JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitys

2 Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, kaukolämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä tukeva liiketoiminta Henkilöstömäärä 2013 lopussa 244 Liikevaihto 195 M Myynnin tunnusluvut (2013) Sähkön vähittäismyynti GWh Sähkön tukkumyynti 697 GWh Sähkön siirto 648 GWh Lämmön myynti GWh Laskutettu vesi 7,5 milj. m³

3 Jyväskylän Energiaa vuodesta 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto perusti kunnallisen sähkölaitoksen Sähkövalot syttyivät Jyväskylän kaduille Sähkön tuotanto alkoi puulla Lutakon sähkötehtaassa 1902 Puuhakkeella tuotettua kaukolämpöä asiakkaille Jyväskylän Energiantuotanto Oy perustettiin 1997 Jyväskylän Energiasta tuli osakeyhtiö JE-Urakointi Oy perustettiin 1999 Kaukolämpöakku rakennettiin 2003 Biokaasun poltto lämmöksi alkoi 2003 JE-Siirto Oy perustettiin 2006 Vesiliiketoiminta (Jyväskylän vesi) osaksi JE-yhtiöitä 2006 Jyväskylän Voima Oy perustettiin 2006 Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n 100 %:n omistus 2009 Keljonlahden voimalaitoksen vihkiäiset 2010 JE-Urakointi Oy:n liiketoiminta myytiin JyNet Urakointi Oy:lle Jyväskylän Voima Oy:n hiililaiteinvestointi valmistui 2013

4 Yhtiöiden omistusrakenne Jyväskylän kaupunki 100 % Jyväskylän Energia Oy Liikennevirta Oy KS Energiavälitys Oy 10 % 44,7 % 100 % 100 % 81,4 %* C-Ella Oy 33,3 % JE-Siirto Oy Jyväskylän Energiantuotanto Oy Jyväskylän Voima Oy Suomen Hyötytuuli Oy 12,5 % Tytäryhtiöt Muita osakkuuksia * Muuttunut 10/2012

5 Konserniyhtiöiden liikevaihdot 2013 (M ) Yhtiöiden liikevaihdot sisältävät myös konsernin sisäistä kauppaa 200,0 195,0 150,0 100,0 39,3 59,0 50,0 17,8 0,0 Jyväskylän Energia Oy JE-Siirto Oy Jyväskylän Energiantuotanto Oy Jyväskylän Voima Oy

6 Liikevaihto ja tulos ,4 Liikevaihto M Tulos ennen varauksia ja veroja M

7 Myynnin kehitys vuosina (GWh) Lämmön myynti Sähkön tukkumyynti Sähkön vähittäismyynti Sähkön siirto * 2012 alkaen sähkön omaa tuotantoa myyty sähköpörssiin

8 Vuosi Jyväskylän Energiassa Tuotamme noin 1% Suomen sähköstä ja 1,1 TWh lämpöä. Käytämme 2,7 TWh (miljardia kilowattituntia) polttoaineita suhteella puu (44%), turve (40%), hiili (13%), öljy (2%), biokaasu (1%). Vuodessa polttoaineen tarpeemme on täysperävaunuyhdistelmää puskuri puskurissa ne muodostaisivat 660 km pitkän jonon. Yhteistyöstä kanssamme jää kymmeniä miljoonia euroja kotimaahan yrityksille, kuljetusyrittäjille ja koneurakoitsijoille. Kaikkiaan ~1000 henkilötyövuotta koko ketjussa. Maksamme polttoaineveroja 4-5 miljoonaa euroa. Toimitamme 7,5 miljoonaa kuutiota vettä asiakkaillemme ja 13,7 miljoonaa kuutiota puhdistettavaksi.

9 Organisoitumismalli Asiakas Asiakkuudet Verkot Energian tuotanto Konsernipalvelut Toimitusjohtaja Hallitus

10 Laatusertifikaatit Laatu-, ympäristö-, ja työturvallisuussertifikaatit jo vuodesta 2000 Ympäristötoimintamme perustuu ISO standardiin Laatujärjestelmä sertifioitu ISO standardin mukaisesti Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme noudattaa OHSAS standardia

11 Energian tuotanto

12 Käytettävät polttoaineet: turve teollisuuden sivutuotteet: puru kuori metsäpolttoaineet: hakkuutähteet kannot hiili ja öljy Sähkö-/ lämpö-/ höyryteho 85 / 140 / 65 MW Hyötysuhde 76,8 % Energiakäytettävyys 91 % Käyttöönottovuosi 1986 Rauhalahden voimalaitos

13 Keljonlahden voimalaitos Pääpolttoaineet turve ja puu Tukipolttoaine hiili Kaksi toimintaperiaatetta: sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) sähkön lauhdetuotanto voidaan säätää portaattomasti Kattilateho 495 MW Energiakäytettävyys 86,5 % Sähköä saadaan lauhdekäytössä maks. 215 MW yhteistuotantoajossa maks. kaukolämpöteho 260 MW, jolloin sähköteho 163 MW

14 Keljonlahden voimalaitoksen toimintakaavio

15 Myydyn sähkön alkuperä vuonna 2013 Koko Suomi Jyväskylän Energia 19% 24% 31 % 26 % 27 % 11 % 58 % Turve ja muut fossiiliset polttoaineet Uusiutuvat energianlähteet Ydinvoima Tuonti Jyväskylän energian myydystä energiasta omaa tuotantoa 54 % ja sähköpörssistä hankittua 46 % Lähde: Energiateollisuus ry (Sähkön hankinta energialähteittäin 2013)

16 Ympäristöystävällinen energiantuotantomme Suomen energiatuotanto perustuu kivihiileen, öljyyn, ydinvoimaan, vesivoimaan, maakaasuun, tuulivoimaan, turpeeseen ja puuhun. Jyväskylän Energia -yhtiöt pyrkii tuottamaan energiaa mahdollisimman luontoystävällisesti, pääasiassa maakunnan puulla ja turpeella. Polttoainevalikoimamme etuja ovat raaka-aineen uusiutuvuus sekä maakunnallisuus. Myös jätteiden hyötykäyttö etenee: Mustankorkean jätteenkäsittely-aseman biokaasun poltto kaukolämmöksi alkoi jouluna Voimalaitosten tuhkista 97 % meni hyötykäyttöön mm. metsälannoitteeksi ja maanrakennukseen. Panostamme energian säästöön mm. lämmön varastointia kehittämällä ja säästöneuvonnalla. Olemme sitoutuneet järkevän energiankäytön edistämiseen allekirjoittamalla elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. Aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksia ja sen kannattavuutta selvitettiin osana Jyväskylän Kangas -hanketta

17 Yhteiskuntavastuu JE-yhtiöissä 2013

18 Yhteiskuntavastuun sisältö JE-yhtiöissä

19 Oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen Energiantuotannon ympäristövaikutusten hallitseminen Ympäristöosaamisen parantaminen Sidosryhmien järkevän energiankäytön edistäminen ja oppilaitosyhteistyö Avoin viestintä Ympäristöpäämäärämme

20 JE-konsernin avainluvut Taloudellinen vastuu Liikevaihto (M ) , ,4 Liikevoitto (M ) 6,2 16,3 11,9 17,6 Tulovero (M ) 0 0,07 0 0,03 Osinko (M ) Korkokulut omistajalle (M ) 16,5 16,5 16,7 16,8 Investoinnit (M ) 37,9 32,6 31,9 40,8 Oman pääoman tuotto (%) neg neg neg neg Omavaraisuusaste (%) 8,4 1,1 3,0 4,4 Palkat ja palkkiot 1) (M ) 13,1 12,7 17,5 17,4 Ostot toimittajilta (M ) Yhteisöjen tukeminen (M ) 0,008 0,005 0,01 0,01 1) Palkkasummat sisältävät aktivoidut palkat

21 JE-konsernin avainluvut Ympäristövastuu Vihreän sähkön osuus myydystä sähköstä (%) 2,3 4,5 4,4 4,0 6,6 Verkostohäviöt, sähkö (%) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Verkostohäviöt, kaukolämpö (%) 7,1 8,4 8,4 8,5 8 Kaukolämmön lisävesi (m 3 ) Pumppaussähkön kulutus (MWh) Vuotovedet vesijohtoverkosto (milj. m 3 ) 1,00 0,93 1,11 1,01 1,15 Jätevesivuodot vesistöihin (m 3 ) Sade-/hule-/sulamisvesivuodot viemäriverkostoon (milj. m 3 ) 5,8 4,9 4,3 3,69 2,11 Jätevesivuotojen %-osuus kokonaisjätevesimäärästä 0,006 % 0,023 % 0,025 % 0,002 % 0,003 % Korjatut vesijohtovuodot (kpl)

22 JE-konsernin avainluvut Sosiaalinen vastuu Henkilöstö: Henkilöstö keskimäärin 1) josta määräaikaisia Työntekijöiden keski-ikä 43,6 44,4 45,6 45,2 45,6 Sairauspoissaolot (%) 2,7 2,3 2,6 3,6 2,6 Asiakkaat: Sähkönsiirto, SAIDI 2) (h/asiakas) 0,1 0,13 0,057 0,12 0,04 Sähkönsiirto, SAIFI 3) (kpl/asiakas) 0,32 0,29 0,12 0,57 0,27 Asiakkaan kokema keskeytysaika: kaukolämpö (h) 1,28 0,70 1,00 0,72 0,27 1) JE-Urakointi Oy:n liiketoimintakaupan johdosta JE-konsernin henkilömäärä vuoden 2012 lopussa 235 2) SAIDI = keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas 3) SAIFI = keskeytysten keskimääräinen lukumäärä kpl/asiakas

23 Myynnin kehitys GWh Milj. m ,4 8 8, ,6 7, , ,8 Laskutettu vesi (milj. m³) Laskutettu jätevesi (milj. m³) * 2012 alkaen JE-konsernin omaa sähkön tuotantoa myyty sähköpörssiin

24 Myynnin kehitys Meur ,1 34,3 12,5 33,2 53,4 56, Muu myynti Veden myynti (vesi + jätevesi) Sähkön siirto Sähkön tukkumyynti * Sähkön vähittäismyynti Kaukolämmön myynti * 2012 alkaen JE-konsernin omaa sähkön tuotantoa myyty sähköpörssiin

25 Investoinnit liiketoiminnoittain Meur , Konserni muut Energiatuotanto Vesiverkko Kaukolämpöverkko Sähköverkko

26 Energiatehokkuus Jyväskylän Energia Oy ja JE-Siirto Oy allekirjoittivat elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen ja liittyivät energiapalveluiden toimenpideohjelmaan joulukuussa JE ja JES ovat sitoutuneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sähkön ja kaukolämmön jakelussa, lämmön erillistuotannossa sekä muissa toimenpiteissä aina, kun se on taloudellisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista. Vesiliiketoiminta ei kuulu energiapalveluiden toimenpideohjelmaan, mutta se liitettiin mukaan energiatehokkuustoimintaan vuonna Energiansäästöllä tarkoitetaan sen energiankulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toimia. Energian käytön tehostamissuunnitelmat kohdistuvat sekä asiakkaisiin että JE:n ja JES:n omaan energiankäyttöön. Tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle.

27 Kaukolämmön avainlukuja Kaukolämmitetty rakennustilavuus (milj.m 3 ) 26,3 25,9 25,6 24,8 24,2 Kaukolämpöasiakkaiden määrä (kpl) Kaukolämpöverkon pituus (km) Lämmön myynti (GWh) Lämmön hankinta (GWh) Kaukolämpöverkon vuotovesimäärä (m 3 ) Kaukolämpöverkoston vesimäärä (m 3 ) Kaukolämpöverkon pumppaussähkönkulutus (MWh)

28 Kaukolämmön avainlukuja GWh Milj. m ,6 23,5 24,2 24,8 25,6 25,9 26, Lämmön hankinta Lämmön myynti Kaukolämmitetty rakennustilavuus

29 Kaukolämmön avainlukuja km Kaukolämpöverkon pituus

30 Kaukolämmön avainlukuja MWh m Kaukolämpöverkon pumppaussähkön kulutus Kaukolämpöverkon vuotovesimäärä

31 Veden hankinta ja toimitus 2013 Veden hankinta Veden toimitus 7 % 34 % Viitaniemi Vuontee Pekonniemi Korpilahti Muurame 1,8 % Kaupunki 29 % Palokka Vesanka Tikkakoski 98,2 % Lievestuore Janakka (Laukaa) Laukaa

32 Vuotovesimäärät 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vuotovesi-% vesijohtoverkostolle 11,3 % Jätevesivuodot vesistöihin (%-osuus jätevedestä) 0,006 % 41,0 % Vuotovedet viemäriverkostoon (%-osuus jätevedestä)

33 Jäteveden puhdistus JS-Puhdistamo Oy Jyväskylän kaupungin ja Laukaan ja Muuramen kuntien omistama osakeyhtiö. Jyväskylän kaupungin omistusosuus on 87 %. JS-Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Nenäinniemessä ja Korpilahdella. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo huolehtii Jyväskylän kaupungin ja Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kuntien jätevesien puhdistamisesta. Nenäinniemessä puhdistetaan noin asukkaan sekä viemäriverkon alueella toimivan teollisuuden jätevedet. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo ottaa vastaan myös asuinkiinteistöjen sako- ja pullokaivolietteitä. Korpilahden jätevedenpuhdistamo hoitaa Korpilahden alueen jätevesien puhdistamisen. Jyväskylän Energia Oy ostaa Korpilahdelta tulevien jätevesien puhdistuksen JS-Puhdistamo Oy:ltä. Jyväskylän Energia Oy vastaa kuntien vesihuoltolaitosten kanssa jätevesiviemäriverkostoista.

34 Jäteveden puhdistus Nenäinniemen puhdistamo Tuleva vesimäärä Milj. m 3

35 Jäteveden puhdistus Nenäinniemen puhdistamo Fosforin poistoteho %

36 Jäteveden puhdistus Nenäinniemen puhdistamo BOD 7,ATU: n poistoteho %

37 Jäteveden puhdistus Nenäinniemen puhdistamo Lähtevän veden fosforipitoisuus mg/l

38 Jäteveden puhdistus Nenäinniemen puhdistamo Lähtevän veden BOD 7,ATU -pitoisuus Purkuvesistöä kuormittava jäteveden sisältämä happea kuluttava orgaaninen aines (BOD 7 ) sekä kyseiselle parametrille ympäristöluvassa määrätyt enimmäispitoisuudet. mg/l

39 Sähkön siirron tunnuslukuja Sähkön siirto (GWh) Sähköverkon pituus (km)

40 Sähkön siirron tunnuslukuja Lyhyet häiriöt (kpl) Kytkentätoimenpiteitä vaativat pysyvät keskeytykset (kpl) Verkkoon liitetyt uudet muuntamot (kpl) Muuntamoiden saneeraukset (kpl)

41 Energian tuotanto 2013 Sähkön tuotannon polttoainejakauma Kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma 12% 0% 2% 1% 45% 43% Turve Puu Hiili Öljy 15% 44% 38% Turve Puu Hiili Öljy Biokaasu

42 Polttoaineiden käyttö 2013 GWh Turve Puu Hiili Öljy Biokaasu Yht. JYT/JE JVO * Jyväskylän Voima Oy:n (JVO) luvut sisältävät kaiken polttoainekäytön. Jyväskylän Energia Oy:n osuus Voima Oy:stä 81,4 %.

43 * Luvut sisältävät koko Jyväskylän Voima Oy:n (JVO) polttoainekäytön. Jyväskylän Energia Oy:n osuus Voima Oy:stä 81,4 % Polttoaineiden käyttö GWh Turve Hiili Öljy Puu, teoll. sivutuotteet Puu, metsäpolttoaineet Kierrätyspolttoaine Peltobiomassa

44 Energian tuotannon ilmanpäästöt JYT JVO Yht. Rikkidioksidi (t) Typpidioksidi (t) Hiilidioksidi (1000 t) Hiukkaset (t) * Luvut sisältävät koko Jyväskylän Voima Oy:n (JVO) ilmanpäästöt. Jyväskylän Energia Oy:n osuus Voima Oy:stä 81,4 %

45 * Luvut sisältävät myös koko Jyväskylän Voima Oy:n (JVO) päästöt. Jyväskylän Energia Oy:n osuus Voima Oy:stä 81,4 % Typenoksidi- (NO X ), rikkidioksidi- (SO 2 ) ja pölypäästöt SO₂ (t/a) NOₓ (t/a) PÖLY (t/a) Tuotanto (GWh/a) JE-konsernin energiatuotannon määrä on kasvanut Keljonlahden voimalaitoksen käyttöönoton myötä 2010, mutta päästöjen määrä ja päästöt megawattituntia kohti ovat Keljonlahden käyttöönoton jälkeen pienentyneet. Oheisesta kuvaajasta tämä näkyy hyvin verrattaessa vuotta 2013 vuosiin

46 * Luvut sisältävät myös koko Jyväskylän Voima Oy:n (JVO) päästöt. Jyväskylän Energia Oy:n osuus Voima Oy:stä 81,4 % Hiilidioksidipäästöt tonnia CO₂ CO2 (1000 (t/a) t/a) Tulevina vuosina CO₂-päästöt tulevat pienenemään enemmän, sillä puun käyttöä polttoaineena lisätään.

47 * Luvut sisältävät myös koko Jyväskylän Voima Oy:n (JVO) tuhkat. Jyväskylän Energia Oy:n osuus Voima Oy:stä 81,4 % Voimalaitosten tuhkat Milj. kg Kaatopaikalle toimitettu voimalaitosten tuhka Vuonna 2013 tuhkista meni hyötykäyttöön 97 prosenttia

48 Henkilöstö Henkilöstömäärän kehittyminen Henkilöstö yhtiöittäin JYT JVO JEU JES JE JE JES JVO JYT Yht. Naisia Miehiä JE-Urakoinnin (JEU) koko henkilökunta siirtyi liiketoimintakaupassa Jynet Oy:lle JE-konsernin henkilömäärä vuoden 2013 lopussa oli 244, joista miehiä 183 ja naisia 61

49 Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Vakituiset/ määräaikaiset Yht. Jyväskylän Energia Oy 122/ / / JE-Urakointi Oy / JE-Siirto Oy 19/ / / 0 21 Jyväskylän Voima Oy 38/ / / 6 44 Jyväskylän Energiantuotanto Oy 48/ / / 4 51 Konserni yhteensä 227/ / / Henkilömääriksi laskettu keskimääräinen henkilöstön lukumäärä vuoden 2013 aikana JE-konsernin henkilömäärä vuoden 2013 lopussa oli 244, joista vakituisia 228 ja määräaikaisia 16 JE-Urakoinnin (JEU) koko henkilökunta siirtyi liiketoimintakaupassa Jynet Oy:lle

50 Henkilöstö 2013 Konserni JE JES JVO JYT Työntekijöiden keski-ikä Keskim. palvelusuhteen pituus Sairauspoissaolot kalenteripäiviä/henkilö Sairauspoissaolot (%), joista työtapaturmien aiheuttamia (%) 43,6 42,7 45,7 41,7 44, ,7 2,9 1,8 1,5 4,6 0,2 0, ,4 Työtapaturmien määrä 1) Tapaturmataajuus LTIF 2) 2, ,1 1) Konsernin omalle henkilöstölle vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työtapaturmat (Huom! Raportointitapa muuttunut vuodesta 2010) 2) Työtapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti

51 Tuotevastuu / keskeytykset Kaukolämpö Sähkö 1,4 1,2 1,0 0,8 0,88 1,33 0,72 1 0,7 1,28 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,2 0,27 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,32 0, ,0 Asiakkaan kokema keskeytysaika (h) SAIDI (h/asiakas) SAIFI (kpl/asiakas) SAIDI = keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas SAIFI = keskeytysten keskimääräinen lukumäärä kpl/asiakas

52 JE-konsernin vuosi 2013 plussat Puun käyttö ennätykselliseen 44,5 prosenttiin voimalaitosten polttoainevirrasta. Kasvu jatkuu yhtiön strategian mukaisesti. Hiilidioksidipäästöt laskivat puun osuuden kasvaessa. Lähes kaikki tuhkat menivät hyötykäyttöön (97 %). Vesiliiketoiminnassa otettiin tuotantokäyttöön Janakan saneerattu vedentuotantolaitos. Jätevesiverkoston saneeraustyöt vähentäneet vuotovesiä mm. Korpilahdella ja Tikkakoskella. Kaukolämmön hinta: 10 suurimman kaupungin keskihinnan alapuolella Työtapaturmia sattui ennätyksellisen vähän. Strategialähtöisiä asiakaspalvelun laatuun ja tehokkuuteen vaikuttavia uusia toteutuksia olivat mm. sähkön, lämmön ja veden kulutuksen raportointipalvelu ja häiriötiedottamisen laajennettu palvelu. Puhelinpalvelut laajenivat myös iltoihin ja viikonloppuihin.

53 JE-konsernin vuosi 2013 miinukset Turvetta ei ole saatu riittävästi useaan vuoteen ja kesän 2013 tuotantokin jäi alhaiseksi heikoin turvetilanteen johdosta sähkön tuotantoa jouduttiin rajoittamaan ja kaukolämmön tuotannossa käytettiin runsaasti kivihiiltä, jonka verotus korkea. Voimalaitosten kapasiteettia ei päästy hyödyntämään täysimääräisesti, koska sähkön markkinahinta oli pitkiä jaksoja niin matalalla, että lauhdesähköä ei kannattanut tehdä. Käyttöastetta alentaneiden ulkoisten tekijöiden lisäksi alkuvuodesta Keljonlahden voimalaitoksen tuotantoa rajoitti savukaasuekonomaiserin vuoto. Lämmin sää vähensi kaukolämmön myyntimäärää noin 6% vuoteen 2012 verrattuna, vaikka kaukolämpöön liitetyt rakennuskuutiot kasvoivat. Kiinteiden polttoaineiden hintojen ja käytön kustannusten (esim. verot) odotetaan jatkavan nousuaan lähivuosina. Vesiverkkojen kunnossapito ja saneeraaminen vaativat mittavia investointeja vielä vuosia.

54 Jyväskylän Energian vuosi 2013 Konsernin tilikauden tappio oli 11,4 M. Tulos huononi edelliseen tilikauteen verrattuna 6,75 M. Konsernin käyttökate oli 40,6 M. Omistajalle tuloutettiin korkoja 16,5 M. Konsernin omavaraisuusaste on parantunut omistajan sijoittaman SVOP:n ansiosta, mutta on edelleen heikko. Huonoa on myös vieraan pääoman korkea määrä suhteessa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Konsernin viime vuosina tekemät merkittävät investoinnit energiantuotanto-kapasiteettiin ovat kasvattaneet poistoja, leasing- ja korkokuluja. Nämä rasittavat konsernin tulosta vielä vuosia. Tuloksen odotetaan yltävän positiiviseksi aikaisintaan tilikaudella Kasvavia kustannuksia ei ole täysimääräisesti viety myyntihintoihin, koska kaukolämmön hintakilpailukyky halutaan turvata pitkällä aikavälillä. JE:n kaukolämpö oli keskimääräistä edullisempaa Suomen suurten kaupunkien vertailussa. Jyväskylän Energia Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto (%) 3,2 8,0 6,2 11,0 Oman pääoman tuotto (%) neg neg neg 10,2 Omavaraisuusaste (%) 8,4 1,1 3,0 8,6

55 Jyväskylän Energian vuosi 2013 Tilikausi oli järjestyksessään kolmas, jolloin konsernilla oli kaksi voimalaitosta koko vuoden käytössä. Tämän ansiosta öljyn käyttö lämmön tuotannossa pysyi vähäisenä ja puun käyttö lisääntyi edelleen merkittävästi nousten yli 44 prosenttiin koko polttoainevirrasta. Konsernissa on tehty ja on tekeillä useita toimenpiteitä, joiden ansiosta puun osuutta saadaan merkittävästi nostettua ja turveriippuvuutta pienennettyä. Turpeen epävarman saatavuuden takia konserni investoi Keljonlahdelle kivihiilen mahdollistavan laitteiston. Laitteisto otettiin käyttöön loppuvuodesta 2013, joten sen vaikutus konsernin tulokseen näkyy vasta 2014 tilikaudesta eteenpäin. Strategian toteuttamisen kannalta tärkeää kehitysprojektien hallintaa parannettiin mm. yhtenäistämällä työvälineitä ja kouluttamalla projektipäälliköitä. Tilikauden aikana jatkettiin panostuksia konsernin kokonaisvaltaiseen, suunnitelmalliseen ja erityisesti ennakoitavien riskien hallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Mukana sähköautojen latausoperaattoritoiminnan aloittamisessa Suomessa yhdessä 16 muun suomalaisen energiayhtiön kanssa.

56 JE-Siirto Oy:n vuosi 2013 Sähkömarkkinalain muutos astui voimaan syyskuun alussa, jonka edellyttämänä JE- Siirto Oy jätti uuden verkkolupahakemuksen marraskuun lopussa. JE-Siirto Oy saavutti keskeiset tavoitteensa Jyväskylän Energia Oy:n sähköverkkoinvestoinneissa uusimalla Hämeenlahden sähköasemalle suojareleet ja käynnistämällä Savelan kytkinaseman uusinnan suunnittelutyöllä. Rakentaminen tapahtuu Jakeluverkostoa rakennettiin eri puolilla jakelualuetta. Merkittävimmät uudisrakentamiskohteet olivat Heinälammen ja Mankolan asuntoalueet. Jakeluverkon korvausinvestointeja suoritettiin useisiin muuntamoihin ja jakokaappeihin. Aluesaneerauksia tehtiin Holstin ja Sysmälän alueilla. Uuden keskussairaalan rakentamista Savelaan ennakoitiin kaapeloimalla ilmajohtoja. Sähköverkon etäluenta- ja mittaustietojenhallinta -projekti jatkui edelleen vuonna Toimintavuoden lopussa etäluettavia mittareita oli vaihtamatta enää muutama yksittäinen mittari. Sähköistä asiakaspalvelua kehitettiin JE-konsernin kehittämisohjelman mukaisesti ottamalla käyttöön asiakaskontaktijärjestelmä ja verkkohäiriöiden tiedotusjärjestelmä. JE-Siirto Oy on osallistunut Energiateollisuus ry:n koordinoimaan sähkötutkimuspoolin rahoitukseen sekä vuodesta 2010 alkaen Motiva Oy:n koordinoimaan sähkölämmityksen tehostamisohjelmaan Elvariin.

57 JE-Siirto Oy:n vuosi 2013 Energiamarkkinavirasto antoi 2. valvontajakson ( ) osalta päätöksen liki 1,5 vuotta alkuperäistä aikataulua myöhässä. JE-Siirto Oy:llä on näin ollen 3. valvontajaksolla enää kaksi viimeistä vuotta tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseen. Siirtohintoja on alennettu n. 6 % jo alkaen. Viranomainen on tehnyt useita takautuvasti kohtuullisen tuoton laskentaan vaikuttaneita uusia linjauksia. Tästä syystä verkon nykykäyttöarvo aleni 2.valvontajakson valvontapäätöksen myötä noin 11 %. JE-Siirto Oy on jättänyt markkinaoikeudelle valituskirjeen Energiaviraston 2.valvontajakson päätöksestä. Sähkön siirtomyynti laski edellisvuoteen verrattuna noin 2 % lämpimästä loppuvuodesta ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen. JE-Siirto Oy Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto (%) 4,1 6,1 1,6 8,7 Oman pääoman tuotto (%) 47,0 75,3 20,6 73,1 Omavaraisuusaste (%) 16,0 16,4 18,2 28,3

58 Jyväskylän Voima Oy:n vuosi 2013 Tuotantokoneiston käytettävyys tilikaudella oli 89 %. Keljonlahden voimalaitos ajoi ja vastapainetuotantopainotteisesti, koska keväällä turveniukkuus ja syksyllä sähkön alhainen markkinahinta rajoittivat lauhdetuotantoa. Tammikuusta huhtikuulle laitos ajoi muuten normaalisti osakkaiden tilausten mukaan kuitenkin niin, että savukaasuekonomaiserin vuodon vuoksi laitosta ajettiin osateholla. Apurakennus varasto- ja sosiaalitiloineen valmistui tammikuussa. Huhtikuusta elokuun loppupuolelle laitos oli revisiossa, jonka aikana asennettiin kivihiilen vastaanottolinja, joka otettiin koekäyttöön syyskuussa. Laitos ajoi normaalisti osakkaiden tilausten mukaan elokuun lopusta joulukuun loppuun. Jyväskylän Voima Oy Liikevaihto ( M ) 56,3 47,7 66,3 38,6 Liikevoitto (%) 6,6 7,3 4,9 4,0 Omavaraisuusaste (%) 13,3 13,9 14,0 14,4 * Jyväskylän Energia Oy:n osuus Voima Oy:stä 81,4 %

59 Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n vuosi 2013 Tuotantokoneiston käytettävyys tilikaudella oli erinomainen (98 %) Rauhalahden voimalaitos oli revisiossa kaksi kuukautta automaatiouusinnan takia. Tuotanto jäi budjetoidusta noin 80% tasolle lähinnä syksyn leudon lämpötilan takia. Turpeen saatavuus ja verot muodostavat yhtiölle merkittävän riskin, jonka torjumiseksi bio-osuutta pitää kasvattaa hallitusti kohti teknistaloudellista maksimia. Puun käytön maksimointia koskeva yhteistyötutkimus VTT:n, Metson ja Kuopion Energian kanssa valmistui kevään 2013 aikana. Päätös Rauhalahden perusparannusinvestoinneista laitoksen eliniän jatkamiseksi vuoteen 2030 saakka IE-direktiivien kiristyvien päästövaatimusten takia tehtiin maaliskuussa Jyväskylän Energiantuotanto Oy Liikevaihto (M ) 38,1 35,6 30,7 39,7 Liikevoitto (%) 0,4 0,8 1,1 1,4 Omavaraisuusaste (%)

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT

JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA -YHTIÖT Päivitys 24.4.2015 www.jyvaskylanenergia.fi Sähköä, lämpöä ja vettä Jyväskylän Energia -konsernin toimialana on sähkön, lämmön ja veden tuotanto, myynti ja jakelu sekä näitä

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5 Yhteiskuntavastuuraportti 2008 SISÄLTÖ Toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat 6 Kumppanit 7 Avainluvut 8 Hallinto

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *

Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 * Vuosikatsaus 2007 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1000 * 200 000 150 000 100 000 50 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Liikevoitto/henkilö 1000

Lisätiedot

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset tapahtumat 2007 etulieve Vuosi 2007 lyhyesti 3 Turku

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Ympäristöraportti ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia.

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia. 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 26 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 8 Kaukolämpö 1 Sähkönmyynti 12 Sähköverkot

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013

VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013 VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013 ERKKI KARPPANEN toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus Energiayhtiön kannalta vuotta 2013 kuvaavat parhaiten määritteet lämmin ja halpa. Vuosi 2013 jää historiaan yhtenä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot