Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus 4 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) 1-taso 4 Kouluyhteistyö 4 Liikuntavastaavaverkosto 5 Koulutukset 5 Vanhempainillat 5 Koulu-seurayhteistyö 5 Seurayhteistyö 5 Koulutus 6 Pienten lasten liikunta 6 Nuori Suomi -koulutukset 6 Liikuntavastaavaverkosto 6 Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat 6 Liikuntaleirit 6 Oppilaitosyhteistyö 7 Erityisliikunta 7 Terveyttä edistävä liikunta 8 Seuratoiminta 10 Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen maakunnallinen kehittäminen 10 Yhteistyön lisääminen seura-, lajiliitto- ja kuntatasoilla 10 Paikallistason yhteistyö seurojen ja kuntien kesken 11 Yhteistyö lajiliittojen kanssa 11 Seurapalvelut 11 Seurojen toimihenkilökoulutus 11 Sinettiseura 13 Seurakohtainen kehittämistyö 14 Päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen 14 Seurajohtajaklubi 14 Valtakunnalliset toimenpiteet 14 Seuratoiminnan paikallistuki 14 Huippu-urheilun tukeminen 15 Seuravalmentajayhteistyö 15 Valmentajakoulutus 15 Yhteistyö Suomen Valmentajien kanssa 15 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia ja peruskoulun Urheilijakoulutus 15 Stipendit 16 Toimistopalvelut 16 Viestintä 16 Palkitsemiset 17 Urheiluväen matkat 17 Talous 18 Taloussuunnitelma

3 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 YLEISTÄ EKLU toimii v syyskokouksen vahvistaman uuden strategian pohjalta. Arvojamme ovat eettisyys, avoimuus ja moniarvoisuus. Toimintamme päämäärä (visio) on, että EKLU on tunnettu, vastuullinen ja asiantunteva, jäsenistönsä toimintaa tukeva maakunnallinen liikunnan ja urheilun vaikuttaja. Tehtävämme on jäsenistön ja maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä liikunta- ja osaamisverkoston jatkuva kehittäminen. Vuosi 2011 on yhteistyön teemavuosi, joka näkyy ja jota korostamme kaikessa toiminnassamme. Se tarkoittaa mm: - eri toimialojen välisen yhteistyön lisäämistä ja syventämistä omassa toiminnassa, - uusien hankkeiden toteuttamista ja entisten jatkamista, - aktiivista kannustamista ja apua seurojen yhteistyöhön, - EKLU:n strategian avaamista seuroille ja yhteistyökumppaneille, - VOK-koulutusjärjestelmän kehittämistä maakunnassa yhdessä lajiliittojen ja niiden alueorganisaatioiden kanssa, - koulujen ja paikallisten toimijoiden yhteistyön edistämistä, - edunvalvontatyötä kuntien päättäjien suuntaan sekä - uusien toimintatapojen suunnittelua ja rakentamista. Alueellisella ja paikallisella tasolla kumppaneitamme ovat seurojen lisäksi kuntien eri toimialat, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, Etelä-Karjalan liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Urheilun Tuki ry, eri oppilaitokset, yritykset sekä tiedotusvälineet. Valtakunnallisia kumppaneitamme ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Nuori Suomi ry, Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry, KKI-ohjelma sekä Suomen Valmentajat ry. Teemme tiivistä yhteistyötä myös muiden SLU-alueiden kanssa yhteisen erityisasiantuntijan myötä. 2

4 EKLU:n TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET v. 2011: 1. Lasten ja nuorten liikunta Liikuntaleirit, koulutukset, kouluyhteistyö 2. Terveyttä edistävä liikunta Entiset ja uudet hankkeet, KKI-ohjelman maakunnallinen toteutus, seurojen toiminnan tukeminen 3. Seuratoiminta Seurayhteistyön lisääminen, VOK-koulutusjärjestelmän kehittäminen. 4. Seurojen toimintaolosuhteiden parantaminen HALLINTO JA TOIMISTO Toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä kuudesta kahdeksaan kertaa vuodessa. Kokouksissa esittelijänä toimii aluejohtaja ja niihin osallistuvat tarvittaessa myös EKLU:n toimialavastaavat. Varsinaisen käytännön työn toteutuksesta vastaavat EKLU:ssa kuusi vakinaista työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä sekä kaksi toimistosihteeriä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa (uimahalli/urheilutalo) kaupungin vuokratiloissa. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA YLEISTÄ Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen on yksi EKLU:n painopistealueista. Toimintakaudella 2011 toiminnassa painottuvat alakoulujen liikunnallistaminen, valmentaja- ja ohjaajakoulutus sekä EKLU:n liikuntaleirit. Toiminnan sisältöön kuuluvat myös pienten lasten liikunta, seurayhteistyö, 3

5 oppilaitosyhteistyö ja erityisliikunnan aseman kehittäminen. Toimintavuoden teemana on yhteistyö, mikä näkyy muun muassa toimiston sisäisen yhteistyön syventämisenä ja kaikilla valituilla lasten liikunnan painotusalueilla. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN KOULUTUS Koulutustoiminnan tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan määrää ja parantaa liikunnan parissa toimivien henkilöiden valmiuksia toteuttaa laadukasta liikuntakasvatusta ja valmennusta. Koulutuksia tarjotaan varhaiskasvattajille, alakoulun opettajille sekä kerhotoiminnan ohjaajille, urheiluseurojen ohjaajille ja valmentajille sekä nuorille. EKLU:n avoin koulutuskalenteri kootaan kahdesti vuosittain kevät- ja syyskaudelle. Lisäksi järjestetään tilauskoulutuksia. Kouluttajien osaamisesta ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa laadukkaita koulutuksia. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) 1-taso EKLU kehittää toimintavuoden 2011 aikana 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutustaan. VOK-työssä lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä toimii yhteistyössä EKLU:n seurakehittäjän ja kouluttajaverkoston sekä salibandy- ja jääkiekkoliiton kanssa (ks. lisää s. 10). KOULUYHTEISTYÖ Kouluyhteistyön tarkoituksena on viedä monipuolisen liikunnan sanomaa opettajille ja lisätä liikuntaa koulupäivän aikana. EKLU järjestää Nuori Suomi - koulutuksia ja on pyydettäessä mukana suunnittelemassa ja järjestämässä koulujen liikunnallisia tapahtumia. Vuoden 2011 aikana käynnistetään alakouluihin suunnattu kehittämistyö koulupäivän liikunnallistamiseksi. Yhteistyössä koulun henkilökunnan ja oppilaiden sekä kunnan ja paikallisten seurojen kanssa vaikutetaan lasten liikkumisen mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lisätä lasten arkiliikunnan määrää. Toimenpiteet kohdistuvat laajasti koko kouluyhteisöön ja tähtäävät koulun toimintakulttuurin muutokseen. Kehittämistyön pariin valitaan vuonna toimintaan sitoutuvaa alakoulua. Työtä koordinoi EKLU:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. 4

6 Liikuntavastaavaverkosto Alakoulujen liikuntavastaavarekisteriä täydennetään. Toimintavuoden lopussa jokaisen maakunnan alakoulun liikuntavastaavan yhteystiedot on kerätty EKLU:n rekisteriin. Liikuntavastaava toimii linkkinä EKLU:n ja koulun välillä sekä ajaa liikunnan asemaa eteenpäin omassa koulussaan. Koulutukset Opettajakoulutusten tavoitteena on innostaa opettajia toteuttamaan liikuntaa laadukkaasti ja mahdollistaa päivittäinen liikunta koululaisille. Kouluille ja kunnille markkinoidaan Nuoren Suomen koulutuskokonaisuuksia. Nuorille suunnattujen Järkkää tapahtuma-, Välkkäri-koulutusten tavoitteena on innostaa nuoria paitsi liikkumaan myös liikuttamaan muita. 5 9-luokkalaisille suunnatun Välkkäri-koulutuksen avulla nuoria innostetaan lisäämään oman koulunsa välituntiliikuntaa vuotiaiden Järkkää Tapahtuma -koulutus antaa ideoita ja työkaluja oman liikuntatapahtuman järjestämiseen. Vanhempainillat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen avulla pyritään vaikuttamaan lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. KOULU-SEURAYHTEISTYÖ EKLU edistää eri toimenpitein koulujen ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä. EKLU:lla on yhteistyössä välittäjän rooli. Seurat voivat tarjota osaamistaan koulujen käyttöön muun muassa koulun liikuntakerhojen ohjaamisessa tai liikunnallisten teemapäivien toteuttamisessa. Yhteistyössä Imatran kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa EKLU järjestää syksyllä 2011 Imatran yläkoululaisille harrastemessutapahtuma, jonka valmistelut alkoivat vuonna Harrastemessuilla seurat voivat esitellä toimintaansa ja yläkoululaiset löytää itselleen liikunnallisen harrastuksen. SEURAYHTEISTYÖ Seurayhteistyötä jatketaan monella eri saralla. Sen avulla tuetaan seurojen laadukasta työtä lasten ja nuorten parissa. EKLU:n jäsenseurat ovat merkittävä liikuntaleirien yhteistyökumppani. Leirien laadukkaasta 5

7 lajiohjauksesta vastaavat pääosin EKLU:n jäsenseurojen ohjaajat ja valmentajat. Seuroilla on mahdollisuus ansaita koulutusseteleitä osallistumalla leirin markkinointiin. Koulutus I-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutukset on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. EKLU:n 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus uudistuu vuoden 2011 aikana. Koulutuksissa annetaan perustietoa lasten ja nuorten ohjaamisesta, kasvattamisesta ja valmentamisesta sekä valmentajan oman osaamisen kehittämisestä. Koulutusten avulla tähdätään laadukkaampaan lasten ja nuorten liikunnan toteutukseen. PIENTEN LASTEN LIIKUNTA Pienten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan monin eri keinoin. Nuori Suomi -koulutukset Koulutusten avulla motivoidaan pienten lasten liikuttajia toteuttamaan monipuolista liikuntakasvatusta. Koulutukset antavat tietoutta ja käytännön vinkkejä lasten päivittäisen liikunnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Liikuntavastaavaverkosto Liikuntavastaavat toimivat yhteyshenkilönä EKLU:n ja oman toimipaikkansa henkilökunnan välillä. Verkostoa päivitetään jatkuvasti. Jatkuvan viestinnän lisäksi kevät- ja syyskirjeet välittävät liikuntavastaaville pienten lasten liikunnan ajankohtaisia asioita. Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. LIIKUNTALEIRIT EKLU järjestää talvella ja kesällä liikuntaleirin maakunnan lapsille ja nuorille. Leiri koostuu sportti-, päivä- ja lajileireistä. Liikuntaleirien tavoitteena on 6

8 tutustuttaa lapset ja nuoret eri liikuntamuotoihin, innostaa päivittäiseen liikuntaan ja yhdessä tekemiseen. Sporttileirin kohderyhmä ovat vuotiaat ja 6 8 -vuotiaiden on mahdollisuus osallistua päiväleirille. Lajileirit tarjoavat tehostettua toimintaa yhden lajin parissa vuotiaille. Yli 15- vuotiaat nuoret voivat toimia leireillä kimpanvetäjinä. Vuonna 2011 leiritoiminnassa kehitetään erityisesti kimpanvetäjien osaamista. Kaikki kimpanvetäjät velvoitetaan osallistumaan ohjaajakoulutukseen leirin alla. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n kesäleirille Vuonna 2010 alkanut yhteistyö VAU:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu ja leireistä kehitetään kaikille lapsille avoimia. Saimaan amk:n fysioterapiaopiskelijoiden opinnäytetöiden avulla kimpanvetäjien sekä lajiohjaajien valmiuksia huomioida erityistä tukea tarvitsevat lapset parannetaan, leirien toimintaympäristön esteettömyyttä kehitetään ja leirien saavutettavuutta parannetaan. Erityistä tukea tarvitseville lapsille tarjotaan mahdollisuus avustajaan leirillä. Avustajiksi rekrytoidaan tehtävään soveltuvia opiskelijoita (fysioterapia, toimintaterapia, koulunkäyntiavustaja). Ennen leiriä avustajat koulutetaan tehtäväänsä VAU:n koulutuksissa ja he tutustuvat lapsiin, joita leirillä avustavat. Leirin aikana heidän tukenaan toimii avustajatutor. OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitosyhteistyötä tehdään muun muassa liikuntaleireihin liittyen (ks. liikuntaleirit). Ammattiin opiskeleville on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjaksoja EKLU:n liikuntaleireillä avustaja- tai kimpanvetäjätehtävissä. Kimpanvetäjiä leireille rekrytoidaan myös maakunnan lukioista. Pyydettäessä EKLU osallistuu oppilaitosten liikuntaa edistäviin teemapäiviin. Maakunnan 2. asteen oppilaitoksista kerätyn liikuntavastaavarekisterin avulla oppilaitoksiin viestitään muun muassa nuorille suunnatuista koulutuksista sekä Your Move nuorten liikuntakampanjasta. ERITYISLIIKUNTA Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n liikuntaleireille kesästä 2011 alkaen (ks. liikuntaleirit). Erityisliikunnan kehittäminen jatkuu kasvattajille markkinoitavien koulutusten avulla. EKLU järjestää Liikkujaksi-koulutuksen ja Erityistä tukea tarvitseva 7

9 lapsi liikunnassa -koulutuksen, jotka antavat kasvattajille lisää eväitä toimia erityistukea tarvitsevien lasten kanssa. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA EKLU:n järjestämä terveyttä edistävä liikunta etenee edellisvuoden tapaan hyvässä myötätuulessa. Erilaisten hankkeiden sävyttämällä toimialalla tartutaan uusiin haasteisiin uuden vuoden kynnyksellä. Maakunnallisen terveyspiirin asettamat haasteet koskettavat merkittävästi myös EKLU:n terveyttä edistävää liikuntatyötä ja sen positiivista kehitystä tulevina vuosina. EKLU on osallistunut aktiivisella panoksella EKSOTE:n hyvinvointistrategian valmistelutyöhön ja saanut siihen liikunnan ja sen merkityksen sisällytetyksi. EKLU:n saavuttamaa vahvaa asemaa maakunnallisena terveyden edistäjänä hyödynnetään tulevan toimintavuoden aikana. Hyväksi koettuja ja testattuja toimintamalleja on tarkoitus laajentaa koko Etelä-Karjalaa käsittäviksi. Alueellista edunvalvontatoimintaa tehostetaan olemalla mukana erilaisissa hyvinvointityötä edistävissä työryhmissä. Käytännön toimenpiteenä EKLU järjestää vähintään yhden kaikkiin kuntiin ulottuvan kiertueen, jonka tavoitteena on saada aikuisväestö liikkeelle ja siten edistää heidän hyvinvointia. Lisäksi EKLU kerää hyvinvointitietoutta maakunnan asukkaista jatkotoimenpiteitä varten. Teemme yhteistyön teemavuonna voimakkaasti organisaatiomme sisäistä yhteistyötä sekä lasten ja nuorten liikunnan että seurakehittäjän kanssa. Tavoitteena on saattaa yhteen elinkaaren molemmat päät erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla. Suunnitelma sisältää jalkautumisen seuroihin kannustamaan niitä yhä vahvemmin mukaan terveyttä edistävään liikuntatyöhön ja löytämään sitä kautta paikallistasolle uusia toimintamuotoja sekä toimijoita. Valtakunnallisella tasolla jatkamme tiivistä yhteistyötä Suomen Kuntoliikuntaliiton, Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman ja muiden SLU-alueiden kanssa. Valtakunnalliset esimerkit ja onnistumiset antavat uskoa ja voimaa myös maakunnalliseen terveyden edistämistyöhön. Maakunnan pohjoisosan kunnissa jatkuva, runsaasti uusia liikuntaryhmiä ja liikkujia saanut Hyvinvointia liikunnasta ja ympäristöstä -hanke päättyy kesäkuun lopussa. Koko Etelä-Karjalan alueen käsittävä Kylät liikkeelle -hanke käynnistetään heti vuoden alusta. Lisäksi toimialalla valmistellaan jo uusia tulevia hankkeita 8

10 ja yhteistyömalleja, joilla saataisiin mahdollisimman tehokkaasti ihmiset kiinnostumaan omasta terveydestään. EKLU teki vuonna 2010 yhteistyön Pietarin urheilukomitean kanssa kouluttamalla terveysliikunnan toimijoita suomalaista terveyttä edistävän liikunnan metodein. Suunnitelmissa on toteuttaa kansainvälisiä hankkeita myös jatkossa. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n kanssa on käynnistetty valmistelut v aloitettavan monivuotisen retkeilyhankkeen toteuttamisesta, minkä toimesta alustavia kontakteja on otettu Baltiaan sekä Keski-Eurooppaan. Entisten sekä myös uusien kontaktien tavoitteena on edistää Etelä-Karjalan liikuntapalveluita ja liikunnan infrastruktuuria, saada maakuntaan liikkujia ja turisteja liikuntatapahtumiin sekä retkeilyreiteille ja oppia muualla koettuja hyviä käytäntöjä. Toteutettavan toiminnan ja siitä saatavan näkyvyyden sekä julkisuuden kautta näillä tapahtumilla tulee olemaan myönteinen vaikutus myös paikallistasolle liittyen esimerkiksi retkeilyreittien tunnettavuuteen ja niiden käyttöön sekä kehittämiseen. KKI-ohjelmaan liittyen EKLU järjestää SuomiMies -rekkakiertueen Lappeenrannassa sekä valmistelee v toteutettavaa Itä-Suomen kattavaa alueellista KKI-katselmusta, joka järjestetään Etelä-Karjalassa. Tavoitteet: Liikunnan edunvalvontatyössä vaikuttaminen Uusien innovaatioiden luominen ja käyttöönotto Terveystiedon keruu maakunnan alueen käytännön tarpeisiin Uusien toimijoiden mukaan kannustaminen terveyttä edistävään liikuntatoimintaan Uusien kontaktien luominen Toimenpiteet: EKLU synnyttää uusia liikuntaryhmiä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Tarjoaa kuntotestauspalveluja mm. maakunnallisen kiertueen muodossa Tuotteistaa palveluita työyhteisöliikuntaa ja maakuntaa palveleviksi mm. Eteran kanssa tehtävällä yhteistyöllä Mallintaa tuotteita urheiluseurojen näköisiksi kokonaisuuksiksi Kouluttaa seuroille uusia ohjaajia Kehitystoimenpiteet: Naisten Vuoksi tapahtuman uudistaminen ja aikaistaminen heinäkuulle Perheliikuntapalveluiden kehittäminen. 9

11 SEURATOIMINTA Seurakehittämisen lähtökohtana on edelleen jäsenseurojen ja niiden tekemän työn tukeminen. Eri toimenpiteillä kannustamme ja innostamme seuraväkeä tekemässään arvokkaassa työssään. Tavoitteena on suunnitelmallisuuden lisääminen ja laadun parantaminen kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla. Toimintavuoden painopisteitä ovat yhteistyön lisääminen ja kehittäminen seura-, lajiliitto- ja kuntatasoilla sekä yleisen I-tason valmentajakoulutuksen maakunnallinen kehittäminen. Tämän lisäksi tarjoamme monipuolisia seurapalveluja, jatkamme valtakunnallisesti yhteisesti sovittuja toimenpiteitä sekä huippu-urheilun tukemista. VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSEN MAAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN Kaikille lajeille yhteinen I-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet on valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen suunnittelijoiden työkalu koulutuksen kehittämiseen. Se tarjoaa mallin yhteisestä rakenteesta ja oppimiskäsityksestä, määrittelee lajeille yhteiset osaamistavoitteet ja oppisisällöt ja antaa esimerkkejä oppimistehtävistä ja arviointitavoista. EKLU rakentaa laajan yhteistyöverkoston kanssa maakunnallisen mallin toimia. Ensi vuoden toimenpiteitä ovat sisällön rakentaminen, kouluttaja- ja mentorverkoston luominen, oppimisympäristöjen kehittäminen, kansallisten ja kansainvälisten kontaktien luominen ja koulutuksen markkinointi. Tavoitteena on tarjota laadukasta, innostavaa ja paikallisesti toteutettua valmentaja- ja ohjaajakoulutusta. Teemme tiivistä yhteistyötä jääkiekon ja salibandyn lajiliittojen kanssa. Ensimmäiset varsinaiset koulutukset toteutetaan syksyllä YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN SEURA-, LAJILIITTO- JA KUNTATASOILLA EKLU on aktiivisesti mukana eri yhteistyömuotojen kehittämisessä seuratoiminnan eri osa-alueilla. Järjestämme seuroille paikallisia tilaisuuksia, joissa selvitämme tarpeet ja mahdollisuudet paikallisen yhteistyön toteuttamiseen yli lajirajojen. Lisäksi järjestämme lajikohtaisia tilaisuuksia, joissa valmistellaan maakunnallisen yhteistyön tekemistä lajiryhmän sisällä. Maakunnallisen yhteistyö toteuttamisessa lajiliittojen tuki on merkittävä. 10

12 Paikallistason yhteistyö seurojen ja kuntien kesken Seuroihin kohdistettujen vaatimusten kasvaessa on tärkeää, että seurat kykenisivät toimimaan mahdollisimman hyvässä yhteistyössä paikkakunnan muiden seurojen ja liikuntaa hallinnoivan toimialan ja muiden kunnan toimialojen kanssa. Paikkakuntakohtaisesti seuroilla on mahdollisuus löytää eri tapoja tehdä hyvää yhteistyötä keskenään ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tässä seurakehittäjän tulee toimia koordinoivana tahona. Tavoitteena on kehittää hyviä ja kestäviä tapoja toteuttaa paikallistason yhteistyötä ja lisätä eritasoisten ja uusille harrastajaryhmille (esim. erityisryhmät ja maahanmuuttajat) soveltuvan toiminnan määrää. Yhteistyö lajiliittojen kanssa EKLU on aloittanut kamppailu- ja voimailulajien lajiliittojen kanssa maakunnallisen yhteistyön. Yhteistyömuotoja kehitetään vuonna 2011 voimakkaasti. Mukana olevat lajit ovat judo, nyrkkeily ja paini. Yhteistyömuotoja ovat valmennusosaamisen jakaminen, yhteiset koulutukset, lajiesittelyt kouluissa sekä seurojen organisaatioihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä jääkiekko- ja salibandyliittojen kanssa VOK:n I-tason koulutuksen suhteen. SEURAPALVELUT Yhteistyö seurojen kanssa koostuu seuraavista osa-alueista: toimihenkilökoulutus, päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen, Sinettiseurayhteistyö, seurakohtaiset kehittämisprosessit, paikallistason yhteistyö seurojen ja liikunnasta vastaavien toimialojen kanssa, päätoimisten tukeminen ja seurajohtajaklubin toiminta. Seurojen toimihenkilökoulutus Koulutus on keskeisenä teemana seurakehittämisen toimialalla. Koulutusta suunnataan tehostetusti uusille ja vanhoille seurojen eri rooleissa toimiville henkilöille. Sisältö koostuu puheenjohtaja- ja sihteerikursseista, taloushallinnon koulutuksesta sekä muusta yleisestä järjestötoiminnan perusteisiin liittyvästä koulutuksesta. Tavoitteena on parantaa jo seurassa toimivien osaamista omilla vastuualueillaan ja saada mukaan koulutuksen kautta uusia toimijoita sekä lisätä suunnitelmallisuutta seuratoiminnassa. Hyvä 11

13 Seura -koulutuspuun sisältö on merkittävä osa koulutusta. Sisältö koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Nappaa mukaan -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi urheiluseuran ohjaaja- ja toimitsijahankintaan liittyviä kysymyksiä. Kurssilla annetaan malleja seura-aktiivien, toimihenkilöiden, ohjaajien ja talkoolaisten rekrytointiin. Kurssi on tarkoitettu kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Kurssin sisältö: Miksi vetäjäksi ryhdytään, mitä tehtäviä seurassa löytyy, vetäjätehtävien markkinointi, seuran vetäjähankintasuunnitelman tekeminen, kannustaminen ja palkitseminen. Päätä Oikein -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi seuratoiminnan perusedellytykset, vastuut ja velvollisuudet. Kurssi on tarkoitettu kaikille seura- ja yhdistystoimintaa osallistuville, seuran hallituksissa, jaostoissa ja työryhmissä oleville tai mukaan tuleville henkilöille. Kurssin sisältö: yhdistyslaki, yhdistystoiminta, hallituksen tehtävät, jäsenten vastuut ja velvollisuudet, jäsenyys seurassa. Rahaa Seura Kassaan -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi, millä eri tavoilla seura voi tehdä varainhankintaa, ideoidaan uusia keinoja sekä neuvotaan, miten seuran taloutta kannattaa hoitaa. Kurssi on tarkoitettu kaikille seuratoimintaan osallistuville. Kurssin sisältö: Seuran yleishyödyllinen varainhankinta: käsiohjelmien ym. ilmoitusten hankinta, kioskitulot, SLU:n arpajaiset, urheiluasujen mainokset, seuran kannatustuotteet sekä seuran taloushallinnon perusteet. Johda innostavasti -kurssi (3 h) Kurssilla käsitellään seuratoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten johtamista. Koulutus on tarkoitettu kaikille seuratoimijoille. Kurssin sisältö: Mitä johtaminen on, erilaisia tilanteita ja erilaisia johdettavia, pohdintaa omasta johtajuudesta ja vuorovaikutuksen merkityksestä, luottamuksen rakentaminen, johtajuuden neljä tasoa, minä innostavana johtajana. Hyvää Seuraa -seminaari (7 h) Hyvää Seuraa -seminaari antaa seuratoimijoille mahdollisuuden kohtaamiseen, vertaistukeen ja kokemusten vaihtoon sekä 12

14 antaa tiedollista koulutusta ryhmänjohtamiseen, viestintään sekä turvallisuuteen seurassa. Seminaaripäivän tavoitteena on antaa potkua arkeen ja saada osallistujat löytämään välineitä omaan jaksamiseen. Seminaari on tarkoitettu kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Seminaarin sisältö: Hyvän Seuran johtaminen ja ryhmänjohtajataitojen kehittäminen, ryhmien työskentelyn ideat ja viestit toisille, oman jaksamisen avaimet. Lisäksi klinikoilla aiheina viestintä urheiluseurassa, turvallisuus seuratoiminnassa ja Aikuiset liikkeelle. Klinikkakurssit: Viestintä urheiluseurassa -kurssi antaa kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea kuuluu urheiluseuran viestintään. Lisäksi opetellaan viestinnän suunnittelua ja mediaviestintää. Turvallisuus seuratoiminnassa: Turvalliseen seuratoimintaan tarvitaan oikeaa asennetta, tietoa ja taitoa. Kurssilla kehitetään näitä kaikkia. Aikuiset liikkeelle -kurssilla perehdytään siihen, mitä seuran tulisi huomioida, kun se aloittaa aikuisryhmien järjestämisen. Kursseja voi tilata myös 3 tunnin itsenäisinä kokonaisuuksina. Seuran tulevaisuusilta Seuran tulevaisuusilta voi olla seura-. laji- tai kuntakohtainen. Tulevaisuusillassa käydään läpi yhdessä seurakehittäjän kanssa seuran nykytilannetta ja pohditaan yhdessä jatkosuunnitelmia. Sinettiseura Sinettiseuratunnustus myönnetään laadukasta nuorisotoimintaa tekevälle seuralle. Ennen kuin tunnustus myönnetään, seuran on suoriuduttava seuraan liittyvästä kehittämistyöstä. Sinettiseuratoiminnan laatukäsikirja on loistava työkalu sellaisenaan seuratoiminnan monipuoliseksi kehittämiseksi. Tavoitteena on saada seuralle Sinettiseuratunnustus. Teemme yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa auditointeja sinettitunnusta hakevien tai sinettitunnuksen jo omistavien seurojen parissa. Auditointien aikana arvioidaan seuran sinettiseurakuntoisuus. 13

15 Seurakohtainen kehittämistyö EKLU tarjoaa mahdollisuuden seurakohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin jäsenseuroilleen. Yhteistyöseurojen määrä riippuu toteutettavan yhteistyön muodoista ja laajuudesta. Kehittämistoimenpiteet muotoutuvat seura-analyysin pohjalta ja seuran eri sidosryhmien kanssa tehtävien suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on auttaa seuroja niiden toiminnan vakauttamisessa, kehittämisessä ja Reilun Pelin periaatteiden vahvistamisessa. Päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen Etelä-Karjalassa toimii lukuisia uusia päätoimisia seuratyöntekijöitä. Tuemme tarvittavilla toimenpiteillä niin yksittäisiä työntekijöitä kuin koko seuraa, jotta puitteet hyvälle ja tuloksekkaalle seuratyölle ovat olemassa. Lisäksi vuonna 2011 on uusi mahdollisuus saada tukea päätoimisten seuratyöntekijöiden palkkaukseen. Tuemme jäsenseurojamme hakuprosessin aikana. Seurajohtajaklubi Vuonna 2007 aloitettu toiminta on tärkeä askel kohti seurojen keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymistä. Klubin toiminta koostuu yhteisistä tapaamisista, joissa käsiteltävät aiheet ja alustajat vaihtelevat. VALTAKUNNALLISET TOIMENPITEET Seuratoiminnan kehittämistoimenpiteet ovat samassa linjassa SLU:n ja OKM.n tekemien linjausten kanssa. Välitämme tietoa jäsenseuroillemme valtakunnallisesta Hyvä Seura toiminnasta ja ajankohtaisista esim. varainhankintaan, yhdistyslainsäädäntöön ja verotukseen liittyvistä asioista. Näin laajennamme jäsenseurojemme tietämystä valtakunnallisista seuratoimintaan liittyvistä, ajankohtaisista asioista. Seuratoiminnan paikallistuki Vuosittain jaettava seuratoiminnan paikallistuki on merkittävä tapa saada rahaa seuratoiminnan kehittämiseen. Seurakehittäjätoiminnan myötä seuroille esitellään tarkemmin paikallistuen mahdollisuuksia ja autetaan hakemukseen ja koko prosessiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta hyvää hakemusta Etelä-Karjalasta. 14

16 HUIPPU-URHEILUN TUKEMINEN SEURAVALMENTAJAYHTEISTYÖ Toimivan seuran yksi tärkeä osa on osaava valmentaja. Yhteistyö seuravalmentajien kanssa on toinen pääsuuntaus seuratoiminnan kehittäjän toimenkuvassa. Toiminta koostuu valmentajakoulutuksesta, oppilaitosyhteistyöstä sekä Suomen Valmentajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. VALMENTAJAKOULUTUS Jatkamme kokeneemmille valmentajille tarkoitettuja teemakoulutuksia. Teemojen aiheina ovat urheilijoiden yleisominaisuuksien kehittäminen, kokonaisrasituksen hallinta, valmennuksen tukitoimenpiteet, vuorovaikutustaidot sekä urheilun eettiset periaatteet (esim. häirinnän ehkäisy ja antidopingtyö). YHTEISTÖ SUOMEN VALMENTAJIEN KANSSA Järjestämme yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa valmentajille suunnattuja te toja ja valmennusklinikoita. Tilaisuudet toteutetaan Etelä- Karjalan Valmentajaklubin toimintaperiaatteiden mukaisesti. ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA JA PERUSKOULUN URHEILIJAKOULUTUS Imatran ja Lappeenrannan alueiden toisen asteen oppilaitokset kuuluvat Etelä-Karjalan Urheiluakatemian pariin. Akatemiatoiminnan tavoitteena on, kehittää tapoja yhdessä oppilaitosten, seurojen sekä urheilijoiden ja heidän valmentajiensa kanssa mahdollistaa menestyksekäs urheiluharrastus ja koulunkäynti. Etelä-Karjalan Urheiluakatemia kuuluu Suomessa toimivien urheiluakatemioiden verkostoon. EKLU on aktiivisesti mukana myös Imatran yläkoulujen Urheilijakoulutuksen toteuttamisessa. Urheilijakoulutus mahdollistaa luokkalaisten tavoitteellisesti urheilevien osallistua seuraharjoituksiin kerran viikossa osana valinnaisia opintoja. Esittelemme toimintamallia ja vaikutamme siihen että Urheilijakoulutus laajentuisi perusopetuksen pariin myös muissa maakunnan kunnissa. EKLU tukee myös 15

17 vammaisurheilijoiden ja maahanmuuttajien osallistumista urheilijakoulutukseen. STIPENDIT EKLU tukee jäsenseurojensa nuoria urheilijoita, valmentajia, ohjaajia ja seuratoimijoita stipendeillä sekä omien että yhteistyökumppaneiden taloudellisten voimavarojen mukaan. Palkitsemiset tapahtuvat syyskokouksen yhteydessä. TOIMISTOPALVELUT Eri lajien piiri- sekä aluejärjestöjen päätehtävä on oman lajin kilpailu- ja koulutustoiminnan organisointi toimialueellaan. EKLU:n monipuoliset palvelut ovat edelleen lajien käytettävissä. Tarjottavia palveluita ovat mm. sihteeritehtävät, taloushallinto, viestintä, kilpailukalenterien tekeminen, ilmoittautumisten vastaanotto, rekisterien ylläpito, mitalien toimittaminen ja kaiverrus sekä päivittäisten juoksevien asioiden hoitaminen. VIESTINTÄ EKLU:n monipuolisen toiminnan yksi suurimpia haasteita on saada tieto levitetyksi seuroihin ja siellä oikeille ihmisille. Seurojen etu on, että tieto menee oikeille henkilöille, jotka puolestaan voivat levittää EKLU:n tiedotteita ja kurssikutsuja seurassa eteenpäin. Päivitämme seurojen yhteystietoja jälleen vuoden alussa, sillä monessa seurassa vastuuhenkilöitä tuolloin vaihtuu. Eri rekisterien päivitystyö on EKLU:ssa jatkuvaa ja sitä on tavoitteena edelleen parantaa, jotta pystymme toimittamaan tietoja myös suoraan seurojen eri sektorien toimijoille. EKLU näkyy myös tiedotusvälineissä säännöllisesti, millä markkinoimme toimintaamme ja koulutuksiamme sekä seuraväelle että muillekin kiinnostuneille. 16

18 Toimintavuoden aikana käynnistämme EKLU:n visuaalisen ilmeen uudistamisen, jolla haluamme lisätä EKLU:n tunnettavuutta. Huomioimme myös sähköisen median muutokset toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan. PALKITSEMISET Jatkamme edelleen seurojen eri toimijoiden palkitsemisia yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Palkitsemme stipendeillä jäsenseurojemme menestyneitä urheilijoita, valmentajia, ohjaajia sekä aktiivisia seuratoimijoita. Seurojen puheenjohtajat ovat avainasemassa seuransa kehitystyössä ja siksi palkitsemme myös Vuoden Seurajohtajan, henkilön joka on toiminnallaan auttanut oman seuransa entistä parempaan kuntoon. Maakunnassa on myös paljon yksityishenkilöitä, yhdistyksiä sekä muita tahoja, jotka liikuttavat säännöllisesti suuren määrän ihmisiä ja näin edistävät merkittävästi hyvinvointia paikallistasolla. EKLU palkitsee syyskokouksessaan Vuoden Liikuttajan aiempien vuosien tapaan. EKLU:n omat ansiomerkit sekä standaari ovat jäsenseurojen yksi mahdollisuus palkita omia aktiivejaan. Säännöt löytyvät kotisivuilta. Tavoitteenamme on laajentaa ja kehittää palkitsemisjärjestelmää yhteistyökumppaniemme kanssa. URHEILUVÄEN MATKAT EKLU jatkaa v lakkautetun SVUL:n Etelä-Karjalan piirin perinteitä mm. järjestämällä urheiluseuraväelle tutustumismatkoja sekä koti- että ulkomaille saadun palautteen ja kysynnän mukaan. Vuoden 2011 matkan ajankohta on syyskuun alku, matkakohde päätetään alkuvuoden aikana. 17

19 TALOUS EKLU:n talouden tukijalka on Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus. Sen lisäksi tulorahoitus koostuu maakunnallisista kehittämishankkeista, EKLU:n järjestämän toiminnan tuotoista sekä eri yhteistyökumppanien tuesta. TALOUSSUUNNITELMA 2011 TILINPÄÄTÖS 2009 BUDJETTI 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit 32876, Os.maksut koulutus 22338, Os.maksut NaistenVuoksi 14069, Muut os.maksut 70107, Palvelutuotot 4376, Muut tuotot 18368, Yhteensä , KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak , Työterveys -874, Henk.kunnan koulutus -336, Yhteensä , POISTOT; ATK, koneet, kalusto -774, MUUT KULUT VUOKRAKULUT Toimistovuokrat -4089, Salit, kentät, muut tilat -1682, Koneet ja laitteet -6396, Auto- ja muut vuokrat -6424, Yhteensä , ULKOPUOLISET PALVELUT Koulutuspalvelut -8084,

20 Hallintopalvelut -2488, Muut ostetut palvelut , Yhteensä , MATKA-JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvärahat henk.kunta -8789, Km-, maj., pvärahat toim.osall , Julkiset kulkuneuvot -1270, Muut matka- ja maj.kulut -4544, Yhteensä , MATERIAALIKULUT Koulutus ja tiedotus -2561, Painatus ja kopiointi -3133, Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat -2407, Leiriruoka , Yhteensä , URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET -3965, MUUTVARS. TOIMINNAN KULUT Kok., neuv., edustus,huom.osoitus -6897, Puhelin, internet -8280, Posti ja rahti -3023, Laitehankinnat Ilmoitukset -7633, Vakuutukset -667, Pankin palvelumaksut -358, Muut toimintakulut , Yhteensä , VARSINAISENTOIMINNAN KULUT , VARSINAINEN TOIMINTA , VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut 3690, Yht.työsopimukset 30050, Muut tuotot 4949, Yhteensä 38689, KULUT Ostokulut tarvikevälitys -4401,

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 0 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 3 Liikkuva koulu 3 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5 Alle kouluikäisten

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Lapin osalta Valon käynnistämää liikunnan aluejärjestöjen palvelu- ja osaamiskeskus kehitysyhteistyötä on valmisteltu mm Maarit Toivolan Lapin Ammattikorkeakoulun yamk

Lisätiedot

Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo

Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo 5.11.2011 JOUKKUEIDEN TOIMINTA JÄRJESTÖTOIMINTA HALLINTO TALOUS MITÄ ON SEURATOIMINTA? IHMISTEN

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki Paikallistoiminta vuonna 2017 Vuonna 2014 karateliitto aloitti strategiansa linjassa paikallistoiminnan kehittämisen. Karateliitto hakee paikallisia yhteistyökumppaneita eripuolilta Suomea hyvän toiminnan

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 26.5.2015 Tapaamisen sisältö: Kuulumiset Uudistuvat sinettiseurakriteerit/ Eija Alkavat Kasva urheilijaksi kokeiluprosessit lajien toiveet yhteistyön tavasta?/ Maria Lasten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry Viisi jaostoa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy ja taitoluistelu. Vuonna 2016 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 VISIO 2010: SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi 2 (5) STRATEGIATYÖ SAKU ry:n

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 1. Yksin ei voi menestyä tulevaisuudessa 2. Tarvitaan uuden oppimista 3. Menestys varmistetaan yhdessä tekemällä

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas,

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, johtaja, Likes-tutkimuskeskus Tutkittua tietoa liikkuvista

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot