TERVEYDNEHUOLLON KY. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDNEHUOLLON KY. Yhtymähallitus 13.3.2014"

Transkriptio

1 TERVEYDNEHUOLLON KY. 1 Kokousaika To klo Paikka Enontekiön kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Eira-Keskitalo Satu-Marja, pj. Juuso Berit-Ellen Kangosjärvi Ulla-Maija Niemelä Juha 1-10, Palojärvi Leena Vuollo Juha Malila Kari, vj. 1-17, Alamattila Jaakko, vj. Poissa Alatörmänen Seppo Ikonen Pasi Airaksinen Olavi Kangosjärvi Niina Muut saapuvilla olleet (läsnäolon peruste) Eira Birgitta Lehtimäki Raija Hartojoki Sirpa 1-13 Korhonen Taina 1-21, Vuollo Saara 1-23, 25 yhtymävaltuuston I vpj. yhtymävaltuuston II vpj. Muonion kunnanjohtaja vs. johtava lääkäri pöytäkirjanpitäjä Poissa Hietala Kosti Ranta Hannu Kärnä Mikko yhtymävaltuuston pj. yhtymävaltuuston III vpj. Enontekiön kunnanjohtaja Asiat 1-25 Allekirjoitus ja varmennus Tarkastusaika Tarkastus Puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Saara Vuollo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Varmennus Kari Malila Virka-asema Jaakko Alamattila Allekirjoitus

2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhall 1 Kuntalain mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhall 2 Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Olavi Airaksinen ja Seppo Alatörmänen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Malila ja Jaakko Alamattila.

3 3 YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yhall 3 Yhtymähallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 23 ).Yhtymähallituksen tulee todeta yhtymävaltuuston tekemien päätösten laillisuus täytäntöönpano-kelpoisuus. Yhtymähallitus toteaa yhtymävaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4 VAALILAUTAKUNNAN VALINTA Yhall 4 Kuntayhtymän perussopimuksen voimassaolo on Yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 24 :n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 3 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

5 5 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA Yhall 5 Kuntayhtymän perussopimus on voimassa Kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymävaltuuston puheenjohtaja on Enontekiön kunnasta. Yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston. Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. (Kuntalaki 12 ). Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

6 6 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA Yhall 6 Perussopimuksen mukaan yhtymähallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtymähallituksessa on kymmenen jäsentä, viisi kummastakin kunnasta ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallituksen puheenjohtaja on Muonion kunnasta. Kuntalain 81 :n mukaan muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnallisen toimielimen valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännös (4 a ), jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

7 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA Yhall 7 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tilintarkastussäännön 2 :n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 81 :n mukaan muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnallisen toimielimen valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännös (4 a ), jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, jonka jäsenistä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, jonka jäsenistä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

8 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISEMISESTA Yhall 8 Tarkastuslautakunta on esittänyt, että kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat julkaistaan kuntien internetsivuilla. Molemmista peruskunnista on saatu lupa pöytäkirjojen julkaisuun kuntien sivuilla. Kuntayhtymällä on tarkoitus perustaa omat internetsivut lähitulevaisuudessa. Yhtymähallitus päättää, että pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän omilla internetsivuilla lähitulevaisuudessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9 MUONION KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN KYSELY TALONMIESTEHTÄVIEN JÄRJESTELYISTÄ Yhall 125 ( ) Muonion kunnan tekninen lautakunta on toimittanut pöytäkirjanotteen kokouksesta, jossa se tiedustelee kiireellisenä asiana Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä, sekä Taisto Kurun esimies Teemu Taulavuorelta mihin toimenpiteisiin ryhtyvät työntekijänsä kiinteistönhoitotehtävien osalla, koska kyseiset tehtävät siirtyvät alkaen Muonion kunnan toteuttamiksi. Johtavan lääkärin esitys Ote: Tekniselle osastolle siirtyy vuoden 2014 alusta alkaen terveyskeskuksen, vanhainkodin ja päiväkodin kiinteistönhoito Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä Muonion kunnan talousarviovaltuuston käsittelyyn pohjautuen. Nykyisen tehtäviä hoitavan Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän työntekijä Taisto Kurun työsuhteen mahdollisista muutoksista ja siirtymisestä Muonion kunnan palvelukseen ei ole jätetty tekniselle osastolle virallista tietoa vielä ja työntekijän itsensä kunnanrakennusmestarille ilmoittamana neuvotteluja ei ole pidetty hänen ja työnantajansa välillä. Hänen ns. vahtimestaritöiden siirtyminen Muonion kunnalle ei tule kysymykseen teknisen osaston tulkinnan mukaan vaan ko. tehtäväalue jäisi edelleen Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän hoidettavaksi, koska vahtimestaritehtävät eivät ole kiinteistönhoidon tehtäviä. Kunnanrakennusmestari selostaa kiinteistönhoidon tilannetta kokouksessa. Ehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanrakennusmestarin selostuksen kiinteistönhoidon tilanteesta. Edelleen tekninen lautakunta tiedustelee kiireellisenä asiana Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä, sekä Taisto Kurun esimies Teemu Taulavuorelta mihin toimenpiteisiin ryhtyvät työntekijänsä kiinteistönhoitotehtävien osalla, koska kyseiset tehtävät siirtyvät alkaen Muonion kunnan toteuttamaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Liitteenä Muonion terveyskeskuksen kiinteistönhoitajan tehtäväkuva. Yhtymähallitus päättää käynnistää yt-neuvottelut kiinteistöhuollon muutoksista. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yhall 9 YT-neuvottelut on käyty , pöytäkirja liitteenä. YT-neuvottelun tuloksena esitetään Muonion kunnalle, että kiinteistönhoitaja Taisto Kuru siirtyy liikkeenluovutuksen perusteella ns. vanhana työntekijänä Muonion kunnan työntekijäksi ja näin ollen kaikki tällä hetkellä hänelle kuuluvat tehtävät siirtyvät myös Muonion kunnan hoidettaviksi. Näiden tehtävien hoitamisesta Muonion kunta ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä neuvottelevat ja sopivat keskenään. Siinä vaiheessa, kun tehtävien hoitoa järjestellään uudelleen, tulee kuulla kiinteistönhoitajaa ja

10 10 kuntayhtymän työntekijöitä. Yhtymähallitus esittää Muonion kunnalle YT-neuvottelun tuloksen kannanottonaan kiinteistönhuollon järjestelyistä. Yhtymähallitus esittää Muonion kunnalle YT-neuvottelun tuloksen kannanottonaan kiinteistönhuollon järjestelyistä lisäyksellä, että kiinteistönhuoltoon kuulumattomat tehtävät laskutetaan 50 % + 50 % Tämän kevään aikana selvitetään onko prosentti oikein.

11 11 SOPIMUS TOIMINTATERAPIAPALVELUISTA Yhall 10 NorTher Oy on tehnyt tarjouksen yhtiön tuottamien toimintaterapeutin arviointi-, kuntoutus-, ja konsultointipalveluiden käyttämisestä terveydenhuollon toimintayksikössä. Ehdotettu sopimus liitteenä. Toimintaterapia hinta on 74,20 euroa/tunti sekä kilometrikorvaus 0,50 euroa. Kyseessä on arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti. Toimintaterapeutin työaika on enintään 8 tuntia viikossa, yhteensä tuntia vuodessa. Yhtiö ja kuntayhtymä sopivat etukäteen palvelutuntien määrän ja ajankohdan. Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden kuukauden irtisanomisajalla. Kilometrikorvaukset laskutetaan lähtöpisteenä Muonion terveyskeskus. Yhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen NorTher Oy:n kanssa toimintaterapiasta. Yhtymähallitus päätti tehdä sopimuksen NorTher Oy:n kanssa toimintaterapiasta. Kilometrikorvaus päätettiin hyväksyä voimassaolevan valtion matkustussäännön mukaan. Sopimusta tulee korjata tältä osin.

12 12 YHTYMÄVALTUUSTON HYVÄKSYMIEN UUSIEN TOIMIEN JA VIRKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhall 11 Yhtymävaltuusto on perustanut uusia vakansseja seuraavasti: - johtajan virka (pätevyysvaatimukset hyväksytty samalla) - määräaikaisen saamenkielisen sairaanhoitajan toimi saakka - määräaikainen perushoitajan toimi saakka - sairaanhoitajan toimi vuosilomakiertoon - perushoitajan toimi vuosilomakieroon - laitoshuoltajan osa-aikainen (50%) toimi (tehtävä sis. myös välinehuoltoa) - terveyskeskuslääkärin osa-aikainen (50 %) virka (työterveyslääkärin tehtäviä muiden terveyskeskuslääkärin tehtävien ohella) Työsopimuslain 2 luvun 5 :n mukaan Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöille sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Kuntayhtymän palveluksessa on osa-aikatyötä tekevä laitoshuoltaja Meeri Niemelä, joka on halukas kokoaikatyöhön. Kunnallisen viranhaltijalain 4 luvun 22 :n mukaan Työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhaltijoita tehtäviltään samankaltaiseen kokoaikaiseen virkasuhteeseen, on ensisijaisesti tarjottava toistaiseksi virkaan otetulle osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijalle mahdollisuus siirtyä tällaiseen virkasuhteeseen edellyttäen, että viranhaltija on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut haluavansa kokoaikaiseen virkasuhteeseen, hän täyttää tämän virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset ja tehtävä on hänelle sopivat. Kuntayhtymän palveluksessa ei ole vakinaisesti toistaiseksi osa-aikatyötä tekevää lääkäriä. Yhtymähallitus päättää: julistaa haettavaksi seuraavat vakanssit: - johtajan virka (pätevyysvaatimukset hyväksytty yhtymävaltuustossa). Noudatetaan puolen vuoden koeaikaa. - määräaikainen perushoitajan toimi saakka - sairaanhoitajan toimi vuosilomakiertoon - perushoitajan toimi vuosilomakieroon - terveyskeskuslääkärin osa-aikainen (50 %) virka (työterveyslääkärin tehtäviä muiden terveyskeskuslääkärin tehtävien ohella) Laitoshuoltajan toimea ei laiteta haettavaksi, vaan Meeri Niemelän toimi muutetaan kokoaikaiseksi. Määräaikaista saamenkielisen sairaanhoitajan toimea saakka ei laiteta haettavaksi, koska Saamelaiskäräjien rahoitusta ei ole saatu. Hyväksyttiin yksimielisesti. Juha Niemelä poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

13 13 TYÖTERVEYSHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN Yhall 12 Terveydenhoitaja Katri Niskanen irtisanoutuu päivätyllä kirjeellään kuntayhtymän terveydenhoitajan virasta alkaen. Hänen irtisanomisaikansa on kaksi viikkoa. Hänen työtehtävät ovat olleet työterveyshuoltoa. Yhtymähallitus myöntää Katri Niskaselle eron terveydenhoitajan työstä alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 14 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTELYT Yhall 13 Raija Andersénin kirje : Allekirjoittanut valittiin Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyshoitajan toimeen viime syksynä. Olen toiminut tähän päivään asti Muoniossa terveydenhoitajan sijaisena työterveyshuollossa, käyden viikoittain tai tarvittaessa Enontekiöllä. Sijaisuuteni Muoniossa päättyy 16.helmikuuta 2014,mutta toivoisin, että voisin jatkaa täällä vakituisen toimenhaltijan irtisanottua itsensä alkaen. On tarkoituksenmukaista, että yhtymävaltuuston Hetan terveysasemalle perustama työterveyshoitajan toimi vaihdetaan niin, että sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa oleva terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, siirretään Enontekiölle. Työterveyshoitaja Raija Andersénin toimen sijoituspaikka on sen jälkeen Muonio. Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, laitetaan haettavaksi. Enontekiöllä tarvitaan sekä saamenkielistä työterveyshoitajaa että terveydenhoitajaa, jolloin terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, on tarkoituksenmukaisempi Enontekiöllä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Enontekiön työterveyshoitajan toimen sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa olevan terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, sijoituspaikka on Enontekiö. Yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, julistetaan haettavaksi, siten että saamenkielen taito katsotaan eduksi. Vs. johtavan lääkärin muutettu esitys Raija Andersen siirretään sisäisenä siirtona Muonioon ja laitetaan Enontekiön työterveyshoitajan toimi haettavaksi. Käsittely Keskustelun kuluessa Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki esitti huolensa menojen kasvusta ja toivoi muutosta johtavan lääkärin esitykseen ja kysyi, onko mahdollista, että Enontekiön toimea ei laitettaisi haettavaksi, vaan muutettaisiin työterveyshoitajan vastuualue molempien kuntien yhteiseksi. Berit Ellen Juuso esitti, että Katri Niskasen terveydenhoitajan toimi laitetaan haettavaksi ja sen sijoituspaikka on Muonio. Jaakko Alamattila kannatti Juuson esitystä. Juha Niemelä esitti, että Enontekiön työterveyshoitajan toimen sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa olevan terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, sijoituspaikka on Enontekiö. Yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, julistetaan haettavaksi. Ulla-Maija Kangosjärvi kannatti Niemelän esitystä. Pidettiin 5 minuutin neuvottelutauko. Sirpa Hartojoki poistui kokouksesta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi johtavan lääkärin muutetusta esityksestä poikkeavaa esitystä ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ensin ovat vastakkain Juuson esitys ja Niemelän esitys ja ne, jotka kannattavat Niemelän esitystä, äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat Juuson esitystä, äänestävät ei. Jaa -ääniä annettiin neljä (Malila, Kangosjärvi Ulla-Maija, Vuollo, Niemelä) ja ei -ääniä annettiin neljä (Eira-Keskitalo, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska mo

15 15 lempia ääniä annettiin yhtä monta, voittaa puheenjohtajan kannattama esitys eli Juuson esitys. Voittanut Juuson esitys laitetaan vastakkain vs. johtavan lääkärin muutetun esityksen kanssa. Ne, jotka kannattavat vs. johtavan lääkärin muutettua esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Juuson esitystä, äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin neljä (Malila, Kangosjärvi Ulla-Maija, Niemelä, Vuollo) ja ei -ääniä neljä (Eira-Keskitalo, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska molempia ääniä annettiin yhtä monta, voittaa puheenjohtajan kannattama esitys eli Juuson esitys tuli päätökseksi. Äänestyksen tuloksena yhtymähallitus päätti, että Muoniosta vapautuva terveydenhoitajan toimi laitetaan haettavaksi ja sijoituspaikka on Muonio.

16 16 HETAN HAMMASHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN Yhall 14 Hammashoitaja Riika-Liisa Vieltojärvi irtisanoutuu työstään Hetan terveysaseman hammashoitajana alkaen. Hänen irtisanoutumisaikansa on kaksi viikkoa. Yhtymähallitus myöntää Riika-Liisa Vieltojärvelle eron hammashoitajan toimesta alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 17 HAMMASHOITAJAN VALINTA Yhall 15 Riika-Liisa Vieltojärven irtisanouduttua työstään, kuntayhtymässä on ollut haettavana hammashoitajan toimi Enontekiölle mennessä. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu hammashuoltaja tai nimikesuojattu hammashoitaja tai lähihoitaja. Työpaikka on Enontekiön terveysasemalla ja tarvittaessa Muoniossa. Hakemuksen liitteeksi on vaadittu nimikirja tai ansioluettelo. Paikka on vastaavan hammaslääkärin päätöksellä julistettu kiireellisenä haettavaksi, irtisanoutumisen takia, kun työntekijöitä ei ole. Määräaikaan mennessä toimeen hakivat: Alatalo Mira, lähihoitaja (ei hammashoidon suuntautumista) Nikanava Katsiaryna (hammaslääkärin tutkinto Valko-Venäjällä, osa suomalaisesta hammaslääkärin laillistamisprosessista tehty) Hakemukset liitteenä. Sen jälkeen, kun toimi päätettiin laittaa haettavaksi, kuntayhtymän vakinaista hammaslääkäreistä toinen on jäänyt pitkälle sairaslomalle ja toinen on irtisanoutunut. Mira Alatalon koulutuksesta puuttuu hammashuollon suuntautuminen, joten hänen ei voida katsoa osaavan hoidon tarpeen arviointia ja itsenäistä hammashoitajan työtä. Nikanava Katsjarynalla ei ole työlupaa, mutta se on haussa. Hänellä olisi hammaslääkärinä pätevyys toimia myös hammashoitajana. Yhtymähallitus päättää, että vakinaista hammashoitajan toimea ei vielä täytetä, koska Hetan hammashoitolassa ei ole vakinaista eikä sijaishammaslääkäriä. Todettiin, että Katsiaryna Nikanava on saanut oleskeluluvan ajalle. Oleskelulupa on myönnetty hammashoitajana toimimiseen. Yksimielisesti päätettiin valita hammashoitajan toimeen Katsiaryna Nikanava.

18 18 ALOITE YKSITYISLÄÄKÄRIN MAKSUJEN ALENTAMISESTA Yhall 16 Yhtymähallitus vahvisti talousarvion mukaan lasketut hinnat ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaalaisten kiireellisen hoidon, lakisääteisten vakuutusten piiriin kuuluvien (täyskustannusmaksu) ja maksusitoumusten hinnat sekä yksityislääkärin lähetteellä suoritettavat tutkimukset. - laboratoriokäynnin hinta 24,50 euroa - laboratoriotutkimuksen hinta 9,00 euroa - röntgentutkimuksen hinta 75,35 euroa. Lisäksi vahvistettiin yksityislääkäreiden käyttämäksi välinehuollon palveluksi 21,68 euroa/tunti ja spirometriatutkimuksen hinnaksi 70 euroa. Tuomas Liikavainio Lääkäriasema Tervasta on tehnyt aloitteen röntgenmaksun alentamisesta, kun potilas tulee yksityislääkärin lähetteellä terveyskeskuksen röntgeniin. Hän perustelee esitystään mm. naapurikunnissa perittävillä hinnoilla sekä sillä, että paikkakunnalla toimivat yksityislääkärin vastaanotot vähentävät terveyskeskuksen henkilökunnan kuormitusta ja asiakkaiden jonotusajat lyhenisivät ja kuntalaisilla olisi laajemmat terveyspalvelut käytössään. Aloite liitteenä. Yhtymähallitus merkitsee aloitteen tässä vaiheessa tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 19 HENKILÖKUNTARUOKAILUN HINTA Yhall 123 ( ) Muonion kunnan keskuskeittiö on ilmoittanut korottavansa ateriahintoja 5 % alkaen. Lounaan hinta on siten 5,25 euroa (ollut 5) ja puurolounas 3,25 euroa (ollut 3,10). Johtavan lääkärin esitys Yhtymähallitus päättää, että henkilökunnalta peritään Muonion terveysaseman työpaikkaruokailusta keskuskeittiön perimä hinta eli 5,25 euroa lounaasta ja 3,25 euroa puurolounaasta alkaen. Jatkossa peritään aina keskuskeittiöiden ilmoittamat hinnat henkilökuntaruokailuista Muonion ja Hetan terveysasemilla. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yhall 17 Muonion kunnanhallitus on hyväksynyt keskuskeittiön ilmoittamat hinnat ja todennut, että päätösvalta asiassa on kunnanhallituksella sekä päättänyt, että hinnat tulevat voimaan maaliskuun alusta. Yhtymähallituksen käsittelyyn tuotiin yleisessä jakelussa ollut keskuskeittiön ilmoitus päätettäväksi. Emäntä ei siis ollut toimivaltainen päättämään hinnoista. Yhtymähallitus päättää, että Muonion keskuskeittiön hinnat tulevat voimaan Jatkossa henkilökunnalta peritään aina kuntien ilmoittamat hinnat henkilökuntaruokailusta Muonion ja Hetan terveysasemilla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 20 TUTKIMUSTYÖSSÄ AVUSTAMINEN Yhall 19 Yhtymähallitus on myöntänyt lääkäri Yrjö Perkkiölle ja lääketieteen kandidaatti Nihkolas Valkeapäälle tutkimusluvan väestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijätasoista: Lääkäri Yrjö Perkkiö on toimittanut seuraavanlaisen anomuksen: Muonion-Enontekiön terveyskeskuksen alueella tehtiin seulatutkimusta työikäisen väestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijätasoista v Kokonaisotos alueemme työikäisestä väestöstä oli lähes 2000, joista nyt on kuollut yli 400. Suuri osa heistä ehti käydä kaksi kertaa terveystarkastuksessa. Vuoden 1984 terveystarkastusten osalta tehtiin Oulun yliopiston kansanterveystieteen laitoksella v tarkempi analyysi. V tutkimukseen oli pyydetty syntyneet 5-vuotisikäluokittain. Osallistujia v oli 223 naista ja 192 miestä. Tutkimusaineisto on tallennettuna Oulun yliopiston yleislääketieteen laitoksen tiedostoihin. Nyt on tarkoitus analysoida aineisto tarkemmin käyttäen hyväksi kuolinsyytilastoja ja sairaaloiden poistoilmoituksia. Tutkimuksen ohjaajana toimii Oulun yliopiston yleislääketieteen prof. Sirkka Keinänen- Kiukaanniemi. Lääketieteen kandidaatti Nihkolas Valekapää tekee opinnäytteen aineistosta allekirjoittaneen lisäksi. Elossa olevien kohdalta on tarpeellista selvittää tämän hetkinen vointi terveyskyselyllä. Tarkoituksena on hyödyntää tutkimustuloksia Enontekiön ja Muonion väestön terveyspalveluiden kohdentamisessa. Seulontatutkimuksessa käyneiden potilasasiakirjoihin tutustumista varten anon nyt lupaa allekirjoittaneelle ja Nihkolas Valkeapäälle. Ainakin diagnoosit, kolesteroli- ja verensokeriarvot, verenpainelukemat, paino ja pituus ja lääkitys olisivat tärkeitä tietoja. Yksilökohtaisesti ei kenenkään tietoja käytetä ja voimassa olevia salassapitomääräyksiä noudatetaan. Suurelle osalle terveystarkastuksista käyneistä olen toiminut hoitavana lääkärinä, millä perusteella minulla on jo oikeus tutustua heidän asiakirjoihin. Johtavan lääkärin esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä tutkimusluvan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yrjö Perkkiö on toimittanut päivätyn kirjeen: Muonion-Enontekiön vuonna 1959 ja aikaisemmin syntyneiden henkilöiden terveystutkimus. Siinä hän anoo terveyskeskuksen terveydenhoitajille lupaa käyttää työaikaansa em. tutkimukseen. Tutkittavia on Muoniossa n. 600 ja Enontekiöllä n. 500, joista n. 80 % on arvioitu osallistuvan hyvinvointikyselyyn. Tarkoitus on, että heille tehtäisiin terveystarkastus tämän vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä. Tarkastuksessa terveydenhoitajien tulisi täydentää asiakaskyselyä, tehdä tarvittavat mittaukset: paino, pituus, verenpaine, syke, vyötärön ja lantionympäryksen mittaus sekä istumasta ylösnousutesti. Samalla täytettäisiin kolme eri kyselytutkimuskaavaketta ja annettaisiin terveysvalistusta. Jos viimeisen 3 vuoden aikana tutkittavasta ei ole otettu em. laboratoriokokeita, niin annettaisiin niihin lähete. Potilastiedostoista kopioitaisiin 3 viimeisen vuoden laboratoriovastaukset, diagnoosi- ja käyntikertayhteenvetosivut sekä lääkeluettelo, joka samalla tarkistettaisiin. Anomus liitteenä.

21 21 Yrjö Perkkiö on tarkentanut tutkittavien määrää: Muoniossa 440 ja Enontekiöllä 248. Kuntayhtymän terveydenhoitajat suhtautuvat asiaan myönteisesti ja suorittavat testivastaanotot ajan käytön selvittämiseksi. Tutkimuksesta saatava tieto on tärkeä. Tutkimustyön tekeminen hyväksytään kuntayhtymän henkilökunnan tehtäväksi ja palkataan terveydenhoitajan sijainen kolmeksi kuukaudeksi kesän aikana. Käsittely Jaakko Alamattila esitti, että asia jätetään pöydälle rahoituksen selvittämiseksi. Juha Niemelä kannatti Alamattilan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pöydällejättöesitys ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle, äänestävät ei, ja ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa. Ei - ääniä annettiin kahdeksan. Jaa -ääniä ei annettu yhtään. Äänestyksen tuloksena asia päätettiin jättää pöydälle rahoituksen selvittämiseksi.

22 22 TARTUNTATAUTIJOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN Yhall 20 Ympäristöterveydenhuollonjaosto Sodankylässä vahvistaa Muonio-Enontekiön alueen tartuntatautijohtoryhmän siltä osin kun kyseessä on elintarvike- ja vesivälitteisen epäilyselvityksen työryhmä. Tämä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 251/2007 elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä. Asetus on annettu elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla. STM asetus edellyttää, että ympäristöterveydenhuollon päällikkö kuuluu myös työryhmään - tältä osin työryhmä muuttuu ympäristöterveydenhuollon osalta. Samainen asetus edellyttää, että työryhmässä on kunnaneläinlääkäri. Vesihuollon edustajat ovat työryhmässä ainoastaan vesiepidemiaselvityksiin kuuluvissa asioissa. Asetuksen 251/ Selvitystyöryhmä Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee nimetä ruokamyrkytysepidemioiden selvittämistä varten työryhmä. Selvitystyöryhmään tulee kuulua: 1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3) elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies; 4) kunnan virkaeläinlääkäri; 5) kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija; sekä 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Selvitystyöryhmän tehtävänä on: 1) huolehtia, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat epidemiologiset ja laboratoriotutkimukset suoritetaan; 2) huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta; 3) vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorioiden välillä; 4) huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja viranomaisiin; 5) tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille; 6) tehdä tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille; sekä 7) tehdä muut tarvittavat selvitykset. Tartuntatautijohtoryhmässä on terveyskeskuksen edustajina ollut tartuntataudeista vastaava lääkäri Teemu Taulavuori, terveyskeskuslääkäri Yrjö Perkkiö, tartuntatautiyhdyshenkilö Airi Sinikumpu, hygieniavastaava Sinikka Yliniemi. Yhtymähallitus nimeää tartuntatautijohtoryhmään johtavan lääkärin ja tartuntatautiyhdyshenkilön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 23 VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRILLE Yhall 21 Matti Kinnula hakee jatkoa palkattomalle virkavapaalleen Yhtymävaltuusto päätti , että Taina Korhonen toimii johtavan lääkärin sijaisena koko vuoden ja Matti Kinnula hänen sijaisenaan, kun johtavan lääkärin virassa oleva Teemu Taulavuori on virkavapaalla vuoden Johtosäännön mukaan osastojen ja vastuualueiden esimiesten tehtävänä toimialallaan - - myöntää virkavapaus sairauden ja synnytyksen tai muun syyn vuoksi jos harkittavaksi ei tule maksettavan palkan määrä virkavapauden ajalta sekä vastaavin perustein ja edellytyksin myöntää loma työntekijälle. Johtavan lääkärin sijainen jättää asian yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus päättää myöntää Matti Kinnulalle virkavapaan hakemuksen mukaisesti Yhtymähallitus päätti myöntää Matti Kinnulalle virkavapaan hakemuksen mukaisesti

24 24 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VALINTA Yhall 22 Terveyskeskuslääkäri Yrjö Perkkiön irtisanouduttua virastaan alkaen tuli virka avoimeksi ja yhtymähallitus päätti julistaa sen haettavaksi. Virka on ollut haettavana mennessä. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu lääkäri. Viran pääasiallinen sijoituspaikka on Enontekiön terveysasema. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. Ilmoitus on julkaistu TE-palvelujen internetsivuilla (www.mol.fi) ja Lääkärilehdessä. Virkaa haki Anne Vuontissalmi. Hakemusasiakirjat liitteenä. Hakemus sisältää palkkatoivomuksen 6800 e/kk. Liitteessä on selvitys vakinaisten lääkäreiden kuukausipalkoista. Toivomus ylittää kuntayhtymässä vallitsevan palkkatason. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5500 e/kk. Tästä seuraa muiden vakinaisten lääkäreiden palkkojen tarkistuksia. Käsittely Koska päätöksentekoon sisältyy esittelijä Taina Korhosen palkan tarkistaminen, hän poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi puheenjohtaja. Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5200 euroa/kk. Ulla-Maija Kangosjärvi kannatti puheenjohtajan esitystä. Jaakko Alamattila esitti, että palkaksi vahvistetaan 5000 euroa/kk. Esitystä kannattivat Kari Malila ja Leena Palojärvi. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pääesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Alamattilan esitystä, äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin neljä jaa -ääntä (Eira-Keskitalo, Kangosjärvi Ulla-Maija, Niemelä, Vuollo) ja ei -ääniä neljä (Malila, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska äänet menivät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kannattama esitys. Äänestyksen tuloksena yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5200 euroa/kk.

25 25 ERON MYÖNTÄMINEN HAMMASLÄÄKÄRILLE Yhall 23 Terveyskeskushammaslääkäri Aira Autto irtisanoutuu virastaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Aira Auttolle eron terveyskeskushammaslääkärin virasta lukien. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Aira Auttolle eron terveyskeskushammaslääkärin virasta lukien.

26 26 TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT Yhall 24 1 Johtava hoitaja Saara Vuollon viranhaltijapäätökset Enontekiön vastaava hoitaja Anneli Kultiman viranhaltijapäätökset Vastaava hammaslääkäri Leena Vuontisjärven viranhaltijapäätökset Hammaslääkäritilanne: kuntayhtymässä on mennessä haettavana 2 hammaslääkärin virkaa: toinen Hettaan ja toinen Muonioon. 5 Muonion kunnanhallitus: terveyskeskuskiinteistön vuokrasopimus; asian käsittely siirretään. Vuoden 2014 kustannukset jaetaan kunnan ja ky:n kesken viime vuonna käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon kiinteistökustannusten siirtäminen kuluvan vuoden alusta kunnan talousarvioon. Yhtymähallitus merkitsee yllä olevat asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Saara Vuollo poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa tämän pykälän ajan.

27 27 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Yhall 25 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3-7, 19, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 1 2, 8 18, 20-21, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Muonion Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän Yhtymähallitus Ilttitie MUONIO Pykälät 1 2, 8 18, 20-21, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 15.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 15.5.2014 1 Kokousaika To 15.5.2014 klo 17.00 19.00 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Eira-Keskitalo Satu-Marja, pj. Airaksinen Olavi Juuso Berit-Ellen 26 27, 30 41 Kangosjärvi Niina, 26

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015 1 Kokousaika To 26.3.2015 klo 17.00-20.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Airaksinen Olavi Alamattila Jaakko Kangosjärvi Ulla-Maija Lipponen Riitta Niemelä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Pöytäkirja Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Helinä Hautamäki varajäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 14.1.2013, kello 16.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2014 136 Kokousaika 17.7.2014 klo 10.00-11.14 Kokouspaikka Suomalainen Klubi, Pori Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.01.2009 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO. Eteva kuntayhtymässä HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyvä johtamis- ja hallintotapa, toiminta, talous ja valvonta.

HYVÄ HALLINTO. Eteva kuntayhtymässä HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyvä johtamis- ja hallintotapa, toiminta, talous ja valvonta. Eteva kuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ johon sisältyy: Yhtymäkokouksen työjärjestys (7 Luku: Kokousmenettely) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (8 Luku: Palkkiot luottamustehtävistä ja kokouksista) Konserniohje

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 12/2007 Kokousaika 11.12.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/2015 1 Kokousaika klo 18.00 Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta-

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15. Tiistai 22.09.2015. Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15. Tiistai 22.09.2015. Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 13/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot