Digital Signage Info-esitysjärjestelmän järkevä suunnittelu oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digital Signage Info-esitysjärjestelmän järkevä suunnittelu oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen"

Transkriptio

1 MediaSolution Tech Bulletin /DS-INFO EP-Engineering Oy MediaSolution Group PL115, Klaukkala p , fax Digital Signage Info-esitysjärjestelmän järkevä suunnittelu oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen (Digital Signage = digitaalinen ilmoittaminen, digitaalinen mainonta, digitaalinen viestittäminen) Koska Digital Signage on hyvin laaja käsite ulottuen stand-alone esitysratkaisuista suuriin verkotettuihin (LAN/WAN) mediaprosessorijärjestelmiin, on syytä paneutua hieman niihin tarpeisiin ja ongelmiin, joita tyydyttämään on luotu varsin runsaslukuinen joukko erilaisia ohjelmistoja ja laitteita. On myös ymmärrettävä, että ei ole olemassa yhtä DS-sovellusta joka sopisi kaikkiin tarpeisiin. Jokainen erityistarve vaatii näköisensä teknisen ratkaisun. DS-järjestelmää voidaan lähestyä teknisistä lähtökohdista tai sitten katsoa sitä käyttäjän ja kohderyhmän tavoitteista ja tarpeista käsin. Käytettävän teknologian kannalta katsoen Digital Signage-järjestelmät voidaan karkeasti ryhmitellä kolmeen päälohkoon (º): 1. Mediaprosessorit (tallennetun median toistimet) 2. PC-pohjaiset Digital Signage-sovellukset 3. Integroidut Digital Signage-laitteet (PC+DS-ohjelmistot) Vaikka teknisen ratkaisun valitsemiseen vaikuttavat DS-esitysjärjestelmän koko ja laajuus, sekä tietysti hankinta-, asennus- ja käyttökustannukset, vaikuttaa lopulliseen päätöksentekoon vahvasti se minkälaista DS-sisältöä on tarkoitus esittää ja miten kokonaisjärjestelmää aiotaan hallita ja ylläpitää. On tärkeää jo tässä vaiheessa eritellä minkälaista sisältöä tullaan järjestelmässä pääsääntöisesti esittämään, onko se valmista videomateriaalia, vai tarvitaanko reaaliaikaista kuvaa TV:stä tai kameroista. Koostuuko käytettävä materiaali ehkä PowerPoint esityksistä, JPEG-still-kuvista, Flash-animaatoista, Web-sivuista, RSS-syötteistä, Word-dokumenteista tai pelkästä ascii-tekstistä. Vai halutaanko peräti esittää yhdistelmää näistä kaikista eri mediatyypeistä. Myös varsinaisen DS-mediasisällön tuottamiseen kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota, tehdäänkö sitä itse vai tilataanko joltain ulkoiselta tuottajalta. Kuka organisaatiossa vastaa DS-järjestelmän ylläpidosta ja esitysmateriaalin päivittämisestä. Miten järjestelmän tekninen ylläpito ja huolto on ajateltu toteuttaa. Kaikki nämä seikat yhdessä määrittelevät ne reunaehdot, joiden puitteissa Digital Signage-järjestelmää voidaan lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan. Yksinkertaisimmat Digital Signage-järjestelmät perustuvat ns. Solid State-mediaprosessorihin, jotka on useimmiten mekaanisesti integroitu näyttölaitteisiin. Niiden pääasiallisena tehtävänä on toistaa digitaalista videota, äänellä tai ilman, sekä still-kuvia, yhtäjaksoisesti, päivästä toisen ja ilman häiriöitä. Tällaiset järjestelmät ovatkin oikein suunniteltuina erittäin luotettavia ja helppokäyttöisiä ja niitä voi useimmiten hallita keskitetysti LAN- tai WAN-yhteyden ylitse. Merkillepantavaa on myöskin, että solid-state mediaprosessorit on nimenomaan suunniteltu ja rakennettu tällaiseen raskaasen käyttöön ja siten vastaavat jatkuvan 24/7/365-ammattikäytön vaatimuksiin luotettavuuden, helpon hallittavuuden ja matalien käyttökustannusten osalta. Laitteet perustuvat yleensä RISC-tyyppiseen teollisuustietokoneeseen ja integroituun, ei-pc-pohjaiseen käyttöjärjestelmään. Rakenne on myös mekaanisesti luja ja ne noudattavat jotain ammattimaista asennustapaa (esim. VESA). Joissain tapauksissa halutaan kuitenkin esittää laajempaa mediavalikoimaa ja reaaliaikaista tietoa ulkoisista ohjelmalähteistä. Halutaan ehkä noutaa XML-tekniikalla dynaamisesti muuttuvaa dataa ulkoisista tietokannoista, tai kenties liittää esityksiin elävää kuvaa kameroilta tai TV-virittimeltä. Samalla voidaan haluta yhdistellä näitä mediatyyppejä vaikkapa web-sivujen tai PowerPoint-esitysten kanssa. On selvää, että nämä vaatimukset edellyttävät huomattavasti monimutkaisempaa teknistä ratkaisua kuin pelkkää mediaprosessoria.

2 Miten nämä vaihtoehdot on sitten nähtävä DS-sisällöntuotannon kannalta? Milkäli pääosa esitettävästä materiaalista koostuu kaupallisista tai epäkaupallisista videoleikkeistä ja mainoksista (vrt. ostos-tv ), ja uuden sisällön koostaminen mediaprosessoreille sopivaan videoformaattiin (MPEG) erilaisesta alkuperäismateriaalista (kuvista, animaatiosta, efekteistä, audiosta) on lähes päivittäistä toimintaa, niin hyvin suunniteltu ja huolella valittu Solid State-mediaprosessorijärjestelmä on erittäin käyttövarma ja helposti ylläpidettävä, edullinen vaihtoehto. Tällaisen järjestelmän rajoituksena on kuitenkin mediaprosessorien kyvyttömyys hyödyntää nopeasti muuttuvaa dynaamista dataa ulkoisesta lähteestä. Mutta niitä ei lähtökohtaisesti ole siihen suunniteltukaan. Jos DS-esityssisältö kuitenkin koostuu laajalti jo olemassaolevasta PC-pohjaisesta materiaalista (tiedostomuotoja esim. PPT, DOC, PDF, SWF), reaaliaikaisesta videokuvasta, XML-datan tuomisesta ulkoa ja liittämisestä jatkuvasti pyörivään esitykseen, on ratkaisuksi valittava toisenlainen tekninen toteutus. Näitä ovat esimerkiksi puhtaasti ohjelmistopohjaiset (proprietary) Info-esitysjärjestelmät, jotka edellyttävät toimiakseen tavallista PC-mikrotietokonetta käyttöjärjestelmineen (Win, Mac) sekä asiaankuuluvine MediaPlayer-lisäsovelluksineen (plugin). Haittapuolena on PC-teknologian haavoittuvuus (esim. virukset) sekä käyttöjärjestelmien ja MediaPlayersovellusten jatkuva päivitystarve (service pack, upgrade). Tällainen ratkaisu edellyttää järjestelmän käyttötuelta paljon enemmän, lisäten näin järjestelmän kokonaiskäyttökustannuksia. Samoin vikatiheys on merkittävästi suurempi kuin ei- PC pohjaisilla, Solid State-mediaprosessoreilla. Kolmas vaihtoehto on sitten integroitu, PC-pohjainen Digital Signage all-in-one-box -esityslaite, jossa on sisäänrakennettuna ja laitteelle valmiiksi optimoituna kaikki tarvittavat ohjelmasovellukset, sopivat näytönohjainmet, ym. Tällaisia DS-boxeja hallitaan tyypillisesti selainkäyttölittymällä, jonka avulla luodaan kaikki ajastukset ja soittolistat, valitaan mediatyypit, integroidaan reaaliaikaista videokuvaa tai TV-ohjelmaa, muodostetaan keskitetysti hallittu DSverkko, jne. Näissäkin laitteissa on jonkin verran ohjelmistojen päivitystarvetta, mutta niiden vikatiheyden pitäisi olla selvästi matalampi kuin puhtaasti PC:n päälle rakennetuilla ratkaisuilla, kiitos voimakkaasti modifioidun laiterakenteen ja teollisuustason käyttöjärjestelmän (usein sovellettu Linux). Haittapuolena on laitteiden suhteellisen korkea hinta. Mediaprosessoreiden tekniikkaa hieman yksityiskohtaisemmin Mediaprosessorit ovat pääsääntöisesti valmiiksi tuotetun ja tallennetun median toistimia, jotka mekaanisesti integroidaan näyttölaiteeseen. Tämä on helppoa ja nopeaa niiden kompaktin koon ja vakiokiinnityksen (esim. VESA) ansiosta. Mediaprosessorit ovat täysin äänettömiä ja kuluttavat virtaa tyypillisesti vain kymmenesosan siitä, mitä vastaavat PC-pohjaiset vaihtoehdot kuluttavat erittäin merkittävä seikka, kun järjestelmässä saattaa olla kymmeniä tai jopa satoja laitteita jatkuvassa päivittäiskäytössä. Solid State-mediaprosessorien massamuistina toimii standardi Compact Flash-muistikortti, jossa maksimi tallennuskapasiteetti on 4GB (4000 MB). DS-median päivitysvaihtoehdot ulottuvat CFmuistikortista ja USB-tikusta lähiverkon tai Internetin kautta tehtäviin päivityksiin. Laitteet voivat toimia täysin itsenäisesti (stand-alone) tai ne voidaan liittää osaksi laajempaa, keskitetysti hallittua DS-esitysjärjestelmää (LAN/WAN). Käyttöliittymänä toimii yleisimmin web-selain. Sisällönhallinta voidaan toteuttaa laitekohtaisella etäpäivityksellä tai erityisellä DS-mediapalvelinsovelluksella (Adfotain Central Management Server MZ). Mediaprosessorien etähallintaa voi myös hankkia maksullisena verkkopalveluna. Valittu ratkaisumalli vaikuttaa merkittävästi esitysjärjestelmän kokonaiskustannuksiin. Joissain tiloissa, jos esityslaitteet sijaitsevat lähellä toisiaan, voidaan DS-esityssisällön päivitys hoitaa yksinkertaisesti CF-korttia vaihtamalla. Jos järjestelmä on kuitenkin laaja, sijaiten eri tiloissa ja mahdollisesti eri kerroksissakin, on verkon kautta tapahtuva päivitys tietenkin ainoa järkevä ratkaisu. Tässä taas korostuu oikeaoppisen suunnittelun tärkeys. Esimerkkeinä 100 % Solid State-mediaprosessoiresta mainittakoon IAdean mallit CMP-100 (stand-alone), NMP 200 ja HMP-505 (LAN/WAN).

3 PC-ohjelmistopohjaiset Digital Signage ratkaisut (perinteiset Info-esitysjärjestelmät) Tietyissä tilanteissa vaaditaan Info-esitysjärjestelmältä kuitenkin edistyneempiä ominaisuuksia, tukea PC-pohjaisille ohjelmille ja mediasoittimille, sekä mahdollisuus esittää reaaliaikaista dataa ja elävää videokuvaa, joko kamerasta tai digitaalisesta TV-virittimestä. Kun mediaprosessoreiden tyypillinen tiedostomuoto on MPEG2 ja MPEG4, niin PCpohjaisissa järjestelmissä voidaan hyödyntää esim. streaming videoteknologiaa, HTML-sivuun upotettuja dynaamisia XML-linkkejä (tietokantahaut) sekä RSS-syötteitä. Useimmiten dedikoidut DS-ohjelmistot mahdollistavat näyttöruudun jakamisen myös moneen eri lohkoon (zone), joissa voidaan samaan aikaan esittää useita erilaisia mediaformaatteja. Tämän tyyppiset ratkaisut perustuvat aina erillisiin koostamis- ja ajastusohjelmistoihin sekä niiden ohjelmistopohjaisiin mediasoittimiin, kuten esim. Avidea Infochannel Workshop, ja ne edellyttävät tietenkin normaalia PC-keskusyksikköä lähettävässä sekä vastaanottavassa päässä. Massamuistina käyttöjärjestelmälle ja sovelluksille toimii nopea ja iso kiintolevy. Pääasiallisella sovellusohjelmalla hoidetaan järjestelmän hallinta, sekä DS-median lähettäminen verkon kautta Player- PC-koneille. Yleensä tällaisten sovellusten kustannukset ovat riippuvaisia haluttujen esityskanavien määrästä, joskus taas lisenssimaksut koskevat yksittäisiä Player-clienttejä. Kustannusrakenne onkin parasta selvittää jo suunnitteluvaiheessa sekä myös hahmottaa miten järjestelmän mahdolliset lisätoiminnot (streaming video, tms.) tai mahdollinen myöhempi laajennus lisäävät hankintakustannuksia. Joka tapauksessa PC-pohjaisten ratkaisujen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat selvästi korkeammat kuin pelkkiin mediaprosessoreihin perustuvissa järjestelmissä. Mm. käyttöönottovaihe on huomattavasti aikaa vievämpää PC-pohjaisissa ratkaisuissa, koska jokaiseen hankittuun PC-koneeseen joudutaan erikseen asentamaan kaikki tarvittavat sovellusohjelmat, päivityspaketit, pluginit, konfiguroida laitteet verkkoon sopiviksi, jne. Ei kannata myöskään unohtaa tällaisten kehittyneiden esitystyökalujen vaatimaa käyttökoulutusta, jota välttämättä tarvitaan, jotta järjestelmästä saadaan irti kaikki se hyöty mitä on tavoiteltukin ja mistä myös maksetaan. Missään tapauksessa ei tulisi suunnittelussa ja hankintapäätöksessä sortua maksimien tarjoamiseen ja ostamiseen tämä ei lopultakaan ole laitetoimittajien, integraattoreiden eikä asiakkaankaan etu. Oikea ratkaisu kuhunkin tarpeeseen!

4 Keskittyminen oleelliseen tuo paitsi kustannussäästöjä, myöskin kilpailuetua niin myyjille kuin ostajillekin, maksimaalisen luotettavuuden ja kohtuullisten ylläpitokustannusten muodossa, sekä - ennenkaikkea - varmistaa halutun viestin perillemenon kohderyhmälleen. Tästähän koko hommassa on kysymys. Digital Signage all-in-one-box DS-esitystekniikan Sveitsin armeijan linkkari? Viime aikoina on markkinoille tullut kolmas ryhmä Digital Signage-ratkaisuja, jotka sijoittuvat ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan jonnekin kahden edellä esitetyn järjestelmätoteutuksen välimaastoon. Puhutaan erilaisista Digital Signage- Boxeista ( NetTopBox, OneBox, jne. ) joissa kaikki digitaalisen esittämisen tekniikka ja ohjelmistot on integroitu yhteen dedikoituun, usein Linux-pohjaiseen PC-keskusyksikköön jo tehtaalla. Laitteet tarjoavat nopeamman asennuksen ja helpomman tavan luoda laajempia DS-esitysjärjestelmiä, ja niissä on mukana riittävät työkalut digitaalisen median hallintaan. Ne tukevat monia eri tiedostomuotoja ja niihin voidaan usein integroida myös digi-tv- tai streaming videolisämodudeita sekä vastaavia ohjelmasovelluksia. Massamuistina käyttöjärjestelmälle ja sovelluksille toimii nopea GB:n kiintolevy. Koska kaikki PC-pohjaiset laitteet tuottavat reippaasti lämpöä on niissä oltava tehokkaat puhaltimet, joten nämä laitteet eivät ole täysin äänettömiä, kuten Solid-State mediaprosessorit (vaikuttaa asennustapaan). Monissa DS-Box tyyppisissä ratkaisuissa on mahdollista käyttää hyväksi esim. standardia HTML-sivunkuvauskieltä sekä erilaisia appletteja ja scriptejä edistyksellisten lisäominaisuuksien tuottamiseksi. Integroidut ohjelmistot mahdollistavat näyttöruudun jakamisen useampaan eri lohkoon (zone), joissa voidaan yhtäaikaa esittää useita erilaisia mediatyyppejä. DS-Box -ratkaisuissa saadaan kustannussäästöä asennusvaiheessa, koska kaikki sovellukset on valmiiksi tehtaalla asennettu. Ja koska laitteet on pyritty optimoimaan Digital Signagekäytön vaatimuksiin, voidaan olettaa että ylläpitokustannuksetkin jäävät pienemmiksi, kuin tavallisilla PC-pohjaisilla ratkaisuilla. Rakenteesta johtuen DS-Boxien hankintahinta on suhteellisen korkea, joten niiden käyttö soveltuu parhaiten pienehköihin DS-esitysjärjestemiin, joissa kuitenkin vaaditaan runsaasti edistyksellisiä ominaisuuksia. Hi-Definition-näyttötekniikka valtaa markkinoita miten se vaikuttaa DS-esitysjärjestelmien suunnitteluun On tosiasia, että ajan kuluessa näyttölaitteiden erottelukyky kasvaa. Kotikäyttöönkin tarkoitetut näyttölaitteet tukevat nykyään jonkin asteista teräväpiirtoa kuten 720p ja 1080i. Ammattitason näytöissä HD on jo itsestäänselvyys. Edullisimmat ja kompaktit mediaprosessorit on tehty näyttämään standarditason videokuvaa vastaten suunnilleen DVD-kuvan laatua, resoluutiolla 480p. Tämä on kuitenkin aivan riittävä tarkkuus, kun ottaa huomioon niiden tyypillisen käyttöalueen esim. myymälämarkkinoinnissa. Sitäpaitsi suurin osa olemassaolevasta alkuperäissisällöstä (mainosvideot ym.) on tuotettu tällä standardiresoluutiolla, eikä sen esittäminen HD-tason laitteella mitenkään paranna lopputulosta. Silti tarjolla on jo nyt HD-tason mediaprosessoreita ja DS-Boxeja jotka tukevat näyttöresoluutioita 720p, 1080i ja jopa 1080p. Esimerkiksi IAdean HMP-500 mediaprosessori pystyy näyttämään 720p natiiviresoluution HD-teräväpiirtokuvaa. Ero standardivideon laatuun on merkittävä, edellyttäen että käytettävissä on todellakin HD-tason alkuperäsimateriaali. HD-tason videokuva piirtyy lähes veitsen terävänä, joten sitä voi mainiosti katsella lähietäisyydeltäkin. HD-piirtokyvystä on etua myös silloin kun kuvaruutu on jaettu useampiin lohkoihin (zoneen). HD-materiaalin huomattavasti suuremman muistitilan tarpeen vuoksi HD-tason mediaprosessorit on pääsääntöisesti varustettu nopealla GB kiintolevyllä. Tällöin on tingitty hieman luotettavuudesta paremman kuvanlaadun eteen. Toisaalta, jos käyttö on nopeatempoista myymälämarkkinointia niin yksittäisten videoleikkeiden kesto on vain muutamia minuutteja. Tällöin voidaan edelleenkin käyttää 100% Solid State ratkaisua CF-massamuistilla ja säilyttää maksimaalinen käyttövarmuus (IAdea HMP-505) Kuvaruudun jakaminen useampiin lohkoihin - vaarana infoähky tai viestinnän tehon heikkeneminen Edistyksellisemmät mediaprosessorit, PC-sovellukset sekä DS-Boxit mahdollistavat näytön jakamisen useampiin lohkoihin, jotkut jopa rajattomasti. Kuitenkin näytön osittaminen täysin vapaasti on harhakuvitelma. Tämä mainostettu vapaus yleensä päättyy siihen kun on määritelty joko 4:3 tai 16:6 videoikkuna, alkuperäismateriaalin kuvasuhteen mukaisesti. Kaikki muut alueet on nimittäin sovitettava näyttöruudun reunojen ja videoikkunan väliin jäävään tilaan. Jos

5 esim. asetetaan ruudun alareunaa juokseva RSStekstisyöttö, jää jäljelle tietyn kokoinen kaistale johon kaikki muu, esim. graafinen materiaali (kuvat, kaaviot jne.) on erikseen sovitettava. Vaikeuksia tulee viimeistään silloin, jos halutaan kapeahkoon pystykaistaan tuoda vaikkapa PowerPoint- esityksiä jotka on aiemmin luotu yleiskäyttöisiksi. Huomaamme nopeasti, että maltti on valttia tässäkin. Kuvaruudun osittaminen vaatii alkuperäistä DS-mediaa tuottavalta taholta paljon enemmän työtä ja se tietenkin lisää sitä mukaan järjestelmän käyttökustannuksia. On myös olemassa havaintopsykologinen rajoitus sille, kuinka moneen lohkoon kannattaa yksi Digital Signage-ruutu käytännössä jakaa. Ihminen kun ei pysty seuraamaan kovin montaa erilaista informaatiolähdetta samanaikaisesti. Tämä puolestaan heikentää tuotetun erilaisen promotionaalisen viestin läpäisykykyä. Tekniikka ei tässä tuo rajoitusta, mutta ei ole mitään järkevää syytä tuottaa sellaista digitaalista viestintää joka ainoastaan johtaa vastaanottajassa pahenevaan infoähkyyn. Määrä kun ei korvaa laatua. Tehokas Digital Signage-ratkaisu ottaa aina huomioon myös vastaanottajan näkökulman Digital Signage-teknologia on kehitetty, jotta voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti välittää nykyaikaista multimediapohjaista sisältöä, sekä kaupallista että ei-kaupallista. Tärkeintä on viestin läpäisykyky, ja miten se saavuttaa halutun kohderyhmän. Digital Signage-järjestelmän suunnittelussa on lähdettävä liikkeelle tästä perustotuudesta, eikä suinkaan kasaamalla yhteen kaikkia mahdollisia teknisiä maksimeja. Enemmän ei ole tässä yhteydessä parempi. Muutama esimerkki valaiskoon asiaa. Myymälämarkkinointi pikkuputiikista kauppakeskukseen: esitykset ovat pääasiallisesti ostos-tv tyyppisiä lyhyitä videoleikkeitä, joita toistetaan esityslistan mukaan automaattisesti koko päivän. Liikkuva kuva ja siihen liitetty grafiikka sekä äänitausta on erittäin tehokas mediayhdistelmä. Kyseessä ovat tyypillisesti tuoteproomotiot, joita keskiverto asiakas jää katsomaan vain lyhyeksi hetkeksi. Silti tällaiseenkin DS-esitykseen voidaan tarpeen vaatiessa tuoda nopeasti esim. valmiita hälytysohjeita mahdollisen vaaratilanteen varalle. Koska tavoitteena on saada yksittäisen asiakkaan koko huomio haltuun tuona lyhyenä hetkenä, ei kannata lisätä DS-esitykseen turhia elementtejä. Seurauksena olisi vain viestinnän tehon lasku. Varsinkaan tähän tilanteeseen ei sovellu ositettu DS-näyttöruutu, jossa myymälän oman viestin ohella kilpailee jokin muu (ehkä kiinnostavampi) media, kuten RSS-uutissyöte tai ulkopuolinen websivu. Digital Signage-järjestelmän haltija haluaa tässä tilanteessa nimenomaan kohderyhmänsä jakamattoman huomion. Tilanne voi kuitenkin olla toisenlainen esim. lentokentällä tai jossain odotustilassa. Tällöin digitaalisella viestinnällä on samanaikaisesti useampia eri tavoitteita. Koska odottavan aika on aina pitkä, on sopivaa esittää jaetun ruudun yhdessä lohkossa esim. elokuvia tai viihdeohjelmia ajankuluksi. Toisaalta lentoaseman eri palveluntarjoajat saavat tässä hyvän tilaisuuden esittää omia mainosspottejaan ja pikkuilmoituksia toisessa lohkossa. Koska monet ihmiset arastelevat lentämistä, ei ehkä ole viisasta kuitenkaan laittaa tähän yhteyteen RSS-uutissyötettä, joka jatkuvasti tarjoaa mm. katastrofiuutisia. Sen sijaan pikkutiedotuksia kuten aikataulumuutoksia ja tapahtumatietoja kannattaa kyllä tuoda kokonaisuuteen mukaan, jolloin asetelma toimii myös realiaikaisen tiedon välittäjänä. Kohderyhmän tunteminen ennalta on erinomaisen tarkeää sillä se voi vaikuttaa jopa lopullisen DS-järjestelmään mekaaniseen asennukseenkin. Ajatellaanpa tilannetta, jossa kohderyhmänä ovat pienet lapset (leikkitilat, lastenlääkärin vastaanotto, lelukauppa tms.). Tällöin vastaanottajan fyysinen koko (lapset ovat pieniä) voi määrittää miten korkealle tai matalalle näyttölaite voidaan sijoittaa, tarvitaanko laitteelle suojakuori ja jos sitä todennäköisesti katsotaan hyvin läheltä, niin olisiko tällöin HD-resoluutio ratkaisu paras. Lapsen huomiokyvyn kannalta ruudun ositus ei useimmiten ole toivottavaa, vaikka se oliskin teknisesti mahdollista, kuten voimme helposti ymmärtää.

6 Yleisesti ottaen eri mediatyypit soveltuvat eri tavoin digitaaliseen ilmoittamiseen tai mainontaan. Esimerkiksi ukoisen websivun liittäminen esitykseen on jossain määrin ongelmallista. Ensinnäkin, toisin kuin tietokoneen ääressä, katsojalla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa navigointiin HTML-sivuilla sisältöä on siis jollain tavalla kontrolloitava järjestelmästä päin. Toisaalta ulkopuolisen tahon luomat web-sivut voivat muuttua lennossa kun kyseinen tiedon tarjoaja päättää muuttaa sivujensa sisältöä, rakennetta tai osoitetta. XML-tekniikan avulla voidaan toki upottaa ulkoista tietoa johonkin vakioon www-sivuun (vaikkapa pörssikursseja tms.). Kuten sanottu, tällaisen median käytettävyys riippuu vahvasti siitä mikä on kulloinenkin esitystilanne ja -paikka, sekä ketkä kuuluvat tämän viestinnän kohderyhmään. Digital Signage siirtymässä avoimeen standardiin Tähän päivään saakka kaikki Digital Signage-ratkaisut ovat perustuneet kunkin valmistajan omaan, muilta suljettuun teknologiaan. Kullakin valmistajalla on ollut oma laitealustansa, käyttöjärjestelmänsä sekä sovellusohjelmistot. PC-pohjaiset järjestelmätkin ovat hyvin pitkälle viilattuja kokonaisuuksia ja ovat kyseisen valmistajan omien ohjelmistoratkaisujen johdosta täysin yhteensopimattomia muiden valmistajien ratkaisujen kanssa. Tämä tosiseikka on pakottanut tähän asti asiakkaat sitoutumaan yhteen suljettuun järjestelmään, ja se on samalla pitänyt alan hintatason korkeana, sekä tästä johtuen laitteiden kysynnän suhteellisen matalana. Ensimmäisenä DS-teknologiavalmistajana IAdea Corporation on esitellyt kaikille sovelluskehittäjille ja integraattoreille avoimen standardin mediaprosessorin XMP-300:n. Kuten laitteen koodikin vihjaa, kyseessä on maailman ensimmäinen SMIL-pohjainen mediaprosessori, joka siis tukee avointa, kansainvälistä XML-kielen SMILsovellusta (Synchronized Multimedia Intergration Language / W3,1998). SMIL-standardia tukevat jo nyt suuret ohjelmistovalmistajat kuten Adobe, Apple, Microsoft ja Real Networks. XMP- 300 on HD-tason mediaprosessori (MPEG2 / 720p), joka tulee myyntiin vuodenvaihteessa On siis kaikki syyt olettaa, että avoimen SMIL-standardin mukaiset mediaprosessorit tulevat mullistamaan Digital Signage-markkinat aivan lähitulevaisuudessa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Pekka Vaartela MediaSolution Group

7 DS-järjestelmien vertailutaulukko(º) DS-järjestelmän Stand-Alone Integroidut PC-pohjaiset tyyppi >>> Mediaprosessorit DS-laitteet DS-sovellukset Peruskomponentit Järjestelmähallinta Helppokäyttöisyys Pääasialliset edut Esitysohjelmistot integroitu laitteisiin, keskitetty hallinta verkon kautta (palvelinsovellus) Sovellusohjelmisto tai webselain Helppo päivitys ja ajastus selaimen avulla Luotettavuus, edullisuus ja hyvä skaalautuvuus Pääasialliset puutteet Rajoitetut ominaisuudet, puhdas mediatoistin, ei dynaamista tai on-line sisältöä Optimaalinen koko n. Asennuksen ja käytön vaativuusaste Sisällöntuotanto Sisällönhallinta, laitteiden ja näyttöjen ohjaus samassa laitteessa Yleensä web-selain / HTML Helppokäyttöinen, mutta hallittava paljon ominaisuuksia Monipuoliset ominaisuudet yhdessä laitteessa, mahdollisuus integroida ulkoista dataa (XML) Keskitetty hallinta vaikeampi, sidoksissa laitteiden eritasoisiin ominaisuuksiin (master/slave) Erilliset ohjelmistot ja laitteet esityksiin, sisällönhallintaan ja ajastukseen Valmistajan oma Win/Mac sovellusohjelmisto Edellyttää koulutusta sovellusohjelmiston käyttämiseen Monipuolisuus, joustavuus ja yksilöllinen räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaisesti Monimutkaisuus ja korkea hinta, edellyttää paljon järjestelmätukea, heikoin luotettavuus (PC-alusta) yksikköä 1-50 yksikköä 1-30 yksikköä Matala laitteita yksittäin hallittaessa, keskinkertainen verkon kautta (LAN/WAN) hall. Standardeilla (Win, Mac) ohjelmistotyökaluilla, täyden näytön esitys tai ruudun ositus, konversio MPEG-formaattiin Yleensä matala, normaali asennus ja käyttö (ominaisuuksien muokkaus vaikeaa) Laitteissa valmiina tarvittavat sisällönkäsittelysovellukset, tuonti ulkopuolelta standardiformaatissa Korkea, edellyttää koulutettua asennus- ja käyttöhenkilöstöä, jatkuva tukitarve Erillinen sisällönhallintasovellus, joka tukee standardeja tuotantoformaatteja Kokonaiskustannukset Tyypillinen sovellusalue Yksinkertaisen rakenteen ansiosta erinomainen hinta-laatusuhde Digitaalinen mainonta liikkeissä, info-kanavana kun sisällön päivitystarve on vähäinen Edullinen ratkaisu, kun tarvitaan paljon ominaisuuksia Info-kanavana julkisissa tiloissa, kun sisällön päivitystarve on jatkuva tai reaaliaikainen Kallein, räätälöitävä vaihtoehto vaativiin sovelluksiin Laajat info-järjestelmät eri käyttöön, liitännät ulkoisiin tietokantoihin ja ohjelmalähteisiin Lähteet: (º) Minson Chen, ( CEO / AGNPRO ) : White Paper Vol IV, Issue 2. The Digital Signage Vendor Marketplace: Choosing The Right Tool For The Right Job. White paper Vol IV, Issue 4. Making Smart Technology Decision for Cost Effective Digital Signage Solutions (¹) Bob Rosenberg, ( PM / AGNPRO ): White paper Vol IV, Issue 3. High-Definition Video Digital Signage Deployment: What Every Integrator and User Needs to Know (²) Deric Wang, ( PM / IAdea Corporation): Presentation at the Open Digital Signage Forum, Computex Taipei (TWTC). World s First Open Standard Digital Signage Player: IAdea XMP-300 / SMIL EP-Engineering Oy MediaSolution Group PL115, Klaukkala p , fax

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi E-kirjalla on monia määritelmiä ja monta nimeä Tiedosto, joka käsittää kirjan lukijalle välittyvän sisällön

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS152 17.2.2014 Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan käytännön toteutus 1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 2. Digitaalisen tarinan koostaminen Editointi

Lisätiedot

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa 2 Bosch Praesideo -yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmät Yleisön tiedottaminen

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola HTML5 video, audio, canvas Mirja Jaakkola Video webbisivulla HTML5 mahdollistaa videon lisäämisen webbi-sivuille ilman plugineja. Yleisimmät videoformaatit webissä: Mpeg-4 eli H.264 Ogg Flash Perustuu

Lisätiedot

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Lumen 3/2016 TEEMA-ARTIKKELI SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Timo Puukko, MA, päätoiminen tuntiopettaja, kaupan ja kulttuurin ala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat: digitaalisuus, innovaatiot,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeimmin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä... 1 1.2 Uusi etäpalvelujärjestelmä...

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin

Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin Mukanetin logo Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin Läppäri on kätevä, koska se on kokonaisuus, mutta sen näyttö ei ole aina riittävän kokoinen ja kaksin sitä on vaikea katsoa yhdessä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 1 Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Neuvottelupalvelut. Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut. Heikki Hautala TeliaSonera Oyj

Neuvottelupalvelut. Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut. Heikki Hautala TeliaSonera Oyj Neuvottelupalvelut Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut Heikki Hautala TeliaSonera Oyj Kohtaamisen eri muodot Fyysinen Interaktiivisuus / Vaikuttavuus Sähköposti Video Verkko Puhelin Chat Digitaalisen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Mikael Forss, VTT Johtaja Kela Kela Kela perustettiin vuonna 1937 panemaan toimeen ensimmäistä kansaneläkelakia. Kelan

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

asiantuntijoiden suunnittelema

asiantuntijoiden suunnittelema Mikä on ksenos? asiantuntijoiden suunnittelema Ksenos on suomalainen videovalvontaan suunniteltu ohjelmisto, joka on ajateltu uudella tavalla käyttökokemuksen kautta. Sen tehtävänä on tallentaa kameroilta

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Enso Ikonen, Oulun yliopisto, systeemitekniikan laboratorio 2/23 Säätöjärjestelmien suunnittelu 23 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Tehtävänä on suunnitella säätö prosessille ( ) = = ( +)( 2 + )

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

PROZONE. Automaattinen otsonin tuottaja. Noso-Tuote OY, Sulantie 19, Tuusula. Puh

PROZONE. Automaattinen otsonin tuottaja. Noso-Tuote OY, Sulantie 19, Tuusula. Puh Noso-Tuote OY, Sulantie 19, 04300 Tuusula Puh. 09 2759299 Email: nosotuoteoy@nosotuote.fi www.nosotuote.fi PROZONE Automaattinen otsonin tuottaja Mikä on PROZONE? Prozone on automaattinen otsonin tuottaja,

Lisätiedot

Kelikameratilanne LAM asematilanne

Kelikameratilanne LAM asematilanne LAM asematilanne Tiesääpäivät 3.-4.6.2015, Kouvola Jouko Kantonen, KaS ELY / Valtti Kameroita on Suomessa 681 kpl (05/2015). Näistä kameroista 541 kpl on Axis-videopalvelimeen liitettyjä (tai kevyt ip-kameroita)

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta 25.4.06

T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta 25.4.06 T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS - Videovalvontajärjestelmä Harri Koskenranta 25.4.06 T-110.5610 Koskenranta 1 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA T-110.5610 Koskenranta 2 VIDEOVALVONTA / KAMERAVALVONTA

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ Mukana entistä kehittyneempi polkemisen tunne ja sisäänrakennettu simulaattori Madrid (4.8.2015), Bkool, interaktiivista

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta

Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta Jouni Huotari Martti Laiho (materiaali on osa virtuaaliammattikorkeakoulun Tietokantaosaaja-opintokokonaisuutta) opintokokonaisuutta)

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot