MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 118 Toimielinten pöytäkirjat 119 Saapuneet asiakirjat 120 Viranhaltijapäätökset Kuntatalouden osavuosikatsaus ajalta Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano, kuntalaki Lausunto Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavasta/jokioisten kunta 124 Työpajatoiminnan aloittaminen; yhteistyössä Jokioinen-Ypäjä Forssan seudun seutuneuvostosopimus 126 Lausuntopyyntö Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ja talousarviosta vuodelle Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 128 Tontin kauppakirja/sjöholm 129 Kartanon koulun jätevesiviemäreiden saneeraus 130 Muut/tiedoksi tuotavat asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Markku Leppälahti puheenjohtaja (Juhani Kaunela) Tapio Ahonen (1. vpj) (Sampsa Jaakkola) Eija Kara (2. vpj) (Kaija Suksi) Päivi Laine (Pirkko Lipponen) Heikki Levomäki (Juha Mäenpää) Anni Vääri (Elina Hirvonen) Juha Lundström (Jenni Mäntynen) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Alanko Jari Hepomaa Veijo Simola Vesa Ketola Pirjo-Maarit Hellman Jouko Käkönen kvalt. puheenjohtaja kvalt. I varapuheenjohtaja kvalt. II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, esittelijä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä tekninen johtaja LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Markku Leppälahti puheenjohtaja Pirjo-Maarit Hellman pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo 9-13 Arkistonhoitaja Tapani Rasila

3 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kh 118 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: a) b)

4 Kunnanhallitus SAAPUNEET ASIAKIRJAT Kh 119 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset a) Euran kunta, valtuusto , Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymissuunnitelma b) Forssan kaupunki, valtuusto , Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistyminen sekä jätehuollon palvelutehtävien siirto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle c) Forssan kaupunki, valtuusto , Kaupungin elinkeinopolitiikan aktivoiminen d) Janakkalan kunta, kunnanhallitus , 181, Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP) Kanta-Hämeessä e) Hämeen liitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 2/ f) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Joukkoliikenteen hankintojen rahoitussuunnitelma vuodeksi 2016/ g) Hausjärven kunta, kunnanhallitus , Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP) Kanta-Hämeessä h) Humppilan kunta, kunnanhallitus , Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Kanta-Hämeessä i) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ESAVI/7217/ /2015, Äitienpäiväkunniamerkit 2016/ j) Urjalan kunta, valtuusto , Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistyminen k) Köyliön kunta, valtuusto , Satakierto Oy:n fuusio l) Someron kaupunki, valtuusto , Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistyminen m) Humppilan kunta, kunnanhallitus , Seutuneuvostosopimuksen hyväksyminen n) Työ- ja elinkeinoministeriö, Sisäministeriö, Kuntaliitto, Kuntien on syytä varautua maahanmuuttajien vastaanottoon/

5 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 120 Hallintosäännön 31 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi - taloussihteerin päätökset :t ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

6 Kunnanhallitus KUNTATALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA Kh 121 Esityslistan liitteenä 34 on osavuosikatsaus Katsauksessa raportoidaan kunnanhallitukselle talousarvion toteutumisesta sekä tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanhallitus käy keskustelun kuluneen puolen vuoden taloudesta ja toiminnasta vuodelta Mainittu osavuosikatsaus vuoden 2015 ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta merkitään tietoon saatetuksi. Osavuosikatsaus ( ) saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

7 Kunnanhallitus VALTUUSTOPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO, KUN- TALAKI 23 Kh 122 Valtuusto on kokoontunut toimintavuoden kolmanteen kokoukseensa Kunnanhallitus kuulee valtuuston tekemät päätökset ja Kuntalain 23 :n mukaan panee tehdyt päätökset täytäntöön.

8 Kunnanhallitus LAUSUNTO TYRINSELÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVASTA/JOKIOISTEN KUN- TA Kh 123 Jokioisten kunta on lähettänyt lausuntopyynnön Ypäjän kunnalle Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta. Jokioisten ja Ypäjän kunnat kuuluttavat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen Jokioisten ja Ypäjän kunnissa. Kuntiin laaditaan oma osayleiskaava, mutta suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena. Kaavan tavoitteena on vähentää Suomen energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaavoitettava alue sijaitsee Jokioisten ja Ypäjän kunnan alueella n. 5 km Ypäjän keskustasta pohjois-koilliseen, n. 10 km Jokioisten keskustasta luoteeseen ja n. 5 km Humppilan keskustasta lounaaseen. Kaavaehdotuksessa tuulivoimaloiden kokonaismäärä on 8 kpl, joista Jokioisten puolelle sijoittuisi neljä voimalaa, Ypäjälle toiset neljä voimalaa. Jokioisten puolelle suunnitelluista tuulivoimaloista kahden rakennusalue rajoittuu Ypäjän kunnan rajaan. Hanketta koskeva kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä välisen ajan Jokioisten kunnanviraston teknisellä osastolla ja Ypäjän kunnantalolla sekä kuntien nettisivuilla (www.jokioinen.fi ja Osalliset voivat jättää kirjalliset lausunnot kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana, osoitteella Jokioisten kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 29 A, Jokioinen tai sähköpostitse: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Jokioisten kunnalle, ettei Ypäjän kunnalla ole huomautettavaa Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta.

9 Kunnanhallitus TYÖPAJATOIMINNAN ALOITTAMINEN; YHTEISTYÖSSÄ JOKIOINEN-YPÄJÄ Kh 124 Jokioisten kunta on valinnut työpajaohjaan tehtävään Ewa Kirjavaisen Humppilasta. Tehtävä on määräaikainen ja alkaa syys-lokakuun vaihteessa ja kestää vuoden 2017 loppuun. Toiminta on tarkoitus hoitaa niin, että tehtävä, jota Kirjavainen hoitaa, on kahden kunnan yhteinen. Molemmissa kunnissa sekä Jokioisissa että Ypäjällä toimii työpaja ja kummallakin on pajoissaan apuohjaajat. Kustannukset, joita palkkauksesta aiheutuu, on tarkoitus joko puolittaa tai muutoin sopia asiakaskäyntien suhteessa. Tarkoitus on toimia niin, että Jokioisten ja Ypäjän kunnat hakevat yhteisesti (yhteisellä hakemuksella) valtionosuutta työpajatoimintaan ja palkattavien eli työnohjaajan ja molemmilla pajoilla toimivien apuohjaajien (2 kpl, toinen apuohjaaja Jokioisten pajalla ja toinen Ypäjän pajalla) palkkaukseen. Keskustelua on asiasta käyty, viimeksi valtuuston strategiaseminaarissa Päätös asian toteuttamiseksi kuitenkin puuttuu. Jotta asia voi edetä, tarvitaan myönteinen päätös pajatoiminnan toteuttamisesta. Kunta lähtee työpaja-asiassa yhteistyöhön Jokioisten kunnan kanssa ja hyväksyy määräaikaisen ratkaisun työpajatoiminnan toteuttamisesta syys-/lokakuun vaihteesta 2015 vuoden 2017 loppuun. Kunnat (Jokioinen ja Ypäjä) hakevat yhteisellä hakemuksella valtionosuutta pajatoimintaan edellä kerrotun mukaisesti.

10 Kunnanhallitus FORSSAN SEUDUN SEUTUNEUVOSTOSOPIMUS Kh 125 Sopimuksesta ilmenee sopimuksen tarkoitus, seutuneuvoston koostumus, neuvoston tehtävät, toiminnan järjestäminen ja asioiden valmistelu. Sopimus astuu voimaan, kun seudun kaikkien kuntien (Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila) toimivaltaiset toimielimet (kunnanhallitukset) ovat sopimuksen hyväksyneet. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Kukin kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Esityslistan liitteenä (liite 35) on seutuneuvostosopimus Forssan seudun kuntia koskevana. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä (liite 35) esitetyn seutuneuvostosopimuksen.

11 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2016 Kh 126 Hämeen liiton 22 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopisteiksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnolle syyskuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan luonnoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ja talousarviosta vuodelle 2016 ja päätti pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi. Kokouksessa on nähtävänä oheismateriaalina mainittu toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Ki:n esitys: Isot muutokset julkisen sektorin aluehallinnon organisoitumisessa tulevat vaikuttamaan myös maakuntien liittojen rooliin, tehtävien muodostamiseen ja aluejakoihin. Varsinkin suuren sote-ratkaisun toteutusmalli heijastuu olennaisesti maakunnalliseen toimintaan. Tärkeätä on todeta, että maakunnalla on yhteneväinen näkemys sote-uudistuksen toteuttamiseksi Kanta-Hämeessä. Edunvalvonnasta voidaan todeta, että maakunnan edunvalvontaverkosto toimii säännöllisesti ja aktiivisesti ja maakunnan tavoitteet on tehty tunnetuksi hallitusohjelman toimintasuunnitelman ja muiden valtakunnallisten suunnitelmien ja linjausten valmistelijoille. Edelleen kokonaismaakuntakaavan valmistelutyö etenee suunnitellun aikataulun puitteissa Tärkeätä on myös se, että liitto tulee toimimaan 2017 itsenäisen Suomen 100-v juhlavuoden tapahtumien koordinaattorina. Työ vuoden 2017 tapahtumista ja niiden valmistelusta on jo käynnissä. Taloudesta todettakoon, että liiton toiminnan taloudellisen perustan muodostavat jäsenkuntien maksuosuudet liitolle. Maakuntahallituksen linjaamaa näkemystä, jossa talousarvion valmistelun lähtökohdaksi on otettu 1 %:n korotusta vuodelle 2016, on pidettävä realistisena. Lopuksi mainittakoon, että maankäytön suunnittelun (kaavoituksen)

12 Kunnanhallitus (LAUSUNTOPYYNTÖ HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2016 jatkuu) osalta saatu positiivinen asenne ja oikeaoppinen palaute liiton taholta, on merkinnyt kuntamme eriasteisten kaavojen jouhevaa etenemistä. Edellä esitetty annetaan Ypäjän kunnan lausuntona pyydettyyn toimintaja taloussuunnitelmaan ja talousarvioon 2016.

13 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN Kh 127 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään pyytänyt kuntien lausuntoa taksilupakiintiöiden vahvistamista varten. Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2016 enimmäismääräksi kuntiin Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. ELY-keskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien enimmäismäärä tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatujen tarjousten keskimäärästä. Kuntaa pyydetään myös ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös yleisesti ottaa kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta ELY-keskus pyytää huomioimaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Kunnassa on tällä hetkellä viisi taksilupaa, joista neljä on henkilöautoa ja yksi esteetön henkilöauto. Sosiaalitoimi siirrettiin vuoden 2014 alusta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, joten Ypäjän kunta voi antaa lausunnon ainoastaan opetustoimen osalta. Opetustoimen lausunnon mukaan nykyinen taksimäärä on riittävä. Lausunnon mukaan oppilaskuljetukset hoidetaan pääasiassa paikkaisilla pikkubusseilla. Taksipalvelujen saatavuudessa ei ole ollut ongelmia ja nykyinen taksilupamäärä sekä henkilöautojen että esteettömien henkilöautojen osalta on sopiva. Kunnanhallitus toteaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että Ypäjän kunnan taksilupamäärä on riittävä, samoin kuin esteettömien autojen määrä eikä ostoliikenteen laatua koskevia sopimusrikkeitä ole viimeisen vuoden aikana ilmennyt. Kunnan koulutoimessa olevien kuljetusoikeutettujen määrä on yhteensä 95 henkilöä.

14 Kunnanhallitus (LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VAR- TEN jatkuu) Kunnanhallitus liittää lausuntoonsa opetustoimen antamat tiedot, liite 36.

15 Kunnanhallitus TONTIN KAUPPAKIRJA/SJÖHOLM Kh 128 Anne Sjöholmin kanssa on laadittu kauppakirjaluonnos, jolla Ypäjän kunta myy Anne Sjöholmille Ypäjän kunnan Honkalan asemakaava-alueella, maatilojen ja hevostalouskeskusten korttelialueelta (AM 1) kortteli 64, tontti 1, sijaitsevan määräalan n m 2 Perttulan kylässä sijaitsevasta Honkala-nimisestä tilasta ( ), hevostallin ja omakotitalon rakennuspaikaksi yhteensä :n kauppahinnalla. Kauppakirjaluonnos esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen, jolla Ypäjän kunta myy Anne Sjöholmille n m 2 :n määräalan tilasta Honkala (Ypäjä, Perttula ) hevostallin ja omakotitalon rakennuspaikaksi, osoitteessa Honkalantie yhteensä :n kauppahinnalla ja kauppakirjaluonnoksessa muutoin ilmenevin ehdoin.

16 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KARTANON KOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUS TELA 26 Kartanon koulun pohjaviemäreissä on esiintynyt tukkeutumisongelmia. Viemärien tukkeutumiset ovat olleet keittiön ja kotitalousluokan välisellä viemäriosalla. Koulun viemäriverkosto kuvattiin keväällä 2015, kuvauksen perusteella todettiin valurautaviemärien saneeraustarve. Saneerauksesta pyydettiin tarjous vuoden 2016 talousarvion laadintaa varten. Viemäriverkoston tukkeumat toistuivat ja tilanne paheni niin, että viemäriputkistoon jouduttiin juoksuttamaan jatkuvasti lisävettä jotta putkisto pysyisi auki. Kesällä valurautaviemärit kuvattiin uudestaan jonka perusteella todettiin valurautaviemärien välitön saneeraustarve jotta jätevesiviemärit olisivat kunnossa elokuussa koulun alkaessa ja keittiön aloittaessa toiminnan. Viemärisaneeraus päätettiin tehdä pinnoitus menetelmällä jolloin koulun rakenteita eikä piha-alueita tarvitsen avata. Saneerauksesta pyydettiin urakkatarjoukset ja tarjousten perusteella työn suorittajaksi valittiin Sewerex Oy. Urakkatarjouksessa Kartanon koulun ns. uudenosan valurautaviemärien pinnoitustyön kokonaiskustannukset olivat , alv 0%. Töiden sovittiin valmistuvan ennen koulun alkua elokuussa Viemärisaneerauksen suunnittelijana ja valvojana on toiminut Heikki Sulonen M & H LVI- suunnittelu Ay:stä. Kh 129 Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee Kartanon koulun viemäreiden saneeraustyöstä annetun selvityksen tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet. Lisäksi tekninen lautakunta anoo kunnanhallitukselta :n ylitysoikeutta koulurakennusten kunnossapitoon varattuihin vuoden 2015 määrärahoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle :n ylitysoikeuden käyttöä koulurakennusten kunnossapitoon varattuihin määrärahoihin vuodelle 2015.

17 Kunnanhallitus MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kh 130

18 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänä olopäivänä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 100 Ypäjän liikuntahalliasia 105 30 Sopimus henkilökuljetusten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 2/2015 KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 17 Toimielinten pöytäkirjat 18 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 3/2015. KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00. Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE

Sivistyslautakunta 3/2015. KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00. Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 3/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE 16 Liite 1 Kirjaston toimintatilasto vuodelta 2014 17

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6.6.2012 KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2012. KOKOUSAIKA 5.9.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2012. KOKOUSAIKA 5.9.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2012 KOKOUSAIKA 5.9.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 26 Saapuneet asiakirjat 27 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 129 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 16.3.2015, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 131 72 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2013

KUNNANHALLITUS 16/2013 KUNNANHALLITUS 16/2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18.05 22.21, tauko klo 19.35 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 282, kohta 4H-yhdistys

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot