Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus 4 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) 1-taso 4 Kouluyhteistyö 4 Liikuntavastaavaverkosto 5 Koulutukset 5 Vanhempainillat 5 Koulu-seurayhteistyö 5 Seurayhteistyö 5 Koulutus 6 Pienten lasten liikunta 6 Nuori Suomi -koulutukset 6 Liikuntavastaavaverkosto 6 Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat 6 Liikuntaleirit 6 Oppilaitosyhteistyö 7 Erityisliikunta 7 Terveyttä edistävä liikunta 8 Seuratoiminta 10 Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen maakunnallinen kehittäminen 10 Yhteistyön lisääminen seura-, lajiliitto- ja kuntatasoilla 10 Paikallistason yhteistyö seurojen ja kuntien kesken 11 Yhteistyö lajiliittojen kanssa 11 Seurapalvelut 11 Seurojen toimihenkilökoulutus 11 Sinettiseura 13 Seurakohtainen kehittämistyö 14 Päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen 14 Seurajohtajaklubi 14 Valtakunnalliset toimenpiteet 14 Seuratoiminnan paikallistuki 14 Huippu-urheilun tukeminen 15 Seuravalmentajayhteistyö 15 Valmentajakoulutus 15 Yhteistyö Suomen Valmentajien kanssa 15 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia ja peruskoulun Urheilijakoulutus 15 Stipendit 16 Toimistopalvelut 16 Viestintä 16 Palkitsemiset 17 Urheiluväen matkat 17 Talous 18 Taloussuunnitelma

3 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 YLEISTÄ EKLU toimii v syyskokouksen vahvistaman uuden strategian pohjalta. Arvojamme ovat eettisyys, avoimuus ja moniarvoisuus. Toimintamme päämäärä (visio) on, että EKLU on tunnettu, vastuullinen ja asiantunteva, jäsenistönsä toimintaa tukeva maakunnallinen liikunnan ja urheilun vaikuttaja. Tehtävämme on jäsenistön ja maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä liikunta- ja osaamisverkoston jatkuva kehittäminen. Vuosi 2011 on yhteistyön teemavuosi, joka näkyy ja jota korostamme kaikessa toiminnassamme. Se tarkoittaa mm: - eri toimialojen välisen yhteistyön lisäämistä ja syventämistä omassa toiminnassa, - uusien hankkeiden toteuttamista ja entisten jatkamista, - aktiivista kannustamista ja apua seurojen yhteistyöhön, - EKLU:n strategian avaamista seuroille ja yhteistyökumppaneille, - VOK-koulutusjärjestelmän kehittämistä maakunnassa yhdessä lajiliittojen ja niiden alueorganisaatioiden kanssa, - koulujen ja paikallisten toimijoiden yhteistyön edistämistä, - edunvalvontatyötä kuntien päättäjien suuntaan sekä - uusien toimintatapojen suunnittelua ja rakentamista. Alueellisella ja paikallisella tasolla kumppaneitamme ovat seurojen lisäksi kuntien eri toimialat, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, Etelä-Karjalan liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Urheilun Tuki ry, eri oppilaitokset, yritykset sekä tiedotusvälineet. Valtakunnallisia kumppaneitamme ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Nuori Suomi ry, Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry, KKI-ohjelma sekä Suomen Valmentajat ry. Teemme tiivistä yhteistyötä myös muiden SLU-alueiden kanssa yhteisen erityisasiantuntijan myötä. 2

4 EKLU:n TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET v. 2011: 1. Lasten ja nuorten liikunta Liikuntaleirit, koulutukset, kouluyhteistyö 2. Terveyttä edistävä liikunta Entiset ja uudet hankkeet, KKI-ohjelman maakunnallinen toteutus, seurojen toiminnan tukeminen 3. Seuratoiminta Seurayhteistyön lisääminen, VOK-koulutusjärjestelmän kehittäminen. 4. Seurojen toimintaolosuhteiden parantaminen HALLINTO JA TOIMISTO Toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä kuudesta kahdeksaan kertaa vuodessa. Kokouksissa esittelijänä toimii aluejohtaja ja niihin osallistuvat tarvittaessa myös EKLU:n toimialavastaavat. Varsinaisen käytännön työn toteutuksesta vastaavat EKLU:ssa kuusi vakinaista työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä sekä kaksi toimistosihteeriä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa (uimahalli/urheilutalo) kaupungin vuokratiloissa. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA YLEISTÄ Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen on yksi EKLU:n painopistealueista. Toimintakaudella 2011 toiminnassa painottuvat alakoulujen liikunnallistaminen, valmentaja- ja ohjaajakoulutus sekä EKLU:n liikuntaleirit. Toiminnan sisältöön kuuluvat myös pienten lasten liikunta, seurayhteistyö, 3

5 oppilaitosyhteistyö ja erityisliikunnan aseman kehittäminen. Toimintavuoden teemana on yhteistyö, mikä näkyy muun muassa toimiston sisäisen yhteistyön syventämisenä ja kaikilla valituilla lasten liikunnan painotusalueilla. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN KOULUTUS Koulutustoiminnan tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan määrää ja parantaa liikunnan parissa toimivien henkilöiden valmiuksia toteuttaa laadukasta liikuntakasvatusta ja valmennusta. Koulutuksia tarjotaan varhaiskasvattajille, alakoulun opettajille sekä kerhotoiminnan ohjaajille, urheiluseurojen ohjaajille ja valmentajille sekä nuorille. EKLU:n avoin koulutuskalenteri kootaan kahdesti vuosittain kevät- ja syyskaudelle. Lisäksi järjestetään tilauskoulutuksia. Kouluttajien osaamisesta ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa laadukkaita koulutuksia. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) 1-taso EKLU kehittää toimintavuoden 2011 aikana 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutustaan. VOK-työssä lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä toimii yhteistyössä EKLU:n seurakehittäjän ja kouluttajaverkoston sekä salibandy- ja jääkiekkoliiton kanssa (ks. lisää s. 10). KOULUYHTEISTYÖ Kouluyhteistyön tarkoituksena on viedä monipuolisen liikunnan sanomaa opettajille ja lisätä liikuntaa koulupäivän aikana. EKLU järjestää Nuori Suomi - koulutuksia ja on pyydettäessä mukana suunnittelemassa ja järjestämässä koulujen liikunnallisia tapahtumia. Vuoden 2011 aikana käynnistetään alakouluihin suunnattu kehittämistyö koulupäivän liikunnallistamiseksi. Yhteistyössä koulun henkilökunnan ja oppilaiden sekä kunnan ja paikallisten seurojen kanssa vaikutetaan lasten liikkumisen mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lisätä lasten arkiliikunnan määrää. Toimenpiteet kohdistuvat laajasti koko kouluyhteisöön ja tähtäävät koulun toimintakulttuurin muutokseen. Kehittämistyön pariin valitaan vuonna toimintaan sitoutuvaa alakoulua. Työtä koordinoi EKLU:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. 4

6 Liikuntavastaavaverkosto Alakoulujen liikuntavastaavarekisteriä täydennetään. Toimintavuoden lopussa jokaisen maakunnan alakoulun liikuntavastaavan yhteystiedot on kerätty EKLU:n rekisteriin. Liikuntavastaava toimii linkkinä EKLU:n ja koulun välillä sekä ajaa liikunnan asemaa eteenpäin omassa koulussaan. Koulutukset Opettajakoulutusten tavoitteena on innostaa opettajia toteuttamaan liikuntaa laadukkaasti ja mahdollistaa päivittäinen liikunta koululaisille. Kouluille ja kunnille markkinoidaan Nuoren Suomen koulutuskokonaisuuksia. Nuorille suunnattujen Järkkää tapahtuma-, Välkkäri-koulutusten tavoitteena on innostaa nuoria paitsi liikkumaan myös liikuttamaan muita. 5 9-luokkalaisille suunnatun Välkkäri-koulutuksen avulla nuoria innostetaan lisäämään oman koulunsa välituntiliikuntaa vuotiaiden Järkkää Tapahtuma -koulutus antaa ideoita ja työkaluja oman liikuntatapahtuman järjestämiseen. Vanhempainillat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen avulla pyritään vaikuttamaan lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. KOULU-SEURAYHTEISTYÖ EKLU edistää eri toimenpitein koulujen ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä. EKLU:lla on yhteistyössä välittäjän rooli. Seurat voivat tarjota osaamistaan koulujen käyttöön muun muassa koulun liikuntakerhojen ohjaamisessa tai liikunnallisten teemapäivien toteuttamisessa. Yhteistyössä Imatran kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa EKLU järjestää syksyllä 2011 Imatran yläkoululaisille harrastemessutapahtuma, jonka valmistelut alkoivat vuonna Harrastemessuilla seurat voivat esitellä toimintaansa ja yläkoululaiset löytää itselleen liikunnallisen harrastuksen. SEURAYHTEISTYÖ Seurayhteistyötä jatketaan monella eri saralla. Sen avulla tuetaan seurojen laadukasta työtä lasten ja nuorten parissa. EKLU:n jäsenseurat ovat merkittävä liikuntaleirien yhteistyökumppani. Leirien laadukkaasta 5

7 lajiohjauksesta vastaavat pääosin EKLU:n jäsenseurojen ohjaajat ja valmentajat. Seuroilla on mahdollisuus ansaita koulutusseteleitä osallistumalla leirin markkinointiin. Koulutus I-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutukset on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. EKLU:n 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus uudistuu vuoden 2011 aikana. Koulutuksissa annetaan perustietoa lasten ja nuorten ohjaamisesta, kasvattamisesta ja valmentamisesta sekä valmentajan oman osaamisen kehittämisestä. Koulutusten avulla tähdätään laadukkaampaan lasten ja nuorten liikunnan toteutukseen. PIENTEN LASTEN LIIKUNTA Pienten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan monin eri keinoin. Nuori Suomi -koulutukset Koulutusten avulla motivoidaan pienten lasten liikuttajia toteuttamaan monipuolista liikuntakasvatusta. Koulutukset antavat tietoutta ja käytännön vinkkejä lasten päivittäisen liikunnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Liikuntavastaavaverkosto Liikuntavastaavat toimivat yhteyshenkilönä EKLU:n ja oman toimipaikkansa henkilökunnan välillä. Verkostoa päivitetään jatkuvasti. Jatkuvan viestinnän lisäksi kevät- ja syyskirjeet välittävät liikuntavastaaville pienten lasten liikunnan ajankohtaisia asioita. Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. LIIKUNTALEIRIT EKLU järjestää talvella ja kesällä liikuntaleirin maakunnan lapsille ja nuorille. Leiri koostuu sportti-, päivä- ja lajileireistä. Liikuntaleirien tavoitteena on 6

8 tutustuttaa lapset ja nuoret eri liikuntamuotoihin, innostaa päivittäiseen liikuntaan ja yhdessä tekemiseen. Sporttileirin kohderyhmä ovat vuotiaat ja 6 8 -vuotiaiden on mahdollisuus osallistua päiväleirille. Lajileirit tarjoavat tehostettua toimintaa yhden lajin parissa vuotiaille. Yli 15- vuotiaat nuoret voivat toimia leireillä kimpanvetäjinä. Vuonna 2011 leiritoiminnassa kehitetään erityisesti kimpanvetäjien osaamista. Kaikki kimpanvetäjät velvoitetaan osallistumaan ohjaajakoulutukseen leirin alla. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n kesäleirille Vuonna 2010 alkanut yhteistyö VAU:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu ja leireistä kehitetään kaikille lapsille avoimia. Saimaan amk:n fysioterapiaopiskelijoiden opinnäytetöiden avulla kimpanvetäjien sekä lajiohjaajien valmiuksia huomioida erityistä tukea tarvitsevat lapset parannetaan, leirien toimintaympäristön esteettömyyttä kehitetään ja leirien saavutettavuutta parannetaan. Erityistä tukea tarvitseville lapsille tarjotaan mahdollisuus avustajaan leirillä. Avustajiksi rekrytoidaan tehtävään soveltuvia opiskelijoita (fysioterapia, toimintaterapia, koulunkäyntiavustaja). Ennen leiriä avustajat koulutetaan tehtäväänsä VAU:n koulutuksissa ja he tutustuvat lapsiin, joita leirillä avustavat. Leirin aikana heidän tukenaan toimii avustajatutor. OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitosyhteistyötä tehdään muun muassa liikuntaleireihin liittyen (ks. liikuntaleirit). Ammattiin opiskeleville on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjaksoja EKLU:n liikuntaleireillä avustaja- tai kimpanvetäjätehtävissä. Kimpanvetäjiä leireille rekrytoidaan myös maakunnan lukioista. Pyydettäessä EKLU osallistuu oppilaitosten liikuntaa edistäviin teemapäiviin. Maakunnan 2. asteen oppilaitoksista kerätyn liikuntavastaavarekisterin avulla oppilaitoksiin viestitään muun muassa nuorille suunnatuista koulutuksista sekä Your Move nuorten liikuntakampanjasta. ERITYISLIIKUNTA Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n liikuntaleireille kesästä 2011 alkaen (ks. liikuntaleirit). Erityisliikunnan kehittäminen jatkuu kasvattajille markkinoitavien koulutusten avulla. EKLU järjestää Liikkujaksi-koulutuksen ja Erityistä tukea tarvitseva 7

9 lapsi liikunnassa -koulutuksen, jotka antavat kasvattajille lisää eväitä toimia erityistukea tarvitsevien lasten kanssa. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA EKLU:n järjestämä terveyttä edistävä liikunta etenee edellisvuoden tapaan hyvässä myötätuulessa. Erilaisten hankkeiden sävyttämällä toimialalla tartutaan uusiin haasteisiin uuden vuoden kynnyksellä. Maakunnallisen terveyspiirin asettamat haasteet koskettavat merkittävästi myös EKLU:n terveyttä edistävää liikuntatyötä ja sen positiivista kehitystä tulevina vuosina. EKLU on osallistunut aktiivisella panoksella EKSOTE:n hyvinvointistrategian valmistelutyöhön ja saanut siihen liikunnan ja sen merkityksen sisällytetyksi. EKLU:n saavuttamaa vahvaa asemaa maakunnallisena terveyden edistäjänä hyödynnetään tulevan toimintavuoden aikana. Hyväksi koettuja ja testattuja toimintamalleja on tarkoitus laajentaa koko Etelä-Karjalaa käsittäviksi. Alueellista edunvalvontatoimintaa tehostetaan olemalla mukana erilaisissa hyvinvointityötä edistävissä työryhmissä. Käytännön toimenpiteenä EKLU järjestää vähintään yhden kaikkiin kuntiin ulottuvan kiertueen, jonka tavoitteena on saada aikuisväestö liikkeelle ja siten edistää heidän hyvinvointia. Lisäksi EKLU kerää hyvinvointitietoutta maakunnan asukkaista jatkotoimenpiteitä varten. Teemme yhteistyön teemavuonna voimakkaasti organisaatiomme sisäistä yhteistyötä sekä lasten ja nuorten liikunnan että seurakehittäjän kanssa. Tavoitteena on saattaa yhteen elinkaaren molemmat päät erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla. Suunnitelma sisältää jalkautumisen seuroihin kannustamaan niitä yhä vahvemmin mukaan terveyttä edistävään liikuntatyöhön ja löytämään sitä kautta paikallistasolle uusia toimintamuotoja sekä toimijoita. Valtakunnallisella tasolla jatkamme tiivistä yhteistyötä Suomen Kuntoliikuntaliiton, Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman ja muiden SLU-alueiden kanssa. Valtakunnalliset esimerkit ja onnistumiset antavat uskoa ja voimaa myös maakunnalliseen terveyden edistämistyöhön. Maakunnan pohjoisosan kunnissa jatkuva, runsaasti uusia liikuntaryhmiä ja liikkujia saanut Hyvinvointia liikunnasta ja ympäristöstä -hanke päättyy kesäkuun lopussa. Koko Etelä-Karjalan alueen käsittävä Kylät liikkeelle -hanke käynnistetään heti vuoden alusta. Lisäksi toimialalla valmistellaan jo uusia tulevia hankkeita 8

10 ja yhteistyömalleja, joilla saataisiin mahdollisimman tehokkaasti ihmiset kiinnostumaan omasta terveydestään. EKLU teki vuonna 2010 yhteistyön Pietarin urheilukomitean kanssa kouluttamalla terveysliikunnan toimijoita suomalaista terveyttä edistävän liikunnan metodein. Suunnitelmissa on toteuttaa kansainvälisiä hankkeita myös jatkossa. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n kanssa on käynnistetty valmistelut v aloitettavan monivuotisen retkeilyhankkeen toteuttamisesta, minkä toimesta alustavia kontakteja on otettu Baltiaan sekä Keski-Eurooppaan. Entisten sekä myös uusien kontaktien tavoitteena on edistää Etelä-Karjalan liikuntapalveluita ja liikunnan infrastruktuuria, saada maakuntaan liikkujia ja turisteja liikuntatapahtumiin sekä retkeilyreiteille ja oppia muualla koettuja hyviä käytäntöjä. Toteutettavan toiminnan ja siitä saatavan näkyvyyden sekä julkisuuden kautta näillä tapahtumilla tulee olemaan myönteinen vaikutus myös paikallistasolle liittyen esimerkiksi retkeilyreittien tunnettavuuteen ja niiden käyttöön sekä kehittämiseen. KKI-ohjelmaan liittyen EKLU järjestää SuomiMies -rekkakiertueen Lappeenrannassa sekä valmistelee v toteutettavaa Itä-Suomen kattavaa alueellista KKI-katselmusta, joka järjestetään Etelä-Karjalassa. Tavoitteet: Liikunnan edunvalvontatyössä vaikuttaminen Uusien innovaatioiden luominen ja käyttöönotto Terveystiedon keruu maakunnan alueen käytännön tarpeisiin Uusien toimijoiden mukaan kannustaminen terveyttä edistävään liikuntatoimintaan Uusien kontaktien luominen Toimenpiteet: EKLU synnyttää uusia liikuntaryhmiä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Tarjoaa kuntotestauspalveluja mm. maakunnallisen kiertueen muodossa Tuotteistaa palveluita työyhteisöliikuntaa ja maakuntaa palveleviksi mm. Eteran kanssa tehtävällä yhteistyöllä Mallintaa tuotteita urheiluseurojen näköisiksi kokonaisuuksiksi Kouluttaa seuroille uusia ohjaajia Kehitystoimenpiteet: Naisten Vuoksi tapahtuman uudistaminen ja aikaistaminen heinäkuulle Perheliikuntapalveluiden kehittäminen. 9

11 SEURATOIMINTA Seurakehittämisen lähtökohtana on edelleen jäsenseurojen ja niiden tekemän työn tukeminen. Eri toimenpiteillä kannustamme ja innostamme seuraväkeä tekemässään arvokkaassa työssään. Tavoitteena on suunnitelmallisuuden lisääminen ja laadun parantaminen kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla. Toimintavuoden painopisteitä ovat yhteistyön lisääminen ja kehittäminen seura-, lajiliitto- ja kuntatasoilla sekä yleisen I-tason valmentajakoulutuksen maakunnallinen kehittäminen. Tämän lisäksi tarjoamme monipuolisia seurapalveluja, jatkamme valtakunnallisesti yhteisesti sovittuja toimenpiteitä sekä huippu-urheilun tukemista. VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSEN MAAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN Kaikille lajeille yhteinen I-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet on valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen suunnittelijoiden työkalu koulutuksen kehittämiseen. Se tarjoaa mallin yhteisestä rakenteesta ja oppimiskäsityksestä, määrittelee lajeille yhteiset osaamistavoitteet ja oppisisällöt ja antaa esimerkkejä oppimistehtävistä ja arviointitavoista. EKLU rakentaa laajan yhteistyöverkoston kanssa maakunnallisen mallin toimia. Ensi vuoden toimenpiteitä ovat sisällön rakentaminen, kouluttaja- ja mentorverkoston luominen, oppimisympäristöjen kehittäminen, kansallisten ja kansainvälisten kontaktien luominen ja koulutuksen markkinointi. Tavoitteena on tarjota laadukasta, innostavaa ja paikallisesti toteutettua valmentaja- ja ohjaajakoulutusta. Teemme tiivistä yhteistyötä jääkiekon ja salibandyn lajiliittojen kanssa. Ensimmäiset varsinaiset koulutukset toteutetaan syksyllä YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN SEURA-, LAJILIITTO- JA KUNTATASOILLA EKLU on aktiivisesti mukana eri yhteistyömuotojen kehittämisessä seuratoiminnan eri osa-alueilla. Järjestämme seuroille paikallisia tilaisuuksia, joissa selvitämme tarpeet ja mahdollisuudet paikallisen yhteistyön toteuttamiseen yli lajirajojen. Lisäksi järjestämme lajikohtaisia tilaisuuksia, joissa valmistellaan maakunnallisen yhteistyön tekemistä lajiryhmän sisällä. Maakunnallisen yhteistyö toteuttamisessa lajiliittojen tuki on merkittävä. 10

12 Paikallistason yhteistyö seurojen ja kuntien kesken Seuroihin kohdistettujen vaatimusten kasvaessa on tärkeää, että seurat kykenisivät toimimaan mahdollisimman hyvässä yhteistyössä paikkakunnan muiden seurojen ja liikuntaa hallinnoivan toimialan ja muiden kunnan toimialojen kanssa. Paikkakuntakohtaisesti seuroilla on mahdollisuus löytää eri tapoja tehdä hyvää yhteistyötä keskenään ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tässä seurakehittäjän tulee toimia koordinoivana tahona. Tavoitteena on kehittää hyviä ja kestäviä tapoja toteuttaa paikallistason yhteistyötä ja lisätä eritasoisten ja uusille harrastajaryhmille (esim. erityisryhmät ja maahanmuuttajat) soveltuvan toiminnan määrää. Yhteistyö lajiliittojen kanssa EKLU on aloittanut kamppailu- ja voimailulajien lajiliittojen kanssa maakunnallisen yhteistyön. Yhteistyömuotoja kehitetään vuonna 2011 voimakkaasti. Mukana olevat lajit ovat judo, nyrkkeily ja paini. Yhteistyömuotoja ovat valmennusosaamisen jakaminen, yhteiset koulutukset, lajiesittelyt kouluissa sekä seurojen organisaatioihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä jääkiekko- ja salibandyliittojen kanssa VOK:n I-tason koulutuksen suhteen. SEURAPALVELUT Yhteistyö seurojen kanssa koostuu seuraavista osa-alueista: toimihenkilökoulutus, päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen, Sinettiseurayhteistyö, seurakohtaiset kehittämisprosessit, paikallistason yhteistyö seurojen ja liikunnasta vastaavien toimialojen kanssa, päätoimisten tukeminen ja seurajohtajaklubin toiminta. Seurojen toimihenkilökoulutus Koulutus on keskeisenä teemana seurakehittämisen toimialalla. Koulutusta suunnataan tehostetusti uusille ja vanhoille seurojen eri rooleissa toimiville henkilöille. Sisältö koostuu puheenjohtaja- ja sihteerikursseista, taloushallinnon koulutuksesta sekä muusta yleisestä järjestötoiminnan perusteisiin liittyvästä koulutuksesta. Tavoitteena on parantaa jo seurassa toimivien osaamista omilla vastuualueillaan ja saada mukaan koulutuksen kautta uusia toimijoita sekä lisätä suunnitelmallisuutta seuratoiminnassa. Hyvä 11

13 Seura -koulutuspuun sisältö on merkittävä osa koulutusta. Sisältö koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Nappaa mukaan -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi urheiluseuran ohjaaja- ja toimitsijahankintaan liittyviä kysymyksiä. Kurssilla annetaan malleja seura-aktiivien, toimihenkilöiden, ohjaajien ja talkoolaisten rekrytointiin. Kurssi on tarkoitettu kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Kurssin sisältö: Miksi vetäjäksi ryhdytään, mitä tehtäviä seurassa löytyy, vetäjätehtävien markkinointi, seuran vetäjähankintasuunnitelman tekeminen, kannustaminen ja palkitseminen. Päätä Oikein -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi seuratoiminnan perusedellytykset, vastuut ja velvollisuudet. Kurssi on tarkoitettu kaikille seura- ja yhdistystoimintaa osallistuville, seuran hallituksissa, jaostoissa ja työryhmissä oleville tai mukaan tuleville henkilöille. Kurssin sisältö: yhdistyslaki, yhdistystoiminta, hallituksen tehtävät, jäsenten vastuut ja velvollisuudet, jäsenyys seurassa. Rahaa Seura Kassaan -kurssi (3 h) Kurssilla käydään läpi, millä eri tavoilla seura voi tehdä varainhankintaa, ideoidaan uusia keinoja sekä neuvotaan, miten seuran taloutta kannattaa hoitaa. Kurssi on tarkoitettu kaikille seuratoimintaan osallistuville. Kurssin sisältö: Seuran yleishyödyllinen varainhankinta: käsiohjelmien ym. ilmoitusten hankinta, kioskitulot, SLU:n arpajaiset, urheiluasujen mainokset, seuran kannatustuotteet sekä seuran taloushallinnon perusteet. Johda innostavasti -kurssi (3 h) Kurssilla käsitellään seuratoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten johtamista. Koulutus on tarkoitettu kaikille seuratoimijoille. Kurssin sisältö: Mitä johtaminen on, erilaisia tilanteita ja erilaisia johdettavia, pohdintaa omasta johtajuudesta ja vuorovaikutuksen merkityksestä, luottamuksen rakentaminen, johtajuuden neljä tasoa, minä innostavana johtajana. Hyvää Seuraa -seminaari (7 h) Hyvää Seuraa -seminaari antaa seuratoimijoille mahdollisuuden kohtaamiseen, vertaistukeen ja kokemusten vaihtoon sekä 12

14 antaa tiedollista koulutusta ryhmänjohtamiseen, viestintään sekä turvallisuuteen seurassa. Seminaaripäivän tavoitteena on antaa potkua arkeen ja saada osallistujat löytämään välineitä omaan jaksamiseen. Seminaari on tarkoitettu kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Seminaarin sisältö: Hyvän Seuran johtaminen ja ryhmänjohtajataitojen kehittäminen, ryhmien työskentelyn ideat ja viestit toisille, oman jaksamisen avaimet. Lisäksi klinikoilla aiheina viestintä urheiluseurassa, turvallisuus seuratoiminnassa ja Aikuiset liikkeelle. Klinikkakurssit: Viestintä urheiluseurassa -kurssi antaa kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea kuuluu urheiluseuran viestintään. Lisäksi opetellaan viestinnän suunnittelua ja mediaviestintää. Turvallisuus seuratoiminnassa: Turvalliseen seuratoimintaan tarvitaan oikeaa asennetta, tietoa ja taitoa. Kurssilla kehitetään näitä kaikkia. Aikuiset liikkeelle -kurssilla perehdytään siihen, mitä seuran tulisi huomioida, kun se aloittaa aikuisryhmien järjestämisen. Kursseja voi tilata myös 3 tunnin itsenäisinä kokonaisuuksina. Seuran tulevaisuusilta Seuran tulevaisuusilta voi olla seura-. laji- tai kuntakohtainen. Tulevaisuusillassa käydään läpi yhdessä seurakehittäjän kanssa seuran nykytilannetta ja pohditaan yhdessä jatkosuunnitelmia. Sinettiseura Sinettiseuratunnustus myönnetään laadukasta nuorisotoimintaa tekevälle seuralle. Ennen kuin tunnustus myönnetään, seuran on suoriuduttava seuraan liittyvästä kehittämistyöstä. Sinettiseuratoiminnan laatukäsikirja on loistava työkalu sellaisenaan seuratoiminnan monipuoliseksi kehittämiseksi. Tavoitteena on saada seuralle Sinettiseuratunnustus. Teemme yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa auditointeja sinettitunnusta hakevien tai sinettitunnuksen jo omistavien seurojen parissa. Auditointien aikana arvioidaan seuran sinettiseurakuntoisuus. 13

15 Seurakohtainen kehittämistyö EKLU tarjoaa mahdollisuuden seurakohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin jäsenseuroilleen. Yhteistyöseurojen määrä riippuu toteutettavan yhteistyön muodoista ja laajuudesta. Kehittämistoimenpiteet muotoutuvat seura-analyysin pohjalta ja seuran eri sidosryhmien kanssa tehtävien suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on auttaa seuroja niiden toiminnan vakauttamisessa, kehittämisessä ja Reilun Pelin periaatteiden vahvistamisessa. Päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen Etelä-Karjalassa toimii lukuisia uusia päätoimisia seuratyöntekijöitä. Tuemme tarvittavilla toimenpiteillä niin yksittäisiä työntekijöitä kuin koko seuraa, jotta puitteet hyvälle ja tuloksekkaalle seuratyölle ovat olemassa. Lisäksi vuonna 2011 on uusi mahdollisuus saada tukea päätoimisten seuratyöntekijöiden palkkaukseen. Tuemme jäsenseurojamme hakuprosessin aikana. Seurajohtajaklubi Vuonna 2007 aloitettu toiminta on tärkeä askel kohti seurojen keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymistä. Klubin toiminta koostuu yhteisistä tapaamisista, joissa käsiteltävät aiheet ja alustajat vaihtelevat. VALTAKUNNALLISET TOIMENPITEET Seuratoiminnan kehittämistoimenpiteet ovat samassa linjassa SLU:n ja OKM.n tekemien linjausten kanssa. Välitämme tietoa jäsenseuroillemme valtakunnallisesta Hyvä Seura toiminnasta ja ajankohtaisista esim. varainhankintaan, yhdistyslainsäädäntöön ja verotukseen liittyvistä asioista. Näin laajennamme jäsenseurojemme tietämystä valtakunnallisista seuratoimintaan liittyvistä, ajankohtaisista asioista. Seuratoiminnan paikallistuki Vuosittain jaettava seuratoiminnan paikallistuki on merkittävä tapa saada rahaa seuratoiminnan kehittämiseen. Seurakehittäjätoiminnan myötä seuroille esitellään tarkemmin paikallistuen mahdollisuuksia ja autetaan hakemukseen ja koko prosessiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta hyvää hakemusta Etelä-Karjalasta. 14

16 HUIPPU-URHEILUN TUKEMINEN SEURAVALMENTAJAYHTEISTYÖ Toimivan seuran yksi tärkeä osa on osaava valmentaja. Yhteistyö seuravalmentajien kanssa on toinen pääsuuntaus seuratoiminnan kehittäjän toimenkuvassa. Toiminta koostuu valmentajakoulutuksesta, oppilaitosyhteistyöstä sekä Suomen Valmentajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. VALMENTAJAKOULUTUS Jatkamme kokeneemmille valmentajille tarkoitettuja teemakoulutuksia. Teemojen aiheina ovat urheilijoiden yleisominaisuuksien kehittäminen, kokonaisrasituksen hallinta, valmennuksen tukitoimenpiteet, vuorovaikutustaidot sekä urheilun eettiset periaatteet (esim. häirinnän ehkäisy ja antidopingtyö). YHTEISTÖ SUOMEN VALMENTAJIEN KANSSA Järjestämme yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa valmentajille suunnattuja te toja ja valmennusklinikoita. Tilaisuudet toteutetaan Etelä- Karjalan Valmentajaklubin toimintaperiaatteiden mukaisesti. ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA JA PERUSKOULUN URHEILIJAKOULUTUS Imatran ja Lappeenrannan alueiden toisen asteen oppilaitokset kuuluvat Etelä-Karjalan Urheiluakatemian pariin. Akatemiatoiminnan tavoitteena on, kehittää tapoja yhdessä oppilaitosten, seurojen sekä urheilijoiden ja heidän valmentajiensa kanssa mahdollistaa menestyksekäs urheiluharrastus ja koulunkäynti. Etelä-Karjalan Urheiluakatemia kuuluu Suomessa toimivien urheiluakatemioiden verkostoon. EKLU on aktiivisesti mukana myös Imatran yläkoulujen Urheilijakoulutuksen toteuttamisessa. Urheilijakoulutus mahdollistaa luokkalaisten tavoitteellisesti urheilevien osallistua seuraharjoituksiin kerran viikossa osana valinnaisia opintoja. Esittelemme toimintamallia ja vaikutamme siihen että Urheilijakoulutus laajentuisi perusopetuksen pariin myös muissa maakunnan kunnissa. EKLU tukee myös 15

17 vammaisurheilijoiden ja maahanmuuttajien osallistumista urheilijakoulutukseen. STIPENDIT EKLU tukee jäsenseurojensa nuoria urheilijoita, valmentajia, ohjaajia ja seuratoimijoita stipendeillä sekä omien että yhteistyökumppaneiden taloudellisten voimavarojen mukaan. Palkitsemiset tapahtuvat syyskokouksen yhteydessä. TOIMISTOPALVELUT Eri lajien piiri- sekä aluejärjestöjen päätehtävä on oman lajin kilpailu- ja koulutustoiminnan organisointi toimialueellaan. EKLU:n monipuoliset palvelut ovat edelleen lajien käytettävissä. Tarjottavia palveluita ovat mm. sihteeritehtävät, taloushallinto, viestintä, kilpailukalenterien tekeminen, ilmoittautumisten vastaanotto, rekisterien ylläpito, mitalien toimittaminen ja kaiverrus sekä päivittäisten juoksevien asioiden hoitaminen. VIESTINTÄ EKLU:n monipuolisen toiminnan yksi suurimpia haasteita on saada tieto levitetyksi seuroihin ja siellä oikeille ihmisille. Seurojen etu on, että tieto menee oikeille henkilöille, jotka puolestaan voivat levittää EKLU:n tiedotteita ja kurssikutsuja seurassa eteenpäin. Päivitämme seurojen yhteystietoja jälleen vuoden alussa, sillä monessa seurassa vastuuhenkilöitä tuolloin vaihtuu. Eri rekisterien päivitystyö on EKLU:ssa jatkuvaa ja sitä on tavoitteena edelleen parantaa, jotta pystymme toimittamaan tietoja myös suoraan seurojen eri sektorien toimijoille. EKLU näkyy myös tiedotusvälineissä säännöllisesti, millä markkinoimme toimintaamme ja koulutuksiamme sekä seuraväelle että muillekin kiinnostuneille. 16

18 Toimintavuoden aikana käynnistämme EKLU:n visuaalisen ilmeen uudistamisen, jolla haluamme lisätä EKLU:n tunnettavuutta. Huomioimme myös sähköisen median muutokset toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan. PALKITSEMISET Jatkamme edelleen seurojen eri toimijoiden palkitsemisia yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Palkitsemme stipendeillä jäsenseurojemme menestyneitä urheilijoita, valmentajia, ohjaajia sekä aktiivisia seuratoimijoita. Seurojen puheenjohtajat ovat avainasemassa seuransa kehitystyössä ja siksi palkitsemme myös Vuoden Seurajohtajan, henkilön joka on toiminnallaan auttanut oman seuransa entistä parempaan kuntoon. Maakunnassa on myös paljon yksityishenkilöitä, yhdistyksiä sekä muita tahoja, jotka liikuttavat säännöllisesti suuren määrän ihmisiä ja näin edistävät merkittävästi hyvinvointia paikallistasolla. EKLU palkitsee syyskokouksessaan Vuoden Liikuttajan aiempien vuosien tapaan. EKLU:n omat ansiomerkit sekä standaari ovat jäsenseurojen yksi mahdollisuus palkita omia aktiivejaan. Säännöt löytyvät kotisivuilta. Tavoitteenamme on laajentaa ja kehittää palkitsemisjärjestelmää yhteistyökumppaniemme kanssa. URHEILUVÄEN MATKAT EKLU jatkaa v lakkautetun SVUL:n Etelä-Karjalan piirin perinteitä mm. järjestämällä urheiluseuraväelle tutustumismatkoja sekä koti- että ulkomaille saadun palautteen ja kysynnän mukaan. Vuoden 2011 matkan ajankohta on syyskuun alku, matkakohde päätetään alkuvuoden aikana. 17

19 TALOUS EKLU:n talouden tukijalka on Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus. Sen lisäksi tulorahoitus koostuu maakunnallisista kehittämishankkeista, EKLU:n järjestämän toiminnan tuotoista sekä eri yhteistyökumppanien tuesta. TALOUSSUUNNITELMA 2011 TILINPÄÄTÖS 2009 BUDJETTI 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit 32876, Os.maksut koulutus 22338, Os.maksut NaistenVuoksi 14069, Muut os.maksut 70107, Palvelutuotot 4376, Muut tuotot 18368, Yhteensä , KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak , Työterveys -874, Henk.kunnan koulutus -336, Yhteensä , POISTOT; ATK, koneet, kalusto -774, MUUT KULUT VUOKRAKULUT Toimistovuokrat -4089, Salit, kentät, muut tilat -1682, Koneet ja laitteet -6396, Auto- ja muut vuokrat -6424, Yhteensä , ULKOPUOLISET PALVELUT Koulutuspalvelut -8084,

20 Hallintopalvelut -2488, Muut ostetut palvelut , Yhteensä , MATKA-JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvärahat henk.kunta -8789, Km-, maj., pvärahat toim.osall , Julkiset kulkuneuvot -1270, Muut matka- ja maj.kulut -4544, Yhteensä , MATERIAALIKULUT Koulutus ja tiedotus -2561, Painatus ja kopiointi -3133, Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat -2407, Leiriruoka , Yhteensä , URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET -3965, MUUTVARS. TOIMINNAN KULUT Kok., neuv., edustus,huom.osoitus -6897, Puhelin, internet -8280, Posti ja rahti -3023, Laitehankinnat Ilmoitukset -7633, Vakuutukset -667, Pankin palvelumaksut -358, Muut toimintakulut , Yhteensä , VARSINAISENTOIMINNAN KULUT , VARSINAINEN TOIMINTA , VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut 3690, Yht.työsopimukset 30050, Muut tuotot 4949, Yhteensä 38689, KULUT Ostokulut tarvikevälitys -4401,

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 0 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 3 Liikkuva koulu 3 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5 Alle kouluikäisten

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 4 Yleistä 4 Liikkuva koulu 4 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä KESKEISET PALVELUT KOULUILLE Mentorointi Koulutukset Kampanjat (VALO ry) Opintomatka Mikkelin liikkuviin

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Lapin osalta Valon käynnistämää liikunnan aluejärjestöjen palvelu- ja osaamiskeskus kehitysyhteistyötä on valmisteltu mm Maarit Toivolan Lapin Ammattikorkeakoulun yamk

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

2) Brändi. Kirkas Visio Roolit. Laatutunnus: yksi vai monta? Sinetti- vs Laatuseura

2) Brändi. Kirkas Visio Roolit. Laatutunnus: yksi vai monta? Sinetti- vs Laatuseura Open space Teemat 1) Laatutyön polku 2) Brändi 3) Laatuseuraseminaari 2018 4) Yleisseurat laatuohjelmassa 5) Sähköinen kehittämisympäristö + sähköiset työkalut 6) Palvelut ja työkalut seuroille 7) Auditointi

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN Jonna Talja Seurakehittäjä 19.4.2008 SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON VISIO JA MISSIO VISIO MISSIO Mukaansa tempaavaa, monipuolista ampumahiihdon seuratoimintaa,

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA?

MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA? MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA? TEHTÄVÄ: VAIHE 1. Aikaa 3 minuuttia. Mieti yksi omasta mielestäsi tärkeä laatutekijä käytännön työssäsi urheiluseurassa.

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo

Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo 5.11.2011 JOUKKUEIDEN TOIMINTA JÄRJESTÖTOIMINTA HALLINTO TALOUS MITÄ ON SEURATOIMINTA? IHMISTEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot