xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA"

Transkriptio

1 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm TOIMINTASUUNNITELMA qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe KOKEMÄEN KAUPUNKI rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

2 Sisällysluettelo 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET TOIMINNAN LAAJUUS JA TOIMINTA-AIKA TOIMINTAAN HAKEMINEN JA PAIKAN IRTISANOMINEN TOIMINTAMAKSUT TOIMINTAYMPÄRISTÖ (TILAT) ILTAPÄIVÄTOIMINNA KESKEISET SISÄLLÖT TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄN OMA SUUNNITTELU YHTEISTYÖ TOIMINNAN KOORDINOINTI, TYÖN JA VASTUUN JAKO YHTEISTYÖ KOULUJEN KANSSA JA MUU AMMATILLINEN YHTEISTYÖ YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA HENKILÖSTÖ PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ OHJAAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS ARVIOINTI KULKEMINEN VÄLIPALA VAKUUTUKSET TALOUS...11 LIITTEET Ryhmien toimintasuunnitelmat 2

3 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslainmukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti. Kokemäen kaupunki järjestää lukuvuonna perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Tämä toimintasuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle. Kokemäellä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana. Toiminta kuuluu kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen. Kokemäen kasvatus- ja opetustoimen johtosäännön mukaisesti varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan kuuluu päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Koululaisten iltapäivätoiminnan yleiskoordinoinnista vastaa Tulkkilan koulun esiopettaja. Iltapäivätoiminnan koordinointitehtävissä hänen keskimääräinen viikkotyöaikansa on 6 tuntia. Hän toimii ohjaajien pedagogisena esimiehenä ja vastaa heidän täydennyskoulutuksesta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista (Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011): Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen 1.1 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on Kokemäellä opetushallituksen perusteiden (2011:1) mukaisesti: 1. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen 2. Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen 3. Eettisen kasvun tukeminen 4. Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen 3

4 Koululaisten iltapäivätoiminta antaa lapselle mahdollisuuden turvalliseen yhdessäoloon, lepoon ja mahdollisuuden osallistua virkistävään ja monipuoliseen toimintaan. Ohjatun ja valvotun toiminnan parissa lapsi voi muodostaa positiivisia suhteita ikätovereihinsa ja aikuisiin. Koululaisten iltapäivätoiminnan tärkeänä tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää kiireisen koulutyön jälkeistä aikaa ja rauhoittua ennen vanhempien tuloa töistä kotiin. Tavoitteena on, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä 1.2. TOIMINNAN LAAJUUS JA TOIMINTA-AIKA Kokemäen kaupunki järjestää aamupäivätoimintaa ainoastaan oppilaille, joille on tehty erityisen tuen päätös tarvittaessa 4 nteen vuosiluokkaan asti. Iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä 4 nteen vuosiluokkaan asti oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Niille oppilaille, joilla on koulumatkaetu, ei järjestetä erikseen kuljetusta iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan jokaisella koululla, jos toimintaan ilmoittautuu vähintään neljä oppilasta, jotka tarvitsevat iltapäivätoimintaan joka päivä. Muussa tapauksessa oppilaat kuljetetaan lähikoulun iltapäivätoimintaryhmään tai heille räätälöidään hoito lähialueen varhaiskasvatuksen toimintayksikössä. Iltapäivätoimintaa järjestetään koululla tarpeen mukaan klo saakka. Jos ryhmässä on esioppilaita, joilla on päivähoidon tarvetta klo saakka, niin koululaiset voivat osallistua toimintaan ryhmäkokoasetusten määräämissä rajoissa, toiminnasta peritään lisämaksu. Iltapäivätoimintaa tarjotaan lapselle 760 tuntia koulun työvuoden aikana (keskimäärin 4 tuntia päivässä). Toimintaa järjestetään arkipäivisin koulujen työpäivinä, ei lauantaisin. Lapsille tarjotaan iltapäivän aikana välipala. Lukuvuonna koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautui 67 koululaista. Toimintaa järjestetään Tulkkilan, Peipohjan, Tuomaalan ja Lähteenmäen koulujen yhteydessä. Tuomaalan ja Lähteenmäen koululla koululaisten iltapäivätoiminta ja esikoululaisten päivähoito järjestetään samassa ryhmässä. Toiminta näillä kouluilla pohjautuu esikoululaisilla päivähoitolakiin että iltapäivätoimintaan osallistuvilla koululaisilla perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin ja perusopetuslakiin. 4

5 1.3. TOIMINTAAN HAKEMINEN JA PAIKAN IRTISANOMINEN Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kunnioitetaan lasten omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvoja. Kukaan ei saa joutua muita huonompaan asemaan esim. etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa tai vammansa vuoksi. Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa valintakriteerit koululaisten iltapäivätoimintaan. Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisesta tiedotetaan kuntalaisille helmikuussa järjestettävässä ilmoittautumis- ja informaatiotilaisuudessa, lehti- ilmoituksella ja kaupungin kotisivuilla. Jos ryhmiin jää ilmoittautumisen jälkeen tilaa, niin ryhmiä täydennetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmä koon tulee olla sellainen, että iltapäivätoiminnalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Ilmoittautuminen on sitova koko lukuvuodeksi. Kaikille hakijoille on tähän asti pystytty järjestämään koululaisten iltapäivätoimintaa. Päätöksen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta tekee varhaiskasvatusjohtaja. Koordinaattori lähettää päätökset valinnasta ja tiedotteet toiminnasta huoltajille 15.6 mennessä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa ohjaajilta, koordinaattorilta ja kaupungin kotisivuilta. Iltapäivätoiminnan sopimus päättyy irtisanomiskuukauden loppuun TOIMINTAMAKSUT Iltapäivätoiminnan maksut ovat 35 / 1-10 päivää ja 65 / yli kymmenen päivää. Tilapäisen iltapäivätoiminnan maksu on 4 /päivä, jos läsnäolopäiviä on enintään 5 pv / kk. Aamupäivätoiminnassa maksu on 8 / 1-10 päivää ja 15 / yli kymmenen päivää. Perheet voivat myös hakea taloudellisen tilanteen perusteella vapautusta maksuista tai alennusta maksuihin. Varhaiskasvatusjohtaja päättää maksualennuksista ja vapautuksista. Maksualennuksissa ja vapautuksissa noudatetaan samoja perusteita kuin päivähoidossa. Iltapäivätoiminnan maksujen laskutuksen hoitaa päivähoitosihteeri TOIMINTAYMPÄRISTÖ (TILAT) Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Toimintaan käytettävien sekä sisä- että ulkotilojen tulee olla turvalliset ja tarkoituksenmukaiset, tarjoten mahdollisuuden sekä leikkiin että lepoon. Iltapäivätoiminnassa käytetään koulun tiloja ja toimintaympäristöä, joten kasvatus- ja opetustoimi vastaa voimassa olevan perusopetuslain mukaan fyysisten opetustilojen turvallisuuden vaatimuksista kouluissaan. Varhaiskasvatusjohtaja neuvottelee rehtoreiden 5

6 kanssa iltapäivätoimintaan tarvittavien tilojen käytöstä. Toimintaympäristöön kuuluu myös ympäröivä luonto. Toimintaympäristön tulee tukea lasten kasvua ja oppimista; sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava lasten terveyttä. Tavoitteena on tukea myös lapsen oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Oppimisympäristön tulee ohjata lapsia asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Lapsille voidaan antaa mahdollisuus osallistua toimintaympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä ohjaajille että lapsille. Lapset eivät saa joutua kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteiksi. Ongelmatilanteisiin pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Rakennuksissa on oltava kirjallisesti voimassaolevat ja lain mukaiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat. 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNA KESKEISET SISÄLLÖT Koululaisten iltapäivätoiminta pohjautuu kaupungin omaan toimintasuunnitelmaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ja hyväksyy lokakuun kokouksessaan toimintasuunnitelman, jonka iltapäivätoiminnan koordinaattori laatii vuosittain. Toimintasuunnitelman osaksi liitetään jokaisen ryhmän omat toimintasuunnitelmat. Ryhmien ympäröivää luontoa käytetään hyväksi toiminnassa ja ryhmät käyvät vierailemassa lähikerhoissa ja lähiliikuntapaikoissa mahdollisuuksien mukaan. Iltapäivätoiminnan sisällöt suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden myös omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Sisältöä toimintaan tuovat myös erilaiset tiedolliset aihepiirit. Vuodenaikojen ja juhlapäivien teemoja käytetään toiminnassa vahvasti hyväksi. Ryhmissä varataan aikaa myös koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Vastuu koulutöiden tekemisestä ja oikeellisuudesta on kodeissa. Iltapäivätoiminta on erilaista kuin koulun toiminta, se ei saa olla koulun jatke. Sisällöt tukevat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 6

7 Aamu- ja iltapäivätoiminta koostuu seuraavista kokonaisuuksista. eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus. leikki ja vuorovaikutus. liikunta ja ulkoilu. ruokailua ja lepo. kulttuuri ja perinteet. kädentaidot ja askartelu. kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu. mediataidot. arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa. erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit 3. TOIMINNAN SUUNNITTELU 3.1 RYHMÄN OMA SUUNNITTELU Syksyllä jokainen iltapäivätoiminnan ryhmä laatii toimintasuunnitelman pohjaksi omalle toiminnalleen ja ryhmälleen. Tässä huomioidaan lasten ja heidän vanhempiensa ja ryhmän ohjaajien toiveet, tarpeet ja tavoitteet. Ohjaajat saavat käyttää 5 h suunnitelman laatimiseen, joka merkitään työvuorolistaan. Toiminnan sisällöstä ja painotettavista osaalueista päättävät ohjaajat yhdessä iltapäivätoiminnan koordinaattorin kanssa. Kerran viikossa jokaisen kerhon ohjaaja/ohjaajat tarkistavat viikon ohjelmat, sopivat työtehtävät ja tarkistavat tarvittavat tilat ja välineet. (Tähän suunnittelutyöhön varataan 1h/viikko, jonka ohjaajat merkitsevät työvuorolistaansa.) Iltapäivätoiminta on vapaaehtoista ja lapselle tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaiseen toimintaan. Toiminnan suunnittelussa tulee muistaa se, että ne eivät aina toteudu syystä tai toisesta. Laadukkaaseen ja suunnitelmalliseen toimintaan kuuluu myös mahdollisuus joustaa tilanteiden mukaan. Ryhmän toimintaa tulee arvioida säännöllisin väliajoin muun muassa yhteisissä tiimipalavereissa. 4 YHTEISTYÖ 4.1 TOIMINNAN KOORDINOINTI, TYÖN JA VASTUUN JAKO Koululaisten iltapäivätoiminnan yleiskoordinoinnista vastaa Tulkkilan koulun esiopettaja. Iltapäivätoiminnan koordinointitehtävissä hänen keskimääräinen viikkotyöaikansa on 6 tuntia. Hän toimii ohjaajien pedagogisena esimiehenä ja vastaa heidän täydennyskoulutuksesta. Koordinaattori järjestää 3-4 krt./ lukukaudessa ohjaajapalavereja, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita. Hän valmistelee iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Ryhmien ohjaajat laativat yhdessä iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa ryhmien omat vuosisuunnitelmat. Koordinaattori vastaa arvioinnin järjestämisestä, 7

8 tilastoinnista ja raportoinnista, yleisestä tiedottamisesta sekä ryhmien väline- ja materiaalihankinnoista. Koordinaattori kerää tietoa iltapäivätoimintaan liittyvistä kokemuksista, joista hän raportoi varhaiskasvatusjohtajalle. Varhaiskasvatusjohtaja arvioi tavoitteiden mukaisen toiminnan hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit yhdessä iltapäivätoiminnan koordinaattorin kanssa. Varhaiskasvatusjohtaja neuvottelee rehtoreiden kanssa iltapäivätoimintaan tarvittavien tilojen käytöstä ja koulunkäyntiavustajien mahdollisen työpanoksen kohdentamisesta iltapäivätoimintaan. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa työntekijöidensä lain mukaisesta rikostaustan selvittämisestä. Iltapäivätoimintaryhmien ohjaajat vastaavat itse omien tavoitteiden toteutumisesta, tiedottamisesta ja sujuvasta kasvatuskumppanuudesta huoltajien kanssa. Ohjaajat arvioivat säännöllisesti toimintaa yhteisissä tiimikokouksissa. Tyytyväisyyttä iltapäivätoimintaan kartoitetaan sekä valtakunnallisilla että paikallisilla kyselyillä. Asiakastyytyväisyys- kyselyä kehitetään vuosittain vastaamaan toiminnan sisällöllisiä muutoksia. 4.2 YHTEISTYÖ KOULUJEN KANSSA JA MUU AMMATILLINEN YHTEISTYÖ Kokemäen kaupungin iltapäivätoimintapaikat ovat koulujen tiloissa. Yhteiskäytön takia toiminnassa on otettava huomioon koulujen yleiset säännöt ja käytöstavat. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Se toimii jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuvaa yhteistyötä, jossa korostuu yhteinen vastuu ja mielenkiinto lapsen kehitystä kohtaan. Iltapäivätoiminnan tarkoitus on jäsentyä lapsen päivän luontevaksi osaksi. Yhteistyö sekä koulujen että kotien kanssa ja luottamuksellisten suhteiden syntyminen vanhempiin on siksi ensiarvoisen tärkeää. Iltapäivätoiminnan ohjaajien tulisi osallistua soveltuvin osin koulunsa alkavan lukuvuoden suunnittelukokoukseen sekä keväällä että syksyllä, jolloin tehdään koulun työsuunnitelmaa, arvioidaan mennyttä lukuvuotta ja suunnitellaan lukuvuoden teemat, tapahtumat, juhlat jne., jotta ne voidaan soveltuvin osin ottaa huomioon myös iltapäivätoiminnassa. Aamu - ja iltapäivätoiminta voi olla osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Toimintaa suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu - ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa sovitaan, miten tehostettua ja erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon. Moniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen. Aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla. 8

9 Koululaisten iltapäivätoiminta tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, uimahallin, kirjaston, muiden koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmien sekä Satakunnan iltapäivätoiminnan kehittämisverkoston kanssa osallistumalla koulutuksiin. Seurakunnan työntekijät käyvät ryhmissä pitämässä hartaushetkiä muutaman kerran lukukaudessa. Ryhmät järjestävät toimintavuoden aikana erilaisia tapahtumia, joihin vanhemmat voivat osallistua ja ovat tervetulleita. Iltapäivätoiminnan ryhmien välistä yhteistyötä toteutetaan toimintavuoden aikana eri tavoin. Kerran lukuvuodessa järjestetään yhteinen tapahtuma iltikseen osallistuville lapsille. Iltapäivätoiminta tekee kiinteää yhteistyötä koululla toimivien päivähoitoryhmien kanssa. Iltapäivätoiminnan koordinaattori vierailee jokaisessa ryhmässä 2 kertaa lukukauden aikana. 4.3 YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Ryhmien ohjaajat tiedustelevat lukukauden alussa tarkemmin viikonpäivät ja kellonajat, jolloin lapsi osallistuu toimintaan. Vanhemmat ilmoittavat nämä esitietolomakkeessa tai läsnäololistaan. Esitietolomake palautetaan ryhmään lapsen aloittaessa toiminnan ja läsnäololista joka kuukauden lopussa. Perheiden ja ohjaajien keskinäisellä yhteistyöllä pyritään muodostamaan yhteisvastuullinen ja tasa-arvoisuuteen perustuva kasvatuskumppanuus, jossa korostuu yhteinen vastuu ja mielenkiinto lapsesta. Yhteistyötä kotien ja vanhempien kanssa iltapäivätoiminnassa tehdään päivittäisten keskustelujen kautta vanhempien hakiessa lapsensa tai soittaessa ohjaajille. Kokemäen koululaisten iltapäivätoiminta järjestää kerran lukuvuodessa yhteisen kirjallisen kyselyn vanhemmille iltapäivätoiminnasta. Kokemäen koululaisten iltapäivätoiminta on mukana myös valtakunnallisessa iltapäivätoiminnan arviossa. Iltapäivätoiminnassa järjestetään resurssien mukaan vanhemmille avoimia ovia, vanhempainiltoja tai keskustelutilaisuuksia. Ryhmissä on käytössä reppuvihot, jotka kulkevat koululaisten mukana kotien ja ohjaajien välillä. Koteihin lähetetään säännöllisesti tiedotteita iltapäivätoiminnan tapahtumista. Säännöllinen tiedottaminen toiminnasta kotiin luo turvallisuutta. Ohjaajat tai koordinaattori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 1.- ja 2.-luokkalaisten vanhempieniltoihin esitelläkseen iltapäivätoimintaa. Huoltajien tulee huolehtia siitä, että iltapäivätoimintaan ilmoitettu lapsi osallistuu säännöllisesti toimintaan antamiensa tietojen mukaisesti. Jos lapsi jää pidemmäksi ajaksi tai kokonaan pois toiminnasta, huoltajien on ilmoitettava asiasta ohjaajalle ja palvelusihteerille erillisellä irtisanomislomakkeella. Lapsen poissaolosta ja sairastumisesta tulee huoltajien ilmoittaa ryhmän ohjaajalle soittamalla tai tekstiviestillä. 9

10 5. HENKILÖSTÖ 5.1. PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Lain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioiden riittävä määrä ohjaajia, huomioiden jokaisen ryhmän erityispiirteet (esimerkiksi erityisoppilaat). Jokaisessa ryhmässä ainakin yhden ohjaajan tulee täyttää iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuusvaatimukset, Iltapäivätoiminnan vastaavan ohjaajan kelpoisuus tulee olla asetuksen A 115/2004 9a mukainen. Rikostaustalakia sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, jos työt yhden vuoden aikana kestävät vähintään kolme kuukautta. Iltapäivätoiminnassa on 1-4 ohjaajaa lapsimäärän mukaan, jos 75 % lapsista tarvitsee iltapäivähoitoa yli 10 päivää kuukaudessa: 13< lasta 1 ohjaaja lasta 2 ohjaajaa lasta 3 ohjaaja 40 > lasta 4 ohjaajaa Iltapäivätoiminnanohjaajia on Kokemäen kouluilla yhteensä 8. Osa iltapäivätoiminnan ohjaajista työskentelee aamupäivät koulunkäyntiavustajana kouluilla. Syksyllä 2011 iltapäivätoiminnan ohjaajista 3 on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja viisi määräaikaisessa työsuhteessa. Iltapäivätoiminnassa ohjaajien työaika on noin 25h/vko OHJAAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS Syyslukukaudella ohjaajat kokoontuvat 3-4 kertaa ja samoin kevätlukukaudella. Tällöin kaikki ohjaajat kokoontuvat koordinaattorin kutsumaan yhteiseen palaveriin, jonka kesto on 3 tuntia. Yhdessä käsitellään ajankohtaisia asioita, vaihdetaan ideoita ja saadaan toinen toisilta vertaistukea. Koordinaattori tuo ohjaajille myös terveiset kehittämisverkoston tapaamisista. Nämä vapaamuotoiset tapaamiset ovat tärkeitä, koska useat ohjaajat työskentelevät yksin. Lisäksi koordinaattori pyrkii vierailemaan jokaisella kerholla 2 krt/ lukukaudessa. Iltapäivätoiminnan ohjaajat toimivat lisäksi tiimeinä, joissa ohjaajat saavat toisiltaan vertaistukea, arvioivat omaa toimintaansa ja kehittävät oman ryhmänsä toimintaa. Tiimit kokoontuvat 1-2 krt/ lukukaudessa. Ohjaajille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan täydennyskoulutusta tarpeelliseksi koetuilta alueilta. Lukuvuonna järjestetään kasvatuskumppanuuskoulutuksia, askartelukoulutus ja turvapassikoulutus. Muihin koulutuksiin työntekijät voivat osallistua henkilökohtaisen tarpeen, yksikkökohtaisen tarpeiden ja taloudellisten resurssien mukaan. 10

11 6. ARVIOINTI Iltapäivätoimintaa arvioidaan opetusministeriön edellyttämällä tavalla. Toiminnan sisäisestä arvioinnista vastaavat kerhojen ohjaajat yhdessä koordinaattorin kanssa. Iltapäivätoiminnassa järjestetään vuosittain kysely huoltajille. Arviointien tulokset julkistetaan. Kysely tehdään lasten iltapäivätoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi ja toiminnan, laadun kehittämiseksi. Kyselyn päätulokset otetaan huomioon uusia toimintasuunnitelmia tehtäessä. Kokemäen kaupungin iltapäivätoiminta osallistuu myös vuosittain opetushallituksen valtakunnallisiin arvionteihin. Asiakastyytyväisyys- kyselyä kehitetään vuosittain vastaamaan toiminnan sisällöllisiä muutoksia. 7. KULKEMINEN Iltapäivätoimintapaikat ovat koulujen tiloissa. Lapset siirtyvät kouluista iltapäivätoimintapaikkoihin itse. Ensimmäisen kouluviikon ajan iltapäivätoiminnan ohjaajat opettavat lapset siirtymään turvallisesti kouluista iltapäivätoimintaan. Niille oppilaille, joilla on koulumatkaetu, ei järjestetä erikseen kuljetusta iltapäivätoiminnasta. Huoltajien vastuulle jää huolehtia lapsen kuljettamisesta iltapäivätoiminnasta kotiin. 8. VÄLIPALA Perusopetuslain 8a luvun 48d mukaan iltapäivätoimintaan osallistuvalla oppilaalla on oikeus välipalaan opintososiaalisena etuna. Päivittäin tarjottava välipala on monipuolinen, vaihteleva ja täysipainoinen. Välipala nautitaan kiireettömästi hyviä tapoja noudattaen. Välipala sisältyy iltapäivätoiminnan maksuun. Lapsen ruoka-aine allergioista tulee ilmoittaa toiminnan alkaessa ryhmän ohjaajalle. 9. VAKUUTUKSET Kaupunki on vakuuttanut kasvatus ja opetustoimen aamu ja iltapäivätoiminnassa olevat lapset tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa myös aamu ja iltapäivätoimintaan liittyvien välittömien matkojen aikana. Tapaturmien hoidossa on sama käytäntö kuin koulutapaturmien hoidossa. 10. TALOUS Aamu- ja iltapäivätoiminnalle laaditaan oma budjetti vuosittain. Kokonaissumman kohdentamisesta vastaa koordinaattori. Hän kerää ryhmien ohjaajilta tietoa, mitä hankintoja ryhmissä olisi tarpeellista tehdä ja näiden tietojen pohjalta tekee hankinnat ja 11

12 jakaa käyttövarat ryhmiin. Henkilöstökulut jakautuvat eri työntekijöillä eri segmentteihin riippuen työntekijän toimenkuvasta. Kaupunki saa aamu - ja iltapäivätoimintaan valtionosuutta Opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. 12

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 Rauman kaupunki Kasvatus ja opetusvirasto Jutta Liiten SISÄLTÖ 1 Toiminnan järjestämisen periaatteet 1.1 Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymä 10.12.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Sivistyslautakunta 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.2 2. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta..2

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen

siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 1 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen Sisältö 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat ja toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa. Toimintasuunnitelma

Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa. Toimintasuunnitelma Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 Kurikan kaupunki 2 Sisältö Johdanto... 4 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 5 1.1 Lainsäädäntö...5

Lisätiedot

Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 26.3.2014 31 M- J ILTPÄIVÄTOIMINNN TOIMINTSNNITELM SISÄLTÖ 1. M- J ILTPÄIVÄTOIMINNN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Urjalan kunnan AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA 2011 SISÄLTÖ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 1. TOIMNTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3.

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3. LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016 Kakola 12.3.2015 28, OHEINEN E 2 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA...

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä Haapaveden kaupunki 27.9.2011 SISÄLLYS 2 JOHDANTO 3 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 4 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja

Lisätiedot

Hyvinkään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016

Hyvinkään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 Hyvinkään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 Hyvinkäällä 2.4.2015 Heidi Torkkeli aamu ja iltapäivätoiminnan koordinaattori HYVINKÄÄN PERUSOPETUKSEN AAMU-

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 3.1.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 27.9.2011 2 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA PAIMIOSSA Toimintaa ohjaavat asiakirjat Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos)

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos) NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen (luonnos) Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 2 Nousiaisten kunta Sivistysosasto Perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sivistystoimi. Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Heinolan kaupunki Sivistystoimi. Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Heinolan kaupunki Sivistystoimi Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintasuunnitelma 2015 2016 1. Johdanto... 3 2. Toiminta-ajatus... 3 3. Tavoitteet...

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Kunta on velvoitettu tekemään aamu- ja iltapäivätoiminnasta toimintasuunnitelman. Tämä toimintasuunnitelma on tehty kunnan ja palveluntuottajien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN

MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN MUHOKSEN KUNTA OPETUS- JA VARHAISKASVATUS- PALVELUT PYSYVÄISMÄÄRÄYS 6.5.2015 MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN 1 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOI MI PERUSOPETU KSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN

ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOI MI PERUSOPETU KSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOI MI PERUSOPETU KSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Sivistysltk 9.6.2015 64, Liite n:o 1 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT KESKEISET

Lisätiedot

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Toiminnan säädöspohja

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2. 2. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 2

1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2. 2. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 2 JOENSUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2014 2015 1 Sisältö 1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 2. Perusopetuksen

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma Piirustuskilpailun voittaja Eero 0A 2015-2016 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 2015-2016 Inkoon kunta tarjoaa aamu-ja iltapäivätoimintaa

Lisätiedot