Suomen Motoristit ry:n syyskokous Hartolassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Motoristit ry:n syyskokous Hartolassa"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1(3) Suomen Motoristit ry:n syyskokous Hartolassa Aika klo Paikka Linna Hotelli, Kaikulantie 86, Hartola 1. Kokouksen avaus Asia: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Pöytäkirjamerkintä: Hallituksen puheenjohtaja Marja Kuosmanen avasi kokouksen klo Kokouksen toimihenkilöiden valinta Asia: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kimmo Saarelainen (Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry) ja sihteeriksi Harri Forsberg (IBAF ry), pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Salonen (Motorg ry) ja Jyrki Koivujuuri (MMAF ry) ja ääntenlaskijoiksi Usko Viitanen (Rauman Motoporukka ry) ja Jouko Haavisto (henkilöjäsen). 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asia: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kutsut lähetty ja säännöt edellyttävät kutsujen toimittamista 3 viikkoa ennen kokousta ( ). Todettiin kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Todetaan edustettuina olevat jäsenet, kerhojäsenten edustajat ja äänimäärät, ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet Asia: Todetaan edustettuina olevat jäsenet, kerhojäsenten edustajat ja äänimäärät, ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet Suomen Motoristit ry:n säännöt 8 : Kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus on jäsenellä, joka on ilmoittanut osallistumisestaan hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Muilla kuin henkilöjäsenillä tulee olla yhteisönsä antama valtakirja. Kerhojäsenen äänimäärät ovat käytössä vain yhdellä edustajalla ja edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä. Suomen Motoristit ry:n säännöt 9 : Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kerho ja henkilöjäsenellä, jolla ei ole erääntyneitä jäsenmaksurästejä yhdistykselle. Kerhojäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni sellaista jäsentään kohti, josta kerhojäsen on suorittanut yhdistykselle kuluvana kalenterivuonna jäsenmaksun vuosimaksun 16. mukaisesti. Mikäli kuluvan vuoden jäsenmaksut eivät ole kokousta pidettäessä erääntyneet, määräytyy äänimäärä edellisenä kalenterivuonna maksetun jäsenmaksun vuosimaksun mukaisesti. Henkilöjäsenellä on yksi ääni. Päätös: Todettiin kokouksessa olevan edustettuna 8 jäsenkerhoa ja 5 henkilöjäsentä (liite 1). Käytettävissä oleva äänimäärä oli Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus muille varsinaisten kokousedustajien lisäksi läsnä olleille. Kokoukseen osallistui yhteensä 22 henkilöä.

2 Pöytäkirja 2(3) 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys Asia: Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2). 6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto Asia: Esitetään toimintasuunnitelma, talousarvio sekä hallituksen esitys jäsenmaksuista. 16. Jäsenet suorittavat yhdistykselle kalenterivuosittain syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Eri jäsenryhmien jäsenmaksut voivat olla keskenään eri suuruiset. Kaikkien jäsenten jäsenmaksu muodostuu perusosasta ja vuosimaksusta. Perusosa perustuu henkilöä kohti maksettavaan FEMA:n (The Federation of European Motorcyclists Association) jäsenmaksuun. Vuosimaksu on yhdistykselle maksettava jäsenmaksun osa. Vuosimaksun kerhojäsenet maksavat enintään 750 jäsenestä. Jäsenmaksun perustana on kerhojäsenen ja kannatusjäsenen 16 vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärä edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Pöytäkirjamerkintä: Marja Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja) esitteli koosteen toimintasuunnitelmasta 2017 (liite 3). Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin kohdittain. Aki Lumiaho ehdotti toimintasuunnitelman hyväksymistä. Pöytäkirjamerkintä: Pöytäkirjamerkintä: Marja Kuosmanen esitteli hallituksen esityksen jäsenmaksuista (liite 3) ja Liisa Leino esitteli em. esitykseen perustuvan esityksen talousarviosta (liite 4). Esitykseen sisältyy rahaston käyttöä toiminnan kehittämiseen ja MP osana liikennejärjestelmää MMAF ry esitys: kehitysrahastosta varataan MP osana liikennejärjestelmää Hallituksen esitys: kehitysrahastosta varataan toiminnan kehittämiseen ja MP osana liikennejärjestelmää Koska SMOTO ry hallituksen talousarvioesitys sai MMAF ry esittämän vastaesityksen rahastoosuuden käyttämisestä toiminnan kehittämiseen, suoritettiin äänestys näiden kahden esityksen välillä. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä Pöytäkirjamerkintä: Kokous piti ääntenlaskutauon Pöytäkirjamerkintä. Äänestyksen tulos on: 1) hallituksen esitys 2274 ääntä, 2) MMAF ry:n esitys 750 ääntä. Äänestyspöytäkirja (liite 5) Päätös: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksuista ja talousarviosta hyväksyttiin. Talousarvion loppusumma osoittaa kulujäämää (liite 6). 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja Asia: Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle Pöytäkirjamerkintä: Kokous piti kokoustauon Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Kuosmanen. 8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi Asia: Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja hallituksen jäsenten valinta vuosiksi 2017 ja 2018.

3 Pöytäkirja 3(3) Päätös: Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin puheenjohtaja + 6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Harri Forsberg, IBAF ry (v) Jari Kielinen, Jyväskylän Moottoriklubi ry (v) Eero Suutari, MC Kokoomus ry (v) Veli-Pekka Ratinen, henkilöjäsen (u) Heikki Salonen, Motorg ry (u) Niklas Granlund, Ducati Club Finland ry (u) 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä seuraavalle tilikaudelle Asia: Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta vuodelle Päätös: Toiminnantarkastajiksi valittiin Raimo Ryhtä ja Juhani Vähäsalo ja heidän varamiehiksi valittiin Asko Peltola ja Juhani Vilander. 10. Päätetään Edunvalvontarahastosta palkittavat Asia: Päätetään Edunvalvontarahastosta palkittavat hallituksen esityksen mukaan Motorg ry ja Pieksämäen Moottorikerho ry. Pöytäkirjamerkintä Marja Kuosmanen esitteli hallituksen esityksen Edunvalvontarahastosta palkittaviksi ja esityksen myönnettävästä palkintosummasta (liite 7). Päätös: Päätettiin palkita hallituksen esityksen mukaan. 11. Kokouksen päättäminen Asia: Kokouksen päättäminen. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puheenjohtaja Kimmo Saarelainen Sihteeri Harri Forsberg Pöytäkirja tarkastettu 21 / Pöytäkirjan tarkastaja Heikki Salonen Pöytäkirjan tarkastaja Jyrki Koivujuuri

4 Suomen Motoristit ry:n toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA (7) Edunvalvonnan tavoitteena on, että moottoripyöräilyä ei tule rajoittaa enempää kuin liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta on välttämätöntä. Suomen Motoristit ry on valtakunnallinen motoristien katto-organisaatio ja toimii motoristien etujärjestönä vaikuttamalla päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. Suomen Motoristit ry ylläpitää ja kehittää motoristijärjestöjen kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Motoristit ry:n visio (hyväksytty syyskokouksessa 2014) SMOTO on arvostettu kansallinen ja kansainvälinen moottoripyöräilyn asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani. SMOTO on innovatiivinen, puolueeton, aloitteellinen ja vastuullinen moottoripyöräilyn kehittäjä, joka toimii aktiivisesti ja vie eteenpäin kaikkien suomalaisten motoristien asioita ja moottoripyöräilyä. Toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset SMOTO = Kaikki suomalaiset motoristit SMOTOn jäseniksi SMOTO tarjoaa jäsenpalveluita ja jäsenetuja kaikille motoristeille ja moottoripyöräilystä kiinnostuneille SMOTO = Moottoripyöräily SMOTO saavuttaa niin vahvan brändin, että se yhdistetään aina suomalaiseen moottoripyöräilyyn ja moottoripyöräilyn edunvalvontaan ja moottoripyöräilyn parhaaseen asiantuntemukseen SMOTO = puolueeton ja vastuullinen asiantuntija ja edunvalvoja SMOTOa pidetään merkittävimpänä moottoripyöräilyn asiantuntijana ja edunvalvoja Suomessa, ja merkittävänä Pohjoismaisena ja Eurooppalaisena toimijana SMOTO vaikuttaa aktiivisesti moottoripyöräilyyn liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin SMOTO = aktiivinen ja ammattimainen vuorovaikutus jäsenistön sekä sidosryhmien kanssa SMOTO tuottaa aktiivisesti moottoripyöräilyyn liittyvää tietoa, josta hyötyvät jäsenet, kerhot, yritysyhteistyökumppanit, sidosryhmät, viranomaiset ja julkinen sana SMOTO luo ja pitää yllä jatkuvia suhteita jäseniinsä, kerhoihin, yritysyhteistyökumppaneihin, sidosryhmiin, viranomaisiin ja julkiseen sanaan SMOTO = aktiivista asioiden ja ilmiöiden esiin nostoa sekä avointa keskustelua SMOTO seuraa ja osallistuu moottoripyöräilystä ja liikenneturvallisuudesta käytävään keskusteluun Suomessa ja Euroopassa ja tekee aktiivisesti aloitteita tärkeäksi katsomistaan asioista SMOTO = yhteistyö sidosryhmien kanssa SMOTO toimii aktiivisesti sidosryhmiensä kanssa ja on jäsenenä kaikissa merkittävissä jäsentensä etuja ajavissa ja moottoripyöräilyyn vaikuttavissa järjestöissä SMOTO = haluttu järjestö SMOTO koetaan järjestöksi, johon halutaan kuulua ja jonka kanssa halutaan toimia

5 TOIMINTASUUNNITELMA (7) SMOTO 2020 kehitystyö jatkuu SMOTO:n syyskokous 2014 hyväksyi SMOTO vision ja strategian. SMOTOn hallitus on tehdyn päätöksen pohjalta käynnistänyt kehitystoimenpiteiden suunnittelun. Jäsenistö on osallistunut suunnitteluun kevätkokouksen 2015 jälkeen pidetyssä kerhokonferenssissa sekä uudelleen elokuussa 2015 pidetyssä kerhokonferenssissa. Elokuussa pidetyssä kerhokonferenssissa keskusteltiin laajasti SMOTOn tulevaisuudesta ja konferenssi päättyi arvioon SMOTOn tulevaisuudesta. Toimintakyvyn varmistamiseksi on syytä käynnistää SMOTO 2020 vision pohjalta kehitysohjelma, johon panostetaan sekä henkilö- että taloudellisia resursseja. Tehtyjen suunnitelmien ja kerhokonferenssien palautteen perusteella SMOTO kehitystyö on käynnistetty vuonna 2016 ja sitä jatketaan tulevina vuosina ainakin vuoteen 2020 asti. Vuonna 2017 edetään seuraavasti: Jatketaan suunnittelua: jäsenyysmalli hallintomalli, jossa sekä henkilöjäsenet että kerhot käyttävät äänivaltaa yhteistyömalli, jossa yritysyhteistyö tuottaa merkittäviä jäsenetuja edunvalvontamalli, jossa SMOTO on vaikuttava toimija oman kontaktiverkostonsa kautta yhteistyömalli, jossa jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti SMOTOn toimintaan eri työryhmissä Määritellään: vaatimukset sähköiselle palvelualustalle, joka tuottaa palveluita SMOTOn hallinnolle, jäsenille, kerhoille, yritysyhteistyökumppanille ja sidosryhmille. Käynnistetään: sähköisen palvelualustan hankinta kilpailuttamalla alan palvelutuottajia alueellinen jäsenistön työryhmätyöskentely. Hallitus raportoi em. toimenpiteiden suunnittelu- ja toteutustilannetta kevät- ja syyskokouksissa ja tarvittaessa ylimääräisissä yhdistyksen kokouksissa seuraavasti:

6 TOIMINTASUUNNITELMA (7) Kevätkokouksessa 2017: suunnitelmien ja määrittelyjen tilannekatsaus päätökset työn jatkamisesta. Edunvalvonta Syyskokouksessa 2017: suunnitelmien ja määrittelyjen hyväksyminen vuosille päätökset toteutuksen käynnistämisestä, palvelualustan investoinnista ja työn jatkamisesta. Vuoden 2016 aikana useiden kansallisten tahojen kanssa käytyjen keskustelujen ja eurooppalaisten motoristien kattojärjestön FEMAn teeman mukaisesti SMOTO toteaa, että Moottoripyörä on osa suomalaista liikennejärjestelmää. Vuonna 2016 laaditun Moottoripyöräily vuonna ohjelman sisältö ohjaa SMOTOn edunvalvontatyötä 2020-luvulle. Ohjelmassa todetaan seuraavaa: Turvallisuus SMOTO suhtautuu vakavasti motoristien turvallisuuteen. Motoristi vastaa viimekädessä itse turvallisuudestaan. SMOTO tuottaa tämän tueksi puolueetonta ja helposti saatavaa tietoa. SMOTO johtaa motoristien liikenneturvallisuuden kehitystyötä. Turvallisuutta kehittävien hankkeiden rahoitus tulee varmistaa korvamerkitsemällä osa liikenneturvallisuusmaksusta tähän työhön. SMOTO tuo turvallisuusnäkökohdan esiin kaikessa viestinnässään, kampanjoi näkyvästi turvallisuudesta Huomaa motoristi liikenteessä -konseptilla maanlaajuisesti ja vaatii, että Suomeen tulee toteuttaa moottoripyöräilyyn liittyvien onnettomuuksien tilastointiin soveltuva tietojenkeruumenetelmä. Kattavat mp-onnettomuustiedot toimivat motoristien liikenneturvallisuutta kehittävän työn perustana. Koulutus Motoristilla tulee olla valittavana laaja valikoima laadukasta ajokoulutusta kohtuullisella kustannuksella. SMOTO koordinoi kotimaisten mp-kouluttajien koulutuksen kehittämistä. Ajokoulutusta kehitetään siten, että se ottaa huomioon motoristin henkilökohtaiset ominaisuudet ja oppimiskyvyn ja moottoripyörien teknisen kehityksen. Motoristikouluttajien laatutaso on pystyttävä varmistamaan, jotta asiakas saa haluamansa tasoista ajokoulutusta. SMOTO laatii yhteistyössä mp-koulutusalan toimijoiden kanssa laatukriteeristön mp-koulutusohjelmien arviointiin. Liikenneinfra Motoristille turvallinen tie on turvallinen kaikille. SMOTO vaatii, että moottoripyörä hyväksytään tasaarvoiseksi osaksi liikennejärjestelmää. Motoristin, kuten muidenkin tienkäyttäjäryhmien, turvallisuus tulee ottaa huomioon kaikessa liikenteeseen liittyvässä kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksissa ja vaikutusarvioinneissa. SMOTO ajaa aktiivisesti sitä, että motoristiystävällisen tien ideologia saavuttaa

7 TOIMINTASUUNNITELMA (7) yleistä hyväksyntää. Nykyisiä tiensuunnitteluohjeita päivitetään siten, että SMOTO on moottoripyöräilyn asiantuntijatahona liikenneviranomaisten tukena. Vakuutus Moottoripyörien vakuuttaminen ja motoristien ajokoulutus ovat kytköksissä toisiinsa. SMOTO lähtee siitä, että ajokoulutuksen vaikutuksia vahinkokehitykseen on voitava todentaa. SMOTOn kanta on, että kuljettajakohtainen liikennevakuutus tulee perustua henkilökohtaiseen vahinkohistoriaan, ei kyseisen ajoneuvomallin yleiseen vahinkokehitykseen. Ajokoulutuksen hyödyntäminen vakuutustuotteiden kehittämiseen tulee ottaa laajasti käyttöön. SMOTO vaatii, että moottoripyörien liikennekäytöstä poisto tulee ottaa huomioon täysimääräisesti vakuutusmaksujen määräytymisessä. Verotus Liikennekäytössä olevien moottoripyörien kokonaismäärä on laskussa. Uusien moottoripyörien kauppa on sukeltanut viimeisen 10 v aikana ja myynti on enää n. neljäsosa huippuvuoden 2007 lukemista. Yhtenä merkittävänä syynä on moottoripyörien autovero, joka on korkeampi kuin autoilla. SMOTO vaatii, että moottoripyöriä ei tule verottaa muita ajoneuvoja ankarammin. MP-alan pelastamiseksi moottoripyörien autovero on poistettava. SMOTO näkee, että kaikki suunnitelmat moottoripyöräilyn verottamiseksi heikentävät alaa edelleen. SMOTOn kanta on, että käyttömaksuja tai tietulleja ei tule määrätä moottoripyörille, koska maksut ja tullit eivät ole ratkaisu ruuhkaongelmiin, joita 2-pyöräiset tutkitusti helpottavat. Tekniikka SMOTO on merkittävä kansallinen moottoripyöräilyn asiantuntija, joka tiedottaa, antaa lausuntoja, tekee selvityksiä ja julkaisee raportteja moottoripyöräilyn eri alueilta. SMOTO kehittää kansainvälisenä yhteistyönä motoristien näkökulmasta moottoripyörien tekniikkaa ja liikenneturvallisuutta. SMOTO luo ja ylläpitää eri alojen sivustoista linkkikirjastoa moottoripyöräilyn ja motoristien tarpeiden mukaan liikennesuunnittelun, viranomaisten, laitevalmistajien ja -kauppiaiden sekä motoristien käyttöön. SMOTO myös luo ja ylläpitää smotowiki.fi sivustoa, jossa julkaistaan moottoripyöräilyä koskevaa tietoa lakiasioista, teknisistä säännöistä, kaupallisista dokumenteista ja tilastoista. Smotowiki.fi on avoin alusta, jota eri alojen asiantuntijat voivat täydentää. Moottoripyöräilyn eri muodot Moottoripyöräilyä on kaikki mopoilla, skoottereilla ja moottoripyörillä (ajoneuvoluokat L1, L2, L3, L4, L5) tapahtuva liikkuminen. Tämä tulee huomioida yhteiskuntaa koskevassa suunnittelussa, vaikutusarvioinneissa ja päätöksenteossa. SMOTO tuo moottoripyöräilyä esiin johdonmukaisesti omissa kannanotoissaan, asiantuntijalausunnoissaan ja tiedottamisessaan. SMOTO käynnistää moottoripyöräalalla vuoropuhelun, jossa kaikkien alan toimijoiden on mahdollista nostaa keskusteluun alaan vaikuttavia ajankohtaisia aiheita. Moottoripyöräilyä tukemaan SMOTO on luonut useita yhteistyömuotoja, kuten Kerhokonferenssi SMOTOn jäsenille, Motoparlamentti viranomaistahojen yhteistyöhön ja MP-seminaarin (uusi kaudelle 2017) moottoripyöräilyalan yhdistämiseen.

8 TOIMINTASUUNNITELMA (7) Moottoripyöräily vuonna ohjelman toteutusta varten voidaan perustaan työryhmiä ja jäsenkerhot saavat osallistuvat työhön kukin omien mahdollisuuksiensa mukaan. Moottoripyöräilyn turvallisuuden kehittäminen SMOTO kehittää moottoripyöräilyn asemaa suomalaisessa liikenteessä. Yhteistyökumppaneita ovat liikenneviranomaiset, vakuutusala ja moottoripyöräilyala. Tavoitteena on luoda viiden vuoden aikana toimintamalli, jossa edellä mainittujen kanssa parannetaan moottoripyöräilyn turvallisuutta. Mainituilla toimilla SMOTO kehittää omaa toimintaansa siten, että SMOTOn asema merkittävänä kansallisena ja johtavana moottoripyöräilyalan asiantuntijana vahvistuu. Hankkeeseen varataan vuosille Vuonna 2017 SMOTO osallistuu ja tekee: Osallistutaan liikenneturvallisuustyöhön ja kehitetään liikenneympäristöä mpystävällisemmäksi kansallisesti ja kansainvälisesti Jatketaan aktiivista keskustelua ja vuorovaikutusta päättäjien ja valmistelevien tahojen kanssa Laaditaan kysely mp:n käytöstä hyötyliikkumisessa osana prätkällä töihin -teemaa ja moottoripyörä osana liikennejärjestelmää -teemaa Osallistutaan FEMAn kokouksiin, kansainvälisiin mp- konferensseihin sekä NMR ja FIM yhteistyötapaamisiin Ollaan aktiivisesti yhteydessä päättäjiin ja viranomaisiin suhteiden luomiseksi ja vaikutetaan moottoripyöräilyn näkökulmasta lainsäädäntöön Seurataan aktiivisesti lakihankkeita ja annetaan niihin lausuntoja Seurataan Trafin, Liikenneviraston, poliisihallituksen ja eri ministeriöiden aloitteita ja hankkeita sekä annetaan niihin asiantuntijalausuntoja Toimitaan aktiivisesti moottoripyöräilyä edistävien hankkeiden käynnistämiseksi ja eteenpäin viemiseksi Jatketaan yhteistoimintaa yhdistysten ja organisaatioiden kanssa kaikkien moottoripyöräilijöiden kattavan edunvalvonnan kehittämiseksi. Konseptoidaan Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtuma ja toteutetaan se yhteistyössä ABC-asemien kanssa. Konseptoidaan Moottoripyörän päivä -tapahtuma Jatketaan vapaaehtoisen ajotaitokoulutuksen kehittämistä yhteistyössä mp-kouluttajien ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena mp-kouluttajakoulutuksen ja jatkokoulutuksen harmonisointi ja kohdentaminen tarpeita vastaavaksi. Työryhmään on kutsuttu Suomen johtavat mp-kouluttajat ja organisaatiot.

9 TOIMINTASUUNNITELMA (7) Tapahtumat Vuonna 2017 SMOTO: Järjestää MP- arpajaiset o arpojen myynti on jäsenkerhojen ja jäsenistön vastuulla o eniten arpoja myynyt kerho ja jäsen palkitaan 100 lahjakortilla Järjestää Verta pakkiin hallitusti haastekampanjan o 2017 yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa Järjestää Moottoripyörän- päivä tapahtuman, yhdessä mm. mp-kauppiaiden, teknisen kaupanliiton ja muiden moottoripyöräkerhojen kanssa Osallistutaan prätkällä-töihin teemapäivään Osallistuu omalla osastolla mp- messuille Helsinkiin sekä hallituksen päätöksillä muille messuille ja mp- tapahtumiin Pitää Kevätkokouksen maalis-huhtikuussa Järjestää Huomaa motoristi liikenteessä kampanjan yhteistyössä jäsenkerhojen, Liikenneturvan ja ABC-asemien kanssa Osallistuu Turun Moottoripyöräilijät ry:n järjestämään Hymyilevän Motoristin kevätpäivään Pitää Syyskokouksen syys-marraskuussa Järjestää Motoparlamentti-tapahtuman loka-marraskuussa Organisoi Motoristiristeilyn marraskuussa Osallistuu tarpeen mukaan muihin edunvalvonnan ja muun toiminnan kannalta tärkeisiin tapahtumiin. MoTukka MoTukka -kriisiavun toimintaa tuetaan SMOTOn varoista 3850 :lla. MoTukka-kriisiavun toiminta toteutetaan MoTukka-ryhmän laatiman suunnitelman mukaan, liitteenä Viestintä Viestinnän tavoitteena on tuoda esille SMOTOn visiota ja toiminnan tarkoitusta, tiedottaa edunvalvonnan merkityksestä ja tuloksista.

10 Viestinnän kohderyhmiä ovat: TOIMINTASUUNNITELMA (7) jäsenistö yritysyhteistyökumppanit sidosryhmät, ml. viranomaiset moottoripyöräilystä kiinnostuneet. Viestinnän välineitä ja keinoja ovat: www-sivut some: facebook, twitter, youtube jäsen- ja sidosryhmätiedotteet lehtiartikkelit viranomaiskeskustelut webinaarit ja Live Stream lähetykset. Jäsenet SMOTOn jäsenmäärä on pienentynyt useana peräkkäisenä vuotena. Jäsenistöltä saatujen tietojen mukaan syynä on merkittävien jäsenetujen puuttuminen ja kokemus siitä, että edunvalvontatyöllä ei ole merkitystä motoristeille henkilökohtaisesti. Hallitukselle on syntynyt osaksi kerhokonferenssin palautteen perusteella näkemys, että merkittäviä jäsenetuja ei ole saavutettavissa nykyisellä kerhojäsenyyteen perustuvalla mallilla. Malli rajoittaa myös suoraan jäsenelle suunnattua viestintää, jolloin tiedot edunvalvontatyön tuloksista ei saavuta yksittäistä motoristia henkilökohtaisesti. Nykyisen jäsenyys- ja toimintamallin mukaan kerhot vastaavat siitä, että SMOTOn jäsentiedotus tavoittaa kerhoon kuuluvan SMOTOn jäsenen. Jäsentiedottamisen tehostamiseksi käynnistetään hanke, jonka avulla SMOTO tukee kerhoja kerhojen tiedottamisen ja kerhojen nettisivujen sisällön kehittämisessä siten, että SMOTO:n tiedotteet ja uutisvirta tavoittavat yksittäisen motoristin entistä paremmin. Jäsenetujen hankintaa varten perustetaan työryhmä (3-4 hlöä), jolla on valtuudet neuvotella jäsenetusopimuksia SMOTOn nimissä. Talous SMOTOn toiminnan rahoitus tapahtuu jäsenmaksuvaroin ja tapahtumien tuotolla. Tilikaudelle 2017 suunniteltu tappio katetaan kassa- tai rahastovaroin.

11 SMOTOn syyskokous Toimintasuunnitelma 2017 SMOTO

12 Toimintasuunnitelma 2017 SMOTO kehitystyö on käynnistetty vuonna 2016 ja sitä jatketaan tulevina vuosina ainakin vuoteen 2020 asti. Jatketaan suunnittelua: jäsenyysmalli hallintomalli, jossa sekä henkilöjäsenet että kerhot käyttävät äänivaltaa yhteistyömalli, jossa yritysyhteistyö tuottaa merkittäviä jäsenetuja edunvalvontamalli, jossa SMOTO on vaikuttava toimija oman kontaktiverkostonsa kautta yhteistyömalli, jossa jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti SMOTOn toimintaan eri työryhmissä SMOTO

13 Toimintasuunnitelma 2017 Määritellään: vaatimukset sähköiselle palvelualustalle, joka tuottaa palveluita SMOTOn hallinnolle, jäsenille, kerhoille, yritysyhteistyökumppanille ja sidosryhmille. Käynnistetään: sähköisen palvelualustan hankinta kilpailuttamalla alan palvelutuottajia alueellinen jäsenistön työryhmätyöskentely. SMOTO

14 Edunvalvonta Toimintasuunnitelma 2017 Turvallisuus Tuottaa tietoa Liikenneturvallisuuden kehitystyö Kampanjat, viestintä Koulutus Koordinoi koulutuksen kehittämistä Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Laadukasta koulutustarjonta Liikenneinfra Motoristille turvallinen tie on turvallinen kaikille moottoripyörä hyväksytään tasa-arvoiseksi osaksi liikennejärjestelmää SMOTO

15 Toimintasuunnitelma 2017 Edunvalvonta Verotus moottoripyöriä ei tule verottaa muita ajoneuvoja ankarammin Tekniikka on merkittävä kansallinen moottoripyöräilyn asiantuntija, joka tiedottaa, antaa lausuntoja, tekee selvityksiä ja julkaisee raportteja moottoripyöräilyn eri alueilta Vakuutus ajokoulutuksen vaikutukset vahinkokehitykseen on voitava todentaa Ajokoulutuksen hyödyntäminen vakuutustuotteiden kehittämiseen tulee ottaa laajasti käyttöön Moottoripyöräilyn eri muodot käynnistää moottoripyöräalalla vuoropuhelun, jossa kaikkien alan toimijoiden on mahdollista nostaa keskusteluun alaan vaikuttavia ajankohtaisia aiheita SMOTO

16 Toimintasuunnitelma 2017 Moottoripyöräilyn turvallisuuden kehittäminen SMOTO kehittää moottoripyöräilyn asemaa suomalaisessa liikenteessä. Yhteistyökumppaneita ovat liikenneviranomaiset, vakuutusala ja moottoripyöräilyala. Tavoitteena on luoda viiden vuoden aikana toimintamalli, jossa edellä mainittujen kanssa parannetaan moottoripyöräilyn turvallisuutta. Mainituilla toimilla SMOTO kehittää omaa toimintaansa siten, että SMOTOn asema merkittävänä kansallisena ja johtavana moottoripyöräilyalan asiantuntijana vahvistuu. Hankkeeseen varataan vuosille SMOTO

17 Vuonna 2017 SMOTO osallistuu ja tekee: Toimintasuunnitelma 2017 Osallistutaan liikenneturvallisuustyöhön ja kehitetään liikenneympäristöä mp- ystävällisemmäksi kansallisesti ja kansainvälisesti Laaditaan kysely mp:n käytöstä hyötyliikkumisessa osana prätkällä töihin -teemaa ja moottoripyörä osana liikennejärjestelmää -teemaa Osallistutaan FEMAn kokouksiin, kansainvälisiin mp- konferensseihin sekä NMR ja FIM yhteistyötapaamisiin Toimitaan aktiivisesti moottoripyöräilyä edistävien hankkeiden käynnistämiseksi ja eteenpäin viemiseksi Jatketaan yhteistoimintaa yhdistysten ja organisaatioiden kanssa kaikkien moottoripyöräilijöiden kattavan edunvalvonnan kehittämiseksi. Konseptoidaan Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtuma ja toteutetaan se yhteistyössä ABCasemien kanssa. Konseptoidaan Moottoripyörän päivä -tapahtuma Jatketaan vapaaehtoisen ajotaitokoulutuksen kehittämistä yhteistyössä mp-kouluttajien ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena mp-kouluttajakoulutuksen ja jatkokoulutuksen harmonisointi ja kohdentaminen tarpeita vastaavaksi. Työryhmään on kutsuttu Suomen johtavat mp-kouluttajat ja organisaatiot. SMOTO

18 Toimintasuunnitelma 2017 Tapahtumat Mp-arpajaiset Verta pakkiin hallitusti haastekampanjan Moottoripyörän- päivä tapahtuma, yhdessä mm. mp-kauppiaiden, teknisen kaupanliiton ja muiden moottoripyöräkerhojen kanssa Osallistutaan prätkällä-töihin teemapäivään Osallistuu omalla osastolla mp- messuille Helsinkiin sekä hallituksen päätöksillä muille messuille ja mp- tapahtumiin Kevätkokous maalis-huhtikuussa Järjestää Huomaa motoristi liikenteessä kampanjan yhteistyössä jäsenkerhojen, Liikenneturvan ja ABC-asemien kanssa Syyskokous syys-marraskuussa Motoparlamentti-tapahtuma loka-marraskuussa Motoristiristeily marraskuussa SMOTO

19 Toimintasuunnitelma 2017 MoTukka MoTukka-kriisiavun toiminta toteutetaan MoTukka-ryhmän laatiman suunnitelman mukaan Viestintä Viestinnän tavoitteena on tuoda esille SMOTOn visiota ja toiminnan tarkoitusta, tiedottaa edunvalvonnan merkityksestä ja tuloksista. Viestinnän kohderyhmiä ovat: Jäsenistö yritysyhteistyökumppanit sidosryhmät moottoripyöräilystä kiinnostuneet Viestinnän välineitä ja keinoja ovat: www-sivut some: facebook, twitter, youtube jäsen- ja sidosryhmätiedotteet lehtiartikkelit webinaarit ja Live Stream lähetykset. SMOTO

20 Toimintasuunnitelma 2017 Jäsenet Jäsentiedottamisen tehostamiseksi käynnistetään hanke, jonka avulla SMOTO tukee kerhoja kerhojen tiedottamisen ja kerhojen nettisivujen sisällön kehittämisessä siten, että SMOTO:n tiedotteet ja uutisvirta tavoittavat yksittäisen motoristin entistä paremmin SMOTO

21 Jäsenmaksu 2017 Hallituksen esitys 2017 jäsenmaksuksi Kerhot Perusosa 0,06 /jäsen, vuosimaksu 2,70 / jäsen Henkilöjäsenet Perusosa 1,67 + vuosimaksu 31,33 = 33 Kannatusjäsenet (henkilöt ja yhteisöt Perusosa 1,67 + vuosimaksu 97,33 = 99 Perusosaa ei peritä 2017 ylimääräisen kokouksen päätöksen mukaisesti SMOTO

22 Hallitus 2016 Marja Kuosmanen, puheenjohtaja Forsberg Harri, järjestösihteeri Heikola Jouni, koulutuspäällikkö Immonen Jani, vpj, edunvalvontajohtaja, kansainväliset asiat Suutari Eero, hallituksen jäsen Kielinen Jari, liikenneturvallisuuspäällikkö Mäki Timo, edunvalvontajohtaja, kansalliset asiat Raita Anne, jäsenhuoltopäällikkö Salakari Keijo, IT- päällikkö SMOTO

23 Edunvalvontarahasto Palkittavat Moottoripyörä.org ry Pieksämäen Moottoripyöräkerho ry Palkintosumma 500 SMOTO

24 Moottoripyörä.org ry Edunvalvontarahasto Aktiivisesta, aloitteellisesta ja laaja-alaisesta työskentelystä moottoripyöräilyn ajotaitokoulutuksen kehittäjänä Tavoitteellisesta kouluttajakoulutuksen kehittämisestä ja harmonisoimisesta Nostanut aktiiviseen keskusteluun vapaaehtoisen ajotaitokoulutuksen merkityksen moottoripyöräilyn turvallisuutta edistävänä tekijänä Yhdistys on luonut valtakunnallisesti merkittävän Ajotaito konseptin SMOTO

25 Edunvalvontarahasto Pieksämäen Moottoripyöräkerho ry Palkitaan aktiivisesta nuorison parissa tehdystä kerhotyöstä ja moottoripyöräilyharrastuksen esille tuomisesta nuorison ja koko kansan parissa PiMoKe:ssa on tekemisen meininki! SMOTO

26 Suomen Motoristit ry TALOUSARVIO 2017 Kehitysrahastosta / veloista jäsenille ARVIO 2017 YHTEENSÄ Hallinto ja muu sekalainen Hallitus Tapahtumat Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn Enn VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3000 Varsinaisen toiminnan tuotot Näyttelytoiminnan tuotot Näyttelytoim. lipputuotot (MP-messut) Tapahtumatoiminnan tuotot Koulutus- ja testaustuotot Tuotot yhteensä Fema ja pohjoismainen yhteistyö Motoparlament ti Edunvalvonta MP-messut Motoristiristeily Motukka Koulutus-ja nuorisotoimint a Viestintä ja markkinointi MP-arpajaiset Kulut Henkilöstökulut 3500 Palkat Palkkio Työkorvaukset Sosiaaliturvamaksu Eläkevakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksu Poistot 3600 Poistot Muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3700 Työterveyshuolto Henkilökuntakoulutus Muut henkilökuntakulut Vuokrat 3800 Tilavuokrat Laite- ja tarvikevuokrat Ulkopuoliset palvelut 3850 Kirjanpitopalvelut Jäsenrekisterin hoito Viestintäpalvelut Asiantuntijapalvelut Muut ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut 3900 Kokouskulut Painatuskulut ja monistus Pienhankinnat ja 3 v. kalusto Matkakulut Majoituskulut Konttoritarvikkeet Pankkikulut Postituskulut Puhelinkulut Vakuutukset Internet- ja atk-ohjelmakulut Mainonta Viestintä Tapahtumakulut Muut toimintakulut Edustus ja huomionosoitukset Muut kulut Kulut yhteensä VARAINHANKINTA Tuotot 4000 Jäsenmaksutuotot Mainostilan ja ilmoitusten tuotot Arpajaistuotot Tarvikemyyntituotot Varainhankinnan muut tuotot Markkinointisopimusten tuotot Lahjoitukset ja sponsorointi Tuotot yhteensä Kulut 4500 Jäsenmaksut Painatus- ja monistuskulut Mainos- ja ilmoituskulut Arpajaiskulut Tarvikekulut Muut varainhankinnan kulut Varaston muutos Luottotappiot Kulut yhteensä SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 5000 Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset Sijoitus, satunnaiset, avustukset yht TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

27 SMOTO Talousarvio 2017 Syyskokous

28 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut Varsinainen toiminta yhteensä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Varainhankinta yhteensä KORKOTUOTOT JA AVUSTUKSET Korkotuotot Avustukset 0 0 TULOS YHTEENSÄ

29 Varsinaisen toiminnan tuotot Jäsenmaksut Varsinaisen toiminnan kulut Muut rahoitus tuloksella Muut rahoitus kun tappio Arpajaiset Korot (Avustukset, myynti) Pankkitalletusten korot

30 TULOS "PLUSSALLA" Hallinto ja muu sekalainen MP-Arpajaiset TULOS "NOLLA" Motoristiristeily TULOS "MIINUKSELLA" Hallitus Tapahtumat Fema ja pohjoismainen yhteistyö Motoparlamentti Edunvalvonta MP-messut Motukka Koulutus- ja nuorisotoiminta Viestintä ja markkinointi

31 ESITYSLISTA Suomen Motoristit ry:n syyskokous Hartolassa Esityslista Aika klo Paikka Linna Hotelli, Kaikulantie 86, Hartola 1. Kokouksen avaus Asia: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta Asia: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asia: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Todetaan edustettuina olevat jäsenet, kerhojäsenten edustajat ja äänimäärät, myönnetään tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet Asia: Todetaan edustettuina olevat jäsenet, kerhojäsenten edustajat ja äänimäärät, myönnetään tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet. Suomen Motoristit ry:n säännöt 8 : Kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus on jäsenellä, joka on ilmoittanut osallistumisestaan hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Muilla kuin henkilöjäsenillä tulee olla yhteisönsä antama valtakirja. Kerhojäsenen äänimäärät ovat käytössä vain yhdellä edustajalla ja edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä. Suomen Motoristit ry:n säännöt 9 : Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kerho ja henkilöjäsenellä, jolla ei ole erääntyneitä jäsenmaksurästejä yhdistykselle. Kerhojäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni sellaista jäsentään kohti, josta kerhojäsen on suorittanut yhdistykselle kuluvana kalenterivuonna jäsenmaksun vuosimaksun 16. mukaisesti. Mikäli kuluvan vuoden jäsenmaksut eivät ole kokousta pidettäessä erääntyneet, määräytyy äänimäärä edellisenä kalenterivuonna maksetun jäsenmaksun vuosimaksun mukaisesti. Henkilöjäsenellä on yksi

32 ESITYSLISTA ääni. 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys Asia: Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 6. Päätetään vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuonna 2017 perittävien kerhojäsenten, henkilöjäsenten, kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus näiden sääntöjen pykälän 16 mukaisesti Asia: Esitetään toimintasuunnitelma, talousarvio sekä hallituksen esitys jäsenmaksuista. 16. Jäsenet suorittavat yhdistykselle kalenterivuosittain syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Eri jäsenryhmien jäsenmaksut voivat olla keskenään eri suuruiset. Kaikkien jäsenten jäsenmaksu muodostuu perusosasta ja vuosimaksusta. Perusosa perustuu henkilöä kohti maksettavaan FEMA:n (The Federation of European Motorcyclists Association) jäsenmaksuun. Vuosimaksu on yhdistykselle maksettava jäsenmaksun osa. Vuosimaksun kerhojäsenet maksavat enintään 750 jäsenestä. Jäsenmaksun perustana on kerhojäsenen ja kannatusjäsenen 16 vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärä edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä. 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja Asia: Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi Asia: Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja hallituksen jäsenten valinta vuosiksi 2017 ja Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä seuraavalle tilikaudelle Asia: Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta vuodelle Päätetään Edunvalvontarahastosta palkittavat Asia: Päätetään Edunvalvontarahastosta palkittavat hallituksen esityksen mukaan. 11. Kokouksen päättäminen Asia: Kokouksen päättäminen

33 Suomen Motoristit ry Syyskokous Hartola Kerho Edustaja Valtakirja (1) Äänimäärä Jäsenkerhon edustaja Henkilöjäsen Muu osallistuja Ducati Club Finland ry Nicklas Granlund Ducati Club Finland ry Jouni Heikola 1 1 Forssan Matkamotoristit ry Raimo Ryhtä MMAF Sakari Mäkinen Santeri Wallenius 1 Motorg ry Heikki Salonen MoTukka Jyrki Koivujuuri 1 Jyväskylän Moottoriklubi ry Jari Kielinen Rauman Motoporukka Usko Viitanen Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Kimmo Saarelainen Pieksämäen Moottorikerho Tikkanen teuvo 1 Ylönen Hannu 1 IBAF ry Harri Forsberg 1 Turku Chapter Finland ry Timo Mäki Marja Kuosmanen 1 Aki Lumiaho 1 Jouko Haavisto 1 Keijo Salakari 1 Veli-Pekka Ratinen 1 SMOTO Liisa Leino 1 Jani immonen 1 Muut Mika Sivula 1 Käytettävissä oleva äänimäärä Jäsenkerhoja 8 Jäsenkerhojen jäseniä 13 Henkilöjäseniä 5 Muita osallistujia 4 Osallistujat (hlö) yhteensä: 22

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6)

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6) Suomen Motoristit ry:n toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6) Edunvalvonnan tavoitteena on, että moottoripyöräilyä ei tule rajoittaa enempää kuin liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Suomen Motoristit ry:n syyskokous Jyväskylässä 15.10.2011

Suomen Motoristit ry:n syyskokous Jyväskylässä 15.10.2011 Pöytäkirja 1(2) SuomenMotoristitry:nsyyskokousJyväskylässä15.10.2011 Aika 15.10.2011klo12.00 Paikka SokosHotelAlexandra,Hannikaisenkatu35,40100Jyväskylä 1. Kokouksenavaus Asia: Hallituksenvarapuheenjohtajaavaakokouksen.

Lisätiedot

SMOTO antaa jäsenkerhoilleen mahdollisuuden esittäytyä MP17 messuilla SMOTOn omalla osastolla. Yhteydenotot aiheesta Jani Immoseen

SMOTO antaa jäsenkerhoilleen mahdollisuuden esittäytyä MP17 messuilla SMOTOn omalla osastolla. Yhteydenotot aiheesta Jani Immoseen 1 (7) JÄSENTIEDOTE 9/2016 27.12.2016 Kerhot voivat esittäytyä MP17 messuilla SMOTO antaa jäsenkerhoilleen mahdollisuuden esittäytyä MP17 messuilla SMOTOn omalla osastolla. Yhteydenotot aiheesta Jani Immoseen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA. RTS_4_16.indd

Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA. RTS_4_16.indd R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A K u t s u S Y Y S K O K O U K S E E N Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA J Ä S E N T I E D O T E 4 : 2 0 1 6 RTS_4_16.indd 1 15.11.2016 16.22 R A K E N N U

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin Kepan syyskokous 23.11.2012 Täsmennykset ja/tai muutokset 4 Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta 8 Jäsenmaksu 16 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Aika: Valtakirjojen tarkistus alkaen. Kokous alkaa kello Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola.

Aika: Valtakirjojen tarkistus alkaen. Kokous alkaa kello Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. Suomen Judoliitto ry Sääntömääräinen syyskokous 2015 Aika: 28.11.2015. Valtakirjojen tarkistus 12.30 alkaen. Kokous alkaa kello 13.00. Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Säännöt vuodelta 1986 (2017)

Säännöt vuodelta 1986 (2017) Säännöt vuodelta 1986 (2017) 1 2 Säännöt 1986 (2017) LOHJAN PALVELUS- JA PELASTUSKOIRAYHDISTYS RY 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Lohjan palvelus- ja pelastuskoirayhdistys ry, virallinen lyhenne

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi kutsu Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi Hyvä vuosikokousedustaja, Suomen Kirkkomusiikkiliitto

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Huomaa Motoristi Liikenteessä 2017

Huomaa Motoristi Liikenteessä 2017 1 (5) JÄSENTIEDOTE 4/2017 21.42017 Huomaa Motoristi Liikenteessä 2017 St.Martin s Mc Club, RAMP ja SMOTO järjestävät 22.4. tapahtumapäivän yhteistyökumppaneidensa kanssa Raision ABC:n pihalla jossa on

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu SYYSKOKOUS 2013 Aika maanantai 23.10.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä 1 Kokouksen avaus Yhdistyksemme puheenjohtajan Pasi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä.

Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu Kursu, Lauri Uotinen (pj.), Juha Päällysaho, Elisa Kaurala, Antti Hoivala ja Antti Törmä. Oulun ylioppilaskamerat ry Yhdistyksen syyskokous 4/2011 Pöytäkirja Aika: ke 30.11.2011 klo 18:00 Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu Läsnä: Perttu Ristimella (siht.), Tommi Kohonen, Teemu

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Motoristit ry:n kevätkokous Savonlinnassa 26.3.2011

Suomen Motoristit ry:n kevätkokous Savonlinnassa 26.3.2011 Esityslista Suomen Motoristit ry:n kevätkokous Savonlinnassa 26.3.2011 Esityslista Aika 26.3.2011 klo 12.00 Paikka Savonlinnan Seurahuone, Kauppatori 4 6, 57130 Savonlinna 1. Kokouksen avaus Asia: Hallituksen

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS 2. TOIMINNAN PAINOALUEET JA YLEISTAVOITTEET VUONNA 2014 3. JÄSENISTÖ TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (5)

1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS 2. TOIMINNAN PAINOALUEET JA YLEISTAVOITTEET VUONNA 2014 3. JÄSENISTÖ TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (5) TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (5) 1. SUOMEN MOTORISTIT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS Suomen Motoristit ry:n perustehtävä ja toiminnan tarkoitus käy ilmi yhdistyksen säännöistä, joissa todetaan: 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous :n yhdistyskokous Aika Torstai 18.11.2010 klo 15.00 16.00 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikalla olijat Yhdistyskokousasiat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 29.11.2016 Aika 29.11.2016, klo. 19.00-20.15 Paikka Hämeenkylän kirkon seurakuntasali Osallistujat Liite 1 1. Kokouksen avaus Ville Hurmalainen avasi kokouksen. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Ÿ1 Yhdistyksen nimi on Meridiaani ry, ruotsiksi Meridian rf ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot