Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri"

Transkriptio

1 25057G-FI (rev.0) PIKOPS Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HLLINTLITTEET JMINEN LEIKKMINEN VISULINEN NÄYTTÖ Katso täydelliset käyttöohjeet Turvallisuus- ja käyttö- ja huolto-oppaasta. FI Finland RJL 100 June 2013

2 Ransomes Jacobsen Limited pidättää oikeuden muuttaa mallia ilman, että samoja muutoksia on tehtävä aikaisempiin saman mallin laitteisiin. Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta. 2013, Ransomes Jacobsen Limited. Kaikki oikeudet pidätetään fi-2

3 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERT Tarkasta ja tarvittaessa säädä rengaspaine. Katso Turvallisuus-, käyttö- ja huolto-opas. Lisää säiliöön tarvittaessa dieselpolttoainetta. Tarkasta moottoriöljyn määrä ja lisää sitä tarvittaessa. Tarkasta jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä ja lisää sitä tarvittaessa (50-prosenttista jäänestoainetta). E C B D MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Seuraava toimenpide koskee kylmiä moottoreita. 1. Varmista, että eteen/taakse-poljin () on vapaa-asennossa. Leikkurin kytkin (B) on pois-asennossa ja kaasu (C) on keskiasennossa. 2. Käännä virtakytkin (D) oikealle ja pidä se tässä asennossa, kunnes moottori käynnistyy (noin 5-10 sekuntia). 3. Hehkutulpat toimivat automaattisesti. Moottorin käynnistymiseen kuluva aika riippuu jäähdytysnesteen lämpötilasta. 4. Vapauta käynnistysavain heti, kun moottori käynnistyy. vain palaa RUNasentoon. MOOTTORIN SMMUTTMINEN 1. Kytke leikkuuyksiköiden voimansiirto irti leikkurin kytkimellä (B). 2. Palauta eteen/taakse-poljin () vapaaasentoon. 3. Kytke seisontajarru päälle painamalla seisontajarrun kytkintä (E) noin 5 sekunnin ajan. 4. Siirrä kaasun hallintavipu hitaaseen asentoon. 5. Käännä virta-avain (D) POIS-asentoon. 5. Jos moottori ei käynnisty, palauta avain POIS-asentoon ja yritä uudelleen. MUISTIINPNOJ Jos moottori ei käynnisty kahden yrityksen jälkeen, odota 20 sekuntia ja yritä uudelleen. Käynnistysmoottoria ei saa käyttää yhtäjaksoisesti 30 sekuntia pitempään, muuten käynnistysmoottori voi vioittua. Jos näytön punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat käynnistettäessä, jotakin turvalukituskytkintä ei ole asetettu oikein. fi-3

4 ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN ISTUIN (GRMMER MSG85) Istuinta voidaan säätää jalkatilan, selkänojan kaltevuuden ja käyttäjän painoasetuksen mukauttamiseksi koneen käyttömukavuutta parantavalla tavalla.. SÄÄTÖ ETEEN J TKSE Säätäminen Säätövipu () sijaitsee istuimen oikealla puolella, pehmusteen alla. Kun se asetetaan ylös, istuinta voidaan siirtää taakse- ja eteenpäin. Kun istuin on oikeassa asennossa, vapauta vipu johonkin esiasetetuista asennoista. B. SELKÄNOJN SÄÄTÄMINEN Säätäminen Säätövipu (B) sijaitsee istuimen vasemmalla puolella. Selkänoja lähtee liikkeelle kahvaa ylöspäin vetämällä istuimella istuttaessa. (Selkänoja on jousitettu taittumaan eteen istuinpehmustetta kohti.) Siirry taakse saadaksesi haluamasi asennon. Vapauta vipu lukitaksesi johonkin esiasetetuista asennoista. C. PINON SÄÄTÄMINEN Säätäminen Käyttäjän painoasetuksen säätövipu (C) on istuimen etupuolella. Kun haluat muuttaa kuljettajan painoasetusta, vedä vipua ulospäin. Kun istut istuimella, pyöritä vipua, kunnes painosi (kg) näkyy ikkunassa. D.KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN Säätäminen Istuimen korkeutta säädetään pitämällä kiinni istuinpehmusteen reunasta ja työntämällä omalla painolla alaspäin ja nostamalla. On olemassa kolme esiasetettua asentoa. Istuin palaa alaasentoon, kun se on ensin käynyt ylimmässä. MUISTIINPNOJ Istuimessa on käyttäjän läsnäolon tunnistava mikrokytkin. Käytä turvavyötä, kun ROPS-runko tai ROPS-ohjaamo on asennettuna. VROITUS Kuljettajan painoasetus on säädettävä OPC:n oikean toiminnan varmistamiseksi. Seisontajarru voi kytkeytyä automaattisesti päälle, jos tätä toimintoa ei suoriteta oikein. D B C fi-4

5 OHJUSPYÖRÄN SÄÄTÖ OHJUKSEN KLLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN Kun kuljettajan istuin on oikeassa asennossa ajopolkimen käyttämiseksi miellyttävästi. Paina pientä poljinta () ohjauspylvään alustassa. Kallista pylväs taakse- tai eteenpäin oikeaan asentoon. Lukitse ohjauspylväs paikalleen vapauttamalla pieni poljin. fi-5

6 OHJIMET/ HLLINT S R P N C B M L H D T K J G F E OHJUSPNEELI J OHJIMISTO (ROPS) : Käynnistysavaimen kytkin B: Kaasun hallintavipu C: Seisontajarrun kytkin D: Hätävilkkujen kytkin E: Leikkurin kytkin F: Läppäys G: Nelipyöräveto peruutettaessa H. Valokytkin (lisävaruste) J: Näyttö K: Oikeanpuoleisen yksikön nosto/lasku fi-6 L: Keskimmäisen yksikön nosto/lasku M: Vasemmanpuoleisen yksikön nosto/ lasku N: PTO kytketty P: Oikea leikkuuyksikkö leikkuuasennossa. R: Keskimmäinen leikkuuyksikkö leikkuuasennossa. S: Vasen leikkuuyksikkö leikkuuasennossa T: Painon siirto

7 OHJIMET/ HLLINT KÄYNNISTYSVIMEN KYTKIN SEISONTJRRUN KYTKIN Käännä käynnistysavainta oikealle moottorin käynnistämiseksi. Vapauta avain palauttaaksesi sen automaattisesti "on"- asentoon normaalin käytön ajaksi. HUOMUTUS: Ennen moottorin käynnistymistä hehkutulpat suorittavat automaattisen esihehkutuksen. Visuaalinen näyttö näyttää hehkutulpan symbolin ja laskuri ilmaisee automaattisen esihehkutuksen olevan käynnissä. Moottorin käydessä seisontajarru otetaan käyttöön painamalla kytkintä on 5 sekunnin ajan. Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, kun moottori ei ole käynnissä tai kun kuljettaja nousee istuimelta. Seisontajarru vapautetaan painamalla keinukytkintä. Seisontajarrun symboli näkyy visuaalisessa näytössä, kun seisontajarru on kytketty. Kun kone liikkuu, ÄLÄ kytke jarrua päälle. KYTKIMEN HLLINTVIPU HÄTÄVILKKUJEN KYTKIN Vivun työntäminen käyttäjästä poispäin nopeuttaa moottoria, ja käyttäjää kohti vetäminen hidastaa moottoria. Sytyttää ja sammuttaa hätävilkut. Punainen merkkivalo vilkkuu hätävilkkujen ollessa käytössä. HUOMUTUS: Moottoria täytyy aina käyttää täydellä nopeudella. fi-7

8 OHJIMET/ HLLINT LEIKKURIN KYTKIN NELIPYÖRÄVETO PERUUTETTESS - KYTKIN Kun aloitat leikkaamisen, varmista, että nopeusrajoitin on leikkuuasennossa ja yksiköt on laskettu alas. Keinukytkimen alaosaa painetaan, ja ohjaussauvaa työnnetään ala-asentoon päin. Kytkee nelipyörävedon ajoneuvolla peruutettaessa. Kytkintä on pidettävä painettuna nelivedon kytkentää varten. VLOKYTKIN (LISÄVRUSTE) Leikkuuyksikön pyörimisliike pysäytetään painamalla keinukytkimen yläosaa. Leikkuuyksiköt lakkaavat pyörimästä automaattisesti, kun niitä nostetaan tai kun käyttäjä nousee istuimelta LÄPPÄYSKYTKIN Sytyttää ja sammuttaa ajovalot. sento 1. POIS sento 2. Sivuvalot sento 3. Kaukovalot.? Huomautus sento 3 edellyttää virran päälle kytkemistä PÄÄLLE. Vaihtaa sylinterin pyörinnän suuntaa siten, että läppäys on mahdollista. Läppäys kytketään siirtämällä ohjauspaneelin keinukytkimen oranssi painike taakse ja painamalla läppäyskytkintä. Kun läppäys on suoritettu, kytkin palautetaan normaaliin käyttöasentoon, jolloin lukko kytkeytyy. fi-8

9 JMINEN 1. Vapauta jarru - varmista, että seisontajarru ei ole kytkettynä konetta ajettaessa. 2. Eteenpäin - oikea ajonopeus saavutetaan painamalla kevyesti eteen/ taakse-polkimen yläosaa (). 3. Taaksepäin - oikea ajonopeus saavutetaan painamalla kevyesti eteen/ taakse-polkimen alaosaa (B). 4. Pysähtyminen - palauta eteen/taaksepoljin varovasti vapaa-asentoon. 5. joneuvon pitämiseksi pysäytettynä rinteessä on ehkä käytettävä jonkin verran ajo- tai peruutuspoljinta. HUOM: jettaessa tulee käyttää koko jalkaterää. Poljinta ei saa painaa äkillisesti, käytä aina hitaasti ja varovaisesti. Poljinta ei saa liikuttaa voimakkaasti liikesuunnasta toiseen. B fi-9

10 LEIKKMINEN 1. Vapauta kuljetussalvat () ja laske leikkuuyksiköt alas ohjaussauvoilla. 2. Varmista, että nopeuden rajoitin on leikkuuasennossa (B). (Ruohon leikkaaminen suuremmalla nopeudella voi olla vaarallista ja leikkuujälki voi huonontua). 3. Leikkausyksikkö käynistetään painamalla leikkurin kytkimen alempaa osaa. 4. Vapauta seisontajarru ja ala ajaa eteenpäin. Kun valinnainen vakausvaroitusjärjestelmä on asennettu Kun leikkuria ajetaan turvarajan ylittävässä rinteessä, visuaaliseen näyttöyksikköön ilmestyy varoitus. Kun kulma on 22 astetta, keski- ja yläyksikkö nostetaan 4"-6" maasta ja kaikki yksiköt pysähtyvät. Tämä vakauttaa koneen. Tämä tila pysyy, kunnes leikkuri siirretään turvalliselle alueelle. B HUOMUTUS: Käytä kaasua aina moottorin maksiminopeudella leikatessasi ruohoa. Kun ruoho on paksua tai kun moottori on voimakkaan kuormituksen alaisena, hidasta ajonopeutta eteen/ taakse-polkimella. fi-10

11 VISULINEN NÄYTTÖ Näyttö aktivoituu, kun virta kytketään päälle. KÄYNNISTYSNÄYTTÖ KÄYNNISTYKSEN RINNEVROITUSNÄYTTÖ TST 19 MX TST 16 MX Tämä näyttö tulee esiin, kun virta kytketään päälle. Tuntimittari näyttää, kuinka monta tuntia moottori on ollut yhteensä käynnissä. VROITUS-/HUOLTONÄYTTÖ WRNING If incorrectly used this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its dangers and should read the entire operators manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine. Käynnistysnäytön jälkeen esiin tulee varoitusnäyttö. Jos koneen seuraavaan huoltoon on korkeintaan 5 tuntia, esiin tulee varoitus. Käytön jatkaminen edellyttää sitä, että kuljettaja syöttää tietoja päänäytössä. Muussa tapauksessa esiin tulee pääajonäyttö. Jos edellisen käynnistyksen aikana on ilmennyt vika, varoitusnäytön päälle ilmestyy ponnahdusnäyttö, joka ilmoittaa vian tyypin. Käyttäjän on vahvistettava vika päänäyttöön siirtymiseksi. Kun virtakytkin käännetään kampeamisasentoon, näyttöön tulee jompikumpi seuraavista näytöistä. Jos koneeseen on asennettu rinteenvalvontajärjestelmä, näytössä näkyvät logo TST (Tilt Sensor Technology) ja rinteen enimmäiskaltevuuden symboli. Näytön vasemmalla puolella näkyy hehkutulpan symboli ja alaspäin laskenta, joka ilmoittaa moottorin automaattiseen kampeamiseen jäljellä olevan ajan. Jos koneeseen ei ole asennettu rinteenvalvontajärjestelmä TST :tä, näytössä näkyvät yliviivattu logo ja rinteen enimmäiskaltevuuden symboli. Näytön vasemmalla puolella näkyy hehkutulpan symboli ja alaspäin laskenta, joka ilmoittaa moottorin automaattiseen kampeamiseen jäljellä olevan ajan. fi-11

12 VISULINEN NÄYTTÖ PÄÄKÄYTTÖNÄYTTÖ Pääkäyttönäyttö antaa käyttäjälle kaikki koneen käyttämiseen tarvittavat tiedot. Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä vakiotietojen tarkastelemiseksi ruohonleikkurin käytön aikana. Jos käyttäjä on siirtynyt johonkin toiseen näyttöön ja ilmenee virhe, tähän näyttöön palataan välittömästi. Kun jotakin painiketta painetaan, näytön alareunaan tulee palkki, jossa on lisävaihtoehtoja. Painikkeet (numeroitu vasemmalta oikealle) Painike 1: Näytön kirkkaus ja kontrasti Painike 2: Ylänuoli (vaihtaa ajan tuntimittarista kellonaikaan) Painike 3: lanuoli (vaihtaa ajan kellonajasta tuntimittariin) Painike 4: Siirrytään valikkorakenteeseen. Jos muita painikkeita ei ole painettu, painikepalkki katoaa näkyvistä. VEDEN LÄMPÖTILN NÄYTTÖ BUGSCREEN -varoitusteksti (tyhjennä vikanäyttö) ilmestyy keskikuvakkeen tilalle. Paina merkin alapuolella olevaa painiketta poistaaksesi varoituksen. PUNINEN LED vilkkuu ja summeri soi, kunnes lämpötila on laskenut alle 108 C -asteen. Kun lämpötila on 110 C, nosto-/laskutoiminto estetään ja voimanotto kytketään pois. Moottori sammuu, kun lämpötila on 115 C. Myös tämä kirjataan muistiin. Seuraavat tiedot kirjataan: Saavutettu veden lämpötilaraja, päivämäärä, kellonaika, moottoritunnit, aika, jonka verran lämpötila oli yli 110 C, ja vian aikana saavutettu enimmäislämpötila. TUKKEUTUNEEN SYÖTTÖSUODTTIMEN NÄYTTÖ BLOCKED CHRGE FILTER FULT Tämä tilanne ei synnytä vikatapahtumaa, ennen kuin hydrauliöljy on saavuttanut käyttölämpötilan. Jos syöttösuodatin tukkeutuu, kuvake tulee näyttöön ja PUNISET merkkivalot () vilkkuvat 1 sekunnin ajan joka 5. sekunti. Myös summeri soi sekunnin ajan joka 5. sekunti. CLER BUGSCREEN Vika kirjataan muistiin. Seuraavat tiedot kirjataan: Tukkeutunut syöttösuodatin, aika, moottorin käyttötunnit, moottorin käyntiaika vian ilmestymisen jälkeen. Jos lämpötila nousee 108 C -asteeseen, PUNINEN LED () välähtää kaksi kertaa neljässä sekunnissa. Varoitussummeri soi samassa tahdissa ja vilkkuva CLER fi-12

13 VISULINEN NÄYTTÖ RINNEVROITUSNÄYTÖT 16 HUOM: Rinnevaroitusnäytöt tulevat näyttöön vain, jos TST on asennettu. Jos kone ajetaan työn aikana yli 16 :n rinteeseen, tämä näyttö tulee esiin kaikkien muiden tietojen päälle. Se pysyy näytössä, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin Jos rinteen kaltevuuskulma saavuttaa 22, tämä näyttö tulee esiin. Se ilmoittaa, että 22 :n kulmassa keskimmäistä ja ylempää yksikköä nostetaan cm (4"- 6 ) maanpinnan yläpuolelle vakauden lisäämiseksi ja kaikki yksiköt lakkaavat pyörimästä. Kuuluu myös varoitusäänimerkki, joka soi neljästi joka neljäs sekunti. Punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat neljästi joka neljäs sekunti. Tämä jatkuu, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin 16. PÄÄVLIKKO Main Menu CLOCK SERVICE LNGUGE 18 Jos rinteen kaltevuuskulma saavuttaa 18, näyttöön tulee tämä varoitus. Se ilmoittaa, että leikkuuyksikön varret on lukittu alempaan asentoon. Kuuluu varoitusäänimerkki, joka soi neljästi joka neljäs sekunti. Punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat neljästi joka neljäs sekunti. Tämä jatkuu, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin Merkkiä voidaan siirtää ylös ja alas painikkeiden 2 ja 3 avulla. Valitulle sivulle siirrytään painikkeella 4. Päävalikkoon palataan painikkeella 1. Tässä valikossa on kolme vaihtoehtoa. Kello, Huolto ja Kieli. KELLON J PÄIVÄMÄÄRÄN SÄÄTÄMINEN Clock Settings DTE - 21/06/2008 TIME - 16:08 Merkkiä voidaan siirtää ylös- ja alaspäin päivämäärän tai kellonajan valitsemiseksi. Kun painetaan painiketta 4 (merkki), säädettävän yksikön alle ilmestyy viiva. Nuolet säätävät kyseistä yksikköä 1 fi-13

14 VISULINEN NÄYTTÖ yksiköllä/painallus, ellei painiketta pidetä alhaalla. Jos sitä pidetään painettuna yhden sekunnin ajan, yksikkö kasvaa kolme yksikköä sekunnissa. Merkin painaminen siirtää viivan seuraavan säädettävän yksikön kohdalle. Lopussa se siirtyy kellonajan tai päivämäärän kohdalle. Painiketta 1 (poistu) painamalla voidaan palata edelliseen valikkoon, jos kohdetta ei ole valittu, tai sivun alkuun, jos kohde on valittu. HUOLTOVLIKKO TIEDONKERUUVLIKKO 12/05/ /05/ /05/ /06/ /06/2008 Viimeiset 50 ohjaimen havaitsemaa vikaa on tallennettuna muistiin. Kun 50 vikaa on Service Menu FULT LOG TIME TO SERVICE 13:05 Max Temp C Diagnostics Time above 100 C - 17 mins Merkkiä voidaan siirtää ylös- ja alaspäin käyttäen painikkeita 2 ja 3. Painikkeella 4 siirrytään valitulle sivulle. Päävalikkoon palataan painikkeella 1. Tässä valikossa on kolme vaihtoehtoa. Fault Log (vikaloki) Time to Service (huoltoon jäljellä oleva aika) Vianmääritys Service required in 10 Hours Parts required for routine service 1234 Fuel Filter 1235 ir Filter 1236 Engine Oil Filter 1237 Hydraulic Filter Huoltoinsinööri voi kuitenkin nollata huoltoajan. Huollon osanumerot tallennetaan muistiin, vain numerot tallennetaan. Ensimmäinen huolto tapahtuu 50 tunnin jälkeen. Sen jälkeen huoltoväli on 250 tuntia. tallennettu, seuraava ilmaantuva vika ylikirjoittaa vanhimman vian. Nämä tiedot voidaan hakea käyttämällä huoltotyökalua. Niitä voidaan tarkastella myös huoltovalikon virhesivulla. Sivuja selataan edellä kuvatulla menetelmällä. Viimeisin virhe näkyy aina näytön yläreunassa. Vikojen / tietojen keruuominaisuudella on kolme toimintoa. Kukin tietue voi sisältää enintään 50 vikaa. Ne ovat seuraavia: Kallistusmittari tallentaa rinteet, joiden kaltevuus on suurempi kuin 22. Moottori kirjaa ylikuumenemisesta tai öljynpaineen putoamisesta johtuvat moottorin sammumiset. Huolto kirjaa hydraulisen käytön ohitukset ja ylitetyt huoltovälit. fi-14

15 VISULINEN NÄYTTÖ KIELIVLIKKO Language Menu English Deutsch Francais Danish Swedish Dutch Kun siirrytään kielen valintasivulle, merkki ilmestyy valittuna olevan kielen viereen. Kun merkkiä siirretään ylös ja alas, kieli ei vaihdu ennen kuin painiketta 4 painetaan kielen valitsemiseksi ja tallentamiseksi. Tällöin otsikkopalkki vaihtuu uuteen valittuun kieleen. Valinnat ovat aina oikealla kielellä: englanti, saksa, ranska, tanska, ruotsi ja hollanti. fi-15

16 Eurooppa ja muu maailma lukuun ottamatta Pohjois- ja Etelä-merikkaa Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, IP3 9TT, Englanti Englantilainen yritysrekisterinumero Pohjois- ja Etelä-merikka Jacobsen, Textron Company Quality Drive, Charlotte, NC 28273, US

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto Käyttöohje Käyttö ja kunnossapito 4825926_C.pdf Täryjyrä CA500/800 Moottori Cummins QSB 3,3 (IIIA/T3) Cummins QSB 3,3 (IIIB/T4i) Deutz TD3.6 (IIIB/T4) Sarjanumero 000055x0A02706-000056x0A00304-000060x0A0249-000062xFA0587

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas

Käyttö- ja turvallisuusopas Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä tämä opas aina koneen mukana. Mallit 3507, 3508 3509, 3512 3513, 4007 4008, 4009 4012, 4013 3122333 Revised September 8, 2006 Finnish Operator & Safety Muutosloki Muutosloki

Lisätiedot

Sportsman 500 EFI -traktori

Sportsman 500 EFI -traktori Sportsman 500 EFI -traktori 2010 Huollon ja turvallisuuden käyttöopas Lue tämä opas huolellisesti. Siinä on tärkeitä turvallisuustietoja. Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Käyttö on

Lisätiedot

ŠkodaOctavia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER Johdanto Olet valinnut Škodan - kiitos luottamuksesta! Uudessa Škodassasi on uusinta tekniikkaa ja runsaasti varusteita, joista on hyötyä jokapäiväisessä käytössä.

Lisätiedot

Käsikirja K 1600 GTL. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine

Käsikirja K 1600 GTL. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine Käsikirja K 1600 GTL BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Moottoripyörän/jälleenmyyjän tiedot Moottoripyörän tiedot Jälleenmyyjän tiedot Malli Huollon yhteyshenkilö Valmistenumero Nimi Värikoodi Puhelinnumero

Lisätiedot

L90E/L110E/L120E. Johdanto. Tunnistenumero. Turvallisuusmääräykset. Opi tuntemaan koneesi suorituskyky ja rajoitukset!

L90E/L110E/L120E. Johdanto. Tunnistenumero. Turvallisuusmääräykset. Opi tuntemaan koneesi suorituskyky ja rajoitukset! Page 1 of 230 L90E/L110E/L120E Johdanto Tämä ohjekirja on tarkoitettu avuksi koneen oikeata käyttöä ja hoitoa varten. Tutustu siihen siksi huolella, ennen kuin ajat konetta tai ennen ylläpitohuoltotoimenpiteiden

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb KÄYTTÖOHJEKIRJA

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb KÄYTTÖOHJEKIRJA SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb KÄYTTÖOHJEKIRJA Johdanto Olet valinnut ŠKODAN - sydämelliset kiitokset luottamuksesta. Uusi ŠKODA on auto, jossa on uusinta tekniikkaa ja runsaasti varusteita, joista on varmasti

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia KÄYTTÖOHJEKIRJA

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia KÄYTTÖOHJEKIRJA SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia KÄYTTÖOHJEKIRJA Johdanto Olet valinnut ŠKODAN - sydämelliset kiitokset luottamuksesta. Uusi ŠKODA on auto, jossa on uusinta tekniikkaa ja runsaasti varusteita, joista on varmasti

Lisätiedot

ŠkodaFabia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER Johdanto Olet valinnut Škodan - kiitos luottamuksesta! Uusi Škodasi on auto, jossa on uusinta tekniikkaa ja runsaasti varusteita, joista on hyötyä jokapäiväisessä

Lisätiedot

OPEL INSIGNIA. Ohjekirja

OPEL INSIGNIA. Ohjekirja OPEL INSIGNIA Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 45 Säilytys... 67 Mittarit ja käyttölaitteet... 82 Valaistus... 122 Ilmastointi...

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI 3122463 July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä

Lisätiedot

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto Käyttöohje Käyttö ja kunnossapito 482606_C.pdf Täryjyrä CC300 Moottori Kubota V2203 Sarjanumero 0000334x0A02586 - Tämä on alkuperäisten ohjeiden käännös. Oikeus muutoksiin pidätetään. Painettu Ruotsissa.

Lisätiedot

PT 26D Käyttöohje Suomi

PT 26D Käyttöohje Suomi PT 26D Käyttöohje Suomi Sisältö Luku 1:Johdanto... 3 Asiakkaalle...3 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä...3 Hinaus...3 Käyttötarkoitus...4 Hyvä huolto...5 Valmistusnumero...6 Luku 2:Symbolit ja tarrat...

Lisätiedot

2 Johdanto. Johdanto

2 Johdanto. Johdanto Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 36 Säilytys... 53 Mittarit ja käyttölaitteet... 59 Valaistus... 77 Infotainment-järjestelmä... 83

Lisätiedot

OPEL MERIVA. Ohjekirja

OPEL MERIVA. Ohjekirja OPEL MERIVA Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 34 Säilytys... 57 Mittarit ja käyttölaitteet... 78 Valaistus... 110 Ilmastointi...

Lisätiedot

Käyttöopas Z-80 60. ja huoltotiedot. Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI

Käyttöopas Z-80 60. ja huoltotiedot. Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI Z-80 60 CE ja huoltotiedot Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI Tärkeää Lue huolellisesti nämä turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet ennen koneen käyttämistä ja noudata niitä. Ainoastaan koulutetut

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Osanumero 15338-14, painos D Yksipää- ja nelipääkoruompelukoneet pyöröneuleille Hyväksytty 1575 West 124th Avenue Denver, Colorado

Lisätiedot

SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2011 SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö ESIPUHE... 3 TAKUUEHDOT... 3 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT... 5 TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV.

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. TERVETULOA Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. Sinun Hondasi on suunniteltu maastoajoon ja ainoastaan yhdelle henkilölle. Kohdataksesi turvallisesti ajon tarjoamat haasteet ja voidaksesi nauttia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

OPEL MOKKA. Ohjekirja

OPEL MOKKA. Ohjekirja OPEL MOKKA Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 33 Säilytys... 50 Mittarit ja käyttölaitteet... 68 Valaistus... 98 Ilmastointi...

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

Käyttöopas. Dacia Duster

Käyttöopas. Dacia Duster Käyttöopas Dacia Duster ELF, DACIAN YHTEISTYÖKUMPPANI YKSINOIKEUDELLA DACIA SUOSITTELEE ELF-VOITELUAINEITA Tervetuloa uuteen autoosi Tähän käyttöohjekirjaan on koottu tietoja, joiden avulla: tutustut autosi

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Nosturipuomimallit E300A E300AJ E300AJP Ennen sarjanumeroa Sarjanumerosta 0300138358 ANSI 3122806 28.12.2009 Finnish

Lisätiedot

Opel Astra Ohjekirja

Opel Astra Ohjekirja Opel Astra Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 35 Säilytys... 53 Mittarit ja käyttölaitteet... 91 Valaistus... 125 Ilmastointi...

Lisätiedot

LM TRAC 385 monitoimikone

LM TRAC 385 monitoimikone 385 LM TRAC 385 monitoimikone Valmistenro Valmistaja: Oy LAI-MU Ab Niittaajantie 9 680 RAUMA 5/00 - - SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO Koneen käyttäjälle.... 3 Valmistenumero.... 4 Turvallisuus ja käsittelyohjeet........

Lisätiedot