xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA"

Transkriptio

1 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm TOIMINTASUUNNITELMA qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe KOKEMÄEN KAUPUNKI rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

2 Sisällysluettelo 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET TOIMINNAN LAAJUUS JA TOIMINTA-AIKA TOIMINTAAN HAKEMINEN JA PAIKAN IRTISANOMINEN TOIMINTAMAKSUT TOIMINTAYMPÄRISTÖ (TILAT) ILTAPÄIVÄTOIMINNA KESKEISET SISÄLLÖT TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄN OMA SUUNNITTELU YHTEISTYÖ TOIMINNAN KOORDINOINTI, TYÖN JA VASTUUN JAKO YHTEISTYÖ KOULUJEN KANSSA JA MUU AMMATILLINEN YHTEISTYÖ YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA HENKILÖSTÖ PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ OHJAAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS ARVIOINTI KULKEMINEN VÄLIPALA VAKUUTUKSET TALOUS...11 LIITTEET Ryhmien toimintasuunnitelmat 2

3 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslainmukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti. Kokemäen kaupunki järjestää lukuvuonna perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Tämä toimintasuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle. Kokemäellä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana. Toiminta kuuluu kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen. Kokemäen kasvatus- ja opetustoimen johtosäännön mukaisesti varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan kuuluu päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Koululaisten iltapäivätoiminnan yleiskoordinoinnista vastaa Tulkkilan koulun esiopettaja. Iltapäivätoiminnan koordinointitehtävissä hänen keskimääräinen viikkotyöaikansa on 6 tuntia. Hän toimii ohjaajien pedagogisena esimiehenä ja vastaa heidän täydennyskoulutuksesta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista (Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011): Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen 1.1 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on Kokemäellä opetushallituksen perusteiden (2011:1) mukaisesti: 1. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen 2. Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen 3. Eettisen kasvun tukeminen 4. Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen 3

4 Koululaisten iltapäivätoiminta antaa lapselle mahdollisuuden turvalliseen yhdessäoloon, lepoon ja mahdollisuuden osallistua virkistävään ja monipuoliseen toimintaan. Ohjatun ja valvotun toiminnan parissa lapsi voi muodostaa positiivisia suhteita ikätovereihinsa ja aikuisiin. Koululaisten iltapäivätoiminnan tärkeänä tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää kiireisen koulutyön jälkeistä aikaa ja rauhoittua ennen vanhempien tuloa töistä kotiin. Tavoitteena on, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä 1.2. TOIMINNAN LAAJUUS JA TOIMINTA-AIKA Kokemäen kaupunki järjestää aamupäivätoimintaa ainoastaan oppilaille, joille on tehty erityisen tuen päätös tarvittaessa 4 nteen vuosiluokkaan asti. Iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä 4 nteen vuosiluokkaan asti oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Niille oppilaille, joilla on koulumatkaetu, ei järjestetä erikseen kuljetusta iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan jokaisella koululla, jos toimintaan ilmoittautuu vähintään neljä oppilasta, jotka tarvitsevat iltapäivätoimintaan joka päivä. Muussa tapauksessa oppilaat kuljetetaan lähikoulun iltapäivätoimintaryhmään tai heille räätälöidään hoito lähialueen varhaiskasvatuksen toimintayksikössä. Iltapäivätoimintaa järjestetään koululla tarpeen mukaan klo saakka. Jos ryhmässä on esioppilaita, joilla on päivähoidon tarvetta klo saakka, niin koululaiset voivat osallistua toimintaan ryhmäkokoasetusten määräämissä rajoissa, toiminnasta peritään lisämaksu. Iltapäivätoimintaa tarjotaan lapselle 760 tuntia koulun työvuoden aikana (keskimäärin 4 tuntia päivässä). Toimintaa järjestetään arkipäivisin koulujen työpäivinä, ei lauantaisin. Lapsille tarjotaan iltapäivän aikana välipala. Lukuvuonna koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautui 67 koululaista. Toimintaa järjestetään Tulkkilan, Peipohjan, Tuomaalan ja Lähteenmäen koulujen yhteydessä. Tuomaalan ja Lähteenmäen koululla koululaisten iltapäivätoiminta ja esikoululaisten päivähoito järjestetään samassa ryhmässä. Toiminta näillä kouluilla pohjautuu esikoululaisilla päivähoitolakiin että iltapäivätoimintaan osallistuvilla koululaisilla perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin ja perusopetuslakiin. 4

5 1.3. TOIMINTAAN HAKEMINEN JA PAIKAN IRTISANOMINEN Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kunnioitetaan lasten omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvoja. Kukaan ei saa joutua muita huonompaan asemaan esim. etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa tai vammansa vuoksi. Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa valintakriteerit koululaisten iltapäivätoimintaan. Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisesta tiedotetaan kuntalaisille helmikuussa järjestettävässä ilmoittautumis- ja informaatiotilaisuudessa, lehti- ilmoituksella ja kaupungin kotisivuilla. Jos ryhmiin jää ilmoittautumisen jälkeen tilaa, niin ryhmiä täydennetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmä koon tulee olla sellainen, että iltapäivätoiminnalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Ilmoittautuminen on sitova koko lukuvuodeksi. Kaikille hakijoille on tähän asti pystytty järjestämään koululaisten iltapäivätoimintaa. Päätöksen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta tekee varhaiskasvatusjohtaja. Koordinaattori lähettää päätökset valinnasta ja tiedotteet toiminnasta huoltajille 15.6 mennessä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa ohjaajilta, koordinaattorilta ja kaupungin kotisivuilta. Iltapäivätoiminnan sopimus päättyy irtisanomiskuukauden loppuun TOIMINTAMAKSUT Iltapäivätoiminnan maksut ovat 35 / 1-10 päivää ja 65 / yli kymmenen päivää. Tilapäisen iltapäivätoiminnan maksu on 4 /päivä, jos läsnäolopäiviä on enintään 5 pv / kk. Aamupäivätoiminnassa maksu on 8 / 1-10 päivää ja 15 / yli kymmenen päivää. Perheet voivat myös hakea taloudellisen tilanteen perusteella vapautusta maksuista tai alennusta maksuihin. Varhaiskasvatusjohtaja päättää maksualennuksista ja vapautuksista. Maksualennuksissa ja vapautuksissa noudatetaan samoja perusteita kuin päivähoidossa. Iltapäivätoiminnan maksujen laskutuksen hoitaa päivähoitosihteeri TOIMINTAYMPÄRISTÖ (TILAT) Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Toimintaan käytettävien sekä sisä- että ulkotilojen tulee olla turvalliset ja tarkoituksenmukaiset, tarjoten mahdollisuuden sekä leikkiin että lepoon. Iltapäivätoiminnassa käytetään koulun tiloja ja toimintaympäristöä, joten kasvatus- ja opetustoimi vastaa voimassa olevan perusopetuslain mukaan fyysisten opetustilojen turvallisuuden vaatimuksista kouluissaan. Varhaiskasvatusjohtaja neuvottelee rehtoreiden 5

6 kanssa iltapäivätoimintaan tarvittavien tilojen käytöstä. Toimintaympäristöön kuuluu myös ympäröivä luonto. Toimintaympäristön tulee tukea lasten kasvua ja oppimista; sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava lasten terveyttä. Tavoitteena on tukea myös lapsen oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Oppimisympäristön tulee ohjata lapsia asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Lapsille voidaan antaa mahdollisuus osallistua toimintaympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä ohjaajille että lapsille. Lapset eivät saa joutua kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteiksi. Ongelmatilanteisiin pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Rakennuksissa on oltava kirjallisesti voimassaolevat ja lain mukaiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat. 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNA KESKEISET SISÄLLÖT Koululaisten iltapäivätoiminta pohjautuu kaupungin omaan toimintasuunnitelmaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ja hyväksyy lokakuun kokouksessaan toimintasuunnitelman, jonka iltapäivätoiminnan koordinaattori laatii vuosittain. Toimintasuunnitelman osaksi liitetään jokaisen ryhmän omat toimintasuunnitelmat. Ryhmien ympäröivää luontoa käytetään hyväksi toiminnassa ja ryhmät käyvät vierailemassa lähikerhoissa ja lähiliikuntapaikoissa mahdollisuuksien mukaan. Iltapäivätoiminnan sisällöt suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden myös omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Sisältöä toimintaan tuovat myös erilaiset tiedolliset aihepiirit. Vuodenaikojen ja juhlapäivien teemoja käytetään toiminnassa vahvasti hyväksi. Ryhmissä varataan aikaa myös koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Vastuu koulutöiden tekemisestä ja oikeellisuudesta on kodeissa. Iltapäivätoiminta on erilaista kuin koulun toiminta, se ei saa olla koulun jatke. Sisällöt tukevat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 6

7 Aamu- ja iltapäivätoiminta koostuu seuraavista kokonaisuuksista. eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus. leikki ja vuorovaikutus. liikunta ja ulkoilu. ruokailua ja lepo. kulttuuri ja perinteet. kädentaidot ja askartelu. kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu. mediataidot. arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa. erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit 3. TOIMINNAN SUUNNITTELU 3.1 RYHMÄN OMA SUUNNITTELU Syksyllä jokainen iltapäivätoiminnan ryhmä laatii toimintasuunnitelman pohjaksi omalle toiminnalleen ja ryhmälleen. Tässä huomioidaan lasten ja heidän vanhempiensa ja ryhmän ohjaajien toiveet, tarpeet ja tavoitteet. Ohjaajat saavat käyttää 5 h suunnitelman laatimiseen, joka merkitään työvuorolistaan. Toiminnan sisällöstä ja painotettavista osaalueista päättävät ohjaajat yhdessä iltapäivätoiminnan koordinaattorin kanssa. Kerran viikossa jokaisen kerhon ohjaaja/ohjaajat tarkistavat viikon ohjelmat, sopivat työtehtävät ja tarkistavat tarvittavat tilat ja välineet. (Tähän suunnittelutyöhön varataan 1h/viikko, jonka ohjaajat merkitsevät työvuorolistaansa.) Iltapäivätoiminta on vapaaehtoista ja lapselle tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaiseen toimintaan. Toiminnan suunnittelussa tulee muistaa se, että ne eivät aina toteudu syystä tai toisesta. Laadukkaaseen ja suunnitelmalliseen toimintaan kuuluu myös mahdollisuus joustaa tilanteiden mukaan. Ryhmän toimintaa tulee arvioida säännöllisin väliajoin muun muassa yhteisissä tiimipalavereissa. 4 YHTEISTYÖ 4.1 TOIMINNAN KOORDINOINTI, TYÖN JA VASTUUN JAKO Koululaisten iltapäivätoiminnan yleiskoordinoinnista vastaa Tulkkilan koulun esiopettaja. Iltapäivätoiminnan koordinointitehtävissä hänen keskimääräinen viikkotyöaikansa on 6 tuntia. Hän toimii ohjaajien pedagogisena esimiehenä ja vastaa heidän täydennyskoulutuksesta. Koordinaattori järjestää 3-4 krt./ lukukaudessa ohjaajapalavereja, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita. Hän valmistelee iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Ryhmien ohjaajat laativat yhdessä iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa ryhmien omat vuosisuunnitelmat. Koordinaattori vastaa arvioinnin järjestämisestä, 7

8 tilastoinnista ja raportoinnista, yleisestä tiedottamisesta sekä ryhmien väline- ja materiaalihankinnoista. Koordinaattori kerää tietoa iltapäivätoimintaan liittyvistä kokemuksista, joista hän raportoi varhaiskasvatusjohtajalle. Varhaiskasvatusjohtaja arvioi tavoitteiden mukaisen toiminnan hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit yhdessä iltapäivätoiminnan koordinaattorin kanssa. Varhaiskasvatusjohtaja neuvottelee rehtoreiden kanssa iltapäivätoimintaan tarvittavien tilojen käytöstä ja koulunkäyntiavustajien mahdollisen työpanoksen kohdentamisesta iltapäivätoimintaan. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa työntekijöidensä lain mukaisesta rikostaustan selvittämisestä. Iltapäivätoimintaryhmien ohjaajat vastaavat itse omien tavoitteiden toteutumisesta, tiedottamisesta ja sujuvasta kasvatuskumppanuudesta huoltajien kanssa. Ohjaajat arvioivat säännöllisesti toimintaa yhteisissä tiimikokouksissa. Tyytyväisyyttä iltapäivätoimintaan kartoitetaan sekä valtakunnallisilla että paikallisilla kyselyillä. Asiakastyytyväisyys- kyselyä kehitetään vuosittain vastaamaan toiminnan sisällöllisiä muutoksia. 4.2 YHTEISTYÖ KOULUJEN KANSSA JA MUU AMMATILLINEN YHTEISTYÖ Kokemäen kaupungin iltapäivätoimintapaikat ovat koulujen tiloissa. Yhteiskäytön takia toiminnassa on otettava huomioon koulujen yleiset säännöt ja käytöstavat. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Se toimii jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuvaa yhteistyötä, jossa korostuu yhteinen vastuu ja mielenkiinto lapsen kehitystä kohtaan. Iltapäivätoiminnan tarkoitus on jäsentyä lapsen päivän luontevaksi osaksi. Yhteistyö sekä koulujen että kotien kanssa ja luottamuksellisten suhteiden syntyminen vanhempiin on siksi ensiarvoisen tärkeää. Iltapäivätoiminnan ohjaajien tulisi osallistua soveltuvin osin koulunsa alkavan lukuvuoden suunnittelukokoukseen sekä keväällä että syksyllä, jolloin tehdään koulun työsuunnitelmaa, arvioidaan mennyttä lukuvuotta ja suunnitellaan lukuvuoden teemat, tapahtumat, juhlat jne., jotta ne voidaan soveltuvin osin ottaa huomioon myös iltapäivätoiminnassa. Aamu - ja iltapäivätoiminta voi olla osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Toimintaa suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu - ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa sovitaan, miten tehostettua ja erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon. Moniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen. Aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla. 8

9 Koululaisten iltapäivätoiminta tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, uimahallin, kirjaston, muiden koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmien sekä Satakunnan iltapäivätoiminnan kehittämisverkoston kanssa osallistumalla koulutuksiin. Seurakunnan työntekijät käyvät ryhmissä pitämässä hartaushetkiä muutaman kerran lukukaudessa. Ryhmät järjestävät toimintavuoden aikana erilaisia tapahtumia, joihin vanhemmat voivat osallistua ja ovat tervetulleita. Iltapäivätoiminnan ryhmien välistä yhteistyötä toteutetaan toimintavuoden aikana eri tavoin. Kerran lukuvuodessa järjestetään yhteinen tapahtuma iltikseen osallistuville lapsille. Iltapäivätoiminta tekee kiinteää yhteistyötä koululla toimivien päivähoitoryhmien kanssa. Iltapäivätoiminnan koordinaattori vierailee jokaisessa ryhmässä 2 kertaa lukukauden aikana. 4.3 YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Ryhmien ohjaajat tiedustelevat lukukauden alussa tarkemmin viikonpäivät ja kellonajat, jolloin lapsi osallistuu toimintaan. Vanhemmat ilmoittavat nämä esitietolomakkeessa tai läsnäololistaan. Esitietolomake palautetaan ryhmään lapsen aloittaessa toiminnan ja läsnäololista joka kuukauden lopussa. Perheiden ja ohjaajien keskinäisellä yhteistyöllä pyritään muodostamaan yhteisvastuullinen ja tasa-arvoisuuteen perustuva kasvatuskumppanuus, jossa korostuu yhteinen vastuu ja mielenkiinto lapsesta. Yhteistyötä kotien ja vanhempien kanssa iltapäivätoiminnassa tehdään päivittäisten keskustelujen kautta vanhempien hakiessa lapsensa tai soittaessa ohjaajille. Kokemäen koululaisten iltapäivätoiminta järjestää kerran lukuvuodessa yhteisen kirjallisen kyselyn vanhemmille iltapäivätoiminnasta. Kokemäen koululaisten iltapäivätoiminta on mukana myös valtakunnallisessa iltapäivätoiminnan arviossa. Iltapäivätoiminnassa järjestetään resurssien mukaan vanhemmille avoimia ovia, vanhempainiltoja tai keskustelutilaisuuksia. Ryhmissä on käytössä reppuvihot, jotka kulkevat koululaisten mukana kotien ja ohjaajien välillä. Koteihin lähetetään säännöllisesti tiedotteita iltapäivätoiminnan tapahtumista. Säännöllinen tiedottaminen toiminnasta kotiin luo turvallisuutta. Ohjaajat tai koordinaattori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 1.- ja 2.-luokkalaisten vanhempieniltoihin esitelläkseen iltapäivätoimintaa. Huoltajien tulee huolehtia siitä, että iltapäivätoimintaan ilmoitettu lapsi osallistuu säännöllisesti toimintaan antamiensa tietojen mukaisesti. Jos lapsi jää pidemmäksi ajaksi tai kokonaan pois toiminnasta, huoltajien on ilmoitettava asiasta ohjaajalle ja palvelusihteerille erillisellä irtisanomislomakkeella. Lapsen poissaolosta ja sairastumisesta tulee huoltajien ilmoittaa ryhmän ohjaajalle soittamalla tai tekstiviestillä. 9

10 5. HENKILÖSTÖ 5.1. PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Lain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioiden riittävä määrä ohjaajia, huomioiden jokaisen ryhmän erityispiirteet (esimerkiksi erityisoppilaat). Jokaisessa ryhmässä ainakin yhden ohjaajan tulee täyttää iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuusvaatimukset, Iltapäivätoiminnan vastaavan ohjaajan kelpoisuus tulee olla asetuksen A 115/2004 9a mukainen. Rikostaustalakia sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, jos työt yhden vuoden aikana kestävät vähintään kolme kuukautta. Iltapäivätoiminnassa on 1-4 ohjaajaa lapsimäärän mukaan, jos 75 % lapsista tarvitsee iltapäivähoitoa yli 10 päivää kuukaudessa: 13< lasta 1 ohjaaja lasta 2 ohjaajaa lasta 3 ohjaaja 40 > lasta 4 ohjaajaa Iltapäivätoiminnanohjaajia on Kokemäen kouluilla yhteensä 8. Osa iltapäivätoiminnan ohjaajista työskentelee aamupäivät koulunkäyntiavustajana kouluilla. Syksyllä 2011 iltapäivätoiminnan ohjaajista 3 on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja viisi määräaikaisessa työsuhteessa. Iltapäivätoiminnassa ohjaajien työaika on noin 25h/vko OHJAAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS Syyslukukaudella ohjaajat kokoontuvat 3-4 kertaa ja samoin kevätlukukaudella. Tällöin kaikki ohjaajat kokoontuvat koordinaattorin kutsumaan yhteiseen palaveriin, jonka kesto on 3 tuntia. Yhdessä käsitellään ajankohtaisia asioita, vaihdetaan ideoita ja saadaan toinen toisilta vertaistukea. Koordinaattori tuo ohjaajille myös terveiset kehittämisverkoston tapaamisista. Nämä vapaamuotoiset tapaamiset ovat tärkeitä, koska useat ohjaajat työskentelevät yksin. Lisäksi koordinaattori pyrkii vierailemaan jokaisella kerholla 2 krt/ lukukaudessa. Iltapäivätoiminnan ohjaajat toimivat lisäksi tiimeinä, joissa ohjaajat saavat toisiltaan vertaistukea, arvioivat omaa toimintaansa ja kehittävät oman ryhmänsä toimintaa. Tiimit kokoontuvat 1-2 krt/ lukukaudessa. Ohjaajille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan täydennyskoulutusta tarpeelliseksi koetuilta alueilta. Lukuvuonna järjestetään kasvatuskumppanuuskoulutuksia, askartelukoulutus ja turvapassikoulutus. Muihin koulutuksiin työntekijät voivat osallistua henkilökohtaisen tarpeen, yksikkökohtaisen tarpeiden ja taloudellisten resurssien mukaan. 10

11 6. ARVIOINTI Iltapäivätoimintaa arvioidaan opetusministeriön edellyttämällä tavalla. Toiminnan sisäisestä arvioinnista vastaavat kerhojen ohjaajat yhdessä koordinaattorin kanssa. Iltapäivätoiminnassa järjestetään vuosittain kysely huoltajille. Arviointien tulokset julkistetaan. Kysely tehdään lasten iltapäivätoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi ja toiminnan, laadun kehittämiseksi. Kyselyn päätulokset otetaan huomioon uusia toimintasuunnitelmia tehtäessä. Kokemäen kaupungin iltapäivätoiminta osallistuu myös vuosittain opetushallituksen valtakunnallisiin arvionteihin. Asiakastyytyväisyys- kyselyä kehitetään vuosittain vastaamaan toiminnan sisällöllisiä muutoksia. 7. KULKEMINEN Iltapäivätoimintapaikat ovat koulujen tiloissa. Lapset siirtyvät kouluista iltapäivätoimintapaikkoihin itse. Ensimmäisen kouluviikon ajan iltapäivätoiminnan ohjaajat opettavat lapset siirtymään turvallisesti kouluista iltapäivätoimintaan. Niille oppilaille, joilla on koulumatkaetu, ei järjestetä erikseen kuljetusta iltapäivätoiminnasta. Huoltajien vastuulle jää huolehtia lapsen kuljettamisesta iltapäivätoiminnasta kotiin. 8. VÄLIPALA Perusopetuslain 8a luvun 48d mukaan iltapäivätoimintaan osallistuvalla oppilaalla on oikeus välipalaan opintososiaalisena etuna. Päivittäin tarjottava välipala on monipuolinen, vaihteleva ja täysipainoinen. Välipala nautitaan kiireettömästi hyviä tapoja noudattaen. Välipala sisältyy iltapäivätoiminnan maksuun. Lapsen ruoka-aine allergioista tulee ilmoittaa toiminnan alkaessa ryhmän ohjaajalle. 9. VAKUUTUKSET Kaupunki on vakuuttanut kasvatus ja opetustoimen aamu ja iltapäivätoiminnassa olevat lapset tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa myös aamu ja iltapäivätoimintaan liittyvien välittömien matkojen aikana. Tapaturmien hoidossa on sama käytäntö kuin koulutapaturmien hoidossa. 10. TALOUS Aamu- ja iltapäivätoiminnalle laaditaan oma budjetti vuosittain. Kokonaissumman kohdentamisesta vastaa koordinaattori. Hän kerää ryhmien ohjaajilta tietoa, mitä hankintoja ryhmissä olisi tarpeellista tehdä ja näiden tietojen pohjalta tekee hankinnat ja 11

12 jakaa käyttövarat ryhmiin. Henkilöstökulut jakautuvat eri työntekijöillä eri segmentteihin riippuen työntekijän toimenkuvasta. Kaupunki saa aamu - ja iltapäivätoimintaan valtionosuutta Opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. 12

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ 1 (7) Liite 4 Sivistyslautakunta 26.8.2015 52 ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ Toimintasuunnitelma 1.9.2015 lähtien HÄMEENKYRÖN KUNTA SIVISTYSPALVELUT 2 Iltapäivätoiminta Hämeenkyrössä Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo

Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo 1 Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA Liite nro 4, sivltk. 1/2014, 10 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1. Toiminnan yleiset periaatteet 2. Toiminnan laajuus 3. Valintaperusteet 4. Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 1 Sivistyslautakunta 73/2011 Yli-Iin kunnan koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa Opetushallituksen julkaisema Perusopetuksen

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki. Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma

Orimattilan kaupunki. Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma Orimattilan kaupunki Koululaisten iltapäivätoiminnan Toimintasuunnitelma (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 28.4.2015 Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 16.3.2005 22 Muutettu: Koulutuslautakunta 18.2.2009 20 Muutettu: Koulutuslautakunta 16.6.2011 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

SivLtk 7.10.2015 46. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo

SivLtk 7.10.2015 46. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo 1 SivLtk 7.10.2015 46 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2013 2 Sisällysluettelo 1 Perusteet... 3 2 Tavoitteet... 4 3 Toimintaympäristö... 5 4 Yhteistyö... 5 5 Henkilöstö... 6 6 Toimintaan hakeminen

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA Liite nro 12, sivistyslautakunta 4/2016 38 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1. Toiminnan yleiset periaatteet 2. Toiminnan laajuus 3. Valintaperusteet 4. Toiminnasta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 3 ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Voimassa 1.8.2016- Siviltk 17.5.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN... 2 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2.1 KODIN

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Euran kasvatus- ja opetuspalvelut

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Euran kasvatus- ja opetuspalvelut 1 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Euran kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.9.2011 76 2 483/12.01.03/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.9.2011 76

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet 2.1 Kodin

Lisätiedot

LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti.

LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti. LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti.) 1.TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Iltapäivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

LIITE 4 ILOMANTSIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 4 ILOMANTSIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 2 1 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Toiminnan tavoitteet ja tehtävät 3 2. Toiminnan laajuus 3 3. Toiminnan järjestämisen periaatteet

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Kauhavan kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Kauhavan kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 28.1.2016 3 Sisällysluettelo 2 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 22.10.2008 20 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 2 1. Lainsäädäntö.. 2 2. Toiminta

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 TOIMINTASUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Suonenjoen kaupunki

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Suonenjoen kaupunki PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Suonenjoen kaupunki 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2010 2011 2 SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Lainsäädäntö 3 1.2. Yleistä 3 1.3. Toimintaan

Lisätiedot

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta toimintasuunnitelma 1.1.2014 - Sivistyslautakunta 20.1.2014 4 Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN TERVOLAN KUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN Koulutuslautakunta hyväksynyt 15.6.2011 56 JOHDANTO Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta määritellään perusopetuslaissa (628/1998) :ssä 48. Muutos

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty 1.9.2015 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 3 2. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet... 3 3. Toiminnan

Lisätiedot

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 KH 29.1.2013 LIITE Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle turvallinen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Euran kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.5.2015 Euran kunta järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala KAARINAN KAUPUNKI 1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015 1. Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta

Lisätiedot

Yhdistymishallitus 2.11.2015?

Yhdistymishallitus 2.11.2015? KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Nastolan palvelualueella Nastolan kunnan ja Lahden kaupungin yhdistymisen siirtymäkaudella 1.1. 31.7.2016 Yhdistymishallitus 2.11.2015? Järjestäessään

Lisätiedot

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta toimintasuunnitelma 1.8.2012 - Sivistyslautakunta 12.3.2012 29 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 4 2. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 27.2.2004 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 1. LUKU AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 2. LUKU

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 Rauman kaupunki Kasvatus ja opetusvirasto Jutta Liiten SISÄLTÖ 1 Toiminnan järjestämisen periaatteet 1.1 Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi

Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2011 2012 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Lainsäädäntö Perusopetuslaki (628/1998) Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

UUDENKAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1. TOIMINNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Aamu-iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua

Lisätiedot

SIMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET

SIMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET SIMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 2011-2012 1 Sisältö 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ 2 1.2 ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Lestijärven kunta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lestijärven kunta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lestijärven kunta Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Hyväksytty sivistyslautakunnassa 6.9.2011 1 Sisällysluettelo 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet... 3 1.2 Lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA JOROINEN

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA JOROINEN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA JOROINEN Vastaava ohjaaja Laura Manninen Sivistysjohtaja Jaakko Kuronen SISÄLTÖ 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma alk.

Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma alk. Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet 2.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen 2.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 29.3.2016 26 1 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 -

TURUN KAUPUNKI. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 - TURUN KAUPUNKI Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 - SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 3. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA TOIMINNAN TOTEUTUS 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Siuntion kunta Sjundeå kommun Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma iltapäiväkerho Päivitetty viimeksi / 20 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat Siuntiossa Siuntion kunta vastaa

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2016-2017 Rauman kaupunki Kasvatus ja opetusvirasto Jutta Liiten SISÄLTÖ 1 Toiminnan järjestämisen periaatteet.3 1.1 Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Sivistyslautakunta (Päivitetty )

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Sivistyslautakunta (Päivitetty ) ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 (Päivitetty 16.1.2017) Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Opetushallitus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Opetushallitus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet Opetushallitus Kunnanhallituksille DNO 5/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 27.2.2004 Voimassaoloaika 1.8.2004 alkaen toistaiseksi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1. Toiminnan järjestämisen lähtökohdat Itä-Suomen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on tarjota

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET Riitta Rajala, erityisasiantuntija Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET Riitta Rajala, erityisasiantuntija Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 2011 Riitta Rajala, erityisasiantuntija Opetushallitus AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITYS Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat säädökset perusopetuslakiin

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN. Toimintasuunnitelma

SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN. Toimintasuunnitelma SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN Toimintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 2011 1 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 1 3. SISÄLLÖLLISET

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Toiminnan järjestämisen lähtökohdat Itä-Suomen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on tarjota

Lisätiedot

Ranuan kunta Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011

Ranuan kunta Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011 Ranuan kunta Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011 Ranuan kunnan sivistyslautakunta 30.6.2011 53 Sisältö 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat 3 2 Toiminnan

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Nastolan kunta KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SIVLA 19.5.2015 33 Nastolan kunnassa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa kunnanvaltuuston päätöksellä 21.6.2004 29 sekä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 JOHDANTO Toimintasuunnitelma on tehty tukemaan

Lisätiedot

Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa

Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa Toimintasuunnitelma 1.8.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet... 3 2.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 18.12.2014 109 1 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Iin kunta. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015

Iin kunta. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 Iin kunta Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPAIVATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAEN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA JA ARVOPOHJA 2. TOIMINNAN

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Perusopetuslain (48 a ) mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Perusopetuksen iltapäivätoiminta. Toimintasuunnitelma

Iisalmen kaupunki Perusopetuksen iltapäivätoiminta. Toimintasuunnitelma Iisalmen kaupunki Perusopetuksen iltapäivätoiminta Toimintasuunnitelma 1. Johdanto 3 2. Iltapäivätoiminnan arvopohja ja tehtävät 3 3. Toiminnan tavoitteet 3 4. Toiminnan järjestämisen perusteet 3 4.1 Toiminnan

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3.

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3. LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016 Kakola 12.3.2015 28, OHEINEN E 2 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA...

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

RAUTJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 RAUTJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Opetushallitus on päättänyt uusista Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista, joita on noudatettava aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Lisätiedot

Tohmajärven kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Tohmajärven kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Tohmajärven kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2016 - Tohmajärven kunta SIVITYSTOIMI Sivistyslautakunta 7.6.2016 73 Sisällys 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet... 2 1.1 Toimintaa

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2 TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3 TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Juuan kunta. Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Liite

Juuan kunta. Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Liite Juuan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2016 Liite Sivistyslautakunta 26.4.2016 1. Johdanto Juuan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on laadittu tukemaan kunnan perusopetuslain

Lisätiedot

TOIVAKAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. lukuvuodeksi 2015-2016

TOIVAKAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. lukuvuodeksi 2015-2016 TOIVAKAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2015-2016 Liikkumista, leikkimistä, vuorovaikutusta AKTIIVINEN KOULULAINEN Sisältö 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulutuslautakunnan päätös 28.8.2012 164 28.8.2012 2(10) Sisällys: 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 3 2 Sisällölliset painoalueet ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013-2014

Toimintasuunnitelma 2013-2014 VISIO Nuoret Kotkat on hyvän, lapsilähtöisen iltapäivätoiminnan tuottaja, edistäjä ja kehittäjä. TUOTTAJA tuottaa palveluja kaupungin kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti EDISTÄJÄ edistää lasten osallistumista

Lisätiedot

Koululaisten. Kangasalla

Koululaisten. Kangasalla 1 Koululaisten iltapäivätoiminta Kangasalla Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 2 SISÄLLYS: Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet 4 Toiminnan järjestämiseen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8. KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2011 ALKAEN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA JA ARVOPOHJA 2. TOIMINNAN

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset Pirkkalan kunta Sivistysosasto Infovihko iltapäivätoiminnassa olevien lasten vanhemmille Lukuvuosi 2015 2016 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset Lisätietoa löytyy myös opetuksen internet-sivuilta,

Lisätiedot

LUKUVUONNA 2014 2015

LUKUVUONNA 2014 2015 1 TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2014 2015 2 SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet

Lisätiedot

Ohjaajien perehdyttämiskansio

Ohjaajien perehdyttämiskansio Ohjaajien perehdyttämiskansio Perehdyttämiskansio ohjaajien tueksi Opetushallitus yhdessä Kymenlaakson/Etelä-Karjalan kehittämisverkoston kanssa on toteuttanut ohjaajien perehdyttämisen tueksi perehdyttämiskansion.

Lisätiedot

Aamu- ja iltäpäivätoiminnan toimintasuunnitelma Tammisaaressa

Aamu- ja iltäpäivätoiminnan toimintasuunnitelma Tammisaaressa Aamu- ja iltäpäivätoiminnan toimintasuunnitelma Tammisaaressa Sisältö 1. luku Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat 2. luku Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet 2.1 Kodin ja koulun kasvatustyön

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

Tilaa antava, toimiva, turvallinen ILTAPÄIVÄTOIMINTA!

Tilaa antava, toimiva, turvallinen ILTAPÄIVÄTOIMINTA! Tilaa antava, toimiva, turvallinen ILTAPÄIVÄTOIMINTA! 1 SISÄLLYSLUETTELO ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET... 3 Kodin ja koulun kasvutyön tukeminen... 3 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 31.7.2018 Käsittely: Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.3.2017 ( 17) Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

ORIVEDEN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN ORIVEDEN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAEN Toiminta- ajatus; Aamu- ja iltapäivätoiminta on turvallista yhdessäoloa aikuisen kanssa ennen ja jälkeen lapsen koulupäivän.

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN 2 LÄHTÖKOHDAT 2. AAMU- JA

Lisätiedot

LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV

LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta 13.12.2016 ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV 2016-2017 2 1. JOHDANTO Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on taata lapselle

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 Sivistyslautakunta 3.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos)

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos) NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen (luonnos) Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 2 Nousiaisten kunta Sivistysosasto Perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

IITIN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

IITIN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA IITIN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Liite Iitin kunnan opetussuunnitelmaan 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 2 Aamu- ja

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-

SULKAVAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014- SULKAVAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Arvopohja

Lisätiedot

Liite nro 2 sivistyspalveluiden lautakunnan pöytäkirjaan 15.12.2014 KANNUKSEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Liite nro 2 sivistyspalveluiden lautakunnan pöytäkirjaan 15.12.2014 KANNUKSEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Liite nro 2 sivistyspalveluiden lautakunnan pöytäkirjaan 15.12.2014 KANNUKSEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 13.08.2015 05.06.2016

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 13.08.2015 05.06.2016 Eurajoen kunnan KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 13.08.2015 05.06.2016 TOIMINNAN TARKOITUS Toiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot