Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö 4 Liikuntavastaavaverkosto 5 Koulutukset 5 Vanhempainillat 5 Koulu-seurayhteistyö 5 Seurayhteistyö 6 Koulutus 6 Perheliikunta 6 Pienten lasten liikunta 6 Nuori Suomi -koulutukset 6 Liikuntavastaavaverkosto 6 Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat 6 Liikuntaleirit 7 Oppilaitosyhteistyö 7 Erityisliikunta 8 Aikuisten terveyttä edistävä liikunta 9 Kylät liikkeelle -hanke 9 Vinkkejä Virosta Elämyksiä Etelä-Karjalaan 10 Tuutha siekii liikkumaa 10 Työyhteisöliikunta 10 Koulutukset 10 KKI-katselmus Naisten Vuoksi 11 Hyvän olon juoksukoulut 11 Seuratoiminta 12 Valmentaja- ja ohjaajakoulus, 1. taso 12 Sisällön kehittäminen 13 Lajiliittoyhteistyön laajentaminen 13 Valmennusseminaarit 13 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun koordinointi 14 Lajiliittojen alueelliset tekijät yhteen 14 Seurojen ja lajiliittojen kanssa tehtävät kehittämistoimenpiteet 14 Seurakohtaiset kehittämispolut 14 Seurakoulutus 14 Yhdistystoiminnan kehittäminen Imatralla 15 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia 15 Resurssien lisääminen ja toiminnan kehittäminen 15 Valtakunnalliset toimenpiteet 15 Seuratuki 15 Sinettiauditoinnit 15 SLU-valiokuntatyö 16 Toimistopalvelut 16 Viestintä 16 Palkitsemiset 17 Urheiluväen matkat 17 Talous 17 Taloussuunnitelma

3 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ EKLU:n tehtävänä on strategian mukaan jäsenistön sekä maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä liikunta- ja osaamisverkoston jatkuva kehittäminen. Vuosi 2012 tulee olemaan työntäyteinen monine tapahtumineen ja hankkeineen. Myös tiukka talous aiheuttaa omat haasteensa. EKLU:n toiminnan johtavana teemana on yhteistyö, mikä kuvaa järjestön monipuolista toimintaa. Pääkumppaneitamme maakunnassa ovat edelleen jäsenjärjestöt, eli urheiluseurat, mutta monet yhteistyötahomme kuten kuntien eri toimialat, maakunnan leader-yhdistykset, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, EKSOTE sekä monet oppilaitokset ovat tärkeässä roolissa eteläkarjaista liikunta- ja urheiluelämää kehitettäessä. Valtakunnallisista kumppaneista tärkeimmät ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto Kunto ry, KKI-ohjelma, Olympiakomitea sekä Suomen Valmentajat ry. Liikunnan ja urheilun järjestörakenteen uudistuksia tullaan mahdollisesti aloittamaan jo vuoden 2012 aikana ja ne vaikuttavat myös alueiden toiminnan tulevaisuuteen. Mikä on alueiden rooli jatkossa? Tuleeko kilpaurheilun osuus vahvistumaan työssämme? Vahvistuuko asemamme ja millä tavalla? Saammeko työhömme tulevaisuudessa lisää taloudellisia voimavaroja? Näihin kysymyksiin saanemme vastauksia vuoden kuluessa ja EKLU:n on muiden alueiden kanssa oltava valmiina nopeisiinkin päätöksiin. Varsinaisen toiminnan painopisteitä ovat - lasten ja nuorten liikunta - aikuisten terveyttä edistävä liikunta - seuratoiminta. Kullakin sektorilla toimivat toimialavastaavat, jotka huolehtivat toiminnan toteutuksesta. Viestinnän kehittäminen on yksi haaste; kuinka onnistumme viestittämään tarjonnastamme siten, että tieto tavoittaa ne jotka toivomme. Tulevan vuoden suurimpia tapahtumiamme ovat KKI-katselmus, liikuntaleirit 2

4 talvella ja kesällä sekä 25:nnen kerran järjestettävä Naisten Vuoksi. Myös uusia hankkeita eri toimialoilla on tavoitteena saada käynnistetyksi. Onnistuneilla hankkeilla on mahdollisuus kehittää ja toteuttaa uusia toimintatapoja yhteistyössä seurojen kanssa. Talouden kannalta erilaiset hankkeet ovat EKLU:lle elintärkeät. HALLINTO JA TOIMISTO EKLU:n toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, viime vuosina kokouksia on ollut kuudesta kahdeksaan. Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja aluejohtaja. Se kokoontuu tarvittaessa. Kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja ja paikalla ovat mahdollisuuksien mukaan myös toimialavastaavat, jotka raportoivat oman sektorinsa toiminnasta. EKLU:lla on kuusi vakinaista työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä ja kaksi toimistosihteeriä. Henkilökunta vastaa hallituksen päätösten käytännön toteutuksesta ja toiminnan päivittäisestä pyörittämisestä. Lisähenkilöstön palkkaaminen tulee kyseeseen vain mahdollisten uusien hankerahoitusten myötä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa (uimahalli/urheilutalo) kaupungin vuokratiloissa. LIIKUNNAN JA URHEILUN EDUNVALVONTA EKLU:n työ kokonaisuudessaan on liikunnan ja urheilun laaja-alaista edunvalvontaa ja liikunnan merkityksen korostamista. Toimintamme ulottuu maakunnan kaikkiin kuntiin yli lajirajojen kaikenikäisten liikunta- ja urheiluharrastuksen edistämiseksi. Vuonna 2012 järjestetään kuntavaalit, joissa valitaan paikalliset päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. EKLU haluaa olla turvaamassa ja vahvistamassa liikunnan asemaa paikallistasolla, kun vaalikeskusteluja ennen vaaleja järjestetään. Taustatukea tälle työlle saamme SLU:n Hyvinvointia liikkeellä ohjelmasta. 3

5 Etelä-Karjalaan on tehty hyvinvointistrategia vuosille , missä myös liikunnalla on oma osuutensa. EKLU on ollut tätä strategiaa tekemässä ja on myös seurantatyössä mukana. Paikalliset hyvinvointitiimit vastaavat osaltaan strategian kuntakohtaisesta toteutuksesta ja siihen työhön ns. kolmas sektori eli seurat ja järjestöt pääsevät toivottavasti kiinteästi mukaan. EKLU jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kuntien liikuntaviranhaltijoiden kanssa mm. erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä. Olemme myös kuntien käytettävissä ja apuna vaikkapa liikuntastrategioiden tai avustussääntöjen laadinnassa. Koululaisten liikunnan lisääminen on EKLU:n toiminnan yksi vahva tavoite ja sen suhteen suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia toimenpiteitä kuntien sekä koulujen kanssa. Valtakunnallisia, alueellisia sekä paikallisia hankkeita on suunnitteilla ja tilanne kehittyy toivottavasti myönteiseen suuntaan vuoden 2012 aikana. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen on yksi EKLU:n painopistealueista. Toiminnan tavoitteet ovat lasten liikunnan lisääminen sekä ohjaajien, valmentajien ja kasvattajien osaamisen lisääminen. Toimintakaudella 2012 toiminnassa painottuvat kouluyhteistyö sekä EKLU:n liikuntaleirit. Toiminnan sisältöön kuuluvat edelleen myös pienten lasten liikunta, seurayhteistyö, seura-kouluyhteistyö, oppilaitosyhteistyö ja erityisliikunta. Toimintavuoden teemana on yhteistyö. KOULUYHTEISTYÖ EKLU tukee perusasteen koulujen pyrkimyksiä edistää lasten liikuntasuositusten toteutumista. Yhteistyössä hyödynnetään muun muassa valtakunnallisen Liikkuva koulu hankkeen kokemuksia lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäivän aikana ja sen välittömässä läheisyydessä. EKLU:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä toimii Savitaipaleen Liikkuva koulu pilottihankkeen mentorina vuonna EKLU:n yhteistyö Nuori Suomen ja muiden SLU-aluejärjestöjen kanssa tukee koulujen liikunnallistamistyötä. 4

6 Koulun liikunnallistamistoimenpiteet kohdistuvat laajasti koko kouluyhteisöön ja tähtäävät koulun toimintakulttuurin muutokseen. Vuonna 2012 kouluyhteistyössä painotetaan välituntiliikuntaa ja liikunnallista kerhotoimintaa. EKLU kouluttaa välituntiliikuttajia ja vaikuttaa yhdessä opettajien kanssa välituntiliikunnan olosuhteisiin. AIP-kerhojen sekä koulujen kerhotoiminnan tila selvitetään. EKLU tukee kuntia, kouluja ja järjestöjä uusien liikuntakerhojen käynnistämiseksi ja täydennyskouluttaa ohjaajia. Toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisuuksia maakunnallisen koulujen liikunnallistamishankkeen käynnistämiseksi. Koulukohtaisia liikunnallistamisprosesseja käynnistetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kuntien kanssa. Liikuntavastaavaverkosto Ala- ja yläkoulujen liikuntavastaavien sekä rehtorien yhteystietorekisteriä ylläpidetään. Verkostoon kuuluvia tiedotetaan koulujen liikuntaan liittyvistä asioista, kuten koulutuksista ja kampanjoista. Koulutukset Kunnille ja kouluille markkinoidaan Nuoren Suomen opettajille ja nuorille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia. Vanhempainillat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen avulla pyritään vaikuttamaan lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. KOULU-SEURAYHTEISTYÖ EKLU edistää eri toimenpitein koulujen ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä laadukkaan lasten liikunnan lisäämiseksi. EKLU:lla on yhteistyössä välittäjän rooli. Seurat voivat tarjota osaamistaan koulujen käyttöön erityisesti koulun liikuntakerhojen ohjaamisessa. Vuosittain EKLU:n toimesta käynnistyy koulujen liikuntakerhoja, joissa seurat toimivat ohjaajina. Koulun liikuntakerho tarjoaa harrastuspaikan myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät vapaaajallaan juuri liiku tai osallistu seuratoimintaan. EKLU käynnistää yhteistyössä rehtorien ja seurojen kanssa koulujen liikuntakerhoja ja täydennyskouluttaa kerho-ohjaajia. EKLU osallistuu Imatralla syksyllä 2012 järjestettävän harrastemessujen suunnitteluun ja toteutukseen. Harrastemessuilla urheiluseurat ja muut järjestöt voivat esitellä toimintaansa ja yläkoululaiset löytää itselleen 5

7 harrastuksen. EKLU vastaa urheilujärjestöjen kutsumisesta tapahtumaan. SEURAYHTEISTYÖ Seurayhteistyön avulla tuetaan seurojen laadukasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. EKLU:n jäsenseurat ovat merkittävä liikuntaleirien yhteistyökumppani. Leirien laadukkaasta lajiohjauksesta vastaavat pääosin EKLU:n jäsenseurojen ohjaajat ja valmentajat. Seuroilla on mahdollisuus ansaita koulutusseteleitä osallistumalla leirin markkinointiin. EKLU järjestää seurojen kanssa liikuntatapahtumia eri puolilla maakuntaa. Koulutus Uudistunut 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) käynnistyi Etelä-Karjalassa syksyllä 2011, ja sen toteutus jatkuu vuonna Yhteistyössä Salibandy- ja Jääkiekkoliittojen kanssa suunniteltu ja toteutettava koulutuskokonaisuus koostuu 12 lähijaksosta ja välitehtävistä. Lähijaksoja järjestetään kuukauden välein. VOKkoulutukset ovat avoimia kaikille lajeille. Lisäksi seuroille tarjotaan Nuoren Suomen koulutuksia. Perheliikunta Osana EKLU:n Kylät Liikkeelle hanketta järjestetään yhteistyössä kuntien ja paikallisten urheiluseurojen kanssa perheliikunta- ja kuntotestikiertue kaikissa maakunnan kunnissa toimintavuoden aikana. PIENTEN LASTEN LIIKUNTA Pienten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan eri keinoin. Nuori Suomi koulutukset Koulutukset antavat tietoa ja käytännön vinkkejä lasten päivittäisen liikunnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Vuonna 2012 järjestettävää koulutustoimintaa ohjaa syksyllä 2011 varhaiskasvatuksen liikuntavastaaville tehty koulutuskysely. Liikuntavastaavaverkosto Varhaiskasvatuksen liikuntavastaavat toimivat yhteyshenkilönä EKLU:n ja oman toimipaikkansa henkilökunnan välillä. Verkostoa päivitetään jatkuvasti. Jatkuvan viestinnän lisäksi kevät- ja syyskirjeet välittävät liikuntavastaaville pienten lasten liikunnan ajankohtaisia asioita. Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja 6

8 perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan ja lisätään varhaiskasvattajien osaamista. LIIKUNTALEIRIT EKLU järjestää talvella ja kesällä liikuntaleirin 6-14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Leiri koostuu sportti-, päivä- ja lajileireistä. Liikuntaleirien tavoitteena on tarjota lapsille positiivisia kokemuksia liikunnan parissa. Leirien suunnittelusta vastaa leiritiimi, joka kokoontuu useita kertoja vuoden aikana. Leirejä toteuttamassa ovat koko EKLU:n toimisto, leiritiimin jäsenet sekä kymmenet kimpanvetäjät ja seurojen lajiohjaajat. Viime vuosien positiivinen vire leiritoiminnassa halutaan säilyttää. Haluamme tarjota tulevaisuudessakin monipuolista ja laadukasta liikuntaleiritoimintaa maakunnan lapsille. Hyvä yhteistyö leiritiimin, koulujen, oppilaitosten, urheiluseurojen, yhdistysten, Etelä-Saimaan ja Imatran kaupungin kanssa luo erinomaiset edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi. Soveltava sporttileiri vakiintuu osaksi kesäleiriä ja avustajakäytäntöä jatketaan. Yhteistyö avustajien rekrytoimisessa ja kouluttamisessa Saimaan ammattikorkeakoulun ja Imatran kaupungin liikuntapalveluiden kanssa ovat edellytyksiä soveltavan sporttileirin järjestämiselle. Vuonna 2012 leiritoiminnan erityisenä painopisteenä on kimpanvetäjien osaamisen lisääminen. Yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, Tanhuvaaran urheiluopiston ja Jaakkiman kristillisen opiston kanssa rekrytoidaan alalle suuntautuneita opiskelijoita kimpanvetäjiksi. Lisäksi ohjaajarekrytoinnissa tehdään yhteistyötä seurakuntien, 4H-yhdistysten ja maakunnan toisen asteen oppilaitosten kanssa. Kaikille kimpanvetäjille järjestetään koulutusta leirien alla. OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitosyhteistyötä tehdään erityisesti liikuntaleireihin liittyen, edellä mainitusti. Vuonna 2010 Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu yhteistyö soveltavan sporttileirin järjestämiseksi osana EKLU:n kesäleiriä jatkuu. EKLU tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opintojen suorittamiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen ohjaaja- ja avustajatehtävissä ja/tai tutkimustehtävissä. Vastaavaa yhteistyömallia kehitetään myös Tanhuvaaran 7

9 urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelijoille sekä Jaakkiman kristillisen opiston lastenohjaajaopiskelijoille. Etelä-Karjalan ammattiopiston opiskelijat puolestaan voivat suorittaa työkykypassiin liittyviä opintosuorituksia toimimalla kimpanvetäjänä. Lisäksi kimpanvetäjiä rekrytoidaan kaikista maakunnan lukioista liikuntavastaavien ja rehtorien avustuksella. Leirien yhteydessä EKLU tarjoaa vuosittain työtä kymmenille nuorille lasten liikunnan parissa. Pyydettäessä EKLU osallistuu oppilaitosten liikuntaa edistäviin teemapäiviin. Maakunnan 2. asteen oppilaitoksista kerätyn liikuntavastaavarekisterin avulla oppilaitoksiin viestitään muun muassa nuorille suunnatuista koulutuksista. ERITYISLIIKUNTA Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n kesäliikuntaleireille. Sporttileiriin integroitu soveltava sporttileiri on avoin kaikille erityistä tukea tarvitseville 7-15 vuotiaille. Lapset osallistuvat leirille mahdollisuuksiensa mukaan sporttileirin kimpoissa. Onnistuneen leirin takaamiseksi lasten avustaminen ja muun tuen tarpeet pyritään järjestämään yksilöllisesti. EKLU osallistuu Ruokolahdella järjestettävän soveltavan talviliikuntatapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tapahtuman järjestää Satakielen Laulu ry. yhteistyössä Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kuntien, EKLU:n, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Jaakkiman kristillisen opiston kanssa. Erityisliikunnan kehittäminen jatkuu kasvattajille ja seurojen ohjaajille ja valmentajille markkinoitavien koulutusten avulla. Liikkujaksi ja Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutukset antavat lisää eväitä liikuntaan erityistukea tarvitsevien lasten kanssa. 8

10 AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Terveyttä edistävän liikunnan merkitys on korostunut entisestään uuden maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin myötä. EKLU:n rooli maakunnallisena terveyden edistäjänä on keskeinen. EKLU pyrkii vastaamaan tulevien vuosien haasteisiin mm. rakentamalla ja hyödyntämällä maakunnallista hyvinvointiverkostoa. Toimintaa rakennetaan ja toteutetaan erilaisten hankkeiden avulla. Sellaisia ovat mm. Tuutha siekii liikkumaa, Kylät liikkeelle ja Vinkkejä Virosta Elämyksiä Etelä-Karjalaan -hankkeet. Hanketoiminta mahdollistaa laajemmat resurssit, lisää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä sitouttaa toimintaan asetettujen päämäärien tavoittelussa. Käytännössä hanketyö kannustaa rakentamaan uutta yhteistyötä paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Kehittämistyön avain on rakentaa ruohonjuuritason yhteistyö tiiviiksi jäsenseurojen ja yksityisten palvelutarjoajien kanssa. Samalla toimintaolosuhteita kehitetään jatkuvasti yhdessä mm. kuntien eri toimijatahojen kanssa. Terveyttä edistävän liikunnan tavoitteet ovat liikkuvassa ihmisessä. Omatoimisuutta aktivoidaan sekä kuntotestaustoiminnalla että erilaisten ryhmätoimintamuotojen avulla. Näiden rinnalla EKLU on kehittämässä liikuntaolosuhteita ja erilaisia liikunnallisia kannustetapahtumia. Taakse jäänyt vuosi oli erityisen vilkas ja uraa uurtavakin työyhteisöiden liikuntapalveluiden mallintamisessa. Aikaisemmin totuttuja yksittäisiä palveluita paketoitiin ja tulokset olivat lupaavia. Edellisen vuoden aikana kehitettyjä hyvinvointiohjelmia viedään käytännön tasolle vielä enemmän tulevaisuudessa. KYLÄT LIIKKEELLE -HANKE Hankkeella edistetään Etelä-Karjalan maaseutualueiden liikuntapalveluita mm. synnyttämällä uusia liikuntaryhmiä, järjestämällä kuntotestaustapahtumia ja terveyttä edistävää liikuntaa tukevaa koulutustoimintaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hyvinvoinnista, aktivoida heitä liikunnan pariin yhdessä paikallisten urheiluseurojen- ja muiden toimijoiden kanssa sekä kouluttaa alueelle osaajia, jolla turvataan ja mahdollistetaan toiminnan jatkuvuus myös hankkeen loputtua. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittama hanke alkoi vuonna 2011 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun. 9

11 VINKKEJÄ VIROSTA ELÄMYKSIÄ ETELÄ-KARJALAAN Tammikuussa alkavalla hankkeella edistetään retkeilyreittien saavutettavuutta niin maakunnan asukkaiden kuin matkailijoidenkin tarpeita ajatellen. Hankkeen avulla kehitetään maakunnan liikuntatapahtumia, sekä vahvistetaan liikunnan asemaa eri toimijoiden keskuudessa. Tämän kaksivuotisen Leader -hankkeen kumppaneita ovat Kaakkois-Virossa toimivat Leader-yhdistykset. TUUTHA SIEKII LIIKKUMAA EKLU:n terveyttä edistävä liikuntatoiminta pohjautuu KKI- ohjelman arvoihin. EKLU toimii KKI- ohjelman maakunnallisena toimistona, jonka tehtävänä on tehdä maakunnallista terveyttä edistävän liikunnan etutyötä sekä toimia KKIohjelman asiantuntija-apuna hankehakukierroksilla. Hankkeen avulla kerätään maakunnan väestöstä hyvinvointitietoa kuntotestien avulla. Lisäksi hankkeella edesautetaan terveyttä edistävän liikunnan toteutumista eri tasoilla (ohjeistukset, ohjaustoiminta ja viestintä) yhteistyössä monipuolisen toimijajoukon kanssa. TYÖYHTEISÖLIIKUNTA Vuosi 2011 oli työyhteisöliikunnan kehitysvuosi, jonka kokemuksia hyödynnetään tulevaisuudessa. Pirstaleisista irtopalveluista on siirrytty kokonaisten hyvinvointiohjelmien toteuttamiseen. Palvelusisällön monipuolistamisella tavoitetaan erilaiset tarpeet ja tuotetaan parempia tuloksia. Palvelut sisältävät kuntotestauksia, luentoja, liikuntaneuvontaa, ryhmäliikuntapalveluita ja monipuolista materiaalitukea. Työyhteisöjä liikuttamalla myötävaikutetaan positiivisesti parempaan terveyskehitykseen. KKI- ideologiaan pohjaten terveyttä edistävän liikunnan suurin kohderyhmä löytyy työpaikoilta. KOULUTUKSET EKLU on koulutusorganisaatio omalla toimialallaan. Koulutustoimintaa toteutetaan pääasiassa perinteisin Kuntoliikuntaliiton kouluttajakoulutusmetodein. Vasta uudistunut koulutuskokonaisuus ei ole vielä saanut tuulta purjeisiin, mutta vuoden 2012 alusta koulutuksia tarjotaan suurempina kokonaisuuksina. Toimenpiteen uskotaan kannustavan mukaan yhä enemmän koulutuksista kiinnostunutta väkeä. Myös EKLU:n muu toiminta tukee koulutustoiminnan myönteistä kehitystä. 10

12 Uutta EKLU:n koulutustoiminnassa terveyttä edistävässä liikunnassa on iso kansainvälinen hanke nimeltään Step Up Cross border city in Action. EKLU:n vastuulla ja tehtävänä on järjestää neljä terveysliikunta-aiheista seminaaria kahden seuraavan vuoden aikana. Hankkeen rahoittajia ovat EU, Suomi sekä Venäjä. KKI- KATSELMUS Toimintavuoden merkittävin yksittäinen tapahtuma järjestetään Imatralla. KKI-katselmus on perinteisesti suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Alueellista tapahtumaa markkinoidaan yli toimialarajojen kannustaen uusia toimijoita mukaan terveyttä edistävään liikuntaan. Tapahtuman ohessa järjestetään kansainvälinen osio; Outdoor Activities the Best of Sport and Recreation. Seminaari on yksi tapa edistää alueellista yhteistyötä ja lisätä vuoropuhelua yhteisten ja tärkeiden asioiden äärellä. 25. NAISTEN VUOKSI Naisten Vuoksi -tapahtumalla on pitkät perinteet, sillä nyt se järjestetään jo 25. kerran. Tapahtuman ajankohta vuonna 2012 on taas elokuu, sillä edellisvuoden kokeilu eli heinäkuun alku Big Band viikolla osoittautui huonoksi. Tavoitteena on palauttaa Naisten Vuoksi takaisin suosituksi kesätapahtumaksi ja saada työyhteisöjä enemmän mukaan. Sisältöä kehitetään tulevaa silmällä pitäen myös juhlavuosi huomioimalla. Tapahtuma on perinteikäs alkusyksyn startti liikuntaan, joka näkyvyydellään viestii liikunnan ilosanomaa. HYVÄN OLON JUOKSUKOULUT EKLU:n toimesta on erilaisia juoksukouluja järjestetty jo viisi vuotta. Ensi vuoden juoksukoulut liikuttavat lähes 100 ihmistä säännöllisesti eripuolilla maakuntaa. Juoksukoulut ovat hyvä esimerkki urheiluseurojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jota EKLU:n puolelta halutaan edelleen kehittää. Juoksukouluilla saadaan luotua positiivista liikuntakuvaa, mutta samalla liikkeelle runsaasti ihmisiä, joita perinteinen ryhmäliikuntatoiminta ei kiinnosta. Juoksukoulujen toimintamallia on tarkoitus kehittää koskemaan myös muita liikuntamuotoja. 11

13 SEURATOIMINTA Seurakehittäjän toimenkuvan keskeisimpänä asiana on jäsenseurojen toiminnan kehittäminen yhdessä seurojen kanssa. Vuonna 2012 toimintaa kehitetään erityisesti edistämällä seurojen, lajien ja kuntien välisen yhteistyön määrää ja sisältöä. Liikunnan ja urheilun toimintatavoissa ja järjestäytymisessä tapahtuu lähiaikoina muutoksia. On tärkeää, että toimimme Etelä-Karjalassa ajoissa ja luomme paikallisen tavan tehdä seuratoimintaa entistä paremmin, seurassa urheilevan ja liikkuvan lapsen, nuoren ja aikuisen ehdoilla. Yhteistyön vuoden toiminnan painopistealueita ovat Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 1-tason koulutus, maakunnan urheilun ja liikunnan koordinoinnin selvitystyö sekä Urheiluakatemiaan liittyvät toimenpiteet. Tämän lisäksi tarjoamme monipuolisia seurapalveluja sekä jatkamme valtakunnallisesti yhteisesti sovittuja toimenpiteitä. VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS, 1.TASO Valmentajakoulutuksen tavoite on kokonaisvaltaisen valmennuksen ja ohjauksen edistäminen kaikissa lajeissa. Keskeisenä ajatuksena on lisätä suomalaisten valmentajien ja ohjaajien osaamista oppijalähtöisellä, oppijan kokemuksiin perustuvalla ja vuorovaikutteisella oppimisprosessilla. Lisääntynyt osaaminen näkyy laadukkaana valmennuksena ja ohjauksena, hyvänä harjoitteluna sekä terveenä urheiluna ja liikuntana. Samalla haluamme vakiinnuttaa jatkuvan kehittämisen ajatuksen seurojen valmentajakoulutukseen. 1-tason koulutus koostuu ennakko- ja välitehtävistä, palautteesta sekä arjen valmennus- ja ohjaustilanteisiin liittyvästä mentoroinnista. Koulutus on suunnattu erityisesti aloitteleville valmentajille ja ohjaajille. Tason 1 suorittamisen jälkeen valmentaja/ohjaaja hallitsee yhden harjoituskerran kokonaisuuden. Kaikissa lähijaksoissa toistuvat liikunnallisuuden monipuolisuuden toteutuminen, harjoittelun laatu, valmentaja innostajana, harjoittelun kokonaisvaltaisuus sekä urheilullinen elämäntapa. 1-tason lähijaksoja ovat: 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja 2. Ihmisen elinjärjestelmät 3. Oppiminen ja opettaminen 4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa 5. Liikunnallinen elämäntapa 6. Ominaisuusharjoittelu: liikkuvuus ja taito 7. Ominaisuusharjoittelu: psyyke 12

14 8. Ominaisuusharjoittelu: voima, kestävyys ja nopeus 9. Eettisesti hyvä harjoittelu 10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen 11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot 12. Suunnittelu ja arviointi Sisällön kehittäminen Kehitämme jatkuvasti yhdessä kouluttajien ja lajiliittojen edustajien kanssa koulutuksen sisältöä saamamme palautteen ja omien havaintojemme pohjalta. Kehittämisessä otamme huomioon koko koulutuksen elinkaaren viestinnästä arviointiin asti. Lähijaksojen sisällön lisäksi kehitämme kouluttajien osaamista, laajennamme mentorverkostoa ja parannamme arviointityökaluja, joilla mittaamme valmentajakoulutuksen onnistumista. Lisätietoa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksesta saa -sivuilta. Sivuille tulee jatkuvasti lähijaksoja tukevaa koulutusmateriaalia. Lajiliittoyhteistyön laajentaminen Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen jääkiekko- ja salibandyliittojen kanssa koulutuksen järjestämisessä. Vuoden 2012 aikana selvitämme muiden lajiliittojen mahdollisuuksia ja haluja tehdä maakunnallisesti yhteistyötä valmentajakoulutuksessa. Aloitamme halukkaiden lajiliittojen kanssa rakentamaan yhteisiä sisältöjä ja sopimaan toimintatavoista. Paikallisen yhteistyön rakentaminen on työtä, jota mikään muu taho ei voi tehdä EKLU:n puolesta. Se pitää tehdä paikallisesti lajiliitto- tai lajiryhmäkohtaisesti. Seurojen edustajat ovat myös alusta lähtien mukana valmisteluissa. Sillä varmistetaan toiminnan seuralähtöisyys. Valmennusseminaarit Valmentaja- ja ohjaajakoulutusten tueksi järjestämme valmennusaiheisia seminaareja. Seminaarien sisältö rakennetaan siten, että ne tukevat lähijaksoilla käsiteltyjä aiheita. Tilaisuudet ovat suunnattuja kaikille valmentajille ja ohjaajille. Uutta valmentajakoulutuksessa on myös kansainvälinen hanke nimeltään Step Up Cross border city in Action. Siinä EKLU:n tehtävänä on järjestää neljä valmentajaseminaaria kahden seuraavan vuoden aikana, kaksi Suomessa (Lappeenranta ja Imatra) ja kaksi Venäjällä (Viipuri ja Svetogorsk). Hankkeen rahoittajia ovat EU, Suomi ja Venäjä. 13

15 MAAKUNNAN LIIKUNNAN JA URHEILUN KOORDINOINTI Valtakunnallisesti kuten paikallisestikin, mikään taho ei käytännössä koordinoi liikunnan ja urheilun suuntaa ja toimintaa. Paljon aikaa ja resursseja tuhlaantuu päällekkäisten asioiden tekemiseen. Liikunta- ja urheilutyössä on paljon tehostamisen varaa. EKLU aloittaa valmistelutyön, jonka tarkoituksena on selvittää onko tarvetta maakunnan liikuntaa ja urheilua koordinoivalle toimijalle ja luoda tarvittaessa sellainen. Lajiliittojen alueelliset tekijät yhteen Kokoamme maakuntamme lajiliittojen, seurojen ja kuntien edustajat yhteen maakunnallisiin ja seutukohtaisiin tapaamisiin, joissa keskustelemme yhteisen suunnan löytämiseksi. Ennen yhteisiä tapaamisia EKLU on yhteydessä seura- ja henkilökohtaisesti asian valmisteluissa. Tavoitteena on löytää yhteisiä asioita, joihin kaikki ovat valmiita yhdessä panostamaan. SEUROJEN JA LAJILIITTOJEN KANSSA TEHTÄVÄT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Seurakohtaiset kehittämispolut EKLU tarjoaa mahdollisuuden seurakohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin jäsenseuroilleen. Yhteistyöseurojen määrä riippuu toteutettavan yhteistyön muodoista ja laajuudesta. Kehittämistoimenpiteet muotoutuvat seuraanalyysin pohjalta ja seuran eri sidosryhmien kanssa tehtävien suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on auttaa seuroja niiden toiminnan vakauttamisessa, kehittämisessä ja Reilun Pelin periaatteiden vahvistamisessa. Etelä- Karjalassa toimii lukuisissa seuroissa päätoimisia seuratyöntekijöitä. Tuemme tarvittavilla toimenpiteillä niin yksittäisiä työntekijöitä kuin koko seuraa, jotta puitteet hyvälle ja tuloksekkaalle seuratyölle ovat olemassa. Autamme myös seuroja, jotka harkitsevat päätoimisen palkkaamista, suunnittelemaan toimenkuvia ja rahoituksen järjestämistä. Lisäksi käymme keskusteluja seurojen kanssa arvioiden seuran mahdollisuutta palkata työntekijä. Seurakoulutus Koulutusta suunnataan seurakohtaisesti uusille ja vanhoille seurojen eri rooleissa toimiville henkilöille. Sisältö koostuu seurajohdon kursseista, taloushallinnon koulutuksesta sekä muusta yleisestä järjestötoiminnan perusteisiin liittyvästä koulutuksesta. Tavoitteena on parantaa jo seurassa toimivien osaamista omilla vastuualueillaan ja saada mukaan koulutuksen kautta uusia toimijoita sekä lisätä suunnitelmallisuutta seuratoiminnassa. Hyvä Seura -koulutuspuun sisältö on merkittävä osa koulutusta. 14

16 Yhdistystoiminnan kehittäminen Imatralla EKLU käy alustavia neuvotteluja Imatran kaupungin kanssa yhdistystoiminnan kehittämisestä Imatralla. Mikäli osapuolet sopivat yhteistyön aloittamisesta, vaikuttaa se merkittävästi seurakehittäjän toimiin. ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA Etelä-Karjalan Urheiluakatemia toimii Imatralla ja Lappeenrannassa kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa. Mukana toiminnassa on vajaa 200 urheilijaa 20 eri lajista. EKLU on mukana toiminnassa yhteistyössä seurojen, Imatran Sivistys-, Lappeenrannan Opetus- ja kasvatus- sekä Vapaa-ajantoimien ja Etelä-Karjalan ammattiopiston kanssa. Imatralla ja Lappeenrannassa toimii oma paikallinen toiminnan koordinaattori. EKLU osallistuu toiminnan kehittämiseen ja tekee esitykset oppilaitoksille mukaan hyväksyttävistä oppilaista. Resurssien lisääminen ja toiminnan kehittäminen Vuoden 2012 keskeisimpänä akatemiaan liittyvänä toimenpiteenä on lisäresurssien saaminen akatemiatoimintaan. Aloitamme neuvottelut uudelleen Olympiakomitean, kuntien ja ammattiopiston edustajien kanssa lisäresurssien saamiseksi. Tulevaisuudessa akatemioiden rooli nuorten urheilijoiden tukemisessa on entistä merkittävämpi. VALTAKUNNALLISET TOIMENPITEET Seuratuki Vuosittain jaettava seuratoiminnan tuki on merkittävä tapa saada rahaa seuratoiminnan kehittämiseen. Seurakehittäjätoiminnan myötä seuroille esitellään tarkemmin paikallistuen mahdollisuuksia ja autetaan hakemukseen ja koko prosessiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta hyvää hakemusta Etelä-Karjalasta. Sinettiauditoinnit Sinettiseuratunnustus myönnetään laadukasta nuorisotoimintaa tekevälle seuralle. Ennen kuin tunnustus myönnetään, seuran on suoriuduttava seuraan liittyvästä kehittämistyöstä. Sinettiseuratoiminnan laatukäsikirja on loistava työkalu sellaisenaan seuratoiminnan monipuoliseksi kehittämiseksi. Tavoitteena on saada seuralle Sinettiseuratunnustus. Teemme yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa auditointeja sinettitunnusta hakevien tai sinettitunnuksen jo omistavien seurojen parissa. Auditointien aikana arvioidaan seuran sinettiseurakuntoisuus. 15

17 SLU-valiokuntatyö EKLU:n seurakehittäjä on SLU:n jäsen- ja seurapalveluvaliokunnan jäsen. Valiokunnan pitkän aikavälin tavoitteena on yhteisen seuratoiminnan palvelukokonaisuuden rakentaminen koko yhteisölle. Työ linkittyy seuratoiminnan visio 2020 neuvottelukunnan työhön, ollen kuitenkin käytännönläheisempää ja vähemmän strategista. TOIMISTOPALVELUT Eri lajien piiri- ja aluejärjestöt huolehtivat pääasiassa lajiensa kilpailu- ja koulutustoiminnan toteuttamisen toimialueellaan. EKLU:n henkilökunta tuntee oman maakunnan ja sen tarjoamat toimistopalvelut ovat lajien käytettävissä. Tarjottavia palveluitamme ovat mm. sihteeritehtävät, taloushallinto, viestintä, kilpailukalenterien tekeminen, ilmoittautumisten vastaanotto, rekisterien ylläpito, mitalien toimittaminen ja kaiverrus sekä juoksevien asioiden hoitaminen. Koulutuspuolella seurakehittäjä on valmis tekemään yhteistyötä lajien sisällä sekä eri lajien kesken esimerkiksi valmentajakoulutuksessa ja seuraorganisaatioiden kehittämistyössä. VIESTINTÄ EKLU:n yksi haasteista on tiedon saaminen perille juuri oikeille henkilöille. Rekisterejä on lähivuosien aikana koottu, mutta ongelmana seuroissa usein on vastuuhenkilöiden vaihtuminen tai jopa puuttuminen. Päivitämme seurojen yhteystietoja säännöllisesti, jotta viesti menisi perille. Tavoitteemme on näkyä maakunnan eri tiedotusvälineissä säännöllisesti. Näin markkinoimme toimintaamme ja tapahtumiamme seuraväen lisäksi myös muille kiinnostuneille. Jatkamme EKLU:n visuaalisen ilmeen kehittämistä mm. kotisivuja uudistamalla. 16

18 PALKITSEMISET EKLU palkitsee nuoria urheilijoita sekä seurojen toimijoita yhteistyössä kumppanien kanssa. Tavoitteemme on kannustaa ja rohkaista urheilijoita jatkamaan uraansa omassa kotiseurassa mahdollisimman pitkään sekä kiittää muita toimijoita oman paikkakunnan hyväksi tehdystä työstä. Palkittavien määrä ja kohteet päätetään EKLU:n hallituksessa vuosittain. EKLU:n omat ansiomerkit ovat jäsenseurojen yksi hyvä mahdollisuus palkita omia aktiivejaan sekä seurojen juhliessa merkkivuosia että myös muulloin. Ansiomerkkisäännöt löytyvät EKLU:n kotisivuilta. URHEILUVÄEN MATKAT EKLU jatkaa muutama vuosi sitten lakkautetun SVUL:n Etelä-Karjalan piirin perinteitä järjestämällä urheiluseuraväelle matkoja mahdollisuuksien sekä kysynnän mukaan. Vuoden 2012 osalta kartoitamme alkuvuonna vaihtoehdot matkakohteista ja tiedotamme niistä sen jälkeen seuroille, aiemmin osallistuneille sekä muille tahoille. TALOUS Talouden perusta on edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava toiminta-avustus, mikä kriteereillään ohjaa osaltaan EKLU:n toimintaa. Sen lisäksi erilaiset kehittämishankkeet, EKLU:n varsinaisen toiminnan tuotot ja tapahtumat sekä yhteistyökumppaneiden tuki mahdollistavat toiminnan pyörittämisen. 17

19 TALOUSSUUNNITELMA 2012 TILINPÄÄTÖS 2010 BUDJETTI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit 44084, Os.maksut koulutus 23095, Os.maksut Naisten Vuoksi 10461, Muut os.maksut 37344, Palvelutuotot 3792, Muut tuotot 13436, Yhteensä , KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak , Työterveys -874, Henk.kunnan koulutus -3440, Yhteensä , POISTOT; ATK, koneet, kalusto -605, MUUT KULUT VUOKRAKULUT Toimistovuokrat -5251, Salit, kentät, muut tilat -3809, Koneet ja laitteet -5649, Auto- ja muut vuokrat -8609, Yhteensä , ULKOPUOLISET PALVELUT Koulutuspalvelut , Hallintopalvelut -2908, Muut ostetut palvelut , Yhteensä , MATKA-JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvärahat henk.kunta , Km-, maj., pvärahat toim.osall , Julkiset kulkuneuvot -3800, Muut matkakulut -6875, Yhteensä , MATERIAALIKULUT 18

20 Koulutus ja tiedotus -3904, Painatus ja kopiointi -3478, Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat -2316, Leiriruoka , Yhteensä , URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET -3840, MUUT VARS. TOIMINNAN KULUT Kok., neuv., edustus, huom.osoitus -3363, Puhelin, internet -6628, Posti ja rahti -4226, Laitehankinnat Ilmoitukset -7128, Vakuutukset -799, Pankin palvelumaksut -399, Muut toimintakulut , Yhteensä , VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT , VARSINAINEN TOIMINTA , VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut 3720, Yht.työsopimukset 16024, Muut tuotot 9277, Yhteensä 29021, KULUT Ostokulut tarvikevälitys -982, VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 28039, SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -116,30 0 YLEISAVUSTUKSET Op. ja kulttuuriministeriön toim.av , Projektiavustukset 99381, Muut avustukset 11000, Yhteensä , TUOTOT YHTEENSÄ , KULUT YHTEENSÄ , TILIKAUDEN TULOS 10024,

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 0 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 3 Liikkuva koulu 3 EKLU:n liikuntaleirit 5 VAU:n aluehanke 5 Alle kouluikäisten

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 VISIO 2010: SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi 2 (5) STRATEGIATYÖ SAKU ry:n

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki Paikallistoiminta vuonna 2017 Vuonna 2014 karateliitto aloitti strategiansa linjassa paikallistoiminnan kehittämisen. Karateliitto hakee paikallisia yhteistyökumppaneita eripuolilta Suomea hyvän toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 31.10.2016

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT 2013-2014 LIIKKUVAKOULU Nuorten maajoukkueet - Tytöt - Pojat Aikuisten maajoukkueet - Naisten maajoukkue - Miesten maajoukkue Urh.akatemiat - Rovaniemi - Oulu - Sotkamo URHEILIJA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Lapin Liikunta ry yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä

Lapin Liikunta ry yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä Lapin Liikunta ry yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä koulutustoiminta toimisto-, kirjanpito- ja talouspalvelu leiri- ja tapahtumatuotanto edunvalvonta- ja viestintätehtävät Liikkuvien koulujen

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot