Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri"

Transkriptio

1 25057G-FI (rev.0) PIKOPS Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HLLINTLITTEET JMINEN LEIKKMINEN VISULINEN NÄYTTÖ Katso täydelliset käyttöohjeet Turvallisuus- ja käyttö- ja huolto-oppaasta. FI Finland RJL 100 June 2013

2 Ransomes Jacobsen Limited pidättää oikeuden muuttaa mallia ilman, että samoja muutoksia on tehtävä aikaisempiin saman mallin laitteisiin. Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta. 2013, Ransomes Jacobsen Limited. Kaikki oikeudet pidätetään fi-2

3 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERT Tarkasta ja tarvittaessa säädä rengaspaine. Katso Turvallisuus-, käyttö- ja huolto-opas. Lisää säiliöön tarvittaessa dieselpolttoainetta. Tarkasta moottoriöljyn määrä ja lisää sitä tarvittaessa. Tarkasta jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä ja lisää sitä tarvittaessa (50-prosenttista jäänestoainetta). E C B D MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Seuraava toimenpide koskee kylmiä moottoreita. 1. Varmista, että eteen/taakse-poljin () on vapaa-asennossa. Leikkurin kytkin (B) on pois-asennossa ja kaasu (C) on keskiasennossa. 2. Käännä virtakytkin (D) oikealle ja pidä se tässä asennossa, kunnes moottori käynnistyy (noin 5-10 sekuntia). 3. Hehkutulpat toimivat automaattisesti. Moottorin käynnistymiseen kuluva aika riippuu jäähdytysnesteen lämpötilasta. 4. Vapauta käynnistysavain heti, kun moottori käynnistyy. vain palaa RUNasentoon. MOOTTORIN SMMUTTMINEN 1. Kytke leikkuuyksiköiden voimansiirto irti leikkurin kytkimellä (B). 2. Palauta eteen/taakse-poljin () vapaaasentoon. 3. Kytke seisontajarru päälle painamalla seisontajarrun kytkintä (E) noin 5 sekunnin ajan. 4. Siirrä kaasun hallintavipu hitaaseen asentoon. 5. Käännä virta-avain (D) POIS-asentoon. 5. Jos moottori ei käynnisty, palauta avain POIS-asentoon ja yritä uudelleen. MUISTIINPNOJ Jos moottori ei käynnisty kahden yrityksen jälkeen, odota 20 sekuntia ja yritä uudelleen. Käynnistysmoottoria ei saa käyttää yhtäjaksoisesti 30 sekuntia pitempään, muuten käynnistysmoottori voi vioittua. Jos näytön punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat käynnistettäessä, jotakin turvalukituskytkintä ei ole asetettu oikein. fi-3

4 ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN ISTUIN (GRMMER MSG85) Istuinta voidaan säätää jalkatilan, selkänojan kaltevuuden ja käyttäjän painoasetuksen mukauttamiseksi koneen käyttömukavuutta parantavalla tavalla.. SÄÄTÖ ETEEN J TKSE Säätäminen Säätövipu () sijaitsee istuimen oikealla puolella, pehmusteen alla. Kun se asetetaan ylös, istuinta voidaan siirtää taakse- ja eteenpäin. Kun istuin on oikeassa asennossa, vapauta vipu johonkin esiasetetuista asennoista. B. SELKÄNOJN SÄÄTÄMINEN Säätäminen Säätövipu (B) sijaitsee istuimen vasemmalla puolella. Selkänoja lähtee liikkeelle kahvaa ylöspäin vetämällä istuimella istuttaessa. (Selkänoja on jousitettu taittumaan eteen istuinpehmustetta kohti.) Siirry taakse saadaksesi haluamasi asennon. Vapauta vipu lukitaksesi johonkin esiasetetuista asennoista. C. PINON SÄÄTÄMINEN Säätäminen Käyttäjän painoasetuksen säätövipu (C) on istuimen etupuolella. Kun haluat muuttaa kuljettajan painoasetusta, vedä vipua ulospäin. Kun istut istuimella, pyöritä vipua, kunnes painosi (kg) näkyy ikkunassa. D.KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN Säätäminen Istuimen korkeutta säädetään pitämällä kiinni istuinpehmusteen reunasta ja työntämällä omalla painolla alaspäin ja nostamalla. On olemassa kolme esiasetettua asentoa. Istuin palaa alaasentoon, kun se on ensin käynyt ylimmässä. MUISTIINPNOJ Istuimessa on käyttäjän läsnäolon tunnistava mikrokytkin. Käytä turvavyötä, kun ROPS-runko tai ROPS-ohjaamo on asennettuna. VROITUS Kuljettajan painoasetus on säädettävä OPC:n oikean toiminnan varmistamiseksi. Seisontajarru voi kytkeytyä automaattisesti päälle, jos tätä toimintoa ei suoriteta oikein. D B C fi-4

5 OHJUSPYÖRÄN SÄÄTÖ OHJUKSEN KLLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN Kun kuljettajan istuin on oikeassa asennossa ajopolkimen käyttämiseksi miellyttävästi. Paina pientä poljinta () ohjauspylvään alustassa. Kallista pylväs taakse- tai eteenpäin oikeaan asentoon. Lukitse ohjauspylväs paikalleen vapauttamalla pieni poljin. fi-5

6 OHJIMET/ HLLINT S R P N C B M L H D T K J G F E OHJUSPNEELI J OHJIMISTO (ROPS) : Käynnistysavaimen kytkin B: Kaasun hallintavipu C: Seisontajarrun kytkin D: Hätävilkkujen kytkin E: Leikkurin kytkin F: Läppäys G: Nelipyöräveto peruutettaessa H. Valokytkin (lisävaruste) J: Näyttö K: Oikeanpuoleisen yksikön nosto/lasku fi-6 L: Keskimmäisen yksikön nosto/lasku M: Vasemmanpuoleisen yksikön nosto/ lasku N: PTO kytketty P: Oikea leikkuuyksikkö leikkuuasennossa. R: Keskimmäinen leikkuuyksikkö leikkuuasennossa. S: Vasen leikkuuyksikkö leikkuuasennossa T: Painon siirto

7 OHJIMET/ HLLINT KÄYNNISTYSVIMEN KYTKIN SEISONTJRRUN KYTKIN Käännä käynnistysavainta oikealle moottorin käynnistämiseksi. Vapauta avain palauttaaksesi sen automaattisesti "on"- asentoon normaalin käytön ajaksi. HUOMUTUS: Ennen moottorin käynnistymistä hehkutulpat suorittavat automaattisen esihehkutuksen. Visuaalinen näyttö näyttää hehkutulpan symbolin ja laskuri ilmaisee automaattisen esihehkutuksen olevan käynnissä. Moottorin käydessä seisontajarru otetaan käyttöön painamalla kytkintä on 5 sekunnin ajan. Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, kun moottori ei ole käynnissä tai kun kuljettaja nousee istuimelta. Seisontajarru vapautetaan painamalla keinukytkintä. Seisontajarrun symboli näkyy visuaalisessa näytössä, kun seisontajarru on kytketty. Kun kone liikkuu, ÄLÄ kytke jarrua päälle. KYTKIMEN HLLINTVIPU HÄTÄVILKKUJEN KYTKIN Vivun työntäminen käyttäjästä poispäin nopeuttaa moottoria, ja käyttäjää kohti vetäminen hidastaa moottoria. Sytyttää ja sammuttaa hätävilkut. Punainen merkkivalo vilkkuu hätävilkkujen ollessa käytössä. HUOMUTUS: Moottoria täytyy aina käyttää täydellä nopeudella. fi-7

8 OHJIMET/ HLLINT LEIKKURIN KYTKIN NELIPYÖRÄVETO PERUUTETTESS - KYTKIN Kun aloitat leikkaamisen, varmista, että nopeusrajoitin on leikkuuasennossa ja yksiköt on laskettu alas. Keinukytkimen alaosaa painetaan, ja ohjaussauvaa työnnetään ala-asentoon päin. Kytkee nelipyörävedon ajoneuvolla peruutettaessa. Kytkintä on pidettävä painettuna nelivedon kytkentää varten. VLOKYTKIN (LISÄVRUSTE) Leikkuuyksikön pyörimisliike pysäytetään painamalla keinukytkimen yläosaa. Leikkuuyksiköt lakkaavat pyörimästä automaattisesti, kun niitä nostetaan tai kun käyttäjä nousee istuimelta LÄPPÄYSKYTKIN Sytyttää ja sammuttaa ajovalot. sento 1. POIS sento 2. Sivuvalot sento 3. Kaukovalot.? Huomautus sento 3 edellyttää virran päälle kytkemistä PÄÄLLE. Vaihtaa sylinterin pyörinnän suuntaa siten, että läppäys on mahdollista. Läppäys kytketään siirtämällä ohjauspaneelin keinukytkimen oranssi painike taakse ja painamalla läppäyskytkintä. Kun läppäys on suoritettu, kytkin palautetaan normaaliin käyttöasentoon, jolloin lukko kytkeytyy. fi-8

9 JMINEN 1. Vapauta jarru - varmista, että seisontajarru ei ole kytkettynä konetta ajettaessa. 2. Eteenpäin - oikea ajonopeus saavutetaan painamalla kevyesti eteen/ taakse-polkimen yläosaa (). 3. Taaksepäin - oikea ajonopeus saavutetaan painamalla kevyesti eteen/ taakse-polkimen alaosaa (B). 4. Pysähtyminen - palauta eteen/taaksepoljin varovasti vapaa-asentoon. 5. joneuvon pitämiseksi pysäytettynä rinteessä on ehkä käytettävä jonkin verran ajo- tai peruutuspoljinta. HUOM: jettaessa tulee käyttää koko jalkaterää. Poljinta ei saa painaa äkillisesti, käytä aina hitaasti ja varovaisesti. Poljinta ei saa liikuttaa voimakkaasti liikesuunnasta toiseen. B fi-9

10 LEIKKMINEN 1. Vapauta kuljetussalvat () ja laske leikkuuyksiköt alas ohjaussauvoilla. 2. Varmista, että nopeuden rajoitin on leikkuuasennossa (B). (Ruohon leikkaaminen suuremmalla nopeudella voi olla vaarallista ja leikkuujälki voi huonontua). 3. Leikkausyksikkö käynistetään painamalla leikkurin kytkimen alempaa osaa. 4. Vapauta seisontajarru ja ala ajaa eteenpäin. Kun valinnainen vakausvaroitusjärjestelmä on asennettu Kun leikkuria ajetaan turvarajan ylittävässä rinteessä, visuaaliseen näyttöyksikköön ilmestyy varoitus. Kun kulma on 22 astetta, keski- ja yläyksikkö nostetaan 4"-6" maasta ja kaikki yksiköt pysähtyvät. Tämä vakauttaa koneen. Tämä tila pysyy, kunnes leikkuri siirretään turvalliselle alueelle. B HUOMUTUS: Käytä kaasua aina moottorin maksiminopeudella leikatessasi ruohoa. Kun ruoho on paksua tai kun moottori on voimakkaan kuormituksen alaisena, hidasta ajonopeutta eteen/ taakse-polkimella. fi-10

11 VISULINEN NÄYTTÖ Näyttö aktivoituu, kun virta kytketään päälle. KÄYNNISTYSNÄYTTÖ KÄYNNISTYKSEN RINNEVROITUSNÄYTTÖ TST 19 MX TST 16 MX Tämä näyttö tulee esiin, kun virta kytketään päälle. Tuntimittari näyttää, kuinka monta tuntia moottori on ollut yhteensä käynnissä. VROITUS-/HUOLTONÄYTTÖ WRNING If incorrectly used this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its dangers and should read the entire operators manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine. Käynnistysnäytön jälkeen esiin tulee varoitusnäyttö. Jos koneen seuraavaan huoltoon on korkeintaan 5 tuntia, esiin tulee varoitus. Käytön jatkaminen edellyttää sitä, että kuljettaja syöttää tietoja päänäytössä. Muussa tapauksessa esiin tulee pääajonäyttö. Jos edellisen käynnistyksen aikana on ilmennyt vika, varoitusnäytön päälle ilmestyy ponnahdusnäyttö, joka ilmoittaa vian tyypin. Käyttäjän on vahvistettava vika päänäyttöön siirtymiseksi. Kun virtakytkin käännetään kampeamisasentoon, näyttöön tulee jompikumpi seuraavista näytöistä. Jos koneeseen on asennettu rinteenvalvontajärjestelmä, näytössä näkyvät logo TST (Tilt Sensor Technology) ja rinteen enimmäiskaltevuuden symboli. Näytön vasemmalla puolella näkyy hehkutulpan symboli ja alaspäin laskenta, joka ilmoittaa moottorin automaattiseen kampeamiseen jäljellä olevan ajan. Jos koneeseen ei ole asennettu rinteenvalvontajärjestelmä TST :tä, näytössä näkyvät yliviivattu logo ja rinteen enimmäiskaltevuuden symboli. Näytön vasemmalla puolella näkyy hehkutulpan symboli ja alaspäin laskenta, joka ilmoittaa moottorin automaattiseen kampeamiseen jäljellä olevan ajan. fi-11

12 VISULINEN NÄYTTÖ PÄÄKÄYTTÖNÄYTTÖ Pääkäyttönäyttö antaa käyttäjälle kaikki koneen käyttämiseen tarvittavat tiedot. Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä vakiotietojen tarkastelemiseksi ruohonleikkurin käytön aikana. Jos käyttäjä on siirtynyt johonkin toiseen näyttöön ja ilmenee virhe, tähän näyttöön palataan välittömästi. Kun jotakin painiketta painetaan, näytön alareunaan tulee palkki, jossa on lisävaihtoehtoja. Painikkeet (numeroitu vasemmalta oikealle) Painike 1: Näytön kirkkaus ja kontrasti Painike 2: Ylänuoli (vaihtaa ajan tuntimittarista kellonaikaan) Painike 3: lanuoli (vaihtaa ajan kellonajasta tuntimittariin) Painike 4: Siirrytään valikkorakenteeseen. Jos muita painikkeita ei ole painettu, painikepalkki katoaa näkyvistä. VEDEN LÄMPÖTILN NÄYTTÖ BUGSCREEN -varoitusteksti (tyhjennä vikanäyttö) ilmestyy keskikuvakkeen tilalle. Paina merkin alapuolella olevaa painiketta poistaaksesi varoituksen. PUNINEN LED vilkkuu ja summeri soi, kunnes lämpötila on laskenut alle 108 C -asteen. Kun lämpötila on 110 C, nosto-/laskutoiminto estetään ja voimanotto kytketään pois. Moottori sammuu, kun lämpötila on 115 C. Myös tämä kirjataan muistiin. Seuraavat tiedot kirjataan: Saavutettu veden lämpötilaraja, päivämäärä, kellonaika, moottoritunnit, aika, jonka verran lämpötila oli yli 110 C, ja vian aikana saavutettu enimmäislämpötila. TUKKEUTUNEEN SYÖTTÖSUODTTIMEN NÄYTTÖ BLOCKED CHRGE FILTER FULT Tämä tilanne ei synnytä vikatapahtumaa, ennen kuin hydrauliöljy on saavuttanut käyttölämpötilan. Jos syöttösuodatin tukkeutuu, kuvake tulee näyttöön ja PUNISET merkkivalot () vilkkuvat 1 sekunnin ajan joka 5. sekunti. Myös summeri soi sekunnin ajan joka 5. sekunti. CLER BUGSCREEN Vika kirjataan muistiin. Seuraavat tiedot kirjataan: Tukkeutunut syöttösuodatin, aika, moottorin käyttötunnit, moottorin käyntiaika vian ilmestymisen jälkeen. Jos lämpötila nousee 108 C -asteeseen, PUNINEN LED () välähtää kaksi kertaa neljässä sekunnissa. Varoitussummeri soi samassa tahdissa ja vilkkuva CLER fi-12

13 VISULINEN NÄYTTÖ RINNEVROITUSNÄYTÖT 16 HUOM: Rinnevaroitusnäytöt tulevat näyttöön vain, jos TST on asennettu. Jos kone ajetaan työn aikana yli 16 :n rinteeseen, tämä näyttö tulee esiin kaikkien muiden tietojen päälle. Se pysyy näytössä, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin Jos rinteen kaltevuuskulma saavuttaa 22, tämä näyttö tulee esiin. Se ilmoittaa, että 22 :n kulmassa keskimmäistä ja ylempää yksikköä nostetaan cm (4"- 6 ) maanpinnan yläpuolelle vakauden lisäämiseksi ja kaikki yksiköt lakkaavat pyörimästä. Kuuluu myös varoitusäänimerkki, joka soi neljästi joka neljäs sekunti. Punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat neljästi joka neljäs sekunti. Tämä jatkuu, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin 16. PÄÄVLIKKO Main Menu CLOCK SERVICE LNGUGE 18 Jos rinteen kaltevuuskulma saavuttaa 18, näyttöön tulee tämä varoitus. Se ilmoittaa, että leikkuuyksikön varret on lukittu alempaan asentoon. Kuuluu varoitusäänimerkki, joka soi neljästi joka neljäs sekunti. Punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat neljästi joka neljäs sekunti. Tämä jatkuu, kunnes kone on ajettu alueelle, jonka kaltevuus on pienempi kuin Merkkiä voidaan siirtää ylös ja alas painikkeiden 2 ja 3 avulla. Valitulle sivulle siirrytään painikkeella 4. Päävalikkoon palataan painikkeella 1. Tässä valikossa on kolme vaihtoehtoa. Kello, Huolto ja Kieli. KELLON J PÄIVÄMÄÄRÄN SÄÄTÄMINEN Clock Settings DTE - 21/06/2008 TIME - 16:08 Merkkiä voidaan siirtää ylös- ja alaspäin päivämäärän tai kellonajan valitsemiseksi. Kun painetaan painiketta 4 (merkki), säädettävän yksikön alle ilmestyy viiva. Nuolet säätävät kyseistä yksikköä 1 fi-13

14 VISULINEN NÄYTTÖ yksiköllä/painallus, ellei painiketta pidetä alhaalla. Jos sitä pidetään painettuna yhden sekunnin ajan, yksikkö kasvaa kolme yksikköä sekunnissa. Merkin painaminen siirtää viivan seuraavan säädettävän yksikön kohdalle. Lopussa se siirtyy kellonajan tai päivämäärän kohdalle. Painiketta 1 (poistu) painamalla voidaan palata edelliseen valikkoon, jos kohdetta ei ole valittu, tai sivun alkuun, jos kohde on valittu. HUOLTOVLIKKO TIEDONKERUUVLIKKO 12/05/ /05/ /05/ /06/ /06/2008 Viimeiset 50 ohjaimen havaitsemaa vikaa on tallennettuna muistiin. Kun 50 vikaa on Service Menu FULT LOG TIME TO SERVICE 13:05 Max Temp C Diagnostics Time above 100 C - 17 mins Merkkiä voidaan siirtää ylös- ja alaspäin käyttäen painikkeita 2 ja 3. Painikkeella 4 siirrytään valitulle sivulle. Päävalikkoon palataan painikkeella 1. Tässä valikossa on kolme vaihtoehtoa. Fault Log (vikaloki) Time to Service (huoltoon jäljellä oleva aika) Vianmääritys Service required in 10 Hours Parts required for routine service 1234 Fuel Filter 1235 ir Filter 1236 Engine Oil Filter 1237 Hydraulic Filter Huoltoinsinööri voi kuitenkin nollata huoltoajan. Huollon osanumerot tallennetaan muistiin, vain numerot tallennetaan. Ensimmäinen huolto tapahtuu 50 tunnin jälkeen. Sen jälkeen huoltoväli on 250 tuntia. tallennettu, seuraava ilmaantuva vika ylikirjoittaa vanhimman vian. Nämä tiedot voidaan hakea käyttämällä huoltotyökalua. Niitä voidaan tarkastella myös huoltovalikon virhesivulla. Sivuja selataan edellä kuvatulla menetelmällä. Viimeisin virhe näkyy aina näytön yläreunassa. Vikojen / tietojen keruuominaisuudella on kolme toimintoa. Kukin tietue voi sisältää enintään 50 vikaa. Ne ovat seuraavia: Kallistusmittari tallentaa rinteet, joiden kaltevuus on suurempi kuin 22. Moottori kirjaa ylikuumenemisesta tai öljynpaineen putoamisesta johtuvat moottorin sammumiset. Huolto kirjaa hydraulisen käytön ohitukset ja ylitetyt huoltovälit. fi-14

15 VISULINEN NÄYTTÖ KIELIVLIKKO Language Menu English Deutsch Francais Danish Swedish Dutch Kun siirrytään kielen valintasivulle, merkki ilmestyy valittuna olevan kielen viereen. Kun merkkiä siirretään ylös ja alas, kieli ei vaihdu ennen kuin painiketta 4 painetaan kielen valitsemiseksi ja tallentamiseksi. Tällöin otsikkopalkki vaihtuu uuteen valittuun kieleen. Valinnat ovat aina oikealla kielellä: englanti, saksa, ranska, tanska, ruotsi ja hollanti. fi-15

16 Eurooppa ja muu maailma lukuun ottamatta Pohjois- ja Etelä-merikkaa Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, IP3 9TT, Englanti Englantilainen yritysrekisterinumero Pohjois- ja Etelä-merikka Jacobsen, Textron Company Quality Drive, Charlotte, NC 28273, US

Ransomes Parkway 3 ajettava kelaleikkuri Ransomes Parkway 3 Meteor

Ransomes Parkway 3 ajettava kelaleikkuri Ransomes Parkway 3 Meteor 25052G-FI (rev.0) PIKOPS Ransomes Parkway 3 ajettava kelaleikkuri Ransomes Parkway 3 Meteor MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HLLINTLITTEET JMINEN LEIKKMINEN VISULINEN NÄYTTÖ Katso täydelliset

Lisätiedot

Jacobsen MP653 -ajettava ruohonleikkuri, jossa on ROPS-kaatumissuojausjärjestelmä

Jacobsen MP653 -ajettava ruohonleikkuri, jossa on ROPS-kaatumissuojausjärjestelmä A Textron Company PIKAOPAS Jacobsen MP653 -ajettava ruohonleikkuri, jossa on ROPS-kaatumissuojausjärjestelmä MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HALLINTALAITTEET AJAMINEN LEIKKAAMINEN VISUAALINEN

Lisätiedot

PIKAOPAS. Ransomes MP493 -ajettava ruohonleikkuri G-FI (rev.0) MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HALLINTALAITTEET AJAMINEN

PIKAOPAS. Ransomes MP493 -ajettava ruohonleikkuri G-FI (rev.0) MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HALLINTALAITTEET AJAMINEN Ransomes MP493 -ajettava ruohonleikkuri MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HLLINTLITTEET JMINEN LEIKKMINEN VISULINEN NÄYTTÖ Katso täydelliset käyttöohjeet Turvallisuus- ja käyttö- ja huolto-oppaasta.

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 OSALUETTELO Nro Kohta Kuvaus Määrä A, A-1 Tietokone ja ruuvi SM2871-67 1 KPL B Ohjaustanko 25,4 1 KPL B-1 Kahvan pehmuste 440x20x5,0 2 KPL B-2 Kahvan tulppa 7/8" 2 KPL B-3,

Lisätiedot

Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri

Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri 25057G-FI (rev.1) PIKAOPAS Ransomes Highway 3 -ajettava kelaleikkuri MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN HALLINTALAITTEET AJAMINEN LEIKKAAMINEN VISUAALINEN NÄYTTÖ Katso täydelliset käyttöohjeet

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

RollerMouse Red. Käyttöohje

RollerMouse Red. Käyttöohje RollerMouse Red Käyttöohje Kiitos, että saamme auttaa sinua työskentelemään mukavammin ja tehokkaammin. Contour Design on pyrkinyt parhaan hiiren kehittämiseen vuodesta 1995 lähtien. Nyt voin todeta,

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista.

Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista. F I A T 5 0 0 P I K A O P A S Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista. KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalojen hallinta

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

TILAT JA NÄKYMÄT AIKA KOMPASSI. korkeusmittari. barometri

TILAT JA NÄKYMÄT AIKA KOMPASSI. korkeusmittari. barometri Pikaopas fi TILAT JA NÄKYMÄT AIKA tyhjä viikonpäivä päivämäärä sekunnit kaksoisaika auringon nousuja laskuajat sekuntikello päivälaskuri KOMPASSI tyhjä suuntima asteina aika korkeusmittari tyhjä lokitallennin

Lisätiedot

1. Telemetriakanava 3. Lähettimen taajuus 2. Lähettimen tyyppi 4. Akun vahvuus

1. Telemetriakanava 3. Lähettimen taajuus 2. Lähettimen tyyppi 4. Akun vahvuus Vastaanottimen virran kytkentä 1 Akku ja sarjanumero Kytkin F5 -järjestelmän pikaohje 1. Asenna akku ja pidä laukaisin painettuna sekunnin ajan. 2. Kuittaa varoitusnäyttö painamalla laukaisinta. 3. Merkitse

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Tutustu Daisy-soittimeen!

Tutustu Daisy-soittimeen! Tutustu Daisy-soittimeen! Daisy-julkaisut Äänikirjat, -lehdet, oppaat, tiedotteet Äänen lisäksi kuvia, piirroksia, taulukoita Tiedostot MP3-muotoisia Jakelu CD-levyillä tai verkon kautta Daisy-julkaisuja

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Pispalan Insinööritoimisto Oy Harry Karvonen harry.karvonen@pispalanit.fi 27. lokakuuta 2013 Passikuva - Käyttöohje Sisältö i Sisältö 1 Passikuva 1

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet KUNERT Professional KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet Suojakaari Istuin on varustettu suojakaarella. Kiinnitä kaari liittämällä se käsinojen kummaltakin puolelta löytyviin kiinnikkeisiin (kuva 21.) Poistaaksesi

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5 President Randy II Ohjekirjan versio: 3.5 Sisältö 1 Käyttöönotto 2 1.1 Radion asennus.................................... 2 2 Toiminnot 3 2.1 Näyttö.......................................... 4 2.2 Toimintokuvaukset...................................

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05 DEUTSCH D Silent 40 El 82-427-05 SVENS S 2 x (Ø 65 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 65 mm) (Ø 90 mm) D 8x D G 8x. 2. C E 8x O x R N x O x P x N P x. 4. S SVENS 5. 65 mm 90 mm Ø 65 mm Ø 90 mm 2 D E E G 2 D 6. 7. 4

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä.

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen kuusiokoloavainten lisäksi asennukseen vaaditaan ristipää ruuvimeisseli, jakoavain, kumivasara ja pihdit. Kun asennat kuntolaitetta käytä

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu) F I A T C R O M A P I K A O P A S KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 4 Connect Nav+

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain

Lisätiedot

ERGO-DigiStick pakettisi sisältää seuraavat tuotteet:

ERGO-DigiStick pakettisi sisältää seuraavat tuotteet: ERGO-DigiS ck Käy öohje Metsäkuormain Digitaalinen ohjauskahva sisäänrakennetulla elektroniikalla hydrauliventtiilien ohjaukseen. Käyttökohteena: metsäkuormaimet, etukuormaimet ja muu liikkuva kalusto

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot