Omistajuus ja yrityskasvu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajuus ja yrityskasvu"

Transkriptio

1 Omistajuus ja yrityskasvu 1

2 1 Omistajuus ja yrityskasvu

3 Boardman Boardman Oy Painopaikka: WS Bookwell Oy, 2012 ISBN

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Hyvä lukija 4 Omistajuus ja yrityskasvu 6 Kansainvälinen kasvu ei kiinnosta 12 Omistajaosaamista kaivataan 18 Hallitukset kasvuhakuisempia kuin toimitusjohtajat 26 Asenneilmapiiri kuntoon Johtopäätökset

5 Hyvä lukija, BOARDMAN OY:n kymmenvuotisteemana on ollut Kasvua omistajuudella. Uskomme aktiivisen ja osaavan omistajuuden tuovan merkittävän panoksen yritysten kasvuun ja menestymisedellytyksiin. Osana tätä teemaa toteutettiin tässä julkaisussa esiteltävä tutkimus omistajuuteen ja sen kehittämiseen liittyvistä haasteista ja edellytyksistä. Tutkimustiedon hankinnan lisäksi Kasvua omistajuudella teemaa käsiteltiin laajasti muun muassa 8.5. Boardmanin SpringBoard seminaarissa Finlandia-talolla. Kasvua omistajuudella -tutkimus toteutettiin yhdessä Finpron, Perheyritysten liiton, Hallitusammattilaiset ry:n, FiBANin, Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja Pörssisäätiön kanssa. Kiitämme suuresti tutkimuskumppaneitamme, joiden ansiosta saimme kattavan käsityksen omistajuudesta erilaisissa omistusmuodoissa pörssiyhtiöistä ja perheyhtiöistä pääomasijoitteisiin ja omistajayrittäjävetoisiin yrityksiin. Tutkimus osoitti monia mielenkiintoisia asioita, joihin yritysten omistajien, hallituksen ja johdon muodostaman päätöksentekoketjun on syytä perehtyä. Esimerkiksi kansainvälinen kasvu ei näytä kiinnostavan, vaan painotuksena on saavutettujen asemien varjeleminen. Yllättävää on myös, että hallitukset ovat kasvuhakuisempia kuin toimitusjohtajat. Toivon, että koette tässä julkaisussa esitetyt löydökset kiinnostavana ja löydätte näkökulmia, jotka auttavat yrityksenne omistajuuden kehittämisessä! 4

6 Helsingissä Kauppat.tri Esa Matikainen Partneri, Boardman Oy Kauppatieteiden tohtori Esa Matikainen toimii osakkaana, hallituksen jäsenenä ja johtotehtävissä valikoiduissa kasvuyrityksissä. Matikainen on kirjoittanut useita julkaisuja hallitustyöskentelyyn, johtamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen. Aiemmin hän on toiminut mm. pörssilistatun Internet-yhtiö Nedecon Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja strategiajohtajana. Matikainen on Boardman Oy:n partneri ja Boardman ryhmän hallituksen jäsen. 5

7 Omistajuus ja yrityskasvu 6

8 Yrityksissä kasvu syntyy vaativien omistajien, osaavan hallituksen ja aikaansaavan johdon yhteistyönä. Uskomme aktiivisen ja osaavan omistajuuden tuovan merkittävän panoksen yritysten kasvuun ja menestymisedellytyksiin. Boardman keräsi tuoreessa tutkimuksessaan laajasti tietoa omistajuuteen ja sen kehittämiseen liittyvistä haasteista ja edellytyksistä erilaisissa omistusmuodoissa. Tutkimus toteutettiin yhdessä Finpron, Perheyritysten liiton, Hallitusammattilaiset ry:n, FiBANin, Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja Pörssisäätiön kanssa. Tutkimukseen saatiin yhteensä 350 vastausta. Vastaajina olivat omistajayrittäjät, hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat, toimitusjohtajat sekä muut yrityksen omistajiin ja johtoon kuuluvat tahot. Vastaajat jakautuivat pörssiyhtiöihin, perheyrityksiin, pääomasijoitteisiin yrityksiin sekä muihin omistajayrittäjä-/tiimivetoisiin yrityksiin kuvan 1 mukaisesti Pörssiyhtiöt Perheyritykset Pääomasijoitteiset yritykset Muut omistajayrittäjät/ -tiimivetoiset yritykset Kuva 1 Vastaajien määrät erilaisissa omistusmuodoissa 7

9 Yrityksen arvon kasvattaminen osoittautui kaikissa tarkastelluissa omistusmuodoissa tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi motivaatioksi yrityksen omistamiseen. Muut tärkeimmät motivaatiotekijät vaihtelevat odotetusti omistusmuodoittain kuvan 2 mukaisesti. Pörssiyhtiöillä yrityksen arvon kasvattamisen lisäksi korostuvat osinkotuotot, perheyrityksillä yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Pääomasijoitteisilla yhtiöillä keskeistä on yrityksen arvon kasvattamisen lisäksi arvon realisointimahdollisuus. Muilla omistajayrittäjä/-tiimivetoisilla yrityksillä korostuvat yrityksen arvon ja liiketoiminnan kasvattaminen sekä jatkuvuuden turvaaminen Pörssiyhtiö Perheyritys Pääomasijoitteinen yritys Muu omistajayrittäjä/ -tiimivetoinen yritys Yrityksen arvon nousukasvattaminen Yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen Osinkotuotot Yrityksen arvon realisointimahdollisuudet Yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen Työllistäminen Itsenäisyys Kuva 2 Tärkeimmät motivaatiot yrityksen omistamiseen eri omistusmuodoissa Arvon kasvattamisen kannalta keskeiseksi tekijäksi havaittiin omistajien vaativuus oikeissa asioissa ja kyky edistää haastavien tavoitteiden asettamista. Tärkeää on myös, että yrityksen päätöksentekoketjulla (omistajat, hallitus, johto) on ymmärrys yrityksen arvoon kasvun ja kannattavuuden lisäksi vaikuttavista esimerkiksi taserakenteeseen liittyvistä tekijöistä. 8

10 Tutkimuksessa kartoitettiin yritysten kokemuksia omistajuuteen ja yrityskasvuun liittyvistä tekijöistä. Näiden tärkeydet laskettiin vertaamalla eri tekijöitä tilastollisin menetelmin kokonaisarvioihin yrityksen omistajuuteen liittyvistä tekijöistä. Päätulokset voidaan esittää oheisessa kuvan 3 nelikentässä, jossa keskeiset kehittämiskohteet löytyvät nelikentän vasemmasta yläkulmasta - tärkeistä tekijöistä, joiden osalta yritysten edellytykset katsotaan puutteellisiksi. Tärkeimmät vahvuudet ovat nelikentän oikeassa yläkulmassa. Tutkimuksessa tarkasteltujen yritysten vapaita kommentteja sekä otteita järjestetyistä keskustelutilaisuuksista on esitetty vinotekstillä sisennettynä. Tutkimustulosten mukaan omistajien yhtenäinen tahtotila sekä hyvä ilmapiiri ja luottamus omistajien, hallituksen ja johdon välillä ovat keskeiset lähtökohdat omistusmuodosta riippumatta. Omistajuusosaamisessa on kuitenkin merkittäviä puutteita. Palkitsemisja seuraajakysymykset saavat heikkoja arvioita. Kansainvälinen kasvu ei näy prioriteettina ja riskinottohalua on korkeintaan puheissa, ei päätöksissä. Ensisijaisesti orgaaninen kasvu kotimaassa on hyväksyttävää. Tarkoitus on, että ei vaaranneta saavutettua yrityksen varallisuusasemaa. 9

11 KESKEISET KEHITTÄMIS- KOHTEET Tärkeys VAHVUUDET Omistajien, hallituksen ja johdon välillä on hyvä ilmapiiri ja luottamus Omistajilla on yhteinen tahtotila yrityksen suhteen Omistajat ovat oikeissa asioissa vaativia ja edistävät haastavien tavoitteiden asettamista Yrityksessä on toimivat työkalut, forumit ja prosessit omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöhön Päätöksentekoketjulla (omistajat, hallitus, johto) on ymmärrys yrityksen arvon kasvun ja kannattavuuden lisäksi vaikuttavista tekijöistä Näkemykset varojen käytöstä (esim. osingonjako ja varojen käyttö yhtiön kehittämiseen) ovat linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa Omistusrakenne tukee yrityksen tavoitteiden saavuttamista ja sitä voidaan muokata yrityksen edun niin vaatiessa Hallituksen valintaan on toimivat käytännöt ja työnjako omistajien, hallitukse ja johdon välillä on selvä Omistajat pystyvät palkitsemisella ohjaamaan yrityksen hallituksen ja johdon toimintaa Huono 2,75 3,75 Yrityksellä on selkeät suunnitelmat seuraajista/jatkajista johdon vaihtuessa Yrityksessä noudatetaan hyvän Omistajien välinen kommunikaatio toimii ja mahdolliset hallintotavan periaatteita ristiriidat pystytään selvittämään Omistajilla on riittävä ymmärrys ja osaaminen yrityksen liiketoiminnasta Omistajilla on riskinottokykyä ja -halua kasvun mahdollistamiseksi Omistajilla on vankka kokemus omistamisesta; arvon kasvattamisesta ja muutostilanteista eri yrityksissä Hyvä 4,75 Omistajat tuovat yritykselle arvoa esimerkiksi yhteiskunta- ja päättäjäsuhteidensa kautta Omistajien kautta yrityksellä onrahoitusta saatavilla (suoraan omistajilta tai heidän kotaktiensa kautta) Omistajat suhtautuvat kansainvälistymiseen positiivisesti ja tukevat yrityksen kansainvälistä kasvua MUUT KEHITTÄMIS- KOHTEET 10 YLIRESURSSOITU

12 Vaikka motivaatiotekijät yrityksen omistamiseen osin eroavat, ovat omistajuuden kehittämisen haasteet yllättävänkin samankaltaisia omistusmuodosta toiseen. Erot puhututtavat paljon ja tietyn yksittäisen omistusmuodon kanssa toimivat tahot korostavat usein omistusmuotojen erityispiirteitä. Laajasti katsottuna yhtäläisyydet ovat kuitenkin eroja merkittävämpiä. Tutkimuksessa esiin nousseiden omistusmuodoille yhteisten kehittämiskohteiden tarkasteltu tuo hedelmällisen maaperän eri omistusmuotojen väliselle vuoropuhelulle ja kokemusten vaihdolle. Vastaavasti havaitaan, että haasteet ovat hyvin samankaltaisia yrityskoosta ja vastaajan asemasta riippumatta. Vaikka yritystä ja sen omistamista hyvin läheltä seuraavat omistajayrittäjät ja hallituksen puheenjohtajat näkevät monet asiat yhtiöstä kauempana olevia muita omistajia positiivisemmin, yhtäläisyydet korostuvat eroja enemmän. Kuvan 3 kaavio havainnollistaa eroja ja yhtäläisyyksiä yrityksen koon mukaan henkilö N= henkilöä N= henkilä N=61 Yli 1000 henkilä N=63 Kuva 3 Erot ja yhtäläisyydet yrityksen koon mukaan 11

13 Kansainvälinen kasvu ei kiinnosta 12

14 Osassa tarkastelluista yrityksistä kansainvälinen liiketoiminta on arkipäivää ja pääosa markkinoista on Suomen rajojen ulkopuolella. Suomessa puhutaan paljon myös start-up yrityskentästä ja heti perustamisesta lähtien vahvaa kansainvälistymistä tavoittelevista born global yrityksistä, joihin panostamisen uskotaan tuovan tarvittavan kasvun ja kansantalouden hyvinvoinnin. Omistajilla on halu kasvaa kannattavasti ja tieto siitä, että toimialalla jolla toimimme (elektroniikkateollisuus) ei ole mahdollista toimia kotimaisesti. Yrityksemme liikevaihdosta tälläkin hetkellä vientiin menee yli 80%. Orgaaninen kasvu haetaan maailmalta, ei Suomesta. Kotimaassa voi olla mahdollista kasvaa yritysostojen kautta. Omistajien panos on hallitustyöskentelyssä ja aktiivisessa kanssakäymisessä yritysjohdon kanssa. Yritys on perustamisesta lähtien ollut voimakkaasti kasvu- ja kansainvälistymishaluinen. Pääomasijoittajillemme kasvu on ollut keskeisen tärkeää ja se on ollut keskeistä myös henkilöomistajille ja johdolle. Näiden uusien Nokioiden ja Rovioiden menestyksen merkitys on asenteellisesti suuri, mutta taloudellisesti ja työllistämismielessä ne edustavat vain pientä joukkoa suomalaisesta yrityskentästä. Keskimäärin suomalaisissa yrityksissä kannattavuutta pidetään selvästi kasvua tärkeämpänä tavoitteena. Tutkimuksen mukaan tästä poikkeavat ainoastaan enkelisijoitteiset yritykset sekä ne yritykset, joissa pääomasijoittaja on vähemmistöomistajana. Perheyritykset ja pörssiyhtiöt asettavat kannattavuuden selvästi kasvun edelle kuten seuraava kuva havainnollistaa. 13

15 Kannattavuus Kasvu Kuva 4 Tavoitteena kasvu vai kannattavuus? Kansainväliseen kasvuun tarvittavaa riskinottohalua on korkeintaan puheissa, ei päätöksissä. Kannattavuuden ylikorostaminen merkitsee sitä, että otetaan tehot irti yritysten nykyisestä toiminnasta, mutta yhteiskunnallisestikin kovin kaivattu yrityskasvu jää toteutumatta. Kasvaa halutaan, mutta kun oikeasti pitäisi ottaa riskejä, jänistetään ( sittenhän me voidaan jäädä ilman osinkoa, milläs sitten eletään ). Halua on puheissa, mutta miten se konkretisoituu hallituksen päätöksenteossa. Hallitus ottaa varovaisuusperiaatteen käyttöön, kun pitäisi linjata etenemistä. Kasvu lähialueilla (erityisesti Venäjä) nähdään isona riskinä verrattuna toimintaan Suomessa. 14

16 Syitä haluttomuuteen hakea kansainvälistä kasvua on monia. Osassa yrityksiä kansainvälinen liiketoiminta nähdään liian suurena riskinä tai hyppynä tuntemattomaan. Asiakkuuksia ja kumppaneita ei tunneta samalla tavalla kuin kotimaassa. Omistajien aiempi kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja osaamiskysymykset vaikuttavat suhtautumiseen. Myös markkinatilanne hankaloittaa kasvumahdollisuuksien löytämistä. Asiakaslähtöisyys on tänä päivänä pk-yrityksissä peruskivi. Perustaja on rakentanut suhteet asiakkaisiin Suomessa. Ulkomailla tilanne on toinen, kun ei tunneta verkostoja. Tässä voi olla kansainvälistymisen kynnys. Omistajilla ei ole käsitystä kansainvälistymisestä, päätöksentekokyky puuttuu, toimitusjohtajan tekoihin ei puututa. Omistajilla on halu kasvattaa yritystä sekä kotimaassa että ulkomailla. Taantuma ja kysynnän lasku kaikilla markkinoilla vaikeuttaa merkittävästi kasvun tekemistä. Osassa tarkasteltuja yhtiöitä kasvua on aiemmin haettu suuremmalla riskillä, mutta kokemukset ovat muokanneet tahtotilaa varovaisemmaksi. Yritysostoilla ja kansainvälisten liiketoimintojen perustamisilla haettavan kasvun sijaan orgaaninen kannattava kasvu on muodostunut ensisijaiseksi tavoitteeksi. Näissä strategisissa suunnan muutoksissa on suuri riski näkemyserojen muodostumiselle omistajien keskuudessa tai päätöksentekoketjussa omistajien, hallituksen ja johdon välillä. Myös henkilövaihdokset ja uudelleen järjestelyt avainasemissa ovat näissä tilanteissa tyypillisiä. 15

17 Kasvua halutaan, mutta nykyisin vain kannattavasti ja orgaanisesti. Aiemmin laajennuttiin yritysostoilla. Kansainvälistymisestä ei enää haaveilla, koska pieni yritys voi moninkertaistaa kokonsa Suomenkin markkinoilla. Kannattavaan kasvuun suhteudutaan myönteisesti, mutta omistajien tuottoja ei haluta uhrata riskinottoon. Kansainvälistymistä omin voimin ei nähdä relevanttina. Yritys perusti aikanaan liiketoiminnot Baltian maihin ja Venäjälle, mutta niistä luovuttiin, kun toimintaa ei saatu kunnolla kannattavaksi. Samaan tavoitteeseen on päästy verkottumalla kohteena olevissa maissa toimivien vastaavien yritysten kanssa. Merkittävänä tekijänä ovat myös näkemyserot yhtiön varojen käytöstä ja kasvun rahoittamisesta halutaanko jakaa varat osinkoina omistajille vai investoida varoja yritysostoihin ja/tai kansainväliseen kasvuun. Ja ollaanko valmiita tekemään kasvun edellyttämiä investointeja velkarahalla vai käytetäänkö niihin vain jo yhtiöön kertyneitä varoja? Omistajien tahtotilan selvittäminen nousee keskeiseksi, jotta päätöksenteosta näiden kysymysten suhteen tulee linjakasta eikä poukkoilevaa. Haluamme kasvaa hallitusti ilman vierasta pääomaa. Olemme kuitenkin valmiit jättämään valtaosan voitosta yrityksen kehittämiseen. Meillä on mahdollisuus kasvaa Suomessa, mutta haemme kasvua lähialueilta (Baltia). Passiivisilla omistajilla on enemmän toiveita osingonjaon suuntaan kuin yrityksessä aktiivisesti toimivilla. Tämä näkyy myös riskinottohalukkuudessa ja siis kasvuhaluissakin. Kansainvälistyminen ei ole meille tällä hetkellä tärkeää. 16

18 Finpron kanssa järjestetyssä aamiaistilaisuudessa syyskuussa 2012 keskusteltiin Kiinan muutoksesta megamarkkinaksi sekä siihen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Mitkä ovat kiinalaisen yhteiskunnan suurimmat riskit? Yhteiskuntarauhan säilyttäminen on riski, mutta myös edellytys. Hyvinvointi, ilmansaasteet ja luonnonmullistukset vaikuttavat harmonian ylläpitoon. Yrittäjähenkisyys on Kiinassa vahva. Mahdollisuus vaurastua on draiveri, joka pitää pyörät pyörimässä. Nykynuoret eivät ole kokeneet Kiinassa lamaa ja ensimmäinen lama ja työttömyys voivat olla uhkatekijöitä yhteiskuntarauhan järkkymiselle. Haasteena on myös luonnon resurssien rajallisuus. Kiina on vahvistanut jalansijaa esimerkiksi Afrikassa, jossa turvaa raaka-aineiden saantiaan. Kiinan kustannustason nousu näkyy ja on jo näkynyt muutamia vuosia. Palkat nousevat ja minimipalkkojen tavoite hallituksen taholta on nousta 15 %. Markkina kasvaa, mutta eri asia on, miten pitkään Kiinaan kannattaa siirtää valmistusta. Kansainvälistä tuotekehitystä on siirtynyt maahan, jossa arvioidaan tällä hetkellä olevan suuren yrityksen tuotekehitysyksikköä. Tähän vaikuttavat tarjolla oleva osaava henkilökunta (myös suurin turvallisuusriski), yliopistot ja valmiit markkinat. Toisaalta sanotaan, ettei Kiinassa pitäisi kopiointiriskistä johtuen tehdä tuotekehitystä. Maassa on IPR-lainsäädäntö, mutta se ei auta, kun oikeutta käydään alueellisesti Pekingin ulkopuolella. Jos kopioinut yritys toimii maakuntansa merkittävänä vaikuttajana, on oikeutta käytännössä mahdotonta saada. Toisena puolena vaakakupissa ovat Kiinan megamarkkinana tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet. Kiinan markkinoille mahtuu suomalaisia tuotteita. Arvio 25/25/25 tarkoittaa, että Kiinassa arvioidaan vuonna 2025 olevan 25 yli 25 miljoonan asukkaan kaupunkia. Kiinalainen on himokuluttaja, kun vaurastuessaan lähtee ostoksille. Ruoalla on merkittävä rooli kiinalaisten arjessa. Tällä hetkellä ruokaturvallisuus ja puhdas ruoka ovat ajankohtaisia aiheita. Hyville ruokatuotteille ja puhtaalle vedelle on Kiinassa kysyntää. Luksusmarkkina on oma iso segmenttinsä. Tuotteiden kopiointi ei ole välttämättä huono asia. Ne joilla on varaa, haluavat aidon tuotteen. Huomattava on myös, että kiinalaiset pitävät netistä tiedonhausta ja sosiaalisesta mediasta. Asiat on oltava kiinaksi, optimoitu kiinalaisille hakukoneille ja sivuilta pitää löytyä tarinoita. Verkkonäkyvyyden lisääminen kiinassa on kohtuullisen pieni investointi. Myös suomalaiselle prosessiosaamiselle ja teollisuuden palveluille on kasvavaa kysyntää. Tällöin on huomioitava, että suomalaisittain nähty myyntivaltti ei välttämättä ole sitä Kiinassa. Markkinat eivät aukea Suomesta, vaan pitää ymmärtää kiinalaista asiakasta. Arvoketjut ja markkinadynamiikka ovat Kiinassa erilaiset moneen muuhun markkinaan verrattuna. Kiinaan ei mennä Venäjän kokemuksin. Henkilöstökysymyksistä merkittävää on, että kiinalaisten osaaminen on lisääntynyt ja ulkomaisille tarjotut kannustimet ovat vähentyneet. Esimerkiksi ulkomailla opiskelleet kiinalaiset halutaan rahalla takaisin. Herkkyys vaihtaa työpaikkaa on edelleen suuri ja valtion työ edelleen erinomainen työpaikka. Palkka ei välttämättä ole ratkaiseva, mutta valtion virassa saa hyvän verkoston. Sukulaissuhde ja opiskelukaverit ovat verkostosuhteissa tärkeysjärjestyksessä ykkösiä. Lokaatiolla on suuri merkitys. Kiinaan ei mennä markkinajohtajana, vaikka kuinka oltaisiin suuryritys Suomessa. Esimerkiksi Tieto ei aloittanut kilpailulla Shanghain markkinalla, vaan Chengdussa. Rahat loppuvat helposti kesken, kun tarjoamaa sopeutetaan kiinalaisille markkinoille. Kannattaa harkita aloittamista hyvin kapealla segmentillä, kun samaan aikaan pitää tutustua partneriin. Sissistrategialla on hyvä mennä sisään, sitten laajennus niche-strategiaan. Riskirahoitus on kasvamassa ja kiinalaisen kumppanin valinnassa voi myös ottaa huomioon, millaiset mahdollisuudet kumppanilla on saada rahoitusta. Yritystä perustettaessa kiinalaista osapuolta ei enää tarvita samalla tavalla kuin aiemmin. Osakeyhtiöitä suositaan, sillä ne tuottavat maalle parempia investointeja. Yritysmuoto voi olla toimiala- ja asiakaskunnasta tai esimerkiksi tavoitellusta toimiluvasta riippuvainen

19 Omistajaosaamista tarvitaan 18

20 Aktiivinen ja osaava omistajuus on potentiaalisesti merkittävä mutta osin hyödyntämätön panos yritysten kasvuun ja menestymisedellytyksiin. Tutkimus osoittaa selkeästi osa-alueet, joilla omistajaosaamisen kehittäminen on erityisesti tarpeen. Omistajaosaamista tarvitaan kommunikaatioon ja ristiriitojen sovitteluun, omistusrakenteen muokkaamiseen tarvittaessa sekä olemaan oikeissa asioissa vaativia ja edistämään haastavien tavoitteiden asettamista. Aktiivinen keskustelu ja viestintä päätöksentekoketjussa omistajien, hallituksen ja johdon välillä on yksi keskeisimmistä keinoista aktiivisen lisäarvoa tuottavan omistajuuden kehittämiseksi. Tämä edellyttää luottamusta ja tukea sekä usein aktiivista hallitusta, jossa on omistajien lisäksi ulkopuolisia jäseniä. Kullakin päätöksentekoketjun portaalla täytyy olla kykyä punnita avoimesti eri näkökulmia ja muistaa, että toimitaan yrityksen parhaaksi. Tärkeää on jatkuva dialogi, yhteisen ymmärryksen lisääminen omistajien ja yrityksen tavoitteista, missiosta ja tulevaisuuden näkymistä. Pörssilistattuihin yhtiöihin verrattuna merkittävä ero muissa omistusmuodoissa on osakkaiden aktiivisuudessa ja vaikuttamisen keinoissa. Siinä missä listayhtiöissä omistajan vaikutusvalta on rajattu yhtiökokoukseen, hallituksen puheenjohtajan tai jäsenten tärkeimpien omistajatahojen kanssa käymiin keskusteluihin sekä erilaisiin capital markets day tyylisiin tilaisuuksiin, ovat esimerkiksi perheyritysten ja pääomasijoitteisten yritysten omistajat tyypillisesti hyvin tiiviissä kanssakäymisessä yhtiön kanssa. Varjopuolena aktiivinen omistajuus tuo omistajan, hallituksen, johdon ja työntekijän roolien sekoittumisen ja sekaantumisen sellaisiin asioihin, jotka eivät välttämättä osakkaille kuulu. Pahimmillaan omat ja yhtiön varat menevät omistajilla sekaisin. 19

21 Omistajien välinen jatkuva dialogi myös hallitustyön ulkopuolella, omistajaroolin syvempi ymmärtäminen yritystä aktiivisena eteenpäin vievänä voimana ja mahdollistajana. [Pitäisi] tehdä selvemmin näkyväksi päätöksien areenat (yhtiökokous, osakaskokous, hallitus, toimitusjohtaja + johtoryhmä, koko henkilöstö), näihin liittyvät ohjaukset (OYL, yhtiöjärjestys, osakassopimus, missio, yrityksen ja omistajien arvot jne.) ja kaiken tähän liittyvän tiedon läpinäkyvyys. Omistajien välisen kommunikaation kehittäminen ja kyky mahdollisten ristiriitojen selvittämiseen on oleellista myös yhtiön päätöksentekokyvyn turvaamiseksi. Eroavien intressien aiheuttamien omistajariskien toteutuminen hidastaa päätöksentekoa konkretisoituen esimerkiksi kriisi- ja muutostilanteiden, investointien, kansainvälistymisen tai yritysjärjestelyjen yhteydessä. Omistajien väliset ristiriidat ja näkemyserot lamauttavat päätöksenteon ja johtaminen muodostuu hankalaksi tehtäväksi. Useimmiten mainittuja ratkaisukeinoja ovat keskustelu, osakassopimus ja omistajien enemmistöpäätös. Onneksi tämä sukupolvi on selvinnyt keskustelemalla asiat läpi ja pystynyt jatkamaan toimintaa aina yrityksen intressit mielessä pitäen. Meillä on keskimääräistä paremmat hallinnointimenetelmät käytössä, mutta omistajat eivät löytäneet yhteistä näkemystä yrityksen kehittämiseksi, meinasi mennä koko yritys nurin. Omistajien välisiin ristiriitoihin meidän on syytä varautua ja rakentaa toimintamalleja ja perinteitä. Työnjako on ainakin toistaiseksi toiminut hyvin yhtiökokouksen, hallituksen ja toimivan johdon välillä. Pääomistajat ovat toimitusjohtajia konsernin yrityksissä. Hatut on silti osattu aika hyvin pitää erillään eri tehtävissä toimittaessa. 20

22 Näkemykset ratkaisijan roolista vaihtelevat. Osa katsoo, että omistajien tulee hoitaa erimielisyytensä yhtiön ja sen hallinnon ulkopuolella. Mahdolliset pelisääntöjen rikkomiset ja niiden seuraukset neuvotellaan tällöin tyypillisesti pääosakkaiden kesken. Osa katsoo, että hallituksen puheenjohtajalla on keskeinen rooli eriävien näkemysten käsittelyssä. Myös hallituksen ja johdon henkilövalinnoilla voidaan ennakoida ja pyrkiä löytämään ratkaisuja ristiriitatilanteisiin. Jos yhtiöllä on pääomistaja/ankkuriomistaja, on toki mahdollista jyrätä halutut päätökset. Keskustelua kuitenkin korostettiin ratkaisukeinona. Avoin kommunikointi, rakentava keskusteluilmapiiri ja toisten mielipiteiden arvostaminen edesauttavat yhteisen näkemyksen löytymistä. Haja-omistetussa pörssiyhtiössä selvän omistajatahdon kiteyttäminen on mahdoton. Omistajatahto ilmenee lähinnä siten, että johdon näkemyksiä ei vastusteta. Joskus, harvoin, niitä jopa kannatetaan aktiivisesti. Eri kulttuureista lähtöisin olevat omistajat ja hallituksen jäsenet eivät aina löydä heti yhteistä säveltä, mutta yhteistyö kuitenkin sujuu neuvotellen. Omistajien lisäksi asiantuntevat ja lisäarvoa tuottavat hallituksen jäsenet, säännölliset hallituksen kokoukset sovitun hallitusohjelman mukaisesti, joka sidottu yrityksen tarpeisiin ja strategiaan. Jatkuva ja avoin kommunikaatio johdon, hallituksen jäsenten (erityisesti pj) ja omistajien välillä. Omistajien väliset erimielisyydet ratkotaan muualla kuin operatiivisessa yhtiössä. Hallituksen ja omistajien väliset ristiriidat riippuen riidan aiheesta joko keskustelemalla tai vaihtamalla hallituksen jäseniä. Näin omistaja toimii. Jos yrityksen linjausta pitää muuttaa ja siitä on eri näkemys, niin silloin hallitus vaihdetaan. 21

23 Omistajien keskinäisiä ristiriitatilanteita varten meillä on osakassopimus. Omistajien ja hallituksen jäsenten välisten ristiriitatilanteiden selvittämiseen ei ole mitään standardoitua käytäntöä. Luotamme siihen, että jos tällaisia tilanteita tulee vastaan, niin ne voidaan hoitaa keskustelemalla. Pääomistajan ja pienomistajien välisessä ristiriitatilanteessa (jollainen on olemassa) ei ole selvää toimintamallia käytössä. Pienomistajien aktiiviset ratkaisualoitteet eivät johda mihinkään. Voi olla, että ratkaisu löytyy vasta, kun ollaan umpikujassa. Ennakoivampi ratkaisuprosessi tukisi johtoa paljon paremmin. Toisena keskeisenä osa-alueena on omistusrakenteiden muokkaaminen yrityksen edun niin vaatiessa. Tämä on haasteellinen tehtävä. Aikanaan hyvätkin omistusrakenteet muodostuvat helposti jäänteiksi, jotka tukevat heikosti yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi kasvuyrityksissä omistajarakenteen hallinta elinkaaren ja muuttuvien tarpeiden mukaan voidaankin ottaa yhdeksi aktiiviseksi muuttujaksi menestystarinan rakentamisessa. Yrityksissä ratkotaan näitä asioita tapauskohtaisesti kuten tarpeellistakin, mutta parhaita käytäntöjä ei jaeta ja opit jäävät yritysten sisälle. Omistusrakenteiden muokkaaminen on keskeistä esimerkiksi perheyrityksille sukupolvenvaihdostilanteissa. Pääomasijoitteisissa yhtiöissä jo sijoittajan mukaantulo ja tavoitteellinen irtautuminen tuo tarpeen omistusrakenteen muutoksille. Pörssiyhtiöissä omistuspohja muokkautuu päivittäin arvopaperimarkkinoilla käytävän kaupan seurauksena eikä hallitus tai johto tyypillisesti ole halukas näitä asioita kommentoimaan. Merkittävien omistajien vaihdokset tai suunnatut annit tuovat kuitenkin kysymyksen yrityksen tavoitteiden kannalta optimaalisesta omistusrakenteesta myös näiden yhtiöiden eteen. Myös omistajayrittäjä/- tiimivetoisissa yrityksissä on havaittu, että alkuvaiheessa hyväksi koettu omistusrakenne vanhenee ajan kuluessa ja voi muodostua taakaksi yritykselle. 22

24 Työnjako ja ymmärrys ovat epäselvät. Noin 15 vuotta vanhassa, nopeasti kasvaneessa ja kasvavassa yrityksessä omistaja-perustajat ovat yhä myös hallituksessa ja operatiivisessa toiminnassa sekoittaen roolit keskenään. Tästä syystä vahvat keskinäiset erimielisyydet haittaavat selvästi myös operatiivista toimintaa. Hallitukseen on vastikään otettu ulkopuolisia tehtävänään selvittää asiat. Lisäksi omistajien tulisi oppia olemaan oikeissa asioissa vaativia ja edistämään haastavien tavoitteiden asettamista. Merkittävä nopeimmin kasvaneita yrityksiä erottava tekijä onkin se, että omistajat osaavat olla oikeissa asioissa vaativia ja edistää haastavien tavoitteiden asettamista. Omistajien vaativuudella on myös tutkimustulosten mukaan huomattava merkitys yrityksen arvon kehittymisen kannalta. Keskeiset työvälineet ovat omistajapolitiikka, johon on kirjattu omistajien tahtotila, sekä yrityksen pitkän aikavälin päämääristä tai strategioista sopiminen. Omistajilta edellytetään tällöin aktiivista ja kiinnostunutta otetta. Pitkäntähtäyksen strategiasta sopiminen ja sen noudattaminen huomioiden liiketoiminnan muuttuvat olosuhteet. Omistajat ovat tehneet tavoitteensa ja tahtonsa selväksi hallitukselle kirjaamalla omistajapolitiikan ylös. Omistajapolitiikka on käsitelty hallituksen kanssa. Mahdolliset ristiriitatilanteet hoidetaan peilaamalla toimintaa omistajapolitiikkaan ja strategiaan avoimissa keskusteluissa. 23

25 Omistajuuden kehittäminen kasvuyrityksissä Omistajien tahtotila ja lisäarvo yhtiölle Omistajuus kasvuyrityksissä poikkeaa olennaisissa asioissa monista muun tyyppisistä yrityksistä. Kasvuyrityksissä lähtökohtana on osakkaiden aktiivisuus ja aito kiinnostus yrityksen liiketoiminnan ja arvon kehittämisestä. Kasvuyrityksen perustamisvaiheessa perustajaosakkaiden intressejä ovat ensisijaisesti halu menestystarinan rakentamiseen sekä usein myös halu oman varallisuuden merkittävään kasvattamiseen esimerkiksi yritysmyynnin kautta tapahtuvan irtautumisen kautta. Kasvuyrityksessä osakkaat ovat kiinnostuneita ensisijaisesti yhtiöön, ei pelkästään henkilöihin, kertyvästä osaamisesta ja muista yrityksen arvon kasvattamisen kannalta keskeisistä asioista ja oikeuksista. Käytännössä kyse on kasvuyrityksissä tyypillisesti siitä, miten rakentaa polku, jossa yrityksen tilaan ja tavoitteisiin nähden sopivalla aikavälillä tehdään tarvittavat johdon täydennykset osaamistarpeen pohjalta, hankitaan monipuolisen kokemuksen ja laaja-alaisen ymmärryksen kautta lisäarvoa tuovat ulkopuoliset hallituksen jäsenet sekä tehdään tarvittavat omistajarakenteen muutokset. Tarkasteltavia asioita ovat muun muassa: Missä vaiheessa on mahdollista täydentää johtoa ulkopuolisilla henkilöillä? Mikä on näiden henkilöiden rooli ja osaamistarpeet? Millaista kansainvälistä kokemusta henkilöiltä odotetaan? Miten varmistetaan palkanmaksukyky ja kuinka pitkäksi aikaa? Millaista riskiä ollaan valmiita ottamaan? Mitkä ovat aikaiset varoitusmerkit siitä, että homma ei suju ja tarvittavat toimenpiteet? Missä vaiheessa hallitusta kannattaa täydentää ulkopuolisilla jäsenillä, heti alkuun vai myöhemmin yrityksen elinkaaren mukana? Millaista kokemusta ja osaamista haetaan? Mistä sopivia jäseniä löydetään? Miten nämä istuvat kyseisen yrityksen hallintaketjuun henkilökohtaisten ominaisuuksien ja toimintatapojensa osalta? Miten hallituksen jäseniä palkitaan? Missä vaiheessa yrityksen omistajarakennetta tulee tarkastella uudelleen? Tehdäänkö tarkastelu rahoituksen ehdoin vai haetaanko omistajarakenteen laajentamisella muita hyötyjä? Vai onko syytä pyrkiä terävöittämään omistusrakennetta ja mahdollisesti pyrkiä eroon passiivisista tai hankalista omistajista? Kenen omistusrakennetta tulisi tarkastella? Omistajarakenteen hallinta Yksi tapa tarkastella kasvuyrityksen omistajarakennetta on yrityksen elinkaaren mukainen, jolloin esimerkiksi perustajatiimin laajentaminen ja seuraavat rahoituskierrokset, pois lähtevät osakkaat sekä erilaiset yritysjärjestelyt vaativat aktiivista kannanottoa ja nostattavat esiin omia erityiskysymyksiään. Usein nämä vaiheet ovat kasvuyrityksillä etukäteen miettimättä, jolloin muutostarve tulee esiin sattumanvaraisesti erilaisten tilanteiden kautta. 24

26 Ajan kuluessa alun perin yhteen hiileen puhaltaneiden perustajaosakkaiden intressit ovat saattaneet erota. Tähän saattavat vaikuttaa muun muassa muuttuneet motiivit työnteon suhteen, henkilökohtainen rahatilanne ja erilaiset uskomukset yrityksen menestymismahdollisuuksien suhteen. Omistajarakenteen hallintaan liittyvät kysymykset tulevat esiin myös yritysjärjestelyissä sekä hyvässä yhteisymmärryksessä että pakon edessä tehtyjen järjestelyjen osalta. Olimme ostamassa noin 20 hengen konsultointiyritystä. Ostettavassa yhtiössä oli jo pitkään mietitty omistajapohjan laajentamista kahdesta perustajaosakkaasta muihin avainhenkilöihin. Ulkopuolinen kiinnostus yhtiöstä antoi heille sysäyksen omistajarakenteen muutokselle, jossa omistajiksi nousivat perustajaosakkaiden lisäksi kuusi muuta avainhenkilöä. Ongelman aiheutti se, että vaikka jokainen uusi osakas sai muutoksessa omistuksen yhtiöstä, mitä heillä ei aiemmin ollut, katsoi jokainen saavansa vähemmän kuin hänelle olisi mielestään kuulunut. 100 % ei yksinkertaisesti riittänyt ja tämä aiheutti huomattavia ristiriitoja yrityksen sisällä. Ostajana pidimme omistajarakenteen laajentamista hyvänä asiana, koska olimme saamassa suuremman joukon hyvin sitoutettuja avainhenkilöitä. Jälkikäteen viisastellen meidän olisi pitänyt nähdä ostettavan yrityksen aiempi kyvyttömyys osakasrakenteen laajentamiseen merkkinä tulevista ristiriidoista ja kävellä pois myöhemmin ongelmavyyhdiksi osoittautuneesta kaupasta. Eroavat intressit omistajariskeinä Kasvuyritykseen syntyy sen elinkaaren myötä erilaisia omistajia tai omistajaryhmiä, joiden intressit eroavat toisistaan. Eroavat intressit tuovat omistajien välille jännitteitä, jotka heikentävät päätöksentekoketjun toimivuutta ja siten yrityksen menestymismahdollisuuksia. Aktiivisten ja passiivisten omistajien välille saattaa kehkeytyä ristiriitaa siitä, että passiiviset omistajat nauttivat yhtä lailla arvonnoususta kuin aktiiviset omistajat, jotka tuovat oman panoksensa arvon kehittymiseen esimerkiksi hallitustyöskentelyn tai muun aktiivisen roolin kautta. Vastaavasti näkemyseroja saattaa syntyä töissä olevien ja muiden osakkaiden välillä. Asia kärjistyy, jos henkilöosakkaat joutuvat yrityksen alkuvaiheen heikon kassan tai kannattavuuden vuoksi tekemään pitkiä päiviä alle markkinahintaisella palkalla. Palkat ja muut edut onkin hyvä käsitellä osakassopimuksen yhteydessä ja sen puuttuminen avaa mahdollisuuden ristiriidoille. Eroavat intressit tulevat esiin myös sitoutumiskysymyksissä esimerkiksi investointien, kannattamattomien hankkeiden lakkauttamisten, rahoituksen ja mahdollisten takausten suhteen. Omistaja, jolla on useita omistuksia, on usein halukkaampi riskinottoon kuin omistaja, jolle kyseisen yrityksen on pakko tuottaa sekä työpaikka että varallisuuden kasvu. Erot kärjistyvät, jos liiketoiminnan jatkuvuus on uhattuna. Muitakin yhtiöitä omistavat herkemmin suuntaavat katseensa niihin omistuksiin, joilla on paremmat menestymisen edellytykset. Tällöin esimerkiksi pelastautuminen verrattain heikoinkin ehdoin tehtävän yritysjärjestelyn kautta saattaa olla suotuisa vaihtoehto toisille omistajille kun taas toiset katsovat sitä vasta viimeisenä oljenkortena

27 Hallitukset kasvuhakuisempia kuin toimitusjohtajat 26

28 Kannattavuutta pidetään laajasti katsottuna selvästi kasvua tärkeämpänä tavoitteena. Tästä poikkeavat ainoastaan enkelisijoitteiset yritykset sekä ne yritykset, joissa pääomasijoittaja on vähemmistöomistajana. Muut yritykset asettavat kannattavuuden selvästi kasvun edelle. Tutkimustuloksissa yllättävää on, että hallitukset ovat kasvuhakuisempia kuin toimitusjohtajat. Vastoin vallalla olevia käsityksiä hallituksen roolina ei olekaan isoegoisten toimitusjohtajien liiallisen riskinoton valvonta. Pikemminkin hallitukset joutuvat patistamaan toimitusjohtajia kasvuun. Hallitukset ja niiden puheenjohtajat tasapainottelevat kasvu- ja kannattavuustavoitteiden välillä, kun taas toimitusjohtajien ajatukset kääntyvät kannattavuuteen, vaikka kasvu olisi strateginen päämäärä. Liian varovaista kokonaisuudessaan, vahvaa tasetta ei käytetä tarpeeksi mahdollisuuksien hyödyntämiseen (yrityskaupat erityisesti) orgaanisen kasvun lisäksi. 50 Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Kannattavuus selvästi tärkeämpi Kannattavuus hieman tärkeämpi Molemmat yhtä tärkeitä Kasvu hieman tärkeämpi Kasvu selvästi tärkeämpi 27 Kuva 5 Hallituksen puheenjohtajien, jäsenten ja toimitusjohtajien näkemykset tavoitteista kasvun ja kannattavuuden suhteen

29 Toimitusjohtajan arki on erilainen ja käytännön rajoitteet ovat lähempänä mielessä kuin yritystä kauempaa katsovalla hallituksen jäsenellä. Merkityksensä on myös palkitsemiskäytännöillä, jotka painottavat tulospohjaisia bonuksia kasvuun sidottujen kannustimien sijaan. Tutkimus osoittaa, että omistajat eivät pysty palkitsemisella riittävästi ohjaamaan yrityksen hallituksen ja johdon toimintaa. Viime kädessä omistajien tulee huolehtia siitä, etteivät kasvutavoitteet ole alisteisia esimerkiksi palkkaneuvottelukysymyksille toimitusjohtajien neuvotellessa kasvutavoitteita alaspäin bonuskeskusteluissa. Vahvojen omistajien takana tarvitaan hallitus, jossa on substanssiosaamista riittävästi haastamaan johto oikeiden strategisten valintojen tekemiseksi. Yritys menee aina yksittäisen omistajan ja johtajan tavoitteleman henkilökohtaisen edun edelle - AINA ja KAIKESSA! Toimitusjohtajan todellisuus on päivittäisissä realiteeteissa, operatiivisessa arjen johtamisessa. Halua voisi olla kansainvälistyä, mutta käytäntö ei anna siihen mahdollisuutta. 28

30 Yhteiskunnallisesti ja median välityksellä käytävä palkitsemiskeskustelu on keskittynyt ristikkäisiin etuihin ja harvoihin ylilyönteihin, jotka kansainvälisessä vertailussa eivät ole kovin merkittäviä. Keskeisempi kysymys kuitenkin olisi, ovatko kasvutavoitteet omistajien tahtotilan mukaisia ja tukeeko palkitseminen kannattavuuden ohella myös yrityskasvua. Palkitsemisen ohella myös seuraajasuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota. Seuraajasuunnittelu sai tutkimuksessa tarkastelluista osa-alueista heikoimman arvosanan yrityksillä ei ole selkeitä suunnitelmia seuraajista/jatkajista johdon vaihtuessa. Erityisen selvästi tämä huoli on havaittavissa perheyrityksissä. Keskeistä on kolmannen sukupolven sisäänajo ja koulutus. Kyky luoda tavoitteellinen koulutusjärjestelmä heille. Luoda ymmärrys uusiutumisen tarpeesta sekä luoda kasvun edellytyksiä. Omistajien pitää itse asettaa keskeiset tavoitteet yrityksen toiminnalle. Sen jälkeen ottaa härkää sarvista. 29

31 Asenneilmapiiri kuntoon 30

32 Tarkasteltaessa yhteiskunnan toimia omistajuuden ja yrityskasvun edistämiseksi havaitaan, että mm. työllistäminen ja verotuskysymykset esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteiden ja enkelisijoittamisen osalta puhututtavat. Verotukselta haetaan ensisijaisesti kannustavuutta. Myös kasvuhakuisen rahoituksen saatavuuden puute herättää keskustelua. Verotuksen pitää kannustaa investoimaan yrityksiin sekä mahdollistaa sen, että työllistävä pääoma pysyy yrityksissä. Nykyinen pääomatuloverorakenne ei tue näitä tavoitteita, kuten ei myöskään lahja- ja perintöverotus. Yrityksen omistaminen on jo nyt taloudellisesti epäedullisempaa kuin sen myynti. Kohta pitkäjänteinen omistajuus alkaa olla jopa taloudellisesti mahdotonta. Keskeisin tekijä on verotus. Kannattaako tällä riskillä ja henkisellä taakalla uhrata vapaa-aikansa yhteiskunnan sosiaalijärjestelmän ylläpitäjäksi. Tärkeimmissä kilpailijamaissa on perintövero poistettu. Suomessa seuraava sukupolvi joutuu lunastamaan yrityksen uudestaan yhteiskunnalta. Ei ole oikein, että suomalaiset yritykset joutuvat antamaan kilpailuetua kaikessa. Sen lisäksi ammattiyhdistys ajaa koko ajan kilpailijamaita suurempia palkankorotuksia. Kehityspolku on kohti talouden romahdusta. 31

33 Suomesta uupuu osaavia, merkittävää lisäarvoa tuottavia kasvuyritysten rahoittajia. Businessenkelit: Suunnitteilla olevan kasvuyrityskannustimen nopea ja täysimääräinen toteuttaminen businessenkeli -toiminnan aktivoimiseksi. VC-rahastot: Uusien rahastojen määrä ja koko on ollut viime vuodet jatkuvassa laskussa muodostaen merkittävän pullonkaulan myöhemmälle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Ongelman taustalla on työeläkeyhtiöiden haluttomuus panostaa tälle alueelle: riskit arvioidaan suuriksi ja tuotot ovat olleet historiallisesti melko vaatimattomia. Kansantalouden kehittymisen kannalta toiminta on kuitenkin melko lyhytnäköistä. Tuntuva korjaus saataisiin aikaiseksi melko pienillä liikkeillä, esim. ohjaamalla suuruusluokkaa 0,5 % rahastoiduista työeläkevaroista VC-toimintaan. Eri tekijöiden painoarvoa verrattaessa näkyy kuitenkin, että asenneilmapiiri vaikuttaa edellä esitettyjä tekijöitä enemmän siihen, onko Suomi hyvä paikka omistaa ja kasvattaa yrityksiä. Asenneilmapiiri on saatava tukemaan yrityskasvua. Sitä kautta on myös verotukselliset kysymykset helpompi ratkaista. Seuraava kuva 6 havainnollistaa yhteiskunnan eri toimien vaikutusta siihen, onko Suomi hyvä paikka omistaa ja kasvattaa yrityksiä. KESKEISET KEHITTÄMIS- KOHTEET Tärkeys Asenneilmapiiri tukee yrityskasvua ja Suomessa on riittävästi esimerkkejä onnistumisista VAHVUUDET Huono 2,25 3,25 Työllistäminen on riittävän helppoa ja työvoiman saatavuus luo edellytyksiä yrityskasvulle Suomen innovaatiojärjestelmän toimijat ovat onnistuneet innovaatioiden ja yrityskasvun edistämisessä Verotus kannustaa omistajia kasvattamaan yritystä Hyvä 4,25 Kasvuhakuista rahoitusta on Suomessa riittävästi saatavilla Näemme suomalaisen omistajuuden vahvuutena yrityksen kannalta MUUT KEHITTÄMIS- KOHTEET YLIRESURSSOITU 32 Kuva 6 Yhteiskunnan toimien vaikutus siihen, onko Suomi hyvä paikka omistaa ja kasvattaa yrityksiä

34 Asenneilmapiirin uudistaminen on ratkaisevan tärkeää. Esimerkkejä onnistumisista tulee tuoda paremmin esiin. Positiivista kehitystä katsotaan tapahtuneen ensisijaisesti start-up yrityskentässä. Laaja-alaisempi asennemuutos liittyen esimerkiksi perheyritysten ja yrittäjien menestykseen on kuitenkin erittäin toivottavaa. Kritiikki koskee yhtä lailla poliitikkoja, mediaa kuin kansalaisten suhteutumista toisiinsa. Poliitikkojen pitäisi lopettaa kateuden lietsominen menestyvää yrittämistä kohtaan samoin kuin oikeudenmukaisuuskäsitteiden vääristely palvelemaan poliittisia tarkoitusperiä. Yleinen keskusteluilmapiiri ja median myötämielinen suhtautuminen yrittäjyyteen ja menestyviin yrityksiin/yrittäjiin tarvitsee merkittävää uudistamista ja asennemuokkausta. Nyt on tarpeetonta vastakkainasettelua ja tasapäistämistä. Erilaiset innovatiiviset veroratkaisut esim. veroalennus yrityksille jotka etsivät kasvua ja ovat sitoutuneet myös uusien työpaikkojen luomiseen. Yrittäjyysasenneilmasto on Suomessa parantunut, mutta tuntuu välillä että monet nuoret eivät arvosta yrittäjyyttä eikä työskentelyä kasvuyrityksissä (lukuun ottamatta Aalto + vastaavien ekosysteemien jäsenet). Samoin sijoittaminen yrityksiin tai niiden projekteihin voisi olla veroeduilla tuettua - myös microfunding/peerfunding kannattaisi olla helpotettua (esim. sijoitapa lottorivin sijaan viikoittain muutama euro start-up yrityksiin :) Samoin kuin suurin osa suomalaisista sijoittaa omaan asuntoon, voisi syntyä suomalaisten sijoittaminen suomalaisiin yrityksiin. Myös aktiivisen ja lisäarvoa (sekä omistajille että yhteiskunnalle, ympäristölle, työntekijöille, asiakkaille jne.) tuovien omistajatarinoiden kertominen (myös median taholta) olisi hyvä. 33

35 Yrittäjämyönteisyys on kasvanut koko ajan ja se motivoi yrittäjäksi ja omistajaksi. Perheyrittäjyys on myös saanut myönteisiä tuulia alleen. Edelleen kuitenkin onnistuminen ja siitä saatavaan voittoon suhtaudutaan paheksuen. Sukupolvenvaihdokseen liittyviin verohuojennuksiin olemme tyytyväisiä. Menestykseen kannustamisen ja menestyksen sietämisen ohella asian toinen puoli on epäonnistumisen hyväksyminen. Epäonnistuminen yritystoiminnassa tulisi ottaa oppimiskokemuksena, josta on hyötyä seuraavissa yrityksissä. Myös tässä asiassa on suomalaisella yhteiskunnalla huomattavasti opeteltavaa. Hyvää työtä tämän asian suhteen on tehty viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä Epäonnistumisen päivässä, jossa tunnetut yritysjohtajat ja muut henkilöt kertoivat avoimesti myös epäonnistumisistaan ja pyrkivät näin muokkaamaan asenneilmapiiriä oikeaan suuntaan. 34

36 Johtopäätökset 35 35

37 Tässä julkaisussa on korostettu aktiivisen ja osaavan omistajuuden merkitystä. Jos osaamista ei ole, ei liika aktiivisuuskaan liene toivottavaa, mutta kun osaamista ja aktiivisuutta on, voivat omistajat tuoda merkittävän panoksen yrityksen kasvuun ja menestymisedellytyksiin. Yrityksissä kasvu syntyy vaativien omistajien, osaavan hallituksen ja aikaansaavan johdon yhteistyönä. Nopeimmin kasvaneet yritykset erottaa tutkimustulosten mukaan omistajien suhtautuminen kansainväliseen kasvuun, riskinotto ja aktiivisuus, tavoitteita tukeva omistusrakenne, vaativuus oikeissa asioissa sekä voimakas kritiikki yhteiskunnan toimia kohtaan yrityskasvun edistämiseksi. Monissa yrityksissä omistajilla on omat tavoitteensa ja sijoitusstrategiansa, mutta omistajuusstrategiat puuttuvat. Omistajuusstrategian kulmakiviä ovat omistajatahdon selvittäminen, omistajariskien hallinta ja omistusrakenteen hallinta. Omistajatahto tuo puitteet yrityksen liiketoiminta- ja kasvustrategialle tavoitteiden, riskinottohalun ja esimerkiksi kannattavuuden ja kasvun välisten priorisointien muodossa. Omistajatahto on lähtöhetkellä keskusteltu, mutta ajan kuluessa muuttuneet syvälliset intressit tulevat esiin usein vasta erityistilanteiden kuten kriisien tai yritysjärjestelyjen yhteydessä. Omistajatahdon selkiyttäminen matkan varrella ja sen käyttö omistajarakenteen hallinnassa voisi tuoda yrityksille yhden valtin menestystarinoiden rakentamisessa. Yhtiökokous ei formaalin luonteensa vuoksi välttämättä ole paras paikka omistajatahdon aidolle selvittämiselle. Jos ja useimmiten kun kasvollista omistusta on, omistajatahdon voisi selvittää esimerkiksi henkilökohtaisin keskusteluin osana vuotuista strategiaprosessia tai kahden kolmen vuoden välein. 36

38 Eroavien intressien aikaansaamien omistajariskien toteutuminen hidastaa päätöksentekoa konkretisoituen esimerkiksi kriisi- ja muutostilanteiden, investointien, kansainvälistymisen tai yritysjärjestelyjen yhteydessä. Omistajarakenne, joka alkuun vaikuttaa hyvältä, vanhenee eikä ole enää optimaalinen ajan kuluessa. Omistajarakenteen hallinta elinkaaren ja muuttuvien tarpeiden mukaan voidaankin ottaa yhdeksi aktiiviseksi muuttujaksi menestystarinan rakentamisessa. Hyvä hallintotapa on toki tutkimustulostenkin mukaan tarpeen, mutta se ei saa ylikorostua kehittämisen painopisteenä. Hyvän hallintotavan ylikorostamisen sijaan ajatukset tulisi kohdistaa aitoon mietintään kasvun ja kannattavuuden merkityksestä yrityksessä. Kannattavan kasvun mielellään ottavat kaikki, mutta jos - ja usein kun - valintoja on näiden välillä tehtävä, ohjaavatko niitä yrityksen ja sen omistajien tahtotila vai esimerkiksi toimitusjohtajan palkitsemiskäytännöt? Entä onko omistajilla riittävä osaaminen tuoda lisäarvoa oikeissa asioissa ja siten edistää yrityskasvua? 37

39 2020 Boardman 2020 on kasvuyritysten parissa toimivien osaajien verkosto. Ryhmään kuuluu yrittäjiä ja yritysjohtajia, jotka haluavat osaltaan kehittää kulttuuria, jolla Suomessakin tuotetaan kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä. Tavoitteenamme on tuoda yritysten hallitustyöskentelyyn Boardmanin oppeja noudattaen diversiteettiä ja uutta, raikasta näkökulmaa. Boardman ryhmän järjestämissä tapahtumissa korostuvat aktiivinen keskustelu, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja uusien ajatusten rohkea esiin tuominen. Finprofessionals Club on Finpron jäsenyritysten edustajien päättäjäverkosto. Finpro, maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio, rakentaa suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. Meillä on 400 asiantuntijaa, jotka työskentelevät 68 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Finpro avaa tulevaisuuden mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla. Osaamisemme ja palvelumme vauhdittavat asiakkaidemme menestystä kansainvälistymisen eri vaiheissa; autamme heitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisellä konseptilla, tuotteilla ja palveluilla. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja koulutusvientiä edistävä Future Learning Finland. Lisätietoja Finprosta verkkosivuillamme Boardman verkoston toimintaa tukevat myös: 38

40 ISBN

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Kimmo Rasila 18.6.2013 Kimmo Rasila for Kasvufoorumi Mihin hallitusta tarvitaan? 1. Strategisesta suunnasta päättäminen Missä on yhtiön tulevaisuus käytettävissä

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden

Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden Miten rakentaa lisäarvoa tuottava hallitus Eero Ottila HHJ,partner 28.9.2012 Teemat joita esityksessä pohditaan Miksi lisäarvohallitus Mitä lisäarvoa hallitus tuo

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015

PK-hallitusbarometri. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015 PK-hallitusbarometri Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015 PK-hallitusbarometri Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PKhallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus,

Lisätiedot

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN YHTEENVETO TULOKSISTA 1. Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaineisto Trailmaker Oy toteutti Kasvu Open -ohjelman yhteydessä tutkimuksen, jonka

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

Näemmekö tulevaisuuden maitotilan tärkeimmät prinsiipit

Näemmekö tulevaisuuden maitotilan tärkeimmät prinsiipit Näemmekö tulevaisuuden maitotilan tärkeimmät prinsiipit (peruste, periaate, sääntö.) Kenttäpäällikkö Petri Uusitalo Länsi-Maito Miten voin nähdä tilani tulevaisuuteen Pitää pystyä ulottamaan näkemys 20-30

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015

PK-hallitusbarometri. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015 PK-hallitusbarometri Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015 PK-hallitusbarometri Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8. 1 Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.2009 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Täydentää

Lisätiedot

Hallituspartnerit esittäytyy

Hallituspartnerit esittäytyy Hallituspartnerit esittäytyy Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Seppo Mustonen Pohjoissuomalainen hallitustyön kehittäjä Seppo Mustonen / Hallituspartnerit 2015 OHJELMA 13.00 Kahvit 13.15 Seppo Mustonen,

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet. EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 2017

Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet. EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 2017 Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 17 Omistajuuden ja yrittäjyyden ilmapiiri Yksittäisten väittämien jakaumat ja keskiarvot Työnantajayrittäjät näkevät

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Alue. Kaikki vastaajat (N = 994)

Alue. Kaikki vastaajat (N = 994) Alue Kaikki vastaajat (N = 994) 160 149 140 120 120 109 128 N 100 80 60 40 20 0 25 18 35 18 60 45 50 19 83 30 2 9 90 4 Asema organisaatiossa % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 74% 13% 7% 7% Kaikki vastaajat (N

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

tapani.koivula@vtt.fi +358 40 560 6611 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä liiketoimintoja varten

tapani.koivula@vtt.fi +358 40 560 6611 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä liiketoimintoja varten tapani.koivula@vtt.fi +358 40 560 6611 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä liiketoimintoja varten Miksi uutta toimintamallia tarvitaan? Monet kasvuhaluiset valmistavan

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet Johtamiskulttuurin tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet CxO Academy tutki yhteistyössä IT Forumin ja IT Governance Forumin kanssa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5.

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5. 1 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten Osaavat Metallikourat 15.5.2014 Alusta pitäen www.alu.fi Mäkelä Alu Oy Alumiiniprofiilien valmistus

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 131/54/03

Tiivistelmä Dno: 131/54/03 Tiivistelmä Dno: 131/54/03 Tarkastus kohdistui yhteiskunnallista erityisintressiä omaavien valtionyhtiöiden omistajaohjaukseen. Tarkastuksessa keskityttiin vastuuministeriön ja yhtiön hallituksen rooliin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2008 Helsinki 2 SISÄLLYS JOHDANTO 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin?

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Helsingin yrittäjät Elon työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointikysely 8.1.-16.1.2018 N=366 Kiitos aktiivisuudesta! Vastaajien taustatietoja Helsingin yrittäjät,

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen 2 31.10.2017 Jari Huovinen Työnantajayritykset elinkaaren eri vaiheissa* 56 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamari PK-hallitusbarometri IV, Anja Taskinen, Tampereen kauppakamari,

Kymenlaakson kauppakamari PK-hallitusbarometri IV, Anja Taskinen, Tampereen kauppakamari, Kymenlaakson kauppakamari PK-hallitusbarometri IV, 29 Anja Taskinen, Tampereen kauppakamari,.2.29 Taustatietoa barometrista toteutus tammikuussa 29 koko maassa vastanneita 182 (24 %) Kymenlaakso 72 (9

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot