PESÄPALLON TENAVALEIRI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PESÄPALLON TENAVALEIRI 2013"

Transkriptio

1 TURVALLISUUS - PELASTUSSUUNNITELMA PESÄPALLON TENAVALEIRI Vihti Etelän Pesis Vihdin Pallo

2 2 1. YLEISTÄ LEIRISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE MAJOITUS, RUOKAILU, KENTÄT, KULJETUKSET JA LIIKENNE VAPAA-AIKA JA OHJELMAT (avajaset, disko, ottelut) ENSIAPUVALMIUS TURVALLISUUSJÄRJESTYS TOIMINTAOHJEITA VAARATILANTEISIIN TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT) MUUTA YHTEYSTIETOJA LIITTEET

3 3 1 YLEISTÄ LEIRISTÄ Vuotuinen Tenavaleiri järjestetään Vihdin kunnan alueella. Leirin järjestävät yhteistyössä Etelän Pesis ja Vihdin Pallo. Leirille tulee 91 E-ikäistä(11-12 vuotiaat) joukkuetta, mikä tarkoittaa n pelaajaa, valmentajaa ja huoltajaa eri puolilta Suomea sekä noin 100 nuorta tuomarileiriläistä. Kannustusjoukot mukaan laskettuna leirialueelle odotetaan saapuvan pesisihmistä. 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE Nykyinen pelastuslaki ja asetus tulivat voimaan Pelastuslaista ja asetuksesta aiheutuu velvoitteita erilaisten tapahtumien järjestäjille. Lain 8 ja 9 pykälä velvoittaa myös rakennuksien ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestäjää varautumaan onnettomuuksiin ja laatimaan pelastussuunnitelman. Tällä suunnitelmalla Tenavaleirin organisaatio pyrkii sekä ennalta ehkäisemään eitoivottuja tapahtumia että niiden sattuessa hallitusti ja nopeasti selvittämään ne. Tässä onnistuminen edellyttää organisaatiolta monella tavalla ennakkoon varautumista. Tärkeää on oikea suhtautuminen organisaatiossa vaaratilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin. Tämän suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa turvallinen leiri kaikille osallistujille pelaajat, tuomarit, valmentajat, talkoolaiset ja yleisö. Leiriturvallisuuden toteutuessa pidetään myös yllä positiivista mielikuvaa lajista. Jos vaaratilanteita syntyy, antaa tämä suunnitelma ohjeita toiminnasta eri tilanteissa. Suunnitelma on apuväline ja tuki; tärkeintä on säilyttää maltti ja käyttää ns. maalaisjärkeä. Kun jotain on sattunut ja tilanteesta selvitty, on tapahtuneen jälkihoito tärkeää. Tämä pitää sisällään mm. tilanteesta raportoinnin eri tahoille ja tilanteesta oppimisen kokemusten perusteella. Tämä turvallisuussuunnitelma on tehty hyödyntäen Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ammattitaitoa (www.lup.fi).

4 4 3 MAJOITUS, RUOKAILU, KENTÄT, KULJETUKSET JA LIIKENNE MAJOITUS Taulukko 1. Majoituskoulut (päivitetty ) Majoitustiloina Majoittu- Kiinteis- Leirin aikana ma- Majoituskoulu Osoite liikuntasali, luokat, muut sa- vien määrä max n. tössä turv.suun joitusvastuu lit/salit 1 Kuoppanummen koulu Kuoppanummentie 18, Nummela 10 majoitustilaa 150 On Päivi Vänttinen Nummelanharjun koulu Hiidenvedentie 3, 18 majoitustilaa 270 On Johanna Lindholm Nummela Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 11 majoitustilaa 180 On Kai Lehtiranta Nummela Ojakkalan koulu 5 Huhmarnummen ala-aste 6 Pappilanpellon koulu 7 Vihdin yhteiskoulu 8 Nummelan koulu: parakit Nummitie 21, Ojakkala Pihtisillantie 303, Huhmari Kirkkojärventie, Vihti kk Nietoinkuja 1, Vihti kk Väinämöisentie 9 Nummela 18 majoitustilaa 270 On Pekka Salonen majoitustilaa 180 On Tiina Pyrylä majoitustilaa 180 On Pekka Vesterlund majoitustilaa 165 On Kai Kahilainen majoitustilaa 200 On Pekka Vesterlund Leirijoukkueet ja kunkin joukkueen huoltaja (yli 18-v.) majoittuvat edellä mainituissa kouluissa majoitustarkoitukseen varatuissa luokkahuoneissa tai liikuntasalissa tai muissa tiloissa (yhteensä 107 majoitustilaa) (Liite 1: kartta leirialueesta). Majoitettavien henkilöiden määrä on maksimissaan yhteensä 1600 henkilöä. Muualla koulujen alueella ei ole majoittuminen sallittua. Piha-alueelle ja kentille tai niiden läheisyyteen majoittuminen on kielletty. Leiriorganisaation majoitusryhmä on tutustunut ennakolta majoitustiloina käytettävien kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmiin. Tilojen turvallisuusolosuhteet tarkiste-

5 5 taan vielä ennen käyttöönottoa ja olosuhteiden turvallisuutta arvioidaan ja tarvittaessa parannetaan jatkuvasti leirin aikana. Turvallisuusarvioinnissa apuna on Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos. Kunkin koulun omaa pelastussuunnitelmaa käytetään koulukohtaisten ohjeiden tekemiseen leirin tarpeisiin. Koulujen yleisturvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan haltija (Vihdin kunta). Leiriorganisaatio tarkistaa joukkueiden turvallisuuden takaamiseksi kyseiset tilat ennen leirin alkua paloviranomaisen vaatimalla tavalla; tarkastuksessa on mukana mahdollisesti myös kiinteistön haltijan edustaja (n. viikko ennen leirin alkua). Tarvittaessa tilojen omistajalle huomautetaan epäkohdista sekä ennen tilojen käyttöönottoa että tarpeen vaatiessa myös leirin aikana. Tarkistettavia kohteita ovat esim. varauloskäytävät, palonilmaisimet ja alkusammutustarvikkeiden olemassaolo. Majoituspaikat varustetaan pelastusviranomaisen määräämällä palon ilmaisulaitteilla. Leiriorganisaatio asentaa tiloihin palon ilmaisulaitteet ennen majoituksen alkua, mikäli niitä ei tiloissa ole tilojen haltijan puolesta. Kouluilla on ympärivuorokautinen valvonta leirijärjestäjien taholta. Yövalvonnassa on vähintään kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on täysikäinen. Koululla olevassa valvojan tilassa on kansio, jossa on leirin turvallisuussuunnitelma, kyseisen koulun turvallisuussuunnitelma ja erilliset koulukohtaiset ja helppolukuiset ohjeet hätätilanteita varten. Valvojan tehtäviin kuuluu myös lokikirjan ylläpitäminen (liite2). Päiväaikaan pelien ollessa käynnissä majoituskoululla sisätiloissa liikkuminen pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Majoitustilojen ovet pidetään päivällä suljettuina. Majoituskoulun valvoja tarkistaa, että tilaan pyrkivä henkilö on nimetty majoitustilan henkilölistalla. Kaikkia majoitukseen käytettäviä tiloja ei ole mahdollista lukita, siksi leiriläisiä on ennakkoon ohjattu jättämään arvoesineet kotiin ja huolehtimaan omaisuudestaan leirin aikana. Joukkueenvalvoja vastaa majoitustilan ikkunoiden ja ovien sulkemisesta tai mahdollisesta lukituksesta, kun joukkue poistuu tilasta. Pelien päätyttyä majoitustila on kunkin joukkueen käytössä ja kukin joukkueenvalvojan huolehtii ja vastaa asianmukaisesta ja turvallisesta käyttäytymisestä majoitusalueella.

6 6 Joukkueiden valmentajien ja valvojien tulee leirin alussa keskustella joukkueen ja leirin yhteisistä peli- ja turvallisuussäännöistä lasten kanssa. Pelaajien ja tuomareiden tulee tietää tarkasti majoituspaikkansa nimi ja osoite, jos he joutuvat tekemään hätäilmoituksen. Majoituspaikalla joukkueenvalvoja varmistaa, että koko joukkue tietää varauloskäyntien sijainnin. Poistumisteiden eteen ei saa kerätä mitään, ei edes tilapäisesti. Jokaisen luokkahuoneen oveen liimataan poistumistiekartta ja joukkueenjohtajalle annetaan evakuointiohjeet. Jokainen joukkue ottaa vastaan oman majoitustilansa leirille tullessa. Joukkueelle nimetty valvoja vahvistaa allekirjoituksellaan saaneensa majoitukseen liittyvät turvallisuusohjeet (liite 3). Samalla valvoja luovuttaa leiriorganisaatiolle valvojan, joukkueenjohtajan ja valmentajan puhelinnumerot. majoittuneiden pelaajien nimet (lomake liite 4). RUOKAILU Leirin ruoka valmistetaan keskitetysti Nummelassa Kuoppanummen koululla. Ruoka valmistetaan ostopalveluna; toiminnan tarjoaja, Vihdin kunta, huolehtii toiminnasta vaatimusten mukaisesti omavalvontasuunnitelman ja elintarvikeasetukset huomioiden. Leiriläiset syövät lämpimän ruuan Kuoppanummen koululla. Aamu- ja iltapalakouluina toimivat Kuoppanummen, Ojakkalan, Huhmarnummen ja Vihdin yhteiskoulut. Ruoan jakelussa on talkooväkeä, jotka toimivat ruokalapäällikön alaisuudessa. Leiriläisten erityisruokavaliot ilmoitetaan pääemännälle leirille ilmoittautumisen yhteydessä, jotta erityistarpeet on huomioitu jo tarvikehankintojen yhteydessä. Riskit keittiössä: Palovammat, liukastumiset, haavat. Keittiössä on ensiapukaappi, jossa on tarvittavat välineet em. tapaturmien ensihoitoon. Tapaturmien ehkäisy: ammattihenkilökunta käyttää uuneja ja patoja. teräaseiden kuten veitsien käytössä noudatetaan erityistä varovaisuutta. koneiden ja leikkureiden käyttö opastetaan jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti. lattiat pidetään puhtaina ja kuivina liukastumisten välttämiseksi.

7 7 työkengät on oltava tilanteeseen sopivat. Ruokasali: lattiat pidetään puhtaina liukastumisten estämiseksi. henkilökunnalla on ohjeet miten toimia, jos jollain ruoka joutuu väärään kurkkuun Kirjallinen ohje laitetaan esille keittiössä (liite 5) vakituisella keittiöhenkilökunnalla on voimassa oleva salmonellatodistus. kaikissa ruuan valmistusvaiheessa kuumentamatonta ruokaa käsitellään käsinein. raaka-aineet ovat ensiluokkaisia. omavalvontanäytteet otetaan mahdollisuuksien mukaan joka ruuasta. erikoisruokavaliot tehdään huolella. KENTÄT Leiriviikon aikana pelataan yhteensä n. 510 pesäpallo-ottelua. Ottelut pelataan 13 kentällä Vihdin kunnan alueella. Taulukko 2. Pelikentät Kentän nimi sijainti osoite 1 Hiidenkirnu: etuosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 2 Hiidenkirnu: keskiosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 3 Hiidenkirnu: takaosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 4 Kuoppanummi Vihti Kuoppanummentie 22, Nummela 5 Ojakkala Vihti Kenttätie 3, Ojakkala 6 Huhmarnummi Vihti Pihtisillantie 303, Huhmari 7 Vihdin kk Vihti Nietoinkuja, Vihti kk 8 Haimoo Vihti Haimoontie 378, Haimoo 9 Enäranta Vihti Härköiläntie, Nummela 10 Lankila Vihti Käppöstie, Nummela 11 Väinämöisentie Vihti Väinämöisentie, Nummela 12 Ratapuisto: etuosa Vihti Enäjärventie, Nummela 13 Ratapuisto: takaosa Vihti Enäjärventie, Nummela

8 8 Kenttien ja kenttäalueiden peruskunnosta ja perusturvallisuudesta vastaa kenttäalueen haltija (Vihdin kunta). Tenavaleirin kenttävastaavat tarkistavat kentät ennen leirin alkua ja poistavat tai ilmoittavat kunnalle mahdollisista turvallisuuspuutteista. Kenttäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa olla asioita, jotka vaarantavat pelaajien tai katsojien turvallisuuden (työmaa, lahoja puita yms.). Jos kenttäalueella toimimista ei pystytä turvaamaan, päättää leirin organisaatio, jatketaanko pelaamista ko. alueella. Leirinjärjestäjä vastaa välittömästi peliin liittyvien toimintojen (lämmittelyt, peli, loppuverryttely) turvallisuudesta esim. kypärän käyttö on pakollista pelin aikana, kenttäalueella pelin aikana liikkuminen sallittu vain pelaajilla ja muilla peliin liittyvillä henkilöillä roolinsa mukaisesti (tuomarit, pelinjohtajat). Autolla, mopolla tms. ajaminen kentälle on kielletty. Leirinjärjestäjä tiedottaa leiriläisille turvallisista kulkuteistä pelialueille ja pysäköintialueille. Pysäköintipaikat pyritään merkitsemään kyltein. Hälytysajoneuvojen pääsy kentille turvataan pitämällä reitit/tiet kentälle avoimina pysäköidyistä autoista. Leirinjärjestäjä huolehtii leirin aikana kenttäalueen soveltuvuudesta turvalliseksi pelialueeksi. Pelialueiden rajat merkataan, peliin liittyvät tarvikkeet esim. etukaari, tulostaulut ym. huolehditaan paikalle hyvissä ajoin ennen pelaamista. Kenttien lanaaminen ja kunnossapito tehdään pelitapahtumien ulkopuolella tai tarvittaessa pelin aikana, jolloin pelialueelta pyydetään pelaajat ym. peliin liittyvät henkilöt poistumaan lanattavan alueen ulkopuolelle. Kenttien kunnossapidosta huolehtii asianmukaisen koulutuksen saanut erikseen kullekin kentälle nimetty henkilö tai ryhmä; työvälineenä käytetään kentän lanaamiseen tarkoitettua työvälinettä. Jokaisella kentällä on kentän kioskissa/toimitsijapisteessä ko. kentän turvallisuusohjeet (liite 6). Jos kioskia ei kentällä ole, ohjeet löytyvät kirjurin kansiosta (toimitsijapiste). Nämä ohjeet sisältävät kyseisen kentän osoitteen, ensiapuohjeet ja tärkeät puhelinnumerot (hälytysnumero, leirin ensiapupäivystys, leirin turvallisuuspäällikkö, leirin johtaja). Leirille ilmoittautumisen yhteydessä on ohjeistettu jokaista joukkuetta huolehtimaan omat ensiaputarvikkeet mukaansa majoitukseen ja peleihin.

9 9 Kenttäturvallisuuteen liittyvät asiat käydään erityisen huolellisesti läpi leirin tuomari- ja valmentajainfossa (liite 7). KULJETUKSET JA LIIKENNE Leiriorganisaatio kannustaa huolehtimaan liikenneturvallisuudesta (liite 7). Valmentaja-, tuomari- ja valvojapalavereissa käydään liikenneturvallisuutta läpi. Lisäksi leirilehdessä muistutetaan aiheesta. Pelaajat Joukkueet itse huolehtivat liikkumisestaan ja tarvittavista kuljetuksista leirin aikana tapahtumasta toiseen. Tuomareiden kuljetukset peleihin on leiriorganisaation toimesta määritelty ennakkoon tuomarileiriläisille. Kuljetuksesta huolehtii tällöin ostopalveluna kuljetusalan yritys. Kaikissa ostopalveluna kuljetukseen käytettävissä ajoneuvoissa on kuljettajan kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen ja kuljetettavien henkilöturvallisuuteen mm. kaikilla kuljetettavilla henkilöillä on oltava turvavyöt kiinnitettyinä kuljetuksen ajan ja kuljettaja vastaa ja huolehtii niiden käyttämisestä ajon aikana. Ajoneuvossa tulee olla tarkoitukseen sopiva ensiapuvälineistö. Ruokakuljetukset Leirin toimintaan liittyvät ruokakuljetukset ruoan valmistuspisteestä ruuanjakelukouluille on erikseen suunniteltu huomioiden hygieniaolosuhteet ja optimaalinen lämpötila ruuan terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta. Kuljetusketju pyritään saamaan mahdollisimman lyhyeksi; katkeamaton ja tarvittava kylmäketju pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa ennen kuljetusta, kuljetuksen aikana ja välittömästi kuljetuksen jälkeen ruokaa siirrettäessä säilytykseen tai tarjoiluun. Tämäkin kuljetuspalvelu ostetaan ulkopuoliselta toimittajalta. Liikkuminen koulualueilla: Koulujen pihoilla erotetaan kävelyyn tarkoitetut reitit autojen kulkureiteistä mahdollisuuksien mukaan. Parkkipaikat merkitään selvästi ja linja-autoille osoitetaan omat helposti ajettavat parkkipaikat. Pysäköintialueilla tarpeetonta oleskelua tulee välttää. Hälytysajoneuvoille jätetään selvät ja vapaat kulkureitit kentille ja majoituskouluille. Pelastusteiden avoinna pysymistä ennakoidaan pysäköintiopasteilla ja leirin

10 10 aikana jokainen talkoolainen seuraa tilannetta ja tarvittaessa ilmoittaa ongelmista leirin turvallisuuspäällikölle. Kouluille, kentille ja keskeisille reiteille asetetaan riittävästi opasteita liikkumisen helpottamiseksi. 4 LEIRIN VAPAA-AIKA JA OHJELMAT AVAJAISET su Nummela, Hiidenkirnun ulkokentällä klo Leirin avajaiset pidetään leirin avajaispäivänä. Liikennemäärä tulee olemaan suuri (arvio ajoneuvoa) leirin muihin tapahtumiin verrattuna, mutta tapahtuma järjestetään alueella, joka on tarkoitettu yleisötapahtumia varten ja jonka liikennejärjestelyt ja paikoitustilat on suunniteltu vastaavia tapahtumia varten. pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille. Huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. DISCO ke klo Pappilanpellon koululla Disko on tarkoitettu vain leirille osallistuville vuotiaille nuorille sekä erikseen sovitusti leirin ulkopuolisille henkilöille esim. järjestävien seurojen joukkueiden junioripelaajille (alle 14-v.). Ohjelmassa dj-musiikkia ja paikalla mahdollisuus ostaa makeisia ja virvoitusjuomia (ei alkoholin myyntiä). Osallistujia arviolta 1000 henkilöä (kaikki eivät halua discoon). 20 henkilöä järjestyksen seurantaan ja ohjaukseen leirinjärjestäjän puolesta, lisäksi jokaisesta joukkueesta(joukkue= noin 12 henkilöä) velvoitetaan osallistumaan 1-2 aikuista valvontatehtäviin diskoon. Ensiapuvalmius: 6 ensiapuryhmään nimettyä henkilöä + perusensiaputarvikkeet, ensiapupiste, keltaiset tunnisteliivit Poliisin määräyksen mukaisesti diskossa on 5 järjestyksenvalvojakoulutuksen suorittanutta henkilöä. Järjestyksen valvojina toimivien henkilöiden tiedot toimitetaan poliisille mennessä. huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. Pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille lupa yleisötilaisuuden järjestämisestä toimitetaan poliisille (liite 12) pelastussuunnitelma Pelastuslaitokselle (liite 13)

11 11 ohjeet hätäilmoituksen tekemisestä, yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta esille diskon kioskiin (liite 14). LEIRIN ARVO-OTTELUT Itä - Länsi -ottelut: ke klo Nummela, Hiidenkirnu osallistujamäärän arvio yleisöineen kentän ja liikkumisen suhteen turvallisuusolosuhteet kuten yllä kenttä- ja liikkumisen turvallisuudesta on kuvattu. Ensiapuryhmä: 4 henkilöä + perusensiaputarvikkeet, ensiapupiste, keltaiset tunnisteliivit. huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. Pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille Vapaa-aika: liikuntaharjoittelua saa tapahtua vain sille varatulla paikalla, pesäpalloa harjoitellessa käytettävä pelien tapaan pesäpallokypärää. koulujen järjestyssäännöt voimassa (esimerkiksi ikkunoista liikkuminen ja käytävillä juokseminen sekä sisätiloissa pelaaminen ovat kiellettyjä). vahingoittavat esineet takavarikoidaan. Jos henkilö ei vapaaehtoisesti luovuta vahingoittavaa esinettä leiriorganisaatioon kuuluvan henkilön pyynnöstä, pyydetään tarvittaessa poliisi avuksi. Alkoholin ja päihteiden käyttö: a) leiriläiset: Uskomme, että pelaajien osalta päihteiden käyttö ei tule olemaan ongelma. Mahdollisen ongelman tullessa esiin ilmoitamme heti kyseisen pelaajan kotiin ja seuralle sekä toimitamme pelaajan turvalliselle kotimatkalle tai ryhdymme muihin pelaajan hyvinvoinnin kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. b) Valmentajat/joukkueen valvojat: Lasten leirillä ei kenenkään ohjaajan tule olla tekemisissä päihdeaineiden kanssa, vaan hänen tulee toimia rehtinä, reippaana ja raittiina lasten ohjaajana. Mikäli leirillä oleva ohjaaja tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyttä henkilöä pyydetään poistumaan leirialueelta (majoitustila, kenttä), ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja teemme kir-

12 12 jallisen ilmoituksen sekä seurajohdolle että Nuorisopesikselle. Rikkeen toistuessa pyydämme henkilöä jättämään leirin. c) leiriorganisaatio ja talkooväki: Leiriä järjestävä väki on omissa pelisäännöissään sitoutunut päihteettömään leiriviikkoon. Mahdolliset ongelmatapaukset käsitellään erikseen johtoryhmässä. Mikäli leiriä järjestävä henkilö tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja rikkeen toistuessa pyydämme henkilöä jättämään leirin d) vanhemmat: mahdolliset päihteiden alaiset olevat henkilöt tullaan ohjaamaan pois leirialueelta eli kentiltä ja majoituskouluilta. e) tuomarit: Mikäli leirillä oleva nuorisotuomari tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, pidämme puhuttelun ja teemme ilmoituksen sekä kotiin että kirjallisesti Nuorisopesikselle ja samalla poistamme ko. tuomarin leiriltä. Mikäli leirillä oleva tuomaritarkkailija tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja teemme kirjallisen ilmoituksen sekä tuomarikouluttajalle että Nuorisopesikselle. Rikkeen toistuessa poistamme ko. tarkkailijan leiriltä. Tupakointi leirin kentillä ja majoituskouluissa on ehdottomasti kielletty. Leirin järjestäjä kannustaa kaikkia savuttomuuteen leirin aikana. 5 ENSIAPUVALMIUS Tapaturmia ja sairastumisia voi sattua harjoitus- tai pelitilanteissa (ruhje, luunmurtuma, auringonpistos yms.). Tällöin yleensä on kyseessä yksittäisen henkilön loukkaantuminen tai sairastuminen. Järjestäessämme vuonna 2009 vastaavanlaisen suurleirin, siellä tapahtui 12 pientä tapaturmaa pelitilanteessa.

13 13 Jokaisella joukkueella on mukanaan ensiapulaukku. Ensiapulaukun vähimmäissisältöön kuuluvat kylmäpussi, haavanpuhdistusainetta sekä haavan sidontavälineet/laastaria, sakset ja särkylääkettä. Ne vahingot, joita ei näillä välineillä pystytä hoitamaan, vaativat yhteyttä terveydenhuoltoon. On toivottavaa, että jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi ensiapukurssin suorittanut henkilö. Leiriorganisaatio järjestää ensiapukoulutuksen talkooväelle 7.6 ja Valmentaja/joukkueenjohtaja/joukkueen kanssa yöpyvä huoltaja perehtyy ennakkoon, onko pelaajilla mahdollisesti allergioita (esim. hyönteisen pistoksiin ja ruokaaineisiin liittyen) ja muita sairauksia (esim. diabetes, keliakia, astma), jotka voivat aiheuttaa oireita tai ongelmia leirin aikana. Leirille ilmoittautumisen yhdessä em. allergiat ja muut sairaudet on kysytty suoraan leiriläiseltä/vanhemmilta. Ennen leirin alkua leirin ensiapu-organisaatio tutustuu kerättyyn tietoon ja arvioi uudelleen leirille suunnitellun ensiapuvalmiuden. Leirillä voi samanaikaisesti sairastua useampi henkilö esim. vatsatautiin tai muuhun epidemiaan. Silloin on tärkeää mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttumista muihin. Jokaiselle majoituskoululla pyritään varaamaan yksi huone ns. eristyshuoneeksi. Sairastumistapauksessa on hyvä olla yhdessä ensiapupäivystäjään (liite 8). Yleinen siisteys on tärkeää. Leiriläisiä kannustetaan ja muistutetaan pesemään kätensä riittävän usein ja että juomapullot tiskataan aina käytön jälkeen. Leirillä kesäpäivän lämpötila saattaa nousta hyvinkin korkeaksi. Leiriläisiä kannustetaan ja muistutetaan, että jokainen pelaaja juo riittävän paljon nestettä päivän aikana, mieluummin vettä kuin virvoitusjuomia tai mehua. Aurinkoisella säällä tulee suojautua myös polttavalta auringolta esimerkiksi lippiksellä. Leirillä päivystää ensiapuryhmä (liite 8), jolta saa ohjeita ja apua ensiapua vaativissa tilanteissa. Joukkueiden valvojat vastaavat pelitapahtumissa mahdollisesti sattuvista pienistä tapaturmista. Mahdollisia tapaturmia ja sairauskohtauksia ennakoiden on tehty leirin ensiapuohjeet Nummelan sairaalan henkilökunnan avulla (liite 9). Leirillä tapahtuneista pienemmistäkin tapaturmista ja sairastumisista pyydetään jättämään leirinjärjestäjälle ilmoitus (liite 10) majoitusvalvojalta saatavalla lomakkeella. Ensiapuryhmä omalta osaltaan tekee ilmoituksen toimenpiteitä vaatineista

14 14 tilanteista samalla lomakkeella. Tarkoituksena on ilmoitusten pohjalta arvioida vastaavien tilanteiden ennakoinnin tarvetta ja ryhtyä tarvittavin toimenpiteisiin tilanteiden uusiutumisen estämiseksi. Ilmoitukset käsittelee leirin turvallisuuspäällikkö leirin turvallisuustiedottamisen periaatteiden mukaisesti (kappale 8). Nummelan terveyskeskusta informoidaan pesäpalloleiristä. Pelastusviranomaisia informoidaan leiristä. 6 TURVALLISUUSJÄRJESTYS Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, on organisaatiossa sovittu seuraavasta hoito- ja/tai toimenpidejärjestyksestä. Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys (lapset ensin). Seuraavaksi varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (kentät, rakennukset, autot yms.). Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen. Näin toimien varmistamme myös organisaation ja lajin maineen säilymisen hyvänä. 7 TOIMINTAOHJEITA VAARATILANTEISIIN Leiriorganisaation ja talkooväen käyttämä väkivalta tai uhkaus ei missään tilanteessa ole hyväksyttävää (paitsi itsepuolustukseksi) eikä se toimi hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille. TILANNE TOIMIN ITSE APUA Tilanne rauhoittunut HÄIRINTÄ Pyydä toinen henkilö tuek- Ilmoitus puhelimitse leirin Joku pyrkii häiritsemään sesi. poliisi 112 johtajalle, joka vie tilan- leiritapahtumaa Rauhoita tilannetta puhu- teen leiriorganisaation kä- malla. sittelyyn ja arvioi toimen- Pyydä häirikkö poistumaan piteet leirin kannalta. alueelta. TULIPALO,KAASUVAARA Varmista ihmisten turvalli- Ilmoitus puhelimitse leirin Ihmisen fyysinen turvalli- suus evakuoimalla (liite 2) palokunta 112 johtajalle. Hän vie tilan- suus on uhattuna Jos mahdollista, käynnistä Toimi hälytyskes- teen leiriorganisaation ja alkusammutus. kuksen ohjeiden tarvittaessa viranomaisten Toimi ja puhu rauhallisesti mukaan. käsittelyyn jatkotoimenpi- ja selkeästi. Korota ääntä- teiden suunnittelemiseksi

15 15 si. Huolehdi myös omasta leirin kannalta. turvallisuudestasi. MUU TURVALLISUUSUHKA esim. pommiuhkaus Yritä selvittää keskustelemalla tarkennus uhkauksesta. Varmista ihmisten turvallisuus evakuoimalla (liite 2, majoitusvalvojan lokikirja) p. 112 Toimi hälytyskeskuksen ohjeiden mukaan Ilmoitus puhelimitse leirin johtajalle, joka vie tilanteen leiriorganisaation ja tarvittaessa viranomaisten käsittelyyn jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi leirin kannalta. SAIRAUSKOHTAUS TAI Ensiapuohjeet (liite 9). Ilmoitus puhelimitse leirin VAKAVA TAPATURMA Pyydä lähellä olevia ihmisiä avuksi. Turvaa elimistön perustoiminnot p. 112 Toimi hälytyskeskuksen ohjeiden mukaan johtajalle, joka vie tilanteen leiriorganisaation ja tarvittaessa viranomaisten käsittelyyn jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi leirin kannalta. 8 TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT) Ennen leiriä Joukkueen tiedot -lomakkeen palautuksen yhteydessä noin kuukausi ennen leiriä on kysytty joukkueen jäsenten allergiat ja sairaudet, jotka olisi tärkeää huomioida leirin ensiapuvalmiuden suunnittelussa. Samalla on tiedotettu, että jokaisella joukkueella tulee olla omat ensiapuvarusteet mukanaan. Leirin nettisivuilla julkaistaan tämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma ja leirilehdessä julkaistaan tiedotteet turvallisuudesta ja leirin ensiapupäivystyksestä keskeisten ohjeiden kera (liite 11) Leirin aikana Leirille ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen valvoja vastaanottaa majoitusturvallisuus- ja ensiaputiedotteen (liite 11). Ennaltaehkäisevät turvallisuusinfot valmentajien ja tuomareiden infoissa sisältäen mm. liikenne- ja kenttäturvallisuusohjeet (liite 7). Jos jotain tapahtuu Pikku juttu : Pikku juttu on sisäinen asia, jotain, joka on sattunut joukkueelle ja josta ei ole aiheutunut vakavaa henkilövahinkoa, jonka hoitamiseksi ei ole tarvetta terveyden-

16 16 huollon apuun. Tällaisia asioita voivat olla esim. kompastuminen ilman isompaa fyysistä tai psyykkistä haittaa tai vammaa. Tällöin asiasta ilmoitetaan kirjallisesti leirin turvallisuuspäällikölle majoituskoulun valvojan kautta (liite 10). Läheltä piti Läheltä piti luokitellaan tapaus, jossa olisi ollut mahdollisuus henkilö tai muuhun vakavaan vahinkoon mahdollisuus. Tällöin asiasta ilmoitetaan kirjallisesti leirin turvallisuuspäällikölle majoituskoulun valvojan kautta (liite 10). Tarvittavan ilmoituksen asiaan liittyville viranomaisille tekee leirin turvallisuuspäällikkö yhdessä leirin johtajan kanssa. Vakava asia : Vakavaksi asiaksi luokitellaan asia, jossa on syntynyt henkilövahinkoja tai on ollut vaara vakavan henkilövahingon syntymiseen esim. liikenneonnettomuus. Vakavaksi luokitellaan myös sairauskohtaus tai kuolemantapaus leirillä. Havainto vakavasta tilanteesta on ilmoitettava välittömästi leirinjohtajalle puhelimitse (yhteystiedot kappale 10). Leirin johtaja tiedottaa tapahtuneesta loukkaantuneen tai osallisen henkilön vanhemmille, muille leiriläisille, turvallisuuspäällikölle ja viranomaisille. Leirin johtaja tiedottaa asian tarvittaessa medialle. Leiriläisten tiedottamisessa käytetään tekstiviestiä, jotka lähettää leirin tiedotusvastaava tai muu hänen osoittama henkilö. Tarkemmin aiheesta leirin viestintäsuunnitelmassa. Kriisi : Kriisiksi luokitellaan asia, jossa useamman henkilön turvallisuus on ollut vaarassa tai vakavia henkilövahinkoja on sattunut. Havainto vakavasta tilanteesta on ilmoitettava välittömästi leirin johtajalle puhelimitse. Vastuu tilanteen tiedottamisesta on leiriorganisaation johtajalla. Leirin johtaja ilmoittaa tapahtuneesta loukkaantuneiden tai osallisten henkilöiden vanhemmille, muille leiriläisille, turvallisuuspäällikölle ja viranomaisille. Leirin johtaja tiedottaa asian tarvittaessa medialle.

17 17 Leiriläisten tiedottamisessa käytetään tekstiviestiä, jotka lähettää leirin tiedotusvastaava tai muu hänen osoittama henkilö. Tarkemmin aiheesta leirin viestintäsuunnitelmassa. 9 MUUTA Joukkueen huoltajalla tulee olla oman joukkueensa yhteystiedot seuraavasti: pelaajien puhelinnumerot vanhempien puhelinnumerot Yhteystietoja tarvitaan esim. jos edellä kuvattujen tilanteiden johdosta tarvitaan yhteys leiriläisen vanhempiin. Yhteystietoja ei luovuteta muiden kuin leiriorganisaation tai viranomaisten käyttöön. 10 YHTEYSTIETOJA Turvallisuusviranomaiset Hätänumero 112 (ambulanssi, poliisi, palolaitos) Myrkytystietokeskus Nummelan terveysasema: Leirin yhteystietoja 1. leirin johtaja Pekka Salonen p turvallisuuspäällikkö Pekka Salonen p ensiapupäällikkö Jose Pyrylä p tiedotuspäällikkö Elina Lähteenmäki p kenttäpäällikkö Esa Lehtiranta p kuljetuspäällikkö Pekka Vesterlund p oheisohjelmapäällikkö (avajaiset, leiridisko) Tiia Kantanen p majoituspäällikkö Johanna Lindholm p

18 18 11 LIITTEET 1. Kartat leirialueelta, majoituskoulut ja kentät Kartat_majoitus ja kentat_ ppt 2. Majoitustilan valvojan lokikirja (sis. Turvallisuusohjeet, evakuointiohjeet, yhteystiedot ym) 3. Majoitustilan turvallisuusohjeet joukkueille (joukkueen valvoja ottaa vastaan, kuittaa allekirjoituksellaan, käy läpi joukkueen kanssa) Ohje majoitustilan oveen. 4. Majoittuneiden nimilista, valvojan yhteystiedot. 5. EA-ohje ruokalaan: tukehtumisen varalle 6. Kentän turvallisuusohjeet kioskiin (tai kirjurille, jos ei ole kioskia) (sis. Ohjeet hälytyksen tekemistä varten, osoite, EA- ohjeet, päivystysajat + puh, kenttävastaavan yhteystiedot) 7. Kenttäturvallisuusohje tuomari- ja valmentajainfoon sekä leirilehteen. Sisältää myös kannustuksen liikenneturvallisuudesta huolehtimiseen. 8. Leirin ensiapupäivystyksen aikataulu ja yhteystiedot 9. Ensiapuohjeet 10. Ilmoitus leirillä tapahtuneesta tapaturmasta tai sairastumisesta (ensiapuryhmän ja majoitusvalvojan kansioon) 11. Ennen leiriä julkaistu info turvallisuudesta ja ensiapuvalmiudesta (leirilehti) 12. Ilmoitus poliisille diskon järjestämisestä 13. Diskon pelastussuunnitelma (ei erillistä, ks. s ) 14. Hätätilanne -ohjeet diskon kioskeihin

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Kymen Golf ry:n toiminnan. Suunnitelman päätavoitteita ovat häiriöiden ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Taekwon-Do Akatemian open värivöiden kilpailu. Vastuujohtaja: Heikki Riekki 040 544 9243. Turvallisuusvastaava: Jussi Peltola 040 7635 412

Taekwon-Do Akatemian open värivöiden kilpailu. Vastuujohtaja: Heikki Riekki 040 544 9243. Turvallisuusvastaava: Jussi Peltola 040 7635 412 TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-Do Akatemian open värivöiden kilpailu noin 150 osallistujaa Ajankohta: 26.1.2008 kello 8.30 17.00 Tapahtumapaikka: Rajakylän koulun urheiluhalli

Lisätiedot

KYMEN GOLF TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KYMEN GOLF TURVALLISUUSSUUNNITELMA KYMEN GOLF TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Kymen Golf ry:n toiminnan. Suunnitelman päätavoitteena on tapahtuneen häiriön tai onnettomuuden

Lisätiedot

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 1 Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 9.6.2015 Turvallisuusvastaava Juha Huttunen 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi 3

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi. 3 2.1 Häiriökäyttäytyminen 3 2.2 Tulipalo 3 2.3 Muita majoituskouluihin kohdistuvia

Lisätiedot

Pallokerho Keski-Uusimaa TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Pallokerho Keski-Uusimaa TURVALLISUUSSUUNNITELMA Pallokerho Keski-Uusimaa TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisa llysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma... 3 1.1. Turvallisuussuunnitelman kohteet... 3 1.1.1. Pelaajat... 3 1.1.2. Ottelun toimihenkilöt, tuomarit,

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Kymen Golf ry:n toiminnan. Suunnitelman päätavoitteita ovat häiriöiden ja onnettomuuksien

Lisätiedot

2. Turvallisuusorganisaatio 2.1 Hallitus Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja.

2. Turvallisuusorganisaatio 2.1 Hallitus Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja. Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym... 1.1.3 Katsojat 1.1.4 Ympäristö.. 2. Turvallisuusorganisaatio

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

POHJANMAAN PESIKSEN TENAVALEIRI SEINÄJOELLA 13.-16.6.2011

POHJANMAAN PESIKSEN TENAVALEIRI SEINÄJOELLA 13.-16.6.2011 POHJANMAAN PESIKSEN TENAVALEIRI SEINÄJOELLA 13.-16.6.2011 Leirikanslia: Marttilan koulu (Kirkkokatu 9) Ilmoittautuminen: maanantaina 13.6. klo 9.30 11.00 leirikansliassa Leiripassit á 68 maksetaan etukäteen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa Pelastussuunnitelma 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Maakuntaviestin toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TAPAHTUMAPAIKKA TUPLAJÄÄT OY, Tietäjäntie 2, 70900 Toivala sekä Kuopion kaupungin jäähallit Niiralassa ja Lippumäessä AIKA JÄÄKIEKKOKAUSI 2013-2014 TAPAHTUMA JÄRJESTÄJÄ

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA JALKAPALLOJAOSTO

TURVALLISUUSSUUNNITELMA JALKAPALLOJAOSTO TURVALLISUUSSUUNNITELMA JALKAPALLOJAOSTO Sisällysluettelo 1.Turvallisuussuunnitelma 1.1. Turvallisuussuunnitelman kohteet 1.1.1. Pelaajat 1.1.2. Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, yms. 1.1.3. Katsojat 1.1.4.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä turvallisuudesta... 3 Turvallisuussuunnitelman tavoite... 3 Vastuut ja velvollisuudet FB Factorissa...

Sisällysluettelo Yleistä turvallisuudesta... 3 Turvallisuussuunnitelman tavoite... 3 Vastuut ja velvollisuudet FB Factorissa... Sisällysluettelo Yleistä turvallisuudesta... 3 Turvallisuussuunnitelman tavoite... 3 Vastuut ja velvollisuudet FB Factorissa... 3 FB Factorin turvallisuusvastaava... 3 Mahdolliset uhat... 4 Tulipalo, vesivahinko

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Kempeleen Kirin TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 Pesäpallojaosto

Kempeleen Kirin TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 Pesäpallojaosto Kempeleen Kirin TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 Pesäpallojaosto Sisältö 1. Turvallisuussuunnitelma Kempeleen Kirissä... 4 2. Turvallisuusorganisaatio... 5 2.1. Johtoryhmä... 5 2.2. Kempeleen Kirin pesäpallojaoston

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue

PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue PELASTUSSUUNNITELMA Yleisjärjestelyt: PELASTUSSUUNNITELMA KISAKYLÄ JA LEIRINTÄALUE Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue uimahallin vieressä. Kisakylän info on Syreenin

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00 Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00 Iso tapahtuma! 850 joukkuetta, 6538 passia 300 pelikenttää, n. 5000 peliä 100 000

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) 1.4

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalin seuraseminaari 28.4.2012 Helsinki Turvallisuuspäällikkö Juha Karjalainen Suomen Palloliitto 1 Sisältö Turvallisuuden peruskäsitteitä Keskeinen lainsäädäntö

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat 1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen am-sprinttisuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoimet AM-hiihtosuunnistuskilpailut Oulun piirin KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 16.9.2014 Oulurastit 16.9.2014 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot

Tokion Suomi-koulun turvallisuussuunnitelma

Tokion Suomi-koulun turvallisuussuunnitelma Tokion Suomi-koulun turvallisuussuunnitelma Tokyo International School 2-13-6 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047 Tel: 81-3-5484-1160 UHKATILANTEET JA TOIMINTA Tokion Suomi-koulun turvallisuussuunnitelmaan

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET Alueellinen 24h-päivystysharjoitus 17.6.-18.6.2017 Sisällys: Esittely Aikataulut Alueet Potilaat Turvallisuus Toimintaohjeet Harjoitusryhmille Maalirymille Yhteystiedot 3

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

1. Pelastuslain ja asetuksen velvoitteet

1. Pelastuslain ja asetuksen velvoitteet Turvallisuusasiakirja Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa :n jäseniä ja toimijoita varautumisessa seuran toimintaan liittyvissä tapahtumissa erilaisiin vaaratilanteisiin ja toimimaan niissä

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA

PELASTUSSUUNNITELMA 19.-22.7.2016 PELASTUSSUUNNITELMA 1.7.2016 Turvallisuuspäällikkö Harri Huumo Sisällysluettelo 1. Pelastussuunnitelman tavoite... 3 2. Mahdolliset uhat... 3 3. Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa...

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry. Turvalisuusohjesääntö

Oulun Naisfutis ry. Turvalisuusohjesääntö Oulun Naisfutis ry Turvalisuusohjesääntö 2015 Sisällysluettelo Lääkintähuolto...3 Matkustaminen...3 Harjoitus- ja pelitapahtumat...4 Edustusjoukkueen pelit...4 Lisäaineisto...6 Liitteet...6 Lähdeaineisto...6

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Alueen Oravapolkuviestit (AOV-viestit) Gesterbyn koululla Kirkkonummella

Pelastussuunnitelma Alueen Oravapolkuviestit (AOV-viestit) Gesterbyn koululla Kirkkonummella Pelastussuunnitelma Alueen Oravapolkuviestit (AOV-viestit) 22.5.2017 Gesterbyn koululla Kirkkonummella 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata AOV-viestit tapahtuman toteuttamisesta

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat

Tikkurilan Naisvoimistelijat Tikkurilan Naisvoimistelijat 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Tikkurilan Naisvoimistelijoiden toiminnan. Suunnitelman päätavoitteena

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

32. RANTALAKEUS-TURNAUS 17.-19.1.2014 TURNAUSINFO TERVETULOA RANTALAKEUS-TURNAUKSEEN 2014!

32. RANTALAKEUS-TURNAUS 17.-19.1.2014 TURNAUSINFO TERVETULOA RANTALAKEUS-TURNAUKSEEN 2014! TURNAUSINFO TERVETULOA RANTALAKEUS-TURNAUKSEEN 2014! Osoitteet Kempelehalli Koulutie 3 Oulunsalon liikuntakeskus Tuohikuja 6 Pitkäkankaan koulu Opintie 6 Pysäköinti Kempele Kempelehallin yhteydessä on

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014 SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014 Leiri alkaa perjanitaina 5.9. klo 17:00 ja loppuu sunnuntaina 7.9. noin klo 13:30. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138, 31370

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2015

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2015 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 21.- 23.08. HNMKY Seuraleiri 21.-23.08. Kisakallion seuraleirikirje Seuramme lähtee jälleen avaamaan kautta seuraleirille. Leiri järjestetään jälleen Lohjan Kisakalliossa. Seuraleirille

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma 2015 Turvallisuussuunnitelma 1. Turvallisuussuunnitelma Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Nokian Palloseura ry:n toiminnan. Tällä suunnitelmalla Nokian Palloseura ry pyrkii ennalta ehkäisemään

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

SALIBANDY NAANTALI RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 2013

SALIBANDY NAANTALI RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 2013 SALIBANDY NAANTALI RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 2013 Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa SB Naantalin jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa erilaisiin vaaratilanteisiin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti SPR:n Turvapassi-koulutus Turvapassi-koulutus Yksi työpäivä

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen Sarjamanuaali Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen PELIASUT Molemmat joukkueet huolehtivat, että peliasut ovat asiallisessa

Lisätiedot

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 26042016 KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS ( JA VÄHÄN MIKKELINKIN ;-)) KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 7.5.2016 PIEKSÄMÄELLÄ PÄIVÄN YLEINEN AIKATAULU 10.00-10.20 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TENAVALEIRI2013 INFOLEHTI

TENAVALEIRI2013 INFOLEHTI TENAVALEIRI2013 INFOLEHTI Sisällysluettelo Leirijohtajan tervehdys... 1 Leiriorganisaatio... 2 Muita tarpeellisia numeroita:... 2 Leirin runko ohjelma... 3 Saapuminen leirille... 4 Tulospalvelu ja järjestelyvuorot...

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Tämä turvallisuussuunnitelma on hyväksytty Koivukylän Palloseura ry:n hallituksen kokouksessa 10.12.2013 ja se astuu voimaan välittömästi.

Tämä turvallisuussuunnitelma on hyväksytty Koivukylän Palloseura ry:n hallituksen kokouksessa 10.12.2013 ja se astuu voimaan välittömästi. Koivukylän Palloseura ry / KoiPS Tekonurmi Oy TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tämä turvallisuussuunnitelma on hyväksytty Koivukylän Palloseura ry:n hallituksen kokouksessa 10.12.2013 ja se astuu voimaan välittömästi.

Lisätiedot

POWER CUP 2015 INFOPAKETTI

POWER CUP 2015 INFOPAKETTI POWER CUP 2015 INFOPAKETTI JyLe lähtee Vaasan Power Cupiin 14 joukkueen voimin. Tähän infopakettiin on koottu tärkeimmät ajat, paikat ja yhteystiedot sekä listattu yleisiä ohjeita turnausta varten. Viimehetken

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Lehmo Balls -96 ry (LeBa -96)

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Lehmo Balls -96 ry (LeBa -96) Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Lehmo Balls -96 ry (LeBa -96) Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite...2 2. Turvallisuusorganisaatio...2 2.1 Johtokunta...2 2.2 LeBa -96:n turvallisuusvastaava...2

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT Tilaisuuden nimi: Fin 5 Suunnistusviikko 9. 14.7.2012 Tilaisuuden järjestäjä: Teuvan Rivakka, Suunta Jurva ja Närpes

Lisätiedot

SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Järjestäjä: Kuusankosken Urheiluseura r.y. Tilaisuus Aluemestaruus suunnistuskilpailut, pitkä matka ja viesti Tapahtuma-aika 16.-17.8.2008 klo 10

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET Tilaisuuden nimi Suunnistuksen keskimatkan AM-kilpailu Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin,

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

LEIRILÄISTEN UNELMIEN LIIKUNTATUOKIO

LEIRILÄISTEN UNELMIEN LIIKUNTATUOKIO 4 LEIRILÄISTEN UNELMIEN LIIKUNTATUOKIO Tänä vuonna leirillä kuunnellaan tavallista enemmän lasten liikuntaunelmia. Talvileirillä keräsimme lapsilta toiveita ja niiden pohjalta muun muassa leirin lajivalikoimaan

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat!

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! Olette ilmoittaneet nuorenne rippikouluun. Rippikoulun osana on leirijakso, jonka pitopaikkoina ovat pääasiassa seurakuntayhtymän omat leirikeskukset Heinänokka

Lisätiedot

F.C. KASIYSI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2017

F.C. KASIYSI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2017 F.C. KASIYSI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma... 5 1.1. Turvallisuussuunnitelman kohteet... 5 1.1.1. Pelaajat... 5 1.1.2. Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, yms....

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Uusimaa-rastit Keinukalliossa 21.5.2015 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Keravan Urheilijat ry; Metsolantie 4; 04200 KERAVA; keu@keravanurheilijat.fi;

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot