-2, KH :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH 2015-06-22 16:00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén, I varapuheenjohtaja Pentti Silvennoinen Jarmo Ittonen, II varapuheenjohtaja Anna-Maija Lyyra Mona Vikström Bo Forsman Kenneth Holmgård Marcus Suojoki Maria Lunabba Annica Haldin Owe Sjölund Brita Brännbacka-Brunell Christina Helsing Bjarne Kull Kari Koskela Mervi Rantala Tua Mäenpää Kurt Hellstrand Eero Luomala Marita Salmu Muut läsnäolijat Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Carola Sundqvist, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Richard Sjölund, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Markus Karlsson, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 246, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 247, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 29. kesäkuuta Kaupunginhallitus valitsee Ulla Hellénin ja Owe Sjölundin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 248, KH :00 ILMOITUSASIAT Baltic Yachts Ab: kutsu Ab Baltic Boat Yard Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kaupunginsihteeri Milla Kallioinen on edustanut kaupunkia yhtiökokouksessa. Katusählypeli nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston välillä pidetään lauantaina klo Raatihuoneen takana. Dnro 672/2014 Aluehallintovirasto myöntää Jakobstads Bilfrakt Ab:lle luvan ottaa maa-ainesta pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta kiinteistöillä Vestersund ja Högberg Pietarsaaren kaupungissa paikasta, joka ilmenee hakemuksen liitteenä olevasta karttatulosteesta ( ) ja tämän päätöksen liitteenä olevasta piirustuksesta (lounainen ottoalue). Ottoalueen pinta-ala on n m 2 ja ottomäärä n m 3. Lupa on voimassa asti. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen, joka koskee koillista ottoaluetta, jonka pinta-ala on n m 2. Hylätty alue ilmenee tähän päätökseen liitetystä piirustuksesta. Ennakkoarvion mukaan hanke ei aiheuta edunmenetystä, joka tulisi korvata vesilain mukaan. Asiakirjat ovat nähtävissä kaupunginkansliassa. Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

5 249, KH :00 CFV: 49/2015 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan sijaisen päätökset: Liite 249 A Kaupunginsihteerin päätökset: Liite 249 B Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainituissa liitteissä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat tehneet päätökset.

6 250, KH :00 CFV: 508/2015 OLLI HELLÉNS PÄLSFARM OY AB: YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN YM- PÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto: Liite 250 Kaupunginsihteeri: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Pietarsaaren kaupungin lausuntoa Olli Hellén Pälsfarm Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta olemassa olevalle turkistarhalle, lupamääräysten tarkistamista sekä toiminnan laajentamista. Olemassa olevat turkistarhat ja toiminnan laajentaminen sijaitsevat tonteilla , ja Vallanin turkistarha-alueella Pietarsaaressa. Turkistarhalla on tällä hetkellä siitoskettua pentuineen. Hakemuksen mukaan olemassa olevista varjotaloista puretaan viisi (noin 330 m) ja niiden tilalle rakennetaan viisi uutta varjotaloa, joiden yhteenlaskettu pituus on noin 460 metriä. Laajennuksen jälkeen tulee paikkoja olemaan siitosketulle pentuineen, kokonaismäärältään kettua 59 varjotalossa, joiden yhteispituus on metriä. Kaupunginhallitus päättää lähettää ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon kaupungin lausuntona asiasta aluehallintovirastolle.

7 250, KH :00 / :s bilaga: Liite 250, kh

8 250, KH :00 / :s bilaga: Liite 250, kh

9 250, KH :00 / :s bilaga: Liite 250, kh

10 251, KH :00 CFV: 469/2015 AMMATTIKORKEAKOULU NOVIAN NÄYTTÄMÖTAITEEN KOULUTUS Novian anomus: Liite 251 Kaupunginsihteeri: Ammattikorkeakoulu Novia on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen, että kaupunki tukisi taloudellisesti näyttämötaiteen opetusta Pietarsaaressa. Arvioidut kustannukset olisivat /vuosi. Novia on päättänyt kesäkuun alussa, että se siirtää näyttämötaiteen opetuslinjan Vaasasta Pietarsaareen. Tarkoituksena on, että linjan uudet opiskelijat aloittavat Pietarsaaressa syksystä 2016 alkaen. Kaupunginhallitus päättää suhtautua myönteisesti Novian anomukseen ja lähettää asian vuoden 2016 talousarviovalmisteluun.

11 251, KH :00 / :s bilaga: Liite 251, kh

12 251, KH :00 / :s bilaga: Liite 251, kh

13 252, KH :00 CFV: 591/2015 PIA KARVONEN: ANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ VAPAUTTAMISESTA Anomus: Liite 252 Kaupunginsihteeri: Pia Karvonen anoo vapautusta luottamustehtävistään henkilökohtaisista syistä. Karvonen on ollut sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsen. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Pia Karvoselle vapautuksen tehtävästään sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenenä, sekä valitsee varajäsenen sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon.

14 252, KH :00 / :s bilaga: Liite 252, kh

15 253, KH :00 CFV: 654/2007 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO: OY ALHOLMENS KRAFT AB:N YM- PÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto: Liite 253 Kaupunginsihteeri: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Pietarsaaren kaupunginhallitus ovat pyytäneet ympäristöviranomaisen lausuntoa koskien Oy Alholmens Kraft Ab:n hakemusta; 1) Oy Alholmens Kraft Ab:n voimalaitoksen (AK1 ja AK2) ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi ja toiminnan muuttamiseksi sekä toiminnan aloittamislupaa (LSSAVI/75/04.08/2011). 2) Eräiden kaukolämpölaitoksia koskevien lupamääräysten tarkistamista (AK1) (LSSAVI/5689/04.08/2014). Ympäristönsuojelupäällikkö on laatinut asiasta liitteenä olevan lausunnon, jonka ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Kaupunginhallitus päättää lähettää ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon asiasta lausuntonaan aluehallintovirastolle.

16 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

17 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

18 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

19 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

20 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

21 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

22 253, KH :00 / :s bilaga: Liite 253, kh

23 254, KH :00 CFV: 610/2015 TYP-TOIMINTA PIETARSAAREN SEUDULLA Kaupunginsihteeri: Työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta säädetyssä laissa tehdyt muutokset tulivat voimaan Laki edellyttää, että kaikki kunnat osallistuvat toimintaan viimeistään vuoden 2016 alusta. Toiminta voidaan kuitenkin aloittaa aikaisemmin heti kun siihen on valmius. Työttömien yhteispalveluun kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, Kelan ja työja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) palvelut. Kunkin TE-toimiston alueen kuntien on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, minkä toimialueen monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä ottaa hoitaakseen. Kuntien on myös päästävä yhteisymmärrykseen hallinnollisten kustannusten ja johdon jakamisesta. Kunnilla tulee olemaan yhteisiä kustannuksia yhteispalvelusta, mm. johdon, hallinnon ja yhteisen kehittämisen osalta. Kuntien on sovittava keskenään siitä, mikä kunta toimii yhteispalvelun yhteisen johtajan työnantajaorganisaationa. Kuntien, Kelan ja kunkin TE-toimiston tulee sopia johtoryhmän toimialueesta viimeistään Pohjanmaan TE-toimisto on esittänyt toivomuksen, että kunnat ilmoittavat mihin monialaisen yhteispalvelun alueelliseen verkostoon ne haluavat kuulua. Lain mukaan kullekin verkostolle on vahvistettava ainakin yksi yhteinen toimipaikka. Yhteistyölautakunta on viestittänyt, että Pietarsaaren seutu haluaa yhteistyölautakunnan kunnille oman toimialueen. Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Pohjanmaan TE-toimistolle, että Pietarsaaren kaupunki haluaa kuulua Pietarsaaren seudun monialaisen yhteispalvelun toimialueeseen. Kaupunginhallitus päättää valita kaksi henkilöä (viranhaltijaa) johtoryhmään.

24 255, KH :00 PB: 358/2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Hj henkilöstöraportiksi 2014 Hj liite A Henkilöstöjohtaja: Vuoden 2014 henkilöstöraportti on laadittu kaupungin henkilöstötoimistossa yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston hallinnon kanssa. Henkilöstöraportti 2014 on koottu yhteen raportiksi, joka kattaa koko kaupungin. Raportti on aikaisemmin koostunut kaupunkia käsittelevästä osasta ja erillisestä sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja käsittelevästä osasta. Raportilla pyritään esittämään havainnollisesti kaupungin työntekijät tilastomuodossa ja tekemään yleisarvioita tekstimuodossa. Raportti voi toimia suunnittelun ja päätöksenteon pohja-aineistona. ta raportiksi tullaan käsittelemään yhteistoimintaryhmässä ja se toimitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätöstä varten. Päätös Henkilöstöjaosto hyväksyy omalta osaltaan henkilöstöraportin 2014, joka toimitetaan samalla kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn. hyväksyttiin. Kh Henkilöstöraportti 2014: Liite 177 Kaupunginsihteeri: Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuen kaupunginvaltuusto asetti tavoitteeksi, että henkilöstöä vähennetään vuoden 2014 aikana ainakin 30 henkilötyövuodella luonnollisen poistuman kautta. Tavoitteeseen päästiin. Kaupungin henkilöstö on vähentynyt vuoden 2014 aikana sekä määrällisesti että kustannusten osalta. Henkilötyövuosien määrä on 36 vähemmän, työntekijöiden määrä vuoden lopulla 74 vähemmän ja kokonaispalkkakustannukset ovat laskeneet lähes 2 milj.. Kaupungin palveluksessa oli vuodenvaihteessa 2014/2015 yhteensä henkilöä. (Sosiaali- ja terveysviraston palveluksessa oli yhteensä työntekijää ) Lainmuutoksesta johtuen liikelaitos Pietarsaaren Satama, jolla on seitsemän työntekijää, on yhtiöitetty kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Sama lainmuutos oli poh-

25 255, KH :00 PB: 358/2015 jana liikelaitos Pietarsaaren Energialaitoksen (n. 55 työntekijää) siirtymisessä Oy Herrfors Ab:n omistukseen alkaen. Yksi suurimmista muutoksista terveydenhuollon tulosalueella oli synnytysosaston lakkauttaminen ja henkilöstön siirto toisiin tehtäviin. Sairauspoissaolojen osalta voidaan todeta, että sairauspoissaolojen keskiarvo (kalenteripäivien lukumäärä) nousi 15,1 päivästä (2013) 15,7 päivään (2014). Teknisten palvelujen työntekijöillä oli vuonna 2013 sairauspoissaolojen keskiarvona 21,3 päivää, sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöillä 15,8 päivää ja sivistyspalvelujen työntekijöillä 13,0 päivää. Muiden työntekijöiden osalta sairauspoissaolojen keskiarvo oli 13,7 päivää. Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin vuoden 2014 henkilöstöraportin. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Henkilöstöraportti 2014: Liite 41 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin vuoden 2014 henkilöstöraportin. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa henkilöstötoimistolle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

26 256, KH :00 CFV: 155/2015 KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kh Tilinpäätös 2014 (osat 1 ja 2): Liitteet 171 A ja B Valmistelua täydennetään kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä omalta osaltaan Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa sen, - ehdottaa, että vuoden 2014 ylijäämä, joka on ,19 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille, - toimittaa Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastettavaksi, sekä - esittää Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen valmistuttua. Kaupunginhallitus päättää myös ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) liikelaitos Pietarsaaren Sataman osalta, että: - liikelaitoksen toiminta, mukaan lukien liikelaitoksen varat, velat ja henkilöstö on siirretty Pietarsaaren Satama Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu ) liikelaitos Pietarsaaren Energialaitoksen osalta, että: - liikelaitoksen kaukolämpö-, verkkotoiminta, sähkökauppa, henkilöstö sekä toimintaan kuuluvat varat on luovutussopimuksen mukaan luovutettu Oy Herrfors Ab:lle ja Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:lle energiantuotantoimintaa varten tarpeelliset strategiset osakkeet Oy Katternö Ab:ssä sekä Oy Herrfors Ab:n, Oy Perhonjoki Ab:n, Oy Katternö Kraft Ab:n ja Katternö Kärnkraft Oy Ab:n tuotanto-osakkeet on siirretty Pietarsaaren Energia Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginjohtajan sijainen muutti ehdotustaan siten, että vuoden 2014 tilinpäätös merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Tilinpäätös 2014 (osat 1 ja 2): Liitteet 196 A ja B

27 256, KH :00 CFV: 155/2015 Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä omalta osaltaan Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa sen, - ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Energialaitoksen osalta ,99 :n ylityksen investointimäärärahoihin. Kaupunginvaltuusto myönsi 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2014 ja Energialaitoksen osalta toteutuma oli yhteensä ,99 euroa. - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä, joka on ,19 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille, - toimittaa Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastettavaksi, sekä - esittää Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen valmistuttua. Kaupunginhallitus päättää myös ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) liikelaitos Pietarsaaren Sataman osalta, että: - liikelaitoksen toiminta, mukaan lukien liikelaitoksen varat, velat ja henkilöstö on siirretty Pietarsaaren Satama Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu ) liikelaitos Pietarsaaren Energialaitoksen osalta, että: - liikelaitoksen kaukolämpö-, verkkotoiminta, sähkökauppa, henkilöstö sekä toimintaan kuuluvat varat on luovutussopimuksen mukaan luovutettu Oy Herrfors Ab:lle ja Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:lle energiantuotantoimintaa varten tarpeelliset strategiset osakkeet Oy Katternö Ab:ssä sekä Oy Herrfors Ab:n, Oy Perhonjoki Ab:n, Oy Katternö Kraft Ab:n ja Katternö Kärnkraft Oy Ab:n tuotanto-osakkeet on siirretty Pietarsaaren Energia Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Tilinpäätös jaetaan erillisenä liitteenä. Tilinpäätös 2014 (osat 1 ja 2): Liitteet 42 A ja B Tarkastuslautakunnan arviointikertomus: Liite 42 C

28 256, KH :00 CFV: 155/2015 Tarkastuskertomus: Liite 42 D Tarkastuslautakunta ehdottaa edellä mainittuihin asiakirjoihin, liitteisiin A ja B, viitaten, että kaupunginvaltuusto: - hyväksyy Pietarsaaren kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen, sekä - myöntää kaupunginhallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudesta. Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy Energialaitoksen osalta ,99 :n ylityksen investointimäärärahoihin. Kaupunginvaltuusto myönsi 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2014 ja Energialaitoksen osalta toteutuma oli yhteensä ,99 euroa. - että vuoden 2014 ylijäämä, joka on ,19 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille. Kaupunginhallitus ehdottaa myös kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, että kaupunginvaltuusto toteaa: 1) liikelaitos Pietarsaaren Sataman osalta, että: - liikelaitoksen toiminta, mukaan lukien liikelaitoksen varat, velat ja henkilöstö on siirretty Pietarsaaren Satama Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu ) liikelaitos Pietarsaaren Energialaitoksen osalta, että: - liikelaitoksen kaukolämpö-, verkkotoiminta, sähkökauppa, henkilöstö sekä toimintaan kuuluvat varat on luovutussopimuksen mukaan luovutettu Oy Herrfors Ab:lle ja Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:lle energiantuotantoimintaa varten tarpeelliset strategiset osakkeet Oy Katternö Ab:ssä sekä Oy Herrfors Ab:n, Oy Perhonjoki Ab:n, Oy Katternö Kraft Ab:n ja Katternö Kärnkraft Oy Ab:n tuotanto-osakkeet on siirretty Pietarsaaren Energia Oy:lle liikelaitoksen toiminta on päättynyt liikelaitos on lakkautettu Päätös Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa tarkastuslautakunnalle, tilintarkastajille sekä rahatoimistolle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

29 257, KH :00 TV: 116/2015 KATUJEN KUNNON PIKAINEN PARANTAMINEN, MÄÄRÄRAHA-ANOMUS TL vuonna 2013: Liite 20 Valmistelu: Johan Enlund, Harri Kotimäki, Talousarviota ja taloussuunnitelmaa käsiteltäessä keskusteltiin paljon kaduistamme ja niiden kunnosta. Kaupunginvaltuusto ja asukkaat ovat nyt samaa mieltä siitä, että taso on laskenut liian huonoksi. Jotta saataisiin jonkinlainen käsitys kokonaisuudesta, tehtiin vuonna 2012 kuntokartoitus kaikille asfaltoiduille kaduille, poikkeuksena Länsinummi, jota silloin saneerattiin. Syksyllä 2013 on kunnallistekninen osasto myös vastannut kysymykseen miten kadut saadaan kuntoon? Silloin tehtiin karkea arvio ja ehdotus toimenpiteistä, jotka johtaisivat tasokorotuksiin investointi- ja käyttötaloudessa. Lyhyesti sanottuna kaduilla niin kuin rakennuksillakin on oma tekninen käyttöikänsä ja meillä on korjausvelkaa. On katuja, jotka pitäisi kunnostaa syvältä ja katuja, joissa on vikaa päällysrakenteessa tai vain päällysteessä. Jos halutaan nopeaa parannusta, niin pintavaurioiden korjaaminen eli asfaltointi on toimenpiteistä nopein. Öljyn hinta vaikuttaa asfaltointeihin monella tapaa. Nyt ei olisi ollenkaan huono ajankohta tehdä sitä työtä, mikä tulee tehdä joka tapauksessa. Viime vuonna jäimme ilman asfaltointimäärärahaa ja aikaisemminkin olemme jättäneet katuja puolivalmiiksi, ilman päällystystä. Nyt olemme arvioineet, mikä olisi pikainen tarve asfaltointeja ajatellen. Uudisrakentamiseen (saneeratut ja uudet kadut vielä ilman asfalttia) tarvittaisiin (5,9 km) ja pintauksiin (urat, kuluminen ja reiät asfaltissa) Liikenteenohjaukseen (suojatiet ja viivamaalaukset) tarvittaisiin Lisäksi olisi tarvetta muihinkin toimenpiteisiin, kuten kuivatuksen parantamiseen, valaistukseen ja liikenneturvallisuuteen. Se voitaisiin ottaa huomioon tulevissa talousarvioissa, kun annetaan kehykset kunnallistekniikalle. Tarpeellisista viimeistelytöistä ja asfaltoinneista päättäisi tekninen lautakunta erikseen - eli siitä, miten lisämääräraha kohdennetaan. Kaupungininsinööri:

30 257, KH :00 TV: 116/2015 Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tämä ehdottaisi kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön sellaisia nopeita toimenpiteitä varten, joilla parannetaan katujen kuntoa Pietarsaaressa. Päätös Vt. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Kartta päällystettävistä/korjattavista katuosuuksista: Liite 202 A Kadut yksilöitynä ja hinta-arvio: Liite 202 B Kaupunginsihteeri: Kaupungininsinööri ja kunnallistekninen osasto ovat tehneet nyt alustavan suunnitelman siitä, mihin katuihin lisämääräraha käytettäisiin. Katujen huono kunto kaupungissa on yksi kuntalaisten suurimmista huolenaiheista. Vuonna 2013 tehdyn strategiakyselyn tuloksena yli 70 % vastanneista katsoi, että mikäli kaupungilla olisi enemmän rahaa käytössään, tulisivat rahat käyttää ensisijaisesti teiden ja katujen parannustöihin. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön sellaisia nopeita toimenpiteitä varten, joilla parannetaan katujen kuntoa Pietarsaaressa. Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginjohtajan sijainen muutti esitystään keskustelun aikana: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan yhteensä vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön seuraavia toimenpiteitä varten: pintauksiin (urat, kuluminen ja reiät asfaltissa) ja liikenteenohjaukseen (suojatiet ja viivamaalaukset)

31 257, KH :00 TV: 116/2015 Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla. Uusien katujen päällystystöiden osalta kaupunginhallitus päättää lähettää asian uuteen valmisteluun, ja haluaa saada kokonaisselvityksen keskustan katujen pintojen uusimisesta ja uudisrakentamisen tarpeellisuudesta ja aikataulusta ennen lisämäärärahan myöntämistä. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kartta päällystettävistä/korjattavista katuosuuksista: Liite 34 A Kadut yksilöitynä ja hinta-arvio: Liite 34 B Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan yhteensä vuodelle 2015 teknisen lautakunnan käyttöön seuraavia toimenpiteitä varten: pintauksiin (urat, kuluminen ja reiät asfaltissa) ja liikenteenohjaukseen (suojatiet ja viivamaalaukset) Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla. Päätös Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Päätös Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle, kaupungininsinöörille ja vt. tekniselle johtajalle kaupunginvaltuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Priorisoidut kohteet: Liite 244

32 257, KH :00 TV: 116/2015 Valmistelu: Harri Kotimäki, Teknisen lautakunnan mukaan voidaan pyydetty valmistelu lähettää suoraan kaupunginhallitukselle. Kokonaisselvitys keskustan katujen pintojen uusimisesta Myönnetyt on alustavasti suunniteltu käytettäväksi pintauksiin keskustassa, Skatassa ja Kirkkorannalla. Kyseessä on katuja, joissa on kulumista ja reikiä ja selvitään vain uudella kulutuskerroksella, mahdollisesti tarvitaan jyrsintää ennen tai valuasfalttia. (taulukko). Taulukko. pintauksista Useimmilla keskustan kaduilla tulee ensin kaivaa pois vanha asfaltti, koska rakennusjärjestys kieltää kadun pinnan nostamisen. Samalla säilytetään reunakiven korkeus 12 cm. Teemme ensin bitumilla sidotun kantavan kerroksen 6 cm (ABK kg/m 2 ) ja sen päälle asfalttisen kulutuskerroksen 4 cm (AB kg/m 2 ), jossa käytetään hyvin kulutusta kestävää kiviainesta. Suojateiden betonikivet tulee laatukäsikirjan mukaan myös vaihtaa graniittikiviksi. Keskustassa (kaupunginosat 1-3) katujen yhteispituus on 14,7 km ja ajoratojen yhteispinta-ala on m 2. Parantaminen täytyy sen takia tehdä pitemmällä aikajaksolla, ehkä kortteli kerrallaan. Rahaa voitaisiin käyttää noin vuosittain. Uudisrakentamisen tarpeellisuudesta ja aikataulukysymys Perustelu pohjautuu talouteen kahta kautta. Öljyn hinta vaikuttaa asfaltin hintaan ja eniten se näkyy juuri nyt uusissa päällysteissä, missä materiaalin osuus kustannuksista on suurin. Muut vaikutukset tulevat teknisestä kestoiästä ja kunnossapitokustannuksista. Asukkaat eivät näe taloudellista puolta vaan ajoradan pinnan. Taistelu kuoppia ja pölyä vastaan, josta katukunnossapidon tulee huolehtia, ei ole pelkästään harmillista. Se myös maksaa. Kun kaikkien katujen kesähoito maksaa vuodessa keskimäärin

33 257, KH :00 TV: 116/2015 1,50 /m, niin sorakaduilla vastaava arvo oli viime vuonna 2,94 /m. Kun katu suunnitellaan ja rakennetaan, ajoradan on tarkoitus kestää kuormitusta ja kulumista. Kun osa päällysrakenteesta puuttuu, niin koko katurakenne kärsii samaan aikaan kun asukas kärsii kadun pinnan vaurioista. Kadun rakennekerroksista kantavuuteen vaikuttaa eniten asfaltti. Ilman asfalttipäällystettä käy niin, että kantava kerros menettää kantavuuttaan ja se jauhautuu pienemmiksi rakeiksi. Melko paljon hienoa ainesta pölyää pois, mutta jäljelle jäävä tekee murskeesta routivaa. Aidossa sorakadussa olisi sekoitettu mursketta ja savipitoista ainesta kulutuskerrokseksi. Soratie pysyy paremmin kunnossa kuin sellainen saneerattu katu, jonka pinta koostuu pelkästään murskeesta. Ongelmia esiintyy sorateillä lähinnä vain keväisin pinnan pehmetessä. Murskepinta taas muuttuu helpommin epätasaiseksi sateen jälkeen. Epätasaiset kadut saattavat kilistää kahvikuppeja keittiössä, mutta dynaaminen isku haittaa myös kadun alla olevia johtoja. Kesäisin pölystä valitetaan paljon. Ongelmia ovat hengitettävä pöly, pyykin kuivaus, talon maalaus tai ikkunoiden peseminen. Murskepintainen katu voi vaatia kastelua ja suolausta kaksi kertaa viikossa. Minkä arvoinen asia itse katurakenteen kannalta on, päällystetäänkö katu jo alusta lähtien vai jätetäänkö se päällystämättä? Asfaltin vaikutusta voidaan karkeasti arvioida korjausvelan laskelmalla. Suoraan käyttökelpoista kestoikämallia ei ole, vaan eroa haetaan kantavuuspuutteen ja kerrosrakenteen vaikutusten kautta. Jos kuntotason vaatimus laskentamallissa asetetaan suurimpaan arvoonsa, niin eroksi 10 vuoden kuluttua saadaan, että asfaltoituna korjausvelka olisi (näillä ehdotetuilla kaduilla) noin 17 % pienempi. Rahassa ero olisi noin euroa. Kun investointi on , niin takaisinmaksuaika olisi jonkin verran yli kymmenen vuotta. Käytännössä sallitaan alempi kuntotaso (65 %) ja sen takia saneeraus tultaisiin oikeasti tekemään vieläkin myöhemmin. Sitä vastoin laskentamallin perusteena olevassa aineistossa tuskin on ollut mukana yhtään vastaavia murskepintaisia osittain rakennettuja katuja. Tämä tarkoittaa, että tierakenne voisi mennä pilalle vieläkin nopeammin. 10 vuotta takaisinmaksuaikaa lienee siten suuruusluokaltaan oikean suuntainen arvio ilman kunnossapidon säästöjä ja öljyn hinnan tai rakennuskustannusten muutoksia tai koron vaikutusta. Kaikki saneeratut kadut tulisi myös päällystää eli rakentaa valmiiksi suunnitelmien mukaisesti. Koska kaupunginhallituksen toiveena kuitenkin on tehtävien investointien mahdollisimman suuri vaikuttavuus, alkuperäistä listaa on nyt alustavasti järjestetty. Eniten hyötyä saadaan uusimmista kaduista ja niistä,

34 257, KH :00 TV: 116/2015 missä eniten on tarvittu kesäkunnossapitoa. Liitteessä osa 1 uudet kadut ja osa 2 saneeratut kadut. Keskustan katujen korjaaminen pintaa syvemmältä vaatii enemmän työtä ja katujen sulkemisia, joten sitä esitetään toteutettavaksi vuosi kerrallaan. Uusien ja saneerattujen katujen osalta asfaltointi- ja viimeistelytöitä voitaisiin kuitenkin tehdä vielä kuluvan vuoden aikana. Kaupungininsinööri: Lisämäärärahaa tulisi myöntää teknisen lautakunnan käyttöön jo saneerattujen tai uusien katujen päällystämiseen ja viimeistelytöihin kertaluontoisena euroa. Keskustan katujen kunnostukseen tulisi budjetoida jatkuvasti vuosittain. Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää tekniselle lautakunnalle lisämäärärahaa euroa saneerattujen uusien katujen päällystämiseen ja viimeistelytöihin. Lisämääräraha rahoitetaan ensisijaisesti kassavaroilla. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana Owe Sjölund teki ehdotuksen, että tekniselle lautakunnalle myönnetään lisämäärärahaa ta kannatti Jarmo Ittonen. Asiasta äänestettiin. Kaupunginjohtajan sijaisen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Owe Sjölundin ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tulos oli 3-8. JAA-äänet: Eero Luomala, Mona Vikström ja Maria Lunabba. EI-äänet: Jarmo Ittonen, Kari Koskela, Christina Helsing, Ulla Hellén, Owe Sjölund, Kenneth Holmgård, Tua Mäenpää ja Peter Boström. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää tekniselle lautakunnalle lisämäärärahaa jo saneerattujen tai uusien katujen päällystämiseen ja viimeistelyyn. Lisämääräraha rahoitetaan kassavaroilla. Kv Priorisoidut kohteet: Liite 43 Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää tekniselle lautakunnalle lisämäärärahaa jo saneerattujen tai uusien katujen päällystämiseen ja viimeistelyyn. Lisämääräraha rahoitetaan kassavaroilla.

35 257, KH :00 TV: 116/2015 Päätös Kaupunginvaltuusto: Eero Luomala ehdotti, että tekniselle lautakunnalle myönnetään lisämäärärahaa Pentti Silvennoinen, Mervi Rantala ja Bjarne Kull kannattivat Luomalan :n ehdotusta lisämäärärahan myöntämistä. Äänestys: 26 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä. Kaupunginvaltuusto päätti siten kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle, kaupungininsinöörille ja vt. tekniselle johtajalle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

36 258, KH :00 SOCHV: 436/2015 PIETARSAAREN PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSA- AIKAISESTA KOKOAIKAISEKSI Sotel Valmistelu: ympäristöterveydenhuollon päällikkö Pietarsaaren eläinlääkärivastaanotolla on 70 %:n eläinlääkärin virka. Kaksi eläinlääkäriä on jakanut työtehtävät lukien ja kumpikin on työskennellyt 50-prosenttisesti. Siitä huolimatta talousarvio on alittunut, koska sekä hygieenikkoeläinlääkäri että valvontaeläinlääkäri ovat työskennelleet osa-aikaisesti. Pietarsaaren eläinlääkärivastaanoton käyntimäärä on lisääntynyt tasaisesti, eikä 70 %:n eläinlääkärin virka riitä kaikkien käyntien hoitamiseen. Pedersören eläinlääkärillä on nykyään paljon tehtäviä alueen muihin eläinlääkäreihin verrattuna, minkä vuoksi eräitä tehtäviä on tarpeen siirtää muille eläinlääkäreille. Pietarsaaressa on mahdollista vastaanottaa pieneläinkäyntejä muista yhteistoimintakunnista ja hoitaa jonkin verran sivutuotteiden valvontaa TRACES-järjestelmän avulla (valtio korvaa palkan työtuntien mukaan), jos eläinlääkäri voi työskennellä kokoaikaisesti. Eläinlääkärin viran muuttaminen osa-aikaisesta (70 %) kokoaikaiseksi merkitsee vuositasolla euron lisäkustannuksia. Ympäristöterveydenhuollon päällikkö: Ehdotetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että Pietarsaaren eläinlääkärin viran työaikaa korotetaan 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Päätös Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Pietarsaaren eläinlääkärin viran työajan korottamisen 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Asia siirretään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Pietarsaaren eläinlääkärin viran työajan korottamisen 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Asia siirretään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kh

37 258, KH :00 SOCHV: 436/2015 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Pietarsaaren eläinlääkärin viran työajan korottamisen 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy Pietarsaaren eläinlääkärin viran työajan korottamisen 70 %:sta 100 %:iin lukien. Lisäkustannukset otetaan vuoden 2016 talousarvioon. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

38 259, KH :00 CFV: 662/2013 KAUPUNGINKANSLIA: PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kh Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö: Liite 169 Kaupunginsihteeri Milla Kallioinen: Pietarsaaren kaupungin nykyinen hankintasääntö on vuodelta 2006, ja se hyväksyttiin valtuustossa jo ennen kuin laki julkisista hankinnoista tuli voimaan vuonna Kansallinen lainsäädäntö ja EU-lainsäädäntö ovat muuttuneet paljon yhdeksän vuoden aikana, ja Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö on vanhentunut. Julkisten hankintojen merkitys julkis- ja kunnallishallinnossa on myös hyvin voimakkaasti kasvanut, ja lainsäädännön vaatimukset ovat tiukentuneet. On tärkeää, että koko kaupunkikonsernin hankinnat on järjestetty yhdenmukaisesti, jotta lainsäädännön vaatimukset täytetään koko kaupunkikonsernissa. Lisäksi hankinnoista vastaavan organisaation on oltava kunnossa, koska julkisten hankintojen taloudellinen merkitys koko kaupunkikonsernille on erittäin suuri ja keskittämällä koordinointivastuu yhdelle taholle koko organisaatiossa pystytään kehittämään tilaajaosaamista ja maksimoimaan julkisten hankintojen taloudelliset näkökohdat. Pietarsaaren kaupunki on myös ottanut käyttöön tammikuussa 2015 julkisten hankintojen sähköisen hankintajärjestelmän, joka osaltaan nopeuttaa ja tehostaa julkisten hankintojen prosessia ja mahdollistaa entistä edullisemmat kilpailutukset. Tärkeimmät muutokset entiseen hankintasääntöön: Hallintokuntien budjetista vastaava päällikkö saa oikeuden tehdä hankintapäätöksen euroon saakka. Aiemmin tämä oikeus oli hankintapäälliköllä. Hankintapäällikkö tekee hankintapäätöksen euron alittavista hankinnoista kuten tähänkin saakka. Lautakunta tai hallitus tekee päätökset euron ylittävistä hankinnoista. Puitesopimusten teko on otettu mukaan uuteen hankintasääntöön. Sosiaalisten kriteerien ottaminen huomioon tarjouspyynnössä on mahdollista. Julkiset hankinnat hoidetaan kaupunkikonsernissa hankintayksikön johdolla yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Kaupungin sopimustenhallinta keskitetään hankintayksikköön, ts. kaikista hankintarajat ylittävistä sopimuksista tulee olla tieto keskushallinnossa ja hankintayksikössä.

39 259, KH :00 CFV: 662/2013 Tämä ehdotus hankintasäännöksi on ollut lausuntokierroksella kaupungin hallintokunnissa (tekninen palvelukeskus, sosiaalija terveysvirasto ja päivähoito- ja koulutusvirasto) sekä liikelaitoksilla, joilla oli halutessaan mahdollisuus esittää kommentteja uudesta hankintasäännöstä. Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen Pietarsaaren kaupungin hankintasäännöksi. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö: Liite 28 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Pietarsaaren kaupungin hankintasäännöksi. Kaupunginvaltuusto: Anna-Maja Henriksson esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Pentti Silvennoinen tuki palauttamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asian palauttamisen valmisteluun. Kh Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö: Liite 239 Kaupunginsihteeri: Hankintasääntöön on kohtaan 9 lisätty seuraava kohta koskien kielivaatimusta: Palveluhankintojen kilpailutuksissa otetaan huomioon, että palvelua on tuotettava loppukäyttäjän kielellä, ellei toisin ole sovittu. Palvelua tuottavilla henkilöillä tulee olla tehtävien edellyttämä kielitaito. Muilta osin hankintasääntö on sama kuin kaupunginvaltuuston kokouksessa liitteenä ollut hankintasääntö. Hankintasäännössä on useissa kohdin mainittu, että julkisia hankintoja

40 259, KH :00 CFV: 662/2013 säätelee erittäin tarkka ja yksityiskohtainen lainsäädäntö. Kuntien tulee noudattaa näitä sääntöjä. Esimerkiksi tilaajavastuulain säännökset velvoittavat kuntia, ja kuntien on valvottava toimittajia ja urakoitsijoita, että he toiminnassaan toimivat lainsäädännön vaatimalla tavalla. Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen Pietarsaaren kaupungin hankintasäännöksi. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Pietarsaaren kaupungin hankintasääntö: Liite 45 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Pietarsaaren kaupungin hankintasäännöksi. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginsihteerille ja johtoryhmälle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

41 260, KH :00 CFV: 561/2015 KAJ NYLUND: KAUPUNGINTILUSTEN LUNASTUS JA VILJELYSMAAN OSTO Kh Kartta: Liite 245 Valmistelu: Vt. kaupungingeodeetti Christer Tonberg, puh Peter ja Kaj Nylundilla on hallintaoikeus tiluksiin nro (osa numeroa 955), jotka sijaitsevat tilalla Pinonäs RNro 1:128 Pörkenäsin Trollmyranilla. Hallintaoikeus kaupungintiluksiin on aikoinaan luovutettu yksityishenkilöille, ja se voidaan periä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta. Kaupungilla on omistusoikeus kaupungintiluksiin. Tämä järjestelmä on seurausta vanhasta lainsäädännöstä, joka kielsi Kaupungin lahjoitusmaan luovuttamisen. Kaupungintilusten osalta kaupunki pyrkii nykyään joko lunastamaan käyttöoikeuden tai myymään omistusoikeuden. Käyvän tavan mukaan hallintaoikeuden arvo on ¾ maan arvosta, kun taas omistusoikeus vastaa ¼ maan arvosta. Kaj Nylund toivoo nyt voivansa lunastaa omistusoikeuden kaupungintiluksiin nro (osa numeroa 955), josta n. 3,26 ha on viljelysmaata. Hän haluaa lisäksi lunastaa viereisen viljelysmaan, n. 2,62 ha, joka sijaitsee tilalla Pinonäs RNro 1:128, joka oli aikaisemmin kaupungintiluksia, mutta jonka osalta kaupunki lunasti hallintaoikeuden vuonna Alue tulisi ojittaa ja pellot ovat osittain vesakkoisia. Nylundin tarkoituksena on kunnostaa pellot ja hän toivoo siitä syystä suurempaa, yhtenäistä aluetta. Kaj Nylundin tarkoituksena on myös lunastaa Peter Nylundin osuus kaupungintiluksista nro Osapuolet ovat neuvotelleet yksikköhinnaksi Trollmyranilla Pörkenäsissä sijaitsevalle viljelysmaalle euroa/ha nykyisessä kunnossaan. Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki suorittaa seuraavan maa-alueiden myynnin Kaj Nylundille: - kaupunki luovuttaa omistusoikeuden n. 3,26 ha:n suuruiseen alueeseen tilasta Pinonäs RNro 1:128 Pietarsaaressa, joka vastaa kaupungintiluksia nro (osa numeroa 955) hintaan euroa. - kaupunki luovuttaa n. 2,62 ha:n suuruisen alueen tilasta Pinonäs RNro 1:128 Pietarsaaressa hintaan euroa. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

42 260, KH :00 CFV: 561/2015 Kv Kartta: Liite 46 Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki suorittaa seuraavan maa-alueiden myynnin Kaj Nylundille: - kaupunki luovuttaa omistusoikeuden n. 3,26 ha:n suuruiseen alueeseen tilasta Pinonäs RNro 1:128 Pietarsaaressa, joka vastaa kaupungintiluksia nro (osa numeroa 955) hintaan euroa. - kaupunki luovuttaa n. 2,62 ha:n suuruisen alueen tilasta Pinonäs RNro 1:128 Pietarsaaressa hintaan euroa. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa Kaj Nylundille kaupunginvaltuuston päätöksestä ja lähettää asian toimeenpanoa varten tekniseen palvelukeskukseen.

43 261, KH :00 CFV: 156/2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIOKEHYKSET JA VUOSIEN TALOUSSUUN- NITELMA Tkk TaloussuunniteImaan sisältyy 3,0 milj. euron säästötavoite vuodeksi 2016 ja 5,0 milj. euron säästötavoite vuodeksi Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee asiasta ja vahvistaa tulevien kokousten aikataulun. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaoston seuraava kokous pidetään klo Tkk Valmistelua täydennetään kokouksessa. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee vuoden 2016 tehostamisvaatimuksen jakoperiaatteista. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Rune Wiik ja Pia Vähäkangas kutsutaan talous-, kehittämis- ja konsernijaoston seuraavaan kokoukseen klo 14:00. TKK Sivistysjohtaja Jan Levander tiedotti. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää uudesta kokousajankohdasta. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. Seuraava kokous on klo

44 261, KH :00 CFV: 156/2015 TKK Henkilöstöjohtaja Rune Wiik ja sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Vähäkangas tiedottivat. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää uudesta kokousajankohdasta. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. Seuraava kokousajankohta on klo 14:00. TKK Talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotus: Liite 22 Valmistelu: kaupunginkamreeri Jonny Wallsten, puh Vuoden 2016 talousarviokehykset perustuvat seuraaviin olettamuksiin: Lisäykset verrattuna talousarvioon 2015: Henkilöstökustannukset 0,4 % Palvelujen ostot 0,4 % Tarvikkeet 0,4 % Sisäiset vuokrat 0,4 % Myyntituotot 0,4 % Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviokehys on kuitenkin sama kuin korjattu talousarvio Sosiaali- ja terveyspalvelut :

45 261, KH :00 CFV: 156/2015 Edellisen mukaan tehdyn kustannusten tarkistamisen jälkeen vahvistetaan tehostamisvaatimus, joka on yhteensä 3,0 milj. euroa (taloussuunnitelman mukaan). Tehostamisvaatimus jaetaan lautakuntatasolle. Valtionosuudet kehysehdotuksessa 2016 perustuvat Kuntaliiton arvioon. Kunnallisverokanta on korkeintaan 21,25 % vuosina Kiinteistöveroprosentti ei muutu. Verotuotot perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen. Korkokustannukset lasketaan 2,0 %:n keskikoron mukaan vuosina Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Nettoinvestoinnit ovat taloussuunnitelman mukaan 8,5 milj. euroa 2016 ja 8,0 milj. euroa Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätös Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle että kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2016 sekä, että - nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,5 milj. euroa 2016 ja 8,0 milj. euroa Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto:

46 261, KH :00 CFV: 156/2015 :n 22 liitettä päivitettiin kokouksessa. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. Kh Talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotus: Liite 237 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2016 sekä, että - nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,5 milj. euroa 2016 ja 8,0 milj. euroa Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotus: Liite 47 Päätös Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2016 sekä, että - nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,5 milj. euroa 2016 ja 8,0 milj. euroa Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh

47 261, KH :00 CFV: 156/2015 Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle sekä talous-, kehittämis- ja konsernijaostolle kaupunginvaltuuston päätöksestä..

48 262, KH :00 CFV: 559/2014 HANNA PALOVUORI: KUNTALAISALOITE LAPSIPERHENEUVOSTON PERUSTA- MISESTA Aloite: Liite 262 A Sivistysjohtajan vastaus: Liite 262 B Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren kaupungille on jätetty kuntalaisaloite, jossa toivotaan lapsiperheneuvoston perustamista. Aloitteen mukaan lapsiperheneuvosto tukisi kaupungin virkamiehiä ja muita toimijoita näiden päätöksenteossa esittämällä näkemyksiään käsiteltäviksi tulevista asioista, tiedottamisessa ja vuoropuhelussa kuntalaisten ja päättäjien välillä sekä uusien näkökulmien ja ideoiden löytämisessä. Aloitteessa toivotaan selvitystä neuvoston perustamismahdollisuuksista ja kustannuksista. Lisäksi aloitteessa toivotaan vastausta siihen, että miten kunnan toimenpiteissä otetaan lapsiperheiden näkökulma huomioon. Aloite on lähetetty koulutusvirastoon ja sosiaali- ja terveysvirastoon lausunnolle. Koulutusvirasto on vastannut lausuntopyyntöön. Kustannuksien osalta voidaan todeta, että uuden neuvoston perustamisesta aiheutuu kokouskustannuksia palkkioiden ja muiden kulujen muodossa sekä neuvoston asioista vastaavien virkamiesten osalta työaikakustannuksia. Yhteensä kustannukset ovat noin vuodessa riippuen neuvoston suuruudesta ja kokousten määrästä. Pietarsaaren kaupungissa on tällä hetkellä jo nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Ne toimivat varmasti jo nyt ansiokkaasti, ja toimintaa voidaan edelleen kehittää. Lapsiperheneuvoston perustaminen ei kuitenkaan välttämättä ole paras tapa saada lapsia ja lapsiperheitä osallistumaan heille tarjottavien palvelujen kehittämiseen. Lapsiperheiden kiireistä arkea ei välttämättä parhaiten palvele se, että vanhemmat kuuluvat jäseninä toimielimiin. Pietarsaaressa lapsiperheitä koskevista asioista päättää pääsääntöisesti sivistyslautakunta sekä koulujaostot. Myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätetään lapsiperheitä koskevien palveluiden järjestämisestä. Toimielinten jäseninä on lapsiperheiden vanhempia kohtuullisen hyvin, joten lapsiperheiden ääni tulee hyvin kuuluviin. Viranhaltijavalmistelussa lapsiperheiden näkökulma tulee varsin hyvin huomioon otetuksi myös. Tällaisia lapsiperheneuvostoja on Suomessa joissakin kunnissa, ja lapsiperheneuvosto saattaisi olla yksi keino lisätä lapsiperheiden vaikuttamismahdollisuuksia. Keinoja on toden-

49 262, KH :00 CFV: 559/2014 näköisesti kuitenkin muitakin, kuten esimerkiksi epämuodollinen lapsiperheiden työryhmä. Erillinen neuvosto, joka toimii hallintosäännön mukaan ja joutuisi muutenkin noudattamaan kaikkia johtosäännön määräyksiä, on raskas ja byrokratiaa lisäävä malli. Työryhmän muodostaminen aloitteen pohjalta voisi onnistua helposti. Tämä työryhmä kokoontuisi vapaamuotoisesti ilman viranhaltijoita ja erityistä kokousmenettelyä. Työryhmä saisi kunnan keskushallinnosta yhteyshenkilön, jonka kautta se voisi tuoda aloitteita ja ehdotuksia suoraan sivistyslautakunnan ja muiden toimielinten käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan vastauksen Palovuoren tekemään kuntalaisaloitteeseen.

50 262, KH :00 / :s bilaga: Liite 262 A, kh

51 262, KH :00 / :s bilaga: Liite 262 B, kh

52 263, KH :00 CFV: 626/2015 ARKEOLOGISET KAIVAUKSET PIETARSAAREN KAUPPATORIN ALLA Liite 263 Pietarsaaren Toripysäköinti Oy on pyytänyt tarjousta Pietarsaaren torin arkeologisista kaivauksista. Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikkö on tehnyt tarjouksen. Torilla tehtiin vuonna 2013 koekairauksia, joissa osissa kauppatoria ja sen pysäköintialuetta havaittiin säilyneitä historiallisen ajan asutukseen liittyviä kulttuurikerroksia. Museovirasto on lausunnossaan edellyttänyt lisäkaivauksia. Koekaivausten alue ilmenee tarjouksesta, joka on euroa. Muita tarjouksia ei ole annettu ja koekaivaukset on tehty. Pietarsaaren Toripysäköinti on tilannut jatkokaivauksia Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksiköltä, ja nämä suoritetaan ajalla Kustannukset ovat euroa, alv 0 %. Torin maanalaista osaa ja asianomaisia katuja koskeva vuokrasopimus on laadittu kaupungin ja Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n välillä. Sopimuksessa on sovittu erikseen, että arkeologisten kaivausten kustannuksista on laadittava erillinen sopimus. Pietarsaaren Toripysäköinnin edustajien kanssa on neuvoteltu, ja ehdotuksena on, että yhtiö maksaa puolet kustannuksista ja kaupunki maksaa puolet. Tori ja sen alla oleva maa on kaupungin omistuksessa ja kaupungin intressissä on, että arkeologiset kaivaukset suoritetaan ja dokumentoidaan. Jotta pysäköintilaitos voidaan toteuttaa ja rakentaa torin alle, on torilla suoritettava kaivauksia. Näitä ei muutoin tehtäisi, ja siitä syystä on kohtuullista, että toripysäköintiyhtiö osallistuu kustannuksiin. Kaupunginhallitus päättää maksaa puolet arkeologisista kaivauksista syntyvistä kustannuksista. Määrärahat otetaan kaupunginhallituksen käyttömäärärahoista.

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-02-16 16:00

-2, KH 2015-02-16 16:00 -2, KH 2015-02-16 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 16.2.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-11 16:00

-2, KH 2015-05-11 16:00 -2, KH 2015-05-11 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 11.5.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-09-28 16:30

-2, KH 2015-09-28 16:30 -2, KH 2015-09-28 16:30 Kokouskutsu Maanantaina 28.9.2015 klo 16:30, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-03-02 16:00

-2, KH 2015-03-02 16:00 -2, KH 2015-03-02 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 2.3.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KV 2014-12-22 18:00

-2, KV 2014-12-22 18:00 -2, KV 2014-12-22 18:00 Kokoustiedot Aika 22.12.2014 kl. 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-25 16:00

-2, KH 2015-05-25 16:00 -2, KH 2015-05-25 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 25.5.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1 Kaupunginhallitus 10.08.2015 Aika 10.08.2015 klo 18:00-20:24 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

-2, KH 2015-01-22 16:00

-2, KH 2015-01-22 16:00 -2, KH 2015-01-22 16:00 Kokouskutsu Torstaina 22.1.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226 6/2015 223 Kaupunginhallitus TID - AIKA 20.04.2015 kl./klo 15:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3

1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset...3 2.2 Toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeät tapahtumat...3 2.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 2.1 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 2.2 TOIMINNALLISESTI JA TALOUDELLISESTI TÄRKEÄT TAPAHTUMAT... 3 2.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä

PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 KAUPUNGINVALTUUSTO,

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/05 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 18.00 - Läsnä Jäsenet Augustuson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot