LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO"

Transkriptio

1 TALOUSARVION 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT KÄYTTÖTALOUSOSA Mk-hallitus LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO T O I M I N T A K U L U T PALKAT JA PALKKIOT LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO (kustannuspaikka = kp 110) Muulle luottamushenkilöhallinnolle on varattu määrärahat maakuntahallituksen asettamien työjaoston (80,00 ) ja erilaisten työryhmien (80,00 ) kokousten järjestämisestä aiheutuviin kokouspalkkioihin. Työjaoston ja erilaisten työryhmien palkkioihin varataan ja ansionmenetyskorvauksiin MAAKUNTAHALLITUS (kp 120) Maakuntahallituksen arvioidaan kokoontuvan vuoden aikana kertaa. Maakuntahallituksen jäsenten kokouspalkkio on 100,00 /kokous. Maakuntahallituksen kokouspalkkioihin varataan ja ansionmenetyskorvauksiin varataan Maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2.500,00 Maakuntahallituksen I varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1.500,00 MAAKUNTAVALTUUSTO (kp 130) Maakuntavaltuuston arvioidaan kokoontuvan vuoden aikana 2-3 kertaa, joista yksi kokous varaudutaan pitämään kaksipäiväisenä seminaarina. Maakuntavaltuuston jäsenten kokouspalkkio on 100,00 /kokous. Maakuntavaltuuston kokouspalkkioihin varataan ja ansionmenetyskorvauksiin varataan Maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 1.700,00 TARKASTUSLAUTAKUNTA (kp 140) Tarkastuslautakunnan arvioidaan kokoontuvan vuoden aikana 3-6 kertaa. Tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio on 100,00 / kokous. Tarkastuslautakunnan kokouspalkkioihin varataan ja ansionmenetyskorvauksiin varataan Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 1.000,00 IKÄIHMISTEN VALTUUSKUNTA (kp. 150) POHJOIS-SAVON VALTUUSKUNTA (kp.152) 100 HENKILÖSTÖ SIVUKULUT Sosiaaliturvamaksu 2,23 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,75 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,518%, ryhmähenkivakuutusmaksu 0,069 %, KuEL-maksu 16 % (em. sivukulut yhteensä 19,567 %). Pääsääntöisesti sivukuluja ei mene kokouspalkkioista, paitsi vuosipalkkioista ja ansionmenetyskorvauksista, joista peritään myös KueL-maksu. PALVELUJEN OSTOT LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO (kp. 110) Luottamushenkilöhallinnon (pl. jäljempänä erikseen mainittujen) matkustus-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut. 1

2 MAAKUNTAHALLITUS (kp 120) Maakuntahallituksen kokouksista aiheutuvat kustannukset, kuten matkustus- ja kuljetuspalvelut ( ), majoitus- ja ravitsemispalvelut (6.000 ) sekä tapaturmavakuutus kokousmatkoilta (100 ). Koulutuskustannuksiin (matka- ja päivärahat kirjataan matkustus- ja kuljetuspalveluihin) varataan 500. MAAKUNTAVALTUUSTO (kp 130) Maakuntavaltuuston kokouksista aiheutuviin kustannuksiin, kuten matkustus- ja kuljetuspalvelut ( ), majoitus- ja ravitsemispalvelut (6.000 ) sekä tapaturmavakuutus kokousmatkoilta (150 ). Koulutuskustannuksiin (matka- ja päivärahat kirjataan matkustus- ja kuljetuspalveluihin) varataan 500. TARKASTUSLAUTAKUNTA (kp 140) Tarkastuslautakunnan kokouksista aiheutuviin kustannuksiin, kuten matkustus- ja kuljetuspalvelut (3.000 ) sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelut (800 ). Koulutuspalveluihin varataan Tilintarkastajan laskuttamat tilintarkastuspalkkiot IKÄIHMISTEN VALTUUSKUNTA (kp. 150) Matkustus- ja kuljetuspalveluihin ja majoitus- ja ravitsemuspalveluihin 500. POHJOIS-SAVON VALTUUSKUNTA (kp. 152) Matkustus- ja kuljetuspalveluihin ja majoitus- ja ravitsemuspalveluihin KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS (kp 153) Matkustus- ja kuljetuspalveluihin ja majoitus- ja ravitsemuspalveluihin AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 700 Luottamushenkilöille hankittava kirjallisuus ym. materiaali. TOIMISTO Aluekehitys, alueidenkäyttö, edunajaminen, hallinto- ja tukipalvelut (kp 210) T O I M I N T A T U O T O T MYYNTITUOTOT Jäsenkuntien maksuosuudet , kasvu 2 % Julkaisujen ja karttojen yms. myyntitulot, TUET JA AVUSTUKSET Teknisen tuen ja projektien arvonlisäverot ( ). Kansaneläkelaitoksen maksamat korvaukset työterveydenhuollon järjestämisestä (6.000 ). Valtiovarainministeriön maksama korvaus aluehallintouudistukseen liittyvien uusien tehtävien korvaamisesta ( ). VUOKRATUOTOT Maakuntasalin ja neuvotteluhuoneen vuokratuotot ulkopuolisilta (Vuokrat tarkistetaan lukien) MUUT TOIMINTA TUOTOT Muut mahdolliset toimintatuotot T O I M I N T A K U L U T HENKILÖSTÖKULUT Vuoden 2011 palkkamäärärahat on arvioitu voimassa olevan KVTES:n mukaisina sisältäen lomarahan. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisiin palkantarkistuksiin on varattu 1,5 %. 2

3 Kuukausipalkkaiset:: Teknisellä tuella palkatut: Maakuntajohtaja Jussi Huttunen Aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen Hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Suunnittelujohtaja Paula Quick Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen Ohjelmapäällikkö Satu Vehreävesa Aluekehityssuunnittelija Juuso Hieta Erityisasiantuntija, osa-aikainen (50%) Juhani Pirskanen Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen Neljä maakuntasuunnittelijaa: Anneli Pehkonen, Aila Salminen, Marko Tanttu, Marja Turunen Maakuntainsinööri Jouko Kohvakka Kaavoituspäällikkö Seppo Laitila Suunnitteluteknikko Risto Tuhkanen Suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen Kaksi tutkimussihteeriä: Kaija Kämäräinen, Tuula Reinikainen Julkaisusihteeri Marja Partanen Taloussihteeri Sinikka Järvi Johdon sihteeri Tuija Raatikainen Toimistosihteeri Irma Kajan Toimistosihteeri Tuulikki Huttunen Palvelusihteeri Pirjo Väänänen YHTEENSÄ 25 EU-koordinaattori Mikko Härkönen EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen EU-hankekoordinaattori Juha Minkkinen Tarkastaja Pirkko Markkanen Tarkastaja Eila Roivainen EU-sihteeri Merja Sihvola YHTEENSÄ 6 HENKILÖSTÖKORVAUKSET PALVELUJEN OSTOT Asiantuntijapalkkioihin varattu määräraha 500 Mahdolliset kokouspalkkiot Sosiaaliturvamaksu 2,23 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,75 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,518 %, ryhmähenkivakuutusmaksu 0,069 %, KuEL-maksu 16 % (em. sivukulut yhteensä 19,567%) + KuEL eläkemenoperusteinen maksuosuus ja VARHE maksusta (=varhaiseläkemenoperusteinen maksu, ) osa (13.600, loppu kirjataan tekniseen tukeen). Mahdolliset sairausvakuutus- ja äitiyspäivärahat sekä tapaturmakorvaukset Omilla laitteilla tehdyt kopioinnit Lähettipalvelusopimus, rahdit, postin nouto ja tuonti Pankkien perimät palvelumaksut Ulkopuoliset käännöspalvelut Ulkopuoliset atk-palvelut Varaudutaan videoneuvottelulaitteiston leasingvuokraukseen. Asiantuntijapalvelut yhteensä Määrärahasta suoritetaan: - ostettavat tiedotuspalvelut , - talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalvelu Pretax Kuopio Oy:ltä (osa kirjataan tekniseen apuun) - alueiden käytön selvityksiin (tuulivoima ja paikkatietoportaali ) - liiton omarahoitusosuus hankkeisiin Painatukset yhteensä

4 Ulkopuolisilla teetettävät painatustyöt Tarvittavat ilmoitukset, maakuntavaltuuston kokoukset, rekrytointi-ilmoitukset Postimaksut Puhelinkulut Kone-, palo- ja murtovakuutukset, matkavakuutus sekä vastuuvakuutus Siivouspalvelu ja varaus pesulapalveluihin Toimistohuoneiston kunnossapito Koneiden ja kaluston kunnossapito Majoitus- ja ravitsemuspalvelut KVTES:n mukaiset kilometri-, päiväraha- yms. korvaukset, sisältää myös koulutuksesta aiheutuneet matkakulut Henkilöstön koulutuskulut sekä neuvottelupäivien osallistumismaksut (varaus yhteensä ) Henkilökunnan virkistystoimintaan liittyvät palvelujen ostot, joulujuhla, retkeily- ja tutustumiskäynnit (5.500 ) Työterveyshuoltoon ja Tyhy (=työhyvinvointi)-toimintaan varataan Työpaikkaruokailu/lounassetelit Palvelumaksu Suomen Kuntaliitolle Jäsenmaksuihin varattu Vuonna 2010 maksettu jäsenmaksuja seuraaville: Kuopion kauppakamari 400,00 Suomen Vesitieyhdistys 500,00 Suomen Kotiseutuliitto 800,00 Snellman-instituutti 4.000,00 Suomen Tieyhdistys 310,00 Pohjois-Savon Kansanopistoseura 50,00 AER (Euroopan alueiden yhdistys) 3.885, ,00 Messut ym. näyttelyt Muut tutkimus- ja kehityskulut AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto-, atk- yms. tarvikkeet, myös monistuspaperit Sanoma- ja aikakauslehdet sekä kirjallisuushankinnat Kokous- ja neuvottelukahvit Ostetut kartat ja karttakopiot Lääkkeet yms. ensiaputarvikkeet Talous- ja wc-paperit, puhdistusaineet Sähkö- ja vesilaskut kulutuksen mukaan Kaikki toimitiloihin hankittava kalusto ATK laitehankinnat (uusitaan 6 tietokonetta, lisätään serverin tallennuskapasiteettia sekä uusitaan tulostimia ja oheislaitteita) ATK ohjelmat (käytössä olevien ohjelmien päivitysten ja muiden ohjelmien hankintaan) Muu materiaali; edustuskäyttö, valokuvat, kukat, lahjat yms. AVUSTUKSET Yleisluonteiset avustukset mm. Pohjois-Savon Kylät ry:lle VUOKRAT Toimitilojen vuokrat (Sepänkatu 1) ja autopaikkamaksut. Laitteiden ja koneiden leasingvuokrat. Osa vuokrista kirjautuu henkilöstön lukumäärän suhteessa tekniseen tukeen. R A H O I T U S T U O T O T J A - K U L U T Rahoitustuotot ja rahoituskulut

5 TEKNINEN TUKI ( kp ) menot=tulot T O I M I N T A T U O T O T TUET JA AVUSTUKSET Ohjelmakauden EU- ja sitä vastaava kansallinen tekninen tuki. T O I M I N T A K U L U T HENKILÖSTÖKULUT Eu-koordinaattorin, 2 EU-hankekoordinaattorin, 2 tarkastajan ja EU-sihteerin palkkakustannukset Maakunnan yhteistyöryhmän kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset Henkilöstösivukulut (VARHE maksuista kirjataan tähän ) PALVELUJEN OSTOT Monistus omilla laitteilla Käännöspalvelut ATK-palvelut Asiantuntijapalvelut, jotka aiheutuvat ohjelman seurannasta, arvioinnista ja edistämisestä. EU ohjelmien tiedotuskulut, sekä hanketarkastusten tilintarkastusmaksut. Pretaxin laskusta tähän kirjataan n Ulkopuoliset painatus- ja monistustyöt Ilmoitukset Puhelinkulut Vastuuvakuutus Koneiden ja laitteiden kunnossapito KVTES:n mukaiset kilometri-, päiväraha- yms. korvaukset sisältäen myös koulutuksesta aiheutuneet matkakulut Osallistumismaksut koulutukseen ja neuvottelupäiville osallistumisesta Työpaikkaterveydenhuollon ja fysikaalisen hoidon aiheuttamat kustannukset sekä työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Työpaikkaruokailusta aiheutuneet kustannukset AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto-, ATK- yms. tarvikkeet Sanoma- ja aikakauslehdet sekä alan kirjallisuus Kokous- ja neuvottelukahvit yms. Sähkömaksut Kone- ja kalustohankinnat Suunnittelutoimintaan liittyvät ATK-ohjelmat sekä suunnitteluaineisto VUOKRAT Teknisellä tuella palkatun henkilöstön osuus toimitilojen vuokrakustannuksista Koneiden ja laitteiden vuokrat RAHASTOT POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO (kp 410) T O I M I N T A T U O T O T Jäsenkuntien maksuosuudet (sama kuin edellisenä vuonna) T O I M I N T A K U L U T Maksetut avustukset ( ) ja pankkipalvelumaksut (500 ) R A H O I T U S T U O T O T Rahoitustuotot

6 VUOKRANTASAUSRAHASTO (kp 420) R A H O I T U S T U O T O T J A - K U L U T Rahoitustuotot ja rahoituskulut 100 PROJEKTIT (kp:t ) T O I M I N T A T U O T O T Projektitoiminnan tuotot T O I M I N T A K U L U T Projektitoiminnan menot Projektitoiminnan tuotot kattavat projektitoiminnan menot, eli projektit ovat toimintaa, joka ei rasita kuntien jäsenmaksukatteista varsinaista toimintaa. Toimiston palvelujen ostoista on kuitenkin varattu määräraha liiton hallinnoimien hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseksi. Vuonna 2011 toteutuvat mm. seuraavat projektit: Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishanke (projektipäällikkönä Teemu Juntunen) Best Practices in the Baltic Sea Area hanke (projektipäällikkönä Seppo Tossavainen) Maakunnallisen turvallisuussuunnitelman laadinta hanke (projektipäällikkönä Soile Kosunen) Mahdollisesti Laajakaista-hankeen jatkoprojekti. J:\Talousarvio\Talousarvio 2011\Talousarvion ksuunn perustelut 2011.doc 6

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:78 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 50 kpl Kuopio 2011

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Luonnos 6.6.2011 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 Kuopio 2011 Sisällysluettelo: 1 MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 1 2 LIITON

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TAMPR Konsernimääräys 1 (53) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TUOSTIIT... 9 TOIMINTATUOTOT... 9 MYYNTITUOTOT... 9 MAKSUTUOTOT... 10 TUT JA AVUSTUKST... 10 MUUT TOIMINTATUOTOT...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 14.1.2015 Khall liite 3 Kh 20.1.2015 Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2015 2017

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.1.2014 Kh 21.1.2014 Liite asiaan nro Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2014 2016

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 12.10.2009

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 12.10.2009 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 B62 * 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 VUODEN 2010 TALOUSARVIO... 6 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 1 Sivistyslautakunta 3 18.1.2011 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 3

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2011 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällys 1. Kunnat keskiöön...2 2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen...3 2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät...3

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 SIVLK Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Sivu 1 / 11 Liittokokous 23.-24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2013 perustuu seuraaviin

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR 27.2.2009 RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3 3. Tukikelpoisuus 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR Lähtökohtana kustannusten tukikelpoisuutta tulkittaessa

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot