Joensuun seudullinen kotouttamisohjelma 2012 Luonnos seudulliselle ohjelmalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun seudullinen kotouttamisohjelma 2012 Luonnos seudulliselle ohjelmalle"

Transkriptio

1 Joensuun seudullinen kotouttamisohjelma 2012 Luonnos seudulliselle ohjelmalle (Valmistelijan luonnos, ) Tämä on kotouttamisohjelman seudulliselle yhteisen osuuden luonnos. Jokaisessa kunnassa valmistellaan oman kunnan osuus. Oman kunnan ja seudullinen osuus muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi. Kotouttamisohjelma perustuu Lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). -- Tämä luonnos on kotouttamisohjelman seudullisen valmisteluryhmän käsittelemän version pohjalta täydennetty. Tekstistä vastaa valmistelija Ville Elonheimo. Seuraavaksi Joensuun seutuhallinnon Palvelut-toimikunta käsittelee koto-ohjelmaa kokouksessaan ja koto-ohjelman valmisteluryhmä jatkaa käsittelyä Kommentit luonnokseen pyydetään lähettämään kotouttamisohjelman valmistelijalle, Toivottavaa on, että ehdotukset ohjelman parantamiseksi ovat käytettävissä em. kokouksiin. -- Sisällysluettelo: Sisällysluettelo Joensuun seudullinen kotouttamisohjelma Luonnos seudulliselle ohjelmalle... 1 A. Yleinen osuus Johdanto Yhteenveto toimenpiteistä (kirjoitetaan lopuksi) Kotoutumista edistävien toimien vastuunjako... 3 B. Asiakokonaisuuksia Seudullinen yhteistoiminta maahanmuuttajatyössä Tiedottaminen Alkukartoitukset Suomen kielen koulutukset Tulkkauskysymykset Kunnan henkilöstö Pakolaisten vastaanotto kuntiin Rasismin vastainen työ C. Kunnan toimet ja tekijät hallintokunnittain Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

2 A. Yleinen osuus 1. Johdanto Joensuun kaupunkiseudun muodostavat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Alueella on noin asukasta. Vakituisina asukkaina on noin ulkomaiden kansalaista, joka on noin 2 % väestöstä. Vieraskielisten (muu kuin suomi) ja ulkomailla syntyneiden määrät ovat hieman isompia. Keskeiset maahanmuuton syyt ovat työ, perhesyyt ja opiskelu. Myös turvapaikanhaun kautta tulleita pakolaisia on muuttanut vuosittain erityisesti Joensuuhun ja Kontiolahdelle. Paluumuuttajia on vähän. [Kuntakohtaisiin ohjelmiin kunnan maahanmuuttajatilanteen luonnehdinta] Pohjois-Karjalassa kansalaisuuksia, joista on vähintään 10 asukasta, on 27 kpl. Lähtömaista suurimmat ovat Venäjä, Somalia, Viro, Thaimaa, Ruotsi ja Saksa. Noin puolet maahanmuuttajista tulee Venäjältä. Joensuun seudun maahanmuuttajista noin 60 % asuu Joensuussa. Joensuussa on väestötilastoissa näkymättömiä ulkomaalaisia lisäksi mm. noin tuhat opiskelijaa erityisesti yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa sekä lyhytaikaisia työntekijöitä. Kontiolahdella on kaksi pakolaisten vastaanottokeskusta, jotka ovat sulkeutumassa kesäkuun loppuun 2012 mennessä, niiden asukasmäärä on ollut noin 400. Kotouttamisohjelman valmistelu Kotouttamisohjelmassa kuvataan ja organisoidaan maahanmuuttajille suunnatut palvelut, erityisesti kotoutumista edistävät palvelut. Osa palveluista organisoidaan ja toteutetaan seudullisesti, osa on kuntien paikallisia palveluita. Joensuun seudulla päätettiin valmistella seudullinen koto-ohjelma ja kuntien koto-ohjelmien päivittäminen samassa valmisteluprosessissa. Valmistelun johtona on toiminut kuntaedustajista ja asiantuntijajäsenistä koottu valmisteluryhmä. Sen puheenjohtajana on toiminut Joensuun seudun kehittämispäällikkö Juhani Rouvinen, varapuheenjohtajana Kontiolahden kunnan edustaja Marko Mikkonen ja sihteerinä koto-ohjelman valmistelija Ville Elonheimo. Valmistelua varten on järjestetty myös kaksi yleisötilaisuutta, joista ensimmäisessä tulkattiin neljälle kielelle. Joensuun seudun koto-ohjelmaa sisältää toimia, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina Seuraava päivitys on paras tehdä vuonna Merkittävin osa uusista toimista tulee viedä kunnissa päätöksentekoon siten, että ohjelman mukainen toiminta voi täysipainoisesti alkaa [Seutuhallinto/valmisteluryhmä hyväksyy koto-ohjelman seudullisen osuuden kunnissa edelleen päätettäväksi xx.xx.2012.] xx xx xx 2. Yhteenveto toimenpiteistä (kirjoitetaan lopuksi) Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

3 3. Kotoutumista edistävien toimien vastuunjako Keskeiset seudulliset yhteistyöryhmät Tälle kotouttamisohjelmalle perustetaan seudullinen seurantaryhmä, johon tulee kuntien, muiden viranomaisten, oppilaitosten ja järjestöjen edustajat, mukaan lukien maahanmuuttajien edustajat. Eri osa-alueilla maahanmuuttajatyössä, monikulttuurisuustyössä ja rasismin vastaisessa työssä toimii osa-alueensa keskittyneitä yhteistyöryhmiä: Joensuun seudun rasismin vastainen työryhmä, ks. jäljempänä luku Rasismin vastainen työ. Joensuun seudun maahanmuuttajaopetusta antavilla opettajilla toimii resurssirengas. Maahanmuuttajien osallistumista maahanmuuttajia koskevien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen on toteutettu ja kehitetään yhteistyössä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen (JoMoni) kanssa. Kotoutumisen edistämisen vastuunjako [Kuntakohtaiseen koto-ohjelmaan vastuunjako kunnassa.] Kotoutumisen edistämisestä vastaava toimielin kunnassa on [kunnanhallitus?]. Kotoutumistoimia ja maahanmuuttajien palveluista X-kunnassa vastaa [viranhaltija X]. Kotoutumisen edistämisestä vastaava poikkihallinnollinen toimielin, jossa on edustettuna myös oppilaitokset ja järjestöt on xxx. (KotoL 31 ) Sen maahanmuuttajaedustajat esittää/nimeää [jos on maahanmuuttajayhdistys]. [Muut toimivat työryhmät, esim. Joensuussa toimii maahanmuuttajatyön asiakastyöryhmä. Siihen kuuluu eri hallintokuntien edustajat sekä te-toimiston ja maahanmuuttajien neuvontapisteen edustajat] Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

4 B. Asiakokonaisuuksia Joensuun seudun kunnat ovat yhteistyössä muiden viranomaisten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa valmistelleet yhteisiä maahanmuuttajatyön toimintoja seuraavasti: 4. Seudullinen yhteistoiminta maahanmuuttajatyössä Yhteistoiminnan tarkoitus ja yleiset toimintamuodot Joensuun seudun kuntien seudullisella yhteistyöllä on tarkoituksena - parantaa maahanmuuttajien saamia palveluita ja kotoutumista edistäviä toimia - hoitaa yhteisesti sellaiset maahanmuuttajien palvelut, joita ei ole tarkoituksenmukaista organisoida jokaisella paikkakunnalla erikseen - luoda kuntiin maahanmuuttajatyötä osaavien työntekijöiden verkosto - kehittää kuntien normaalipalveluiden henkilöstön osaamista maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamiseen - lisätä palveluiden saavutettavuutta ja ymmärrettävyyttä maahanmuuttajan näkökulmasta Maahanmuuttajapalveluiden organisoinnissa käytetään seuraavia yhteistoiminnan muotoja: - seudullinen maahanmuuttajien palvelukeskus (jäljempänä Tervetuloa-keskus) Joensuussa ja pienemmät palvelupisteet muissa kunnissa - seudullinen maahanmuuttajakoordinaattori palveluiden kehittämiseen ja tiedottamiseen - kuntatyöntekijöiden palvelukohtaiset, asiakastyötä tukevat yhteistyöryhmät (esim. sosiaalityön maahanmuuttaja-asiakastyön ryhmä, maahanmuuttajaopettajien resurssirengas) - mahdolliset kuntakohtaiset maahanmuuttajatyön työryhmät, joihin seudullinen koordinaattori mahdollisuuksien osallistuu - kotouttamisohjelmassa määritellyt muut toimet sekä myöhemmin sovittavat yhteiset toimet Toimenpiteet: Tervetuloa-keskus / Welcome-center (maahanmuuttajien palvelukeskus) Kootaan nykyisistä kuntien, valtion viranomaisten, oppilaitosten ja järjestöjen toiminnoista yhteinen Tervetuloa-keskus, joka on myös monikulttuurinen toimintakeskus. Toimintaa vahvistetaan alempana luetelluilla toiminnoilla. Tervetuloa-keskukseen kootaan Joensuun kaupungin maahanmuuttajatyön ydin ja Joensuun kaupungin avustama järjestöjen maahanmuuttajatyö. Se toimii myös seudullisten maahanmuuttajapalveluiden keskuksena. Tervetuloa-keskuksessa toimii Joensuun kaupungin maahanmuuttajatyön yksikkö. Maahanmuuttajakoordinaattorin tehtävänä on viranomaisten, kuntien, hallintokuntien rajat ylittävän yhteistyön tekeminen sekä organisaatioiden että asiakkaiden asioiden tasolla. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös tiedottaminen ja maahanmuuttajatyön kehittäminen. Myös Joensuun kaupungin pakolaistyötä tekevät työntekijät ovat keskuksessa. Koto-lain mukaiset alkuhaastattelut (9-10 ) tehdään kaikille maahanmuuttajille tulosyystä ja työmarkkina-asemasta tai muista asiakkuuksista riippumatta Tervetuloa-keskuksessa, ks. tarkemmin jäljempänä luku Alkukartoitukset. Työnjaosta sovitaan kuntien, te-toimiston ja mahdollisten muiden toteuttajien kesken. Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

5 Valtion viranomaiset tuovat ensivaiheen palveluitaan keskukseen. Maahanmuuttajien rekisteröityminen te-toimiston asiakkaaksi tulee Tervetuloa-keskukseen. Samoin Kela tuo yhteispalvelupisteen vakiopalvelunsa, erityisesti peruslomakkeiston, neuvonnan ja ajanvarauksen. Kun te-toimiston ja Kelan ajanvaraukset hoidetaan samasta pisteestä, on mahdollista tehostaa tulkkien käyttöä. Maahanmuuttajien neuvontapiste tuodaan Tervetuloa-keskukseen. Kansalaisjärjestöpohjaisella neuvonnalla on ollut etunsa viranomaisneuvontaan nähden. Neuvonnan toteuttaisi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys. Kansalaisjärjestöistä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen, Pohjois- Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen, SPR:n Savo-Karjalan piirin ja Suomen Pakolaisavun maahanmuuttajille suunnatut ja monikulttuurisuustoiminnat koottaisiin Tervetuloa-keskukseen, mikä otetaan huomioon avustuksia ohjaavana periaatteena. KUVA 1. Luonnospiirros Tervetuloa-keskuksesta. Tervetuloa-keskukseen ohjataan myös tulevat maahanmuuttajatyön hankkeet ja mahdolliset uudet toiminnot, kuten koulutusneuvonta, omakieliset kotoutumisvalmentajat tai rasismin vastaisen työn työntekijät. Paikalliset maahanmuuttajapalvelut Joensuun seudun kuntiin organisoidaan maahanmuuttajapalvelut siten, että kunnissa nimetään kotouttamisesta vastaavat työntekijät, jotka - saavat työaikaa maahanmuuttaja-asioiden hoitamiseen ja kouluttautumiseen - ovat kunnan muiden työntekijöiden apuna maahanmuuttaja-asiakkaiden asioissa - osallistuvat seudulliseen yhteistyöhön: palveluiden suunnittelu ja sovittelu, tiedottaminen Maahanmuuttaja-asukkaille tiedotetaan, että näihin työntekijöihin voi ottaa yhteyttä omissa asioissa. Nämä työntekijät ovat ytimenä paikallisessa koto-asioiden työryhmässä. Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

6 5. Tiedottaminen Perusperiaatteet Kaikille kuntalaisille tiedotetaan palveluista, velvollisuuksista ja oikeuksista niin, että he osaavat toimia paikkakunnalla. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tiedottamista muokataan eri kohderyhmille. Maahanmuuttajille omakielinen tiedottaminen on asioiden ymmärtämiseksi tärkeää, vaikka suomea osattaisiinkin auttavasti. Lisäksi suomenkielisen tiedottamisen selkokielisyys helpottaa ymmärtämistä silloin, kun vieraskielisiä versioita ei tehdä. Seudullinen maahanmuuttajakeskus valmistelee ja pitää yllä monikielistä tiedottamista. Tiedottamisen laajuus on arvioitava ja kuntien taloudellisesta osuudesta sovittava. Kuntaan muuttaville tervetulokirje ja -yleisötilaisuus Kunnan kannattaa lähettää jokaiselle kuntaan muuttavalle tervetuliaiskirje. Tämän voi tehdä joko kaikille kuntaan muuttaville lähetettävän kirjeen mukana erillisellä tiedotteella, jossa kerrotaan miten omakielinen tieto on saatavissa, tai erikseen väestötiedoista kielitarpeiden mukaan omakielinen versio lähettämällä. Muiden kuin väestörekisteriin ilmoittautuvien osalta Tervetuloa-keskus voi lähettää kirjeet, jos saa tiedot oppilaitoksilta ja työnantajilta tai maahanmuuttajien itse ilmoittautuessa. Yleisötilaisuudet kuntaan muuttaville ovat hyvä käytäntö, joka on käytössä osassa seudun kuntia. Maahanmuuttajia varten joko hoidetaan tulkkaus näissä tilaisuuksissa tai järjestetään kuntaan muuttaneille vieraskielisille erillinen tilaisuus, jossa on tulkit. Sekä kirje että yleisötilaisuudet tulee järjestää siten yhteistyössä, että kunnan lisäksi valtion paikallisviranomaiset ja järjestöt voivat niissä tiedottaa tärkeimmistä maahanmuuttajia koskevista palveluista. Infopankki nettitiedottamisen välineenä Infopankki.fi on maahanmuuttajatyötä varten tehty monikielinen sivusto. Infopankki täydentää ja jopa korvaa kuntien omien nettisivujen monikielistä tiedottamista. Sisäministeriö on mukana Infopankissa ja sinne ohjataan kaikki oleskeluluvan saaneet Suomi-tietouden saamiseksi. Työnjako Infopankin toimituksen ja kunnan välillä: Infopankki pitää yllä järjestelmän, tekee ja käännättää valtakunnalliset osuudet sekä kehittää Infopankkia. Kunta kirjoittaa omat tekstinsä, käännättää ja päivittää. Infopankkiin liittyvän organisaation pitää olla kunta tai kuntayhtymä (Joensuu isäntäkuntana tai mahdollisesti maakuntaliitto jos muualtakin maakunnasta osallistujia). Vuosimaksu Joensuun seudulle tai Pohjois-Karjalalle on euroa, ensimmäisenä vuonna euroa (seudun maksuluokka yli asukkaan kunta, jaetaan osallistuvien kuntien kesken). Perustamisvaiheessa investointina ovat käännöskulut, joihin vaikuttaa suoraan tekstimäärä ja se että Infopankissa pitää olla mukana vähintään viidellä kielellä. Käännöskuluja tulee joka tapauksessa, on monikielinen tiedottaminen kunnan omilla sivuilla tai Infopankissa. Esitetään Joensuun seudun kunnille, että liityttäisiin yhdessä Infopankkiin vuoden 2013 alusta ja valmisteltaisiin tiedottamista jo vuonna Organisoidaan yhteistyö monikieliselle tiedottamiselle Tervetuloa-keskuksen yhteyteen. Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

7 6. Alkukartoitukset Laki kotoutumisen edistämisestä on avannut kotoutumista edistävät toimet kaikille maahanmuuttajille. Palvelupolussa merkittävä alkuvaiheen toimi on alkukartoitus, jossa selvitetään maahan muuttaneen palvelutarve ja myös mahdollisuudet omatoimisesti hoitaa asioita suomalaisessa yhteiskunnassa. Alkukartoituksen välttämättömänä osana on alkuhaastattelu. Alkukartoituksen tarpeen mukaan toteutettavina osina ovat - kielitaidon testaaminen - osaamiskartoitus (ammattitaidon tarkempi arviointi) - voimavarojen arviointi Seudullisesti kannattaa organisoida alkukartoitukset yhteiseen palvelupolkuun. Sen toteuttajana olisi Tervetuloa-keskus. Sen henkilöstössä tulee olla työntekijöitä, jotka pystyvät ammattitaitoisesti tekemään alkuhaastattelut ja niiden perusteella valitsemaan mitä syvällisempiä kartoituksia asiakasta varten tarvitaan. KUVA 2. Luonnoskuva Joensuun seudun yhteisestä alkukartoitusmallista ( ). Tällaisen yhteisten alkukartoituspalveluiden organisoimiseksi te-hallinto ja kunnat tahoillaan tekisivät päätökset tänne organisoinnista ja solmisivat sopimukset asiakkaiden asioiden hoitamisesta. Em. kartoitustoimet hankitaan mahdollisimman pitkälle yhteisesti sitä silmällä pitäen, että asiakkaan asia hoituu parhaiten. Alkukartoituksen perusteella kukin viranomainen vastaa itse kotoutumissuunnitelman tekemisestä asiakkaalle. Asiakkaiden tietojen on kuljettava alkukartoituksen tekijältä kotoutumissuunnitelman Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

8 tekijälle. Niiltä osin kuin henkilö ei ole te-toimiston työnhakija-asiakas eikä sosiaalitoimen toimeentulotukiasiakas, kotoutumissuunnitelmatkin voitaisiin tehdä Tervetuloa-keskuksessa kunnan työntekijän ollessa vastuullisena. Välivaiheessa vuoden 2012 aikana aletaan luoda yhteistä alkukartoituspalvelua tekemällä käytännön yhteistyötä alkukartoituksessa kerättävien tietojen ja kartoitustoimien osalta. Te-toimiston ja sosiaalitoimen ulkopuolisille asiakkaille alkukartoitukset on mahdollista hankkia ainakin kokeiluluontoisena toimintana Maahanmuuttajien neuvontapisteeltä (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys). Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

9 7. Suomen kielen koulutukset Suomen kielen oppiminen tukee merkittävästi kotoutumista, monipuolisesti yhteiskuntaan ja työelämään osallistumista. Suomen kielen kursseja on tarjolla työvoimapoliittisena koulutuksena, kansanopistojen yleissivistävänä opetuksena ja kansalaisopistoissa. Osa maahanmuuttajista suorittaa peruskoulu-, lukio- tai ammatilliseen koulutukseen valmistavia opintoja, joihin suomen kielen koulutus kuuluu osana. Oppivelvollisuusikäisten osalta kuntien peruskoulut hoitavat myös suomen kielen (S2) opetuksen. Alle kouluikäisten osalta maahanmuuttajatyössä ei yleensä suomen kielen oppimista pidetä suurena ongelmana. Heidän osaltaan tulee pitää huolta äidinkielen kehittymisestä. Maahan muuttavien tulomuutto ikäluokittain Joensuun seudulla (keskiarvo ) vuotiaat 73 henkilöä vuotiaat 33 henkilöä vuotiaat 230 henkilöä - 65-vuotiaat ja vanhemmat 10 henkilöä (Huom. jokin osa tulijoista on lyhytaikaisissa työtehtävissä ja muuttaa takaisin ilman suurta tarvetta suomen kielen opiskelulle) Työn perässä muuttaneilla kielikoulutus tapahtunee pääosin kansalaisopiston kursseilla tai itseopiskeluna. Joillakin työnantajilla olisi mahdollista maksaa kurssimaksuja myös erikseen järjestetylle koulutukselle. Työnantajalähtöisesti järjestettyjä kursseja ei ole, koska työnantajakenttä on hajanainen ja kurssimaksut nousisivat varsin suuriksi, jos kurssit järjestettäisiin ilman mitään julkista rahoitustukea. Tämän hetkisessä tilanteessa työssä olevien suomen kielen opiskelu on hidasta ja laajempi kotoutuminen kuin välittömästi työn kautta hidastuu. Työvoimapoliittiseen koulutukseen pääsevät työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat, jotka ovat te-toimiston asiakkaita. Oleskelulupien näkökulmasta tämä tarkoittaa enimmäkseen perhesyistä maahan muuttaneita ja pakolaisia (kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia), nykyään vähemmässä määrin paluumuuttajia (lähinnä Venäjältä). Yksittäistapauksina näillä kursseilla on esim. tutkintoopiskelijoita, jotka ovat valmistumassa. Kursseja tarjotaan pääosin kolmea tasoa, joista kolmas johtaa yleisen kielitutkinnon keskitasolle, joka on Suomen kansalaisuuden saamisen edellytys. Alkeista aloittavia kursseja tulisi olla neljästi vuodessa. Osaa perhesyistä muuttaneista ei tavoiteta koulutuksiin kolmen vuoden kotoutumisaikana. Tämän ajan jälkeen koulutuksiin pääseminen ja kielen oppiminen on yhä vaikeampaa. Kotoutuminen muuten kuin välittömästi perheen asioiden kautta vaarantuu. Eläkeiässä maahan muuttavien määrä on pieni, noin 10 henkilöä vuodessa. Heidän mahdollisuutensa kielikoulutukseen ovat kansalaisopiston ja itseopiskelun varassa. Tilastovertailun ja maahanmuuttajilta saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että vuosittain 230 työikäisestä Joensuun seudulle maahan muuttavasta monet jäävät ilman tehokasta suomen kielen koulutusta. Merkittävää on myös odotusaikojen pituus ensimmäisille kursseille. Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

10 8. Tulkkauskysymykset Maahanmuuttajien asioinnin nopeuttamiseksi ja varmistamiseksi tulkkia on syytä käyttää laajemminkin kuin Hallintolaki edellyttää ehdottomasti käytettävän (viranomaisen laittaessa asian vireille). Puuttuvan tai puutteellisen tulkkauksen vuoksi voi viranomaisten ja maahanmuuttajien välisessä viestinnässä syntyä kohtalokkaita väärinymmärryksiä. Joensuun seudulla toimii tulkkikeskuksia ja useita yksittäisiä tulkkeja. Hyvin suomea ja jotain maahanmuuttajakieltä taitavien tulkkien riittävyyttä ja tulkkaustaitoa on syytä seurata järjestelmällisesti seutukunta- tai maakuntatasolla. Tulkin käyttöä on kuntien palveluissa kehitettävä: - maahanmuuttaja-asiakkaiden näkökulmasta tulkkausta enemmän (aina tarvittaessa) ja ennustettavammin (asiakkaan pitää voida luottaa siihen, että tulkki on paikalla viranomaistapaamisessa sekä sellaisissa inhimilliseltä tärkeissä kohtaamisissa kuten kasvattajien ja vanhempain tapaamisissa kouluissa, päiväkodeissa ja nuorisotyössä) - kunnan työntekijöiden näkökulmasta tulkin tilaaminen selkeämmäksi ja opastusta tulkin käyttöön, jotta taataan toimiva vuorovaikutus maahanmuuttajien kanssa Toimenpiteet: 1) Hankitaan tulkkipalvelut keskitetysti: - Kilpailutetaan tulkkikeskukset. - Tarkistetaan tarvittavien tulkkauskielten tulkkien saatavuus ja ammattitaito sekä hinnoittelu. - Tehdään raamisopimukset. 2) Budjetti ja tilauskäytännöt: - Tulkkien käyttämiseen varataan määräraha kuntien asiakaspalvelubudjetissa. - Varmistetaan, että asiakastyötä tekevillä on tieto mistä ja millä hinnalla tulkin saa. - Tehdään kunnissa tarvittavat valtuutukset tulkin tilaamiseen, jotta tulkin voi tilata se, joka työnsä hoitamiseksi tulkkia tarvitsee. - Mikäli maahanmuuttajapalveluille organisoidaan keskus (Tervetuloa-keskus), tulkkaustilaukset pyritään hoitamaan sen kautta. 3) Tulkkauskäytännöt työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta: Kuntien henkilöstö koulutetaan käyttämään tulkkeja. Levitetään tulkin käyttöä koskevat oppaat asiakastyötä tekevälle henkilöstölle. Laaditaan maahanmuuttajille tulkin käyttöä koskevat oppaat, joissa on tarkoin ja riittävän monella kielellä selvitetty heidän oikeutensa tulkkien käyttöön sekä tulkin asema tulkatussa vuorovaikutustilanteessa. Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

11 9. Kunnan henkilöstö Maahanmuuttajat kunnan työntekijöinä Maahanmuuttajia on tärkeä olla myös kunnan työntekijöinä, jotta monikielisyyttä ja kulttuurien ymmärtämystä saataisiin kunnan palveluihin ja jotta kunta paikkakunnan suurena työnantajana näyttäisi esimerkkiä muille työnantajille. Tavoite: Maahanmuuttajien osuus kunnan henkilöstöstä on yhtä suuri kuin heidän osuutensa (työikäisestä) väestöstä. Toimenpiteet: Rekrytoinnissa: tasatilanteessa otetaan maahanmuuttaja, pisteytyksessä annetaan lisäpisteitä kielitaidosta tai monikulttuurisuuskokemuksesta, työhaastattelun lisänä käytetään työnäytettä. Perehdyttämisessä: perehdytyskansiot käännetään tärkeimmille kielille, työturvallisuusohjeet varmistetaan tulkin tai kieliavustajan avulla Työpaikan monikulttuuristamisessa: työyhteisön palavereissa kulttuurierojen käsittely, esimiesten kouluttaminen käsittelemään kulttuurieroja sekä rasismia Työuralla etenemisessä: täydennyskoulutukseen ohjaaminen ja aktivointi, johtotehtävien antaminen vaikka suomen kielen taito ei olekaan täydellinen Tavoite ja toimenpiteet kirjataan kuntakohtaisesti henkilöstösuunnitelmaan, yhdenvertaisuussuunnitelmaan tai tasa-arvosuunnitelmaan niitä uudistettaessa. Henkilöstötilinpäätöksessä tai vastaavassa seurataan tavoitteen toteutumista. Tavoite voidaan osittaa eri yksiköihin. Henkilöstökoulutus maahanmuuttajatyöhön Kuntien henkilöstön kouluttamisessa on kolme tasoa: 1) asiakastyötä tekevät jotka kohtaavat maahanmuuttajia, 2) työyksiköiden esimiehet ja 3) työntekijät joiden päätyö on maahanmuuttajatyötä. Henkilöstökoulutuksen sisällöt eri ryhmille: 1) Maahanmuuttajien kohtaaminen kunnan asiakastyössä - Kielitaito: selkokielinen suullinen ja kirjallinen viestintä ja vuorovaikutus - Tulkkaus: tulkkipalveluiden saatavuus ja käyttö - Kulttuuritietoisuus ja kulttuurierojen vaikutus käytännön asiakastilanteissa - Kotoutuva kuntalainen asiakkaana ja kotoutumisen ABC 2) Esimiehen monikulttuurisuustiedot ja taidot - Monikulttuurisen työyhteisön johtamisen erityiskysymykset: esim. työhön perehdyttäminen, tasa-arvo työyhteisössä, rasismin kohtaaminen ja käsitteleminen - Maahanmuuttajien rekrytoinnin erityiskysymykset: esim. tutkinnon rinnastaminen ja pätevöityminen - Viestintä esimiestyössä: selkokielinen suullinen ja kirjallinen viestintä ja vuorovaikutus 3) Maahanmuuttajatyötä pääasialliseksi työkseen tekeville Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä, joka on korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on tukea omassa työssä tarvittavan kulttuurisen kompetenssin kehittymistä sekä tehdä näkyväksi opiskelijalle jo aikaisemmin kertynyttä kulttuuritietoista erityis-osaamista. Henkilökohtaisen kehittymisen ohella koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa työyhteisöä ja taustaorganisaatiota kohti kulttuuritietoisempaa toimintatapaa. Kulttuuritietoiset työkäytännöt -koulutuksen teemoja: Etnisyys, asiantuntijuus ja ammatilliset taidot kulttuurienvälisissä kohtaamisissa Vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot Maahanmuuttajille tarjottavien palvelujen laatu, saatavuus ja kehittäminen Omaan työhön ja työyhteisöön liittyvä kehittämissuunnitelma Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

12 10. Pakolaisten vastaanotto kuntiin Lähimpien Kontiolahdella sijaitsevien vastaanottokeskusten lakkauttamisen jälkeen pakolaisten vastaanottoa voidaan jatkaa aktiivisella kuntapaikkatoiminnalla jäljelle jääviin vastaanottokeskuksiin nähden ja ryhtymällä ottamaan kiintiöpakolaisia Kontiolahdelle on jäämässä, mikäli Kontiolahden kunta niin päättää, perheryhmäkoti Lukkarilan toiminta, joka on oleskeluluvan saaneiden kuntaan muuttaneiden alaikäisten perheryhmäkoti (eikä siis pakolaisten vastaanottotoimintaa varsinaisessa mielessä). Pakolaisten vastaanottamisesta kunta tekee sopimuksen ELY-keskuksen kanssa ja valtion maksamat korvaukset pakolaisten vastaanotosta haetaan ELY-keskukselta. Korvausten saamisen edellytyksenä on sopimuksen lisäksi voimassa oleva kotouttamisohjelma. Kiintiöpakolaisten vastaanottamiselle on valtakunnallisesti tarvetta ja Sisäministeriö ja kuntapaikkoja ohjaava Pohjois-Karjalan ELY-keskus suhtautuvat myönteisesti siihen, että Joensuun seudulla alettaisiin ottaa kiintiöpakolaisia. Kunkin kunnan hallintosäännöstä ja käytännöstä riippuen tarvittaneen valtuuston päätös. Kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi maahanmuuttaja/pakolaistyötä on organisoitava sen varalle, että pakolaisryhmän tullessa aivan alkuvaiheen palveluita tarvitaan tiheästi tai tehostetusti. Tulkkaus ja asunnoissa asti tehtävä työ (perhetyö, asumisneuvonta) tulee organisoida. Palvelupolkujen selkeys viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken helpottaa ja tehostaa toimintaa. Vastaanottopalveluita on syytä kehittää seudullisessa yhteistyössä Aktiivinen ote kuntapaikkojen järjestämiseksi vastaanottokeskuksista muuttaville oleskeluluvan saaneille ei vaadi nykytilanteeseen nähden erityisiä päätöksiä. Joissakin kunnissa tarvitaan yleislinjaus, jonka mukaisesti palvelut voidaan mitoittaa ja organisoida. Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

13 11. Rasismin vastainen työ Viranomaisten on yhteistyössä järjestöjen, maahanmuuttajien ja muiden toimijoiden kanssa edistettävä hyviä etnisiä suhteita (ks. KotoL 33 1 mom). Joensuun seudulla on päädytty siihen, että yleisestä monikulttuurisuustyön lisäksi on tehty rasismin vastaista työtä. Joensuun seudun rasismin vastainen työryhmä on toiminut vuodesta 2009 alkaen. Työryhmä perustettiin Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen aloitteesta. Työryhmässä on edustettuna kansalaisjärjestöjä, kuntia, muita viranomaisia, kuten poliisi, sekä oppilaitoksia ja yliopisto. Vuoden aikana useasti kokoontuvan työryhmän lisäksi pidetään korkeamman tason yhteistyökokouksia kerran vuodessa. Työryhmän tarkoituksena on toimia valmiusryhmänä ja tarvittaessa puuttua rasistisiin ilmiöihin ja tapauksiin sekä levittää rasismin vastaista tietoa. Tärkeänä työryhmän toiminnassa on koettu eri osapuolten tiedon tuominen samaan pöytään, jossa tilanteesta ja tarvittavista toimista voidaan keskustella. Rasismin vastaista työtä on jatkettava ja tehostettava sen kenttätyötä. Rasismin vähentämiseksi väestön jatkuva kouluttaminen ja keskustelu on tarpeen. Myös jalkautuvat keskustelut rasistisesti käyttäytyvien nuorten kanssa on tarpeellista. Tätä kenttätyötä, mm. koulukampanjointia, on resurssoitava tuleville vuosille. Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

14 C. Kunnan toimet ja tekijät hallintokunnittain (kuntakohtaisesti kaikki nämä, seudullisesti yhteisten toimien osalta) 12. Koulutoimi a. normaalipalvelut perusopetuksessa, esim. vieraskielisten opetus, S2 ja äidinkielet b. kansalaisopisto c. muu kuin peruskoulu d. työnjako (päivitetään vuosittain) 13. Sosiaalitoimi a. normaalipalvelut, aikuissosiaalityö b. erityisesti lastensuojelu c. muut, esim. vanhuspalvelut d. työnjako (päivitetään vuosittain) 14. Terveystoimi a. normaalipalvelut, tulotarkastukset b. erityisesti mielenterveys c. muut d. työnjako (päivitetään vuosittain) 15. Päivähoito (erikseen koska osassa koulutoimen, osassa soten alaisuudessa) a. normaalipalvelut (varhaiskasvatus vai lastenhoito) b. yhteistyö koulutoimen, sosiaalitoimen kanssa 16. Vapaa-aika, kulttuuri, nuoriso, liikunta, kirjasto, a. sopivasti jaoteltuna 17. Asuminen 18. Kunnan työllisyystoiminta / muut sektorit Muiden kuin kuntien toimet 19. Työhallinnon toiminta a. TE-toimisto b. ELY-keskus 20. Muut julkistoimijat a. Poliisin lupapalvelut b. Kela c. muut 21. Oppilaitokset a. mukaan lukien yksityiset, esim. kansanopistot 22. Järjestöjen, yhdistysten toiminta a. maahanmuuttajien yhdistykset b. muut yhdistykset c. muualta ajoittain tarjottava toiminta Liitteet tarvittavat liitteet Joensuun seudun koto-ohjelma 2012, valmistelijan luonnos

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 POHJOIS - KARJALA MAAHANMUUTTOALUEENA Yhteensä 13 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SOPIMUS MAAHANMUUTTAJAPALVELUJEN KUNTAYHTEISTYÖSTÄ JOENSUUN KAUPUNKISEUDULLA (PALVELUJEN MYYNTISOPIMUS)

SOPIMUS MAAHANMUUTTAJAPALVELUJEN KUNTAYHTEISTYÖSTÄ JOENSUUN KAUPUNKISEUDULLA (PALVELUJEN MYYNTISOPIMUS) 1/10 SOPIMUS MAAHANMUUTTAJAPALVELUJEN KUNTAYHTEISTYÖSTÄ JOENSUUN KAUPUNKISEUDULLA (PALVELUJEN MYYNTISOPIMUS) Joensuun maahanmuuttopalveluiden kehittäminen hanke 11.12.2012 (JR) 2/10 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11.

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11. Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Miten innostuimme

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Maahanmuuttajat maaseudun arjessa hanke jatkaa Maahanmuuttajat kylille -hankkeen hyvien käytäntöjen jalkauttamista

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alkuvaiheen suomen kielen ja kotoutumista edistävän opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna Infopankki.fi neuvonnan työkaluna ALPO Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan 28.4.2014 Eija Kyllönen-Saarnio Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille Tervetuloa kuntaan! 1 Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille 2 Ok, katsotaanpa Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA Suunnittelijat Heli Kamppari ja Anni Itähaarla Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kotofoorumi 18.4.2013 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSTA BRAHEASSA 22 VUOTTA Asioimistulkkikoulutus

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015

Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015 Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015 Kotouttaminen Alkaa jo vastaanottokeskuksissa -infot, alkukartoitus, osaamisenkartoitus Työvoimapoliittiset

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten vastaanotto Sonkajärvelle ja Ylä-Savoon

Kiintiöpakolaisten vastaanotto Sonkajärvelle ja Ylä-Savoon Kunnanhallitus 126 11.06.2012 Kunnanvaltuusto 32 25.06.2012 Kiintiöpakolaisten vastaanotto Sonkajärvelle ja Ylä-Savoon Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Pirjo Vatanen Suomen valtio on sitoutunut

Lisätiedot

OSAAVAT NAISET HEIDI HIRVONEN. FM, Projektivastaava (2011-2016)

OSAAVAT NAISET HEIDI HIRVONEN. FM, Projektivastaava (2011-2016) OSAAVAT NAISET (2011-2016) HEIDI HIRVONEN FM, Projektivastaava VÄKIVALLAN VASTAINEN TYÖ P. 09 692 2304 24H VOIMAVARAKESKUS MONIKA TURVAKOTI MONA KOTOUTTAVA TOIMINTA MONINAISTEN TILA OSAAVAT NAISET monikanaiset.fi

Lisätiedot

Järjestöjen jne. koulutukset maahanmuuttajille Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunta Joensuu 27.3.2014

Järjestöjen jne. koulutukset maahanmuuttajille Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunta Joensuu 27.3.2014 Järjestöjen jne. koulutukset maahanmuuttajille Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunta Joensuu 27.3.2014 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimintaa ollut kunnassa vuodesta 1992. Keskus toimii nyt neljättä

Lisätiedot

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Irma Valtonen Juulia Lätti Mikkeli 22.05.2014 TE-ASIAKASPALVELUKESKUS Tietoa, neuvontaa ja ohjausta puhelimen,

Lisätiedot

Mihin leijonia tarvitaan monikulttuurisessa Espoossa? LIONS Päivi Käri-Zein, Espoon Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj. 1

Mihin leijonia tarvitaan monikulttuurisessa Espoossa? LIONS Päivi Käri-Zein, Espoon Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj. 1 Mihin leijonia tarvitaan monikulttuurisessa Espoossa? LIONS Päivi Käri-Zein, Espoon Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj. 1 Paras mahdollinen Espoo - tasa-arvoinen, turvallinen, suvaitsevainen ja yhdenvertainen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Helsinki 30.3.2015 Hannu-Pekka Huttunen Asiantuntijakonsultti Laki kotoutumisen edistämisestä: LUVUT 1-4 1. Yleiset säännökset

Lisätiedot

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Oulussa 18.3.2010 Henni Ahvenlampi Helsingin kulttuurikeskus Infopankki-toimitus Mikä onkaan Infopankki? Infopankki on vuonna

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen

Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja Helsingin kaupunki Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79 OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 14.03.2016 80 Kaupunginhallitus Pöytäkirja n:o 8/2016 Aika: 14.03.2016 klo 15.00 15.45 Paikka: Kaupunginhallituksen sali Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Juha Rostedt, puheenjohtaja

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015 Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015 Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla Kunnanhallitus 19.10.2015 187 557/042/2015 Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Mitä aluevaikutuksia ydinvoimalan rakentamis hankkeelta odotetaan Pyhäjoelle ja ympäröiviin seutukuntiin?

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa Osallisena Suomessa Delaktig i Finland Vaasa - Vasa Tina Ura 14.11.2012 Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, perustettu kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista kokonaisvaltaisesti, kokeilut 30.6.2013

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) SIPOON SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOIMIALALLA

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) SIPOON SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOIMIALALLA ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) SIPOON SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOIMIALALLA Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen uusiminen Asiasta päättävä taho ja

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MIKSI TÄLLAINEN HANKE TAMPEREELLE JA PIRKANMAALLE? Tampereen suurimmat ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat venäläiset (1052) ja virolaiset (820).

Lisätiedot

Tervetuloa kotiin, Suupohjaan!

Tervetuloa kotiin, Suupohjaan! Tervetuloa kotiin, Suupohjaan! Hanke 15.10.2008 29.2.2012 (14.10.2011) ESR-rahoitteinen, TL4 (SM/TEM). Budjetti: 270 385e Hallinnoija: SEK Taustalla: maahanmuuttostrategia 2008, työnantajat KOHDERYHMÄ:

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014 Verkostoseminaari 14.11.2012/Marjo Hannu-Jama MAAHANMUUTTAJASTA KUNTALAISEKSI (ESR

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Seurakuntaopisto, Järvenpää 24.5.2012 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) Alkuvaiheeseen johdonmukainen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja perusopetus 3. Jokainen suomi toisena kielenä -oppija saa S2-opetusta omassa päiväkodissa ja - koulussa.

Varhaiskasvatus ja perusopetus 3. Jokainen suomi toisena kielenä -oppija saa S2-opetusta omassa päiväkodissa ja - koulussa. Monikulttuurisuusohjelman seuranta 2013 2016 (yhdenmukainen numerointi/väliotsikot Tavoite Mittari Työ- ja elinkeinotoimisto 1. Puolitetaan maahanmuuttajien työttömyys vuoden 2011 tasosta (36 %) 18 prosenttiin

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN?

KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN? KUINKA KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN VAIKUTTAA PORVOON KAUPUNGIN PALVELUIHIN? KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 26.5.2016 Kuntapaikkojen tarve on suuri, jopa kriittinen alaikäisten turvapaikanhakijoiden osalta.

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPH 2012 PERUSTEISTA KÄYTÄNTÖÖN Kristel Kivisik ja Sari Liski Työryhmä opetusneuvos Leena Nissilä, OPH, pj opetusneuvos Liisa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä

Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä - ESR TL2 kehittämisohjelma kotoutumislain toimeenpanon tukena ALIPI-projektin seminaari 23.3.2011/ Paula Kuusipalo Alpo-tukirakenneprojekti ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto KIELIPARLAMENTTI 2013 KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Kieliverkosto KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa?

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Kalle Myllymäki 18.1.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1. Maahanmuuton tilanne Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot