PESÄPALLON TENAVALEIRI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PESÄPALLON TENAVALEIRI 2013"

Transkriptio

1 TURVALLISUUS - PELASTUSSUUNNITELMA PESÄPALLON TENAVALEIRI Vihti Etelän Pesis Vihdin Pallo

2 2 1. YLEISTÄ LEIRISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE MAJOITUS, RUOKAILU, KENTÄT, KULJETUKSET JA LIIKENNE VAPAA-AIKA JA OHJELMAT (avajaset, disko, ottelut) ENSIAPUVALMIUS TURVALLISUUSJÄRJESTYS TOIMINTAOHJEITA VAARATILANTEISIIN TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT) MUUTA YHTEYSTIETOJA LIITTEET

3 3 1 YLEISTÄ LEIRISTÄ Vuotuinen Tenavaleiri järjestetään Vihdin kunnan alueella. Leirin järjestävät yhteistyössä Etelän Pesis ja Vihdin Pallo. Leirille tulee 91 E-ikäistä(11-12 vuotiaat) joukkuetta, mikä tarkoittaa n pelaajaa, valmentajaa ja huoltajaa eri puolilta Suomea sekä noin 100 nuorta tuomarileiriläistä. Kannustusjoukot mukaan laskettuna leirialueelle odotetaan saapuvan pesisihmistä. 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE Nykyinen pelastuslaki ja asetus tulivat voimaan Pelastuslaista ja asetuksesta aiheutuu velvoitteita erilaisten tapahtumien järjestäjille. Lain 8 ja 9 pykälä velvoittaa myös rakennuksien ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestäjää varautumaan onnettomuuksiin ja laatimaan pelastussuunnitelman. Tällä suunnitelmalla Tenavaleirin organisaatio pyrkii sekä ennalta ehkäisemään eitoivottuja tapahtumia että niiden sattuessa hallitusti ja nopeasti selvittämään ne. Tässä onnistuminen edellyttää organisaatiolta monella tavalla ennakkoon varautumista. Tärkeää on oikea suhtautuminen organisaatiossa vaaratilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin. Tämän suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa turvallinen leiri kaikille osallistujille pelaajat, tuomarit, valmentajat, talkoolaiset ja yleisö. Leiriturvallisuuden toteutuessa pidetään myös yllä positiivista mielikuvaa lajista. Jos vaaratilanteita syntyy, antaa tämä suunnitelma ohjeita toiminnasta eri tilanteissa. Suunnitelma on apuväline ja tuki; tärkeintä on säilyttää maltti ja käyttää ns. maalaisjärkeä. Kun jotain on sattunut ja tilanteesta selvitty, on tapahtuneen jälkihoito tärkeää. Tämä pitää sisällään mm. tilanteesta raportoinnin eri tahoille ja tilanteesta oppimisen kokemusten perusteella. Tämä turvallisuussuunnitelma on tehty hyödyntäen Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ammattitaitoa (www.lup.fi).

4 4 3 MAJOITUS, RUOKAILU, KENTÄT, KULJETUKSET JA LIIKENNE MAJOITUS Taulukko 1. Majoituskoulut (päivitetty ) Majoitustiloina Majoittu- Kiinteis- Leirin aikana ma- Majoituskoulu Osoite liikuntasali, luokat, muut sa- vien määrä max n. tössä turv.suun joitusvastuu lit/salit 1 Kuoppanummen koulu Kuoppanummentie 18, Nummela 10 majoitustilaa 150 On Päivi Vänttinen Nummelanharjun koulu Hiidenvedentie 3, 18 majoitustilaa 270 On Johanna Lindholm Nummela Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 11 majoitustilaa 180 On Kai Lehtiranta Nummela Ojakkalan koulu 5 Huhmarnummen ala-aste 6 Pappilanpellon koulu 7 Vihdin yhteiskoulu 8 Nummelan koulu: parakit Nummitie 21, Ojakkala Pihtisillantie 303, Huhmari Kirkkojärventie, Vihti kk Nietoinkuja 1, Vihti kk Väinämöisentie 9 Nummela 18 majoitustilaa 270 On Pekka Salonen majoitustilaa 180 On Tiina Pyrylä majoitustilaa 180 On Pekka Vesterlund majoitustilaa 165 On Kai Kahilainen majoitustilaa 200 On Pekka Vesterlund Leirijoukkueet ja kunkin joukkueen huoltaja (yli 18-v.) majoittuvat edellä mainituissa kouluissa majoitustarkoitukseen varatuissa luokkahuoneissa tai liikuntasalissa tai muissa tiloissa (yhteensä 107 majoitustilaa) (Liite 1: kartta leirialueesta). Majoitettavien henkilöiden määrä on maksimissaan yhteensä 1600 henkilöä. Muualla koulujen alueella ei ole majoittuminen sallittua. Piha-alueelle ja kentille tai niiden läheisyyteen majoittuminen on kielletty. Leiriorganisaation majoitusryhmä on tutustunut ennakolta majoitustiloina käytettävien kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmiin. Tilojen turvallisuusolosuhteet tarkiste-

5 5 taan vielä ennen käyttöönottoa ja olosuhteiden turvallisuutta arvioidaan ja tarvittaessa parannetaan jatkuvasti leirin aikana. Turvallisuusarvioinnissa apuna on Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos. Kunkin koulun omaa pelastussuunnitelmaa käytetään koulukohtaisten ohjeiden tekemiseen leirin tarpeisiin. Koulujen yleisturvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan haltija (Vihdin kunta). Leiriorganisaatio tarkistaa joukkueiden turvallisuuden takaamiseksi kyseiset tilat ennen leirin alkua paloviranomaisen vaatimalla tavalla; tarkastuksessa on mukana mahdollisesti myös kiinteistön haltijan edustaja (n. viikko ennen leirin alkua). Tarvittaessa tilojen omistajalle huomautetaan epäkohdista sekä ennen tilojen käyttöönottoa että tarpeen vaatiessa myös leirin aikana. Tarkistettavia kohteita ovat esim. varauloskäytävät, palonilmaisimet ja alkusammutustarvikkeiden olemassaolo. Majoituspaikat varustetaan pelastusviranomaisen määräämällä palon ilmaisulaitteilla. Leiriorganisaatio asentaa tiloihin palon ilmaisulaitteet ennen majoituksen alkua, mikäli niitä ei tiloissa ole tilojen haltijan puolesta. Kouluilla on ympärivuorokautinen valvonta leirijärjestäjien taholta. Yövalvonnassa on vähintään kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on täysikäinen. Koululla olevassa valvojan tilassa on kansio, jossa on leirin turvallisuussuunnitelma, kyseisen koulun turvallisuussuunnitelma ja erilliset koulukohtaiset ja helppolukuiset ohjeet hätätilanteita varten. Valvojan tehtäviin kuuluu myös lokikirjan ylläpitäminen (liite2). Päiväaikaan pelien ollessa käynnissä majoituskoululla sisätiloissa liikkuminen pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Majoitustilojen ovet pidetään päivällä suljettuina. Majoituskoulun valvoja tarkistaa, että tilaan pyrkivä henkilö on nimetty majoitustilan henkilölistalla. Kaikkia majoitukseen käytettäviä tiloja ei ole mahdollista lukita, siksi leiriläisiä on ennakkoon ohjattu jättämään arvoesineet kotiin ja huolehtimaan omaisuudestaan leirin aikana. Joukkueenvalvoja vastaa majoitustilan ikkunoiden ja ovien sulkemisesta tai mahdollisesta lukituksesta, kun joukkue poistuu tilasta. Pelien päätyttyä majoitustila on kunkin joukkueen käytössä ja kukin joukkueenvalvojan huolehtii ja vastaa asianmukaisesta ja turvallisesta käyttäytymisestä majoitusalueella.

6 6 Joukkueiden valmentajien ja valvojien tulee leirin alussa keskustella joukkueen ja leirin yhteisistä peli- ja turvallisuussäännöistä lasten kanssa. Pelaajien ja tuomareiden tulee tietää tarkasti majoituspaikkansa nimi ja osoite, jos he joutuvat tekemään hätäilmoituksen. Majoituspaikalla joukkueenvalvoja varmistaa, että koko joukkue tietää varauloskäyntien sijainnin. Poistumisteiden eteen ei saa kerätä mitään, ei edes tilapäisesti. Jokaisen luokkahuoneen oveen liimataan poistumistiekartta ja joukkueenjohtajalle annetaan evakuointiohjeet. Jokainen joukkue ottaa vastaan oman majoitustilansa leirille tullessa. Joukkueelle nimetty valvoja vahvistaa allekirjoituksellaan saaneensa majoitukseen liittyvät turvallisuusohjeet (liite 3). Samalla valvoja luovuttaa leiriorganisaatiolle valvojan, joukkueenjohtajan ja valmentajan puhelinnumerot. majoittuneiden pelaajien nimet (lomake liite 4). RUOKAILU Leirin ruoka valmistetaan keskitetysti Nummelassa Kuoppanummen koululla. Ruoka valmistetaan ostopalveluna; toiminnan tarjoaja, Vihdin kunta, huolehtii toiminnasta vaatimusten mukaisesti omavalvontasuunnitelman ja elintarvikeasetukset huomioiden. Leiriläiset syövät lämpimän ruuan Kuoppanummen koululla. Aamu- ja iltapalakouluina toimivat Kuoppanummen, Ojakkalan, Huhmarnummen ja Vihdin yhteiskoulut. Ruoan jakelussa on talkooväkeä, jotka toimivat ruokalapäällikön alaisuudessa. Leiriläisten erityisruokavaliot ilmoitetaan pääemännälle leirille ilmoittautumisen yhteydessä, jotta erityistarpeet on huomioitu jo tarvikehankintojen yhteydessä. Riskit keittiössä: Palovammat, liukastumiset, haavat. Keittiössä on ensiapukaappi, jossa on tarvittavat välineet em. tapaturmien ensihoitoon. Tapaturmien ehkäisy: ammattihenkilökunta käyttää uuneja ja patoja. teräaseiden kuten veitsien käytössä noudatetaan erityistä varovaisuutta. koneiden ja leikkureiden käyttö opastetaan jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti. lattiat pidetään puhtaina ja kuivina liukastumisten välttämiseksi.

7 7 työkengät on oltava tilanteeseen sopivat. Ruokasali: lattiat pidetään puhtaina liukastumisten estämiseksi. henkilökunnalla on ohjeet miten toimia, jos jollain ruoka joutuu väärään kurkkuun Kirjallinen ohje laitetaan esille keittiössä (liite 5) vakituisella keittiöhenkilökunnalla on voimassa oleva salmonellatodistus. kaikissa ruuan valmistusvaiheessa kuumentamatonta ruokaa käsitellään käsinein. raaka-aineet ovat ensiluokkaisia. omavalvontanäytteet otetaan mahdollisuuksien mukaan joka ruuasta. erikoisruokavaliot tehdään huolella. KENTÄT Leiriviikon aikana pelataan yhteensä n. 510 pesäpallo-ottelua. Ottelut pelataan 13 kentällä Vihdin kunnan alueella. Taulukko 2. Pelikentät Kentän nimi sijainti osoite 1 Hiidenkirnu: etuosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 2 Hiidenkirnu: keskiosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 3 Hiidenkirnu: takaosa Vihti Hiidenvedentie 3, Nummela 4 Kuoppanummi Vihti Kuoppanummentie 22, Nummela 5 Ojakkala Vihti Kenttätie 3, Ojakkala 6 Huhmarnummi Vihti Pihtisillantie 303, Huhmari 7 Vihdin kk Vihti Nietoinkuja, Vihti kk 8 Haimoo Vihti Haimoontie 378, Haimoo 9 Enäranta Vihti Härköiläntie, Nummela 10 Lankila Vihti Käppöstie, Nummela 11 Väinämöisentie Vihti Väinämöisentie, Nummela 12 Ratapuisto: etuosa Vihti Enäjärventie, Nummela 13 Ratapuisto: takaosa Vihti Enäjärventie, Nummela

8 8 Kenttien ja kenttäalueiden peruskunnosta ja perusturvallisuudesta vastaa kenttäalueen haltija (Vihdin kunta). Tenavaleirin kenttävastaavat tarkistavat kentät ennen leirin alkua ja poistavat tai ilmoittavat kunnalle mahdollisista turvallisuuspuutteista. Kenttäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa olla asioita, jotka vaarantavat pelaajien tai katsojien turvallisuuden (työmaa, lahoja puita yms.). Jos kenttäalueella toimimista ei pystytä turvaamaan, päättää leirin organisaatio, jatketaanko pelaamista ko. alueella. Leirinjärjestäjä vastaa välittömästi peliin liittyvien toimintojen (lämmittelyt, peli, loppuverryttely) turvallisuudesta esim. kypärän käyttö on pakollista pelin aikana, kenttäalueella pelin aikana liikkuminen sallittu vain pelaajilla ja muilla peliin liittyvillä henkilöillä roolinsa mukaisesti (tuomarit, pelinjohtajat). Autolla, mopolla tms. ajaminen kentälle on kielletty. Leirinjärjestäjä tiedottaa leiriläisille turvallisista kulkuteistä pelialueille ja pysäköintialueille. Pysäköintipaikat pyritään merkitsemään kyltein. Hälytysajoneuvojen pääsy kentille turvataan pitämällä reitit/tiet kentälle avoimina pysäköidyistä autoista. Leirinjärjestäjä huolehtii leirin aikana kenttäalueen soveltuvuudesta turvalliseksi pelialueeksi. Pelialueiden rajat merkataan, peliin liittyvät tarvikkeet esim. etukaari, tulostaulut ym. huolehditaan paikalle hyvissä ajoin ennen pelaamista. Kenttien lanaaminen ja kunnossapito tehdään pelitapahtumien ulkopuolella tai tarvittaessa pelin aikana, jolloin pelialueelta pyydetään pelaajat ym. peliin liittyvät henkilöt poistumaan lanattavan alueen ulkopuolelle. Kenttien kunnossapidosta huolehtii asianmukaisen koulutuksen saanut erikseen kullekin kentälle nimetty henkilö tai ryhmä; työvälineenä käytetään kentän lanaamiseen tarkoitettua työvälinettä. Jokaisella kentällä on kentän kioskissa/toimitsijapisteessä ko. kentän turvallisuusohjeet (liite 6). Jos kioskia ei kentällä ole, ohjeet löytyvät kirjurin kansiosta (toimitsijapiste). Nämä ohjeet sisältävät kyseisen kentän osoitteen, ensiapuohjeet ja tärkeät puhelinnumerot (hälytysnumero, leirin ensiapupäivystys, leirin turvallisuuspäällikkö, leirin johtaja). Leirille ilmoittautumisen yhteydessä on ohjeistettu jokaista joukkuetta huolehtimaan omat ensiaputarvikkeet mukaansa majoitukseen ja peleihin.

9 9 Kenttäturvallisuuteen liittyvät asiat käydään erityisen huolellisesti läpi leirin tuomari- ja valmentajainfossa (liite 7). KULJETUKSET JA LIIKENNE Leiriorganisaatio kannustaa huolehtimaan liikenneturvallisuudesta (liite 7). Valmentaja-, tuomari- ja valvojapalavereissa käydään liikenneturvallisuutta läpi. Lisäksi leirilehdessä muistutetaan aiheesta. Pelaajat Joukkueet itse huolehtivat liikkumisestaan ja tarvittavista kuljetuksista leirin aikana tapahtumasta toiseen. Tuomareiden kuljetukset peleihin on leiriorganisaation toimesta määritelty ennakkoon tuomarileiriläisille. Kuljetuksesta huolehtii tällöin ostopalveluna kuljetusalan yritys. Kaikissa ostopalveluna kuljetukseen käytettävissä ajoneuvoissa on kuljettajan kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen ja kuljetettavien henkilöturvallisuuteen mm. kaikilla kuljetettavilla henkilöillä on oltava turvavyöt kiinnitettyinä kuljetuksen ajan ja kuljettaja vastaa ja huolehtii niiden käyttämisestä ajon aikana. Ajoneuvossa tulee olla tarkoitukseen sopiva ensiapuvälineistö. Ruokakuljetukset Leirin toimintaan liittyvät ruokakuljetukset ruoan valmistuspisteestä ruuanjakelukouluille on erikseen suunniteltu huomioiden hygieniaolosuhteet ja optimaalinen lämpötila ruuan terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta. Kuljetusketju pyritään saamaan mahdollisimman lyhyeksi; katkeamaton ja tarvittava kylmäketju pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa ennen kuljetusta, kuljetuksen aikana ja välittömästi kuljetuksen jälkeen ruokaa siirrettäessä säilytykseen tai tarjoiluun. Tämäkin kuljetuspalvelu ostetaan ulkopuoliselta toimittajalta. Liikkuminen koulualueilla: Koulujen pihoilla erotetaan kävelyyn tarkoitetut reitit autojen kulkureiteistä mahdollisuuksien mukaan. Parkkipaikat merkitään selvästi ja linja-autoille osoitetaan omat helposti ajettavat parkkipaikat. Pysäköintialueilla tarpeetonta oleskelua tulee välttää. Hälytysajoneuvoille jätetään selvät ja vapaat kulkureitit kentille ja majoituskouluille. Pelastusteiden avoinna pysymistä ennakoidaan pysäköintiopasteilla ja leirin

10 10 aikana jokainen talkoolainen seuraa tilannetta ja tarvittaessa ilmoittaa ongelmista leirin turvallisuuspäällikölle. Kouluille, kentille ja keskeisille reiteille asetetaan riittävästi opasteita liikkumisen helpottamiseksi. 4 LEIRIN VAPAA-AIKA JA OHJELMAT AVAJAISET su Nummela, Hiidenkirnun ulkokentällä klo Leirin avajaiset pidetään leirin avajaispäivänä. Liikennemäärä tulee olemaan suuri (arvio ajoneuvoa) leirin muihin tapahtumiin verrattuna, mutta tapahtuma järjestetään alueella, joka on tarkoitettu yleisötapahtumia varten ja jonka liikennejärjestelyt ja paikoitustilat on suunniteltu vastaavia tapahtumia varten. pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille. Huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. DISCO ke klo Pappilanpellon koululla Disko on tarkoitettu vain leirille osallistuville vuotiaille nuorille sekä erikseen sovitusti leirin ulkopuolisille henkilöille esim. järjestävien seurojen joukkueiden junioripelaajille (alle 14-v.). Ohjelmassa dj-musiikkia ja paikalla mahdollisuus ostaa makeisia ja virvoitusjuomia (ei alkoholin myyntiä). Osallistujia arviolta 1000 henkilöä (kaikki eivät halua discoon). 20 henkilöä järjestyksen seurantaan ja ohjaukseen leirinjärjestäjän puolesta, lisäksi jokaisesta joukkueesta(joukkue= noin 12 henkilöä) velvoitetaan osallistumaan 1-2 aikuista valvontatehtäviin diskoon. Ensiapuvalmius: 6 ensiapuryhmään nimettyä henkilöä + perusensiaputarvikkeet, ensiapupiste, keltaiset tunnisteliivit Poliisin määräyksen mukaisesti diskossa on 5 järjestyksenvalvojakoulutuksen suorittanutta henkilöä. Järjestyksen valvojina toimivien henkilöiden tiedot toimitetaan poliisille mennessä. huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. Pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille lupa yleisötilaisuuden järjestämisestä toimitetaan poliisille (liite 12) pelastussuunnitelma Pelastuslaitokselle (liite 13)

11 11 ohjeet hätäilmoituksen tekemisestä, yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta esille diskon kioskiin (liite 14). LEIRIN ARVO-OTTELUT Itä - Länsi -ottelut: ke klo Nummela, Hiidenkirnu osallistujamäärän arvio yleisöineen kentän ja liikkumisen suhteen turvallisuusolosuhteet kuten yllä kenttä- ja liikkumisen turvallisuudesta on kuvattu. Ensiapuryhmä: 4 henkilöä + perusensiaputarvikkeet, ensiapupiste, keltaiset tunnisteliivit. huomioitava paikoitusalueet ja henkilöturvallisuus pysäköintialueilla. Pysäköinnin ja liikenteen sujumiseksi opasteet teiden varsille Vapaa-aika: liikuntaharjoittelua saa tapahtua vain sille varatulla paikalla, pesäpalloa harjoitellessa käytettävä pelien tapaan pesäpallokypärää. koulujen järjestyssäännöt voimassa (esimerkiksi ikkunoista liikkuminen ja käytävillä juokseminen sekä sisätiloissa pelaaminen ovat kiellettyjä). vahingoittavat esineet takavarikoidaan. Jos henkilö ei vapaaehtoisesti luovuta vahingoittavaa esinettä leiriorganisaatioon kuuluvan henkilön pyynnöstä, pyydetään tarvittaessa poliisi avuksi. Alkoholin ja päihteiden käyttö: a) leiriläiset: Uskomme, että pelaajien osalta päihteiden käyttö ei tule olemaan ongelma. Mahdollisen ongelman tullessa esiin ilmoitamme heti kyseisen pelaajan kotiin ja seuralle sekä toimitamme pelaajan turvalliselle kotimatkalle tai ryhdymme muihin pelaajan hyvinvoinnin kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. b) Valmentajat/joukkueen valvojat: Lasten leirillä ei kenenkään ohjaajan tule olla tekemisissä päihdeaineiden kanssa, vaan hänen tulee toimia rehtinä, reippaana ja raittiina lasten ohjaajana. Mikäli leirillä oleva ohjaaja tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyttä henkilöä pyydetään poistumaan leirialueelta (majoitustila, kenttä), ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja teemme kir-

12 12 jallisen ilmoituksen sekä seurajohdolle että Nuorisopesikselle. Rikkeen toistuessa pyydämme henkilöä jättämään leirin. c) leiriorganisaatio ja talkooväki: Leiriä järjestävä väki on omissa pelisäännöissään sitoutunut päihteettömään leiriviikkoon. Mahdolliset ongelmatapaukset käsitellään erikseen johtoryhmässä. Mikäli leiriä järjestävä henkilö tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja rikkeen toistuessa pyydämme henkilöä jättämään leirin d) vanhemmat: mahdolliset päihteiden alaiset olevat henkilöt tullaan ohjaamaan pois leirialueelta eli kentiltä ja majoituskouluilta. e) tuomarit: Mikäli leirillä oleva nuorisotuomari tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, pidämme puhuttelun ja teemme ilmoituksen sekä kotiin että kirjallisesti Nuorisopesikselle ja samalla poistamme ko. tuomarin leiriltä. Mikäli leirillä oleva tuomaritarkkailija tavataan päihteiden vaikutuksen alaisena, olemme sopineet seuraavan toimintatavan: päihtynyt henkilö pyydetään poistumaan leirialueelta, ensimmäisestä havainnosta pidämme puhuttelun ja teemme kirjallisen ilmoituksen sekä tuomarikouluttajalle että Nuorisopesikselle. Rikkeen toistuessa poistamme ko. tarkkailijan leiriltä. Tupakointi leirin kentillä ja majoituskouluissa on ehdottomasti kielletty. Leirin järjestäjä kannustaa kaikkia savuttomuuteen leirin aikana. 5 ENSIAPUVALMIUS Tapaturmia ja sairastumisia voi sattua harjoitus- tai pelitilanteissa (ruhje, luunmurtuma, auringonpistos yms.). Tällöin yleensä on kyseessä yksittäisen henkilön loukkaantuminen tai sairastuminen. Järjestäessämme vuonna 2009 vastaavanlaisen suurleirin, siellä tapahtui 12 pientä tapaturmaa pelitilanteessa.

13 13 Jokaisella joukkueella on mukanaan ensiapulaukku. Ensiapulaukun vähimmäissisältöön kuuluvat kylmäpussi, haavanpuhdistusainetta sekä haavan sidontavälineet/laastaria, sakset ja särkylääkettä. Ne vahingot, joita ei näillä välineillä pystytä hoitamaan, vaativat yhteyttä terveydenhuoltoon. On toivottavaa, että jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi ensiapukurssin suorittanut henkilö. Leiriorganisaatio järjestää ensiapukoulutuksen talkooväelle 7.6 ja Valmentaja/joukkueenjohtaja/joukkueen kanssa yöpyvä huoltaja perehtyy ennakkoon, onko pelaajilla mahdollisesti allergioita (esim. hyönteisen pistoksiin ja ruokaaineisiin liittyen) ja muita sairauksia (esim. diabetes, keliakia, astma), jotka voivat aiheuttaa oireita tai ongelmia leirin aikana. Leirille ilmoittautumisen yhdessä em. allergiat ja muut sairaudet on kysytty suoraan leiriläiseltä/vanhemmilta. Ennen leirin alkua leirin ensiapu-organisaatio tutustuu kerättyyn tietoon ja arvioi uudelleen leirille suunnitellun ensiapuvalmiuden. Leirillä voi samanaikaisesti sairastua useampi henkilö esim. vatsatautiin tai muuhun epidemiaan. Silloin on tärkeää mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttumista muihin. Jokaiselle majoituskoululla pyritään varaamaan yksi huone ns. eristyshuoneeksi. Sairastumistapauksessa on hyvä olla yhdessä ensiapupäivystäjään (liite 8). Yleinen siisteys on tärkeää. Leiriläisiä kannustetaan ja muistutetaan pesemään kätensä riittävän usein ja että juomapullot tiskataan aina käytön jälkeen. Leirillä kesäpäivän lämpötila saattaa nousta hyvinkin korkeaksi. Leiriläisiä kannustetaan ja muistutetaan, että jokainen pelaaja juo riittävän paljon nestettä päivän aikana, mieluummin vettä kuin virvoitusjuomia tai mehua. Aurinkoisella säällä tulee suojautua myös polttavalta auringolta esimerkiksi lippiksellä. Leirillä päivystää ensiapuryhmä (liite 8), jolta saa ohjeita ja apua ensiapua vaativissa tilanteissa. Joukkueiden valvojat vastaavat pelitapahtumissa mahdollisesti sattuvista pienistä tapaturmista. Mahdollisia tapaturmia ja sairauskohtauksia ennakoiden on tehty leirin ensiapuohjeet Nummelan sairaalan henkilökunnan avulla (liite 9). Leirillä tapahtuneista pienemmistäkin tapaturmista ja sairastumisista pyydetään jättämään leirinjärjestäjälle ilmoitus (liite 10) majoitusvalvojalta saatavalla lomakkeella. Ensiapuryhmä omalta osaltaan tekee ilmoituksen toimenpiteitä vaatineista

14 14 tilanteista samalla lomakkeella. Tarkoituksena on ilmoitusten pohjalta arvioida vastaavien tilanteiden ennakoinnin tarvetta ja ryhtyä tarvittavin toimenpiteisiin tilanteiden uusiutumisen estämiseksi. Ilmoitukset käsittelee leirin turvallisuuspäällikkö leirin turvallisuustiedottamisen periaatteiden mukaisesti (kappale 8). Nummelan terveyskeskusta informoidaan pesäpalloleiristä. Pelastusviranomaisia informoidaan leiristä. 6 TURVALLISUUSJÄRJESTYS Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, on organisaatiossa sovittu seuraavasta hoito- ja/tai toimenpidejärjestyksestä. Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys (lapset ensin). Seuraavaksi varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (kentät, rakennukset, autot yms.). Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen. Näin toimien varmistamme myös organisaation ja lajin maineen säilymisen hyvänä. 7 TOIMINTAOHJEITA VAARATILANTEISIIN Leiriorganisaation ja talkooväen käyttämä väkivalta tai uhkaus ei missään tilanteessa ole hyväksyttävää (paitsi itsepuolustukseksi) eikä se toimi hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille. TILANNE TOIMIN ITSE APUA Tilanne rauhoittunut HÄIRINTÄ Pyydä toinen henkilö tuek- Ilmoitus puhelimitse leirin Joku pyrkii häiritsemään sesi. poliisi 112 johtajalle, joka vie tilan- leiritapahtumaa Rauhoita tilannetta puhu- teen leiriorganisaation kä- malla. sittelyyn ja arvioi toimen- Pyydä häirikkö poistumaan piteet leirin kannalta. alueelta. TULIPALO,KAASUVAARA Varmista ihmisten turvalli- Ilmoitus puhelimitse leirin Ihmisen fyysinen turvalli- suus evakuoimalla (liite 2) palokunta 112 johtajalle. Hän vie tilan- suus on uhattuna Jos mahdollista, käynnistä Toimi hälytyskes- teen leiriorganisaation ja alkusammutus. kuksen ohjeiden tarvittaessa viranomaisten Toimi ja puhu rauhallisesti mukaan. käsittelyyn jatkotoimenpi- ja selkeästi. Korota ääntä- teiden suunnittelemiseksi

15 15 si. Huolehdi myös omasta leirin kannalta. turvallisuudestasi. MUU TURVALLISUUSUHKA esim. pommiuhkaus Yritä selvittää keskustelemalla tarkennus uhkauksesta. Varmista ihmisten turvallisuus evakuoimalla (liite 2, majoitusvalvojan lokikirja) p. 112 Toimi hälytyskeskuksen ohjeiden mukaan Ilmoitus puhelimitse leirin johtajalle, joka vie tilanteen leiriorganisaation ja tarvittaessa viranomaisten käsittelyyn jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi leirin kannalta. SAIRAUSKOHTAUS TAI Ensiapuohjeet (liite 9). Ilmoitus puhelimitse leirin VAKAVA TAPATURMA Pyydä lähellä olevia ihmisiä avuksi. Turvaa elimistön perustoiminnot p. 112 Toimi hälytyskeskuksen ohjeiden mukaan johtajalle, joka vie tilanteen leiriorganisaation ja tarvittaessa viranomaisten käsittelyyn jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi leirin kannalta. 8 TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT) Ennen leiriä Joukkueen tiedot -lomakkeen palautuksen yhteydessä noin kuukausi ennen leiriä on kysytty joukkueen jäsenten allergiat ja sairaudet, jotka olisi tärkeää huomioida leirin ensiapuvalmiuden suunnittelussa. Samalla on tiedotettu, että jokaisella joukkueella tulee olla omat ensiapuvarusteet mukanaan. Leirin nettisivuilla julkaistaan tämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma ja leirilehdessä julkaistaan tiedotteet turvallisuudesta ja leirin ensiapupäivystyksestä keskeisten ohjeiden kera (liite 11) Leirin aikana Leirille ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen valvoja vastaanottaa majoitusturvallisuus- ja ensiaputiedotteen (liite 11). Ennaltaehkäisevät turvallisuusinfot valmentajien ja tuomareiden infoissa sisältäen mm. liikenne- ja kenttäturvallisuusohjeet (liite 7). Jos jotain tapahtuu Pikku juttu : Pikku juttu on sisäinen asia, jotain, joka on sattunut joukkueelle ja josta ei ole aiheutunut vakavaa henkilövahinkoa, jonka hoitamiseksi ei ole tarvetta terveyden-

16 16 huollon apuun. Tällaisia asioita voivat olla esim. kompastuminen ilman isompaa fyysistä tai psyykkistä haittaa tai vammaa. Tällöin asiasta ilmoitetaan kirjallisesti leirin turvallisuuspäällikölle majoituskoulun valvojan kautta (liite 10). Läheltä piti Läheltä piti luokitellaan tapaus, jossa olisi ollut mahdollisuus henkilö tai muuhun vakavaan vahinkoon mahdollisuus. Tällöin asiasta ilmoitetaan kirjallisesti leirin turvallisuuspäällikölle majoituskoulun valvojan kautta (liite 10). Tarvittavan ilmoituksen asiaan liittyville viranomaisille tekee leirin turvallisuuspäällikkö yhdessä leirin johtajan kanssa. Vakava asia : Vakavaksi asiaksi luokitellaan asia, jossa on syntynyt henkilövahinkoja tai on ollut vaara vakavan henkilövahingon syntymiseen esim. liikenneonnettomuus. Vakavaksi luokitellaan myös sairauskohtaus tai kuolemantapaus leirillä. Havainto vakavasta tilanteesta on ilmoitettava välittömästi leirinjohtajalle puhelimitse (yhteystiedot kappale 10). Leirin johtaja tiedottaa tapahtuneesta loukkaantuneen tai osallisen henkilön vanhemmille, muille leiriläisille, turvallisuuspäällikölle ja viranomaisille. Leirin johtaja tiedottaa asian tarvittaessa medialle. Leiriläisten tiedottamisessa käytetään tekstiviestiä, jotka lähettää leirin tiedotusvastaava tai muu hänen osoittama henkilö. Tarkemmin aiheesta leirin viestintäsuunnitelmassa. Kriisi : Kriisiksi luokitellaan asia, jossa useamman henkilön turvallisuus on ollut vaarassa tai vakavia henkilövahinkoja on sattunut. Havainto vakavasta tilanteesta on ilmoitettava välittömästi leirin johtajalle puhelimitse. Vastuu tilanteen tiedottamisesta on leiriorganisaation johtajalla. Leirin johtaja ilmoittaa tapahtuneesta loukkaantuneiden tai osallisten henkilöiden vanhemmille, muille leiriläisille, turvallisuuspäällikölle ja viranomaisille. Leirin johtaja tiedottaa asian tarvittaessa medialle.

17 17 Leiriläisten tiedottamisessa käytetään tekstiviestiä, jotka lähettää leirin tiedotusvastaava tai muu hänen osoittama henkilö. Tarkemmin aiheesta leirin viestintäsuunnitelmassa. 9 MUUTA Joukkueen huoltajalla tulee olla oman joukkueensa yhteystiedot seuraavasti: pelaajien puhelinnumerot vanhempien puhelinnumerot Yhteystietoja tarvitaan esim. jos edellä kuvattujen tilanteiden johdosta tarvitaan yhteys leiriläisen vanhempiin. Yhteystietoja ei luovuteta muiden kuin leiriorganisaation tai viranomaisten käyttöön. 10 YHTEYSTIETOJA Turvallisuusviranomaiset Hätänumero 112 (ambulanssi, poliisi, palolaitos) Myrkytystietokeskus Nummelan terveysasema: Leirin yhteystietoja 1. leirin johtaja Pekka Salonen p turvallisuuspäällikkö Pekka Salonen p ensiapupäällikkö Jose Pyrylä p tiedotuspäällikkö Elina Lähteenmäki p kenttäpäällikkö Esa Lehtiranta p kuljetuspäällikkö Pekka Vesterlund p oheisohjelmapäällikkö (avajaiset, leiridisko) Tiia Kantanen p majoituspäällikkö Johanna Lindholm p

18 18 11 LIITTEET 1. Kartat leirialueelta, majoituskoulut ja kentät Kartat_majoitus ja kentat_ ppt 2. Majoitustilan valvojan lokikirja (sis. Turvallisuusohjeet, evakuointiohjeet, yhteystiedot ym) 3. Majoitustilan turvallisuusohjeet joukkueille (joukkueen valvoja ottaa vastaan, kuittaa allekirjoituksellaan, käy läpi joukkueen kanssa) Ohje majoitustilan oveen. 4. Majoittuneiden nimilista, valvojan yhteystiedot. 5. EA-ohje ruokalaan: tukehtumisen varalle 6. Kentän turvallisuusohjeet kioskiin (tai kirjurille, jos ei ole kioskia) (sis. Ohjeet hälytyksen tekemistä varten, osoite, EA- ohjeet, päivystysajat + puh, kenttävastaavan yhteystiedot) 7. Kenttäturvallisuusohje tuomari- ja valmentajainfoon sekä leirilehteen. Sisältää myös kannustuksen liikenneturvallisuudesta huolehtimiseen. 8. Leirin ensiapupäivystyksen aikataulu ja yhteystiedot 9. Ensiapuohjeet 10. Ilmoitus leirillä tapahtuneesta tapaturmasta tai sairastumisesta (ensiapuryhmän ja majoitusvalvojan kansioon) 11. Ennen leiriä julkaistu info turvallisuudesta ja ensiapuvalmiudesta (leirilehti) 12. Ilmoitus poliisille diskon järjestämisestä 13. Diskon pelastussuunnitelma (ei erillistä, ks. s ) 14. Hätätilanne -ohjeet diskon kioskeihin

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Kymen Golf ry:n toiminnan. Suunnitelman päätavoitteita ovat häiriöiden ja onnettomuuksien

Lisätiedot

2. Turvallisuusorganisaatio 2.1 Hallitus Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja.

2. Turvallisuusorganisaatio 2.1 Hallitus Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja. Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym... 1.1.3 Katsojat 1.1.4 Ympäristö.. 2. Turvallisuusorganisaatio

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA JALKAPALLOJAOSTO

TURVALLISUUSSUUNNITELMA JALKAPALLOJAOSTO TURVALLISUUSSUUNNITELMA JALKAPALLOJAOSTO Sisällysluettelo 1.Turvallisuussuunnitelma 1.1. Turvallisuussuunnitelman kohteet 1.1.1. Pelaajat 1.1.2. Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, yms. 1.1.3. Katsojat 1.1.4.

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat

Tikkurilan Naisvoimistelijat Tikkurilan Naisvoimistelijat 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Tikkurilan Naisvoimistelijoiden toiminnan. Suunnitelman päätavoitteena

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2.- 4.9. HNMKY Seuraleiri 2.-4.9. Kisakallion seuraleirikirje Helsingin NMKY:n korisjoukkueet lähtevät jälleen avaamaan kautta perinteiselle seuraleirille. Leiri järjestetään

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA

PELASTUSSUUNNITELMA 19.-22.7.2016 PELASTUSSUUNNITELMA 1.7.2016 Turvallisuuspäällikkö Harri Huumo Sisällysluettelo 1. Pelastussuunnitelman tavoite... 3 2. Mahdolliset uhat... 3 3. Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa...

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

Masters PM-KILPAILUT

Masters PM-KILPAILUT Masters PM-KILPAILUT 30.-31.07.2011 Sipoo - Suomi KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä sekä

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 21. 22.9.2013 Leiri alkaa lauantaina 21.9. klo 9:15 ja loppuu sunnuntaina 22.9. klo 15:00 mennessä. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138,

Lisätiedot

F.C. KASIYSI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2017

F.C. KASIYSI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2017 F.C. KASIYSI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma... 5 1.1. Turvallisuussuunnitelman kohteet... 5 1.1.1. Pelaajat... 5 1.1.2. Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, yms....

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

Tulikaste leiripalaute

Tulikaste leiripalaute Tulikaste 2013 -leiripalaute 1. Monellako leirillä olet ollut? 2. Olin leirillä 3. Mille seuraavista kursseista osallistuit? Vastaajien määrä: 74 4. Toimin leirillä seuraavalla toimialalla (toimistossa)

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Alueleiri 2016 / Tampere. C- ja B-juniorit

Alueleiri 2016 / Tampere. C- ja B-juniorit Alueleiri 2016 / Tampere Sisältö: majoituskoulut C- ja B-juniorit leiri- ja otteluohjelmat ruokailupaikat kentät parkkipaikat käytännön asiat / yhteystiedot Majoituskoulut Majoituskouluille on mahdollista

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry Turvallisuussuunnitelma

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry Turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry Turvallisuussuunnitelma 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMA.. 3 1.1.Turvallisuussuunnitelman kohteet... 3 1.1.1. Pelaajat. 3 1.1.2. Ottelun toimihenkilöt, tuomarit

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016

Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016 Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016 Yleisinfo Turnaus pelataan Leppävaaran urheilupuistossa (Vanha maantie 15) kolmella tekonurmikentällä Leppävaaran urheilupuistossa ja Lepa-Areenalla. Kenttien

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

PERA HANKE. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa

PERA HANKE. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa PERA HANKE PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa 1.6.2014-31.8.2015 PERA II jatkohanke 1.9.2015-30.4.2016 10.5.2016 1 HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016 SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO KILPAILUKUTSU Tuusula 28.04.2016 TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016 Sotilasurheiluliiton 41. tennismestaruuskilpailut järjestetään 10.-14.8.2016 (Varusmiessarjat 10.-11.8., henkilökunnan

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt Päivitetty: 28.12.2016 1 YLEISTÄ Nämä säännöt on tehty HPK Kannattajat ry:n (yhdistys) järjestämille matkoille. Ilmoittautumalla ja osallistumalla matkalle hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

Lisätiedot

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE Ajankohta: La 21.5. su 22.5.2016 klo 9-18. Sijainti ja parkkitilat Tapahtumapaikan osoite on Pakilantie 86. Autoille parkkitilaa löytyy kentän viereltä sekä lähialueiden katujen varsilta. Alepan parkkipaikalle

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan murtomaahiihtoladut 1km, 2 km ja 5 km LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun tarjoajan

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Käpylän Pallo Pingviini Cup. 16. - 18.8.2013 Helsinki

Käpylän Pallo Pingviini Cup. 16. - 18.8.2013 Helsinki Käpylän Pallo Pingviini Cup 16. - 18.8.2013 Helsinki Tervetuloa Pingviini Cupiin Kumpulaan! Pelit pelataan Kumpulan KäPa-keskuksessa www.kumpulanlaakso.fi Ken$äkar$a Pingviini Cup 2013 Kumpula Turnausinfo

Lisätiedot

* Pirkko Nurminen, pastori. * Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja

* Pirkko Nurminen, pastori. * Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja 20.-27.2.2016 Pirkko Nurminen, pastori P. 040 567 44 20, pirkko.nurminen@evl.fi Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja P. 0504672570, marika.pasanen@evl.fi Lauri Savonen, kausityöntekijä Paula Huju, kanttori

Lisätiedot

PELIVASTAAVAN TAI KENTÄN VANHIMMAN OHJEET:

PELIVASTAAVAN TAI KENTÄN VANHIMMAN OHJEET: PELIVASTAAVAN TAI KENTÄN VANHIMMAN OHJEET: Ennen pelikautta: Tarkista pelit ja aikataulut. Jos tulee pelisiirtoja, ilmoita niistä PohjoisSuomen Pesikselle ja oman seuran tuomarivastaavalle. Viikko ennen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit Vanhempainkokous 19.4.2012 E-00 POJAT -> D2 juniorit Käsiteltäviä asioita Kausi 2012-2013 Joukkueiden vastuuhenkilöt Toiminta tulevalla kaudella 2012-2013 D2-junioreiden Pelimaailma Operaatio pelisäännöt

Lisätiedot

ROLLOT 2012 PORI SEURATIEDOTE 1 / 2012 ROLLO LEIRI ROLLO UINNIT TOIMITETAAN SEURAN ROLLO YHTEYSHENKILÖLLE!

ROLLOT 2012 PORI SEURATIEDOTE 1 / 2012 ROLLO LEIRI ROLLO UINNIT TOIMITETAAN SEURAN ROLLO YHTEYSHENKILÖLLE! ROLLOT 2012 PORI SEURATIEDOTE 1 / 2012 ROLLO LEIRI 8. 13.6.2012 ROLLO UINNIT 8. 10.6.2012 TOIMITETAAN SEURAN ROLLO YHTEYSHENKILÖLLE! PUS PoPy Suomen Uimaliitto KU PTU 2 Rollo leirin yhteystiedot: Minna

Lisätiedot

Monden nuoriso ja järjestötalo

Monden nuoriso ja järjestötalo Monden nuoriso ja järjestötalo Sali + kahvio (koko alakerta) Monden salin ja kahvion vuokraaja voi käyttää varaamansa ajan salia, kahviotilaa ja WC tiloja. Monden muiden tilojen, kuten yläkerran käyttö

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

ITÄMERI CUP Info 2 TERVETULOA ITÄMERI CUP - TURNAUKSEEN!

ITÄMERI CUP Info 2 TERVETULOA ITÄMERI CUP - TURNAUKSEEN! 1 ITÄMERI CUP 1-3.8.2008 Info 2 TERVETULOA ITÄMERI CUP - TURNAUKSEEN! FC HIK ja kaupungin koko futisväki toivottaa Sinut, joukkueesi ja kannattajajoukot sydämellisesti tervetulleiksi viidenteentoista Itämeri

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot