Yksilölliset merkitykset ja globaalit ratkaisut haastavat uuteen maaseutuajatteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksilölliset merkitykset ja globaalit ratkaisut haastavat uuteen maaseutuajatteluun"

Transkriptio

1 Yksilölliset merkitykset ja globaalit ratkaisut haastavat uuteen maaseutuajatteluun Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman neuvottelupäivät, Tampere Eeva Hellström

2 MAAseudun MERKITykset

3 Maamerkit ohjelma: Maaseutuajattelun kuperkeikka

4 Maaseutu Googlessa Maaseutu + EU Maaseutu + tuki Maaseutu + luonnonvarat Maaseutu + kehittäminen Maaseutu + hyvinvointi Maaseutu + oikeus Maaseutu + vanhanaikainen Maaseutu + vapaa-aika Maaseutu + maatalous Maaseutu + ohjelma Maaseutu + metsä Maaseutu + toimeentulo Maaseutu + tarvitsee Maaseutu + matkailu Maaseutu + tasa-arvo Maaseutu + säilyttäminen Maaseutu + hanke Maaseutu + liiketoiminta Maaseutu + politiikka Sana kaupunki esiintyy 30 kertaa useammin sana maaseutu Maaseutu + vetovoima Maaseutu + kysyntä Maaseutu + asuminen Maaseutu + kylä Maaseutu + maisema Maaseutu + tarjonta Maaseutu + investointi Maaseutu + kilpailukyky Maaseutu + yhteisö Maaseutu + uudistaminen Maaseutu + metsätalous Maaseutu + innovaatio Maaseutu + vihreä talous Maaseutu + nykyaikainen Maaseutu + virkistys Maaseutu + bioenergia Maaseutu + hiljaisuus Maaseutu + ekotehokkuus Maaseutu + luonnonläheisyys Maaseutu + biotalous

5 Iso muutos!

6 Miten arvioit maaseudun merkityksen koko Suomelle muuttuvan tulevaisuudessa? Maaseudun tulevaisuuden merkitys n=kaikki vastaajat 42 lisääntyy nykyisestä pysyy ennallaan 31 vähenee nykyisestä Maaseutuoptimismi vahvassa kasvussa! Ei osaa sanoa 6 6 Erityisesti päättäjät ovat maaseutuoptimisteja, mutta myös media. 2011, n= , n=1504 Helmikuu PAH/tk/sy % Maaseutubarometri Sitra

7 Mitkä seuraavista tulevaisuudenkuvista parhaiten vastaavat toivomustasi Suomen maaseudun merkityksestä vuonna 2025? Entä miten uskoisit asioiden olevan vuonna 2025? Luomu- ja lähiruokaa on runsaasti saatavilla 64 Maaseutu on kaikkien helposti saavutettavissa 57 Maaseudun tarjoamaa mahdollisuutta luonnon kohtaamiseen arvostetaan 56 Maaseudulla on paljon uudenlaista vihreän talouden liiketoimintaa 50 Monipuolinen yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla 49 Monimuotoinen matkailu kukoistaa maaseudulla 46 Lähiratkaisut nähdään aitona vaihtoehtona keskittämiselle 44 Väljä tila on Suomen vetovoimatekijä Yhä useammat kaupunkilaiset asuvat maaseudulla osa-aikaisesti Yhä useampi tekee etätöitä maaseudulla Maatalous on huomattavasti tehostunut entisestään Maaseudulla voivat asua vain ne, joilla on rahaa ja valtaa Maaseutu on voimakkaasti autioitunut Toivomukset ikäluokittain n=kaikki vastaajat Tulevaisuustoiveet eivät katso ikää Maatalouden tehostuminen Elitistyminen Vihreä talous Monipuolinen yritystoiminta Maaseutuympäristö vetovoimatekijänä Asuminen ja etätyö Luomu- ja lähiruoka Saavutettavuus kaikille Kaikki (n=1620) 15-24v (n=128) 25-44v (n=347) 45-64v (n=721) 65-79v (n=424) Helmikuu PAH/tk/sy % Maamerkit-barometri Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy

8 Maaseutuun kohdistuu uutta kysyntää Maaseudulla on nostetta, maaseutuoptimismi vallitsee Taustalla yhteinen nimittäjä: Maaseutuun kohdistuva uusi kysyntä - YKSILÖLLINEN KYSYNTÄ: Pyrkimys hyvään elämään Vastakaupungistuminen Liikkuvan elämä Kiihtyvän elämänrytmin haasteet - GLOBAALI KYSYNTÄ: Pyrkimys vihreään kasvuun Luonnonvarojen kasvava kysyntä Omavaraisuus ja huoltovarmuushaasteet

9 Minä ja maaseutu - Maaseudun yksilölliset merkitykset

10 Maaseutu merkitysyhteiskunnassa Miten maaseudun asukkaat voivat? Alueeseen liitetty tilastollinen hyvinvointi

11 Maaseutu merkitysyhteiskunnassa Miten maaseudun asukkaat voivat? Millainen merkitys maaseudulla on suomalaisten hyvässä elämässä? Alueeseen liitetty tilastollinen hyvinvointi Asuinpaikasta riippumaton koettu hyvinvointi

12 Mitä maaseutu merkitsee sinulle tänä päivänä? Maaseudun henkilökohtainen merkitys nyt n=kaikki vastaajat Maaseutu tuo elämääni tilaa ja rauhaa Maaseutu tarjoaa minulle puhdasta ja vastuullisesti tuotettua ruokaa Käyn maaseudulla latautumassa ja virkistäytymässä Maaseutu on minulle tärkeä osa kulttuuriperintöäni Maaseutu on minulle tärkeä elämysten lähde Maaseutu on minulle tärkeä harrastusympäristö Maaseutu mahdollistaa minulle kiireetöntä elämää Maaseutu on minulle tärkeä itseni toteuttamisen ympäristö Asun maaseudulla joko pääasiallisesti tai ajoittain Minulla on maaseudulla sijaitseva vapaa-ajan asunto Maaseudulla on minulle henkistä merkitystä, vaikka en siellä juuri käykään Omistan kiinteistöjä maaseudulla Omistan maata tai metsää maaseudulla Teen työtäni osittain tai pääasiassa maaseudulla Maaseudulla ei ole mitään erityistä roolia elämässäni Merkitykset Elämykset Kiinnittyminen Toimeentulo Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset arvioivat maaseudun merkitysten itselleen säilyvän tai monipuolistuvan tulevaisuudessa. Suomalaiset, n=1620 Media, n=48 Yritykset, n=227 Päättäjät, n=160 Asiantuntijat, n=252 Helmikuu PAH/tk/tgr Vastaajien oman arvion mukaan 10v kuluttua vain noin 7% % Maamerkit-barometri Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy

13 Miten arvioit seuraavien alojen liiketoimintamahdollisuuksien kehittyvän maaseudulla? Elämys- ja virkistyspalvelut Uusiutuvan energian tuotanto Luontoon ja maaseutuun liittyvät hyvinvointipalvelut (green care) Lähiruoka ja siihen liittyvät palvelut Kaivostoiminta Biomassojen jalostaminen Verkkokaupat Metsätalous IT-palvelut ja sisällöntuotanto Hoivapalvelut Luovat alat ja kulttuuri Maatalous Logistiikkapalvelut Metalli Muu toimiala Arvio alojen liiketoimintamahdollisuuksien kehittymisestä maaseudulla n=kaikki vastaajat Maa- ja metsätalous Maaseutuympäristö Luonnonvarat Tieto- ja verkkoliiketoiminta Yritykset, n=227 Päättäjät, n=160 Asiantuntijat, n=252 Media, n=48 Helmikuu PAH/tk/tgr 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Keskiarvo (1=heikkenee voimakkaasti, 5=paranee voimakkaasti) Maamerkit-barometri Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy

14 Maaseudusta innostuneet kohderyhmät LUOMU- URBAANI HIILI- NEUT- RAALIKKO AGRI- ELÄKE- LÄINEN Tiedostava EKO- TURISTI ETNO- MAA- LAINEN Kävijät HIDAS KOHTUUL- LISTAJA TYYLIKÄS HIDASTAJA MAALLA HARRASTAJA Nautinto Yhteiskuntavastuu WLAN- VAELTAJA Innostuja Välinpitämätö n Kokeilija Kokeilija Kokeilija Kokija Tiedostava Nautiskelija Olijat Lähde: Hienonen, K. Onni eväitä maaseudun uuteen talouteen, Sitra 2011

15 Maaseudun edelläkävijäkysyntä Trendianalyysi + ONNI-työkirja (Kati Hienonen, Perhosvaikutus Oy) ks

16 Maaseutu ja globaali kysyntä

17 Globaaleja haasteita

18 Monissa maissa vihreä talous jo prioriteetti Vihreä talous merkittävä uusien työpaikkojen synnyttäjä Eurooppa 2020 strategia

19 Forssassa kehitteillä oleva paikallisen biotalouden lähiratkaisu

20 Miten maaseutupolitiikka vastaa?

21 Politiikka mitä se on? Edunvalvontaa ja köydenvetoa? Yhteisten asioiden hoitamista ja intressien yhteensovittamista? Maaseutupolitiikka mitäse on? 1. Yksi kaikkien puolesta Maaseutu Suomen puolesta 2. Kaikki yhden puolesta Suomi maaseudun puolesta

22 KYSYNTÄ - Maaseutupolitiikan retoriikasta puuttuva sana

23 Tarvelähtöinen maaseutuajattelu Tuki Säilyttäminen Oikeudet Maaseudun tarpeet Esim. maaseutuelinkeinot väestö, toimeentulo, saavutettavuus, palvelut Tasa-arvo Turvaaminen Tarvitseminen

24 Tarjontalähtöinen maaseutuajattelu Maaseutu tarjoaa Esim. Asuminen Vapaa-aika Esim. Ruoka Bioenergia

25 Tarjontalähtöinen maaseutuajattelu Maaseutu tarjoaa Esim. Asuminen Vapaa-aika Esim. maaseutuelinkeinot väestö, toimeentulo saavutettavuus, palvelut Yhteiskunta mahdollistaa Esim. Ruoka Bioenergia

26 Kysyntälähtöinen maaseutuajattelu Kysyntä yksilöllisille ratkaisuille Kysyntä globaaleille ratkaisuille Esim. Luomu- ja lähiruoka Tila ja rauha Esim. Vihreän talouden toimintamallit

27 Kysyntälähtöinen maaseutuajattelu Kysyntä yksilöllisille ratkaisuille Maaseutu mahdollistajana Kysyntä globaaleille ratkaisuille Esim. Luomu- ja lähiruoka Tila ja rauha Esim. maaseutuelinkeinot väestö, toimeentulo saavutettavuus, palvelut Esim. Vihreän talouden toimintamallit

28 Sisään- vs. ulospäin kääntynyt politiikka? *) Keskiarvo 3:sta keskeisimmästä dokumentista: kokonaisohjelma (2009), selonteko (2010), periaatepäätös (2011) **) Vihr, Kok, PS, KD Ilmaisun esiintyminen sivua kohden (eri muodot ja lähi-ilmaisut huomioiden) Huom! Laskenta ei perustu tieteelliseen analyysiin, joten se on vain suuntaa-antava

29 Miten maaseutupolitiikka vastaa? Suomen maaseutupolitiikat : - Maaseutu osana EU:n maatalouspolitiikkaa (esim. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Suppea politiikka, maatalouspainotus Runsaat resurssit Byrokratia - Kansallinen maaseutupolitiikka (Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma, selonteko, periaatepäätös, ) Poikkisektorialinen maaseudun kehittäminen Niukat resurssit Edunvalvonnallinen luonne - Maaseutu osana aluepolitiikkaa HAASTEET: Maaseudulla perinteisesti heikko rooli aluepolitiikassa - Strateginen: Strategioiden ja ohjelmien moninaisuus, yhteen kokoavan strategian puute - Johtaminen: Monet toimijat, järjestelmä vaikeasti hahmotettavasti - Rahoitus: Rahoituksen osittain epätarkoituksenmukainen kohdentuminen - Sisältö: Tarvelähtöisyys ja sektorikohtaisuus

30 Mitä tehdä maaaseudulle?

31 Eurooppa 2020 strategia

32 Eurooppa 2020: Älykäs

33 Eurooppa 2020: Älykäs

34 Toimitko yrittäjänä Oletko harkinnut ryhtyä yrittäjäksi... Aiotko lähitulevaisuudessa ryhtyä yrittäjäksi...maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen? vuotiaat, n=128 Vihreiden kannattajat, n=129 Edelläkävijät, n=119 Identiteetiltään sekä-että, n=630 Maaseudulla taajamassa asuvat, n=173 Identiteetiltään maalaiset, n=364 Ison kaupungin laidoilla asuvat, n= vuotiaat, n=347 Keskustan kannattajat, n=160 Ison kaupungin keskustassa, n=251 Perussuomalaisten kannattajat, n=258 Suomalaiset, n=1620 Pikkukaupungissa asuvat, n= vuotiaat, n=721 Vasemmistoliiton kannattajat, n=94 Identiteetiltään kaupunkilaiset, n=602 SDP:n kannattajat, n=196 Kokoomuksen kannattajat, n=332 Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, n=206 Yli 65 vuotiaat, n=424 Uudet yrittäjät n=kaikki vastaajat UUTTA maaseutuyrittämisen potentiaalia -nuorissa - vihreiden kannattajissa - identiteetiltään sekä-että Toimin yrittäjänä maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen Aion lähitulevaisuudessa ryhtyä yrittäjäksi maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen Olen harkinnut ryhtyä yrittäjäksi maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen Helmikuu PAH/tk/tgr % Maamerkit-barometri Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy

35 Eurooppa 2020: Osallistava Paikallinen toiminta ja osallistuminen Kaikki sektorit

36 Eurooppa 2020: Osallistava Paikallinen toiminta ja osallistuminen Kaikki sektorit Kysyntälähtöisyys edellyttää uusien toimijoiden osallistamista ja vahvaa ulkoista sosiaalista pääomaa!

37 Eurooppa 2020: Vihreä kasvu

38 Eurooppa 2020: Vihreä kasvu Tuotantoparadigmasta ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palvelutalouteen! Palvelumuotoilu

39 Luonnonvarat vihreässä taloudessa Maamerkit: UTELIAISUUTTA JA USKALLUSTA! 39

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell 2 Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2 PL 160 00181 Helsinki www.sitra.fi Maisema on, työ puuttuu

Lisätiedot

Maaseutuakatemia 2014

Maaseutuakatemia 2014 Kuva: Tapio Tuomela/MTT:n arkisto Maaseutuakatemia 2014 Hilkka Vihinen Maaseutuakatemia? Esimerkiksi, koska Kestävän kasvun toteutuminen edellyttää yhteiskunnassa systeemistä kokonaisuuksien ymmärtämistä,

Lisätiedot

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan

Lisätiedot

Monipaikkaisuus ilmiö ja tulevaisuus

Monipaikkaisuus ilmiö ja tulevaisuus Sitran selvityksiä 54 Monipaikkaisuus ilmiö ja tulevaisuus Teresa Haukkala (toim.) 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto 6 1.1 Monipaikkaisuus ilmiönä 6 1.2 Monipaikkaisuuden

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 Maakuntavaltuusto 16.6.2014; asia nro: 6 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Taittamaton

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

LIITE 2 Kysely Kajaanin maaseutuohjelman ohjausryhmälle

LIITE 2 Kysely Kajaanin maaseutuohjelman ohjausryhmälle LIITE 2 Kysely Kajaanin maaseutuohjelman ohjausryhmälle KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. Mikä on maaseudun rooli ja merkitys tällä hetkellä Kajaanin kaupungin kehittämisessä ja mikä rooli ja merkitys maaseudulla

Lisätiedot

POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN

POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN 1 2 POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN Sisällysluettelo 1. Aktion Österbottenin kehitysstrategia myönteisen kehityksen perustana ovat vision juurruttaminen

Lisätiedot

Vihreä maa. Maaseutu pelastaa maailman! Maaseudun vihreät etsivät ja löysivät vertaistukea. Maaseutu- ja erävihreät ry:n julkaisu 1 / 2014

Vihreä maa. Maaseutu pelastaa maailman! Maaseudun vihreät etsivät ja löysivät vertaistukea. Maaseutu- ja erävihreät ry:n julkaisu 1 / 2014 Maaseutu- ja erävihreät ry:n julkaisu 1 / 2014 Maaseutu pelastaa maailman! Maaseudun vihreät etsivät ja löysivät vertaistukea MEVi huomattu vihreissä, Suomessa ja Euroopassa Maaseutuvihreät tuottaa Googlessa

Lisätiedot

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa!

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Johdanto 3 Leader Karhuseutu 3 1. ALUEEN KUVAUS JA NYKYTILAN ANALYYSI 3 1.1. Toiminta-alue 3 1.2. SWOT 5 2.

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA 2014-2018

KUOPION MAASEUTUOHJELMA 2014-2018 KUOPION MAASEUTUOHJELMA 2014-2018 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT... 5 MAASEUTUOHJELMAN KYTKEYTYMINEN MUIHIN SUUNNITTELUPROSESSEIHIN... 7 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Lappi Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Lapin maaseudun

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä?

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? FCG Finnish Consulting Group Oy Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? Raportti SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1 TAUSTA... 1 1.2 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ... 1 2 UUDET JA KEHITTYVÄT MAASEUTUELINKEINOT...2

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2009 Helsinki 2009 Julkaisun nimi: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan aluestrategia

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle 29.3.2013 2 1.

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot