Suomen Motoristit ry:n syyskokous Jyväskylässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Motoristit ry:n syyskokous Jyväskylässä 15.10.2011"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1(2) SuomenMotoristitry:nsyyskokousJyväskylässä Aika klo12.00 Paikka SokosHotelAlexandra,Hannikaisenkatu35,40100Jyväskylä 1. Kokouksenavaus Asia: Hallituksenvarapuheenjohtajaavaakokouksen. Pöytäkirjamerkintä: HallituksenvarapuheenjohtajaPerttuLevyavasikokouksenklo Kokouksentoimihenkilöidenvalinta Asia: Valitaankokouksenpuheenjohtaja,sihteeri,kaksi(2)pöytäkirjantarkastajaajakaksi(2)ääntenlaski jaa. Päätös: ValittiinkokouksenpuheenjohtajaksiSimoRuuskaCubicClubPorvoory(CubicClub),sihteeriksiSir paheiskanen(henkilöjäsen),pöytäkirjantarkastajiksileenaryynänenladies BikeClub WimaFin landry(lbc)jakimmosaarelainengruppomotoguzzifinlandiary(gmgf)sekäääntenlaskijoiksi MerviJuutijaPiituHuittinenSavonlinnanMotoristitry(SaMo). 3. Todetaankokouksenlaillisuusjapäätösvaltaisuus Asia: Todetaankokouksenlaillisuusjapäätösvaltaisuus. Päätös: Todettiinkokouslailliseksijapäätösvaltaiseksi. 4. Todetaanedustettuinaolevatkerhojäsenet,niidenedustajatjaheidänäänimääränsä,paikallaolevatääni valtaisethenkilöjäsenet,kannatusjäsenkerhotjamuutkannatusjäsenet Asia: Todetaanedustettuinaolevatkerhojäsenet,niidenedustajatjaheidänäänimääränsä,paikallaolevat äänivaltaisethenkilöjäsenet,kannatusjäsenkerhotjamuutkannatusjäsenet. Äänioikeusyhdistyksenkokouksessaonkerhojäsenelläjahenkilöjäsenellä,jollaeioleerääntyneitä jäsenmaksurästejäyhdistykselle.kannatusjäsenkerhoillajakannatusjäsenilläonkokouksessaläsnä olojapuheoikeus.kerhojäsenenjakannatusjäsenkerhonedustajallatuleeollaedustuksestaanker honsaantamavaltakirja. Kerhojäsenenäänimäärämääräytyysenjäsentenlukumääränmukaansiten,ettäkerhollaonkuta kin16vuottatäyttänyttäjäsentäänkohtiyksiääni,kuitenkinkorkeintaan750ääntä.kerhon16 vuottatäyttäneidenjäsentenlukumääränpidetäänsitämäärää,jostakerhosuorittiyhdistyksellejä senmaksunedellisenäkalenterivuonna. Kuluvanvuodenaikanaliittyneenkerhonäänimäärämääräytyysenliittymishetken16vuottatäyttä neidenjäsentenlukumääränmukaan. Henkilöjäsenelläonyksiääni. (säännöt 9). Kokouskutsussapyydetäänennakkoilmoittautumista,jonkasuorittaneillaonetusijaosallistuako koukseen (säännöt 8) Päätös1: Todettiinkokouksessaedustettunaolevatkerhot,niidenedustajatjaäänimäärätsekäpaikallaolevat äänivaltaisethenkilöjäsenet(liite1).kokoukseenosallistui26jäsenkerhoaja8henkilöjäsentä.käy tettävissäolevaäänimääräoli7899.kokoukseenosallistuiyhteensä48henkeä(liite2). Päätös2: Myönnettiinpuhejaläsnäolooikeuskerhojenkokousedustajienjahenkilöjäsentenlisäksimuille kokouksessamukanaolleillejäsenillesekäentisillepuheenjohtajillemattitahlollejahannuvirralle. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100 moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa

2 2(4) 5. Hyväksytäänkokouksentyöjärjestys Asia: Hyväksytäänkokouksentyöjärjestys. Päätös: Hyväksyttiinkokouksentyöjärjestys(liite3). 6. Vahvistetaanseuraavanvuodentoimintasuunnitelmajatalousarviosekäpäätetäänseuraavanavuonna perittävienkerhojäsenten,henkilöjäsenten,kannatusjäsenkerhojenjakannatusjäsentenjäsenmaksunsuu ruus Asia: Esitetääntoimintasuunnitelma,talousarviosekähallituksenesitysjäsenmaksuista. Jäsenetsuorittavatyhdistyksellekalenterivuosittainsyyskokouksenpäättämänjäsenmaksun.Erijä senryhmienjäsenmaksutvoivatollakeskenäänerisuuruiset. Jäsenkerhonjakannatusjäsenkerhonjäsenmaksunperustanaonjäsenkerhon16vuottatäyttäneiden jäsentenlukumäärä. Jäsenmaksumuodostuuperusosastajavuosimaksusta. PerusosaonFEMA:n(TheFederationofEuropeanMotorcyclists Association)henkilöjäsentäkohti maksettavajäsenmaksunsuuruinen.senjäsenkerhotjakannatusjäsenkerhotmaksavatjokaisesta16 vuottatäyttäneestäjäsenestään. Vuosimaksunjäsenkerhotjakannatusjäsenkerhotmaksavatjokaisesta16vuottatäyttäneestäjä senestään750jäseneensaakka.vuosimaksuaeimakseta751jasitäylittävältäjäsenmäärältä. Henkilöjäsenmaksaasekäperusosanettävuosimaksun. Kannatusjäsenistäyksityishenkilömaksaasekäperusosanettävuosimaksunjayhteisömaksaanämä kolminkertaisesti.(säännöt 16) Keskustelu: Toimintasuunnitelmankäsittely SirpaHeiskanenesittelihallituksenesityksentoimintasuunnitelmaksi2012(liite4). Pöytäkirjamerkintä: IlkkaÖhmanÄänekoskenMoottorikerhory(ÄMK)saapuikokoukseenklo TimoRäisänenIronButtAssociationFinlandry(IBAF)vaatitoimintasuunnitelmaanselkeitätoimia jäsenmääränkasvattamiseksi. RaulHelander(henkilöjäsen)ehdottitehtäväksitvsarjaataimultimediaaSMOTOntunnettuudenli säämiseksi. Pöytäkirjamerkintä: TeroHaapalaUudenkaupunginMoottoripyöräkerhory(UKMP)poistuikokouksestaklo TeemuLindforsModifiedMotorcycleAssociation/Muunneltujenmoottoripyörienyhdistysry (MMAF)esittitoimintasuunnitelmaanlisäykseksiSMOTOnkoollekutsumanaivoriihen,jossakaikki Suomensuurimmatmpkerhotkeskustelevatedunvalvonnantulevaisuudesta. Pöytäkirjamerkintä: TeroHaapala(UKMP)palasikokoukseenklo RaulHelander(henkilöjäsen)ehdottijäsenmääränkasvattamiseksituntuviajäsenetuja,kutenpolt toainealennustajavakuutusyhteistyötä,jollasaataisiinjäsenilleerityisiävakuutusehtoja,esimerkiksi ajovarusteetkorvaavaavakuutusta. TimoRäisänen(IBAF)ehdottivuoden2012painopistealueiksitiedotuksenparantamistajajäsenhan kinnantehostamista. MarjaSuominenOuluMCry(OuluMC)ehdottijäsenhankintakampanjanjärjestämistävuonna2012. Päätös1: Lisäystoimintasuunnitelmaan: SMOTOjärjestääkeskustelutilaisuudenedunvalvonnanjärjestämi sestätulevaisuudessa,tilaisuuteenkutsuttavamyösetupäässäeismotolaisiakerhoja. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100 moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa

3 Päätös2: Päätös3: Lisäystoimintasuunnitelmaan: Järjestetäänjäsenhankintakampanja. Lisäystoimintasuunnitelmaan: Tehostetaansähköistätiedottamistaverkkosivujenjasähköpostin kautta. Päätös4: Lisäystoimintasuunnitelmaan: Priorisoidaanjäsenhankinta,järjestäytymisasteennostaminenjatie dottamisenparantaminen. Pöytäkirjamerkintä: Kokoustaukoklo Päätös5: Vahvistettiintoimintasuunnitelmatäydennettynäpäätösten14lisäyksillä(liite5). Talousarvionkäsittely Päätös6: KirjanpitäjäLiisaLeinoesittelihallituksenesityksentalousarvioksi(liite6)sekätuotto/kulujäämät kustannuspaikoittain(liite7)jakokonaistilannevertailun2010toteutuneeseen(liite8). TimoRäisänen(IBAF)halusiselvitystä,mitäsisältyykohtiinjäsenrekisterinhoitojamuutulkopuoliset palvelut.liisaleinoselittijäsenrekisterinhoidonsisältävänrekisterinylläpidon,yhteydenpidonjäse niin,laskutukset,muistutukset,perintätoimetsekäjäsenkorttienlähetyksetjanäistätyöllistävintä olevanyhteydenpidonyksittäisiinjäseniin.muissaulkopuolisissapalveluissaonvarauduttusiihen, ettäwebmasterintehtävätjoudutaanmahdollisestiulkoistamaan.kohdassaonmyöskirjanpidon maksut,samoinkohdassaonvaraussille,josvuoden2008aikanaeronneidenkolmenkerhonjäsen maksujenoikeudellisestaperinnästätuleesmotollemaksettavaa. Todettiintalousarvioesityksenperustuvanhallituksenesittämääntoimintasuunnitelmaanvuodelle 2012jaettäkokouksentekemättoimintasuunnitelmalisäyksetlisäävätmyöskuluja. MarjaSuominen(OuluMC)ehdotti,ettäbudjettiinlisätäänjäsenhankintakampanjanjaaivoriihen järjestämiseksisekätiedotuksenkehittämiseksi10000 kuluina. LiisaLeinokertoi,että10000 kulujenlisäystarkoittaavuoden2012budjetissa2500 :nkulujää mää. Kokouspäättilisätäbudjettiin10000 kulujajäsenhankintakampanjanjaaivoriihenjärjestämiseksi sekätiedotuksenkehittämiseksijavaltuuttihallituksenjakamaanjakohdentamaansummannäiden kolmenkeskentarkoituksenmukaisimmallatavalla. Jäsenmaksujenkäsittely SirpaHeiskanenesittelihallituksenesityksenjäsenmaksuiksi2012(liite4). Päätös7: Hyväksyttiinhallituksenesitysjäsenmaksuiksi. Päätös8: Vahvistettiintalousarvio10000 :nkululisäykselläpäätöksen6mukaisesti. 7. Valitaanhallituksenpuheenjohtaja Asia: Hallituksenpuheenjohtajanvalintavuodelle2012. Keskustelu:LeenaRyynänen(LBC)ehdottipuheenjohtajaksiSirpaHeiskasta. Päätös: SirpaHeiskanenvalittiinpuheenjohtajaksivuodelle Vahvistetaanhallituksenjäsentenlukumääräjavalitaanhallituksenjäseneterovuoroistentilalle. Asia: Hallituksenjäsenmääränvahvistaminenjahallituksenjäsentenvalintaerovuoroistentilallevuosiksi 2012ja2013. Keskustelu:ArtoAlanenMotorgry(Motorg)ehdottihallituksenjäseneksiPetteriLaaksosta(Motorg). JukkaVuorinenKeskiSuomenKonepyöräseurary(KSKps)ehdottihallituksenjäseneksiLeenaRyy nästä(lbc). PekkaLankinen(henkilöjäsen)ehdottihallituksenjäseneksiMarjaKuosmasta. MarjaSuominen(OuluMC)ehdottihallituksenjäseneksiJuhaLiesilinnaa(MMAF). 3(4) Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100 moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa

4 Päätös: SimoRuuska(CubicClub)ehdottihallituksenjäseneksiTimoMäkeä.Mäkiilmoitti,etteiolekäytettä vissä. PirjoLaitila(henkilöjäsen)ehdottihallituksenjäseneksiAnttiPakalénia(henkilöjäsen). AnttiPakalén(henkilöjäsen)ehdottihallituksenjäseneksiPirjoLaitilaa(henkilöjäsen). MikkoRaikasHämeenlinnanMoottoripyöräilijätry(Hämpy)ehdottihallituksenjäseneksiPekkaLan kista(henkilöjäsen). KariLehtinenMCKOKOOMUSry(MCKokoomus)ehdottihallituksenjäseneksiKariLehtistä(MCKo koomus). Valittiinhallituksenjäseniksivuosiksi2012ja2013MarjaKuosmanen,PetteriLaaksonen(Motorg), PekkaLankinenHämeenlinnanMoottoripyöräilijätry(Hämpy),PirjoLaitila(henkilöjäsen),KariLehti nen(mckokoomus),juhaliesilinna(mmaf),anttipakalén(henkilöjäsen)jaleenaryynänen(lbc) javahvistettiinhallituksenjäsentenlukumääräksipuheenjohtaja+10henkeä.eierovuorossaolleet PerttuLevy(DucatiClubFinlandr.y.)jaKariStåhlström(Konepyöräklubiry)jatkavathallituksessa vuonna Valitaankaksi(2)toiminnantarkastajaajaheillekaksi(2)varamiestä Asia: Toiminnantarkastajienjaheidänvaramiestensävalintavuodelle2012. Keskustelu:SirpaHeiskanenesittelihallituksenesityksentoiminnantarkastajiksijaheidänvaramiehikseen(liite 4). Päätös: Valittiinvuoden2012toiminnantarkastajiksihallituksenesityksenmukaisestiJuhaniVähäsalo,HTM jaraimoryhtäforssanmatkamotoristitr.y.(fmm)jaheidänvaramiehikseenkalevikankaansyrjä TurunMoottoripyöräilijätry(TUMPry)jaMarjaSuominen(OuluMC). 10. Kokouksenpäättäminen Asia: Kokouksenpäättäminen. Päätös: Puheenjohtajapäättikokouksenklo SimoRuuska SirpaHeiskanen puheenjohtaja sihteeri Tarkastettu LeenaRyynänen KimmoSaarelainen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 4(4) Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100 moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa

5

6

7

8

9

10 Esityslista 1(2) SuomenMotoristitry:nsyyskokousJyväskylässä Esityslista Aika klo12.00 Paikka SokosHotelAlexandra,Hannikaisenkatu35,40100Jyväskylä 1. Kokouksenavaus Asia: Hallituksenvarapuheenjohtajaavaakokouksen. 2. Kokouksentoimihenkilöidenvalinta Asia: Valitaankokouksenpuheenjohtaja,sihteeri,kaksi(2)pöytäkirjantarkastajaajakaksi(2)ääntenlaski jaa. 3. Todetaankokouksenlaillisuusjapäätösvaltaisuus Asia: Todetaankokouksenlaillisuusjapäätösvaltaisuus. 4. Todetaanedustettuinaolevatkerhojäsenet,niidenedustajatjaheidänäänimääränsä,paikallaolevatääni valtaisethenkilöjäsenet,kannatusjäsenkerhotjamuutkannatusjäsenet Asia: Todetaanedustettuinaolevatkerhojäsenet,niidenedustajatjaheidänäänimääränsä,paikallaolevat äänivaltaisethenkilöjäsenet,kannatusjäsenkerhotjamuutkannatusjäsenet. Äänioikeusyhdistyksenkokouksessaonkerhojäsenelläjahenkilöjäsenellä,jollaeioleerääntyneitä jäsenmaksurästejäyhdistykselle.kannatusjäsenkerhoillajakannatusjäsenilläonkokouksessaläsnä olojapuheoikeus.kerhojäsenenjakannatusjäsenkerhonedustajallatuleeollaedustuksestaanker honsaantamavaltakirja. Kerhojäsenenäänimäärämääräytyysenjäsentenlukumääränmukaansiten,ettäkerhollaonkuta kin16vuottatäyttänyttäjäsentäänkohtiyksiääni,kuitenkinkorkeintaan750ääntä.kerhon16 vuottatäyttäneidenjäsentenlukumääränpidetäänsitämäärää,jostakerhosuorittiyhdistyksellejä senmaksunedellisenäkalenterivuonna. Kuluvanvuodenaikanaliittyneenkerhonäänimäärämääräytyysenliittymishetken16vuottatäyttä neidenjäsentenlukumääränmukaan. Henkilöjäsenelläonyksiääni. (säännöt 9). Kokouskutsussapyydetäänennakkoilmoittautumista,jonkasuorittaneillaonetusijaosallistuako koukseen (säännöt 8) 5. Hyväksytäänkokouksentyöjärjestys Asia: Hyväksytäänkokouksentyöjärjestys. 6. Vahvistetaanseuraavanvuodentoimintasuunnitelmajatalousarviosekäpäätetäänseuraavanavuonna perittävienkerhojäsenten,henkilöjäsenten,kannatusjäsenkerhojenjakannatusjäsentenjäsenmaksunsuu ruus Asia: Esitetääntoimintasuunnitelma,talousarviosekähallituksenesitysjäsenmaksuista. Jäsenetsuorittavatyhdistyksellekalenterivuosittainsyyskokouksenpäättämänjäsenmaksun.Erijä senryhmienjäsenmaksutvoivatollakeskenäänerisuuruiset. Jäsenkerhonjakannatusjäsenkerhonjäsenmaksunperustanaonjäsenkerhon16vuottatäyttäneiden jäsentenlukumäärä. Jäsenmaksumuodostuuperusosastajavuosimaksusta. PerusosaonFEMA:n(TheFederationofEuropeanMotorcyclists Association)henkilöjäsentäkohti maksettavajäsenmaksunsuuruinen.senjäsenkerhotjakannatusjäsenkerhotmaksavatjokaisesta16 vuottatäyttäneestäjäsenestään. Vuosimaksunjäsenkerhotjakannatusjäsenkerhotmaksavatjokaisesta16vuottatäyttäneestäjä senestään750jäseneensaakka.vuosimaksuaeimakseta751jasitäylittävältäjäsenmäärältä. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100 moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa

11 Henkilöjäsenmaksaasekäperusosanettävuosimaksun. Kannatusjäsenistäyksityishenkilömaksaasekäperusosanettävuosimaksunjayhteisömaksaanämä kolminkertaisesti.(säännöt 16) 7. Valitaanhallituksenpuheenjohtaja Asia: Hallituksenpuheenjohtajanvalintavuodelle Vahvistetaanhallituksenjäsentenlukumääräjavalitaanhallituksenjäseneterovuoroistentilalle. Asia: Hallituksenjäsenmääränvahvistaminenjahallituksenjäsentenvalintaerovuoroistentilallevuosiksi 2012ja Valitaankaksi(2)toiminnantarkastajaajaheillekaksi(2)varamiestä Asia: Toiminnantarkastajienjaheidänvaramiestensävalintavuodelle Kokouksenpäättäminen Asia: Kokouksenpäättäminen. 2(2) Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100 moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa

12 Suomen Motoristit (SMOTO) ry MP2005.PPT/ / EG TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Painoalueet ja tavoitteet 2012 Edunvalvonta Jäsenmäärän kasvattaminen Sidosryhmäsuhteet ja verkostoituminen Kansainvälinen toiminta Jäsenpalvelut Tiedotus Uusien rekrytointi toimintaan mukaan Nuorisotyö ja jatkuvuus 2 MP2005.PPT/ / EG

13 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Edunvalvonta Lainsäädäntö Kotimainen ja kansainvälinen Kv-tasolla mm. katsastus-, ääni- ja tyyppihyväksyntädirektiivit FEMA ja pohjoismainen yhteistyö MEP Ride ja FEMAn kv-konferenssi Liikenneympäristön kehittäminen Yhteydet Liikennevirastoon Korostetaan kerhojen järjestämien vapaaehtoisten ajokoulutusten ja harjoitusten tarvetta ja merkitystä sekä tämän toiminnan tukemista 3 MP2005.PPT/ / EG TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Muu toiminta MP-arpajaiset Verta pakkiin verenluovutuskampanja MP12-messut Messuristeily (Savonlinnan Motoristit) Kerhokonferenssi kevätkokouksen yhteydessä Huomaa motoristi liikenteessä Hidasajokarsinnat ja alueelliset motoparlamentit Hymyilevän Motoristin kevätpäivä (KMC Kuopio) Kouluttajakoulutusta kerhojen kouluttajille Hidasajokisa Syysristeily Kokoukset Kevätkokous, MC-Club Härmä isännöi Syyskokous 4 MP2005.PPT/ / EG

14 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Nuorisotyö Liikennetieto- ja taitokilpailu Kehitetään kerhojen nuorisovastaavien yhteistyötä Jäsenpalvelut Neuvonta Oikeusavustus ja lakineuvonta ennakkotapauksissa Motukka Talous Vahvistamista jatketaan 5 MP2005.PPT/ / EG JÄSENMAKSU 2012 Peruste vuoden 2011 tasolla, ei korotusta Hallituksen esitys 2012 jäsenmaksuksi jäsenkerhoille ja kannatusjäsenkerhoille: perusosa 1,02 /jäsen, vuosimaksu 2,58 / jäsen Henkilöjäsenet Perusosa 1,02 + vuosimaksu 31,98 = 33 Kannatusjäsenet Yksityishenkilöt: Perusosa 1,02 + vuosimaksu 31,98 = 33 Yritykset ja yhteisöt: 3 x (Perusosa 1,02 + vuosimaksu 31,98 ) = 99 HUOM! Mahdollinen FEMAn jäsenmaksun korotus Korottaa perusosaa Vastaava vähennys vuosimaksuun 6 MP2005.PPT/ / EG

15 JÄSENMAKSUN PERUSTEET Kerhon jäsenmaksu koostuu perusmaksusta (ns. FEMAosa) ja vuosimaksusta (ns. SMOTO-osa) Perusosa (FEMAn jäsenmaksun suuruinen) maksetaan kaikista 16 vuotta täyttäneistä jäsenistä FEMA korotti maksua 2 % vuodelle 2011 mahdollista vastaava korotus vuodelle 2012 Vuosimaksu (SMOTO) maksetaan kaikista 16 vuotta täyttäneistä jäsenistä 750 jäsenen rajaan asti = jäsenmaksuleikkuri SMOTO maksaa jäsenmaksua perusosan verran kaikista 16 vuotta täyttäneistä FEMAlle 7 MP2005.PPT/ / EG 8 MP2005.PPT/ / EG HALLITUS 2011 Jari Oksanen, pj Perttu Levy, vpj lähtien nuoriso- ja koulutusvastaava, liikenneturvallisuus Risto Syrjä, vpj, eronnut Sirpa Heiskanen (erovuorossa) tiedottaja, sihteeri Pekka Lankinen (erovuorossa) jäsenedut, nuoriso- ja koulutus Juha Liesilinna (erovuorossa) ulkoministeri Timo Mäki (erovuorossa) verotus, tekniikka Kari Ståhlström jäsenedut

16 Toiminnantarkastajat Hallituksen esitys toiminnantarkastajiksi Juhani Vähäsalo, ekonomi, HTM Raimo Ryhtä, Forssan Matkamotoristit Hallituksen esitys varatoiminnantarkastajiksi Kalevi Kankaansyrjä, TUMP Marja Suominen, Oulu MC 9 MP2005.PPT/ / EG

17 TOIMINTASUUNNITELMA (4) 1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS Suomen Motoristit ry:n perustehtävä ja toiminnan tarkoitus käy ilmi yhdistyksen säännöistä, joissa todetaan: 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräilyä nuorison ja kaikkien moottoripyöräilystä kiinnostuneiden henkilöiden keskuudessa, puolustaa jäsentensä etuja ja oikeuksia, ja olla yhteyselin eri moottoripyöräyhdistysten välillä koko maassa. Yhdistyksen toimialueeseen ei kuulu moottoriurheilu. Suomen Motoristit ry on vakiinnuttanut paikkansa valtakunnallisena motoristien katto-organisaationa ja toimii jäsentensä etujärjestönä vaikuttamalla päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. Suomen Motoristit ry ylläpitää ja kehittää motoristijärjestöjen kansainvälistä yhteistyötä. 2. TOIMINNAN PAINOALUEET JA YLEISTAVOITTEET VUONNA 2012 Yhdistyksen toiminnan tärkeimmät painoalueet ja niistä johdetut yleistavoitteet vuonna 2012 ovat: valvoa motoristien etua ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön lisätä yhdistyksen jäsenmäärää ja yhdistyksen painoarvoa kehittää suhteita lainsäätäjiin, valvontaviranomaisiin ja muihin sidosryhmiin verkostoitua tehokkaasti moottoripyöräilyalan toimijoiden kanssa ajankohtaisen tiedon ja resurssien hankkimiseksi ylläpitää ja kehittää kansainvälistä toimintaa, olla aktiivinen Federation of Euroapean Motorcyclists Associationsissa (FEMA) sekä kehittää pohjoismaista yhteistyötä motoristijärjestöjen kanssa tarjota monipuolisia jäsenpalveluita jäsenistölle lisätä tiedottamista jäsenistön sekä yhteistyötahojen suuntaan rekrytoida toimintaan mukaan monipuolisesti eri alojen osaajia panostaa nuorisotyöhön ja jatkuvuuteen 3. JÄSENISTÖ Suomalaisten motoristien kattojärjestönä SMOTO kehittää toimintaansa ja pyrkii tekemään jäsenyydestä entistä kiinnostavamman ja perustellumman suomalaisille motoristeille. Tiedottamista jäsenyyden mukanaan tuomista eduista lisätään. Jäsenyyteen liittyvän materiaalin laatu pyritään pitämään hyvänä. Työtä uusien jäsenien hankkimiseksi tehdään tiedottamalla, yhdessä jäsenkerhojen kanssa että osallistumalla sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin (esim. messut, teemapäivät ja keskustelutilaisuudet). Kehitetään olemassa olevia jäsenetuja sekä hankitaan uusia, motoristiystävällisiä tahoja yhteistyökumppaneiksi. Priorisoidaan jäsenhankinta, järjestäytymisasteen nostaminen ja tiedottamisen parantaminen. Järjestetään jäsenhankintakampanja. SMOTO järjestää keskustelutilaisuuden edunvalvonnan järjestämisestä tulevaisuudessa, tilaisuuteen kutsuttava myös etupäässä ei-smotolaisia kerhoja. 4. YHDISTYKSEN TOIMINTA 4.1. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu puheenjohtaja ja sääntöjen määräämä määrä hallituksen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin. SMOTOn hallituksen jäsenet osallistuvat jäsenkerhojen tapahtumiin ja kehittävät yhteydenpitoa jäsenistön kanssa. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100:n moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa --

18 TOIMINTASUUNNITELMA (4) 4.2. Jäsenistö SMOTO pyrkii siihen, että jäsenistö osallistuu SMOTOn toimintaan monipuolisesti ja aktiivisesti Työryhmät Tarpeen mukaan hallitus perustaa projektikohtaisia työryhmiä asioiden hoitamiseksi. Kerhojen nuorisovastaavien ryhmä pyritään saamaan kokoon ja aktiiviseksi vuonna Yhdistyksen viralliset kokoukset Yhdistyksen viralliset kokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti: kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa Sidosryhmät Olemme edustettuina ja / tai jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry Liikenneturva Suomen Moottoriliitto Finlands Motorförbund ry, yhteinen Liikenne- ja Matkailulajiryhmä Federation of European Motorcyclists Associatons (FEMA, eurooppalainen motoristien kattojärjestö) Yhteistyötä tehdään mm. Autoliiton, MP-69:n, SMOK:n, Mp-Kauppiaat ry:n, Tuontikauppiaat ry:n, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Liikenneviraston, Tullin ja Poliisin edustajien kanssa Toimintaa Säännöissä kirjatun perustehtävän mukaisesti yhdistyksen toiminta keskittyy jäsenistön etujen puolustamiseen ja yhteydenpitoon eri tahojen välillä Edunvalvonta Edunvalvonnan tavoitteena on, että moottoripyöräilyä ei tule rajoittaa enempää kuin liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta on välttämätöntä. Harrastukseen suorasti tai epäsuorasti vaikuttavien määräysten sekä niistä johtuvien kustannusten tulee pohjata tutkittuun ja vankkaan tietoon. Tiedon saamiseksi SMOTO voi teetättää tarpeelliseksi katsomiaan tutkimuksia. SMOTO ry jatkaa yhteistoimintaa kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten sekä valtion organisaatioiden kanssa. Yhtenä edunvalvonnan painopisteenä on hoitaa käytännön asiantuntijoiden tarvitsemia suhteita päättäjiin ja virkamiehiin, sekä avata tarvittaessa tärkeitä ovia käytännön asiantuntijoille, kuten MMAFn jäsenille. Tämän toteuttamiseksi valitut SMOTOn toimihenkilöt pyrkivät luomaan, ylläpitämään ja kehittämään henkilökohtaisia suhteita merkittäviin päättäjiin. SMOTO seuraa ja pyrkii vaikuttamaan kaikkiin niihin lainsäädäntöhankkeisiin, jotka liittyvät moottoripyöräilyyn Suomessa ja muualla maailmalla. Lisäksi seurataan moottoripyöräharrastukseen vaikuttavia EU-säädöksiä FE- MAn (Federation of European Motorcyclist Associations) kautta. SMOTOn edustaja osallistuu FEMAn kokouksiin vuonna SMOTO osallistuu yhdellä tai kahdella pyöräkunnalla FEMAn järjestämään MEP Rideen Brysselissä sekä kansainväliseen mp-konferenssiin, jos se järjestetään. MEP Ride on FEMAn perinteinen edunvalvontatilaisuus, johon kutsutaan europarlamentaarikkoja. Osallistutaan tarpeen mukaan myös mahdollisesti järjestettäviin pohjoismaisten motoristijärjestöjen yhteistyötapaamisiin. Kotimaassa vaikutetaan työn alla oleviin lakimuutoksiin. Työn alla olevien lainmuutosten lisäksi SMOTO pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ja osallistumaan kaikkien moottoripyöräilyä suorasti tai epäsuorasti koskevien lakien ja asetusten valmistelutyöhön sekä asiantuntijana että lausunnonantajana. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti vuoden aikana myös muihin esille tuleviin motoristeja koskettaviin asioihin. Kansainvälistä tiedotus- ja tutkimusyhteistyötä jatketaan. Tapaamisia pyritään järjestämään muun muassa kansanedustajien sekä liikenne- ja viestintäministeriön edustajien kanssa. Jatketaan yhteistyötä Liikenneviraston ja ely-keskusten sekä muiden sidosryhmien kanssa sen eteen, että liikenneympäristöä kehitetään mp-ystävällisemmäksi. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100:n moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa --

19 TOIMINTASUUNNITELMA (4) Edunvalvonnassa korostetaan kerhojen järjestämien vapaaehtoisten ajokoulutusten ja harjoitusten tarvetta ja merkitystä sekä tämän toiminnan edellytysten turvaamista ja lisäämistä Muu toiminta ja tapahtumat Vuonna 2012 järjestetään mp-arpajaiset, arpojen myynti aloitetaan Helsingin MP-messuilla. Arpoja myydään kesän ajan motoristiaiheisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä arpoja myyntiin ottaneiden kerhojen ja SMO- TOn nettisivujen kautta. Myytäviä arpoja on 4000 kappaletta. Arvonta suoritetaan loppukesästä Forssassa ja pääpalkinto luovutetaan voittajalle sopivaksi katsotun kokoontumisajon yhteydessä. Pääpalkintovaihtoehdot valitaan tarjouskilpailun perusteella. Arpamyynnin tuotto käytetään yhdistyksen toiminnan tukemiseen. SMOTOn Verta pakkiin hallitusti -haastekampanja järjestetään ajalla yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa. Tavoitteena on 1000 luovutusta mukaan lukien plasma- ja verihiutaleluovutukset. Kampanjasta tiedotetaan kerhotiedotteissa, SMOTOn ja Veripalvelun nettisivuilla, mp-lehdissä, mpnäyttelyissä ja Hymyilevän Motoristin Kevätpäivässä Kampanjassa menestyneet palkitaan SMOTOristeilyllä syksyllä Osallistutaan alkuvuonna Helsingin mp-messuille tai vastaaville messuille. Messut ovat SMOTOlle tärkeä paikka esitellä toimintaansa, hankkia uusia jäseniä ja tavata jo jäsenenä olevia. MP-messujen viikonloppuna järjestetään talven mp-risteily, jonka järjestelyistä vastaa Savonlinnan Motoristit ry. Kevätkokous pidetään Alahärmässä ja sen isännöi MC-Club Härmä. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään kerhokonferenssi, jossa käsitellään mp-harrastukseen ja/tai SMOTOn toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Alustajina keskusteluissa voidaan käyttää eri alojen asiantuntijoita. Järjestetään kevätkampanja Huomaa motoristit liikenteessä yhteistyössä jäsenkerhojen kanssa. Kampanjalla herätellään muita tienkäyttäjiä huomaamaan moottoripyöräkauden alkaminen ja ottamaan motoristit huomioon liikenteessä. Huomiopäivätapahtumien yhteydessä pyritään järjestämään hidasajo-osakilpailuja sekä paikallisia motoparlamentteja. Vuodesta 1977 lähtien järjestetty Hymyilevän Motoristin kevätpäivä on muodostunut jo perinteeksi. Vuosittain nimetään jäsenkerho, joka yksin tai yhteistyössä lähialueen muiden jäsenkerhojen kanssa järjestää tapahtuman. Kuopion Moottoripyörä Clubi järjestää Hymyilevän Motoristin kevätpäivän Kuopiossa Järjestetään hidasajokisa jossakin kesän kokoontumisajossa. Hidasajokilpailun säännöt tiedotetaan jäsenkerhoille mahdollistamaan esim. harjoitus- ja karsintakilpailujen järjestäminen kerhojen omissa tapahtumissa. Järjestetään kouluttajien kertauskoulutusta jäsenkerhojen kouluttajille. Syyskokous järjestetään syys-marraskuussa. Perinteinen motoristiristeily järjestetään Risteilyllä palkitaan verenluovutuskampanjassa parhaiten menestyneet kerhot. SMOTOn hallituksen jäseniä tai valittuja edustajia osallistuu tarpeen mukaan muihin edunvalvonnan ja muun toiminnan kannalta tärkeisiin tapahtumiin Viestintä SMOTO pitää aktiivisesti esillä tavoitteitaan ja näkökulmiaan tiedottamalla niistä eri tiedotusvälineille sekä julkaisemalla tietoa omilla nettisivuillaan. Jäsenille tiedottamiseen käytetään sähköpostitse lähetettyjä kerhotiedotteita sekä yhdistyksen nettisivuja. Hallituksen kokousten päätöksistä tiedotetaan säännöllisesti jäsenille sähköpostilla. Kehitetään ja tehostetaan sähköisiä tiedotuskanavia. Tehostetaan sähköistä tiedottamista verkkosivujen ja sähköpostin kautta. Tiedotuksella tuetaan tarpeen mukaan eri projektien ja työryhmien toimintaa Nuorisotyö Toteutetaan nuorille motoristeille soveltuva liikennetieto- ja -taitokilpailu. Kerhojen nuorisovastaavien yhteistyötä kehitetään. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100:n moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa --

20 TOIMINTASUUNNITELMA (4) 5. JÄSENPALVELUT 5.1. Neuvonta SMOTOn www-sivuilla tarjotaan jäsenistölle tietoa moottoripyöräilyharrastusta ja moottoripyöräilyä koskevista asioita Oikeusavustus ja lakineuvonta ennakkotapauksissa Yhteistyössä MMAF:n kanssa SMOTO pyrkii mahdollisuuksien mukaan auttamaan ja tukemaan harrastajia sellaisissa oikeustapauksissa, joilla on laajempaa vaikutusta ennakkotapauksena. Aikaisemmin tällaisia tapauksia ovat olleet tiettyjen käytettynä maahantuotavien moottoripyörien verotusarvojen sekä epäselvien pykälien perusteella annettujen sakkojen riitauttaminen oikeusteitse MoTukka SMOTO ry:n aloittamaa kriisiapu- ja tukihenkilötoimintaa, MoTukkaa, jatketaan ja kehitetään toimintavuonna edelleen. Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on auttaa moottoripyöräilyä harrastavia henkilöitä, jotka ovat joutuneet läheltä piti -tilanteisiin ja onnettomuuksiin. Myös moottoripyöräilijöiden omaisia ja läheisiä tuetaan. MoTukka-toiminnan perustana on vapaaehtoinen kriisiapu- ja tukihenkilöverkko. Pääsääntöisesti kriisiapua ja tukea annetaan puhelimitse ja henkilökohtaisin tapaamisin. Myös sähköpostia käytetään avun antamiseksi. Kriisiapu-/tukihenkilötoiminnan vetäjänä toimii Marja Suominen, työterveyshoitaja, psyk.erikoissairaanhoitaja. Toiminta perustuu pääsääntöisesti lahjoitettuihin varoihin ja SMOTO ry:n toiminta-avustukseen: atk-kulut, koulutus, puhelinkulut. MoTukkaryhmän jäsenten osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Kriisiavun ja tukihenkilötoiminnan laadun varmistamiseksi kriisiapuryhmän jäsenet tarvitsevat keskinäistä konsultaatiota sekä työnohjausta ammatillisen otteensa säilymiseksi. Lisäksi vertaistukihenkilöille tullaan järjestämään tarvittaessa lisäkoulutusta. MoTukan toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse ja www-sivujen kautta sekä toimintaa esitellään eri tilaisuuksissa ja mp-tapahtumissa. MoTukka-esitteitä jaetaan tilaisuuksissa ja niitä toimitetaan SMOTOn jäsenkerhoille ja tarvittaessa myös muille kerhoille. 6. YHDISTYKSEN TALOUS Talouden vahvistamista jatketaan toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen mahdollistamiseksi. Hallitus päättää tarvittaessa toimintojen ostamisesta ulkoisena palveluna. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on yli 100:n moottoripyöräkerhon ja yli harrastajan etujärjestö. Suurimpana motoristien etujärjestönä SMOTO edustaa ja valvoo kaikkien suomalaisten moottoripyöräharrastajien ja kuluttajien etua. Suomen Motoristit ry SMOTO, PL 31, Forssa --

21 Suomen Motoristit ry TALOUSARVIO 2012 ARVIO 2012 YHTEENSÄ Hallinto ja muu sekalainen Hallitus Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3000 Varsinaisen toiminnan tuotot Näyttelytoiminnan tuotot Näyttelytoim. lipputuotot (MP-messut) Tapahtumatoiminnan tuotot Koulutus- ja testaustuotot Tuotot yhteensä Fema ja pohjoismainen yhteistyö Edunvalvonta MP-messut Motukka Nuorisotominta Koulutustoiminta Motoristiristeily Motoparlamentti Huomaakampanja MP-arpajaiset Kulut Henkilöstökulut 3500 Palkat Palkkio Sosiaaliturvamaksu Eläkevakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksu Poistot 3600 Poistot Muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3700 Työterveyshuolto Henkilökuntakoulutus Muut henkilökuntakulut Vuokrat 3800 Tilavuokrat Laite- ja tarvikevuokrat Ulkopuoliset palvelut 3850 Kirjanpitopalvelut Jäsenrekisterin hoito Muut ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut 3900 Kokouskulut Painatuskulut ja monistus Matkakulut Majoituskulut Konttoritarvikkeet Pankkikulut Postituskulut Puhelinkulut Vakuutukset Ilmoitus ja www-kulut Muut toimintakulut Edustus ja huomionosoitukset Jäsenmaksut Muut kulut Kulut yhteensä VARAINHANKINTA Tuotot 4000 Jäsenmaksutuotot Henkilöjäsenmaksut Henkilökannatusjäsenmaksutuotot Support-kerhomaksut Yrityskannatusjäsenmaksut Jäsenmaksu FEMA Mainostilan ja ilmoitusten tuotot Arpajaistuotot Tarvikemyyntituotot Varainhankinnan muut tuotot Lahjoitukset ja sponsorointi Tuotot yhteensä Kulut 4500 Jäsenmaksut Painatus- ja monistuskulut Mainos- ja ilmoituskulut Arpajaiskulut Tarvikekulut Muut varainhankinnan kulut Varaston muutos Luottotappiot Kulut yhteensä SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 5000 Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 6000 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut YLEISAVUSTUKSET 7000 Yleisavustukset Sijoitus, satunnaiset, avustukset yht TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

22 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ KUSTANNUSPAIKOITTAIN TUOTTOJÄÄMÄ Hallinto ja muu sekalainen (jäsenmaksut, tarvikemyynti) Arpajaiset KULUJÄÄMÄ Hallitus Motoparlamentti Huomaa-kampanja Fema ja pohjoismainen yhteistyö Edunvalvonta MP-messut Motukka 600 Koulutus Nuoriso Varsinaisen toiminnan tuotot + jäsenmaksut yht Varsinaisen toiminnan kulut Varainhank. ja avustuksen katettavaksi jää = arpajaiset + opetus- ja kulttuuriministeriö

23 arvio 2012 tot ero tot. 09/2011 Kokonaistuotto Varsinainen toiminta tuotot Varsinainen toiminta kulut Varsinainen toiminta yht Varainhankinta tuotot Varainhankinta kulut Varainhankinta yht Ennen avustuksia ja sij Yleisavustukset