Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 2015 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1

2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 4 Yleistä 4 Liikkuva koulu 4 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5 Alle kouluikäisten lasten liikunta 6 Liikunnan edunvalvonta 6 AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA 6 Työhyvinvoinnin edistäminen 6 Liikuntaneuvonta 7 Koulutus 7 Tapahtumat 7 Hanketoiminta 8 SEURATOIMINTA 8 Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma 8 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 9 EKLU:n ja Valon yhteistyö 9 Seurakohtaiset kehittämisprosessit 10 Valmentajaklubi toiminnan aloittaminen 10 ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA 10 Urheilun ja opiskelun yhdistäminen 11 Valmennus ja yhteistyö paikallisten seurojen kanssa 11 Asiantuntija- ja tukipalveluverkoston kehittäminen 12 Viestintä 12 Talous 12 LIIKUNNAN EDUNVALVONTA 12 PALKITSEMISET JA MUISTAMISET 13 LIIKUNNAN JA URHEILUN ALUEELLISET PALVELUKESKUKSET (VERKOSTO) 13 UUSIA RESURSSEJA PAIKALLISTASON ONNISTUMISEKSI HANKE ELI URPO-HANKE 14 HALLINTO, HENKILÖKUNTA JA TOIMISTOPALVELUT 14 TALOUSSUUNNITELMA

3 EKLUn TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Liikunnan aluejärjestöjen tehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla omalla toimialueellaan sekä liikunta- ja osaamisverkoston kehittäminen erityisesti paikallisesti. Tätä työtä EKLU jatkaa ja kehittää yhteistyössä lukuisten kumppanien kanssa omat vahvuutensa hyödyntäen, mutta myös valtakunnalliset kehittämistoimet huomioiden. Osallistumme aktiivisesti liikunnan ja urheilun alueellisen palveluverkoston kehittämistyöhön yhdessä Valo ry:n, muiden valtakunnallisten sekä alueellisten toimijoiden kanssa seuroja unohtamatta. Sen tavoitteena on voimavarojen nykyistä parempi hyödyntäminen ja päällekkäisten toimintojen vähentäminen. Loppuvuoden aikana tulemme käynnistämään seuraavien vuosien strategian suunnittelun huomioiden alueellisen palveluverkoston mukanaan tuomat mahdollisuudet sekä tehtävät. EKLU:n varsinaisen toiminnan painopisteitä ovat OKM:n kriteerien mukaisesti lasten ja nuorten liikunta, aikuisliikunta ja seuratoiminta. EKLU vastaa myös maakunnallisen urheiluakatemian koordinoinnista, jota kunnat, koulutuskuntayhtymä ja OKM rahoittavat. Liikunnan ja urheilun edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä paikallisesti, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti tehdään aktiivisesti yhteistyössä Valo ry:n ja muiden aluejärjestöjen kanssa. Eri sektorien suunnitelmat esitellään yksityiskohtaisesti myöhemmin tässä suunnitelmassa. Oleellinen osa EKLU:n toimintaa ja myös sen rahoitusta ovat viime vuosina olleet eri sektorien kehittämishankkeet, joiden avulla olemme pystyneet tekemään uusia ja onnistuneita avauksia ja toimenpiteitä sekä paikallisesti että maakuntatasolla. Myös kansainväliset hankkeet ovat olleet onnistuneita. Osa hankkeista (Liikkuva koulu, Kunnossa kaiken Ikää ohjelma, Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma ja Vammaisurheilun aluehanke) jatkuvat edelleen, mutta vuoden 2015 aikana on tavoitteena käynnistää myös uusia hankkeita. Valmistelua jatketaan koko ajan ja suunnitelmat tarkentuvat vuoden alkupuoliskolla. Hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä mm. Etelä-Karjalan liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, maakunnan Leader-yhdistysten, EKSOTE:n, eri oppilaitosten sekä luonnollisesti myös paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintavuoden suurimpia EKLU:n järjestämiä tapahtumia ovat maakunnallinen urheilugaala 30. tammikuuta, liikuntaleirit talvella ja kesällä sekä Naisten Vuoksi liikuntatapahtuma elokuussa. Lisäksi EKLU näkyy ja kuuluu kaikissa maakunnan kunnissa lukuisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 3

4 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA YLEISTÄ Lasten ja nuorten liikunta on yksi EKLU:n painopistealueista, josta vastaa lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Toimintakaudella 2015 toiminnassa painottuvat Liikkuva koulu työ ja EKLU:n liikuntaleirit. Toiminnan sisältöön kuuluvat myös VAU:n aluehankkeen kumppanuus, alle kouluikäisten lasten liikunta ja liikunnan edunvalvonta. Liikkuva koulu EKLU jatkaa valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman alueellista toteuttamista osana valtakunnallista toimijoiden verkostoa. Tavoitteena on yhteistyössä kuntien ja koulujen sekä muiden toimijoiden kanssa lisätä peruskoululaisten liikettä niin, että mahdollisimman moni lapsi liikkuisi tunnin koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Vaikutamme päättäjiin, koulun henkilökuntaan, lapsiin ja nuoriin sekä vanhempiin. Kannustamme kuntia hakemaan hanketukea Liikkuva koulu kehittämistyöhön AVI-keskuksilta sekä pyydettäessä autamme hakijaa hankkeiden sisältöön liittyvissä kysymyksissä. Teemme yhteistyötä ja tapaamme säännöllisesti AVI-keskusten kanssa. Hanketukea saaneita tuemme maksuttoman mentoroinnin avulla, jossa tuemme koulun ja kunnan liikunnallistamistyötä. Koulupäivän liikunnallistaminen ja mentorointi ovat keskeinen osa liikunnan aluejärjestöjen ja VALO:n toteuttamaa Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa. Vuonna 2015 painopisteitä ovat oppilaiden osallisuuden lisääminen, toiminnallinen oppiminen ja opettajien sitouttaminen. EKLU kokoaa ja huoltaa alueellista Liikkuva koulu -toimijoiden verkostoa (vuonna koulua) sekä alueellista mentor-merkostoa (vuonna 2014 seitsemän mentoria). Mentorit tapaavat hankekouluja lukuvuoden aikana. Helmikuussa 2015 järjestetään opettajien opintomatka Mikkelin liikkuviin kouluihin. Liikkuva koulu työ tarjoaa mahdollisuuden urheiluseurojen ja koulujen tiiviimmälle yhteistyölle, muun muassa liikunnallisen kerhotoiminnan järjestämisessä. Etsimme uusia malleja koulun liikunnallisen kerhotoiminnan lisäämiseksi yhdessä koulujen ja seurojen kanssa ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa. Koulutamme opettajia ja oppilaita sekä kohtaamme vanhempia. Ylläpidämme yhteystietorekisterejä maakunnan koulujen rehtoreista ja liikuntavastaavista viestien heille ajankohtaisista asioista. 4

5 Tuemme myös lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa nuorten liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa edistäviä toimenpiteitä erityisesti koulutuksen ja viestinnän keinoin. Järjestämme mm. vertaisohjaajakoulutuksia, tapahtumanjärjestämiskoulutusta, tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia toimia ohjaajina EKLU:n liikuntaleireillä ja suorittaa opintosuorituksia. EKLU:n liikuntaleirit EKLU järjestää 6 15 vuotiaiden liikuntaleirit koulujen talvilomaviikolla ja ensimmäisellä kesälomaviikolla. Kesäleirillä erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua soveltavalle sporttileirille. Leirit järjestetään Imatralla. Kolmipäivästen leirien tavoite on innostaa lapsia monipuoliseen liikuntaan, tarjota positiivisia elämyksiä ja yhdessäoloa sekä tukea liikunnallista elämäntapaa. Yli 16-vuotiaat nuoret voivat toimia leireillä kimpanvetäjinä ja lajiohjaajina. Yöpyvien lasten perheet kutsutaan leirin päättäviin olympialaisiin, joita tähdittää urheilijavieras. Maakunnan urheiluseurat ovat merkittävä kumppani laadukkaan leiritoiminnan järjestämisessä. Seuroilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa ja järjestää laadukasta harjoitustoimintaa leirien yhteydessä sadoille maakunnan lapsille ja nuorille vuosittain. Leirit ovat hyvä mahdollisuus myös seurojen nuorien ohjaajien osaamisen lisäämisessä kimpanvetäjänä tai lajiohjaajana. Vuosittain leirit tarjoavat työkokemusta noin sadalle nuorelle. EKLU järjestää kimpanvetäjille jokaisen leirin alla koulutusta lasten kanssa toimimisesta ja liikunnan ohjaamisesta. Kehitämme leirejä jatkuvasti. Keräämme lapsien, ohjaajien ja avustajien palautteet joka leiriltä. Teemme oppilaitosyhteistyötä (erityisesti Saimaan ammattikorkeakoulu ja Tanhuvaaran urheiluopisto) kimpanvetäjien ja avustajien rekrytoinnissa ja kouluttamisessa sekä tarjoamme mahdollisuuden suorittaa opintoja leirien parissa. VAU:n aluehanke EKLU osallistuu kumppanina Vammaisurheiluliiton aluehankkeen toteuttamiseen yhdessä seitsemän muun liikunnan aluejärjestön kanssa. EKLU oli mukana vuonna 2013 hankkeen leirityössä, ja vuodesta 2014 lähtien osallistunut myös hankkeen verkosto- ja koulutustyöhön. Hankkeen päämäärä on VAU:n vision mukaisesti liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat 1) Lasten liikuntaleirien kehittäminen 2) Vammaisurheilun ja -liikunnan koulutussisältöjen tuominen osaksi alueiden koulutustarjontaa 5

6 3) Seutukunnallisten erityisliikuntaverkostojen kokoaminen osaksi alueen verkostoja. Hanke tukee luontevasti EKLU:n aiempaa työtä kaikille avoimen liikunnan parissa leirien, tapahtumien, koulutusten ja paikallisten verkostojen kehittämisessä. Alle kouluikäisten lasten liikunta Alle kouluikäisten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan ensi sijassa päiväkotien kautta viestinnän ja koulutusten avulla. EKLU ylläpitää maakunnan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavarekisteriä. EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa, joiden avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. Liikunnan edunvalvonta Vaikutamme kuntien päättäjiin ja kuntajohtoon liikunnan aseman puolesta. Vaikutamme lasten liikunnan asemaan eri verkostojen kautta. Vaikutamme Liikkuva koulu verkoston työssä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Maakunnallisesti ylläpidämme päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja seurojen yhteystietorekisterejä ja viestimme heille. Viestimme eri tahoja liikuntaa edistävistä rahoitusmahdollisuuksista. Pidämme lasten liikuntaa esillä maakunnan tiedotusvälineissä. Osallistumme paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti lasten liikunnan seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin sekä niiden järjestämiseen. AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Työhyvinvoinnin edistäminen Aikuisväestön terveyttä edistävä liikunta kulminoituu työyhteisöihin. Työyhteisöistä tavoitetaan merkittävä osa työikäisestä väestöstä. Hyvinvoinnin kehittämisen kannalta juuri vuotiaat ovat merkittävässä roolissa kansanterveyttämme silmällä pitäen. Eri elämän alueilla työikäiset ihmiset toimivat kodin roolimalleina tai työssä arjen eteenpäin viejinä. Elämänvarrella kerätty terveys kantaa pitkälle myös eläkeiässä. Toisin kuin lasten- ja nuorten liikunnan kehittämisessä aikuisväestön tukena ei yleensä ole instituutioita, jotka tukisivat ihmisten liikkumista samalla 6

7 tavoin kuten päiväkodit, koulut tai vaikkapa armeija elämänkaaren alkuvaiheissa. Työikäiseen väestöön ja työssä jaksamiseen ylipäätänsä täytyy panostaa. EKLUN TYHY -toimia viedään eteenpäin KKI -hankevoimin. Tavoitteena on löytää TYHY -palveluita tarvitsevia ja haluavia työyhteisöjä, joille tarjotaan valtakunnallista työpaikkaliikunnan sertifikaattityökalua, kuntotestaustoimintaa sekä lisäksi EKLU:n perustoimintaa, joita ovat koulutus- ja tapahtumapalvelut. Pääsääntöisesti työhyvinvointia edistetään yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä huomioiden työyhteisöiden TYHY-palveluiden tarve. Liikuntaneuvonta Viime vuosien aikana EKLU:n tekemä kuntotestaustoiminta on lisääntynyt voimakkaasti. Kuntotestaus muodostaa toimivan perusrungon EKLU:n liikuntaneuvontapalveluille. Kuntotestaus palautteineen sekä tasokkaan KKImateriaalin jakaminen on tärkeä osa kansanterveystyötä, jota EKLU maakunnassa tekee. Tehtävien testien yhteydessä määritetään testattavien kunnon nykytila ja annetaan ohjeita jatkoa silmällä pitäen. Tähän mennessä kuntotestaustoiminta on keskittynyt oheispalveluineen Imatralle, mutta maakunnallista mallia kehitetään yhteistyössä EKSOTE:n, KKI-ohjelman ja Lappeenrannan kaupungin liikuntaneuvontahankkeen innoittamana sekä lisäksi voimavarojen ja kiinnostuksen myötä myös muiden kuntien kanssa. Koulutus EKLU tarjoaa edelleen myös koulutuspalveluita eri toimijoille, joiden runkona toimii Valo ry:n liikuttajatutkintokokonaisuus. Liikuttajatutkinto mahdollistaa erilaisten henkilöiden liikuntatietojen päivittämisen, oman hyvinvoinnin edistämisen ja vertaisohjauspalveluiden tarjonnan esimerkiksi jäsenseuroissa. Koulutus toimii myös hyvänä lähtölaukauksena liikuntauralle haluaville nuorille. Liikuttajakoulutuksen ohella tarjoamme erilaisia erikseen räätälöityjä kokeilukursseja kysynnän ja tarpeen mukaan. Tällaisia ovat mm. kahvakuulaharjoitteluun opastaminen ja sauvakävelyn perusteet. Myös luennot terveyttä edistävästä liikunnasta ja liikunnan merkityksestä yleisesti kuuluvat EKLU:n palveluihin. Tapahtumat EKLU on aktiivisesti mukana auttamassa paikallisia tapahtumajärjestäjiä. EKLU:n omista tapahtumista Naisten Vuoksi on ylivoimaisesti suurin ja työllistävin. Sen ajankohtaa siirretään nyt kokeiluluontoisesti elokuun viimeiselle lauantaille 7

8 erilaisten päällekkäisyyksien poistamiseksi. Samalla lisätään tapahtuman markkinointiaikaa viikolla ja se toimii hyvänä starttina syksyyn. Moni tapahtuma toteutetaan toimintavuoden aikana lyhyellä varoitusajalla. Työyhteisöille suunnatut TYHY -palvelut ovat tällaisia. EKLU:n oman toiminnan lisäksi olemme mukana muiden järjestämissä tilaisuuksissa tarvittaessa. Tällaisia ovat mm. yhdistysten omat liikuntapäivät, messut ja seminaarit. Hanketoiminta Vuosi 2015 on hankkeiden osalta erilainen aikaisempiin EKLU:n toimintavuosiin verrattuna, sillä Vinkkejä Virosta hanke päättyy ja ohjelmakauden vaihtuminen viivästyttää uusien hankkeiden käynnistämistä vuoden alussa. EKLU valmistelee kuitenkin aktiivisesti uusia hankkeita, joilla kehitetään mm. luontoliikuntaolosuhteita. Lisäksi vuoden alussa yhdistyvät puolustusvoimien Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan esikunnat. Kymenlaaksossa hyväksi koettua Kunnossa Kassulle -hanketoimintaa on tavoitteena levittää myös Etelä-Karjalan alueelle. Tässä yhteydessä EKLU:lla on tärkeä rooli olla mukana tarjoamassa liikuntamahdollisuutta ja tietoa kutsuntaikäisille nuorille. SEURATOIMINTA Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma Ohjelman tavoitteena on edistää eteläkarjalaisten hyvinvointia liikunnan ennaltaehkäisevillä vaiku-tuksilla. Tavoitteena on selvittää, mitkä alueelliset toimenpiteet tukevat liikkumista. Liikunnan hy-vinvointivaikutukset ovat kiistattomia ja liikkumattomuus on suuri yhteiskunnallinen ongelma. Oh-jelman keskeisimpänä ajatuksena on ajatus liikunnasta, urheilusta ja kansalaistoiminnasta ihmisen koko elämänkulussa. Ohjelman tavoitteiden, muutos- ja toimenpidetarpeiden valmistuttua aloitamme valmistelut, joilla ohjelman tavoitteita on mahdollista saavuttaa. Liikunta- ja urheiluohjelman käytännön toteutukseen liittyy myös alueellisen palveluverkoston kehittäminen. Maakunnan väestön hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden turvaaminen. Lasten, nuorten ja aikuisväestön liikuntatottumuksiin vaikuttaminen. 8

9 Seuratoiminnan resurssien parempi kohdentaminen ja päällekkäisyyksien purkaminen. Uusien yhteistyömallien ja muotojen käytäntöön vienti. Liikuntakasvatuksen tehostaminen ja liikunnan aseman parantaminen. Ohjelma hyödyttää eri tasoilla: kunta, seura, lähipiiri ja henkilökohtainen taso, seutukunnallinen hyöty. Urheilijan ja valmentajan polkujen luominen Liikkujan polun luominen Liikkumattoman polulta liikkujan polulle mahdollistaminen Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Osaavat ja kannustavat ohjaajat ja valmentajat ovat urheiluseuratoiminnan kulmakivi. Seuroissa toimivilla ohjaajilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikunnalliseen elämäntapaan kasvattami-sessa ja toisaalta myös lahjakkaiden lasten huippu-urheilu-uralle ohjaamisessa. Liikunnan aluejär-jestöjen yhtenä tärkeänä tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan siitä, että suomalaisissa urheilu-seuroissa tarjotaan hyvää valmennusta ja ohjausta, laadukasta harjoittelua ja terveyttä edistävää urheilua ja liikuntaa. Yhteinen 1.tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) antaa niin yksittäisille valmentajille ja ohjaajille kuin seuroille ja lajiliitoillekin mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä valmentajien omaa toimintaympäristöä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu toteuttaa valmentaja- ja ohjaajakoulutusta yhdessä sovitun mallin mukaisesti. EKLU:n ja Valon yhteistyö Seurakehittäjä osallistuu vuosikellon mukaisiin yhteisiin Valon tilaisuuksiin ja käyttää erikseen so-vittavan työajan vuodessa yhdessä sovittujen asioiden toteuttamiseen. Markkinoimme uudistunutta Oman Seuran Analyysi- työkalua seuroille. Tavoitteena on että 20 eteläkarjalaista seuraa on tehnyt analyysin ja seurakehittäjä on käsitellyt tuloksia yhdessä seuratoimijoiden kanssa. EKLU järjestää seurajohdolle suunnattua koulutusta. Seurajohdon koulutus koostuu seuraavista sisällöistä: Hyvän seuran hallinto, Hyvän seuran verotus, Hyvän seuran viestintä, Ihmisten johtaminen hyvässä seurassa ja Urheilun johtaminen hyvässä seurassa. 9

10 Seurakehittäjä osallistuu seuratukeen liittyvään tiedottamiseen, seurojen sparraukseen ja koulu-tukseen. EKLU:n edustaja osallistuu Sinettiseurojen auditointiin lajiliittojen pyynnöstä. Seurakohtaiset kehittämisprosessit EKLU tukee seuratoimintaa tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia kehittää seura- ja järjestötoimintaa yhdessä seurakehittäjän kanssa. Mahdollisia palveluita ovat: räätälöidyt koulutukset strategia- ja kehittämisprosessit neuvonta ja konsultointi Valmentajaklubi -toiminnan aloittaminen Aloitamme uudelleen Etelä-Karjalan Valmentajaklubin toiminnan muutamien vuosien tauon jälkeen. Klubi on maakunnan valmentajille suunnattu yhteinen kohtaamispaikka. Klubin toiminta koostuu tilaisuuksista, joissa käsitellään valmennuksen eri osa-alueita. Tärkeä osa toimintaa on valmentajien ajatustenvaihto kokemuksista ja valmennusyhteistyön lisääminen ja liittyy tärkeänä osana myös Etelä-Karjalan urheiluakatemian toiminnan kehittämiseen. ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA Etelä-Karjalan urheiluakatemia toimintaa toteuttavat yhteistyössä Imatran ja Lappeenrannan liikunnasta vastaavat toimialat sekä opetus- ja kasvatustoimet, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, alueen seurat, valmentajat ja Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Urheiluakatemian tehtävä on mahdollistaa urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen toimivissa olosuhteissa, tukea seuroja riittävän päivittäisvalmennuksen toteuttamisessa, tarjota asiantuntijapalveluita sekä koordinoida ja rakentaa paikallisesti yhteistyöntoimintatapaa eri urheilun toimijoiden välillä. Huippu-urheilun muutostyön myötä syntyi valtakunnallinen Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 ja vuoden 2014 aikana akatemiat kirjoittavat Olympiakomitean kanssa tavoiteohjaussopimuksen, jossa määritellään akatemiatoiminnan tulevat tavoitteet. Näin ohjataan urheiluakatemioiden toimintaa 10

11 valtakunnallisesti yhteiseen suuntaan. Suomalaisen urheilun uusi toimintatapa asettaa urheilijan keskiöön. Urheilija keskiössä on ajattelu- ja toimintatapa, jossa kaikki ratkaisut ja toimenpiteet johdetaan Urheilijan polun tarpeista. Tämä tarkoittaa keskittymistä yhteistyötä vahvistaviin toimiin, joilla sekä urheilijoiden että joukkueiden kehittymisen ja menestymisen mahdollisuuksia voidaan parantaa. Paikallisesti toimintaa lähdetään kehittää näiden linjausten mukaisesti paikallisista tarpeista lähtien. Etelä-Karjalan Urheiluakatemian strategiaa kaudelle on rakennettu johtoryhmässä yhdessä sidosryhmäverkoston kanssa. Tämä hahmottaa suuntaviivoja toiminnalle seuraavasi kolmeksi vuodeksi ja vuosi 2015 osaltaan vie strategiaa eteenpäin. Paikallisesti tavoitteena on kasvattaa yhteistyöverkostoa ja lisätä urheiluakatemian tunnettuutta Etelä-Karjalan alueella viestinnän ja laadukkaan toiminnan keinoin. Etelä-Karjalassa on paljon hyviä urheilijoita, hyvää valmennusta ja asiantuntijuutta urheilun saralla. Urheiluakatemian tehtävänä on kerätä nämä tahot yhteen ja muodostaa verkostoja. Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on mukana myös valtakunnallisessa alueellisten palvelukeskusten työstössä. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheiluakatemia tukee urheilijan polkua varmistamalla urheilun, koulunkäynnin ja opiskelun joustavan yhdistämisen, niin että lahjakkaat ja motivoituneet urheilijat voivat toteuttaa urheilu-uraansa Etelä-Karjalassa. Urheilijalle tarjotaan tukea ja ohjausta urheilijana kasvamiseen kokonaisvaltaisesti. Rakennetaan toimivat yhteistyömallit urheilijan, oppilaitoksen ja valmennuksen kesken. Urheiluakatemian painopiste on toisen asteen oppilaitoksissa. Tämän lisäksi yläkouluvaihe nähdään tärkeänä urheilijan polulla ja etsitään tapoja tukea tavoitteellisuutta jo peruskouluvaiheessa. Jatkamme selvitystä myös korkeakoulujen suuntaan, miten heidän opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua akatemiatoimintaa ja toteuttaa urheilu-uraansa opiskelujen ohella. Akatemian tehtävänä on viedä yhteistyöoppilaitoksissa kaksoisura-ajattelua eteenpäin. Valmennus ja yhteistyö paikallisten seurojen kanssa Akatemiavalmennus toteutetaan yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Valmennuksesta vastaavat lähtökohtaisesti seurojen lajivalmentajat sekä mahdollisesti urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat. Tavoitteena on, että seuroilla on urapolku huippu-urheiluun tähtääville ja akatemiatoiminta on keskeinen osa urheilijoiden polkua. Akatemia kehittää akatemiaurheilijoiden valmennusta 11

12 yhteistyössä lajien ja seurojen kanssa. Akatemia pyrkii osaltaan luomaan lajien välistä yhteistyötä sekä osaamista jakavaa valmentajaverkostoa. Asiantuntija- ja tukipalveluverkoston kehittäminen Valmennuksen ohella urheilijoiden kehittymisen kannalta keskeistä on mm. vammojen ennaltaehkäisy ja hoito. Vammojen ennalta ehkäisy ja muu asiantuntijatoiminta tulee linkittää tiiviimmin osaksi päivittäisvalmennusta. Toimintavuoden aikana jatketaan asiantuntijoiden selvitystä urheilun tarpeisiin sekä toimivia yhteistyömalleja tukipalveluverkoston kanssa. Tavoitteena on, että Urheiluakatemialla on paikallisista asiantuntijoista koottu toimiva ja helposti saavutettava tuki- ja asiantuntijapalveluverkosto. Akatemian tukipalveluverkosto täydentää seurojen omia tukipalvelujärjestelyjä. Viestintä Viestinnän tavoitteena on säännöllinen, monipuolinen ja nykyaikainen viestintä niin akatemian sidosryhmäviestinnän kuin ulkoisen viestinnän osalta. Erityisesti viestinnän tavoitteena on kasvattaa urheiluakatemian tunnettavuutta Etelä- Karjalassa. Viestintää tulee kehittää yhdessä yhteistyötahojen kuten seurojen ja oppilaitosten kanssa. Toimivalla viestinnällä lisätään urheilun ja urheilijan polun kiinnostusta ja arvostusta. Valtakunnallisella tasolla Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on mukana muiden akatemioiden tavoin Olympiakomitean urheiluakatemioita koskevassa viestinnässä. Talous Urheiluakatemian talous rakentuu pääosin paikallisista resursseista. Etelä-Karjalan Urheiluakatemian kustannuksista vastaavat Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi tukea on haettu Parikkalasta, Rautjärveltä ja Savitaipaleelta. On tärkeä kehittää toimintaa alueellamme niin hyvälle tasolle, että se nähdään kasvavan resurssoinnin arvoisena. Selvitämme keinoja kokonaisresurssin kasvattamiseen, mikä mahdollistaisi merkittävämmän tuen valmennukselle ja asiantuntijapalveluiden vahvistumisen. LIIKUNNAN JA URHEILUN EDUNVALVONTA Jatkamme säännöllistä yhteydenpitoa sekä paikallisiin että valtakunnallisiin päättäjiin. 12

13 Yhteistyössä Valo ry:n kanssa toteutamme kampanjan ehdokkaille ennen eduskuntavaaleja, missä tuodaan esille liikunnan mahdollisuuksia ja hyötyjä. Vaaleissa valitut eteläkarjalaiset kansanedustajat kohdataan vaalien jälkeen, esitellään heille EKLU:n tavoitteita ja toimintaa sekä sovitaan heidän kanssa jatkotoimenpiteistä. Osallistumme aktiivisesti alueellisen palveluverkoston kehitystyöhön. Sen tavoitteena on eri tahojen lisääntyvä yhteistyö sekä päällekkäisten toimintojen vähentäminen. Haluamme säilyttää eteläkarjalaiset onnistuneet toimintatavat ja kehittää niitä edelleen paremmiksi. Kartoitamme mahdollisuuksia aloittaa hanke, jossa työttömiä nuoria työllistetään seurojen palvelukseen ja avuksi. Pidämme tiiviisti yhteyttä seuroihin ja järjestämme niille koulutusta eri teemoista. Osallistumme ja vaikutamme eri yhteyksissä, tapaamisissa ja työryhmissä liikunnan ja urheilun olosuhteiden ja arvostuksen edistämiseen. PALKITSEMISET JA MUISTAMISET Ensimmäinen maakunnallinen urheilugaala v oli onnistunut avaus ja se saa jatkoa tammikuussa Palkintoluokat ovat seuraavat: Nuoret urheilijat, seurojen puurtajat, liikuttajat (kuntakohtaisesti), urheiluseura, seurajohtaja, nuorisovalmentaja, elämänura, akatemiaurheilija ja valmentaja, liikkuva koulu ja liikuntakulttuurin edistäjä. Lisäksi gaalan yhteistyökumppanimme Eteläkarjalaiset Urheilutoimittajat ry palkitsee Vuoden urheilijan, valmentajan ja joukkueen. EKLU palkitsee aktiivitoimijoita ansiomerkeillä, joita ovat kultainen, hopeinen ja pronssinen. Jäsenseurojen kannattaa hyödyntää EKLU:n ansiomerkit, kun ne suunnittelevat huomionosoituksien myöntämisiä. LIIKUNNAN JA URHEILUN ALUEELLISET PALVELUKESKUKSET (VERKOSTO) Valo ry käynnisti v työn liikunnan ja urheilun alueellisten palvelukeskusten (verkosto) rakentamisesta. Sen tavoitteita ovat: - tukipalvelujen kehittäminen liikkujille, urheilijoille ja seuroille, 13

14 - toimijoiden osaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen, - yhteistyön vahvistaminen, sekä - päällekkäisyyksien poistaminen. Toimenpidekokonaisuuksiksi päätettiin: - johtamisjärjestelmän rakentaminen alueille, - peruspalveluiden määritteleminen, sekä - pilottien käynnistäminen. EKLU on ollut alusta asti aktiivinen Kaakkois-Suomen alueella ja osallistunut kaikkiin järjestettyihin yhteistilaisuuksiin ja myös järjestänyt seuroille tarkoitetun tilaisuuden aiheeseen liittyen. Työ jatkuu vuonna 2015, ja tavoitteena on saada johtamisjärjestelmä sekä peruspalvelut valmistelluiksi ja sovituiksi yhdessä muiden tahojen kanssa siten, että seuraavana vuonna olemme valmiit toimimaan edellä mainittujen tavoitteiden suunnassa erityisesti paikallista toimintaa tukemalla ja auttamalla. UUSIA RESURSSEJA PAIKALLISTASON ONNISTUMISEKSI HANKE (URPO) Liikunnan aluejärjestöjen yhteisesti käynnistämä Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke (URPO hanke) jatkaa toimintaansa kaikkien liikunnan aluejärjestöjen rahoittamana vuonna Nykypäätöksillä URPO -hanke jatkuu asti. Hankkeen kärkinä ovat vuonna 2015 Liikunnan aluejärjestöjen hanketoiminnan edistäminen, alueiden yhteisten asioiden edistäminen ja yhteinen varainhankinta. Vuonna 2015 yhteistyötä jatketaan Sokos-hotellien kanssa. Lisäksi Valo/OK:n kanssa pyritään jatkamaan hanketoiminnan edistämiseen liittyvää hanketta. HALLINTO, HENKILÖKUNTA JA TOIMISTOPALVELUT EKLU:n edellä esitetystä toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja. Eri sektorien toimialavastaavat osallistuvat tarvittaessa hallituksen kokouksiin tai raportoivat kirjallisesti hallitukselle työstään. 14

15 Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä aluejohtaja ja se kokoontuu tarpeen mukaan. EKLU:n varsinaisen toiminnan pyörittämisestä vastaa seitsemän työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä, urheiluakatemian koordinaattori sekä kaksi toimistosihteeriä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa kaupungin vuokratiloissa. Lajiliittojen piiri- ja aluejärjestöt huolehtivat kilpailu- ja koulutustoiminnan toteutuksesta toimialueellaan oman liittonsa ohjeiden mukaisesti. EKLU:n henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä sopimusten mukaan useiden lajien kanssa mm. sihteeripalveluissa, taloushallinnossa, viestinnässä, kilpailukalenterien kokoamisessa, ilmoittautumisten vastaanottamisessa, rekisterien ylläpidossa, mitalien ja palkintojen toimittamisessa sekä muissa käytännön asioissa. Tätä yhteistyötä tullaan tarkastelemaan ja mahdollisuuksien mukaan tiivistämään alueellista palveluverkostoa rakennettaessa. 15

16 ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry TALOUSSUUNNITELMA 2015 BUDJETTI 2015 BUDJETTI 2014 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit Os.maksut koulutus Os.maksut Naisten Vuoksi Muut os.maksut Palvelutuotot Muut tuotot KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak Työterveys Henk.kunnan koulutus POISTOT Koneet ja kalusto MUUT KULUT VUOKRAT Toimistovuokrat Salit, kentät, muut tilat Koneet ja laitteet Auto- ja muut vuokrat ULKOPUOLISET PALVELUT Ostetut koulutuspalvelut Hallintopalvelut Muut ostetut palv. (leirit, NVuoksi ym) MATKA- JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvrahat / henk.kunta Km-, majoitus, pvrahat / toim.osall Julkiset kulkuneuvot Muut matkakulut MATERIAALIKULUT Koulutus ja tiedotus Painatus ja kopiointi Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat Leiriruoka

17 URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT Kokous, edustus, huomionos Puhelin, internet Ilmoitukset Muut toim.kulut VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut Yhteistyösopimukset Muut tuotot TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Opetus- ja kultt.minist. toim.avustus Projektiavustukset Muut avustukset TUOTOT YHTEENSÄ KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS

18 Imatran Kylpylässä EKLU:n liikuntaleirit Imatralla ja Naisten Vuoksi Imatralla

19 19

20 20