Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 2015 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1

2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 4 Yleistä 4 Liikkuva koulu 4 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5 Alle kouluikäisten lasten liikunta 6 Liikunnan edunvalvonta 6 AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA 6 Työhyvinvoinnin edistäminen 6 Liikuntaneuvonta 7 Koulutus 7 Tapahtumat 7 Hanketoiminta 8 SEURATOIMINTA 8 Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma 8 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 9 EKLU:n ja Valon yhteistyö 9 Seurakohtaiset kehittämisprosessit 10 Valmentajaklubi toiminnan aloittaminen 10 ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA 10 Urheilun ja opiskelun yhdistäminen 11 Valmennus ja yhteistyö paikallisten seurojen kanssa 11 Asiantuntija- ja tukipalveluverkoston kehittäminen 12 Viestintä 12 Talous 12 LIIKUNNAN EDUNVALVONTA 12 PALKITSEMISET JA MUISTAMISET 13 LIIKUNNAN JA URHEILUN ALUEELLISET PALVELUKESKUKSET (VERKOSTO) 13 UUSIA RESURSSEJA PAIKALLISTASON ONNISTUMISEKSI HANKE ELI URPO-HANKE 14 HALLINTO, HENKILÖKUNTA JA TOIMISTOPALVELUT 14 TALOUSSUUNNITELMA

3 EKLUn TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Liikunnan aluejärjestöjen tehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla omalla toimialueellaan sekä liikunta- ja osaamisverkoston kehittäminen erityisesti paikallisesti. Tätä työtä EKLU jatkaa ja kehittää yhteistyössä lukuisten kumppanien kanssa omat vahvuutensa hyödyntäen, mutta myös valtakunnalliset kehittämistoimet huomioiden. Osallistumme aktiivisesti liikunnan ja urheilun alueellisen palveluverkoston kehittämistyöhön yhdessä Valo ry:n, muiden valtakunnallisten sekä alueellisten toimijoiden kanssa seuroja unohtamatta. Sen tavoitteena on voimavarojen nykyistä parempi hyödyntäminen ja päällekkäisten toimintojen vähentäminen. Loppuvuoden aikana tulemme käynnistämään seuraavien vuosien strategian suunnittelun huomioiden alueellisen palveluverkoston mukanaan tuomat mahdollisuudet sekä tehtävät. EKLU:n varsinaisen toiminnan painopisteitä ovat OKM:n kriteerien mukaisesti lasten ja nuorten liikunta, aikuisliikunta ja seuratoiminta. EKLU vastaa myös maakunnallisen urheiluakatemian koordinoinnista, jota kunnat, koulutuskuntayhtymä ja OKM rahoittavat. Liikunnan ja urheilun edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä paikallisesti, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti tehdään aktiivisesti yhteistyössä Valo ry:n ja muiden aluejärjestöjen kanssa. Eri sektorien suunnitelmat esitellään yksityiskohtaisesti myöhemmin tässä suunnitelmassa. Oleellinen osa EKLU:n toimintaa ja myös sen rahoitusta ovat viime vuosina olleet eri sektorien kehittämishankkeet, joiden avulla olemme pystyneet tekemään uusia ja onnistuneita avauksia ja toimenpiteitä sekä paikallisesti että maakuntatasolla. Myös kansainväliset hankkeet ovat olleet onnistuneita. Osa hankkeista (Liikkuva koulu, Kunnossa kaiken Ikää ohjelma, Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma ja Vammaisurheilun aluehanke) jatkuvat edelleen, mutta vuoden 2015 aikana on tavoitteena käynnistää myös uusia hankkeita. Valmistelua jatketaan koko ajan ja suunnitelmat tarkentuvat vuoden alkupuoliskolla. Hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä mm. Etelä-Karjalan liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, maakunnan Leader-yhdistysten, EKSOTE:n, eri oppilaitosten sekä luonnollisesti myös paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintavuoden suurimpia EKLU:n järjestämiä tapahtumia ovat maakunnallinen urheilugaala 30. tammikuuta, liikuntaleirit talvella ja kesällä sekä Naisten Vuoksi liikuntatapahtuma elokuussa. Lisäksi EKLU näkyy ja kuuluu kaikissa maakunnan kunnissa lukuisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 3

4 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA YLEISTÄ Lasten ja nuorten liikunta on yksi EKLU:n painopistealueista, josta vastaa lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Toimintakaudella 2015 toiminnassa painottuvat Liikkuva koulu työ ja EKLU:n liikuntaleirit. Toiminnan sisältöön kuuluvat myös VAU:n aluehankkeen kumppanuus, alle kouluikäisten lasten liikunta ja liikunnan edunvalvonta. Liikkuva koulu EKLU jatkaa valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman alueellista toteuttamista osana valtakunnallista toimijoiden verkostoa. Tavoitteena on yhteistyössä kuntien ja koulujen sekä muiden toimijoiden kanssa lisätä peruskoululaisten liikettä niin, että mahdollisimman moni lapsi liikkuisi tunnin koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Vaikutamme päättäjiin, koulun henkilökuntaan, lapsiin ja nuoriin sekä vanhempiin. Kannustamme kuntia hakemaan hanketukea Liikkuva koulu kehittämistyöhön AVI-keskuksilta sekä pyydettäessä autamme hakijaa hankkeiden sisältöön liittyvissä kysymyksissä. Teemme yhteistyötä ja tapaamme säännöllisesti AVI-keskusten kanssa. Hanketukea saaneita tuemme maksuttoman mentoroinnin avulla, jossa tuemme koulun ja kunnan liikunnallistamistyötä. Koulupäivän liikunnallistaminen ja mentorointi ovat keskeinen osa liikunnan aluejärjestöjen ja VALO:n toteuttamaa Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa. Vuonna 2015 painopisteitä ovat oppilaiden osallisuuden lisääminen, toiminnallinen oppiminen ja opettajien sitouttaminen. EKLU kokoaa ja huoltaa alueellista Liikkuva koulu -toimijoiden verkostoa (vuonna koulua) sekä alueellista mentor-merkostoa (vuonna 2014 seitsemän mentoria). Mentorit tapaavat hankekouluja lukuvuoden aikana. Helmikuussa 2015 järjestetään opettajien opintomatka Mikkelin liikkuviin kouluihin. Liikkuva koulu työ tarjoaa mahdollisuuden urheiluseurojen ja koulujen tiiviimmälle yhteistyölle, muun muassa liikunnallisen kerhotoiminnan järjestämisessä. Etsimme uusia malleja koulun liikunnallisen kerhotoiminnan lisäämiseksi yhdessä koulujen ja seurojen kanssa ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa. Koulutamme opettajia ja oppilaita sekä kohtaamme vanhempia. Ylläpidämme yhteystietorekisterejä maakunnan koulujen rehtoreista ja liikuntavastaavista viestien heille ajankohtaisista asioista. 4

5 Tuemme myös lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa nuorten liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa edistäviä toimenpiteitä erityisesti koulutuksen ja viestinnän keinoin. Järjestämme mm. vertaisohjaajakoulutuksia, tapahtumanjärjestämiskoulutusta, tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia toimia ohjaajina EKLU:n liikuntaleireillä ja suorittaa opintosuorituksia. EKLU:n liikuntaleirit EKLU järjestää 6 15 vuotiaiden liikuntaleirit koulujen talvilomaviikolla ja ensimmäisellä kesälomaviikolla. Kesäleirillä erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua soveltavalle sporttileirille. Leirit järjestetään Imatralla. Kolmipäivästen leirien tavoite on innostaa lapsia monipuoliseen liikuntaan, tarjota positiivisia elämyksiä ja yhdessäoloa sekä tukea liikunnallista elämäntapaa. Yli 16-vuotiaat nuoret voivat toimia leireillä kimpanvetäjinä ja lajiohjaajina. Yöpyvien lasten perheet kutsutaan leirin päättäviin olympialaisiin, joita tähdittää urheilijavieras. Maakunnan urheiluseurat ovat merkittävä kumppani laadukkaan leiritoiminnan järjestämisessä. Seuroilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa ja järjestää laadukasta harjoitustoimintaa leirien yhteydessä sadoille maakunnan lapsille ja nuorille vuosittain. Leirit ovat hyvä mahdollisuus myös seurojen nuorien ohjaajien osaamisen lisäämisessä kimpanvetäjänä tai lajiohjaajana. Vuosittain leirit tarjoavat työkokemusta noin sadalle nuorelle. EKLU järjestää kimpanvetäjille jokaisen leirin alla koulutusta lasten kanssa toimimisesta ja liikunnan ohjaamisesta. Kehitämme leirejä jatkuvasti. Keräämme lapsien, ohjaajien ja avustajien palautteet joka leiriltä. Teemme oppilaitosyhteistyötä (erityisesti Saimaan ammattikorkeakoulu ja Tanhuvaaran urheiluopisto) kimpanvetäjien ja avustajien rekrytoinnissa ja kouluttamisessa sekä tarjoamme mahdollisuuden suorittaa opintoja leirien parissa. VAU:n aluehanke EKLU osallistuu kumppanina Vammaisurheiluliiton aluehankkeen toteuttamiseen yhdessä seitsemän muun liikunnan aluejärjestön kanssa. EKLU oli mukana vuonna 2013 hankkeen leirityössä, ja vuodesta 2014 lähtien osallistunut myös hankkeen verkosto- ja koulutustyöhön. Hankkeen päämäärä on VAU:n vision mukaisesti liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat 1) Lasten liikuntaleirien kehittäminen 2) Vammaisurheilun ja -liikunnan koulutussisältöjen tuominen osaksi alueiden koulutustarjontaa 5

6 3) Seutukunnallisten erityisliikuntaverkostojen kokoaminen osaksi alueen verkostoja. Hanke tukee luontevasti EKLU:n aiempaa työtä kaikille avoimen liikunnan parissa leirien, tapahtumien, koulutusten ja paikallisten verkostojen kehittämisessä. Alle kouluikäisten lasten liikunta Alle kouluikäisten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan ensi sijassa päiväkotien kautta viestinnän ja koulutusten avulla. EKLU ylläpitää maakunnan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavarekisteriä. EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa, joiden avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. Liikunnan edunvalvonta Vaikutamme kuntien päättäjiin ja kuntajohtoon liikunnan aseman puolesta. Vaikutamme lasten liikunnan asemaan eri verkostojen kautta. Vaikutamme Liikkuva koulu verkoston työssä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Maakunnallisesti ylläpidämme päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja seurojen yhteystietorekisterejä ja viestimme heille. Viestimme eri tahoja liikuntaa edistävistä rahoitusmahdollisuuksista. Pidämme lasten liikuntaa esillä maakunnan tiedotusvälineissä. Osallistumme paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti lasten liikunnan seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin sekä niiden järjestämiseen. AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Työhyvinvoinnin edistäminen Aikuisväestön terveyttä edistävä liikunta kulminoituu työyhteisöihin. Työyhteisöistä tavoitetaan merkittävä osa työikäisestä väestöstä. Hyvinvoinnin kehittämisen kannalta juuri vuotiaat ovat merkittävässä roolissa kansanterveyttämme silmällä pitäen. Eri elämän alueilla työikäiset ihmiset toimivat kodin roolimalleina tai työssä arjen eteenpäin viejinä. Elämänvarrella kerätty terveys kantaa pitkälle myös eläkeiässä. Toisin kuin lasten- ja nuorten liikunnan kehittämisessä aikuisväestön tukena ei yleensä ole instituutioita, jotka tukisivat ihmisten liikkumista samalla 6

7 tavoin kuten päiväkodit, koulut tai vaikkapa armeija elämänkaaren alkuvaiheissa. Työikäiseen väestöön ja työssä jaksamiseen ylipäätänsä täytyy panostaa. EKLUN TYHY -toimia viedään eteenpäin KKI -hankevoimin. Tavoitteena on löytää TYHY -palveluita tarvitsevia ja haluavia työyhteisöjä, joille tarjotaan valtakunnallista työpaikkaliikunnan sertifikaattityökalua, kuntotestaustoimintaa sekä lisäksi EKLU:n perustoimintaa, joita ovat koulutus- ja tapahtumapalvelut. Pääsääntöisesti työhyvinvointia edistetään yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä huomioiden työyhteisöiden TYHY-palveluiden tarve. Liikuntaneuvonta Viime vuosien aikana EKLU:n tekemä kuntotestaustoiminta on lisääntynyt voimakkaasti. Kuntotestaus muodostaa toimivan perusrungon EKLU:n liikuntaneuvontapalveluille. Kuntotestaus palautteineen sekä tasokkaan KKImateriaalin jakaminen on tärkeä osa kansanterveystyötä, jota EKLU maakunnassa tekee. Tehtävien testien yhteydessä määritetään testattavien kunnon nykytila ja annetaan ohjeita jatkoa silmällä pitäen. Tähän mennessä kuntotestaustoiminta on keskittynyt oheispalveluineen Imatralle, mutta maakunnallista mallia kehitetään yhteistyössä EKSOTE:n, KKI-ohjelman ja Lappeenrannan kaupungin liikuntaneuvontahankkeen innoittamana sekä lisäksi voimavarojen ja kiinnostuksen myötä myös muiden kuntien kanssa. Koulutus EKLU tarjoaa edelleen myös koulutuspalveluita eri toimijoille, joiden runkona toimii Valo ry:n liikuttajatutkintokokonaisuus. Liikuttajatutkinto mahdollistaa erilaisten henkilöiden liikuntatietojen päivittämisen, oman hyvinvoinnin edistämisen ja vertaisohjauspalveluiden tarjonnan esimerkiksi jäsenseuroissa. Koulutus toimii myös hyvänä lähtölaukauksena liikuntauralle haluaville nuorille. Liikuttajakoulutuksen ohella tarjoamme erilaisia erikseen räätälöityjä kokeilukursseja kysynnän ja tarpeen mukaan. Tällaisia ovat mm. kahvakuulaharjoitteluun opastaminen ja sauvakävelyn perusteet. Myös luennot terveyttä edistävästä liikunnasta ja liikunnan merkityksestä yleisesti kuuluvat EKLU:n palveluihin. Tapahtumat EKLU on aktiivisesti mukana auttamassa paikallisia tapahtumajärjestäjiä. EKLU:n omista tapahtumista Naisten Vuoksi on ylivoimaisesti suurin ja työllistävin. Sen ajankohtaa siirretään nyt kokeiluluontoisesti elokuun viimeiselle lauantaille 7

8 erilaisten päällekkäisyyksien poistamiseksi. Samalla lisätään tapahtuman markkinointiaikaa viikolla ja se toimii hyvänä starttina syksyyn. Moni tapahtuma toteutetaan toimintavuoden aikana lyhyellä varoitusajalla. Työyhteisöille suunnatut TYHY -palvelut ovat tällaisia. EKLU:n oman toiminnan lisäksi olemme mukana muiden järjestämissä tilaisuuksissa tarvittaessa. Tällaisia ovat mm. yhdistysten omat liikuntapäivät, messut ja seminaarit. Hanketoiminta Vuosi 2015 on hankkeiden osalta erilainen aikaisempiin EKLU:n toimintavuosiin verrattuna, sillä Vinkkejä Virosta hanke päättyy ja ohjelmakauden vaihtuminen viivästyttää uusien hankkeiden käynnistämistä vuoden alussa. EKLU valmistelee kuitenkin aktiivisesti uusia hankkeita, joilla kehitetään mm. luontoliikuntaolosuhteita. Lisäksi vuoden alussa yhdistyvät puolustusvoimien Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan esikunnat. Kymenlaaksossa hyväksi koettua Kunnossa Kassulle -hanketoimintaa on tavoitteena levittää myös Etelä-Karjalan alueelle. Tässä yhteydessä EKLU:lla on tärkeä rooli olla mukana tarjoamassa liikuntamahdollisuutta ja tietoa kutsuntaikäisille nuorille. SEURATOIMINTA Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma Ohjelman tavoitteena on edistää eteläkarjalaisten hyvinvointia liikunnan ennaltaehkäisevillä vaiku-tuksilla. Tavoitteena on selvittää, mitkä alueelliset toimenpiteet tukevat liikkumista. Liikunnan hy-vinvointivaikutukset ovat kiistattomia ja liikkumattomuus on suuri yhteiskunnallinen ongelma. Oh-jelman keskeisimpänä ajatuksena on ajatus liikunnasta, urheilusta ja kansalaistoiminnasta ihmisen koko elämänkulussa. Ohjelman tavoitteiden, muutos- ja toimenpidetarpeiden valmistuttua aloitamme valmistelut, joilla ohjelman tavoitteita on mahdollista saavuttaa. Liikunta- ja urheiluohjelman käytännön toteutukseen liittyy myös alueellisen palveluverkoston kehittäminen. Maakunnan väestön hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden turvaaminen. Lasten, nuorten ja aikuisväestön liikuntatottumuksiin vaikuttaminen. 8

9 Seuratoiminnan resurssien parempi kohdentaminen ja päällekkäisyyksien purkaminen. Uusien yhteistyömallien ja muotojen käytäntöön vienti. Liikuntakasvatuksen tehostaminen ja liikunnan aseman parantaminen. Ohjelma hyödyttää eri tasoilla: kunta, seura, lähipiiri ja henkilökohtainen taso, seutukunnallinen hyöty. Urheilijan ja valmentajan polkujen luominen Liikkujan polun luominen Liikkumattoman polulta liikkujan polulle mahdollistaminen Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Osaavat ja kannustavat ohjaajat ja valmentajat ovat urheiluseuratoiminnan kulmakivi. Seuroissa toimivilla ohjaajilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikunnalliseen elämäntapaan kasvattami-sessa ja toisaalta myös lahjakkaiden lasten huippu-urheilu-uralle ohjaamisessa. Liikunnan aluejär-jestöjen yhtenä tärkeänä tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan siitä, että suomalaisissa urheilu-seuroissa tarjotaan hyvää valmennusta ja ohjausta, laadukasta harjoittelua ja terveyttä edistävää urheilua ja liikuntaa. Yhteinen 1.tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) antaa niin yksittäisille valmentajille ja ohjaajille kuin seuroille ja lajiliitoillekin mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä valmentajien omaa toimintaympäristöä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu toteuttaa valmentaja- ja ohjaajakoulutusta yhdessä sovitun mallin mukaisesti. EKLU:n ja Valon yhteistyö Seurakehittäjä osallistuu vuosikellon mukaisiin yhteisiin Valon tilaisuuksiin ja käyttää erikseen so-vittavan työajan vuodessa yhdessä sovittujen asioiden toteuttamiseen. Markkinoimme uudistunutta Oman Seuran Analyysi- työkalua seuroille. Tavoitteena on että 20 eteläkarjalaista seuraa on tehnyt analyysin ja seurakehittäjä on käsitellyt tuloksia yhdessä seuratoimijoiden kanssa. EKLU järjestää seurajohdolle suunnattua koulutusta. Seurajohdon koulutus koostuu seuraavista sisällöistä: Hyvän seuran hallinto, Hyvän seuran verotus, Hyvän seuran viestintä, Ihmisten johtaminen hyvässä seurassa ja Urheilun johtaminen hyvässä seurassa. 9

10 Seurakehittäjä osallistuu seuratukeen liittyvään tiedottamiseen, seurojen sparraukseen ja koulu-tukseen. EKLU:n edustaja osallistuu Sinettiseurojen auditointiin lajiliittojen pyynnöstä. Seurakohtaiset kehittämisprosessit EKLU tukee seuratoimintaa tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia kehittää seura- ja järjestötoimintaa yhdessä seurakehittäjän kanssa. Mahdollisia palveluita ovat: räätälöidyt koulutukset strategia- ja kehittämisprosessit neuvonta ja konsultointi Valmentajaklubi -toiminnan aloittaminen Aloitamme uudelleen Etelä-Karjalan Valmentajaklubin toiminnan muutamien vuosien tauon jälkeen. Klubi on maakunnan valmentajille suunnattu yhteinen kohtaamispaikka. Klubin toiminta koostuu tilaisuuksista, joissa käsitellään valmennuksen eri osa-alueita. Tärkeä osa toimintaa on valmentajien ajatustenvaihto kokemuksista ja valmennusyhteistyön lisääminen ja liittyy tärkeänä osana myös Etelä-Karjalan urheiluakatemian toiminnan kehittämiseen. ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA Etelä-Karjalan urheiluakatemia toimintaa toteuttavat yhteistyössä Imatran ja Lappeenrannan liikunnasta vastaavat toimialat sekä opetus- ja kasvatustoimet, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, alueen seurat, valmentajat ja Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Urheiluakatemian tehtävä on mahdollistaa urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen toimivissa olosuhteissa, tukea seuroja riittävän päivittäisvalmennuksen toteuttamisessa, tarjota asiantuntijapalveluita sekä koordinoida ja rakentaa paikallisesti yhteistyöntoimintatapaa eri urheilun toimijoiden välillä. Huippu-urheilun muutostyön myötä syntyi valtakunnallinen Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 ja vuoden 2014 aikana akatemiat kirjoittavat Olympiakomitean kanssa tavoiteohjaussopimuksen, jossa määritellään akatemiatoiminnan tulevat tavoitteet. Näin ohjataan urheiluakatemioiden toimintaa 10

11 valtakunnallisesti yhteiseen suuntaan. Suomalaisen urheilun uusi toimintatapa asettaa urheilijan keskiöön. Urheilija keskiössä on ajattelu- ja toimintatapa, jossa kaikki ratkaisut ja toimenpiteet johdetaan Urheilijan polun tarpeista. Tämä tarkoittaa keskittymistä yhteistyötä vahvistaviin toimiin, joilla sekä urheilijoiden että joukkueiden kehittymisen ja menestymisen mahdollisuuksia voidaan parantaa. Paikallisesti toimintaa lähdetään kehittää näiden linjausten mukaisesti paikallisista tarpeista lähtien. Etelä-Karjalan Urheiluakatemian strategiaa kaudelle on rakennettu johtoryhmässä yhdessä sidosryhmäverkoston kanssa. Tämä hahmottaa suuntaviivoja toiminnalle seuraavasi kolmeksi vuodeksi ja vuosi 2015 osaltaan vie strategiaa eteenpäin. Paikallisesti tavoitteena on kasvattaa yhteistyöverkostoa ja lisätä urheiluakatemian tunnettuutta Etelä-Karjalan alueella viestinnän ja laadukkaan toiminnan keinoin. Etelä-Karjalassa on paljon hyviä urheilijoita, hyvää valmennusta ja asiantuntijuutta urheilun saralla. Urheiluakatemian tehtävänä on kerätä nämä tahot yhteen ja muodostaa verkostoja. Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on mukana myös valtakunnallisessa alueellisten palvelukeskusten työstössä. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheiluakatemia tukee urheilijan polkua varmistamalla urheilun, koulunkäynnin ja opiskelun joustavan yhdistämisen, niin että lahjakkaat ja motivoituneet urheilijat voivat toteuttaa urheilu-uraansa Etelä-Karjalassa. Urheilijalle tarjotaan tukea ja ohjausta urheilijana kasvamiseen kokonaisvaltaisesti. Rakennetaan toimivat yhteistyömallit urheilijan, oppilaitoksen ja valmennuksen kesken. Urheiluakatemian painopiste on toisen asteen oppilaitoksissa. Tämän lisäksi yläkouluvaihe nähdään tärkeänä urheilijan polulla ja etsitään tapoja tukea tavoitteellisuutta jo peruskouluvaiheessa. Jatkamme selvitystä myös korkeakoulujen suuntaan, miten heidän opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua akatemiatoimintaa ja toteuttaa urheilu-uraansa opiskelujen ohella. Akatemian tehtävänä on viedä yhteistyöoppilaitoksissa kaksoisura-ajattelua eteenpäin. Valmennus ja yhteistyö paikallisten seurojen kanssa Akatemiavalmennus toteutetaan yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Valmennuksesta vastaavat lähtökohtaisesti seurojen lajivalmentajat sekä mahdollisesti urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat. Tavoitteena on, että seuroilla on urapolku huippu-urheiluun tähtääville ja akatemiatoiminta on keskeinen osa urheilijoiden polkua. Akatemia kehittää akatemiaurheilijoiden valmennusta 11

12 yhteistyössä lajien ja seurojen kanssa. Akatemia pyrkii osaltaan luomaan lajien välistä yhteistyötä sekä osaamista jakavaa valmentajaverkostoa. Asiantuntija- ja tukipalveluverkoston kehittäminen Valmennuksen ohella urheilijoiden kehittymisen kannalta keskeistä on mm. vammojen ennaltaehkäisy ja hoito. Vammojen ennalta ehkäisy ja muu asiantuntijatoiminta tulee linkittää tiiviimmin osaksi päivittäisvalmennusta. Toimintavuoden aikana jatketaan asiantuntijoiden selvitystä urheilun tarpeisiin sekä toimivia yhteistyömalleja tukipalveluverkoston kanssa. Tavoitteena on, että Urheiluakatemialla on paikallisista asiantuntijoista koottu toimiva ja helposti saavutettava tuki- ja asiantuntijapalveluverkosto. Akatemian tukipalveluverkosto täydentää seurojen omia tukipalvelujärjestelyjä. Viestintä Viestinnän tavoitteena on säännöllinen, monipuolinen ja nykyaikainen viestintä niin akatemian sidosryhmäviestinnän kuin ulkoisen viestinnän osalta. Erityisesti viestinnän tavoitteena on kasvattaa urheiluakatemian tunnettavuutta Etelä- Karjalassa. Viestintää tulee kehittää yhdessä yhteistyötahojen kuten seurojen ja oppilaitosten kanssa. Toimivalla viestinnällä lisätään urheilun ja urheilijan polun kiinnostusta ja arvostusta. Valtakunnallisella tasolla Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on mukana muiden akatemioiden tavoin Olympiakomitean urheiluakatemioita koskevassa viestinnässä. Talous Urheiluakatemian talous rakentuu pääosin paikallisista resursseista. Etelä-Karjalan Urheiluakatemian kustannuksista vastaavat Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi tukea on haettu Parikkalasta, Rautjärveltä ja Savitaipaleelta. On tärkeä kehittää toimintaa alueellamme niin hyvälle tasolle, että se nähdään kasvavan resurssoinnin arvoisena. Selvitämme keinoja kokonaisresurssin kasvattamiseen, mikä mahdollistaisi merkittävämmän tuen valmennukselle ja asiantuntijapalveluiden vahvistumisen. LIIKUNNAN JA URHEILUN EDUNVALVONTA Jatkamme säännöllistä yhteydenpitoa sekä paikallisiin että valtakunnallisiin päättäjiin. 12

13 Yhteistyössä Valo ry:n kanssa toteutamme kampanjan ehdokkaille ennen eduskuntavaaleja, missä tuodaan esille liikunnan mahdollisuuksia ja hyötyjä. Vaaleissa valitut eteläkarjalaiset kansanedustajat kohdataan vaalien jälkeen, esitellään heille EKLU:n tavoitteita ja toimintaa sekä sovitaan heidän kanssa jatkotoimenpiteistä. Osallistumme aktiivisesti alueellisen palveluverkoston kehitystyöhön. Sen tavoitteena on eri tahojen lisääntyvä yhteistyö sekä päällekkäisten toimintojen vähentäminen. Haluamme säilyttää eteläkarjalaiset onnistuneet toimintatavat ja kehittää niitä edelleen paremmiksi. Kartoitamme mahdollisuuksia aloittaa hanke, jossa työttömiä nuoria työllistetään seurojen palvelukseen ja avuksi. Pidämme tiiviisti yhteyttä seuroihin ja järjestämme niille koulutusta eri teemoista. Osallistumme ja vaikutamme eri yhteyksissä, tapaamisissa ja työryhmissä liikunnan ja urheilun olosuhteiden ja arvostuksen edistämiseen. PALKITSEMISET JA MUISTAMISET Ensimmäinen maakunnallinen urheilugaala v oli onnistunut avaus ja se saa jatkoa tammikuussa Palkintoluokat ovat seuraavat: Nuoret urheilijat, seurojen puurtajat, liikuttajat (kuntakohtaisesti), urheiluseura, seurajohtaja, nuorisovalmentaja, elämänura, akatemiaurheilija ja valmentaja, liikkuva koulu ja liikuntakulttuurin edistäjä. Lisäksi gaalan yhteistyökumppanimme Eteläkarjalaiset Urheilutoimittajat ry palkitsee Vuoden urheilijan, valmentajan ja joukkueen. EKLU palkitsee aktiivitoimijoita ansiomerkeillä, joita ovat kultainen, hopeinen ja pronssinen. Jäsenseurojen kannattaa hyödyntää EKLU:n ansiomerkit, kun ne suunnittelevat huomionosoituksien myöntämisiä. LIIKUNNAN JA URHEILUN ALUEELLISET PALVELUKESKUKSET (VERKOSTO) Valo ry käynnisti v työn liikunnan ja urheilun alueellisten palvelukeskusten (verkosto) rakentamisesta. Sen tavoitteita ovat: - tukipalvelujen kehittäminen liikkujille, urheilijoille ja seuroille, 13

14 - toimijoiden osaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen, - yhteistyön vahvistaminen, sekä - päällekkäisyyksien poistaminen. Toimenpidekokonaisuuksiksi päätettiin: - johtamisjärjestelmän rakentaminen alueille, - peruspalveluiden määritteleminen, sekä - pilottien käynnistäminen. EKLU on ollut alusta asti aktiivinen Kaakkois-Suomen alueella ja osallistunut kaikkiin järjestettyihin yhteistilaisuuksiin ja myös järjestänyt seuroille tarkoitetun tilaisuuden aiheeseen liittyen. Työ jatkuu vuonna 2015, ja tavoitteena on saada johtamisjärjestelmä sekä peruspalvelut valmistelluiksi ja sovituiksi yhdessä muiden tahojen kanssa siten, että seuraavana vuonna olemme valmiit toimimaan edellä mainittujen tavoitteiden suunnassa erityisesti paikallista toimintaa tukemalla ja auttamalla. UUSIA RESURSSEJA PAIKALLISTASON ONNISTUMISEKSI HANKE (URPO) Liikunnan aluejärjestöjen yhteisesti käynnistämä Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke (URPO hanke) jatkaa toimintaansa kaikkien liikunnan aluejärjestöjen rahoittamana vuonna Nykypäätöksillä URPO -hanke jatkuu asti. Hankkeen kärkinä ovat vuonna 2015 Liikunnan aluejärjestöjen hanketoiminnan edistäminen, alueiden yhteisten asioiden edistäminen ja yhteinen varainhankinta. Vuonna 2015 yhteistyötä jatketaan Sokos-hotellien kanssa. Lisäksi Valo/OK:n kanssa pyritään jatkamaan hanketoiminnan edistämiseen liittyvää hanketta. HALLINTO, HENKILÖKUNTA JA TOIMISTOPALVELUT EKLU:n edellä esitetystä toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja. Eri sektorien toimialavastaavat osallistuvat tarvittaessa hallituksen kokouksiin tai raportoivat kirjallisesti hallitukselle työstään. 14

15 Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä aluejohtaja ja se kokoontuu tarpeen mukaan. EKLU:n varsinaisen toiminnan pyörittämisestä vastaa seitsemän työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä, urheiluakatemian koordinaattori sekä kaksi toimistosihteeriä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa kaupungin vuokratiloissa. Lajiliittojen piiri- ja aluejärjestöt huolehtivat kilpailu- ja koulutustoiminnan toteutuksesta toimialueellaan oman liittonsa ohjeiden mukaisesti. EKLU:n henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä sopimusten mukaan useiden lajien kanssa mm. sihteeripalveluissa, taloushallinnossa, viestinnässä, kilpailukalenterien kokoamisessa, ilmoittautumisten vastaanottamisessa, rekisterien ylläpidossa, mitalien ja palkintojen toimittamisessa sekä muissa käytännön asioissa. Tätä yhteistyötä tullaan tarkastelemaan ja mahdollisuuksien mukaan tiivistämään alueellista palveluverkostoa rakennettaessa. 15

16 ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry TALOUSSUUNNITELMA 2015 BUDJETTI 2015 BUDJETTI 2014 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit Os.maksut koulutus Os.maksut Naisten Vuoksi Muut os.maksut Palvelutuotot Muut tuotot KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak Työterveys Henk.kunnan koulutus POISTOT Koneet ja kalusto MUUT KULUT VUOKRAT Toimistovuokrat Salit, kentät, muut tilat Koneet ja laitteet Auto- ja muut vuokrat ULKOPUOLISET PALVELUT Ostetut koulutuspalvelut Hallintopalvelut Muut ostetut palv. (leirit, NVuoksi ym) MATKA- JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvrahat / henk.kunta Km-, majoitus, pvrahat / toim.osall Julkiset kulkuneuvot Muut matkakulut MATERIAALIKULUT Koulutus ja tiedotus Painatus ja kopiointi Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat Leiriruoka

17 URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT Kokous, edustus, huomionos Puhelin, internet Ilmoitukset Muut toim.kulut VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut Yhteistyösopimukset Muut tuotot TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Opetus- ja kultt.minist. toim.avustus Projektiavustukset Muut avustukset TUOTOT YHTEENSÄ KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS

18 Imatran Kylpylässä EKLU:n liikuntaleirit Imatralla ja Naisten Vuoksi Imatralla

19 19

20 20

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 0 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 3 Liikkuva koulu 3 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5 Alle kouluikäisten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 EKLU:n TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 0 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA 3 Tavoitteet 3 Seurojen toimintaedellytysten

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2017 0 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA 3 1. Seurojen toimintaedellytysten kehittäminen 3 2. Seuratoimijoiden

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Keplin vuosikokous Toholampi 26.11.2015 Tietoa Keplistä Perustettu 10.11.2997 Jäseniä 129 Toimisto Kokkolassa Henkilöstö 5-7 hlöä vuosittain Toiminta-alueella 21 kuntaa,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä KESKEISET PALVELUT KOULUILLE Mentorointi Koulutukset Kampanjat (VALO ry) Opintomatka Mikkelin liikkuviin

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n STRATEGIA 2020

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n STRATEGIA 2020 Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n STRATEGIA 2020 1. Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat: 1) seuroille

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT 2013-2014 LIIKKUVAKOULU Nuorten maajoukkueet - Tytöt - Pojat Aikuisten maajoukkueet - Naisten maajoukkue - Miesten maajoukkue Urh.akatemiat - Rovaniemi - Oulu - Sotkamo URHEILIJA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta

Lisätiedot

Liikkuva koulu rehtoritapaaminen 9.6.2015

Liikkuva koulu rehtoritapaaminen 9.6.2015 Liikkuva koulu rehtoritapaaminen 9.6.2015 OHJELMA Aamupäivän aikana mahdollisuus InBody kehonkoostunmusmittaukseen. EKLU on toteuttanut testejä myös koulujen koko henkilökunnalle. klo 9.15 klo 9.45 klo

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa Simo Tarvonen 01.09.16 HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikkuva koulu kunta/hankekoordinaattorien verkostotapaaminen

Etelä-Karjalan liikkuva koulu kunta/hankekoordinaattorien verkostotapaaminen Ennakkotehtävät olivat - pohdit omia odotuksiasi/tavoitteittasi koordinaattoriverkoston toiminnalle - tutustut oman kuntasi/hankkeesi koulujen nykytilan arviointi yhteenvetoon - pohdi kuntasi/koulujesi

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat

Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2011 Esitys vuosikokoukselle 18.11 2010 Toimintasuunnitelma 2011 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut, hallinto

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET 2017-2018 Lasten- ja nuorten koulutuksista vastaa nuoriso-ja koulutuspäällikkö. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti tilauskoulutuksina.

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Miten olen jalkauttanut lapsuusvaiheen asiantuntijatyötä ja sen sisältöjä omaan toimintaani? Kirjaa toteutettuja / meneillään olevia asioita

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas,

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, johtaja, Likes-tutkimuskeskus Tutkittua tietoa liikkuvista

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Lapin osalta Valon käynnistämää liikunnan aluejärjestöjen palvelu- ja osaamiskeskus kehitysyhteistyötä on valmisteltu mm Maarit Toivolan Lapin Ammattikorkeakoulun yamk

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Ohjelma 13:00 Tilaisuuden avaus 13:10 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kohti Liikkuvaa koulua. Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen

Kohti Liikkuvaa koulua. Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen Kohti Liikkuvaa koulua Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen Mihin Liikkuva koulu on menossa? Tahtoisitko kertoa minulle, mitä tietä minun pitää kulkea?

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittelyt ja alkulämmittelyt o Katsaus ajankohtaisiin asioihin o Vuoden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Rahoituksen tukikeinot miten mukaan?

Rahoituksen tukikeinot miten mukaan? Liikkuva koulu kiertue 2012 Rahoituksen tukikeinot miten mukaan? Ilpo Piri Uudenmaan ELY-keskus 13.12.2012 Valtio käyttää liikunnan edistämiseen veikkausvoittovaroja - Kaudelle 2012-2013 määrärahaa lasten

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 31.10.2016

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on yksi valtionapukelpoisista valtakunnallisista urheiluakatemioista.

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on yksi valtionapukelpoisista valtakunnallisista urheiluakatemioista. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian johtosääntö 1. Nimi ja yhteistyöverkosto Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n (myöh. Kepli), Kokkolan kaupungin, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän

Lisätiedot

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Elämässä matka on tärkeämpi kuin maali 1 KULTTUURI JA TAIDE KAUPUNKI JA LIIKE-ELÄMÄ MAJOITUS JA RAVINTOLA- PALVELUT MATKAILU Tiilaakso Liikunta ja

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot