Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö 4 Liikuntavastaavaverkosto 5 Koulutukset 5 Vanhempainillat 5 Koulu-seurayhteistyö 5 Seurayhteistyö 6 Koulutus 6 Perheliikunta 6 Pienten lasten liikunta 6 Nuori Suomi -koulutukset 6 Liikuntavastaavaverkosto 6 Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat 6 Liikuntaleirit 7 Oppilaitosyhteistyö 7 Erityisliikunta 8 Aikuisten terveyttä edistävä liikunta 9 Kylät liikkeelle -hanke 9 Vinkkejä Virosta Elämyksiä Etelä-Karjalaan 10 Tuutha siekii liikkumaa 10 Työyhteisöliikunta 10 Koulutukset 10 KKI-katselmus Naisten Vuoksi 11 Hyvän olon juoksukoulut 11 Seuratoiminta 12 Valmentaja- ja ohjaajakoulus, 1. taso 12 Sisällön kehittäminen 13 Lajiliittoyhteistyön laajentaminen 13 Valmennusseminaarit 13 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun koordinointi 14 Lajiliittojen alueelliset tekijät yhteen 14 Seurojen ja lajiliittojen kanssa tehtävät kehittämistoimenpiteet 14 Seurakohtaiset kehittämispolut 14 Seurakoulutus 14 Yhdistystoiminnan kehittäminen Imatralla 15 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia 15 Resurssien lisääminen ja toiminnan kehittäminen 15 Valtakunnalliset toimenpiteet 15 Seuratuki 15 Sinettiauditoinnit 15 SLU-valiokuntatyö 16 Toimistopalvelut 16 Viestintä 16 Palkitsemiset 17 Urheiluväen matkat 17 Talous 17 Taloussuunnitelma

3 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ EKLU:n tehtävänä on strategian mukaan jäsenistön sekä maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä liikunta- ja osaamisverkoston jatkuva kehittäminen. Vuosi 2012 tulee olemaan työntäyteinen monine tapahtumineen ja hankkeineen. Myös tiukka talous aiheuttaa omat haasteensa. EKLU:n toiminnan johtavana teemana on yhteistyö, mikä kuvaa järjestön monipuolista toimintaa. Pääkumppaneitamme maakunnassa ovat edelleen jäsenjärjestöt, eli urheiluseurat, mutta monet yhteistyötahomme kuten kuntien eri toimialat, maakunnan leader-yhdistykset, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, EKSOTE sekä monet oppilaitokset ovat tärkeässä roolissa eteläkarjaista liikunta- ja urheiluelämää kehitettäessä. Valtakunnallisista kumppaneista tärkeimmät ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto Kunto ry, KKI-ohjelma, Olympiakomitea sekä Suomen Valmentajat ry. Liikunnan ja urheilun järjestörakenteen uudistuksia tullaan mahdollisesti aloittamaan jo vuoden 2012 aikana ja ne vaikuttavat myös alueiden toiminnan tulevaisuuteen. Mikä on alueiden rooli jatkossa? Tuleeko kilpaurheilun osuus vahvistumaan työssämme? Vahvistuuko asemamme ja millä tavalla? Saammeko työhömme tulevaisuudessa lisää taloudellisia voimavaroja? Näihin kysymyksiin saanemme vastauksia vuoden kuluessa ja EKLU:n on muiden alueiden kanssa oltava valmiina nopeisiinkin päätöksiin. Varsinaisen toiminnan painopisteitä ovat - lasten ja nuorten liikunta - aikuisten terveyttä edistävä liikunta - seuratoiminta. Kullakin sektorilla toimivat toimialavastaavat, jotka huolehtivat toiminnan toteutuksesta. Viestinnän kehittäminen on yksi haaste; kuinka onnistumme viestittämään tarjonnastamme siten, että tieto tavoittaa ne jotka toivomme. Tulevan vuoden suurimpia tapahtumiamme ovat KKI-katselmus, liikuntaleirit 2

4 talvella ja kesällä sekä 25:nnen kerran järjestettävä Naisten Vuoksi. Myös uusia hankkeita eri toimialoilla on tavoitteena saada käynnistetyksi. Onnistuneilla hankkeilla on mahdollisuus kehittää ja toteuttaa uusia toimintatapoja yhteistyössä seurojen kanssa. Talouden kannalta erilaiset hankkeet ovat EKLU:lle elintärkeät. HALLINTO JA TOIMISTO EKLU:n toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, viime vuosina kokouksia on ollut kuudesta kahdeksaan. Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja aluejohtaja. Se kokoontuu tarvittaessa. Kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja ja paikalla ovat mahdollisuuksien mukaan myös toimialavastaavat, jotka raportoivat oman sektorinsa toiminnasta. EKLU:lla on kuusi vakinaista työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä ja kaksi toimistosihteeriä. Henkilökunta vastaa hallituksen päätösten käytännön toteutuksesta ja toiminnan päivittäisestä pyörittämisestä. Lisähenkilöstön palkkaaminen tulee kyseeseen vain mahdollisten uusien hankerahoitusten myötä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa (uimahalli/urheilutalo) kaupungin vuokratiloissa. LIIKUNNAN JA URHEILUN EDUNVALVONTA EKLU:n työ kokonaisuudessaan on liikunnan ja urheilun laaja-alaista edunvalvontaa ja liikunnan merkityksen korostamista. Toimintamme ulottuu maakunnan kaikkiin kuntiin yli lajirajojen kaikenikäisten liikunta- ja urheiluharrastuksen edistämiseksi. Vuonna 2012 järjestetään kuntavaalit, joissa valitaan paikalliset päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. EKLU haluaa olla turvaamassa ja vahvistamassa liikunnan asemaa paikallistasolla, kun vaalikeskusteluja ennen vaaleja järjestetään. Taustatukea tälle työlle saamme SLU:n Hyvinvointia liikkeellä ohjelmasta. 3

5 Etelä-Karjalaan on tehty hyvinvointistrategia vuosille , missä myös liikunnalla on oma osuutensa. EKLU on ollut tätä strategiaa tekemässä ja on myös seurantatyössä mukana. Paikalliset hyvinvointitiimit vastaavat osaltaan strategian kuntakohtaisesta toteutuksesta ja siihen työhön ns. kolmas sektori eli seurat ja järjestöt pääsevät toivottavasti kiinteästi mukaan. EKLU jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kuntien liikuntaviranhaltijoiden kanssa mm. erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä. Olemme myös kuntien käytettävissä ja apuna vaikkapa liikuntastrategioiden tai avustussääntöjen laadinnassa. Koululaisten liikunnan lisääminen on EKLU:n toiminnan yksi vahva tavoite ja sen suhteen suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia toimenpiteitä kuntien sekä koulujen kanssa. Valtakunnallisia, alueellisia sekä paikallisia hankkeita on suunnitteilla ja tilanne kehittyy toivottavasti myönteiseen suuntaan vuoden 2012 aikana. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen on yksi EKLU:n painopistealueista. Toiminnan tavoitteet ovat lasten liikunnan lisääminen sekä ohjaajien, valmentajien ja kasvattajien osaamisen lisääminen. Toimintakaudella 2012 toiminnassa painottuvat kouluyhteistyö sekä EKLU:n liikuntaleirit. Toiminnan sisältöön kuuluvat edelleen myös pienten lasten liikunta, seurayhteistyö, seura-kouluyhteistyö, oppilaitosyhteistyö ja erityisliikunta. Toimintavuoden teemana on yhteistyö. KOULUYHTEISTYÖ EKLU tukee perusasteen koulujen pyrkimyksiä edistää lasten liikuntasuositusten toteutumista. Yhteistyössä hyödynnetään muun muassa valtakunnallisen Liikkuva koulu hankkeen kokemuksia lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäivän aikana ja sen välittömässä läheisyydessä. EKLU:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä toimii Savitaipaleen Liikkuva koulu pilottihankkeen mentorina vuonna EKLU:n yhteistyö Nuori Suomen ja muiden SLU-aluejärjestöjen kanssa tukee koulujen liikunnallistamistyötä. 4

6 Koulun liikunnallistamistoimenpiteet kohdistuvat laajasti koko kouluyhteisöön ja tähtäävät koulun toimintakulttuurin muutokseen. Vuonna 2012 kouluyhteistyössä painotetaan välituntiliikuntaa ja liikunnallista kerhotoimintaa. EKLU kouluttaa välituntiliikuttajia ja vaikuttaa yhdessä opettajien kanssa välituntiliikunnan olosuhteisiin. AIP-kerhojen sekä koulujen kerhotoiminnan tila selvitetään. EKLU tukee kuntia, kouluja ja järjestöjä uusien liikuntakerhojen käynnistämiseksi ja täydennyskouluttaa ohjaajia. Toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisuuksia maakunnallisen koulujen liikunnallistamishankkeen käynnistämiseksi. Koulukohtaisia liikunnallistamisprosesseja käynnistetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kuntien kanssa. Liikuntavastaavaverkosto Ala- ja yläkoulujen liikuntavastaavien sekä rehtorien yhteystietorekisteriä ylläpidetään. Verkostoon kuuluvia tiedotetaan koulujen liikuntaan liittyvistä asioista, kuten koulutuksista ja kampanjoista. Koulutukset Kunnille ja kouluille markkinoidaan Nuoren Suomen opettajille ja nuorille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia. Vanhempainillat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen avulla pyritään vaikuttamaan lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. KOULU-SEURAYHTEISTYÖ EKLU edistää eri toimenpitein koulujen ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä laadukkaan lasten liikunnan lisäämiseksi. EKLU:lla on yhteistyössä välittäjän rooli. Seurat voivat tarjota osaamistaan koulujen käyttöön erityisesti koulun liikuntakerhojen ohjaamisessa. Vuosittain EKLU:n toimesta käynnistyy koulujen liikuntakerhoja, joissa seurat toimivat ohjaajina. Koulun liikuntakerho tarjoaa harrastuspaikan myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät vapaaajallaan juuri liiku tai osallistu seuratoimintaan. EKLU käynnistää yhteistyössä rehtorien ja seurojen kanssa koulujen liikuntakerhoja ja täydennyskouluttaa kerho-ohjaajia. EKLU osallistuu Imatralla syksyllä 2012 järjestettävän harrastemessujen suunnitteluun ja toteutukseen. Harrastemessuilla urheiluseurat ja muut järjestöt voivat esitellä toimintaansa ja yläkoululaiset löytää itselleen 5

7 harrastuksen. EKLU vastaa urheilujärjestöjen kutsumisesta tapahtumaan. SEURAYHTEISTYÖ Seurayhteistyön avulla tuetaan seurojen laadukasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. EKLU:n jäsenseurat ovat merkittävä liikuntaleirien yhteistyökumppani. Leirien laadukkaasta lajiohjauksesta vastaavat pääosin EKLU:n jäsenseurojen ohjaajat ja valmentajat. Seuroilla on mahdollisuus ansaita koulutusseteleitä osallistumalla leirin markkinointiin. EKLU järjestää seurojen kanssa liikuntatapahtumia eri puolilla maakuntaa. Koulutus Uudistunut 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) käynnistyi Etelä-Karjalassa syksyllä 2011, ja sen toteutus jatkuu vuonna Yhteistyössä Salibandy- ja Jääkiekkoliittojen kanssa suunniteltu ja toteutettava koulutuskokonaisuus koostuu 12 lähijaksosta ja välitehtävistä. Lähijaksoja järjestetään kuukauden välein. VOKkoulutukset ovat avoimia kaikille lajeille. Lisäksi seuroille tarjotaan Nuoren Suomen koulutuksia. Perheliikunta Osana EKLU:n Kylät Liikkeelle hanketta järjestetään yhteistyössä kuntien ja paikallisten urheiluseurojen kanssa perheliikunta- ja kuntotestikiertue kaikissa maakunnan kunnissa toimintavuoden aikana. PIENTEN LASTEN LIIKUNTA Pienten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan eri keinoin. Nuori Suomi koulutukset Koulutukset antavat tietoa ja käytännön vinkkejä lasten päivittäisen liikunnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Vuonna 2012 järjestettävää koulutustoimintaa ohjaa syksyllä 2011 varhaiskasvatuksen liikuntavastaaville tehty koulutuskysely. Liikuntavastaavaverkosto Varhaiskasvatuksen liikuntavastaavat toimivat yhteyshenkilönä EKLU:n ja oman toimipaikkansa henkilökunnan välillä. Verkostoa päivitetään jatkuvasti. Jatkuvan viestinnän lisäksi kevät- ja syyskirjeet välittävät liikuntavastaaville pienten lasten liikunnan ajankohtaisia asioita. Vanhempainillat ja perheliikuntatapahtumat EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja 6

8 perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan ja lisätään varhaiskasvattajien osaamista. LIIKUNTALEIRIT EKLU järjestää talvella ja kesällä liikuntaleirin 6-14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Leiri koostuu sportti-, päivä- ja lajileireistä. Liikuntaleirien tavoitteena on tarjota lapsille positiivisia kokemuksia liikunnan parissa. Leirien suunnittelusta vastaa leiritiimi, joka kokoontuu useita kertoja vuoden aikana. Leirejä toteuttamassa ovat koko EKLU:n toimisto, leiritiimin jäsenet sekä kymmenet kimpanvetäjät ja seurojen lajiohjaajat. Viime vuosien positiivinen vire leiritoiminnassa halutaan säilyttää. Haluamme tarjota tulevaisuudessakin monipuolista ja laadukasta liikuntaleiritoimintaa maakunnan lapsille. Hyvä yhteistyö leiritiimin, koulujen, oppilaitosten, urheiluseurojen, yhdistysten, Etelä-Saimaan ja Imatran kaupungin kanssa luo erinomaiset edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi. Soveltava sporttileiri vakiintuu osaksi kesäleiriä ja avustajakäytäntöä jatketaan. Yhteistyö avustajien rekrytoimisessa ja kouluttamisessa Saimaan ammattikorkeakoulun ja Imatran kaupungin liikuntapalveluiden kanssa ovat edellytyksiä soveltavan sporttileirin järjestämiselle. Vuonna 2012 leiritoiminnan erityisenä painopisteenä on kimpanvetäjien osaamisen lisääminen. Yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, Tanhuvaaran urheiluopiston ja Jaakkiman kristillisen opiston kanssa rekrytoidaan alalle suuntautuneita opiskelijoita kimpanvetäjiksi. Lisäksi ohjaajarekrytoinnissa tehdään yhteistyötä seurakuntien, 4H-yhdistysten ja maakunnan toisen asteen oppilaitosten kanssa. Kaikille kimpanvetäjille järjestetään koulutusta leirien alla. OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitosyhteistyötä tehdään erityisesti liikuntaleireihin liittyen, edellä mainitusti. Vuonna 2010 Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu yhteistyö soveltavan sporttileirin järjestämiseksi osana EKLU:n kesäleiriä jatkuu. EKLU tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opintojen suorittamiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen ohjaaja- ja avustajatehtävissä ja/tai tutkimustehtävissä. Vastaavaa yhteistyömallia kehitetään myös Tanhuvaaran 7

9 urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelijoille sekä Jaakkiman kristillisen opiston lastenohjaajaopiskelijoille. Etelä-Karjalan ammattiopiston opiskelijat puolestaan voivat suorittaa työkykypassiin liittyviä opintosuorituksia toimimalla kimpanvetäjänä. Lisäksi kimpanvetäjiä rekrytoidaan kaikista maakunnan lukioista liikuntavastaavien ja rehtorien avustuksella. Leirien yhteydessä EKLU tarjoaa vuosittain työtä kymmenille nuorille lasten liikunnan parissa. Pyydettäessä EKLU osallistuu oppilaitosten liikuntaa edistäviin teemapäiviin. Maakunnan 2. asteen oppilaitoksista kerätyn liikuntavastaavarekisterin avulla oppilaitoksiin viestitään muun muassa nuorille suunnatuista koulutuksista. ERITYISLIIKUNTA Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua EKLU:n kesäliikuntaleireille. Sporttileiriin integroitu soveltava sporttileiri on avoin kaikille erityistä tukea tarvitseville 7-15 vuotiaille. Lapset osallistuvat leirille mahdollisuuksiensa mukaan sporttileirin kimpoissa. Onnistuneen leirin takaamiseksi lasten avustaminen ja muun tuen tarpeet pyritään järjestämään yksilöllisesti. EKLU osallistuu Ruokolahdella järjestettävän soveltavan talviliikuntatapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tapahtuman järjestää Satakielen Laulu ry. yhteistyössä Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kuntien, EKLU:n, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Jaakkiman kristillisen opiston kanssa. Erityisliikunnan kehittäminen jatkuu kasvattajille ja seurojen ohjaajille ja valmentajille markkinoitavien koulutusten avulla. Liikkujaksi ja Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutukset antavat lisää eväitä liikuntaan erityistukea tarvitsevien lasten kanssa. 8

10 AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Terveyttä edistävän liikunnan merkitys on korostunut entisestään uuden maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin myötä. EKLU:n rooli maakunnallisena terveyden edistäjänä on keskeinen. EKLU pyrkii vastaamaan tulevien vuosien haasteisiin mm. rakentamalla ja hyödyntämällä maakunnallista hyvinvointiverkostoa. Toimintaa rakennetaan ja toteutetaan erilaisten hankkeiden avulla. Sellaisia ovat mm. Tuutha siekii liikkumaa, Kylät liikkeelle ja Vinkkejä Virosta Elämyksiä Etelä-Karjalaan -hankkeet. Hanketoiminta mahdollistaa laajemmat resurssit, lisää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä sitouttaa toimintaan asetettujen päämäärien tavoittelussa. Käytännössä hanketyö kannustaa rakentamaan uutta yhteistyötä paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Kehittämistyön avain on rakentaa ruohonjuuritason yhteistyö tiiviiksi jäsenseurojen ja yksityisten palvelutarjoajien kanssa. Samalla toimintaolosuhteita kehitetään jatkuvasti yhdessä mm. kuntien eri toimijatahojen kanssa. Terveyttä edistävän liikunnan tavoitteet ovat liikkuvassa ihmisessä. Omatoimisuutta aktivoidaan sekä kuntotestaustoiminnalla että erilaisten ryhmätoimintamuotojen avulla. Näiden rinnalla EKLU on kehittämässä liikuntaolosuhteita ja erilaisia liikunnallisia kannustetapahtumia. Taakse jäänyt vuosi oli erityisen vilkas ja uraa uurtavakin työyhteisöiden liikuntapalveluiden mallintamisessa. Aikaisemmin totuttuja yksittäisiä palveluita paketoitiin ja tulokset olivat lupaavia. Edellisen vuoden aikana kehitettyjä hyvinvointiohjelmia viedään käytännön tasolle vielä enemmän tulevaisuudessa. KYLÄT LIIKKEELLE -HANKE Hankkeella edistetään Etelä-Karjalan maaseutualueiden liikuntapalveluita mm. synnyttämällä uusia liikuntaryhmiä, järjestämällä kuntotestaustapahtumia ja terveyttä edistävää liikuntaa tukevaa koulutustoimintaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hyvinvoinnista, aktivoida heitä liikunnan pariin yhdessä paikallisten urheiluseurojen- ja muiden toimijoiden kanssa sekä kouluttaa alueelle osaajia, jolla turvataan ja mahdollistetaan toiminnan jatkuvuus myös hankkeen loputtua. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittama hanke alkoi vuonna 2011 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun. 9

11 VINKKEJÄ VIROSTA ELÄMYKSIÄ ETELÄ-KARJALAAN Tammikuussa alkavalla hankkeella edistetään retkeilyreittien saavutettavuutta niin maakunnan asukkaiden kuin matkailijoidenkin tarpeita ajatellen. Hankkeen avulla kehitetään maakunnan liikuntatapahtumia, sekä vahvistetaan liikunnan asemaa eri toimijoiden keskuudessa. Tämän kaksivuotisen Leader -hankkeen kumppaneita ovat Kaakkois-Virossa toimivat Leader-yhdistykset. TUUTHA SIEKII LIIKKUMAA EKLU:n terveyttä edistävä liikuntatoiminta pohjautuu KKI- ohjelman arvoihin. EKLU toimii KKI- ohjelman maakunnallisena toimistona, jonka tehtävänä on tehdä maakunnallista terveyttä edistävän liikunnan etutyötä sekä toimia KKIohjelman asiantuntija-apuna hankehakukierroksilla. Hankkeen avulla kerätään maakunnan väestöstä hyvinvointitietoa kuntotestien avulla. Lisäksi hankkeella edesautetaan terveyttä edistävän liikunnan toteutumista eri tasoilla (ohjeistukset, ohjaustoiminta ja viestintä) yhteistyössä monipuolisen toimijajoukon kanssa. TYÖYHTEISÖLIIKUNTA Vuosi 2011 oli työyhteisöliikunnan kehitysvuosi, jonka kokemuksia hyödynnetään tulevaisuudessa. Pirstaleisista irtopalveluista on siirrytty kokonaisten hyvinvointiohjelmien toteuttamiseen. Palvelusisällön monipuolistamisella tavoitetaan erilaiset tarpeet ja tuotetaan parempia tuloksia. Palvelut sisältävät kuntotestauksia, luentoja, liikuntaneuvontaa, ryhmäliikuntapalveluita ja monipuolista materiaalitukea. Työyhteisöjä liikuttamalla myötävaikutetaan positiivisesti parempaan terveyskehitykseen. KKI- ideologiaan pohjaten terveyttä edistävän liikunnan suurin kohderyhmä löytyy työpaikoilta. KOULUTUKSET EKLU on koulutusorganisaatio omalla toimialallaan. Koulutustoimintaa toteutetaan pääasiassa perinteisin Kuntoliikuntaliiton kouluttajakoulutusmetodein. Vasta uudistunut koulutuskokonaisuus ei ole vielä saanut tuulta purjeisiin, mutta vuoden 2012 alusta koulutuksia tarjotaan suurempina kokonaisuuksina. Toimenpiteen uskotaan kannustavan mukaan yhä enemmän koulutuksista kiinnostunutta väkeä. Myös EKLU:n muu toiminta tukee koulutustoiminnan myönteistä kehitystä. 10

12 Uutta EKLU:n koulutustoiminnassa terveyttä edistävässä liikunnassa on iso kansainvälinen hanke nimeltään Step Up Cross border city in Action. EKLU:n vastuulla ja tehtävänä on järjestää neljä terveysliikunta-aiheista seminaaria kahden seuraavan vuoden aikana. Hankkeen rahoittajia ovat EU, Suomi sekä Venäjä. KKI- KATSELMUS Toimintavuoden merkittävin yksittäinen tapahtuma järjestetään Imatralla. KKI-katselmus on perinteisesti suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Alueellista tapahtumaa markkinoidaan yli toimialarajojen kannustaen uusia toimijoita mukaan terveyttä edistävään liikuntaan. Tapahtuman ohessa järjestetään kansainvälinen osio; Outdoor Activities the Best of Sport and Recreation. Seminaari on yksi tapa edistää alueellista yhteistyötä ja lisätä vuoropuhelua yhteisten ja tärkeiden asioiden äärellä. 25. NAISTEN VUOKSI Naisten Vuoksi -tapahtumalla on pitkät perinteet, sillä nyt se järjestetään jo 25. kerran. Tapahtuman ajankohta vuonna 2012 on taas elokuu, sillä edellisvuoden kokeilu eli heinäkuun alku Big Band viikolla osoittautui huonoksi. Tavoitteena on palauttaa Naisten Vuoksi takaisin suosituksi kesätapahtumaksi ja saada työyhteisöjä enemmän mukaan. Sisältöä kehitetään tulevaa silmällä pitäen myös juhlavuosi huomioimalla. Tapahtuma on perinteikäs alkusyksyn startti liikuntaan, joka näkyvyydellään viestii liikunnan ilosanomaa. HYVÄN OLON JUOKSUKOULUT EKLU:n toimesta on erilaisia juoksukouluja järjestetty jo viisi vuotta. Ensi vuoden juoksukoulut liikuttavat lähes 100 ihmistä säännöllisesti eripuolilla maakuntaa. Juoksukoulut ovat hyvä esimerkki urheiluseurojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jota EKLU:n puolelta halutaan edelleen kehittää. Juoksukouluilla saadaan luotua positiivista liikuntakuvaa, mutta samalla liikkeelle runsaasti ihmisiä, joita perinteinen ryhmäliikuntatoiminta ei kiinnosta. Juoksukoulujen toimintamallia on tarkoitus kehittää koskemaan myös muita liikuntamuotoja. 11

13 SEURATOIMINTA Seurakehittäjän toimenkuvan keskeisimpänä asiana on jäsenseurojen toiminnan kehittäminen yhdessä seurojen kanssa. Vuonna 2012 toimintaa kehitetään erityisesti edistämällä seurojen, lajien ja kuntien välisen yhteistyön määrää ja sisältöä. Liikunnan ja urheilun toimintatavoissa ja järjestäytymisessä tapahtuu lähiaikoina muutoksia. On tärkeää, että toimimme Etelä-Karjalassa ajoissa ja luomme paikallisen tavan tehdä seuratoimintaa entistä paremmin, seurassa urheilevan ja liikkuvan lapsen, nuoren ja aikuisen ehdoilla. Yhteistyön vuoden toiminnan painopistealueita ovat Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 1-tason koulutus, maakunnan urheilun ja liikunnan koordinoinnin selvitystyö sekä Urheiluakatemiaan liittyvät toimenpiteet. Tämän lisäksi tarjoamme monipuolisia seurapalveluja sekä jatkamme valtakunnallisesti yhteisesti sovittuja toimenpiteitä. VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS, 1.TASO Valmentajakoulutuksen tavoite on kokonaisvaltaisen valmennuksen ja ohjauksen edistäminen kaikissa lajeissa. Keskeisenä ajatuksena on lisätä suomalaisten valmentajien ja ohjaajien osaamista oppijalähtöisellä, oppijan kokemuksiin perustuvalla ja vuorovaikutteisella oppimisprosessilla. Lisääntynyt osaaminen näkyy laadukkaana valmennuksena ja ohjauksena, hyvänä harjoitteluna sekä terveenä urheiluna ja liikuntana. Samalla haluamme vakiinnuttaa jatkuvan kehittämisen ajatuksen seurojen valmentajakoulutukseen. 1-tason koulutus koostuu ennakko- ja välitehtävistä, palautteesta sekä arjen valmennus- ja ohjaustilanteisiin liittyvästä mentoroinnista. Koulutus on suunnattu erityisesti aloitteleville valmentajille ja ohjaajille. Tason 1 suorittamisen jälkeen valmentaja/ohjaaja hallitsee yhden harjoituskerran kokonaisuuden. Kaikissa lähijaksoissa toistuvat liikunnallisuuden monipuolisuuden toteutuminen, harjoittelun laatu, valmentaja innostajana, harjoittelun kokonaisvaltaisuus sekä urheilullinen elämäntapa. 1-tason lähijaksoja ovat: 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja 2. Ihmisen elinjärjestelmät 3. Oppiminen ja opettaminen 4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa 5. Liikunnallinen elämäntapa 6. Ominaisuusharjoittelu: liikkuvuus ja taito 7. Ominaisuusharjoittelu: psyyke 12

14 8. Ominaisuusharjoittelu: voima, kestävyys ja nopeus 9. Eettisesti hyvä harjoittelu 10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen 11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot 12. Suunnittelu ja arviointi Sisällön kehittäminen Kehitämme jatkuvasti yhdessä kouluttajien ja lajiliittojen edustajien kanssa koulutuksen sisältöä saamamme palautteen ja omien havaintojemme pohjalta. Kehittämisessä otamme huomioon koko koulutuksen elinkaaren viestinnästä arviointiin asti. Lähijaksojen sisällön lisäksi kehitämme kouluttajien osaamista, laajennamme mentorverkostoa ja parannamme arviointityökaluja, joilla mittaamme valmentajakoulutuksen onnistumista. Lisätietoa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksesta saa -sivuilta. Sivuille tulee jatkuvasti lähijaksoja tukevaa koulutusmateriaalia. Lajiliittoyhteistyön laajentaminen Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen jääkiekko- ja salibandyliittojen kanssa koulutuksen järjestämisessä. Vuoden 2012 aikana selvitämme muiden lajiliittojen mahdollisuuksia ja haluja tehdä maakunnallisesti yhteistyötä valmentajakoulutuksessa. Aloitamme halukkaiden lajiliittojen kanssa rakentamaan yhteisiä sisältöjä ja sopimaan toimintatavoista. Paikallisen yhteistyön rakentaminen on työtä, jota mikään muu taho ei voi tehdä EKLU:n puolesta. Se pitää tehdä paikallisesti lajiliitto- tai lajiryhmäkohtaisesti. Seurojen edustajat ovat myös alusta lähtien mukana valmisteluissa. Sillä varmistetaan toiminnan seuralähtöisyys. Valmennusseminaarit Valmentaja- ja ohjaajakoulutusten tueksi järjestämme valmennusaiheisia seminaareja. Seminaarien sisältö rakennetaan siten, että ne tukevat lähijaksoilla käsiteltyjä aiheita. Tilaisuudet ovat suunnattuja kaikille valmentajille ja ohjaajille. Uutta valmentajakoulutuksessa on myös kansainvälinen hanke nimeltään Step Up Cross border city in Action. Siinä EKLU:n tehtävänä on järjestää neljä valmentajaseminaaria kahden seuraavan vuoden aikana, kaksi Suomessa (Lappeenranta ja Imatra) ja kaksi Venäjällä (Viipuri ja Svetogorsk). Hankkeen rahoittajia ovat EU, Suomi ja Venäjä. 13

15 MAAKUNNAN LIIKUNNAN JA URHEILUN KOORDINOINTI Valtakunnallisesti kuten paikallisestikin, mikään taho ei käytännössä koordinoi liikunnan ja urheilun suuntaa ja toimintaa. Paljon aikaa ja resursseja tuhlaantuu päällekkäisten asioiden tekemiseen. Liikunta- ja urheilutyössä on paljon tehostamisen varaa. EKLU aloittaa valmistelutyön, jonka tarkoituksena on selvittää onko tarvetta maakunnan liikuntaa ja urheilua koordinoivalle toimijalle ja luoda tarvittaessa sellainen. Lajiliittojen alueelliset tekijät yhteen Kokoamme maakuntamme lajiliittojen, seurojen ja kuntien edustajat yhteen maakunnallisiin ja seutukohtaisiin tapaamisiin, joissa keskustelemme yhteisen suunnan löytämiseksi. Ennen yhteisiä tapaamisia EKLU on yhteydessä seura- ja henkilökohtaisesti asian valmisteluissa. Tavoitteena on löytää yhteisiä asioita, joihin kaikki ovat valmiita yhdessä panostamaan. SEUROJEN JA LAJILIITTOJEN KANSSA TEHTÄVÄT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Seurakohtaiset kehittämispolut EKLU tarjoaa mahdollisuuden seurakohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin jäsenseuroilleen. Yhteistyöseurojen määrä riippuu toteutettavan yhteistyön muodoista ja laajuudesta. Kehittämistoimenpiteet muotoutuvat seuraanalyysin pohjalta ja seuran eri sidosryhmien kanssa tehtävien suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on auttaa seuroja niiden toiminnan vakauttamisessa, kehittämisessä ja Reilun Pelin periaatteiden vahvistamisessa. Etelä- Karjalassa toimii lukuisissa seuroissa päätoimisia seuratyöntekijöitä. Tuemme tarvittavilla toimenpiteillä niin yksittäisiä työntekijöitä kuin koko seuraa, jotta puitteet hyvälle ja tuloksekkaalle seuratyölle ovat olemassa. Autamme myös seuroja, jotka harkitsevat päätoimisen palkkaamista, suunnittelemaan toimenkuvia ja rahoituksen järjestämistä. Lisäksi käymme keskusteluja seurojen kanssa arvioiden seuran mahdollisuutta palkata työntekijä. Seurakoulutus Koulutusta suunnataan seurakohtaisesti uusille ja vanhoille seurojen eri rooleissa toimiville henkilöille. Sisältö koostuu seurajohdon kursseista, taloushallinnon koulutuksesta sekä muusta yleisestä järjestötoiminnan perusteisiin liittyvästä koulutuksesta. Tavoitteena on parantaa jo seurassa toimivien osaamista omilla vastuualueillaan ja saada mukaan koulutuksen kautta uusia toimijoita sekä lisätä suunnitelmallisuutta seuratoiminnassa. Hyvä Seura -koulutuspuun sisältö on merkittävä osa koulutusta. 14

16 Yhdistystoiminnan kehittäminen Imatralla EKLU käy alustavia neuvotteluja Imatran kaupungin kanssa yhdistystoiminnan kehittämisestä Imatralla. Mikäli osapuolet sopivat yhteistyön aloittamisesta, vaikuttaa se merkittävästi seurakehittäjän toimiin. ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA Etelä-Karjalan Urheiluakatemia toimii Imatralla ja Lappeenrannassa kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa. Mukana toiminnassa on vajaa 200 urheilijaa 20 eri lajista. EKLU on mukana toiminnassa yhteistyössä seurojen, Imatran Sivistys-, Lappeenrannan Opetus- ja kasvatus- sekä Vapaa-ajantoimien ja Etelä-Karjalan ammattiopiston kanssa. Imatralla ja Lappeenrannassa toimii oma paikallinen toiminnan koordinaattori. EKLU osallistuu toiminnan kehittämiseen ja tekee esitykset oppilaitoksille mukaan hyväksyttävistä oppilaista. Resurssien lisääminen ja toiminnan kehittäminen Vuoden 2012 keskeisimpänä akatemiaan liittyvänä toimenpiteenä on lisäresurssien saaminen akatemiatoimintaan. Aloitamme neuvottelut uudelleen Olympiakomitean, kuntien ja ammattiopiston edustajien kanssa lisäresurssien saamiseksi. Tulevaisuudessa akatemioiden rooli nuorten urheilijoiden tukemisessa on entistä merkittävämpi. VALTAKUNNALLISET TOIMENPITEET Seuratuki Vuosittain jaettava seuratoiminnan tuki on merkittävä tapa saada rahaa seuratoiminnan kehittämiseen. Seurakehittäjätoiminnan myötä seuroille esitellään tarkemmin paikallistuen mahdollisuuksia ja autetaan hakemukseen ja koko prosessiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta hyvää hakemusta Etelä-Karjalasta. Sinettiauditoinnit Sinettiseuratunnustus myönnetään laadukasta nuorisotoimintaa tekevälle seuralle. Ennen kuin tunnustus myönnetään, seuran on suoriuduttava seuraan liittyvästä kehittämistyöstä. Sinettiseuratoiminnan laatukäsikirja on loistava työkalu sellaisenaan seuratoiminnan monipuoliseksi kehittämiseksi. Tavoitteena on saada seuralle Sinettiseuratunnustus. Teemme yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa auditointeja sinettitunnusta hakevien tai sinettitunnuksen jo omistavien seurojen parissa. Auditointien aikana arvioidaan seuran sinettiseurakuntoisuus. 15

17 SLU-valiokuntatyö EKLU:n seurakehittäjä on SLU:n jäsen- ja seurapalveluvaliokunnan jäsen. Valiokunnan pitkän aikavälin tavoitteena on yhteisen seuratoiminnan palvelukokonaisuuden rakentaminen koko yhteisölle. Työ linkittyy seuratoiminnan visio 2020 neuvottelukunnan työhön, ollen kuitenkin käytännönläheisempää ja vähemmän strategista. TOIMISTOPALVELUT Eri lajien piiri- ja aluejärjestöt huolehtivat pääasiassa lajiensa kilpailu- ja koulutustoiminnan toteuttamisen toimialueellaan. EKLU:n henkilökunta tuntee oman maakunnan ja sen tarjoamat toimistopalvelut ovat lajien käytettävissä. Tarjottavia palveluitamme ovat mm. sihteeritehtävät, taloushallinto, viestintä, kilpailukalenterien tekeminen, ilmoittautumisten vastaanotto, rekisterien ylläpito, mitalien toimittaminen ja kaiverrus sekä juoksevien asioiden hoitaminen. Koulutuspuolella seurakehittäjä on valmis tekemään yhteistyötä lajien sisällä sekä eri lajien kesken esimerkiksi valmentajakoulutuksessa ja seuraorganisaatioiden kehittämistyössä. VIESTINTÄ EKLU:n yksi haasteista on tiedon saaminen perille juuri oikeille henkilöille. Rekisterejä on lähivuosien aikana koottu, mutta ongelmana seuroissa usein on vastuuhenkilöiden vaihtuminen tai jopa puuttuminen. Päivitämme seurojen yhteystietoja säännöllisesti, jotta viesti menisi perille. Tavoitteemme on näkyä maakunnan eri tiedotusvälineissä säännöllisesti. Näin markkinoimme toimintaamme ja tapahtumiamme seuraväen lisäksi myös muille kiinnostuneille. Jatkamme EKLU:n visuaalisen ilmeen kehittämistä mm. kotisivuja uudistamalla. 16

18 PALKITSEMISET EKLU palkitsee nuoria urheilijoita sekä seurojen toimijoita yhteistyössä kumppanien kanssa. Tavoitteemme on kannustaa ja rohkaista urheilijoita jatkamaan uraansa omassa kotiseurassa mahdollisimman pitkään sekä kiittää muita toimijoita oman paikkakunnan hyväksi tehdystä työstä. Palkittavien määrä ja kohteet päätetään EKLU:n hallituksessa vuosittain. EKLU:n omat ansiomerkit ovat jäsenseurojen yksi hyvä mahdollisuus palkita omia aktiivejaan sekä seurojen juhliessa merkkivuosia että myös muulloin. Ansiomerkkisäännöt löytyvät EKLU:n kotisivuilta. URHEILUVÄEN MATKAT EKLU jatkaa muutama vuosi sitten lakkautetun SVUL:n Etelä-Karjalan piirin perinteitä järjestämällä urheiluseuraväelle matkoja mahdollisuuksien sekä kysynnän mukaan. Vuoden 2012 osalta kartoitamme alkuvuonna vaihtoehdot matkakohteista ja tiedotamme niistä sen jälkeen seuroille, aiemmin osallistuneille sekä muille tahoille. TALOUS Talouden perusta on edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava toiminta-avustus, mikä kriteereillään ohjaa osaltaan EKLU:n toimintaa. Sen lisäksi erilaiset kehittämishankkeet, EKLU:n varsinaisen toiminnan tuotot ja tapahtumat sekä yhteistyökumppaneiden tuki mahdollistavat toiminnan pyörittämisen. 17

19 TALOUSSUUNNITELMA 2012 TILINPÄÄTÖS 2010 BUDJETTI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit 44084, Os.maksut koulutus 23095, Os.maksut Naisten Vuoksi 10461, Muut os.maksut 37344, Palvelutuotot 3792, Muut tuotot 13436, Yhteensä , KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak , Työterveys -874, Henk.kunnan koulutus -3440, Yhteensä , POISTOT; ATK, koneet, kalusto -605, MUUT KULUT VUOKRAKULUT Toimistovuokrat -5251, Salit, kentät, muut tilat -3809, Koneet ja laitteet -5649, Auto- ja muut vuokrat -8609, Yhteensä , ULKOPUOLISET PALVELUT Koulutuspalvelut , Hallintopalvelut -2908, Muut ostetut palvelut , Yhteensä , MATKA-JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvärahat henk.kunta , Km-, maj., pvärahat toim.osall , Julkiset kulkuneuvot -3800, Muut matkakulut -6875, Yhteensä , MATERIAALIKULUT 18

20 Koulutus ja tiedotus -3904, Painatus ja kopiointi -3478, Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat -2316, Leiriruoka , Yhteensä , URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET -3840, MUUT VARS. TOIMINNAN KULUT Kok., neuv., edustus, huom.osoitus -3363, Puhelin, internet -6628, Posti ja rahti -4226, Laitehankinnat Ilmoitukset -7128, Vakuutukset -799, Pankin palvelumaksut -399, Muut toimintakulut , Yhteensä , VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT , VARSINAINEN TOIMINTA , VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut 3720, Yht.työsopimukset 16024, Muut tuotot 9277, Yhteensä 29021, KULUT Ostokulut tarvikevälitys -982, VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 28039, SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -116,30 0 YLEISAVUSTUKSET Op. ja kulttuuriministeriön toim.av , Projektiavustukset 99381, Muut avustukset 11000, Yhteensä , TUOTOT YHTEENSÄ , KULUT YHTEENSÄ , TILIKAUDEN TULOS 10024,

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä.

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. Urheiluseurat 2010-luvulla Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. SLU-Julkaisusarja 1/2012 Toimittanut: Pasi Mäenpää ja Sirpa Korkatti Taitto: Soile Koskela Paino: Sporttipaino Oy ISSN: 1455-9781

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot