Recair Oy Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto"

Transkriptio

1 Recair Oy Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto ILMASTOINTIKONEEN SFP-LUKU JA SEN LASKENTA 1. Mitä on SFP-luku? SFP ( Specific Fan Power ) = ominaissähköteho eli sähköverkosta otettu teho, joka tarvitaan yhden ilmakuution kuljettamiseen rakennuksen läpi sekunnissa. Se sisältää koko rakennuksen kaikkien tulo- ja poistopuhaltimien ( poisto voi olla myös huippuimuri ) yhteenlasketun verkosta otetun sähkötehon jaettuna käsitellyllä ilmavirralla. Jakajana on aina suurempi ilmavirta( tulo tai poisto ). SFP = P verkko / q Vmax SFP-yksikkö on siis teho jaettuna ilmavirralla: ( SFP ) = kw / m3/s Mikä on sitten SFP V -luku? Tämä on ruotsalaisen ilmastointialan järjestön ( Föreningen V ) käyttämä ominaistehontarve yhdelle puhaltimelle tai yhdelle koneelle, laskenta aivan samalla tavalla kuin SFP-luvulla. Huom! -mitoitusohjelmassa SFP V -lukua käytetään yhden puhallinosan yhteydessä, esim. koko tulo-poistokoneelle ilmoitamme SFP-luvun! Mikä sitten on VAS-luku? Tulee sanoista Ventilation Airconditioning System VAS-luku lasketaan samalla tavalla kuin SFP-luku! 2. SFP-luokat ja vastaavat VAS-luokat SFP-luokka VAS-luokka 1,0 k W / m3/s ei ole 1,5 kw / m3/s 1500 ( W / m3/s ) 2,5 kw / m3/s 2500 ( W / m3/s ) 4,0 kw / m3/s 4000 ( W / m3/s ) X / kw / m3/s VASx ( W / m3/s )

2 3 SFP-luvun laskenta 3.1 Puhaltimen sähkötehontarve Puhaltimen sähkötehontarve lasketaan ottamalla huomioon kaikkien osatekijöiden hyötysuhteet ja jakamalla näistä saadulla sähköisellä kokonaishyötysuhteella puhaltimen teoreettinen tehontarve eli ilmavirta x puhaltimen kokonaispaine. Huom! Kun puhallintekniikassa käytetään sanaa puhaltimen kokonaishyötysuhde, tarkoitetaan sillä puhaltimen kokonaispaineen mukaan laskettua teoreettisen tehontarpeen suhdetta puhaltimen siipipyörälle tuotavaan todelliseen tehoon. Puhaltimen kokonaishyötysuhde akselitehon mukaan laskettuna sisältää myös laakerihäviöt! Recair Oy:n mitoitusohjelmassa puhaltimen kokonaishyötysuhde on määritelty akselitehon mukaan. Laskentakaava sähkötehontarpeelle: q Vpuhallin x p tf P sähkö = n tfa x n hihnak x n moottori x n taajuusmuuttaja P sähkö = moottorin verkosta ottama sähköteho ( kw ) q Vpuhallin = puhaltimen ilmavirta ( m3 / s ) p tf = puhaltimen kokonaispaine ( kpa ) n tfa = puhaltimen kokonaishyötysuhde akslitehon mukaan n hihnak = hihnakäytön hyötysuhde n moottori = moottorin hyötysuhde n taajuusmuuttaja = taajuusmuuttajan ( tai muun säätölaitteen ) hyötysuhde Tulo/poistokone-yhdistelmän SFP-luku lasketaan jakamalla verkosta otettu yhteinen sähköteho koneen ilmavirroista sillä, joka on suurempi. Laskentakaava: P tulosähkö + P poistosähkö SFP =, q Vmax jossa. SFP P tulosähkö P poistosähkö q Vmax = tulo-poistokoneen ominaissähköteho kw / ( m3/s ) = tulopuhaltimen verkosta ottama sähköteho, kw = poistopuhaltimen verkosta ottama sähköteho, kw = koneen ilmavirroista suurempi, tulo tai poisto m3/s

3 3.2 Puhaltimen kokonaishyötysuhde ( akselitehon mukaan ) Puhaltimen kokonaishyötysuhde määritellään suomalaisessa puhallinstandardissa (SFS 5147) seuraavasti: - puhaltimen ilmavirta x puhaltimen kokonaispaine jaettuna siipipyörälle tuotavalla mekaanisella teholla. Tämä hyötysuhde ei sisällä laakerihäviöitä! Recair Oy:n mitoitusohjelmassa käytetään puhaltimen akselitehon mukaan laskettua kokonaishyötysuhdetta, jossa on mukana puhaltimen laakerihäviöt. Suorakäyttöisessä kammiopuhaltimessa puhaltimen siipipyörä on asennettu suoraan sähkömoottorin akselille ja tällöin puhaltimessa ei ole laakerihäviöitä. Häviöt sisältyvät sähkömoottorin arvoihin Liitäntähäviöt ja niiden käsittely mitoitusohjelmassa Mitoitusohjelmissa puhaltimen hyötysuhde lasketaan valmistajan DLLmodulilla, joka laskee puhaltimelle kokonaishyötysuhteen akselitehon mukaan. Kyseinen hyötysuhde on laboratoriomittausten perusteella saatu tulos, joka mitataan mittausstandardin ( AMCA Standardi 210 kuva 12 ) mukaisella koejärjestelyllä ja näinollen edustaa parasta mahdollista hyötysuhdetta. Todellisessa tilanteessa koteloon asennetulla ja kanavaan tai kammioon liitetyllä puhaltimella ei päästä kyseiseen hyötysuhteeseen, koska puhaltimen imu- ja painepuolella on häiriötekijöitä, jotka heikentävät puhaltimen suoritusarvoja. Näitä virtaushäiriöitä kutsutaan yhteisellä nimittäjällä liitäntähäviöiksi. Nämä liitäntähäviöt huonontavat puhaltimen paineenkorotusta ja sitä kautta hyötysuhdetta. Imupuolen liitäntähäviöitä ovat mm: - puhaltimen imuaukossa oleva hihnakäyttö - puhallinkotelo, joka on huomattavasti kapeampi kuin testikammio - toiminto-osat ennen puhallinta ( kulmaosa, ääniloukku, jne ) Painepuolen liitäntähäviöitä ovat mm: - puhallus kammioon - puhallus ilmantasaimeen - puhallus kanavaan - puhallus käyrään Recair Oy:n mitoitusohjelmassa liitäntähäviöt otetaan huomioon seuraavasti: - hihnakäyttöisillä keskipakoispuhaltimilla lasketaan painepuolen liitäntähäviö paineaukon virtausnopeuden ja liitäntätavan mukaan ( liitos kanavaan tai kammioon ) - suorakäyttöiset kammiopuhaltimet on valittu kuhunkin konekokoon siten, että

4 painepuolella ei synny liitäntähäviöitä 3.3 Hihnakäytön hyötysuhde Hihnakäytön hyötysuhteen laskeminen tapauskohtaisesti kulloinkin valitulle käytölle on työlästä, koska hyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä on runsaasti. Teoreettinen laskenta on korvattu alalla lähinnä kokemusperäisillä käyrillä, joissa hyötysuhde annetaan siirrettävästä tehosta riippuvana. Seuraavassa tekijöitä, jotka vaikuttavat hyötysuhteeseen: - kiilahihnan ( -hihnojen ) kireys, johon puolestaan vaikuttavat: o siirrettävä teho o kuorman laatu ( puhallin on suht. tasainen kuorma ) o välityssuhteesta ja akselivälistä seuraava kosketuskulma o hihnanopeus o hihnojen lukumäärä o hihnapyörien halkaisijat - kuormittamattoman järjestelmän kitka- ja hystereesihäviöt - hihnavoimat vetävällä ja löysällä puolella - hihnatyyppi o SPZ, SPA etc... o raakareunahihna+hammastus o hihnan jousivakiosta - hihnojen linjaus - esikiristys - lämpötila, kosteus Hihnakäytön hyötysuhde Recair Oy:n ohjelmassa ao. taulukon mukaan: MOOTTORIN HIHNAKÄYTÖN NIMELLINEN HYÖTYSUHDE TEHO kw % 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 96 Arvot ovat likipitäen samat kuin ruotsalaisten laitevalmistajien käyttämä AMCA 203

5 mukainen käyrä antaa. Ilmastointisuunnitelmissa usein esitetty 50% ylimitoitus ja kahden hihnan käyttö heikentävät hyötysuhdetta etenkin pienissä ( alle 3 kw ) käytöissä. Hihnakäytön ylimitoituksen hoitaminen määrittelemällä käyttö vähintäin kahdella hihnalla ei ole perusteltua, koska selvästi parempi tulos saadaan sekä hyötysuhteen että käytön kestävyyden suhteen valitsemalla oikea hihnatyyppi ja riittävän isot kiilapyörät. Mikä on hyvin mitoitettu hihnakäyttö? - valitse moottori siten, että välityssuhde mielellään 1:1... 1:3 o pienillä taaksepäin kaartuvasiipisillä puhaltimilla / min moottori on usein paras ratkaisu - älä käytä pienimpiä mahdollisia hihnapyöriä ( >90 mm ) - yksi hihna riittää tehonsiirtoon pienillä puhaltimilla ja se on käytännössä tehoihin < 3 kw paras valinta, koska kahden hihnan käytössä on hihnojen muokkaamiseksi tehtävä työ verrattuna tehonsiirtotyöhön hyvin suuri. 3.4 Sähkömoottorin hyötysuhde Sähkömoottorit luokitellaan hyötysuhteeltaan erilaisiin hyötysuhdeluokkiin ( eff1, eff2 ja eff3 ), joille on määritelty minimihyötysuhteet moottoritehoittain. Moottorin hyötysuhde on jossain määrin riippuvainen napaluvusta, mutta ilmastointikoneissa yleisimmin käytetyt 2 ja 4-napaiset moottorit ( 3000 ja /min synkr. ) ovat hyötysuhteeltaan likipitäen samanarvoisia, kuitenkin eri valmistajilla ilmenee hyötysuhteissa vaihtelua moottorikoosta riippuen. Eniten moottorin hyötysuhteeseen vaikuttaa moottorin fyysinen koko, koska pienellä moottorilla sekä sähköiset että mekaaniset häviöt heikentävät hyötysuhdetta suhteellisesti enemmän. Moottorivalmistajat ilmoittavat hyötysuhteen nimellisteholla. Osatehoilla hyötysuhde huononee varsin voimakkaasti kun kuormitus laskee alle 50%. Hyötysuhteen arvona voidaan käyttää nimellistehon hyötysuhdetta kun moottorin akseliteho on >50% nimellisestä tehosta. Ilmoitetun hyötysuhteen toleranssi on alle 50 kw moottoreilla kaavan mukainen: seuraavan dn mo = -15 ( 1-n mo ) % esim. jos moottorin ilmoitettu hyötysuhde on 85 %, saa SFP-luvun laskennassa käyttää moottorivalmistajan ilmoittamaa nimellistä hyötysuhdetta. Lisäksi on huomioitava, että taajuusmuuttajakäytössä moottorin hyötysuhde ei ole sama kuin suoraan 50 Hz verkossa toimittaessa, vaan alempi. 3.5 Taajuusmuuttajan hyötysuhde

6 Laitevalmistajat ilmoittavat taajuusmuuttajien hyötysuhteiksi % nimellisellä kuormituksella. 4. Suodattimien painehäviö SFP-luvun laskennassa Recair Oy:n mitoitusohjelmassa SFP-luku lasketaan puhtailla suodattimilla. -ilmastointikoneen valintaohjelmalla simuloit helposti useita ilmastointikoneen kokoja samaan käyttötarkoitukseen, vertailet SFP -lukuja, otsapintanopeuksia, hyötysuhteita, hintaindeksejä ja näin löydät vaivattomasti sopivan koneen käyttötarkoitukseensa. Klikkaa Tarvittaessa lisätietoja antaa DI Seppo Kanninen, puh

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 9/03 1/12 02.04.07 HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Asennus 3. Käyttöönotto 4. Käynnistys 5. Valvonta käynnin aikana 6. Huolto 6.1 Siipipyörä 6.2

Lisätiedot

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17.1. IEC: n mitoitus Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC-tunnus IEC ( International Electrotechnical Commission ) on kehittänyt kansainväliset standardisarjat sähkökoneiden

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus... Air & Heat COMPACT Air & Heat COMPACT Air COMPACT Heat Sisällysluettelo Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...36 17 Nopea ja helppo asennus,

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI Sisältö 1 Johdanto... 6 1.1 Ohjaimen ominaisuudet...

Lisätiedot

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Taloudellisesti kannattavan aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, Raahe 19.5.2014, Oulu 21.5.2014 Alpo Kekkonen Kurssin sisältö - Saarekejärjestelmät,

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot

Lattialämmityksen suunnittelu

Lattialämmityksen suunnittelu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käsikirja www.heating.danfoss.com Suunnittelukriteerit Kuluneiden vuosikymmenten aikana rakennusmenetelmien muutokset ovat aiheuttaneet sen, että asuntojen lämmitykseen kohdistuu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa EC + Optimaalista järjestelmän tehokkuutta vakiomoottoriteknologian ja tehokkaiden

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Tämä ohje kattaa kaikki EDA-ohjausjärjestelmää käyttävät ilmanvaihtolaitteet. Lue ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön

Lisätiedot