Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri"

Transkriptio

1 25057G-FI (rev.0) PIKOPS Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HLLINTLITTEET JMINEN LEIKKMINEN VISULINEN NÄYTTÖ Katso täydelliset käyttöohjeet Turvallisuus- ja käyttö- ja huolto-oppaasta. FI Finland RJL 100 June 2013

2 Ransomes Jacobsen Limited pidättää oikeuden muuttaa mallia ilman, että samoja muutoksia on tehtävä aikaisempiin saman mallin laitteisiin. Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta. 2013, Ransomes Jacobsen Limited. Kaikki oikeudet pidätetään fi-2

3 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERT Tarkasta ja tarvittaessa säädä rengaspaine. Katso Turvallisuus-, käyttö- ja huolto-opas. Lisää säiliöön tarvittaessa dieselpolttoainetta. Tarkasta moottoriöljyn määrä ja lisää sitä tarvittaessa. Tarkasta jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä ja lisää sitä tarvittaessa (50-prosenttista jäänestoainetta). E C B D MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Seuraava toimenpide koskee kylmiä moottoreita. 1. Varmista, että eteen/taakse-poljin () on vapaa-asennossa. Leikkurin kytkin (B) on pois-asennossa ja kaasu (C) on keskiasennossa. 2. Käännä virtakytkin (D) oikealle ja pidä se tässä asennossa, kunnes moottori käynnistyy (noin 5-10 sekuntia). 3. Hehkutulpat toimivat automaattisesti. Moottorin käynnistymiseen kuluva aika riippuu jäähdytysnesteen lämpötilasta. 4. Vapauta käynnistysavain heti, kun moottori käynnistyy. vain palaa RUNasentoon. MOOTTORIN SMMUTTMINEN 1. Kytke leikkuuyksiköiden voimansiirto irti leikkurin kytkimellä (B). 2. Palauta eteen/taakse-poljin () vapaaasentoon. 3. Kytke seisontajarru päälle painamalla seisontajarrun kytkintä (E) noin 5 sekunnin ajan. 4. Siirrä kaasun hallintavipu hitaaseen asentoon. 5. Käännä virta-avain (D) POIS-asentoon. 5. Jos moottori ei käynnisty, palauta avain POIS-asentoon ja yritä uudelleen. MUISTIINPNOJ Jos moottori ei käynnisty kahden yrityksen jälkeen, odota 20 sekuntia ja yritä uudelleen. Käynnistysmoottoria ei saa käyttää yhtäjaksoisesti 30 sekuntia pitempään, muuten käynnistysmoottori voi vioittua. Jos näytön punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat käynnistettäessä, jotakin turvalukituskytkintä ei ole asetettu oikein. fi-3

4 ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN ISTUIN (GRMMER MSG85) Istuinta voidaan säätää jalkatilan, selkänojan kaltevuuden ja käyttäjän painoasetuksen mukauttamiseksi koneen käyttömukavuutta parantavalla tavalla.. SÄÄTÖ ETEEN J TKSE Säätäminen Säätövipu () sijaitsee istuimen oikealla puolella, pehmusteen alla. Kun se asetetaan ylös, istuinta voidaan siirtää taakse- ja eteenpäin. Kun istuin on oikeassa asennossa, vapauta vipu johonkin esiasetetuista asennoista. B. SELKÄNOJN SÄÄTÄMINEN Säätäminen Säätövipu (B) sijaitsee istuimen vasemmalla puolella. Selkänoja lähtee liikkeelle kahvaa ylöspäin vetämällä istuimella istuttaessa. (Selkänoja on jousitettu taittumaan eteen istuinpehmustetta kohti.) Siirry taakse saadaksesi haluamasi asennon. Vapauta vipu lukitaksesi johonkin esiasetetuista asennoista. C. PINON SÄÄTÄMINEN Säätäminen Käyttäjän painoasetuksen säätövipu (C) on istuimen etupuolella. Kun haluat muuttaa kuljettajan painoasetusta, vedä vipua ulospäin. Kun istut istuimella, pyöritä vipua, kunnes painosi (kg) näkyy ikkunassa. D.KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN Säätäminen Istuimen korkeutta säädetään pitämällä kiinni istuinpehmusteen reunasta ja työntämällä omalla painolla alaspäin ja nostamalla. On olemassa kolme esiasetettua asentoa. Istuin palaa alaasentoon, kun se on ensin käynyt ylimmässä. MUISTIINPNOJ Istuimessa on käyttäjän läsnäolon tunnistava mikrokytkin. Käytä turvavyötä, kun ROPS-runko tai ROPS-ohjaamo on asennettuna. VROITUS Kuljettajan painoasetus on säädettävä OPC:n oikean toiminnan varmistamiseksi. Seisontajarru voi kytkeytyä automaattisesti päälle, jos tätä toimintoa ei suoriteta oikein. D B C fi-4

5 OHJUSPYÖRÄN SÄÄTÖ OHJUKSEN KLLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN Kun kuljettajan istuin on oikeassa asennossa ajopolkimen käyttämiseksi miellyttävästi. Paina pientä poljinta () ohjauspylvään alustassa. Kallista pylväs taakse- tai eteenpäin oikeaan asentoon. Lukitse ohjauspylväs paikalleen vapauttamalla pieni poljin. fi-5

6 OHJIMET/ HLLINT S R P N C B M L H D T K J G F E OHJUSPNEELI J OHJIMISTO (ROPS) : Käynnistysavaimen kytkin B: Kaasun hallintavipu C: Seisontajarrun kytkin D: Hätävilkkujen kytkin E: Leikkurin kytkin F: Läppäys G: Nelipyöräveto peruutettaessa H. Valokytkin (lisävaruste) J: Näyttö K: Oikeanpuoleisen yksikön nosto/lasku fi-6 L: Keskimmäisen yksikön nosto/lasku M: Vasemmanpuoleisen yksikön nosto/ lasku N: PTO kytketty P: Oikea leikkuuyksikkö leikkuuasennossa. R: Keskimmäinen leikkuuyksikkö leikkuuasennossa. S: Vasen leikkuuyksikkö leikkuuasennossa T: Painon siirto

7 OHJIMET/ HLLINT KÄYNNISTYSVIMEN KYTKIN SEISONTJRRUN KYTKIN Käännä käynnistysavainta oikealle moottorin käynnistämiseksi. Vapauta avain palauttaaksesi sen automaattisesti "on"- asentoon normaalin käytön ajaksi. HUOMUTUS: Ennen moottorin käynnistymistä hehkutulpat suorittavat automaattisen esihehkutuksen. Visuaalinen näyttö näyttää hehkutulpan symbolin ja laskuri ilmaisee automaattisen esihehkutuksen olevan käynnissä. Moottorin käydessä seisontajarru otetaan käyttöön painamalla kytkintä on 5 sekunnin ajan. Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, kun moottori ei ole käynnissä tai kun kuljettaja nousee istuimelta. Seisontajarru vapautetaan painamalla keinukytkintä. Seisontajarrun symboli näkyy visuaalisessa näytössä, kun seisontajarru on kytketty. Kun kone liikkuu, ÄLÄ kytke jarrua päälle. KYTKIMEN HLLINTVIPU HÄTÄVILKKUJEN KYTKIN Vivun työntäminen käyttäjästä poispäin nopeuttaa moottoria, ja käyttäjää kohti vetäminen hidastaa moottoria. Sytyttää ja sammuttaa hätävilkut. Punainen merkkivalo vilkkuu hätävilkkujen ollessa käytössä. HUOMUTUS: Moottoria täytyy aina käyttää täydellä nopeudella. fi-7

8 OHJIMET/ HLLINT LEIKKURIN KYTKIN NELIPYÖRÄVETO PERUUTETTESS - KYTKIN Kun aloitat leikkaamisen, varmista, että nopeusrajoitin on leikkuuasennossa ja yksiköt on laskettu alas. Keinukytkimen alaosaa painetaan, ja ohjaussauvaa työnnetään ala-asentoon päin. Kytkee nelipyörävedon ajoneuvolla peruutettaessa. Kytkintä on pidettävä painettuna nelivedon kytkentää varten. VLOKYTKIN (LISÄVRUSTE) Leikkuuyksikön pyörimisliike pysäytetään painamalla keinukytkimen yläosaa. Leikkuuyksiköt lakkaavat pyörimästä automaattisesti, kun niitä nostetaan tai kun käyttäjä nousee istuimelta LÄPPÄYSKYTKIN Sytyttää ja sammuttaa ajovalot. sento 1. POIS sento 2. Sivuvalot sento 3. Kaukovalot.? Huomautus sento 3 edellyttää virran päälle kytkemistä PÄÄLLE. Vaihtaa sylinterin pyörinnän suuntaa siten, että läppäys on mahdollista. Läppäys kytketään siirtämällä ohjauspaneelin keinukytkimen oranssi painike taakse ja painamalla läppäyskytkintä. Kun läppäys on suoritettu, kytkin palautetaan normaaliin käyttöasentoon, jolloin lukko kytkeytyy. fi-8

9 JMINEN 1. Vapauta jarru - varmista, että seisontajarru ei ole kytkettynä konetta ajettaessa. 2. Eteenpäin - oikea ajonopeus saavutetaan painamalla kevyesti eteen/ taakse-polkimen yläosaa (). 3. Taaksepäin - oikea ajonopeus saavutetaan painamalla kevyesti eteen/ taakse-polkimen alaosaa (B). 4. Pysähtyminen - palauta eteen/taaksepoljin varovasti vapaa-asentoon. 5. joneuvon pitämiseksi pysäytettynä rinteessä on ehkä käytettävä jonkin verran ajo- tai peruutuspoljinta. HUOM: jettaessa tulee käyttää koko jalkaterää. Poljinta ei saa painaa äkillisesti, käytä aina hitaasti ja varovaisesti. Poljinta ei saa liikuttaa voimakkaasti liikesuunnasta toiseen. B fi-9

10 LEIKKMINEN 1. Vapauta kuljetussalvat () ja laske leikkuuyksiköt alas ohjaussauvoilla. 2. Varmista, että nopeuden rajoitin on leikkuuasennossa (B). (Ruohon leikkaaminen suuremmalla nopeudella voi olla vaarallista ja leikkuujälki voi huonontua). 3. Leikkausyksikkö käynistetään painamalla leikkurin kytkimen alempaa osaa. 4. Vapauta seisontajarru ja ala ajaa eteenpäin. Kun valinnainen vakausvaroitusjärjestelmä on asennettu Kun leikkuria ajetaan turvarajan ylittävässä rinteessä, visuaaliseen näyttöyksikköön ilmestyy varoitus. Kun kulma on 22 astetta, keski- ja yläyksikkö nostetaan 4"-6" maasta ja kaikki yksiköt pysähtyvät. Tämä vakauttaa koneen. Tämä tila pysyy, kunnes leikkuri siirretään turvalliselle alueelle. B HUOMUTUS: Käytä kaasua aina moottorin maksiminopeudella leikatessasi ruohoa. Kun ruoho on paksua tai kun moottori on voimakkaan kuormituksen alaisena, hidasta ajonopeutta eteen/ taakse-polkimella. fi-10

11 VISULINEN NÄYTTÖ Näyttö aktivoituu, kun virta kytketään päälle. KÄYNNISTYSNÄYTTÖ KÄYNNISTYKSEN RINNEVROITUSNÄYTTÖ TST 19 MX TST 16 MX Tämä näyttö tulee esiin, kun virta kytketään päälle. Tuntimittari näyttää, kuinka monta tuntia moottori on ollut yhteensä käynnissä. VROITUS-/HUOLTONÄYTTÖ WRNING If incorrectly used this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its dangers and should read the entire operators manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine. Käynnistysnäytön jälkeen esiin tulee varoitusnäyttö. Jos koneen seuraavaan huoltoon on korkeintaan 5 tuntia, esiin tulee varoitus. Käytön jatkaminen edellyttää sitä, että kuljettaja syöttää tietoja päänäytössä. Muussa tapauksessa esiin tulee pääajonäyttö. Jos edellisen käynnistyksen aikana on ilmennyt vika, varoitusnäytön päälle ilmestyy ponnahdusnäyttö, joka ilmoittaa vian tyypin. Käyttäjän on vahvistettava vika päänäyttöön siirtymiseksi. Kun virtakytkin käännetään kampeamisasentoon, näyttöön tulee jompikumpi seuraavista näytöistä. Jos koneeseen on asennettu rinteenvalvontajärjestelmä, näytössä näkyvät logo TST (Tilt Sensor Technology) ja rinteen enimmäiskaltevuuden symboli. Näytön vasemmalla puolella näkyy hehkutulpan symboli ja alaspäin laskenta, joka ilmoittaa moottorin automaattiseen kampeamiseen jäljellä olevan ajan. Jos koneeseen ei ole asennettu rinteenvalvontajärjestelmä TST :tä, näytössä näkyvät yliviivattu logo ja rinteen enimmäiskaltevuuden symboli. Näytön vasemmalla puolella näkyy hehkutulpan symboli ja alaspäin laskenta, joka ilmoittaa moottorin automaattiseen kampeamiseen jäljellä olevan ajan. fi-11

12 VISULINEN NÄYTTÖ PÄÄKÄYTTÖNÄYTTÖ Pääkäyttönäyttö antaa käyttäjälle kaikki koneen käyttämiseen tarvittavat tiedot. Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä vakiotietojen tarkastelemiseksi ruohonleikkurin käytön aikana. Jos käyttäjä on siirtynyt johonkin toiseen näyttöön ja ilmenee virhe, tähän näyttöön palataan välittömästi. Kun jotakin painiketta painetaan, näytön alareunaan tulee palkki, jossa on lisävaihtoehtoja. Painikkeet (numeroitu vasemmalta oikealle) Painike 1: Näytön kirkkaus ja kontrasti Painike 2: Ylänuoli (vaihtaa ajan tuntimittarista kellonaikaan) Painike 3: lanuoli (vaihtaa ajan kellonajasta tuntimittariin) Painike 4: Siirrytään valikkorakenteeseen. Jos muita painikkeita ei ole painettu, painikepalkki katoaa näkyvistä. VEDEN LÄMPÖTILN NÄYTTÖ BUGSCREEN -varoitusteksti (tyhjennä vikanäyttö) ilmestyy keskikuvakkeen tilalle. Paina merkin alapuolella olevaa painiketta poistaaksesi varoituksen. PUNINEN LED vilkkuu ja summeri soi, kunnes lämpötila on laskenut alle 108 C -asteen. Kun lämpötila on 110 C, nosto-/laskutoiminto estetään ja voimanotto kytketään pois. Moottori sammuu, kun lämpötila on 115 C. Myös tämä kirjataan muistiin. Seuraavat tiedot kirjataan: Saavutettu veden lämpötilaraja, päivämäärä, kellonaika, moottoritunnit, aika, jonka verran lämpötila oli yli 110 C, ja vian aikana saavutettu enimmäislämpötila. TUKKEUTUNEEN SYÖTTÖSUODTTIMEN NÄYTTÖ BLOCKED CHRGE FILTER FULT Tämä tilanne ei synnytä vikatapahtumaa, ennen kuin hydrauliöljy on saavuttanut käyttölämpötilan. Jos syöttösuodatin tukkeutuu, kuvake tulee näyttöön ja PUNISET merkkivalot () vilkkuvat 1 sekunnin ajan joka 5. sekunti. Myös summeri soi sekunnin ajan joka 5. sekunti. CLER BUGSCREEN Vika kirjataan muistiin. Seuraavat tiedot kirjataan: Tukkeutunut syöttösuodatin, aika, moottorin käyttötunnit, moottorin käyntiaika vian ilmestymisen jälkeen. Jos lämpötila nousee 108 C -asteeseen, PUNINEN LED () välähtää kaksi kertaa neljässä sekunnissa. Varoitussummeri soi samassa tahdissa ja vilkkuva CLER fi-12

13 VISULINEN NÄYTTÖ RINNEVROITUSNÄYTÖT 16 HUOM: Rinnevaroitusnäytöt tulevat näyttöön vain, jos TST on asennettu. Jos kone ajetaan työn aikana yli 16 :n rinteeseen, tämä näyttö tulee esiin kaikkien muiden tietojen päälle. Se pysyy näytössä, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin Jos rinteen kaltevuuskulma saavuttaa 22, tämä näyttö tulee esiin. Se ilmoittaa, että 22 :n kulmassa keskimmäistä ja ylempää yksikköä nostetaan cm (4"- 6 ) maanpinnan yläpuolelle vakauden lisäämiseksi ja kaikki yksiköt lakkaavat pyörimästä. Kuuluu myös varoitusäänimerkki, joka soi neljästi joka neljäs sekunti. Punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat neljästi joka neljäs sekunti. Tämä jatkuu, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin 16. PÄÄVLIKKO Main Menu CLOCK SERVICE LNGUGE 18 Jos rinteen kaltevuuskulma saavuttaa 18, näyttöön tulee tämä varoitus. Se ilmoittaa, että leikkuuyksikön varret on lukittu alempaan asentoon. Kuuluu varoitusäänimerkki, joka soi neljästi joka neljäs sekunti. Punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat neljästi joka neljäs sekunti. Tämä jatkuu, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin Merkkiä voidaan siirtää ylös ja alas painikkeiden 2 ja 3 avulla. Valitulle sivulle siirrytään painikkeella 4. Päävalikkoon palataan painikkeella 1. Tässä valikossa on kolme vaihtoehtoa. Kello, Huolto ja Kieli. KELLON J PÄIVÄMÄÄRÄN SÄÄTÄMINEN Clock Settings DTE - 21/06/2008 TIME - 16:08 Merkkiä voidaan siirtää ylös- ja alaspäin päivämäärän tai kellonajan valitsemiseksi. Kun painetaan painiketta 4 (merkki), säädettävän yksikön alle ilmestyy viiva. Nuolet säätävät kyseistä yksikköä 1 fi-13

14 VISULINEN NÄYTTÖ yksiköllä/painallus, ellei painiketta pidetä alhaalla. Jos sitä pidetään painettuna yhden sekunnin ajan, yksikkö kasvaa kolme yksikköä sekunnissa. Merkin painaminen siirtää viivan seuraavan säädettävän yksikön kohdalle. Lopussa se siirtyy kellonajan tai päivämäärän kohdalle. Painiketta 1 (poistu) painamalla voidaan palata edelliseen valikkoon, jos kohdetta ei ole valittu, tai sivun alkuun, jos kohde on valittu. HUOLTOVLIKKO TIEDONKERUUVLIKKO 12/05/ /05/ /05/ /06/ /06/2008 Viimeiset 50 ohjaimen havaitsemaa vikaa on tallennettuna muistiin. Kun 50 vikaa on Service Menu FULT LOG TIME TO SERVICE 13:05 Max Temp C Diagnostics Time above 100 C - 17 mins Merkkiä voidaan siirtää ylös- ja alaspäin käyttäen painikkeita 2 ja 3. Painikkeella 4 siirrytään valitulle sivulle. Päävalikkoon palataan painikkeella 1. Tässä valikossa on kolme vaihtoehtoa. Fault Log (vikaloki) Time to Service (huoltoon jäljellä oleva aika) Vianmääritys Service required in 10 Hours Parts required for routine service 1234 Fuel Filter 1235 ir Filter 1236 Engine Oil Filter 1237 Hydraulic Filter Huoltoinsinööri voi kuitenkin nollata huoltoajan. Huollon osanumerot tallennetaan muistiin, vain numerot tallennetaan. Ensimmäinen huolto tapahtuu 50 tunnin jälkeen. Sen jälkeen huoltoväli on 250 tuntia. tallennettu, seuraava ilmaantuva vika ylikirjoittaa vanhimman vian. Nämä tiedot voidaan hakea käyttämällä huoltotyökalua. Niitä voidaan tarkastella myös huoltovalikon virhesivulla. Sivuja selataan edellä kuvatulla menetelmällä. Viimeisin virhe näkyy aina näytön yläreunassa. Vikojen / tietojen keruuominaisuudella on kolme toimintoa. Kukin tietue voi sisältää enintään 50 vikaa. Ne ovat seuraavia: Kallistusmittari tallentaa rinteet, joiden kaltevuus on suurempi kuin 22. Moottori kirjaa ylikuumenemisesta tai öljynpaineen putoamisesta johtuvat moottorin sammumiset. Huolto kirjaa hydraulisen käytön ohitukset ja ylitetyt huoltovälit. fi-14

15 VISULINEN NÄYTTÖ KIELIVLIKKO Language Menu English Deutsch Francais Danish Swedish Dutch Kun siirrytään kielen valintasivulle, merkki ilmestyy valittuna olevan kielen viereen. Kun merkkiä siirretään ylös ja alas, kieli ei vaihdu ennen kuin painiketta 4 painetaan kielen valitsemiseksi ja tallentamiseksi. Tällöin otsikkopalkki vaihtuu uuteen valittuun kieleen. Valinnat ovat aina oikealla kielellä: englanti, saksa, ranska, tanska, ruotsi ja hollanti. fi-15

16 Eurooppa ja muu maailma lukuun ottamatta Pohjois- ja Etelä-merikkaa Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, IP3 9TT, Englanti Englantilainen yritysrekisterinumero Pohjois- ja Etelä-merikka Jacobsen, Textron Company Quality Drive, Charlotte, NC 28273, US

PIKAOPAS. Ransomes MP493 -ajettava ruohonleikkuri G-FI (rev.0) MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HALLINTALAITTEET AJAMINEN

PIKAOPAS. Ransomes MP493 -ajettava ruohonleikkuri G-FI (rev.0) MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HALLINTALAITTEET AJAMINEN Ransomes MP493 -ajettava ruohonleikkuri MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HLLINTLITTEET JMINEN LEIKKMINEN VISULINEN NÄYTTÖ Katso täydelliset käyttöohjeet Turvallisuus- ja käyttö- ja huolto-oppaasta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri

Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri 25057G-FI (rev.1) PIKAOPAS Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HALLINTALAITTEET AJAMINEN LEIKKAAMINEN VISUAALINEN NÄYTTÖ Katso täydelliset käyttöohjeet

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

DICENTIS Konferenssijärjestelmä

DICENTIS Konferenssijärjestelmä DICENTIS Konferenssijärjestelmä fi Käyttöopas DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja Xerox ColorQube 90/90/90 Kopioiminen. Aseta originaalit syöttölaitteeseen etusivut ylöspäin tai. Paina Kaikki palvelut -näppäintä.. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee näkyviin.. Tee tarvittavat

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi. Voidaan käyttää kun on tehty muutoksia väylämallin kuvauksiin ja väylä on uudelleen rakennettu.

2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi. Voidaan käyttää kun on tehty muutoksia väylämallin kuvauksiin ja väylä on uudelleen rakennettu. 2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi Perspektiivi Tällä toiminnolla voidaan katsella tiesuunnitelmaa virtuaalisesti. Tämä toiminto luo virtuaalimallin ja näyttää sen. Tätä toimintoa voidaan käyttää suunnittelun

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC

KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Vaihe 1: a. Asenna etuosan ja takaosan vakauttajat (J-3 ja I-3) neljällä lukkopultilla (N-3), neljällä puoliympyrän muotoisella

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA

KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA Seuraavat tiedot on luettava Range Roverin omistajan käsikirjan (LRL 33 02 61 131) yhteydessä. Näissä ohjeissa viitataan lisätietoihin, jotka eivät olleet saatavana Range Roverin

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu Sigma CP Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus (K11040M2) Käyttöopas Man-1082 Julkaistu 6.6.2013 Palohälytystila Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto GO XSE Pikaopas FI Etupaneeli 1 Nro Näppäin Toiminto 1 Virta Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE Pikaopas 1 Ominaisuudet KÄYTTÖOHJE Pikaopas Tämä on GPS* aurinkokennokello (* GPS on lyhenne sanoista Global Positioning System) Tämä kello voidaan asettaa tarkkaan paikalliseen aikaan yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot