Digital Signage Info-esitysjärjestelmän järkevä suunnittelu oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digital Signage Info-esitysjärjestelmän järkevä suunnittelu oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen"

Transkriptio

1 MediaSolution Tech Bulletin /DS-INFO EP-Engineering Oy MediaSolution Group PL115, Klaukkala p , fax Digital Signage Info-esitysjärjestelmän järkevä suunnittelu oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen (Digital Signage = digitaalinen ilmoittaminen, digitaalinen mainonta, digitaalinen viestittäminen) Koska Digital Signage on hyvin laaja käsite ulottuen stand-alone esitysratkaisuista suuriin verkotettuihin (LAN/WAN) mediaprosessorijärjestelmiin, on syytä paneutua hieman niihin tarpeisiin ja ongelmiin, joita tyydyttämään on luotu varsin runsaslukuinen joukko erilaisia ohjelmistoja ja laitteita. On myös ymmärrettävä, että ei ole olemassa yhtä DS-sovellusta joka sopisi kaikkiin tarpeisiin. Jokainen erityistarve vaatii näköisensä teknisen ratkaisun. DS-järjestelmää voidaan lähestyä teknisistä lähtökohdista tai sitten katsoa sitä käyttäjän ja kohderyhmän tavoitteista ja tarpeista käsin. Käytettävän teknologian kannalta katsoen Digital Signage-järjestelmät voidaan karkeasti ryhmitellä kolmeen päälohkoon (º): 1. Mediaprosessorit (tallennetun median toistimet) 2. PC-pohjaiset Digital Signage-sovellukset 3. Integroidut Digital Signage-laitteet (PC+DS-ohjelmistot) Vaikka teknisen ratkaisun valitsemiseen vaikuttavat DS-esitysjärjestelmän koko ja laajuus, sekä tietysti hankinta-, asennus- ja käyttökustannukset, vaikuttaa lopulliseen päätöksentekoon vahvasti se minkälaista DS-sisältöä on tarkoitus esittää ja miten kokonaisjärjestelmää aiotaan hallita ja ylläpitää. On tärkeää jo tässä vaiheessa eritellä minkälaista sisältöä tullaan järjestelmässä pääsääntöisesti esittämään, onko se valmista videomateriaalia, vai tarvitaanko reaaliaikaista kuvaa TV:stä tai kameroista. Koostuuko käytettävä materiaali ehkä PowerPoint esityksistä, JPEG-still-kuvista, Flash-animaatoista, Web-sivuista, RSS-syötteistä, Word-dokumenteista tai pelkästä ascii-tekstistä. Vai halutaanko peräti esittää yhdistelmää näistä kaikista eri mediatyypeistä. Myös varsinaisen DS-mediasisällön tuottamiseen kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota, tehdäänkö sitä itse vai tilataanko joltain ulkoiselta tuottajalta. Kuka organisaatiossa vastaa DS-järjestelmän ylläpidosta ja esitysmateriaalin päivittämisestä. Miten järjestelmän tekninen ylläpito ja huolto on ajateltu toteuttaa. Kaikki nämä seikat yhdessä määrittelevät ne reunaehdot, joiden puitteissa Digital Signage-järjestelmää voidaan lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan. Yksinkertaisimmat Digital Signage-järjestelmät perustuvat ns. Solid State-mediaprosessorihin, jotka on useimmiten mekaanisesti integroitu näyttölaitteisiin. Niiden pääasiallisena tehtävänä on toistaa digitaalista videota, äänellä tai ilman, sekä still-kuvia, yhtäjaksoisesti, päivästä toisen ja ilman häiriöitä. Tällaiset järjestelmät ovatkin oikein suunniteltuina erittäin luotettavia ja helppokäyttöisiä ja niitä voi useimmiten hallita keskitetysti LAN- tai WAN-yhteyden ylitse. Merkillepantavaa on myöskin, että solid-state mediaprosessorit on nimenomaan suunniteltu ja rakennettu tällaiseen raskaasen käyttöön ja siten vastaavat jatkuvan 24/7/365-ammattikäytön vaatimuksiin luotettavuuden, helpon hallittavuuden ja matalien käyttökustannusten osalta. Laitteet perustuvat yleensä RISC-tyyppiseen teollisuustietokoneeseen ja integroituun, ei-pc-pohjaiseen käyttöjärjestelmään. Rakenne on myös mekaanisesti luja ja ne noudattavat jotain ammattimaista asennustapaa (esim. VESA). Joissain tapauksissa halutaan kuitenkin esittää laajempaa mediavalikoimaa ja reaaliaikaista tietoa ulkoisista ohjelmalähteistä. Halutaan ehkä noutaa XML-tekniikalla dynaamisesti muuttuvaa dataa ulkoisista tietokannoista, tai kenties liittää esityksiin elävää kuvaa kameroilta tai TV-virittimeltä. Samalla voidaan haluta yhdistellä näitä mediatyyppejä vaikkapa web-sivujen tai PowerPoint-esitysten kanssa. On selvää, että nämä vaatimukset edellyttävät huomattavasti monimutkaisempaa teknistä ratkaisua kuin pelkkää mediaprosessoria.

2 Miten nämä vaihtoehdot on sitten nähtävä DS-sisällöntuotannon kannalta? Milkäli pääosa esitettävästä materiaalista koostuu kaupallisista tai epäkaupallisista videoleikkeistä ja mainoksista (vrt. ostos-tv ), ja uuden sisällön koostaminen mediaprosessoreille sopivaan videoformaattiin (MPEG) erilaisesta alkuperäismateriaalista (kuvista, animaatiosta, efekteistä, audiosta) on lähes päivittäistä toimintaa, niin hyvin suunniteltu ja huolella valittu Solid State-mediaprosessorijärjestelmä on erittäin käyttövarma ja helposti ylläpidettävä, edullinen vaihtoehto. Tällaisen järjestelmän rajoituksena on kuitenkin mediaprosessorien kyvyttömyys hyödyntää nopeasti muuttuvaa dynaamista dataa ulkoisesta lähteestä. Mutta niitä ei lähtökohtaisesti ole siihen suunniteltukaan. Jos DS-esityssisältö kuitenkin koostuu laajalti jo olemassaolevasta PC-pohjaisesta materiaalista (tiedostomuotoja esim. PPT, DOC, PDF, SWF), reaaliaikaisesta videokuvasta, XML-datan tuomisesta ulkoa ja liittämisestä jatkuvasti pyörivään esitykseen, on ratkaisuksi valittava toisenlainen tekninen toteutus. Näitä ovat esimerkiksi puhtaasti ohjelmistopohjaiset (proprietary) Info-esitysjärjestelmät, jotka edellyttävät toimiakseen tavallista PC-mikrotietokonetta käyttöjärjestelmineen (Win, Mac) sekä asiaankuuluvine MediaPlayer-lisäsovelluksineen (plugin). Haittapuolena on PC-teknologian haavoittuvuus (esim. virukset) sekä käyttöjärjestelmien ja MediaPlayersovellusten jatkuva päivitystarve (service pack, upgrade). Tällainen ratkaisu edellyttää järjestelmän käyttötuelta paljon enemmän, lisäten näin järjestelmän kokonaiskäyttökustannuksia. Samoin vikatiheys on merkittävästi suurempi kuin ei- PC pohjaisilla, Solid State-mediaprosessoreilla. Kolmas vaihtoehto on sitten integroitu, PC-pohjainen Digital Signage all-in-one-box -esityslaite, jossa on sisäänrakennettuna ja laitteelle valmiiksi optimoituna kaikki tarvittavat ohjelmasovellukset, sopivat näytönohjainmet, ym. Tällaisia DS-boxeja hallitaan tyypillisesti selainkäyttölittymällä, jonka avulla luodaan kaikki ajastukset ja soittolistat, valitaan mediatyypit, integroidaan reaaliaikaista videokuvaa tai TV-ohjelmaa, muodostetaan keskitetysti hallittu DSverkko, jne. Näissäkin laitteissa on jonkin verran ohjelmistojen päivitystarvetta, mutta niiden vikatiheyden pitäisi olla selvästi matalampi kuin puhtaasti PC:n päälle rakennetuilla ratkaisuilla, kiitos voimakkaasti modifioidun laiterakenteen ja teollisuustason käyttöjärjestelmän (usein sovellettu Linux). Haittapuolena on laitteiden suhteellisen korkea hinta. Mediaprosessoreiden tekniikkaa hieman yksityiskohtaisemmin Mediaprosessorit ovat pääsääntöisesti valmiiksi tuotetun ja tallennetun median toistimia, jotka mekaanisesti integroidaan näyttölaiteeseen. Tämä on helppoa ja nopeaa niiden kompaktin koon ja vakiokiinnityksen (esim. VESA) ansiosta. Mediaprosessorit ovat täysin äänettömiä ja kuluttavat virtaa tyypillisesti vain kymmenesosan siitä, mitä vastaavat PC-pohjaiset vaihtoehdot kuluttavat erittäin merkittävä seikka, kun järjestelmässä saattaa olla kymmeniä tai jopa satoja laitteita jatkuvassa päivittäiskäytössä. Solid State-mediaprosessorien massamuistina toimii standardi Compact Flash-muistikortti, jossa maksimi tallennuskapasiteetti on 4GB (4000 MB). DS-median päivitysvaihtoehdot ulottuvat CFmuistikortista ja USB-tikusta lähiverkon tai Internetin kautta tehtäviin päivityksiin. Laitteet voivat toimia täysin itsenäisesti (stand-alone) tai ne voidaan liittää osaksi laajempaa, keskitetysti hallittua DS-esitysjärjestelmää (LAN/WAN). Käyttöliittymänä toimii yleisimmin web-selain. Sisällönhallinta voidaan toteuttaa laitekohtaisella etäpäivityksellä tai erityisellä DS-mediapalvelinsovelluksella (Adfotain Central Management Server MZ). Mediaprosessorien etähallintaa voi myös hankkia maksullisena verkkopalveluna. Valittu ratkaisumalli vaikuttaa merkittävästi esitysjärjestelmän kokonaiskustannuksiin. Joissain tiloissa, jos esityslaitteet sijaitsevat lähellä toisiaan, voidaan DS-esityssisällön päivitys hoitaa yksinkertaisesti CF-korttia vaihtamalla. Jos järjestelmä on kuitenkin laaja, sijaiten eri tiloissa ja mahdollisesti eri kerroksissakin, on verkon kautta tapahtuva päivitys tietenkin ainoa järkevä ratkaisu. Tässä taas korostuu oikeaoppisen suunnittelun tärkeys. Esimerkkeinä 100 % Solid State-mediaprosessoiresta mainittakoon IAdean mallit CMP-100 (stand-alone), NMP 200 ja HMP-505 (LAN/WAN).

3 PC-ohjelmistopohjaiset Digital Signage ratkaisut (perinteiset Info-esitysjärjestelmät) Tietyissä tilanteissa vaaditaan Info-esitysjärjestelmältä kuitenkin edistyneempiä ominaisuuksia, tukea PC-pohjaisille ohjelmille ja mediasoittimille, sekä mahdollisuus esittää reaaliaikaista dataa ja elävää videokuvaa, joko kamerasta tai digitaalisesta TV-virittimestä. Kun mediaprosessoreiden tyypillinen tiedostomuoto on MPEG2 ja MPEG4, niin PCpohjaisissa järjestelmissä voidaan hyödyntää esim. streaming videoteknologiaa, HTML-sivuun upotettuja dynaamisia XML-linkkejä (tietokantahaut) sekä RSS-syötteitä. Useimmiten dedikoidut DS-ohjelmistot mahdollistavat näyttöruudun jakamisen myös moneen eri lohkoon (zone), joissa voidaan samaan aikaan esittää useita erilaisia mediaformaatteja. Tämän tyyppiset ratkaisut perustuvat aina erillisiin koostamis- ja ajastusohjelmistoihin sekä niiden ohjelmistopohjaisiin mediasoittimiin, kuten esim. Avidea Infochannel Workshop, ja ne edellyttävät tietenkin normaalia PC-keskusyksikköä lähettävässä sekä vastaanottavassa päässä. Massamuistina käyttöjärjestelmälle ja sovelluksille toimii nopea ja iso kiintolevy. Pääasiallisella sovellusohjelmalla hoidetaan järjestelmän hallinta, sekä DS-median lähettäminen verkon kautta Player- PC-koneille. Yleensä tällaisten sovellusten kustannukset ovat riippuvaisia haluttujen esityskanavien määrästä, joskus taas lisenssimaksut koskevat yksittäisiä Player-clienttejä. Kustannusrakenne onkin parasta selvittää jo suunnitteluvaiheessa sekä myös hahmottaa miten järjestelmän mahdolliset lisätoiminnot (streaming video, tms.) tai mahdollinen myöhempi laajennus lisäävät hankintakustannuksia. Joka tapauksessa PC-pohjaisten ratkaisujen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat selvästi korkeammat kuin pelkkiin mediaprosessoreihin perustuvissa järjestelmissä. Mm. käyttöönottovaihe on huomattavasti aikaa vievämpää PC-pohjaisissa ratkaisuissa, koska jokaiseen hankittuun PC-koneeseen joudutaan erikseen asentamaan kaikki tarvittavat sovellusohjelmat, päivityspaketit, pluginit, konfiguroida laitteet verkkoon sopiviksi, jne. Ei kannata myöskään unohtaa tällaisten kehittyneiden esitystyökalujen vaatimaa käyttökoulutusta, jota välttämättä tarvitaan, jotta järjestelmästä saadaan irti kaikki se hyöty mitä on tavoiteltukin ja mistä myös maksetaan. Missään tapauksessa ei tulisi suunnittelussa ja hankintapäätöksessä sortua maksimien tarjoamiseen ja ostamiseen tämä ei lopultakaan ole laitetoimittajien, integraattoreiden eikä asiakkaankaan etu. Oikea ratkaisu kuhunkin tarpeeseen!

4 Keskittyminen oleelliseen tuo paitsi kustannussäästöjä, myöskin kilpailuetua niin myyjille kuin ostajillekin, maksimaalisen luotettavuuden ja kohtuullisten ylläpitokustannusten muodossa, sekä - ennenkaikkea - varmistaa halutun viestin perillemenon kohderyhmälleen. Tästähän koko hommassa on kysymys. Digital Signage all-in-one-box DS-esitystekniikan Sveitsin armeijan linkkari? Viime aikoina on markkinoille tullut kolmas ryhmä Digital Signage-ratkaisuja, jotka sijoittuvat ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan jonnekin kahden edellä esitetyn järjestelmätoteutuksen välimaastoon. Puhutaan erilaisista Digital Signage- Boxeista ( NetTopBox, OneBox, jne. ) joissa kaikki digitaalisen esittämisen tekniikka ja ohjelmistot on integroitu yhteen dedikoituun, usein Linux-pohjaiseen PC-keskusyksikköön jo tehtaalla. Laitteet tarjoavat nopeamman asennuksen ja helpomman tavan luoda laajempia DS-esitysjärjestelmiä, ja niissä on mukana riittävät työkalut digitaalisen median hallintaan. Ne tukevat monia eri tiedostomuotoja ja niihin voidaan usein integroida myös digi-tv- tai streaming videolisämodudeita sekä vastaavia ohjelmasovelluksia. Massamuistina käyttöjärjestelmälle ja sovelluksille toimii nopea GB:n kiintolevy. Koska kaikki PC-pohjaiset laitteet tuottavat reippaasti lämpöä on niissä oltava tehokkaat puhaltimet, joten nämä laitteet eivät ole täysin äänettömiä, kuten Solid-State mediaprosessorit (vaikuttaa asennustapaan). Monissa DS-Box tyyppisissä ratkaisuissa on mahdollista käyttää hyväksi esim. standardia HTML-sivunkuvauskieltä sekä erilaisia appletteja ja scriptejä edistyksellisten lisäominaisuuksien tuottamiseksi. Integroidut ohjelmistot mahdollistavat näyttöruudun jakamisen useampaan eri lohkoon (zone), joissa voidaan yhtäaikaa esittää useita erilaisia mediatyyppejä. DS-Box -ratkaisuissa saadaan kustannussäästöä asennusvaiheessa, koska kaikki sovellukset on valmiiksi tehtaalla asennettu. Ja koska laitteet on pyritty optimoimaan Digital Signagekäytön vaatimuksiin, voidaan olettaa että ylläpitokustannuksetkin jäävät pienemmiksi, kuin tavallisilla PC-pohjaisilla ratkaisuilla. Rakenteesta johtuen DS-Boxien hankintahinta on suhteellisen korkea, joten niiden käyttö soveltuu parhaiten pienehköihin DS-esitysjärjestemiin, joissa kuitenkin vaaditaan runsaasti edistyksellisiä ominaisuuksia. Hi-Definition-näyttötekniikka valtaa markkinoita miten se vaikuttaa DS-esitysjärjestelmien suunnitteluun On tosiasia, että ajan kuluessa näyttölaitteiden erottelukyky kasvaa. Kotikäyttöönkin tarkoitetut näyttölaitteet tukevat nykyään jonkin asteista teräväpiirtoa kuten 720p ja 1080i. Ammattitason näytöissä HD on jo itsestäänselvyys. Edullisimmat ja kompaktit mediaprosessorit on tehty näyttämään standarditason videokuvaa vastaten suunnilleen DVD-kuvan laatua, resoluutiolla 480p. Tämä on kuitenkin aivan riittävä tarkkuus, kun ottaa huomioon niiden tyypillisen käyttöalueen esim. myymälämarkkinoinnissa. Sitäpaitsi suurin osa olemassaolevasta alkuperäissisällöstä (mainosvideot ym.) on tuotettu tällä standardiresoluutiolla, eikä sen esittäminen HD-tason laitteella mitenkään paranna lopputulosta. Silti tarjolla on jo nyt HD-tason mediaprosessoreita ja DS-Boxeja jotka tukevat näyttöresoluutioita 720p, 1080i ja jopa 1080p. Esimerkiksi IAdean HMP-500 mediaprosessori pystyy näyttämään 720p natiiviresoluution HD-teräväpiirtokuvaa. Ero standardivideon laatuun on merkittävä, edellyttäen että käytettävissä on todellakin HD-tason alkuperäsimateriaali. HD-tason videokuva piirtyy lähes veitsen terävänä, joten sitä voi mainiosti katsella lähietäisyydeltäkin. HD-piirtokyvystä on etua myös silloin kun kuvaruutu on jaettu useampiin lohkoihin (zoneen). HD-materiaalin huomattavasti suuremman muistitilan tarpeen vuoksi HD-tason mediaprosessorit on pääsääntöisesti varustettu nopealla GB kiintolevyllä. Tällöin on tingitty hieman luotettavuudesta paremman kuvanlaadun eteen. Toisaalta, jos käyttö on nopeatempoista myymälämarkkinointia niin yksittäisten videoleikkeiden kesto on vain muutamia minuutteja. Tällöin voidaan edelleenkin käyttää 100% Solid State ratkaisua CF-massamuistilla ja säilyttää maksimaalinen käyttövarmuus (IAdea HMP-505) Kuvaruudun jakaminen useampiin lohkoihin - vaarana infoähky tai viestinnän tehon heikkeneminen Edistyksellisemmät mediaprosessorit, PC-sovellukset sekä DS-Boxit mahdollistavat näytön jakamisen useampiin lohkoihin, jotkut jopa rajattomasti. Kuitenkin näytön osittaminen täysin vapaasti on harhakuvitelma. Tämä mainostettu vapaus yleensä päättyy siihen kun on määritelty joko 4:3 tai 16:6 videoikkuna, alkuperäismateriaalin kuvasuhteen mukaisesti. Kaikki muut alueet on nimittäin sovitettava näyttöruudun reunojen ja videoikkunan väliin jäävään tilaan. Jos

5 esim. asetetaan ruudun alareunaa juokseva RSStekstisyöttö, jää jäljelle tietyn kokoinen kaistale johon kaikki muu, esim. graafinen materiaali (kuvat, kaaviot jne.) on erikseen sovitettava. Vaikeuksia tulee viimeistään silloin, jos halutaan kapeahkoon pystykaistaan tuoda vaikkapa PowerPoint- esityksiä jotka on aiemmin luotu yleiskäyttöisiksi. Huomaamme nopeasti, että maltti on valttia tässäkin. Kuvaruudun osittaminen vaatii alkuperäistä DS-mediaa tuottavalta taholta paljon enemmän työtä ja se tietenkin lisää sitä mukaan järjestelmän käyttökustannuksia. On myös olemassa havaintopsykologinen rajoitus sille, kuinka moneen lohkoon kannattaa yksi Digital Signage-ruutu käytännössä jakaa. Ihminen kun ei pysty seuraamaan kovin montaa erilaista informaatiolähdetta samanaikaisesti. Tämä puolestaan heikentää tuotetun erilaisen promotionaalisen viestin läpäisykykyä. Tekniikka ei tässä tuo rajoitusta, mutta ei ole mitään järkevää syytä tuottaa sellaista digitaalista viestintää joka ainoastaan johtaa vastaanottajassa pahenevaan infoähkyyn. Määrä kun ei korvaa laatua. Tehokas Digital Signage-ratkaisu ottaa aina huomioon myös vastaanottajan näkökulman Digital Signage-teknologia on kehitetty, jotta voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti välittää nykyaikaista multimediapohjaista sisältöä, sekä kaupallista että ei-kaupallista. Tärkeintä on viestin läpäisykyky, ja miten se saavuttaa halutun kohderyhmän. Digital Signage-järjestelmän suunnittelussa on lähdettävä liikkeelle tästä perustotuudesta, eikä suinkaan kasaamalla yhteen kaikkia mahdollisia teknisiä maksimeja. Enemmän ei ole tässä yhteydessä parempi. Muutama esimerkki valaiskoon asiaa. Myymälämarkkinointi pikkuputiikista kauppakeskukseen: esitykset ovat pääasiallisesti ostos-tv tyyppisiä lyhyitä videoleikkeitä, joita toistetaan esityslistan mukaan automaattisesti koko päivän. Liikkuva kuva ja siihen liitetty grafiikka sekä äänitausta on erittäin tehokas mediayhdistelmä. Kyseessä ovat tyypillisesti tuoteproomotiot, joita keskiverto asiakas jää katsomaan vain lyhyeksi hetkeksi. Silti tällaiseenkin DS-esitykseen voidaan tarpeen vaatiessa tuoda nopeasti esim. valmiita hälytysohjeita mahdollisen vaaratilanteen varalle. Koska tavoitteena on saada yksittäisen asiakkaan koko huomio haltuun tuona lyhyenä hetkenä, ei kannata lisätä DS-esitykseen turhia elementtejä. Seurauksena olisi vain viestinnän tehon lasku. Varsinkaan tähän tilanteeseen ei sovellu ositettu DS-näyttöruutu, jossa myymälän oman viestin ohella kilpailee jokin muu (ehkä kiinnostavampi) media, kuten RSS-uutissyöte tai ulkopuolinen websivu. Digital Signage-järjestelmän haltija haluaa tässä tilanteessa nimenomaan kohderyhmänsä jakamattoman huomion. Tilanne voi kuitenkin olla toisenlainen esim. lentokentällä tai jossain odotustilassa. Tällöin digitaalisella viestinnällä on samanaikaisesti useampia eri tavoitteita. Koska odottavan aika on aina pitkä, on sopivaa esittää jaetun ruudun yhdessä lohkossa esim. elokuvia tai viihdeohjelmia ajankuluksi. Toisaalta lentoaseman eri palveluntarjoajat saavat tässä hyvän tilaisuuden esittää omia mainosspottejaan ja pikkuilmoituksia toisessa lohkossa. Koska monet ihmiset arastelevat lentämistä, ei ehkä ole viisasta kuitenkaan laittaa tähän yhteyteen RSS-uutissyötettä, joka jatkuvasti tarjoaa mm. katastrofiuutisia. Sen sijaan pikkutiedotuksia kuten aikataulumuutoksia ja tapahtumatietoja kannattaa kyllä tuoda kokonaisuuteen mukaan, jolloin asetelma toimii myös realiaikaisen tiedon välittäjänä. Kohderyhmän tunteminen ennalta on erinomaisen tarkeää sillä se voi vaikuttaa jopa lopullisen DS-järjestelmään mekaaniseen asennukseenkin. Ajatellaanpa tilannetta, jossa kohderyhmänä ovat pienet lapset (leikkitilat, lastenlääkärin vastaanotto, lelukauppa tms.). Tällöin vastaanottajan fyysinen koko (lapset ovat pieniä) voi määrittää miten korkealle tai matalalle näyttölaite voidaan sijoittaa, tarvitaanko laitteelle suojakuori ja jos sitä todennäköisesti katsotaan hyvin läheltä, niin olisiko tällöin HD-resoluutio ratkaisu paras. Lapsen huomiokyvyn kannalta ruudun ositus ei useimmiten ole toivottavaa, vaikka se oliskin teknisesti mahdollista, kuten voimme helposti ymmärtää.

6 Yleisesti ottaen eri mediatyypit soveltuvat eri tavoin digitaaliseen ilmoittamiseen tai mainontaan. Esimerkiksi ukoisen websivun liittäminen esitykseen on jossain määrin ongelmallista. Ensinnäkin, toisin kuin tietokoneen ääressä, katsojalla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa navigointiin HTML-sivuilla sisältöä on siis jollain tavalla kontrolloitava järjestelmästä päin. Toisaalta ulkopuolisen tahon luomat web-sivut voivat muuttua lennossa kun kyseinen tiedon tarjoaja päättää muuttaa sivujensa sisältöä, rakennetta tai osoitetta. XML-tekniikan avulla voidaan toki upottaa ulkoista tietoa johonkin vakioon www-sivuun (vaikkapa pörssikursseja tms.). Kuten sanottu, tällaisen median käytettävyys riippuu vahvasti siitä mikä on kulloinenkin esitystilanne ja -paikka, sekä ketkä kuuluvat tämän viestinnän kohderyhmään. Digital Signage siirtymässä avoimeen standardiin Tähän päivään saakka kaikki Digital Signage-ratkaisut ovat perustuneet kunkin valmistajan omaan, muilta suljettuun teknologiaan. Kullakin valmistajalla on ollut oma laitealustansa, käyttöjärjestelmänsä sekä sovellusohjelmistot. PC-pohjaiset järjestelmätkin ovat hyvin pitkälle viilattuja kokonaisuuksia ja ovat kyseisen valmistajan omien ohjelmistoratkaisujen johdosta täysin yhteensopimattomia muiden valmistajien ratkaisujen kanssa. Tämä tosiseikka on pakottanut tähän asti asiakkaat sitoutumaan yhteen suljettuun järjestelmään, ja se on samalla pitänyt alan hintatason korkeana, sekä tästä johtuen laitteiden kysynnän suhteellisen matalana. Ensimmäisenä DS-teknologiavalmistajana IAdea Corporation on esitellyt kaikille sovelluskehittäjille ja integraattoreille avoimen standardin mediaprosessorin XMP-300:n. Kuten laitteen koodikin vihjaa, kyseessä on maailman ensimmäinen SMIL-pohjainen mediaprosessori, joka siis tukee avointa, kansainvälistä XML-kielen SMILsovellusta (Synchronized Multimedia Intergration Language / W3,1998). SMIL-standardia tukevat jo nyt suuret ohjelmistovalmistajat kuten Adobe, Apple, Microsoft ja Real Networks. XMP- 300 on HD-tason mediaprosessori (MPEG2 / 720p), joka tulee myyntiin vuodenvaihteessa On siis kaikki syyt olettaa, että avoimen SMIL-standardin mukaiset mediaprosessorit tulevat mullistamaan Digital Signage-markkinat aivan lähitulevaisuudessa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Pekka Vaartela MediaSolution Group

7 DS-järjestelmien vertailutaulukko(º) DS-järjestelmän Stand-Alone Integroidut PC-pohjaiset tyyppi >>> Mediaprosessorit DS-laitteet DS-sovellukset Peruskomponentit Järjestelmähallinta Helppokäyttöisyys Pääasialliset edut Esitysohjelmistot integroitu laitteisiin, keskitetty hallinta verkon kautta (palvelinsovellus) Sovellusohjelmisto tai webselain Helppo päivitys ja ajastus selaimen avulla Luotettavuus, edullisuus ja hyvä skaalautuvuus Pääasialliset puutteet Rajoitetut ominaisuudet, puhdas mediatoistin, ei dynaamista tai on-line sisältöä Optimaalinen koko n. Asennuksen ja käytön vaativuusaste Sisällöntuotanto Sisällönhallinta, laitteiden ja näyttöjen ohjaus samassa laitteessa Yleensä web-selain / HTML Helppokäyttöinen, mutta hallittava paljon ominaisuuksia Monipuoliset ominaisuudet yhdessä laitteessa, mahdollisuus integroida ulkoista dataa (XML) Keskitetty hallinta vaikeampi, sidoksissa laitteiden eritasoisiin ominaisuuksiin (master/slave) Erilliset ohjelmistot ja laitteet esityksiin, sisällönhallintaan ja ajastukseen Valmistajan oma Win/Mac sovellusohjelmisto Edellyttää koulutusta sovellusohjelmiston käyttämiseen Monipuolisuus, joustavuus ja yksilöllinen räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaisesti Monimutkaisuus ja korkea hinta, edellyttää paljon järjestelmätukea, heikoin luotettavuus (PC-alusta) yksikköä 1-50 yksikköä 1-30 yksikköä Matala laitteita yksittäin hallittaessa, keskinkertainen verkon kautta (LAN/WAN) hall. Standardeilla (Win, Mac) ohjelmistotyökaluilla, täyden näytön esitys tai ruudun ositus, konversio MPEG-formaattiin Yleensä matala, normaali asennus ja käyttö (ominaisuuksien muokkaus vaikeaa) Laitteissa valmiina tarvittavat sisällönkäsittelysovellukset, tuonti ulkopuolelta standardiformaatissa Korkea, edellyttää koulutettua asennus- ja käyttöhenkilöstöä, jatkuva tukitarve Erillinen sisällönhallintasovellus, joka tukee standardeja tuotantoformaatteja Kokonaiskustannukset Tyypillinen sovellusalue Yksinkertaisen rakenteen ansiosta erinomainen hinta-laatusuhde Digitaalinen mainonta liikkeissä, info-kanavana kun sisällön päivitystarve on vähäinen Edullinen ratkaisu, kun tarvitaan paljon ominaisuuksia Info-kanavana julkisissa tiloissa, kun sisällön päivitystarve on jatkuva tai reaaliaikainen Kallein, räätälöitävä vaihtoehto vaativiin sovelluksiin Laajat info-järjestelmät eri käyttöön, liitännät ulkoisiin tietokantoihin ja ohjelmalähteisiin Lähteet: (º) Minson Chen, ( CEO / AGNPRO ) : White Paper Vol IV, Issue 2. The Digital Signage Vendor Marketplace: Choosing The Right Tool For The Right Job. White paper Vol IV, Issue 4. Making Smart Technology Decision for Cost Effective Digital Signage Solutions (¹) Bob Rosenberg, ( PM / AGNPRO ): White paper Vol IV, Issue 3. High-Definition Video Digital Signage Deployment: What Every Integrator and User Needs to Know (²) Deric Wang, ( PM / IAdea Corporation): Presentation at the Open Digital Signage Forum, Computex Taipei (TWTC). World s First Open Standard Digital Signage Player: IAdea XMP-300 / SMIL EP-Engineering Oy MediaSolution Group PL115, Klaukkala p , fax

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Digital Signage ratkaisut sisä- ja ulkokäyttöön. Communication Services

Digital Signage ratkaisut sisä- ja ulkokäyttöön. Communication Services Digital Signage ratkaisut sisä- ja ulkokäyttöön Communication Services Mikä Digital Signage on? 2. Houkuttelevuutta ulkoiseen viestintään Etäpäivitettävillä näytöillä kampanjoiden, tuotetarjousten ja mainosten

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä NUUO digitaalitallentimet edustavat analogisen ja IP-pohjaisen videovalvonnan uusinta teknologiaa. NUUO tarjoaa kehittyneitä ratkaisuja kameravalvonnan lisäksi myös

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi E-kirjalla on monia määritelmiä ja monta nimeä Tiedosto, joka käsittää kirjan lukijalle välittyvän sisällön

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS152 17.2.2014 Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan käytännön toteutus 1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 2. Digitaalisen tarinan koostaminen Editointi

Lisätiedot

KEHITTYVÄ DIGITAL SIGNAGE HILJAINEN VALLANKUMOUS RUUDUN TAKANA

KEHITTYVÄ DIGITAL SIGNAGE HILJAINEN VALLANKUMOUS RUUDUN TAKANA KEHITTYVÄ DIGITAL SIGNAGE HILJAINEN VALLANKUMOUS RUUDUN TAKANA Olemme tulleet jo pitkälle niistä varhaisista INFO TV rakaisuista, joissa ensi kertaa yhdistettiin toimistotekniikassa yleistynyt PC tietokone

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Fiscal Media Server STD ohje

Fiscal Media Server STD ohje Fiscal Media Server STD ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Server STD 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto Nämä ohjeet ovat tarkoitettu Fiscal Media Server STD

Lisätiedot

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen Bonwal Oy Palvelut: Digitaalisten tunnisteiden sisällönhallinta Asiakkuudenhallinta ja viestintä NFC teknologia Sovellukset, järjestelmät,

Lisätiedot

TIETOJA DOKUMENTTIKAMERAN TEKNISTEN VAATIMUSTEN MÄÄRITTELYYN HANKINNAN TARJOUSPYYNNÖSSÄ

TIETOJA DOKUMENTTIKAMERAN TEKNISTEN VAATIMUSTEN MÄÄRITTELYYN HANKINNAN TARJOUSPYYNNÖSSÄ TIETOJA DOKUMENTTIKAMERAN TEKNISTEN VAATIMUSTEN MÄÄRITTELYYN HANKINNAN TARJOUSPYYNNÖSSÄ Tarjouspyynnössä haetaan lähtökohtaisesti perusvaatimukset täyttävää käyttötarkoitukseen soveltuvaa laitetta tai

Lisätiedot

I T. SurePath. Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa.

I T. SurePath. Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa. SurePath Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa. SurePath on DALI pohjainen turvavalaistuksen valontajärjestelmä joka tarjoaa täysin yhteensopivan

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Tietomäärän räjähdysmäinen kasvu Sosiaalinen media Pilvilaskenta ja pilvipalvelut Luonnolliset käyttöliittymät

Lisätiedot

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa 4.3.2010 1 Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa Myötätuulessa nuorten digitaaliset oppimisympäristöt Myötätuulessa on vuonna 2009 alkanut Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke. Sen tavoitteena

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa 2 Bosch Praesideo -yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmät Yleisön tiedottaminen

Lisätiedot

Tehokkaampaan näkyvyyteen

Tehokkaampaan näkyvyyteen PixScreen Tehokkaampaan näkyvyyteen PixScreen by PixMill PixMill haluaa yrityksesi ja yhteisösi näkyvän hyvin. Tätä tavoitetta tukemaan olemme tuoneet markkinoille PixScreen Digital Signage -palvelun,

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 5/8: Mediaelementit Edellinen

Lisätiedot

Kielioppivideon tekeminen

Kielioppivideon tekeminen Kielioppivideon tekeminen Otavan Opisto 2013 1 Kielioppivideo Kielioppivideolla tarkoitetaan sellaista oppimateriaalia, jossa opettaja selostaa kielioppiin liittyviä asioita. Puheen lisäksi näytetään tekstiä

Lisätiedot

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen Bonwal Oy Palvelut: Digitaalisten tunnisteiden sisällönhallinta Asiakkuudenhallinta ja viestintä NFC teknologia Sovellukset, järjestelmät,

Lisätiedot

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa Timo Santi DigiPhilos Oy CA-linkitysprojektin tavoitteet Saada korkealaatuista, kuluttajaa kiinnostavaa HD-sisältöä tarjolle Suomen kaapelitelevisioverkkoihin.

Lisätiedot

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH 1 Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Interaktiivisten valkotaulujen yleistyessä luokkatiloissa, uuden teknologian näyttöjen suosio on tullut kaikkialla

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit Heili-loppuraportti Ilmailulaitos Sähkö- ja teletoimisto Juha Sarkkinen 20.10.04 Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit 1. Yleistä Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen toiseksi suurin linja-autoasema,

Lisätiedot

Näyttöresoluution säätäminen

Näyttöresoluution säätäminen Näyttöresoluution säätäminen Nestekidenäyttöteknologian (LCD) luonteen mukaisesti kuvaresoluutio on aina kiinteä. Näytön parhaan suorituskyvyn takaamiseksi aseta näyttö sen suurimpaan mahdolliseen resoluutioon,

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com WEBINAARI 3.11.2015 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

MatTaFi projektin HAKA-pilotti

MatTaFi projektin HAKA-pilotti projektin HAKA-pilotti Matti Harjula matti.harjula@hut.fi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Teknillinen korkeakoulu 15. tammikuuta 2008 1 2 Materiaalin tuottajat ongelmana 3 Uusien sovellusten yksinkertaisempi

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Lähtemätön vaikutus hetkessä!

Lähtemätön vaikutus hetkessä! Lähtemätön vaikutus hetkessä! Core Impressio Lähtemätön vaikutus hetkessä! Jopa 75 % ostopäätöksistä syntyy myymälässä; siksi myymälämarkkinoinnin tehostaminen on paras tapa kääntää kassavirtasi voimakkaaseen

Lisätiedot

Välitä viestisi, kaikissa tilanteissa.

Välitä viestisi, kaikissa tilanteissa. Välitä viestisi, kaikissa tilanteissa. PRAESIDEO Digital Yleisäänentoistoja -äänievakuointijärjestelmä boschsecurity.com PRAESIDEO Digital Yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmä 3 Pidä kohdeyleisösi

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Kiitän mielenkiinnostanne ratkaisujamme kohtaan. Tarjoamme Teille tilaisuuden tulla tutustumaan eri vaihtoehtoihin luoksemme!

Kiitän mielenkiinnostanne ratkaisujamme kohtaan. Tarjoamme Teille tilaisuuden tulla tutustumaan eri vaihtoehtoihin luoksemme! XENEX TELECOM OY TARJOUS Jari Sikanen PL 9 04301 Tuusula 15.8.2002 HELSINGIN YLIOPISTO Timo Harmo Tarjous no. 150802helsinki Viite: Tarjouspyyntönne 15.8.2002 puhelimitse VIDEONEUVOTTELULAITTEET & PALVELUT

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

AverCaster HD Duet pikaopas

AverCaster HD Duet pikaopas AverCaster HD Duet pikaopas 1. aivan ensimmäiseksi kytke AVerCaster Duet (LAN1 tai LAN2) lähiverkon kytkimeen (esim. GigEswitch, jossa on IGMP-tuki multicastingia varten) 2. liitä haluamasi ohjelmalähde

Lisätiedot

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet Agenda Johdanto Tuotantoprosessi Työkalut Esteet Kehittämisalueet Johdanto Multimediasovellukset tuotetaan erilaisten tuotantotyökalujen avulla Sovellusten käsin koodaaminen on liian kallista Sovellukset

Lisätiedot

group I.VIEW LINE KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄ edizione/edition 07-13

group I.VIEW LINE KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄ edizione/edition 07-13 I.VIEW LINE KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄ edizione/edition 07-13 I.VIEW LINE: PUNNITUS I.VIEW LINE: KAIVU Cobo-3B6 ymmärtää että tämän päivän avainsanat koneohjauksessa ovat JOUSTAVUUS ja KUSTANNUSTEHOKKUUS.

Lisätiedot

Esteettömiä näkökulmia saavutettavuuteen

Esteettömiä näkökulmia saavutettavuuteen Esteettömiä näkökulmia saavutettavuuteen Antti Raike Medialaboratorio, TaiK araike@uiah.fi http://www.uiah.fi/~araike/ http://elokuvantaju.uiah.fi/ 1/20 Esityksen rakenne Johdanto Esimerkkejä Huoneistokeskus

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Fiscal Media Server STD -ohje

Fiscal Media Server STD -ohje Fiscal Media Server STD -ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Server STD 3.1. Uudet ominaisuudet 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto HUOM! Nämä ohjeet ovat tarkoitettu

Lisätiedot

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola HTML5 video, audio, canvas Mirja Jaakkola Video webbisivulla HTML5 mahdollistaa videon lisäämisen webbi-sivuille ilman plugineja. Yleisimmät videoformaatit webissä: Mpeg-4 eli H.264 Ogg Flash Perustuu

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeimmin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux Historiaa Linux on Unix-yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Unixin perusta luotiin 1964 MIT:ssa aloitetussa MULTICS-projektissa (http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/unix_hist/unix_historia.htm)

Lisätiedot

bloggie - hauska ja helppo Mobile HD Snap -kamera

bloggie - hauska ja helppo Mobile HD Snap -kamera Tiedote 7.1.20100 bloggie - hauska ja helppo Mobile HD Snap -kamera Pieni ja kompakti MHS-PM5/PM5K ja MHS-CM5 tallentaa 1920x1080 teräväpiirtoisia MP4-videoita ja viiden megapikselin valokuvia. Tyylikäs,

Lisätiedot

Langaton musiikkikeskus

Langaton musiikkikeskus Tästäkö on kyse? Haluat kuunnella musiikkia tietokoneellasi itunesin tai Windows Media Playerin kautta? Käytät Internetin suoratoistopalveluja (streaming), kuten MySpace, YouTube, Last.fm, Spotify, jne.?

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain 6.11.2006 Sikarodut > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit

Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit sähköiset ERS-anturit Uudentasoiset mittausratkaisut erityiskohteisiin Uusi ratkaisu vanhaan ongelmaan Kaikkialta löytyy mittauksia, joiden luotettava toiminta edellyttää sekä aikaa että voimavaroja. Tyypillisiä

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt www.tk-team.com Seewo LED monikosketusnäytöt TK-Team LED monikosketusnäyttö on ideaali ratkaisu kokous-, koulutus- ja luokkatiloihin. 10-pisteen monikosketus mahdollistaa

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Parasta ammunnanharjoitteluun

Parasta ammunnanharjoitteluun Parasta ammunnanharjoitteluun Edut Objektiivinen suorituskykyanalyysi Tarkka mittaus Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen Yleiskiinnike useimpiin urheiluaseisiin Helppo kohdistus Todellinen ammuntaetäisyys

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

HANKINTAILMOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HANKINTAILMOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HANKITTAVA PALVELU: Sähköinen infotaulupilotti (Digital Signage) 10.1.2014 Juha Sorjonen Kysymys #1: Mediasoitin / tietokone: Laite, joka pyörittää

Lisätiedot