Kaupunginhallitus /2010. Erityisasiantuntija Leif Sand, leif.sand(at)vaasa.fi. Kuntalaisaloite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 10.11.2010 190/2010. Erityisasiantuntija Leif Sand, leif.sand(at)vaasa.fi. Kuntalaisaloite 22.03.2010"

Transkriptio

1 Maahanmuuton aiheuttamat nettokustannukset Vaasan kaupungille / kuntalaisaloite, Tapio Parkkari ym/maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset/valtuustoaloite, Harri Leppälä Kaupunginhallitus /2010 Erityisasiantuntija Leif Sand, leif.sand(at)vaasa.fi Kuntalaisaloite Me allekirjoittaneet Vaasan kaupungin veronmaksajat edellytämme, että selvitetään, mitkä ovat maahanmuuton aiheuttamat todelliset kokonaiskustannukset (nettokustannukset) Vaasan kaupungille. Kokonaiskustannukset tarkoittavat vaasalaisille veronmaksajille koituvia todellisia kustannuksia, kun humanitäärisen maahanmuuton valtioapu on suodatettu pois. Kustannukset edellytämme eriteltyinä noudattaen lainmukaista läpinäkyvyys periaatetta. Selvityksen kaupunki julkaisee kaupungin omalla nettisivulla sekä toimittaa medialle ja aloitteen allekirjoittajalle. Allekirjoittajat: Tapio Parkkari Pertti Salo Roy Rabb Harri Leppälä Vesa Niemi Risto Helin Seppo Varis Jarmo Kangasluoma Kari Lajunen Valtuustoaloite Ylen MOT-ohjelma ( ) paljasti, että Suomessa pimitetään veronmaksajilta tietoja maahanmuuton todellisista kustannuksista. Esitän, että Vaasassa selvitetään, mitkä ovat maahanmuuton aiheuttamat todelliset kokonaiskustannukset Vaasan kaupungille. Lisäksi esitän, että tulevaisuudessa maahanmuutosta ja maahanmuuttajista syntyvien kulujen kohdalle merkitään talouslaskelmissa esimerkiksi m-koodi, joka helpottaa kulujen seuraamista. On äärimmäisen tärkeää Vaasan kaupungin talouden kannalta, että Vaasa on selvillä myös maahanmuuton aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Vaasassa tulisi kokonaiskustannusten lisäksi selvittää, kuinka suuri osa Vaasaan muuttaneista ulkomaalaisista on todellisia pakolaisia tai työperäisiä maahanmuuttajia ja kuinka suuri osa vastikkeettomasti maamme hyvää sosiaaliturvaa hyödyntäviä maahanmuuttajia, joille ei ole tarkoitusta tukea yhteiskuntaamme tulevina veronmaksajina. Vaasassa maksetaan toimeentulotukea tänä vuonna (2010) noin 10 miljoonaa euroa, joka jakautuu suomenkielisille 70 %, muunkielisille 22 % ja ruotsinkielisille 8 %. Tämän mukaan maahanmuuttajille ja muille kuin suomen- ja ruotsinkielisille maksetaan 2,2 miljoonaa euroa toimeentulotukea. Tämän lisäksi pitää selvittää paljonko maksetaan terveydenhuolto-, koulutus-, tulkkauspalvelu-, vuokra-, kuljetus- ja muita kuluja.

2 Vaasassa tulisi muun muassa selvittää, vaikuttaako maahanmuuttajien lukumäärä Vaasan kaupungin työttömistä maksettavaan 3-4 miljoonan euron sakkoon valtiolle vuosittain, kun pitkäaikaistyöttömiä ei saada työllistettyä. Lisäksi selvityksestä olisi käytävä ilmi, paljonko kustannuksia kertyy Vaasan kaupungille esimerkiksi erityisistä työllistämistoimenpiteistä, kouluttamisesta, kielenopetuksesta, uskonnonopetuksesta, koulu- ja päiväkotipaikoista, monikulttuurisuustoiminnasta, kuntouttamisesta, terveydenhuollosta, tulkkauspalveluiden järjestämisestä, Vaasan kaupungin osarahoittamista hankkeista ja kaikista muista maahanmuuttajiin kohdistuvista toimenpiteistä. Harri Leppälä kaupunginvaltuutettu Perussuomalaisten valtuustoryhmä Muut allekirjoittajat Jukka Mäkynen Heikki Lamminmäki Aino Siltanen Arttu Uhlgren Määritelmiä Maahanmuuttaja on Suomessa väliaikaisesti tai pysyvästi asuva Suomen rajojen ulkopuolella syntynyt henkilö. Maahanmuuton syynä voi olla työ, avioliitto, pakolaisuus tai paluumuutto. Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut kotimaastaan levottomuuksien tai sodan takia ja niihin liittyvien ihmisoikeusrikkomusten takia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä vainoa. Pakolaista vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen asemansa tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisstatus, jonka peruste on henkilökohtainen vaino, tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, kun häntä voi uhata epäinhimillinen kohtelu kotimaassaan. Oleskeluluvan voi saada myös humanitaarisen suojelun perusteella, mikäli hakijan lähtömaan tilanne on sellainen, että se voi johtaa kenen tahansa joutumisen oikeudenloukkausten tai erottelemattoman väkivallan kohteeksi. Suomen lain mukaan hakijalle voidaan myöntää oleskelulupa myös yksilöllisistä inhimillisistä syistä tai tilapäinen oleskelulupa. Kiintiöpakolaisella tarkoitetaan pakolaisia, jotka Suomi ottaa vastaan vuosittain ennalta sovitun mukaisesti suoraan ulkomailta, esimerkiksi pakolaisleireiltä. Yleiskielessä pakolaisella tarkoitetaan kaikkia niitä, joilla on suojeluperusteinen oleskelulupa. Maahanmuuttajien määrä ja maahanmuuttajaryhmät Vaasassa

3 Vaasassa asui ulkomaan kansalaista (5 % väestöstä). Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia oli samana ajankohtana 3439 (5,8 % väestöstä). Muita kansallisuuksia oli yhteensä 68 ja suomen ja ruotsin lisäksi Vaasassa puhuttiin 60 eri äidinkieltä. Vaasassa asuu pääkaupunkiseudun ja Turun seudun jälkeen eniten maahanmuuttajia väkilukuun suhteutettuna. Muun maan kansalaiset Vaasassa (8 suurinta ryhmää) 1. Iranilaiset Sudanilaiset Venäläiset Somalit Ruotsalaiset Kiinalaiset Intialaiset Virolaiset 108 Muut äidinkielet Vaasassa (8 puhutuinta) 1. Venäjä Arabia Muu kieli Kurdi Albania Somali Englanti Persia 192 Laskennallinen korvaus pakolaisten vastaanotosta Kunnalle maksetaan vuodelta 2009 valtion varoista laskennallista korvausta pakolaisten kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin siten, että yli 7-vuotiaan henkilön osalta maksetaan euroa vuodessa ja enintään 7- vuotiaan henkilön osalta maksetaan 6222,95 euroa vuodessa. Vuonna 2010 korvaukset ovat yli 7-vuotiaan osalta 2091 euroa ja enintään 7-vuotiaan osalta 6845 euroa vuodessa. Laskennallisia korvauksia tulisi käyttää ensisijaisesti kotouttamisohjelmassa mainittuihin kotouttamista edistäviin ja tukeviin toimenpiteisiin. Laskennallinen korvaus kattaa pakolaisten kotouttamista tukevana toimintana esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa ja osallisuutta edistäviä toimintoja. Laskennallista korvausta maksetaan kolmelta vuodelta henkilön ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Korvausta ei makseta pidemmältä ajalta. Korvaus päättyy henkilön saatua Suomen kansalaisuuden. Korvaukset erityiskustannuksista

4 Kunnan järjestämät tulkkipalvelun kustannukset korvataan, kun tulkkipalveluita tarvitaan esimerkiksi pakolaiselle järjestettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden antamiseen, pakolaisen kotouttamissuunnitelman laatimiseen ja pakolaisen maahantulon alkuvaiheeseen liittyvään kotouttamista edistävien palvelujen käyttöön. Lisäksi kustannukset korvataan kuntaan perehdyttämisestä, mikä tarkoittaa opastusta viranomaisessa asiointiin ja yksityisten ja julkisten palveluiden käyttöön. Tulkkipalveluiden kustannukset korvataan täysimääräisinä palvelun tuottajan kunnalle esittämän laskutuksen perusteella. Kunnalle voidaan korvata ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheryhmäkotiin sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Maahanmuuttajista aiheutuvat kustannukset Vaasan kaupungille maahanmuutosta aiheutuneet nettokustannukset vuonna 2009: 1. Sosiaali- ja terveystoimi 1.1. Sosiaalityö ja perhepalvelut Tulot Laskennallinen korvaus Toimeentulotuki + alv Erityiskustannukset Takaisinperintä asiakkaiden etuuksista Projektit - Maahanmuuttajat matkalla työhön Koto-Vaasa Tulkkikeskus Vastaanottokeskus Tulkkauskustannukset ilman maahanmuuttajatyötä Lastensuojelu Vammaispalvelu TULOT YHTEENSÄ Ulkomaalaistoimisto Projektit - Maahanmuuttajat matkalla työhön Koto-Vaasa Tulkkikeskus Vastaanottokeskus Valtion korvaamat tulkkauskustannukset ilman maahanmuuttajatyötä Sosiaaliohjaajat ( 2 kpl) Lastensuojelu Vammaispalvelu

5 MENOT YHTEENSÄ NETTO Lastensuojelun ja vammaispalvelun menoissa ja tuloissa on otettu huomioon myös arvonlisävero ja yleiskustannuslisät. Vastaanottokeskuksen tulot lisääntyvät arvonlisäveron johdosta Terveyspalvelut Tulot Tulkkikeskuksen tulouttamat korvaukset/ely Kiintiöpakolaisten alkutarkastuskorvaukset Turvapaikanhakijoiden terveyskeskuskäynnit/ korvaukset Kiintiöpakolaisten erityiskustannuskorvaukset (sairaus tai vamma, sopimukset ELY:n kanssa) TULOT YHTEENSÄ Tulkkikeskukselle maksetut tulkkipalvelut Kiintiöpakolaisten alkutarkastusmenot Turvapaikanhakijoiden käynnit terveyskeskuksessa Kiintiöpakolaisten erityiskustannukset MENOT YHTEENSÄ NETTO Maahanmuuttajista aiheutuvat menot Perusopetus Tulot Valtionosuus TULOT YHTEENSÄ Maahanmuuttajien valmentava opetus Maahanmuuttajien tukiopetus MENOT YHTEENSÄ Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maahanmuuttajista aiheutuvat menot ovat henkilöstömenoja, aineja tarvikemenoja sekä palveluiden ostoja

6 NETTO Maahanmuuttajista aiheutuvat menot Toisen asteen koulutus Vaasan ammattiopisto järjestää maahanmuuttajien ammatilliseen perustutkintoon valmentavaa koulutusta, johon saadaan yksikköperusteista valtionosuutta. Koulutus järjestetään valtionosuuden puitteissa. Maahanmuuttajista aiheutuvat menot 0 4. Nuorisotoimi Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimarin omara hoitusosuus Maahanmuuttajanuorten musiikkikerhon ohjaaja Vöyrinkaupungin koulun maahanmuuttajaluokkien nuoriso-ohjaaja MENOT YHTEENSÄ Maahanmuuttajista aiheutuvat menot Keskushallinto Kansainvälinen kulttuuriseura Mira: Vuokra-avustus MENOT YHTEENSÄ Maahanmuuttajista aiheutuvat menot Työmarkkinatuen kuntaosuus Vaasan kaupunki maksoi Kelalle vuonna 2009 työmarkkinatuen kuntaosuutta euroa. Valtio pyrkii aktivoimaan kuntia työttömien hoidossa. Jos pitkäaikaistyöttömiä ei kyetä työllistämään, Kela perii pitkäaikaistyöttömälle maksetusta työmarkkinatuesta puolet. Maahanmuuttajien osuus maksetusta kuntaosuudesta oli 26 prosenttia eli euroa Työmarkkinatuen kuntaosuus MENOT YHTEENSÄ

7 Maahanmuuttajista aiheutuvat menot Kohdat 1-6 yhteensä Tiivistelmä Aineiston perusteella Vaasan kaupungin nettomenot maahanmuuttajista olivat euroa vuonna Vaasassa asuvat maahanmuuttajaperheet käyttävät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluita ja muita kaupungin palveluita ja työllistävät siten kymmeniä kaupungin ja yksityissektorin työntekijöitä. Työssä käyvät maahanmuuttajat maksavat veronsa Vaasan kaupungille. Selvitystä maahanmuuttajien maksamien verojen määrästä ei ole. Myöskään arvioita sen määrästä ei saatu. Vaasa on ottanut vastaan pakolaisia vuodesta 1990 vastaanotettavien kiintiön vaihdellessa. Tällä hetkellä otetaan vastaan 70 kiintiöpakolaista. Vastaanottokeskuksen ottaa vastaan 150 turvapaikanhakijaa. Spontaaneja turvapaikanhakijoita on vuosittain noin 50. Maahanmuuttajien kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyy ongelmia. Niitä lievennetään normaalitoiminnoin ja projektein. Vaasa on esimerkiksi mukana yhdessä K5- alueen kanssa maahanmuuttajien syrjäytymistä ehkäisevässä ja työllistymistä edistävässä projektissa. Vaasalla on paljon maahanmuuttotyöhön liittyvää osaamista, jota hyödyntämällä voidaan entistä paremmin valmentaa maahanmuuttajat työllistymiskelpoisiksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2010 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Kohdassa Vaasassa hyvä elämä 2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin ensimmäiseksi strategiseksi päämääräksi elinvoimaisen Vaasan, joka on merellinen ja kansainvälinen, kaksikielinen ja monikulttuurinen osaamisen keskus. Monikulttuurisuutta edistetään seuraavin tavoittein: - kehitetään englanninkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, - järjestetään vieraita kulttuureja esitteleviä kursseja ja tilaisuuksia sekä eri kulttuurien kohtaamispaikkoja, - kehitetään maahanmuuttajien kasvatusta ja koulutusta suomen ja ruotsin kielellä osana maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamista sekä edistetään maahanmuuttajien työllistymistä. Yhteiskunnan muuttuminen monikulttuurisemmaksi on haaste kantaväestölle. Se on kotoutumista kansainvälisempään ja monikulttuurisempaan Vaasaan ja Suomeen. Suomalaisuus ei ole koskaan kehittynyt erillään muista kulttuureista. Suomalaisuus on aina saanut vaikutteita muualta ja ollut osa ihmiskunnan yhteistä kulttuuria. Apulaiskaupunginjohtaja KS Kaupunginhallitus päättää:

8 Päätös 1. Hyväksyä selvityksen maahanmuuton aiheuttamista nettokustannuksista ja toimittaa selvityksen kuntalaisaloitteen tekijöille, 2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä selvityksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA päivitetty 2.4. 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän asettaminen ja tehtävän määrittely... 3 A. Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1. Maahanmuuttopolitiikan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa

Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa Teemu Niva 19.11.2013 2 Sisältö Johdanto... 5 Maahanmuuttaja-palvelut... 6 Kustannukset kunta... 12 Kustannukset valtio... 13 Onko enemmän etuuksia kuin kantaväestöllä?...

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006

Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006 Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006 Haapajärven kaupunki Kärsämäen kunta Nivalan kaupunki Pyhäjärven kaupunki Reisjärven kunta NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Jyta kuntien maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2012

Jyta kuntien maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2012 Jyta kuntien maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2012 Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Sisältö: 1. JOHDANTO 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 3. KOTOUTTAMISLAINSÄÄDÄNTÖ JA SUOMEN

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1 1.1 Tavoitteet 3 1.2 Toteuttaminen 3 2 ALUEELLISEN KOTOUTTAMISOHJELMAN LAATIMINEN 5 3 MAAHANMUUTTAJIIN LIITTYVÄT KÄSITTEET 7

1 JOHDANTO 1 1.1 Tavoitteet 3 1.2 Toteuttaminen 3 2 ALUEELLISEN KOTOUTTAMISOHJELMAN LAATIMINEN 5 3 MAAHANMUUTTAJIIN LIITTYVÄT KÄSITTEET 7 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 1.1 Tavoitteet 3 1.2 Toteuttaminen 3 2 ALUEELLISEN KOTOUTTAMISOHJELMAN LAATIMINEN 5 3 MAAHANMUUTTAJIIN LIITTYVÄT KÄSITTEET 7 4 KOTOUTTAMISTYÖHÖN LIITTYVÄT KÄSITTEET 10 5 KOTOUTTAMINEN

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3. 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3

RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3. 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3 RAISION KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA KOTOUTTAMISOHJELMA Päivitetty 30.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotouttamisohjelman perusteen ja termien selitykset 2-3 2. Maahanmuuttajat Raisiossa 3 3. Sosiaali- ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

OHJE KOTOUTUMISEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAN LAIN (1386/2010) MUKAISTEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA KUNNILLE

OHJE KOTOUTUMISEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAN LAIN (1386/2010) MUKAISTEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA KUNNILLE OHJE 29.10.2013 TEM/2331/00.03.05.02/2013 OHJE KOTOUTUMISEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAN LAIN (1386/2010) MUKAISTEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA KUNNILLE Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 OSA 1. KOTOUTUMISLAIN (1386/2010)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio RAISION KAUPUNKI SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 Regina Ruohonen 31.3.2013 Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio Sauvo Paimio Mynämäki Lieto Nousiainen Sisällysluettelo 1. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA ULKOMAALAISTOIMISTO 2008 2/75 SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA... 4 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ JA

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9.

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9. Taivalkosken kunnan kotouttamisohjelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96 Kunnanhallitus 3.9.2012 279 Valtuusto 10.9.2012 53 2 Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet...3 1.1

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

LIIKKUVUUS TÄMÄN OSION SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ. TAUSTAPAPERI - Osio 5

LIIKKUVUUS TÄMÄN OSION SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ. TAUSTAPAPERI - Osio 5 TAUSTAPAPERI - Osio 5 LIIKKUVUUS TÄMÄN OSION SISÄLTÖ Keskeiset käsitteet: pakolainen, turvapaikanhakija, siirtolainen 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista Tilastoja Ihmiskauppa Paperittomat

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudullinen kotoutumisohjelma

Vakka-Suomen seudullinen kotoutumisohjelma 1 Vakka-Suomen seudullinen kotoutumisohjelma 2014 2 Sisällysluettelo 1. Kotoutumisohjelman valmistelu ja lähtökohdat... 1 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä... 1 1.2. Valtion kotouttamisohjelma ja kotouttamisen

Lisätiedot

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä 1(41) Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä Loppuraportti 13.6.2013 Anna Tuominen, Eija Peltonen, Olavi Köngäs Netum konsultointi Oy 2(41) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2015

Kotouttamisohjelma 2015 Kotouttamisohjelma 2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1 KOTOUTTAMISTA OHJAAVA TOIMINTA... 2 1.1 Valtion kotouttamisohjelma...2 1.2 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ohjaa kotoutumista...2 1.3 Mitä kotouttaminen

Lisätiedot