Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus 4 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) 1-taso 4 Kouluyhteistyö 4 Liikuntavastaavaverkosto 5 Koulutukset 5 Vanhempainillat 5 Koulu-seurayhteistyö 5 Seurayhteistyö 5 Koulutus 6 Pienten lasten liikunta 6 Nuori Suomi -koulutukset 6 Liikuntavastaavaverkosto 6 Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat 6 Liikuntaleirit 6 Oppilaitosyhteistyö 7 Erityisliikunta 7 Terveyttä edistävä liikunta 8 Seuratoiminta 10 Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen maakunnallinen kehittäminen 10 Yhteistyön lisääminen seura-, lajiliitto- ja kuntatasoilla 10 Paikallistason yhteistyö seurojen ja kuntien kesken 11 Yhteistyö lajiliittojen kanssa 11 Seurapalvelut 11 Seurojen toimihenkilökoulutus 11 Sinettiseura 13 Seurakohtainen kehittämistyö 14 Päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen 14 Seurajohtajaklubi 14 Valtakunnalliset toimenpiteet 14 Seuratoiminnan paikallistuki 14 Huippu-urheilun tukeminen 15 Seuravalmentajayhteistyö 15 Valmentajakoulutus 15 Yhteistyö Suomen Valmentajien kanssa 15 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia ja peruskoulun Urheilijakoulutus 15 Stipendit 16 Toimistopalvelut 16 Viestintä 16 Palkitsemiset 17 Urheiluväen matkat 17 Talous 18 Taloussuunnitelma

3 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 YLEISTÄ EKLU toimii v syyskokouksen vahvistaman uuden strategian pohjalta. Arvojamme ovat eettisyys, avoimuus ja moniarvoisuus. Toimintamme päämäärä (visio) on, että EKLU on tunnettu, vastuullinen ja asiantunteva, jäsenistönsä toimintaa tukeva maakunnallinen liikunnan ja urheilun vaikuttaja. Tehtävämme on jäsenistön ja maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä liikunta- ja osaamisverkoston jatkuva kehittäminen. Vuosi 2011 on yhteistyön teemavuosi, joka näkyy ja jota korostamme kaikessa toiminnassamme. Se tarkoittaa mm: - eri toimialojen välisen yhteistyön lisäämistä ja syventämistä omassa toiminnassa, - uusien hankkeiden toteuttamista ja entisten jatkamista, - aktiivista kannustamista ja apua seurojen yhteistyöhön, - EKLU:n strategian avaamista seuroille ja yhteistyökumppaneille, - VOK-koulutusjärjestelmän kehittämistä maakunnassa yhdessä lajiliittojen ja niiden alueorganisaatioiden kanssa, - koulujen ja paikallisten toimijoiden yhteistyön edistämistä, - edunvalvontatyötä kuntien päättäjien suuntaan sekä - uusien toimintatapojen suunnittelua ja rakentamista. Alueellisella ja paikallisella tasolla kumppaneitamme ovat seurojen lisäksi kuntien eri toimialat, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, Etelä-Karjalan liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Urheilun Tuki ry, eri oppilaitokset, yritykset sekä tiedotusvälineet. Valtakunnallisia kumppaneitamme ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Nuori Suomi ry, Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry, KKI-ohjelma sekä Suomen Valmentajat ry. Teemme tiivistä yhteistyötä myös muiden SLU-alueiden kanssa yhteisen erityisasiantuntijan myötä. 2

4 EKLU:n TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET v. 2011: 1. Lasten ja nuorten liikunta Liikuntaleirit, koulutukset, kouluyhteistyö 2. Terveyttä edistävä liikunta Entiset ja uudet hankkeet, KKI-ohjelman maakunnallinen toteutus, seurojen toiminnan tukeminen 3. Seuratoiminta Seurayhteistyön lisääminen, VOK-koulutusjärjestelmän kehittäminen. 4. Seurojen toimintaolosuhteiden parantaminen HALLINTO JA TOIMISTO Toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä kuudesta kahdeksaan kertaa vuodessa. Kokouksissa esittelijänä toimii aluejohtaja ja niihin osallistuvat tarvittaessa myös EKLU:n toimialavastaavat. Varsinaisen käytännön työn toteutuksesta vastaavat EKLU:ssa kuusi vakinaista työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä sekä kaksi toimistosihteeriä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa (uimahalli/urheilutalo) kaupungin vuokratiloissa. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA YLEISTÄ Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen on yksi EKLU:n painopistealueista. Toimintakaudella 2011 toiminnassa painottuvat alakoulujen liikunnallistaminen, valmentaja- ja ohjaajakoulutus sekä EKLU:n liikuntaleirit. Toiminnan sisältöön kuuluvat myös pienten lasten liikunta, seurayhteistyö, 3

5 oppilaitosyhteistyö ja erityisliikunnan aseman kehittäminen. Toimintavuoden teemana on yhteistyö, mikä näkyy muun muassa toimiston sisäisen yhteistyön syventämisenä ja kaikilla valituilla lasten liikunnan painotusalueilla. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN KOULUTUS Koulutustoiminnan tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan määrää ja parantaa liikunnan parissa toimivien henkilöiden valmiuksia toteuttaa laadukasta liikuntakasvatusta ja valmennusta. Koulutuksia tarjotaan varhaiskasvattajille, alakoulun opettajille sekä kerhotoiminnan ohjaajille, urheiluseurojen ohjaajille ja valmentajille sekä nuorille. EKLU:n avoin koulutuskalenteri kootaan kahdesti vuosittain kevät- ja syyskaudelle. Lisäksi järjestetään tilauskoulutuksia. Kouluttajien osaamisesta ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa laadukkaita koulutuksia. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) 1-taso EKLU kehittää toimintavuoden 2011 aikana 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutustaan. VOK-työssä lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä toimii yhteistyössä EKLU:n seurakehittäjän ja kouluttajaverkoston sekä salibandy- ja jääkiekkoliiton kanssa (ks. lisää s. 10). KOULUYHTEISTYÖ Kouluyhteistyön tarkoituksena on viedä monipuolisen liikunnan sanomaa opettajille ja lisätä liikuntaa koulupäivän aikana. EKLU järjestää Nuori Suomi - koulutuksia ja on pyydettäessä mukana suunnittelemassa ja järjestämässä koulujen liikunnallisia tapahtumia. Vuoden 2011 aikana käynnistetään alakouluihin suunnattu kehittämistyö koulupäivän liikunnallistamiseksi. Yhteistyössä koulun henkilökunnan ja oppilaiden sekä kunnan ja paikallisten seurojen kanssa vaikutetaan lasten liikkumisen mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lisätä lasten arkiliikunnan määrää. Toimenpiteet kohdistuvat laajasti koko kouluyhteisöön ja tähtäävät koulun toimintakulttuurin muutokseen. Kehittämistyön pariin valitaan vuonna toimintaan sitoutuvaa alakoulua. Työtä koordinoi EKLU:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. 4

6 Liikuntavastaavaverkosto Alakoulujen liikuntavastaavarekisteriä täydennetään. Toimintavuoden lopussa jokaisen maakunnan alakoulun liikuntavastaavan yhteystiedot on kerätty EKLU:n rekisteriin. Liikuntavastaava toimii linkkinä EKLU:n ja koulun välillä sekä ajaa liikunnan asemaa eteenpäin omassa koulussaan. Koulutukset Opettajakoulutusten tavoitteena on innostaa opettajia toteuttamaan liikuntaa laadukkaasti ja mahdollistaa päivittäinen liikunta koululaisille. Kouluille ja kunnille markkinoidaan Nuoren Suomen koulutuskokonaisuuksia. Nuorille suunnattujen Järkkää tapahtuma-, Välkkäri-koulutusten tavoitteena on innostaa nuoria paitsi liikkumaan myös liikuttamaan muita. 5 9-luokkalaisille suunnatun Välkkäri-koulutuksen avulla nuoria innostetaan lisäämään oman koulunsa välituntiliikuntaa vuotiaiden Järkkää Tapahtuma -koulutus antaa ideoita ja työkaluja oman liikuntatapahtuman järjestämiseen. Vanhempainillat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen avulla pyritään vaikuttamaan lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. KOULU-SEURAYHTEISTYÖ EKLU edistää eri toimenpitein koulujen ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä. EKLU:lla on yhteistyössä välittäjän rooli. Seurat voivat tarjota osaamistaan koulujen käyttöön muun muassa koulun liikuntakerhojen ohjaamisessa tai liikunnallisten teemapäivien toteuttamisessa. Yhteistyössä Imatran kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa EKLU järjestää syksyllä 2011 Imatran yläkoululaisille harrastemessutapahtuma, jonka valmistelut alkoivat vuonna Harrastemessuilla seurat voivat esitellä toimintaansa ja yläkoululaiset löytää itselleen liikunnallisen harrastuksen. SEURAYHTEISTYÖ Seurayhteistyötä jatketaan monella eri saralla. Sen avulla tuetaan seurojen laadukasta työtä lasten ja nuorten parissa. EKLU:n jäsenseurat ovat merkittävä liikuntaleirien yhteistyökumppani. Leirien laadukkaasta 5

7 lajiohjauksesta vastaavat pääosin EKLU:n jäsenseurojen ohjaajat ja valmentajat. Seuroilla on mahdollisuus ansaita koulutusseteleitä osallistumalla leirin markkinointiin. Koulutus I-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutukset on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. EKLU:n 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus uudistuu vuoden 2011 aikana. Koulutuksissa annetaan perustietoa lasten ja nuorten ohjaamisesta, kasvattamisesta ja valmentamisesta sekä valmentajan oman osaamisen kehittämisestä. Koulutusten avulla tähdätään laadukkaampaan lasten ja nuorten liikunnan toteutukseen. PIENTEN LASTEN LIIKUNTA Pienten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan monin eri keinoin. Nuori Suomi -koulutukset Koulutusten avulla motivoidaan pienten lasten liikuttajia toteuttamaan monipuolista liikuntakasvatusta. Koulutukset antavat tietoutta ja käytännön vinkkejä lasten päivittäisen liikunnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Liikuntavastaavaverkosto Liikuntavastaavat toimivat yhteyshenkilönä EKLU:n ja oman toimipaikkansa henkilökunnan välillä. Verkostoa päivitetään jatkuvasti. Jatkuvan viestinnän lisäksi kevät- ja syyskirjeet välittävät liikuntavastaaville pienten lasten liikunnan ajankohtaisia asioita. Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. LIIKUNTALEIRIT EKLU järjestää talvella ja kesällä liikuntaleirin maakunnan lapsille ja nuorille. Leiri koostuu sportti-, päivä- ja lajileireistä. Liikuntaleirien tavoitteena on 6

8 tutustuttaa lapset ja nuoret eri liikuntamuotoihin, innostaa päivittäiseen liikuntaan ja yhdessä tekemiseen. Sporttileirin kohderyhmä ovat vuotiaat ja 6 8 -vuotiaiden on mahdollisuus osallistua päiväleirille. Lajileirit tarjoavat tehostettua toimintaa yhden lajin parissa vuotiaille. Yli 15- vuotiaat nuoret voivat toimia leireillä kimpanvetäjinä. Vuonna 2011 leiritoiminnassa kehitetään erityisesti kimpanvetäjien osaamista. Kaikki kimpanvetäjät velvoitetaan osallistumaan ohjaajakoulutukseen leirin alla. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n kesäleirille Vuonna 2010 alkanut yhteistyö VAU:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu ja leireistä kehitetään kaikille lapsille avoimia. Saimaan amk:n fysioterapiaopiskelijoiden opinnäytetöiden avulla kimpanvetäjien sekä lajiohjaajien valmiuksia huomioida erityistä tukea tarvitsevat lapset parannetaan, leirien toimintaympäristön esteettömyyttä kehitetään ja leirien saavutettavuutta parannetaan. Erityistä tukea tarvitseville lapsille tarjotaan mahdollisuus avustajaan leirillä. Avustajiksi rekrytoidaan tehtävään soveltuvia opiskelijoita (fysioterapia, toimintaterapia, koulunkäyntiavustaja). Ennen leiriä avustajat koulutetaan tehtäväänsä VAU:n koulutuksissa ja he tutustuvat lapsiin, joita leirillä avustavat. Leirin aikana heidän tukenaan toimii avustajatutor. OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitosyhteistyötä tehdään muun muassa liikuntaleireihin liittyen (ks. liikuntaleirit). Ammattiin opiskeleville on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjaksoja EKLU:n liikuntaleireillä avustaja- tai kimpanvetäjätehtävissä. Kimpanvetäjiä leireille rekrytoidaan myös maakunnan lukioista. Pyydettäessä EKLU osallistuu oppilaitosten liikuntaa edistäviin teemapäiviin. Maakunnan 2. asteen oppilaitoksista kerätyn liikuntavastaavarekisterin avulla oppilaitoksiin viestitään muun muassa nuorille suunnatuista koulutuksista sekä Your Move nuorten liikuntakampanjasta. ERITYISLIIKUNTA Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n liikuntaleireille kesästä 2011 alkaen (ks. liikuntaleirit). Erityisliikunnan kehittäminen jatkuu kasvattajille markkinoitavien koulutusten avulla. EKLU järjestää Liikkujaksi-koulutuksen ja Erityistä tukea tarvitseva 7

9 lapsi liikunnassa -koulutuksen, jotka antavat kasvattajille lisää eväitä toimia erityistukea tarvitsevien lasten kanssa. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA EKLU:n järjestämä terveyttä edistävä liikunta etenee edellisvuoden tapaan hyvässä myötätuulessa. Erilaisten hankkeiden sävyttämällä toimialalla tartutaan uusiin haasteisiin uuden vuoden kynnyksellä. Maakunnallisen terveyspiirin asettamat haasteet koskettavat merkittävästi myös EKLU:n terveyttä edistävää liikuntatyötä ja sen positiivista kehitystä tulevina vuosina. EKLU on osallistunut aktiivisella panoksella EKSOTE:n hyvinvointistrategian valmistelutyöhön ja saanut siihen liikunnan ja sen merkityksen sisällytetyksi. EKLU:n saavuttamaa vahvaa asemaa maakunnallisena terveyden edistäjänä hyödynnetään tulevan toimintavuoden aikana. Hyväksi koettuja ja testattuja toimintamalleja on tarkoitus laajentaa koko Etelä-Karjalaa käsittäviksi. Alueellista edunvalvontatoimintaa tehostetaan olemalla mukana erilaisissa hyvinvointityötä edistävissä työryhmissä. Käytännön toimenpiteenä EKLU järjestää vähintään yhden kaikkiin kuntiin ulottuvan kiertueen, jonka tavoitteena on saada aikuisväestö liikkeelle ja siten edistää heidän hyvinvointia. Lisäksi EKLU kerää hyvinvointitietoutta maakunnan asukkaista jatkotoimenpiteitä varten. Teemme yhteistyön teemavuonna voimakkaasti organisaatiomme sisäistä yhteistyötä sekä lasten ja nuorten liikunnan että seurakehittäjän kanssa. Tavoitteena on saattaa yhteen elinkaaren molemmat päät erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla. Suunnitelma sisältää jalkautumisen seuroihin kannustamaan niitä yhä vahvemmin mukaan terveyttä edistävään liikuntatyöhön ja löytämään sitä kautta paikallistasolle uusia toimintamuotoja sekä toimijoita. Valtakunnallisella tasolla jatkamme tiivistä yhteistyötä Suomen Kuntoliikuntaliiton, Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman ja muiden SLU-alueiden kanssa. Valtakunnalliset esimerkit ja onnistumiset antavat uskoa ja voimaa myös maakunnalliseen terveyden edistämistyöhön. Maakunnan pohjoisosan kunnissa jatkuva, runsaasti uusia liikuntaryhmiä ja liikkujia saanut Hyvinvointia liikunnasta ja ympäristöstä -hanke päättyy kesäkuun lopussa. Koko Etelä-Karjalan alueen käsittävä Kylät liikkeelle -hanke käynnistetään heti vuoden alusta. Lisäksi toimialalla valmistellaan jo uusia tulevia hankkeita 8

10 ja yhteistyömalleja, joilla saataisiin mahdollisimman tehokkaasti ihmiset kiinnostumaan omasta terveydestään. EKLU teki vuonna 2010 yhteistyön Pietarin urheilukomitean kanssa kouluttamalla terveysliikunnan toimijoita suomalaista terveyttä edistävän liikunnan metodein. Suunnitelmissa on toteuttaa kansainvälisiä hankkeita myös jatkossa. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n kanssa on käynnistetty valmistelut v aloitettavan monivuotisen retkeilyhankkeen toteuttamisesta, minkä toimesta alustavia kontakteja on otettu Baltiaan sekä Keski-Eurooppaan. Entisten sekä myös uusien kontaktien tavoitteena on edistää Etelä-Karjalan liikuntapalveluita ja liikunnan infrastruktuuria, saada maakuntaan liikkujia ja turisteja liikuntatapahtumiin sekä retkeilyreiteille ja oppia muualla koettuja hyviä käytäntöjä. Toteutettavan toiminnan ja siitä saatavan näkyvyyden sekä julkisuuden kautta näillä tapahtumilla tulee olemaan myönteinen vaikutus myös paikallistasolle liittyen esimerkiksi retkeilyreittien tunnettavuuteen ja niiden käyttöön sekä kehittämiseen. KKI-ohjelmaan liittyen EKLU järjestää SuomiMies -rekkakiertueen Lappeenrannassa sekä valmistelee v toteutettavaa Itä-Suomen kattavaa alueellista KKI-katselmusta, joka järjestetään Etelä-Karjalassa. Tavoitteet: Liikunnan edunvalvontatyössä vaikuttaminen Uusien innovaatioiden luominen ja käyttöönotto Terveystiedon keruu maakunnan alueen käytännön tarpeisiin Uusien toimijoiden mukaan kannustaminen terveyttä edistävään liikuntatoimintaan Uusien kontaktien luominen Toimenpiteet: EKLU synnyttää uusia liikuntaryhmiä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Tarjoaa kuntotestauspalveluja mm. maakunnallisen kiertueen muodossa Tuotteistaa palveluita työyhteisöliikuntaa ja maakuntaa palveleviksi mm. Eteran kanssa tehtävällä yhteistyöllä Mallintaa tuotteita urheiluseurojen näköisiksi kokonaisuuksiksi Kouluttaa seuroille uusia ohjaajia Kehitystoimenpiteet: Naisten Vuoksi tapahtuman uudistaminen ja aikaistaminen heinäkuulle Perheliikuntapalveluiden kehittäminen. 9

11 SEURATOIMINTA Seurakehittämisen lähtökohtana on edelleen jäsenseurojen ja niiden tekemän työn tukeminen. Eri toimenpiteillä kannustamme ja innostamme seuraväkeä tekemässään arvokkaassa työssään. Tavoitteena on suunnitelmallisuuden lisääminen ja laadun parantaminen kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla. Toimintavuoden painopisteitä ovat yhteistyön lisääminen ja kehittäminen seura-, lajiliitto- ja kuntatasoilla sekä yleisen I-tason valmentajakoulutuksen maakunnallinen kehittäminen. Tämän lisäksi tarjoamme monipuolisia seurapalveluja, jatkamme valtakunnallisesti yhteisesti sovittuja toimenpiteitä sekä huippu-urheilun tukemista. VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSEN MAAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN Kaikille lajeille yhteinen I-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet on valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen suunnittelijoiden työkalu koulutuksen kehittämiseen. Se tarjoaa mallin yhteisestä rakenteesta ja oppimiskäsityksestä, määrittelee lajeille yhteiset osaamistavoitteet ja oppisisällöt ja antaa esimerkkejä oppimistehtävistä ja arviointitavoista. EKLU rakentaa laajan yhteistyöverkoston kanssa maakunnallisen mallin toimia. Ensi vuoden toimenpiteitä ovat sisällön rakentaminen, kouluttaja- ja mentorverkoston luominen, oppimisympäristöjen kehittäminen, kansallisten ja kansainvälisten kontaktien luominen ja koulutuksen markkinointi. Tavoitteena on tarjota laadukasta, innostavaa ja paikallisesti toteutettua valmentaja- ja ohjaajakoulutusta. Teemme tiivistä yhteistyötä jääkiekon ja salibandyn lajiliittojen kanssa. Ensimmäiset varsinaiset koulutukset toteutetaan syksyllä YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN SEURA-, LAJILIITTO- JA KUNTATASOILLA EKLU on aktiivisesti mukana eri yhteistyömuotojen kehittämisessä seuratoiminnan eri osa-alueilla. Järjestämme seuroille paikallisia tilaisuuksia, joissa selvitämme tarpeet ja mahdollisuudet paikallisen yhteistyön toteuttamiseen yli lajirajojen. Lisäksi järjestämme lajikohtaisia tilaisuuksia, joissa valmistellaan maakunnallisen yhteistyön tekemistä lajiryhmän sisällä. Maakunnallisen yhteistyö toteuttamisessa lajiliittojen tuki on merkittävä. 10

12 Paikallistason yhteistyö seurojen ja kuntien kesken Seuroihin kohdistettujen vaatimusten kasvaessa on tärkeää, että seurat kykenisivät toimimaan mahdollisimman hyvässä yhteistyössä paikkakunnan muiden seurojen ja liikuntaa hallinnoivan toimialan ja muiden kunnan toimialojen kanssa. Paikkakuntakohtaisesti seuroilla on mahdollisuus löytää eri tapoja tehdä hyvää yhteistyötä keskenään ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tässä seurakehittäjän tulee toimia koordinoivana tahona. Tavoitteena on kehittää hyviä ja kestäviä tapoja toteuttaa paikallistason yhteistyötä ja lisätä eritasoisten ja uusille harrastajaryhmille (esim. erityisryhmät ja maahanmuuttajat) soveltuvan toiminnan määrää. Yhteistyö lajiliittojen kanssa EKLU on aloittanut kamppailu- ja voimailulajien lajiliittojen kanssa maakunnallisen yhteistyön. Yhteistyömuotoja kehitetään vuonna 2011 voimakkaasti. Mukana olevat lajit ovat judo, nyrkkeily ja paini. Yhteistyömuotoja ovat valmennusosaamisen jakaminen, yhteiset koulutukset, lajiesittelyt kouluissa sekä seurojen organisaatioihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä jääkiekko- ja salibandyliittojen kanssa VOK:n I-tason koulutuksen suhteen. SEURAPALVELUT Yhteistyö seurojen kanssa koostuu seuraavista osa-alueista: toimihenkilökoulutus, päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen, Sinettiseurayhteistyö, seurakohtaiset kehittämisprosessit, paikallistason yhteistyö seurojen ja liikunnasta vastaavien toimialojen kanssa, päätoimisten tukeminen ja seurajohtajaklubin toiminta. Seurojen toimihenkilökoulutus Koulutus on keskeisenä teemana seurakehittämisen toimialalla. Koulutusta suunnataan tehostetusti uusille ja vanhoille seurojen eri rooleissa toimiville henkilöille. Sisältö koostuu puheenjohtaja- ja sihteerikursseista, taloushallinnon koulutuksesta sekä muusta yleisestä järjestötoiminnan perusteisiin liittyvästä koulutuksesta. Tavoitteena on parantaa jo seurassa toimivien osaamista omilla vastuualueillaan ja saada mukaan koulutuksen kautta uusia toimijoita sekä lisätä suunnitelmallisuutta seuratoiminnassa. Hyvä 11

13 Seura -koulutuspuun sisältö on merkittävä osa koulutusta. Sisältö koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Nappaa mukaan -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi urheiluseuran ohjaaja- ja toimitsijahankintaan liittyviä kysymyksiä. Kurssilla annetaan malleja seura-aktiivien, toimihenkilöiden, ohjaajien ja talkoolaisten rekrytointiin. Kurssi on tarkoitettu kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Kurssin sisältö: Miksi vetäjäksi ryhdytään, mitä tehtäviä seurassa löytyy, vetäjätehtävien markkinointi, seuran vetäjähankintasuunnitelman tekeminen, kannustaminen ja palkitseminen. Päätä Oikein -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi seuratoiminnan perusedellytykset, vastuut ja velvollisuudet. Kurssi on tarkoitettu kaikille seura- ja yhdistystoimintaa osallistuville, seuran hallituksissa, jaostoissa ja työryhmissä oleville tai mukaan tuleville henkilöille. Kurssin sisältö: yhdistyslaki, yhdistystoiminta, hallituksen tehtävät, jäsenten vastuut ja velvollisuudet, jäsenyys seurassa. Rahaa Seura Kassaan -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi, millä eri tavoilla seura voi tehdä varainhankintaa, ideoidaan uusia keinoja sekä neuvotaan, miten seuran taloutta kannattaa hoitaa. Kurssi on tarkoitettu kaikille seuratoimintaan osallistuville. Kurssin sisältö: Seuran yleishyödyllinen varainhankinta: käsiohjelmien ym. ilmoitusten hankinta, kioskitulot, SLU:n arpajaiset, urheiluasujen mainokset, seuran kannatustuotteet sekä seuran taloushallinnon perusteet. Johda innostavasti -kurssi (3 h) Kurssilla käsitellään seuratoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten johtamista. Koulutus on tarkoitettu kaikille seuratoimijoille. Kurssin sisältö: Mitä johtaminen on, erilaisia tilanteita ja erilaisia johdettavia, pohdintaa omasta johtajuudesta ja vuorovaikutuksen merkityksestä, luottamuksen rakentaminen, johtajuuden neljä tasoa, minä innostavana johtajana. Hyvää Seuraa -seminaari (7 h) Hyvää Seuraa -seminaari antaa seuratoimijoille mahdollisuuden kohtaamiseen, vertaistukeen ja kokemusten vaihtoon sekä 12

14 antaa tiedollista koulutusta ryhmänjohtamiseen, viestintään sekä turvallisuuteen seurassa. Seminaaripäivän tavoitteena on antaa potkua arkeen ja saada osallistujat löytämään välineitä omaan jaksamiseen. Seminaari on tarkoitettu kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Seminaarin sisältö: Hyvän Seuran johtaminen ja ryhmänjohtajataitojen kehittäminen, ryhmien työskentelyn ideat ja viestit toisille, oman jaksamisen avaimet. Lisäksi klinikoilla aiheina viestintä urheiluseurassa, turvallisuus seuratoiminnassa ja Aikuiset liikkeelle. Klinikkakurssit: Viestintä urheiluseurassa -kurssi antaa kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea kuuluu urheiluseuran viestintään. Lisäksi opetellaan viestinnän suunnittelua ja mediaviestintää. Turvallisuus seuratoiminnassa: Turvalliseen seuratoimintaan tarvitaan oikeaa asennetta, tietoa ja taitoa. Kurssilla kehitetään näitä kaikkia. Aikuiset liikkeelle -kurssilla perehdytään siihen, mitä seuran tulisi huomioida, kun se aloittaa aikuisryhmien järjestämisen. Kursseja voi tilata myös 3 tunnin itsenäisinä kokonaisuuksina. Seuran tulevaisuusilta Seuran tulevaisuusilta voi olla seura-. laji- tai kuntakohtainen. Tulevaisuusillassa käydään läpi yhdessä seurakehittäjän kanssa seuran nykytilannetta ja pohditaan yhdessä jatkosuunnitelmia. Sinettiseura Sinettiseuratunnustus myönnetään laadukasta nuorisotoimintaa tekevälle seuralle. Ennen kuin tunnustus myönnetään, seuran on suoriuduttava seuraan liittyvästä kehittämistyöstä. Sinettiseuratoiminnan laatukäsikirja on loistava työkalu sellaisenaan seuratoiminnan monipuoliseksi kehittämiseksi. Tavoitteena on saada seuralle Sinettiseuratunnustus. Teemme yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa auditointeja sinettitunnusta hakevien tai sinettitunnuksen jo omistavien seurojen parissa. Auditointien aikana arvioidaan seuran sinettiseurakuntoisuus. 13

15 Seurakohtainen kehittämistyö EKLU tarjoaa mahdollisuuden seurakohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin jäsenseuroilleen. Yhteistyöseurojen määrä riippuu toteutettavan yhteistyön muodoista ja laajuudesta. Kehittämistoimenpiteet muotoutuvat seura-analyysin pohjalta ja seuran eri sidosryhmien kanssa tehtävien suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on auttaa seuroja niiden toiminnan vakauttamisessa, kehittämisessä ja Reilun Pelin periaatteiden vahvistamisessa. Päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen Etelä-Karjalassa toimii lukuisia uusia päätoimisia seuratyöntekijöitä. Tuemme tarvittavilla toimenpiteillä niin yksittäisiä työntekijöitä kuin koko seuraa, jotta puitteet hyvälle ja tuloksekkaalle seuratyölle ovat olemassa. Lisäksi vuonna 2011 on uusi mahdollisuus saada tukea päätoimisten seuratyöntekijöiden palkkaukseen. Tuemme jäsenseurojamme hakuprosessin aikana. Seurajohtajaklubi Vuonna 2007 aloitettu toiminta on tärkeä askel kohti seurojen keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymistä. Klubin toiminta koostuu yhteisistä tapaamisista, joissa käsiteltävät aiheet ja alustajat vaihtelevat. VALTAKUNNALLISET TOIMENPITEET Seuratoiminnan kehittämistoimenpiteet ovat samassa linjassa SLU:n ja OKM.n tekemien linjausten kanssa. Välitämme tietoa jäsenseuroillemme valtakunnallisesta Hyvä Seura toiminnasta ja ajankohtaisista esim. varainhankintaan, yhdistyslainsäädäntöön ja verotukseen liittyvistä asioista. Näin laajennamme jäsenseurojemme tietämystä valtakunnallisista seuratoimintaan liittyvistä, ajankohtaisista asioista. Seuratoiminnan paikallistuki Vuosittain jaettava seuratoiminnan paikallistuki on merkittävä tapa saada rahaa seuratoiminnan kehittämiseen. Seurakehittäjätoiminnan myötä seuroille esitellään tarkemmin paikallistuen mahdollisuuksia ja autetaan hakemukseen ja koko prosessiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta hyvää hakemusta Etelä-Karjalasta. 14

16 HUIPPU-URHEILUN TUKEMINEN SEURAVALMENTAJAYHTEISTYÖ Toimivan seuran yksi tärkeä osa on osaava valmentaja. Yhteistyö seuravalmentajien kanssa on toinen pääsuuntaus seuratoiminnan kehittäjän toimenkuvassa. Toiminta koostuu valmentajakoulutuksesta, oppilaitosyhteistyöstä sekä Suomen Valmentajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. VALMENTAJAKOULUTUS Jatkamme kokeneemmille valmentajille tarkoitettuja teemakoulutuksia. Teemojen aiheina ovat urheilijoiden yleisominaisuuksien kehittäminen, kokonaisrasituksen hallinta, valmennuksen tukitoimenpiteet, vuorovaikutustaidot sekä urheilun eettiset periaatteet (esim. häirinnän ehkäisy ja antidopingtyö). YHTEISTÖ SUOMEN VALMENTAJIEN KANSSA Järjestämme yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa valmentajille suunnattuja te toja ja valmennusklinikoita. Tilaisuudet toteutetaan Etelä- Karjalan Valmentajaklubin toimintaperiaatteiden mukaisesti. ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA JA PERUSKOULUN URHEILIJAKOULUTUS Imatran ja Lappeenrannan alueiden toisen asteen oppilaitokset kuuluvat Etelä-Karjalan Urheiluakatemian pariin. Akatemiatoiminnan tavoitteena on, kehittää tapoja yhdessä oppilaitosten, seurojen sekä urheilijoiden ja heidän valmentajiensa kanssa mahdollistaa menestyksekäs urheiluharrastus ja koulunkäynti. Etelä-Karjalan Urheiluakatemia kuuluu Suomessa toimivien urheiluakatemioiden verkostoon. EKLU on aktiivisesti mukana myös Imatran yläkoulujen Urheilijakoulutuksen toteuttamisessa. Urheilijakoulutus mahdollistaa luokkalaisten tavoitteellisesti urheilevien osallistua seuraharjoituksiin kerran viikossa osana valinnaisia opintoja. Esittelemme toimintamallia ja vaikutamme siihen että Urheilijakoulutus laajentuisi perusopetuksen pariin myös muissa maakunnan kunnissa. EKLU tukee myös 15

17 vammaisurheilijoiden ja maahanmuuttajien osallistumista urheilijakoulutukseen. STIPENDIT EKLU tukee jäsenseurojensa nuoria urheilijoita, valmentajia, ohjaajia ja seuratoimijoita stipendeillä sekä omien että yhteistyökumppaneiden taloudellisten voimavarojen mukaan. Palkitsemiset tapahtuvat syyskokouksen yhteydessä. TOIMISTOPALVELUT Eri lajien piiri- sekä aluejärjestöjen päätehtävä on oman lajin kilpailu- ja koulutustoiminnan organisointi toimialueellaan. EKLU:n monipuoliset palvelut ovat edelleen lajien käytettävissä. Tarjottavia palveluita ovat mm. sihteeritehtävät, taloushallinto, viestintä, kilpailukalenterien tekeminen, ilmoittautumisten vastaanotto, rekisterien ylläpito, mitalien toimittaminen ja kaiverrus sekä päivittäisten juoksevien asioiden hoitaminen. VIESTINTÄ EKLU:n monipuolisen toiminnan yksi suurimpia haasteita on saada tieto levitetyksi seuroihin ja siellä oikeille ihmisille. Seurojen etu on, että tieto menee oikeille henkilöille, jotka puolestaan voivat levittää EKLU:n tiedotteita ja kurssikutsuja seurassa eteenpäin. Päivitämme seurojen yhteystietoja jälleen vuoden alussa, sillä monessa seurassa vastuuhenkilöitä tuolloin vaihtuu. Eri rekisterien päivitystyö on EKLU:ssa jatkuvaa ja sitä on tavoitteena edelleen parantaa, jotta pystymme toimittamaan tietoja myös suoraan seurojen eri sektorien toimijoille. EKLU näkyy myös tiedotusvälineissä säännöllisesti, millä markkinoimme toimintaamme ja koulutuksiamme sekä seuraväelle että muillekin kiinnostuneille. 16

18 Toimintavuoden aikana käynnistämme EKLU:n visuaalisen ilmeen uudistamisen, jolla haluamme lisätä EKLU:n tunnettavuutta. Huomioimme myös sähköisen median muutokset toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan. PALKITSEMISET Jatkamme edelleen seurojen eri toimijoiden palkitsemisia yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Palkitsemme stipendeillä jäsenseurojemme menestyneitä urheilijoita, valmentajia, ohjaajia sekä aktiivisia seuratoimijoita. Seurojen puheenjohtajat ovat avainasemassa seuransa kehitystyössä ja siksi palkitsemme myös Vuoden Seurajohtajan, henkilön joka on toiminnallaan auttanut oman seuransa entistä parempaan kuntoon. Maakunnassa on myös paljon yksityishenkilöitä, yhdistyksiä sekä muita tahoja, jotka liikuttavat säännöllisesti suuren määrän ihmisiä ja näin edistävät merkittävästi hyvinvointia paikallistasolla. EKLU palkitsee syyskokouksessaan Vuoden Liikuttajan aiempien vuosien tapaan. EKLU:n omat ansiomerkit sekä standaari ovat jäsenseurojen yksi mahdollisuus palkita omia aktiivejaan. Säännöt löytyvät kotisivuilta. Tavoitteenamme on laajentaa ja kehittää palkitsemisjärjestelmää yhteistyökumppaniemme kanssa. URHEILUVÄEN MATKAT EKLU jatkaa v lakkautetun SVUL:n Etelä-Karjalan piirin perinteitä mm. järjestämällä urheiluseuraväelle tutustumismatkoja sekä koti- että ulkomaille saadun palautteen ja kysynnän mukaan. Vuoden 2011 matkan ajankohta on syyskuun alku, matkakohde päätetään alkuvuoden aikana. 17

19 TALOUS EKLU:n talouden tukijalka on Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus. Sen lisäksi tulorahoitus koostuu maakunnallisista kehittämishankkeista, EKLU:n järjestämän toiminnan tuotoista sekä eri yhteistyökumppanien tuesta. TALOUSSUUNNITELMA 2011 TILINPÄÄTÖS 2009 BUDJETTI 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit 32876, Os.maksut koulutus 22338, Os.maksut NaistenVuoksi 14069, Muut os.maksut 70107, Palvelutuotot 4376, Muut tuotot 18368, Yhteensä , KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak , Työterveys -874, Henk.kunnan koulutus -336, Yhteensä , POISTOT; ATK, koneet, kalusto -774, MUUT KULUT VUOKRAKULUT Toimistovuokrat -4089, Salit, kentät, muut tilat -1682, Koneet ja laitteet -6396, Auto- ja muut vuokrat -6424, Yhteensä , ULKOPUOLISET PALVELUT Koulutuspalvelut -8084,

20 Hallintopalvelut -2488, Muut ostetut palvelut , Yhteensä , MATKA-JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvärahat henk.kunta -8789, Km-, maj., pvärahat toim.osall , Julkiset kulkuneuvot -1270, Muut matka- ja maj.kulut -4544, Yhteensä , MATERIAALIKULUT Koulutus ja tiedotus -2561, Painatus ja kopiointi -3133, Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat -2407, Leiriruoka , Yhteensä , URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET -3965, MUUTVARS. TOIMINNAN KULUT Kok., neuv., edustus,huom.osoitus -6897, Puhelin, internet -8280, Posti ja rahti -3023, Laitehankinnat Ilmoitukset -7633, Vakuutukset -667, Pankin palvelumaksut -358, Muut toimintakulut , Yhteensä , VARSINAISENTOIMINNAN KULUT , VARSINAINEN TOIMINTA , VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut 3690, Yht.työsopimukset 30050, Muut tuotot 4949, Yhteensä 38689, KULUT Ostokulut tarvikevälitys -4401,

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot