Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus..."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2003

2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus Konsernituloslaskelma 2003 ja Konsernitase 2003 ja Rahoituslaskelma 2003 ja Ponsse Oyj:n tuloslaskelma 2003 ja Ponsse Oyj:n tase 2003 ja Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot...14 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...24 Osakekohtaiset tunnusluvut...24 Tunnuslukujen laskentakaavat...25 Osakepääoma ja osakkeet...26 Osakkaat...27 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä...28 Tilintarkastuskertomus...28 Hallitus...29 Johto...29 Yhtiö ja tuotteet...31 Osoitteisto...35

3 3

4 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Ponsse Oyj:n vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidetään klo Iisalmen Kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään ennen klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Vieremä, puhelimitse numeroon , telekopiolla numeroon tai internetissä osoitteessa Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisten yhteydessä. Osinko Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä Osakerekisteri Ponsse Oyj:n osakkeista ja niiden omistajista pidetään osakasluetteloa Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan osoitteenmuutokset ja muut osakeomistukseensa liittyvät asiat siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on arvoosuustili. Taloudelliset julkaisut Vuonna 2004 Ponsse Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta, joista - ensimmäinen, ajalta , julkaistaan toinen, ajalta , julkaistaan ja - kolmas, ajalta , julkaistaan Osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi Ponssen kotisivuilla Internetissä osoitteessa Tämä vuosikertomus on saatavana suomen- ja englanninkielisenä. Vuosikertomuksia voi tilata osoitteesta: Ponsse Oyj, Vieremä, puhelin , telekopio , sähköposti Vuosikertomus on saatavana myös Internetissä osoitteessa Vuosi 2003 lyhyesti Ponsse-konsernin liikevaihto kasvoi kertomusvuonna 163,5 miljoonaa euroon (2002, 133,2 miljoonaa euroa). Kasvuprosentiksi kirjattiin 22,7. Myynti oli vilkasta etenkin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Vuoden aikana valmistui Vieremän tehtaalta 399 uutta konetta (330). Määrä on korkein kautta aikojen. Asiakkaiden luottamus ja kiinnostus uutta mallistoa kohtaan vahvistui. Vuoden lopussa Ponsse nousi kotimaiseksi markkinajohtajaksi niin hakkuukoneiden kuin kuormatraktoreidenkin osalta. Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 56,9 prosenttia (57,8 prosenttia). Vientiin toimitettujen uusien koneiden määrä kasvoi 242 kappaleeseen (200 kappaletta). Suomen osuus liikevaihdosta oli 43,1 prosenttia. Hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrénin 60-vuotisjuhlien kunniaksi helmikuussa järjestetty juhlakiertue vaikutti hyvin suotuisasti kotimaiseen kysyntään. Viennin osuuden hienoiseen pienenemiseen vaikutti etenkin Yhdysvaltain dollarin kurssikehitys suhteessa euroon. Konsernin tilauskanta oli vuoden päättyessä 33,7 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa). Ponsse-konsernin liikevoitto kasvoi 24,9 prosenttia 11,7 miljoonaan euroon (9,4 miljoonaa euroa), joka on 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,1 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli vuoden 2003 päättyessä 78,2 miljoonaa euroa (73,9 miljoonaa euroa). Kassavirta oli vahva ja maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla koko vuoden ajan. Korollisten velkojen määrä pieneni 17,8 miljoonaan euroon (22,2 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli vuoden lopussa 6,3 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa). Ponssen panostus tuotekehitykseen jatkui vahvalla tasolla. Vuoden aikana esiteltiin kaksi uutta konemallia: WisentDual-yhdistelmäkone sekä Gazelle-kuormatraktori 10 tonnin kantavuusluokassa. WisentDual perustuu edellisvuonna lanseeratun BuffaloDualin toimintaajatukselle. Kone voidaan muuttaa maastoolosuhteissa kuormatraktorista hakkuukoneeksi vajaassa kymmenessä minuutissa. Vuoden toinen uutuus, Gazelle-kuormatraktori korvasi tuotannosta poistuneen Caribou-kuormatraktorin. Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 55 henkilöä (51 henkilöä). Tutkimus- ja kehitysmenot olivat konsernissa 3,0 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Konsernin palveluksessa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin 553 henkilöä (521 henkilöä). Ponssen hakkuukoneissa käytettävän Opti 4G -tietojärjestelmän uudet ominaisuudet esiteltiin kertomusvuoden lopussa. Uutuuksista merkittävimpänä voidaan pitää etädiagnostiikkaa, joka lisää merkittävästi mittalaite- ja ohjausjärjestelmien toimintavarmuutta. 4

5 Liikevaihto, MEUR Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain Muu Eurooppa 40,1% Pohjois-Amerikka 15,1% Muu maailma 1,7% Suomi 43,1% Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Vuoden 2003 osalta metsäsektori oli edelleenkin alamäessä. Ponsse pystyi kasvamaan tästä heikosta suhdanteesta huolimatta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin suhteen. Menestyksen takana on ollut pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaiden sekä metsäyhtiöiden kanssa, joiden tarpeisiin meillä on ollut tarjota metsäkoneet tämän päivän puunkorjuuseen. Ponssen markkinoinnin osalta vuosi oli tapahtumarikas. Helmikuinen RoadShow kymmenellä paikkakunnalla läpi Suomen kolmen viikon aikana oli kova voimainnäytös. Asetimme tavoitteeksemme kiertueelle sen, että menemme tuotteillamme ja henkilökunnallamme asiakkaan luo ja siinä onnistuimme mainiosti. Kotimaan konemyynti nousi pitkälti hyvän alkuvuoden sysäyksen jälkeen yhtiön parhaaseen tulokseen kautta aikojen. Myös käytettyjen koneiden myynnissä onnistuimme kovien tavoitteiden mukaisesti. Marraskuussa lanseerasimme savottanäytöksenä toteutettuna aivan kotinurkillamme Sonkajärven Aittokoskella uuden malliston, joka sai heti asiakkaidemme varauksettoman suosion. Uuden malliston tuotantoon saattamisessa ja näytöksessä itsessään kulminoitui koko yrityksen joustavuus ja tehokkuus parhaalla tavalla niin tuotannon, suunnittelun ja tuotekehityksen, markkinoinnin, tietojärjestelmien kuin jälkimarkkinoinninkin osalta. Tässä yhteydessä kiitän sitoutunutta henkilökuntaamme menestyksekkäästä vuodesta. Ponsse jatkaa edelleen vahvana osingonmaksajana, tänä vuonna maksamme osinkoja hieman edellisvuotta runsaammin. Ponssen tase on edelleenkin vahva. Jatkamme edelleen viennin vahvistamista ja omien toimintojen tehostamista kotimaassa, josta esimerkkinä Vieremälle vuodenvaihteessa valmistunut tehtaan laajennus. Jälkimarkkinointia tehostetaan edelleenkin asiakkaita varten. Mikkeliin avasimme toimitilat tammikuussa, Iisalmeen valmistuu mittava laajennus huolto- ja varaosatoiminnoille, ja Joensuussa avataan myynnin ja jälkimarkkinoinnin toimitilat keväällä. Ponsse on hyvässä iskussa toimintojen suhteen jatkamme asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa menestyksekästä yhteistyötä tänäkin vuonna. Einari Vidgrén Toimitusjohtajan katsaus Perinteisen asiakasläheisen strategiamme ansiosta vuosi 2003 oli Ponsselle suotuisa. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja keskittyminen hänelle tärkeisiin asioihin niin tuotteissa kuin palveluissa on ollut Ponssen toiminnan perusajatus vuosikymmenien ajan. Jatkuva kehitystyö on palkittu asiakkaidemme luottamuksena. Niinpä yhtiön liikevaihto kasvoi 22,7 prosenttia ja tulos 24,8 prosenttia. Uusien koneiden tuotanto kasvoi 20,9 prosenttia tuotannon tehostamistoimien ja henkilöstön hyvän motivaation ansiosta. Tuotannon edellytyksiä parannettiin Vieremän tehtaan laajennuksella, joka otettiin käyttöön vuodenvaihteessa Laajennus yhdessä tuotannonkehitys- ja laatutyön kanssa antaa edellytykset tuotannon kasvattamiseen markkinoiden edellyttämällä tavalla. Myynnissä ja markkinoinnissa onnistuimme erinomaisesti kaikilla päämarkkinaalueillamme. Suomessa saavutimme ensimmäistä kertaa kiistattoman markkinajohtajan aseman. Ponssen markkinaosuudet olivat kuormatraktoreissa 43,2 prosenttia ja hakkuukoneissa 40,1 prosenttia (rekisteröintitilastojen mukaan). Asemamme vahvistui myös uusilla markkina alueilla. Tuotekehityksen jatkuvan työn tuloksena marraskuussa esiteltiin 2004-mallisto, jossa uutuuksina kevyt yhdistelmäkone WisentDual sekä 10 tonnin kuormatraktori Gazelle. Kaikissa malleissa on runsaasti tehokkuutta ja luotettavuutta parantavia uudistuksia. Jatkuvalla palveluverkoston ja sen osaamisen kehittämisellä olemme varmistaneet alan parhaan palvelukyvyn asiakkaille, joka varmistaa asiakkaiden koneiden korkean käyttöasteen. Ensimmäisenä maailmassa 2004 vuosimallin Ponsse-metsäkoneissa on etädiagnostiikkajärjestelmä, jonka avulla maastossa oleva kone voidaan diagnosoida ja säätää langattomasti huoltopisteeltä käsin. Vuoden 2004 näkymät ovat positiiviset. Erinomainen asiakaskunta, uusi ja kilpailukykyinen mallisto sekä markkinoiden toimivimmat jälkimarkkinapalvelut tulevat takaamaan yhtiön menestyksen jatkumisen. Ponssen johto ja koko henkilöstö tulee tekemään jatkuvasti työtä, jonka tuloksena pystymme vastaamaan asiakaskunnan haasteisiin entistä paremmin. Siirtyessäni toisiin tehtäviin toivotan onnea ja menestystä tuleville vuosille kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille, yhtiön johdolle ja henkilöstölle sekä yhtiön omistajille ja sijoittajille. Tommi Ruha 6

7 7

8 Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Yleistä Ponsse-konsernin toiminta kehittyi suotuisasti niin volyymin kuin tuloksen osalta. Näin siitä huolimatta, että vuosi oli valuuttakurssien kehityksestä johtuen haasteellinen etenkin Pohjois-Amerikan markkinoilla. Kertomusvuoden lopussa lanseerattiin vuoden 2004-mallisto, joka sai heti hyvän vastaanoton. Uusia konemalleja ovat keskikokoinen yhdistelmäkone WisentDual sekä kuormankantokyvyltään 10 tonnin kuormatraktori Gazelle. Kertomusvuoden liikevoittoa voidaan pitää hyvänä. Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa korkealla tasolla. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 163,5 miljoonaa euroa (133,2 miljoonaa euroa), joka on 22,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Etenkin vuoden toinen ja viimeinen neljännes olivat vahvan myynnin aikaa. Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 56,9 prosenttia (57,8 prosenttia). Vientimarkkinoille toimitettujen uusien koneiden määrä kasvoi 21 prosenttia 242 kappaleeseen (200 kappaletta). Suomen osuus liikevaihdosta oli 43,1 prosenttia (42,2 prosenttia), muun Euroopan 40,1 prosenttia (37,0 prosenttia), Pohjois-Amerikan 15,1 prosenttia (18,7 prosenttia) ja muun maailman 1,7 prosenttia (2,1 prosenttia). Viennin osuuden hienoiseen vähenemiseen vaikutti etenkin Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon. Yleinen taloudellinen epävarmuus heijastui paikoitellen myös metsäkonemarkkinoille. Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 165,4 miljoonan euron arvosta (142,0 miljoonaa euroa). Vuoden päättyessä tilauskanta oli 33,7 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset sisältyvät vakiintuneen tavan mukaan tilauskantaan. Konsernin liikevoitoksi muodostui 11,7 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa), joka on 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,1 prosenttia). Konsernin nettomääräiset rahoitustuotot olivat kertomusvuonna 1,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Rahoitustuottojen merkittävä määrä johtuu valuuttakurssiriskejä vastaan otettujen johdannaisten tuotoista. Tulos rahoituserien jälkeen oli 13,1 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa). Satunnaisia eriä ei ollut kertomusvuonna, kuten ei myöskään vuonna Emoyhtiössä suoritettiin kertomusvuonna kaikki verolajit käsittänyt verotarkastus. Sen perusteella maksuunpannut jälkiverot viivästysseuraamuksineen olivat 87,2 tuhatta euroa. Sanottu määrä on kirjattu tulosta rasittaen. Konsernin tilikauden voitto oli 9,1 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Emoyhtiön tilikauden voitoksi muodostui 8,9 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa). Taloudellinen tilanne Konsernitaseen loppusumma oli 78,2 miljoonaa euroa (73,9 miljoonaa euroa). Huomattava määrä konetoimituksista ajoittui katsauskauden loppuun, josta johtuen myyntisaamiset olivat korkeahkolla tasolla. Niiden määrä oli tilikauden päättyessä 16,7 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa). Konsernin korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 17,8 miljoonaa euroa (22,2 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli 6,3 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste vahvistui 55,7 prosenttiin (52,4 prosenttia). Maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla koko kertomusvuoden ajan. Tilikauden päättyessä konsernin likvidit kassavarat olivat 10,6 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa). Rahoituksen kausivaihteluiden tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään sovitut luottolimiitit, joista oli vuoden päättyessä käyttämättä 43,7 miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolisten asiakas- ja jälleenrahoitussitoumusten yhteissumma oli tilikauden päättyessä 8,7 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa). Investoinnit Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,5 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa). Mittavimmat investoinnit kohdistuivat Vieremän tehtaan laajennukseen, toiminnanohjausjärjestelmän päivitykseen sekä muihin tietoteknisiin hankintoihin. Vuonna 2004 merkittävimmät investoinnit ovat Iisalmen jälkimarkkinointikeskuksen saneeraus ja laajennus sekä tuotekehityksen ja taloushallinnon toimistotilojen rakentaminen Vieremän tehtaan yhteyteen. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa. Markkinat ja myynti Maailmantalouden epävakaus jatkui vuoden 2003 aikana. Euron vahvistuminen noin viidenneksellä suhteessa Yhdysvaltain dollariin heikensi liiketoiminnan kannattavuutta Pohjois- Amerikassa. Asiakkaiden luottamus vuonna 2001 esiteltyä konemallistoa kohtaan vahvistui: Ponsse nousi Suomessa markkinajohtajaksi niin hakkuukoneiden kuin kuormatraktoreidenkin kohdalla. Uusia koneita valmistui yhteensä 399 kappaletta (330), joka on 20,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ponsse toteuttaa kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyystutkimuksen. Asiakkaiden kiitokseen ovat antaneet aihetta etenkin koneiden korkea tuottavuus, toimintavarmuus sekä huoltopalveluiden laadukkuus. Kolme vuotta käytössä olleet Mercedes-Benz-moottorit ovat osoittautuneet suorituskyvyltään ja polttoainetaloudeltaan tehokkaiksi. Kotimaisen kysynnän suotuisaan kehitykseen vaikutti merkittävästi juhlakiertue, joka järjestettiin helmikuussa yhtiön hallituksen puheenjohtajan, teollisuusneuvos Einari Vidgrénin 60- vuotisjuhlien kunniaksi. Juhlakiertue suuntautui kolmen viikon aikana eri puolille Suomea kymmenelle paikkakunnalle. Kone Oyj julkisti kesäkuussa 2003 aikomuksensa luopua eräistä liiketoiminnoistaan (Valtratraktorit, Valmet-metsäkoneet sekä Sisu Diesel

9 Velkaantumisaste, % Hallituksen toimintakertomus Rahoitusvastuut, MEUR Vienti ja ulkomaiset liiketoiminnot, % Liikevoitto, % moottorit). Ponsse oli kesän ja alkusyksyn aikana mukana kotimaisessa ryhmittymässä, jonka tavoitteena oli Valtra- ja Sisu Dieselliiketoimintojen ostaminen. Hanke raukesi myyjän ilmoitettua, että se on valinnut ostajaksi yhdysvaltalaisen Agco Corporationin. Konsernin ulkomailla tapahtuva konemyynti tapahtuu emoyhtiön kokonaan omistamien tytäryhtiöiden (Iso-Britannia, Norja, Ranska, Ruotsi, Amerikan Yhdysvallat) sekä itsenäisten jälleenmyyjien välityksellä. Uutena jälleenmyyjänä aloitti kertomusvuoden aikana Kanadassa toimiva Tanquay Industries, jonka toimialue käsittää Quebecin provinssin. Muut merkittävimmät jälleenmyyjät toimivat Saksassa, Baltian alueella, Venäjällä Pietarin alueella, Espanjassa, Portugalissa sekä Chilessä. Ponsse AB Päättynyt tilikausi oli tytäryhtiölle hyvä. Liikevaihto kasvoi 17,0 miljoonaan euroon (13,0 miljoonaa euroa). Ponssen markkinaosuus kehittyi kertomusvuoden aikana suotuisasti. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Benny Sondell. Vuonna 1994 toimintansa aloittaneen yhtiön organisaatiossa ei tapahtunut kertomusvuonna merkittäviä muutoksia. Ponsse AS Norjassa toimivan tytäryhtiön liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa). Metsäkonemarkkinat olivat Norjassa toivottua hiljaisemmat. Tytäryhtiö vietti keväällä 5-vuotisjuhlia. Norjan ympäristöolosuhteet asettavat korkeat vaatimukset koneiden laadulle, tehokkuudelle ja luotettavuudelle. Yhtiön valmistamat koneet ovatkin saaneet asiakkailta runsasta kiitosta toimivuutensa ansiosta. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lyder Hove Ellevold. Ponssé S.A.S. Vuonna 1995 perustettu tytäryhtiö ylsi kertomusvuonna 13,0 euron liikevaihtoon (9,8 miljoonaa euroa). Uusi mallisto ja etenkin Dualyhdistelmäkoneet vahvistivat Ponssen asemaa Ranskan, Sveitsin ja Benelux-maiden markkinoilla. Yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtiin kertomusvuoden kuluessa teknisluontoisia tarkennuksia ja Ponsse Oyj hankki tytäryhtiön koko osakekannan omistukseensa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tapio Ingervo. Ponsse UK Ltd Ison-Britannian metsäkonemarkkinat kehittyivät hyvin suotuisasti kertomusvuoden aikana. Tytäryhtiön liikevaihto kasvoi 14,5 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). Yhtiön organisaatiossa tapahtui tilikauden aikana joitakin tarkennuksia. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jukka Karjalainen. Ponsse USA Inc. Yhtiön liikevaihdoksi muodostui kertomusvuonna 21,1 miljoonaan euroon (20,8 miljoonaa euroa). Tytäryhtiön saavuttamaa tulosta voidaan vallinneet olosuhteet huomioiden pitää tyydyttävänä. Vuonna 1995 perustetun tytäryhtiön uudet, Rhinelanderin kaupungissa Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevat toimitilat otettiin käyttöön huhtikuussa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mikko Laurila. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat kertomusvuonna 3,0 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 1,8 prosenttia (2,4 prosenttia). Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien määrä oli kertomusvuoden lopussa 55 henkilöä (51 henkilöä), mikä on 9,9 prosenttia konsernin henkilöstöstä (9,5 prosenttia). Kertomusvuoden aikana lanseerattiin kolme uutta konemallia: WisentDual-yhdistelmäkone sekä Gazelle-kuormatraktori. WisentDualia voidaan käyttää sekä harvesterina että kuormatraktorina. Koneen kaksoisrooli perustuu siihen, että hakkuutyön ajaksi kuormatilan etusermi ja kuormauspankot poistetaan ja kuormainkouran tilalle vaihdetaan H53 - harvesteripää. Koneen käyttötarkoituksen muutos harvesterista kuormatraktoriksi ja päinvastoin voidaan tehdä maasto-olosuhteissa alle kymmenessä minuutissa. Gazellekuormatraktori korvasi mallistosta poistuneen Caribou-kuormatraktorin kymmenen tonnin kantavuusluokassa. Ponssen hakkuukoneissa käytettävän Opti 4G -tietojärjestelmän uudet ominaisuudet esiteltiin kertomusvuoden loppupuolella. Ponssen kehittämä etädiagnostiikka lisää merkittävästi mittalaite- ja ohjausjärjestelmien toimintavarmuutta. Ponssen huoltoneuvojat kykenevät käyttämään huoltokonttorilta käsin maastossa olevan Ponsse-metsäkoneen Opti 4Gja OptiControl-mittalaite ja koneenohjausjärjestelmiä. Uusi toiminto mahdollistaa samalla koneenkuljettajan opastamisen ja neuvonnan, jolloin häiriö voidaan paikallistaa ja parhaimmillaan korjata reaaliajassa. Koneiden tietojärjestelmiin tehtiin kertomusvuoden aikana lisäksi eräitä muita parannuksia. Muun muassa puun pintavaurioita minimoiva GentleDrive-toiminto lisättiin vakiovarusteeksi. Ponsse jatkoi kertomusvuonna tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen, metsäoppilaitosten ja metsäyhtiöiden kanssa. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 553 henkilöä (521 henkilöä). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 555 (536). Kertomusvuoden keskeisinä koulutusteemoina olivat viestintä- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen sekä ammatillisen osaamisen syventäminen. Työturvallisuuden korostaminen ja etenkin työtapaturmien ennaltaehkäisy olivat vahvasti esillä kertomusvuoden aikana. Laatu Ponsse on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan ISO9001:2000 -laatustandardia, ISO ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS työterveys- ja turvallisuusstandardia, joista ensin mainittu on sertifioitu. DNV suoritti ISO9001:2000-laatujärjestelmän auditoinnin elokuussa Sanotuista kolmesta erillisstandardista koostuva toimintajärjestelmä luo yhtenäisen mallin yrityksen toimintojen kehittämiselle. 9

10 Hallituksen toimintakertomus Sijoitetun pääoman tuotto-% Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR Tilauskanta, MEUR Korollinen vieras pääoma, MEUR Tutkimus- ja kehitysmenot, MEUR Henkilöstö ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Järjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää eri toimintojen yhteistyökykyä ja sisäisiä asiakassuhteita, parantaa asiakaspalvelua sekä turvata asiakkaalle haluttu tuote siten, että sen tuottamisessa huomioidaan ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Yhtiön toiminnallista laatua kehitettiin tarkentamalla laatumittareita sekä tehostamalla toiminnallisten ydinprosessien yhteistyötä. Ydinprosessit ovat Uusien tuotteiden kehittäminen, Markkinointi, Tilauksesta toimitukseen sekä Jälkimarkkinointi. Yhtiölle laadittiin kertomusvuoden aikana tietoturvan ja fyysisen turvallisuuden käsittävä tietoturvapolitiikka, joka käsittää muun muassa dokumenttien luokittelua, sähköpostin ja Internetin käyttöä sekä fyysistä turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. Johto ja tilintarkastus Hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt: Einari Vidgrén, puheenjohtaja, Juha Vidgrén, varapuheenjohtaja, Ilkka Kylävainio, jäsen, Heikki Ojala, jäsen ( saakka), Samuli Perttala, jäsen, Orvo Siimestö, jäsen, Heikki Tallgren, jäsen ( saakka) sekä Mika Vidgrén, jäsen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin: osanottoprosentti oli 95,8%. Yhtiön toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana metsänhoitaja Tommi Ruha ja hänen varahenkilönään yhtiön varatoimitusjohtaja, kasvatustieteiden maisteri Juha Vidgrén. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin järjestetyssä yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy KHT-Yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Laitinen. Konsernisuhteet Kertomusvuoden aikana ei tapahtunut muutoksia konsernirakenteessa. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S, Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia sekä Ponsse USA Inc, Yhdysvallat. Kajaanissa toimiva Sunit Oy on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia. IFRS/IAS-säännösten käyttöönotto Ponsse aloitti valmistautumisen IFRS:n käyttöönottoon kevättalvella Tuolloin perustettiin projektin työryhmä, jonka toimintaa valvoo ohjausryhmä. Kertomusvuoden aikana on selvitetty IFRStilinpäätösperiaatteiden ja Ponssen konsernitilinpäätösperiaatteiden eroja ja määritetty uusia IFRS:n mukaisia konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita. Projektin kuluessa on lisäksi selvitetty laskentakäytännön muutosten vaikutuksia, uudistettu konsernin laskenta- ja raportointiohjeistusta sekä raportointijärjestelmiä. Organisaation kouluttaminen ja muu laskentavalmiuksien luominen jatkuu vuonna Alustavan selvityksen mukaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksilla ei ole olennaista tase- eikä tulosvaikutusta. Yhtiö raportoi IFRS:n tulosvaikutuksista vuoden 2004 osavuosikatsauksien sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäinen IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös laaditaan alkavalta tilikaudelta. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Ponsse Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi lukien Arto Tiitisen. Hän siirtyy Ponsselle Valtran markkinointi- ja myyntijohtajan tehtävästä. Tiitinen seuraa tehtävässä Tommi Ruhaa, jonka toimisuhde päättyi Väliaikana Ponsse Oyj:n toimitusjohtajana toimii varatoimitusjohtaja Juha Vidgrén. Alkaneen vuoden näkymät Metsäkoneiden kokonaismarkkinan oletetaan kehittyvän alkaneen vuoden aikana myönteisesti. Yhtiö ennakoi, että tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun osuus kokonaispuunkorjuusta jatkaa kasvuaan. Kysynnän arvioidaan kasvavan viime vuoden tasosta myös Pohjois-Amerikassa. Ponssen liikevaihdon odotetaan kasvavan alkaneen vuoden aikana keskeisillä markkinoilla. Maailmantalouden epävarmuudesta johtuen kasvun odotetaan kuitenkin jäävän maltilliseksi. Tuloksen odotetaan muodostuvan paremmaksi kuin kertomusvuonna. Metsäkonemarkkinoille tunnusomaisen kausivaihtelun vuoksi tuloskertymän ennakoidaan painottuvan loppuvuodelle. 10

11 Konsernituloslaskelma Liite (1 TEUR TEUR Liikevaihto 2, Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut 5, Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus 0-1 Tilikauden voitto Konsernitase VASTAAVAA Liite (1 TEUR TEUR Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 12.3, Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Liite (1 TEUR TEUR Oma pääoma 16 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot 8 0 Muuntoero Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus 0 3 Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä ) Liite viittaa tuloslaskelman ja taseen liitetietoihin sivuilla

12 Rahoituslaskelma Konserni Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Varauksen muutos Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva nettorahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) Rahavarat Rahavarat

13 Ponsse Oyj:n tuloslaskelma Liite (1 TEUR TEUR Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut 5, Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot Tilikauden voitto Ponsse Oyj:n tase VASTAAVAA Liite (1 TEUR TEUR Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 12.3, Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Liite (1 TEUR TEUR Oma pääoma 16 Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä ) Liite viittaa tuloslaskelman ja taseen liitetietoihin sivuilla

14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ( /1336) ja kirjanpitoasetuksen ( /1339) säännösten mukaisesti. Tilinpäätös on esitetty kululajikohtaista tuloslaskelma- ja tasekaavaa noudattaen. 1.1 Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5 vuotta Konserniliikearvo 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 20 vuotta Koneet ja kalusto 3-10 vuotta Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään alimman arvon periaatteen mukaisesti välittömän valmistus- tai hankintamenon taikka niitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimus- ja kehitysmenojen osalta kirjaustapaa on muutettu vuonna Sellaiset kehityskulut, jotka täyttävät KPL 5 luvun 8 pykälän aktivointiedellytykset on kirjattu taseeseen aineettomiin hyödykkeisiin. Takuuvaraus Luovutettuja metsäkoneita koskevat todennäköiset takuukustannukset on kirjattu pakollisiin varauksiin. Kirjaustapaa on muutettu vuonna 2003 (lyhytaikaisissa veloissa vuonna 2002). Eläkemenojen jaksotus Konsernin henkilöstön lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä eikä kattamattomia eläkevastuita ole. 1.2 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua koskien muiden henkilösivukulujen sekä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden esittämistä. Rahoitusleasing-, tuotekehitysmenojen, takuuvarauksen ja vuokrakiinteistöjen perusparannusaktivoinnin käsittelyä on muutettu IFRS/IAS periaatteiden mukaisiksi vuonna Rahoitusleasingmenojen käsittelyn muutos on tehty vain konsernitilinpäätöksessä. 1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset ja osakkuusyhtiö. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä on annettu jäljempänä liitetietojen kohdassa 13. Osakkeet ja osuudet. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenetelmän mukaan. Tytäryhtiöosakkeiden hankintamenosta hankintahetken oman pääoman ylittävä osa on esitetty taseessa erikseen konserniliikearvona, joka poistetaan suunnitelman mukaisesti 10 vuodessa. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet ja sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet muuntoerot samoin kuin omien pääomien muuntoerot on esitetty omana eränään omassa pääomassa. Osakkuusyritykset Konsernituloslaskelmaan sisältyy konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista. Konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyhtiöiden hankintahetken omasta pääomasta, oikaistuna osakkeiden hankinnan jälkeen tapahtuneilla oman pääoman muutoksilla, sisältyy taseen osuuksiin omistusyhteysyrityksissä. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennallinen verovelka ja saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. 14

15 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2. Liikevaihto markkina-alueittain Konserni Emoyhtiö Suomi Ulkomaat Yhteensä Markkina-alueiden osuus liikevaihdosta Konserni % % Suomi 43,1 42,2 Muu Eurooppa 40,1 37,0 Pohjois-Amerikka 15,1 18,7 Muu maailma 1,7 2,1 Yhteensä 100,0 100,0 4. Materiaalit ja palvelut Konserni Emoyhtiö Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-)/vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Konserni Emoyhtiö Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Konserni Emoyhtiö Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Yhteensä Emoyhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 55 vuotta. 7. Henkilöstö Konserni Emoyhtiö hlöä hlöä hlöä hlöä 7.1 Tilikauden aikana keskimäärin Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Tilikauden viimeinen päivä Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä

16 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 8. Poistot ja arvonalentumiset Konserni Emoyhtiö Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Konserni Emoyhtiö Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Korkotuotot Muilta Korkotuotot Muut rahoitustuotot Yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Korkokulut Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset Muut rahoituskulut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuoden 2003 lopussa Ponsse USA Inc.:n oma pääoma oli 281 TEUR suuruinen. Vuoden 2003 aikana tehtiin arvonalennusta kirjaamalla emoyhtiössä arvonalentumiset pitkäaikaisista sijoituksista -tilille 55 TEUR suuruinen erä, jonka jälkeen kirjanpitoarvo emoyhtiössä vastaa Ponsse USA Inc.:n omaa pääomaa. 10. Tilinpäätössiirrot Konserni Emoyhtiö Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Välittömät verot Konserni Emoyhtiö Tuloverot Laskennallisen verovelan lisäys (+)/vähennys (-) Laskennallisen verosaamisen lisäys Yhteensä

17 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 12. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Konserni Emoyhtiö 12.1 Aineettomat hyödykkeet: Patenttimenot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno 1.1. ja Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo

18 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konserni Emoyhtiö 12.2 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Emoyhtiön Vieremällä sijaitseviin toimitilakiinteistöihin on tehty arvonkorotus määrältään 841 TEUR. Arvonkorotuksesta ei ole tehty poistoja. Arvonkorotukseen sisältyvä laskennallinen verovelka on 244 TEUR. Arvonkorotus on tehty silloin voimassa olleen lainsäädännön perusteella, koska toimitilojen todennäköinen luovutushinta on pysyvästi hankintamenoa olennaisesti suurempi. Koneet ja kalusto Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneisiin ja kalustoon kuuluvien tuotannollisten koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo sekä konsernissa että emoyhtiössä oli TEUR ( , TEUR). Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo

19 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konserni Emoyhtiö 12.3 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Arvonalennukset Arvonalennuksen peruutus Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pääomalaina Yhteensä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Liikearvon poisto Kertyneet poistot Osuus osakkuusyhtiöiden omasta pääomasta Kirjanpitoarvo Katso lisäksi kohta Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno ja kirjanpitoarvo 1.1. ja Osakkeet ja osuudet 13.1 Konserniyritykset Konsernin ja emoyhtiön osuus Nimi ja kotipaikka osakkeista ja äänistä, % Ponsse AB, Surahammar, Ruotsi 100,00 Ponsse AS, Kongsvinger, Norja 100,00 Ponssé S.A.S, Gondreville, Ranska 100,00 Ponsse UK Ltd., Lockerbie, Iso-Britannia 100,00 Ponsse USA, Inc., Rhinelander, Yhdysvallat 100, Osakkuusyritykset Konsernin ja emoyhtiön osuus Nimi ja kotipaikka osakkeista ja äänistä, % Sunit Oy, Kajaani, Suomi 34, Muut osakkeet ja osuudet Emoyhtiön omistamien osakkeiden/osuuksien Kirjanpitoarvo TEUR Muut osakkeet ja osuudet 22 Konsernin omistamat osakkeet ja osuudet, TEUR

20 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 14. Vaihto-omaisuus Konserni Emoyhtiö Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Yhteensä Saamiset Konserni Emoyhtiö 15.1 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Toimitusluottosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Konserni Emoyhtiö 15.2 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Toimitusluottosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Verosaamiset Avustussaamiset Muut siirtosaamiset Yhteensä Laskennalliset verosaamiset Jaksotuseroista johtuvat verosaamiset Yhdistelytoimenpiteistä johtuvat verosaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 9.00 1(13) PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 9.00 1(13) PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 Julkaistu: 2004-02-12 08:08:52 CET Ponsse Oyj - neljännesvuosikatsaus PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 9.00 1(13) PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 Ponsse-konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS

PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 85,4 MEUR (1-9/2000, 82,9 MEUR). Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 60,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 KLO 13.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2007 - Liikevaihto 78,4 miljoonaa euroa (52,3 miljoonaa euroa Q1/2006) - Liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa euroa)

Lisätiedot