Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus..."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2003

2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus Konsernituloslaskelma 2003 ja Konsernitase 2003 ja Rahoituslaskelma 2003 ja Ponsse Oyj:n tuloslaskelma 2003 ja Ponsse Oyj:n tase 2003 ja Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot...14 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...24 Osakekohtaiset tunnusluvut...24 Tunnuslukujen laskentakaavat...25 Osakepääoma ja osakkeet...26 Osakkaat...27 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä...28 Tilintarkastuskertomus...28 Hallitus...29 Johto...29 Yhtiö ja tuotteet...31 Osoitteisto...35

3 3

4 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Ponsse Oyj:n vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidetään klo Iisalmen Kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään ennen klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Vieremä, puhelimitse numeroon , telekopiolla numeroon tai internetissä osoitteessa Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisten yhteydessä. Osinko Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä Osakerekisteri Ponsse Oyj:n osakkeista ja niiden omistajista pidetään osakasluetteloa Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan osoitteenmuutokset ja muut osakeomistukseensa liittyvät asiat siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on arvoosuustili. Taloudelliset julkaisut Vuonna 2004 Ponsse Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta, joista - ensimmäinen, ajalta , julkaistaan toinen, ajalta , julkaistaan ja - kolmas, ajalta , julkaistaan Osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi Ponssen kotisivuilla Internetissä osoitteessa Tämä vuosikertomus on saatavana suomen- ja englanninkielisenä. Vuosikertomuksia voi tilata osoitteesta: Ponsse Oyj, Vieremä, puhelin , telekopio , sähköposti Vuosikertomus on saatavana myös Internetissä osoitteessa Vuosi 2003 lyhyesti Ponsse-konsernin liikevaihto kasvoi kertomusvuonna 163,5 miljoonaa euroon (2002, 133,2 miljoonaa euroa). Kasvuprosentiksi kirjattiin 22,7. Myynti oli vilkasta etenkin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Vuoden aikana valmistui Vieremän tehtaalta 399 uutta konetta (330). Määrä on korkein kautta aikojen. Asiakkaiden luottamus ja kiinnostus uutta mallistoa kohtaan vahvistui. Vuoden lopussa Ponsse nousi kotimaiseksi markkinajohtajaksi niin hakkuukoneiden kuin kuormatraktoreidenkin osalta. Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 56,9 prosenttia (57,8 prosenttia). Vientiin toimitettujen uusien koneiden määrä kasvoi 242 kappaleeseen (200 kappaletta). Suomen osuus liikevaihdosta oli 43,1 prosenttia. Hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrénin 60-vuotisjuhlien kunniaksi helmikuussa järjestetty juhlakiertue vaikutti hyvin suotuisasti kotimaiseen kysyntään. Viennin osuuden hienoiseen pienenemiseen vaikutti etenkin Yhdysvaltain dollarin kurssikehitys suhteessa euroon. Konsernin tilauskanta oli vuoden päättyessä 33,7 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa). Ponsse-konsernin liikevoitto kasvoi 24,9 prosenttia 11,7 miljoonaan euroon (9,4 miljoonaa euroa), joka on 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,1 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli vuoden 2003 päättyessä 78,2 miljoonaa euroa (73,9 miljoonaa euroa). Kassavirta oli vahva ja maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla koko vuoden ajan. Korollisten velkojen määrä pieneni 17,8 miljoonaan euroon (22,2 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli vuoden lopussa 6,3 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa). Ponssen panostus tuotekehitykseen jatkui vahvalla tasolla. Vuoden aikana esiteltiin kaksi uutta konemallia: WisentDual-yhdistelmäkone sekä Gazelle-kuormatraktori 10 tonnin kantavuusluokassa. WisentDual perustuu edellisvuonna lanseeratun BuffaloDualin toimintaajatukselle. Kone voidaan muuttaa maastoolosuhteissa kuormatraktorista hakkuukoneeksi vajaassa kymmenessä minuutissa. Vuoden toinen uutuus, Gazelle-kuormatraktori korvasi tuotannosta poistuneen Caribou-kuormatraktorin. Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 55 henkilöä (51 henkilöä). Tutkimus- ja kehitysmenot olivat konsernissa 3,0 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Konsernin palveluksessa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin 553 henkilöä (521 henkilöä). Ponssen hakkuukoneissa käytettävän Opti 4G -tietojärjestelmän uudet ominaisuudet esiteltiin kertomusvuoden lopussa. Uutuuksista merkittävimpänä voidaan pitää etädiagnostiikkaa, joka lisää merkittävästi mittalaite- ja ohjausjärjestelmien toimintavarmuutta. 4

5 Liikevaihto, MEUR Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain Muu Eurooppa 40,1% Pohjois-Amerikka 15,1% Muu maailma 1,7% Suomi 43,1% Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Vuoden 2003 osalta metsäsektori oli edelleenkin alamäessä. Ponsse pystyi kasvamaan tästä heikosta suhdanteesta huolimatta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin suhteen. Menestyksen takana on ollut pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaiden sekä metsäyhtiöiden kanssa, joiden tarpeisiin meillä on ollut tarjota metsäkoneet tämän päivän puunkorjuuseen. Ponssen markkinoinnin osalta vuosi oli tapahtumarikas. Helmikuinen RoadShow kymmenellä paikkakunnalla läpi Suomen kolmen viikon aikana oli kova voimainnäytös. Asetimme tavoitteeksemme kiertueelle sen, että menemme tuotteillamme ja henkilökunnallamme asiakkaan luo ja siinä onnistuimme mainiosti. Kotimaan konemyynti nousi pitkälti hyvän alkuvuoden sysäyksen jälkeen yhtiön parhaaseen tulokseen kautta aikojen. Myös käytettyjen koneiden myynnissä onnistuimme kovien tavoitteiden mukaisesti. Marraskuussa lanseerasimme savottanäytöksenä toteutettuna aivan kotinurkillamme Sonkajärven Aittokoskella uuden malliston, joka sai heti asiakkaidemme varauksettoman suosion. Uuden malliston tuotantoon saattamisessa ja näytöksessä itsessään kulminoitui koko yrityksen joustavuus ja tehokkuus parhaalla tavalla niin tuotannon, suunnittelun ja tuotekehityksen, markkinoinnin, tietojärjestelmien kuin jälkimarkkinoinninkin osalta. Tässä yhteydessä kiitän sitoutunutta henkilökuntaamme menestyksekkäästä vuodesta. Ponsse jatkaa edelleen vahvana osingonmaksajana, tänä vuonna maksamme osinkoja hieman edellisvuotta runsaammin. Ponssen tase on edelleenkin vahva. Jatkamme edelleen viennin vahvistamista ja omien toimintojen tehostamista kotimaassa, josta esimerkkinä Vieremälle vuodenvaihteessa valmistunut tehtaan laajennus. Jälkimarkkinointia tehostetaan edelleenkin asiakkaita varten. Mikkeliin avasimme toimitilat tammikuussa, Iisalmeen valmistuu mittava laajennus huolto- ja varaosatoiminnoille, ja Joensuussa avataan myynnin ja jälkimarkkinoinnin toimitilat keväällä. Ponsse on hyvässä iskussa toimintojen suhteen jatkamme asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa menestyksekästä yhteistyötä tänäkin vuonna. Einari Vidgrén Toimitusjohtajan katsaus Perinteisen asiakasläheisen strategiamme ansiosta vuosi 2003 oli Ponsselle suotuisa. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja keskittyminen hänelle tärkeisiin asioihin niin tuotteissa kuin palveluissa on ollut Ponssen toiminnan perusajatus vuosikymmenien ajan. Jatkuva kehitystyö on palkittu asiakkaidemme luottamuksena. Niinpä yhtiön liikevaihto kasvoi 22,7 prosenttia ja tulos 24,8 prosenttia. Uusien koneiden tuotanto kasvoi 20,9 prosenttia tuotannon tehostamistoimien ja henkilöstön hyvän motivaation ansiosta. Tuotannon edellytyksiä parannettiin Vieremän tehtaan laajennuksella, joka otettiin käyttöön vuodenvaihteessa Laajennus yhdessä tuotannonkehitys- ja laatutyön kanssa antaa edellytykset tuotannon kasvattamiseen markkinoiden edellyttämällä tavalla. Myynnissä ja markkinoinnissa onnistuimme erinomaisesti kaikilla päämarkkinaalueillamme. Suomessa saavutimme ensimmäistä kertaa kiistattoman markkinajohtajan aseman. Ponssen markkinaosuudet olivat kuormatraktoreissa 43,2 prosenttia ja hakkuukoneissa 40,1 prosenttia (rekisteröintitilastojen mukaan). Asemamme vahvistui myös uusilla markkina alueilla. Tuotekehityksen jatkuvan työn tuloksena marraskuussa esiteltiin 2004-mallisto, jossa uutuuksina kevyt yhdistelmäkone WisentDual sekä 10 tonnin kuormatraktori Gazelle. Kaikissa malleissa on runsaasti tehokkuutta ja luotettavuutta parantavia uudistuksia. Jatkuvalla palveluverkoston ja sen osaamisen kehittämisellä olemme varmistaneet alan parhaan palvelukyvyn asiakkaille, joka varmistaa asiakkaiden koneiden korkean käyttöasteen. Ensimmäisenä maailmassa 2004 vuosimallin Ponsse-metsäkoneissa on etädiagnostiikkajärjestelmä, jonka avulla maastossa oleva kone voidaan diagnosoida ja säätää langattomasti huoltopisteeltä käsin. Vuoden 2004 näkymät ovat positiiviset. Erinomainen asiakaskunta, uusi ja kilpailukykyinen mallisto sekä markkinoiden toimivimmat jälkimarkkinapalvelut tulevat takaamaan yhtiön menestyksen jatkumisen. Ponssen johto ja koko henkilöstö tulee tekemään jatkuvasti työtä, jonka tuloksena pystymme vastaamaan asiakaskunnan haasteisiin entistä paremmin. Siirtyessäni toisiin tehtäviin toivotan onnea ja menestystä tuleville vuosille kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille, yhtiön johdolle ja henkilöstölle sekä yhtiön omistajille ja sijoittajille. Tommi Ruha 6

7 7

8 Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Omavaraisuusaste, % Yleistä Ponsse-konsernin toiminta kehittyi suotuisasti niin volyymin kuin tuloksen osalta. Näin siitä huolimatta, että vuosi oli valuuttakurssien kehityksestä johtuen haasteellinen etenkin Pohjois-Amerikan markkinoilla. Kertomusvuoden lopussa lanseerattiin vuoden 2004-mallisto, joka sai heti hyvän vastaanoton. Uusia konemalleja ovat keskikokoinen yhdistelmäkone WisentDual sekä kuormankantokyvyltään 10 tonnin kuormatraktori Gazelle. Kertomusvuoden liikevoittoa voidaan pitää hyvänä. Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa korkealla tasolla. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 163,5 miljoonaa euroa (133,2 miljoonaa euroa), joka on 22,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Etenkin vuoden toinen ja viimeinen neljännes olivat vahvan myynnin aikaa. Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 56,9 prosenttia (57,8 prosenttia). Vientimarkkinoille toimitettujen uusien koneiden määrä kasvoi 21 prosenttia 242 kappaleeseen (200 kappaletta). Suomen osuus liikevaihdosta oli 43,1 prosenttia (42,2 prosenttia), muun Euroopan 40,1 prosenttia (37,0 prosenttia), Pohjois-Amerikan 15,1 prosenttia (18,7 prosenttia) ja muun maailman 1,7 prosenttia (2,1 prosenttia). Viennin osuuden hienoiseen vähenemiseen vaikutti etenkin Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon. Yleinen taloudellinen epävarmuus heijastui paikoitellen myös metsäkonemarkkinoille. Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 165,4 miljoonan euron arvosta (142,0 miljoonaa euroa). Vuoden päättyessä tilauskanta oli 33,7 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset sisältyvät vakiintuneen tavan mukaan tilauskantaan. Konsernin liikevoitoksi muodostui 11,7 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa), joka on 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,1 prosenttia). Konsernin nettomääräiset rahoitustuotot olivat kertomusvuonna 1,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Rahoitustuottojen merkittävä määrä johtuu valuuttakurssiriskejä vastaan otettujen johdannaisten tuotoista. Tulos rahoituserien jälkeen oli 13,1 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa). Satunnaisia eriä ei ollut kertomusvuonna, kuten ei myöskään vuonna Emoyhtiössä suoritettiin kertomusvuonna kaikki verolajit käsittänyt verotarkastus. Sen perusteella maksuunpannut jälkiverot viivästysseuraamuksineen olivat 87,2 tuhatta euroa. Sanottu määrä on kirjattu tulosta rasittaen. Konsernin tilikauden voitto oli 9,1 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Emoyhtiön tilikauden voitoksi muodostui 8,9 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa). Taloudellinen tilanne Konsernitaseen loppusumma oli 78,2 miljoonaa euroa (73,9 miljoonaa euroa). Huomattava määrä konetoimituksista ajoittui katsauskauden loppuun, josta johtuen myyntisaamiset olivat korkeahkolla tasolla. Niiden määrä oli tilikauden päättyessä 16,7 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa). Konsernin korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 17,8 miljoonaa euroa (22,2 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli 6,3 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste vahvistui 55,7 prosenttiin (52,4 prosenttia). Maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla koko kertomusvuoden ajan. Tilikauden päättyessä konsernin likvidit kassavarat olivat 10,6 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa). Rahoituksen kausivaihteluiden tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään sovitut luottolimiitit, joista oli vuoden päättyessä käyttämättä 43,7 miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolisten asiakas- ja jälleenrahoitussitoumusten yhteissumma oli tilikauden päättyessä 8,7 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa). Investoinnit Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,5 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa). Mittavimmat investoinnit kohdistuivat Vieremän tehtaan laajennukseen, toiminnanohjausjärjestelmän päivitykseen sekä muihin tietoteknisiin hankintoihin. Vuonna 2004 merkittävimmät investoinnit ovat Iisalmen jälkimarkkinointikeskuksen saneeraus ja laajennus sekä tuotekehityksen ja taloushallinnon toimistotilojen rakentaminen Vieremän tehtaan yhteyteen. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa. Markkinat ja myynti Maailmantalouden epävakaus jatkui vuoden 2003 aikana. Euron vahvistuminen noin viidenneksellä suhteessa Yhdysvaltain dollariin heikensi liiketoiminnan kannattavuutta Pohjois- Amerikassa. Asiakkaiden luottamus vuonna 2001 esiteltyä konemallistoa kohtaan vahvistui: Ponsse nousi Suomessa markkinajohtajaksi niin hakkuukoneiden kuin kuormatraktoreidenkin kohdalla. Uusia koneita valmistui yhteensä 399 kappaletta (330), joka on 20,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ponsse toteuttaa kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyystutkimuksen. Asiakkaiden kiitokseen ovat antaneet aihetta etenkin koneiden korkea tuottavuus, toimintavarmuus sekä huoltopalveluiden laadukkuus. Kolme vuotta käytössä olleet Mercedes-Benz-moottorit ovat osoittautuneet suorituskyvyltään ja polttoainetaloudeltaan tehokkaiksi. Kotimaisen kysynnän suotuisaan kehitykseen vaikutti merkittävästi juhlakiertue, joka järjestettiin helmikuussa yhtiön hallituksen puheenjohtajan, teollisuusneuvos Einari Vidgrénin 60- vuotisjuhlien kunniaksi. Juhlakiertue suuntautui kolmen viikon aikana eri puolille Suomea kymmenelle paikkakunnalle. Kone Oyj julkisti kesäkuussa 2003 aikomuksensa luopua eräistä liiketoiminnoistaan (Valtratraktorit, Valmet-metsäkoneet sekä Sisu Diesel

9 Velkaantumisaste, % Hallituksen toimintakertomus Rahoitusvastuut, MEUR Vienti ja ulkomaiset liiketoiminnot, % Liikevoitto, % moottorit). Ponsse oli kesän ja alkusyksyn aikana mukana kotimaisessa ryhmittymässä, jonka tavoitteena oli Valtra- ja Sisu Dieselliiketoimintojen ostaminen. Hanke raukesi myyjän ilmoitettua, että se on valinnut ostajaksi yhdysvaltalaisen Agco Corporationin. Konsernin ulkomailla tapahtuva konemyynti tapahtuu emoyhtiön kokonaan omistamien tytäryhtiöiden (Iso-Britannia, Norja, Ranska, Ruotsi, Amerikan Yhdysvallat) sekä itsenäisten jälleenmyyjien välityksellä. Uutena jälleenmyyjänä aloitti kertomusvuoden aikana Kanadassa toimiva Tanquay Industries, jonka toimialue käsittää Quebecin provinssin. Muut merkittävimmät jälleenmyyjät toimivat Saksassa, Baltian alueella, Venäjällä Pietarin alueella, Espanjassa, Portugalissa sekä Chilessä. Ponsse AB Päättynyt tilikausi oli tytäryhtiölle hyvä. Liikevaihto kasvoi 17,0 miljoonaan euroon (13,0 miljoonaa euroa). Ponssen markkinaosuus kehittyi kertomusvuoden aikana suotuisasti. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Benny Sondell. Vuonna 1994 toimintansa aloittaneen yhtiön organisaatiossa ei tapahtunut kertomusvuonna merkittäviä muutoksia. Ponsse AS Norjassa toimivan tytäryhtiön liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa). Metsäkonemarkkinat olivat Norjassa toivottua hiljaisemmat. Tytäryhtiö vietti keväällä 5-vuotisjuhlia. Norjan ympäristöolosuhteet asettavat korkeat vaatimukset koneiden laadulle, tehokkuudelle ja luotettavuudelle. Yhtiön valmistamat koneet ovatkin saaneet asiakkailta runsasta kiitosta toimivuutensa ansiosta. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lyder Hove Ellevold. Ponssé S.A.S. Vuonna 1995 perustettu tytäryhtiö ylsi kertomusvuonna 13,0 euron liikevaihtoon (9,8 miljoonaa euroa). Uusi mallisto ja etenkin Dualyhdistelmäkoneet vahvistivat Ponssen asemaa Ranskan, Sveitsin ja Benelux-maiden markkinoilla. Yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtiin kertomusvuoden kuluessa teknisluontoisia tarkennuksia ja Ponsse Oyj hankki tytäryhtiön koko osakekannan omistukseensa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tapio Ingervo. Ponsse UK Ltd Ison-Britannian metsäkonemarkkinat kehittyivät hyvin suotuisasti kertomusvuoden aikana. Tytäryhtiön liikevaihto kasvoi 14,5 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). Yhtiön organisaatiossa tapahtui tilikauden aikana joitakin tarkennuksia. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jukka Karjalainen. Ponsse USA Inc. Yhtiön liikevaihdoksi muodostui kertomusvuonna 21,1 miljoonaan euroon (20,8 miljoonaa euroa). Tytäryhtiön saavuttamaa tulosta voidaan vallinneet olosuhteet huomioiden pitää tyydyttävänä. Vuonna 1995 perustetun tytäryhtiön uudet, Rhinelanderin kaupungissa Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevat toimitilat otettiin käyttöön huhtikuussa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mikko Laurila. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat kertomusvuonna 3,0 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 1,8 prosenttia (2,4 prosenttia). Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien määrä oli kertomusvuoden lopussa 55 henkilöä (51 henkilöä), mikä on 9,9 prosenttia konsernin henkilöstöstä (9,5 prosenttia). Kertomusvuoden aikana lanseerattiin kolme uutta konemallia: WisentDual-yhdistelmäkone sekä Gazelle-kuormatraktori. WisentDualia voidaan käyttää sekä harvesterina että kuormatraktorina. Koneen kaksoisrooli perustuu siihen, että hakkuutyön ajaksi kuormatilan etusermi ja kuormauspankot poistetaan ja kuormainkouran tilalle vaihdetaan H53 - harvesteripää. Koneen käyttötarkoituksen muutos harvesterista kuormatraktoriksi ja päinvastoin voidaan tehdä maasto-olosuhteissa alle kymmenessä minuutissa. Gazellekuormatraktori korvasi mallistosta poistuneen Caribou-kuormatraktorin kymmenen tonnin kantavuusluokassa. Ponssen hakkuukoneissa käytettävän Opti 4G -tietojärjestelmän uudet ominaisuudet esiteltiin kertomusvuoden loppupuolella. Ponssen kehittämä etädiagnostiikka lisää merkittävästi mittalaite- ja ohjausjärjestelmien toimintavarmuutta. Ponssen huoltoneuvojat kykenevät käyttämään huoltokonttorilta käsin maastossa olevan Ponsse-metsäkoneen Opti 4Gja OptiControl-mittalaite ja koneenohjausjärjestelmiä. Uusi toiminto mahdollistaa samalla koneenkuljettajan opastamisen ja neuvonnan, jolloin häiriö voidaan paikallistaa ja parhaimmillaan korjata reaaliajassa. Koneiden tietojärjestelmiin tehtiin kertomusvuoden aikana lisäksi eräitä muita parannuksia. Muun muassa puun pintavaurioita minimoiva GentleDrive-toiminto lisättiin vakiovarusteeksi. Ponsse jatkoi kertomusvuonna tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen, metsäoppilaitosten ja metsäyhtiöiden kanssa. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 553 henkilöä (521 henkilöä). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 555 (536). Kertomusvuoden keskeisinä koulutusteemoina olivat viestintä- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen sekä ammatillisen osaamisen syventäminen. Työturvallisuuden korostaminen ja etenkin työtapaturmien ennaltaehkäisy olivat vahvasti esillä kertomusvuoden aikana. Laatu Ponsse on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan ISO9001:2000 -laatustandardia, ISO ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS työterveys- ja turvallisuusstandardia, joista ensin mainittu on sertifioitu. DNV suoritti ISO9001:2000-laatujärjestelmän auditoinnin elokuussa Sanotuista kolmesta erillisstandardista koostuva toimintajärjestelmä luo yhtenäisen mallin yrityksen toimintojen kehittämiselle. 9

10 Hallituksen toimintakertomus Sijoitetun pääoman tuotto-% Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR Tilauskanta, MEUR Korollinen vieras pääoma, MEUR Tutkimus- ja kehitysmenot, MEUR Henkilöstö ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Järjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää eri toimintojen yhteistyökykyä ja sisäisiä asiakassuhteita, parantaa asiakaspalvelua sekä turvata asiakkaalle haluttu tuote siten, että sen tuottamisessa huomioidaan ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Yhtiön toiminnallista laatua kehitettiin tarkentamalla laatumittareita sekä tehostamalla toiminnallisten ydinprosessien yhteistyötä. Ydinprosessit ovat Uusien tuotteiden kehittäminen, Markkinointi, Tilauksesta toimitukseen sekä Jälkimarkkinointi. Yhtiölle laadittiin kertomusvuoden aikana tietoturvan ja fyysisen turvallisuuden käsittävä tietoturvapolitiikka, joka käsittää muun muassa dokumenttien luokittelua, sähköpostin ja Internetin käyttöä sekä fyysistä turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. Johto ja tilintarkastus Hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt: Einari Vidgrén, puheenjohtaja, Juha Vidgrén, varapuheenjohtaja, Ilkka Kylävainio, jäsen, Heikki Ojala, jäsen ( saakka), Samuli Perttala, jäsen, Orvo Siimestö, jäsen, Heikki Tallgren, jäsen ( saakka) sekä Mika Vidgrén, jäsen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin: osanottoprosentti oli 95,8%. Yhtiön toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana metsänhoitaja Tommi Ruha ja hänen varahenkilönään yhtiön varatoimitusjohtaja, kasvatustieteiden maisteri Juha Vidgrén. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin järjestetyssä yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy KHT-Yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Laitinen. Konsernisuhteet Kertomusvuoden aikana ei tapahtunut muutoksia konsernirakenteessa. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S, Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia sekä Ponsse USA Inc, Yhdysvallat. Kajaanissa toimiva Sunit Oy on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia. IFRS/IAS-säännösten käyttöönotto Ponsse aloitti valmistautumisen IFRS:n käyttöönottoon kevättalvella Tuolloin perustettiin projektin työryhmä, jonka toimintaa valvoo ohjausryhmä. Kertomusvuoden aikana on selvitetty IFRStilinpäätösperiaatteiden ja Ponssen konsernitilinpäätösperiaatteiden eroja ja määritetty uusia IFRS:n mukaisia konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita. Projektin kuluessa on lisäksi selvitetty laskentakäytännön muutosten vaikutuksia, uudistettu konsernin laskenta- ja raportointiohjeistusta sekä raportointijärjestelmiä. Organisaation kouluttaminen ja muu laskentavalmiuksien luominen jatkuu vuonna Alustavan selvityksen mukaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksilla ei ole olennaista tase- eikä tulosvaikutusta. Yhtiö raportoi IFRS:n tulosvaikutuksista vuoden 2004 osavuosikatsauksien sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäinen IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös laaditaan alkavalta tilikaudelta. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Ponsse Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi lukien Arto Tiitisen. Hän siirtyy Ponsselle Valtran markkinointi- ja myyntijohtajan tehtävästä. Tiitinen seuraa tehtävässä Tommi Ruhaa, jonka toimisuhde päättyi Väliaikana Ponsse Oyj:n toimitusjohtajana toimii varatoimitusjohtaja Juha Vidgrén. Alkaneen vuoden näkymät Metsäkoneiden kokonaismarkkinan oletetaan kehittyvän alkaneen vuoden aikana myönteisesti. Yhtiö ennakoi, että tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun osuus kokonaispuunkorjuusta jatkaa kasvuaan. Kysynnän arvioidaan kasvavan viime vuoden tasosta myös Pohjois-Amerikassa. Ponssen liikevaihdon odotetaan kasvavan alkaneen vuoden aikana keskeisillä markkinoilla. Maailmantalouden epävarmuudesta johtuen kasvun odotetaan kuitenkin jäävän maltilliseksi. Tuloksen odotetaan muodostuvan paremmaksi kuin kertomusvuonna. Metsäkonemarkkinoille tunnusomaisen kausivaihtelun vuoksi tuloskertymän ennakoidaan painottuvan loppuvuodelle. 10

11 Konsernituloslaskelma Liite (1 TEUR TEUR Liikevaihto 2, Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut 5, Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus 0-1 Tilikauden voitto Konsernitase VASTAAVAA Liite (1 TEUR TEUR Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 12.3, Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Liite (1 TEUR TEUR Oma pääoma 16 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot 8 0 Muuntoero Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus 0 3 Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä ) Liite viittaa tuloslaskelman ja taseen liitetietoihin sivuilla

12 Rahoituslaskelma Konserni Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Varauksen muutos Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva nettorahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) Rahavarat Rahavarat

13 Ponsse Oyj:n tuloslaskelma Liite (1 TEUR TEUR Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut 5, Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot Tilikauden voitto Ponsse Oyj:n tase VASTAAVAA Liite (1 TEUR TEUR Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 12.3, Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Liite (1 TEUR TEUR Oma pääoma 16 Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä ) Liite viittaa tuloslaskelman ja taseen liitetietoihin sivuilla

14 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ( /1336) ja kirjanpitoasetuksen ( /1339) säännösten mukaisesti. Tilinpäätös on esitetty kululajikohtaista tuloslaskelma- ja tasekaavaa noudattaen. 1.1 Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5 vuotta Konserniliikearvo 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 20 vuotta Koneet ja kalusto 3-10 vuotta Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään alimman arvon periaatteen mukaisesti välittömän valmistus- tai hankintamenon taikka niitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimus- ja kehitysmenojen osalta kirjaustapaa on muutettu vuonna Sellaiset kehityskulut, jotka täyttävät KPL 5 luvun 8 pykälän aktivointiedellytykset on kirjattu taseeseen aineettomiin hyödykkeisiin. Takuuvaraus Luovutettuja metsäkoneita koskevat todennäköiset takuukustannukset on kirjattu pakollisiin varauksiin. Kirjaustapaa on muutettu vuonna 2003 (lyhytaikaisissa veloissa vuonna 2002). Eläkemenojen jaksotus Konsernin henkilöstön lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä eikä kattamattomia eläkevastuita ole. 1.2 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua koskien muiden henkilösivukulujen sekä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden esittämistä. Rahoitusleasing-, tuotekehitysmenojen, takuuvarauksen ja vuokrakiinteistöjen perusparannusaktivoinnin käsittelyä on muutettu IFRS/IAS periaatteiden mukaisiksi vuonna Rahoitusleasingmenojen käsittelyn muutos on tehty vain konsernitilinpäätöksessä. 1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset ja osakkuusyhtiö. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä on annettu jäljempänä liitetietojen kohdassa 13. Osakkeet ja osuudet. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenetelmän mukaan. Tytäryhtiöosakkeiden hankintamenosta hankintahetken oman pääoman ylittävä osa on esitetty taseessa erikseen konserniliikearvona, joka poistetaan suunnitelman mukaisesti 10 vuodessa. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet ja sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet muuntoerot samoin kuin omien pääomien muuntoerot on esitetty omana eränään omassa pääomassa. Osakkuusyritykset Konsernituloslaskelmaan sisältyy konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista. Konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyhtiöiden hankintahetken omasta pääomasta, oikaistuna osakkeiden hankinnan jälkeen tapahtuneilla oman pääoman muutoksilla, sisältyy taseen osuuksiin omistusyhteysyrityksissä. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennallinen verovelka ja saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. 14

15 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2. Liikevaihto markkina-alueittain Konserni Emoyhtiö Suomi Ulkomaat Yhteensä Markkina-alueiden osuus liikevaihdosta Konserni % % Suomi 43,1 42,2 Muu Eurooppa 40,1 37,0 Pohjois-Amerikka 15,1 18,7 Muu maailma 1,7 2,1 Yhteensä 100,0 100,0 4. Materiaalit ja palvelut Konserni Emoyhtiö Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-)/vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Konserni Emoyhtiö Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Konserni Emoyhtiö Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Yhteensä Emoyhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 55 vuotta. 7. Henkilöstö Konserni Emoyhtiö hlöä hlöä hlöä hlöä 7.1 Tilikauden aikana keskimäärin Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Tilikauden viimeinen päivä Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä

16 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 8. Poistot ja arvonalentumiset Konserni Emoyhtiö Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Konserni Emoyhtiö Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Korkotuotot Muilta Korkotuotot Muut rahoitustuotot Yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Korkokulut Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset Muut rahoituskulut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuoden 2003 lopussa Ponsse USA Inc.:n oma pääoma oli 281 TEUR suuruinen. Vuoden 2003 aikana tehtiin arvonalennusta kirjaamalla emoyhtiössä arvonalentumiset pitkäaikaisista sijoituksista -tilille 55 TEUR suuruinen erä, jonka jälkeen kirjanpitoarvo emoyhtiössä vastaa Ponsse USA Inc.:n omaa pääomaa. 10. Tilinpäätössiirrot Konserni Emoyhtiö Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Välittömät verot Konserni Emoyhtiö Tuloverot Laskennallisen verovelan lisäys (+)/vähennys (-) Laskennallisen verosaamisen lisäys Yhteensä

17 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 12. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Konserni Emoyhtiö 12.1 Aineettomat hyödykkeet: Patenttimenot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno 1.1. ja Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo

18 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konserni Emoyhtiö 12.2 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Emoyhtiön Vieremällä sijaitseviin toimitilakiinteistöihin on tehty arvonkorotus määrältään 841 TEUR. Arvonkorotuksesta ei ole tehty poistoja. Arvonkorotukseen sisältyvä laskennallinen verovelka on 244 TEUR. Arvonkorotus on tehty silloin voimassa olleen lainsäädännön perusteella, koska toimitilojen todennäköinen luovutushinta on pysyvästi hankintamenoa olennaisesti suurempi. Koneet ja kalusto Hankintameno Kurssiero Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Kurssiero Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneisiin ja kalustoon kuuluvien tuotannollisten koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo sekä konsernissa että emoyhtiössä oli TEUR ( , TEUR). Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno ja kirjanpitoarvo

19 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konserni Emoyhtiö 12.3 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Arvonalennukset Arvonalennuksen peruutus Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pääomalaina Yhteensä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Liikearvon poisto Kertyneet poistot Osuus osakkuusyhtiöiden omasta pääomasta Kirjanpitoarvo Katso lisäksi kohta Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno ja kirjanpitoarvo 1.1. ja Osakkeet ja osuudet 13.1 Konserniyritykset Konsernin ja emoyhtiön osuus Nimi ja kotipaikka osakkeista ja äänistä, % Ponsse AB, Surahammar, Ruotsi 100,00 Ponsse AS, Kongsvinger, Norja 100,00 Ponssé S.A.S, Gondreville, Ranska 100,00 Ponsse UK Ltd., Lockerbie, Iso-Britannia 100,00 Ponsse USA, Inc., Rhinelander, Yhdysvallat 100, Osakkuusyritykset Konsernin ja emoyhtiön osuus Nimi ja kotipaikka osakkeista ja äänistä, % Sunit Oy, Kajaani, Suomi 34, Muut osakkeet ja osuudet Emoyhtiön omistamien osakkeiden/osuuksien Kirjanpitoarvo TEUR Muut osakkeet ja osuudet 22 Konsernin omistamat osakkeet ja osuudet, TEUR

20 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 14. Vaihto-omaisuus Konserni Emoyhtiö Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Yhteensä Saamiset Konserni Emoyhtiö 15.1 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Toimitusluottosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Konserni Emoyhtiö 15.2 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Toimitusluottosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Verosaamiset Avustussaamiset Muut siirtosaamiset Yhteensä Laskennalliset verosaamiset Jaksotuseroista johtuvat verosaamiset Yhdistelytoimenpiteistä johtuvat verosaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 9.00 1(13) PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 9.00 1(13) PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 Julkaistu: 2004-02-12 08:08:52 CET Ponsse Oyj - neljännesvuosikatsaus PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 9.00 1(13) PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 Ponsse-konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Osakerekisteri. Ponsse Oyj:n osakkeista ja niiden omistajista pidetään osakasluetteloa Suomen Arvopaperikeskus

Osakerekisteri. Ponsse Oyj:n osakkeista ja niiden omistajista pidetään osakasluetteloa Suomen Arvopaperikeskus V u o s i k e r t o m u s2002 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 2 Vuosi 2002 lyhyesti... 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Tilinpäätös 2002 Hallituksen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot