TOIMINTA- JA TALOUS-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUS-"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö 3 Seurat liikuntaleireillä 4 Kouluyhteistyö 4 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN 4 LAPSET JA NUORET 4 Alle kouluikäisten lasten liikunta 4 Liikkuva koulu 5 EKLU:n liikuntaleirit 5 AIKUISET 6 Hyvän olon juoksukoulut 6 Naisten Vuoksi 6 Muut tapahtumat 7 Terveysliikuntakoulutukset 7 MUU LIIKUNNAN EDISTÄMINEN 7 Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma 7 Yhteistyömallin luominen Imatran kaupungin kanssa 8 OLOSUHTEISIIN JA EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAMINEN 9 Liikunnan edunvalvonta 9 Vinkkejä Virosta Elämyksiä Etelä-Karjalaan -hanke 9 URHEILIJAN POLUN TUKEMINEN 10 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia 10 HALLINTO, HENKILÖKUNTA JA TOIMISTOPALVELUT 10 PALKITSEMISET 11 EKLU:n ansiomerkit 11 URHEILUVÄEN MATKAT 11 URPO-HANKE 12 TALOUS 12 TALOUSSUUNNITELMA

3 EKLU:n TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ EKLU jatkaa hyväksytyn strategiansa mukaisesti työtä jäsenistönsä sekä maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi aktiivisella otteella. Toimintaa tulee ohjaamaan myös valtakunnallinen järjestörakenteen uudistus, missä SLU ja alueet ovat sopineet yhteisen johtamisjärjestelmän luomisesta. Valmistelutyötä tehdään uuden, kesällä 2012 perustetun järjestön kanssa. Sen isoja linjauksia liikunnan aluejärjestöille ovat paikallisen toiminnan tukemiseen liittyvät asiat, kuten seurojen yleinen tukeminen, kuntavaikuttaminen, urheiluakatemiatyön edistäminen sekä päiväkotien, koulujen ja työyhteisöjen liikunnallinen aktivoiminen. EKLU sitoutuu toiminnassaan toteuttamaan uuden liikuntajärjestön hyväksymiä yhteisiä valintoja ja toimimaan niiden edistämiseksi kohti visiota 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa. Yhteisiä valintoja ovat: - seuratoiminnan laadun kehittäminen, - liikunnallisen elämäntavan edistäminen, - olosuhteisiin ja edellytyksiin vaikuttaminen, - urheilijan polun tukeminen. EKLU:n pääkumppaneita maakunnassa ja paikallistasolla päivittäisessä työssä ovat luonnollisesti sen jäsenjärjestöt, eli liikunta- ja urheiluseurat. Niiden lisäksi kuntien eri toimialat, Leader-yhdistykset, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, EKSOTE sekä oppilaitokset ovat tahoja, joiden kanssa kohti kunnianhimoista visiota edetään. EKLU:n rooli maakunnallisen urheiluakatemian vastuullisena koordinoijana vahvistuu, sillä vuoden alussa palkataan päätoiminen koordinaattori tehtävää hoitamaan heti kun Lappeenrannan, Imatran ja EKAMO:n päättäjät ovat budjettinsa vahvistaneet. Valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmä (VOK) käynnistyy täydellä teholla ympäri maata, tosin Etelä-Karjalassa toiminta pyöri onnistuneena kokeiluna jo vuonna Paikallisella tasolla merkittävä hanke EKLU:lle on yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa vuonna 2012 valmisteltu ja 2013 käynnistyvä kaupungin ja liikuntaseurojen uuden toimintamallin pilotointi, johon myös kulttuurijärjestöt tulevat mukaan. 2

4 Maakunnallisen liikunta- ja urheiluohjelman laatiminen käynnistetään EKLU:n toimesta kahden vuoden hankkeena, mikäli Etelä-Karjalan liitto osoittaa siihen varoja. SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Osaavat ja kannustavat ohjaajat ja valmentajat ovat urheiluseuratoiminnan kulmakivi. Seuroissa toimivilla ohjaajilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa ja toisaalta myös lahjakkaiden lasten huippu-urheilu-uralle ohjaamisessa. SLU-alueiden yhtenä tärkeänä tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan siitä, että suomalaisissa urheiluseuroissa tarjotaan hyvää valmennusta ja ohjausta, laadukasta harjoittelua ja terveyttä edistävää urheilua ja liikuntaa. SLU -alueiden yhteinen 1.tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) antaa niin yksittäisille valmentajille ja ohjaajille kuin seuroille ja lajiliitoillekin mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä valmentajien omaa toimintaympäristöä. Kahdestatoista koulutuksesta muodostuva VOK-1 -perusrunko pohjautuu SLU:n luoman kansallisen VOK:n perusteisiin. VOK:n taustalla vaikuttaa nykyaikainen oppimiskäsitys, jossa keskeistä on opiskelijan oman itsereflektion kehittäminen ja oppimaan saattaminen. Koulutuksen tarkoitus ei siis ole kaataa tietoa ja valmiita malleja opiskelijan päähän vaan auttaa opiskelijaa soveltamaan saamaansa tietoa käytäntöön sekä arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Tavoitteena on luoda koulutuksesta prosessi, jossa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja kouluttajan välillä valmentajan käytännön toimintaympäristö huomioiden. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu toteuttaa valmentaja- ja ohjaajakoulutusta yhdessä sovitun mallin mukaisesti. Seurakohtainen kehittämistyö Kehittämistyö seurojen kanssa koostuu seuraavista osa-alueista: toimihenkilökoulutus, päätoimisten seuratyöntekijöiden tukeminen, Sinettiseurayhteistyö, seurakohtaiset kehittämisprosessit sekä paikallistason yhteistyö seurojen ja kuntien liikunnasta vastaavien toimialojen kanssa. 3

5 Seurat liikuntaleireillä Seurat ovat EKLU:n merkittävä kumppani laadukkaan leiritoiminnan järjestämisessä. Seuroilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa ja järjestää laadukasta harjoitustoimintaa leirien yhteydessä sadoille maakunnan lapsille ja nuorille vuosittain. Leirit ovat hyvä mahdollisuus myös seurojen nuorien ohjaajien osaamisen lisäämisessä kimpanvetäjänä tai lajiohjaajana. Lisäksi EKLU:n jäsenseurat voivat ansaita koulutusstipendejä seuran lasten ilmoittautuessa leirille. Kouluyhteistyö Seurat ovat EKLU:n ja koulujen toivoma kumppani myös koulupäivän aikaisen liikunnan lisäämisessä. Seurojen osaavia ohjaajia toivotaan entistä enemmän kerhotoiminnan järjestämiseen keskellä koulupäivää tai sen jälkeen tai iltapäiväkerhon järjestäjiksi. Liikunnallisen kerhotoiminnan määrän ja laadun lisääminen on yksi Liikkuva koulu työn painopisteitä lukuvuonna EKLU viestii seuroja toimintaan liittyvästä rahoituksesta ja tarjoaa täydennyskoulutusta kerhojen parissa toimiville ohjaajille. EKLU tukee yleisesti koulujen ja seurojen yhteistyötä lasten liikunnan edistämiseksi. LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN LAPSET JA NUORET Alle kouluikäisten lasten liikunta Alle kouluikäisten lasten liikunnan määrän ja laadun kehittymiseen vaikutetaan ensi sijassa päiväkotien kautta viestinnän ja koulutusten avulla. EKLU ylläpitää maakunnan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavarekisteriä. Jatkuvan viestinnän lisäksi kevät- ja syyskirjeet välittävät liikuntavastaaville pienten lasten liikunnan ajankohtaisia asioita, kuten tapahtumia, kampanjoita ja koulutuksia. Nuoren Suomen täydennyskoulutuksilla lisätään päivähoitohenkilökunnan osaamista. EKLU on pyydettäessä mukana vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhempainiltojen ja perheliikuntatapahtumien avulla vaikutetaan pienten lasten vanhempien asenteisiin liikuntaa kohtaan. 4

6 Liikkuva koulu EKLU jatkaa valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman alueellista toteuttamista osana valtakunnallista toimijoiden verkostoa. Tavoitteena on yhteistyössä kuntien ja koulujen sekä muiden toimijoiden kanssa lisätä peruskoululaisten liikettä niin, että mahdollisimman moni lapsi liikkuisi tunnin koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Vaikutamme päättäjiin, koulun henkilökuntaan, lapsiin ja nuoriin sekä vanhempiin. Kannustamme kuntia hakemaan hanketukea Liikkuva koulu kehittämistyöhön ELYkeskuksilta. Hanketukea saaneita tuemme mentoroinnin avulla, jossa tuemme koulun liikunnallistamistyötä. Vaikuttamisen paikkoja päivittäisen liikunnan lisäämisessä ovat mm. koulun toimintakulttuuri, henkilökunnan ja lasten vanhempien asenteet ja osaaminen, koulupäivän rakenne, olosuhteet ja välineet, liikuntatunnit, välitunnit, kerhotoiminta, oppilaiden osallisuus sekä koulumatkat. Mentoroinnin lisäksi EKLU kokoaa ja huoltaa alueellista Liikkuva koulu -toimijoiden verkostoa sekä alueellista mentor-merkostoa. Koulupäivän liikunnallistaminen ja mentorointi ovat osa liikunnan aluejärjestöjen ja Uuden liikuntajärjestön LNLOyhteistyötä. Yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa järjestämme harrastemessut Imatran yläkoululaisille. Harrastemessuilla seurat esittelevät toimintaansa ja yläkoululaiset tutustuvat paikalliseen harrastustoimintaan. Erityinen kohderyhmä on nuoret, joilla ei ole harrastusta. EKLU ylläpitää yhteystietorekisterejä maakunnan koulujen rehtoreista ja liikuntavastaavista viestien heille ajankohtaisista asioista. Tuemme myös lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa nuorten liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa edistäviä toimenpiteitä erityisesti koulutuksen ja viestinnän keinoin. Järjestämme mm. vertaisohjaajakoulutuksia, tapahtumanjärjestämiskoulutusta, tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia toimia ohjaajina EKLU:n liikuntaleireillä ja suorittaa sillä opintosuorituksia. EKLU:n liikuntaleirit EKLU järjestää vuotiaiden liikuntaleirit koulujen talvilomaviikolla ja ensimmäisellä kesälomaviikolla. Leirikeskus on Etelä-Karjalan Ammattiopisto Imatralla. Kolmipäivästen leirien tavoite on innostaa lapsia monipuoliseen liikuntaan, tarjota positiivisia elämyksiä ja yhdessäoloa sekä tukea liikunnallista elämäntapaa. Sporttileirin kohderyhmä ovat 7 12-vuotiaat ja 6 8-vuotiaiden on mahdollisuus osallistua päiväleirille. Lajileirit tarjoavat 5

7 tehostettua toimintaa yhden lajin parissa vuotiaille. Kesällä järjestetään vuotiaiden soveltava sporttileiri erityistä tukea tarvitseville lapsille. Yli 16-vuotiaat nuoret voivat toimia leireillä kimpanvetäjinä ja lajiohjaajina. Yöpyvien lasten perheet kutsutaan leirin päättäviin olympialaisiin. Leirit järjestetään yhteistyössä seurojen kanssa. Seuroilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa ja järjestää laadukasta harjoitustoimintaa leirien yhteydessä. Vuosittain useita kymmeniä nuoria rekrytoituu ohjaustehtäviin kimpanvetäjiksi ja lajipisteille. EKLU järjestää kimpanvetäjille jokaisen leirin alla koulutusta lasten kanssa toimimisesta ja liikunnan ohjaamisesta. Kehitämme leirejä jatkuvasti. Keräämme lapsien, ohjaajien ja avustajien palautteet joka leiriltä. Teemme oppilaitosyhteistyötä (erityisesti Saimaan ammattikorkeakoulu ja Tanhuvaaran urheiluopisto) kimpanvetäjien ja avustajien rekrytoinnissa ja kouluttamisessa sekä tarjoamme mahdollisuuden suorittaa opintoja leirien parissa. Teemme yhteistyötä Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry:n kanssa, joka hakemusta vastaan tukee vähävaraisia perheitä leiri- ja harrastusmaksuissa. AIKUISET Hyvän olon juoksukoulut Syksyllä 2012 alkaneet juoksukoulut Rautjärvellä, Taipalsaarella ja Luumäellä jatkuvat kevääseen Ne liikuttavat vetäjineen lähes 130 henkilöä. Mukana viikoittaisen toiminnan pyörittämisessä on yhteensä viisi urheiluseuraa. Juoksukoulut ovat omiaan edistämään ihmisten omatoimiliikuntaa, elävöittämään maaseutukuntien liikuntatarjontaa ja luomaan positiivista liikuntakuvaa. Keväällä 2013 kartoitetaan ja päätetään yhteistyössä seurojen kanssa syksyllä mahdollisesti alkavista juoksukouluista. Naisten Vuoksi Perinteinen Naisten Vuoksi tapahtuma sai piristysruiskeen kesällä 2012, jolloin kävijämäärä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Ajankohdassa palattiin elokuuhun ja Imatra-päivään, mikä vaikutti oikealta ratkaisulta. Tapahtuman hyvää nostetta halutaan jatkaa myös vuonna Aikaisella ohjelmasisällön suunnittelulla, markkinoinnin tehostamisella sekä uusilla kontakteilla ja yhteistyökumppaneilla tapahtumaa halutaan kehittää 6

8 entisestään ja saada entisten lisäksi myös uusia osallistujia mukaan. Muut tapahtumat EKLU tekee aktiivista yhteistyötä monien yritysten kanssa järjestämällä niiden henkilöstölle sekä asiakkaille liikuntapäiviä ja testejä sekä samalla opastamalla ihmisiä päivittäisessä liikunnan harrastamisessa. Yhteistyössä KKI-ohjelman kanssa järjestetään keväällä SuomiMies rekkakiertue maakunnan eri puolilla. Kiertue pysähtyy Luumäellä 6.5., Lappeenrannassa 7.5., Imatralla 8.5. ja Parikkalassa Terveysliikuntakoulutukset Suunniteltuja koulutuksia ovat Ravitsemuksen startti sekä Kuntosalitoiminnan starttikurssit. Tavoitteena on kouluttaa uusia vertaisohjaajia tai täydentää seurojen valmentajien osaamista terveysliikunnan moduuleilla. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita koulutuksien onnistumisien kannalta ovat kunnat, joille koulutuksien avulla avautuu edullinen lisäresurssi ohjaustoiminnan tueksi. MUU LIIKUNNAN EDISTÄMINEN Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma Ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä eri tahojen kanssa kesällä ja syksyllä 2012 ja sen tavoitteena on edistää eteläkarjalaisten hyvinvointia liikunnan ennaltaehkäisevillä vaikutuksilla. Tavoitteena on selvittää, mitkä alueelliset toimenpiteet tukevat liikkumista. Liikunnan hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia ja liikkumattomuus on suuri yhteiskunnallinen ongelma. Ohjelman keskeisimpänä ajatuksena on ajatus liikunnasta, urheilusta ja kansalaistoiminnasta ihmisen koko elämänkulussa. Hankkeelle on haettu maakunnan kehittämisrahaa Etelä-Karjalan liitolta ja sen kesto on kaksi vuotta. Tavoitteita ovat: Maakunnan väestön hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden turvaaminen. Lasten, nuorten ja aikuisväestön liikunnallisen elämäntavan mahdollistaminen ja varmistaminen. Liikuntakasvatuksen tehostaminen ja liikunnan aseman parantaminen. 7

9 Seuratoiminnan resurssien parempi kohdentaminen ja päällekkäisyyksien purkaminen. Uusien yhteistyömallien ja -muotojen käytäntöön vienti. Liikuntatoimijoiden ja kumppaneiden osaamisen kehittäminen liikuntasektorin eri toimialoilla. Eri tasoilla tapahtuva ohjelman hyödyntäminen: kunta, seura, lähipiiri ja henkilökohtainen taso, seutukunnallinen hyöty. Urheilijan ja valmentajan polkujen luominen. Liikkujan polun luominen. Liikkumattoman polulta liikkujan polulle mahdollistaminen. Innostuneiden ja sitoutuneiden ihmisten mukaan saaminen ohjelman tekemiseen. Toimivien prosessien synnyttäminen eri tasoilla. Yhteistyömallin luominen Imatran kaupungin kanssa Hankkeen tavoitteena on saada aikaan toimintamalli järjestöyhteistyön kehittämiseen, pilotoida toimintamalli käytännön toiminnassa ja saatujen kokemusten pohjalta jalostaa toimintamalli vakiinnutettavaksi osaksi palvelujen järjestämistä. Hankkeessa tavoitteena on kehittää seuraavia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintoja järjestöyhteistyönä: Päivittäisen liikunnan lisääminen päivähoidossa ja perusopetuksessa kehittämällä seurojen palvelutarjontaa Toimenpiteet, joilla yläkouluikäisten vieraantumista liikunnasta vähennetään Välituntiliikunnan kehittäminen Kerhotoiminnan kehittäminen Kaupunginosien, kyläyhteisöjen, korttelitoiminnan kehittäminen lisäämään lasten ja vanhempien arkiliikuntaa ja yhteisöllisyyttä Toimintamallin luominen Toisena tavoitteena on yhteistyömallin luominen yhdessä järjestöjen kanssa ja järjestöjen toiminnan kehittäminen. Yhteistyöhön mukaan valittavilta järjestöitä edellytetään kehittämään toimintaansa seuraavilla osa-alueilla: Osaaminen järjestötoiminnan eri osa-alueilla Toiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Tasapainoinen talous 8

10 Valmius ja halukkuus eri yhteistyömuotoihin muiden järjestöjen kanssa. OLOSUHTEISIIN JA EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAMINEN Liikunnan edunvalvonta Vaikutamme kuntien päättäjiin ja kuntajohtoon liikunnan aseman puolesta. Vuoden 2013 aikana on tavoitteena valmistella ja järjestää liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä kiertue maakunnassa jokaisen kunnan valtuustoille ja viranhaltijoille ja välittää päättäjille liikuntatietoutta. Jatkamme tiivistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä kuntien liikuntaviranhaltijoiden kanssa ja kutsumme heidät koolle ajankohtaisten yhteisten asioiden merkeissä. Kuntien eri toimijat ovat merkittävä kumppani EKLU:n eri hankkeiden paikallisessa toteutuksessa. Osallistumme edelleen Etelä-Karjalan hyvinvointistrategian seurantatyöhön ja tuomme liikunnan ja muun kolmannen sektorin yhteistyömahdollisuuksia aktiivisesti esille. Vaikutamme lasten liikunnan asemaan eri verkostojen kautta. Toimimme Liikkuva koulu -verkoston työssä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Maakunnallisesti ylläpidämme päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja seurojen yhteystietorekisterejä ja viestimme heille. Tiedotamme eri tahoja liikuntaa edistävistä rahoitusmahdollisuuksista. Pidämme lasten liikuntaa esillä maakunnan tiedotusvälineissä. Osallistumme paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti lasten liikunnan seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin sekä osin myös osallistumme niiden järjestämiseen. Vinkkejä Virosta Elämyksiä Etelä-Karjalaan -hanke Vuonna 2012 käynnistynyt koko maakunnan kattava hanke jatkuu vuoden 2013 loppuun. Tavoitteena on kartoittaa maakunnan talviretkeilyolosuhteiden lisäksi vesiretkeily- sekä pyöräilyreitit sekä laatia reittien saavutettavuutta parantava olosuhderaportti. Hanketta voidaan jatkossa hyödyntää retkeilyn tuotteistamisessa ja auttaa näin saamaan yhä enemmän retkeilijöitä maakunnan upeisiin maisemiin. Hanke sisältää eteläkarjalaisten ryhmien vierailuja Kaakkois-Virossa, missä tutustutaan siellä oleviin olosuhteisiin ja tapahtumiin. Niin ikään virolaiset tekevät oman hankkeensa puitteissa matkoja Etelä-Karjalaan. 9

11 URHEILIJAN POLUN TUKEMINEN Etelä-Karjalan Urheiluakatemia Etelä-Karjalan Urheiluakatemian toiminnan käytännön toteuttamisesta vastaa päätoiminen koordinaattori. Koordinaattori palkataan EKLU:uun heti kun Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ovat vahvistaneet rahoituksen. Koordinaattorin tehtävät: Urheiluakatemian toiminnan suunnittelu ja johtaminen Urheiluakatemian valmennuksen ja koulutuksen koordinointi ja kehittäminen Tiiviin yhteistyön ylläpitäminen kuntien ja oppilaitosten kanssa Urheiluakatemian tukipalvelujen koordinointi ja kehittäminen Palveluista tiedottaminen ja yhteinen markkinointi Verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen Yhteistyöverkostojen kehittäminen Johtoryhmän kokousten valmisteluasiat ja sihteerinä toimiminen Etelä-Karjalan Urheiluakatemian hallinnoijana toimii Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Hallinnoija vastaa keskitettyjen palveluiden järjestämisestä ja toiminnan avoimuudesta ja tasapuolisuudesta, kustannustehokkuudesta sekä käytettävissä olevien resurssien oikeasta kohdentamisesta. HALLINTO, HENKILÖKUNTA JA TOIMISTOPALVELUT EKLU:n toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä keskimäärin joka toinen kuukausi. Kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimii aluejohtaja ja paikalla ovat mahdollisuuksien mukaan toimialavastaavat, jotka esittelevät ja raportoivat oman sektorinsa toiminnasta. Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä aluejohtaja. Se kokoontuu tarvittaessa. EKLU:lla on seitsemän vakinaista työntekijää: aluejohtaja, seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä, kaksi 10

12 toimistosihteeriä sekä uutena työntekijänä rahoituksen varmistuttua urheiluakatemian koordinaattori. Henkilökunta vastaa hallituksen päätösten ja suunnitelmien toteutuksesta ja päivittäisestä toiminnan pyörittämisestä. Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa kaupungin vuokratiloissa. Lajiliittojen piiri- ja aluejärjestöt huolehtivat kilpailu- ja koulutustoiminnan toteutuksesta toimialueellaan. EKLU:n henkilökunta hoitaa lajeille mm. sihteeritehtäviä, taloushallintoa, viestintää, kilpailukalenterien tekemistä, ilmoittautumisten vastaanottoa, rekisterien ylläpitoa, mitalien välittämistä sekä muita käytännön asioita. PALKITSEMISET EKLU huomioi ja palkitsee edelleen jäsenseurojensa nuoria urheilijoita, valmentajia ja seura-aktiiveja yhdessä kumppaniensa kanssa. Toimintavuonna aloitetaan oman maakunnallisen urheilugaalan valmistelu. Juhla on tavoitteena järjestää tammikuussa 2014 muiden liikunnan aluejärjestöjen tapaan. EKLU tekee aiempien vuosien tapaan esityksiä valtakunnallisista palkittavista. Viime vuosina eteläkarjalaiset seurat ovat olleet niissä erittäin hyvin esillä, esimerkkeinä SK Vuoksi sekä Lappeenrannan Judoseura Kamiza. EKLU:n ansiomerkit EKLU:n ansiomerkit ovat kultainen, hopeinen ja pronssinen. Ansiomerkkisäännöt löytyvät nettisivuilta Jäsenseurojen kannattaa hyödyntää EKLU:n ansiomerkit palkitessaan omia aktiivejaan. URHEILUVÄEN MATKAT EKLU jatkaa muutama vuosi sitten lakkautetun SVUL:n Etelä-Karjalan piirin perinteitä mm. urheiluväelle järjestettävillä matkoilla. Vuoden matkakohteita kartoitetaan aiemman palautteen sekä matkanjärjestäjiltä saatujen 11

13 ehdotusten pohjalta, minkä jälkeen tiedotamme suunnitelmista tarkemmin jäsenseuroille sekä muille tahoille. Lisäksi EKLU organisoi mahdollisuuksien mukaan myös muiden liikuntajärjestöjen ja kumppanien koulutustilaisuuksia ja seminaarimatkoja. URPO-HANKE Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi -hanke eli URPO -hanke on kaikkien alueiden yhteisesti rahoittama ja aluejohtoryhmän kautta ohjattava hanke. URPO- hanke jatkaa nykyisillä päätöksillä asti. Jatkopäätöksiin vaikuttaa uuden järjestön organisoituminen kevään aikana mm. suhteessa aluetoimintaan, ja siksi alkuvuoden aikana käydään keskustelut mahdollisista jatkotarpeista. URPO -hankkeen sisällöksi tarkentuu alueiden yhteinen valmistelutyö, alueiden yhteinen varainhankinta sekä kansallisen ja kansainvälisen EU -hanketoiminnan edistäminen. Hanketoiminnassa tavoitellaan alueiden yhteisiä hankkeita, mutta myös aluekohtaisissa hankkeissa URPO -hankkeen erityisavustaja auttaa. Alueilla on yhteisinä yhteistyökumppaneina tällä hetkellä Veikkaus ja S-hotellit, ja uusia, yhteisiä kumppanuuksia haetaan. Yhteisissä asioissa korostuvat alueiden ja aluejohtoryhmän avustaminen erilaisten valmistelutehtävien ja alueraporttien kautta. TALOUS EKLU:n liikevaihto tulee suunnitelman mukaan kasvamaan vuonna 2013 selkeästi johtuen urheiluakatemiakoordinaattorin palkkaamisesta. Talouden kivijalka on edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus, mikä kriteereillään ohjaa osaltaan EKLU:n toimintaa. Sen lisäksi monet kehittämishankkeet, varsinaisen toiminnan tuotot sekä kuntien ja yhteistyökumppaneiden tuki mahdollistavat suunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisen. 12

14 ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry TALOUSSUUNNITELMA 2013 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Os.maksut leirit Os.maksut koulutus Os.maksut Naisten Vuoksi Muut os.maksut Palvelutuotot Muut tuotot KULUT Henkilöstö; palkat, sotu, eläkevak Työterveys Henk.kunnan koulutus POISTOT Koneet ja kalusto MUUT KULUT VUOKRAT Toimistovuokrat Salit, kentät, muut tilat Koneet ja laitteet Auto- ja muut vuokrat ULKOPUOLISET PALVELUT Ostetut koulutuspalvelut Hallintopalvelut Muut ostetut palvelut MATKA- JA MAJOITUSKULUT Km-, majoitus, pvrahat / henk.kunta Km-, majoitus, pvrahat / toim.osall Julkisetkulkuneuvot Muut matkakulut MATERIAALIKULUT Koulutus ja tiedotus Painatus ja kopiointi Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat Leiriruoka URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET

15 MUUTVARSINAISEN TOIMINNAN KULUT Kokous,edustus, huomionos Puhelin, internet Ilmoitukset Muut toim.kulut VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut Yhteistyösopimukset Muut tuotot KULUT Ostokulut tarvikevälitys YLEISAVUSTUKSET Opetus- ja kultt.ministeriön toim.avustus Projektiavustukset Muut avustukset TUOTOT YHTEENSÄ KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS

16 15

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot