JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT. 20.4.2012 www.jenergia.fi"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

2 SÄHKÖÄ, LÄMPÖÄ JA VETTÄ Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä tukeva liiketoiminta. Henkilöstö 2012 n. 250 Liikevaihto 185 M (2011) Myynnin tunnusluvut (2011) Sähkö GWh Sähkön siirto 644 GWh Lämpö GWh Laskutettu vesi 7,7 milj. m³

3 JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto perusti kunnallisen sähkölaitoksen Sähkövalot syttyivät Jyväskylän kaduille Sähkön tuotanto alkoi puulla Lutakon sähkötehtaassa 1902 Puuhakkeella tuotettua kaukolämpöä asiakkaille Jyväskylän Energiantuotanto Oy perustettiin 1997 Jyväskylän Energiasta tuli osakeyhtiö JE-Urakointi Oy perustettiin 1999 Kaukolämpöakku rakennettiin 2003 Biokaasun poltto lämmöksi alkoi 2003 JE-Siirto Oy perustettiin 2006 Vesiliiketoiminta (Jyväskylän vesi) osaksi JE-yhtiöitä 2006 Jyväskylän Voima Oy perustettiin 2006 Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n 100 %:n omistus 2009 Keljonlahden voimalaitoksen vihkiäiset 2010 JE-Urakointi Oy:n liiketoiminta myytiin JyNet Urakointi Oy:lle 2012

4 YHTIÖIDEN OMISTUSRAKENNE Jyväskylän kaupunki 100 % Jyväskylän Energia Oy Kaukolämpö, sähkö, vesi KS Energiavälitys Oy C-Ella Oy 44,7 % 33,3 % 100 % JE-Siirto Oy 100 % Jyväskylän Energiantuotanto Oy Tytäryhtiöt 68,7 % Jyväskylän Voima Oy Suomen Hyötytuuli Oy Muita osakkuuksia 12,5 %

5 KONSERNIYHTIÖIDEN LIIKEVAIHDOT 2011 (M ) Yhtiöiden liikevaihdot sisältävät myös konsernin sisäistä kauppaa , ,1 30,7 14,4 0 Jyväskylän Energia Oy JE-Siirto Oy Jyväskylän Energiantuotanto Oy Jyväskylän Voima Oy JE-Urakointi Oy* * liiketoiminta JyNet Urakointi Oy:lle

6 LIIKEVAIHTO JA TULOS Liikevaihto M Tulos ennen varauksia ja veroja M , Konserni

7 KEHITYS VUOSINA Henkilökunta (keskimäärin) Lämmön myynti (GWh) Sähkön myynti (GWh) Sähkön siirto, oma jakelualue (GWh)

8 ORGANISOITUMISMALLI Asiakas Asiakkuudet Verkot Energian- Henkilöstö Talous tuotanto Toimitusjohtaja Hallitus

9 Laatu-, ympäristö-, ja työturvallisuussertifikaatit jo vuodesta 2000 Ympäristötoimintamme perustuu ISO standardiin Laatujärjestelmä sertifioitu ISO standardin mukaisesti Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme noudattaa OHSAS standardia LAATUSERTIFIKAATIT

10 Energiantuotanto

11 Polttoaineet turve teollisuuden sivutuotteet (puru, kuori) metsäpolttoaineet (hakkuutähteet, kannot) hiili ja öljy Sähkö-/ lämpö-/ höyryteho 85/ 140/ 65 MW Hyötysuhde 85 % Energiakäytettävyys 99 % Käyttöönottovuosi 1986 RAUHALAHDEN VOIMALAITOS

12 Pääpolttoaineet turve ja puu Kaksi toimintaperiaatetta: sähkön ja lämmön yhteistuotanto sähkön lauhdetuotanto voidaan säätää portaattomasti Kattilateho 495 MW Sähköä saadaan lauhdekäytössä maks. 215 MW yhteistuotantoajossa maks. kaukolämpöteho 260 MW, jolloin sähköteho 163 MW KELJONLAHDEN VOIMALAITOS

13 VOIMALAITOKSEN TOIMINTAKAAVIO 215 MW 495 MW 160 kg/s MW

14 MYYDYN SÄHKÖN ALKUPERÄ VUONNA 2011 Koko Suomi Jyväskylän Energia 16% 29% 18 % 26 % 30 % 53 % 27 % Turve ja muut fossiiliset polttoaineet Uusiutuvat energianlähteet Ydinvoima Tuonti * Turve 29 %, muut fossiiliset 23 % Omaa tuotantoa 49 % Sähköpörssistä 51 % Lähde: Energiateollisuus ry (Sähkön hankinta energialähteittäin 2011)

15 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN ENERGIANTUOTANTOMME Suomen energiantuotanto perustuu kivihiileen, öljyyn, ydinvoimaan, vesivoimaan, maakaasuun, tuulivoimaan, turpeeseen ja puuhun. Jyväskylän Energia -yhtiöt pyrkii tuottamaan energiaa mahdollisimman luontoystävällisesti, pääasiassa maakunnan turpeella ja puulla. Polttoainevalikoimamme etuja ovat raaka-aineen uusiutuvuus, sekä maakunnallisuus. Myös jätteiden hyötykäyttö etenee: Mustankorkean jätteenkäsittelyaseman biokaasun poltto kaukolämmöksi alkoi jouluna Panostamme energian säästöön mm. lämmön varastointia kehittämällä ja säästöneuvonnalla. Olemme sitoutuneet järkevän energiankäytön edistämiseen allekirjoittamalla elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen.

16 Yhteiskuntavastuu JE-yhtiöissä 2011

17 YHTEISKUNTAVASTUUN SISÄLTÖ JE-YHTIÖISSÄ

18 Oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen Energiantuotannon ympäristövaikutusten hallitseminen Ympäristöosaamisen parantaminen Sidosryhmien järkevän energiankäytön edistäminen ja oppilaitosyhteistyö Avoin viestintä YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄMME

19 JE-KONSERNIN AVAINLUVUT TALOUDELLINEN VASTUU Liikevaihto (M ) ,4 131,0 Liikevoitto (M ) 11,9 17,6 10,0 Tulovero (M ) 0 0,03 0,02 Osinko (M ) Korkokulut omistajalle (M ) 16,7 16,8 17,6 Investoinnit (M ) 31,9 40,8 191,0 Oman pääoman tuotto (%) neg neg -25,0 Omavaraisuusaste (%) 3 4,4 5 Palkat ja palkkiot 1 (M ) 17,5 17,4 16,0 Ostot toimittajilta 2 (M ) 197,7 201,3 183,0 Yhteisöjen tukeminen (M ) 0,121 0,087 0,09 1) Palkkasummat sisältävät aktivoidut palkat 2) Emoyhtiön luku, joka sisältää konsernin sisäisen kaupan

20 JE-KONSERNIN AVAINLUVUT YMPÄRISTÖVASTUU Vihreän sähkön osuus myydystä sähköstä (%) 4,4 4,0 6,6 Verkostohäviöt, sähkö (%) 2,7 2,7 2,7 Verkostohäviöt, kaukolämpö (%) 8,4 8,5 8 Kaukolämmön lisävesi (m 3 ) Pumppaussähkön kulutus (MWh) Vuotovedet vesijohtoverkosto (milj. m 3 ) 1,11 1,01 1,15 Vuotovedet jätevesi (milj.m 3 ) 4,3 3,69 2,11 Korjatut vesijohtovuodot (kpl)

21 JE-KONSERNIN AVAINLUVUT SOSIAALINEN VASTUU Henkilöstö: Henkilöstö keskimäärin josta määräaikaisia Työntekijöiden keski-ikä 45,6 45,2 45,6 Sairauspoissaolot (%) 2,6 3,6 2,6 Asiakkaat: Sähkönsiirto, SAIDI 1 (h/asiakas) 0,057 0,12 0,04 Sähkönsiirto, SAIFI 2 (kpl/asiakas) 0,12 0,57 0,27 Asiakkaan kokema keskeytysaika: kaukolämpö (h) 1,00 0,72 0,27 1) SAIDI = keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas 2) SAIFI = keskeytysten keskimääräinen lukumäärä kpl/asiakas

22 MYYNNIN KEHITYS Sähkön myynti (GWh) 644 Siirretty sähkö (GWh) Lämmön myynti (GWh) ,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 Laskutettu vesi (milj. m³) 7,7 7,8 Laskutettu jätevesi (milj. m³)

23 MYYNNIN KEHITYS (M ) ,1 59,1 52, Muu myynti Veden myynti (vesi + jätevesi) Sähkön myynti Kaukolämmön myynti

24 INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN (M ) (Raportointitapa muuttunut vuodesta 2010) ,0 Konsernin investoinnit yht. Vesiverkko (JE) Kaukolämpöverkko (JE) ,8 37,0 29,4 Sähköverkko (JE)

25 ENERGIATEHOKKUUS Jyväskylän Energia Oy ja JE-Siirto Oy allekirjoittivat elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen ja liittyivät energiapalveluiden toimenpideohjelmaan joulukuussa 2007 JE ja JES ovat sitoutuneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sähkön ja kaukolämmön jakelussa, lämmön erillistuotannossa sekä muissa toimenpiteissä aina, kun se on taloudellisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista. Vesiliiketoiminta ei kuulu energiapalveluiden toimenpideohjelmaan, mutta se liitettiin mukaan energiatehokkuustoimintaan vuonna Energiansäästöllä tarkoitetaan sen energiankulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toimia. Energian käytön tehostamissuunnitelmat kohdistuvat sekä asiakkaisiin että JE:n ja JES:n omaan energiankäyttöön. Tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle.

26 TOIMENPITEET VERKOISSA Toimenpideohjelmassa on asetettu energiansäästötavoitteet vuoteen 2016 saakka. Olemme sekä sähkön että lämmön osalta edenneet suunnitelman mukaisesti ja uskomme saavuttavamme asettamamme tavoitteet. Energiansäästöä sähköverkossa saadaan häviöenergiaa pienentämällä, mm. huomioimalla elinkaarikustannukset hankinnoissa sekä saneeraamalla vanhaa sähköverkkoa. JES on ollut mukana Motivan Elvari-hankkeessa, jossa pyritään tehostamaan sähkölämmitteisten pienkiinteistöjen energian käyttöä. Energiansäästö kaukolämpöverkossa muodostuu pumppaussähkön säästöstä, lämpöhäviöiden pienenemisestä verkostoa uusittaessa sekä muista verkonosien ja asiakaslaitteiden seuranta-, kunnossapito- ja uusimistoimista. Vesihuoltoverkoissa energiatehokkuutta saadaan huomioimalla energiankulutus pumppujen hankinnassa sekä käytössä. Myös vesiverkkojen systemaattinen vuotovesien etsintä ja korjaus tehostaa energiankäyttöä. Verkostohäviöihin ja energiatehokkuuteen vaikutetaan myös tiiviillä yhteistyöllä Jyväskylän kaupungin kaavoituksen kanssa.

27 TOIMENPITEET ASIAKKAILLE Olemme vuosittain mukana valtakunnallisessa energiansäästöviikossa. Annamme energiansäästöneuvontaa myynti- ja liittymispalvelussa. Olemme mukana uudisrakentajille järjestetyissä tilaisuuksissa ja kannustamme asiakkaita liittymään kaukolämpöverkkoon tekemällä liittymisestä helppoa avaimet käteen -palvelulla sekä antamalla lämmityslaitteiden käytönopastusta. Hankkimiamme sähkönkulutusmittareita on lainattavissa sekä Energiatalolta että Jyväskylän kaupungin pääkirjastosta. Asiakaslehdessä julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita energiansäästöstä. Toimitamme Jyväskylän kaupunkialueen koulujen toppuluokkalaisille energiansäästömateriaalia: vuonna 2011 toimitimme 725 energiansäästöpakettia. Internetsivuiltamme löytyy energiansäästövinkkejä, sähkön kulutuslaskuri sekä Jenergiaseikkailu koululaisille ja opettajille. Sähkön etäluentamittareiden asennus asiakkaille alkoi kesällä 2010 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun.

28 KAUKOLÄMMÖN AVAINLUKUJA Kaukolämmitetty rakennustilavuus (milj.m 3 ) 25,6 24,8 24,2 Kaukolämpöasiakkaiden määrä Kaukolämpöverkon pituus (km) Lämmönmyynti (GWh) Lämmönhankinta (GWh) Kaukolämpöverkon vuotovesimäärä (m 3 ) Kaukolämpöverkoston vesimäärä (m 3 ) Kaukolämpöverkon pumppaussähkönkulutus (MWh)

29 KAUKOLÄMMÖN AVAINLUKUJA ,5 24,2 24,8 25, , Lämmönmyynti (GWh) Lämmönhankinta (GWh) Kaukolämmitetty rakennustilavuus (milj. m³)

30 KAUKOLÄMMÖN AVAINLUKUJA Kaukolämpöverkon pituus (km)

31 KAUKOLÄMMÖN AVAINLUKUJA Kaukolämpöverkon pumppaussähkön kulutus (MWh) Kaukolämpöverkon vuotovesimäärä (m³)

32 VEDEN HANKINTA JA TOIMITUS Veden hankinta 2011 Veden toimitus % 1 % 2 % 3 % 2 % 0 % 0 % Vuontee Janakka Viitaniemi 1,7 % Kaupunki Tikkakoski 29 % 48 % Korpilahti Muurame Vesanka 98,3 % 14 % Pekonniemi Matar. PK Palokka (Laukaa) Laukaa

33 VUOTOVESIMÄÄRÄT 5 4 4, , Vuotovedet Vesijohtoverkosto (milj. m³) Vuotovedet jätevesi (milj. m³)

34 JÄTEVEDEN PUHDISTUS JS-PUHDISTAMO OY Jyväskylän kaupungin ja Laukaan ja Muuramen kuntien omistama osakeyhtiö. Jyväskylän kaupungin omistusosuus on 87 %. JS-Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Nenäinniemessä ja Korpilahdella. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo huolehtii Jyväskylän kaupungin ja Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kuntien jätevesien puhdistamisesta. Nenäinniemessä puhdistetaan noin asukkaan sekä viemäriverkon alueella toimivan teollisuuden jätevedet. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo ottaa vastaan myös asuinkiinteistöjen sako- ja pullokaivolietteitä. Korpilahden jätevedenpuhdistamo hoitaa Korpilahden alueen jätevesien puhdistamisen. Jyväskylän Energia Oy ostaa Korpilahdelta tulevien jätevesien puhdistuksen JS-Puhdistamo Oy:ltä. Jyväskylän Energia Oy vastaa kuntien vesihuoltolaitosten kanssa jätevesiviemäriverkostoista.

35 JÄTEVEDEN PUHDISTUS

36 JÄTEVEDEN PUHDISTUS

37 JÄTEVEDEN PUHDISTUS

38 JÄTEVEDEN PUHDISTUS

39 JÄTEVEDEN PUHDISTUS

40 JÄTEVEDEN PUHDISTUS

41 SÄHKÖN MYYNNIN KEHITYS Sähkön myynti (M ) 59, ,2 Sähkön myynti (GWh) Vihreän sähkön osuus myydystä sähköenergiasta (%) 4,4 4,0 6, Sähkön myynti (GWh) 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 6,7 % 6,8 % 6,6 % 4,0 % 4,4 % Vihreän sähkön osuus myydystä sähköenergiasta (%)

42 SÄHKÖN SIIRRON TUNNUSLUKUJA Sähkön siirto (GWh) Sähköverkon pituus (km)

43 SÄHKÖN SIIRRON TUNNUSLUKUJA Lyhyet häiriöt (kpl) Kytkentätoimenpiteitä vaativat pysyvät keskeytykset (kpl)

44 SÄHKÖN SIIRRON TUNNUSLUKUJA Verkkoon liitetyt uudet muuntamot (kpl) Muuntamoiden saneeraukset (kpl)

45 ENERGIANTUOTANTO 2011 Sähköntuotannon polttoainejakauma Kaukolämmöntuotannon polttoainejakauma 1 % 0 % 3 % 1 % 2 % 33 % 66 % Turve Puu Hiili Öljy 37 % 57 % Turve Puu Hiili Öljy Biokaasu

46 POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ 2011 (GWh) Turve Puu Hiili Öljy Biokaasu Yht. JYT/JE JVO

47 POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ (GWh) Turve Öljy Puu, metsäpolttoaineet Peltobiomassa Hiili Puu, teoll. sivutuotteet Kierrätyspolttoaine

48 ENERGIANTUOTANNON ILMANPÄÄSTÖT JYT JVO Yht. Rikkidioksidi (t) Typpidioksidi (t) Hiilidioksidi (1000 t) Hiukkaset (t)

49 TYPENOKSIDI- JA RIKKIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 2011 tonnia SO₂ (t/a) NOₓ (t/a) JE-konsernin energiantuotannon määrä on kasvanut mutta päästöt ja päästöt megawattituntia kohti ovat pienentyneet.

50 PÖLYPÄÄSTÖT 2011 tonnia Pöly (t/a) Pölypäästöt ovat vähentyneet huomattavasti.

51 HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT tonnia CO₂ CO2 (t/a) Tulevina vuosina CO₂-päästöt tulevat pienenemään enemmän, sillä puun käyttöä polttoaineena lisätään.

52 VOIMALAITOSTEN TUHKAT Milj. kg Kaatopaikalle toimitettu voimalaitosten tuhka

53 VOIMALAITOSTEN TUHKAT 2011 Lentotuhka ja pohjakuona Tonnia Kaatopaikalle Hyötykäyttöön Lentotuhka Pohjakuona

54 VOIMALAITOSTEN TUHKAN JA JÄTTEIDEN SIJOITUS 2011 Lento- ja pohjatuhka Kaatopaikalle Hyötykäyttöön Tavanonomaiset ja ongelmajätteet Kaatopaikalle 4 % Hyötykäyttöön 38 % 62 % 96 %

55 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärän kehittyminen JYT JVO Henkilöstö yhtiöittäin JEU 100 JES JE 0 JE JES JEU JVO JYT Yht. Naisia Miehiä

56 HENKILÖSTÖ Henkilöstö keskimäärin Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Jyväskylän Energia Oy 119 / / / JE-Urakointi Oy 122 / / / JE-Siirto Oy 21 / / / 3 28 Jyväskylän Voima Oy 38 / / / 4 38 Jyväskylän Energiantuotanto Oy 47 / / / 1 62 Konserni yhteensä 347 / / /

57 HENKILÖSTÖ 2011 Konserni JE JES JEU JVO JYT Työntekijöiden keski-ikä 44,4 46,0 45,8 44,5 38,9 47,1 Keskim. palvelusuhteen pituus Sairauspoissaolot kalenteripäiviä/henkilö Sairauspoissaolot (%), 3,2 3,4 0,8 6,5 1,6 4,1 joista työtapaturmien aiheuttamia (%) 0,3 0,2 0 1,2 0,3 0,03 Työtapaturmien määrä * Tapaturmataajuus LTIF ** 18,8 5,0 0,0 39,7 11,6 11,0 * Konsernin omalle henkilöstölle vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työtapaturmat (Huom! Raportointitapa muuttunut vuodesta 2010) ** Työtapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti

58 TUOTEVASTUU / KESKEYTYKSET Kaukolämpö Sähkö 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,88 1,33 0,27 0, Asiakkaan kokema keskeytysaika (h) 1 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,82 0,63 0,57 0,27 0,13 0,01 0,04 0,12 0, SAIDI (h/asiakas) SAIFI (kpl/asiakas) 0,12

59 JE-KONSERNIN VUOSI 2011 PLUSSAT Kaksi voimalaitosta oli käytössä koko vuoden. Öljyn käyttö lämmön tuotannossa väheni alle neljäsosaan aikaisemmasta ollen enää 1,9 %. Kaukolämpökuorma jatkoi kasvuaan (+3 %). Puun käyttö ennätykselliseen 34 prosenttiin voimalaitosten polttoainevirrasta. Kasvu jatkuu. Keljonlahden voimalaitoksen kaikki laitteet ja rakennusprojektit on vastaanotettu. Keljonlahden sähkötehoa nostettiin viidellä megawatilla. Janakan vedenkäsittelylaitoksen saneeraus alkoi. Palokan mangaaniongelma siirtyi historiaan kolmivuotisen projektin myötä. Toiminnan ja talouden tervehdyttäminen ja strategiatyö käyntiin: organisaatiomuutokset luopuminen urakointiyhtiöstä (3/2012) konsernin toiminnan kehittämishanke (TOPI) talouspalveluiden ulkoistaminen päätös jättäytyä pois ydinvoimahankkeesta tilojen käytön tehostaminen, kustannussäästöt ja Energiatalon myynti Kassavirta kääntyi positiiviseksi ensimmäisen kerran vuoden 2004 jälkeen. Omistajalle tulovirtaa 16,7 MEUR

60 JE-KONSERNIN VUOSI 2011 MIINUKSET Turvetta ei riittävästi saatavilla korvaaja, kallis kivihiili söi tulosta. Loppuvuosi poikkeuksellisen lämmin: kaukolämmön ja yhteistuotannossa syntyneen sähkön määrä putosi (14 %). Vesiliiketoiminnan investoinneista valtaosa jouduttiin käyttämään uusien verkostojen rakentamiseen ja veden tuotantoon, joten vanhojen verkostojen kunto heikkenee edelleen. Kiinteiden polttoaineiden hintojen ja käytön kustannusten (esim. verot) odotetaan jatkavan nousuaan lähivuosina. Siksi investoinneilla saatu muuttuvien kustannusten alenemisen hyöty vähenee. Investoinneista johtuvat kiinteät kulut (käyttökulut, poistot, korkokulut) kuitenkin pysyvät, joten kokonaiskustannusten odotetaan nousevan. Kasvavia kustannuksia ei todennäköisesti kaikilta osin saada viedyksi myyntihintoihin, joten energiantuotannon katetason odotetaan heikentyvän.

61 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VUOSI 2011 Konsernin tilikauden tappio oli 8,9 M. Tulos heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna 5,7 M. Konsernin omavaraisuusaste on huono. Huonoa on myös vieraan pääoman korkea määrä suhteessa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Konsernin kyky tehdä tulosta on vaatimaton seuraavat vuodet. Tilikauden 2011 tulos painui huonoksi, vaikka myyntihintoja korotettiin reilusti. Korotukset tehtiin kesken tilikauden, joten ne eivät ehtineet vaikuttaa alkuvuoteen. Konsernin kannattavuuden odotetaan kohenevan ja tuloksen paranevan lähelle nollaa tilikaudella Jyväskylän Energia Oy Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto (%) 6,2 11,0 13,0 Oman pääoman tuotto (%) neg 10,2 neg Omavaraisuusaste (%) 3 8,6 7,8

62 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VUOSI 2011 Kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi ja velan määrän vähentyvän. Konsernin keskittyminen ydintoimintoihinsa vapauttaa pääomia, mutta toisaalta se saattaa tuottaa uusia investointeja ydintoimintoihin Tilikausi oli Jyväskylän Energialle merkittävä käännekohta, koska se oli ensimmäinen tilikausi, jolloin konsernilla oli kaksi voimalaitosta koko vuoden käytössä. Tämän ansiosta öljyn käyttö lämmön tuotantoon väheni alle neljäsosaan aikaisemmasta ja puun käyttö lisääntyi merkittävästi ja nousi 34 prosenttiin koko polttoainevirrasta. Loppuvuosi 2011 oli poikkeuksellisen lämmin, minkä vuoksi kaukolämmön ja vastapainesähkön tuotantomäärät jäivät koko vuodelta edellisvuodesta 14 prosenttia. Turvetta ei saatu riittävästi lämmityskaudelle Keljonlahden voimalaitosprojekti valmistui ja sen kaikki laitteet ja rakennusprojektit on vastaanotettu. Veden tuotantoon panostuksia jatkettiin aloittamalla Janakan vedenkäsittelylaitoksen saneeraus, jolla parannetaan vedenkäsittelyn prosessia ja veden laatua. Tilikauden aikana jatkettiin JE-Urakointi Oy:n liiketoiminnan myyntiä. Konserni päätti luopua Fennovoiman ydinvoimahankkeesta ja laittoi siihen liittyvät Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeensa myyntiin. Johtoryhmä aloitti konsernin strategian uudistamistyön alkuvuodesta. Tilikauden aikana jatkettiin konsernin toiminnan kehittämishanketta (TOPI).

63 JE-SIIRTO OY:N VUOSI 2011 Verkon omistaja (Jyväskylän Energia Oy) osti Jyväskylän kaupungilta 110 kv:n alueverkkoa Kangasvuoren sähköaseman ja Kankaan tehdasalueen väliltä. Hankinta oli osa verkostostrategian mukaisen alueverkon toteuttamista. Sähköasemainvestoinneista merkittävin oli Tourulan sähköaseman toisen päämuuntajan huolto. Jakeluverkostoa rakennettiin eri puolilla jakelualuetta. Merkittävimmät uudisrakentamiskohteet olivat Kangasvuoren ja Sääksvuoren asuntoalueet sekä Lutakon, Cygnaeuksenpuiston ja Keljonkankaan keskustan asuin-, liikeja palvelualueet. Sähköverkon etäluenta- ja mittaustietojenhallinta -projekti jatkui koko vuoden. Etäluettavia mittareita oli laaditun suunnitelman mukaisesti asennettu vuoden loppuun mennessä n kpl. Käytöntukijärjestelmä DMS on otettu toimintavuoden aikana täyteen tuotantokäyttöön.

64 JE-SIIRTO OY:N VUOSI 2011 JE-konsernin kehittämisohjelman käytäntöön vientiä jatkettiin toimintavuoden aikana. Helmikuussa 2011 konsernissa käytiin myös JE- Siirto Oy:tä koskevat yt-neuvottelut voimaan tuli uusi organisaatio. Muutokset JE-Siirto Oy:ssä olivat yhden henkilön irtisanominen ja 12 henkilön siirtyminen JE-konsernin muiden yhtiöiden palvelukseen. Alustavan arvion mukaan JE-Siirron ylituotto vuodelta 2011 on noin JE-Siirto Oy Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto (%) 1,6 8,7 25,1 Oman pääoman tuotto (%) 20,6 73,1 282,2 Omavaraisuusaste (%) 18,2 28,3 26,1

65 JYVÄSKYLÄN VOIMA OY:N VUOSI 2011 Tuotantokoneiston käytettävyys tilikaudella oli erinomainen (98,5 %). Alkuvuonna Keljonlahden voimalaitos ajoi pitkään täyttä kuormaa. Loppuvuonna tuotantoa rajoittivat turpeen niukkuus ja sähkön alhainen markkinahinta. 1/2011 aloitettiin bioaseman suunnittelu. Investointi valmistuu keväällä /2011 sovittiin turbiinin vastaanotto. Sopimukseen kuuluu 5 MW:n sähkötehon korotus turbiini/generaattorilaitokselta. Turvepolttoainepulan vuoksi voimalaitoksen käynnistystä siirrettiin syyskuun alusta lokakuun alkuun 12/2011 sovittiin kattilalaitoksen vastaanotosta. Vastaanottopöytäkirjaan kirjattiin yhteisesti sovittu biopolttoaineen lisäämisohjelma ja kattilan tehon nosto, mikä mahdollistaa turbiinin 5 MW:n lisätehon hyödyntämisen. Jyväskylän Voima Oy Liikevaihto ( M ) 66,3 38,6 Liikevoitto (%) 4,9 4,0 Omavaraisuusaste (%) 14,0 14,4 16,6

66 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN- TUOTANTO OY:N VUOSI 2011 Tuotantokoneiston käytettävyys tilikaudella oli hyvä (98,0 %). Alkuvuonna Rauhalahden voimalaitos ajoi pitkään täyttä kuormaa. Loppuvuonna tuotantoa rajoittivat turpeen niukkuus, lämmin syksy ja sähkön alhainen markkinahinta. Kuitenkin koko vuoden tuotanto ylitti budjetoidut määrät. 2/2011 lähes viikon kestänyt tuotantokatko kattilan vuodon ja sen vaatiman korjauksen takia 6-7/2011 vuosihuolto, jonka aikana tarkastettiin kattilan ja päähöyryputken sekä apulaitteiden kuntoa perusteellisesti 9-10/2011 suunniteltujen ajo-ohjelmien muutoksia turveniukkuuden, alhaisen markkinasähkön hinnan ja lämpimän syksyn vuoksi 11/2011 investointi biopolttoaineiden vastaanottolaitteisiin puun käytön lisäämiseksi valmistui Vuoden aikana yhtiö on osallistunut Dynergia-hankkeeseen, jossa tutkittiin lämpöpintojen likaantumista mittaussondien avulla. Lisäksi yhtiössä on tehty diplomityö polttoaineen kuivauksesta ennen polttoprosessia.

67 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN- TUOTANTO OY:N VUOSI 2011 Jyväskylän Energiantuotanto Oy Liikevaihto (M ) 30,7 39,7 49,0 Liikevoitto (%) 1,1 1,4 1,5 Sijoit. pääoman tuotto (%) 1,2 2,0 2,6 Omavaraisuusaste (%)

68 JE-URAKOINTI OY:N VUOSI 2011 Palvelut Jyväskylän Energian vesiliiketoiminnalle oli edelleen yhtiön suurin liiketoiminta-alue, eli 39,6 % koko yhtiön liikevaihdosta. Palvelut Jyväskylän Energian lämpöliiketoiminnalle muodostivat yhtiön liikevaihdosta oli 23,5 % ja JE-Siirto Oy:lle 15,4 %. Konsernin ulkoisen myynnin osuus liikevaihdosta oli 16,8 %. Vuoden 2011 merkittävin kehittämishanke oli toimintamallin ja organisaation muuttaminen prosessiorganisaatioksi. Toimintamallilla vastataan pääasiakkaan uuden organisoinnin ja toimintatavan asettamiin haasteisiin. Uudistuksilla haetaan lisäksi organisaation ja vastuualueiden selkeyttämistä ja parempaa kilpailukykyä.

69 JE-URAKOINTI OY:N VUOSI 2011 Tilikauden liikevaihto oli 7,9 % pienempi kuin vuonna Käyttö- ja kunnossapitotoimintojen liikevaihto väheni ja rakentamispalveluiden nousi. Vuoteen 2010 verrattuna sisäinen myynti väheni 5,9 % ja ulkoinen myynti väheni 16,0 %. Yhtiö jäi selvästi budjetoidusta liikevoittotavoitteesta. JE-Urakointi Oy Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto (%) - 1,4 0,3 2,3 Oman pääoman tuotto (%) - 6,4-2,3 45,6 Omavaraisuusaste (%) 9,1 12,8 13,2

70 Lisää virtaa maakuntaan!

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitys 14.8.2014 www.jyvaskylanenergia.fi Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitys 24.4.2015 www.jyvaskylanenergia.fi Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, lämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajalta _3

Sisältö. Toimitusjohtajalta _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2007 Sisältö Toimitusjohtajalta _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Kasvun strategia painottaa maakunnallista näkökulmaa Toimintaperiaatteet Työnilo 008 -henkilöstöstrategiaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5 Yhteiskuntavastuuraportti 2008 SISÄLTÖ Toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat 6 Kumppanit 7 Avainluvut 8 Hallinto

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3. Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5 Yhteiskuntavastuuraportti 2004 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Jyväskylä linjasi energiastrategiansa _4 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia Liiketoiminta-arvot _5 Jyväskylän Energian profiili

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Rauman Energian vuosi

Rauman Energian vuosi Rauman Energian vuosi 2008 Osakkuusyhtiöt Kumppanuusyhtiöt Lyhenteet: EPV Etelä-Pohjanmaan Voima JVO Jyväskylän Voima VSV Vakka-Suomen Voima SPS Satapirkan Sähkö OL3 Olkiluoto 3 ToVO Tornion Voima Ajos

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 5 Taseet... 6 Rahoituslaskelmat... 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 9 Tilinpäätöksen liitetiedot... 11 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Usko ja Toivo olivat Rauman Energian 110 v juhlavuoden hahmoja, jotka jakoivat hyödyllisiä energiansäästövinkkejä. Kumppanuusverkosto

Usko ja Toivo olivat Rauman Energian 110 v juhlavuoden hahmoja, jotka jakoivat hyödyllisiä energiansäästövinkkejä. Kumppanuusverkosto 010 Usko ja Toivo olivat Rauman Energian 110 v juhlavuoden hahmoja, jotka jakoivat hyödyllisiä energiansäästövinkkejä Kumppanuusverkosto 2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Avainlukuja...............................

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Rauman Energian vuosi

Rauman Energian vuosi Rauman Energian vuosi 2009 Kumppanuusverkosto Osakkuusyhtiöt Kumppanuusyhtiöt 2 Neitoperhonen. Kannen kuva: Seija Paavola. Henkilökunnan valokuvauskilpailun voittajakuva 2009. Lyhenteet: EPV Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2011 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Rauman Energian vuosi

Rauman Energian vuosi Rauman Energian vuosi 2007 Sisältö Suurten ratkaisujen vuosi - Toimitusjohtajan katsaus 4 Avainlukuja 5 Vuosikatsaus 2007 6 Sähkökauppa 8 Kaukolämpö 8 Sähköverkko 10 Tekniset palvelut 10 Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013

VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013 VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013 ERKKI KARPPANEN toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus Energiayhtiön kannalta vuotta 2013 kuvaavat parhaiten määritteet lämmin ja halpa. Vuosi 2013 jää historiaan yhtenä

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot