KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Kauhajoen kaupungintalon ja Opintolan kuntotutkimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Kauhajoen kaupungintalon ja Opintolan kuntotutkimukset"

Transkriptio

1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen kaupungintalon ja Opintolan kuntotutkimukset

2 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme tarjoustanne Kauhajoen kaupungintalon ja Opintola- nimisen kiinteistöjen kuntotutkimuksista alla olevan erittelyn mukaisesti. Tilaaja Tarjottavat kohteet Kauhajoen kaupunki, tekninen osasto, PL 500, Kauhajoki Yhteyshenkilö: työpäällikkö Kaupungintalo: Hallintoaukio, Kauhajoki Opintola: Hallintoaukio, Kauhajoki Kokonaisuuteen sisältyvät seuraavat rakennuskokonaisuudet: Kaupungintalo: Rakennusvuosi 1983, pinta-ala 6050 brm 2. Teräsbetonirakenne, seinät tiili-villa-tiili rakenne. Kellari ja kolme maanpäällistä kerrosta. Rakennuksessa koneellinen ilmanvaihto ja jäähdytys. Opintola: Rakennusvuosi 1952, pinta-ala 1340 brm2. Kellari ja kolme maanpäällistä kerrosta. Rakennus betonia, julksivut rapattua tiiltä. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto ja paikallisia jäähdytyksiä. Liitteenä ovat kohteita selventävät piirustukset. Tutkimusaika Hankintapäätöksen saavutettua lainvoiman kuitenkin niin, että aloituksen takaraja on viikko 44. Tutkimus kokeineen ja raportteineen on oltava tilaajalla viimeistään viikolla 50. Rakenteiden tutkiminen Tutkimus suoritetaan vähintään seuraavasti: Tarjouspyyntöasiakirjoihin sekä kohteisiin tutustuminen edellytetään huolellisesti ennen tarjouksen antamista, ottaen huomioon rakennuksen iän ja muut arvioon vaikuttavat tekijät. Kenttätutkimuksissa huomioidaan rakennuksen sijainti ja ympäröivät olosuhteet, maaperän laatu ja maanpinnan kaltevuudet. Kohteiden aistinvaraisessa tarkastelussa suoritetaan kaikkien huoneiden, sekä rakennuksen ulkovaipan, ulkoseinien ja vesikaton, silmämääräinen kuntoarvio. Kuntotutkimuksessa tarkistetaan myös tilojen ja ulkovaipan vauriokohdat. Kosteusmittauksina suoritetaan suhteellisen kosteuden mittaus, RH kellarikerroksen lattiarakenteen sisältä, vähintään 10 porareiästä/ kiinteistö. Lattiarakenteen kosteudet mitataan pääasiassa ulkoseinien lähettyviltä jakautuen tasaisesti ympäri kiinteistöä. Kellaritilojen lattiaan piikataan tai porataan 2-3 reikää lattian alapuolisten rakennekerrosten

3 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 3/5 materiaalin selvittämiseksi sekä tutkitaan kerrosmateriaalien rakeisuus ja kapillaarisuus. Seinien kosteudet mitataan alaosistaan, vähintään 20 mittauspistettä / kaupungintalo ja 7-8 kpl / opintola. Kohteet lämpökuvataan kauttaaltaan ja tähystyksiä tehdään eri rakennusosien materiaalien ja niiden selvittämiseksi vähintään 15 kpl / kiinteistö jakautuen seinien ja yläpohjan kesken. Rakenteista otetaan materiaalinäytteitä vähintään 20 kpl jotka tutkitaan laboratorio-olosuhteissa. Tavoitteena on löytää mahdollisten home ja mikrobikasvustojen esiintymät. Tutkitaan myös kohteiden TVOC päästöt siten, että kohteista otetaan vähintään 3 näytettä/ kerros. Kellaritiloista otetaan satunnaisotannalla VOC näytteitä vähintään 3 kpl lattiamateriaalista avaamalla materiaalia näytteenottoa varten. Edellä mainittujen lisäksi materiaaleista tulee selvittää mahdolliset asbestiesiintymät siinä laajuudessa, että tutkimusta voidaan käyttää kohteen asbestikartoitusraporttina. Asbestimäärät tulee laskea ja raportoida kohteittain. Kaikkien näytteiden otossa erityistä huomiota tulee kiinnittää steriiliin näytteenottomenettelyyn. Laboratoriotutkimukset suoritetaan emissio sekä materiaalilähtöisesti. Ilmastoinnin tutkiminen Kohteiden ilmastoinnin tutkimuksessa tutkitaan koneiden ja kanavien kunto, puhtaus sekä mitataan kokonaisuuden tasapaino sekä huonekohtaiset tulo ja poistoilmamäärät. Ilmamäärämittaukset raportoidaan normaaliin tapaan, kuitenkin niin, että on esitetty myös kokonaisilmamäärät kerroksittain mukaan. Raportointi Tutkimus tulee avata ja raportoida yksiselitteisesti teksteinä lämpökameran kuvina, sekä laboratorioanalyysein. Raportoinnissa tulee ilmaista selkeästi myös mahdolliset saatavilla olevat raja-arvot. Raportissa tulee antaa lausunto korjausasteesta ja ehdotus toimenpiteiksi mahdollisessa perusparannuksessa tai muissa korjausmenetelmissä. Ilmastoinnin tarkastelusta tulee antaa kirjallinen raportti muun tutkimusaineiston mukana. Tarjoajaa koskevat vaatimukset Tutkimusta suorittavan yrityksen ja henkilökunnan on oltava pätevöitynyt tehtäväänsä. Vähimmäisedellytyksenä ovat rakennusalan tekninen koulutus ja Rakennuksen kuntoarvioija PKA, FISE, tai VTT sertifioima rakennusterveysasiantuntija.

4 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 4/5 Suunnitelma Näytteitä analysoivan laboratorion tulee olla FINAS akreditoitu sekä Eviran hyväksynnän omaava laitos. Tarjoajan tulee esittää tutkijoiden pätevyys referensseineen viimeiseltä kolmelta vuodelta. Kohteiden kuntotutkimussuunnitelma kirjallisena, jossa kuvataan tutkimusprosessin eteneminen saatujen lähtötietojen ja tutustumisen lähtökohdista, mahdolliset sertifioinnit, laboratoriot ja käytetty aika. Tilaajavastuu Tarjouksen yhteydessä tulee esittää voimaan tulleen tilaajavastuulain mukaiset raportit. Puuttuminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Sopimusehdot Noudatetaan Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Tarjoushintaa koskevat vaatimukset Hinta annetaan kokonaishintaisena edellä kuvatuilla määrillä, sekä eriteltynä kohteittain alv 0 %. Tarjoukseen on liitettävä yksikköhintaluettelo mahdollisia muutos, tai lisätilauksia varten. Tilaaja pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa näytemääriä. Tutkimuksen edetessä suorittaja voi esittää lisänäytteiden ottoa, mikäli se on tarpeellista. Muutosten hinnoittelussa käytetään annettua yksikköhintaluetteloa. Tarjouksesta tulee ilmetä myös tutkimukseen varattava aika. Tässä tulee ottaa huomioon myös päivittäinen tiloissa tapahtuva toiminta. Tarjoukseen tulee liittää myös tuntiveloitus, matka- ja päivärahamenettelyt. Esittely Asiakirjat Kohdetta esittelevät kaupungin teknisen osaston kiinteistötyönjohtajat tai työpäällikkö. Lisätietopyynnöt klo mennessä. Kohteita koskevat piirustukset ovat ladattavissa TIF tiedostomuodossa osoitteessa; Tarjoja vastaa tiedostojen noudetusta määrästä. Tarjous annetaan Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kauhajoki. Tarjouksen jättöaika Viimeistään perjantaina klo Tarjoaja vastaa tarjouksen määräaikaan saapumisesta. Valintakriteerit Valintakriteerinä on kokonaisedullisuus, jota arvioidaan hinnan (50 %), ja kohdassa Suunnitelma esitetyn toteutuksen (50 %) perusteella.

5 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 5/5 Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei täytä asetettuja vaatimuksia tai muuten on hankintalain mukaan velvoittava tai harkinnanvarainen hylkäysperuste. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma sivustolla työpäällikkö Liitteet: Tarjouspyyntö ja kohteiden piirustukset