Työyhteisön monikulttuurisuustaitojen. kehitystarvekartoitus. Koulutuksesta työelämään yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työyhteisön monikulttuurisuustaitojen. kehitystarvekartoitus. Koulutuksesta työelämään yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille -projekti"

Transkriptio

1 ?? Työyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehitystarvekartoitus?

2 2 Ohjeita esimiehelle ja kartoituksen tekniselle toteuttajalle Sisältö 1. Yleistä mikä kehitystarvekartoitus on? 3 2. Yleistä kyselyn rakenne 4 3. Kartoituksen kysymykset ja vastaajan ohjeistus 5 4. Kartoituksen toteutus omalla kyselyjärjestelmällä Kartoituksen toteutus tilaamalla (mahdollinen saakka) Kartoituksen toteutus Excel-pohjalla tai paperikyselynä Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön Ohjeita vastaajalle Kartoituksen paperiversio tulostettavaksi Yhteystiedot 19

3 1. Yleistä mikä kehitystarvekartoitus on? 3 Kehitystarvekartoitus on työkalu, joka tehostaa työpaikan kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. Yksilö- ja ryhmäkehityskeskusteluissa käytettynä työkalu tukee työtehtävien ja työprosessien, työparien, tiimien ja siten koko työyhteisön ymmärtämistä, toimivuutta ja kehittämistä. Työyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehitystarvekartoitus Asenteita, identiteettiä, syrjintää sekä kieltä ja viestintää koskevaan keskusteluun osallistuvat työyhteisön kaikki eritaustaiset työntekijät yhdessä.

4 2. Yleistä kyselyn rakenne 4 Kohderyhmä vastaa kysymyksiin arvioiden asioiden osaamisen tärkeyttä omassa työssä. Vaihe 1 Vaihe 2 Kohderyhmä vastaa samoihin kysymyksiin arvioiden nyt omaa osaamistaan. Kohderyhmä vastaa samoihin kysymyksiin arvioiden nyt kehittymishalukkuuttaan asioissa. Vaihe 3

5 3. Kartoituksen kysymykset ja vastaajan ohjeistus 5 Kysymykset 1. Oman kulttuurin tunteminen ja hyödyntäminen työssä. 2. Eri kulttuuritaustaisten asiakkaiden kohtaaminen. 3. Eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ohjaaminen. 4. Eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden kanssa työskenteleminen. 5. Monimutkaisissa ja monimuotoisissa työtilanteissa toimiminen. 6. Syrjinnän eri muotojen tunnistaminen ja niihin puuttuminen työssä. 7. Uskontojen vaikutusten huomioiminen työssä. 8. Selkeä itsensä ilmaiseminen ja viestintä työssä. 9. Työhön ja työympäristöön vaikuttaminen. 10. Itsenäisten päätösten tekeminen ja vastuun ottaminen työssä. 11. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen työssä. 12. Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen työssä. 13. Monikulttuurisessa työyhteisössä toiminen. 14. Monimuotoisuuden hyödyntäminen työyhteisössä. Avoimet kysymykset kyselyn lopussa: 1. Oma arvioni tietojeni ja taitojeni riittävyydestä vieraista kulttuureista työn sujumisen kannalta? 2. Mitä palautetta haluat antaa kartoituksesta? Kyselyn ohjeistus vastaajalle Laita seuraavat ohjeet näkyviin kyselyyn kullekin sivulle! Aloitussivun ohjeet Tervetuloa vastaamaan monikulttuurisuustaitojen kehitystarvekartoitukseen! Kehitystarvekartoituksessa on 16 kysymystä, joita arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Osaamista pyydetään arvioimaan kolmesta näkökulmasta: 1) Arviointia osaamisen tärkeydestä työssä 2) Arviointia nykyisestä osaamisen tasosta 3) Arviointia kehittymishalukkuudesta Lisäksi kysymys, johon pyydetään kirjallista vastausta sekä avoin kysymys. Kysymyssivu 1 Itsearviointia monikulttuurisuuteen liittyvästä osaamisesta työssä: Ensiksi arvioit osaamisen tärkeyttä oman työtehtäväsi kannalta. Kysymyssivu 2 Itsearviointia monikulttuurisuuteen liittyvästä osaamisesta työssä: Nyt arvioit omaa osaamistasoasi kunkin asian osalta. Kysymyssivu 3 (kyselyn viimeinen sivu) Itsearviointia monikulttuurisuuteen liittyvästä osaamisesta työssä: Nyt arvioit omaa halukkuuttasi osallistua osaamisesi kehittämiseen.

6 4. Kartoituksen toteutus omalla kyselyjärjestelmällä 6 1. Tarpeen määrittely Tutustu kartoitukseen ja mieti, sopiiko se käytettäväksi sellaisenaan vai tarvitaanko siihen muutoksia. Mieti tarvitsetko kyselyä yksilötason, työyhteisön vai molempien monikulttuurisuusosaamisen kartoittamiseen. Yksilötason tuloksia voi käyttää esimerkiksi kehityskeskustelun pohjana, työyhteisön tuloksia yhteisön yleiseen kehittämiseen. 2. Osaamistason määrittely Määrittele työpaikkasi toivottava osaamistaso kullekin kysymykselle. Osaamistaso määritellään asteikolla 1-5. Eri työtehtävissä toimivien henkilöiden osaamisvaatimukset voivat olla erilaisia mieti tasoja koko työyhteisön näkökulmasta. 3. Kartoituksen siirtäminen kyselyjärjestelmään Vie kysymykset ohjeineen kyselyjärjestelmään (esim. Webropol tai Digium), huomaa, että kunkin kolmen kysymyssarjan ohjeineen tulisi mieluiten olla omalla sivullaan. Mikäli kysely koskee vain koko työyhteisön osaamista, tee kyselystä sellainen, että siihen voi vastata nimettömästi. Mikäli halutaan yksilötason tuloksia, lisää kysymyksiin vastaajan nimi tai yhteystietolomake Pyydä kyselyn tilaajaa esikatselemaan/tarkastamaan kysely. Tiedota kyselyyn vastaamisesta tilaajalle: linkki, mahdollinen käyttäjätunnus/salasana tai pyydä vastaajien sähköpostiosoitteet suoraa tiedottamista/sähköpostikyselyä varten. Sovi vastaamisen ja tulosten keruun aikataulu.

7 4. Kartoituksen toteutus omalla kyselyjärjestelmällä 7 4. Kartoituksesta tiedottaminen Tiedota kartoituksesta vastaajille hyvissä ajoin ennen vastausaikaa. Kerro, miksi kartoitus tehdään hyvä perustelu motivoi vastaajia! Muista korostaa työyhteisön kehittämisen näkökulmaa (katso kohtaa Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön). Ohjeista vastaaminen selkeästi, vaiheittain. Tärkeitä tiedotettavia asioita: vastaamisen ajankohta, käytännön järjestelyt, miten ja milloin tuloksia käsitellään. 5. Tulosten keruu ja vienti Excel-analyysityökaluun Varmista, että kaikki ovat vastanneet kyselyyn. Hae tulokset kyselyjärjestelmästä Excel-raporttina. Aseta osaamistasot Exceliin. Kopioi tulokset ja liitä ne Excel-analyysityökaluun (välilehteen data ). Toimita tulokset tilaajalle. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön ja itse excel-pohjasta. 6. Tulosten käyttö Tiedota tuloksista laajasti ja selkeästi; jaa tulokset vastaajille mahdollisimman avoimesti. Järjestä tilaisuus, jossa tuloksista keskustellaan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Kuuntele vastaajien toiveita koulutustarpeista. Mahdollisesti järjestettävästä koulutuksesta kannattaa sopia yhteisesti. Selitä tulosten mahdollinen käyttö kehityskeskusteluissa. Toista kysely toimenpiteiden jälkeen esimerkiksi vuoden kuluttua, selvittääksesi toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäohjeita tämän dokumentin kohdassa Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön.

8 5. Kartoituksen toteutus tilaamalla (mahdollinen saakka) 8 1. Tarpeen määrittely Tutustu kartoitukseen ja mieti, sopiiko se käytettäväksi sellaisenaan vai tarvitaanko siihen muutoksia. Mieti tarvitsetko kartoitusta yksilötason, työyhteisön vai molempien monikulttuurisuusosaamisen kartoittamiseen. Yksilötason tuloksia voi käyttää esimerkiksi kehityskeskustelun pohjana, työyhteisön tuloksia yhteisön yleiseen kehittämiseen. 2. Osaamistason määrittely Määrittele työpaikkasi toivottava osaamistaso kullekin kysymykselle. Osaamistaso määritellään asteikolla 1-5. Eri työtehtävissä toimivien henkilöiden osaamisvaatimukset voivat olla erilaisia mieti tasoja koko työyhteisön näkökulmasta. 3. Kartoituksen tilaaminen Tilaa kartoitus käyttöösi lähettämällä viesti osoitteeseen Kerro viestissä seuraavat asiat: yhteystietosi: nimi, puhelinnumero, organisaatio nimetön vai nimettömänä vastattava kysely toivottu vastausaika toivomukset muutoksista kysymyksiin

9 5. Kartoituksen toteutus tilaamalla (mahdollinen saakka) 9 4. Kartoituksesta tiedottaminen Tiedota kartoituksesta vastaajille hyvissä ajoin ennen vastausaikaa. Kerro, miksi kartoitus tehdään hyvä perustelu motivoi vastaajia! Muista korostaa työyhteisön kehittämisen näkökulmaa (katso kohtaa Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön). Ohjeista vastaaminen selkeästi, vaiheittain. Tärkeitä tiedotettavia asioita: vastaamisen ajankohta, käytännön järjestelyt, miten ja milloin tuloksia käsitellään. 5. Tulokset ja excel-analyysityökalu Saat tulokset käyttöösi kolmen arkipäivän kuluessa vastaamisajan päättymisestä. Tulokset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona excel-tiedostona. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön ja itse excel-pohjasta. 6. Tulosten käyttö Tiedota tuloksista laajasti ja selkeästi; jaa tulokset vastaajille mahdollisimman avoimesti. Järjestä tilaisuus, jossa tuloksista keskustellaan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Kuuntele vastaajien toiveita koulutustarpeista. Mahdollisesti järjestettävästä koulutuksesta kannattaa sopia yhteisesti. Selitä tulosten mahdollinen käyttö kehityskeskusteluissa. Toista kysely toimenpiteiden jälkeen esimerkiksi vuoden kuluttua, selvittääksesi toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäohjeita tämän dokumentin kohdassa Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön.

10 6. Kartoituksen toteutus Excel-pohjalla tai paperikyselynä Tarpeen määrittely Tutustu kyselyyn ja mieti, sopiiko se käytettäväksi sellaisenaan vai tarvitaanko siihen muutoksia. Mieti tarvitsetko kyselyä yksilötason, työyhteisön vai molempien monikulttuurisuusosaamisen kartoittamiseen. Yksilötason tuloksia voi käyttää esimerkiksi kehityskeskustelun pohjana, työyhteisön tuloksia yhteisön yleiseen kehittämiseen. 2. Osaamistason määrittely Määrittele työpaikkasi toivottava osaamistaso kullekin kysymykselle (kts. Ohjeita tulosten tulkintaan). Osaamistaso määritellään asteikolla 1-5. Eri työtehtävissä toimivien henkilöiden osaamisvaatimukset voivat olla erilaisia mieti tasoja koko työyhteisön näkökulmasta. 3. Kartoituksen tekninen toteutus Aseta osaamistasot excel-pohjaan Mikäli kartoitus koskee vain koko työyhteisön osaamista, tee kyselystä sellainen, että siihen voi vastata nimettömästi. Mikäli halutaan yksilötason tuloksia, pyydä vastaajia kirjoittamaan nimensä excel-tiedostoon/paperilomakkeeseen. Pyydä kyselyn tilaajaa esikatselemaan/tarkastamaan kysely. Tiedota kyselyyn vastaamisesta tilaajalle: paperikyselyssä tulosten saamisen aikataulusta, excel-pohjaa käytettäessä tulosten mahdollisista erikoistapauksista. Sovi vastaamisen ja tulosten keruun aikataulu.

11 6. Kartoituksen toteutus Excel-pohjalla tai paperikyselynä Kartoituksesta tiedottaminen Tiedota kartoituksesta vastaajille hyvissä ajoin ennen vastausaikaa. Kerro, miksi kartoitus tehdään hyvä perustelu motivoi vastaajia! Muista korostaa työyhteisön kehittämisen näkökulmaa (katso kohtaa Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön). Ohjeista vastaaminen selkeästi, vaiheittain. Tärkeitä tiedotettavia asioita: vastaamisen ajankohta, käytännön järjestelyt, miten ja milloin tuloksia käsitellään. 5. Tulosten keruu ja vienti excel-analyysityökaluun Varmista, että kaikki ovat vastanneet kyselyyn. Paperikysely: vie tulokset excel-pohjaan manuaalisesti (välilehteen data ). Excel-pohjan käyttö: tulokset ovat kaikkien vastattua valmiina välilehdellä tulokset. Toimita tulokset tilaajalle. Tarkempia ohjeita löydät kohdasta Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön ja itse excel-pohjasta. 6. Tulosten käyttö Tiedota tuloksista laajasti ja selkeästi; jaa tulokset vastaajille mahdollisimman avoimesti. Järjestä tilaisuus, jossa tuloksista keskustellaan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Kuuntele vastaajien toiveita koulutustarpeista. Mahdollisesti järjestettävästä koulutuksesta kannattaa sopia yhteisesti. Selitä tulosten mahdollinen käyttö kehityskeskusteluissa. Toista kysely toimenpiteiden jälkeen esimerkiksi vuoden kuluttua, selvittääksesi toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäohjeita tämän dokumentin kohdassa Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön.

12 7. Ohjeita tulosten tulkintaan ja käyttöön 12 Osaamisen vaatimustaso (OV) Jotta kt-analyysin avulla työyksikölle ja henkilöstölle voidaan luoda osaamisprofiili, esimies määrittelee kunkin avaintaidon osaamisen vaatimustason asteikolla = ei tarvitae osata 2= osattava osittain 3=osattava melko hyvin 4= osattava hyvin 5=osattava erittäin hyvin. Kun henkilöstö on osallistunut kyselyyn ja esimies on määritellyt osaamisen vaatimustason (OV) tekninen konsultti tai organisaation sopima henkilö työstää työntekijöille henkilökohtaisen ja yksikkökohtaisen osaamisprofiilin. Tulosten analyysi Merkintöjen ja lukujen merkitys TT = avaintaidon tärkeys työssä OT = monikultuurisuuteen liittyvä osaamisen taso työssä KH = kehityshalukkuus kyseisessä avaintaidossa OV = esimiehesi esittämä osaamistasovaatimus eli kuinka hyvin kyseinen avaintaito tulee osata Tuloksia lukiessasi tarkastele profiilin kahta viimeistä saraketta (OV-OT) ja (T+O+K). Sarake OV-OT kuvaa esimiehesi Sinulle asettaman osaamistason ja oman osaamisarviosi erotusta. Jos kyseisessä sarakkeessa on positiivinen luku, esimiehesi edellyttää Sinulta vahvempaa osaamista kyseisessä avaintaidossa kuin itse arvioit osaavasi Sarakkeessa T+O+K oleva luku tarkoittaa kehittymishalukkuuttasi työssä. Jos tässä indeksissä (T+O+K) saat positiivisen luvun olet ymmärtänyt avaintaitojen tärkeyden ja olet motivoitunut ja halukas kehittymään ja tarvittaessa myös kouluttautumaan lisää kyseisessä osaamisessa. Negatiivinen tulos kertoo että, kyseistä avaintaitoa ei priorisoida kehittämiskohteeksi tällä hetkellä. Nollatulos kertoo, että avaintaitoon liittyvää osaamisen on tällä hetkellä riittävä, eikä siihen tarvitse suunnata kehittämistoimenpiteitä. Tulosten hyödyntäminen työpaikalla Työvälinettä voidaan hyödyntää työyhteisön monikulttuurisuusosaamisen arviointi- ja kehittämisprosessien käynnistämiseen tai tukemaan osaamisen kehittämisen jatkuvuutta. Työväline tukee eriarvoistavien rakenteiden poistamista. Työkalun hyödyntämisen perustana on kahden tai monisuuntaisen integraation edistäminen. Ammatillisuuden kehittyminen edellyttää omaa reflektointia ja vuoropuhelua avaintaidoista työpaikalla. Yhteisöllisesti jaetut kokemukset auttavat koko työyhteisöä kehittymään. Kaikki työyhteisön jäsenet, myös eri kulttuureista tulevat saavat näkemyksensä kuuluville. Ryhmäkehityskeskustelu on hyvä tapa hyödyntää monikulttuurisen kehitystarvekartoituksen tuloksia edistämään yhteisöllistä kehittymistä työpaikalla. Ryhmäkehityskeskustelussa voidaan tuoda esille kulttuurisia tekijöitä ja ryhmän osaamista ja kehittymistarpeita. Ryhmäkehityskeskustelu voi olla joko ennen tai jälkeen yksilöllisen kehityskeskustelun. Monilla organisaatioilla on omat ohjeet kehityskeskustelujen toteuttamisesta. Lisäohjeita Excel-pohjassa/-analyysityökalussa!

13 8. Ohjeita vastaajalle Pohdi millaisia monikulttuurisuustaitoja tarvitset omassa työssäsi? Missä asioissa kaipaat lisää taitoja? Mitä hallitset jo? Tarkista vastaamisaikataulu. Ennen kartoitusta Kartoitukseen vastatessa Lue kysymykset huolellisesti. Mieti asioita aina omien työtehtäviesi kannalta. Pyri vastaamaan realistisesti. Osallistu tulosten käsittelyyn aktiivisesti. Ilmaise mielipiteesi kehitystoimista ja esitä toivomuksia niistä. Kysy, mikäli jokin asia jää epäselväksi! Kartoituksen jälkeen 13

14 9. Kartoituksen paperiversio tulostettavaksi sivu 1 Tervetuloa vastaamaan monikulttuurisuusosaamisen kehitystarvekartoitukseen! Kehitystarvekartoituksessa on 16 kysymystä, joita arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Omaa osaamista pyydetään arvioimaan kolmesta näkökulmasta: 1) Arviointia osaamisen tärkeydestä työssä 2) Arviointia nykyisestä osaamisen tasosta 3) Arviointia kehittymishalukkuudesta Lisäksi kysymys, johon pyydetään kirjallista vastausta sekä avoin kysymys. Kartoitus on Euroopan Unioinin rahoittama ja liittyy Helsingin Yliopiston Palmenian hallinnoimaan hankkeeseen Koulutuksesta työelämään Yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille : Kehitystarvekartoituksessa (kt-analyysi) luodaan hyviä käytäntöjä monikulttuurisuusosaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen työpaikoilla. Kyselyn tulosta hyödynnetään kehityskeskusteluissa työpaikalla sovitulla tavalla. Lisätietoja Helsingin Diakoniaopisto Koulutussuunnittelija Gitta Mäki s-posti gsm Ole hyvä ja pyri vastaamaan kaikkiin kolmella sivulla oleviin kysymyksiin. Aloita täyttämällä nimesi ja paina sitten Seuraava-painiketta. Lopuksi muista painaa Lähetä-painiketta. Nimi: 14

15 9. Kartoituksen paperiversio tulostettavaksi sivu 2 15

16 9. Kartoituksen paperiversio tulostettavaksi sivu 3 16

17 9. Kartoituksen paperiversio tulostettavaksi sivu 4 17

18 9. Kartoituksen paperiversio tulostettavaksi sivu 5, lisäkysymykset Oma arvioni tietojeni ja taitojeni riittävyydestä vieraista kulttuureista työn sujumisen kannalta? Mitä palautetta haluat antaa kartoituksesta? 18

19 10. Yhteystiedot Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Projektipäällikkö Tea Seppälä Sähköposti: Puh Helsingin Diakoniaopisto Koulutussuunnittelija Gitta Mäki Sähköposti: Puh Projektin kotisivu Kartoituksen tilaus Sähköpostilla: 19

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot