TERVEYDNEHUOLLON KY. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDNEHUOLLON KY. Yhtymähallitus 13.3.2014"

Transkriptio

1 TERVEYDNEHUOLLON KY. 1 Kokousaika To klo Paikka Enontekiön kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Eira-Keskitalo Satu-Marja, pj. Juuso Berit-Ellen Kangosjärvi Ulla-Maija Niemelä Juha 1-10, Palojärvi Leena Vuollo Juha Malila Kari, vj. 1-17, Alamattila Jaakko, vj. Poissa Alatörmänen Seppo Ikonen Pasi Airaksinen Olavi Kangosjärvi Niina Muut saapuvilla olleet (läsnäolon peruste) Eira Birgitta Lehtimäki Raija Hartojoki Sirpa 1-13 Korhonen Taina 1-21, Vuollo Saara 1-23, 25 yhtymävaltuuston I vpj. yhtymävaltuuston II vpj. Muonion kunnanjohtaja vs. johtava lääkäri pöytäkirjanpitäjä Poissa Hietala Kosti Ranta Hannu Kärnä Mikko yhtymävaltuuston pj. yhtymävaltuuston III vpj. Enontekiön kunnanjohtaja Asiat 1-25 Allekirjoitus ja varmennus Tarkastusaika Tarkastus Puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Saara Vuollo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Varmennus Kari Malila Virka-asema Jaakko Alamattila Allekirjoitus

2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhall 1 Kuntalain mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhall 2 Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Olavi Airaksinen ja Seppo Alatörmänen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Malila ja Jaakko Alamattila.

3 3 YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yhall 3 Yhtymähallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 23 ).Yhtymähallituksen tulee todeta yhtymävaltuuston tekemien päätösten laillisuus täytäntöönpano-kelpoisuus. Yhtymähallitus toteaa yhtymävaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4 VAALILAUTAKUNNAN VALINTA Yhall 4 Kuntayhtymän perussopimuksen voimassaolo on Yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 24 :n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 3 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

5 5 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA Yhall 5 Kuntayhtymän perussopimus on voimassa Kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymävaltuuston puheenjohtaja on Enontekiön kunnasta. Yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston. Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. (Kuntalaki 12 ). Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

6 6 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA Yhall 6 Perussopimuksen mukaan yhtymähallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtymähallituksessa on kymmenen jäsentä, viisi kummastakin kunnasta ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallituksen puheenjohtaja on Muonion kunnasta. Kuntalain 81 :n mukaan muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnallisen toimielimen valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännös (4 a ), jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

7 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA Yhall 7 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tilintarkastussäännön 2 :n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 81 :n mukaan muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnallisen toimielimen valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännös (4 a ), jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, jonka jäsenistä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, jonka jäsenistä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

8 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISEMISESTA Yhall 8 Tarkastuslautakunta on esittänyt, että kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat julkaistaan kuntien internetsivuilla. Molemmista peruskunnista on saatu lupa pöytäkirjojen julkaisuun kuntien sivuilla. Kuntayhtymällä on tarkoitus perustaa omat internetsivut lähitulevaisuudessa. Yhtymähallitus päättää, että pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän omilla internetsivuilla lähitulevaisuudessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9 MUONION KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN KYSELY TALONMIESTEHTÄVIEN JÄRJESTELYISTÄ Yhall 125 ( ) Muonion kunnan tekninen lautakunta on toimittanut pöytäkirjanotteen kokouksesta, jossa se tiedustelee kiireellisenä asiana Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä, sekä Taisto Kurun esimies Teemu Taulavuorelta mihin toimenpiteisiin ryhtyvät työntekijänsä kiinteistönhoitotehtävien osalla, koska kyseiset tehtävät siirtyvät alkaen Muonion kunnan toteuttamiksi. Johtavan lääkärin esitys Ote: Tekniselle osastolle siirtyy vuoden 2014 alusta alkaen terveyskeskuksen, vanhainkodin ja päiväkodin kiinteistönhoito Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä Muonion kunnan talousarviovaltuuston käsittelyyn pohjautuen. Nykyisen tehtäviä hoitavan Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän työntekijä Taisto Kurun työsuhteen mahdollisista muutoksista ja siirtymisestä Muonion kunnan palvelukseen ei ole jätetty tekniselle osastolle virallista tietoa vielä ja työntekijän itsensä kunnanrakennusmestarille ilmoittamana neuvotteluja ei ole pidetty hänen ja työnantajansa välillä. Hänen ns. vahtimestaritöiden siirtyminen Muonion kunnalle ei tule kysymykseen teknisen osaston tulkinnan mukaan vaan ko. tehtäväalue jäisi edelleen Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän hoidettavaksi, koska vahtimestaritehtävät eivät ole kiinteistönhoidon tehtäviä. Kunnanrakennusmestari selostaa kiinteistönhoidon tilannetta kokouksessa. Ehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanrakennusmestarin selostuksen kiinteistönhoidon tilanteesta. Edelleen tekninen lautakunta tiedustelee kiireellisenä asiana Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä, sekä Taisto Kurun esimies Teemu Taulavuorelta mihin toimenpiteisiin ryhtyvät työntekijänsä kiinteistönhoitotehtävien osalla, koska kyseiset tehtävät siirtyvät alkaen Muonion kunnan toteuttamaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Liitteenä Muonion terveyskeskuksen kiinteistönhoitajan tehtäväkuva. Yhtymähallitus päättää käynnistää yt-neuvottelut kiinteistöhuollon muutoksista. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yhall 9 YT-neuvottelut on käyty , pöytäkirja liitteenä. YT-neuvottelun tuloksena esitetään Muonion kunnalle, että kiinteistönhoitaja Taisto Kuru siirtyy liikkeenluovutuksen perusteella ns. vanhana työntekijänä Muonion kunnan työntekijäksi ja näin ollen kaikki tällä hetkellä hänelle kuuluvat tehtävät siirtyvät myös Muonion kunnan hoidettaviksi. Näiden tehtävien hoitamisesta Muonion kunta ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä neuvottelevat ja sopivat keskenään. Siinä vaiheessa, kun tehtävien hoitoa järjestellään uudelleen, tulee kuulla kiinteistönhoitajaa ja

10 10 kuntayhtymän työntekijöitä. Yhtymähallitus esittää Muonion kunnalle YT-neuvottelun tuloksen kannanottonaan kiinteistönhuollon järjestelyistä. Yhtymähallitus esittää Muonion kunnalle YT-neuvottelun tuloksen kannanottonaan kiinteistönhuollon järjestelyistä lisäyksellä, että kiinteistönhuoltoon kuulumattomat tehtävät laskutetaan 50 % + 50 % Tämän kevään aikana selvitetään onko prosentti oikein.

11 11 SOPIMUS TOIMINTATERAPIAPALVELUISTA Yhall 10 NorTher Oy on tehnyt tarjouksen yhtiön tuottamien toimintaterapeutin arviointi-, kuntoutus-, ja konsultointipalveluiden käyttämisestä terveydenhuollon toimintayksikössä. Ehdotettu sopimus liitteenä. Toimintaterapia hinta on 74,20 euroa/tunti sekä kilometrikorvaus 0,50 euroa. Kyseessä on arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti. Toimintaterapeutin työaika on enintään 8 tuntia viikossa, yhteensä tuntia vuodessa. Yhtiö ja kuntayhtymä sopivat etukäteen palvelutuntien määrän ja ajankohdan. Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden kuukauden irtisanomisajalla. Kilometrikorvaukset laskutetaan lähtöpisteenä Muonion terveyskeskus. Yhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen NorTher Oy:n kanssa toimintaterapiasta. Yhtymähallitus päätti tehdä sopimuksen NorTher Oy:n kanssa toimintaterapiasta. Kilometrikorvaus päätettiin hyväksyä voimassaolevan valtion matkustussäännön mukaan. Sopimusta tulee korjata tältä osin.

12 12 YHTYMÄVALTUUSTON HYVÄKSYMIEN UUSIEN TOIMIEN JA VIRKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhall 11 Yhtymävaltuusto on perustanut uusia vakansseja seuraavasti: - johtajan virka (pätevyysvaatimukset hyväksytty samalla) - määräaikaisen saamenkielisen sairaanhoitajan toimi saakka - määräaikainen perushoitajan toimi saakka - sairaanhoitajan toimi vuosilomakiertoon - perushoitajan toimi vuosilomakieroon - laitoshuoltajan osa-aikainen (50%) toimi (tehtävä sis. myös välinehuoltoa) - terveyskeskuslääkärin osa-aikainen (50 %) virka (työterveyslääkärin tehtäviä muiden terveyskeskuslääkärin tehtävien ohella) Työsopimuslain 2 luvun 5 :n mukaan Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöille sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Kuntayhtymän palveluksessa on osa-aikatyötä tekevä laitoshuoltaja Meeri Niemelä, joka on halukas kokoaikatyöhön. Kunnallisen viranhaltijalain 4 luvun 22 :n mukaan Työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhaltijoita tehtäviltään samankaltaiseen kokoaikaiseen virkasuhteeseen, on ensisijaisesti tarjottava toistaiseksi virkaan otetulle osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijalle mahdollisuus siirtyä tällaiseen virkasuhteeseen edellyttäen, että viranhaltija on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut haluavansa kokoaikaiseen virkasuhteeseen, hän täyttää tämän virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset ja tehtävä on hänelle sopivat. Kuntayhtymän palveluksessa ei ole vakinaisesti toistaiseksi osa-aikatyötä tekevää lääkäriä. Yhtymähallitus päättää: julistaa haettavaksi seuraavat vakanssit: - johtajan virka (pätevyysvaatimukset hyväksytty yhtymävaltuustossa). Noudatetaan puolen vuoden koeaikaa. - määräaikainen perushoitajan toimi saakka - sairaanhoitajan toimi vuosilomakiertoon - perushoitajan toimi vuosilomakieroon - terveyskeskuslääkärin osa-aikainen (50 %) virka (työterveyslääkärin tehtäviä muiden terveyskeskuslääkärin tehtävien ohella) Laitoshuoltajan toimea ei laiteta haettavaksi, vaan Meeri Niemelän toimi muutetaan kokoaikaiseksi. Määräaikaista saamenkielisen sairaanhoitajan toimea saakka ei laiteta haettavaksi, koska Saamelaiskäräjien rahoitusta ei ole saatu. Hyväksyttiin yksimielisesti. Juha Niemelä poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

13 13 TYÖTERVEYSHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN Yhall 12 Terveydenhoitaja Katri Niskanen irtisanoutuu päivätyllä kirjeellään kuntayhtymän terveydenhoitajan virasta alkaen. Hänen irtisanomisaikansa on kaksi viikkoa. Hänen työtehtävät ovat olleet työterveyshuoltoa. Yhtymähallitus myöntää Katri Niskaselle eron terveydenhoitajan työstä alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 14 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTELYT Yhall 13 Raija Andersénin kirje : Allekirjoittanut valittiin Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyshoitajan toimeen viime syksynä. Olen toiminut tähän päivään asti Muoniossa terveydenhoitajan sijaisena työterveyshuollossa, käyden viikoittain tai tarvittaessa Enontekiöllä. Sijaisuuteni Muoniossa päättyy 16.helmikuuta 2014,mutta toivoisin, että voisin jatkaa täällä vakituisen toimenhaltijan irtisanottua itsensä alkaen. On tarkoituksenmukaista, että yhtymävaltuuston Hetan terveysasemalle perustama työterveyshoitajan toimi vaihdetaan niin, että sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa oleva terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, siirretään Enontekiölle. Työterveyshoitaja Raija Andersénin toimen sijoituspaikka on sen jälkeen Muonio. Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, laitetaan haettavaksi. Enontekiöllä tarvitaan sekä saamenkielistä työterveyshoitajaa että terveydenhoitajaa, jolloin terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, on tarkoituksenmukaisempi Enontekiöllä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Enontekiön työterveyshoitajan toimen sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa olevan terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, sijoituspaikka on Enontekiö. Yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, julistetaan haettavaksi, siten että saamenkielen taito katsotaan eduksi. Vs. johtavan lääkärin muutettu esitys Raija Andersen siirretään sisäisenä siirtona Muonioon ja laitetaan Enontekiön työterveyshoitajan toimi haettavaksi. Käsittely Keskustelun kuluessa Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki esitti huolensa menojen kasvusta ja toivoi muutosta johtavan lääkärin esitykseen ja kysyi, onko mahdollista, että Enontekiön toimea ei laitettaisi haettavaksi, vaan muutettaisiin työterveyshoitajan vastuualue molempien kuntien yhteiseksi. Berit Ellen Juuso esitti, että Katri Niskasen terveydenhoitajan toimi laitetaan haettavaksi ja sen sijoituspaikka on Muonio. Jaakko Alamattila kannatti Juuson esitystä. Juha Niemelä esitti, että Enontekiön työterveyshoitajan toimen sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa olevan terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, sijoituspaikka on Enontekiö. Yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, julistetaan haettavaksi. Ulla-Maija Kangosjärvi kannatti Niemelän esitystä. Pidettiin 5 minuutin neuvottelutauko. Sirpa Hartojoki poistui kokouksesta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi johtavan lääkärin muutetusta esityksestä poikkeavaa esitystä ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ensin ovat vastakkain Juuson esitys ja Niemelän esitys ja ne, jotka kannattavat Niemelän esitystä, äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat Juuson esitystä, äänestävät ei. Jaa -ääniä annettiin neljä (Malila, Kangosjärvi Ulla-Maija, Vuollo, Niemelä) ja ei -ääniä annettiin neljä (Eira-Keskitalo, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska mo

15 15 lempia ääniä annettiin yhtä monta, voittaa puheenjohtajan kannattama esitys eli Juuson esitys. Voittanut Juuson esitys laitetaan vastakkain vs. johtavan lääkärin muutetun esityksen kanssa. Ne, jotka kannattavat vs. johtavan lääkärin muutettua esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Juuson esitystä, äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin neljä (Malila, Kangosjärvi Ulla-Maija, Niemelä, Vuollo) ja ei -ääniä neljä (Eira-Keskitalo, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska molempia ääniä annettiin yhtä monta, voittaa puheenjohtajan kannattama esitys eli Juuson esitys tuli päätökseksi. Äänestyksen tuloksena yhtymähallitus päätti, että Muoniosta vapautuva terveydenhoitajan toimi laitetaan haettavaksi ja sijoituspaikka on Muonio.

16 16 HETAN HAMMASHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN Yhall 14 Hammashoitaja Riika-Liisa Vieltojärvi irtisanoutuu työstään Hetan terveysaseman hammashoitajana alkaen. Hänen irtisanoutumisaikansa on kaksi viikkoa. Yhtymähallitus myöntää Riika-Liisa Vieltojärvelle eron hammashoitajan toimesta alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 17 HAMMASHOITAJAN VALINTA Yhall 15 Riika-Liisa Vieltojärven irtisanouduttua työstään, kuntayhtymässä on ollut haettavana hammashoitajan toimi Enontekiölle mennessä. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu hammashuoltaja tai nimikesuojattu hammashoitaja tai lähihoitaja. Työpaikka on Enontekiön terveysasemalla ja tarvittaessa Muoniossa. Hakemuksen liitteeksi on vaadittu nimikirja tai ansioluettelo. Paikka on vastaavan hammaslääkärin päätöksellä julistettu kiireellisenä haettavaksi, irtisanoutumisen takia, kun työntekijöitä ei ole. Määräaikaan mennessä toimeen hakivat: Alatalo Mira, lähihoitaja (ei hammashoidon suuntautumista) Nikanava Katsiaryna (hammaslääkärin tutkinto Valko-Venäjällä, osa suomalaisesta hammaslääkärin laillistamisprosessista tehty) Hakemukset liitteenä. Sen jälkeen, kun toimi päätettiin laittaa haettavaksi, kuntayhtymän vakinaista hammaslääkäreistä toinen on jäänyt pitkälle sairaslomalle ja toinen on irtisanoutunut. Mira Alatalon koulutuksesta puuttuu hammashuollon suuntautuminen, joten hänen ei voida katsoa osaavan hoidon tarpeen arviointia ja itsenäistä hammashoitajan työtä. Nikanava Katsjarynalla ei ole työlupaa, mutta se on haussa. Hänellä olisi hammaslääkärinä pätevyys toimia myös hammashoitajana. Yhtymähallitus päättää, että vakinaista hammashoitajan toimea ei vielä täytetä, koska Hetan hammashoitolassa ei ole vakinaista eikä sijaishammaslääkäriä. Todettiin, että Katsiaryna Nikanava on saanut oleskeluluvan ajalle. Oleskelulupa on myönnetty hammashoitajana toimimiseen. Yksimielisesti päätettiin valita hammashoitajan toimeen Katsiaryna Nikanava.

18 18 ALOITE YKSITYISLÄÄKÄRIN MAKSUJEN ALENTAMISESTA Yhall 16 Yhtymähallitus vahvisti talousarvion mukaan lasketut hinnat ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaalaisten kiireellisen hoidon, lakisääteisten vakuutusten piiriin kuuluvien (täyskustannusmaksu) ja maksusitoumusten hinnat sekä yksityislääkärin lähetteellä suoritettavat tutkimukset. - laboratoriokäynnin hinta 24,50 euroa - laboratoriotutkimuksen hinta 9,00 euroa - röntgentutkimuksen hinta 75,35 euroa. Lisäksi vahvistettiin yksityislääkäreiden käyttämäksi välinehuollon palveluksi 21,68 euroa/tunti ja spirometriatutkimuksen hinnaksi 70 euroa. Tuomas Liikavainio Lääkäriasema Tervasta on tehnyt aloitteen röntgenmaksun alentamisesta, kun potilas tulee yksityislääkärin lähetteellä terveyskeskuksen röntgeniin. Hän perustelee esitystään mm. naapurikunnissa perittävillä hinnoilla sekä sillä, että paikkakunnalla toimivat yksityislääkärin vastaanotot vähentävät terveyskeskuksen henkilökunnan kuormitusta ja asiakkaiden jonotusajat lyhenisivät ja kuntalaisilla olisi laajemmat terveyspalvelut käytössään. Aloite liitteenä. Yhtymähallitus merkitsee aloitteen tässä vaiheessa tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 19 HENKILÖKUNTARUOKAILUN HINTA Yhall 123 ( ) Muonion kunnan keskuskeittiö on ilmoittanut korottavansa ateriahintoja 5 % alkaen. Lounaan hinta on siten 5,25 euroa (ollut 5) ja puurolounas 3,25 euroa (ollut 3,10). Johtavan lääkärin esitys Yhtymähallitus päättää, että henkilökunnalta peritään Muonion terveysaseman työpaikkaruokailusta keskuskeittiön perimä hinta eli 5,25 euroa lounaasta ja 3,25 euroa puurolounaasta alkaen. Jatkossa peritään aina keskuskeittiöiden ilmoittamat hinnat henkilökuntaruokailuista Muonion ja Hetan terveysasemilla. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yhall 17 Muonion kunnanhallitus on hyväksynyt keskuskeittiön ilmoittamat hinnat ja todennut, että päätösvalta asiassa on kunnanhallituksella sekä päättänyt, että hinnat tulevat voimaan maaliskuun alusta. Yhtymähallituksen käsittelyyn tuotiin yleisessä jakelussa ollut keskuskeittiön ilmoitus päätettäväksi. Emäntä ei siis ollut toimivaltainen päättämään hinnoista. Yhtymähallitus päättää, että Muonion keskuskeittiön hinnat tulevat voimaan Jatkossa henkilökunnalta peritään aina kuntien ilmoittamat hinnat henkilökuntaruokailusta Muonion ja Hetan terveysasemilla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 20 TUTKIMUSTYÖSSÄ AVUSTAMINEN Yhall 19 Yhtymähallitus on myöntänyt lääkäri Yrjö Perkkiölle ja lääketieteen kandidaatti Nihkolas Valkeapäälle tutkimusluvan väestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijätasoista: Lääkäri Yrjö Perkkiö on toimittanut seuraavanlaisen anomuksen: Muonion-Enontekiön terveyskeskuksen alueella tehtiin seulatutkimusta työikäisen väestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijätasoista v Kokonaisotos alueemme työikäisestä väestöstä oli lähes 2000, joista nyt on kuollut yli 400. Suuri osa heistä ehti käydä kaksi kertaa terveystarkastuksessa. Vuoden 1984 terveystarkastusten osalta tehtiin Oulun yliopiston kansanterveystieteen laitoksella v tarkempi analyysi. V tutkimukseen oli pyydetty syntyneet 5-vuotisikäluokittain. Osallistujia v oli 223 naista ja 192 miestä. Tutkimusaineisto on tallennettuna Oulun yliopiston yleislääketieteen laitoksen tiedostoihin. Nyt on tarkoitus analysoida aineisto tarkemmin käyttäen hyväksi kuolinsyytilastoja ja sairaaloiden poistoilmoituksia. Tutkimuksen ohjaajana toimii Oulun yliopiston yleislääketieteen prof. Sirkka Keinänen- Kiukaanniemi. Lääketieteen kandidaatti Nihkolas Valekapää tekee opinnäytteen aineistosta allekirjoittaneen lisäksi. Elossa olevien kohdalta on tarpeellista selvittää tämän hetkinen vointi terveyskyselyllä. Tarkoituksena on hyödyntää tutkimustuloksia Enontekiön ja Muonion väestön terveyspalveluiden kohdentamisessa. Seulontatutkimuksessa käyneiden potilasasiakirjoihin tutustumista varten anon nyt lupaa allekirjoittaneelle ja Nihkolas Valkeapäälle. Ainakin diagnoosit, kolesteroli- ja verensokeriarvot, verenpainelukemat, paino ja pituus ja lääkitys olisivat tärkeitä tietoja. Yksilökohtaisesti ei kenenkään tietoja käytetä ja voimassa olevia salassapitomääräyksiä noudatetaan. Suurelle osalle terveystarkastuksista käyneistä olen toiminut hoitavana lääkärinä, millä perusteella minulla on jo oikeus tutustua heidän asiakirjoihin. Johtavan lääkärin esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä tutkimusluvan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yrjö Perkkiö on toimittanut päivätyn kirjeen: Muonion-Enontekiön vuonna 1959 ja aikaisemmin syntyneiden henkilöiden terveystutkimus. Siinä hän anoo terveyskeskuksen terveydenhoitajille lupaa käyttää työaikaansa em. tutkimukseen. Tutkittavia on Muoniossa n. 600 ja Enontekiöllä n. 500, joista n. 80 % on arvioitu osallistuvan hyvinvointikyselyyn. Tarkoitus on, että heille tehtäisiin terveystarkastus tämän vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä. Tarkastuksessa terveydenhoitajien tulisi täydentää asiakaskyselyä, tehdä tarvittavat mittaukset: paino, pituus, verenpaine, syke, vyötärön ja lantionympäryksen mittaus sekä istumasta ylösnousutesti. Samalla täytettäisiin kolme eri kyselytutkimuskaavaketta ja annettaisiin terveysvalistusta. Jos viimeisen 3 vuoden aikana tutkittavasta ei ole otettu em. laboratoriokokeita, niin annettaisiin niihin lähete. Potilastiedostoista kopioitaisiin 3 viimeisen vuoden laboratoriovastaukset, diagnoosi- ja käyntikertayhteenvetosivut sekä lääkeluettelo, joka samalla tarkistettaisiin. Anomus liitteenä.

21 21 Yrjö Perkkiö on tarkentanut tutkittavien määrää: Muoniossa 440 ja Enontekiöllä 248. Kuntayhtymän terveydenhoitajat suhtautuvat asiaan myönteisesti ja suorittavat testivastaanotot ajan käytön selvittämiseksi. Tutkimuksesta saatava tieto on tärkeä. Tutkimustyön tekeminen hyväksytään kuntayhtymän henkilökunnan tehtäväksi ja palkataan terveydenhoitajan sijainen kolmeksi kuukaudeksi kesän aikana. Käsittely Jaakko Alamattila esitti, että asia jätetään pöydälle rahoituksen selvittämiseksi. Juha Niemelä kannatti Alamattilan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pöydällejättöesitys ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle, äänestävät ei, ja ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa. Ei - ääniä annettiin kahdeksan. Jaa -ääniä ei annettu yhtään. Äänestyksen tuloksena asia päätettiin jättää pöydälle rahoituksen selvittämiseksi.

22 22 TARTUNTATAUTIJOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN Yhall 20 Ympäristöterveydenhuollonjaosto Sodankylässä vahvistaa Muonio-Enontekiön alueen tartuntatautijohtoryhmän siltä osin kun kyseessä on elintarvike- ja vesivälitteisen epäilyselvityksen työryhmä. Tämä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 251/2007 elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä. Asetus on annettu elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla. STM asetus edellyttää, että ympäristöterveydenhuollon päällikkö kuuluu myös työryhmään - tältä osin työryhmä muuttuu ympäristöterveydenhuollon osalta. Samainen asetus edellyttää, että työryhmässä on kunnaneläinlääkäri. Vesihuollon edustajat ovat työryhmässä ainoastaan vesiepidemiaselvityksiin kuuluvissa asioissa. Asetuksen 251/ Selvitystyöryhmä Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee nimetä ruokamyrkytysepidemioiden selvittämistä varten työryhmä. Selvitystyöryhmään tulee kuulua: 1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3) elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies; 4) kunnan virkaeläinlääkäri; 5) kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija; sekä 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Selvitystyöryhmän tehtävänä on: 1) huolehtia, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat epidemiologiset ja laboratoriotutkimukset suoritetaan; 2) huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta; 3) vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorioiden välillä; 4) huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja viranomaisiin; 5) tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille; 6) tehdä tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille; sekä 7) tehdä muut tarvittavat selvitykset. Tartuntatautijohtoryhmässä on terveyskeskuksen edustajina ollut tartuntataudeista vastaava lääkäri Teemu Taulavuori, terveyskeskuslääkäri Yrjö Perkkiö, tartuntatautiyhdyshenkilö Airi Sinikumpu, hygieniavastaava Sinikka Yliniemi. Yhtymähallitus nimeää tartuntatautijohtoryhmään johtavan lääkärin ja tartuntatautiyhdyshenkilön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 23 VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRILLE Yhall 21 Matti Kinnula hakee jatkoa palkattomalle virkavapaalleen Yhtymävaltuusto päätti , että Taina Korhonen toimii johtavan lääkärin sijaisena koko vuoden ja Matti Kinnula hänen sijaisenaan, kun johtavan lääkärin virassa oleva Teemu Taulavuori on virkavapaalla vuoden Johtosäännön mukaan osastojen ja vastuualueiden esimiesten tehtävänä toimialallaan - - myöntää virkavapaus sairauden ja synnytyksen tai muun syyn vuoksi jos harkittavaksi ei tule maksettavan palkan määrä virkavapauden ajalta sekä vastaavin perustein ja edellytyksin myöntää loma työntekijälle. Johtavan lääkärin sijainen jättää asian yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus päättää myöntää Matti Kinnulalle virkavapaan hakemuksen mukaisesti Yhtymähallitus päätti myöntää Matti Kinnulalle virkavapaan hakemuksen mukaisesti

24 24 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VALINTA Yhall 22 Terveyskeskuslääkäri Yrjö Perkkiön irtisanouduttua virastaan alkaen tuli virka avoimeksi ja yhtymähallitus päätti julistaa sen haettavaksi. Virka on ollut haettavana mennessä. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu lääkäri. Viran pääasiallinen sijoituspaikka on Enontekiön terveysasema. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. Ilmoitus on julkaistu TE-palvelujen internetsivuilla (www.mol.fi) ja Lääkärilehdessä. Virkaa haki Anne Vuontissalmi. Hakemusasiakirjat liitteenä. Hakemus sisältää palkkatoivomuksen 6800 e/kk. Liitteessä on selvitys vakinaisten lääkäreiden kuukausipalkoista. Toivomus ylittää kuntayhtymässä vallitsevan palkkatason. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5500 e/kk. Tästä seuraa muiden vakinaisten lääkäreiden palkkojen tarkistuksia. Käsittely Koska päätöksentekoon sisältyy esittelijä Taina Korhosen palkan tarkistaminen, hän poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi puheenjohtaja. Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5200 euroa/kk. Ulla-Maija Kangosjärvi kannatti puheenjohtajan esitystä. Jaakko Alamattila esitti, että palkaksi vahvistetaan 5000 euroa/kk. Esitystä kannattivat Kari Malila ja Leena Palojärvi. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pääesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Alamattilan esitystä, äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin neljä jaa -ääntä (Eira-Keskitalo, Kangosjärvi Ulla-Maija, Niemelä, Vuollo) ja ei -ääniä neljä (Malila, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska äänet menivät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kannattama esitys. Äänestyksen tuloksena yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5200 euroa/kk.

25 25 ERON MYÖNTÄMINEN HAMMASLÄÄKÄRILLE Yhall 23 Terveyskeskushammaslääkäri Aira Autto irtisanoutuu virastaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Aira Auttolle eron terveyskeskushammaslääkärin virasta lukien. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Aira Auttolle eron terveyskeskushammaslääkärin virasta lukien.

26 26 TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT Yhall 24 1 Johtava hoitaja Saara Vuollon viranhaltijapäätökset Enontekiön vastaava hoitaja Anneli Kultiman viranhaltijapäätökset Vastaava hammaslääkäri Leena Vuontisjärven viranhaltijapäätökset Hammaslääkäritilanne: kuntayhtymässä on mennessä haettavana 2 hammaslääkärin virkaa: toinen Hettaan ja toinen Muonioon. 5 Muonion kunnanhallitus: terveyskeskuskiinteistön vuokrasopimus; asian käsittely siirretään. Vuoden 2014 kustannukset jaetaan kunnan ja ky:n kesken viime vuonna käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon kiinteistökustannusten siirtäminen kuluvan vuoden alusta kunnan talousarvioon. Yhtymähallitus merkitsee yllä olevat asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Saara Vuollo poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa tämän pykälän ajan.

27 27 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Yhall 25 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3-7, 19, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 1 2, 8 18, 20-21, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Muonion Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän Yhtymähallitus Ilttitie MUONIO Pykälät 1 2, 8 18, 20-21, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 1 Kokousaika Ke 12.10.2016 klo 17.00 19.00 Paikka Enontekiön kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Alamattila Jaakko Kangosjärvi Ulla-Maija Niemelä Juha Palojärvi Leena Sinikka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 1 Kokousaika To 6.9.2016 klo 17.05 19.15 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Alamattila Jaakko Juuso Berit-Ellen Kangosjärvi Ulla-Maija Keskitalo Sari Lipponen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto 9.2.2017 1 Kokousaika To 9.2.2017 klo 17.00 Paikka Enontekiön kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija Keimiöniemi Anne-Mari

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 23.05.2013 1 (11) Kokousaika 23.5.2013 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 6.6.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot