HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIOESITYS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIOESITYS 2011"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOESITYS 2011 Talousjohtajan esitys

2 tyhjä sivu

3 TALOUSARVIO / 44 NUMERO-OSA 4 PERUSTELUT TULOT 9 MENOT PL 21 Luottamuselimet 11 PL 22 Kiinteät toimintamenot 13 PL 23 Perustoiminta 15 PL 24 Palvelut jäsenille ja järjestöille 24 PL 28 Opiskelijoiden terveydenhuolto 32 PL 31 Toimintavaraukset 33 PL 32 Kertaluonteiset investoinnit 34 Palkkaukset 35 TILASTOT Käyttörahaston kehitys vuosina Jäsenmaksun kehitys Jäsenmaksutulojen kehitys Toimintatalouden rahoitus lähteittäin Toimintatalouden menot yhteensä Menot tehtävittäin, pääluokat Edustajiston päätökset 42 LYHENTEET am km LTA TA TAE TP TPE arviomääräraha (saa ylittää enintään 25 % hallituksen ja tästä ylimenevältä osin edustajiston päätöksellä) kiinteä määräraha (ei saa ylittää ilman edustajiston päätöstä) lisätalousarvio talousarvio talousarvioesitys tilinpäätös tilinpäätösennuste

4 4 / 44 TAE2011 KEHYS TA 2010 TP 2009 TP 2008 TP LTA I JÄSENMAKSU KEVÄT/SYKSY 22,00/25,00 22,00/22,00 20,50/22,00 19,00/19,50 17,35/17,65 17/17,35 JÄSENMAKSUKANTA TULOT (1 000 ) OS11 Jäsenmaksutulot OS15 Omaisuudesta saavat tulot Käyttörahaston korkotuotot Pääomatuloutus käyttörahastosta TULOT YHTEENSÄ MENOT (1 000 ) PL 21 Luottamuselimet PL 22 Kiinteät toimintamenot PL 23 Perustoiminta PL 24 Palvelut jäsenille ja järjestöille PL 28 Opiskelijoiden terveydenhuolto PL 31 Toimintavaraukset PL 32 Kertaluonteiset investoinnit Talousarvioon sisältymättömät tilinpäätöserät MENOT YHTEENSÄ

5 5 / 44 TULOT TAE2011 TA 2010 TP 2009 TP LTA I YLEISTUOTOT JA VARAINHANKINTA Osasto 11 JÄSENMAKSUTULOT Jäsenmaksutulot Osasto 15 OMAISUUDESTA SAATAVAT TULOT Osasto Käyttörahaston korkotuotot Pääomatuloutus käyttörahastosta Osasto TULOT YHTEENSÄ

6 MENOT 6 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP LTA I TEHTÄVIEN KULUJÄÄMÄT Pääluokka 21 LUOTTAMUSELIMET Kulutusmenot Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) Edustajisto (km) Tilintarkastus (am) Hallitus (km) Talousjohtokunta (km) Pääluokka 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT Kulutusmenot Pääluokka Palkkaukset (am) Hallintopalvelut (km) Toimitilakulut (km) Toimistokulut (am) Tietohallintokulut (am) Henkilöstön kehittäminen (am) Muut kulutusmenot (am) Pääluokka 23 PERUSTOIMINTA Kulutusmenot Pääluokka Palkkaukset (am) Tukitoiminnot Arkistotoiminta (km) Ylioppilaslehden historiankirjoitus (km) Tiedotustoiminta (km)

7 Edunvalvontatoiminta 7 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP LTA I Suomen ylioppilaskuntien liitto (am) Keskitetty etujärjestötoiminta (km) Koulutuspoliittinen toiminta (km) Sosiaalipoliittinen toiminta (km) Kansainvälinen toiminta (km) Muu perustoiminta ESN-toiminta (km) Kaksikielisyystoiminta (km) Kulttuuritoiminta (km) Liikuntatoiminta (km) Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km) Ympäristötoiminta (km) Kehitysyhteistyötoiminta (km) Sukukansatoiminta (km) Strategiatyö (km) Pääluokka 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE Pääluokka Palkkaukset (am) Oikeusapu (km) Nyyti ry (km) Lapsiparkki (am) Julkaisutoiminta Muut palvelut Lopetetut tukimuodot Välittömät avustukset järjestöille Välilliset avustukset järjestöille Pääluokka 28 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Pääluokka Erityistulot Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä Kulutusmenot Korvaukset YTHS:lle (am) Pääluokka

8 8 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP LTA I Pääluokka 31 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus (km.) Valiokuntien projektitoimintavaraus (km) Pääluokka Pääluokka 32 KERTALUONTEISET INVESTOINNIT Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican tilojen varustaminen (km) Uuden ylioppilastalon peruskunnostukset (km) Organisaation kehittäminen (km) Pääluokka MENOT YHTEENSÄ

9 9 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 OSASTO 11 Jäsenmaksutulot Helsingin yliopistossa läsnä oleviksi kirjoittautuneiden ylioppilaskunnan jäsenten määrä oli lokakuun lopussa 2010 noin opiskelijaa. Vuonna 2011 oletetaan ylioppilaskunnan jäseniä olevan noin Jäsenmäärän oletetaan laskevan eri syistä johtuen jäsentä vuoteen 2016 mennessä. Jäsenmaksutuloista on vähennetty keräämisestä ja palautuksista aiheutuvat kulut, noin Kulut muodostuvat pankkien palveluveloituksista sekä muista jäsenmaksujen keräämiskuluista. Jäsenmaksu kevätlukukaudelta on edustajiston päätöksen mukaisesti 22. Jäsenmaksu syyslukukaudelta on 25, yhteensä 47 koko kalenterivuodelta. Lisäksi osana HYYn jäsenmaksua kerätään YTHS:lle tilitettäväksi terveydenhoitomaksu, josta on tarkemmin kerrottu pääluokan 28 yhteydessä. Koska jatkoopiskelijat on syksystä 2009 alkaen rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle, ei heiltä peritä jäsenmaksun YTHS-osuutta. Jäsenmaksusta tilitetään Suomen Ylioppilaskuntien liitolle 4,9 per HYYn jäsen, eli vuonna 2011 yhteensä noin Jos mahdollisia lisätalousarvioita ei pystytä kattamaan joko muiden menojen säästöillä tai jäsenmaksutulojen ylityksellä, ne joudutaan kattamaan käyttörahastosta. Jäsenmaksutulojen mahdollinen ylitys, jota ei ole käytetty vuoden aikana lisätalousarvioiden kattamiseen, kerryttää käyttörahastoa

10 10 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 OSASTO 15 OMAISUUDESTA SAATAVAT TULOT Toimintatalouden rahoitus perustuu jäsenmaksutulojen lisäksi HYY Yhtymän voitonjakoon, joka suoritetaan ylioppilaskunnan käyttörahastoon vuosittain. Käyttörahaston pääasiallinen tarkoitus on toimia toimintatalouden keskeisenä rahoituslähteenä.toimintatalouden toiminnasta noin kolme neljäsosaa rahoitetaan käyttörahastosta. Yhtymän voitonjako perustuu keväisin vahvistettavaan HYY Yhtymän (pl. sijoitustoiminta) toteutuneeseen tulokseen edelliseltä vuodelta. Käyttörahasto on toiminut puskurina toimintatalouden pitkän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi. Vuoteen 2006 asti HYY Yhtymän voitonjaolla on kartutettu ylioppilaskunnan käyttörahastoa. Vuoden 2007 talousarviossa hyväksytty käyttötarve ylitti ensimmäisen kerran käyttörahaston historiassa HYY Yhtymän tulokseen perustuvan voitonjaon. Vuonna 2008 ylitys nousi uudelle tasolle, kun toimintatalouden kiinteät menot kasvoivat pysyvästi Leppäsuolle rakennettavien uusien tilojen käyttöönoton myötä. Vuoden 2006 lopussa käyttörahaston kertymä oli noin kaksi kertaa niin paljon kuin ylioppilaskunnan talouden vuoden 2007 talousarvion tasoinen tuloutustarve. Vuoden 2009 jälkeisen kertymän arvioidaan kuitenkin olevan enää alle puolet tästä. Ylioppilaskunnan toimintatalouden rahoitus perustuu käyttörahaston puskuriin. Käyttörahaston korkotuotot Käyttörahastoon pääomalle sekä toimintatalouden muille kassavaroille maksetaan porrastetusti "yliyönkorkoa" Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hoitamasta yhtymäpankista: - saldo euroa - saldo yli euroa korko : Euribor 1 kk - 0,50 % korko : Euribor 1 kk - 0,25 % Käyttörahaston pienentyessä myös korkotulojen määrä pienenee vastaavasti. Pääomatuloutus käyttörahastosta Käyttörahaston kehitys vuosina on esitetty liitteenä tilastossa 1. Käyttörahaston käyttöä ohjaavat seuraavat perusperiaatteet: 1) HYY Yhtymän voitonjako maksetaan käyttörahastoon, jonka jälkeen varat ovat toimintatalouden käytettävissä. Ylioppilaskunnan toimintatalous voi lainata ne HYY Yhtymän käyttöön niin sovittaessa. 2) HYY Yhtymän ja toimintatalouden päätöksenteko pidetään erillään. 3) HYY Yhtymä maksaa voitonjakona vuotuisesti käyttörahastoon omistajastrategia-asiakirjan, ylioppilaskunnan päätösten ja taloudellisen tilanteen mahdollistaman määrän. 4) Ylioppilaskunta määrittelee käyttörahaston varojen käytön. 5) Käyttörahaston varoja käytetään suunnitelmallisesti valmisteltujen ja perusteltujen talousarvioiden mukaisesti. 6) Ylioppilaskunnan päättäjät tuntevat vastuunsa ylioppilaskunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

11 11 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 21 LUOTTAMUSELIMET K u l u t u s m e n o t Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) Yleinen kokous ja jäsenäänestys ovat ylioppilaskunnan sääntöjen mahdollistamia hallintomuotoja, joista yleinen kokous on järjestetty viimeksi keväällä Mikäli kyseisiä hallintomuotoja tarvitaan, niiden käyttö edellyttää lisätalousarviota. Edustajisto (km) Edustajiston kokouspalkkiot kattavat ylioppilaskunnan puheenjohtajan kokouspalkkion Edustajiston vaali toimitetaan syksyllä Määrärahasta säästetään vähentämällä äänestyspisteitä. Tilintarkastus (am) Hallitus (km) Toimisto- ja yleiskulut sisältävät mm. koulutuksen ja toimitilojen kustannukset Edustajiston käyttövarat on tarkoitettu edustajistoryhmien kuluihin siten, että kukin edustajistoryhmä (kokoonpano mukaisesti) saa vuoden aikana käyttää 25 kutakin edustajaansa kohden. Lisäksi ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövaroiksi on tarkoitettu 800. Käyttövaroista korvataan myös Uudenmaan ulkopuolella opiskelevien edustajiston jäsenten edustajiston viralliseen toimintaan liittyvät matkakulut Määräraha kattaa ylioppilaskunnan toimintatalouden tilintarkastuskulut. Tilintarkastus on kilpailutettu syksyllä Lisäksi ylioppilaskunnalla voi olla taloussäännön mukainen tarkastuskomitea Hallituksen palkkiot yhteensä Hallituksen palkkiot koostuvat 12 hallituksen jäsenen kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenelle ei makseta erillisiä palkkioita muista ylioppilaskunnan hallintoelimistä. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio voi olla korkeintaan 1800 kuukaudessa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio korkeintaan 1000 kuukaudessa. Kokouspalkkiot maksetaan 12 kuukaudelta.

12 12 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP Sosiaalikuluista maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Hallituksen jäsenet saavat puolipäiväisen lounasedun. Lisäksi sosiaalikuluista katetaan hallituksen osuus keskustoimiston viikkopalavereista HYY Yhtymän osuus hallituksen palkkioista kattaa HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan, kahden hallituksen jäsenen sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokouksen puheenjohtajan eli hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiot sosiaalikuluineen. Toimistomenot Käyttövarat on tarkoitettu hallituksen päiväkouluista, neuvotteluista, tutustumiskäynneistä, seminaareista yms. aiheutuviin kuluihin. Talousjohtokunta (km) Pääluokka 21 Yhteensä Edustuskulut on tarkoitettu ylioppilaskunnan edustamiseen ulospäin mm. HYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden ylioppilaskuntien vuosijuhlissa Koulutusmääräraha koostuu hallituksen perehdyttämis-, kehittämis- ja koulutuskuluista Toimikunnille varatulla määrärahalla katetaan sääntömääräisten toimikuntien sekä muiden hallituksen mahdollisesti asettamien toimikuntien kulut Talousjohtokunnan käyttövarat on tarkoitettu johtokunnan kokousten, työryhmien ja koulutusten järjestämisestä aiheutuviin kuluihin

13 13 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT Kulutusmenot Palkkaukset (am) Palkkaukset sisältävät pääsihteerin, hallintopäällikön sekä HYYn asiakirjoista vastaavan toimistosihteerin palkkauskulut. Nykyisen pääsihteerin toimikausi päättyy syksyllä 2013 Sosiaalikulut Hallintopalvelut (km) Toimitilakulut (km) Talousjohtajan johtama talousosasto hoitaa taloussäännön mukaisesti toimintatalouden hallintopalvelut. Palvelu sisältää toimintatalouden taloushallinnon tehtävien organisoinnin, ulkoisen ja sisäisen laskennan, maksu- ja rahaliikenteen sekä henkilöstöhallinnon palvelut Toimintatalous maksaa HYY kiinteistöille vuokraa, jolla katetaan kaikki HYYn tilojen (Mannerheimintie 5 A, 2. krs; 5 B, 3. krs.) kiinteät kulut. Toimitilojen vuokrat on vuodeksi 2011 sovittu kiinteiksi 19 /m2 kuukausivuokralla. Vuokria laskettaessa on käytetty kaikkien vuokrattavien tilojen ja keskimääräisen laatutason mukaista keskiarvohintaa. Mannerheimintie 5 B 3. kerroksen kokoustilat ovat myös HYYn piirissä toimivien järjestöjen käytössä, ja puolet kyseessä olevien tilojen vuokrasta on kohdennettu yleisiin järjestöpalveluihin (PL 24) Energiankulutuksen kustannukset koostuvat sähkön sekä vihreiden sertifikaattien (uusiutuvan energian sertifikaatti, 1 MWh = 1 sertifikaatti) hankkimisesta Siivous Kunnostus- ja ylläpitomäärärahalla katetaan keskustoimiston tilojen muuttamisesta, korjaamisesta ja muusta tarpeellisesta ylläpidosta aiheutuvat kulut. Toimistokulut (am)

14 14 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Toimistokulujen määrärahasta katetaan keskustoimiston toimisto- yms. menot, jotka eivät kohdistu suoraan toimintatalouden eri perustoiminnoille. Vuonna 2011 ylioppilaskunnalle kehitetään sähköinen asiakirjajakelu Lyyra-palvelun yhteyteen. Tietohallintokulut (am) Henkilöstön kehittäminen (am) Tietohallintokulut sisältävät käyttö-, laite- ja huoltokulut, tietoliikennemaksut sekä tukipalvelusta aiheutuneet kulut. Tietohallinnon tukipalvelut on hankittu Oy Uni-IT Ab:lta syksystä 2005 lähtien. Palvelu kattaa lisäksi yleisimmät laitteistojen pienten lisä- tai varaosien hankinnat ja kustannukset. Vuonna 2011 varaudutaan hankkimaan hallitukselle kannettavat tietokoneet sekä niihin liittyvät telakointiasemat. Muut kulutusmenot (am) Pääluokka 22 Yhteensä Määrärahalla katetaan keskustoimiston henkilöstön virkistys-, perehdyttämis- ja koulutuskulut, samoin kuin hallintoon liittyvien julkaisujen ja kirjallisuuden hankinta. Henkilöstön läksiäiskulut kohdistuvat palkkausten sosiaalikulumäärärahoihin Muut kulutusmenot on tarkoitettu hallinnon ennakoimattomiin menoihin, kuten kunnia- ja ansiomerkkien hankintakuluihin, erilaisiin tuki- ja kannatusilmoituksiin, merkkipäivä- yms. huomionosoituksiin sekä muihin pääsihteerin toimenkuvaan kuuluviin yleisen suhdetoiminnan kuluihin

15 15 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 23 PERUSTOIMINTA Kulutusmenot Palkkaukset (am) Palkkaukset sisältävät HYYn tiedottajan, kahden koulutuspoliittisen ja kahden sosiaalipoliittisen sihteerin, kulttuurisihteerin, kansainvälisten asioiden sihteerin, ruotsin (10h viikossa) ja englannin kielen kääntäjän palkkauskulut. Englannin kielen kääntäjä (yhteensä 20h viikossa) on yhteinen AYYn kanssa siten, että AYY maksaa puolet kääntäjän palkkauskustannuksista. Tähän määrärahaan kohdistuvat myös graafista suunnittelua tekevän siviilipalvelusmiehen kulut. Sosiaalikulut Projektiluontoiset palkkaukset sisältävät vuonna 2006 viisivuotiseen projektiin palkatun tohtoritasoisen Ylioppilaslehden historian kirjoittajan palkkauksen kulut. Vuonna 2011 varaudutaan tutkimusavustajan palkkaamiseksi 4 kuukaudelle. T u k i t o i m i n n o t Arkistotoiminta (km) Vuokra kattaa arkiston, arkiston työskentelytilan sekä toimiston vuokran. Toimisto on jaettu Ylioppilaslehden historiankirjoittajan kanssa. Arkisto siirrettiin vuonna 2007 väliaikaisiin tiloihin Leppäsuon rakennus- ja kehittämishankkeiden vuoksi, ja se on muuttanut uusiin tiloihin vuoden 2008 syksyllä Yleis- ja toimistokulut sisältävät myös erilaisten tarvikkeiden hankinnat HYY:n arkistoon on talletettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita Vanhan ja Uuden ylioppilastalon rakennuspiirustuksia vuosilta Piirustuksia, ei ole aina voitu tai osattu säilyttää asianmukaisesti ja siksi niissä on pölystä, kosteudesta yms. aiheutuvia vaurioita, joiden poistaminen on piirustusten säilyvyyden kannalta tarpeellista. Vuonna 2011 jatketaan piirrustusten konservointia säilyvyyden turvaamiseksi. HYY:n arkisto vuosilta on yliopiston keskusarkiston käytetyimpiä yksityiskokoelmia. Jatkuvan käytön vuoksi asiakirjat kuluvat ja ovat vaarassa tuhoutua. Asiakirjojen säilyvyyden turvaamiseksi käytetyimmät asiakirjat mikrokuvataan

16 16 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Taide-esineiden konservointiin ja ylläpitoon varatulla määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan lähes 140 vuoden toiminnan aikana sille kertyneiden, myös kansallisesti arvokkaiden taide-esineiden säännöllinen, huoltoluonteinen konservointi. Taide-esineistön kunnostustoimista on vuodesta 2003 alkaen päättänyt taidetyöryhmä, ja kunnostus on kohdistunut vanhimpiin, heikkokuntoisempiin ja näkyvimpiin teoksiin. Viime vuosina on kunnostettu tai puhdistettu kaikki Vanhan kipsiveistokset, hallintohuoneen kalusto, Leppäsuon kirjaston seinämaalaus Nuorta elämää sekä Kullervon sotaanlähtö Ylioppilaslehden historiankirjoitus (km) Keväällä 2002 alettiin valmistella Ylioppilaslehden historiankirjoitusta lehden täyttäessä 100 vuotta Edustajisto hyväksyi asiasta puitepäätöksen keväällä Vuonna 2005 asetettiin myös historiankirjoitustoimikunta, joka valitsi historiankirjoittajan viiden vuoden työhön keväällä Historiankirjoittaja on aloittanut työnsä lokakuussa 2006 ja hänen viisivuotinen projektinsa päättyy marraskuussa Toimistotilan vuokra koostuu historiankirjoittajan työhuoneen kustannuksista, jotka jaetaan tasan arkistotoiminnan kanssa. Tiedotustoiminta (km) Yleis- ja kokouskulut muodostuvat mm. hankkeen toimistomenoista, seminaarien osallistumismaksuista sekä historiankirjoitustoimikunnan kuluista Yleis- ja toimistokulut Ylioppilaslehden ja Studentbladetin HYY-sivu Ylioppilaskunnan verkkosivut uudistetaan vuonna Painotuotteet ja materiaalihankinnat (sis. Unicafe-kolmiot sekä HYY-tuotteet) Mediaseuranta

17 17 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 E d u n v a l v o n t a t o i m i n t a Suomen ylioppilaskuntien liitto (am) Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu vuodelle 2011 päätetään SYL:n liittokokouksessa marraskuussa Jäsenmaksu vuonna 2011 lienee 4,9 per jäsenjärjestön opiskelija (vuonna ,9, ja vuonna ,8 ). Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksu maksetaan SYL:n jäsenmaksun yhteydessä. SYL:n kautta hoidetaan valtakunnallista edunvalvontaa ja keskitetyt jäsenistöalennukset sekä saadaan tietoa ja koulutusta. Määräraha on laskettu jäsenen mukaisesti, sillä SYL:n jäsenmaksu määräytyy vuodelle tilanteen mukaan Osallistumis- ja kokouskulut koostuvat SYL:n liittokokouksen sekä muiden kokousten tai seminaarien kuluista. Vuonna 2011 liittokokousmaksujen arvioidaan olevan noin 90 kultakin varsinaiselta edustajalta ja 110 varaedustajalta, 170 tarkkailijalta. Ylioppilaskunta maksaa varsinaisten edustajien liittokokousmaksut ja varaedustajien maksuista puolet kutakin varaedustajaa kohden edustajistoryhmien puolesta. Tähän määrärahaan kohdistuvat myös OLL:n liittokokouskulut. Keskitetty etujärjestötoiminta (km) Koulutuspoliittinen toiminta (km) Määrärahalla katetaan valmistelu-, materiaali- ja kokouskulut yhteydenpidosta yliopistoon, pääkaupunkiseudun kuntiin, valtiovaltaan, HOAS:öön, YTHS:öön, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin. Määrärahasta varataan myös osa perinteisten yliopistojohdon illallisten kustannuksiin. Vuonna 2011 varaudutaan eduskuntavaalivaikuttamiseen hiukan suuremmalla määrärahalla Opintovaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Määrärahalla katetaan koulutuspoliittisen toiminnan toimisto- ja yleiskulut. Tämän lisäksi määrärahaan kohdistuvat osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut SYL:n koulutuspoliittisiin tapaamisiin sekä koulutuspoliittisiin seminaareihin sekä muut koulutuspoliittisesta toiminnasta aiheutuvat kulut. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus Selvitys hallinnon opiskelijaedustajista on tehty yliopiston hallintokauden lopussa, viimeksi 2009 ja Koska hallintokausi on opiskelijoiden osalta muuttunut kaksivuotiseksi, tehdään uusi selvitys jo vuonna 2011.

18 18 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP Innovatiivisten oppimismuotojen tuella rahoitetaan opiskelijoiden omaehtoisia opiskeluhankkeita, kuten opintopiirejä, jotka täydentävät yliopiston tarjoamaa opetusta. Tuen on tarkoitus kannustaa myös täysin uudenlaisten oppimismuotojen kehittämiseen. Tuki jaetaan kerran vuodessa keväällä Hallinnon opiskelijaedustajien valinta tullee uuden yliopistolain myötä ylioppilaskuntien tehtäväksi. Uudet edustajat valitaan syksyllä Tämän lisäksi on varauduttava hallintoelinten täydennyksistä aiheutuviin kustannuksiin. Sosiaalipoliittinen toiminta (km) Sosiaalipoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Määrärahalla katetaan sosiaalipoliittisen toiminnan toimisto- ja yleiskulut. Tämän lisäksi määrärahaan kohdistuvat osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut SYL:n sosiaalipoliittisiin tapaamisiin ja seminaareihin sekä muut sosiaalipoliittisesta toiminnasta aiheutuvat kulut. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Tässä määrärahassa on varauduttu ylioppilaskunnan omaan opiskelijoiden hyvinvointia tukevaan toimintaan Toimeentuloselvitys toteutetaan joka toinen vuosi. Selvitys tehdään vuonna Kansainvälinen toiminta (km) Koska vuonna 2011 pääkaupunkiseudun kunnat järjestävät opiskelijoiden hätämajoituksen, ei siihen kohdenneta erillistä määrärahaa. Mahdollinen määräraha otetaan yleisestä toimintavarauksesta Tästä määrärahasta katetaan kaupunkivaikuttamistyön kulut. Kuluja syntyy syntyy esimerkiksi tempauksista, materiaaleista, tapaamisista ja tiedotuksesta Kansainvälisten asioiden valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa

19 19 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Yleis- ja tiedotusmäärärahalla katetaan sektorin yleis- ja kokouskulut.sekä kansainvälisten asioiden valiokunnan toimintakulut. Määrärahalla katetaan myös kansainvälisen toiminnan kokouksista, koulutuksesta ja SYL:n tapaamisista aiheutuvat kulut sekä kansainvälisen toiminnan tilaisuuksien tiedotuskulut ja tiedotusmateriaalin painatus, kuten englanninkieliset HYY-esitteet, -oppaat ja uusien kansainvälisten opiskelijoiden tervetulokirje. M u u p e r u s t o i m i n t a ESN-toiminta (km) Kansainväliseen toimintaan kuuluu kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin osallistuminen ammattitaidon ja verkostojen ylläpitämiseksi. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Määrärahaa voidaan käyttää myös kansainväliseen edunvalvontaan liittyviin projekteihin ESN-valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Yleis- ja kokouskulut. Määrärahasta katetaan myös lukukausien alun ESN-päivystys sekä ulkomaalaisopiskelijoiden kaveritoiminta Suomen paikallisosastot kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa (NatPlat = National Platform). Tapaamisissa arvioidaan eri paikallisosastojen toimintaa, vertaillaan hyviä käytäntöjä ja valitaan Suomen kansallinen ESN-edustaja sekä mahdollinen Suomen ehdokas ESN Internationalin hallitukseen.esn Internationalin vuosikokous (Annual General Meeting) järjestetään keväisin. Jokaisella paikallisosastolla on oikeus lähettää tapaamiseen kaksi edustajaa. Määrärahalla katetaan kokouksen osallistumismaksut, osallistujien matkakulut ja ESN:n vuosimaksu. Pohjoismaiset ESN-jaostot kokoontuvat kerran vuodessa (NEP = Northern European Platform). Paikallisosastot voivat lähettää tapaamisiin kaksi edustajaa. Määrärahalla katetaan kokouksen osallistumismaksut ja osallistujien matkakulut. Kaksikielisyystoiminta (km) HYY on Suomen suurin kaksikielinen ylioppilaskunta. HYYn kaksikielisyysstrategian mukaan ylioppilaskunta pyrkii turvaamaan ruotsin kielen aseman ja vahvistamaan omaa kuvaansa kaksikielisenä organisaationa. Määrärahalla varaudutaan järjestämään koulutusta sekä lisäämään muuten tietoisuutta kaksikielisyysasioista.määrärahalla katetaan myös keskustoimiston kaksikielisyyttä tukevasta toiminnasta aiheutuvat kulut. Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 euron palkkio. Kulttuuritoiminta (km)

20 20 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 euron palkkio vuodessa Kulttuuritoiminnan yleis- ja toimistokulut sisältävät myös valiokunnan hankkeet. Määrärahalla katetaan myös UniCafepöytäkolmioilmoituksia. Osa kulttuuritapahtumien mainostamisen kuluista katetaan tiedotustoiminnan määrärahasta Ylioppilaskunnan vuosittain järjestämiä suuria tapahtumia ovat laskiaispulkkamäki ja vapunpäivän juhla Ullanlinnanmäellä, Floran päivän juhla Kumtähden kentällä, yliopiston avajaiskarnevaalit ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue. Ne järjestetään yhteistyössä yliopiston, pääkaupunkiseudun muiden ylioppilaskuntien ja tiedekuntien maisteripromootioiden kanssa, ja määrärahalla katetaan HYYn osuus tapahtumista aiheutuvista kuluista. Määrärahalla katetaan myös HYYn vappuboolien ja vappudelegaation kulut sekä vappuun ja itsenäisyyspäivään liittyvät huomionosoitukset Ylioppilaskunnan 143. vuosijuhlaa vietetään , ja sitä edeltävällä vuosijuhlaviikolla järjestetään HYYn jäsenistölle laajasti erilaisia tapahtumia. Määrärahalla katetaan vuosijuhlan sekä vuosijuhlaviikon tapahtumien kulut sekä vuosijuhlamestari(e)n tai vastavien apulaisten palkkio Kulttuurihankkeiden määrärahalla katetaan muiden HYYn järjestämien kulttuuritapahtumien (esim. klubit, näyttelyt, kilpailut ja kurssit) järjestämisestä sekä kulttuuriedunvalvonnasta ja erilaisista yhteistyöhankkeista (mm. Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin HYY-opiskelijasarja) aiheutuvat kulut. Vuonna 2010 aloitettua kulttuuriedunvalvontahanketta jatketaan. Liikuntatoiminta (km) Alumnitoiminta koostuu yhteydenpidosta entisiin HYY-aktiiveihin mm. yhdessä Helsingin yliopiston alumni ry:n ja HYYseniorit ry:n kanssa. Määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan oman ja yhteistyössä muiden teh osuus yhteisten alumnitapahtumien kuluista sekä HYYn omien alumnitapaamisten kulut Toimintavarauksesta katetaan ennakoimattomia kuluja HYY ei enää järjestä omaa liikuntatoimintaa, vaan edunvalvonta hoidetaan valtakunnallisesti SYL:n ja OLL:n kautta. Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km)

21 21 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Tuutorivaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Yleis- ja kokouskulut Opiskelijatuutoreille järjestetään koulutustilaisuus sekä keväällä että syksyllä Ympäristötoiminta (km) Ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Yleis- ja kokouskulut sekä valiokunnan hankkeet Kehitysyhteistyötoiminta (km) Ylioppilaskunta jatkaa vuonna 2009 aloitettua kehitysyhteistyöhanketta "sustainable livelihood in Sulawesi" Indonesiassa. Lisäksi ulkoministeriön hanketukea on haettu yhteistyössä Sambian Itäisessä Provinssissa toimivan naisjärjestöjen kattojärjestön EPWDA:n kanssa 2011 alkavalle naisten terveyskasvatushankkeelle vuosille Hankkeita tuetaan ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroin, keräysvaroin ja Indonesiahankkeen omarahoituksen osalta HYYn 0,7% kehitysyhteistyömäärärahasta. Ylioppilaskunta on saanut ulkoasiainministeriöltä tukea myös kehitysviestintä hankkeelle kehitysyhteistyövaliokunnan tekemän Kimppu-lehden julkaisemiseen. Lisäksi on haettu ministeriön tukea yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa toteutettavaan kehitysyhteistyön teemaviikkoon Kehy-hankkeiden tuotot, yhteensä Ulkoasiainministeriön hanketuki Keräystuotot HYYn omarahoitusosuus (0,7%-varoista)

22 22 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Kehy-hankkeiden menot, yhteensä Kehitysyhteistyövaliokunta Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Yleis- ja kokouskulut sisältävät sektorin ja valiokunnan kokous-, toimisto- ja materiaalikulut, posti-, puhelin- ja tiedotuskulut sekä osallistuminen Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) järjestökoulutuksiin. Määrärahalla katetaan myös valiokunnan järjestämät te lat, osallistuminen tapahtumissa ja festivaaleille ja valiokunnan yleisesitteen tuottamisen kulut. Sukukansatoiminta (km) HYYn kehitysyhteistyöprojektimäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyöhankkeita ja -projekteja. Tuen edellytyksenä on, että kohde täyttää projektitukimäärärahojen myöntämisen kriteerit. 0,7% tämän talousarvion menoista on tässä määrärahassa valmisteltu käytettäväksi kehitysyhteistyöhön. Tästä määrärahasta 7700 käytetään Indonesiahankkeen omavastuuosuuden kattamiseksi Sukukansaohjelma Suomalais-ugrilaisten kansojen toimintaa on tuettu vuodesta 1995 lähtien sukukansaohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on tukea uralilaisia kieliä puhuvien kansojen omaehtoista pyrkimystä elvyttää kansallista identiteettiään ja äidinkieltään sekä edesauttaa aidon kansalaisyhteiskunnan vahvistumista Venäjällä Keräystuotot koostuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerättävistä vapaaehtoisista sukukansamaksuista Sukukansaohjelman avustuksilla rahoitetaan humanitaarisia hankkeita Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ja kulttuurien jatkuvuuden turvaamiseksi. Varoja voidaan käyttää myös suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liiton (MAFUN) toiminnan tukemiseen. Sukukansaohjelman avustuskohteesta päättää sukukansavaliokunta

23 23 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Sukukansaohjelman hallinto- ja tiedotuskulut Sukukansavaliokunta Sukukansavaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Sukukansavaliokunnan toiminnan yleiskulut Sukukansaprojektien määräraha. Projekteista päättää HYYn hallitus sukukansavaliokunnan esityksestä Alkukoti-lehden julkaisuun varaudutaan myös vuonna Strategiatyö (km) Pääluokka 23 yhteensä Ylioppilaskunnan strategia päivitetään kahden vuoden välein, viimeksi Strategiatyöskentelyyn varaudutaan myös vuonna

24 24 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE Tässä pääluokassa näkyvien palveluiden ja tukien lisäksi ylioppilaskunnan palveluihin jäsenille kuuluvat mm. pääluokan 28 YTHS:n terveydenhoito sekä UniCafen ateriatuki. Palkkaukset (am) Vakinaiset palkkaukset sisältävät järjestösihteerin sekä kahden palvelutoimistossa työskentelevän vakituisen toimistosihteerin palkkauskustannukset. Lisäksi varaudutaan syksyn ruuhka-avun palkkaamisesta (3 kuukauden ajan) koituviin kustannuksiin. Sosiaalikulut Oikeusapu (km) Oikeusapupalvelu, jolla tarjotaan oikeudellista neuvontaa opiskelijoille, ostetaan oikeustieteen opiskelijoiden järjestöiltä Pykälä ry.:ltä ( ) ja Codex r.f.:lta (1300 ). Nyyti ry (km) Lapsiparkki (am) Nyyti ry on valtakunnallinen opiskelijoiden tukikeskus, jonka tehtävänä on kehittää ja tuottaa mielen hyvinvointia edistäviä palveluja. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu Nyyti ry:lle on ollut 200. Ylioppilaskunta on yksi Nyytin perustajajäsenistä ja ylioppilaskunta on maksanut Nyytille vuosittaista vapaaehtoista avustusta. Nyyti on kehittynyt vahvasti valtakunnalliseksi järjestöksi ja lopettaa erityisesti pääkaupunkiseudun opiskelijoille suunnatun kasvotusten tapahtuvan toiminnan. Myös virtuaaliolkapää-palvelu ollaan lopettamassa sen suosion laskiessa. Koska Nyyti on vähentää palveluitaan, puolitetaan vapaaehtoinen avustus ja suunnataan varoja ylioppilaskunnan oman hyvinvointia tukevan toiminnan järjestämiseen Lapsiparkki tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Lapsiparkki palvelee lähes ympärivuotisesti. Syksystä 2007 alkaen lapsiparkissa on toiminut kaksi kokopäiväistä hoitajaa hoitoaikojen suuren kysynnän vuoksi. Vuonna 2008 tehostettiin lapsiparkin käyttöastetta ottamalla käyttöön sähköpostilista ja ilmoitustaulu peruuntuneista vuoroista tiedottamiseksi. Vakioajat voidaan nyt myös laittaa uudelleen hakuun, jos niitä ei käytetä säännöllisesti. Hoitomaksuilla katetaan noin 10% kokonaiskuluista. Yliopisto sekä Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta ovat tähän asti tukeneet toimintaa samansuuruisilla summilla. Yliopisto ei syyskuusta 2009 alkaen ole perinyt HYYltä vuokraa lapsiparkin tiloista. Tavoittena on, että vastaisuudessa myös kaupunki maksaisi entistä suuremman osan lapsiparkin kustannuksista

25 25 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 Tulot Hoitomaksut Kaupungin sosiaalilautakunnan avustus Yliopiston avustus Kulut Palkkauskustannukset koostuvat kahden vakituisen, kokopäiväisen lastenohjaajan palkkauksesta Sosiaalikulut Tilavuokra Yleiskulut Julkaisutoiminta Kalenterit (am) HYY julkaisee suomeksi ja ruotsiksi ylioppilaskalenterin, joka jaetaan ylioppilaskunnan jäsenille ilmaiseksi. Vuonna 2011 jäsenistölle jaettavien kalentereiden kokonaispainos on noin kappaletta. Vuodesta 2009 alkaen HYY on tilannut kalenterin Ylioppilaslehdeltä. Ylioppilaslehden tilausmaksut (am) Määrärahalla ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden vuosikerran Ylioppilaslehden Kustannus Oy:lta tilausmaksulla, jonka päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Määrärahan suuruus riippuu tilausmaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmäärän kehityksestä.

26 26 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP SSI:n jäsenmaksut, Studentbladetin tilausmaksut ja toimitila-avustus (am) Svenska Studerandes Intresseförening rf:n (SSI) jäsenmaksu vuonna 2011 lienee edelleen 1,5 ruotsinkielistä jäsentä kohden. Ylioppilaskunta tilaa Studentbladetin noin 2000 ruotsinkieliselle jäsenelleen, jotka saavat lisäksi Ylioppilaslehden. Lehden vuosikertahinta on vuonna ,7. HYY maksaa lehden vuosikerran enintään sadalle suomenkieliselle jäsenelleen, joka sitä erikseen pyytää. Lisäksi pääluokassa 23 on tiedotusmäärärahassa varattu noin HYYn kokosivun ilmoitukseen jokaisessa Studentbladetin numerossa Ylioppilaskunta on maksanut osan Studentbladetin tilavuokrasta. Vuokratuki on lopetettu vuonna Muut palvelut Opiskelijakortit (am) Määrärahalla katetaan syksyn alussa jaettavien lukuvuositarrojen hankinta- ja jakelukulut sekä muita opiskelijakorttien aiheuttamia jakelu- ja tiedonsiirtokuluja. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am) Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) hoitaa Vaasassa oikeustiedettä opiskelevien noin 60:n HYYn jäsenen palvelut, kuten uusien opiskelijoiden vastaanoton ja toimitilojen tarjoamisen. Tämän vuoksi VYY:lle maksetaan sen jäsenmaksua vastaava summa kutakin Vaasan oikeustieteen opiskelijaa kohden. VYY:n jäsenmaksu vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 70 ilman YTHS-maksua. Lopetetut tukimuodot Filiaalien ateriatuki on lopetettu vuonna Asunnonvälitys on vuonna 2010 siirretty järjestettäväksi Lyyran kautta.jäsenlainarahasto on purettu vuonna 2009 vähäisen käytön vuoksi. Välittömät avustukset järjestöille HYY tukee vuosittain järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksella. Hallitus myöntää avustukset talousjohtokunnan esityksestä ja osa toiminta-avustusmäärärahasta voidaan jättää myös jakamatta. HYYn kiinteistöt vuokraa HYYn toimintataloudelle tiloja, joita annetaan HYYn piirissä toimiville järjestöille käyttöön määräaikaisin tilankäyttösopimuksin. Järjestöjen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset on solmittu HYY Kiinteistöjen kanssa

27 27 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP Järjestötilojen kulut yhteensä (am) Tilakulut osakunnat, aine- ja tiedekuntajärjestöt, poliittiset järjestöt, harrastejärjestöt Tiedekunta- ja ainejärjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 320 m2 (19 /m2) ja Leppäsuon uusissa tiloissa yhteensä n. 370 m2 ( 22 /m2).viidellä osakunnalla on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 340 m2 (19 /m2) ja kolmella osakunnalla noin 220 m2 (22 /m2) kolmannen ylioppilastalon tiloissa Leppäsuolla.Poliittisilla opiskelijajärjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 200 m2 (19 /m2).muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla järjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 450 m2 (19 /m2) ja Leppäsuon uusissa tiloissa n. 90 m2 (22 /m2). Leppäsuon vanhoissa tiloissa sijaitsevat Ylioppilaskameroiden tilat, n. 130 m2 (7 /m2). Lisäksi järjestöjen käytössä on joitakin pieniä varastotiloja Kouvolan kieltenopiskelijat ry:n käytössä on 44 m 2 :n huoneisto Kouvolan keskustassa. Erillisestä toimitilaavustuksesta on luovuttu järjestö muutettua ylioppilaskunnan tiloihin vuoden 2009 aikana. Toiminta-avustukset yhteensä (km) Natura ry:lla on sen itse vuokraama tila Lahdessa. Yliopisto maksaa puolet tilan vuokrasta. Tiedekunta- ja ainejärjestöt Osakunnat Poliittiset opiskelijajärjestöt. HYYn poliittisten opiskelijajärjestöjen toiminta-avustus jaetaan edustajiston voimasuhteiden (tilanne ) mukaan. Poliittiseksi järjestöksi luetaan HYYn piirissä toimiva järjestö, jolla on yksi tai useampia edustajia edustajistossa Muut ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt Orkesterit, kuorot ja teatterit (km)

28 28 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP Toiminta-avustus yhteensä Ylioppilaskunnan neljällä musiikkikorporaatiolla ja Ylioppilasteatterilla on ollut historiallisiin syihin perustuen erityisasema ylioppilaskunnan toiminnassa. Tästä johtuen niiden toiminta-avustus määräytyy erilaisilla kriteereillä kuin muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla musiikki- ja teatterijärjestöillä. Toimitila-avustus yhteensä Muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien orkestereiden, kuorojen ja teattereiden toiminta-avustus Harkinnanvaraiset avustukset (km) Ylioppilasteatterin käytössä olevan studion koko on 260 m2 ja toimiston 17 m2. Neljän musiikkikorporaation käytössä Vanhalla ylioppilastalolla on 113 m2 toimistotilaa. Musiikkisali on tämän lisäksi keskimäärin 130 iltaa vuodessa musiikkikorporaatioiden käytössä, mistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Oy Unicafe Ab. Muilla orkestereilla, kuoroilla ja teattereilla on tiloja Uudella ylioppilastalolla (65 m2) ja Leppäsuon tiloissa (59 m2). Välilliset avustukset järjestöille Korporaatioiden toimitilakulut sisältävät myös tilojen siivouksen sekä veden- ja energiankulutuksen. Oy Unicafe Ab laskuttaa summan HYYn toimintataloudelta Harkinnanvaraisilla avustuksilla voidaan tukea edellä mainittujen järjestöryhmien toimintaa ja ne mahdollistavat tapauskohtaisesti järjestöille kertaluontoisen toiminta-avustuksen korotuksen sekä toiminta-avustuksen myöntämisen uusille järjestöille ilman, että muiden järjestöjen avustusta joudutaan tämän takia pienentämään Yleiset järjestöpalvelut (am) Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa

29 29 / 44 Laitepalvelut (am) Järjestölehtituki (km) Lopetetut tuet TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 Yleis- ja kokouskulut sisältävät lisäksi HYYn piirissä toimivien järjestöjen toimijoiden koulutukset. Vuonna 2011 järjestöjen sähköinen toiminta-avustushakemusjärjestelmä uudistetaan Järjestötilajaosta sekä kolmannen ylioppilastalon käyttöönottamisesta aiheutuvat järjestöjen muuttokustannukset kohdentuvat tähän määrärahaan Järjestöt voivat lainata palvelutoimistosta erilaisia teknisiä ja audiovisuaalisia laitteita. Määrärahalla katetaan laitteiden hankinta-, korjaus-, huolto- ja ylläpitokulut. Talousjohtokunta päättää vuosittain laitteista perittävistä Järjestölehtien tekemistä tuetaan toiminta-avustuksen yhteydessä haettavalla erillisellä tuella. Tukea pyritään jakamaan keskimäärin 35% lehden kokonaiskustannuksista. Tuen ehdot määrittelee tarkemmin talousjohtokunta Vanhan ylioppilastalon järjestökäytön tuki on lopetettu vuonna Ylioppilaslehden järjestöpalsta on lopetettu vuonna 2009 ja korvattu verkkopohjaisella menokoneella. Lounastuesta on luovuttu vuonna Taittohuoneesta on luovuttu vuonna Kuljetustuesta on luovuttu vuonna Projektiavustuksista on luovuttu vuonna Järjestöjen käyttäjätunnuksista yliopiston verkkoon on luovuttu vuonna Ylioppilaskunnan saunat (am) Ylioppilaskunnalla on käytössään Uuden ylioppilastalon kellarisauna sekä järjestökäytössä tuettuna Domus Gaudiumin Sivistys-kattosauna. Käytön tarkemmista ehdoista ja korvauksista päättää talousjohtokunta Uuden ylioppilastalon kellarisauna Tuotot Vuokrat Ylläpito ja hankinnat ,

30 30 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 Domus Gaudiumin Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki Järjestökäytön tuki Järjestötilojen kalustehankinnat (km) Määrärahalla tuetaan HYYn järjestötilojen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoja Uuden ylioppilastalon toimintatilat (am) Määrärahalla katetaan Uuden ylioppilastalon juhla- ja kokoustilojen sekä yhteisten tilojen vuokra, siivous, kunnostus ja ylläpito.tämä neliömäärä sisältävää myös aula-, käytävä- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat, joita ei ole erikseen määritelty jollekin tietylle käyttäjälle. Tilojen käytön tarkemmat ehdot ja käyttökorvaukset määrittelee talousjohtokunta Käyttökorvaukset Uudella ylioppilastalolla on tiloja n. 540 m 2 (19 /m 2 ) Siivous Energiankulutus, kunnostus- ja muutostyöt sekä muut kulut Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican toimintatilat (am) Leppäsuon rakennus- ja kehityshankkeiden myötä valmistuneet tilat on otettu käyttöön vuoden 2008 lopulla Leppäsuon rakennus- ja kehityshankkeiden myötä järjestöille vuokrattavia yleisiä tiloja on tiloja noin 85 m 2 ( 22 /m 2 ). Tämä neliömäärä sisältävää myös aula-, käytävä- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat, joita ei ole erikseen määritelty jollekin tietylle käyttäjälle Energiankulutus, kunnostus- ja muutostyöt sekä muut kulut

31 31 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 Siivous Kaluste- ja laitehankintoja ei ole tarpeen tehdä vuonna Domus Academican järjestöpalvelutuki (km) HYY rakennutti omaan käyttöönsä monitoimitilat Domus Academican -2-kerrokseen. Tiloihin (1292 m²) kuuluvat kaksi monitoimitilaa keittiöineen, neljä bänditilaa varastoineen, pukuhuoneet sekä aula-, käytävä-, kalustevarasto- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat. Bänditilat on varattu bändi- ja musiikkiharrastetoimintaan. Kokoontumistilat ja keittiöt toimivat ravintolaosakeyhtiön anniskelualueena palvelu- ja tilausravintolakäytössä. Tuki tullaan lopettamaan vuonna Järjestöpalvelutuki Bändikämppien käyttökorvauksista saatavat tulot vähennetään ravintolatoiminnalle maksettavasta järjestöpalvelutuesta Pohjanhovin ulosvuokrauksesta saatavat tulot vähennetään ravintolatoiminnalle maksettavasta järjestöpalvelutuesta. 0 0 Pääluokka 24 yhteensä

32 32 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 28 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO SYL:n jäsenjärjestöt keräävät jäsenmaksunsa osana jäseniltään YTHS:n terveydenhoitomaksun. Osana ylioppilaskunnan jäsenmaksua kannettavalla YTHS:n terveydenhoitomaksulla ylioppilaskunnat hankkivat terveydenhoitopalveluja jäsenilleen YTHS:ltä. Terveydenhoitomaksu on vuonna lukuvuodelta eli 21 lukukaudelta. Jatko-opiskelijat on rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle alkaen. Tästä syystä jatko-opiskelijat eivät enää maksa jäsenmaksun YTHS-osuutta. Tästä johtuen määräraha on laskettu YTHSmaksun maksavan jäsenen mukaisesti. Tällä hetkellä Kansaneläkelaitos kattaa 60,7 %, kaupungit ja kunnat 12 % ja opiskelijat 18,3 % YTHS:n kustannuksista. Lisäksi opetusministeriö avustaa vuokrakuluja 7,8 %. Muu osa rahoituksesta, 1,2 %, muodostuu mm. korkotuotoista. Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä Korvaukset YTHS:lle (am) Pääluokka 28 yhteensä

33 33 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 31 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus (km.) Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu käytettäväksi hallituksen päätöksellä odottamattomiin lisämäärärahatarpeisiin, esimerkiksi edunvalvontakampanjoihin Määrärahaan sisältyi vuosina 2008 ja 2009 kertaluonteinen suurempi varaus kolmannen ylioppilastalon sekä Domus Academican maanalaisten tilojen käyttöönottoon liittyviin ennakoimattomiin vaiheisiin varautumiseksi Valiokuntien projektitoimintavaraus (km) Valiokuntien projektitoimintavarausta käytetään hallituksen päätöksellä vuoden aikana ilmeneviin valiokuntien erilaisiin toiminnallisiin projekteihin. Määrärahaa on tarkistettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Pääluokka 31 Yhteensä

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti.

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16

Lisätiedot

... 2... 3... 3... 5... 5... 6... 7... 8... 8... 9... 12... 13... 14... 16... am km LTA TA TAE TP TPE arviomääräraha (saa ylittää enintään 25 % hallituksen ja tästä ylimenevältä osin edustajiston päätöksellä)

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO. Edustajiston hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO. Edustajiston hyväksymä HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2017 Edustajiston hyväksymä 14.12.2016 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 2 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT... 3 TULOT... 3 MENOT... 5 Luottamuselimet...

Lisätiedot

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu 12.11.2009 TALOUSARVIO V 12.11. BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v 3.11. kulujäämä n. 1 100 000 v 12.11. 1.5 kulujäämä n. 300 000 Vuoden 2010

Lisätiedot

Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset

Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset Järjestötoiminnan tukeminen - Järjestösihteerin täysipäiväistäminen - Ainejärjestökoulutukset + 1000 - Järjestötoiminnan tukemisen projekti +1000 Henkilöstön palkkaus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen Lähtökohtia vuoden 2011 talousarvion laadintaan - Jaostojen toimintaa ja edunvalvontaa priorisoidaan - Lapin ylioppilaslehdestä ja tapahtumatuotannosta sekä tukitoiminnoista tingitään Tuotot: - Vuokratuottoja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10850 10500 jäsenmaksu 62 62 TA 2018 TA 2017 ero ero % toteutunut 2016 Varsinainen toiminta -719765-633696 -580

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia HYY:n kaksikielisyysstrategia, hyväksytty 19.11.2003 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia Johdanto HYY on Suomen suurin ylioppilaskunta ja myös suurin kaksikielinen ylioppilaskunta.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -1 506,01-2 20 693,99 68,5-2 123,81 320005 EPJ Palkkio -75 75-55 320010 Matkustus ja päivärahat -70 70-134,68 320020

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -866,42-2 20 1 333,58 39,4-1 140,70 320005 EPJ Palkkio -55 55 320010 Matkustus ja päivärahat -24,46-90 875,54 2,7-85,60

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2011 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 10600 11300 jäsenmaksu 62 60 TA 2016 TA 2015 ero ero % toteutunut 2014 Varsinainen toiminta -637156-646746,21-548574,21

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10500 10600 jäsenmaksu 62 62 TA 2017 TA 2016 ero ero % toteutunut 2015 Varsinainen toiminta -633696-637156 -598687,85

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

Vihreä liitto r.p. Tilinpäätös 2008

Vihreä liitto r.p. Tilinpäätös 2008 YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3001 Henkilöstötuotot 2 215,33 0,03 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv 507,95 0,00 3003 Ympäristömaksu 756,07 24,91 Tston ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2013 TA2012 TP2011 TP2010 TUOTOT +LISÄ TA2012 3000 tuotot 31

Lisätiedot

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007 VARSINAINEN TOIMINTA YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3000 Vuokratuotot 0,00 17 299,09 3001 Henkilöstötuotot 0,03 41 326,54 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille HYY Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2017-2021 Edustajiston hyväksymä 1 2 3 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2017-2021 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014 TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 94 500,00 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00 3020 opiskelijakorttituotot

Lisätiedot

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella Sivu 1/5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 270 Kokouksen avaus 271 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Sivu 1 / 10 Liittokokous 18.-19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2012

Lisätiedot

TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010

TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 40 000,00 51 338,35 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 22.9.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 AIKA: 23.9.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUSARVIO VUODEKSI 2005

SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUSARVIO VUODEKSI 2005 SAAMELAISKÄRÄJIEN TALOUSARVIO VUODEKSI 2005 Hyväksytty saamelaiskäräjien kokouksessa 22.-23.2.2005 2 1. Saamelaiskäräjien toiminnan yleiset perusteet Saamelaiskäräjät on saamelaisvaltuuskunnan sijaan lailla

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2016

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 10 Sivu 1 / 12 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa Teppo Vättö

Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa Teppo Vättö Sivu 1/7 Esityslista 2/2016 Aika: 14. tammikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8)

Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8) VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 2.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2016 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 29/2013 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 19.9.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt: - hyväksyä verkkomainosmyyntisopimuksen RC kustannus Oy:n kanssa. - valita

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Sivu 1 / 11 Liittokokous 23.-24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2013 perustuu seuraaviin

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpää-talo, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4,000.00 Valtion avustukset, UM 692,653.09 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** Ulkomaiset avustukset, Global

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LOHJA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 16.1.2013 10 Voimassa 1.1.2013 lukien Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 84: muutettu 2 2 momentti Voimassa 15.5.2013 lukien 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kielistrategia

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kielistrategia 1/12 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kielistrategia 2013-2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Nykytila... 2 1.2 Keskeiset arvot... 2 2 Tulevaisuudenvisiot ja tavoitteet... 3 2.1 Yhdenvertaiset

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Esityslista 26/2015 Aika: 10. syyskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 / esitys vuosikokoukselle 12.12.2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 / esitys vuosikokoukselle 12.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2016 Julkaisutoiminnan tuotot 1,200.00 Valtion avustukset, UM 520,546.00 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 1,000.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2016

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro x Sivu 1 / 12 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 9. tammikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

00531 HELSINKI 040 348 7766. Laitostyyppi Museo Teatteri Orkesteri

00531 HELSINKI 040 348 7766. Laitostyyppi Museo Teatteri Orkesteri ILMOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA JA SUORITTEISTA VUONNA 2010 MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 Faksi 00531 HELSINKI 040 348 7766 Laitostyyppi Museo Teatteri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Konsernitalousarvion rakenne

Konsernitalousarvion rakenne TALOUSARVIO 2016 Edustajiston kokous 25.11.2015 Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu,

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

HYY Kiinteistöjen toiminta

HYY Kiinteistöjen toiminta 1 HYY Kiinteistöjen toiminta HYY Kiinteistöjen yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin sijoittamista sekä niiden kehittämistä ja ylläpitoa. HYY Kiinteistöillä on vakaa asema

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2015 / Syyskokous 13.12.2014

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2015 / Syyskokous 13.12.2014 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 891,243.98 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 300.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Omarahoitusosuudet, UM 78,502.02

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015 1 VARSINAINEN TOIMINTA Aatteellinen toiminta Varainhankinta 830 903 701 911 921 Yhteiset kulut ja hallinto -679-619 -436-601 -639 Edunvalvonta -171-190 -117-179 -191 Yhteisötoiminta -162-172 -120-200 -163

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot