SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9"

Transkriptio

1 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia TEEMANA OPISKELIJAT Specia Forum aloitti sivu 3 Kevätkokous sivu 4 Kohti opiskelijan parasta sivu 9

2 pääkirjoitus Specialla työntäyteinen vuosi edessä Specian uusi hallitus aloitti tammikuussa kovin työntäyteisen vuoden Edessä on syksyyn päättyvät tulosopimusneuvottelut. Specia on ollut mukana työstämässä ja päättämässä keskusliiton Akavan Erityisalojen neuvottelutavoitteita. Siksi onkin ollut tärkeää viedä eteenpäin jäsentemme kannalta tärkeitä tavoitteita Akavan Erityisalojen hallituksessa ja erityisesti eri sektoreiden neuvottelukunnissa. Unohtaa ei sovi myöskään specialaisten aluesihteereiden arvokasta työtä aluetoimikunnissa, sekä Akavan aluetoiminnassa. Tehtävämme on akavalaisessa yhteisössä edustaa kaikkia jäseniämme. Tulopoliittisissa neuvotteluissa sovitaan monista palkkoihin ja työsuhteeseen liittyvistä seikoista, jotka vaikuttavat myös laajemmalti työelämän laadulliseen kehittämiseen. Työmarkkinakeskusteluissa tulee olla mukana työelämän kestävän kehityksen näkökulma kautta linjan, kuten asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevien ongelmat sekä työn ja perheen yhteensovittamisen todelliset mahdollisuudet. Erityisesti nuoria ja opintojensa loppuvaiheessa olevia määräaikaisten työsuhteiden väärinkäytökset huolestuttavat. Järjestäytymällä ja liittymällä ajoissa ammattijärjestöösi takaat itsellesi paitsi ansiosidonnnaisen työttömyysturvan myös liitos tuen ja avun ongelmien ilmetessä. Ilman ammattiliittoa ei olisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa, neljän viikon vuosilomaa, talvilomaa, lomaltapaluurahaa, äitiyslomaa ja isyyskuukautta, vuorotteluvapaata, joustavia työaikakäytäntöjä eikä määräaikaisten työsuhteiden rajoittamista. Elämme kuitenkin jatkuvan muutoksen paineessa ja tarvitaan jatkuvaa dialogia ja työelämän kestävää kehittämistä. Asiat tulee myös jo neuvotteluvaiheessa osata sovittaa laajempaan kokonaisuuteen, niitä tulee tarkastella pitkällä aikavälillä ennakoiden sekä myös globaalista perspektiivistä. Näihin haasteisiin vastaamaan Specia on asettanut edustajansa Akavan erityisalojen hallitukseen, yksityisen- sekä valtion sektorin neuvottelukuntaan. Opiskelijajäseniä keskusliitossa edustaa Specian hallituksen opiskelijavastaava Minna Ahola. Olemme myös vaikuttamassa Akavan kv-foorumissa, joka toi mukanaan pätkätyö Brysselissä Suomen palkansaajajärjestöjen EU-edustustossa KEY-Finlandissa. Avaus oli tietenkin Specialle merkittävä vaikuttamiskanava. Lähes 5000 jäsenen voimin voimme jo saada äänemme kuulumaan. Haasteellista ja mielenkiintoista työvuotta ennakoiden asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Markku Saarinen Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 6000 Specian toimisto Toiminnanjohtaja Markku Saarinen Puh Kehittämispäällikkö Simon Huldén Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo Leena-Maija Talikka puheenjohtaja Kannessa Specian edustajat Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnassa: Vasemmalta Anna-Kaisa Kähkönen, Minna Ahola, Laura Heinonen, Wille Leppämäki ja Mikko Lehtonen. Kuva Markku Saarinen. 2 asiantuntija

3 Leena-Maija Talikka jatkaa Specian puheen - johtajana Specian keskustelufoorumi avattu Specian kotisivut ovat saaneet uuden ilmeen. Tavoitteena on ihmisläheisempi ja käyttäjäystävällisempi ulko asu. Yksi olennainen uudistus on kaikille jäsenille tarkoitettu keskustelufoorumi. Foorumissa Specian jäsenet pystyvät keskustelemaan työelämään liittyvistä asioista. Aihealueita on niin paljon kun itse kukin haluaa ja jaksaa eh - dottaa. Tarkoitus on, että foo - ru mista ke hit tyisi toimiva ka - nava ajatustenvaihdolle sekä paikka, josta voi sekä hakea että antaa omaa alaa koskevaa tietoa, esimerkiksi palkoista ja työnantajista. Foorumi ei kuitenkaan toimi ilman osallistujia, joten rekisteröidy foorumiin ja anna mielipiteesi palaa! Pääset foorumiin kotisivujemme oikeassa yläkulmassa olevan logon kautta tai osoitteesta Tavataan foorumissa! Tiedä oikeutesi ja velvollisuutesi työ markkinoilla Helsingissä K oulutuksen tavoitteena on antaa lyhyillä tietoiskuilla perustiedot työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Päivän aikana käydään läpi mm. työsopimuksen keskeisimmät kohdat, työntekijän oikeudet vuosilomaan ja lomakorvauksiin, sairausajan korvauksiin, työttö - myysturvaan ja uuden eläkejärjestelmän keskeisimmät kohdat. Samoin läpikäymme työntekijän velvollisuudet suhteessa työnantajaan. Koulutuspäivä järjestetään Helsingissä hotelli Pasilassa lauantaina klo ja se on Specian jäsenille ilmainen (sisältää tulokahvin ja lounaan). Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat mm. lakimies Tuire Torvela Akavan Erityisaloista. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään pe sähköpostilla osoitteeseen tai puhelinnumeroon jäsenuutisia Cultural Points -hankeseminaari Museoalan ammattiliitto MAL ry, SPECIA asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n järjestivät 1. helmikuuta Cultural Points new innovations from mobility -hankeseminaarin Helsingissä. S eminaarin avasi ja hankkeen esitteli koordinaattori Merja Isotalo Takusta. Suunnittelija Sari Huttunen CIMO:sta kertoi Leonardo da Vinci -asiantuntijavaihtohankkeesta ja sen suhteesta Cultural Points -hankkeeseen. Samoin hän antoi arviota hankkeen onnistumisesta. Paneelikeskustelussa asiantuntijavaihtoon osallistuneet kertoivat kokemuksiaan vaihdosta. Paneelin vetäjänä toimi Merja Isotalo. Kommenttipuheenvuoron piti AKAVAn kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen. Seminaarin päätti Specian puheenjohtaja Leena-Maija Talikan puheenvuoro hankkeen jatkosta. Cultural Points -hankkeen tavoitteena on: Kartoittaa kulttuuri- ja museoalan sekä kasvatustieteen koulutusta kohdemaissa sekä vertailla eri maiden koulutusjärjestelmiä. Tarkastella Bolognan prosessin toteutumista erityisesti laadunarvioinnin ja korkeakoulutuksen eurooppalaisen ulottuvuuden näkökulmasta. Tutustua ammattijärjestöjen toimintaan ja koulutus - poliittiseen edunvalvontaan kohdemaissa. Osallistua koulutuksen sisältöjen kehittämiseen, jotta sisällöt saataisiin paremmin vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan tarpeita. Monipuolisen kansainvälisen yhteistyön ja verkostoi - tumisen tiivistäminen. Kielitaidon ja kulttuurituntemuksen merkityksen hahmottaminen, jotta voitaisiin saavuttaa alan vaatima ammattitaidon taso sekä yhteinen eurooppalainen näkemys alan kehittämisestä niin perus- kuin täydennyskoulutuksenkin osalta asiantuntija 3

4 jäsenuutisia Tervetuloa Specia ry:n kevät kokoukseen Turkuun Specia asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina klo Panimoravintola Koulun 2- kerroksen kabinetissa, os. Eeri - kinkatu 18, Turku. Ennen varsinaista kokousta Akavan Erityisalojen yksityissektorin lakimies Kari Eskola kertoo uuden Yt-lain vaikutuksista varsinkin pienillä työpaikoilla. Kokousedustajille tarjotaan tervetulokahvi sekä lounas. Osallistujien matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan (juna, bussi). Järjestelyiden vuoksi pyydämme ilmoittautumaan mennessä puhelimitse numeroon tai sähköpostilla Aikataulu: Tulokahvi ja ilmoittautuminen Lakimies Kari Eskola: Yt-lain merkitys pienillä työpaikoilla Lounas Kevätkokous Kokouksen esityslista: 1. Kokouksen avaus Specia ry:n puheen johtaja Leena-Maija Talikka 2. Kokouksen järjestäytyminen kokouksen puheenjohtajan valinta kokouksen sihteerin valinta kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta kokouksen ääntenlaskijoiden valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esityslistan vahvistaminen 5. Toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. Sääntömuutos; esitetään, että Specian hallituksen vara - jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi 8. Muut kokoukselle tehdyt esitykset 9. Ilmoitusasiat 10. Kokouksen päättäminen Leena-Maija KEY-Finlandissa P uheenjohtajamme Leena-Maija Talikka työskenteli kolme viikkoa joulukuussa Suomen palkansaajajärjes - töjen, SAK:n, STTK:n ja AKAVAn yhteisessä Brysselin edustustossa KEY- Finlandissa. KEY-Finlandilla on kaksi keskeistä tehtävää. Se valvoo suomalaisten palkansaajien etuja Euroopan integraatioon liittyvissä asioissa ja välittää Euroopan Uni - KEY- Finland sijaitsee ammattiliittojen talossa, jossa myös eurooppalaisten akateemisten keskusjärjestö Eurocadres sijaitsee. Tässä opiskelijatoimintaa pohtimassa Eurocadresin belgialainen pääsihteeri Dirk Ameel, italialainen puheenjohtaja Carlo Parietti ja ruotsalainen uusi toimihenkilö Mats Pahlman ja Specian Leena-Maija Talikka. onia koskevaa tietoa taustajärjestölleen. Leena-Maijan valmistelemat raportit koskivat koulutuspolitiikka ja ne ovat luettavissa sivuilta kohdasta Ajankohtaista ja otsikoilla Euroopan teknologiainstituutti -hanke EIT etenee ripeasti, Uusi elinikäisen oppimisen ohjelma lisää työmarkkinajärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia sekä Yhteys eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja työmarkkinoiden välillä vielä puutteellinen. Tuemme opintojasi avoimessa yliopistossa Tarjoamme jäsenetuna koulutustukea, jota voit anoa lisäkoulutukseesi avoimessa ja kesäyliopistoissa. Maksamme 50 % koulutuksen kuluista ja enintään 80 euroa/jäsen. Tukea voi anoa vain kerran vuodessa. Tuki haetaan hakemuksella, joka löytyy kotisivujemme linkistä Jäsenedut ja koulutus. Hakemuksen liitteenä on kopio maksetuista kuluista. Specian hallitus päättää tuen myöntämisestä. Lisätietoja asiasta voit kysyä toimistolta tai Hakemukset postitetaan osoitteella Specia, Maistraatinportti 4A, Helsinki. 4 asiantuntija

5 Ainejärjestökoulutuksessa verkostoiduttiin Kuvat Markku Saarinen Opiskelijavastaava Anu Tilander Akavan Erityis aloista. Turun ainejärjestön Katkon edustajat. Specia ja Akavan Erityisalat järjestivät yhteisen ainejärjestökoulutuksen kasvatustieteen ja tilastotieteen opiskelija-aktiiveille Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla. Mukana oli yli 40 innokasta osallistujaa ympäri Suomea. Tapahtuma järjestettiin nyt kolmannen kerran ja ensimmäistä kertaa mukana olivat myös Joensuun kasvatustieteen opiskelijat. Aiheena koulutuksessa oli ammattiliiton ja ainejärjestön välisen yhteistyön kehittämien. Kävimme läpi ainejärjestön tehtävää ja tarkoitusta, työnjakoa ja suunnittelimme tulevaa. Tärkeintä tapaamisessa oli kuitenkin ainejärjestöjen ja Specian välisen verkoston sekä kontaktien luonti myös eri ainejärjestöjen välille. Jokaisessa ainejärjestössä toimii tällä hetkellä oma Specia-vastaava. Asiantuntijoina kurssilla olivat HR Director Kati Järvinen ja Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. Kati Järvinen kertoi oman työkokemuksensa kautta siitä, mitä työnantaja tulevaisuudessa odottaa työntekijältä. Salla Luomanmäki esitteli Akavan Erityisaloja sekä kertoi oman uratarinansa otsakkeella Businesshumanistina järjestömaailmassa asiantuntija 5

6 Ainejärjestöt ovat Pasi Hario tuntee humanistiopiskelijan arjen ja järjestäytymisen merkityksen. Työnsäkin kautta hän toivoo voivansa vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Teksti Tuija Heikkilä Kuva Markku Saarinen Ainejärjestöjä voi verrata työelämän ammattiliittoihin. Niillä on kiistaton asema opiskelijoiden etujen puolustajana yliopistohallinnossa ja oman jäsenkuntansa yhtenäisyyden voimistajana. Pasi Hario on 25-vuotias yleisen historian opiskelija, alun perin espoolainen mutta nyt jo helsinkiläistynyt. Historia on viitoittanut hänen tiensä. Näin jälkikäteen ajateltuna tein fiksun päätöksen lukion jälkeen ja pidin pari välivuotta ennen oman alani valitsemista. Olen aina ollut kiinnostunut muista kulttuureista ja päätin lähteä opiskelemaan Sheffieldin yliopistoon Englantiin pääaineenani kansainvälinen politiikka ja historia, Pasi Hario kertoo. Englantilaisen yliopistokulttuuri osoittautui kuitenkin pelkäksi kolmen vuoden kujanjuoksuksi tutkinnon perässä. Pasi päätti palata ensimmäisen vuoden jälkeen takaisin Suomeen. Olin hilkulla mennä opiskelemaan maanpuolustuskorkeakouluun sotahistoriaa, mutta lopulta yliopiston maisterin tutkinnon mahdollistama laajempi uravalikoima vei minut Helsingin yliopiston historian laitokselle. Se oli luontevaa: historia oli Pasin mieliaine jo peruskoulussa. Se merkitsi hänelle rajatonta määrää tarinoita. Vaikka historiasta on tullut minulle ikään kuin työasia, menneisyys ja menneisyyden ihmiset häkellyttävät vieläkin minua. 6 Vapaa-aika järjestötoiminnalle Nuoresta iästään huolimatta Pasi voi laskeskella toimineensa jo seitsemässä eri ammatissa: siivoojana, elektroniikan kokoonpanolinjalla, huoltamon yötyöntekijä, museotyöntekijänä, muuttomiehenä, postituskoneen käyttäjänä ja sijaisopettajana. Kaikki tehty ja nähty onkin opiksi tulevassa elämässä ja työ on opiskelijalle enemmän kuin tarpeen. Koska opintotuki on riittämätön, olen lisäksi tehnyt paljon urakkaluonteisia töitä, muun muassa koehenkilönä lääketutkimuksissa. Pasin tulevaisuuden suunnitelmat ovat kuitenkin selvät. Valmistuttuani tarkoituksenani olisi sijoittua valtion hallintoon tai kansainvälisiin tehtäviin. Pääasia on, että työni kautta voisin vaikuttaa yhteiskuntaamme ja jopa parantamaan sitä. Yhteisöllisyys on minulle toiveammatissani tärkeää. Minun on aina ollut vaikea kuvitella itseäni esimerkiksi sellaisen yrityksen osaksi, jonka tuotteeseen tai tavoitteisiin en usko. Pasi on ollut innokas kamppailu-urheilun harrastaja, mutta nykyään hänen vapaa-aikansa vie opiskelijajärjestötoiminta. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta on tullut pikkuhiljaa yhteisö, jossa koen pääasiallisesti toteuttavani itseäasiantuntija

7 kuin ammattijärjestöjä ni. Toimin aktiivisesti ylioppilaskunnan toimielimissä ja viiden eri järjestön hallituksissa, joista kolmessa olen puheenjohtajana. Kokouksissa tuleekin istuttua keskimäärin neljä kertaa viikossa. Melkoinen aloitus järjestötoiminnan saralla! Ei siis ihme, että Pasi on helpottunut, kun hänen kansainvälisten historianopiskelijoiden puheenjohtajuutensa loppui helmikuun alussa. Näin hänelle jää paremmin aikaa keskittyä Humanisticumin ja HYYn järjestövaliokunnan vetämiseen. Koen nimenomaan opiskelijajärjestötoiminnan loistavana väylänä tutustua toisiin saman opiskelualan tai kiinnostuksen kohteen jakaviin ihmisiin. Ainejärjestöjä voi verrata työelämän ammattiliittoihin. Niillä on kiistaton asema opiskelijoiden etujen puolustajana yliopistohallinnossa ja oman jäsenkuntansa yhtenäisyyden voimistajana. Ei olekaan ihme, että monet opiskelijajärjestöaktiivit ovat tulevia ammattiliittoaktiiveja. Pasi muistuttaa, että järjestötoiminta koulii myös työelämään. Yleensä järjestön hallitus suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia tiiminä. Jotta tiimi toimii, on toimijoiden välien oltava kunnossa ja työnjaon selkeää. Järjestötoiminnassa sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja toiminnan etukäteissuunnittelu ovat juuri sellaisia alueita, joissa toimijat kehittyvät. Vanha käsitys liittää opiskelijajärjestöjen toimintaan enemmänkin ilonpidon. Toki järjestötoiminnassa on vahvasti läsnä juhliminen, mutta humppaamisen merkitystä opiskelijaelämässä on kyllä tapana paisutella. Järjestötoiminnan kautta myös sosiaalinen universumi kasvaa eksponentiaalisesti eikä järjestöjen parinmuodostusta voi kiistää. Itsekin löysin tyttöystäväni juuri oman ainejärjestöni, Kronoksen, hallituksesta. Pasi vakuuttaakin elämänsä olevan monin verroin mielenkiintoisempaa ja rikkaampaa kuin aikana ennen järjestötoimintaa siitäkin huolimatta, että usein on turha odottaa edes palautetta tai kiitosta muiden eteen uhratusta palkattomasta ja pyyteettömästä työstä ja ajasta. Positiivisen palautteen ja oman työn merkityksen ymmärtäminen on tärkeää jaksamisen kannalta. Ihmisillä on Suomessa tapana antaa palautetta vain, jos jotain on mennyt vikaan. Niinpä onkin erityisen tärkeää, että edes toimijat, kuten hallituksen jäsenet, tukevat toisiaan ja antavat toisilleen rohkaisevaa palautetta. Humanisticum Humanisti URA tapahtumaa suunnittelemassa Humanistilla on syytä olla ylpeä itsestään! asiantuntija 7 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum ry. perustettiin jo yli 40 vuotta sitten eli 1966 vaalimaan humanistiopiskelijoiden etuja yliopistohallinnossa ja voimistamaan humanistista yhteishenkeä. Pasi Hario on myös Humanisticumin puheenjohtaja. Yliopistohallinnon vahtimisen lisäksi erityisenä tavoitteenamme on tänä vuonna laajan ja repaleisen ainejärjestökenttämme aktivoiminen myös käytännön tapahtumiin. Tarkoituksenamme on lähentää fuksiaistapahtumien, akateemisten sitsien ja vuosijuhlien kautta eri aineiden opiskelijoita toisiinsa ja, mikä vielä tärkeämpää, vahvistaa positiivista omakuvaamme humanisteina. Siinä näyttääkin olevan työsarkaa. Liian usein kuulee kovien aineiden opiskelijoiden luonnehtivan humanisteja tuleviksi McDonaldsin kassoiksi ja haihattelijoiksi. Vielä surullisempaa on kuulla osan humanisteista olevan itsekin skeptisiä oman oppialansa tarpeellisuudesta. Pasi muistuttaa, että humanisti on yleissivistynyt, ihmissuhdetaitoinen moniosaaja juuri se, jonka ihmissuhdesilmää tarvitaan nykyisessä tiimiytyneessä työelämässä. Humanistilla on syytä olla ylpeä itsestään! Humanisticum on mukana suunnittelemassa Akavan Erityisalojen nyt toista kertaa järjestämää Humanisti Ura tapahtumaa ja tekemässä siitä mahdollisimman opiskelijalähtöistä. Pasi Hario pitääkin tapahtumaa merkittävänä foorumina, sekä juuri valmistuville että jo valmistuneille humanisteille. On ensiarvoisen tärkeää, että humanistit saavat tietoa työantajapuolelta omista vahvuuksistaan ja siitä, miten itseään kannattaa markkinoida. Ammattiliitoilta tukea opiskelijoille työelämään Pasi Hario on itse oiva todiste Humanisti Ura -tapahtuman merkityksestä ammattijärjestön ja opiskelijoiden yhdistäjänä, sillä hän liittyi Specian jäseneksi viime vuoden tapahtuman yhteydessä. Olin jo jonkin aikaa pohtinut liittyväni ammattiliittoon kuultuani ikäviä tarinoita epäreiluista työnantajista kesätöissä olleilta ystäviltäni. Specian kautta olen saanut tietoa juuri palkasta, työaikasäädöksistä ja työehtosopimuksesta liittyen eri työpaikkoihini. Pasi pitääkin tärkeänä, että ammattiliitot tukevat opiskelijoita työelämässä. Pätkätyöt ja epäkonventionaaliset työsuhteet ovat osa nykyistä opiskelijaelämää ja opiskelijan on hyvä olla perillä omista oikeuksistaan. Joskus työnantajapuoli pitää opiskelijoita ikään kuin halpana, toisen luokan työvoimana, joiden oikeuksista ei tarvitse samalla tavalla välittää kuin oikeista, aikuisista työntekijöistä, Pasi Hario muistuttaa. Akavan Erityisalojen ja Specian tarjoamat palvelut Pasin Humanisti URA tapahtuma Helsingissä, Bio Rex -elokuvateatterissa keskiviikkona 21. maaliskuuta. mielestä opiskelijoille kattavia. Tietenkin olisi hienoa, jos ammattiliitot vaatisivat äänekkäämmin opiskelijoille kohtuullista palkkaa myös työharjoittelusta. Varsinkin humanistisilla aloilla on todella vaikeaa saada työantaja ymmärtämään, että työstä pitäisi maksaa kohtuullinen korvaus ja että myös harjoittelija on ihan oikea työntekijä. Silloin tällöin tuntuu, että minimipalkkasuositusta noudattaa hyvin harva työnantaja sen ylittämisestä puhumattakaan.

8 Työelämä muuttuu vauhdilla. Opintojen on vaikea valmentaa siihen työmaailmaan, joka korkeakoulun ulkopuolella odottaa. Kun suuret ikäluokat valmistuivat opinnoistaan, heillä oli edessään aika ennalta arvattava polku. Opintojen jälkeen saatiin pysyvä työpaikka, perus - tettiin perhe, hankittiin asunto ja auto. Muutama hallittu urasiirto on siivittänyt työ uraa ja kohta odottavat ansaitut eläkepäivät. Työelämä muuttuu liittosi auttaa MARKKU SAARINEN Puheenjohtaja Leena-Maija Talikka SPECIA ja puheenjohtaja Elina Moisio SVAL. Nykyään elämä ei opintojen jälkeen avaudu yhtä hallittuna ja turvattuna. Edessä on erilainen, jatkuvasti muuttuva työelämä. Edessä voi olla määräaikaisia työsuhteita, oman työuran rakentamista pienemmistä palasista, jatko-opintoja, uranvaihdoksia ja jopa tilapäistä työttömyyttä. Myös jatkuvasti kasvavat joskus jopa kohtuuttomilta vaikuttavat työelämän vaatimukset vaikeuttavat vastavalmistuneiden sijoittumista koulutustaan vastaavaan työhön. Opiskelija tai vastavalmistunut ei ole epävarmuutensa kanssa yksin. Oma ammattiliitto voi tulla avuksi. Ammattiliittoon liittyminen on järkevä päätös jo opiskelujen alkuajoista lähtien silläyhä useammat opiskelijat tekevät työtä opintojen ohessa. Myös kesätyöt opiskelun aikana ovat monelle sekä arvokasta työkokemusta että rahanarvoista etuutta tulevaisuudessa. Liitosta saa apua muun muassa työsopimuksen kirjoittamiseen, palkkaukseen ja työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Usein tarjolla on myös uraneuvontaa ja vaikkapa mentorointiohjelmia. Mikä sen hienompaa, kun saada vanhempi kollega tukemaan ja neuvomaan työurakysymyksissä. Eikä siinä kaikki, ammattiliitto usein järjestää opiskelijoilleen vapaa-ajan toimintaa sekä koulutuksia. Sekä Specialla että SVALilla on opiskelijatoimintaa varten oma järjestö tai toimikunta, joka keskittyy nimenomaan opiskelijoiden hyvinvointiin. Valmistumisen jälkeen liitto on kotipesä työelämän myrskyissä. Mitä tehdä, jos sukset menevät ristiin työnantajan kanssa? Liiton lakimiehet ovat apunasi edunvalvonnassa. Jos jostain syystä työura ei heti lähtisikään käyntiin, liittosi tarjoaa tärkeimmän turvan, työttömyysturvan. Rahanarvoista jäsenetua saat myös jäsenalennusten, vakuutusten ja vaikkapa lomamökin muodossa. Näistä kaikista on selvää hyötyä työelämän varrella. Liittosi tärkein tehtävä on kuitenkin akavalaisessa yhteisössä edustaa sinua. Tulopoliittisissa neuvotteluissa sovitaan palkkojen lisäksi monista sinuakin koskettavista talous-, tulonjako- ja sosiaalipoliittisista työehdoista. Työmarkkinakeskusteluissa tulee olla mukana asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevien ongelmat. Unohtaa ei myöskään saa työn ja perheen yhteensovittamisen edistämistä sekä naisten ja miesten välisten palkkaerojen poistamista. Tervetuloa liittoosi, se on olemassa sinua varten. Leena-Maija Talikka Puheenjohtaja SPECIA asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Elina Moisio Puheenjohtaja Suomen valtiotieteilijöiden liitto SVAL ry 8 asiantuntija

9 Kohti opiskelijan parasta Viime vuoden loppu ja tämän vuoden alkupuolisko on ollut edunvalvontakentällä kiireistä aikaa. Jokainen taho haluaa omat koulutuspoliittiset, työvoimapoliittiset, elinkeinopoliittiset ja sosiaalipoliittiset linjauksensa hallitusohjelmaan ja edelleen hallituksen hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan. Olen itsekin päässyt luomaan näitä tavoitteita ja vaikuttamaan niiden eteenpäin viemiseen opiskelijana eri tahoilla. Itselleni tärkeitä asioita ovat koulutuspolitiikkaan liittyen etenkin tutkintojen laatu, sisäänottomäärien ja työelämän vaatimusten yhteensopivuus sekä opiskelun edellytysten parantaminen kuten liikkuvuuden tasapuolinen mahdollistaminen ja hyvä opintojen ohjaus. Lisäksi hallituksen agendalla tulee olla opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät parannukset. Mielestäni näiden asioiden parantaminen auttaisi kaikkia opiskelijoita aatteeseen katsomatta. Akavalaisessa opiskelijoiden edunvalvonnassa on yhtä tärkeää kuin muuallakin yhtenäiset tavoitteet ja niiden eteen työskentely. Haluaisin näiden vaalien alla nähdä solidaarisuutta, joka opiskelijaliikkeen sisältä on viimeisinä vuosina valitettavan pahasti unohtunut. Vaadimme helposti itsellemme kaikkea kivaa samalla haukkuen muut opiskelijajärjestöt siitä, että ne vaativat jotain muuta kuin me. Se kuuluu totta kai opiskelijapolitiikkaan, mutta hedelmällisempää olisi viedä asioita eteenpäin. Akavan sisälläkin on monia näkemyksiä. Mielestäni Akavassa vaikuttavat opiskelijat ovat kuitenkin onnistuneet hyödyntämään erilaisten ihmisten tuomaa tietotaitoa ja monet näkemykset asioista ovat toiminnassa enemmänkin rikkaus kuin haitta. Ensi vuoden painopisteissä ovat esimerkiksi sekä opiskelijoiden hyvinvointiin, että tuloihin liittyviä asioita, vaikka ne eivät ole kaikille samalla tavalla ajankohtaisia. Mutta mikä sitten on opiskelijan paras? Yhteisiin tavoitteisiin voitaisiin päästä ensinnäkin keräämällä järjestelmällisesti tietoa opiskelijoilta. Speciassa ja Akavan Erityisaloissa olemme kysyneet vuosien varrella mm. harjoittelupaikkakäytännöistä ja tutkintojen sisällöistä. Näihin kysymyksiin vastaamalle te olette vaikuttaneet siihen, mitä asioita me olemme vieneet eteenpäin akavalaisessa opiskelijavaikuttamisessa. Yhtä tärkeää on se, että me opiskelijat katsomme kokonaisuutta. Sitä, mistä olisi hyötyä kaikkein eniten. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi vaatimus opintorahan korottamisesta tulorajojen sijaan, vaatimus kaikkien opiskelijoiden hyvästä terveydenhuoltojärjestelmästä, vaatimus saada opintoihin liittyvästä harjoittelusta palkkaa jne. Meidän tulee ottaa laajalla sektorilla asioista selvää ja meidän tulee vetää köyttä yhdessä yhteen, ei vastakkaisiin suuntiin. Vain näin voimme saada vaatimuksillemme vastakaikua politiikan keskiöstä ja sitä kautta asioihin parannusta. Meillä on oikeus vaikuttaa, käytetään sitä oikeutta yhdessä. Teksti: Minna Ahola, Specian hallituksen opiskelijajäsen, AE:n opiskelijatoimikunnan puheenjohtaja asiantuntija 9

10 Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työ - markkinoille Akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkoston suunnittelema ja osittain AKAVAn rahoittama tutkimus Viisi vuotta työelämässä julkaistiin marraskuussa Tutkimuksen avulla pyrittiin seuraamaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta työuran alussa ja viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Tutkimuslomake lähetettiin syksyllä 2005 vuonna 2000 yhdeksässä monialayliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Joukosta puuttuivat tiede- ja taidekorkeakoulut sekä Vaasan yliopisto. Tutkimustuloksia analysoitaessa vastaajat on luokiteltu koulutusaloittain 17 ryhmään, joista suurimpia ovat meidän edustamamme koulutusalat Humanistinen koulutusala ja Kasvatustieteellinen koulutusala. Tutkimusraportissa tarkastellaan koulutusalakohtaista tietoa tutkinnon suorittaneiden työuran alkuvaiheista. Tarkastelussa painotetaan työllistymisen laatuun, uran vakauteen ja työn tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä tekijöitä. Työllistymisen vakautta selvitettiin tarkastelemalla työttömyysjaksojen yleisyyttä ja kestoa, työttömyyden taustatekijöitä, työnantajien lukumäärää sekä vastaushetken työtilannetta. Määräaikaisessa työssä kyselyhetkellä toimivilta tiedusteltiin myös määräaikaisuuden perustetta, työsuhteen kestoa ja määräaikaisten sopimusten ketjuttamista. Työllistymisen tarkoituksenmukaisuutta selvitettiin työn ja koulutuksen vastaavuuteen liittyvien kysymysten kautta: oliko suoritettu korkeakoulututkinto ollut edellytyksenä työhön sekä missä määrin työtehtävät vastasivat yliopistollista koulutusta tasoltaan ja alaltaan. Lisäksi nostettiin esille vastaajien ilmoittamat syyt koulutusta vastaamattomissa tehtävissä työskentelyyn. Työsuhteen laatua kuvaavat myös vastaajien arviot työn mielekkyydestä. Humanistinen koulutusala Aineistossa on mukana 792 humanistiselta koulutusalalta valmistunutta filosofian maisteria, jotka olivat suorittaneet vuonna 2000 humanistisen koulutusalan ylemmän korkeakoulututkinnon hankkeeseen osallistuneissa yliopistoissa. Perusraportti sisältää kaikki humanistisen alan tutkinnon suorittaneet, siis myös opetustehtävissä olevat, joita vastanneiden joukosta oli 41 %. Tekeillä on lisäksi erillisselvitys, jossa katsotaan valmistuneiden työuria pääainekohtaisesti niiltä osin kuin vastauksia on riittävästi saatavilla. Kasvatustieteellinen koulutusala Aineistossa on mukana 1030 kasvatustieteelliseltä koulutusalalta vuonna 2000 valmistunutta, joista 217 vastaajaa on suorittanut lastentarhanopettajan koulutuksen ja loput Aarresaari 2006 Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille 813 vastaajaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Tutkimusraportin tulokset ja taulukot on niiltä osin kuin mahdollista jaoteltu opettajan koulutuksen saaneisiin, lastentarhanopettajiin ja kasvatustieteilijöihin, joista viimeksi mainittu tarkoittaa meidän jäsenkenttäämme. Vuonna 2001 valmistuneiden tutkimus tekeillä Uusi, vuonna 2001 valmistuneille suunnattu kysely lähetettiin syksyllä Tällä kertaa mukana on 12 yliopistoa. Tulokset valmistunevat kevään 2007 aikana. Arja Ahola, Asiamies, Akavan Erityisalat. Vuonna 2000 valmistuneita koskeva tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa Tutkimukset ja julkaisut Muut tutkimukset Viisi vuotta työelämässä 10 asiantuntija

11 svensk resumé Alla som besökt Specias hemsidor har (förhoppningsvis med glädje) kunnat konstatera att sidorna förnyats. Förutom det nya utseendet har även en del nya funktioner tillkommit, av vilka jag speciellt vill nämna det nya diskussionsforumet. Forumet fungerar på samma sätt som övriga diskussionsforum på nätet och är öppet för samtliga medlemmar. Efter att du har skapat ett användarnamn kan du vara med och diskutera mer eller mindre vad som helst. Tanken är dock att diskussionerna i första hand skulle handla om frågor som är relaterade till arbetslivet. Diskussionsforumet kan innefatta hur många diskussionsrubriker som helst och jag hoppas naturligtvis att den svenskspråkiga debatten skall få luft under vingarna. Du hittar till diskussionsforumet via vår hemsida eller via adressen Gå in på forumet och delta gärna i debatten! Debatt förekom också på Specias årliga ämnesföreningsutbildning vid Gamla Studenthuset i Helsingfors den Över 40 pedagogik- och statistikstuderande hade samlats för att bland annat få höra om samarbetsmöjligheterna mellan Specia och de olika ämnesföreningarna. En viktig del av träffen var att utbyta tankar och skapa kontakter med övriga deltagare. Nästa år hoppas vi att även de svenskspråkiga ämnesföreningarna har möjlighet att delta. I detta nummers ledare skriver Specias ordförande, Leena-Maija Talikka, om det kommande årets arbetsbörda. Specia har deltagit aktivt i utformandet av Akavas Specialorganisationers mål i de kommande inkomstpolitiska förhandlingarna, där hållbar utveckling, arbetssituationen för personer som arbetar som experter och förmän samt kombinerandet av arbetsoch familjeliv är frågor som är aktuella. Leena-Maija påminner om att det utan fackförbund inte skulle förekomma inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, fyra veckors årssemester, moderskaps- och faderskapsledighet, alterneringsledighet eller begränsning av visstidsanställningar. Det gäller att redan i förhandlingsskedet ta i betraktande att målsättningarna måste ses ur ett både långsiktigt och globalt perspektiv. Apropå globala perspektiv, så vikarierade ordförande Leena-Maija Talikka chefen för KEY-Finland, Jarmo Lähteenmäki, under tre veckor i december. Key-Finland är de finländska löntagarorganisationernas (AKAVA, FFC och STTK) gemensamma EU-representation i Bryssel. Key-Finland har två centrala uppgifter: att bevaka finländska löntagares intressen i EU-frågor samt att förmedla information om EU till Finland. Under adressen finns Simon Huldén aktuella artiklar som Leena-Maija skrivit. Fem år i arbetslivet (Viisi vuotta työelämässä), är titeln på en undersökning som genomförts av Aarresaari-nätverket och som delvis finansierats av Akava. Undersökningen kartlägger sysselsättningen bland personer med en högre högskoleexamen som utexaminerats år De undersökta har indelats i 17 grupper enligt utbildning, av vilka de största är utbildningar som är typiska för Specia-medlemmar, det vill säga humanistiska och pedagogiska. Forskningen fokuserar på ifall arbetet motsvarar utbildningen samt på stabiliteten i arbetslivet (ifall perioder av arbetslöshet förekommit). Av de svarande som var visstidsanställda frågade man vidare om arbetsgivarens motivering till visstidsanställningen, samt huruvida man upplevt flera perioder av kortare anställningar hos samma arbetsgivare. Forskningen ska få en uppföljare som undersöker de som blivit utexaminerade år Undersökningen kan i sin helhet hittas på Akavas hemsidor, under Tutkimukset ja julkaisut Muut tutkimukset Viisi vuotta työelämässä. Undersökningen finns endast att tillgå på finska. Slutligen skulle jag vilja påminna om två saker. Specia understöder studier vid öppna universitet och vid sommaruniversitet. Vi betalar upp till 50 procent av kostnaderna (max 80 euro i året). Blanketten samt instruktioner för ansökan hittar du på våra hemsidor under Förmåner Utbildning. Som bilaga till ansökan skall kvitton på betalda kurser bifogas. Specias styrelse fattar beslutet om beviljning av stödet. Har man intresse av att träffa Specias styrelse och få en bredare insikt i förbundets verksamhet lönar det sig att komma till Åbo den då Specia har sitt årliga vårmöte. Mera information om mötet hittar du på våra hemsidor. Specia bjuder på både lunch och resor till och från mötet (buss eller tåg). Välkommen! Tveka inte att ta kontakt med mig ifall ni har några frågor som berör Specia eller Specias verksamhetsområde. Med vänlig hälsning, Simon Huldén asiantuntija 11

12 HUMANISTIOPISKELIJOIDEN JA VASTAVALMISTUNEIDEN OMA URAPÄIVÄ Tilausteatteri Bio Rexissä Helsingissä ke 21. maaliskuuta 2007 klo tietoiskuja humanistien työelämä-caseja työnantajaesittelyjä uraneuvontaa työsuhde- ja palkkaneuvontaa CV-klinikka Ilmoittaudu ajoissa: Tule ja tuo ystäväsikin! JÄRJESTÄJÄT: YHTEISTYÖSSÄ: HELSINGIN YLIOPISTON HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille 2017

Kysely Lukkarin ylläpitäjille 2017 Kysely Lukkarin ylläpitäjille 2017 Yleisarvosana Lukkarista asteikolla 0-10 Kaikki vastaajat 6,7, Edistyneet käyttäjät 7,5. Lukkaria on helppokäyttöinen, täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä Kaikki

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot