SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SENIORISEMINAARI 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SENIORISEMINAARI 2015"

Transkriptio

1 1 SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SENIORISEMINAARI 2015 Teema: Vanhuus ja kaksi kotimaata Paikka: Tuomiokirkon Krypta, Helsinki Seminaarin suunnittelu ja toteutus: Suomalaiset Seniorit Maailmalla työryhmä - SuSeMa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyö Suomi-Seura ry Suomen Merimieskirkko ry Siirtolaisuusinstituutti Suomalaiset Seniorit Maailmalla seminaariin ilmoittautui 75 osallistujaa 17:sta maasta (Ruotsi, Sveitsi, Saksa, Kanada, USA, Venäjä, Viro, Australia, Itävalta, Thaimaa, Ranska, Iso-Britannia, Kreikka, Turkki, Espanja, Alankomaat ja Belgia). Seminaarin avaus Rovasti Ilkka Mäkelä (Kirkon ulkosuomalaistyö) toivotti seminaarilaiset tervetulleiksi Tuomiokirkon Kryptaan. Tämä senioriseminaari on järjestyksessä seitsemäs SuSeMa-seminaari, joka paneutuu ulkosuomalaissenioreita koskettaviin aiheisiin. Ulkosuomalaisten oma piispa Tapio Luoma avasi seminaarin. Puheessaan hän korosti tasapainoa kahden maan identiteettien välillä, synnyinmaan ja asuinmaan. Ulkosuomalainen kuuluu sekä entiseen että uuteen kotimaahan ja molempiin liittyvät rakkaat muistot ja tunteet. Aika muuttaa ympäristöämme ja meitä, mutta kannamme aina mukanamme sitä perintöä, jonka olemme saaneet lapsuudessa. Ajalla on vain yksi suunta ja se on eteenpäin. Senioriseminaarissa katsomme eteenpäin ja kokoonnumme yhteen pohtimaan yhteisiä asioita ja katsomaan tulevaisuuteen. Paneelikeskustelu Senioriseminaari toteutettiin asiantuntijapaneelimuodossa. Paneelin puheenjohtajana toimi kanslianeuvos Risto Laakkonen. Paneelistit: Timo Sainio, Espanjan johtava pappi, kirkon ulkosuomalaistyö Marja-Terttu Mäkiranta, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö Teemu Turunen, konsuliasioiden yksikön päällikkö, ulkoasiainministeriö Ritva Lehmann, sosiaalikuraattori, Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko Helena Kivisaari, Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset RSE /RSKL Paula Könnilä, tutkija, Siirtolaisuusinstituutti

2 2 Paneelikeskustelussa käytiin läpi seuraavat kysymykset: 1. Mikä on edustamasi yhteisön/hallinnonalan kannalta tämän hetkinen ulkosuomalaisseniorien tilanne ja siinä ilmenevät haasteet? Ikääntyvien ulkosuomalaisten määrä kasvaa lähitulevaisuudessa - suuret ikäluokat vanhenevat samalla kun eliniänodote nousee eli ihmiset elävät pitempään. Esim. Ruotsissa yli 65-vuotiaita suomalaisia on jo Ikääntyvien määrä kasvaa kaikkialla ja tämä heijastuu terveyspalvelu- ja vanhuspalvelukysynnän kasvuun miten yhteiskunnat pystyvät rahoittamaan ja tarjoamaan tarvittavat palvelut. Ulkosuomalaissenioreissa useita sukupolvia, joista nuorimpia ovat eläkkeelle jääneet suurten ikäluokkien edustajat. Heidän parissaan on hyväkuntoisia ja aktiivisia toimijoita, juniorisenioreita, jotka ovat aktiivisia toimijoita ja osallistujia ulkosuomalaisyhteisöissään. Miten heidät saadaan kiinnostumaan vapaaehtoistyöstä vanhempien, huonokuntoisten ulkosuomalaissenioreiden parissa? Suomalaisyhteisöt muuttuvat. Vuosikymmeniä sitten perustettujen yhteisöjen toiminta hiipuu, kun vanhat järjestöaktiivit väsyvät ja siirtyvät toiminnasta syrjään eikä nuoria saada toimintaan mukaan. Suomen suurlähetystöjen palveluihin kohdistuu entistä enemmän odotuksia samalla kun ulkoministeriön resurssit vähenevät. Sosiaali- ja terveysministeriöllä suuri haaste miten tarjota oikeaa, ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa kansalaisille lainsäädäntö muuttuu, esimerkkinä Suomen soteuudistus. Vaikein tilanne niillä ikääntyvillä ulkosuomalaisilla, jotka eivät ole halunneet sosiaalisiin verkostoihin. Yksinäisyys silloin kun ikääntyneen ulkosuomalaisen puoliso kuollut ja lapset asuvat maailmalla. Tarve jalkautuvalle sosiaalityölle - kotikäynnit, seurakuntien diakoniakäynnit Nuori suomalaissukupolvi ei ole kouluttautunut hoiva-ammatteihin suomalaisyhteisöissä mistä saadaan suomen kielen taitoista hoitohenkilökuntaa? Siirtolaisuuden jättämä jälki kahden maan kansalaisuus tasapainoilu synnyinmaan ja kotimaan välillä paluumuuttoharkinta. 2. Miten ulkosuomalaisyhteisöt voivat itse ja/tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa vaikuttaa hyvän ulkosuomalaisvanhuuden toteutumiseen? Suomalaisyhteisön /suomalaistoimijoiden on luotava hyvät suhteet paikallisiin viranomaisiin. Erityisen tärkeää on toiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

3 3 Ongelmia on pyrittävä ennaltaehkäisemään ja varauduttava tulevaan. Junioriseniorit ovat voimavara, joiden ammattitaitoa ja näkemystä tarvitaan ja voidaan hyödyntää. Tukemalla yhteisöllisyyttä ja rakentamalla tukiverkostoja. 3. Miten näet edustamasi yhteisön/hallinnonalan kannalta ulkosuomalaisseniorien tilanteen kehittyvän tulevaisuudessa? Suomalaisen seurakunnan, kirkon ulkosuomalaistyön, Merimieskirkon henkilöstön tuki Suomenkieliset vanhainkotiosastot, suomenkielinen henkilökunta suurissa suomalaisyhteisöissä (Ruotsi, Kanada, Yhdysvallat, Australia) Miten autetaan hajallaan asuvia ja pieniä suomalaisyhteisöjä? Eläkeiässä Espanjaan muuttaneet juurettomia vaihtoehtoina palvelutalo/vanhainkoti suomalaisille tai paluumuutto Suomeen STM: tulevaisuuden haaste: Mitkä ovat toimintatavat tiedottamisessa? Ulkosuomalaisseniorin tietoisku Suomi-Seuran seniorineuvoja Helena Balash kertoi Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma mallista, josta jo kahdessa edellisessä senioriseminaarissa on pidetty laajempi esittely. Ikääntymissuunnitelman tarkoitus on auttaa ja opastaa ulkosuomalaissenioreita suunnittelemaan omaa elämäänsä, kun he iän karttuessa haluavat valmentautua ulkosuomalaiseen vanhuuteen asuinmaissaan tai suunnittelevat paluuta Suomeen eläkepäivikseen. Ikääntymissuunnitelman ajatuksena on suunnitella omaa ikääntymistä niin, että elämää ajatellaan kymmenen, viidentoista ja kahdenkymmenen vuoden päähän ja ehkä vielä siitä eteenpäinkin. Ikääntymisen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin varaudutaan ennakolta suunnitelman avulla. Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelmaa laadittaessa paneudutaan myös siihen mitä ikääntyvä itse haluaa tulevaisuudeltaan ja näin vältetään tilanteet, joissa kaikki ikääntyvää koskevat päätökset vanhuudessa tehdään omaisten tai viranomaisten toimesta. Ikääntymissuunnitelman pohjana ja tukena voi käyttää hoitotestamenttia, elämänlaatutestamenttia ja edunvalvontavaltuutusta. Ulkosuomalaisten ikääntymissuunnitelma ryhmätoimintaa on jo useissa maissa, kuten esimerkiksi Saksassa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Kanadassa ja Ruotsissa. Senioriseminaarissa kymmenen uutta ryhmänvetäjää pyysi Suomi-Seuran seniorineuvonnan aloituspaketin uuden ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma ryhmän perustamiseksi. Paketteja voi tiedustella Suomi-Seuran seniorineuvonnasta. Postiosoite, puhelin +358 (0) ja sähköposti

4 4 Seminaarin päätös Seminaarin yhteenvetona rovasti Ilkka Mäkelä totesi, että ulkosuomalaisyhteisöissä ikääntymisen myötä tulevat ongelmat lisääntyvät väestön vanhetessa. Kuitenkin yhteisöllisyys ja yhteistyö tarjoavat mahdollisuuksia ulkosuomalaisyhteisöille muutosten keskellä. Ensiarvoisen tärkeää on tiedonkulku ja tiedotus. Yleisökeskustelun jälkeen kanslianeuvos Risto Laakkonen päätti seminaarin kiittämällä paneelisteja ja yleisöä. Seminaarin taustakysely Vuoden 2015 senioriseminaaria varten Suomi-Seuran seniorineuvonta selvitti +55-vuotiaille ulkosuomalaisille kohdennetun kyselyn avulla missä maassa ikääntyvät ulkosuomalaiset suunnittelevat viettävänsä eläkepäivänsä ja käsityksiä siitä mitkä tekijät vaikuttavat hyvään vanhuuteen. Kyselyn kohderyhmältä kysyttiin myös onko heidän suhteensa Suomeen ja asuinmaahan muuttunut ikääntymisen myötä. Kyselyyn tuli 213 vastausta 17 maasta. Yli puolet vastaajista asui Saksassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa. Suomi-Seura toteutti kyselyn Webropol-ohjelmalla välisenä aikana. Kyselyn yhteenveto löytyy Suomi-Seuran kotisivuilta: www. suomi-seura.fi -> Neuvonta -> Seniorineuvonta Suomalaiset Seniorit Maailmalla Senioriseminaarit 2000 Ulkosuomalaisseniorit: Miten elän onnellisen vanhuuden maassa X? 2002 Dementian vaikutus siirtolais/ulkosuomalaisvanhusten elämään 2005 Muistatko vielä? - Muistihäiriöt tutkimuksen, hoidon ja arjen valossa 2007 Ulkosuomalaisseniorit: Tulevaisuuden näkymät ja haasteet - entä sitten? 2010 Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma 2012 Vanheneminen vieraassa maassa 2015 Vanhuus ja kaksi kotimaata

5 5

SENIORISEMINAARI 2015: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA. Taustakyselyn yhteenveto. 1. Taustaa

SENIORISEMINAARI 2015: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA. Taustakyselyn yhteenveto. 1. Taustaa SENIORISEMINAARI 05: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA Taustakyselyn yhteenveto. Taustaa Suomalaiset Seniorit Maailmalla, SuSeMa työryhmä, jossa ovat edustettuina Kirkkohallituksen Ulkoasiain Osasto (KUO), Suomen

Lisätiedot

www.suomi-seura.fi 1/14

www.suomi-seura.fi 1/14 www.suomi-seura.fi 1/14 SAKSASSA ASUVAN SUOMALAISSENIORIN TIETOPAKETTI Ikääntyminen on hyvin ajankohtainen aihe monen ulkosuomalaisen elämässä tällä hetkellä. Suuriin ikäluokkiin kuluvia suomalaisia on

Lisätiedot

BRITANNIASSA ASUVAN SUOMALAISSENIORIN TIETOPAKETTI

BRITANNIASSA ASUVAN SUOMALAISSENIORIN TIETOPAKETTI 1/12 BRITANNIASSA ASUVAN SUOMALAISSENIORIN TIETOPAKETTI Ikääntyminen on hyvin ajankohtainen aihe monen ulkosuomalaisen elämässä tällä hetkellä. Suuriin ikäluokkiin kuluvia suomalaisia on lähtenyt hyvin

Lisätiedot

SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA -SEMINAARI 3.11.2000, Kirkkohallituksen juhlasali, Helsinki

SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA -SEMINAARI 3.11.2000, Kirkkohallituksen juhlasali, Helsinki MUISTIO SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA -SEMINAARI 3.11.2000, Kirkkohallituksen juhlasali, Helsinki SEMINAARIN AVAUS Seminaarin avasi Suomi-Seuran varapuheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander.

Lisätiedot

SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SEMINAARI

SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SEMINAARI SENIORISEMINAARIMUISTIO Sivu 1/6 SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SEMINAARI Aika: 15.11.2002, klo. 13.00-17.15 Paikka: Kirkkohallitus, Satamakatu 11, 7. kerros Puheenjohtaja: Kaupunkineuvos Ritva Laurila

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKOVIESTI. DER TRADITIONELLE FINNISCHE FRÜHLINGSMARKT suomalainen kevättori. Perinteinen. SA/LA 23.3.2013 klo 10.00 16.00 Uhr

KIRKKOVIESTI. DER TRADITIONELLE FINNISCHE FRÜHLINGSMARKT suomalainen kevättori. Perinteinen. SA/LA 23.3.2013 klo 10.00 16.00 Uhr KIRKKOVIESTI Maaliskuu 2013 - Nro 20 Perinteinen DER TRADITIONELLE FINNISCHE FRÜHLINGSMARKT suomalainen kevättori SA/LA 23.3.2013 klo 10.00 16.00 Uhr Migrationskirchenzentrum Wipkingen Rosengartenstrasse

Lisätiedot

a. Sisäministeriö: poliisiosaston ja ulkoasiainministeriön edustajat

a. Sisäministeriö: poliisiosaston ja ulkoasiainministeriön edustajat Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 8. 9.5.2014 Pöytäkirja Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: torstai 8.5. perjantai 9.5.2014 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jarmo Virmavirta

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA

SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA Yhteisökartoitus kolmannen sektorin tukihankkeiden käynnistämiseksi Juhana Malme Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Kirstinkadun yksikkö Sitä

Lisätiedot

Kul uurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja nro 42

Kul uurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja nro 42 Kul uurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja nro 42 ISBN 978-951-29-5438-4 (Painettu/Print) ISBN 978-951-29-5439-1 (Sähköinen/Pdf) ISSN 1459-8469 Toim. Outi Tuomi-Nikula Riina Haanpää Tarja Laine

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYNKARTOITUS COSTA DEL SOLIN SUOMISEURAN KYMPPIPAIKAN IKÄIHMISILLE

TOIMINTAKYVYNKARTOITUS COSTA DEL SOLIN SUOMISEURAN KYMPPIPAIKAN IKÄIHMISILLE TOIMINTAKYVYNKARTOITUS COSTA DEL SOLIN SUOMISEURAN KYMPPIPAIKAN IKÄIHMISILLE Inga Ruohonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Ohjelman tausta... 3 2.1. Ulkosuomalaisuus... 3 2.2. Ulkosuomalaispolitiikan kehitys... 4 3. Politiikkalinjaukset

Lisätiedot

Ikätovereita ja ilon hetkiä. Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan

Ikätovereita ja ilon hetkiä. Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan Ikätovereita ja ilon hetkiä Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan Ikätovereita ja ilon hetkiä Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan AVAUSSIVU OTSIKKO etukuva haaleammalla

Lisätiedot

6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi

6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi 6. 2013 Teema: kotihoito Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Informaali hoiva on

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA PALVELUTARVESELVITYS HELSINGISSÄ Eila Sainio Diak Etelä Helsinki DIAKONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Sturenkatu 2 puhelin 040 5090283 www.helsinki.diak.fi Diak Etelä,

Lisätiedot

Sanna Hakala. LIIKUNTAPALVELUIDEN TARJONTA IKÄIHMISILLE Periaatteiden ja suosituksien toteutuminen Raumalla ja Varkaudessa

Sanna Hakala. LIIKUNTAPALVELUIDEN TARJONTA IKÄIHMISILLE Periaatteiden ja suosituksien toteutuminen Raumalla ja Varkaudessa Sanna Hakala LIIKUNTAPALVELUIDEN TARJONTA IKÄIHMISILLE Periaatteiden ja suosituksien toteutuminen Raumalla ja Varkaudessa Jyväskylän yliopisto Liikunta ja terveystieteiden tiedekunta Liikuntatieteiden

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Globaalit suomalaisverkostot

Globaalit suomalaisverkostot Globaalit suomalaisverkostot Tarvekartoitus ulkomailla asuvien suomalaisten ja Suomeen palanneiden sosiaalisen pääoman verkottamisesta suomalaisyritysten käyttöön Sari Korkalainen Web Reports No. 4 Siirtolaisuusinstituutti,

Lisätiedot

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Kirkon Sosiaalifoorumin kannanotto

Kirkon Sosiaalifoorumin kannanotto Kirkon Sosiaalifoorumin kannanotto Vanhuus marginaalissa I Johdanto Kirkon Sosiaalifoorumi ihmisarvoisen vanhuuden puolesta...3 Foorumin jäsenet...5 II Arvot Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle...

Lisätiedot

Vanhuus valtiksi ja voimaksi

Vanhuus valtiksi ja voimaksi Vanhuus valtiksi ja voimaksi HAMINAN KAUPUNGIN VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2019 2 HAMINAN KAUPUNGIN VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2019 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO TIIVISTELMÄ 4 1. JOHDANTO 6

Lisätiedot

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Torstai 17.10.2013 aamupäivä, puheenjohtajana Satu Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelupäivien avaussanat Vantaan kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

Vertaistuessa on läsnä koko elämä Bikva -arviointi Seniori-projektin vertaistukiryhmätoiminnan juurruttamiseksi

Vertaistuessa on läsnä koko elämä Bikva -arviointi Seniori-projektin vertaistukiryhmätoiminnan juurruttamiseksi Vertaistuessa on läsnä koko elämä Bikva -arviointi Seniori-projektin vertaistukiryhmätoiminnan juurruttamiseksi 30.8.2010 Kehittämiskeskus Tyynelä Kirsi Purhonen Mari Tuomainen Sisältö 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa MATKA Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa Vilja Hynninen ja Inkeri Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Ruokapalsta Sivu 18 Palveluhakemisto Sivu 19 Tapahtumakalenteri Sivu 20

Ruokapalsta Sivu 18 Palveluhakemisto Sivu 19 Tapahtumakalenteri Sivu 20 v Pääkirjoitus Sivu 1 (klikkaamalla linkkiä pääset kyseiselle sivulle) Pohjois Kreikassa tapahtuu Sivu 2 Tove Jansson ja Muumit Larissassa Sivu 2 Kuukausitapaamiset Sivu 3 Elokuvailta Sivu 4 Istanbulin

Lisätiedot

2 3. 2013 JUHLANUMERO

2 3. 2013 JUHLANUMERO 2 3. 2013 JUHLANUMERO Teema: kulttuuri ja hyvinvointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Presidentin tervehdys 6 Kurkistus tulevaan 8 Suomi voisi olla loistava maa innovoida vanhuutta 10 Meillä

Lisätiedot

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista

Lisätiedot