Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus..."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2003

2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus Konsernituloslaskelma 2003 ja Konsernitase 2003 ja Rahoituslaskelma 2003 ja Ponsse Oyj:n tuloslaskelma 2003 ja Ponsse Oyj:n tase 2003 ja Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot...14 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...24 Osakekohtaiset tunnusluvut...24 Tunnuslukujen laskentakaavat...25 Osakepääoma ja osakkeet...26 Osakkaat...27 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä...28 Tilintarkastuskertomus...28 Hallitus...29 Johto...29 Yhtiö ja tuotteet...31 Osoitteisto...35

3 3

4 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Ponsse Oyj:n vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidetään klo Iisalmen Kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään ennen klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Vieremä, puhelimitse numeroon , telekopiolla numeroon tai internetissä osoitteessa Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisten yhteydessä. Osinko Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä Osakerekisteri Ponsse Oyj:n osakkeista ja niiden omistajista pidetään osakasluetteloa Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan osoitteenmuutokset ja muut osakeomistukseensa liittyvät asiat siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on arvoosuustili. Taloudelliset julkaisut Vuonna 2004 Ponsse Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta, joista - ensimmäinen, ajalta , julkaistaan toinen, ajalta , julkaistaan ja - kolmas, ajalta , julkaistaan Osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi Ponssen kotisivuilla Internetissä osoitteessa Tämä vuosikertomus on saatavana suomen- ja englanninkielisenä. Vuosikertomuksia voi tilata osoitteesta: Ponsse Oyj, Vieremä, puhelin , telekopio , sähköposti Vuosikertomus on saatavana myös Internetissä osoitteessa Vuosi 2003 lyhyesti Ponsse-konsernin liikevaihto kasvoi kertomusvuonna 163,5 miljoonaa euroon (2002, 133,2 miljoonaa euroa). Kasvuprosentiksi kirjattiin 22,7. Myynti oli vilkasta etenkin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Vuoden aikana valmistui Vieremän tehtaalta 399 uutta konetta (330). Määrä on korkein kautta aikojen. Asiakkaiden luottamus ja kiinnostus uutta mallistoa kohtaan vahvistui. Vuoden lopussa Ponsse nousi kotimaiseksi markkinajohtajaksi niin hakkuukoneiden kuin kuormatraktoreidenkin osalta. Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 56,9 prosenttia (57,8 prosenttia). Vientiin toimitettujen uusien koneiden määrä kasvoi 242 kappaleeseen (200 kappaletta). Suomen osuus liikevaihdosta oli 43,1 prosenttia. Hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrénin 60-vuotisjuhlien kunniaksi helmikuussa järjestetty juhlakiertue vaikutti hyvin suotuisasti kotimaiseen kysyntään. Viennin osuuden hienoiseen pienenemiseen vaikutti etenkin Yhdysvaltain dollarin kurssikehitys suhteessa euroon. Konsernin tilauskanta oli vuoden päättyessä 33,7 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa). Ponsse-konsernin liikevoitto kasvoi 24,9 prosenttia 11,7 miljoonaan euroon (9,4 miljoonaa euroa), joka on 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,1 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli vuoden 2003 päättyessä 78,2 miljoonaa euroa (73,9 miljoonaa euroa). Kassavirta oli vahva ja maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla koko vuoden ajan. Korollisten velkojen määrä pieneni 17,8 miljoonaan euroon (22,2 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli vuoden lopussa 6,3 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa). Ponssen panostus tuotekehitykseen jatkui vahvalla tasolla. Vuoden aikana esiteltiin kaksi uutta konemallia: WisentDual-yhdistelmäkone sekä Gazelle-kuormatraktori 10 tonnin kantavuusluokassa. WisentDual perustuu edellisvuonna lanseeratun BuffaloDualin toimintaajatukselle. Kone voidaan muuttaa maastoolosuhteissa kuormatraktorista hakkuukoneeksi vajaassa kymmenessä minuutissa. Vuoden toinen uutuus, Gazelle-kuormatraktori korvasi tuotannosta poistuneen Caribou-kuormatraktorin. Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 55 henkilöä (51 henkilöä). Tutkimus- ja kehitysmenot olivat konsernissa 3,0 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Konsernin palveluksessa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin 553 henkilöä (521 henkilöä). Ponssen hakkuukoneissa käytettävän Opti 4G -tietojärjestelmän uudet ominaisuudet esiteltiin kertomusvuoden lopussa. Uutuuksista merkittävimpänä voidaan pitää etädiagnostiikkaa, joka lisää merkittävästi mittalaite- ja ohjausjärjestelmien toimintavarmuutta. 4

5 Liikevaihto, MEUR Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain Muu Eurooppa 40,1% Pohjois-Amerikka 15,1% Muu maailma 1,7% Suomi 43,1% Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Vuoden 2003 osalta metsäsektori oli edelleenkin alamäessä. Ponsse pystyi kasvamaan tästä heikosta suhdanteesta huolimatta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin suhteen. Menestyksen takana on ollut pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaiden sekä metsäyhtiöiden kanssa, joiden tarpeisiin meillä on ollut tarjota metsäkoneet tämän päivän puunkorjuuseen. Ponssen markkinoinnin osalta vuosi oli tapahtumarikas. Helmikuinen RoadShow kymmenellä paikkakunnalla läpi Suomen kolmen viikon aikana oli kova voimainnäytös. Asetimme tavoitteeksemme kiertueelle sen, että menemme tuotteillamme ja henkilökunnallamme asiakkaan luo ja siinä onnistuimme mainiosti. Kotimaan konemyynti nousi pitkälti hyvän alkuvuoden sysäyksen jälkeen yhtiön parhaaseen tulokseen kautta aikojen. Myös käytettyjen koneiden myynnissä onnistuimme kovien tavoitteiden mukaisesti. Marraskuussa lanseerasimme savottanäytöksenä toteutettuna aivan kotinurkillamme Sonkajärven Aittokoskella uuden malliston, joka sai heti asiakkaidemme varauksettoman suosion. Uuden malliston tuotantoon saattamisessa ja näytöksessä itsessään kulminoitui koko yrityksen joustavuus ja tehokkuus parhaalla tavalla niin tuotannon, suunnittelun ja tuotekehityksen, markkinoinnin, tietojärjestelmien kuin jälkimarkkinoinninkin osalta. Tässä yhteydessä kiitän sitoutunutta henkilökuntaamme menestyksekkäästä vuodesta. Ponsse jatkaa edelleen vahvana osingonmaksajana, tänä vuonna maksamme osinkoja hieman edellisvuotta runsaammin. Ponssen tase on edelleenkin vahva. Jatkamme edelleen viennin vahvistamista ja omien toimintojen tehostamista kotimaassa, josta esimerkkinä Vieremälle vuodenvaihteessa valmistunut tehtaan laajennus. Jälkimarkkinointia tehostetaan edelleenkin asiakkaita varten. Mikkeliin avasimme toimitilat tammikuussa, Iisalmeen valmistuu mittava laajennus huolto- ja varaosatoiminnoille, ja Joensuussa avataan myynnin ja jälkimarkkinoinnin toimitilat keväällä. Ponsse on hyvässä iskussa toimintojen suhteen jatkamme asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa menestyksekästä yhteistyötä tänäkin vuonna. Einari Vidgrén Toimitusjohtajan katsaus Perinteisen asiakasläheisen strategiamme ansiosta vuosi 2003 oli Ponsselle suotuisa. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja keskittyminen hänelle tärkeisiin asioihin niin tuotteissa kuin palveluissa on ollut Ponssen toiminnan perusajatus vuosikymmenien ajan. Jatkuva kehitystyö on palkittu asiakkaidemme luottamuksena. Niinpä yhtiön liikevaihto kasvoi 22,7 prosenttia ja tulos 24,8 prosenttia. Uusien koneiden tuotanto kasvoi 20,9 prosenttia tuotannon tehostamistoimien ja henkilöstön hyvän motivaation ansiosta. Tuotannon edellytyksiä parannettiin Vieremän tehtaan laajennuksella, joka otettiin käyttöön vuodenvaihteessa Laajennus yhdessä tuotannonkehitys- ja laatutyön kanssa antaa edellytykset tuotannon kasvattamiseen markkinoiden edellyttämällä tavalla. Myynnissä ja markkinoinnissa onnistuimme erinomaisesti kaikilla päämarkkinaalueillamme. Suomessa saavutimme ensimmäistä kertaa kiistattoman markkinajohtajan aseman. Ponssen markkinaosuudet olivat kuormatraktoreissa 43,2 prosenttia ja hakkuukoneissa 40,1 prosenttia (rekisteröintitilastojen mukaan). Asemamme vahvistui myös uusilla markkina alueilla. Tuotekehityksen jatkuvan työn tuloksena marraskuussa esiteltiin 2004-mallisto, jossa uutuuksina kevyt yhdistelmäkone WisentDual sekä 10 tonnin kuormatraktori Gazelle. Kaikissa malleissa on runsaasti tehokkuutta ja luotettavuutta parantavia uudistuksia. Jatkuvalla palveluverkoston ja sen osaamisen kehittämisellä olemme varmistaneet alan parhaan palvelukyvyn asiakkaille, joka varmistaa asiakkaiden koneiden korkean käyttöasteen. Ensimmäisenä maailmassa 2004 vuosimallin Ponsse-metsäkoneissa on etädiagnostiikkajärjestelmä, jonka avulla maastossa oleva kone voidaan diagnosoida ja säätää langattomasti huoltopisteeltä käsin. Vuoden 2004 näkymät ovat positiiviset. Erinomainen asiakaskunta, uusi ja kilpailukykyinen mallisto sekä markkinoiden toimivimmat jälkimarkkinapalvelut tulevat takaamaan yhtiön menestyksen jatkumisen. Ponssen johto ja koko henkilöstö tulee tekemään jatkuvasti työtä, jonka tuloksena pystymme vastaamaan asiakaskunnan haasteisiin entistä paremmin. Siirtyessäni toisiin tehtäviin toivotan onnea ja menestystä tuleville vuosille kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille, yhtiön johdolle ja henkilöstölle sekä yhtiön omistajille ja sijoittajille. Tommi Ruha 6

7 7

8 Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Yleistä Ponsse-konsernin toiminta kehittyi suotuisasti niin volyymin kuin tuloksen osalta. Näin siitä huolimatta, että vuosi oli valuuttakurssien kehityksestä johtuen haasteellinen etenkin Pohjois-Amerikan markkinoilla. Kertomusvuoden lopussa lanseerattiin vuoden 2004-mallisto, joka sai heti hyvän vastaanoton. Uusia konemalleja ovat keskikokoinen yhdistelmäkone WisentDual sekä kuormankantokyvyltään 10 tonnin kuormatraktori Gazelle. Kertomusvuoden liikevoittoa voidaan pitää hyvänä. Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa korkealla tasolla. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 163,5 miljoonaa euroa (133,2 miljoonaa euroa), joka on 22,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Etenkin vuoden toinen ja viimeinen neljännes olivat vahvan myynnin aikaa. Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 56,9 prosenttia (57,8 prosenttia). Vientimarkkinoille toimitettujen uusien koneiden määrä kasvoi 21 prosenttia 242 kappaleeseen (200 kappaletta). Suomen osuus liikevaihdosta oli 43,1 prosenttia (42,2 prosenttia), muun Euroopan 40,1 prosenttia (37,0 prosenttia), Pohjois-Amerikan 15,1 prosenttia (18,7 prosenttia) ja muun maailman 1,7 prosenttia (2,1 prosenttia). Viennin osuuden hienoiseen vähenemiseen vaikutti etenkin Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon. Yleinen taloudellinen epävarmuus heijastui paikoitellen myös metsäkonemarkkinoille. Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 165,4 miljoonan euron arvosta (142,0 miljoonaa euroa). Vuoden päättyessä tilauskanta oli 33,7 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset sisältyvät vakiintuneen tavan mukaan tilauskantaan. Konsernin liikevoitoksi muodostui 11,7 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa), joka on 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,1 prosenttia). Konsernin nettomääräiset rahoitustuotot olivat kertomusvuonna 1,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Rahoitustuottojen merkittävä määrä johtuu valuuttakurssiriskejä vastaan otettujen johdannaisten tuotoista. Tulos rahoituserien jälkeen oli 13,1 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa). Satunnaisia eriä ei ollut kertomusvuonna, kuten ei myöskään vuonna Emoyhtiössä suoritettiin kertomusvuonna kaikki verolajit käsittänyt verotarkastus. Sen perusteella maksuunpannut jälkiverot viivästysseuraamuksineen olivat 87,2 tuhatta euroa. Sanottu määrä on kirjattu tulosta rasittaen. Konsernin tilikauden voitto oli 9,1 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Emoyhtiön tilikauden voitoksi muodostui 8,9 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa). Taloudellinen tilanne Konsernitaseen loppusumma oli 78,2 miljoonaa euroa (73,9 miljoonaa euroa). Huomattava määrä konetoimituksista ajoittui katsauskauden loppuun, josta johtuen myyntisaamiset olivat korkeahkolla tasolla. Niiden määrä oli tilikauden päättyessä 16,7 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa). Konsernin korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 17,8 miljoonaa euroa (22,2 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli 6,3 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste vahvistui 55,7 prosenttiin (52,4 prosenttia). Maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla koko kertomusvuoden ajan. Tilikauden päättyessä konsernin likvidit kassavarat olivat 10,6 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa). Rahoituksen kausivaihteluiden tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään sovitut luottolimiitit, joista oli vuoden päättyessä käyttämättä 43,7 miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolisten asiakas- ja jälleenrahoitussitoumusten yhteissumma oli tilikauden päättyessä 8,7 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa). Investoinnit Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,5 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa). Mittavimmat investoinnit kohdistuivat Vieremän tehtaan laajennukseen, toiminnanohjausjärjestelmän päivitykseen sekä muihin tietoteknisiin hankintoihin. Vuonna 2004 merkittävimmät investoinnit ovat Iisalmen jälkimarkkinointikeskuksen saneeraus ja laajennus sekä tuotekehityksen ja taloushallinnon toimistotilojen rakentaminen Vieremän tehtaan yhteyteen. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa. Markkinat ja myynti Maailmantalouden epävakaus jatkui vuoden 2003 aikana. Euron vahvistuminen noin viidenneksellä suhteessa Yhdysvaltain dollariin heikensi liiketoiminnan kannattavuutta Pohjois- Amerikassa. Asiakkaiden luottamus vuonna 2001 esiteltyä konemallistoa kohtaan vahvistui: Ponsse nousi Suomessa markkinajohtajaksi niin hakkuukoneiden kuin kuormatraktoreidenkin kohdalla. Uusia koneita valmistui yhteensä 399 kappaletta (330), joka on 20,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ponsse toteuttaa kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyystutkimuksen. Asiakkaiden kiitokseen ovat antaneet aihetta etenkin koneiden korkea tuottavuus, toimintavarmuus sekä huoltopalveluiden laadukkuus. Kolme vuotta käytössä olleet Mercedes-Benz-moottorit ovat osoittautuneet suorituskyvyltään ja polttoainetaloudeltaan tehokkaiksi. Kotimaisen kysynnän suotuisaan kehitykseen vaikutti merkittävästi juhlakiertue, joka järjestettiin helmikuussa yhtiön hallituksen puheenjohtajan, teollisuusneuvos Einari Vidgrénin 60- vuotisjuhlien kunniaksi. Juhlakiertue suuntautui kolmen viikon aikana eri puolille Suomea kymmenelle paikkakunnalle. Kone Oyj julkisti kesäkuussa 2003 aikomuksensa luopua eräistä liiketoiminnoistaan (Valtratraktorit, Valmet-metsäkoneet sekä Sisu Diesel

9 Velkaantumisaste, % Hallituksen toimintakertomus Rahoitusvastuut, MEUR Vienti ja ulkomaiset liiketoiminnot, % Liikevoitto, % moottorit). Ponsse oli kesän ja alkusyksyn aikana mukana kotimaisessa ryhmittymässä, jonka tavoitteena oli Valtra- ja Sisu Dieselliiketoimintojen ostaminen. Hanke raukesi myyjän ilmoitettua, että se on valinnut ostajaksi yhdysvaltalaisen Agco Corporationin. Konsernin ulkomailla tapahtuva konemyynti tapahtuu emoyhtiön kokonaan omistamien tytäryhtiöiden (Iso-Britannia, Norja, Ranska, Ruotsi, Amerikan Yhdysvallat) sekä itsenäisten jälleenmyyjien välityksellä. Uutena jälleenmyyjänä aloitti kertomusvuoden aikana Kanadassa toimiva Tanquay Industries, jonka toimialue käsittää Quebecin provinssin. Muut merkittävimmät jälleenmyyjät toimivat Saksassa, Baltian alueella, Venäjällä Pietarin alueella, Espanjassa, Portugalissa sekä Chilessä. Ponsse AB Päättynyt tilikausi oli tytäryhtiölle hyvä. Liikevaihto kasvoi 17,0 miljoonaan euroon (13,0 miljoonaa euroa). Ponssen markkinaosuus kehittyi kertomusvuoden aikana suotuisasti. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Benny Sondell. Vuonna 1994 toimintansa aloittaneen yhtiön organisaatiossa ei tapahtunut kertomusvuonna merkittäviä muutoksia. Ponsse AS Norjassa toimivan tytäryhtiön liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa). Metsäkonemarkkinat olivat Norjassa toivottua hiljaisemmat. Tytäryhtiö vietti keväällä 5-vuotisjuhlia. Norjan ympäristöolosuhteet asettavat korkeat vaatimukset koneiden laadulle, tehokkuudelle ja luotettavuudelle. Yhtiön valmistamat koneet ovatkin saaneet asiakkailta runsasta kiitosta toimivuutensa ansiosta. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lyder Hove Ellevold. Ponssé S.A.S. Vuonna 1995 perustettu tytäryhtiö ylsi kertomusvuonna 13,0 euron liikevaihtoon (9,8 miljoonaa euroa). Uusi mallisto ja etenkin Dualyhdistelmäkoneet vahvistivat Ponssen asemaa Ranskan, Sveitsin ja Benelux-maiden markkinoilla. Yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtiin kertomusvuoden kuluessa teknisluontoisia tarkennuksia ja Ponsse Oyj hankki tytäryhtiön koko osakekannan omistukseensa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tapio Ingervo. Ponsse UK Ltd Ison-Britannian metsäkonemarkkinat kehittyivät hyvin suotuisasti kertomusvuoden aikana. Tytäryhtiön liikevaihto kasvoi 14,5 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). Yhtiön organisaatiossa tapahtui tilikauden aikana joitakin tarkennuksia. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jukka Karjalainen. Ponsse USA Inc. Yhtiön liikevaihdoksi muodostui kertomusvuonna 21,1 miljoonaan euroon (20,8 miljoonaa euroa). Tytäryhtiön saavuttamaa tulosta voidaan vallinneet olosuhteet huomioiden pitää tyydyttävänä. Vuonna 1995 perustetun tytäryhtiön uudet, Rhinelanderin kaupungissa Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevat toimitilat otettiin käyttöön huhtikuussa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mikko Laurila. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat kertomusvuonna 3,0 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 1,8 prosenttia (2,4 prosenttia). Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien määrä oli kertomusvuoden lopussa 55 henkilöä (51 henkilöä), mikä on 9,9 prosenttia konsernin henkilöstöstä (9,5 prosenttia). Kertomusvuoden aikana lanseerattiin kolme uutta konemallia: WisentDual-yhdistelmäkone sekä Gazelle-kuormatraktori. WisentDualia voidaan käyttää sekä harvesterina että kuormatraktorina. Koneen kaksoisrooli perustuu siihen, että hakkuutyön ajaksi kuormatilan etusermi ja kuormauspankot poistetaan ja kuormainkouran tilalle vaihdetaan H53 - harvesteripää. Koneen käyttötarkoituksen muutos harvesterista kuormatraktoriksi ja päinvastoin voidaan tehdä maasto-olosuhteissa alle kymmenessä minuutissa. Gazellekuormatraktori korvasi mallistosta poistuneen Caribou-kuormatraktorin kymmenen tonnin kantavuusluokassa. Ponssen hakkuukoneissa käytettävän Opti 4G -tietojärjestelmän uudet ominaisuudet esiteltiin kertomusvuoden loppupuolella. Ponssen kehittämä etädiagnostiikka lisää merkittävästi mittalaite- ja ohjausjärjestelmien toimintavarmuutta. Ponssen huoltoneuvojat kykenevät käyttämään huoltokonttorilta käsin maastossa olevan Ponsse-metsäkoneen Opti 4Gja OptiControl-mittalaite ja koneenohjausjärjestelmiä. Uusi toiminto mahdollistaa samalla koneenkuljettajan opastamisen ja neuvonnan, jolloin häiriö voidaan paikallistaa ja parhaimmillaan korjata reaaliajassa. Koneiden tietojärjestelmiin tehtiin kertomusvuoden aikana lisäksi eräitä muita parannuksia. Muun muassa puun pintavaurioita minimoiva GentleDrive-toiminto lisättiin vakiovarusteeksi. Ponsse jatkoi kertomusvuonna tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen, metsäoppilaitosten ja metsäyhtiöiden kanssa. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 553 henkilöä (521 henkilöä). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 555 (536). Kertomusvuoden keskeisinä koulutusteemoina olivat viestintä- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen sekä ammatillisen osaamisen syventäminen. Työturvallisuuden korostaminen ja etenkin työtapaturmien ennaltaehkäisy olivat vahvasti esillä kertomusvuoden aikana. Laatu Ponsse on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan ISO9001:2000 -laatustandardia, ISO ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS työterveys- ja turvallisuusstandardia, joista ensin mainittu on sertifioitu. DNV suoritti ISO9001:2000-laatujärjestelmän auditoinnin elokuussa Sanotuista kolmesta erillisstandardista koostuva toimintajärjestelmä luo yhtenäisen mallin yrityksen toimintojen kehittämiselle. 9

10 Hallituksen toimintakertomus Sijoitetun pääoman tuotto-% Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR Tilauskanta, MEUR Korollinen vieras pääoma, MEUR Tutkimus- ja kehitysmenot, MEUR Henkilöstö ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Järjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää eri toimintojen yhteistyökykyä ja sisäisiä asiakassuhteita, parantaa asiakaspalvelua sekä turvata asiakkaalle haluttu tuote siten, että sen tuottamisessa huomioidaan ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Yhtiön toiminnallista laatua kehitettiin tarkentamalla laatumittareita sekä tehostamalla toiminnallisten ydinprosessien yhteistyötä. Ydinprosessit ovat Uusien tuotteiden kehittäminen, Markkinointi, Tilauksesta toimitukseen sekä Jälkimarkkinointi. Yhtiölle laadittiin kertomusvuoden aikana tietoturvan ja fyysisen turvallisuuden käsittävä tietoturvapolitiikka, joka käsittää muun muassa dokumenttien luokittelua, sähköpostin ja Internetin käyttöä sekä fyysistä turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. Johto ja tilintarkastus Hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt: Einari Vidgrén, puheenjohtaja, Juha Vidgrén, varapuheenjohtaja, Ilkka Kylävainio, jäsen, Heikki Ojala, jäsen ( saakka), Samuli Perttala, jäsen, Orvo Siimestö, jäsen, Heikki Tallgren, jäsen ( saakka) sekä Mika Vidgrén, jäsen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin: osanottoprosentti oli 95,8%. Yhtiön toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana metsänhoitaja Tommi Ruha ja hänen varahenkilönään yhtiön varatoimitusjohtaja, kasvatustieteiden maisteri Juha Vidgrén. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin järjestetyssä yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy KHT-Yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Laitinen. Konsernisuhteet Kertomusvuoden aikana ei tapahtunut muutoksia konsernirakenteessa. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S, Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia sekä Ponsse USA Inc, Yhdysvallat. Kajaanissa toimiva Sunit Oy on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia. IFRS/IAS-säännösten käyttöönotto Ponsse aloitti valmistautumisen IFRS:n käyttöönottoon kevättalvella Tuolloin perustettiin projektin työryhmä, jonka toimintaa valvoo ohjausryhmä. Kertomusvuoden aikana on selvitetty IFRStilinpäätösperiaatteiden ja Ponssen konsernitilinpäätösperiaatteiden eroja ja määritetty uusia IFRS:n mukaisia konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita. Projektin kuluessa on lisäksi selvitetty laskentakäytännön muutosten vaikutuksia, uudistettu konsernin laskenta- ja raportointiohjeistusta sekä raportointijärjestelmiä. Organisaation kouluttaminen ja muu laskentavalmiuksien luominen jatkuu vuonna Alustavan selvityksen mukaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksilla ei ole olennaista tase- eikä tulosvaikutusta. Yhtiö raportoi IFRS:n tulosvaikutuksista vuoden 2004 osavuosikatsauksien sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäinen IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös laaditaan alkavalta tilikaudelta. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Ponsse Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi lukien Arto Tiitisen. Hän siirtyy Ponsselle Valtran markkinointi- ja myyntijohtajan tehtävästä. Tiitinen seuraa tehtävässä Tommi Ruhaa, jonka toimisuhde päättyi Väliaikana Ponsse Oyj:n toimitusjohtajana toimii varatoimitusjohtaja Juha Vidgrén. Alkaneen vuoden näkymät Metsäkoneiden kokonaismarkkinan oletetaan kehittyvän alkaneen vuoden aikana myönteisesti. Yhtiö ennakoi, että tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun osuus kokonaispuunkorjuusta jatkaa kasvuaan. Kysynnän arvioidaan kasvavan viime vuoden tasosta myös Pohjois-Amerikassa. Ponssen liikevaihdon odotetaan kasvavan alkaneen vuoden aikana keskeisillä markkinoilla. Maailmantalouden epävarmuudesta johtuen kasvun odotetaan kuitenkin jäävän maltilliseksi. Tuloksen odotetaan muodostuvan paremmaksi kuin kertomusvuonna. Metsäkonemarkkinoille tunnusomaisen kausivaihtelun vuoksi tuloskertymän ennakoidaan painottuvan loppuvuodelle. 10

11 Konsernituloslaskelma Liite (1 TEUR TEUR Liikevaihto 2, Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut 5, Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus 0-1 Tilikauden voitto Konsernitase VASTAAVAA Liite (1 TEUR TEUR Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 12.3, Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Liite (1 TEUR TEUR Oma pääoma 16 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot 8 0 Muuntoero Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus 0 3 Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä ) Liite viittaa tuloslaskelman ja taseen liitetietoihin sivuilla

12 Rahoituslaskelma Konserni Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Varauksen muutos Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva nettorahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) Rahavarat Rahavarat

13 Ponsse Oyj:n tuloslaskelma Liite (1 TEUR TEUR Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut 5, Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot Tilikauden voitto Ponsse Oyj:n tase VASTAAVAA Liite (1 TEUR TEUR Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 12.3, Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Liite (1 TEUR TEUR Oma pääoma 16 Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä ) Liite viittaa tuloslaskelman ja taseen liitetietoihin sivuilla

14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ( /1336) ja kirjanpitoasetuksen ( /1339) säännösten mukaisesti. Tilinpäätös on esitetty kululajikohtaista tuloslaskelma- ja tasekaavaa noudattaen. 1.1 Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5 vuotta Konserniliikearvo 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 20 vuotta Koneet ja kalusto 3-10 vuotta Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään alimman arvon periaatteen mukaisesti välittömän valmistus- tai hankintamenon taikka niitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimus- ja kehitysmenojen osalta kirjaustapaa on muutettu vuonna Sellaiset kehityskulut, jotka täyttävät KPL 5 luvun 8 pykälän aktivointiedellytykset on kirjattu taseeseen aineettomiin hyödykkeisiin. Takuuvaraus Luovutettuja metsäkoneita koskevat todennäköiset takuukustannukset on kirjattu pakollisiin varauksiin. Kirjaustapaa on muutettu vuonna 2003 (lyhytaikaisissa veloissa vuonna 2002). Eläkemenojen jaksotus Konsernin henkilöstön lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä eikä kattamattomia eläkevastuita ole. 1.2 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua koskien muiden henkilösivukulujen sekä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden esittämistä. Rahoitusleasing-, tuotekehitysmenojen, takuuvarauksen ja vuokrakiinteistöjen perusparannusaktivoinnin käsittelyä on muutettu IFRS/IAS periaatteiden mukaisiksi vuonna Rahoitusleasingmenojen käsittelyn muutos on tehty vain konsernitilinpäätöksessä. 1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset ja osakkuusyhtiö. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä on annettu jäljempänä liitetietojen kohdassa 13. Osakkeet ja osuudet. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenetelmän mukaan. Tytäryhtiöosakkeiden hankintamenosta hankintahetken oman pääoman ylittävä osa on esitetty taseessa erikseen konserniliikearvona, joka poistetaan suunnitelman mukaisesti 10 vuodessa. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet ja sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet muuntoerot samoin kuin omien pääomien muuntoerot on esitetty omana eränään omassa pääomassa. Osakkuusyritykset Konsernituloslaskelmaan sisältyy konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista. Konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyhtiöiden hankintahetken omasta pääomasta, oikaistuna osakkeiden hankinnan jälkeen tapahtuneilla oman pääoman muutoksilla, sisältyy taseen osuuksiin omistusyhteysyrityksissä. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennallinen verovelka ja saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. 14

15 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2. Liikevaihto markkina-alueittain Konserni Emoyhtiö Suomi Ulkomaat Yhteensä Markkina-alueiden osuus liikevaihdosta Konserni % % Suomi 43,1 42,2 Muu Eurooppa 40,1 37,0 Pohjois-Amerikka 15,1 18,7 Muu maailma 1,7 2,1 Yhteensä 100,0 100,0 4. Materiaalit ja palvelut Konserni Emoyhtiö Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-)/vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Konserni Emoyhtiö Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Konserni Emoyhtiö Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Yhteensä Emoyhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 55 vuotta. 7. Henkilöstö Konserni Emoyhtiö hlöä hlöä hlöä hlöä 7.1 Tilikauden aikana keskimäärin Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Tilikauden viimeinen päivä Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä

16 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 8. Poistot ja arvonalentumiset Konserni Emoyhtiö Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Konserni Emoyhtiö Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Korkotuotot Muilta Korkotuotot Muut rahoitustuotot Yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Korkokulut Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset Muut rahoituskulut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuoden 2003 lopussa Ponsse USA Inc.:n oma pääoma oli 281 TEUR suuruinen. Vuoden 2003 aikana tehtiin arvonalennusta kirjaamalla emoyhtiössä arvonalentumiset pitkäaikaisista sijoituksista -tilille 55 TEUR suuruinen erä, jonka jälkeen kirjanpitoarvo emoyhtiössä vastaa Ponsse USA Inc.:n omaa pääomaa. 10. Tilinpäätössiirrot Konserni Emoyhtiö Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Välittömät verot Konserni Emoyhtiö Tuloverot Laskennallisen verovelan lisäys (+)/vähennys (-) Laskennallisen verosaamisen lisäys Yhteensä

17 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 12. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Konserni Emoyhtiö 12.1 Aineettomat hyödykkeet: Patenttimenot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno 1.1. ja Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo

18 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konserni Emoyhtiö 12.2 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Emoyhtiön Vieremällä sijaitseviin toimitilakiinteistöihin on tehty arvonkorotus määrältään 841 TEUR. Arvonkorotuksesta ei ole tehty poistoja. Arvonkorotukseen sisältyvä laskennallinen verovelka on 244 TEUR. Arvonkorotus on tehty silloin voimassa olleen lainsäädännön perusteella, koska toimitilojen todennäköinen luovutushinta on pysyvästi hankintamenoa olennaisesti suurempi. Koneet ja kalusto Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneisiin ja kalustoon kuuluvien tuotannollisten koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo sekä konsernissa että emoyhtiössä oli TEUR ( , TEUR). Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo

19 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konserni Emoyhtiö 12.3 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Arvonalennukset Arvonalennuksen peruutus Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pääomalaina Yhteensä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Liikearvon poisto Kertyneet poistot Osuus osakkuusyhtiöiden omasta pääomasta Kirjanpitoarvo Katso lisäksi kohta Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno ja kirjanpitoarvo 1.1. ja Osakkeet ja osuudet 13.1 Konserniyritykset Konsernin ja emoyhtiön osuus Nimi ja kotipaikka osakkeista ja äänistä, % Ponsse AB, Surahammar, Ruotsi 100,00 Ponsse AS, Kongsvinger, Norja 100,00 Ponssé S.A.S, Gondreville, Ranska 100,00 Ponsse UK Ltd., Lockerbie, Iso-Britannia 100,00 Ponsse USA, Inc., Rhinelander, Yhdysvallat 100, Osakkuusyritykset Konsernin ja emoyhtiön osuus Nimi ja kotipaikka osakkeista ja äänistä, % Sunit Oy, Kajaani, Suomi 34, Muut osakkeet ja osuudet Emoyhtiön omistamien osakkeiden/osuuksien Kirjanpitoarvo TEUR Muut osakkeet ja osuudet 22 Konsernin omistamat osakkeet ja osuudet, TEUR

20 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 14. Vaihto-omaisuus Konserni Emoyhtiö Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Yhteensä Saamiset Konserni Emoyhtiö 15.1 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Toimitusluottosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Konserni Emoyhtiö 15.2 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Toimitusluottosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Verosaamiset Avustussaamiset Muut siirtosaamiset Yhteensä Laskennalliset verosaamiset Jaksotuseroista johtuvat verosaamiset Yhdistelytoimenpiteistä johtuvat verosaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot