PESÄPALLON TENAVALEIRI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PESÄPALLON TENAVALEIRI 2013"

Transkriptio

1 TURVALLISUUS - PELASTUSSUUNNITELMA PESÄPALLON TENAVALEIRI Vihti Etelän Pesis Vihdin Pallo

2 2 1. YLEISTÄ LEIRISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE MAJOITUS, RUOKAILU, KENTÄT, KULJETUKSET JA LIIKENNE VAPAA-AIKA JA OHJELMAT (avajaset, disko, ottelut) ENSIAPUVALMIUS TURVALLISUUSJÄRJESTYS TOIMINTAOHJEITA VAARATILANTEISIIN TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT) MUUTA YHTEYSTIETOJA LIITTEET

3 3 1 YLEISTÄ LEIRISTÄ Vuotuinen Tenavaleiri järjestetään Vihdin kunnan alueella. Leirin järjestävät yhteistyössä Etelän Pesis ja Vihdin Pallo. Leirille tulee 91 E-ikäistä(11-12 vuotiaat) joukkuetta, mikä tarkoittaa n pelaajaa, valmentajaa ja huoltajaa eri puolilta Suomea sekä noin 100 nuorta tuomarileiriläistä. Kannustusjoukot mukaan laskettuna leirialueelle odotetaan saapuvan pesisihmistä. 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE Nykyinen pelastuslaki ja asetus tulivat voimaan Pelastuslaista ja asetuksesta aiheutuu velvoitteita erilaisten tapahtumien järjestäjille. Lain 8 ja 9 pykälä velvoittaa myös rakennuksien ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestäjää varautumaan onnettomuuksiin ja laatimaan pelastussuunnitelman. Tällä suunnitelmalla Tenavaleirin organisaatio pyrkii sekä ennalta ehkäisemään eitoivottuja tapahtumia että niiden sattuessa hallitusti ja nopeasti selvittämään ne. Tässä onnistuminen edellyttää organisaatiolta monella tavalla ennakkoon varautumista. Tärkeää on oikea suhtautuminen organisaatiossa vaaratilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin. Tämän suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa turvallinen leiri kaikille osallistujille pelaajat, tuomarit, valmentajat, talkoolaiset ja yleisö. Leiriturvallisuuden toteutuessa pidetään myös yllä positiivista mielikuvaa lajista. Jos vaaratilanteita syntyy, antaa tämä suunnitelma ohjeita toiminnasta eri tilanteissa. Suunnitelma on apuväline ja tuki; tärkeintä on säilyttää maltti ja käyttää ns. maalaisjärkeä. Kun jotain on sattunut ja tilanteesta selvitty, on tapahtuneen jälkihoito tärkeää. Tämä pitää sisällään mm. tilanteesta raportoinnin eri tahoille ja tilanteesta oppimisen kokemusten perusteella. Tämä turvallisuussuunnitelma on tehty hyödyntäen Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ammattitaitoa (www.lup.fi).

4 4 3 MAJOITUS, RUOKAILU, KENTÄT, KULJETUKSET JA LIIKENNE MAJOITUS Taulukko 1. Majoituskoulut (päivitetty ) Majoitustiloina Majoittu- Kiinteis- Leirin aikana ma- Majoituskoulu Osoite liikuntasali, luokat, muut sa- vien määrä max n. tössä turv.suun joitusvastuu lit/salit 1 Kuoppanummen koulu Kuoppanummentie 18, Nummela 10 majoitustilaa 150 On Päivi Vänttinen Nummelanharjun koulu Hiidenvedentie 3, 18 majoitustilaa 270 On Johanna Lindholm Nummela Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 11 majoitustilaa 180 On Kai Lehtiranta Nummela Ojakkalan koulu 5 Huhmarnummen ala-aste 6 Pappilanpellon koulu 7 Vihdin yhteiskoulu 8 Nummelan koulu: parakit Nummitie 21, Ojakkala Pihtisillantie 303, Huhmari Kirkkojärventie, Vihti kk Nietoinkuja 1, Vihti kk Väinämöisentie 9 Nummela 18 majoitustilaa 270 On Pekka Salonen majoitustilaa 180 On Tiina Pyrylä majoitustilaa 180 On Pekka Vesterlund majoitustilaa 165 On Kai Kahilainen majoitustilaa 200 On Pekka Vesterlund Leirijoukkueet ja kunkin joukkueen huoltaja (yli 18-v.) majoittuvat edellä mainituissa kouluissa majoitustarkoitukseen varatuissa luokkahuoneissa tai liikuntasalissa tai muissa tiloissa (yhteensä 107 majoitustilaa) (Liite 1: kartta leirialueesta). Majoitettavien henkilöiden määrä on maksimissaan yhteensä 1600 henkilöä. Muualla koulujen alueella ei ole majoittuminen sallittua. Piha-alueelle ja kentille tai niiden läheisyyteen majoittuminen on kielletty. Leiriorganisaation majoitusryhmä on tutustunut ennakolta majoitustiloina käytettävien kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmiin. Tilojen turvallisuusolosuhteet tarkiste-

5 5 taan vielä ennen käyttöönottoa ja olosuhteiden turvallisuutta arvioidaan ja tarvittaessa parannetaan jatkuvasti leirin aikana. Turvallisuusarvioinnissa apuna on Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos. Kunkin koulun omaa pelastussuunnitelmaa käytetään koulukohtaisten ohjeiden tekemiseen leirin tarpeisiin. Koulujen yleisturvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan haltija (Vihdin kunta). Leiriorganisaatio tarkistaa joukkueiden turvallisuuden takaamiseksi kyseiset tilat ennen leirin alkua paloviranomaisen vaatimalla tavalla; tarkastuksessa on mukana mahdollisesti myös kiinteistön haltijan edustaja (n. viikko ennen leirin alkua). Tarvittaessa tilojen omistajalle huomautetaan epäkohdista sekä ennen tilojen käyttöönottoa että tarpeen vaatiessa myös leirin aikana. Tarkistettavia kohteita ovat esim. varauloskäytävät, palonilmaisimet ja alkusammutustarvikkeiden olemassaolo. Majoituspaikat varustetaan pelastusviranomaisen määräämällä palon ilmaisulaitteilla. Leiriorganisaatio asentaa tiloihin palon ilmaisulaitteet ennen majoituksen alkua, mikäli niitä ei tiloissa ole tilojen haltijan puolesta. Kouluilla on ympärivuorokautinen valvonta leirijärjestäjien taholta. Yövalvonnassa on vähintään kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on täysikäinen. Koululla olevassa valvojan tilassa on kansio, jossa on leirin turvallisuussuunnitelma, kyseisen koulun turvallisuussuunnitelma ja erilliset koulukohtaiset ja helppolukuiset ohjeet hätätilanteita varten. Valvojan tehtäviin kuuluu myös lokikirjan ylläpitäminen (liite2). Päiväaikaan pelien ollessa käynnissä majoituskoululla sisätiloissa liikkuminen pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Majoitustilojen ovet pidetään päivällä suljettuina. Majoituskoulun valvoja tarkistaa, että tilaan pyrkivä henkilö on nimetty majoitustilan henkilölistalla. Kaikkia majoitukseen käytettäviä tiloja ei ole mahdollista lukita, siksi leiriläisiä on ennakkoon ohjattu jättämään arvoesineet kotiin ja huolehtimaan omaisuudestaan leirin aikana. Joukkueenvalvoja vastaa majoitustilan ikkunoiden ja ovien sulkemisesta tai mahdollisesta lukituksesta, kun joukkue poistuu tilasta. Pelien päätyttyä majoitustila on kunkin joukkueen käytössä ja kukin joukkueenvalvojan huolehtii ja vastaa asianmukaisesta ja turvallisesta käyttäytymisestä majoitusalueella.

6 6 Joukkueiden valmentajien ja valvojien tulee leirin alussa keskustella joukkueen ja leirin yhteisistä peli- ja turvallisuussäännöistä lasten kanssa. Pelaajien ja tuomareiden tulee tietää tarkasti majoituspaikkansa nimi ja osoite, jos he joutuvat tekemään hätäilmoituksen. Majoituspaikalla joukkueenvalvoja varmistaa, että koko joukkue tietää varauloskäyntien sijainnin. Poistumisteiden eteen ei saa kerätä mitään, ei edes tilapäisesti. Jokaisen luokkahuoneen oveen liimataan poistumistiekartta ja joukkueenjohtajalle annetaan evakuointiohjeet. Jokainen joukkue ottaa vastaan oman majoitustilansa leirille tullessa. Joukkueelle nimetty valvoja vahvistaa allekirjoituksellaan saaneensa majoitukseen liittyvät turvallisuusohjeet (liite 3). Samalla valvoja luovuttaa leiriorganisaatiolle valvojan, joukkueenjohtajan ja valmentajan puhelinnumerot. majoittuneiden pelaajien nimet (lomake liite 4). RUOKAILU Leirin ruoka valmistetaan keskitetysti Nummelassa Kuoppanummen koululla. Ruoka valmistetaan ostopalveluna; toiminnan tarjoaja, Vihdin kunta, huolehtii toiminnasta vaatimusten mukaisesti omavalvontasuunnitelman ja elintarvikeasetukset huomioiden. Leiriläiset syövät lämpimän ruuan Kuoppanummen koululla. Aamu- ja iltapalakouluina toimivat Kuoppanummen, Ojakkalan, Huhmarnummen ja Vihdin yhteiskoulut. Ruoan jakelussa on talkooväkeä, jotka toimivat ruokalapäällikön alaisuudessa. Leiriläisten erityisruokavaliot ilmoitetaan pääemännälle leirille ilmoittautumisen yhteydessä, jotta erityistarpeet on huomioitu jo tarvikehankintojen yhteydessä. Riskit keittiössä: Palovammat, liukastumiset, haavat. Keittiössä on ensiapukaappi, jossa on tarvittavat välineet em. tapaturmien ensihoitoon. Tapaturmien ehkäisy: ammattihenkilökunta käyttää uuneja ja patoja. teräaseiden kuten veitsien käytössä noudatetaan erityistä varovaisuutta. koneiden ja leikkureiden käyttö opastetaan jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti. lattiat pidetään puhtaina ja kuivina liukastumisten välttämiseksi.

7 7 työkengät on oltava tilanteeseen sopivat. Ruokasali: lattiat pidetään puhtaina liukastumisten estämiseksi. henkilökunnalla on ohjeet miten toimia, jos jollain ruoka joutuu väärään kurkkuun Kirjallinen ohje laitetaan esille keittiössä (liite 5) vakituisella keittiöhenkilökunnalla on voimassa oleva salmonellatodistus. kaikissa ruuan valmistusvaiheessa kuumentamatonta ruokaa käsitellään käsinein. raaka-aineet ovat ensiluokkaisia. omavalvontanäytteet otetaan mahdollisuuksien mukaan joka ruuasta. erikoisruokavaliot tehdään huolella. KENTÄT Leiriviikon aikana pelataan yhteensä n. 510 pesäpallo-ottelua. Ottelut pelataan 13 kentällä Vihdin kunnan alueella. Taulukko 2. Pelikentät Kentän nimi sijainti osoite 1 Hiidenkirnu: etuosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 2 Hiidenkirnu: keskiosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 3 Hiidenkirnu: takaosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 4 Kuoppanummi Vihti Kuoppanummentie 22, Nummela 5 Ojakkala Vihti Kenttätie 3, Ojakkala 6 Huhmarnummi Vihti Pihtisillantie 303, Huhmari 7 Vihdin kk Vihti Nietoinkuja, Vihti kk 8 Haimoo Vihti Haimoontie 378, Haimoo 9 Enäranta Vihti Härköiläntie, Nummela 10 Lankila Vihti Käppöstie, Nummela 11 Väinämöisentie Vihti Väinämöisentie, Nummela 12 Ratapuisto: etuosa Vihti Enäjärventie, Nummela 13 Ratapuisto: takaosa Vihti Enäjärventie, Nummela

8 8 Kenttien ja kenttäalueiden peruskunnosta ja perusturvallisuudesta vastaa kenttäalueen haltija (Vihdin kunta). Tenavaleirin kenttävastaavat tarkistavat kentät ennen leirin alkua ja poistavat tai ilmoittavat kunnalle mahdollisista turvallisuuspuutteista. Kenttäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa olla asioita, jotka vaarantavat pelaajien tai katsojien turvallisuuden (työmaa, lahoja puita yms.). Jos kenttäalueella toimimista ei pystytä turvaamaan, päättää leirin organisaatio, jatketaanko pelaamista ko. alueella. Leirinjärjestäjä vastaa välittömästi peliin liittyvien toimintojen (lämmittelyt, peli, loppuverryttely) turvallisuudesta esim. kypärän käyttö on pakollista pelin aikana, kenttäalueella pelin aikana liikkuminen sallittu vain pelaajilla ja muilla peliin liittyvillä henkilöillä roolinsa mukaisesti (tuomarit, pelinjohtajat). Autolla, mopolla tms. ajaminen kentälle on kielletty. Leirinjärjestäjä tiedottaa leiriläisille turvallisista kulkuteistä pelialueille ja pysäköintialueille. Pysäköintipaikat pyritään merkitsemään kyltein. Hälytysajoneuvojen pääsy kentille turvataan pitämällä reitit/tiet kentälle avoimina pysäköidyistä autoista. Leirinjärjestäjä huolehtii leirin aikana kenttäalueen soveltuvuudesta turvalliseksi pelialueeksi. Pelialueiden rajat merkataan, peliin liittyvät tarvikkeet esim. etukaari, tulostaulut ym. huolehditaan paikalle hyvissä ajoin ennen pelaamista. Kenttien lanaaminen ja kunnossapito tehdään pelitapahtumien ulkopuolella tai tarvittaessa pelin aikana, jolloin pelialueelta pyydetään pelaajat ym. peliin liittyvät henkilöt poistumaan lanattavan alueen ulkopuolelle. Kenttien kunnossapidosta huolehtii asianmukaisen koulutuksen saanut erikseen kullekin kentälle nimetty henkilö tai ryhmä; työvälineenä käytetään kentän lanaamiseen tarkoitettua työvälinettä. Jokaisella kentällä on kentän kioskissa/toimitsijapisteessä ko. kentän turvallisuusohjeet (liite 6). Jos kioskia ei kentällä ole, ohjeet löytyvät kirjurin kansiosta (toimitsijapiste). Nämä ohjeet sisältävät kyseisen kentän osoitteen, ensiapuohjeet ja tärkeät puhelinnumerot (hälytysnumero, leirin ensiapupäivystys, leirin turvallisuuspäällikkö, leirin johtaja). Leirille ilmoittautumisen yhteydessä on ohjeistettu jokaista joukkuetta huolehtimaan omat ensiaputarvikkeet mukaansa majoitukseen ja peleihin.

9 9 Kenttäturvallisuuteen liittyvät asiat käydään erityisen huolellisesti läpi leirin tuomari- ja valmentajainfossa (liite 7). KULJETUKSET JA LIIKENNE Leiriorganisaatio kannustaa huolehtimaan liikenneturvallisuudesta (liite 7). Valmentaja-, tuomari- ja valvojapalavereissa käydään liikenneturvallisuutta läpi. Lisäksi leirilehdessä muistutetaan aiheesta. Pelaajat Joukkueet itse huolehtivat liikkumisestaan ja tarvittavista kuljetuksista leirin aikana tapahtumasta toiseen. Tuomareiden kuljetukset peleihin on leiriorganisaation toimesta määritelty ennakkoon tuomarileiriläisille. Kuljetuksesta huolehtii tällöin ostopalveluna kuljetusalan yritys. Kaikissa ostopalveluna kuljetukseen käytettävissä ajoneuvoissa on kuljettajan kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen ja kuljetettavien henkilöturvallisuuteen mm. kaikilla kuljetettavilla henkilöillä on oltava turvavyöt kiinnitettyinä kuljetuksen ajan ja kuljettaja vastaa ja huolehtii niiden käyttämisestä ajon aikana. Ajoneuvossa tulee olla tarkoitukseen sopiva ensiapuvälineistö. Ruokakuljetukset Leirin toimintaan liittyvät ruokakuljetukset ruoan valmistuspisteestä ruuanjakelukouluille on erikseen suunniteltu huomioiden hygieniaolosuhteet ja optimaalinen lämpötila ruuan terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta. Kuljetusketju pyritään saamaan mahdollisimman lyhyeksi; katkeamaton ja tarvittava kylmäketju pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa ennen kuljetusta, kuljetuksen aikana ja välittömästi kuljetuksen jälkeen ruokaa siirrettäessä säilytykseen tai tarjoiluun. Tämäkin kuljetuspalvelu ostetaan ulkopuoliselta toimittajalta. Liikkuminen koulualueilla: Koulujen pihoilla erotetaan kävelyyn tarkoitetut reitit autojen kulkureiteistä mahdollisuuksien mukaan. Parkkipaikat merkitään selvästi ja linja-autoille osoitetaan omat helposti ajettavat parkkipaikat. Pysäköintialueilla tarpeetonta oleskelua tulee välttää. Hälytysajoneuvoille jätetään selvät ja vapaat kulkureitit kentille ja majoituskouluille. Pelastusteiden avoinna pysymistä ennakoidaan pysäköintiopasteilla ja leirin

10 10 aikana jokainen talkoolainen seuraa tilannetta ja tarvittaessa ilmoittaa ongelmista leirin turvallisuuspäällikölle. Kouluille, kentille ja keskeisille reiteille asetetaan riittävästi opasteita liikkumisen helpottamiseksi. 4 LEIRIN VAPAA-AIKA JA OHJELMAT AVAJAISET su Nummela, Hiidenkirnun ulkokentällä klo Leirin avajaiset pidetään leirin avajaispäivänä. Liikennemäärä tulee olemaan suuri (arvio ajoneuvoa) leirin muihin tapahtumiin verrattuna, mutta tapahtuma järjestetään alueella, joka on tarkoitettu yleisötapahtumia varten ja jonka liikennejärjestelyt ja paikoitustilat on suunniteltu vastaavia tapahtumia varten. pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille. Huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. DISCO ke klo Pappilanpellon koululla Disko on tarkoitettu vain leirille osallistuville vuotiaille nuorille sekä erikseen sovitusti leirin ulkopuolisille henkilöille esim. järjestävien seurojen joukkueiden junioripelaajille (alle 14-v.). Ohjelmassa dj-musiikkia ja paikalla mahdollisuus ostaa makeisia ja virvoitusjuomia (ei alkoholin myyntiä). Osallistujia arviolta 1000 henkilöä (kaikki eivät halua discoon). 20 henkilöä järjestyksen seurantaan ja ohjaukseen leirinjärjestäjän puolesta, lisäksi jokaisesta joukkueesta(joukkue= noin 12 henkilöä) velvoitetaan osallistumaan 1-2 aikuista valvontatehtäviin diskoon. Ensiapuvalmius: 6 ensiapuryhmään nimettyä henkilöä + perusensiaputarvikkeet, ensiapupiste, keltaiset tunnisteliivit Poliisin määräyksen mukaisesti diskossa on 5 järjestyksenvalvojakoulutuksen suorittanutta henkilöä. Järjestyksen valvojina toimivien henkilöiden tiedot toimitetaan poliisille mennessä. huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. Pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille lupa yleisötilaisuuden järjestämisestä toimitetaan poliisille (liite 12) pelastussuunnitelma Pelastuslaitokselle (liite 13)

11 11 ohjeet hätäilmoituksen tekemisestä, yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta esille diskon kioskiin (liite 14). LEIRIN ARVO-OTTELUT Itä - Länsi -ottelut: ke klo Nummela, Hiidenkirnu osallistujamäärän arvio yleisöineen kentän ja liikkumisen suhteen turvallisuusolosuhteet kuten yllä kenttä- ja liikkumisen turvallisuudesta on kuvattu. Ensiapuryhmä: 4 henkilöä + perusensiaputarvikkeet, ensiapupiste, keltaiset tunnisteliivit. huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. Pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille Vapaa-aika: liikuntaharjoittelua saa tapahtua vain sille varatulla paikalla, pesäpalloa harjoitellessa käytettävä pelien tapaan pesäpallokypärää. koulujen järjestyssäännöt voimassa (esimerkiksi ikkunoista liikkuminen ja käytävillä juokseminen sekä sisätiloissa pelaaminen ovat kiellettyjä). vahingoittavat esineet takavarikoidaan. Jos henkilö ei vapaaehtoisesti luovuta vahingoittavaa esinettä leiriorganisaatioon kuuluvan henkilön pyynnöstä, pyydetään tarvittaessa poliisi avuksi. Alkoholin ja päihteiden käyttö: a) leiriläiset: Uskomme, että pelaajien osalta päihteiden käyttö ei tule olemaan ongelma. Mahdollisen ongelman tullessa esiin ilmoitamme heti kyseisen pelaajan kotiin ja seuralle sekä toimitamme pelaajan turvalliselle kotimatkalle tai ryhdymme muihin pelaajan hyvinvoinnin kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. b) Valmentajat/joukkueen valvojat: Lasten leirillä ei kenenkään ohjaajan tule olla tekemisissä päihdeaineiden kanssa, vaan hänen tulee toimia rehtinä, reippaana ja raittiina lasten ohjaajana. Mikäli leirillä oleva ohjaaja tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyttä henkilöä pyydetään poistumaan leirialueelta (majoitustila, kenttä), ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja teemme kir-

12 12 jallisen ilmoituksen sekä seurajohdolle että Nuorisopesikselle. Rikkeen toistuessa pyydämme henkilöä jättämään leirin. c) leiriorganisaatio ja talkooväki: Leiriä järjestävä väki on omissa pelisäännöissään sitoutunut päihteettömään leiriviikkoon. Mahdolliset ongelmatapaukset käsitellään erikseen johtoryhmässä. Mikäli leiriä järjestävä henkilö tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja rikkeen toistuessa pyydämme henkilöä jättämään leirin d) vanhemmat: mahdolliset päihteiden alaiset olevat henkilöt tullaan ohjaamaan pois leirialueelta eli kentiltä ja majoituskouluilta. e) tuomarit: Mikäli leirillä oleva nuorisotuomari tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, pidämme puhuttelun ja teemme ilmoituksen sekä kotiin että kirjallisesti Nuorisopesikselle ja samalla poistamme ko. tuomarin leiriltä. Mikäli leirillä oleva tuomaritarkkailija tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja teemme kirjallisen ilmoituksen sekä tuomarikouluttajalle että Nuorisopesikselle. Rikkeen toistuessa poistamme ko. tarkkailijan leiriltä. Tupakointi leirin kentillä ja majoituskouluissa on ehdottomasti kielletty. Leirin järjestäjä kannustaa kaikkia savuttomuuteen leirin aikana. 5 ENSIAPUVALMIUS Tapaturmia ja sairastumisia voi sattua harjoitus- tai pelitilanteissa (ruhje, luunmurtuma, auringonpistos yms.). Tällöin yleensä on kyseessä yksittäisen henkilön loukkaantuminen tai sairastuminen. Järjestäessämme vuonna 2009 vastaavanlaisen suurleirin, siellä tapahtui 12 pientä tapaturmaa pelitilanteessa.

13 13 Jokaisella joukkueella on mukanaan ensiapulaukku. Ensiapulaukun vähimmäissisältöön kuuluvat kylmäpussi, haavanpuhdistusainetta sekä haavan sidontavälineet/laastaria, sakset ja särkylääkettä. Ne vahingot, joita ei näillä välineillä pystytä hoitamaan, vaativat yhteyttä terveydenhuoltoon. On toivottavaa, että jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi ensiapukurssin suorittanut henkilö. Leiriorganisaatio järjestää ensiapukoulutuksen talkooväelle 7.6 ja Valmentaja/joukkueenjohtaja/joukkueen kanssa yöpyvä huoltaja perehtyy ennakkoon, onko pelaajilla mahdollisesti allergioita (esim. hyönteisen pistoksiin ja ruokaaineisiin liittyen) ja muita sairauksia (esim. diabetes, keliakia, astma), jotka voivat aiheuttaa oireita tai ongelmia leirin aikana. Leirille ilmoittautumisen yhdessä em. allergiat ja muut sairaudet on kysytty suoraan leiriläiseltä/vanhemmilta. Ennen leirin alkua leirin ensiapu-organisaatio tutustuu kerättyyn tietoon ja arvioi uudelleen leirille suunnitellun ensiapuvalmiuden. Leirillä voi samanaikaisesti sairastua useampi henkilö esim. vatsatautiin tai muuhun epidemiaan. Silloin on tärkeää mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttumista muihin. Jokaiselle majoituskoululla pyritään varaamaan yksi huone ns. eristyshuoneeksi. Sairastumistapauksessa on hyvä olla yhdessä ensiapupäivystäjään (liite 8). Yleinen siisteys on tärkeää. Leiriläisiä kannustetaan ja muistutetaan pesemään kätensä riittävän usein ja että juomapullot tiskataan aina käytön jälkeen. Leirillä kesäpäivän lämpötila saattaa nousta hyvinkin korkeaksi. Leiriläisiä kannustetaan ja muistutetaan, että jokainen pelaaja juo riittävän paljon nestettä päivän aikana, mieluummin vettä kuin virvoitusjuomia tai mehua. Aurinkoisella säällä tulee suojautua myös polttavalta auringolta esimerkiksi lippiksellä. Leirillä päivystää ensiapuryhmä (liite 8), jolta saa ohjeita ja apua ensiapua vaativissa tilanteissa. Joukkueiden valvojat vastaavat pelitapahtumissa mahdollisesti sattuvista pienistä tapaturmista. Mahdollisia tapaturmia ja sairauskohtauksia ennakoiden on tehty leirin ensiapuohjeet Nummelan sairaalan henkilökunnan avulla (liite 9). Leirillä tapahtuneista pienemmistäkin tapaturmista ja sairastumisista pyydetään jättämään leirinjärjestäjälle ilmoitus (liite 10) majoitusvalvojalta saatavalla lomakkeella. Ensiapuryhmä omalta osaltaan tekee ilmoituksen toimenpiteitä vaatineista

14 14 tilanteista samalla lomakkeella. Tarkoituksena on ilmoitusten pohjalta arvioida vastaavien tilanteiden ennakoinnin tarvetta ja ryhtyä tarvittavin toimenpiteisiin tilanteiden uusiutumisen estämiseksi. Ilmoitukset käsittelee leirin turvallisuuspäällikkö leirin turvallisuustiedottamisen periaatteiden mukaisesti (kappale 8). Nummelan terveyskeskusta informoidaan pesäpalloleiristä. Pelastusviranomaisia informoidaan leiristä. 6 TURVALLISUUSJÄRJESTYS Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, on organisaatiossa sovittu seuraavasta hoito- ja/tai toimenpidejärjestyksestä. Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys (lapset ensin). Seuraavaksi varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (kentät, rakennukset, autot yms.). Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen. Näin toimien varmistamme myös organisaation ja lajin maineen säilymisen hyvänä. 7 TOIMINTAOHJEITA VAARATILANTEISIIN Leiriorganisaation ja talkooväen käyttämä väkivalta tai uhkaus ei missään tilanteessa ole hyväksyttävää (paitsi itsepuolustukseksi) eikä se toimi hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille. TILANNE TOIMIN ITSE APUA Tilanne rauhoittunut HÄIRINTÄ Pyydä toinen henkilö tuek- Ilmoitus puhelimitse leirin Joku pyrkii häiritsemään sesi. poliisi 112 johtajalle, joka vie tilan- leiritapahtumaa Rauhoita tilannetta puhu- teen leiriorganisaation kä- malla. sittelyyn ja arvioi toimen- Pyydä häirikkö poistumaan piteet leirin kannalta. alueelta. TULIPALO,KAASUVAARA Varmista ihmisten turvalli- Ilmoitus puhelimitse leirin Ihmisen fyysinen turvalli- suus evakuoimalla (liite 2) palokunta 112 johtajalle. Hän vie tilan- suus on uhattuna Jos mahdollista, käynnistä Toimi hälytyskes- teen leiriorganisaation ja alkusammutus. kuksen ohjeiden tarvittaessa viranomaisten Toimi ja puhu rauhallisesti mukaan. käsittelyyn jatkotoimenpi- ja selkeästi. Korota ääntä- teiden suunnittelemiseksi

15 15 si. Huolehdi myös omasta leirin kannalta. turvallisuudestasi. MUU TURVALLISUUSUHKA esim. pommiuhkaus Yritä selvittää keskustelemalla tarkennus uhkauksesta. Varmista ihmisten turvallisuus evakuoimalla (liite 2, majoitusvalvojan lokikirja) p. 112 Toimi hälytyskeskuksen ohjeiden mukaan Ilmoitus puhelimitse leirin johtajalle, joka vie tilanteen leiriorganisaation ja tarvittaessa viranomaisten käsittelyyn jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi leirin kannalta. SAIRAUSKOHTAUS TAI Ensiapuohjeet (liite 9). Ilmoitus puhelimitse leirin VAKAVA TAPATURMA Pyydä lähellä olevia ihmisiä avuksi. Turvaa elimistön perustoiminnot p. 112 Toimi hälytyskeskuksen ohjeiden mukaan johtajalle, joka vie tilanteen leiriorganisaation ja tarvittaessa viranomaisten käsittelyyn jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi leirin kannalta. 8 TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT) Ennen leiriä Joukkueen tiedot -lomakkeen palautuksen yhteydessä noin kuukausi ennen leiriä on kysytty joukkueen jäsenten allergiat ja sairaudet, jotka olisi tärkeää huomioida leirin ensiapuvalmiuden suunnittelussa. Samalla on tiedotettu, että jokaisella joukkueella tulee olla omat ensiapuvarusteet mukanaan. Leirin nettisivuilla julkaistaan tämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma ja leirilehdessä julkaistaan tiedotteet turvallisuudesta ja leirin ensiapupäivystyksestä keskeisten ohjeiden kera (liite 11) Leirin aikana Leirille ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen valvoja vastaanottaa majoitusturvallisuus- ja ensiaputiedotteen (liite 11). Ennaltaehkäisevät turvallisuusinfot valmentajien ja tuomareiden infoissa sisältäen mm. liikenne- ja kenttäturvallisuusohjeet (liite 7). Jos jotain tapahtuu Pikku juttu : Pikku juttu on sisäinen asia, jotain, joka on sattunut joukkueelle ja josta ei ole aiheutunut vakavaa henkilövahinkoa, jonka hoitamiseksi ei ole tarvetta terveyden-

16 16 huollon apuun. Tällaisia asioita voivat olla esim. kompastuminen ilman isompaa fyysistä tai psyykkistä haittaa tai vammaa. Tällöin asiasta ilmoitetaan kirjallisesti leirin turvallisuuspäällikölle majoituskoulun valvojan kautta (liite 10). Läheltä piti Läheltä piti luokitellaan tapaus, jossa olisi ollut mahdollisuus henkilö tai muuhun vakavaan vahinkoon mahdollisuus. Tällöin asiasta ilmoitetaan kirjallisesti leirin turvallisuuspäällikölle majoituskoulun valvojan kautta (liite 10). Tarvittavan ilmoituksen asiaan liittyville viranomaisille tekee leirin turvallisuuspäällikkö yhdessä leirin johtajan kanssa. Vakava asia : Vakavaksi asiaksi luokitellaan asia, jossa on syntynyt henkilövahinkoja tai on ollut vaara vakavan henkilövahingon syntymiseen esim. liikenneonnettomuus. Vakavaksi luokitellaan myös sairauskohtaus tai kuolemantapaus leirillä. Havainto vakavasta tilanteesta on ilmoitettava välittömästi leirinjohtajalle puhelimitse (yhteystiedot kappale 10). Leirin johtaja tiedottaa tapahtuneesta loukkaantuneen tai osallisen henkilön vanhemmille, muille leiriläisille, turvallisuuspäällikölle ja viranomaisille. Leirin johtaja tiedottaa asian tarvittaessa medialle. Leiriläisten tiedottamisessa käytetään tekstiviestiä, jotka lähettää leirin tiedotusvastaava tai muu hänen osoittama henkilö. Tarkemmin aiheesta leirin viestintäsuunnitelmassa. Kriisi : Kriisiksi luokitellaan asia, jossa useamman henkilön turvallisuus on ollut vaarassa tai vakavia henkilövahinkoja on sattunut. Havainto vakavasta tilanteesta on ilmoitettava välittömästi leirin johtajalle puhelimitse. Vastuu tilanteen tiedottamisesta on leiriorganisaation johtajalla. Leirin johtaja ilmoittaa tapahtuneesta loukkaantuneiden tai osallisten henkilöiden vanhemmille, muille leiriläisille, turvallisuuspäällikölle ja viranomaisille. Leirin johtaja tiedottaa asian tarvittaessa medialle.

17 17 Leiriläisten tiedottamisessa käytetään tekstiviestiä, jotka lähettää leirin tiedotusvastaava tai muu hänen osoittama henkilö. Tarkemmin aiheesta leirin viestintäsuunnitelmassa. 9 MUUTA Joukkueen huoltajalla tulee olla oman joukkueensa yhteystiedot seuraavasti: pelaajien puhelinnumerot vanhempien puhelinnumerot Yhteystietoja tarvitaan esim. jos edellä kuvattujen tilanteiden johdosta tarvitaan yhteys leiriläisen vanhempiin. Yhteystietoja ei luovuteta muiden kuin leiriorganisaation tai viranomaisten käyttöön. 10 YHTEYSTIETOJA Turvallisuusviranomaiset Hätänumero 112 (ambulanssi, poliisi, palolaitos) Myrkytystietokeskus Nummelan terveysasema: Leirin yhteystietoja 1. leirin johtaja Pekka Salonen p turvallisuuspäällikkö Pekka Salonen p ensiapupäällikkö Jose Pyrylä p tiedotuspäällikkö Elina Lähteenmäki p kenttäpäällikkö Esa Lehtiranta p kuljetuspäällikkö Pekka Vesterlund p oheisohjelmapäällikkö (avajaiset, leiridisko) Tiia Kantanen p majoituspäällikkö Johanna Lindholm p

18 18 11 LIITTEET 1. Kartat leirialueelta, majoituskoulut ja kentät Kartat_majoitus ja kentat_ ppt 2. Majoitustilan valvojan lokikirja (sis. Turvallisuusohjeet, evakuointiohjeet, yhteystiedot ym) 3. Majoitustilan turvallisuusohjeet joukkueille (joukkueen valvoja ottaa vastaan, kuittaa allekirjoituksellaan, käy läpi joukkueen kanssa) Ohje majoitustilan oveen. 4. Majoittuneiden nimilista, valvojan yhteystiedot. 5. EA-ohje ruokalaan: tukehtumisen varalle 6. Kentän turvallisuusohjeet kioskiin (tai kirjurille, jos ei ole kioskia) (sis. Ohjeet hälytyksen tekemistä varten, osoite, EA- ohjeet, päivystysajat + puh, kenttävastaavan yhteystiedot) 7. Kenttäturvallisuusohje tuomari- ja valmentajainfoon sekä leirilehteen. Sisältää myös kannustuksen liikenneturvallisuudesta huolehtimiseen. 8. Leirin ensiapupäivystyksen aikataulu ja yhteystiedot 9. Ensiapuohjeet 10. Ilmoitus leirillä tapahtuneesta tapaturmasta tai sairastumisesta (ensiapuryhmän ja majoitusvalvojan kansioon) 11. Ennen leiriä julkaistu info turvallisuudesta ja ensiapuvalmiudesta (leirilehti) 12. Ilmoitus poliisille diskon järjestämisestä 13. Diskon pelastussuunnitelma (ei erillistä, ks. s ) 14. Hätätilanne -ohjeet diskon kioskeihin

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 1 Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 9.6.2015 Turvallisuusvastaava Juha Huttunen 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi 3

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi. 3 2.1 Häiriökäyttäytyminen 3 2.2 Tulipalo 3 2.3 Muita majoituskouluihin kohdistuvia

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat ry. Turvallisuussuunnitelma

Haapajärven Pesä-Kiilat ry. Turvallisuussuunnitelma Haapajärven Pesä-Kiilat ry Turvallisuussuunnitelma Päivitetty 9.2.2013 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n (HP-K) toiminnan. Suunnitelman

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo: sivu 1. Turvallisuussuunnitelma 1 2. Turvallisuusorganisaatio 2 3. Mahdolliset uhat 3 4. Turvallisuusjärjestys 6 5. Esimerkkejä PuHu Juniorit

Lisätiedot

RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu

RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo: sivu 1. Turvallisuussuunnitelma 1 2. Ricoh turnaus 1 3. Kisaorganisaatio 2 4. Mahdolliset uhat 2 5. Turvallisuusjärjestys 4 6. Turvallisuus

Lisätiedot

Naperoleiri Ulvila 24.7.-27.7.2013. Naperoleiri 2013 Ulvila

Naperoleiri Ulvila 24.7.-27.7.2013. Naperoleiri 2013 Ulvila Naperoleiri 2013 Ulvila Tervetuloa Ulvilaan! Pesiskesän kohokohta lähellä! Naperoleiri 2013 Ulvilassa 24.-27.7. valmistelut ovat sujuneet ilman ongelmia, paremminkin hyviä uutisia saatiin leirin kannalta

Lisätiedot

Nuorisoleirin infolehti

Nuorisoleirin infolehti Nuorisoleirin infolehti Nuorisoleirin leirilehden sisällysluettelo Leirin suojelijan, Seinäjoen kaupunginjohtajan ja leirin johtajan tervehdys 1. Joukkueen leirin aikaisen yhdyshenkilön yhteystietojen

Lisätiedot

Nuorisoleirin infolehti

Nuorisoleirin infolehti Nuorisoleirin infolehti 1 Nuorisoleirin infolehden sisällysluettelo Nuorisoleirin infolehden sisällysluettelo... 2 1. Joukkueen leirin aikaisen yhteyshenkilön yhteystietojen ilmoittaminen... 5 2. Saapuminen

Lisätiedot

Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014

Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014 Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014 Infolehti 1 Heli Pukki???? Isoille elämänsankareille IDERI ja pienille Luovaa LAHJAILOA tilausakvarelleja LAHJAkirjoja onnittelukortteja sisustustauluja Kurkkaa

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

HTI INFOLE S U U R L E I R I LOIMAA-PÖYTYÄ 27.6.-2.7.2014

HTI INFOLE S U U R L E I R I LOIMAA-PÖYTYÄ 27.6.-2.7.2014 INFOLEHTI SUURLEIRI S U U R L E I R I LOIMAA-PÖYTYÄ 27.6.-2.7.2014 Tomi Björck, keittiömestari Fileepihviduo Kätevässä ämpäripakkauksessa erikseen pakattuina Karamelli- ja Sinappi-BBQ -marinoituja ulkofileepihvejä.

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty Perusturvalautakunnassa 21.10.2010 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 4 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

Pesäpallon Suurleirin leirilehti 0 / 2012

Pesäpallon Suurleirin leirilehti 0 / 2012 Pesäpallon Suurleirin leirilehti 0 / 2012 Pesäpalloväki, taas nähdään arkaudessa Meillä Suurleirin järjestelijöillä on jälleen iso ilo kutsua pelaajat, valmentajat, tuomarit, lasten vanhemmat ja kaikki

Lisätiedot

POWER CUP JÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA 2014

POWER CUP JÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA 2014 POWER CUP JÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA 2014 SISÄLTÖ Sisältö... 2 YLEISTÄ... 6 Power Cup... 6 Power Cup numeroina... 6 Elämyksiä ja kokemuksia... 6 Power Cup rakentuu yhteistyönä... 7 Perusvaatimukset Power Cup

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Päivitetty 23.9.07. Suomen keskiaikaseuran turvallisuusohjeet tapahtumille ja harrastepiireille

Päivitetty 23.9.07. Suomen keskiaikaseuran turvallisuusohjeet tapahtumille ja harrastepiireille Päivitetty 23.9.07 Suomen keskiaikaseuran turvallisuusohjeet tapahtumille ja harrastepiireille SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 SANASTO 1 1 JOHDANTO... 2 2 TAPAHTUMIEN JA HARRASTEPIIRIEN YLEISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET3

Lisätiedot

HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA

HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 HARJUNPÄÄN KOULU sivu 1. Harjunpään

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 0 KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA CAROLA HAKOLA / OMPPULA Sivistyskeskus Varhaiskasvatus 2009 Päivitetty 2012 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA...

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava?

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? ILMAJOEN KUNTA KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? Sivistyslauta 12.9.2012 125 Työryhmä: Saija Keski-Heikkilä, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän. Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto

C.57. Tapahtumajärjestäjän. Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto C.57 Tapahtumajärjestäjän opas Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä,

Lisätiedot

T U RVA L L I S U U S - ohjeet

T U RVA L L I S U U S - ohjeet TURVALLISUUSohjeet Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007. Sisältö päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa 21.4.2009. Vakuutusosio päivitetty 26.2.2013 3. uudistettu

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot