TERVEYDNEHUOLLON KY. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDNEHUOLLON KY. Yhtymähallitus 13.3.2014"

Transkriptio

1 TERVEYDNEHUOLLON KY. 1 Kokousaika To klo Paikka Enontekiön kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Eira-Keskitalo Satu-Marja, pj. Juuso Berit-Ellen Kangosjärvi Ulla-Maija Niemelä Juha 1-10, Palojärvi Leena Vuollo Juha Malila Kari, vj. 1-17, Alamattila Jaakko, vj. Poissa Alatörmänen Seppo Ikonen Pasi Airaksinen Olavi Kangosjärvi Niina Muut saapuvilla olleet (läsnäolon peruste) Eira Birgitta Lehtimäki Raija Hartojoki Sirpa 1-13 Korhonen Taina 1-21, Vuollo Saara 1-23, 25 yhtymävaltuuston I vpj. yhtymävaltuuston II vpj. Muonion kunnanjohtaja vs. johtava lääkäri pöytäkirjanpitäjä Poissa Hietala Kosti Ranta Hannu Kärnä Mikko yhtymävaltuuston pj. yhtymävaltuuston III vpj. Enontekiön kunnanjohtaja Asiat 1-25 Allekirjoitus ja varmennus Tarkastusaika Tarkastus Puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Saara Vuollo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Varmennus Kari Malila Virka-asema Jaakko Alamattila Allekirjoitus

2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhall 1 Kuntalain mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhall 2 Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Olavi Airaksinen ja Seppo Alatörmänen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Malila ja Jaakko Alamattila.

3 3 YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yhall 3 Yhtymähallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 23 ).Yhtymähallituksen tulee todeta yhtymävaltuuston tekemien päätösten laillisuus täytäntöönpano-kelpoisuus. Yhtymähallitus toteaa yhtymävaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4 VAALILAUTAKUNNAN VALINTA Yhall 4 Kuntayhtymän perussopimuksen voimassaolo on Yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 24 :n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 3 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

5 5 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA Yhall 5 Kuntayhtymän perussopimus on voimassa Kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymävaltuuston puheenjohtaja on Enontekiön kunnasta. Yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston. Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. (Kuntalaki 12 ). Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

6 6 YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA Yhall 6 Perussopimuksen mukaan yhtymähallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtymähallituksessa on kymmenen jäsentä, viisi kummastakin kunnasta ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallituksen puheenjohtaja on Muonion kunnasta. Kuntalain 81 :n mukaan muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnallisen toimielimen valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännös (4 a ), jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

7 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA Yhall 7 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tilintarkastussäännön 2 :n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 81 :n mukaan muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnallisen toimielimen valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännös (4 a ), jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, jonka jäsenistä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, jonka jäsenistä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

8 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISEMISESTA Yhall 8 Tarkastuslautakunta on esittänyt, että kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat julkaistaan kuntien internetsivuilla. Molemmista peruskunnista on saatu lupa pöytäkirjojen julkaisuun kuntien sivuilla. Kuntayhtymällä on tarkoitus perustaa omat internetsivut lähitulevaisuudessa. Yhtymähallitus päättää, että pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän omilla internetsivuilla lähitulevaisuudessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9 MUONION KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN KYSELY TALONMIESTEHTÄVIEN JÄRJESTELYISTÄ Yhall 125 ( ) Muonion kunnan tekninen lautakunta on toimittanut pöytäkirjanotteen kokouksesta, jossa se tiedustelee kiireellisenä asiana Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä, sekä Taisto Kurun esimies Teemu Taulavuorelta mihin toimenpiteisiin ryhtyvät työntekijänsä kiinteistönhoitotehtävien osalla, koska kyseiset tehtävät siirtyvät alkaen Muonion kunnan toteuttamiksi. Johtavan lääkärin esitys Ote: Tekniselle osastolle siirtyy vuoden 2014 alusta alkaen terveyskeskuksen, vanhainkodin ja päiväkodin kiinteistönhoito Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä Muonion kunnan talousarviovaltuuston käsittelyyn pohjautuen. Nykyisen tehtäviä hoitavan Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän työntekijä Taisto Kurun työsuhteen mahdollisista muutoksista ja siirtymisestä Muonion kunnan palvelukseen ei ole jätetty tekniselle osastolle virallista tietoa vielä ja työntekijän itsensä kunnanrakennusmestarille ilmoittamana neuvotteluja ei ole pidetty hänen ja työnantajansa välillä. Hänen ns. vahtimestaritöiden siirtyminen Muonion kunnalle ei tule kysymykseen teknisen osaston tulkinnan mukaan vaan ko. tehtäväalue jäisi edelleen Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän hoidettavaksi, koska vahtimestaritehtävät eivät ole kiinteistönhoidon tehtäviä. Kunnanrakennusmestari selostaa kiinteistönhoidon tilannetta kokouksessa. Ehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanrakennusmestarin selostuksen kiinteistönhoidon tilanteesta. Edelleen tekninen lautakunta tiedustelee kiireellisenä asiana Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymältä, sekä Taisto Kurun esimies Teemu Taulavuorelta mihin toimenpiteisiin ryhtyvät työntekijänsä kiinteistönhoitotehtävien osalla, koska kyseiset tehtävät siirtyvät alkaen Muonion kunnan toteuttamaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Liitteenä Muonion terveyskeskuksen kiinteistönhoitajan tehtäväkuva. Yhtymähallitus päättää käynnistää yt-neuvottelut kiinteistöhuollon muutoksista. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yhall 9 YT-neuvottelut on käyty , pöytäkirja liitteenä. YT-neuvottelun tuloksena esitetään Muonion kunnalle, että kiinteistönhoitaja Taisto Kuru siirtyy liikkeenluovutuksen perusteella ns. vanhana työntekijänä Muonion kunnan työntekijäksi ja näin ollen kaikki tällä hetkellä hänelle kuuluvat tehtävät siirtyvät myös Muonion kunnan hoidettaviksi. Näiden tehtävien hoitamisesta Muonion kunta ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä neuvottelevat ja sopivat keskenään. Siinä vaiheessa, kun tehtävien hoitoa järjestellään uudelleen, tulee kuulla kiinteistönhoitajaa ja

10 10 kuntayhtymän työntekijöitä. Yhtymähallitus esittää Muonion kunnalle YT-neuvottelun tuloksen kannanottonaan kiinteistönhuollon järjestelyistä. Yhtymähallitus esittää Muonion kunnalle YT-neuvottelun tuloksen kannanottonaan kiinteistönhuollon järjestelyistä lisäyksellä, että kiinteistönhuoltoon kuulumattomat tehtävät laskutetaan 50 % + 50 % Tämän kevään aikana selvitetään onko prosentti oikein.

11 11 SOPIMUS TOIMINTATERAPIAPALVELUISTA Yhall 10 NorTher Oy on tehnyt tarjouksen yhtiön tuottamien toimintaterapeutin arviointi-, kuntoutus-, ja konsultointipalveluiden käyttämisestä terveydenhuollon toimintayksikössä. Ehdotettu sopimus liitteenä. Toimintaterapia hinta on 74,20 euroa/tunti sekä kilometrikorvaus 0,50 euroa. Kyseessä on arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti. Toimintaterapeutin työaika on enintään 8 tuntia viikossa, yhteensä tuntia vuodessa. Yhtiö ja kuntayhtymä sopivat etukäteen palvelutuntien määrän ja ajankohdan. Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden kuukauden irtisanomisajalla. Kilometrikorvaukset laskutetaan lähtöpisteenä Muonion terveyskeskus. Yhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen NorTher Oy:n kanssa toimintaterapiasta. Yhtymähallitus päätti tehdä sopimuksen NorTher Oy:n kanssa toimintaterapiasta. Kilometrikorvaus päätettiin hyväksyä voimassaolevan valtion matkustussäännön mukaan. Sopimusta tulee korjata tältä osin.

12 12 YHTYMÄVALTUUSTON HYVÄKSYMIEN UUSIEN TOIMIEN JA VIRKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhall 11 Yhtymävaltuusto on perustanut uusia vakansseja seuraavasti: - johtajan virka (pätevyysvaatimukset hyväksytty samalla) - määräaikaisen saamenkielisen sairaanhoitajan toimi saakka - määräaikainen perushoitajan toimi saakka - sairaanhoitajan toimi vuosilomakiertoon - perushoitajan toimi vuosilomakieroon - laitoshuoltajan osa-aikainen (50%) toimi (tehtävä sis. myös välinehuoltoa) - terveyskeskuslääkärin osa-aikainen (50 %) virka (työterveyslääkärin tehtäviä muiden terveyskeskuslääkärin tehtävien ohella) Työsopimuslain 2 luvun 5 :n mukaan Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöille sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Kuntayhtymän palveluksessa on osa-aikatyötä tekevä laitoshuoltaja Meeri Niemelä, joka on halukas kokoaikatyöhön. Kunnallisen viranhaltijalain 4 luvun 22 :n mukaan Työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhaltijoita tehtäviltään samankaltaiseen kokoaikaiseen virkasuhteeseen, on ensisijaisesti tarjottava toistaiseksi virkaan otetulle osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijalle mahdollisuus siirtyä tällaiseen virkasuhteeseen edellyttäen, että viranhaltija on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut haluavansa kokoaikaiseen virkasuhteeseen, hän täyttää tämän virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset ja tehtävä on hänelle sopivat. Kuntayhtymän palveluksessa ei ole vakinaisesti toistaiseksi osa-aikatyötä tekevää lääkäriä. Yhtymähallitus päättää: julistaa haettavaksi seuraavat vakanssit: - johtajan virka (pätevyysvaatimukset hyväksytty yhtymävaltuustossa). Noudatetaan puolen vuoden koeaikaa. - määräaikainen perushoitajan toimi saakka - sairaanhoitajan toimi vuosilomakiertoon - perushoitajan toimi vuosilomakieroon - terveyskeskuslääkärin osa-aikainen (50 %) virka (työterveyslääkärin tehtäviä muiden terveyskeskuslääkärin tehtävien ohella) Laitoshuoltajan toimea ei laiteta haettavaksi, vaan Meeri Niemelän toimi muutetaan kokoaikaiseksi. Määräaikaista saamenkielisen sairaanhoitajan toimea saakka ei laiteta haettavaksi, koska Saamelaiskäräjien rahoitusta ei ole saatu. Hyväksyttiin yksimielisesti. Juha Niemelä poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

13 13 TYÖTERVEYSHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN Yhall 12 Terveydenhoitaja Katri Niskanen irtisanoutuu päivätyllä kirjeellään kuntayhtymän terveydenhoitajan virasta alkaen. Hänen irtisanomisaikansa on kaksi viikkoa. Hänen työtehtävät ovat olleet työterveyshuoltoa. Yhtymähallitus myöntää Katri Niskaselle eron terveydenhoitajan työstä alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 14 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTELYT Yhall 13 Raija Andersénin kirje : Allekirjoittanut valittiin Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyshoitajan toimeen viime syksynä. Olen toiminut tähän päivään asti Muoniossa terveydenhoitajan sijaisena työterveyshuollossa, käyden viikoittain tai tarvittaessa Enontekiöllä. Sijaisuuteni Muoniossa päättyy 16.helmikuuta 2014,mutta toivoisin, että voisin jatkaa täällä vakituisen toimenhaltijan irtisanottua itsensä alkaen. On tarkoituksenmukaista, että yhtymävaltuuston Hetan terveysasemalle perustama työterveyshoitajan toimi vaihdetaan niin, että sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa oleva terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, siirretään Enontekiölle. Työterveyshoitaja Raija Andersénin toimen sijoituspaikka on sen jälkeen Muonio. Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, laitetaan haettavaksi. Enontekiöllä tarvitaan sekä saamenkielistä työterveyshoitajaa että terveydenhoitajaa, jolloin terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, on tarkoituksenmukaisempi Enontekiöllä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Enontekiön työterveyshoitajan toimen sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa olevan terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, sijoituspaikka on Enontekiö. Yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, julistetaan haettavaksi, siten että saamenkielen taito katsotaan eduksi. Vs. johtavan lääkärin muutettu esitys Raija Andersen siirretään sisäisenä siirtona Muonioon ja laitetaan Enontekiön työterveyshoitajan toimi haettavaksi. Käsittely Keskustelun kuluessa Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki esitti huolensa menojen kasvusta ja toivoi muutosta johtavan lääkärin esitykseen ja kysyi, onko mahdollista, että Enontekiön toimea ei laitettaisi haettavaksi, vaan muutettaisiin työterveyshoitajan vastuualue molempien kuntien yhteiseksi. Berit Ellen Juuso esitti, että Katri Niskasen terveydenhoitajan toimi laitetaan haettavaksi ja sen sijoituspaikka on Muonio. Jaakko Alamattila kannatti Juuson esitystä. Juha Niemelä esitti, että Enontekiön työterveyshoitajan toimen sijoituspaikka on Muonio ja Muoniossa olevan terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, sijoituspaikka on Enontekiö. Yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen Enontekiön terveydenhoitajan toimi, johon kuuluu työterveyshuolto, julistetaan haettavaksi. Ulla-Maija Kangosjärvi kannatti Niemelän esitystä. Pidettiin 5 minuutin neuvottelutauko. Sirpa Hartojoki poistui kokouksesta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi johtavan lääkärin muutetusta esityksestä poikkeavaa esitystä ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ensin ovat vastakkain Juuson esitys ja Niemelän esitys ja ne, jotka kannattavat Niemelän esitystä, äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat Juuson esitystä, äänestävät ei. Jaa -ääniä annettiin neljä (Malila, Kangosjärvi Ulla-Maija, Vuollo, Niemelä) ja ei -ääniä annettiin neljä (Eira-Keskitalo, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska mo

15 15 lempia ääniä annettiin yhtä monta, voittaa puheenjohtajan kannattama esitys eli Juuson esitys. Voittanut Juuson esitys laitetaan vastakkain vs. johtavan lääkärin muutetun esityksen kanssa. Ne, jotka kannattavat vs. johtavan lääkärin muutettua esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Juuson esitystä, äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin neljä (Malila, Kangosjärvi Ulla-Maija, Niemelä, Vuollo) ja ei -ääniä neljä (Eira-Keskitalo, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska molempia ääniä annettiin yhtä monta, voittaa puheenjohtajan kannattama esitys eli Juuson esitys tuli päätökseksi. Äänestyksen tuloksena yhtymähallitus päätti, että Muoniosta vapautuva terveydenhoitajan toimi laitetaan haettavaksi ja sijoituspaikka on Muonio.

16 16 HETAN HAMMASHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN Yhall 14 Hammashoitaja Riika-Liisa Vieltojärvi irtisanoutuu työstään Hetan terveysaseman hammashoitajana alkaen. Hänen irtisanoutumisaikansa on kaksi viikkoa. Yhtymähallitus myöntää Riika-Liisa Vieltojärvelle eron hammashoitajan toimesta alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 17 HAMMASHOITAJAN VALINTA Yhall 15 Riika-Liisa Vieltojärven irtisanouduttua työstään, kuntayhtymässä on ollut haettavana hammashoitajan toimi Enontekiölle mennessä. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu hammashuoltaja tai nimikesuojattu hammashoitaja tai lähihoitaja. Työpaikka on Enontekiön terveysasemalla ja tarvittaessa Muoniossa. Hakemuksen liitteeksi on vaadittu nimikirja tai ansioluettelo. Paikka on vastaavan hammaslääkärin päätöksellä julistettu kiireellisenä haettavaksi, irtisanoutumisen takia, kun työntekijöitä ei ole. Määräaikaan mennessä toimeen hakivat: Alatalo Mira, lähihoitaja (ei hammashoidon suuntautumista) Nikanava Katsiaryna (hammaslääkärin tutkinto Valko-Venäjällä, osa suomalaisesta hammaslääkärin laillistamisprosessista tehty) Hakemukset liitteenä. Sen jälkeen, kun toimi päätettiin laittaa haettavaksi, kuntayhtymän vakinaista hammaslääkäreistä toinen on jäänyt pitkälle sairaslomalle ja toinen on irtisanoutunut. Mira Alatalon koulutuksesta puuttuu hammashuollon suuntautuminen, joten hänen ei voida katsoa osaavan hoidon tarpeen arviointia ja itsenäistä hammashoitajan työtä. Nikanava Katsjarynalla ei ole työlupaa, mutta se on haussa. Hänellä olisi hammaslääkärinä pätevyys toimia myös hammashoitajana. Yhtymähallitus päättää, että vakinaista hammashoitajan toimea ei vielä täytetä, koska Hetan hammashoitolassa ei ole vakinaista eikä sijaishammaslääkäriä. Todettiin, että Katsiaryna Nikanava on saanut oleskeluluvan ajalle. Oleskelulupa on myönnetty hammashoitajana toimimiseen. Yksimielisesti päätettiin valita hammashoitajan toimeen Katsiaryna Nikanava.

18 18 ALOITE YKSITYISLÄÄKÄRIN MAKSUJEN ALENTAMISESTA Yhall 16 Yhtymähallitus vahvisti talousarvion mukaan lasketut hinnat ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaalaisten kiireellisen hoidon, lakisääteisten vakuutusten piiriin kuuluvien (täyskustannusmaksu) ja maksusitoumusten hinnat sekä yksityislääkärin lähetteellä suoritettavat tutkimukset. - laboratoriokäynnin hinta 24,50 euroa - laboratoriotutkimuksen hinta 9,00 euroa - röntgentutkimuksen hinta 75,35 euroa. Lisäksi vahvistettiin yksityislääkäreiden käyttämäksi välinehuollon palveluksi 21,68 euroa/tunti ja spirometriatutkimuksen hinnaksi 70 euroa. Tuomas Liikavainio Lääkäriasema Tervasta on tehnyt aloitteen röntgenmaksun alentamisesta, kun potilas tulee yksityislääkärin lähetteellä terveyskeskuksen röntgeniin. Hän perustelee esitystään mm. naapurikunnissa perittävillä hinnoilla sekä sillä, että paikkakunnalla toimivat yksityislääkärin vastaanotot vähentävät terveyskeskuksen henkilökunnan kuormitusta ja asiakkaiden jonotusajat lyhenisivät ja kuntalaisilla olisi laajemmat terveyspalvelut käytössään. Aloite liitteenä. Yhtymähallitus merkitsee aloitteen tässä vaiheessa tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 19 HENKILÖKUNTARUOKAILUN HINTA Yhall 123 ( ) Muonion kunnan keskuskeittiö on ilmoittanut korottavansa ateriahintoja 5 % alkaen. Lounaan hinta on siten 5,25 euroa (ollut 5) ja puurolounas 3,25 euroa (ollut 3,10). Johtavan lääkärin esitys Yhtymähallitus päättää, että henkilökunnalta peritään Muonion terveysaseman työpaikkaruokailusta keskuskeittiön perimä hinta eli 5,25 euroa lounaasta ja 3,25 euroa puurolounaasta alkaen. Jatkossa peritään aina keskuskeittiöiden ilmoittamat hinnat henkilökuntaruokailuista Muonion ja Hetan terveysasemilla. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yhall 17 Muonion kunnanhallitus on hyväksynyt keskuskeittiön ilmoittamat hinnat ja todennut, että päätösvalta asiassa on kunnanhallituksella sekä päättänyt, että hinnat tulevat voimaan maaliskuun alusta. Yhtymähallituksen käsittelyyn tuotiin yleisessä jakelussa ollut keskuskeittiön ilmoitus päätettäväksi. Emäntä ei siis ollut toimivaltainen päättämään hinnoista. Yhtymähallitus päättää, että Muonion keskuskeittiön hinnat tulevat voimaan Jatkossa henkilökunnalta peritään aina kuntien ilmoittamat hinnat henkilökuntaruokailusta Muonion ja Hetan terveysasemilla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 20 TUTKIMUSTYÖSSÄ AVUSTAMINEN Yhall 19 Yhtymähallitus on myöntänyt lääkäri Yrjö Perkkiölle ja lääketieteen kandidaatti Nihkolas Valkeapäälle tutkimusluvan väestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijätasoista: Lääkäri Yrjö Perkkiö on toimittanut seuraavanlaisen anomuksen: Muonion-Enontekiön terveyskeskuksen alueella tehtiin seulatutkimusta työikäisen väestön sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijätasoista v Kokonaisotos alueemme työikäisestä väestöstä oli lähes 2000, joista nyt on kuollut yli 400. Suuri osa heistä ehti käydä kaksi kertaa terveystarkastuksessa. Vuoden 1984 terveystarkastusten osalta tehtiin Oulun yliopiston kansanterveystieteen laitoksella v tarkempi analyysi. V tutkimukseen oli pyydetty syntyneet 5-vuotisikäluokittain. Osallistujia v oli 223 naista ja 192 miestä. Tutkimusaineisto on tallennettuna Oulun yliopiston yleislääketieteen laitoksen tiedostoihin. Nyt on tarkoitus analysoida aineisto tarkemmin käyttäen hyväksi kuolinsyytilastoja ja sairaaloiden poistoilmoituksia. Tutkimuksen ohjaajana toimii Oulun yliopiston yleislääketieteen prof. Sirkka Keinänen- Kiukaanniemi. Lääketieteen kandidaatti Nihkolas Valekapää tekee opinnäytteen aineistosta allekirjoittaneen lisäksi. Elossa olevien kohdalta on tarpeellista selvittää tämän hetkinen vointi terveyskyselyllä. Tarkoituksena on hyödyntää tutkimustuloksia Enontekiön ja Muonion väestön terveyspalveluiden kohdentamisessa. Seulontatutkimuksessa käyneiden potilasasiakirjoihin tutustumista varten anon nyt lupaa allekirjoittaneelle ja Nihkolas Valkeapäälle. Ainakin diagnoosit, kolesteroli- ja verensokeriarvot, verenpainelukemat, paino ja pituus ja lääkitys olisivat tärkeitä tietoja. Yksilökohtaisesti ei kenenkään tietoja käytetä ja voimassa olevia salassapitomääräyksiä noudatetaan. Suurelle osalle terveystarkastuksista käyneistä olen toiminut hoitavana lääkärinä, millä perusteella minulla on jo oikeus tutustua heidän asiakirjoihin. Johtavan lääkärin esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä tutkimusluvan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Yrjö Perkkiö on toimittanut päivätyn kirjeen: Muonion-Enontekiön vuonna 1959 ja aikaisemmin syntyneiden henkilöiden terveystutkimus. Siinä hän anoo terveyskeskuksen terveydenhoitajille lupaa käyttää työaikaansa em. tutkimukseen. Tutkittavia on Muoniossa n. 600 ja Enontekiöllä n. 500, joista n. 80 % on arvioitu osallistuvan hyvinvointikyselyyn. Tarkoitus on, että heille tehtäisiin terveystarkastus tämän vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä. Tarkastuksessa terveydenhoitajien tulisi täydentää asiakaskyselyä, tehdä tarvittavat mittaukset: paino, pituus, verenpaine, syke, vyötärön ja lantionympäryksen mittaus sekä istumasta ylösnousutesti. Samalla täytettäisiin kolme eri kyselytutkimuskaavaketta ja annettaisiin terveysvalistusta. Jos viimeisen 3 vuoden aikana tutkittavasta ei ole otettu em. laboratoriokokeita, niin annettaisiin niihin lähete. Potilastiedostoista kopioitaisiin 3 viimeisen vuoden laboratoriovastaukset, diagnoosi- ja käyntikertayhteenvetosivut sekä lääkeluettelo, joka samalla tarkistettaisiin. Anomus liitteenä.

21 21 Yrjö Perkkiö on tarkentanut tutkittavien määrää: Muoniossa 440 ja Enontekiöllä 248. Kuntayhtymän terveydenhoitajat suhtautuvat asiaan myönteisesti ja suorittavat testivastaanotot ajan käytön selvittämiseksi. Tutkimuksesta saatava tieto on tärkeä. Tutkimustyön tekeminen hyväksytään kuntayhtymän henkilökunnan tehtäväksi ja palkataan terveydenhoitajan sijainen kolmeksi kuukaudeksi kesän aikana. Käsittely Jaakko Alamattila esitti, että asia jätetään pöydälle rahoituksen selvittämiseksi. Juha Niemelä kannatti Alamattilan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pöydällejättöesitys ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle, äänestävät ei, ja ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa. Ei - ääniä annettiin kahdeksan. Jaa -ääniä ei annettu yhtään. Äänestyksen tuloksena asia päätettiin jättää pöydälle rahoituksen selvittämiseksi.

22 22 TARTUNTATAUTIJOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN Yhall 20 Ympäristöterveydenhuollonjaosto Sodankylässä vahvistaa Muonio-Enontekiön alueen tartuntatautijohtoryhmän siltä osin kun kyseessä on elintarvike- ja vesivälitteisen epäilyselvityksen työryhmä. Tämä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 251/2007 elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä. Asetus on annettu elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla. STM asetus edellyttää, että ympäristöterveydenhuollon päällikkö kuuluu myös työryhmään - tältä osin työryhmä muuttuu ympäristöterveydenhuollon osalta. Samainen asetus edellyttää, että työryhmässä on kunnaneläinlääkäri. Vesihuollon edustajat ovat työryhmässä ainoastaan vesiepidemiaselvityksiin kuuluvissa asioissa. Asetuksen 251/ Selvitystyöryhmä Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee nimetä ruokamyrkytysepidemioiden selvittämistä varten työryhmä. Selvitystyöryhmään tulee kuulua: 1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3) elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies; 4) kunnan virkaeläinlääkäri; 5) kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija; sekä 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Selvitystyöryhmän tehtävänä on: 1) huolehtia, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat epidemiologiset ja laboratoriotutkimukset suoritetaan; 2) huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta; 3) vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorioiden välillä; 4) huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja viranomaisiin; 5) tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille; 6) tehdä tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille; sekä 7) tehdä muut tarvittavat selvitykset. Tartuntatautijohtoryhmässä on terveyskeskuksen edustajina ollut tartuntataudeista vastaava lääkäri Teemu Taulavuori, terveyskeskuslääkäri Yrjö Perkkiö, tartuntatautiyhdyshenkilö Airi Sinikumpu, hygieniavastaava Sinikka Yliniemi. Yhtymähallitus nimeää tartuntatautijohtoryhmään johtavan lääkärin ja tartuntatautiyhdyshenkilön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 23 VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRILLE Yhall 21 Matti Kinnula hakee jatkoa palkattomalle virkavapaalleen Yhtymävaltuusto päätti , että Taina Korhonen toimii johtavan lääkärin sijaisena koko vuoden ja Matti Kinnula hänen sijaisenaan, kun johtavan lääkärin virassa oleva Teemu Taulavuori on virkavapaalla vuoden Johtosäännön mukaan osastojen ja vastuualueiden esimiesten tehtävänä toimialallaan - - myöntää virkavapaus sairauden ja synnytyksen tai muun syyn vuoksi jos harkittavaksi ei tule maksettavan palkan määrä virkavapauden ajalta sekä vastaavin perustein ja edellytyksin myöntää loma työntekijälle. Johtavan lääkärin sijainen jättää asian yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus päättää myöntää Matti Kinnulalle virkavapaan hakemuksen mukaisesti Yhtymähallitus päätti myöntää Matti Kinnulalle virkavapaan hakemuksen mukaisesti

24 24 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VALINTA Yhall 22 Terveyskeskuslääkäri Yrjö Perkkiön irtisanouduttua virastaan alkaen tuli virka avoimeksi ja yhtymähallitus päätti julistaa sen haettavaksi. Virka on ollut haettavana mennessä. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu lääkäri. Viran pääasiallinen sijoituspaikka on Enontekiön terveysasema. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. Ilmoitus on julkaistu TE-palvelujen internetsivuilla (www.mol.fi) ja Lääkärilehdessä. Virkaa haki Anne Vuontissalmi. Hakemusasiakirjat liitteenä. Hakemus sisältää palkkatoivomuksen 6800 e/kk. Liitteessä on selvitys vakinaisten lääkäreiden kuukausipalkoista. Toivomus ylittää kuntayhtymässä vallitsevan palkkatason. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5500 e/kk. Tästä seuraa muiden vakinaisten lääkäreiden palkkojen tarkistuksia. Käsittely Koska päätöksentekoon sisältyy esittelijä Taina Korhosen palkan tarkistaminen, hän poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi puheenjohtaja. Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5200 euroa/kk. Ulla-Maija Kangosjärvi kannatti puheenjohtajan esitystä. Jaakko Alamattila esitti, että palkaksi vahvistetaan 5000 euroa/kk. Esitystä kannattivat Kari Malila ja Leena Palojärvi. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pääesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Alamattilan esitystä, äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin neljä jaa -ääntä (Eira-Keskitalo, Kangosjärvi Ulla-Maija, Niemelä, Vuollo) ja ei -ääniä neljä (Malila, Juuso, Palojärvi, Alamattila). Koska äänet menivät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kannattama esitys. Äänestyksen tuloksena yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että Anne Vuontissalmi valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5200 euroa/kk.

25 25 ERON MYÖNTÄMINEN HAMMASLÄÄKÄRILLE Yhall 23 Terveyskeskushammaslääkäri Aira Autto irtisanoutuu virastaan lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Aira Auttolle eron terveyskeskushammaslääkärin virasta lukien. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Aira Auttolle eron terveyskeskushammaslääkärin virasta lukien.

26 26 TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT Yhall 24 1 Johtava hoitaja Saara Vuollon viranhaltijapäätökset Enontekiön vastaava hoitaja Anneli Kultiman viranhaltijapäätökset Vastaava hammaslääkäri Leena Vuontisjärven viranhaltijapäätökset Hammaslääkäritilanne: kuntayhtymässä on mennessä haettavana 2 hammaslääkärin virkaa: toinen Hettaan ja toinen Muonioon. 5 Muonion kunnanhallitus: terveyskeskuskiinteistön vuokrasopimus; asian käsittely siirretään. Vuoden 2014 kustannukset jaetaan kunnan ja ky:n kesken viime vuonna käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon kiinteistökustannusten siirtäminen kuluvan vuoden alusta kunnan talousarvioon. Yhtymähallitus merkitsee yllä olevat asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Saara Vuollo poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa tämän pykälän ajan.

27 27 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Yhall 25 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3-7, 19, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 1 2, 8 18, 20-21, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Muonion Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän Yhtymähallitus Ilttitie MUONIO Pykälät 1 2, 8 18, 20-21, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 18.6.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 18.6.2014 Kokousaika Ke 18.6.2014 klo 17.00 19.25 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti Kangosjärvi Ulla-Maija Keimiöniemi Anne-Mari Korhonen Elina Lehtimäki

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 3.9.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 3.9.2015 1 Kokousaika To 3.9.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Enontekiön kunnanvirasto Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Alamattila Jaakko Juuso Berit-Ellen Kangosjärvi Ulla-Maija Keskitalo Sari Lipponen Riitta

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 15.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 15.5.2014 1 Kokousaika To 15.5.2014 klo 17.00 19.00 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Eira-Keskitalo Satu-Marja, pj. Airaksinen Olavi Juuso Berit-Ellen 26 27, 30 41 Kangosjärvi Niina, 26

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 3.6.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 3.6.2015 1 Kokousaika Ke 3.6.2015 klo 17.00-19.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Airaksinen Olavi Juuso Berit-Ellen Kangosjärvi Ulla-Maija Niemelä Juha Palojärvi Leena, vpj- Keskitalo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 18.12.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 18.12.2014 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 18.12.2014 klo 17.00 18.10 Paikka Enontekiön kunnanvirasto Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Korhonen Elina Lehtimäki Raija, III vpj. Särkijärvi Juha

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 21.5.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 21.5.2015 1 Kokousaika To 21.5.2015 klo 17.30 19.30 Paikka Enontekiön kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Airaksinen Olavi Alamattila Jaakko Ikonen Pasi Juuso Berit-Ellen 26-31, 33-37

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 18.6.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 18.6.2014 1 Kokousaika Ke 18.6.2014 klo 14.00 16.15 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Eira-Keskitalo Satu-Marja, pj. Airaksinen Olavi Alatörmänen Seppo Ikonen Pasi Juuso Berit-Ellen Kangosjärvi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Kokousaika 25.05.2011 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) 19.1.2015. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) 19.1.2015. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.45 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 23.05.2013 1 (11) Kokousaika 23.5.2013 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot