15 osakasta, joista 1 oli paikalla n. 30 min kokouksen lopussa. Osakastiloja oli edustettuna 41 kpl, osallistujalista ja äänestysluettelo liitteenä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 osakasta, joista 1 oli paikalla n. 30 min kokouksen lopussa. Osakastiloja oli edustettuna 41 kpl, osallistujalista ja äänestysluettelo liitteenä."

Transkriptio

1 Vuolenkosken osakaskunta PÖYTÄKIRJA 1(6) VUOLENKOSKEN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS 2015 Paikka ja aika Käsityö- ja kahvitupa Peurankello, Läsnä 15 osakasta, joista 1 oli paikalla n. 30 min kokouksen lopussa. Osakastiloja oli edustettuna 41 kpl, osallistujalista ja äänestysluettelo liitteenä. Ennen varsinaisen kokouksen aloitusta kuultiin Kymenlaakson Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Martti Puskan n. tunnin esitys verkkokalastuksen vaikutuksista sisävesien arvokalakantoihin ja hoitokalastuksen vaikutuksista rehevöityneissä vesistöissä. Puska vastasi myös kokousväen esittämiin kysymyksiin. KOKOUKSEN KULKU 1 Kokouksen avaus Osakaskunnan esimies Janne Virtanen avasi kokouksen klo Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Komppula 3 Kokouksen toimihenkilöiden vaali Sihteeri: Pöytäkirjantarkastajat: Ääntenlaskijat: Simo Lahti Juha Haapaniemi ja Tauno Hilden Juha Heijala ja Timo Miettinen 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 5 Läsnä ja edustettuina olevat osakkaat, heidän äänimääränsä, äänestysmenettely ja äänestysluettelo Todettiin läsnä ja edustettuina olevat osakkaat ja heidän äänimääränsä. Päätettiin äänestysmenettelyksi vesimanttaalin mukainen äänestystapa ja hyväksyttiin äänestysluettelo. 6 Työjärjestys Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 7 Toimintakertomus Kuultiin toimintakertomus vuodelta 2014 ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossaan. 8 Tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta Kuultiin tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2014 ja hyväksyttiin ne esitetyssä muodossaan. 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

2 Vuolenkosken osakaskunta PÖYTÄKIRJA 2(6) 10 Pyydys- ja rapumerkkien sekä viehelupien myyjät - Pyydys- ja rapumerkkejä myydään vain Käsityö- ja kahvitupa Peurankellossa - Viehelupia myyvät Käsityö- ja Kahvitupa Peurankello, Marika Lääverin kioski Huutotöyryllä sekä valvojat valvonnan yhteydessä. Heinolassa viehelupia myy Urheiluliike Kontti. - Vieheluvat laitetaan myyntiin myös internettiin osoitteeseen 11 Pyydysmerkkien ja viehelupien eriyttäminen toisistaan, pyydys- ja rapumerkit, kiintiöt, hinnat ja ehdot - Plommit ja vieheluvat eriytetään toisistaan. - Viehelupa osakkaille ja kylän vak. asukkaille, kaikki alueet: 10 /vuosi - Viehelupa muille, kaikki alueet: 10 /päivä ja 80 /vuosi - Viehelupa muille, vain yläpuoli: 20 /vuosi - Aluskohtainen viehelupa, vain yläpuoli: 40 /vuosi - Kaikki henkilökohtaiset vieheluvat: 3 viehettä / lupa, max. 4 viehettä / venekunta - Aluskohtainen viehelupa: 4 viehettä / venekunta - Plommit perushinta 3, lisämerkit 6 - Rapumerkit perushinta 3 (10 kpl / osakas tai kylän vakinainen asukas ), lisämerkit 6, myydään rajoituksetta. Ulkopaikkakuntalaiset, ei osakkaat 6 (max 10 kpl) 12 Pyydysten merkintä - Katiska 1 merkki - Verkko, 30 m 1 merkki - Verkko, yli 30 m 2 merkkiä - Rysä 1 merkki - 10 syötti- / iskukoukkua 1 merkki - Pitkäsiima (100 koukkua) 1 merkki - Rapupyydys 1 rapumerkki 13 Pyydysmerkkien ja viehelupien voimaantulo Pyydysten sijoittamisessa tulee noudattaa seuraavia sääntöjä: - Verkkojadan pituus saa olla max. 3 normaalimittaista (30 m) verkkoa. - Pyydykset on merkittävä selkeillä ja helposti havaittavilla, uuden kalastuslain vaatimukset täyttävillä tunnuksilla ja pyydysmerkit on kiinnitettävä näihin tunnuksiin. Uuden kalastuslain mukaan merkeissä on oltava kalastajan yhteystiedot eli nimi ja puhelinnumero. Kaikille plommien ostajille annetaan Kalatalouden Keskusliiton julkaisema ohje pyydysten merkinnästä. Pyydysmerkit tulevat voimaan 1.4. yhden kuukauden siirtymäajalla. Vuoden 2015 pyydysmerkkien tulee siis olla käytössä viimeistään Kaikki uudet vieheluvat tulevat voimaan 1.4., vuosiluvan voimassaoloaika on Kalakiintiö Osakaskunnan viehelupien nojalla tapahtuvassa kalastuksessa kalakiintiö on 2 kuhaa / lohikalaa / lupa / vuorokausi. Myös kirjolohi kuuluu rajoituksen piiriin. Muikkua ja siikaa rajoitus ei koske.

3 Vuolenkosken osakaskunta PÖYTÄKIRJA 3(6) 15 Määräaikaiset rajoitukset 16 Pysyvät rauhoitusalueet - Kuturauhoitus kaikelta kalastukselta Lämänlahti sekä Niemelän sillan ja Mankalan tien välinen alue - Istutusrauhoitus Vuolenkosken voimalaitoksen alapuolinen alue n. 500 m sekä Siltasaaren ja voimalaitoksen välinen alue sekä Kankaansalmi. - Päätettiin hakea ELY-keskukselta Karkealammelle viehekalastuskieltoa viideksi vuodeksi. Vuonna 2015 Karkealampi ei kuulu osakaskunnan viehelupien piiriin eikä siellä saa kalastaa verkoilla. Istutusaikainen verkkojen silmäkokorajoitus kaikilla alueilla pidettiin ennallaan. Kielletty solmuväli on mm. Kielto on voimassa ajalla Patosalmi n. 200 m, Torakkakoski n. 50 m sillan molemmin puolin, Särkilahti n. 100 m sillan molemmin puolin ja Kettulan salmi Arrajärvellä. Patosalmen, Torakkakosken, Särkilahden ja Kettulan salmen rauhoituksille haetaan ELYkeskuksen lupa. 17 Istutukset Päätettiin istuttaa kuhaa, siikaa, harjusta, taimenta, karppia ja kirjolohta, mikäli poikasia on saatavilla. Istutuskohteita ovat Kymijoki voimalaitoksen ylä- ja alapuolella, Haapajärvi, Ylimmäinen, Keskimmäinen, Karkealampi sekä Levijärvi. Hankittavien poikasten koon ja istutusten jakauman päättää hoitokunta poikasten saatavuuden mukaan. 18 Valvonta ja valvojat Kaikki entiset valvojat (Simo Lahti, Janne Virtanen ja Henry Wallenius) jatkavat. Uutena valvojana koulutukseen ja / tai valvojan tutkintotilaisuuteen lähetetään Arto Nykänen. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota pyydysmerkeissä oleviin yhteystietoihin. Mikäli yhteystiedot puuttuvat, pyydykset takavarikoidaan. 19 Talousarvio Kuultiin hoitokunnan laatima talousarvio vuodelle 2015 ja hyväksyttiin se pienin muutoksin. Kertaluonteisina hankintoina tulo- ja menoarvioon lisättiin GPS-laite valvojille ja Adobe Acrobat ohjelmiston hankinta sihteerin käyttöön. Päivitetty talousarvio on tämän pöytäkirjan liitteenä. 20 Hoitokunnan jäsenten, valvojien ja luvanmyyjien palkkiot - Esimiehen ja sihteerin palkkiot pidettiin edellisvuotisella tasolla 200 /vuosi - Valvojan palkkio 100 / vuosi. - Hoitokunnan jäsen 10 / ylimääräinen kokous - Kokous kylän ulkopuolella 20 / kerta - Oman auton käyttö verottajan taksan mukaan (v ,44 /km) - Istutukset 10 / pussi, säiliöautosta 20 / kerta - Lupamyyjille 18 % tuloista

4 Vuolenkosken osakaskunta PÖYTÄKIRJA 4(6) 21 Hoitokunnan kokoonpano vuodelle Toiminnantarkastajat vuodelle 2015 Edellisvuonna koko hoitokunta uusittiin, joten tänä vuonna erovuoroisuus ratkaistiin arvalla ennen kokousta. Arpa määräsi erovuoroisiksi seuraavat henkilöt (suluissa varahenkilö): Juha Heijala (Reijo Hietala), Jussi-Antti Kojonen (Tauno Hilden) ja Mikko Purho (Jan Arponen). Erovuoroisista Jussi-Antti Kojonen ilmoitti ennen kokousta, ettei ole enää käytettävissä varsinaisena jäsenenä. Kojosen tilalle valittiin Pekka Karkela (Tauno Hilden), muuten erovuoroiset varajäsenineen jatkavat hoitokunnassa. Koska Pekka Karkela oli Simo Lahden varajäsen, Jussi-Antti Kojonen nimettiin hänen tilalleen varajäseneksi. Vanhoina jäseninä hoitokunnassa jatkavat Simo Lahti (Jussi-Antti Kojonen), Timo Miettinen (Jouko Nousiainen) ja Janne Virtanen (Henry Wallenius). Toiminnantarkastajina jatkavat Juha Kojonen ja Tauno Hilden. Varalla jatkavat Hannu Kauppila ja Unto Niinipuu. 23 Osakaskunnan edustajat ulkopuolisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin Puheenjohtaja ja sihteeri, varalla varapuheenjohtaja. 24 Suomen Kalastuslehden tilaaminen hoitokunnan jäsenille Päätettiin tilata Suomen Kalastuslehti hoitokunnan jäsenille vuodeksi. Tilauksen hinta on 44 /henkilö eli yhteensä Hoitokunnan valtuudet vähäisiin hoito- yms. toimiin, lunastusasioihin ja lausuntojen antamiseen Kokous myönsi hoitokunnalle valtuudet toimia itsenäisesti taloudelliselta ja / tai muulta merkitykseltään vähäisissä hoito- yms. toimissa, vesijättöjen yms. lunastuksissa sekä erilaisten lausuntojen antamisessa. 26 Vuolenkosken Vesiosuuskunnan jätevesiputki Siltasaareen 27 Verkonpauloituskurssi Vuolenkoskella 28 Taikinan / tahnan käyttö syöttinä Kokous puoltaa jätevesiputken poraamista Torakkakosken alta siten, että putki kulkee selvästi pohjan alapuolella suojassa virtaavan veden vaikutuksilta eikä ole vaarassa tarttua vesikulkuneuvojen tms. rakenteisiin. Päätettiin järjestää verkonpauloituskurssi Vuolenkoskella PE-LA , kouluttajana toimii Juha Haapaniemi. Kurssi on osallistujille maksuton ja osakaskunta kustantaa kaikille yhden verkon tarveaineet. Ilmoittautumiset mennessä Kokous sallii taikinan ja tahnan käytön syöttinä.

5 Vuolenkosken osakaskunta PÖYTÄKIRJA 5(6) 29 Seisovien pyydysten vaikutukset arvokalakantoihin 30 Osakaskunnan nettisivut Viitaten Martti Puskan ennen kokousta pitämään alustukseen, todettiin, että seisovien pyydysten aiheuttama rasitus arvokalakannoille on vähäinen, eikä tarvetta ole erityisiin rajoituksiin. Todettiin, että jos rajoituksia tulevaisuudessa tarvitaan, niin solmuvälin kasvattaminen on hyvä tapa vähentää rasitetta. Päätettiin tukeutua Vuolenkosken kylän nettisivuihin. Mikäli ne osoittautuvat toimivaksi vaihtoehdoksi, ei ole tarvetta perustaa osakaskunnalle omia sivuja. 31 Osakaskunnan kanta Aito Taimen ry:n toimintaan Vuolenkosken alueella Todettiin, että Aito Taimen ry:n toiminta Pato-ojalla on lähtenyt hyvin käyntiin. Todettiin myös, että osakaskunnan henkilövaihdosten myötä kaikki tieto ei ole kulkenut hoitokunnan ja Aito Taimen ry:n välillä, mikä on aiheuttanut epätietoisuutta. Painotettiin, että jatkossa vuoropuhelua pitää lisätä, jolloin molemmat voivat toimia alueella sovussa ja yhteistyössä. 32 Osakaskunnan keinot vesien saastumisen seurantaan ja hillintään 33 Haapaniemen uimarannan kunnostus Todettiin, että osakaskunnan keinot rajoittuvat lähinnä Kymen Vesiensuojeluyhdistyksen toimintaan osallistuminen mahdollisuuksien mukaan sekä erilaisten lausuntojen antamiseen lähinnä teollisuuden ja asutuskeskusten jätevesi- yms. ympäristöasioissa. Päätettiin osallistua Haapaniemen uimarannan kunnostukseen enintään 1500 :lla. 34 Kunnaslammen Vakkurinojan kunnostushanke 35 Kellolammen käyttösuunnitelma Todettiin, että kuluvan vuoden aikana aloitetaan selvitystyö Kunnaslammen - Vakkurinojan kunnostuksesta yhteistyössä jakokunnan ja metsästysseuran kanssa. Osakaskunta on saanut rahoitusta hanketta varten Kymenlaakson Kalatalouskeskukselta Mikäli rahaa ei käytetä tähän hankkeeseen, se pitää palauttaa. Kilpilohi Oy on ollut yhteydessä osakaskuntaan ja esittänyt, että Kellolampi vuokrattaisiin sille kalanviljelykäyttöön. Todettiin, että nykyisellään osakkailla tai hoitokunnalla ei ole tietoa Kellolammen kalakannasta ja kalanviljely tarkoittaisi käytännössä olemassa olevan kalakannan tuhoamista kokonaan. Päätettiin hakea tieoikeus ja tehdä tie Kellolammelle, minkä jälkeen hoitokunta suorittaa koekalastuksen. Tämän jälkeen asiasta voidaan tehdä päätös yleisessä kokouksessa.

6

7

8 Äänestysluettelo, osakaskunnan kokous Liite pöytäkirjaan Vuolenkosken Osakaskunta ÄÄNESTYSLUETTELO OMISTAJA/Edustaja Tilan nimi Kiinteistö- Osuusluku Osuus- Äänestystunnus 1/ luvut luettelo yhteensä YhtalL 30% 1 Ari Hörkkö 20:54 0, , , Pauli Komppula 8:160 0, , , VK Mervi Komppula 13:28 0, :30 0, :70 0, :49 0, Janne Virtanen 17:9 0, , , VK Ari Pekkola 17:19 0, VK Ari Pekkola 1:30 0,00084 VK Leo Niinipuu 8:70 0,00065 VK Leo Niinipuu 3:31 0,00002 VK Sisko Tuominen, Toni Tulokas 4 Tauno Hildén 2:61 0, , , VK Laakso Anja 2:75 0,00022 VK Toini Laakso 2:77 0,00173 VK Toini Laakso 5 Simo Lahti 8:169 0, , , :142 0, VK Leena Heijala 16:41 0,00082 VK Juha Heijala 16:119 0, VK Juha Heijala 16:136 0, VK Juha Heijala 6 Juha Heijala 37:80 0, , , VK Ellen Sarpiola, Risto Sarpiola 12:132 0, VK Ellen Sarpiola, Risto Sarpiola 18:39 0, VK Ellen Sarpiola, Risto Sarpiola 11:67 0, VK Ellen Sarpiola, Risto Sarpiola 7 Juha Haapaniemi 10:67 0, , , Timo Miettinen 2:60 0, , , VK Olli-Pekka Aalto 16:43 0, VK Tauno Niinipuun PK 16:48 0, VK Tauno Niinipuun PK 16:50 0, VK Tauno Niinipuun PK 16:52 0, VK Tauno Niinipuun PK 26:0 0, VK Tauno Niinipuun PK 27:1 0, VK Tauno Niinipuun PK 9 Anneli Kangas-Kuukso 6:43 0, , , VK Mervi Jokiranta 12:17 0,00288 VK Mervi Jokiranta 16:114 0,00859 VK Mervi Jokiranta 2:9 0,00459 VK Mervi Jokiranta 10 Minna Pekkola-Virtanen 57:0 0, , , :1 0, :74 0, VK Iitin seurakunta 11 Sanna Saario 14:101 0, , , Yhdessä Jani Saksinen 14:104 0, Jani Saksinen 14:105 0, , , Tiloja yht. 41 YHTEENSÄ 0, , , Paikalla olevista 30% on 0, , Paikalla edustajat 41 osakastilalta, 14 osallistujaa Äänimäärä yhteensä tässä kokouksessa 0, josta 2/3 on 0, Toimituspaikalla Puheenjohtaja Pauli Komppula Laatija: PVilska :05 Sivu 1

9 Vuolenkosken osakaskunta TALOUSARVIO 1(1) Janne Virtanen Toimintavuosi 2015 Haikulantie HUUTOTÖYRY VUOLENKOSKEN OSAKASKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Tulot Pyydysmerkit 4000,00 Rapumerkit 2500,00 Vieheluvat 12200,00 Korvaukset ja viehekorttipalautukset 4000,00 Korkotuotot 500,00 Yhteensä 23200,00 Menot Hallintokulut 2500,00 Vesienhoito 1500,00 Vuokrat 500,00 Istutukset 18000,00 Kertaluonteiset hankinnat, GPS + ohjelmistot 700,00 Yhteensä 23200,00 Tilikauden tulos 0,00 Hoitokunnan puolesta, Janne Virtanen Puheenjohtaja

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Etelä-Savo 23.04.2014 ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Seppo Lokka avasi kokouksen ja todettiin paikalla olijat. 2. ELY-keskuksen puheenvuoro osakaskunnan

Lisätiedot

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Pöytäkirja 1 (6) Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Aika: 9.4.2012 Paikka: Veikkola VPK:n kokoustila, Vanhatie 22,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 Pöytäkirja Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 1 Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen toivottaen osakkaat

Lisätiedot

Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA. Kokouksen avaus. Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri

Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA. Kokouksen avaus. Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri H r RVE NsALM E N osakas KU N NAN JÄRJ EsrÄvrvrvl ls Ko Ko us Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Valmistelevan työryhmån puheenjohtaja Kalevi Puukko avasi kokouksen ja kertoi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys - hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa.

PÖYTÄKIRJA. 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys - hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa. Vanhanselän osakaskunnan kokous Aika: 15.4.2013 klo 13.00 Paikka: Kukkaismäki, Jämsä 1. Kokouksen avaus - Antti Hirvelä avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri - puheenjohtajaksi

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Hausjärvi 1/4 PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2015 AIKA: 23.05.2015 kello 13.00 PAIKKA: Hausjärven kunnanvirasto LÄSNÄ: Paikalla oli 18 vesiosuuskuntaan

Lisätiedot

6. Esitetään vuoden 2012 toimintakertomus Isännöitsijä esitteli toimintakertomuksen pääkohdat. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Esitetään vuoden 2012 toimintakertomus Isännöitsijä esitteli toimintakertomuksen pääkohdat. Toimintakertomus hyväksyttiin. VUOSIKOKOUS Aika: 3.4.2013 klo 9 Paikka: Rantasalmen Osuuspankin kokoushuone, Rantasalmi 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kuvaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat ja kokousesitelmöitsijät

Lisätiedot

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on 1 YHTEISTEN VESIALUEIDEN OSAKASKUNTA OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi yhteisen vesialueiden osakaskunta 2 Kotipaikka kunta 3 Yhteinen alue kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS PÖYTÄKIRJA 9.2.2012/28.2.2012 KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous: 09.02.2012, klo 18.00 ja jatkokokous 28.02.2012 klo 18.00 Paikka: Kemijärven Kulttuurikeskus 1) Kokouksen avaaminen Riistahoitoyhdistyksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 29.3.2015 KLO 13.00 Ampumaradan majalla

HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 29.3.2015 KLO 13.00 Ampumaradan majalla HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 29.3.2015 KLO 13.00 Ampumaradan majalla PÖYTÄKIRJA Kokouksessa oli läsnä 42 jäsentä. 1 Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Toni Rantasuo toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Viljanen ja sihteeriksi kutsuttiin Hannu Lindberg.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Viljanen ja sihteeriksi kutsuttiin Hannu Lindberg. Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta (R:no 505-405-876-1 / 505-412-876-2,3 / 505-401-876-3) OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS Paikka: Levannon VPK-talo Aika: 22.03.2009 klo 12:00 1. Heikki Ranta

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

Pahkakylän Eränkävijäin kokouspöytäkirjat vuosien varrelta, osa 3. 1978 1983

Pahkakylän Eränkävijäin kokouspöytäkirjat vuosien varrelta, osa 3. 1978 1983 Pahkakylän Eränkävijäin kokouspöytäkirjat vuosien varrelta, osa 3. 1978 1983 Päivämäärä Kokousmuoto Kokouspaikka Huomautuksia 27.2.1978 Johtokunnan kokous Toivola 21.3.1978 Kevätkokous Op kerhohuone 21.8.1978

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2015 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 4 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 9 12 KELLON

Lisätiedot

Aika: 18.3.2015 klo 10 Paikka: Rantasalmen Osuuspankin kokoushuone, Rantasalmi

Aika: 18.3.2015 klo 10 Paikka: Rantasalmen Osuuspankin kokoushuone, Rantasalmi VUOSIKOKOUS Aika: 18.3.2015 klo 10 Paikka: Rantasalmen Osuuspankin kokoushuone, Rantasalmi 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kuvaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat ja kokousesitelmöitsijät

Lisätiedot

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Juhani Kiisseli avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Juhani Kiisseli avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen. 1 SUUR- SAIMAAN KALASTUSALUE PÖYTÄKIRJA 1/2014 KALASTUSALUEEN KOKOUS 21.03.2014 Aika 21.03.2014 alkaen klo 10.00 Paikka Loma -ja kokoushotelli Marjola Läsnä äänioikeutetut jäsenet JÄSENYHTEISÖ NIMI 1.

Lisätiedot

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen.

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen. 1 (5) PÖYTÄKIRJA yksityisen tien tiekunnan vuosikokouksesta/ylimääräisestä kokouksesta Paikka ja Aika Someron kaupungin kylässä luona osoitteessa kuun _päivänä 200 alkaen klo _. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari

Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari ASIALISTA Vuosikokous 1 (1) 3.3.2014 TieLoman Tuki ry:n vuosikokous Aika 19.3.2014 klo 14.00 Paikka Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari

Lisätiedot

Virtain kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirja

Virtain kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirja Virtain kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirja Keskiviikkona 20.11.2013 klo 18.00 Virtain Osuuspankin kokoustilat, Virrat Pöytäkirja on nähtävillä Virtain kaupungin, Ruoveden kunnan sekä Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Päivitetty 25.2.2014 Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Sisältö Ohje lukijalle Kalastuslaki Kalastusasetus Otteita seuraavista säädöksistä: Hallintolaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Kielilaki

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUSLEHTI 1 2014 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS SIVUT 2 4 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY SIVUT 9 12 KELLON METSÄSTYSSEURA

Lisätiedot

PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET RY PÖYTÄKIRJA 1 (4) 11.2.2008

PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET RY PÖYTÄKIRJA 1 (4) 11.2.2008 PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET RY PÖYTÄKIRJA 1 (4) VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2008 klo 18.00 18.55 Paikka Jaatilan ent. koulu, kylätoimikunnan tilat, Jaatila Läsnä Juha Suomalainen, Pentti Kela, Martti Tiuraniemi,

Lisätiedot

Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous 2012

Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous 2012 1 :n syyskokous 2012 Aika: 28.11.2012 klo 9.00 Paikka: Kosken Tl Osuuspankin auditorio, Hämeentie 17, 31500 Koski tl Paikalla Syyskokousedustajat: Kosken Tl kunta (Aimo Suikkanen) Marttilan kunta (Juhani

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Sisältö Ohje lukijalle Kalastuslaki Kalastusasetus Otteita seuraavista säädöksistä: Hallintolaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Kielilaki Rikoslaki Asetus

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki Sisällys Organisaatiomalli (järjestökaavio) Vuosikello Toimenkuvat piirihallituksessa Toimintasuunnitelman laadintamalli Talousarvion laadintamalli Toimintakertomuksen laadintamalli Tilinpäätöksen laadintamalli

Lisätiedot