-2, KH :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH 2015-06-22 16:00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén, I varapuheenjohtaja Pentti Silvennoinen Jarmo Ittonen, II varapuheenjohtaja Anna-Maija Lyyra Mona Vikström Bo Forsman Kenneth Holmgård Marcus Suojoki Maria Lunabba Annica Haldin Owe Sjölund Brita Brännbacka-Brunell Christina Helsing Bjarne Kull Kari Koskela Mervi Rantala Tua Mäenpää Kurt Hellstrand Eero Luomala Marita Salmu Muut läsnäolijat Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Carola Sundqvist, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Richard Sjölund, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Markus Karlsson, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 246, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 247, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 29. kesäkuuta Kaupunginhallitus valitsee Ulla Hellénin ja Owe Sjölundin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 248, KH :00 ILMOITUSASIAT Baltic Yachts Ab: kutsu Ab Baltic Boat Yard Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kaupunginsihteeri Milla Kallioinen on edustanut kaupunkia yhtiökokouksessa. Katusählypeli nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston välillä pidetään lauantaina klo Raatihuoneen takana. Dnro 672/2014 Aluehallintovirasto myöntää Jakobstads Bilfrakt Ab:lle luvan ottaa maa-ainesta pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta kiinteistöillä Vestersund ja Högberg Pietarsaaren kaupungissa paikasta, joka ilmenee hakemuksen liitteenä olevasta karttatulosteesta ( ) ja tämän päätöksen liitteenä olevasta piirustuksesta (lounainen ottoalue). Ottoalueen pinta-ala on n m 2 ja ottomäärä n m 3. Lupa on voimassa asti. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen, joka koskee koillista ottoaluetta, jonka pinta-ala on n m 2. Hylätty alue ilmenee tähän päätökseen liitetystä piirustuksesta. Ennakkoarvion mukaan hanke ei aiheuta edunmenetystä, joka tulisi korvata vesilain mukaan. Asiakirjat ovat nähtävissä kaupunginkansliassa. Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

5 249, KH :00 CFV: 49/2015 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan sijaisen päätökset: Liite 249 A Kaupunginsihteerin päätökset: Liite 249 B Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainituissa liitteissä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat tehneet päätökset.

6 250, KH :00 CFV: 508/2015 OLLI HELLÉNS PÄLSFARM OY AB: YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN YM- PÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto: Liite 250 Kaupunginsihteeri: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Pietarsaaren kaupungin lausuntoa Olli Hellén Pälsfarm Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta olemassa olevalle turkistarhalle, lupamääräysten tarkistamista sekä toiminnan laajentamista. Olemassa olevat turkistarhat ja toiminnan laajentaminen sijaitsevat tonteilla , ja Vallanin turkistarha-alueella Pietarsaaressa. Turkistarhalla on tällä hetkellä siitoskettua pentuineen. Hakemuksen mukaan olemassa olevista varjotaloista puretaan viisi (noin 330 m) ja niiden tilalle rakennetaan viisi uutta varjotaloa, joiden yhteenlaskettu pituus on noin 460 metriä. Laajennuksen jälkeen tulee paikkoja olemaan siitosketulle pentuineen, kokonaismäärältään kettua 59 varjotalossa, joiden yhteispituus on metriä. Kaupunginhallitus päättää lähettää ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon kaupungin lausuntona asiasta aluehallintovirastolle.

7 250, KH :00 / :s bilaga: Liite 250, kh

8 250, KH :00 / :s bilaga: Liite 250, kh

9 250, KH :00 / :s bilaga: Liite 250, kh

10 251, KH :00 CFV: 469/2015 AMMATTIKORKEAKOULU NOVIAN NÄYTTÄMÖTAITEEN KOULUTUS Novian anomus: Liite 251 Kaupunginsihteeri: Ammattikorkeakoulu Novia on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen, että kaupunki tukisi taloudellisesti näyttämötaiteen opetusta Pietarsaaressa. Arvioidut kustannukset olisivat /vuosi. Novia on päättänyt kesäkuun alussa, että se siirtää näyttämötaiteen opetuslinjan Vaasasta Pietarsaareen. Tarkoituksena on, että linjan uudet opiskelijat aloittavat Pietarsaaressa syksystä 2016 alkaen. Kaupunginhallitus päättää suhtautua myönteisesti Novian anomukseen ja lähettää asian vuoden 2016 talousarviovalmisteluun.

11 251, KH :00 / :s bilaga: Liite 251, kh

12 251, KH :00 / :s bilaga: Liite 251, kh

13 252, KH :00 CFV: 591/2015 PIA KARVONEN: ANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ VAPAUTTAMISESTA Anomus: Liite 252 Kaupunginsihteeri: Pia Karvonen anoo vapautusta luottamustehtävistään henkilökohtaisista syistä. Karvonen on ollut sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsen. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Pia Karvoselle vapautuksen tehtävästään sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenenä, sekä valitsee varajäsenen sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon.

14 252, KH :00 / :s bilaga: Liite 252, kh

15 253, KH :00 CFV: 654/2007 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO: OY ALHOLMENS KRAFT AB:N YM- PÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto: Liite 253 Kaupunginsihteeri: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Pietarsaaren kaupunginhallitus ovat pyytäneet ympäristöviranomaisen lausuntoa koskien Oy Alholmens Kraft Ab:n hakemusta; 1) Oy Alholmens Kraft Ab:n voimalaitoksen (AK1 ja AK2) ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi ja toiminnan muuttamiseksi sekä toiminnan aloittamislupaa (LSSAVI/75/04.08/2011). 2) Eräiden kaukolämpölaitoksia koskevien lupamääräysten tarkistamista (AK1) (LSSAVI/5689/04.08/2014). Ympäristönsuojelupäällikkö on laatinut asiasta liitteenä olevan lausunnon, jonka ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Kaupunginhallitus päättää lähettää ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon asiasta lausuntonaan aluehallintovirastolle.

16 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

17 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

18 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

19 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

20 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

21 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

22 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

23 254, KH :00 CFV: 610/2015 TYP-TOIMINTA PIETARSAAREN SEUDULLA Kaupunginsihteeri: Työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta säädetyssä laissa tehdyt muutokset tulivat voimaan Laki edellyttää, että kaikki kunnat osallistuvat toimintaan viimeistään vuoden 2016 alusta. Toiminta voidaan kuitenkin aloittaa aikaisemmin heti kun siihen on valmius. Työttömien yhteispalveluun kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, Kelan ja työja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) palvelut. Kunkin TE-toimiston alueen kuntien on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, minkä toimialueen monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä ottaa hoitaakseen. Kuntien on myös päästävä yhteisymmärrykseen hallinnollisten kustannusten ja johdon jakamisesta. Kunnilla tulee olemaan yhteisiä kustannuksia yhteispalvelusta, mm. johdon, hallinnon ja yhteisen kehittämisen osalta. Kuntien on sovittava keskenään siitä, mikä kunta toimii yhteispalvelun yhteisen johtajan työnantajaorganisaationa. Kuntien, Kelan ja kunkin TE-toimiston tulee sopia johtoryhmän toimialueesta viimeistään Pohjanmaan TE-toimisto on esittänyt toivomuksen, että kunnat ilmoittavat mihin monialaisen yhteispalvelun alueelliseen verkostoon ne haluavat kuulua. Lain mukaan kullekin verkostolle on vahvistettava ainakin yksi yhteinen toimipaikka. Yhteistyölautakunta on viestittänyt, että Pietarsaaren seutu haluaa yhteistyölautakunnan kunnille oman toimialueen. Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Pohjanmaan TE-toimistolle, että Pietarsaaren kaupunki haluaa kuulua Pietarsaaren seudun monialaisen yhteispalvelun toimialueeseen. Kaupunginhallitus päättää valita kaksi henkilöä (viranhaltijaa) johtoryhmään.

24 255, KH :00 PB: 358/2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Hj henkilöstöraportiksi 2014 Hj liite A Henkilöstöjohtaja: Vuoden 2014 henkilöstöraportti on laadittu kaupungin henkilöstötoimistossa yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston hallinnon kanssa. Henkilöstöraportti 2014 on koottu yhteen raportiksi, joka kattaa koko kaupungin. Raportti on aikaisemmin koostunut kaupunkia käsittelevästä osasta ja erillisestä sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja käsittelevästä osasta. Raportilla pyritään esittämään havainnollisesti kaupungin työntekijät tilastomuodossa ja tekemään yleisarvioita tekstimuodossa. Raportti voi toimia suunnittelun ja päätöksenteon pohja-aineistona. ta raportiksi tullaan käsittelemään yhteistoimintaryhmässä ja se toimitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätöstä varten. Päätös Henkilöstöjaosto hyväksyy omalta osaltaan henkilöstöraportin 2014, joka toimitetaan samalla kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn. hyväksyttiin. Kh Henkilöstöraportti 2014: Liite 177 Kaupunginsihteeri: Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuen kaupunginvaltuusto asetti tavoitteeksi, että henkilöstöä vähennetään vuoden 2014 aikana ainakin 30 henkilötyövuodella luonnollisen poistuman kautta. Tavoitteeseen päästiin. Kaupungin henkilöstö on vähentynyt vuoden 2014 aikana sekä määrällisesti että kustannusten osalta. Henkilötyövuosien määrä on 36 vähemmän, työntekijöiden määrä vuoden lopulla 74 vähemmän ja kokonaispalkkakustannukset ovat laskeneet lähes 2 milj.. Kaupungin palveluksessa oli vuodenvaihteessa 2014/2015 yhteensä henkilöä. (Sosiaali- ja terveysviraston palveluksessa oli yhteensä työntekijää ) Lainmuutoksesta johtuen liikelaitos Pietarsaaren Satama, jolla on seitsemän työntekijää, on yhtiöitetty kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Sama lainmuutos oli poh-

25 255, KH :00 PB: 358/2015 jana liikelaitos Pietarsaaren Energialaitoksen (n. 55 työntekijää) siirtymisessä Oy Herrfors Ab:n omistukseen alkaen. Yksi suurimmista muutoksista terveydenhuollon tulosalueella oli synnytysosaston lakkauttaminen ja henkilöstön siirto toisiin tehtäviin. Sairauspoissaolojen osalta voidaan todeta, että sairauspoissaolojen keskiarvo (kalenteripäivien lukumäärä) nousi 15,1 päivästä (2013) 15,7 päivään (2014). Teknisten palvelujen työntekijöillä oli vuonna 2013 sairauspoissaolojen keskiarvona 21,3 päivää, sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöillä 15,8 päivää ja sivistyspalvelujen työntekijöillä 13,0 päivää. Muiden työntekijöiden osalta sairauspoissaolojen keskiarvo oli 13,7 päivää. Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin vuoden 2014 henkilöstöraportin. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Henkilöstöraportti 2014: Liite 41 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin vuoden 2014 henkilöstöraportin. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa henkilöstötoimistolle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

26 256, KH :00 CFV: 155/2015 KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kh Tilinpäätös 2014 (osat 1 ja 2): Liitteet 171 A ja B Valmistelua täydennetään kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä omalta osaltaan Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa sen, - ehdottaa, että vuoden 2014 ylijäämä, joka on ,19 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille, - toimittaa Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastettavaksi, sekä - esittää Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen valmistuttua. Kaupunginhallitus päättää myös ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) liikelaitos Pietarsaaren Sataman osalta, että: - liikelaitoksen toiminta, mukaan lukien liikelaitoksen varat, velat ja henkilöstö on siirretty Pietarsaaren Satama Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu ) liikelaitos Pietarsaaren Energialaitoksen osalta, että: - liikelaitoksen kaukolämpö-, verkkotoiminta, sähkökauppa, henkilöstö sekä toimintaan kuuluvat varat on luovutussopimuksen mukaan luovutettu Oy Herrfors Ab:lle ja Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:lle energiantuotantoimintaa varten tarpeelliset strategiset osakkeet Oy Katternö Ab:ssä sekä Oy Herrfors Ab:n, Oy Perhonjoki Ab:n, Oy Katternö Kraft Ab:n ja Katternö Kärnkraft Oy Ab:n tuotanto-osakkeet on siirretty Pietarsaaren Energia Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginjohtajan sijainen muutti ehdotustaan siten, että vuoden 2014 tilinpäätös merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Tilinpäätös 2014 (osat 1 ja 2): Liitteet 196 A ja B

27 256, KH :00 CFV: 155/2015 Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä omalta osaltaan Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa sen, - ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Energialaitoksen osalta ,99 :n ylityksen investointimäärärahoihin. Kaupunginvaltuusto myönsi 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2014 ja Energialaitoksen osalta toteutuma oli yhteensä ,99 euroa. - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä, joka on ,19 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille, - toimittaa Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastettavaksi, sekä - esittää Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen valmistuttua. Kaupunginhallitus päättää myös ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) liikelaitos Pietarsaaren Sataman osalta, että: - liikelaitoksen toiminta, mukaan lukien liikelaitoksen varat, velat ja henkilöstö on siirretty Pietarsaaren Satama Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu ) liikelaitos Pietarsaaren Energialaitoksen osalta, että: - liikelaitoksen kaukolämpö-, verkkotoiminta, sähkökauppa, henkilöstö sekä toimintaan kuuluvat varat on luovutussopimuksen mukaan luovutettu Oy Herrfors Ab:lle ja Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:lle energiantuotantoimintaa varten tarpeelliset strategiset osakkeet Oy Katternö Ab:ssä sekä Oy Herrfors Ab:n, Oy Perhonjoki Ab:n, Oy Katternö Kraft Ab:n ja Katternö Kärnkraft Oy Ab:n tuotanto-osakkeet on siirretty Pietarsaaren Energia Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Tilinpäätös jaetaan erillisenä liitteenä. Tilinpäätös 2014 (osat 1 ja 2): Liitteet 42 A ja B Tarkastuslautakunnan arviointikertomus: Liite 42 C

28 256, KH :00 CFV: 155/2015 Tarkastuskertomus: Liite 42 D Tarkastuslautakunta ehdottaa edellä mainittuihin asiakirjoihin, liitteisiin A ja B, viitaten, että kaupunginvaltuusto: - hyväksyy Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen, sekä - myöntää kaupunginhallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudesta. Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy Energialaitoksen osalta ,99 :n ylityksen investointimäärärahoihin. Kaupunginvaltuusto myönsi 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2014 ja Energialaitoksen osalta toteutuma oli yhteensä ,99 euroa. - että vuoden 2014 ylijäämä, joka on ,19 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille. Kaupunginhallitus ehdottaa myös kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, että kaupunginvaltuusto toteaa: 1) liikelaitos Pietarsaaren Sataman osalta, että: - liikelaitoksen toiminta, mukaan lukien liikelaitoksen varat, velat ja henkilöstö on siirretty Pietarsaaren Satama Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu ) liikelaitos Pietarsaaren Energialaitoksen osalta, että: - liikelaitoksen kaukolämpö-, verkkotoiminta, sähkökauppa, henkilöstö sekä toimintaan kuuluvat varat on luovutussopimuksen mukaan luovutettu Oy Herrfors Ab:lle ja Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:lle energiantuotantoimintaa varten tarpeelliset strategiset osakkeet Oy Katternö Ab:ssä sekä Oy Herrfors Ab:n, Oy Perhonjoki Ab:n, Oy Katternö Kraft Ab:n ja Katternö Kärnkraft Oy Ab:n tuotanto-osakkeet on siirretty Pietarsaaren Energia Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu Päätös Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa tarkastuslautakunnalle, tilintarkastajille sekä rahatoimistolle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

29 257, KH :00 TV: 116/2015 KATUJEN KUNNON PIKAINEN PARANTAMINEN, MÄÄRÄRAHA-ANOMUS TL vuonna 2013: Liite 20 Valmistelu: Johan Enlund, Harri Kotimäki, Talousarviota ja taloussuunnitelmaa käsiteltäessä keskusteltiin paljon kaduistamme ja niiden kunnosta. Kaupunginvaltuusto ja asukkaat ovat nyt samaa mieltä siitä, että taso on laskenut liian huonoksi. Jotta saataisiin jonkinlainen käsitys kokonaisuudesta, tehtiin vuonna 2012 kuntokartoitus kaikille asfaltoiduille kaduille, poikkeuksena Länsinummi, jota silloin saneerattiin. Syksyllä 2013 on kunnallistekninen osasto myös vastannut kysymykseen miten kadut saadaan kuntoon? Silloin tehtiin karkea arvio ja ehdotus toimenpiteistä, jotka johtaisivat tasokorotuksiin investointi- ja käyttötaloudessa. Lyhyesti sanottuna kaduilla niin kuin rakennuksillakin on oma tekninen käyttöikänsä ja meillä on korjausvelkaa. On katuja, jotka pitäisi kunnostaa syvältä ja katuja, joissa on vikaa päällysrakenteessa tai vain päällysteessä. Jos halutaan nopeaa parannusta, niin pintavaurioiden korjaaminen eli asfaltointi on toimenpiteistä nopein. Öljyn hinta vaikuttaa asfaltointeihin monella tapaa. Nyt ei olisi ollenkaan huono ajankohta tehdä sitä työtä, mikä tulee tehdä joka tapauksessa. Viime vuonna jäimme ilman asfaltointimäärärahaa ja aikaisemminkin olemme jättäneet katuja puolivalmiiksi, ilman päällystystä. Nyt olemme arvioineet, mikä olisi pikainen tarve asfaltointeja ajatellen. Uudisrakentamiseen (saneeratut ja uudet kadut vielä ilman asfalttia) tarvittaisiin (5,9 km) ja pintauksiin (urat, kuluminen ja reiät asfaltissa) Liikenteenohjaukseen (suojatiet ja viivamaalaukset) tarvittaisiin Lisäksi olisi tarvetta muihinkin toimenpiteisiin, kuten kuivatuksen parantamiseen, valaistukseen ja liikenneturvallisuuteen. Se voitaisiin ottaa huomioon tulevissa talousarvioissa, kun annetaan kehykset kunnallistekniikalle. Tarpeellisista viimeistelytöistä ja asfaltoinneista päättäisi tekninen lautakunta erikseen - eli siitä, miten lisämääräraha kohdennetaan. Kaupungininsinööri:

30 257, KH :00 TV: 116/2015 Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tämä ehdottaisi kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön sellaisia nopeita toimenpiteitä varten, joilla parannetaan katujen kuntoa Pietarsaaressa. Päätös Vt. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Kartta päällystettävistä/korjattavista katuosuuksista: Liite 202 A Kadut yksilöitynä ja hinta-arvio: Liite 202 B Kaupunginsihteeri: Kaupungininsinööri ja kunnallistekninen osasto ovat tehneet nyt alustavan suunnitelman siitä, mihin katuihin lisämääräraha käytettäisiin. Katujen huono kunto kaupungissa on yksi kuntalaisten suurimmista huolenaiheista. Vuonna 2013 tehdyn strategiakyselyn tuloksena yli 70 % vastanneista katsoi, että mikäli kaupungilla olisi enemmän rahaa käytössään, tulisivat rahat käyttää ensisijaisesti teiden ja katujen parannustöihin. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön sellaisia nopeita toimenpiteitä varten, joilla parannetaan katujen kuntoa Pietarsaaressa. Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginjohtajan sijainen muutti esitystään keskustelun aikana: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan yhteensä vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön seuraavia toimenpiteitä varten: pintauksiin (urat, kuluminen ja reiät asfaltissa) ja liikenteenohjaukseen (suojatiet ja viivamaalaukset)

31 257, KH :00 TV: 116/2015 Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla. Uusien katujen päällystystöiden osalta kaupunginhallitus päättää lähettää asian uuteen valmisteluun, ja haluaa saada kokonaisselvityksen keskustan katujen pintojen uusimisesta ja uudisrakentamisen tarpeellisuudesta ja aikataulusta ennen lisämäärärahan myöntämistä. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kartta päällystettävistä/korjattavista katuosuuksista: Liite 34 A Kadut yksilöitynä ja hinta-arvio: Liite 34 B Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan yhteensä vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön seuraavia toimenpiteitä varten: pintauksiin (urat, kuluminen ja reiät asfaltissa) ja liikenteenohjaukseen (suojatiet ja viivamaalaukset) Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla. Päätös Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Päätös Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle, kaupungininsinöörille ja vt. tekniselle johtajalle kaupunginvaltuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Priorisoidut kohteet: Liite 244

32 257, KH :00 TV: 116/2015 Valmistelu: Harri Kotimäki, Teknisen lautakunnan mukaan voidaan pyydetty valmistelu lähettää suoraan kaupunginhallitukselle. Kokonaisselvitys keskustan katujen pintojen uusimisesta Myönnetyt on alustavasti suunniteltu käytettäväksi pintauksiin keskustassa, Skatassa ja Kirkkorannalla. Kyseessä on katuja, joissa on kulumista ja reikiä ja selvitään vain uudella kulutuskerroksella, mahdollisesti tarvitaan jyrsintää ennen tai valuasfalttia. (taulukko). Taulukko. pintauksista Useimmilla keskustan kaduilla tulee ensin kaivaa pois vanha asfaltti, koska rakennusjärjestys kieltää kadun pinnan nostamisen. Samalla säilytetään reunakiven korkeus 12 cm. Teemme ensin bitumilla sidotun kantavan kerroksen 6 cm (ABK kg/m 2 ) ja sen päälle asfalttisen kulutuskerroksen 4 cm (AB kg/m 2 ), jossa käytetään hyvin kulutusta kestävää kiviainesta. Suojateiden betonikivet tulee laatukäsikirjan mukaan myös vaihtaa graniittikiviksi. Keskustassa (kaupunginosat 1-3) katujen yhteispituus on 14,7 km ja ajoratojen yhteispinta-ala on m 2. Parantaminen täytyy sen takia tehdä pitemmällä aikajaksolla, ehkä kortteli kerrallaan. Rahaa voitaisiin käyttää noin vuosittain. Uudisrakentamisen tarpeellisuudesta ja aikataulukysymys Perustelu pohjautuu talouteen kahta kautta. Öljyn hinta vaikuttaa asfaltin hintaan ja eniten se näkyy juuri nyt uusissa päällysteissä, missä materiaalin osuus kustannuksista on suurin. Muut vaikutukset tulevat teknisestä kestoiästä ja kunnossapitokustannuksista. Asukkaat eivät näe taloudellista puolta vaan ajoradan pinnan. Taistelu kuoppia ja pölyä vastaan, josta katukunnossapidon tulee huolehtia, ei ole pelkästään harmillista. Se myös maksaa. Kun kaikkien katujen kesähoito maksaa vuodessa keskimäärin

33 257, KH :00 TV: 116/2015 1,50 /m, niin sorakaduilla vastaava arvo oli viime vuonna 2,94 /m. Kun katu suunnitellaan ja rakennetaan, ajoradan on tarkoitus kestää kuormitusta ja kulumista. Kun osa päällysrakenteesta puuttuu, niin koko katurakenne kärsii samaan aikaan kun asukas kärsii kadun pinnan vaurioista. Kadun rakennekerroksista kantavuuteen vaikuttaa eniten asfaltti. Ilman asfalttipäällystettä käy niin, että kantava kerros menettää kantavuuttaan ja se jauhautuu pienemmiksi rakeiksi. Melko paljon hienoa ainesta pölyää pois, mutta jäljelle jäävä tekee murskeesta routivaa. Aidossa sorakadussa olisi sekoitettu mursketta ja savipitoista ainesta kulutuskerrokseksi. Soratie pysyy paremmin kunnossa kuin sellainen saneerattu katu, jonka pinta koostuu pelkästään murskeesta. Ongelmia esiintyy sorateillä lähinnä vain keväisin pinnan pehmetessä. Murskepinta taas muuttuu helpommin epätasaiseksi sateen jälkeen. Epätasaiset kadut saattavat kilistää kahvikuppeja keittiössä, mutta dynaaminen isku haittaa myös kadun alla olevia johtoja. Kesäisin pölystä valitetaan paljon. Ongelmia ovat hengitettävä pöly, pyykin kuivaus, talon maalaus tai ikkunoiden peseminen. Murskepintainen katu voi vaatia kastelua ja suolausta kaksi kertaa viikossa. Minkä arvoinen asia itse katurakenteen kannalta on, päällystetäänkö katu jo alusta lähtien vai jätetäänkö se päällystämättä? Asfaltin vaikutusta voidaan karkeasti arvioida korjausvelan laskelmalla. Suoraan käyttökelpoista kestoikämallia ei ole, vaan eroa haetaan kantavuuspuutteen ja kerrosrakenteen vaikutusten kautta. Jos kuntotason vaatimus laskentamallissa asetetaan suurimpaan arvoonsa, niin eroksi 10 vuoden kuluttua saadaan, että asfaltoituna korjausvelka olisi (näillä ehdotetuilla kaduilla) noin 17 % pienempi. Rahassa ero olisi noin euroa. Kun investointi on , niin takaisinmaksuaika olisi jonkin verran yli kymmenen vuotta. Käytännössä sallitaan alempi kuntotaso (65 %) ja sen takia saneeraus tultaisiin oikeasti tekemään vieläkin myöhemmin. Sitä vastoin laskentamallin perusteena olevassa aineistossa tuskin on ollut mukana yhtään vastaavia murskepintaisia osittain rakennettuja katuja. Tämä tarkoittaa, että tierakenne voisi mennä pilalle vieläkin nopeammin. 10 vuotta takaisinmaksuaikaa lienee siten suuruusluokaltaan oikean suuntainen arvio ilman kunnossapidon säästöjä ja öljyn hinnan tai rakennuskustannusten muutoksia tai koron vaikutusta. Kaikki saneeratut kadut tulisi myös päällystää eli rakentaa valmiiksi suunnitelmien mukaisesti. Koska kaupunginhallituksen toiveena kuitenkin on tehtävien investointien mahdollisimman suuri vaikuttavuus, alkuperäistä listaa on nyt alustavasti järjestetty. Eniten hyötyä saadaan uusimmista kaduista ja niistä,

34 257, KH :00 TV: 116/2015 missä eniten on tarvittu kesäkunnossapitoa. Liitteessä osa 1 uudet kadut ja osa 2 saneeratut kadut. Keskustan katujen korjaaminen pintaa syvemmältä vaatii enemmän työtä ja katujen sulkemisia, joten sitä esitetään toteutettavaksi vuosi kerrallaan. Uusien ja saneerattujen katujen osalta asfaltointi- ja viimeistelytöitä voitaisiin kuitenkin tehdä vielä kuluvan vuoden aikana. Kaupungininsinööri: Lisämäärärahaa tulisi myöntää teknisen lautakunnan käyttöön jo saneerattujen tai uusien katujen päällystämiseen ja viimeistelytöihin kertaluontoisena euroa. Keskustan katujen kunnostukseen tulisi budjetoida jatkuvasti vuosittain. Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää tekniselle lautakunnalle lisämäärärahaa euroa saneerattujen uusien katujen päällystämiseen ja viimeistelytöihin. Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana Owe Sjölund teki ehdotuksen, että tekniselle lautakunnalle myönnetään lisämäärärahaa ta kannatti Jarmo Ittonen. Asiasta äänestettiin. Kaupunginjohtajan sijaisen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Owe Sjölundin ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tulos oli 3-8. JAA-äänet: Eero Luomala, Mona Vikström ja Maria Lunabba. EI-äänet: Jarmo Ittonen, Kari Koskela, Christina Helsing, Ulla Hellén, Owe Sjölund, Kenneth Holmgård, Tua Mäenpää ja Peter Boström. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää tekniselle lautakunnalle lisämäärärahaa jo saneerattujen tai uusien katujen päällystämiseen ja viimeistelyyn. Lisämääräraha rahoitetaan kassavaroilla. Kv Priorisoidut kohteet: Liite 43 Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää tekniselle lautakunnalle lisämäärärahaa jo saneerattujen tai uusien katujen päällystämiseen ja viimeistelyyn. Lisämääräraha rahoitetaan kassavaroilla.

35 257, KH :00 TV: 116/2015 Päätös Kaupunginvaltuusto: Eero Luomala ehdotti, että tekniselle lautakunnalle myönnetään lisämäärärahaa Pentti Silvennoinen, Mervi Rantala ja Bjarne Kull kannattivat Luomalan :n ehdotusta lisämäärärahan myöntämistä. Äänestys: 26 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä. Kaupunginvaltuusto päätti siten kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle, kaupungininsinöörille ja vt. tekniselle johtajalle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

36 258, KH :00 SOCHV: 436/2015 PIETARSAAREN PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSA- AIKAISESTA KOKOAIKAISEKSI Sotel Valmistelu: ympäristöterveydenhuollon päällikkö Pietarsaaren eläinlääkärivastaanotolla on 70 %:n eläinlääkärin virka. Kaksi eläinlääkäriä on jakanut työtehtävät lukien ja kumpikin on työskennellyt 50-prosenttisesti. Siitä huolimatta talousarvio on alittunut, koska sekä hygieenikkoeläinlääkäri että valvontaeläinlääkäri ovat työskennelleet osa-aikaisesti. Pietarsaaren eläinlääkärivastaanoton käyntimäärä on lisääntynyt tasaisesti, eikä 70 %:n eläinlääkärin virka riitä kaikkien käyntien hoitamiseen. Pedersören eläinlääkärillä on nykyään paljon tehtäviä alueen muihin eläinlääkäreihin verrattuna, minkä vuoksi eräitä tehtäviä on tarpeen siirtää muille eläinlääkäreille. Pietarsaaressa on mahdollista vastaanottaa pieneläinkäyntejä muista yhteistoimintakunnista ja hoitaa jonkin verran sivutuotteiden valvontaa TRACES-järjestelmän avulla (valtio korvaa palkan työtuntien mukaan), jos eläinlääkäri voi työskennellä kokoaikaisesti. Eläinlääkärin viran muuttaminen osa-aikaisesta (70 %) kokoaikaiseksi merkitsee vuositasolla euron lisäkustannuksia. Ympäristöterveydenhuollon päällikkö: Ehdotetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että Pietarsaaren eläinlääkärin viran työaikaa korotetaan 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Päätös Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Pietarsaaren eläinlääkärin viran työajan korottamisen 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Asia siirretään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Pietarsaaren eläinlääkärin viran työajan korottamisen 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Asia siirretään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kh

37 258, KH :00 SOCHV: 436/2015 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Pietarsaaren eläinlääkärin viran työajan korottamisen 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy Pietarsaaren eläinlääkärin viran työajan korottamisen 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

38 259, KH :00 CFV: 662/2013 KAUPUNGINKANSLIA: PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kh Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö: Liite 169 Kaupunginsihteeri Milla Kallioinen: Pietarsaaren kaupungin nykyinen hankintasääntö on vuodelta 2006, ja se hyväksyttiin valtuustossa jo ennen kuin laki julkisista hankinnoista tuli voimaan vuonna Kansallinen lainsäädäntö ja EU-lainsäädäntö ovat muuttuneet paljon yhdeksän vuoden aikana, ja Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö on vanhentunut. Julkisten hankintojen merkitys julkis- ja kunnallishallinnossa on myös hyvin voimakkaasti kasvanut, ja lainsäädännön vaatimukset ovat tiukentuneet. On tärkeää, että koko kaupunkikonsernin hankinnat on järjestetty yhdenmukaisesti, jotta lainsäädännön vaatimukset täytetään koko kaupunkikonsernissa. Lisäksi hankinnoista vastaavan organisaation on oltava kunnossa, koska julkisten hankintojen taloudellinen merkitys koko kaupunkikonsernille on erittäin suuri ja keskittämällä koordinointivastuu yhdelle taholle koko organisaatiossa pystytään kehittämään tilaajaosaamista ja maksimoimaan julkisten hankintojen taloudelliset näkökohdat. Pietarsaaren kaupunki on myös ottanut käyttöön tammikuussa 2015 julkisten hankintojen sähköisen hankintajärjestelmän, joka osaltaan nopeuttaa ja tehostaa julkisten hankintojen prosessia ja mahdollistaa entistä edullisemmat kilpailutukset. Tärkeimmät muutokset entiseen hankintasääntöön: Hallintokuntien budjetista vastaava päällikkö saa oikeuden tehdä hankintapäätöksen euroon saakka. Aiemmin tämä oikeus oli hankintapäälliköllä. Hankintapäällikkö tekee hankintapäätöksen euron alittavista hankinnoista kuten tähänkin saakka. Lautakunta tai hallitus tekee päätökset euron ylittävistä hankinnoista. Puitesopimusten teko on otettu mukaan uuteen hankintasääntöön. Sosiaalisten kriteerien ottaminen huomioon tarjouspyynnössä on mahdollista. Julkiset hankinnat hoidetaan kaupunkikonsernissa hankintayksikön johdolla yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Kaupungin sopimustenhallinta keskitetään hankintayksikköön, ts. kaikista hankintarajat ylittävistä sopimuksista tulee olla tieto keskushallinnossa ja hankintayksikössä.

39 259, KH :00 CFV: 662/2013 Tämä ehdotus hankintasäännöksi on ollut lausuntokierroksella kaupungin hallintokunnissa (tekninen palvelukeskus, sosiaalija terveysvirasto ja päivähoito- ja koulutusvirasto) sekä liikelaitoksilla, joilla oli halutessaan mahdollisuus esittää kommentteja uudesta hankintasäännöstä. Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen Pietarsaaren kaupungin hankintasäännöksi. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö: Liite 28 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Pietarsaaren kaupungin hankintasäännöksi. Kaupunginvaltuusto: Anna-Maja Henriksson esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Pentti Silvennoinen tuki palauttamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asian palauttamisen valmisteluun. Kh Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö: Liite 239 Kaupunginsihteeri: Hankintasääntöön on kohtaan 9 lisätty seuraava kohta koskien kielivaatimusta: Palveluhankintojen kilpailutuksissa otetaan huomioon, että palvelua on tuotettava loppukäyttäjän kielellä, ellei toisin ole sovittu. Palvelua tuottavilla henkilöillä tulee olla tehtävien edellyttämä kielitaito. Muilta osin hankintasääntö on sama kuin kaupunginvaltuuston kokouksessa liitteenä ollut hankintasääntö. Hankintasäännössä on useissa kohdin mainittu, että julkisia hankintoja

40 259, KH :00 CFV: 662/2013 säätelee erittäin tarkka ja yksityiskohtainen lainsäädäntö. Kuntien tulee noudattaa näitä sääntöjä. Esimerkiksi tilaajavastuulain säännökset velvoittavat kuntia, ja kuntien on valvottava toimittajia ja urakoitsijoita, että he toiminnassaan toimivat lainsäädännön vaatimalla tavalla. Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen Pietarsaaren kaupungin hankintasäännöksi. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö: Liite 45 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Pietarsaaren kaupungin hankintasäännöksi. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginsihteerille ja johtoryhmälle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

41 260, KH :00 CFV: 561/2015 KAJ NYLUND: KAUPUNGINTILUSTEN LUNASTUS JA VILJELYSMAAN OSTO Kh Kartta: Liite 245 Valmistelu: Vt. kaupungingeodeetti Christer Tonberg, puh Peter ja Kaj Nylundilla on hallintaoikeus tiluksiin nro (osa numeroa 955), jotka sijaitsevat tilalla Pinonäs RNro 1:128 Pörkenäsin Trollmyranilla. Hallintaoikeus kaupungintiluksiin on aikoinaan luovutettu yksityishenkilöille, ja se voidaan periä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta. Kaupungilla on omistusoikeus kaupungintiluksiin. Tämä järjestelmä on seurausta vanhasta lainsäädännöstä, joka kielsi Kaupungin lahjoitusmaan luovuttamisen. Kaupungintilusten osalta kaupunki pyrkii nykyään joko lunastamaan käyttöoikeuden tai myymään omistusoikeuden. Käyvän tavan mukaan hallintaoikeuden arvo on ¾ maan arvosta, kun taas omistusoikeus vastaa ¼ maan arvosta. Kaj Nylund toivoo nyt voivansa lunastaa omistusoikeuden kaupungintiluksiin nro (osa numeroa 955), josta n. 3,26 ha on viljelysmaata. Hän haluaa lisäksi lunastaa viereisen viljelysmaan, n. 2,62 ha, joka sijaitsee tilalla Pinonäs RNro 1:128, joka oli aikaisemmin kaupungintiluksia, mutta jonka osalta kaupunki lunasti hallintaoikeuden vuonna Alue tulisi ojittaa ja pellot ovat osittain vesakkoisia. Nylundin tarkoituksena on kunnostaa pellot ja hän toivoo siitä syystä suurempaa, yhtenäistä aluetta. Kaj Nylundin tarkoituksena on myös lunastaa Peter Nylundin osuus kaupungintiluksista nro Osapuolet ovat neuvotelleet yksikköhinnaksi Trollmyranilla Pörkenäsissä sijaitsevalle viljelysmaalle euroa/ha nykyisessä kunnossaan. Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki suorittaa seuraavan maa-alueiden myynnin Kaj Nylundille: - kaupunki luovuttaa omistusoikeuden n. 3,26 ha:n suuruiseen alueeseen tilasta Pinonäs RNro 1:128 Pietarsaaressa, joka vastaa kaupungintiluksia nro (osa numeroa 955) hintaan euroa. - kaupunki luovuttaa n. 2,62 ha:n suuruisen alueen tilasta Pinonäs RNro 1:128 Pietarsaaressa hintaan euroa. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

42 260, KH :00 CFV: 561/2015 Kv Kartta: Liite 46 Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki suorittaa seuraavan maa-alueiden myynnin Kaj Nylundille: - kaupunki luovuttaa omistusoikeuden n. 3,26 ha:n suuruiseen alueeseen tilasta Pinonäs RNro 1:128 Pietarsaaressa, joka vastaa kaupungintiluksia nro (osa numeroa 955) hintaan euroa. - kaupunki luovuttaa n. 2,62 ha:n suuruisen alueen tilasta Pinonäs RNro 1:128 Pietarsaaressa hintaan euroa. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa Kaj Nylundille kaupunginvaltuuston päätöksestä ja lähettää asian toimeenpanoa varten tekniseen palvelukeskukseen.

43 261, KH :00 CFV: 156/2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIOKEHYKSET JA VUOSIEN TALOUSSUUN- NITELMA Tkk TaloussuunniteImaan sisältyy 3,0 milj. euron säästötavoite vuodeksi 2016 ja 5,0 milj. euron säästötavoite vuodeksi Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee asiasta ja vahvistaa tulevien kokousten aikataulun. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaoston seuraava kokous pidetään klo Tkk Valmistelua täydennetään kokouksessa. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee vuoden 2016 tehostamisvaatimuksen jakoperiaatteista. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Rune Wiik ja Pia Vähäkangas kutsutaan talous-, kehittämis- ja konsernijaoston seuraavaan kokoukseen klo 14:00. TKK Sivistysjohtaja Jan Levander tiedotti. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää uudesta kokousajankohdasta. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. Seuraava kokous on klo

44 261, KH :00 CFV: 156/2015 TKK Henkilöstöjohtaja Rune Wiik ja sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Vähäkangas tiedottivat. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää uudesta kokousajankohdasta. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. Seuraava kokousajankohta on klo 14:00. TKK Talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotus: Liite 22 Valmistelu: kaupunginkamreeri Jonny Wallsten, puh Vuoden 2016 talousarviokehykset perustuvat seuraaviin olettamuksiin: Lisäykset verrattuna talousarvioon 2015: Henkilöstökustannukset 0,4 % Palvelujen ostot 0,4 % Tarvikkeet 0,4 % Sisäiset vuokrat 0,4 % Myyntituotot 0,4 % Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviokehys on kuitenkin sama kuin korjattu talousarvio Sosiaali- ja terveyspalvelut :

45 261, KH :00 CFV: 156/2015 Edellisen mukaan tehdyn kustannusten tarkistamisen jälkeen vahvistetaan tehostamisvaatimus, joka on yhteensä 3,0 milj. euroa (taloussuunnitelman mukaan). Tehostamisvaatimus jaetaan lautakuntatasolle. Valtionosuudet kehysehdotuksessa 2016 perustuvat Kuntaliiton arvioon. Kunnallisverokanta on korkeintaan 21,25 % vuosina Kiinteistöveroprosentti ei muutu. Verotuotot perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen. Korkokustannukset lasketaan 2,0 %:n keskikoron mukaan vuosina Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Nettoinvestoinnit ovat taloussuunnitelman mukaan 8,5 milj. euroa 2016 ja 8,0 milj. euroa Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle että kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2016 sekä, että - nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,5 milj. euroa 2016 ja 8,0 milj. euroa Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto:

46 261, KH :00 CFV: 156/2015 :n 22 liitettä päivitettiin kokouksessa. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. Kh Talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotus: Liite 237 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2016 sekä, että - nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,5 milj. euroa 2016 ja 8,0 milj. euroa Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotus: Liite 47 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2016 sekä, että - nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,5 milj. euroa 2016 ja 8,0 milj. euroa Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh

47 261, KH :00 CFV: 156/2015 Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle sekä talous-, kehittämis- ja konsernijaostolle kaupunginvaltuuston päätöksestä..

48 262, KH :00 CFV: 559/2014 HANNA PALOVUORI: KUNTALAISALOITE LAPSIPERHENEUVOSTON PERUSTA- MISESTA Aloite: Liite 262 A Sivistysjohtajan vastaus: Liite 262 B Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren kaupungille on jätetty kuntalaisaloite, jossa toivotaan lapsiperheneuvoston perustamista. Aloitteen mukaan lapsiperheneuvosto tukisi kaupungin virkamiehiä ja muita toimijoita näiden päätöksenteossa esittämällä näkemyksiään käsiteltäviksi tulevista asioista, tiedottamisessa ja vuoropuhelussa kuntalaisten ja päättäjien välillä sekä uusien näkökulmien ja ideoiden löytämisessä. Aloitteessa toivotaan selvitystä neuvoston perustamismahdollisuuksista ja kustannuksista. Lisäksi aloitteessa toivotaan vastausta siihen, että miten kunnan toimenpiteissä otetaan lapsiperheiden näkökulma huomioon. Aloite on lähetetty koulutusvirastoon ja sosiaali- ja terveysvirastoon lausunnolle. Koulutusvirasto on vastannut lausuntopyyntöön. Kustannuksien osalta voidaan todeta, että uuden neuvoston perustamisesta aiheutuu kokouskustannuksia palkkioiden ja muiden kulujen muodossa sekä neuvoston asioista vastaavien virkamiesten osalta työaikakustannuksia. Yhteensä kustannukset ovat noin vuodessa riippuen neuvoston suuruudesta ja kokousten määrästä. Pietarsaaren kaupungissa on tällä hetkellä jo nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Ne toimivat varmasti jo nyt ansiokkaasti, ja toimintaa voidaan edelleen kehittää. Lapsiperheneuvoston perustaminen ei kuitenkaan välttämättä ole paras tapa saada lapsia ja lapsiperheitä osallistumaan heille tarjottavien palvelujen kehittämiseen. Lapsiperheiden kiireistä arkea ei välttämättä parhaiten palvele se, että vanhemmat kuuluvat jäseninä toimielimiin. Pietarsaaressa lapsiperheitä koskevista asioista päättää pääsääntöisesti sivistyslautakunta sekä koulujaostot. Myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätetään lapsiperheitä koskevien palveluiden järjestämisestä. Toimielinten jäseninä on lapsiperheiden vanhempia kohtuullisen hyvin, joten lapsiperheiden ääni tulee hyvin kuuluviin. Viranhaltijavalmistelussa lapsiperheiden näkökulma tulee varsin hyvin huomioon otetuksi myös. Tällaisia lapsiperheneuvostoja on Suomessa joissakin kunnissa, ja lapsiperheneuvosto saattaisi olla yksi keino lisätä lapsiperheiden vaikuttamismahdollisuuksia. Keinoja on toden-

49 262, KH :00 CFV: 559/2014 näköisesti kuitenkin muitakin, kuten esimerkiksi epämuodollinen lapsiperheiden työryhmä. Erillinen neuvosto, joka toimii hallintosäännön mukaan ja joutuisi muutenkin noudattamaan kaikkia johtosäännön määräyksiä, on raskas ja byrokratiaa lisäävä malli. Työryhmän muodostaminen aloitteen pohjalta voisi onnistua helposti. Tämä työryhmä kokoontuisi vapaamuotoisesti ilman viranhaltijoita ja erityistä kokousmenettelyä. Työryhmä saisi kunnan keskushallinnosta yhteyshenkilön, jonka kautta se voisi tuoda aloitteita ja ehdotuksia suoraan sivistyslautakunnan ja muiden toimielinten käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan vastauksen Palovuoren tekemään kuntalaisaloitteeseen.

50 262, KH :00 / :s bilaga: Liite 262 A, kh

51 262, KH :00 / :s bilaga: Liite 262 B, kh

52 263, KH :00 CFV: 626/2015 ARKEOLOGISET KAIVAUKSET PIETARSAAREN KAUPPATORIN ALLA Liite 263 Pietarsaaren Toripysäköinti Oy on pyytänyt tarjousta Pietarsaaren torin arkeologisista kaivauksista. Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikkö on tehnyt tarjouksen. Torilla tehtiin vuonna 2013 koekairauksia, joissa osissa kauppatoria ja sen pysäköintialuetta havaittiin säilyneitä historiallisen ajan asutukseen liittyviä kulttuurikerroksia. Museovirasto on lausunnossaan edellyttänyt lisäkaivauksia. Koekaivausten alue ilmenee tarjouksesta, joka on euroa. Muita tarjouksia ei ole annettu ja koekaivaukset on tehty. Pietarsaaren Toripysäköinti on tilannut jatkokaivauksia Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksiköltä, ja nämä suoritetaan ajalla Kustannukset ovat euroa, alv 0 %. Torin maanalaista osaa ja asianomaisia katuja koskeva vuokrasopimus on laadittu kaupungin ja Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n välillä. Sopimuksessa on sovittu erikseen, että arkeologisten kaivausten kustannuksista on laadittava erillinen sopimus. Pietarsaaren Toripysäköinnin edustajien kanssa on neuvoteltu, ja ehdotuksena on, että yhtiö maksaa puolet kustannuksista ja kaupunki maksaa puolet. Tori ja sen alla oleva maa on kaupungin omistuksessa ja kaupungin intressissä on, että arkeologiset kaivaukset suoritetaan ja dokumentoidaan. Jotta pysäköintilaitos voidaan toteuttaa ja rakentaa torin alle, on torilla suoritettava kaivauksia. Näitä ei muutoin tehtäisi, ja siitä syystä on kohtuullista, että toripysäköintiyhtiö osallistuu kustannuksiin. Kaupunginhallitus päättää maksaa puolet arkeologisista kaivauksista syntyvistä kustannuksista. Määrärahat otetaan kaupunginhallituksen käyttömäärärahoista.

-2, KH 2015-09-01 16:00

-2, KH 2015-09-01 16:00 -2, KH 2015-09-01 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 1.9.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2016-05-09 16:00

-2, KH 2016-05-09 16:00 -2, KH 2016-05-09 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 9. toukokuuta 2016 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

-2, KH :30

-2, KH :30 -2, KH 2016-12-30 11:30 Kokouskutsu Perjantaina 30. joulukuuta 2016 klo 11.30, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

-2, KV 2015-11-16 18:00

-2, KV 2015-11-16 18:00 -2, KV 205--6 8:00 Kokoustiedot Aika 6..205 klo 8.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Luomala, Eero Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää,

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

-2, KV 2014-12-22 18:00

-2, KV 2014-12-22 18:00 -2, KV 2014-12-22 18:00 Kokoustiedot Aika 22.12.2014 kl. 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

-2, KH 2015-10-12 16:00

-2, KH 2015-10-12 16:00 -2, KH 2015-10-12 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 12. lokakuuta 2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

-2, KH :00

-2, KH :00 -2, KH 2016-06-13 08:00 Kokouskutsu Maanantaina 13. kesäkuuta 2016 klo 08.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) Helsingin satama -liikelaitoksen jk Saj/2 09.08.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) Helsingin satama -liikelaitoksen jk Saj/2 09.08.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2011 3(15) 2 Ilmoitusasiat Päätösehdotus Tiivistelmä Helsingin Satama -liikelaitoksen jk päättänee merkitä tiedoksi 1 Kaupunginvaltuuston päätösluettelot nro 9/2011 ja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Päättäjät varajäsenet

Päättäjät varajäsenet KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Tiistai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Ulf Stenman, varapuheenjohtaja Helena Berger Jan-Erik Högdahl

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

-2, KH 2015-03-16 16:00

-2, KH 2015-03-16 16:00 -, KH 0-0-6 6:00 Kokouskutsu Maanantaina 6..0 klo 6:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/6 4.6.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/6 4.6.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.05.2014 576 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 2015-03-02 16:00

-2, KH 2015-03-02 16:00 -2, KH 2015-03-02 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 2.3.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot