. Teksti: Maija Rauha KUVA: Jari Peltoranta Lisätietoja:

10 Energiamerkintä kertoo ostajalle, miten kyseisessä autossa toteutuvat EU:n asettamat tavoitteet. Myyntipäällikkö Krister Winqvist kertoo, että asiakkaat pitävät merkintöjä selkeinä. MetroAuto vihreän autoilun tiellä MetroAutossa kierrätys on otettu arkisen toiminnan lähtökohdaksi ja yrityksessä saadaan kierrätettyä 97 prosenttia jätteistä. Kaikkiaan jätejakeita syntyy yrityksessä 54:ää erilaista. MetroAuton 85-juhlavuoden teema on Kohti vihreämpää autoilua. Kiinteistövastaava Jarmo Viitala esittelee tyytyväisenä autojen vähittäiskauppaa sekä varaosa- ja korjaamotoimintaa harjoittavan yrityksen monia ympäristöratkaisuja. Jätejakeita syntyy toimiston paperi- ja tietoturvajakeista huoltamon kemiallisiin ja öljyisiin ongelmajätteisiin. Lajittelu toimii, koska kaikille jäteastioille on suunniteltu paikka. Välivarastointi on erikseen rakennetussa pihahallissa. Ympäristöasiat ovat olleet meille tärkeitä jo pitkään. Ihmisillä on autoilusta ja toimialasta kaiken kaikkiaan väärä kuva. Ajatellaan, että autot vain kuluttavat ja saastuttavat. Totuus on monelle yllätys. Toimimme erittäin vastuullisesti, ja jo autosta itsestään kierrätetään materiaalina 85 prosenttia. Hyötykäytön tavoite on vuoteen 2015 mennessä 95 prosenttia. Lisäksi autoteollisuus kehittää koko ajan uusia, ympäristöystävällisempiä malleja, luettelee Jarmo Viitala. Hän korostaa, että vaikka myönteinen ympäristöajattelu on nykypäivän trendi, ei siitä saa merkittävää taloudellista hyötyä esimerkiksi automyynnissä. Muussa toiminnassa, kuten jätteiden lajittelussa, taloudellista hyötyä jo saadaan. Ekologisuutta ei mielestäni tulisi edes mitata taloudellisen hyödyn kannalta, vaan se on arvo sinänsä. Viitala itse uskoo, että teknologia kehittyy nopeasti ja esimerkiksi sähköautot yleistyvät jo seuraavien viiden kymmenen vuoden aikana. Jätesuunnitelma toiminnan tukena Kun aloitimme yhteistyön SITAn kanssa kolmisen vuotta sitten, kartoitimme jätehuoltotilanteen ja käytäntömme. Jätehuoltosuunnitelmassa pyrittiin lajittelun tehostamiseen ja kuljetusten järkiperäistämiseen. Esimerkiksi välivarastoinnista saamme nyt selvää taloudellista hyötyä, kun ongelmajätteet ja hyödynnettävät jakeet voidaan noutaa harvemmin. Kuljetusten vähentäminen pienentää osaltaan myös liikenteen päästöjä, Viitala laskee

11 SITA hoitaa kaikkien MetroAuton Suomen yksiköiden jätehuollon. Lisäksi SITA vastaa öljynerotus-, hiekanerotus- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennyksestä. MetroAutolla on toimipisteet Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Myymälällä ja huollolla on yli kymmenen eri automerkin edustus. Ekologista autoilua edustavat esimerkiksi Škoda GreenLine -mallit. MetroAuto Groupilla on Suomen lisäksi toimintaa Ruotsissa ja Norjassa. Pääkonttori sijaitsee Helsingin Viikissä. Vuonna 2009 MetroAuto Groupin tytäryhtiöt myivät yli autoa, ja konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 311 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli kaikkiaan 953. Työntekijämme ovat sitoutuneita lajitteluun. Raportointi seurannan apuväline MetroAuton ympäristöohjelman painopisteitä ovat jätteen määrän minimoiminen, energian säästö, vedenkulutuksen vähentäminen ja toiminnasta syntyvien ongelmajätteiden huolellinen lajittelu, varastointi ja käsittelyyn ohjaus. Työntekijämme ovat sitoutuneita lajitteluun ja saamme kierrätykseen 97 prosenttia kaikesta meillä tuotetusta jätteestä. Hyötykäyttöön saadaan muun muassa kartongit, muovit, metallit ja renkaat. Ongelmajätteet kuten öljyt, maalit, liuottimet ja akut saadaan asianmukaisesti käsittelyyn, luettelee Jarmo Viitala. Vuonna 2009 MetroAuto vastaanotti kiloa romuakkuja, rikkinäisiä tuulilaseja kiloa, kiloa käytettyjä renkaita ja kiloa romumetallia. Näistä kaikki saatiin sataprosenttisesti kierrätykseen. SITAn netissä oleva jäteraportti on hyvä apuväline jätemäärien ja kierrätyksen toteutumisen seuraamisessa. Tarkkailen sitä kuukausittain. MetroAuton toiminta perustuu Autoalan Keskusliiton (AKL) ympäristöohjelmaan, jota noudatetaan kaikissa toimipisteissä. Toiminnan pohjana on ISO ympäristöstandardi. Toimitamme vuosittain AKL:lle vuosiraportin, jossa ovat kaikki tuottamamme jätteen määrät toimipaikoittain. Myös toimipaikkojen kaupungeille pitää vuosittain raportoida jätteiden määrästä ja laadusta. Ekologinen edelläkävijä MetroAuto haluaa kertoa vihreästä ajattelustaan ja toivoo vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan. Oli itsestään selvää valita juhlavuoden teemaksi ympäristö. Rakensimme esimerkiksi liikkeisiin kierrätysmateriaaleista odotustilat, joissa on MetroAuton toiminnasta kertovat Kohti vihreämpää autoilua -kansiot. Myös markkinoinnissa tuodaan esiin ympä- MetroAuton yksiköissä on erilliset jätekatokset, joihin voidaan varastoida turvallisesti niin kierrätykseen menevät materiaalit kuin ongelmajätteetkin. Kiinteistövastaava Jarmo Viitala toteaa, että SITAn kanssa on jätteiden kuljetus suunniteltu joustavaksi ja taloudelliseksi. MetroAutossa pyritään valitsemaan ympäristöystävällisin vaihtoehto aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi huollossa käytetään öljyn imeytykseen kierrätysmateriaalista valmistettuja, uudelleen käytettäviä liinoja. ristöarvojamme. Järjestämme lisäksi taloudellisen ajon kursseja. Haluamme olla ekologisen autoilun edelläkävijöitä. Olimme muun muassa pilottiyrityksenä mukana, kun AKE eli nykyinen TraFi ja Motiva kokeilivat automyynnissä kodinkoneista tuttua energiamerkintää. Siitä voidaan katsoa, miten auton polttoaineen kulutus ja päästöt asettuvat EU:n asettamiin tavoitteisiin. Olemme saaneet tästä hyvää palautetta asiakkailta, Viitala kertoo. Yritys oli syksyllä mukana Radio Suomi- POPin MetroAuton Vihreä vartti -ohjelmassa kertomassa ympäristöasioistaan. Jarmo Viitala otti studioon mukaan yhteistyökumppaneita vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin. SITAlta oli mukana kehityspäällikkö Tiila Korhonen, koska monet kysymykset koskivat myös jätehuoltoa. Viitalan mielestä oli hienoa huomata, että ihmisiä kiinnostaa, millaisia ympäristöarvoja yrityksillä on. Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvat: Markku Ojala

12 PUNTARISSA Seinäjoen keskussairaalan työmaalla lajitellaan tarkoin eri jätejakeet. Keräysastiat on merkitty selkeästi, mikä osaltaan lisää lajittelun tehokuutta. Harri Järvinen (oik.) kertoo rakentamisen jatkuvan työmaalla kesään 2012 saakka. LAJITTELU TUO SÄÄSTÖÄ RAKENNUSTYÖMAALLA SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALAN Y-TALON TYÖMAALLA LAJITELLAAN JÄTTEET SITAN TIEDOSTAVA TYÖMAA -RATKAISUN MUKAISESTI. TAVOITTEiNA Ovat SIISTIMPI JA TURVALLISEMPI TYÖMAA SEKÄ KORKEA KIERRÄTYSASTE. SITAn Tiedostava Työmaa on rakennustyömaita varten räätälöity kokonaisratkaisu, joka elää ja kehittyy työmaan vaiheiden mukaan. Yksi ensimmäisistä Tiedostava työmaa -hankkeista on meneillään Seinäjoella. Keskussairaalan lisärakennuksen eli Y-talon työmaa on tällä hetkellä yksi koko Suomen suurimmista rakennuskohteista. Yhdessä lohkossa tehdään vasta runkotöitä, kun osassa rakennusta ovat jo menossa sisätyöt. Rakentaminen jatkuu kesään 2012 saakka, kertoo vastaava työnjohtaja Harri Järvinen Peabilta. Y-taloon tulee tiloja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, Seinäjoen terveyskeskukselle ja Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Talon kerrosala on kaikkiaan neliötä ja tilavuus kuutiota. Peab on hankkeen pääurakoitsija. PURISTIMILLA SÄÄSTÖÄ Harri Järvisen mukaan rakennustyömailla oli aiemmin yleensä siirtolavat vain puu- ja sekajätteelle. Nykyään linja on tarkempi jo kerrostalotyömaillakin, koska lajittelu säästää. Keskussairaalan työmaalla lajitellaan energiajaetta, muovia, puuta, metallia, kiviaineista ja sekajätettä sekä lajiteltavaa rakennusjätettä. Meillä on täällä keskuspölynimuri,

13 Tiedostava työmaa Lajittelu sujuu työmaalla päivä päivältä paremmin. Robotit lajittelemaan jätettä koska tilaaja edellyttää hyvää pölynhallintaa. Tilasimme SITAlta noin sata 600 litran kannellista jäteastiaa, jotta pöly ei pääse leviämään astioista. Niiden kuljetus hissillä jätepuristimille ja lavoille ja sieltä tyhjinä takaisin työllistää yhden henkilön kokonaan, Harri Järvinen kertoo. Työmaan käytössä on kaksi jätepuristinta, joista toiseen kerätään energiajaetta ja toiseen värillistä muovia. SITAn aluemyyntipäällikko Timo Antila kertoo, että puristin pakkaa kevyen jätteen pienempään tilaan, mikä vähentää kuljetustarvetta, säästää ja pienentää ympäristökuormitusta. Puristin on myös paloturvallisempi kuin avolava. LAJITTELULLA TUOTTOJA Työmaajätteen lajittelulla pyritään korkeaan kierrätysasteeseen, mikä merkitsee kasvavia materiaalituottoja. Lajittelun onnistuminen edellyttää kuitenkin opastusta ja jäteastioiden merkitsemistä. Tussilla pahvinpalalle kirjoitettujen kylttien aika on ohi. Meillä on siistit, siirrettävät metalli- kyltit, jotka voidaan kiinnittää avolavan kylkeen. Kylteissä kerrotaan jätejakeen nimi sekä lyhyesti, mitä astiaan voi laittaa. Lisäksi on jaettu kirjallisia lajitteluohjeita. Seuraava vaihe saattavat olla taskuun sopivat ohjekortit, Timo Antila kaavailee. Harri Järvisen mukaan lajittelu sujuu työmaalla päivä päivältä paremmin. Opastuksen perillemenon varmistamiseksi on kuitenkin ollut puhetta SITAn ja Peabin yhteisen työmaainfon järjestämisestä. Myös SITAssa on mietitty entistä järjestelmällisemmän lajittelu- ja kierrätyskoulutuksen tarjoamista asiakkaille. YKSI MURHE VÄHEMMÄN Olemme halunneet hoitaa jätehuollon hyvin, jotta olisi yksi murehdittava asia vähemmän. Työmaalle ei haluta kaaosta. Ainoa ongelma jätehuollossa on tähän asti ollut se, että tyhjät astiat eivät aina ole juuri siellä, missä jätettä syntyy. Jätekuljetusten tilaukset ovat yhden henkilön vastuulla, mikä on ollut hyvä ratkaisu, Harri Järvinen kertoo. SITAssa on laskettu, että oikeanlainen jätehuollon suunnittelu ja käsittely voi säästää jo keskikokoisella rakennustyömaalla jopa prosenttia jätehuoltokustannuksista. Toisaalta EU:n jätedirektiivi vaatii, että vuoteen 2020 mennessä 70 prosenttia rakennusjätteestä kierrätetään. Tiedostava Työmaa -konseptin avulla pystytään täyttämään viranomaisten ja rakennusyritysten vaatimukset ja menemään vähän niiden edellekin. Se synnyttää myös säännöllisen raportoinnin, jonka avulla yritys pystyy osoittamaan, että määräyksiä noudatetaan, Timo Antila kertoo. Seinäjoen sairaalatyömaan rakennusjäte kuljetetaan Ilmajoelle SITAn omistamalle Suomen Hyötykeskuksen jätteenkäsittelylaitokselle. Lajiteltu jäte päätyy kierrätykseen teollisuuden raaka-aineeksi ja energiaksi. TEKSTI: Maija Rauha KUVAT: Esko Keski-Vähälä SITA Finland Oy ja Zen- Robotics Oy ovat sopineet maailman ensimmäisen tekoälyrobotteihin perustuvan kierrätyslaitteiston käyttöönotosta. ZenRobotics Recycler mahdollistaa haluttujen esineiden ja materiaalien poimimisen jätevirrasta tehokkaasti ja turvallisesti. Suomalaisen ZenRoboticsin kehittämä laitteisto käyttää esineiden ja raaka-aineiden tunnistamiseen useita erilaisia sensoreita kuten kameroita, 3D-laserskanneria, metallinpaljastinta ja läpivalaisua. Robotit poimivat halutut aineet liukuhihnalta. SITA Finland tarjoaa laitteistolle hyvän käyttöönotto- ja testausympäristön ZenRoboticsin robotit ovat perinteisiä teollisuusrobotteja älykkäämpiä, joten ne pystyvät toimimaan myös monimutkaisissa ja vaihtelevissa tehtävissä, jollainen jätteen lajittelu on. KUVA: ZenRobotics ZenRobotics on kierrätys teknologiaan erikoistunut yritys. Kuvassa vasemmalta: tri Mac Borkowski, tri Harri Valpola, Rainer Rehn ja Tj, tri Jaakko Särelä

14 KOONNUT Jasmin Ellik ja Johanna Pelto-Timperi loppusitaatit NIMITYKSET LAHTI Taija Kuusinen-Pärssinen aloitti asiakaspalvelussa 10. syyskuuta. Jenni Karvinen aloitti asiakaspalvelussa 21. syyskuuta. Virpi Ruponen aloitti asiakaspalvelussa 21. syyskuuta. Marjaana Hotokka aloitti asiakaspalvelussa 21. syyskuuta. VAASA Nina Lindgren aloitti asiakaspalvelussa 21. syyskuuta. Virpi Mäntynen aloitti asiakaspalvelussa 11. lokakuuta. LYHYESTI SITA Finland lähettää joulutervehdyksensä tänäkin vuonna säh köisesti Pelastakaa Lapset Ry:n-sähköisen joulukortin kautta. Rauhallista joulua kaikille. Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminnan tukemista jatketaan. SITA osallistui viime kesänä metalliromun keräykseen Länsi-Turunmaan saaristossa yhdessä PSS:n, Kuusakoski Oy:n ja Turun Seudun Jätehuollon kanssa. Naisten Pankki on kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon tukemiseksi kestävän kehityksen periaattein perustettu rahasto, jota hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu. SITA tukee Naisten Pankin toimintaa. Liikunta on sitalaisille tärkeää. SITA tukee Suomen Squash-liiton toimintaa. SITA tehostaa ongelmajätepalveluja SITA Finlandin yritysten ongelmajätehuoltoon tarkoitettuja palveluja monipuolistetaan ja tehostetaan kaikissa toimipisteissä. Eco Simplex -ongelmajätepalvelusta on saatu hyviä kokemuksia Etelä-Suomessa, ja nyt palvelu laajenee myös Pohjois- Suomeen. Voimme tarjota aikaisempaa monipuolisempia ratkaisuja asiakkaillemme. Esimerkiksi Eco Simplex voidaan räätälöidä sopivan kokoiseksi, koska kontin koon voi valita 1,8 metristä 6,2 metriin. Kontin keräysastiat voidaan myös valita asiakkaan tarpeen mukaan, toteaa myyntineuvottelija Kari Kyllönen SITAlta. Eco Simplex on ongelmajätteille tarkoitettu integroitu, turvallinen ja helppokäyttöinen siirrettävä kontti, jossa ongelmajätteet pysyvät siististi hallinnassa omissa astioissaan. Kontissa on myös sammutusjärjestelmä. Kun ongelmajätteet varastoidaan turvallisesti, voidaan kuljetuskertojen määrää vähentää. Ongelmajätteet noudetaan erikoisvarustellulla jäteautolla. Eco Simplex -ratkaisun avulla on vaivatonta tehdä esimerkiksi viranomaisraportit ja kuljetusasiakirjat. Järjestelmä auttaa myös yrityksen oman laatujärjestelmän kehittämistä. Asiakaspalvelun Numero on Olemme yhdistäneet asiakaspalvelun yhden puhelinnumeron alle. Kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa palvelemme valtakunnallisesti numerosta Sähköpostilla tavoitat meidät Osallistu lukijakyselyyn osoitteessa Sitaatti 1/10 -lehden lukijakyselyn arvonnan voitti Lars Lindqvist. Onnea voittajalle!

15 SITA maailmalla SITA Finland on osa kansainvälistä SUEZ ENVIRONNEMENT -yritystä, jolla on toimintaa viidellä eri mantereella. Lisää SITAn muiden maiden yksiköistä voi lukea esimerkiksi Oheinen artikkeli on lyhennelmä SUEZ ENVIRONNEMENT Magazine 5/2010 -lehdestä. Miten biodiversiteettiä mitataan? Maataloustutkija Bernard Chevassus-au-Louisin mukaan biodiversiteetin eli biologisen monimuotoisuuden arvottaminen on strateginen tapa lisätä päättäjien tietoisuutta päätöksiensä vaikutuksista. Biodiversiteetin arvottamisen ongelmana on sen vaikea mitattavuus. Biodiversiteettiä ei voida mitata samalla tavalla kuin esimerkiksi kasvihuonepäästöjä, koska sille ei voida antaa yksinkertaisia numeraalisia arvoja. Taloustieteilijät yrittävät arvottaa uhanalaisia lajeja sillä, miten paljon ihmiset ovat valmiita maksamaan lajin säilymisestä. Tässä ongelmana on, että arvio on erittäin riippuvainen saatavilla olevan tiedon määrästä. Toinen tapa on arvioida, mitä suoria taloudellisia palveluita luonto tarjoaa, ja mitä menetetään, jos palvelut loppuvat. Hyvä esimerkki tästä ovat siitepölyä levittävät hyönteiset. Jos niiden biologinen monimuotoisuus heikkenee, huononee myös hedelmiä tuottavien puiden sato. On arvioitu, että luonnon ekosysteemin tuottama taloudellinen arvo on 33 biljoonaa euroa vuodessa, mikä on tuplasti enemmän kuin globaali BKT, Bernard Chevassus-au-Louis kertoo. OVATKO biodiversiteettimarkkinat paras Vaihtoehto? On välttämätöntä erotella taloudellinen arvottaminen ja biodiversiteettimarkkinoiden luominen. Biodiversiteetti on yhteinen etu, eikä kenelläkään saisi olla oikeutta tuhota sitä. Kun rakennetaan teitä, rautateitä tai teollisuusalueen infrastruktuuria, tekijöillä tulee olla vastuu alueen biodiversiteettiin aiheutetuista vahingoista. Yritykset voivat esimerkiksi auttaa palauttamaan biodiversiteettiä toisilla alueilla, ja perustaa esimerkiksi korvausrahastoja, Chevassus-au-Louis kertoo. On suositeltavaa, että yritykset korvaavat vahinkoja lähellä aluetta, jossa biodiversiteettiä on tuhottu. Rahalla ei kuitenkaan aina voida korvata tuhotun alueen todellista arvoa. Korvaus ei anna oikeutta tuhota vastuuttomasti. Nykyisten korvausrahastojen ja -aloitteiden lisäksi on todennäköistä, että suuryritykset tulevat investoimaan suuremman mittakaavan operaatioihin, joiden tarkoituksena on varjella eri luonnonalueita. Mihin suuntaan keskustelu on menossa? Vuonna 2008 Euroopan komissio ja Saksan hallitus tilasivat tutkimusryhmän analysoimaan biodiversiteetin arvoon liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen ensimmäinen osa paljasti, että mikäli biodiversiteettiä ei ylläpidetä, globaali BKT tulee putoamaan 7 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Näillä näkymin vuodelle 2013 suunniteltu yhteinen EU:n maatalouspolitiikka tulee ottamaan biodiversiteetin paremmin huomioon. Erilaisten järjestöjen ja tutkijoiden varoituksia on alettu ottaa huomioon. Kaikki tahot alkavat ymmärtää, että jokaisella on mahdollisuus avustaa biodiversiteetin ylläpitämistä. On kuitenkin välttämätöntä, että nuoria motivoidaan nopeasti, koska he tulevat olemaan vastuussa tulevaisuuden biologisesta monimuotoisuudesta, Bernard Chevassus-au-Louis kertoo. Teksti: Lasse Pulkkinen Kuva: Dreamstime

16 sitasiisti tapahtuma SITAsiististi LUXUS-vessoissa SITAn siirrettävät LUXUS-vessat ovat käteviä käyttää tapahtumissa kesällä ja talvella. Osastojen asentaminen on osa SITAsiisti tapahtuma -palvelukonseptia. Wc-palvelussa on valittavana kaksi erikokoista siirrettävää osastoa eli LUXUS WC ja LUXUS WC+. LUXUS WC:ssä on kaksi paikkaa naisille ja miesten puolella yksi istuin ja kaksi urinaalia. LUXUS WC+ -mallissa on naisille kolme istuinta ja miehille kolme urinaalia ja kaksi vessapaikkaa. Molemmissa on käsienpesualtaat, lämmin vesi, ilmastointi ja käsienkuivauspuhallin sekä roskikset. LUXUS WC+ -mallissa on lisäksi inva-wc, jossa on lastenhoitopöytä. WC-kontit soveltuvat hyvin myös talvikohteisiin ja rakennustyömaille. Lisätietoja: SITA Finland on paikallinen ja palveleva HEINOLA KOTKA LAHTI LAPPEENRANTA OULU PORVOO Riihimäki SEINÄJOKI TAMPERE TURKU UUSIKAUPUNKI VAASA VANTAA VIHANTI YLIVIESKA Paljon puhdasta asiaa löydät myös osoitteesta

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70%

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% Laura Kemppainen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj RAKENNUSTOIMINNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014

VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 VAO Ympäristöohjelma SAKUstars Vaasa 1.-3.4 2014 1. Tausta 1.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat

Lisätiedot

Miten ympäristöhuoltoyritys selviää sivutuoteasetuksen vaatimuksista?

Miten ympäristöhuoltoyritys selviää sivutuoteasetuksen vaatimuksista? Miten ympäristöhuoltoyritys selviää sivutuoteasetuksen vaatimuksista? 6.10.2011 Tiila Korhonen, kehityspäällikkö SITA Finland Oy SISÄLTÖ SUEZ ENVIRONNEMENT SITA SUOMESSA TAUSTAA SIVUTUOTEASETUS KULJETUSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

Miten ympäristöhuoltoyritys selviää sivutuoteasetuksen vaatimuksista?

Miten ympäristöhuoltoyritys selviää sivutuoteasetuksen vaatimuksista? Miten ympäristöhuoltoyritys selviää sivutuoteasetuksen vaatimuksista? 6.10.2011 Tiila Korhonen, kehityspäällikkö SITA Finland Oy SISÄLTÖ SUEZ ENVIRONNEMENT SITA SUOMESSA TAUSTAA SIVUTUOTEASETUS KULJETUSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat:

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat: UKM Jäte- ja kierrätysastiat sekä hiekkasäiliöt :llä on vuosikymmenien kokemus jäteastioiden muuttuvista tarpeista. Nykyajan astioiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI 14.02.2012

KOKOEKO-SEMINAARI 14.02.2012 KOKOEKO-SEMINAARI 14.02.2012 Kiinteistöomistajan näkökulma toimiva jätelogistiikka ja tilaratkaisut Avainasiakaspäällikkö Jukka Turunen, Technopolis Oyj MENESTYKSESI TUKENA TECHNOPOLIS OYJ Voimakkaasti

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Lassila & Tikanoja lyhyesti Suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut ympäristönhuoltoon

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI FESTIVAALI VUONNA 2019 YMPÄRISTÖ*JA*JÄTEHUOLTO*PROVINSSISSA*2017

HIILINEUTRAALI FESTIVAALI VUONNA 2019 YMPÄRISTÖ*JA*JÄTEHUOLTO*PROVINSSISSA*2017 HIILINEUTRAALI FESTIVAALI VUONNA 2019 YMPÄRISTÖ*JA*JÄTEHUOLTO*PROVINSSISSA*2017 20 000-30 000 tuhannen päivittäisen kävijän festivaalin järjestäminen vuosittain ei ole mikään ekoteko. Provinssi on tietoinen

Lisätiedot

Kiertotalous - puhdasta bisnestä. Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari Anu Oksanen Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja ympäristö

Kiertotalous - puhdasta bisnestä. Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari Anu Oksanen Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja ympäristö Kiertotalous - puhdasta bisnestä Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 8.11.2016 Anu Oksanen Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja ympäristö Mitä on kiertotalous? Vienti Kulutus & varasto KIVIKI-hanke: Kiertotaloudessa

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Kiertotalous KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Suomessa toimivien vastuullisten ympäristöteollisuus ja -palveluyritysten

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen.

Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen. Jäteratkaisut yrityksille Syksy 2010 Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen. Jätteestä kierrätetään Miten Sortit toimii Sortit tarjoaa joustavan, edullisen ja kiinteähintaisen

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

KORTTELI- TAI KORTTELIRYHMÄKOHTAINEN JÄTEHUOLTO 27. VALTAKUNNALLISET JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 9.-10.10.2013, TAMPERE

KORTTELI- TAI KORTTELIRYHMÄKOHTAINEN JÄTEHUOLTO 27. VALTAKUNNALLISET JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 9.-10.10.2013, TAMPERE KORTTELI- TAI KORTTELIRYHMÄKOHTAINEN JÄTEHUOLTO 27. VALTAKUNNALLISET JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 9.-, TAMPERE 01 05 02 03 04 Esimerkkikohteet 01 Norja, Trondheim, putkikuljetus ja puristimet 02 Tanska, Frederiksberg,

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

m u o v i t o N m a a i l m a

m u o v i t o N m a a i l m a muoviton maailma Putket, kaivot, säiliöt, pullot - muovi kuljettaa puhdasta vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Muovi antaa suojaa eikä petä vaativissakaan olosuhteissa, samalla vesi säilyy puhtaana ja

Lisätiedot

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti - Perehdytysmateriaali myymälöille ja niiden yhteistyökumppaneille, kuten jätteiden kuljetusyritykset, kauppakeskukset,

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta. Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen

Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta. Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus 14.11.2017 Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen 1 Muovipakkausten erilliskeräys 2 Muovipakkausten erilliskeräys HSY:n alueella

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi

Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi 1 Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi 28.6.2013 Gypsum Recycling International on tanskalainen

Lisätiedot

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS 16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS Liite: _1_ MEHILÄINEN OY SEKÄ MEDIVERKKO-YHTIÖT TOIMIPISTEET SUOMESSA Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko-yhtiöt Suomessa toimipisteet ovat määritetty

Lisätiedot

Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta

Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta Jätehuoltopäivät 3.10.2017 Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE Tuuli Myllymaa, SYKE 3.10.2017 1 Mitä on

Lisätiedot

Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto

Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto Olemme anestesiasairaanhoitajia Teemme kolmivuorotyötä varallaoloineen kuten kaikki muutkin sairaanhoitajat osastollamme Toimimme kaikkien

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille OPAsTUsTA EKOILUUN tehtävävihko lapsille Pähkinä purtavaksi Tämä vihko on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka haluavat tietoa jätteistä ja niiden kierrättämisestä. Vihko sisältää monen tasoisia

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen MAAMERKKI OY Toimialat Pohjarakentamiseen liittyvät: q Maarakennus q Louhinta q Tukiseinät q Betonointi q Paalutus q Ympäristörakentaminen

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Puztec Oy Modernia jäteteknologiaa

Puztec Oy Modernia jäteteknologiaa Modernia jäteteknologiaa tj Pekka Nurmi :n juuret: PUZER: 1990 Kotitalous-keskusimuri PUZAIR: 1991 1992 1995 1996 Keskusimuri suuriin rakennuksiin ammattikäyttöön Teollisuusjärjestelmät Paperisilppureiden

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte Kansainvälisesti

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Osakeyhtiö perustettu 1.1.2015, sitä ennen liikelaitoksena vuodesta 1995 Oulun kaupungin 100 %:sti omistama

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot