Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö 4 Liikuntavastaavaverkosto 5 Koulutukset 5 Vanhempainillat 5 Koulu-seurayhteistyö 5 Seurayhteistyö 6 Koulutus 6 Perheliikunta 6 Pienten lasten liikunta 6 Nuori Suomi -koulutukset 6 Liikuntavastaavaverkosto 6 Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat 6 Liikuntaleirit 7 Oppilaitosyhteistyö 7 Erityisliikunta 8 Aikuisten terveyttä edistävä liikunta 9 Kylät liikkeelle -hanke 9 Vinkkejä Virosta Elämyksiä Etelä-Karjalaan 10 Tuutha siekii liikkumaa 10 Työyhteisöliikunta 10 Koulutukset 10 KKI-katselmus Naisten Vuoksi 11 Hyvän olon juoksukoulut 11 Seuratoiminta 12 Valmentaja- ja ohjaajakoulus, 1. taso 12 Sisällön kehittäminen 13 Lajiliittoyhteistyön laajentaminen 13 Valmennusseminaarit 13 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun koordinointi 14 Lajiliittojen alueelliset tekijät yhteen 14 Seurojen ja lajiliittojen kanssa tehtävät kehittämistoimenpiteet 14 Seurakohtaiset kehittämispolut 14 Seurakoulutus 14 Yhdistystoiminnan kehittäminen Imatralla 15 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia 15 Resurssien lisääminen ja toiminnan kehittäminen 15 Valtakunnalliset toimenpiteet 15 Seuratuki 15 Sinettiauditoinnit 15 SLU-valiokuntatyö 16 Toimistopalvelut 16 Viestintä 16 Palkitsemiset 17 Urheiluväen matkat 17 Talous 17 Taloussuunnitelma

3 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ EKLU:n tehtävänä on strategian mukaan jäsenistön sekä maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä liikunta- ja osaamisverkoston jatkuva kehittäminen. Vuosi 2012 tulee olemaan työntäyteinen monine tapahtumineen ja hankkeineen. Myös tiukka talous aiheuttaa omat haasteensa. EKLU:n toiminnan johtavana teemana on yhteistyö, mikä kuvaa järjestön monipuolista toimintaa. Pääkumppaneitamme maakunnassa ovat edelleen jäsenjärjestöt, eli urheiluseurat, mutta monet yhteistyötahomme kuten kuntien eri toimialat, maakunnan leader-yhdistykset, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, EKSOTE sekä monet oppilaitokset ovat tärkeässä roolissa eteläkarjaista liikunta- ja urheiluelämää kehitettäessä. Valtakunnallisista kumppaneista tärkeimmät ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto Kunto ry, KKI-ohjelma, Olympiakomitea sekä Suomen Valmentajat ry. Liikunnan ja urheilun järjestörakenteen uudistuksia tullaan mahdollisesti aloittamaan jo vuoden 2012 aikana ja ne vaikuttavat myös alueiden toiminnan tulevaisuuteen. Mikä on alueiden rooli jatkossa? Tuleeko kilpaurheilun osuus vahvistumaan työssämme? Vahvistuuko asemamme ja millä tavalla? Saammeko työhömme tulevaisuudessa lisää taloudellisia voimavaroja? Näihin kysymyksiin saanemme vastauksia vuoden kuluessa ja EKLU:n on muiden alueiden kanssa oltava valmiina nopeisiinkin päätöksiin. Varsinaisen toiminnan painopisteitä ovat - lasten ja nuorten liikunta - aikuisten terveyttä edistävä liikunta - seuratoiminta. Kullakin sektorilla toimivat toimialavastaavat, jotka huolehtivat toiminnan toteutuksesta. Viestinnän kehittäminen on yksi haaste; kuinka onnistumme viestittämään tarjonnastamme siten, että tieto tavoittaa ne jotka toivomme. Tulevan vuoden suurimpia tapahtumiamme ovat KKI-katselmus, liikuntaleirit 2

4 talvella ja kesällä sekä 25:nnen kerran järjestettävä Naisten Vuoksi. Myös uusia hankkeita eri toimialoilla on tavoitteena saada käynnistetyksi. Onnistuneilla hankkeilla on mahdollisuus kehittää ja toteuttaa uusia toimintatapoja yhteistyössä seurojen kanssa. Talouden kannalta erilaiset hankkeet ovat EKLU:lle elintärkeät. HALLINTO JA TOIMISTO EKLU:n toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, viime vuosina kokouksia on ollut kuudesta kahdeksaan. Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja aluejohtaja. Se kokoontuu tarvittaessa. Kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja ja paikalla ovat mahdollisuuksien mukaan myös toimialavastaavat, jotka raportoivat oman sektorinsa toiminnasta. EKLU:lla on kuusi vakinaista työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä ja kaksi toimistosihteeriä. Henkilökunta vastaa hallituksen päätösten käytännön toteutuksesta ja toiminnan päivittäisestä pyörittämisestä. Lisähenkilöstön palkkaaminen tulee kyseeseen vain mahdollisten uusien hankerahoitusten myötä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa (uimahalli/urheilutalo) kaupungin vuokratiloissa. LIIKUNNAN JA URHEILUN EDUNVALVONTA EKLU:n työ kokonaisuudessaan on liikunnan ja urheilun laaja-alaista edunvalvontaa ja liikunnan merkityksen korostamista. Toimintamme ulottuu maakunnan kaikkiin kuntiin yli lajirajojen kaikenikäisten liikunta- ja urheiluharrastuksen edistämiseksi. Vuonna 2012 järjestetään kuntavaalit, joissa valitaan paikalliset päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. EKLU haluaa olla turvaamassa ja vahvistamassa liikunnan asemaa paikallistasolla, kun vaalikeskusteluja ennen vaaleja järjestetään. Taustatukea tälle työlle saamme SLU:n Hyvinvointia liikkeellä ohjelmasta. 3

5 Etelä-Karjalaan on tehty hyvinvointistrategia vuosille , missä myös liikunnalla on oma osuutensa. EKLU on ollut tätä strategiaa tekemässä ja on myös seurantatyössä mukana. Paikalliset hyvinvointitiimit vastaavat osaltaan strategian kuntakohtaisesta toteutuksesta ja siihen työhön ns. kolmas sektori eli seurat ja järjestöt pääsevät toivottavasti kiinteästi mukaan. EKLU jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kuntien liikuntaviranhaltijoiden kanssa mm. erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä. Olemme myös kuntien käytettävissä ja apuna vaikkapa liikuntastrategioiden tai avustussääntöjen laadinnassa. Koululaisten liikunnan lisääminen on EKLU:n toiminnan yksi vahva tavoite ja sen suhteen suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia toimenpiteitä kuntien sekä koulujen kanssa. Valtakunnallisia, alueellisia sekä paikallisia hankkeita on suunnitteilla ja tilanne kehittyy toivottavasti myönteiseen suuntaan vuoden 2012 aikana. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen on yksi EKLU:n painopistealueista. Toiminnan tavoitteet ovat lasten liikunnan lisääminen sekä ohjaajien, valmentajien ja kasvattajien osaamisen lisääminen. Toimintakaudella 2012 toiminnassa painottuvat kouluyhteistyö sekä EKLU:n liikuntaleirit. Toiminnan sisältöön kuuluvat edelleen myös pienten lasten liikunta, seurayhteistyö, seura-kouluyhteistyö, oppilaitosyhteistyö ja erityisliikunta. Toimintavuoden teemana on yhteistyö. KOULUYHTEISTYÖ EKLU tukee perusasteen koulujen pyrkimyksiä edistää lasten liikuntasuositusten toteutumista. Yhteistyössä hyödynnetään muun muassa valtakunnallisen Liikkuva koulu hankkeen kokemuksia lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäivän aikana ja sen välittömässä läheisyydessä. EKLU:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä toimii Savitaipaleen Liikkuva koulu pilottihankkeen mentorina vuonna EKLU:n yhteistyö Nuori Suomen ja muiden SLU-aluejärjestöjen kanssa tukee koulujen liikunnallistamistyötä. 4

6 Koulun liikunnallistamistoimenpiteet kohdistuvat laajasti koko kouluyhteisöön ja tähtäävät koulun toimintakulttuurin muutokseen. Vuonna 2012 kouluyhteistyössä painotetaan välituntiliikuntaa ja liikunnallista kerhotoimintaa. EKLU kouluttaa välituntiliikuttajia ja vaikuttaa yhdessä opettajien kanssa välituntiliikunnan olosuhteisiin. AIP-kerhojen sekä koulujen kerhotoiminnan tila selvitetään. EKLU tukee kuntia, kouluja ja järjestöjä uusien liikuntakerhojen käynnistämiseksi ja täydennyskouluttaa ohjaajia. Toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisuuksia maakunnallisen koulujen liikunnallistamishankkeen käynnistämiseksi. Koulukohtaisia liikunnallistamisprosesseja käynnistetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kuntien kanssa. Liikuntavastaavaverkosto Ala- ja yläkoulujen liikuntavastaavien sekä rehtorien yhteystietorekisteriä ylläpidetään. Verkostoon kuuluvia tiedotetaan koulujen liikuntaan liittyvistä asioista, kuten koulutuksista ja kampanjoista. Koulutukset Kunnille ja kouluille markkinoidaan Nuoren Suomen opettajille ja nuorille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia. Vanhempainillat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen avulla pyritään vaikuttamaan lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. KOULU-SEURAYHTEISTYÖ EKLU edistää eri toimenpitein koulujen ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä laadukkaan lasten liikunnan lisäämiseksi. EKLU:lla on yhteistyössä välittäjän rooli. Seurat voivat tarjota osaamistaan koulujen käyttöön erityisesti koulun liikuntakerhojen ohjaamisessa. Vuosittain EKLU:n toimesta käynnistyy koulujen liikuntakerhoja, joissa seurat toimivat ohjaajina. Koulun liikuntakerho tarjoaa harrastuspaikan myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät vapaaajallaan juuri liiku tai osallistu seuratoimintaan. EKLU käynnistää yhteistyössä rehtorien ja seurojen kanssa koulujen liikuntakerhoja ja täydennyskouluttaa kerho-ohjaajia. EKLU osallistuu Imatralla syksyllä 2012 järjestettävän harrastemessujen suunnitteluun ja toteutukseen. Harrastemessuilla urheiluseurat ja muut järjestöt voivat esitellä toimintaansa ja yläkoululaiset löytää itselleen 5

7 harrastuksen. EKLU vastaa urheilujärjestöjen kutsumisesta tapahtumaan. SEURAYHTEISTYÖ Seurayhteistyön avulla tuetaan seurojen laadukasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. EKLU:n jäsenseurat ovat merkittävä liikuntaleirien yhteistyökumppani. Leirien laadukkaasta lajiohjauksesta vastaavat pääosin EKLU:n jäsenseurojen ohjaajat ja valmentajat. Seuroilla on mahdollisuus ansaita koulutusseteleitä osallistumalla leirin markkinointiin. EKLU järjestää seurojen kanssa liikuntatapahtumia eri puolilla maakuntaa. Koulutus Uudistunut 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) käynnistyi Etelä-Karjalassa syksyllä 2011, ja sen toteutus jatkuu vuonna Yhteistyössä Salibandy- ja Jääkiekkoliittojen kanssa suunniteltu ja toteutettava koulutuskokonaisuus koostuu 12 lähijaksosta ja välitehtävistä. Lähijaksoja järjestetään kuukauden välein. VOKkoulutukset ovat avoimia kaikille lajeille. Lisäksi seuroille tarjotaan Nuoren Suomen koulutuksia. Perheliikunta Osana EKLU:n Kylät Liikkeelle hanketta järjestetään yhteistyössä kuntien ja paikallisten urheiluseurojen kanssa perheliikunta- ja kuntotestikiertue kaikissa maakunnan kunnissa toimintavuoden aikana. PIENTEN LASTEN LIIKUNTA Pienten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan eri keinoin. Nuori Suomi koulutukset Koulutukset antavat tietoa ja käytännön vinkkejä lasten päivittäisen liikunnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Vuonna 2012 järjestettävää koulutustoimintaa ohjaa syksyllä 2011 varhaiskasvatuksen liikuntavastaaville tehty koulutuskysely. Liikuntavastaavaverkosto Varhaiskasvatuksen liikuntavastaavat toimivat yhteyshenkilönä EKLU:n ja oman toimipaikkansa henkilökunnan välillä. Verkostoa päivitetään jatkuvasti. Jatkuvan viestinnän lisäksi kevät- ja syyskirjeet välittävät liikuntavastaaville pienten lasten liikunnan ajankohtaisia asioita. Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja 6

8 perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan ja lisätään varhaiskasvattajien osaamista. LIIKUNTALEIRIT EKLU järjestää talvella ja kesällä liikuntaleirin 6-14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Leiri koostuu sportti-, päivä- ja lajileireistä. Liikuntaleirien tavoitteena on tarjota lapsille positiivisia kokemuksia liikunnan parissa. Leirien suunnittelusta vastaa leiritiimi, joka kokoontuu useita kertoja vuoden aikana. Leirejä toteuttamassa ovat koko EKLU:n toimisto, leiritiimin jäsenet sekä kymmenet kimpanvetäjät ja seurojen lajiohjaajat. Viime vuosien positiivinen vire leiritoiminnassa halutaan säilyttää. Haluamme tarjota tulevaisuudessakin monipuolista ja laadukasta liikuntaleiritoimintaa maakunnan lapsille. Hyvä yhteistyö leiritiimin, koulujen, oppilaitosten, urheiluseurojen, yhdistysten, Etelä-Saimaan ja Imatran kaupungin kanssa luo erinomaiset edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi. Soveltava sporttileiri vakiintuu osaksi kesäleiriä ja avustajakäytäntöä jatketaan. Yhteistyö avustajien rekrytoimisessa ja kouluttamisessa Saimaan ammattikorkeakoulun ja Imatran kaupungin liikuntapalveluiden kanssa ovat edellytyksiä soveltavan sporttileirin järjestämiselle. Vuonna 2012 leiritoiminnan erityisenä painopisteenä on kimpanvetäjien osaamisen lisääminen. Yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, Tanhuvaaran urheiluopiston ja Jaakkiman kristillisen opiston kanssa rekrytoidaan alalle suuntautuneita opiskelijoita kimpanvetäjiksi. Lisäksi ohjaajarekrytoinnissa tehdään yhteistyötä seurakuntien, 4H-yhdistysten ja maakunnan toisen asteen oppilaitosten kanssa. Kaikille kimpanvetäjille järjestetään koulutusta leirien alla. OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitosyhteistyötä tehdään erityisesti liikuntaleireihin liittyen, edellä mainitusti. Vuonna 2010 Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu yhteistyö soveltavan sporttileirin järjestämiseksi osana EKLU:n kesäleiriä jatkuu. EKLU tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opintojen suorittamiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen ohjaaja- ja avustajatehtävissä ja/tai tutkimustehtävissä. Vastaavaa yhteistyömallia kehitetään myös Tanhuvaaran 7

9 urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelijoille sekä Jaakkiman kristillisen opiston lastenohjaajaopiskelijoille. Etelä-Karjalan ammattiopiston opiskelijat puolestaan voivat suorittaa työkykypassiin liittyviä opintosuorituksia toimimalla kimpanvetäjänä. Lisäksi kimpanvetäjiä rekrytoidaan kaikista maakunnan lukioista liikuntavastaavien ja rehtorien avustuksella. Leirien yhteydessä EKLU tarjoaa vuosittain työtä kymmenille nuorille lasten liikunnan parissa. Pyydettäessä EKLU osallistuu oppilaitosten liikuntaa edistäviin teemapäiviin. Maakunnan 2. asteen oppilaitoksista kerätyn liikuntavastaavarekisterin avulla oppilaitoksiin viestitään muun muassa nuorille suunnatuista koulutuksista. ERITYISLIIKUNTA Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n kesäliikuntaleireille. Sporttileiriin integroitu soveltava sporttileiri on avoin kaikille erityistä tukea tarvitseville 7-15 vuotiaille. Lapset osallistuvat leirille mahdollisuuksiensa mukaan sporttileirin kimpoissa. Onnistuneen leirin takaamiseksi lasten avustaminen ja muun tuen tarpeet pyritään järjestämään yksilöllisesti. EKLU osallistuu Ruokolahdella järjestettävän soveltavan talviliikuntatapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tapahtuman järjestää Satakielen Laulu ry. yhteistyössä Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kuntien, EKLU:n, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Jaakkiman kristillisen opiston kanssa. Erityisliikunnan kehittäminen jatkuu kasvattajille ja seurojen ohjaajille ja valmentajille markkinoitavien koulutusten avulla. Liikkujaksi ja Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutukset antavat lisää eväitä liikuntaan erityistukea tarvitsevien lasten kanssa. 8

10 AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Terveyttä edistävän liikunnan merkitys on korostunut entisestään uuden maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin myötä. EKLU:n rooli maakunnallisena terveyden edistäjänä on keskeinen. EKLU pyrkii vastaamaan tulevien vuosien haasteisiin mm. rakentamalla ja hyödyntämällä maakunnallista hyvinvointiverkostoa. Toimintaa rakennetaan ja toteutetaan erilaisten hankkeiden avulla. Sellaisia ovat mm. Tuutha siekii liikkumaa, Kylät liikkeelle ja Vinkkejä Virosta Elämyksiä Etelä-Karjalaan -hankkeet. Hanketoiminta mahdollistaa laajemmat resurssit, lisää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä sitouttaa toimintaan asetettujen päämäärien tavoittelussa. Käytännössä hanketyö kannustaa rakentamaan uutta yhteistyötä paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Kehittämistyön avain on rakentaa ruohonjuuritason yhteistyö tiiviiksi jäsenseurojen ja yksityisten palvelutarjoajien kanssa. Samalla toimintaolosuhteita kehitetään jatkuvasti yhdessä mm. kuntien eri toimijatahojen kanssa. Terveyttä edistävän liikunnan tavoitteet ovat liikkuvassa ihmisessä. Omatoimisuutta aktivoidaan sekä kuntotestaustoiminnalla että erilaisten ryhmätoimintamuotojen avulla. Näiden rinnalla EKLU on kehittämässä liikuntaolosuhteita ja erilaisia liikunnallisia kannustetapahtumia. Taakse jäänyt vuosi oli erityisen vilkas ja uraa uurtavakin työyhteisöiden liikuntapalveluiden mallintamisessa. Aikaisemmin totuttuja yksittäisiä palveluita paketoitiin ja tulokset olivat lupaavia. Edellisen vuoden aikana kehitettyjä hyvinvointiohjelmia viedään käytännön tasolle vielä enemmän tulevaisuudessa. KYLÄT LIIKKEELLE -HANKE Hankkeella edistetään Etelä-Karjalan maaseutualueiden liikuntapalveluita mm. synnyttämällä uusia liikuntaryhmiä, järjestämällä kuntotestaustapahtumia ja terveyttä edistävää liikuntaa tukevaa koulutustoimintaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hyvinvoinnista, aktivoida heitä liikunnan pariin yhdessä paikallisten urheiluseurojen- ja muiden toimijoiden kanssa sekä kouluttaa alueelle osaajia, jolla turvataan ja mahdollistetaan toiminnan jatkuvuus myös hankkeen loputtua. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittama hanke alkoi vuonna 2011 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun. 9

11 VINKKEJÄ VIROSTA ELÄMYKSIÄ ETELÄ-KARJALAAN Tammikuussa alkavalla hankkeella edistetään retkeilyreittien saavutettavuutta niin maakunnan asukkaiden kuin matkailijoidenkin tarpeita ajatellen. Hankkeen avulla kehitetään maakunnan liikuntatapahtumia, sekä vahvistetaan liikunnan asemaa eri toimijoiden keskuudessa. Tämän kaksivuotisen Leader -hankkeen kumppaneita ovat Kaakkois-Virossa toimivat Leader-yhdistykset. TUUTHA SIEKII LIIKKUMAA EKLU:n terveyttä edistävä liikuntatoiminta pohjautuu KKI- ohjelman arvoihin. EKLU toimii KKI- ohjelman maakunnallisena toimistona, jonka tehtävänä on tehdä maakunnallista terveyttä edistävän liikunnan etutyötä sekä toimia KKIohjelman asiantuntija-apuna hankehakukierroksilla. Hankkeen avulla kerätään maakunnan väestöstä hyvinvointitietoa kuntotestien avulla. Lisäksi hankkeella edesautetaan terveyttä edistävän liikunnan toteutumista eri tasoilla (ohjeistukset, ohjaustoiminta ja viestintä) yhteistyössä monipuolisen toimijajoukon kanssa. TYÖYHTEISÖLIIKUNTA Vuosi 2011 oli työyhteisöliikunnan kehitysvuosi, jonka kokemuksia hyödynnetään tulevaisuudessa. Pirstaleisista irtopalveluista on siirrytty kokonaisten hyvinvointiohjelmien toteuttamiseen. Palvelusisällön monipuolistamisella tavoitetaan erilaiset tarpeet ja tuotetaan parempia tuloksia. Palvelut sisältävät kuntotestauksia, luentoja, liikuntaneuvontaa, ryhmäliikuntapalveluita ja monipuolista materiaalitukea. Työyhteisöjä liikuttamalla myötävaikutetaan positiivisesti parempaan terveyskehitykseen. KKI- ideologiaan pohjaten terveyttä edistävän liikunnan suurin kohderyhmä löytyy työpaikoilta. KOULUTUKSET EKLU on koulutusorganisaatio omalla toimialallaan. Koulutustoimintaa toteutetaan pääasiassa perinteisin Kuntoliikuntaliiton kouluttajakoulutusmetodein. Vasta uudistunut koulutuskokonaisuus ei ole vielä saanut tuulta purjeisiin, mutta vuoden 2012 alusta koulutuksia tarjotaan suurempina kokonaisuuksina. Toimenpiteen uskotaan kannustavan mukaan yhä enemmän koulutuksista kiinnostunutta väkeä. Myös EKLU:n muu toiminta tukee koulutustoiminnan myönteistä kehitystä. 10

12 Uutta EKLU:n koulutustoiminnassa terveyttä edistävässä liikunnassa on iso kansainvälinen hanke nimeltään Step Up Cross border city in Action. EKLU:n vastuulla ja tehtävänä on järjestää neljä terveysliikunta-aiheista seminaaria kahden seuraavan vuoden aikana. Hankkeen rahoittajia ovat EU, Suomi sekä Venäjä. KKI- KATSELMUS Toimintavuoden merkittävin yksittäinen tapahtuma järjestetään Imatralla. KKI-katselmus on perinteisesti suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Alueellista tapahtumaa markkinoidaan yli toimialarajojen kannustaen uusia toimijoita mukaan terveyttä edistävään liikuntaan. Tapahtuman ohessa järjestetään kansainvälinen osio; Outdoor Activities the Best of Sport and Recreation. Seminaari on yksi tapa edistää alueellista yhteistyötä ja lisätä vuoropuhelua yhteisten ja tärkeiden asioiden äärellä. 25. NAISTEN VUOKSI Naisten Vuoksi -tapahtumalla on pitkät perinteet, sillä nyt se järjestetään jo 25. kerran. Tapahtuman ajankohta vuonna 2012 on taas elokuu, sillä edellisvuoden kokeilu eli heinäkuun alku Big Band viikolla osoittautui huonoksi. Tavoitteena on palauttaa Naisten Vuoksi takaisin suosituksi kesätapahtumaksi ja saada työyhteisöjä enemmän mukaan. Sisältöä kehitetään tulevaa silmällä pitäen myös juhlavuosi huomioimalla. Tapahtuma on perinteikäs alkusyksyn startti liikuntaan, joka näkyvyydellään viestii liikunnan ilosanomaa. HYVÄN OLON JUOKSUKOULUT EKLU:n toimesta on erilaisia juoksukouluja järjestetty jo viisi vuotta. Ensi vuoden juoksukoulut liikuttavat lähes 100 ihmistä säännöllisesti eripuolilla maakuntaa. Juoksukoulut ovat hyvä esimerkki urheiluseurojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jota EKLU:n puolelta halutaan edelleen kehittää. Juoksukouluilla saadaan luotua positiivista liikuntakuvaa, mutta samalla liikkeelle runsaasti ihmisiä, joita perinteinen ryhmäliikuntatoiminta ei kiinnosta. Juoksukoulujen toimintamallia on tarkoitus kehittää koskemaan myös muita liikuntamuotoja. 11

13 SEURATOIMINTA Seurakehittäjän toimenkuvan keskeisimpänä asiana on jäsenseurojen toiminnan kehittäminen yhdessä seurojen kanssa. Vuonna 2012 toimintaa kehitetään erityisesti edistämällä seurojen, lajien ja kuntien välisen yhteistyön määrää ja sisältöä. Liikunnan ja urheilun toimintatavoissa ja järjestäytymisessä tapahtuu lähiaikoina muutoksia. On tärkeää, että toimimme Etelä-Karjalassa ajoissa ja luomme paikallisen tavan tehdä seuratoimintaa entistä paremmin, seurassa urheilevan ja liikkuvan lapsen, nuoren ja aikuisen ehdoilla. Yhteistyön vuoden toiminnan painopistealueita ovat Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 1-tason koulutus, maakunnan urheilun ja liikunnan koordinoinnin selvitystyö sekä Urheiluakatemiaan liittyvät toimenpiteet. Tämän lisäksi tarjoamme monipuolisia seurapalveluja sekä jatkamme valtakunnallisesti yhteisesti sovittuja toimenpiteitä. VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS, 1.TASO Valmentajakoulutuksen tavoite on kokonaisvaltaisen valmennuksen ja ohjauksen edistäminen kaikissa lajeissa. Keskeisenä ajatuksena on lisätä suomalaisten valmentajien ja ohjaajien osaamista oppijalähtöisellä, oppijan kokemuksiin perustuvalla ja vuorovaikutteisella oppimisprosessilla. Lisääntynyt osaaminen näkyy laadukkaana valmennuksena ja ohjauksena, hyvänä harjoitteluna sekä terveenä urheiluna ja liikuntana. Samalla haluamme vakiinnuttaa jatkuvan kehittämisen ajatuksen seurojen valmentajakoulutukseen. 1-tason koulutus koostuu ennakko- ja välitehtävistä, palautteesta sekä arjen valmennus- ja ohjaustilanteisiin liittyvästä mentoroinnista. Koulutus on suunnattu erityisesti aloitteleville valmentajille ja ohjaajille. Tason 1 suorittamisen jälkeen valmentaja/ohjaaja hallitsee yhden harjoituskerran kokonaisuuden. Kaikissa lähijaksoissa toistuvat liikunnallisuuden monipuolisuuden toteutuminen, harjoittelun laatu, valmentaja innostajana, harjoittelun kokonaisvaltaisuus sekä urheilullinen elämäntapa. 1-tason lähijaksoja ovat: 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja 2. Ihmisen elinjärjestelmät 3. Oppiminen ja opettaminen 4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa 5. Liikunnallinen elämäntapa 6. Ominaisuusharjoittelu: liikkuvuus ja taito 7. Ominaisuusharjoittelu: psyyke 12

14 8. Ominaisuusharjoittelu: voima, kestävyys ja nopeus 9. Eettisesti hyvä harjoittelu 10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen 11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot 12. Suunnittelu ja arviointi Sisällön kehittäminen Kehitämme jatkuvasti yhdessä kouluttajien ja lajiliittojen edustajien kanssa koulutuksen sisältöä saamamme palautteen ja omien havaintojemme pohjalta. Kehittämisessä otamme huomioon koko koulutuksen elinkaaren viestinnästä arviointiin asti. Lähijaksojen sisällön lisäksi kehitämme kouluttajien osaamista, laajennamme mentorverkostoa ja parannamme arviointityökaluja, joilla mittaamme valmentajakoulutuksen onnistumista. Lisätietoa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksesta saa -sivuilta. Sivuille tulee jatkuvasti lähijaksoja tukevaa koulutusmateriaalia. Lajiliittoyhteistyön laajentaminen Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen jääkiekko- ja salibandyliittojen kanssa koulutuksen järjestämisessä. Vuoden 2012 aikana selvitämme muiden lajiliittojen mahdollisuuksia ja haluja tehdä maakunnallisesti yhteistyötä valmentajakoulutuksessa. Aloitamme halukkaiden lajiliittojen kanssa rakentamaan yhteisiä sisältöjä ja sopimaan toimintatavoista. Paikallisen yhteistyön rakentaminen on työtä, jota mikään muu taho ei voi tehdä EKLU:n puolesta. Se pitää tehdä paikallisesti lajiliitto- tai lajiryhmäkohtaisesti. Seurojen edustajat ovat myös alusta lähtien mukana valmisteluissa. Sillä varmistetaan toiminnan seuralähtöisyys. Valmennusseminaarit Valmentaja- ja ohjaajakoulutusten tueksi järjestämme valmennusaiheisia seminaareja. Seminaarien sisältö rakennetaan siten, että ne tukevat lähijaksoilla käsiteltyjä aiheita. Tilaisuudet ovat suunnattuja kaikille valmentajille ja ohjaajille. Uutta valmentajakoulutuksessa on myös kansainvälinen hanke nimeltään Step Up Cross border city in Action. Siinä EKLU:n tehtävänä on järjestää neljä valmentajaseminaaria kahden seuraavan vuoden aikana, kaksi Suomessa (Lappeenranta ja Imatra) ja kaksi Venäjällä (Viipuri ja Svetogorsk). Hankkeen rahoittajia ovat EU, Suomi ja Venäjä. 13

15 MAAKUNNAN LIIKUNNAN JA URHEILUN KOORDINOINTI Valtakunnallisesti kuten paikallisestikin, mikään taho ei käytännössä koordinoi liikunnan ja urheilun suuntaa ja toimintaa. Paljon aikaa ja resursseja tuhlaantuu päällekkäisten asioiden tekemiseen. Liikunta- ja urheilutyössä on paljon tehostamisen varaa. EKLU aloittaa valmistelutyön, jonka tarkoituksena on selvittää onko tarvetta maakunnan liikuntaa ja urheilua koordinoivalle toimijalle ja luoda tarvittaessa sellainen. Lajiliittojen alueelliset tekijät yhteen Kokoamme maakuntamme lajiliittojen, seurojen ja kuntien edustajat yhteen maakunnallisiin ja seutukohtaisiin tapaamisiin, joissa keskustelemme yhteisen suunnan löytämiseksi. Ennen yhteisiä tapaamisia EKLU on yhteydessä seura- ja henkilökohtaisesti asian valmisteluissa. Tavoitteena on löytää yhteisiä asioita, joihin kaikki ovat valmiita yhdessä panostamaan. SEUROJEN JA LAJILIITTOJEN KANSSA TEHTÄVÄT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Seurakohtaiset kehittämispolut EKLU tarjoaa mahdollisuuden seurakohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin jäsenseuroilleen. Yhteistyöseurojen määrä riippuu toteutettavan yhteistyön muodoista ja laajuudesta. Kehittämistoimenpiteet muotoutuvat seuraanalyysin pohjalta ja seuran eri sidosryhmien kanssa tehtävien suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on auttaa seuroja niiden toiminnan vakauttamisessa, kehittämisessä ja Reilun Pelin periaatteiden vahvistamisessa. Etelä- Karjalassa toimii lukuisissa seuroissa päätoimisia seuratyöntekijöitä. Tuemme tarvittavilla toimenpiteillä niin yksittäisiä työntekijöitä kuin koko seuraa, jotta puitteet hyvälle ja tuloksekkaalle seuratyölle ovat olemassa. Autamme myös seuroja, jotka harkitsevat päätoimisen palkkaamista, suunnittelemaan toimenkuvia ja rahoituksen järjestämistä. Lisäksi käymme keskusteluja seurojen kanssa arvioiden seuran mahdollisuutta palkata työntekijä. Seurakoulutus Koulutusta suunnataan seurakohtaisesti uusille ja vanhoille seurojen eri rooleissa toimiville henkilöille. Sisältö koostuu seurajohdon kursseista, taloushallinnon koulutuksesta sekä muusta yleisestä järjestötoiminnan perusteisiin liittyvästä koulutuksesta. Tavoitteena on parantaa jo seurassa toimivien osaamista omilla vastuualueillaan ja saada mukaan koulutuksen kautta uusia toimijoita sekä lisätä suunnitelmallisuutta seuratoiminnassa. Hyvä Seura -koulutuspuun sisältö on merkittävä osa koulutusta. 14

16 Yhdistystoiminnan kehittäminen Imatralla EKLU käy alustavia neuvotteluja Imatran kaupungin kanssa yhdistystoiminnan kehittämisestä Imatralla. Mikäli osapuolet sopivat yhteistyön aloittamisesta, vaikuttaa se merkittävästi seurakehittäjän toimiin. ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA Etelä-Karjalan Urheiluakatemia toimii Imatralla ja Lappeenrannassa kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa. Mukana toiminnassa on vajaa 200 urheilijaa 20 eri lajista. EKLU on mukana toiminnassa yhteistyössä seurojen, Imatran Sivistys-, Lappeenrannan Opetus- ja kasvatus- sekä Vapaa-ajantoimien ja Etelä-Karjalan ammattiopiston kanssa. Imatralla ja Lappeenrannassa toimii oma paikallinen toiminnan koordinaattori. EKLU osallistuu toiminnan kehittämiseen ja tekee esitykset oppilaitoksille mukaan hyväksyttävistä oppilaista. Resurssien lisääminen ja toiminnan kehittäminen Vuoden 2012 keskeisimpänä akatemiaan liittyvänä toimenpiteenä on lisäresurssien saaminen akatemiatoimintaan. Aloitamme neuvottelut uudelleen Olympiakomitean, kuntien ja ammattiopiston edustajien kanssa lisäresurssien saamiseksi. Tulevaisuudessa akatemioiden rooli nuorten urheilijoiden tukemisessa on entistä merkittävämpi. VALTAKUNNALLISET TOIMENPITEET Seuratuki Vuosittain jaettava seuratoiminnan tuki on merkittävä tapa saada rahaa seuratoiminnan kehittämiseen. Seurakehittäjätoiminnan myötä seuroille esitellään tarkemmin paikallistuen mahdollisuuksia ja autetaan hakemukseen ja koko prosessiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta hyvää hakemusta Etelä-Karjalasta. Sinettiauditoinnit Sinettiseuratunnustus myönnetään laadukasta nuorisotoimintaa tekevälle seuralle. Ennen kuin tunnustus myönnetään, seuran on suoriuduttava seuraan liittyvästä kehittämistyöstä. Sinettiseuratoiminnan laatukäsikirja on loistava työkalu sellaisenaan seuratoiminnan monipuoliseksi kehittämiseksi. Tavoitteena on saada seuralle Sinettiseuratunnustus. Teemme yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa auditointeja sinettitunnusta hakevien tai sinettitunnuksen jo omistavien seurojen parissa. Auditointien aikana arvioidaan seuran sinettiseurakuntoisuus. 15

17 SLU-valiokuntatyö EKLU:n seurakehittäjä on SLU:n jäsen- ja seurapalveluvaliokunnan jäsen. Valiokunnan pitkän aikavälin tavoitteena on yhteisen seuratoiminnan palvelukokonaisuuden rakentaminen koko yhteisölle. Työ linkittyy seuratoiminnan visio 2020 neuvottelukunnan työhön, ollen kuitenkin käytännönläheisempää ja vähemmän strategista. TOIMISTOPALVELUT Eri lajien piiri- ja aluejärjestöt huolehtivat pääasiassa lajiensa kilpailu- ja koulutustoiminnan toteuttamisen toimialueellaan. EKLU:n henkilökunta tuntee oman maakunnan ja sen tarjoamat toimistopalvelut ovat lajien käytettävissä. Tarjottavia palveluitamme ovat mm. sihteeritehtävät, taloushallinto, viestintä, kilpailukalenterien tekeminen, ilmoittautumisten vastaanotto, rekisterien ylläpito, mitalien toimittaminen ja kaiverrus sekä juoksevien asioiden hoitaminen. Koulutuspuolella seurakehittäjä on valmis tekemään yhteistyötä lajien sisällä sekä eri lajien kesken esimerkiksi valmentajakoulutuksessa ja seuraorganisaatioiden kehittämistyössä. VIESTINTÄ EKLU:n yksi haasteista on tiedon saaminen perille juuri oikeille henkilöille. Rekisterejä on lähivuosien aikana koottu, mutta ongelmana seuroissa usein on vastuuhenkilöiden vaihtuminen tai jopa puuttuminen. Päivitämme seurojen yhteystietoja säännöllisesti, jotta viesti menisi perille. Tavoitteemme on näkyä maakunnan eri tiedotusvälineissä säännöllisesti. Näin markkinoimme toimintaamme ja tapahtumiamme seuraväen lisäksi myös muille kiinnostuneille. Jatkamme EKLU:n visuaalisen ilmeen kehittämistä mm. kotisivuja uudistamalla. 16

18 PALKITSEMISET EKLU palkitsee nuoria urheilijoita sekä seurojen toimijoita yhteistyössä kumppanien kanssa. Tavoitteemme on kannustaa ja rohkaista urheilijoita jatkamaan uraansa omassa kotiseurassa mahdollisimman pitkään sekä kiittää muita toimijoita oman paikkakunnan hyväksi tehdystä työstä. Palkittavien määrä ja kohteet päätetään EKLU:n hallituksessa vuosittain. EKLU:n omat ansiomerkit ovat jäsenseurojen yksi hyvä mahdollisuus palkita omia aktiivejaan sekä seurojen juhliessa merkkivuosia että myös muulloin. Ansiomerkkisäännöt löytyvät EKLU:n kotisivuilta. URHEILUVÄEN MATKAT EKLU jatkaa muutama vuosi sitten lakkautetun SVUL:n Etelä-Karjalan piirin perinteitä järjestämällä urheiluseuraväelle matkoja mahdollisuuksien sekä kysynnän mukaan. Vuoden 2012 osalta kartoitamme alkuvuonna vaihtoehdot matkakohteista ja tiedotamme niistä sen jälkeen seuroille, aiemmin osallistuneille sekä muille tahoille. TALOUS Talouden perusta on edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava toiminta-avustus, mikä kriteereillään ohjaa osaltaan EKLU:n toimintaa. Sen lisäksi erilaiset kehittämishankkeet, EKLU:n varsinaisen toiminnan tuotot ja tapahtumat sekä yhteistyökumppaneiden tuki mahdollistavat toiminnan pyörittämisen. 17

19 TALOUSSUUNNITELMA 2012 TILINPÄÄTÖS 2010 BUDJETTI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit 44084, Os.maksut koulutus 23095, Os.maksut Naisten Vuoksi 10461, Muut os.maksut 37344, Palvelutuotot 3792, Muut tuotot 13436, Yhteensä , KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak , Työterveys -874, Henk.kunnan koulutus -3440, Yhteensä , POISTOT; ATK, koneet, kalusto -605, MUUT KULUT VUOKRAKULUT Toimistovuokrat -5251, Salit, kentät, muut tilat -3809, Koneet ja laitteet -5649, Auto- ja muut vuokrat -8609, Yhteensä , ULKOPUOLISET PALVELUT Koulutuspalvelut , Hallintopalvelut -2908, Muut ostetut palvelut , Yhteensä , MATKA-JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvärahat henk.kunta , Km-, maj., pvärahat toim.osall , Julkiset kulkuneuvot -3800, Muut matkakulut -6875, Yhteensä , MATERIAALIKULUT 18

20 Koulutus ja tiedotus -3904, Painatus ja kopiointi -3478, Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat -2316, Leiriruoka , Yhteensä , URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET -3840, MUUT VARS. TOIMINNAN KULUT Kok., neuv., edustus, huom.osoitus -3363, Puhelin, internet -6628, Posti ja rahti -4226, Laitehankinnat Ilmoitukset -7128, Vakuutukset -799, Pankin palvelumaksut -399, Muut toimintakulut , Yhteensä , VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT , VARSINAINEN TOIMINTA , VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut 3720, Yht.työsopimukset 16024, Muut tuotot 9277, Yhteensä 29021, KULUT Ostokulut tarvikevälitys -982, VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 28039, SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -116,30 0 YLEISAVUSTUKSET Op. ja kulttuuriministeriön toim.av , Projektiavustukset 99381, Muut avustukset 11000, Yhteensä , TUOTOT YHTEENSÄ , KULUT YHTEENSÄ , TILIKAUDEN TULOS 10024,

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 0 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 3 Liikkuva koulu 3 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5 Alle kouluikäisten

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 4 Yleistä 4 Liikkuva koulu 4 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Aluepäivät Joensuu 2015 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 VOK koulutuksen tilanne 23.6.2015 VOK Superviikonloput toteutuneet kaikilla

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä KESKEISET PALVELUT KOULUILLE Mentorointi Koulutukset Kampanjat (VALO ry) Opintomatka Mikkelin liikkuviin

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011 Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Terveysliikunnan

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA

KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA KOULUJEN LIIKUNNALLINEN KERHOTOIMINTA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Koulun henkilökunnan fyysinen aktiivisuus (oma jaksaminen) Liikuntatunnit Opettajien osaamisen lisääminen Toiminnalliset

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 26.10.2017 Ajankohtaiset asiat/ Laura Tast - Lasten ja nuorten urheilun kilpailujärjestelmät 7.11.2017 - Vuoden urheiluseura 2017 - Sinettiseurastipendit - Urheiluakatemiaohjelman

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 ESLU - Liikunnan ja urheilun laadukkain asiantuntija alueellaan Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on monipuolinen vuonna 1993 perustettu

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2014 1 YLEISTÄ Vuoden 2013 alusta aloitti toimintansa NuoriSuomen, Kunto ry:n ja SLU:n perustama uusijärjestö Valtakunnallinen Liikunta ja urheiluorganisaatio VALO ry. Valon säännöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot