HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIOESITYS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIOESITYS 2011"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOESITYS 2011 Talousjohtajan esitys

2 tyhjä sivu

3 TALOUSARVIO / 44 NUMERO-OSA 4 PERUSTELUT TULOT 9 MENOT PL 21 Luottamuselimet 11 PL 22 Kiinteät toimintamenot 13 PL 23 Perustoiminta 15 PL 24 Palvelut jäsenille ja järjestöille 24 PL 28 Opiskelijoiden terveydenhuolto 32 PL 31 Toimintavaraukset 33 PL 32 Kertaluonteiset investoinnit 34 Palkkaukset 35 TILASTOT Käyttörahaston kehitys vuosina Jäsenmaksun kehitys Jäsenmaksutulojen kehitys Toimintatalouden rahoitus lähteittäin Toimintatalouden menot yhteensä Menot tehtävittäin, pääluokat Edustajiston päätökset 42 LYHENTEET am km LTA TA TAE TP TPE arviomääräraha (saa ylittää enintään 25 % hallituksen ja tästä ylimenevältä osin edustajiston päätöksellä) kiinteä määräraha (ei saa ylittää ilman edustajiston päätöstä) lisätalousarvio talousarvio talousarvioesitys tilinpäätös tilinpäätösennuste

4 4 / 44 TAE2011 KEHYS TA 2010 TP 2009 TP 2008 TP LTA I JÄSENMAKSU KEVÄT/SYKSY 22,00/25,00 22,00/22,00 20,50/22,00 19,00/19,50 17,35/17,65 17/17,35 JÄSENMAKSUKANTA TULOT (1 000 ) OS11 Jäsenmaksutulot OS15 Omaisuudesta saavat tulot Käyttörahaston korkotuotot Pääomatuloutus käyttörahastosta TULOT YHTEENSÄ MENOT (1 000 ) PL 21 Luottamuselimet PL 22 Kiinteät toimintamenot PL 23 Perustoiminta PL 24 Palvelut jäsenille ja järjestöille PL 28 Opiskelijoiden terveydenhuolto PL 31 Toimintavaraukset PL 32 Kertaluonteiset investoinnit Talousarvioon sisältymättömät tilinpäätöserät MENOT YHTEENSÄ

5 5 / 44 TULOT TAE2011 TA 2010 TP 2009 TP LTA I YLEISTUOTOT JA VARAINHANKINTA Osasto 11 JÄSENMAKSUTULOT Jäsenmaksutulot Osasto 15 OMAISUUDESTA SAATAVAT TULOT Osasto Käyttörahaston korkotuotot Pääomatuloutus käyttörahastosta Osasto TULOT YHTEENSÄ

6 MENOT 6 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP LTA I TEHTÄVIEN KULUJÄÄMÄT Pääluokka 21 LUOTTAMUSELIMET Kulutusmenot Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) Edustajisto (km) Tilintarkastus (am) Hallitus (km) Talousjohtokunta (km) Pääluokka 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT Kulutusmenot Pääluokka Palkkaukset (am) Hallintopalvelut (km) Toimitilakulut (km) Toimistokulut (am) Tietohallintokulut (am) Henkilöstön kehittäminen (am) Muut kulutusmenot (am) Pääluokka 23 PERUSTOIMINTA Kulutusmenot Pääluokka Palkkaukset (am) Tukitoiminnot Arkistotoiminta (km) Ylioppilaslehden historiankirjoitus (km) Tiedotustoiminta (km)

7 Edunvalvontatoiminta 7 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP LTA I Suomen ylioppilaskuntien liitto (am) Keskitetty etujärjestötoiminta (km) Koulutuspoliittinen toiminta (km) Sosiaalipoliittinen toiminta (km) Kansainvälinen toiminta (km) Muu perustoiminta ESN-toiminta (km) Kaksikielisyystoiminta (km) Kulttuuritoiminta (km) Liikuntatoiminta (km) Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km) Ympäristötoiminta (km) Kehitysyhteistyötoiminta (km) Sukukansatoiminta (km) Strategiatyö (km) Pääluokka 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE Pääluokka Palkkaukset (am) Oikeusapu (km) Nyyti ry (km) Lapsiparkki (am) Julkaisutoiminta Muut palvelut Lopetetut tukimuodot Välittömät avustukset järjestöille Välilliset avustukset järjestöille Pääluokka 28 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Pääluokka Erityistulot Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä Kulutusmenot Korvaukset YTHS:lle (am) Pääluokka

8 8 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP LTA I Pääluokka 31 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus (km.) Valiokuntien projektitoimintavaraus (km) Pääluokka Pääluokka 32 KERTALUONTEISET INVESTOINNIT Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican tilojen varustaminen (km) Uuden ylioppilastalon peruskunnostukset (km) Organisaation kehittäminen (km) Pääluokka MENOT YHTEENSÄ

9 9 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 OSASTO 11 Jäsenmaksutulot Helsingin yliopistossa läsnä oleviksi kirjoittautuneiden ylioppilaskunnan jäsenten määrä oli lokakuun lopussa 2010 noin opiskelijaa. Vuonna 2011 oletetaan ylioppilaskunnan jäseniä olevan noin Jäsenmäärän oletetaan laskevan eri syistä johtuen jäsentä vuoteen 2016 mennessä. Jäsenmaksutuloista on vähennetty keräämisestä ja palautuksista aiheutuvat kulut, noin Kulut muodostuvat pankkien palveluveloituksista sekä muista jäsenmaksujen keräämiskuluista. Jäsenmaksu kevätlukukaudelta on edustajiston päätöksen mukaisesti 22. Jäsenmaksu syyslukukaudelta on 25, yhteensä 47 koko kalenterivuodelta. Lisäksi osana HYYn jäsenmaksua kerätään YTHS:lle tilitettäväksi terveydenhoitomaksu, josta on tarkemmin kerrottu pääluokan 28 yhteydessä. Koska jatkoopiskelijat on syksystä 2009 alkaen rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle, ei heiltä peritä jäsenmaksun YTHS-osuutta. Jäsenmaksusta tilitetään Suomen Ylioppilaskuntien liitolle 4,9 per HYYn jäsen, eli vuonna 2011 yhteensä noin Jos mahdollisia lisätalousarvioita ei pystytä kattamaan joko muiden menojen säästöillä tai jäsenmaksutulojen ylityksellä, ne joudutaan kattamaan käyttörahastosta. Jäsenmaksutulojen mahdollinen ylitys, jota ei ole käytetty vuoden aikana lisätalousarvioiden kattamiseen, kerryttää käyttörahastoa

10 10 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 OSASTO 15 OMAISUUDESTA SAATAVAT TULOT Toimintatalouden rahoitus perustuu jäsenmaksutulojen lisäksi HYY Yhtymän voitonjakoon, joka suoritetaan ylioppilaskunnan käyttörahastoon vuosittain. Käyttörahaston pääasiallinen tarkoitus on toimia toimintatalouden keskeisenä rahoituslähteenä.toimintatalouden toiminnasta noin kolme neljäsosaa rahoitetaan käyttörahastosta. Yhtymän voitonjako perustuu keväisin vahvistettavaan HYY Yhtymän (pl. sijoitustoiminta) toteutuneeseen tulokseen edelliseltä vuodelta. Käyttörahasto on toiminut puskurina toimintatalouden pitkän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi. Vuoteen 2006 asti HYY Yhtymän voitonjaolla on kartutettu ylioppilaskunnan käyttörahastoa. Vuoden 2007 talousarviossa hyväksytty käyttötarve ylitti ensimmäisen kerran käyttörahaston historiassa HYY Yhtymän tulokseen perustuvan voitonjaon. Vuonna 2008 ylitys nousi uudelle tasolle, kun toimintatalouden kiinteät menot kasvoivat pysyvästi Leppäsuolle rakennettavien uusien tilojen käyttöönoton myötä. Vuoden 2006 lopussa käyttörahaston kertymä oli noin kaksi kertaa niin paljon kuin ylioppilaskunnan talouden vuoden 2007 talousarvion tasoinen tuloutustarve. Vuoden 2009 jälkeisen kertymän arvioidaan kuitenkin olevan enää alle puolet tästä. Ylioppilaskunnan toimintatalouden rahoitus perustuu käyttörahaston puskuriin. Käyttörahaston korkotuotot Käyttörahastoon pääomalle sekä toimintatalouden muille kassavaroille maksetaan porrastetusti "yliyönkorkoa" Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hoitamasta yhtymäpankista: - saldo euroa - saldo yli euroa korko : Euribor 1 kk - 0,50 % korko : Euribor 1 kk - 0,25 % Käyttörahaston pienentyessä myös korkotulojen määrä pienenee vastaavasti. Pääomatuloutus käyttörahastosta Käyttörahaston kehitys vuosina on esitetty liitteenä tilastossa 1. Käyttörahaston käyttöä ohjaavat seuraavat perusperiaatteet: 1) HYY Yhtymän voitonjako maksetaan käyttörahastoon, jonka jälkeen varat ovat toimintatalouden käytettävissä. Ylioppilaskunnan toimintatalous voi lainata ne HYY Yhtymän käyttöön niin sovittaessa. 2) HYY Yhtymän ja toimintatalouden päätöksenteko pidetään erillään. 3) HYY Yhtymä maksaa voitonjakona vuotuisesti käyttörahastoon omistajastrategia-asiakirjan, ylioppilaskunnan päätösten ja taloudellisen tilanteen mahdollistaman määrän. 4) Ylioppilaskunta määrittelee käyttörahaston varojen käytön. 5) Käyttörahaston varoja käytetään suunnitelmallisesti valmisteltujen ja perusteltujen talousarvioiden mukaisesti. 6) Ylioppilaskunnan päättäjät tuntevat vastuunsa ylioppilaskunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

11 11 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 21 LUOTTAMUSELIMET K u l u t u s m e n o t Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) Yleinen kokous ja jäsenäänestys ovat ylioppilaskunnan sääntöjen mahdollistamia hallintomuotoja, joista yleinen kokous on järjestetty viimeksi keväällä Mikäli kyseisiä hallintomuotoja tarvitaan, niiden käyttö edellyttää lisätalousarviota. Edustajisto (km) Edustajiston kokouspalkkiot kattavat ylioppilaskunnan puheenjohtajan kokouspalkkion Edustajiston vaali toimitetaan syksyllä Määrärahasta säästetään vähentämällä äänestyspisteitä. Tilintarkastus (am) Hallitus (km) Toimisto- ja yleiskulut sisältävät mm. koulutuksen ja toimitilojen kustannukset Edustajiston käyttövarat on tarkoitettu edustajistoryhmien kuluihin siten, että kukin edustajistoryhmä (kokoonpano mukaisesti) saa vuoden aikana käyttää 25 kutakin edustajaansa kohden. Lisäksi ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövaroiksi on tarkoitettu 800. Käyttövaroista korvataan myös Uudenmaan ulkopuolella opiskelevien edustajiston jäsenten edustajiston viralliseen toimintaan liittyvät matkakulut Määräraha kattaa ylioppilaskunnan toimintatalouden tilintarkastuskulut. Tilintarkastus on kilpailutettu syksyllä Lisäksi ylioppilaskunnalla voi olla taloussäännön mukainen tarkastuskomitea Hallituksen palkkiot yhteensä Hallituksen palkkiot koostuvat 12 hallituksen jäsenen kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenelle ei makseta erillisiä palkkioita muista ylioppilaskunnan hallintoelimistä. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio voi olla korkeintaan 1800 kuukaudessa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio korkeintaan 1000 kuukaudessa. Kokouspalkkiot maksetaan 12 kuukaudelta.

12 12 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP Sosiaalikuluista maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Hallituksen jäsenet saavat puolipäiväisen lounasedun. Lisäksi sosiaalikuluista katetaan hallituksen osuus keskustoimiston viikkopalavereista HYY Yhtymän osuus hallituksen palkkioista kattaa HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan, kahden hallituksen jäsenen sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokouksen puheenjohtajan eli hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiot sosiaalikuluineen. Toimistomenot Käyttövarat on tarkoitettu hallituksen päiväkouluista, neuvotteluista, tutustumiskäynneistä, seminaareista yms. aiheutuviin kuluihin. Talousjohtokunta (km) Pääluokka 21 Yhteensä Edustuskulut on tarkoitettu ylioppilaskunnan edustamiseen ulospäin mm. HYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden ylioppilaskuntien vuosijuhlissa Koulutusmääräraha koostuu hallituksen perehdyttämis-, kehittämis- ja koulutuskuluista Toimikunnille varatulla määrärahalla katetaan sääntömääräisten toimikuntien sekä muiden hallituksen mahdollisesti asettamien toimikuntien kulut Talousjohtokunnan käyttövarat on tarkoitettu johtokunnan kokousten, työryhmien ja koulutusten järjestämisestä aiheutuviin kuluihin

13 13 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT Kulutusmenot Palkkaukset (am) Palkkaukset sisältävät pääsihteerin, hallintopäällikön sekä HYYn asiakirjoista vastaavan toimistosihteerin palkkauskulut. Nykyisen pääsihteerin toimikausi päättyy syksyllä 2013 Sosiaalikulut Hallintopalvelut (km) Toimitilakulut (km) Talousjohtajan johtama talousosasto hoitaa taloussäännön mukaisesti toimintatalouden hallintopalvelut. Palvelu sisältää toimintatalouden taloushallinnon tehtävien organisoinnin, ulkoisen ja sisäisen laskennan, maksu- ja rahaliikenteen sekä henkilöstöhallinnon palvelut Toimintatalous maksaa HYY kiinteistöille vuokraa, jolla katetaan kaikki HYYn tilojen (Mannerheimintie 5 A, 2. krs; 5 B, 3. krs.) kiinteät kulut. Toimitilojen vuokrat on vuodeksi 2011 sovittu kiinteiksi 19 /m2 kuukausivuokralla. Vuokria laskettaessa on käytetty kaikkien vuokrattavien tilojen ja keskimääräisen laatutason mukaista keskiarvohintaa. Mannerheimintie 5 B 3. kerroksen kokoustilat ovat myös HYYn piirissä toimivien järjestöjen käytössä, ja puolet kyseessä olevien tilojen vuokrasta on kohdennettu yleisiin järjestöpalveluihin (PL 24) Energiankulutuksen kustannukset koostuvat sähkön sekä vihreiden sertifikaattien (uusiutuvan energian sertifikaatti, 1 MWh = 1 sertifikaatti) hankkimisesta Siivous Kunnostus- ja ylläpitomäärärahalla katetaan keskustoimiston tilojen muuttamisesta, korjaamisesta ja muusta tarpeellisesta ylläpidosta aiheutuvat kulut. Toimistokulut (am)

14 14 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Toimistokulujen määrärahasta katetaan keskustoimiston toimisto- yms. menot, jotka eivät kohdistu suoraan toimintatalouden eri perustoiminnoille. Vuonna 2011 ylioppilaskunnalle kehitetään sähköinen asiakirjajakelu Lyyra-palvelun yhteyteen. Tietohallintokulut (am) Henkilöstön kehittäminen (am) Tietohallintokulut sisältävät käyttö-, laite- ja huoltokulut, tietoliikennemaksut sekä tukipalvelusta aiheutuneet kulut. Tietohallinnon tukipalvelut on hankittu Oy Uni-IT Ab:lta syksystä 2005 lähtien. Palvelu kattaa lisäksi yleisimmät laitteistojen pienten lisä- tai varaosien hankinnat ja kustannukset. Vuonna 2011 varaudutaan hankkimaan hallitukselle kannettavat tietokoneet sekä niihin liittyvät telakointiasemat. Muut kulutusmenot (am) Pääluokka 22 Yhteensä Määrärahalla katetaan keskustoimiston henkilöstön virkistys-, perehdyttämis- ja koulutuskulut, samoin kuin hallintoon liittyvien julkaisujen ja kirjallisuuden hankinta. Henkilöstön läksiäiskulut kohdistuvat palkkausten sosiaalikulumäärärahoihin Muut kulutusmenot on tarkoitettu hallinnon ennakoimattomiin menoihin, kuten kunnia- ja ansiomerkkien hankintakuluihin, erilaisiin tuki- ja kannatusilmoituksiin, merkkipäivä- yms. huomionosoituksiin sekä muihin pääsihteerin toimenkuvaan kuuluviin yleisen suhdetoiminnan kuluihin

15 15 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 23 PERUSTOIMINTA Kulutusmenot Palkkaukset (am) Palkkaukset sisältävät HYYn tiedottajan, kahden koulutuspoliittisen ja kahden sosiaalipoliittisen sihteerin, kulttuurisihteerin, kansainvälisten asioiden sihteerin, ruotsin (10h viikossa) ja englannin kielen kääntäjän palkkauskulut. Englannin kielen kääntäjä (yhteensä 20h viikossa) on yhteinen AYYn kanssa siten, että AYY maksaa puolet kääntäjän palkkauskustannuksista. Tähän määrärahaan kohdistuvat myös graafista suunnittelua tekevän siviilipalvelusmiehen kulut. Sosiaalikulut Projektiluontoiset palkkaukset sisältävät vuonna 2006 viisivuotiseen projektiin palkatun tohtoritasoisen Ylioppilaslehden historian kirjoittajan palkkauksen kulut. Vuonna 2011 varaudutaan tutkimusavustajan palkkaamiseksi 4 kuukaudelle. T u k i t o i m i n n o t Arkistotoiminta (km) Vuokra kattaa arkiston, arkiston työskentelytilan sekä toimiston vuokran. Toimisto on jaettu Ylioppilaslehden historiankirjoittajan kanssa. Arkisto siirrettiin vuonna 2007 väliaikaisiin tiloihin Leppäsuon rakennus- ja kehittämishankkeiden vuoksi, ja se on muuttanut uusiin tiloihin vuoden 2008 syksyllä Yleis- ja toimistokulut sisältävät myös erilaisten tarvikkeiden hankinnat HYY:n arkistoon on talletettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita Vanhan ja Uuden ylioppilastalon rakennuspiirustuksia vuosilta Piirustuksia, ei ole aina voitu tai osattu säilyttää asianmukaisesti ja siksi niissä on pölystä, kosteudesta yms. aiheutuvia vaurioita, joiden poistaminen on piirustusten säilyvyyden kannalta tarpeellista. Vuonna 2011 jatketaan piirrustusten konservointia säilyvyyden turvaamiseksi. HYY:n arkisto vuosilta on yliopiston keskusarkiston käytetyimpiä yksityiskokoelmia. Jatkuvan käytön vuoksi asiakirjat kuluvat ja ovat vaarassa tuhoutua. Asiakirjojen säilyvyyden turvaamiseksi käytetyimmät asiakirjat mikrokuvataan

16 16 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Taide-esineiden konservointiin ja ylläpitoon varatulla määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan lähes 140 vuoden toiminnan aikana sille kertyneiden, myös kansallisesti arvokkaiden taide-esineiden säännöllinen, huoltoluonteinen konservointi. Taide-esineistön kunnostustoimista on vuodesta 2003 alkaen päättänyt taidetyöryhmä, ja kunnostus on kohdistunut vanhimpiin, heikkokuntoisempiin ja näkyvimpiin teoksiin. Viime vuosina on kunnostettu tai puhdistettu kaikki Vanhan kipsiveistokset, hallintohuoneen kalusto, Leppäsuon kirjaston seinämaalaus Nuorta elämää sekä Kullervon sotaanlähtö Ylioppilaslehden historiankirjoitus (km) Keväällä 2002 alettiin valmistella Ylioppilaslehden historiankirjoitusta lehden täyttäessä 100 vuotta Edustajisto hyväksyi asiasta puitepäätöksen keväällä Vuonna 2005 asetettiin myös historiankirjoitustoimikunta, joka valitsi historiankirjoittajan viiden vuoden työhön keväällä Historiankirjoittaja on aloittanut työnsä lokakuussa 2006 ja hänen viisivuotinen projektinsa päättyy marraskuussa Toimistotilan vuokra koostuu historiankirjoittajan työhuoneen kustannuksista, jotka jaetaan tasan arkistotoiminnan kanssa. Tiedotustoiminta (km) Yleis- ja kokouskulut muodostuvat mm. hankkeen toimistomenoista, seminaarien osallistumismaksuista sekä historiankirjoitustoimikunnan kuluista Yleis- ja toimistokulut Ylioppilaslehden ja Studentbladetin HYY-sivu Ylioppilaskunnan verkkosivut uudistetaan vuonna Painotuotteet ja materiaalihankinnat (sis. Unicafe-kolmiot sekä HYY-tuotteet) Mediaseuranta

17 17 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 E d u n v a l v o n t a t o i m i n t a Suomen ylioppilaskuntien liitto (am) Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu vuodelle 2011 päätetään SYL:n liittokokouksessa marraskuussa Jäsenmaksu vuonna 2011 lienee 4,9 per jäsenjärjestön opiskelija (vuonna ,9, ja vuonna ,8 ). Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksu maksetaan SYL:n jäsenmaksun yhteydessä. SYL:n kautta hoidetaan valtakunnallista edunvalvontaa ja keskitetyt jäsenistöalennukset sekä saadaan tietoa ja koulutusta. Määräraha on laskettu jäsenen mukaisesti, sillä SYL:n jäsenmaksu määräytyy vuodelle tilanteen mukaan Osallistumis- ja kokouskulut koostuvat SYL:n liittokokouksen sekä muiden kokousten tai seminaarien kuluista. Vuonna 2011 liittokokousmaksujen arvioidaan olevan noin 90 kultakin varsinaiselta edustajalta ja 110 varaedustajalta, 170 tarkkailijalta. Ylioppilaskunta maksaa varsinaisten edustajien liittokokousmaksut ja varaedustajien maksuista puolet kutakin varaedustajaa kohden edustajistoryhmien puolesta. Tähän määrärahaan kohdistuvat myös OLL:n liittokokouskulut. Keskitetty etujärjestötoiminta (km) Koulutuspoliittinen toiminta (km) Määrärahalla katetaan valmistelu-, materiaali- ja kokouskulut yhteydenpidosta yliopistoon, pääkaupunkiseudun kuntiin, valtiovaltaan, HOAS:öön, YTHS:öön, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin. Määrärahasta varataan myös osa perinteisten yliopistojohdon illallisten kustannuksiin. Vuonna 2011 varaudutaan eduskuntavaalivaikuttamiseen hiukan suuremmalla määrärahalla Opintovaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Määrärahalla katetaan koulutuspoliittisen toiminnan toimisto- ja yleiskulut. Tämän lisäksi määrärahaan kohdistuvat osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut SYL:n koulutuspoliittisiin tapaamisiin sekä koulutuspoliittisiin seminaareihin sekä muut koulutuspoliittisesta toiminnasta aiheutuvat kulut. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus Selvitys hallinnon opiskelijaedustajista on tehty yliopiston hallintokauden lopussa, viimeksi 2009 ja Koska hallintokausi on opiskelijoiden osalta muuttunut kaksivuotiseksi, tehdään uusi selvitys jo vuonna 2011.

18 18 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP Innovatiivisten oppimismuotojen tuella rahoitetaan opiskelijoiden omaehtoisia opiskeluhankkeita, kuten opintopiirejä, jotka täydentävät yliopiston tarjoamaa opetusta. Tuen on tarkoitus kannustaa myös täysin uudenlaisten oppimismuotojen kehittämiseen. Tuki jaetaan kerran vuodessa keväällä Hallinnon opiskelijaedustajien valinta tullee uuden yliopistolain myötä ylioppilaskuntien tehtäväksi. Uudet edustajat valitaan syksyllä Tämän lisäksi on varauduttava hallintoelinten täydennyksistä aiheutuviin kustannuksiin. Sosiaalipoliittinen toiminta (km) Sosiaalipoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Määrärahalla katetaan sosiaalipoliittisen toiminnan toimisto- ja yleiskulut. Tämän lisäksi määrärahaan kohdistuvat osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut SYL:n sosiaalipoliittisiin tapaamisiin ja seminaareihin sekä muut sosiaalipoliittisesta toiminnasta aiheutuvat kulut. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Tässä määrärahassa on varauduttu ylioppilaskunnan omaan opiskelijoiden hyvinvointia tukevaan toimintaan Toimeentuloselvitys toteutetaan joka toinen vuosi. Selvitys tehdään vuonna Kansainvälinen toiminta (km) Koska vuonna 2011 pääkaupunkiseudun kunnat järjestävät opiskelijoiden hätämajoituksen, ei siihen kohdenneta erillistä määrärahaa. Mahdollinen määräraha otetaan yleisestä toimintavarauksesta Tästä määrärahasta katetaan kaupunkivaikuttamistyön kulut. Kuluja syntyy syntyy esimerkiksi tempauksista, materiaaleista, tapaamisista ja tiedotuksesta Kansainvälisten asioiden valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa

19 19 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Yleis- ja tiedotusmäärärahalla katetaan sektorin yleis- ja kokouskulut.sekä kansainvälisten asioiden valiokunnan toimintakulut. Määrärahalla katetaan myös kansainvälisen toiminnan kokouksista, koulutuksesta ja SYL:n tapaamisista aiheutuvat kulut sekä kansainvälisen toiminnan tilaisuuksien tiedotuskulut ja tiedotusmateriaalin painatus, kuten englanninkieliset HYY-esitteet, -oppaat ja uusien kansainvälisten opiskelijoiden tervetulokirje. M u u p e r u s t o i m i n t a ESN-toiminta (km) Kansainväliseen toimintaan kuuluu kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin osallistuminen ammattitaidon ja verkostojen ylläpitämiseksi. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Määrärahaa voidaan käyttää myös kansainväliseen edunvalvontaan liittyviin projekteihin ESN-valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Yleis- ja kokouskulut. Määrärahasta katetaan myös lukukausien alun ESN-päivystys sekä ulkomaalaisopiskelijoiden kaveritoiminta Suomen paikallisosastot kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa (NatPlat = National Platform). Tapaamisissa arvioidaan eri paikallisosastojen toimintaa, vertaillaan hyviä käytäntöjä ja valitaan Suomen kansallinen ESN-edustaja sekä mahdollinen Suomen ehdokas ESN Internationalin hallitukseen.esn Internationalin vuosikokous (Annual General Meeting) järjestetään keväisin. Jokaisella paikallisosastolla on oikeus lähettää tapaamiseen kaksi edustajaa. Määrärahalla katetaan kokouksen osallistumismaksut, osallistujien matkakulut ja ESN:n vuosimaksu. Pohjoismaiset ESN-jaostot kokoontuvat kerran vuodessa (NEP = Northern European Platform). Paikallisosastot voivat lähettää tapaamisiin kaksi edustajaa. Määrärahalla katetaan kokouksen osallistumismaksut ja osallistujien matkakulut. Kaksikielisyystoiminta (km) HYY on Suomen suurin kaksikielinen ylioppilaskunta. HYYn kaksikielisyysstrategian mukaan ylioppilaskunta pyrkii turvaamaan ruotsin kielen aseman ja vahvistamaan omaa kuvaansa kaksikielisenä organisaationa. Määrärahalla varaudutaan järjestämään koulutusta sekä lisäämään muuten tietoisuutta kaksikielisyysasioista.määrärahalla katetaan myös keskustoimiston kaksikielisyyttä tukevasta toiminnasta aiheutuvat kulut. Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 euron palkkio. Kulttuuritoiminta (km)

20 20 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 euron palkkio vuodessa Kulttuuritoiminnan yleis- ja toimistokulut sisältävät myös valiokunnan hankkeet. Määrärahalla katetaan myös UniCafepöytäkolmioilmoituksia. Osa kulttuuritapahtumien mainostamisen kuluista katetaan tiedotustoiminnan määrärahasta Ylioppilaskunnan vuosittain järjestämiä suuria tapahtumia ovat laskiaispulkkamäki ja vapunpäivän juhla Ullanlinnanmäellä, Floran päivän juhla Kumtähden kentällä, yliopiston avajaiskarnevaalit ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue. Ne järjestetään yhteistyössä yliopiston, pääkaupunkiseudun muiden ylioppilaskuntien ja tiedekuntien maisteripromootioiden kanssa, ja määrärahalla katetaan HYYn osuus tapahtumista aiheutuvista kuluista. Määrärahalla katetaan myös HYYn vappuboolien ja vappudelegaation kulut sekä vappuun ja itsenäisyyspäivään liittyvät huomionosoitukset Ylioppilaskunnan 143. vuosijuhlaa vietetään , ja sitä edeltävällä vuosijuhlaviikolla järjestetään HYYn jäsenistölle laajasti erilaisia tapahtumia. Määrärahalla katetaan vuosijuhlan sekä vuosijuhlaviikon tapahtumien kulut sekä vuosijuhlamestari(e)n tai vastavien apulaisten palkkio Kulttuurihankkeiden määrärahalla katetaan muiden HYYn järjestämien kulttuuritapahtumien (esim. klubit, näyttelyt, kilpailut ja kurssit) järjestämisestä sekä kulttuuriedunvalvonnasta ja erilaisista yhteistyöhankkeista (mm. Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin HYY-opiskelijasarja) aiheutuvat kulut. Vuonna 2010 aloitettua kulttuuriedunvalvontahanketta jatketaan. Liikuntatoiminta (km) Alumnitoiminta koostuu yhteydenpidosta entisiin HYY-aktiiveihin mm. yhdessä Helsingin yliopiston alumni ry:n ja HYYseniorit ry:n kanssa. Määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan oman ja yhteistyössä muiden teh osuus yhteisten alumnitapahtumien kuluista sekä HYYn omien alumnitapaamisten kulut Toimintavarauksesta katetaan ennakoimattomia kuluja HYY ei enää järjestä omaa liikuntatoimintaa, vaan edunvalvonta hoidetaan valtakunnallisesti SYL:n ja OLL:n kautta. Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km)

21 21 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Tuutorivaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Yleis- ja kokouskulut Opiskelijatuutoreille järjestetään koulutustilaisuus sekä keväällä että syksyllä Ympäristötoiminta (km) Ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Yleis- ja kokouskulut sekä valiokunnan hankkeet Kehitysyhteistyötoiminta (km) Ylioppilaskunta jatkaa vuonna 2009 aloitettua kehitysyhteistyöhanketta "sustainable livelihood in Sulawesi" Indonesiassa. Lisäksi ulkoministeriön hanketukea on haettu yhteistyössä Sambian Itäisessä Provinssissa toimivan naisjärjestöjen kattojärjestön EPWDA:n kanssa 2011 alkavalle naisten terveyskasvatushankkeelle vuosille Hankkeita tuetaan ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroin, keräysvaroin ja Indonesiahankkeen omarahoituksen osalta HYYn 0,7% kehitysyhteistyömäärärahasta. Ylioppilaskunta on saanut ulkoasiainministeriöltä tukea myös kehitysviestintä hankkeelle kehitysyhteistyövaliokunnan tekemän Kimppu-lehden julkaisemiseen. Lisäksi on haettu ministeriön tukea yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa toteutettavaan kehitysyhteistyön teemaviikkoon Kehy-hankkeiden tuotot, yhteensä Ulkoasiainministeriön hanketuki Keräystuotot HYYn omarahoitusosuus (0,7%-varoista)

22 22 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Kehy-hankkeiden menot, yhteensä Kehitysyhteistyövaliokunta Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Yleis- ja kokouskulut sisältävät sektorin ja valiokunnan kokous-, toimisto- ja materiaalikulut, posti-, puhelin- ja tiedotuskulut sekä osallistuminen Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) järjestökoulutuksiin. Määrärahalla katetaan myös valiokunnan järjestämät te lat, osallistuminen tapahtumissa ja festivaaleille ja valiokunnan yleisesitteen tuottamisen kulut. Sukukansatoiminta (km) HYYn kehitysyhteistyöprojektimäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyöhankkeita ja -projekteja. Tuen edellytyksenä on, että kohde täyttää projektitukimäärärahojen myöntämisen kriteerit. 0,7% tämän talousarvion menoista on tässä määrärahassa valmisteltu käytettäväksi kehitysyhteistyöhön. Tästä määrärahasta 7700 käytetään Indonesiahankkeen omavastuuosuuden kattamiseksi Sukukansaohjelma Suomalais-ugrilaisten kansojen toimintaa on tuettu vuodesta 1995 lähtien sukukansaohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on tukea uralilaisia kieliä puhuvien kansojen omaehtoista pyrkimystä elvyttää kansallista identiteettiään ja äidinkieltään sekä edesauttaa aidon kansalaisyhteiskunnan vahvistumista Venäjällä Keräystuotot koostuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerättävistä vapaaehtoisista sukukansamaksuista Sukukansaohjelman avustuksilla rahoitetaan humanitaarisia hankkeita Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ja kulttuurien jatkuvuuden turvaamiseksi. Varoja voidaan käyttää myös suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liiton (MAFUN) toiminnan tukemiseen. Sukukansaohjelman avustuskohteesta päättää sukukansavaliokunta

23 23 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Sukukansaohjelman hallinto- ja tiedotuskulut Sukukansavaliokunta Sukukansavaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa Sukukansavaliokunnan toiminnan yleiskulut Sukukansaprojektien määräraha. Projekteista päättää HYYn hallitus sukukansavaliokunnan esityksestä Alkukoti-lehden julkaisuun varaudutaan myös vuonna Strategiatyö (km) Pääluokka 23 yhteensä Ylioppilaskunnan strategia päivitetään kahden vuoden välein, viimeksi Strategiatyöskentelyyn varaudutaan myös vuonna

24 24 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE Tässä pääluokassa näkyvien palveluiden ja tukien lisäksi ylioppilaskunnan palveluihin jäsenille kuuluvat mm. pääluokan 28 YTHS:n terveydenhoito sekä UniCafen ateriatuki. Palkkaukset (am) Vakinaiset palkkaukset sisältävät järjestösihteerin sekä kahden palvelutoimistossa työskentelevän vakituisen toimistosihteerin palkkauskustannukset. Lisäksi varaudutaan syksyn ruuhka-avun palkkaamisesta (3 kuukauden ajan) koituviin kustannuksiin. Sosiaalikulut Oikeusapu (km) Oikeusapupalvelu, jolla tarjotaan oikeudellista neuvontaa opiskelijoille, ostetaan oikeustieteen opiskelijoiden järjestöiltä Pykälä ry.:ltä ( ) ja Codex r.f.:lta (1300 ). Nyyti ry (km) Lapsiparkki (am) Nyyti ry on valtakunnallinen opiskelijoiden tukikeskus, jonka tehtävänä on kehittää ja tuottaa mielen hyvinvointia edistäviä palveluja. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu Nyyti ry:lle on ollut 200. Ylioppilaskunta on yksi Nyytin perustajajäsenistä ja ylioppilaskunta on maksanut Nyytille vuosittaista vapaaehtoista avustusta. Nyyti on kehittynyt vahvasti valtakunnalliseksi järjestöksi ja lopettaa erityisesti pääkaupunkiseudun opiskelijoille suunnatun kasvotusten tapahtuvan toiminnan. Myös virtuaaliolkapää-palvelu ollaan lopettamassa sen suosion laskiessa. Koska Nyyti on vähentää palveluitaan, puolitetaan vapaaehtoinen avustus ja suunnataan varoja ylioppilaskunnan oman hyvinvointia tukevan toiminnan järjestämiseen Lapsiparkki tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Lapsiparkki palvelee lähes ympärivuotisesti. Syksystä 2007 alkaen lapsiparkissa on toiminut kaksi kokopäiväistä hoitajaa hoitoaikojen suuren kysynnän vuoksi. Vuonna 2008 tehostettiin lapsiparkin käyttöastetta ottamalla käyttöön sähköpostilista ja ilmoitustaulu peruuntuneista vuoroista tiedottamiseksi. Vakioajat voidaan nyt myös laittaa uudelleen hakuun, jos niitä ei käytetä säännöllisesti. Hoitomaksuilla katetaan noin 10% kokonaiskuluista. Yliopisto sekä Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta ovat tähän asti tukeneet toimintaa samansuuruisilla summilla. Yliopisto ei syyskuusta 2009 alkaen ole perinyt HYYltä vuokraa lapsiparkin tiloista. Tavoittena on, että vastaisuudessa myös kaupunki maksaisi entistä suuremman osan lapsiparkin kustannuksista

25 25 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 Tulot Hoitomaksut Kaupungin sosiaalilautakunnan avustus Yliopiston avustus Kulut Palkkauskustannukset koostuvat kahden vakituisen, kokopäiväisen lastenohjaajan palkkauksesta Sosiaalikulut Tilavuokra Yleiskulut Julkaisutoiminta Kalenterit (am) HYY julkaisee suomeksi ja ruotsiksi ylioppilaskalenterin, joka jaetaan ylioppilaskunnan jäsenille ilmaiseksi. Vuonna 2011 jäsenistölle jaettavien kalentereiden kokonaispainos on noin kappaletta. Vuodesta 2009 alkaen HYY on tilannut kalenterin Ylioppilaslehdeltä. Ylioppilaslehden tilausmaksut (am) Määrärahalla ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden vuosikerran Ylioppilaslehden Kustannus Oy:lta tilausmaksulla, jonka päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Määrärahan suuruus riippuu tilausmaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmäärän kehityksestä.

26 26 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP SSI:n jäsenmaksut, Studentbladetin tilausmaksut ja toimitila-avustus (am) Svenska Studerandes Intresseförening rf:n (SSI) jäsenmaksu vuonna 2011 lienee edelleen 1,5 ruotsinkielistä jäsentä kohden. Ylioppilaskunta tilaa Studentbladetin noin 2000 ruotsinkieliselle jäsenelleen, jotka saavat lisäksi Ylioppilaslehden. Lehden vuosikertahinta on vuonna ,7. HYY maksaa lehden vuosikerran enintään sadalle suomenkieliselle jäsenelleen, joka sitä erikseen pyytää. Lisäksi pääluokassa 23 on tiedotusmäärärahassa varattu noin HYYn kokosivun ilmoitukseen jokaisessa Studentbladetin numerossa Ylioppilaskunta on maksanut osan Studentbladetin tilavuokrasta. Vuokratuki on lopetettu vuonna Muut palvelut Opiskelijakortit (am) Määrärahalla katetaan syksyn alussa jaettavien lukuvuositarrojen hankinta- ja jakelukulut sekä muita opiskelijakorttien aiheuttamia jakelu- ja tiedonsiirtokuluja. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am) Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) hoitaa Vaasassa oikeustiedettä opiskelevien noin 60:n HYYn jäsenen palvelut, kuten uusien opiskelijoiden vastaanoton ja toimitilojen tarjoamisen. Tämän vuoksi VYY:lle maksetaan sen jäsenmaksua vastaava summa kutakin Vaasan oikeustieteen opiskelijaa kohden. VYY:n jäsenmaksu vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 70 ilman YTHS-maksua. Lopetetut tukimuodot Filiaalien ateriatuki on lopetettu vuonna Asunnonvälitys on vuonna 2010 siirretty järjestettäväksi Lyyran kautta.jäsenlainarahasto on purettu vuonna 2009 vähäisen käytön vuoksi. Välittömät avustukset järjestöille HYY tukee vuosittain järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksella. Hallitus myöntää avustukset talousjohtokunnan esityksestä ja osa toiminta-avustusmäärärahasta voidaan jättää myös jakamatta. HYYn kiinteistöt vuokraa HYYn toimintataloudelle tiloja, joita annetaan HYYn piirissä toimiville järjestöille käyttöön määräaikaisin tilankäyttösopimuksin. Järjestöjen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset on solmittu HYY Kiinteistöjen kanssa

27 27 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP Järjestötilojen kulut yhteensä (am) Tilakulut osakunnat, aine- ja tiedekuntajärjestöt, poliittiset järjestöt, harrastejärjestöt Tiedekunta- ja ainejärjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 320 m2 (19 /m2) ja Leppäsuon uusissa tiloissa yhteensä n. 370 m2 ( 22 /m2).viidellä osakunnalla on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 340 m2 (19 /m2) ja kolmella osakunnalla noin 220 m2 (22 /m2) kolmannen ylioppilastalon tiloissa Leppäsuolla.Poliittisilla opiskelijajärjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 200 m2 (19 /m2).muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla järjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 450 m2 (19 /m2) ja Leppäsuon uusissa tiloissa n. 90 m2 (22 /m2). Leppäsuon vanhoissa tiloissa sijaitsevat Ylioppilaskameroiden tilat, n. 130 m2 (7 /m2). Lisäksi järjestöjen käytössä on joitakin pieniä varastotiloja Kouvolan kieltenopiskelijat ry:n käytössä on 44 m 2 :n huoneisto Kouvolan keskustassa. Erillisestä toimitilaavustuksesta on luovuttu järjestö muutettua ylioppilaskunnan tiloihin vuoden 2009 aikana. Toiminta-avustukset yhteensä (km) Natura ry:lla on sen itse vuokraama tila Lahdessa. Yliopisto maksaa puolet tilan vuokrasta. Tiedekunta- ja ainejärjestöt Osakunnat Poliittiset opiskelijajärjestöt. HYYn poliittisten opiskelijajärjestöjen toiminta-avustus jaetaan edustajiston voimasuhteiden (tilanne ) mukaan. Poliittiseksi järjestöksi luetaan HYYn piirissä toimiva järjestö, jolla on yksi tai useampia edustajia edustajistossa Muut ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt Orkesterit, kuorot ja teatterit (km)

28 28 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP Toiminta-avustus yhteensä Ylioppilaskunnan neljällä musiikkikorporaatiolla ja Ylioppilasteatterilla on ollut historiallisiin syihin perustuen erityisasema ylioppilaskunnan toiminnassa. Tästä johtuen niiden toiminta-avustus määräytyy erilaisilla kriteereillä kuin muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla musiikki- ja teatterijärjestöillä. Toimitila-avustus yhteensä Muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien orkestereiden, kuorojen ja teattereiden toiminta-avustus Harkinnanvaraiset avustukset (km) Ylioppilasteatterin käytössä olevan studion koko on 260 m2 ja toimiston 17 m2. Neljän musiikkikorporaation käytössä Vanhalla ylioppilastalolla on 113 m2 toimistotilaa. Musiikkisali on tämän lisäksi keskimäärin 130 iltaa vuodessa musiikkikorporaatioiden käytössä, mistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Oy Unicafe Ab. Muilla orkestereilla, kuoroilla ja teattereilla on tiloja Uudella ylioppilastalolla (65 m2) ja Leppäsuon tiloissa (59 m2). Välilliset avustukset järjestöille Korporaatioiden toimitilakulut sisältävät myös tilojen siivouksen sekä veden- ja energiankulutuksen. Oy Unicafe Ab laskuttaa summan HYYn toimintataloudelta Harkinnanvaraisilla avustuksilla voidaan tukea edellä mainittujen järjestöryhmien toimintaa ja ne mahdollistavat tapauskohtaisesti järjestöille kertaluontoisen toiminta-avustuksen korotuksen sekä toiminta-avustuksen myöntämisen uusille järjestöille ilman, että muiden järjestöjen avustusta joudutaan tämän takia pienentämään Yleiset järjestöpalvelut (am) Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa

29 29 / 44 Laitepalvelut (am) Järjestölehtituki (km) Lopetetut tuet TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 Yleis- ja kokouskulut sisältävät lisäksi HYYn piirissä toimivien järjestöjen toimijoiden koulutukset. Vuonna 2011 järjestöjen sähköinen toiminta-avustushakemusjärjestelmä uudistetaan Järjestötilajaosta sekä kolmannen ylioppilastalon käyttöönottamisesta aiheutuvat järjestöjen muuttokustannukset kohdentuvat tähän määrärahaan Järjestöt voivat lainata palvelutoimistosta erilaisia teknisiä ja audiovisuaalisia laitteita. Määrärahalla katetaan laitteiden hankinta-, korjaus-, huolto- ja ylläpitokulut. Talousjohtokunta päättää vuosittain laitteista perittävistä Järjestölehtien tekemistä tuetaan toiminta-avustuksen yhteydessä haettavalla erillisellä tuella. Tukea pyritään jakamaan keskimäärin 35% lehden kokonaiskustannuksista. Tuen ehdot määrittelee tarkemmin talousjohtokunta Vanhan ylioppilastalon järjestökäytön tuki on lopetettu vuonna Ylioppilaslehden järjestöpalsta on lopetettu vuonna 2009 ja korvattu verkkopohjaisella menokoneella. Lounastuesta on luovuttu vuonna Taittohuoneesta on luovuttu vuonna Kuljetustuesta on luovuttu vuonna Projektiavustuksista on luovuttu vuonna Järjestöjen käyttäjätunnuksista yliopiston verkkoon on luovuttu vuonna Ylioppilaskunnan saunat (am) Ylioppilaskunnalla on käytössään Uuden ylioppilastalon kellarisauna sekä järjestökäytössä tuettuna Domus Gaudiumin Sivistys-kattosauna. Käytön tarkemmista ehdoista ja korvauksista päättää talousjohtokunta Uuden ylioppilastalon kellarisauna Tuotot Vuokrat Ylläpito ja hankinnat ,

30 30 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 Domus Gaudiumin Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki Järjestökäytön tuki Järjestötilojen kalustehankinnat (km) Määrärahalla tuetaan HYYn järjestötilojen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoja Uuden ylioppilastalon toimintatilat (am) Määrärahalla katetaan Uuden ylioppilastalon juhla- ja kokoustilojen sekä yhteisten tilojen vuokra, siivous, kunnostus ja ylläpito.tämä neliömäärä sisältävää myös aula-, käytävä- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat, joita ei ole erikseen määritelty jollekin tietylle käyttäjälle. Tilojen käytön tarkemmat ehdot ja käyttökorvaukset määrittelee talousjohtokunta Käyttökorvaukset Uudella ylioppilastalolla on tiloja n. 540 m 2 (19 /m 2 ) Siivous Energiankulutus, kunnostus- ja muutostyöt sekä muut kulut Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican toimintatilat (am) Leppäsuon rakennus- ja kehityshankkeiden myötä valmistuneet tilat on otettu käyttöön vuoden 2008 lopulla Leppäsuon rakennus- ja kehityshankkeiden myötä järjestöille vuokrattavia yleisiä tiloja on tiloja noin 85 m 2 ( 22 /m 2 ). Tämä neliömäärä sisältävää myös aula-, käytävä- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat, joita ei ole erikseen määritelty jollekin tietylle käyttäjälle Energiankulutus, kunnostus- ja muutostyöt sekä muut kulut

31 31 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 Siivous Kaluste- ja laitehankintoja ei ole tarpeen tehdä vuonna Domus Academican järjestöpalvelutuki (km) HYY rakennutti omaan käyttöönsä monitoimitilat Domus Academican -2-kerrokseen. Tiloihin (1292 m²) kuuluvat kaksi monitoimitilaa keittiöineen, neljä bänditilaa varastoineen, pukuhuoneet sekä aula-, käytävä-, kalustevarasto- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat. Bänditilat on varattu bändi- ja musiikkiharrastetoimintaan. Kokoontumistilat ja keittiöt toimivat ravintolaosakeyhtiön anniskelualueena palvelu- ja tilausravintolakäytössä. Tuki tullaan lopettamaan vuonna Järjestöpalvelutuki Bändikämppien käyttökorvauksista saatavat tulot vähennetään ravintolatoiminnalle maksettavasta järjestöpalvelutuesta Pohjanhovin ulosvuokrauksesta saatavat tulot vähennetään ravintolatoiminnalle maksettavasta järjestöpalvelutuesta. 0 0 Pääluokka 24 yhteensä

32 32 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 28 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO SYL:n jäsenjärjestöt keräävät jäsenmaksunsa osana jäseniltään YTHS:n terveydenhoitomaksun. Osana ylioppilaskunnan jäsenmaksua kannettavalla YTHS:n terveydenhoitomaksulla ylioppilaskunnat hankkivat terveydenhoitopalveluja jäsenilleen YTHS:ltä. Terveydenhoitomaksu on vuonna lukuvuodelta eli 21 lukukaudelta. Jatko-opiskelijat on rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle alkaen. Tästä syystä jatko-opiskelijat eivät enää maksa jäsenmaksun YTHS-osuutta. Tästä johtuen määräraha on laskettu YTHSmaksun maksavan jäsenen mukaisesti. Tällä hetkellä Kansaneläkelaitos kattaa 60,7 %, kaupungit ja kunnat 12 % ja opiskelijat 18,3 % YTHS:n kustannuksista. Lisäksi opetusministeriö avustaa vuokrakuluja 7,8 %. Muu osa rahoituksesta, 1,2 %, muodostuu mm. korkotuotoista. Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä Korvaukset YTHS:lle (am) Pääluokka 28 yhteensä

33 33 / 44 TAE 2011 TA LTA I TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 31 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus (km.) Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu käytettäväksi hallituksen päätöksellä odottamattomiin lisämäärärahatarpeisiin, esimerkiksi edunvalvontakampanjoihin Määrärahaan sisältyi vuosina 2008 ja 2009 kertaluonteinen suurempi varaus kolmannen ylioppilastalon sekä Domus Academican maanalaisten tilojen käyttöönottoon liittyviin ennakoimattomiin vaiheisiin varautumiseksi Valiokuntien projektitoimintavaraus (km) Valiokuntien projektitoimintavarausta käytetään hallituksen päätöksellä vuoden aikana ilmeneviin valiokuntien erilaisiin toiminnallisiin projekteihin. Määrärahaa on tarkistettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Pääluokka 31 Yhteensä

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Sivu 1 / 11 Liittokokous 23.-24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2013 perustuu seuraaviin

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Sivu 1 / 10 Liittokokous 18.-19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2012 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2012

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2011 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

Lisätiedot

AYY:n Talousarvio 2010. Taustatiedosto 27.11.2009

AYY:n Talousarvio 2010. Taustatiedosto 27.11.2009 AYY:n Talousarvio 2010 Taustatiedosto 27.11.2009 Sisältö Budjetista yleisesti... 3 Järjestötoiminta... 4 Organisaatio... 4 Yleiskatsaus... 4 Järjestösektori... 6 Viestintä ja Aino... 7 KY Historiikki...

Lisätiedot

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Kehy-opas Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Tämä opas on suunnattu kaikille valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille, HYYn jäsenille, hallitukselle ja ennen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistykset Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijaperinteet Sosiaalipolitiikka

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista.

Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista. Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista. Tommi Laitio luovutettu HYY:n hallitukselle 3.5.2010 Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle Argumentti / Tommi

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Nuorisolautakunta 30.05.2013 NUORISOLAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Nuorisolautakunta 30.05.2013 NUORISOLAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 NUORISOLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 6-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Hietaniemenkatu 9 B Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin kaupunki

Lisätiedot

AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Raportointiopas_2012_FI_vrs2.indd 1 6.3.2012 14.11 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2011 31.12.2011

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 16 373,1 1 090,1-15 283,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799,0-7 442,0 Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2011 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2011 31.12.2011 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6 2.1

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma. Vuodelle 2014

Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma. Vuodelle 2014 Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto Toimintasuunnitelma Vuodelle 2014 Anna Eronen 13.2.2014 Sivu 1 Sisällys Karjalainen osakunta vuonna 2014... 2 1 Hallinto ja taloudenhoito... 6 2 Juhlatoiminta...

Lisätiedot