JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT. 1.6.2011 www.jenergia.fi"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

2 SÄHKÖÄ, LÄMPÖÄ JA VETTÄ Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä tukeva liiketoiminta. Henkilöstö keskimäärin 385 Liikevaihto 167 M (2010) Myynnin tunnusluvut (2010) Sähkö GWh Sähkön siirto 684 GWh Lämpö GWh Laskutettu vesi 7,8 milj. m³

3 JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto perusti kunnallisen sähkölaitoksen Sähkövalot syttyivät Jyväskylän kaduille Sähkön tuotanto alkoi puulla Lutakon sähkötehtaassa 1902 Puuhakkeella tuotettua kaukolämpöä asiakkaille Jyväskylän Energiantuotanto Oy perustettiin 1997 Jyväskylän Energiasta tuli osakeyhtiö JE-Urakointi Oy perustettiin 1999 Kaukolämpöakku rakennettiin 2003 Biokaasun poltto lämmöksi alkoi 2003 JE-Siirto Oy perustettiin 2006 Vesiliiketoiminta (Jyväskylän vesi) osaksi JE-yhtiöitä 2006 Jyväskylän Voima Oy perustettiin 2006 Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n 100 %:n omistus 2009 Keljonlahden voimalaitoksen vihkiäiset 2010

4 YHTIÖIDEN OMISTUSRAKENNE Jyväskylän kaupunki 100 % Jyväskylän Energia Oy Kaukolämpö, sähkö, vesi KS Energiavälitys Oy C-Ella Oy 44,7 % 33,3 % 100 % JE-Siirto Oy 100 % 100 %* JE-Urakointi Oy Tytäryhtiöt Jyväskylän Energiantuotanto Oy 68,7 % Jyväskylän Voima Oy Suomen Hyötytuuli Oy Muita osakkuuksia 12,5 % * alkaen

5 KONSERNIYHTIÖIDEN LIIKEVAIHDOT 2010 (M ) Yhtiöiden liikevaihdot sisältävät myös konsernin sisäistä kauppaa , ,8 39,7 38,6 15,6 0 Jyväskylän Energia Oy JE-Siirto Oy Jyväskylän Energiantuotanto Oy Jyväskylän Voima Oy JE-Urakointi Oy

6 LIIKEVAIHTO JA TULOS Liikevaihto M Tulos ennen varauksia ja veroja M , Konserni

7 KEHITYS VUOSINA Henkilökunta (keskimäärin) Lämmön myynti (GWh) Sähkön myynti (GWh) Sähkön siirto, oma jakelualue (GWh)

8 ORGANISOITUMISMALLI Asiakas Asiakkuudet Verkot Energian- Henkilöstö Talous Resurssit tuotanto Toimitusjohtaja Hallitus

9 Näkemys tulevaisuudesta menneestä oppiminen ja tulevaisuuteen suuntaaminen aktiivinen kehitysote Asiakasläheisyys asiakkaan menestyminen maakunnallisuus valmis palvelemaan Tuloksentekokyky synergiaa yhteistyöstä Vastuu asiakkaista, ympäristöstä, yhteiskunnasta ja toisistamme LIIKETOIMINTA-ARVOT

10 Laatu-, ympäristö-, ja työturvallisuussertifikaatit jo vuodesta 2000 Ympäristötoimintamme perustuu ISO standardiin Laatujärjestelmä sertifioitu ISO standardin mukaisesti Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmäm me noudattaa OHSAS standardia LAATUSERTIFIKAATIT

11 Energiantuotanto

12 Polttoaineet turve teollisuuden sivutuotteet (puru, kuori) metsäpolttoaineet (hakkuutähteet, kannot) hiili ja öljy Sähkö-/ lämpö-/ höyryteho 85/ 140/ 65 MW Hyötysuhde 85 % Energiakäytettävyys 99 % Käyttöönottovuosi 1986 RAUHALAHDEN VOIMALAITOS

13 Pääpolttoaineet turve ja puu. Kaksi toimintaperiaatetta: sähkön ja lämmön yhteistuotanto sähkön lauhdetuotanto Kattilateho 480 MW, 1,5-kertainen Rauhalahteen verrattuna Sähköä saadaan lauhdekäytössä maks. 180 MW yhteistuotantoajossa maks. 260 MW, jolloin sähköteho 140 MW KELJONLAHDEN VOIMALAITOS

14 VOIMALAITOKSEN TOIMINTAKAAVIO

15 MYYDYN SÄHKÖN ALKUPERÄ VUONNA 2009 Koko Suomi Jyväskylän Energia 15,0 % 9,0 % 30,5 % 27,9 % 38,0 % 53,0 % 26,6 % Turve ja muut fossiiliset polttoaineet Uusiutuvat energianlähteet Ydinvoima Tuonti * Turve 30 %, muut fossiiliset 23 % Omaa tuotantoa 56 % Sähköpörssistä 44 % Lähde: Energiateollisuus ry (Sähkön hankinta energialähteittäin)

16 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN ENERGIANTUOTANTOMME Suomen energiantuotanto perustuu kivihiileen, öljyyn, ydinvoimaan, vesivoimaan, maakaasuun, tuulivoimaan, turpeeseen ja puuhun. Jyväskylän Energia -yhtiöt pyrkii tuottamaan energiaa mahdollisimman luontoystävällisesti, pääasiassa maakunnan turpeella ja puulla. Polttoainevalikoimamme etuja ovat raaka-aineen uusiutuvuus, sekä maakunnallisuus. Myös jätteiden hyötykäyttö etenee: Mustankorkean jätteenkäsittelyaseman biokaasun poltto kaukolämmöksi alkoi jouluna Panostamme energian säästöön mm. lämmön varastointia kehittämällä ja säästöneuvonnalla. Olemme sitoutuneet järkevän energiankäytön edistämiseen allekirjoittamalla elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen.

17 Yhteiskuntavastuu JE-yhtiöissä 2010

18 YHTEISKUNTAVASTUUN SISÄLTÖ JE-YHTIÖISSÄ

19 Oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen Energiantuotannon ympäristövaikutusten hallitseminen Ympäristöosaamisen parantaminen Sidosryhmien järkevän energiankäytön edistäminen ja oppilaitosyhteistyö Avoin viestintä YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄMME

20 JE-KONSERNIN AVAINLUVUT TALOUDELLINEN VASTUU Liikevaihto (M ) 167,4 131,0 110,0 Liikevoitto (M ) 17,6 10,0 18,1 Tulovero (M ) 0,03 M 0,02 0,02 Osinko (M ) Korkokulut omistajalle (M ) 16,8 17,6 14,4 Investoinnit (M ) 40,8 191,0 73,9 Oman pääoman tuotto (%) neg -25,0 12,0 Omavaraisuusaste (%) 4,4 5 10,0 Palkat ja palkkiot 1 (M ) 17,4 16,0 10,1 Ostot toimittajilta 2 (M ) 201,3 183,0 114,2 Yhteisöjen tukeminen (M ) 0,087 0,09 0,10 1) Palkkasummat sisältävät aktivoidut palkat 2) Emoyhtiön luku, joka sisältää konsernin sisäisen kaupan

21 JE-KONSERNIN AVAINLUVUT YMPÄRISTÖVASTUU Vihreän sähkön osuus myydystä sähköstä (%) 4,0 6,6 6,8 Verkostohäviöt, sähkö (%) 2,7 2,7 2,7 Verkostohäviöt, kaukolämpö (%) 8,5 8 8 Kaukolämmön lisävesi (m 3 ) Pumppaussähkön kulutus (MWh) Vuotovedet vesijohtoverkosto (milj. m 3 ) 1,01 1,15 0,66 Vuotovedet jätevesi (milj.m 3 ) 3,69 2,11 4,50 Korjatut vesijohtovuodot (kpl)

22 JE-KONSERNIN AVAINLUVUT SOSIAALINEN VASTUU Henkilöstö: Henkilöstö keskimäärin josta määräaikaisia Työntekijöiden keski-ikä 45,2 45,6 45,4 Sairauspoissaolot (%) 3,6 2,6 4,3 Asiakkaat: Sähkönsiirto, SAIDI 1 (h/asiakas) 0,12 0,04 0,63 Sähkönsiirto, SAIFI 2 (kpl/asiakas) 0,57 0,27 0,82 Asiakkaan kokema keskeytysaika: kaukolämpö (h) 0,72 0,27 1,3 1) SAIDI = keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas 2) SAIFI = keskeytysten keskimääräinen lukumäärä kpl/asiakas

23 MYYNNIN KEHITYS Sähkön myynti (GWh) 684 Siirretty sähkö (GWh) 1190 Lämmön myynti (GWh) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,8 Laskutettu vesi (milj. m³) Laskutettu jätevesi (milj. m³) ,

24 MYYNNIN KEHITYS (M ) Muu myynti Veden myynti (vesi + jätevesi) Sähkön myynti Kaukolämmön myynti

25 INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN (M ) Muut Vesi Lämpö ja sähkö

26 ENERGIATEHOKKUUS Jyväskylän Energia Oy ja JE-Siirto Oy allekirjoittivat elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen ja liittyivät energiapalveluiden toimenpideohjelmaan joulukuussa 2007 JE ja JES ovat sitoutuneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sähkön ja kaukolämmön jakelussa, lämmön erillistuotannossa sekä muissa toimenpiteissä aina, kun se on taloudellisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista. Vesiliiketoiminta ei kuulu energiapalveluiden toimenpideohjelmaan, mutta se liitettiin mukaan energiatehokkuustoimintaan vuonna Energiansäästöllä tarkoitetaan sen energiankulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisivat ilman toimia. Energian käytön tehostamissuunnitelmat kohdistuvat sekä asiakkaisiin että JE:n ja JES:n omaan energiankäyttöön. Tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle.

27 TOIMENPITEET VERKOISSA Toimenpideohjelmassa on asetettu energiansäästötavoitteet vuoteen 2016 saakka. Olemme sekä sähkön että lämmön osalta edenneet suunnitelman mukaisesti ja uskomme saavuttavamme asettamamme tavoitteet. Energiansäästöä sähköverkossa saadaan häviöenergiaa pienentämällä, mm. huomioimalla elinkaarikustannukset hankinnoissa sekä saneeraamalla vanhaa sähköverkkoa. JES on ollut mukana Motivan Elvari-hankkeessa, jossa pyritään tehostamaan sähkölämmitteisten pienkiinteistöjen energian käyttöä. Energiansäästö kaukolämpöverkossa muodostuu pumppaussähkön säästöstä, lämpöhäviöiden pienenemisestä verkostoa uusittaessa sekä muista verkonosien ja asiakaslaitteiden seuranta-, kunnossapito- ja uusimistoimista. Vesihuoltoverkoissa energiatehokkuutta saadaan huomioimalla energiankulutus pumppujen hankinnassa sekä käytössä. Myös vesiverkkojen systemaattinen vuotovesien etsintä ja korjaus tehostaa energiankäyttöä. Verkostohäviöihin ja energiatehokkuuteen vaikutetaan myös tiiviillä yhteistyöllä Jyväskylän kaupungin kaavoituksen kanssa.

28 TOIMENPITEET ASIAKKAILLE Olemme mukana valtakunnallisessa energiansäästöviikossa vuosittain. Annamme energiansäästöneuvontaa myynti- ja liittymispalvelussa. Olemme mukana uudisrakentajille järjestetyissä tilaisuuksissa ja kannustamme asiakkaita liittymään kaukolämpöverkkoon tekemällä liittymisestä helppoa avaimet käteen -palvelulla sekä antamalla lämmityslaitteiden käytönopastusta. Hankkimiamme sähkönkulutusmittareita on lainattavissa sekä Energiatalolta että Jyväskylän kaupungin pääkirjastosta. Asiakaslehdessä julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita energiansäästöstä. Toimitamme Jyväskylän kaupunkialueen koulujen toppuluokkalaisille energiansäästömateriaalia: vuonna 2010 toimitettiin lähes 1000 energiansäästöpakettia. Internetsivuiltamme löytyy energiansäästövinkkejä, sähkön kulutuslaskuri sekä Jenergiaseikkailu koululaisille ja opettajille. Sähkön etäluentamittareiden asennus asiakkaille alkoi kesällä 2010 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun.

29 KAUKOLÄMMÖN AVAINLUKUJA Kaukolämmitetty rakennustilavuus (milj.m 3 ) 24,8 24,2 23,5 Kaukolämpöasiakkaiden määrä Kaukolämpöverkon pituus (km) Lämmönmyynti (GWh) Lämmönhankinta (GWh) Kaukolämpöverkon vuotovesimäärä (m 3 ) Kaukolämpöverkoston vesimäärä (m 3 ) Kaukolämpöverkon pumppaussähkönkulutus (MWh)

30 KAUKOLÄMMÖN AVAINLUKUJA ,1 22,6 23,5 24,2 24, Lämmönmyynti (GWh) Lämmönhankinta (GWh) Kaukolämmitetty rakennustilavuus (milj. m³)

31 KAUKOLÄMMÖN AVAINLUKUJA Kaukolämpöverkon pituus (km)

32 KAUKOLÄMMÖN AVAINLUKUJA Kaukolämpöverkon pumppaussähkön kulutus (MWh) Kaukolämpöverkon vuotovesimäärä (m³)

33 VEDEN HANKINTA JA TOIMITUS Veden hankinta 2010 Veden toimitus % 1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 3 % 8 % Vuontee Janakka Viitaniemi 1,7 % 0,0 % 8,5 % Kaupunki Tikkakoski Korpilahti Kangas 23 % 62 % Muurame Vesanka Pekonniemi Palokka 97,6 % Matar. PK Laukaa (Leppävesi) Laukaa

34 VUOTOVESIMÄÄRÄT 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Vuotovedet vesijohtoverkosto (milj. m³) Vuotovedet jätevesi (milj. m³) Vesiverkot vuonna 2010 Merkittävät saneeraus- ja rakennuskohteet Korjatut vesijohtovuodot Uusia vesiliittymiä rakennettiin Painevesiviemärin pituus 15 kpl 41 kpl 288 kpl 174,2 km

35 SÄHKÖN MYYNNIN KEHITYS Sähkön myynti (M ) 64 36,2 32,6 Sähkön myynti (GWh) Vihreän sähkön osuus myydystä sähköenergiasta (%) 4,0 6,6 6, ,0 % 6,5 % 6,7 % 6,8 % 6,6 % ,0 % 4,0 % 4,0 % 500 2,0 % 0 0,0 % Sähkön myynti (GWh) Vihreän sähkön osuus myydystä sähköenergiasta (%)

36 SÄHKÖN SIIRRON TUNNUSLUKUJA Sähkön siirto (GWh) Sähköverkon pituus (km)

37 SÄHKÖN SIIRRON TUNNUSLUKUJA Lyhyet häiriöt (kpl) Kytkentätoimenpiteitä vaativat pysyvät keskeytykset (kpl)

38 SÄHKÖN SIIRRON TUNNUSLUKUJA Verkkoon liitetyt uudet muuntamot (kpl) Muuntamoiden saneeraukset (kpl)

39 KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO JE-yhtiöiden jätteet (milj. kg) Kaatopaikalle toimitettu voimalaitosten tuhka Metalli- ja sähköromu Öljyt, patterit ja loisteputket Kaatopaikalle toimitettu rakennusjäte ja maaaines (JEU + JES)

40 ENERGIANTUOTANTO 2010 Sähköntuotannon polttoainejakauma 1 % 1 % Kaukolämmöntuotannon polttoainejakauma 2 % 1 % 1 % 21 % 77 % Turve Puu 32 % Hiili Öljy 64 % Turve Puu Hiili Öljy Biokaasu

41 POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ 2010 (GWh) Turve Puu Hiili Öljy Biokaasu Yht. JYT + JE JVO

42 POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitokset Turve Öljy Puu, metsäpolttoaineet Peltobiomassa Hiili Puu, teoll. sivutuotteet Kierrätyspolttoaine

43 ENERGIANTUOTANNON ILMANPÄÄSTÖT JYT JVO Yht. Rikkidioksidi (t) Typpidioksidi (t) Hiilidioksidi (1000 t) Hiukkaset (t)

44 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärän kehittyminen Henkilöstö yhtiöittäin JYT JVO JEU JES JE JE JES JEU JVO JYT Yht. Naisia Miehiä

45 HENKILÖSTÖ Henkilöstö keskimäärin Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Jyväskylän Energia Oy 112 / / / 9 94 JE-Urakointi Oy 123 / / / JE-Siirto Oy 32 / / / 3 28 Jyväskylän Voima Oy 40 / / / 1 5 Jyväskylän Energiantuotanto Oy 49 / / 1 62 Konserni yhteensä 356 / /

46 HENKILÖSTÖ 2010 Konserni JE JES JEU JVO JYT Työntekijöiden keski-ikä 45,2 48,0 46,8 44,2 37,9 49,3 Keskim. palvelusuhteen pituus Sairauspoissaolot kalenteripäiviä/henkilö Sairauspoissaolot (%), 3,6 2,3 3,8 5,0 1,9 5,0 joista työtapaturmien aiheuttamia (%) 0,75 0 0,09 2,6 0,04 0,25 Työtapaturmien määrä

47 TUOTEVASTUU / KESKEYTYKSET Kaukolämpö Sähkö 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,88 1,33 0,27 0, Asiakkaan kokema keskeytysaika (h) 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,82 0,63 0,57 0,27 0,13 0,12 0,01 0, SAIDI (h/asiakas) SAIFI (kpl/asiakas)

48 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VUOSI 2010 Konsernin tilikauden tappio oli 3,2 M. Tulos parani edellisen tilikauden tappiosta 6,2 M :lla, mutta jäi silti budjetoitua heikommaksi. Konsernin omavaraisuusaste on huono. Huonoa on myös vieraan pääoman korkea määrä suhteessa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Keljonlahden voimalaitoksen käyttöönotto myöhästyi neljä kuukautta, jona aikana konsernin muita laitoksia ajettiin suunniteltua enemmän ja kalliimmilla polttoaineilla, mikä heikensi konsernin tulosta. Konsernin kyky tehdä tulosta on vaatimaton seuraavat vuodet, joskin konsernin kannattavuuden odotetaan kohenevan ja tuloksen paranevan lähelle nollaa tilikaudella Jyväskylän Energia Oy Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto (%) 11,0 13,0 18,8 Oman pääoman tuotto (%) 10,2 neg 13,0 Omavaraisuusaste (%) 8,6 7,8 10,5

49 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VUOSI 2010 Konsernin sähkön myynti kasvoi 86,5 %. Kasvun syy oli markkinoiden hyvä hintataso, johon vastattiin Keljonlahden lauhdetuotannolla. Elokuussa Jyväskylän Energia Oy (JE) aloitti tytäryhtiö JE-Urakointi Oy:n myynnin suunnittelun. Tilikaudella käynnistettiin konsernin kattava TOPI-toiminnanohjaushanke, jonka tavoitteena on synergiaetujen käytäntöön vienti. Kehittämisen päämäärä on konsernin rahoituksen ja talouden tasapainottaminen saamalla aikaan pysyviä muutoksia toiminnassa. JE:n hallitus vapautti DI Juha Lappalaisen yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä ja valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi MMM, emba Tuomo Kantolan, joka aiemmin toimi konsernin kehitysjohtajana.

50 JE-SIIRTO OY:N VUOSI 2010 Keljonlahden voimalaitoksen käyttöönotossa JE-Siirto Oy:n (JES) rooli oli rakennuttaa 110 kv:n kytkinasema Keljonlahdelle ja siirtojohto Keljon kytkinasemalle, josta on liittymäpiste valtakunnan verkkoon. Alueverkon merkittävimmät investoinnit olivat 110 kv:n maakaapelin rakentaminen Keljonlahden kytkinasemalta Eteläportin sähköasemalle sekä Eteläportin uuden sähköaseman rakentaminen. Eteläportti varmistaa eteläisten alueidemme sähkön saantia nyt ja tulevaisuudessa. Eteläportissa toteutettiin strategista linjaamme ICT-tekniikan hyödyntämisessä, kun asemalle asennettiin EFD-laitteiston maasulkuvikojen ennakoimista varten. Sähköverkon etäluenta- ja mittaustietojen hallintaprojekti alkoi heinäkuussa. Etäluettavia mittareita oli suunnitelman mukaisesti asennettu vuoden loppuun mennessä n kpl. Otimme käyttöön uudet verkkopalveluehdot (VPE 2010) marraskuussa 2010.

51 JE-SIIRTO OY:N VUOSI 2010 Toimitusjohtaja Juha Lappalainen irtisanottiin tehtävistään ja hallitus valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi aiemmin verkkojohtajana toimineen Kari Kauton. JE-Siirto Oy Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto (%) 8,7 25,1 1,4 Oman pääoman tuotto (%) 73,1 282,2 15,6 Omavaraisuusaste (%) 28,3 26,1 29,9

52 JYVÄSKYLÄN VOIMA OY:N VUOSI 2010 Mankala-yhtiön tehtävä on tuottaa osakkaille edullista energiaa ei voittoa. Viidennen toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat: 1/2010: kaukolämmön tuotantoon koekäytön yhteydessä 3/2010: sähkön tuotanto alkoi koekäytön yhteydessä 6/2010: keskeytymätön 30 vuorokauden koeajo 8/2010: Keljonlahden voimalaitoksen vihkiäiset 11/2010: energian toimitus osakkaille käynnistyi Toimitusjohtajana oman toimensa ohella toimi Juha Lappalainen asti ja Tuomo Kantola siitä lähtien. Jyväskylän Voima Oy Liikevaihto ( M ) 38,6 Liikevoitto (%) 4,0 Omavaraisuusaste (%) 14,4 16,6 22,2

53 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN- TUOTANTO OY:N VUOSI 2010 Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n (JYT) liikevaihto laski edellisvuodesta 19 % pienentyneen energian myynnin johdosta. Liikevoitto oli 0,55 M ja liikevoittoprosentti 1,4 %. Omavaraisuusaste parani 25:sta 33 %:iin. Tilikauden tulos on nolla euroa omakustannusperiaatteella. JYT käytti vuonna 2010 rahaa investointeihin ja peruskorjauksiin 1,6 M. Suurimmat yksittäiset kohteet olivat Rauhalahden voimalaitoksen polttoainevastaanoton sivukaatoasema sekä Savelan voimalaitoksen toimistotilojen peruskorjaus JE-Urakointi Oy:n käyttöön. JYT:n toimitusjohtajana toimi alkaen Harri Kaakinen. Tilikauden 2010 päätyttyä Jyväskylän Energia -konserni keskitti energiantuotannon johtamisen, kun tuotantojohtaja DI Pentti Huumo valittiin sekä Jyväskylän Voima Oy:n että Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtajaksi.

54 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN- TUOTANTO OY:N VUOSI 2010 Vuoden 2011 energiamyynnin ennustetaan laskevan Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden voimalaitoksen päästyä normaaliin tuotantoon. Sähköhinnan arvioidaan olevan korkealla, joten tuotantolaitoksia voidaan käyttää siten, että Rauhalahden voimalaitos tuottaa vastapainetuotantoa ja Keljonlahden voimalaitos lauhdetuotantoa. Jyväskylän Energiantuotanto Oy Liikevaihto (M ) 39,7 49,0 42,6 Liikevoitto (%) 1,4 1,5 2,6 Sijoit. pääoman tuotto (%) 1,7 2,6 3,4 Omavaraisuusaste (%)

55 JE-URAKOINTI OY:N VUOSI 2010 Yhtiön suurin liiketoiminta-alue olivat palvelut Jyväskylän Energian vesiliiketoiminnalle, joiden osuus tilivuonna 2010 oli 34,4 % liikevaihdosta. Palvelut JE:n lämpöliiketoiminnalle muodosti liikevaihdosta 20,5 % ja palvelut JE-Siirto Oy:lle 13,0 %. Energiatuotannon kunnossapitopalvelujen liikevaihto konsernille oli 8,2 %. Konsernin ulkoisen myynnin osuus liikevaihdosta oli 19,8 %. Vuonna 2010 aloitettiin liiketoimintoprosessien kuvaaminen ja tietojärjestelmien kehitys tavoitteena prosessimaisempi toimintatapa. Toimintamallilla vastataan pääasiakkaan uuden organisoinnin ja toimintatavan haasteisiin. Uudistuksilla haetaan lisäksi organisaation ja vastuualueiden selkeyttämistä ja parempaa kilpailukykyä. Materiaalitoimintojen osalta jatkettiin tehokkaamman logistisen ratkaisun sisäänajoa. Logistiikkamallin rakentamista jatkettiin siirtymällä kokonaisuudessa palveluntarjoajien kaupintavarastoihin. Toimintaa tehostettiin muuttamalla konsernin omistamiin tiloihin.

56 JE-URAKOINTI OY:N VUOSI 2010 Vuoden aikana yhtiö etsi aktiivisesti parempia työturvallisuuskäytäntöjä ja järjesti työturvallisuuskortti-, tieturva- ja tulityökoulutuksia. Kahdeksan henkilöä suoritti kaukolämmön tai sähkön ammattitutkinnot ja ammattioppilaitoksista oli 9 oppilasta työssäoppimisjaksolla. JE-Urakointi Oy Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto (%) 0,3 2,3 0,5 Oman pääoman tuotto (%) -2,3 45,6 3,2 Omavaraisuusaste (%) 12,8 13,2 18,8

57 Lisää virtaa maakuntaan!

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT. 20.4.2012 www.jenergia.fi

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT. 20.4.2012 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT 20.4.2012 www.jenergia.fi SÄHKÖÄ, LÄMPÖÄ JA VETTÄ Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä tukeva liiketoiminta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitys 14.8.2014 www.jyvaskylanenergia.fi Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitys 24.4.2015 www.jyvaskylanenergia.fi Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, lämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajalta _3

Sisältö. Toimitusjohtajalta _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2007 Sisältö Toimitusjohtajalta _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Kasvun strategia painottaa maakunnallista näkökulmaa Toimintaperiaatteet Työnilo 008 -henkilöstöstrategiaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5 Yhteiskuntavastuuraportti 2008 SISÄLTÖ Toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat 6 Kumppanit 7 Avainluvut 8 Hallinto

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5 Yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5 Jyväskylän Energian profiili

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 5 Taseet... 6 Rahoituslaskelmat... 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 9 Tilinpäätöksen liitetiedot... 11 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

Rauman Energian vuosi

Rauman Energian vuosi Rauman Energian vuosi 2009 Kumppanuusverkosto Osakkuusyhtiöt Kumppanuusyhtiöt 2 Neitoperhonen. Kannen kuva: Seija Paavola. Henkilökunnan valokuvauskilpailun voittajakuva 2009. Lyhenteet: EPV Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Rauman Energian vuosi

Rauman Energian vuosi Rauman Energian vuosi 2008 Osakkuusyhtiöt Kumppanuusyhtiöt Lyhenteet: EPV Etelä-Pohjanmaan Voima JVO Jyväskylän Voima VSV Vakka-Suomen Voima SPS Satapirkan Sähkö OL3 Olkiluoto 3 ToVO Tornion Voima Ajos

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Usko ja Toivo olivat Rauman Energian 110 v juhlavuoden hahmoja, jotka jakoivat hyödyllisiä energiansäästövinkkejä. Kumppanuusverkosto

Usko ja Toivo olivat Rauman Energian 110 v juhlavuoden hahmoja, jotka jakoivat hyödyllisiä energiansäästövinkkejä. Kumppanuusverkosto 010 Usko ja Toivo olivat Rauman Energian 110 v juhlavuoden hahmoja, jotka jakoivat hyödyllisiä energiansäästövinkkejä Kumppanuusverkosto 2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Avainlukuja...............................

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Ympäristöraportti ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti. Vantaan Energia energiaa elämään

Energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti. Vantaan Energia energiaa elämään Energiaa elämään 07 Yhteiskuntavastuuraportti Vantaan Energia energiaa elämään 3 Raportin laajuus ja periaatteet Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportoinnin tavoitteena on kertoa läpinäkyvästi asettamistamme

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2011 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot