SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9"

Transkriptio

1 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia TEEMANA OPISKELIJAT Specia Forum aloitti sivu 3 Kevätkokous sivu 4 Kohti opiskelijan parasta sivu 9

2 pääkirjoitus Specialla työntäyteinen vuosi edessä Specian uusi hallitus aloitti tammikuussa kovin työntäyteisen vuoden Edessä on syksyyn päättyvät tulosopimusneuvottelut. Specia on ollut mukana työstämässä ja päättämässä keskusliiton Akavan Erityisalojen neuvottelutavoitteita. Siksi onkin ollut tärkeää viedä eteenpäin jäsentemme kannalta tärkeitä tavoitteita Akavan Erityisalojen hallituksessa ja erityisesti eri sektoreiden neuvottelukunnissa. Unohtaa ei sovi myöskään specialaisten aluesihteereiden arvokasta työtä aluetoimikunnissa, sekä Akavan aluetoiminnassa. Tehtävämme on akavalaisessa yhteisössä edustaa kaikkia jäseniämme. Tulopoliittisissa neuvotteluissa sovitaan monista palkkoihin ja työsuhteeseen liittyvistä seikoista, jotka vaikuttavat myös laajemmalti työelämän laadulliseen kehittämiseen. Työmarkkinakeskusteluissa tulee olla mukana työelämän kestävän kehityksen näkökulma kautta linjan, kuten asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevien ongelmat sekä työn ja perheen yhteensovittamisen todelliset mahdollisuudet. Erityisesti nuoria ja opintojensa loppuvaiheessa olevia määräaikaisten työsuhteiden väärinkäytökset huolestuttavat. Järjestäytymällä ja liittymällä ajoissa ammattijärjestöösi takaat itsellesi paitsi ansiosidonnnaisen työttömyysturvan myös liitos tuen ja avun ongelmien ilmetessä. Ilman ammattiliittoa ei olisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa, neljän viikon vuosilomaa, talvilomaa, lomaltapaluurahaa, äitiyslomaa ja isyyskuukautta, vuorotteluvapaata, joustavia työaikakäytäntöjä eikä määräaikaisten työsuhteiden rajoittamista. Elämme kuitenkin jatkuvan muutoksen paineessa ja tarvitaan jatkuvaa dialogia ja työelämän kestävää kehittämistä. Asiat tulee myös jo neuvotteluvaiheessa osata sovittaa laajempaan kokonaisuuteen, niitä tulee tarkastella pitkällä aikavälillä ennakoiden sekä myös globaalista perspektiivistä. Näihin haasteisiin vastaamaan Specia on asettanut edustajansa Akavan erityisalojen hallitukseen, yksityisen- sekä valtion sektorin neuvottelukuntaan. Opiskelijajäseniä keskusliitossa edustaa Specian hallituksen opiskelijavastaava Minna Ahola. Olemme myös vaikuttamassa Akavan kv-foorumissa, joka toi mukanaan pätkätyö Brysselissä Suomen palkansaajajärjestöjen EU-edustustossa KEY-Finlandissa. Avaus oli tietenkin Specialle merkittävä vaikuttamiskanava. Lähes 5000 jäsenen voimin voimme jo saada äänemme kuulumaan. Haasteellista ja mielenkiintoista työvuotta ennakoiden asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Markku Saarinen Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 6000 Specian toimisto Toiminnanjohtaja Markku Saarinen Puh Kehittämispäällikkö Simon Huldén Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo Leena-Maija Talikka puheenjohtaja Kannessa Specian edustajat Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnassa: Vasemmalta Anna-Kaisa Kähkönen, Minna Ahola, Laura Heinonen, Wille Leppämäki ja Mikko Lehtonen. Kuva Markku Saarinen. 2 asiantuntija

3 Leena-Maija Talikka jatkaa Specian puheen - johtajana Specian keskustelufoorumi avattu Specian kotisivut ovat saaneet uuden ilmeen. Tavoitteena on ihmisläheisempi ja käyttäjäystävällisempi ulko asu. Yksi olennainen uudistus on kaikille jäsenille tarkoitettu keskustelufoorumi. Foorumissa Specian jäsenet pystyvät keskustelemaan työelämään liittyvistä asioista. Aihealueita on niin paljon kun itse kukin haluaa ja jaksaa eh - dottaa. Tarkoitus on, että foo - ru mista ke hit tyisi toimiva ka - nava ajatustenvaihdolle sekä paikka, josta voi sekä hakea että antaa omaa alaa koskevaa tietoa, esimerkiksi palkoista ja työnantajista. Foorumi ei kuitenkaan toimi ilman osallistujia, joten rekisteröidy foorumiin ja anna mielipiteesi palaa! Pääset foorumiin kotisivujemme oikeassa yläkulmassa olevan logon kautta tai osoitteesta Tavataan foorumissa! Tiedä oikeutesi ja velvollisuutesi työ markkinoilla Helsingissä K oulutuksen tavoitteena on antaa lyhyillä tietoiskuilla perustiedot työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Päivän aikana käydään läpi mm. työsopimuksen keskeisimmät kohdat, työntekijän oikeudet vuosilomaan ja lomakorvauksiin, sairausajan korvauksiin, työttö - myysturvaan ja uuden eläkejärjestelmän keskeisimmät kohdat. Samoin läpikäymme työntekijän velvollisuudet suhteessa työnantajaan. Koulutuspäivä järjestetään Helsingissä hotelli Pasilassa lauantaina klo ja se on Specian jäsenille ilmainen (sisältää tulokahvin ja lounaan). Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat mm. lakimies Tuire Torvela Akavan Erityisaloista. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään pe sähköpostilla osoitteeseen tai puhelinnumeroon jäsenuutisia Cultural Points -hankeseminaari Museoalan ammattiliitto MAL ry, SPECIA asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n järjestivät 1. helmikuuta Cultural Points new innovations from mobility -hankeseminaarin Helsingissä. S eminaarin avasi ja hankkeen esitteli koordinaattori Merja Isotalo Takusta. Suunnittelija Sari Huttunen CIMO:sta kertoi Leonardo da Vinci -asiantuntijavaihtohankkeesta ja sen suhteesta Cultural Points -hankkeeseen. Samoin hän antoi arviota hankkeen onnistumisesta. Paneelikeskustelussa asiantuntijavaihtoon osallistuneet kertoivat kokemuksiaan vaihdosta. Paneelin vetäjänä toimi Merja Isotalo. Kommenttipuheenvuoron piti AKAVAn kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen. Seminaarin päätti Specian puheenjohtaja Leena-Maija Talikan puheenvuoro hankkeen jatkosta. Cultural Points -hankkeen tavoitteena on: Kartoittaa kulttuuri- ja museoalan sekä kasvatustieteen koulutusta kohdemaissa sekä vertailla eri maiden koulutusjärjestelmiä. Tarkastella Bolognan prosessin toteutumista erityisesti laadunarvioinnin ja korkeakoulutuksen eurooppalaisen ulottuvuuden näkökulmasta. Tutustua ammattijärjestöjen toimintaan ja koulutus - poliittiseen edunvalvontaan kohdemaissa. Osallistua koulutuksen sisältöjen kehittämiseen, jotta sisällöt saataisiin paremmin vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan tarpeita. Monipuolisen kansainvälisen yhteistyön ja verkostoi - tumisen tiivistäminen. Kielitaidon ja kulttuurituntemuksen merkityksen hahmottaminen, jotta voitaisiin saavuttaa alan vaatima ammattitaidon taso sekä yhteinen eurooppalainen näkemys alan kehittämisestä niin perus- kuin täydennyskoulutuksenkin osalta asiantuntija 3

4 jäsenuutisia Tervetuloa Specia ry:n kevät kokoukseen Turkuun Specia asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina klo Panimoravintola Koulun 2- kerroksen kabinetissa, os. Eeri - kinkatu 18, Turku. Ennen varsinaista kokousta Akavan Erityisalojen yksityissektorin lakimies Kari Eskola kertoo uuden Yt-lain vaikutuksista varsinkin pienillä työpaikoilla. Kokousedustajille tarjotaan tervetulokahvi sekä lounas. Osallistujien matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan (juna, bussi). Järjestelyiden vuoksi pyydämme ilmoittautumaan mennessä puhelimitse numeroon tai sähköpostilla Aikataulu: Tulokahvi ja ilmoittautuminen Lakimies Kari Eskola: Yt-lain merkitys pienillä työpaikoilla Lounas Kevätkokous Kokouksen esityslista: 1. Kokouksen avaus Specia ry:n puheen johtaja Leena-Maija Talikka 2. Kokouksen järjestäytyminen kokouksen puheenjohtajan valinta kokouksen sihteerin valinta kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta kokouksen ääntenlaskijoiden valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esityslistan vahvistaminen 5. Toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. Sääntömuutos; esitetään, että Specian hallituksen vara - jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi 8. Muut kokoukselle tehdyt esitykset 9. Ilmoitusasiat 10. Kokouksen päättäminen Leena-Maija KEY-Finlandissa P uheenjohtajamme Leena-Maija Talikka työskenteli kolme viikkoa joulukuussa Suomen palkansaajajärjes - töjen, SAK:n, STTK:n ja AKAVAn yhteisessä Brysselin edustustossa KEY- Finlandissa. KEY-Finlandilla on kaksi keskeistä tehtävää. Se valvoo suomalaisten palkansaajien etuja Euroopan integraatioon liittyvissä asioissa ja välittää Euroopan Uni - KEY- Finland sijaitsee ammattiliittojen talossa, jossa myös eurooppalaisten akateemisten keskusjärjestö Eurocadres sijaitsee. Tässä opiskelijatoimintaa pohtimassa Eurocadresin belgialainen pääsihteeri Dirk Ameel, italialainen puheenjohtaja Carlo Parietti ja ruotsalainen uusi toimihenkilö Mats Pahlman ja Specian Leena-Maija Talikka. onia koskevaa tietoa taustajärjestölleen. Leena-Maijan valmistelemat raportit koskivat koulutuspolitiikka ja ne ovat luettavissa sivuilta kohdasta Ajankohtaista ja otsikoilla Euroopan teknologiainstituutti -hanke EIT etenee ripeasti, Uusi elinikäisen oppimisen ohjelma lisää työmarkkinajärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia sekä Yhteys eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja työmarkkinoiden välillä vielä puutteellinen. Tuemme opintojasi avoimessa yliopistossa Tarjoamme jäsenetuna koulutustukea, jota voit anoa lisäkoulutukseesi avoimessa ja kesäyliopistoissa. Maksamme 50 % koulutuksen kuluista ja enintään 80 euroa/jäsen. Tukea voi anoa vain kerran vuodessa. Tuki haetaan hakemuksella, joka löytyy kotisivujemme linkistä Jäsenedut ja koulutus. Hakemuksen liitteenä on kopio maksetuista kuluista. Specian hallitus päättää tuen myöntämisestä. Lisätietoja asiasta voit kysyä toimistolta tai Hakemukset postitetaan osoitteella Specia, Maistraatinportti 4A, Helsinki. 4 asiantuntija

5 Ainejärjestökoulutuksessa verkostoiduttiin Kuvat Markku Saarinen Opiskelijavastaava Anu Tilander Akavan Erityis aloista. Turun ainejärjestön Katkon edustajat. Specia ja Akavan Erityisalat järjestivät yhteisen ainejärjestökoulutuksen kasvatustieteen ja tilastotieteen opiskelija-aktiiveille Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla. Mukana oli yli 40 innokasta osallistujaa ympäri Suomea. Tapahtuma järjestettiin nyt kolmannen kerran ja ensimmäistä kertaa mukana olivat myös Joensuun kasvatustieteen opiskelijat. Aiheena koulutuksessa oli ammattiliiton ja ainejärjestön välisen yhteistyön kehittämien. Kävimme läpi ainejärjestön tehtävää ja tarkoitusta, työnjakoa ja suunnittelimme tulevaa. Tärkeintä tapaamisessa oli kuitenkin ainejärjestöjen ja Specian välisen verkoston sekä kontaktien luonti myös eri ainejärjestöjen välille. Jokaisessa ainejärjestössä toimii tällä hetkellä oma Specia-vastaava. Asiantuntijoina kurssilla olivat HR Director Kati Järvinen ja Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. Kati Järvinen kertoi oman työkokemuksensa kautta siitä, mitä työnantaja tulevaisuudessa odottaa työntekijältä. Salla Luomanmäki esitteli Akavan Erityisaloja sekä kertoi oman uratarinansa otsakkeella Businesshumanistina järjestömaailmassa asiantuntija 5

6 Ainejärjestöt ovat Pasi Hario tuntee humanistiopiskelijan arjen ja järjestäytymisen merkityksen. Työnsäkin kautta hän toivoo voivansa vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Teksti Tuija Heikkilä Kuva Markku Saarinen Ainejärjestöjä voi verrata työelämän ammattiliittoihin. Niillä on kiistaton asema opiskelijoiden etujen puolustajana yliopistohallinnossa ja oman jäsenkuntansa yhtenäisyyden voimistajana. Pasi Hario on 25-vuotias yleisen historian opiskelija, alun perin espoolainen mutta nyt jo helsinkiläistynyt. Historia on viitoittanut hänen tiensä. Näin jälkikäteen ajateltuna tein fiksun päätöksen lukion jälkeen ja pidin pari välivuotta ennen oman alani valitsemista. Olen aina ollut kiinnostunut muista kulttuureista ja päätin lähteä opiskelemaan Sheffieldin yliopistoon Englantiin pääaineenani kansainvälinen politiikka ja historia, Pasi Hario kertoo. Englantilaisen yliopistokulttuuri osoittautui kuitenkin pelkäksi kolmen vuoden kujanjuoksuksi tutkinnon perässä. Pasi päätti palata ensimmäisen vuoden jälkeen takaisin Suomeen. Olin hilkulla mennä opiskelemaan maanpuolustuskorkeakouluun sotahistoriaa, mutta lopulta yliopiston maisterin tutkinnon mahdollistama laajempi uravalikoima vei minut Helsingin yliopiston historian laitokselle. Se oli luontevaa: historia oli Pasin mieliaine jo peruskoulussa. Se merkitsi hänelle rajatonta määrää tarinoita. Vaikka historiasta on tullut minulle ikään kuin työasia, menneisyys ja menneisyyden ihmiset häkellyttävät vieläkin minua. 6 Vapaa-aika järjestötoiminnalle Nuoresta iästään huolimatta Pasi voi laskeskella toimineensa jo seitsemässä eri ammatissa: siivoojana, elektroniikan kokoonpanolinjalla, huoltamon yötyöntekijä, museotyöntekijänä, muuttomiehenä, postituskoneen käyttäjänä ja sijaisopettajana. Kaikki tehty ja nähty onkin opiksi tulevassa elämässä ja työ on opiskelijalle enemmän kuin tarpeen. Koska opintotuki on riittämätön, olen lisäksi tehnyt paljon urakkaluonteisia töitä, muun muassa koehenkilönä lääketutkimuksissa. Pasin tulevaisuuden suunnitelmat ovat kuitenkin selvät. Valmistuttuani tarkoituksenani olisi sijoittua valtion hallintoon tai kansainvälisiin tehtäviin. Pääasia on, että työni kautta voisin vaikuttaa yhteiskuntaamme ja jopa parantamaan sitä. Yhteisöllisyys on minulle toiveammatissani tärkeää. Minun on aina ollut vaikea kuvitella itseäni esimerkiksi sellaisen yrityksen osaksi, jonka tuotteeseen tai tavoitteisiin en usko. Pasi on ollut innokas kamppailu-urheilun harrastaja, mutta nykyään hänen vapaa-aikansa vie opiskelijajärjestötoiminta. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta on tullut pikkuhiljaa yhteisö, jossa koen pääasiallisesti toteuttavani itseäasiantuntija

7 kuin ammattijärjestöjä ni. Toimin aktiivisesti ylioppilaskunnan toimielimissä ja viiden eri järjestön hallituksissa, joista kolmessa olen puheenjohtajana. Kokouksissa tuleekin istuttua keskimäärin neljä kertaa viikossa. Melkoinen aloitus järjestötoiminnan saralla! Ei siis ihme, että Pasi on helpottunut, kun hänen kansainvälisten historianopiskelijoiden puheenjohtajuutensa loppui helmikuun alussa. Näin hänelle jää paremmin aikaa keskittyä Humanisticumin ja HYYn järjestövaliokunnan vetämiseen. Koen nimenomaan opiskelijajärjestötoiminnan loistavana väylänä tutustua toisiin saman opiskelualan tai kiinnostuksen kohteen jakaviin ihmisiin. Ainejärjestöjä voi verrata työelämän ammattiliittoihin. Niillä on kiistaton asema opiskelijoiden etujen puolustajana yliopistohallinnossa ja oman jäsenkuntansa yhtenäisyyden voimistajana. Ei olekaan ihme, että monet opiskelijajärjestöaktiivit ovat tulevia ammattiliittoaktiiveja. Pasi muistuttaa, että järjestötoiminta koulii myös työelämään. Yleensä järjestön hallitus suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia tiiminä. Jotta tiimi toimii, on toimijoiden välien oltava kunnossa ja työnjaon selkeää. Järjestötoiminnassa sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja toiminnan etukäteissuunnittelu ovat juuri sellaisia alueita, joissa toimijat kehittyvät. Vanha käsitys liittää opiskelijajärjestöjen toimintaan enemmänkin ilonpidon. Toki järjestötoiminnassa on vahvasti läsnä juhliminen, mutta humppaamisen merkitystä opiskelijaelämässä on kyllä tapana paisutella. Järjestötoiminnan kautta myös sosiaalinen universumi kasvaa eksponentiaalisesti eikä järjestöjen parinmuodostusta voi kiistää. Itsekin löysin tyttöystäväni juuri oman ainejärjestöni, Kronoksen, hallituksesta. Pasi vakuuttaakin elämänsä olevan monin verroin mielenkiintoisempaa ja rikkaampaa kuin aikana ennen järjestötoimintaa siitäkin huolimatta, että usein on turha odottaa edes palautetta tai kiitosta muiden eteen uhratusta palkattomasta ja pyyteettömästä työstä ja ajasta. Positiivisen palautteen ja oman työn merkityksen ymmärtäminen on tärkeää jaksamisen kannalta. Ihmisillä on Suomessa tapana antaa palautetta vain, jos jotain on mennyt vikaan. Niinpä onkin erityisen tärkeää, että edes toimijat, kuten hallituksen jäsenet, tukevat toisiaan ja antavat toisilleen rohkaisevaa palautetta. Humanisticum Humanisti URA tapahtumaa suunnittelemassa Humanistilla on syytä olla ylpeä itsestään! asiantuntija 7 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum ry. perustettiin jo yli 40 vuotta sitten eli 1966 vaalimaan humanistiopiskelijoiden etuja yliopistohallinnossa ja voimistamaan humanistista yhteishenkeä. Pasi Hario on myös Humanisticumin puheenjohtaja. Yliopistohallinnon vahtimisen lisäksi erityisenä tavoitteenamme on tänä vuonna laajan ja repaleisen ainejärjestökenttämme aktivoiminen myös käytännön tapahtumiin. Tarkoituksenamme on lähentää fuksiaistapahtumien, akateemisten sitsien ja vuosijuhlien kautta eri aineiden opiskelijoita toisiinsa ja, mikä vielä tärkeämpää, vahvistaa positiivista omakuvaamme humanisteina. Siinä näyttääkin olevan työsarkaa. Liian usein kuulee kovien aineiden opiskelijoiden luonnehtivan humanisteja tuleviksi McDonaldsin kassoiksi ja haihattelijoiksi. Vielä surullisempaa on kuulla osan humanisteista olevan itsekin skeptisiä oman oppialansa tarpeellisuudesta. Pasi muistuttaa, että humanisti on yleissivistynyt, ihmissuhdetaitoinen moniosaaja juuri se, jonka ihmissuhdesilmää tarvitaan nykyisessä tiimiytyneessä työelämässä. Humanistilla on syytä olla ylpeä itsestään! Humanisticum on mukana suunnittelemassa Akavan Erityisalojen nyt toista kertaa järjestämää Humanisti Ura tapahtumaa ja tekemässä siitä mahdollisimman opiskelijalähtöistä. Pasi Hario pitääkin tapahtumaa merkittävänä foorumina, sekä juuri valmistuville että jo valmistuneille humanisteille. On ensiarvoisen tärkeää, että humanistit saavat tietoa työantajapuolelta omista vahvuuksistaan ja siitä, miten itseään kannattaa markkinoida. Ammattiliitoilta tukea opiskelijoille työelämään Pasi Hario on itse oiva todiste Humanisti Ura -tapahtuman merkityksestä ammattijärjestön ja opiskelijoiden yhdistäjänä, sillä hän liittyi Specian jäseneksi viime vuoden tapahtuman yhteydessä. Olin jo jonkin aikaa pohtinut liittyväni ammattiliittoon kuultuani ikäviä tarinoita epäreiluista työnantajista kesätöissä olleilta ystäviltäni. Specian kautta olen saanut tietoa juuri palkasta, työaikasäädöksistä ja työehtosopimuksesta liittyen eri työpaikkoihini. Pasi pitääkin tärkeänä, että ammattiliitot tukevat opiskelijoita työelämässä. Pätkätyöt ja epäkonventionaaliset työsuhteet ovat osa nykyistä opiskelijaelämää ja opiskelijan on hyvä olla perillä omista oikeuksistaan. Joskus työnantajapuoli pitää opiskelijoita ikään kuin halpana, toisen luokan työvoimana, joiden oikeuksista ei tarvitse samalla tavalla välittää kuin oikeista, aikuisista työntekijöistä, Pasi Hario muistuttaa. Akavan Erityisalojen ja Specian tarjoamat palvelut Pasin Humanisti URA tapahtuma Helsingissä, Bio Rex -elokuvateatterissa keskiviikkona 21. maaliskuuta. mielestä opiskelijoille kattavia. Tietenkin olisi hienoa, jos ammattiliitot vaatisivat äänekkäämmin opiskelijoille kohtuullista palkkaa myös työharjoittelusta. Varsinkin humanistisilla aloilla on todella vaikeaa saada työantaja ymmärtämään, että työstä pitäisi maksaa kohtuullinen korvaus ja että myös harjoittelija on ihan oikea työntekijä. Silloin tällöin tuntuu, että minimipalkkasuositusta noudattaa hyvin harva työnantaja sen ylittämisestä puhumattakaan.

8 Työelämä muuttuu vauhdilla. Opintojen on vaikea valmentaa siihen työmaailmaan, joka korkeakoulun ulkopuolella odottaa. Kun suuret ikäluokat valmistuivat opinnoistaan, heillä oli edessään aika ennalta arvattava polku. Opintojen jälkeen saatiin pysyvä työpaikka, perus - tettiin perhe, hankittiin asunto ja auto. Muutama hallittu urasiirto on siivittänyt työ uraa ja kohta odottavat ansaitut eläkepäivät. Työelämä muuttuu liittosi auttaa MARKKU SAARINEN Puheenjohtaja Leena-Maija Talikka SPECIA ja puheenjohtaja Elina Moisio SVAL. Nykyään elämä ei opintojen jälkeen avaudu yhtä hallittuna ja turvattuna. Edessä on erilainen, jatkuvasti muuttuva työelämä. Edessä voi olla määräaikaisia työsuhteita, oman työuran rakentamista pienemmistä palasista, jatko-opintoja, uranvaihdoksia ja jopa tilapäistä työttömyyttä. Myös jatkuvasti kasvavat joskus jopa kohtuuttomilta vaikuttavat työelämän vaatimukset vaikeuttavat vastavalmistuneiden sijoittumista koulutustaan vastaavaan työhön. Opiskelija tai vastavalmistunut ei ole epävarmuutensa kanssa yksin. Oma ammattiliitto voi tulla avuksi. Ammattiliittoon liittyminen on järkevä päätös jo opiskelujen alkuajoista lähtien silläyhä useammat opiskelijat tekevät työtä opintojen ohessa. Myös kesätyöt opiskelun aikana ovat monelle sekä arvokasta työkokemusta että rahanarvoista etuutta tulevaisuudessa. Liitosta saa apua muun muassa työsopimuksen kirjoittamiseen, palkkaukseen ja työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Usein tarjolla on myös uraneuvontaa ja vaikkapa mentorointiohjelmia. Mikä sen hienompaa, kun saada vanhempi kollega tukemaan ja neuvomaan työurakysymyksissä. Eikä siinä kaikki, ammattiliitto usein järjestää opiskelijoilleen vapaa-ajan toimintaa sekä koulutuksia. Sekä Specialla että SVALilla on opiskelijatoimintaa varten oma järjestö tai toimikunta, joka keskittyy nimenomaan opiskelijoiden hyvinvointiin. Valmistumisen jälkeen liitto on kotipesä työelämän myrskyissä. Mitä tehdä, jos sukset menevät ristiin työnantajan kanssa? Liiton lakimiehet ovat apunasi edunvalvonnassa. Jos jostain syystä työura ei heti lähtisikään käyntiin, liittosi tarjoaa tärkeimmän turvan, työttömyysturvan. Rahanarvoista jäsenetua saat myös jäsenalennusten, vakuutusten ja vaikkapa lomamökin muodossa. Näistä kaikista on selvää hyötyä työelämän varrella. Liittosi tärkein tehtävä on kuitenkin akavalaisessa yhteisössä edustaa sinua. Tulopoliittisissa neuvotteluissa sovitaan palkkojen lisäksi monista sinuakin koskettavista talous-, tulonjako- ja sosiaalipoliittisista työehdoista. Työmarkkinakeskusteluissa tulee olla mukana asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevien ongelmat. Unohtaa ei myöskään saa työn ja perheen yhteensovittamisen edistämistä sekä naisten ja miesten välisten palkkaerojen poistamista. Tervetuloa liittoosi, se on olemassa sinua varten. Leena-Maija Talikka Puheenjohtaja SPECIA asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Elina Moisio Puheenjohtaja Suomen valtiotieteilijöiden liitto SVAL ry 8 asiantuntija

9 Kohti opiskelijan parasta Viime vuoden loppu ja tämän vuoden alkupuolisko on ollut edunvalvontakentällä kiireistä aikaa. Jokainen taho haluaa omat koulutuspoliittiset, työvoimapoliittiset, elinkeinopoliittiset ja sosiaalipoliittiset linjauksensa hallitusohjelmaan ja edelleen hallituksen hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan. Olen itsekin päässyt luomaan näitä tavoitteita ja vaikuttamaan niiden eteenpäin viemiseen opiskelijana eri tahoilla. Itselleni tärkeitä asioita ovat koulutuspolitiikkaan liittyen etenkin tutkintojen laatu, sisäänottomäärien ja työelämän vaatimusten yhteensopivuus sekä opiskelun edellytysten parantaminen kuten liikkuvuuden tasapuolinen mahdollistaminen ja hyvä opintojen ohjaus. Lisäksi hallituksen agendalla tulee olla opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät parannukset. Mielestäni näiden asioiden parantaminen auttaisi kaikkia opiskelijoita aatteeseen katsomatta. Akavalaisessa opiskelijoiden edunvalvonnassa on yhtä tärkeää kuin muuallakin yhtenäiset tavoitteet ja niiden eteen työskentely. Haluaisin näiden vaalien alla nähdä solidaarisuutta, joka opiskelijaliikkeen sisältä on viimeisinä vuosina valitettavan pahasti unohtunut. Vaadimme helposti itsellemme kaikkea kivaa samalla haukkuen muut opiskelijajärjestöt siitä, että ne vaativat jotain muuta kuin me. Se kuuluu totta kai opiskelijapolitiikkaan, mutta hedelmällisempää olisi viedä asioita eteenpäin. Akavan sisälläkin on monia näkemyksiä. Mielestäni Akavassa vaikuttavat opiskelijat ovat kuitenkin onnistuneet hyödyntämään erilaisten ihmisten tuomaa tietotaitoa ja monet näkemykset asioista ovat toiminnassa enemmänkin rikkaus kuin haitta. Ensi vuoden painopisteissä ovat esimerkiksi sekä opiskelijoiden hyvinvointiin, että tuloihin liittyviä asioita, vaikka ne eivät ole kaikille samalla tavalla ajankohtaisia. Mutta mikä sitten on opiskelijan paras? Yhteisiin tavoitteisiin voitaisiin päästä ensinnäkin keräämällä järjestelmällisesti tietoa opiskelijoilta. Speciassa ja Akavan Erityisaloissa olemme kysyneet vuosien varrella mm. harjoittelupaikkakäytännöistä ja tutkintojen sisällöistä. Näihin kysymyksiin vastaamalle te olette vaikuttaneet siihen, mitä asioita me olemme vieneet eteenpäin akavalaisessa opiskelijavaikuttamisessa. Yhtä tärkeää on se, että me opiskelijat katsomme kokonaisuutta. Sitä, mistä olisi hyötyä kaikkein eniten. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi vaatimus opintorahan korottamisesta tulorajojen sijaan, vaatimus kaikkien opiskelijoiden hyvästä terveydenhuoltojärjestelmästä, vaatimus saada opintoihin liittyvästä harjoittelusta palkkaa jne. Meidän tulee ottaa laajalla sektorilla asioista selvää ja meidän tulee vetää köyttä yhdessä yhteen, ei vastakkaisiin suuntiin. Vain näin voimme saada vaatimuksillemme vastakaikua politiikan keskiöstä ja sitä kautta asioihin parannusta. Meillä on oikeus vaikuttaa, käytetään sitä oikeutta yhdessä. Teksti: Minna Ahola, Specian hallituksen opiskelijajäsen, AE:n opiskelijatoimikunnan puheenjohtaja asiantuntija 9

10 Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työ - markkinoille Akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkoston suunnittelema ja osittain AKAVAn rahoittama tutkimus Viisi vuotta työelämässä julkaistiin marraskuussa Tutkimuksen avulla pyrittiin seuraamaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta työuran alussa ja viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Tutkimuslomake lähetettiin syksyllä 2005 vuonna 2000 yhdeksässä monialayliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Joukosta puuttuivat tiede- ja taidekorkeakoulut sekä Vaasan yliopisto. Tutkimustuloksia analysoitaessa vastaajat on luokiteltu koulutusaloittain 17 ryhmään, joista suurimpia ovat meidän edustamamme koulutusalat Humanistinen koulutusala ja Kasvatustieteellinen koulutusala. Tutkimusraportissa tarkastellaan koulutusalakohtaista tietoa tutkinnon suorittaneiden työuran alkuvaiheista. Tarkastelussa painotetaan työllistymisen laatuun, uran vakauteen ja työn tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä tekijöitä. Työllistymisen vakautta selvitettiin tarkastelemalla työttömyysjaksojen yleisyyttä ja kestoa, työttömyyden taustatekijöitä, työnantajien lukumäärää sekä vastaushetken työtilannetta. Määräaikaisessa työssä kyselyhetkellä toimivilta tiedusteltiin myös määräaikaisuuden perustetta, työsuhteen kestoa ja määräaikaisten sopimusten ketjuttamista. Työllistymisen tarkoituksenmukaisuutta selvitettiin työn ja koulutuksen vastaavuuteen liittyvien kysymysten kautta: oliko suoritettu korkeakoulututkinto ollut edellytyksenä työhön sekä missä määrin työtehtävät vastasivat yliopistollista koulutusta tasoltaan ja alaltaan. Lisäksi nostettiin esille vastaajien ilmoittamat syyt koulutusta vastaamattomissa tehtävissä työskentelyyn. Työsuhteen laatua kuvaavat myös vastaajien arviot työn mielekkyydestä. Humanistinen koulutusala Aineistossa on mukana 792 humanistiselta koulutusalalta valmistunutta filosofian maisteria, jotka olivat suorittaneet vuonna 2000 humanistisen koulutusalan ylemmän korkeakoulututkinnon hankkeeseen osallistuneissa yliopistoissa. Perusraportti sisältää kaikki humanistisen alan tutkinnon suorittaneet, siis myös opetustehtävissä olevat, joita vastanneiden joukosta oli 41 %. Tekeillä on lisäksi erillisselvitys, jossa katsotaan valmistuneiden työuria pääainekohtaisesti niiltä osin kuin vastauksia on riittävästi saatavilla. Kasvatustieteellinen koulutusala Aineistossa on mukana 1030 kasvatustieteelliseltä koulutusalalta vuonna 2000 valmistunutta, joista 217 vastaajaa on suorittanut lastentarhanopettajan koulutuksen ja loput Aarresaari 2006 Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille 813 vastaajaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Tutkimusraportin tulokset ja taulukot on niiltä osin kuin mahdollista jaoteltu opettajan koulutuksen saaneisiin, lastentarhanopettajiin ja kasvatustieteilijöihin, joista viimeksi mainittu tarkoittaa meidän jäsenkenttäämme. Vuonna 2001 valmistuneiden tutkimus tekeillä Uusi, vuonna 2001 valmistuneille suunnattu kysely lähetettiin syksyllä Tällä kertaa mukana on 12 yliopistoa. Tulokset valmistunevat kevään 2007 aikana. Arja Ahola, Asiamies, Akavan Erityisalat. Vuonna 2000 valmistuneita koskeva tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa Tutkimukset ja julkaisut Muut tutkimukset Viisi vuotta työelämässä 10 asiantuntija

11 svensk resumé Alla som besökt Specias hemsidor har (förhoppningsvis med glädje) kunnat konstatera att sidorna förnyats. Förutom det nya utseendet har även en del nya funktioner tillkommit, av vilka jag speciellt vill nämna det nya diskussionsforumet. Forumet fungerar på samma sätt som övriga diskussionsforum på nätet och är öppet för samtliga medlemmar. Efter att du har skapat ett användarnamn kan du vara med och diskutera mer eller mindre vad som helst. Tanken är dock att diskussionerna i första hand skulle handla om frågor som är relaterade till arbetslivet. Diskussionsforumet kan innefatta hur många diskussionsrubriker som helst och jag hoppas naturligtvis att den svenskspråkiga debatten skall få luft under vingarna. Du hittar till diskussionsforumet via vår hemsida eller via adressen Gå in på forumet och delta gärna i debatten! Debatt förekom också på Specias årliga ämnesföreningsutbildning vid Gamla Studenthuset i Helsingfors den Över 40 pedagogik- och statistikstuderande hade samlats för att bland annat få höra om samarbetsmöjligheterna mellan Specia och de olika ämnesföreningarna. En viktig del av träffen var att utbyta tankar och skapa kontakter med övriga deltagare. Nästa år hoppas vi att även de svenskspråkiga ämnesföreningarna har möjlighet att delta. I detta nummers ledare skriver Specias ordförande, Leena-Maija Talikka, om det kommande årets arbetsbörda. Specia har deltagit aktivt i utformandet av Akavas Specialorganisationers mål i de kommande inkomstpolitiska förhandlingarna, där hållbar utveckling, arbetssituationen för personer som arbetar som experter och förmän samt kombinerandet av arbetsoch familjeliv är frågor som är aktuella. Leena-Maija påminner om att det utan fackförbund inte skulle förekomma inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, fyra veckors årssemester, moderskaps- och faderskapsledighet, alterneringsledighet eller begränsning av visstidsanställningar. Det gäller att redan i förhandlingsskedet ta i betraktande att målsättningarna måste ses ur ett både långsiktigt och globalt perspektiv. Apropå globala perspektiv, så vikarierade ordförande Leena-Maija Talikka chefen för KEY-Finland, Jarmo Lähteenmäki, under tre veckor i december. Key-Finland är de finländska löntagarorganisationernas (AKAVA, FFC och STTK) gemensamma EU-representation i Bryssel. Key-Finland har två centrala uppgifter: att bevaka finländska löntagares intressen i EU-frågor samt att förmedla information om EU till Finland. Under adressen finns Simon Huldén aktuella artiklar som Leena-Maija skrivit. Fem år i arbetslivet (Viisi vuotta työelämässä), är titeln på en undersökning som genomförts av Aarresaari-nätverket och som delvis finansierats av Akava. Undersökningen kartlägger sysselsättningen bland personer med en högre högskoleexamen som utexaminerats år De undersökta har indelats i 17 grupper enligt utbildning, av vilka de största är utbildningar som är typiska för Specia-medlemmar, det vill säga humanistiska och pedagogiska. Forskningen fokuserar på ifall arbetet motsvarar utbildningen samt på stabiliteten i arbetslivet (ifall perioder av arbetslöshet förekommit). Av de svarande som var visstidsanställda frågade man vidare om arbetsgivarens motivering till visstidsanställningen, samt huruvida man upplevt flera perioder av kortare anställningar hos samma arbetsgivare. Forskningen ska få en uppföljare som undersöker de som blivit utexaminerade år Undersökningen kan i sin helhet hittas på Akavas hemsidor, under Tutkimukset ja julkaisut Muut tutkimukset Viisi vuotta työelämässä. Undersökningen finns endast att tillgå på finska. Slutligen skulle jag vilja påminna om två saker. Specia understöder studier vid öppna universitet och vid sommaruniversitet. Vi betalar upp till 50 procent av kostnaderna (max 80 euro i året). Blanketten samt instruktioner för ansökan hittar du på våra hemsidor under Förmåner Utbildning. Som bilaga till ansökan skall kvitton på betalda kurser bifogas. Specias styrelse fattar beslutet om beviljning av stödet. Har man intresse av att träffa Specias styrelse och få en bredare insikt i förbundets verksamhet lönar det sig att komma till Åbo den då Specia har sitt årliga vårmöte. Mera information om mötet hittar du på våra hemsidor. Specia bjuder på både lunch och resor till och från mötet (buss eller tåg). Välkommen! Tveka inte att ta kontakt med mig ifall ni har några frågor som berör Specia eller Specias verksamhetsområde. Med vänlig hälsning, Simon Huldén asiantuntija 11

12 HUMANISTIOPISKELIJOIDEN JA VASTAVALMISTUNEIDEN OMA URAPÄIVÄ Tilausteatteri Bio Rexissä Helsingissä ke 21. maaliskuuta 2007 klo tietoiskuja humanistien työelämä-caseja työnantajaesittelyjä uraneuvontaa työsuhde- ja palkkaneuvontaa CV-klinikka Ilmoittaudu ajoissa: Tule ja tuo ystäväsikin! JÄRJESTÄJÄT: YHTEISTYÖSSÄ: HELSINGIN YLIOPISTON HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12 6000 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 3 2010 5000 4000 3000 2000 1000 Specialaiset 0 Yhdistysvuodet 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 maitotalous 1 2015 MEIJERIALAN AMMATTILAISTEN LEHTI Lukijatutkimus: Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 MVL:n ja M 2 L:n välinen työehtosopimus yleissitovaksi s. 8 Sovittelija Minna

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Fiilistelyä TaSO-päiviltä!

Fiilistelyä TaSO-päiviltä! TaSO-lehti Talentian Sosiaalialan Opiskelijat 4/2013 Fiilistelyä TaSO-päiviltä! -SOPU ry: ainejärjestötoimintaa -Talentian alueyhdistyksiä: Lappi ja Uusimaa -Emmi Sylanderin kokemuksia liittovaltuustosta

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti SEL:n lehti EXTRA www.selry.fi SEL:n jäsenyys kannattaa Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! Liity nyt SEL:n jäseneksi voita miniläppäri! Jos olet jo jäsen, osallistu arvontaan suosittelemalla

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Taiteilijan asema 2010

Taiteilijan asema 2010 Taiteen edistämiskeskus Kaija Rensujeff Taiteilijan asema 2010 Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus Kaija Rensujeff: Taiteilijan asema 2010 Taiteen edistämiskeskus ja Kaija Rensujeff ISBN 978-952-5253-90-0

Lisätiedot

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE?

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE? ELOKUU MIKÄ ON PAIKALLISEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖN MERKITYS? JÄSENET, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TOIMIJAT KERTOVAT tähän YLIKIIMINKI jotain inserttiä JA OULU liittyen YHDISTYVÄT kansikuvaan ja / tai päätekstiin VUODENVAIHTEESSA.

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ YHDENVERTAISUUS 3 Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI JULKAISUN PÄIVÄMÄÄRÄ 7.4.2014 TEKIJÄT (TOIMIELIMESTÄ,

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot