YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA"

Transkriptio

1 YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA

2 Tutkimusprojekti Tutkimuksen tausta Eurostatin harmonisoima kyselytutkimus yritysten välisistä liiketoimintasuhteista, joka toteutettiin Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistyönä Kysely suunnattiin yhteensä 2680 yritykselle Kyselyyn vastasi 934 yritystä, joista 49 % palvelu-, 43 % teollisuus- ja 8 % rakennusyrityksiä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää liiketoimintasuhteiden yleisyyttä ja luonnetta syitä ja esteitä kehitystä vaikutusta yritysten kasvuun ja kannattavuuteen (käyttämällä apuna Tilastokeskuksen tilinpäätösaineistoa) 2

3 Tutkimuksen päätulokset Vakiintuneet liiketoimintasuhteet ovat hyvin yleisiä Liiketoimintasuhteet ovat luonteeltaan yhä tiiviimpiä ja tavoitehakuisempia verkostomaisia Verkostoituminen vauhdittaa yritysten kasvua (tulokset tilastollisesti merkitseviä) Kasvu vaihtelee eri asteisesti verkostoituneiden sekä verkostoissa eri toimijatasoilla olevien yritysten välillä Verkostoitumisen vaikutukset yritysten kannattavuuteen epäselviä Verkostoituminen vaikuttaa silti parantavan heikosti myös kannattavuutta Verkostoituminen luo uutta ja tukee olemassa olevaa yritystoimintaa 3

4 Verkostoitumisen viitekehys Suurta VERKOSTOYRITYKSET Vähäistä Organisatorinen sidonnaisuus Sopimustyypit, yhteiset tavoitteet, arvot, teknologia, strategia Vähäistä Liiketoiminnallinen sidonnaisuus Ydinliiketoiminta, myynti & markk., tieto- ja viestintätekn., t&k, muut toiminnot Suurta 4

5 Liiketoimintasuhteiden yleisyys ja luonne Valtaosalla yrityksistä vakiintuneita liiketoimintasuhteita 86 %:lla teollisuus-, 75%:lla rakennus- ja 79 %:lla palveluyrityksistä Vain harvat mielsivät liiketoimintasuhteensa muodoltaan erityisesti verkostomaisiksi 21 % teollisuus-, 15 % rakennus ja 24 % palveluyrityksistä Tiiviitkään liiketoimintasuhteet eivät ole välttämättä aitoja verkostosuhteita Yhteistyösopimukset ydinliiketoiminnassa kuitenkin tyypiltään yhä kiinteämpiä Partnership yleisin sopimustyyppi teollisuudessa ja palveluissa (40 %) Partnership-sopimusten osuus kasvanut huomattavasti aiemmista selvityksistä 5

6 Ydinliiketoiminnassa käytetyt yhteistyösopimustyypit teollisuudessa Prosenttiosuus yritysten välisistä yhteistyösopimuksista ydinliiketoiminnassa 1993 *) 1996 *) 2000 *) 2003 *) TT:n aiemmat selvitykset Partnershipsopimukset Vuosisopimukset Projektikohtaiset sopimukset Kertaluontoiset sopimukset 6

7 Syyt liiketoimintasuhteiden luomiselle Nopeuttavat liiketoiminnan kasvua Aikaansaavat joustavuutta Laajentavat tarjottavaa palvelu- ja tuotekokonaisuutta Luovat uusia innovaatioita jne. Lisäävät kustannustehokkuutta Luovat suurtuotannon etuja (keskittyminen ydintoimintaan) Parantavat kapasiteetin käyttöastetta jne. 7

8 Verkostoitumisindeksi Tutkimuksessa mitattiin yritysten verkostoituneisuuden astetta tarkoitusta varten kehitetyllä verkostoitumisindeksillä Verkostoitumisindeksi: Mittaa yritysten verkostoitumisen astetta verkostoitumisen viitekehyksessä Yhdistää yritysten vastausten perusteella lasketut organisatorisen ja liiketoiminnallisen sidonnaisuuden tasot yhdeksi piste-luvuksi Liiketoiminnallinen sidonnaisuus Toimintojen määrä, joissa liiketoimintasuhteita Organisatorinen sidonnaisuus Sopimustyypit ja sopimusten kesto Organisatorinen Liiketoiminnallinen 8

9 Verkostoituneisuuden, aste toimialoittain Teollisuus (400) Rakentaminen (75) Palvelut (459) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon 9

10 Verkostoituneisuuden aste kokoluokittain (386) (320) 250+ (228) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon 10

11 Verkostoituneisuuden aste toimijatasoittain Alihankkija (204) Järjestelmätoimittaja (105) Päähankkija (505) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Paljon 11

12 Verkostoituminen ja kasvu Liiketoiminnan kasvua mitattiin henkilöstön ja liikevaihdon kasvulla vuosina Tulosten mukaan verkostoituminen vauhditti yritysten kasvua, tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä Verkostoituneet yritykset kasvoivat nopeammin kuin eivät lainkaan verkostoituneet Kasvu oli verkostoituneilla yrityksillä sitä nopeampaa, mitä pidemmälle yritykset olivat verkostoituneet (palveluyrityksillä tulos ei tilastollisesti merkitsevä) 12

13 Verkostoituminen ja kasvu eri toimijatasoilla Yrityksen toimijataso verkostossa vaikutti kasvunopeuteen Verkostoituminen nopeutti erityisesti järjestelmätoimittajien ja päähankkijoiden kasvua Pitkälle verkostoituneet yritykset kasvoivat vähemmän verkostoituneita nopeammin Verkostoituminen ei nopeuttanut alihankkijoiden kasvua Eivät lainkaan verkostoituneet alihankkijat kasvoivat verkostoituneita nopeammin ASIAKKAAT Päähankkijat Järjestelmätoimittajat Alihankkijat 13

14 Verkostoituneiden ja ei verkostoituneiden yritysten henkilöstön kasvu vuosina Teollisuus Rakentaminen Indeksi, 1994=100 Indeksi, 1994= Pitkälle verkostoituneet Verkostoituneet Ei verkostoituneet Pitkälle verkostoituneet Verkostoituneet Ei verkostoituneet 14

15 Verkostoituneiden ja ei verkostoituneiden yritysten henkilöstön kasvu vuosina Palvelut Indeksi, 1994= Hieman verkostoituneet Verkostoituneet Ei verkostoituneet

16 Verkostoituminen ja kannattavuus Kannattavuutta mitattiin yrityksen käyttökate- ja nettotulosprosentin kehityksellä Verkostoituminen ei vaikuttanut aineistossa kovin systemaattisesti yritysten kannattavuuteen Tulokset eivät tilastollisesti merkitseviä Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että verkostoitumisen kannattavuusvaikutukset ovat myönteisiä 16

17 Johtopäätökset Yritysten liiketoimintasuhteet ovat hyvin yleisiä ja tiivistyvät kaiken aikaa Liiketoimintasuhteiden luomisella haetaan ennen kaikkea liiketoiminnan kasvua ja parempaa kustannustehokkuutta Tulosten perusteella verkostoituminen vaikuttaa kasvuun myönteisesti, mutta ei juurikaan kannattavuuteen Kannattavuusvaikutukset jäävät pieniksi mahdollisesti, koska Nopea kasvu tapahtuu kannattavuuden kustannuksella Verkostojen organisointiongelmat kasvattavat valvontakustannuksia ja estävät hyötyjen täysimääräisen toteutumisen 17

18 Johtopäätökset Verkostoituminen luo uutta yritystoimintaa Verkostoyritysten kasvaessa ja ulkoistaessa toimintaansa syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia Verkostoihin syntyneet uudet yritykset ovat elinvoimaisempia kuin verkostojen ulkopuolella syntyneet liiketoimintaedellytykset ja kysyntä valmiina 18

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-yritysten toimintaympäristö Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-toimintaympäristökysely Huhtikuu 014 SISÄLTÖ 1 YRITYKSET MURROKSEN KOURISSA 3 1.1 Asenneilmasto kasvun esteenä 3

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

VAATETUSALAN DESIGNYRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN

VAATETUSALAN DESIGNYRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN VAATETUSALAN DESIGNYRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN Karoliina Lähteenmäki Roosa Saastamoinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Vaatetusalan koulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SAASTAMOINEN,

Lisätiedot

Kasvun ajurit 5. Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailukyvyn menestystekijänä Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 5. Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailukyvyn menestystekijänä Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 5 Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailukyvyn menestystekijänä Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 5 Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailukyvyn menestystekijänä kasvuyritysten

Lisätiedot

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Tukes-julkaisu 1/2010 Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Aki Ijäs TURVATEKNIIKAN KESKUS 2010 ISBN 952-5649-10-5 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Teollisuustalouden laitos

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Teollisuustalouden laitos LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Teollisuustalouden laitos ASIANTUNTIJAORGANISAATION ASIAKASSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN KOHTI KUMPPANUUTTA Aihe on hyväksytty tuotantotalouden osastoneuvoston

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 2 Tekesin rahoituksen vaikutukset yritysten t&k-toimintaan Kyselytutkimuksen tulokset Joonas Pekkanen, Toni Riipinen Seppo Leminen Teknologiakatsaus 161/4 Innovaatio investointina

Lisätiedot

OVT:n käyttö yrityksissä

OVT:n käyttö yrityksissä TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 OVT:n käyttö yrityksissä Elina Koskentalo 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh. (09)

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

ULKOISEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA MERITEOLLISUUSALAN YRITYKSISSÄ

ULKOISEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA MERITEOLLISUUSALAN YRITYKSISSÄ TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 160 2008 ULKOISEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA KEHITTÄMISTARPEET

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa

Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa 30.11.2009 Jarkko Kivistö ekonomisti rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Elintarvikkeiden hinnat nousivat nopeasti vuosina 2007 ja 2008 eri puolilla maailmaa. Hintojen

Lisätiedot

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

Kasvun ajurit 4. Miten kasvu rahoitetaan? Kasvuyritysten ja pk-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 4. Miten kasvu rahoitetaan? Kasvuyritysten ja pk-yritysten vertailu Kasvun ajurit 4 Miten kasvu rahoitetaan? Kasvuyritysten ja pk-yritysten vertailu Kasvun ajurit 4 Miten kasvu rahoitetaan? Kasvuyritysten ja pk-yritysten vertailu Sisältö 1. Johdanto 3 1.1. Kasvuyrittäjyyspolitiikan

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan

Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan Mitä design merkitsee yrityksille 2012 ja 2013 -tulosten vertailu tammikuu 2012 ja maaliskuu 2013 SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen johdanto ja

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Timo Pihkala, Tuija Oikarinen, Lea Pulkka-Stone HENKILÖSTÖJOHTAMISEN HAASTEET VERKOSTOITUNEESSA ORGANISAATIOSSA. Sarja A Tutkimuksia, osa 10

Timo Pihkala, Tuija Oikarinen, Lea Pulkka-Stone HENKILÖSTÖJOHTAMISEN HAASTEET VERKOSTOITUNEESSA ORGANISAATIOSSA. Sarja A Tutkimuksia, osa 10 Sarja A Tutkimuksia, osa 10 Timo Pihkala, Tuija Oikarinen, Lea Pulkka-Stone HENKILÖSTÖJOHTAMISEN HAASTEET VERKOSTOITUNEESSA ORGANISAATIOSSA tukitoiminnat määräaikaiset yhteistyökumppanit tukitoiminnat

Lisätiedot

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 2.1 Selvityksen tavoitteet 2.2 Keskeiset

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Yritysarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen käytännöt haastattelututkimus suomalaisissa suuryrityksissä

Yritysarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen käytännöt haastattelututkimus suomalaisissa suuryrityksissä Tekesin katsaus 277/2010 Yritysarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen käytännöt haastattelututkimus suomalaisissa suuryrityksissä Tero Kulha 10 Tero Kulha, Eeranka Oy Yritysarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen

Lisätiedot

Teollisen muotoilun toimialakartoitus

Teollisen muotoilun toimialakartoitus 2002 Teollisen muotoilun toimialakartoitus Muotoilun innovaatiokeskus Designium rakentuu kiinteälle yhteistyölle Taideteollisen korkeakoulun, Lapin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun,

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko-

Lisätiedot