Asia 8 / Liite 1. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia 8 / Liite 1. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 1 Asia 8 / Liite 1 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2006 aikana seitsemän kertaa: 17.1., 14.2., 4.4., 8.6., 19.9., ja Neuvottelukunnan kokousten aiheet ovat liitteenä 1. Kokouksista kaksi järjestettiin laajennetussa kokoonpanossa pääkaupunkiseudun yhteistyökokouksina; 8.6. Espoossa ja Vantaalla. Tällöin kokouksiin osallistuivat neuvottelukunnan jäsenten lisäksi kaikkien pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustoryhmien johtajat. Laajennetuissa kokouksissa on lisäksi kuultu kaikille avoimessa seminaariosuudessa ulkopuolisia alustajia. Seminaareissa keskusteltiin pääkaupunkiseudun yhteisistä strategisista painotuksista. Espoossa seminaarin teemana oli pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen. Seminaari toteutettiin paneelikeskusteluna ja laajennetun neuvottelukunnan yhteisenä keskusteluna. Seminaarin tarkasteltiin muun muassa innovaatioyliopistoa, verkostoja sekä innovaatiokykyä ja metropolipolitiikkaa seudun kilpailutekijöinä. Alustajina seminaarissa toimivat rehtori Yrjö Sotamaa (TaiK), kehitysjohtaja Juha Kostiainen (YIT), senior consultant Seppo Laine (FINPRO) ja johtaja Veijo Kavonius (SM). Vantaalla järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin pääkaupunkiseudun arjen turvallisuutta. Tilaisuudessa kuultiin sisäasiainministeri Kari Rajamäen, Espoon riskienhallintapäällikkö Jari Tuomisen, Vantaan poliisipäällikkö Yrjö Laihion ja Helsingin riskienhallintapäällikkö Simo Weckstenin alustuksesta aiheesta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori ja varapuheenjohtajina Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Mäkelä sekä Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen. Neuvottelukunnan työvaliokuntaan toimikaudella kuuluvat neuvottelukunnan puheenjohtajiston lisäksi kaksi jäsentä: Rakel Hiltunen ja Otto Lehtipuu. Neuvottelukunnan kokoonpano on liitteenä 2. Neuvottelukuntaan asiat on valmisteltu kaupunginjohtajien kokousten kautta. Kaupunginjohtajien apuna valmistelussa on alaisensa organisaatioiden lisäksi PKSvalmistelusihteeristö. Apulaiskaupunginjohtajat ja toimialajohtajat ovat huolehtineet toimialojensa asioiden valmistelusta. Käytännön valmistelussa on hyödynnetty olemassa olevia alakohtaisia seudullisia yhteistyöryhmiä valmistelun koordinoinnista vastaavan kaupungin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan tai toimialajohtajan sopimalla tavalla. Kokouksista on tiedotettu viestimille. Esityslistat ja muistiot ovat olleet kaupunkien verkkosivuilla ja marraskuusta lähtien pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä seutuportaalissa osoitteessa Lisäksi yhteistyöhankkeiden etenemisestä on kerrottu PKS Uutiset -tiedotuslehdessä, jonka ensimmäinen numero ilmestyi marraskuussa.

2 2 Kunta- ja palvelurakenneuudistus pääkaupunkiseudulla Valtakunnallinen kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi vuoden 2005 lopulla ja on jatkunut pääkaupunkiseudulla vuonna 2006 keskeytyksettä. Paras-hankkeen aluevaiheessa ( ) valmisteltiin pääkaupunkiseudun ehdotus ja muut esitykset hankkeen keskeisistä linjauksista. Valmisteluvaiheessa koordinaatioryhmä kuuli HUS:n edustajia sekä järjesti kolme kuulemistilaisuutta henkilöstön edustajille , elinkeinoelämän edustajille ja kolmannen sektorin palveluntuottajille ja muille sidosryhmille Kuulemistilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 200 osanottajaa. Kuulemistilaisuuksissa esitetyt kannanotot on käsitelty koordinaatioryhmän kokouksissa ja huomioitu asian valmistelussa. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginhallitukset antoivat lausuntonsa kokouksissaan koordinaatioryhmän tekemistä ehdotuksista. Neuvottelukunta käsitteli koordinaatioryhmän ehdotuksia kokouksessaan ja antoi vastauksensa sisäasianministeriölle. Vastauksessaan neuvottelukunta korosti, että Paras-hankkeen linjaukset edellyttävät hyväksymistä kunkin kaupungin valtuustossa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus Pääkaupunkiseudun kaupunkien kaupunginvaltuustot kokoontuivat ensimmäisen kerran yhteiskokoukseen Finlandia-talolle, jonne osallistui yli 250 valtuutettua. Kokouksessa kaupungit hyväksyivät pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen, jonka neuvottelukunta oli osaltaan hyväksynyt kokouksessaan. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on tiivistää ja laajentaa kaupunginvaltuustojen vuonna 2004 hyväksymän yhteistyöasiakirjan perusteella käynnistynyttä kaupunkien keskinäistä yhteistyötä ja edistää seudun yhteistyötä valtion kanssa. Sopimuksella kaupungit sitoutuivat käynnistämään yhteistyössä pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden ja toimenpiteiden valmistelun sekä osoittamaan valmisteluun tarvittavat voimavarat. Yhteistyösopimuksen mukaiset hankkeet ovat liitteenä 4. Yhteistyöhankkeiden ja toimenpiteiden jatkovalmistelun ohjauksesta ja koordinoinnista sekä seurannasta huolehtii pääkaupunkiseudun neuvottelukunta, jota avustaa koordinaatioryhmä. Valmistelua johtaa pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous ja valmistelusta huolehtivat 14 työryhmää. Yhteistyösopimuksen mukaan tavoitteena on valtion ja sopijakaupunkien välinen pääkaupunkiseutusopimus, jossa sovitaan keskeisten ministeriöiden toimialoilla yhteisistä toimenpiteistä pääkaupunkiseudun kehittämiseksi ja valtion tuesta merkittäviin hankkeisiin. Yhteistyöhankkeiden ensimmäisenä tuloksena on joulukuussa valmistunut esitys ammattikorkeakoulujen Evtekin ja Stadian toimintojen yhdistämisestä. Uusi osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulu vastaa aikaisempaa paremmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä kansainvälistymisen lisääntyviin haasteisiin ja vahvistaa seudun kilpailukykyä ja innovatiivisuutta. Uuden ammattikorkeakoulun toiminta pyritään käynnistämään elokuussa 2008.

3 3 Neuvottelukunnan toimenpideohjelman yhteistyöhankkeet Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan strategisten hankkeiden salkku sisälsi yhteensä 36 hanketta, joiden valmistelu jatkui vuonna Lokakuussa 2006 suurin osa hankkeista oli päättynyt ja käynnissä olevat hankkeet siirtyivät pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen mukaisiin yhteishankkeisiin. Yhteistyön tuloksena muun muassa syntyi esitys yhteisen elintarvike- ja ympäristölaboratorion perustamiseksi ja avattiin yhteinen seutuportaali. Yhteistyö Helsingin seudun kuntien kanssa Helsingin seudun yhteistyösopimus astui voimaan Helsingin seudun yhteistyöhön osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), KUUMA-kunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä ja Pornainen) sekä kuntaryhmä Neloset (Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo). Helsingin seudun yhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä seudulliset palvelut. Vuonna 2006 pääkaupunkiseutu on jatkanut yhteistyötä Helsingin seudun 10 muun kunnan kanssa vuonna 2005 hyväksytyn yhteistyösopimuksen pohjalta. Helsingin seudun yhteistyökokous kokoontui vuonna 2006 kolme kertaa kokouksessa päätettiin muun muassa hyväksyä Helsingin seudun yhteistyö kannanotto kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeessa annettavaa vastausta varten, kokouksessa esiteltiin muun muassa Helsingin seudun kärkihankkeita ja kokouksessa päätettiin muun muassa siitä, että Helsingin seudulle laaditaan puitelain 7 :n mukainen suunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen parantamisesta. Helsingin seudun kunnat päätti järjestää kansainvälisen Greater Helsinki Vision ideakilpailun, jonka kilpailuohjelma julkaistiin Kilpailun tavoitteena on kartoittaa uusia ideoita seudun maankäytön visioksi. Kilpailijoiden tehtävänä on muodostaa oma visio seudusta vuonna Kilpailuehdotukset tulee tehdä kevään 2007 kuluessa, ja sen tulokset julkaistaan marraskuussa Kilpailusta löytyy lisätietoa osoitteesta

4 4 LIITE 1 Neuvottelukunnan kokouksissa käsitellyt asiat vuonna HUS-yhteistyön tilannekatsaus - Pääkaupunkiseudun Paras-hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunnan järjestäytyminen - HUS-yhteistyön tilannekatsaus - Pääkaupunkiseudun vastaus Paras-hankkeessa - Vuoden 2005 toimintakertomus HUS-yhteistyön tilannekatsaus - Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus ja Parashankkeen jatkotoimenpiteet - YTV:n jätehuoltostrategia - Ajankohtaiset yhteiset asiat: Liikenneinvestointiratkaisut ja PLJ:n aiesopimuksen toteutumisen edistäminen Pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen - Innovaatiostrategian toteutuksen tilannekatsaus - Muut asiat: PKS-neuvottelukunnan poliittisen edustavuuden laajentamista koskeva esitys kaupunginvaltuustojen käsittelyyn vuoden 2006 aikana PKS-neuvottelukunnan poliittisen kokoonpanon laajentaminen - Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen yhteishankkeiden tilannekatsaus - HUS-yhteistyön tilannekatsaus - Ajankohtaiset yhteiset asiat: Elintarvike- ja ympäristölaboratoriotoimintaa koskeva esitys Pääkaupunkiseudun arjen turvallisuus - Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tilannekatsaus PKS-neuvottelukunnan poliittisen kokoonpanon laajentaminen - Puitelain toimeenpano pääkaupunkiseudulla - Yhteistyöhankkeiden jatkovalmistelun tilannekatsaus - Ammattikorkeakoulujen kehittäminen - Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäluonnos PLJ Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnos

5 5 NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET VUONNA 2006 LIITE 2 HELSINKI Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel Hiltunen I varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff II varapuheenjohtaja Minerva Krohn Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori I varapuheenjohtaja Otto Lehtipuu II varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Vehviläinen VANTAA Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Kiljunen I varapuheenjohtaja Paula Lehmuskallio II varapuheenjohtaja Timo Juurikkala Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen I varapuheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen II varapuheenjohtaja Hanna Valtanen ESPOO Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä I varapuheenjohtaja Markku Sistonen II varapuheenjohtaja Margareta Pietikäinen Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Mäkelä I varapuheenjohtaja Pekka Vaara II varapuheenjohtaja Raimo Inkinen KAUNIAINEN Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Edward Andersson I varapuheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka II varapuheenjohtaja Hans Åhman Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Finn Berg varapuheenjohtaja Pekka Koskinen KAUPUNGINJOHTAJAT Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Kaupunginjohtaja Torsten Widén PYSYVÄT ASIANTUNTIJAT Uudenmaan liitto YTV HUS Maakuntajohtaja Aimo Lempinen Yhteistyöjohtaja Hannu Penttilä Toimitusjohtaja Lauri A. Laitinen HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja Seppo Kivinen

6 6 LAAJENNETUN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET VUONNA 2006 HELSINKI Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel Hiltunen I varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff II varapuheenjohtaja Minerva Krohn Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori I varapuheenjohtaja Otto Lehtipuu II varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Vehviläinen puheenjohtaja Suvi Rihtniemi (Kok.) puheenjohtaja Maija Anttila (SDP) varapuheenjohtaja Mari Puoskari (Vihr) puheenjohtaja Pekka Saarnio (Vas) puheenjohtaja Jan D. Oker-Blom (SFP) puheenjohtaja Terhi Peltokorpi (Kesk) puheenjohtaja Mika Ebeling (KD) puheenjohtaja Tony Halme (PS) puheenjohtaja Yrjö Hakanen (SKP) VANTAA Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Kiljunen I varapuheenjohtaja Paula Lehmuskallio II varapuheenjohtaja Timo Juurikkala Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen I varapuheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen II varapuheenjohtaja Hanna Valtanen puheenjohtaja Jari Sainio (SDP) puheenjohtaja Heikki Heinimäki (Kok.) puheenjohtaja Sirpa Pajunen (Vihr.) puheenjohtaja Kati Tyystjärvi (Vas.) puheenjohtaja Riitta Ryhänen (Kesk.) puheenjohtaja Astrid Nurmivaara (SFP) puheenjohtaja Jouko Jääskeläinen (KD) puheenjohtaja Ensio Laaksonen (Pro Vantaa) KAUPUNGINJOHTAJAT Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki PYSYVÄT ASIANTUNTIJAT Uudenmaan liitto YTV ESPOO Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä I varapuheenjohtaja Markku Sistonen II varapuheenjohtaja Margareta Pietikäinen Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Mäkelä I varapuheenjohtaja Pekka Vaara II varapuheenjohtaja Raimo Inkinen puheenjohtaja Matti Merra (Kok.) puheenjohtaja Markku Sistonen (SDP) puheenjohtaja Eeva Honkanummi (Vihr.) puheenjohtaja Christina Gestrin (SFP) puheenjohtaja Yrjö Rossi (Kesk.) puheenjohtaja Kari Uotila (Vas.) puheenjohtaja Timo Soini (Sit.) puheenjohtaja Antero Laukkanen (KD) puheenjohtaja Ulf Johansson (Vårt Esbo) KAUNIAINEN Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Edward Andersson I varapuheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka II varapuheenjohtaja Hans Åhman Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Finn Berg varapuheenjohtaja Pekka Koskinen puheenjohtaja Johan Johansson (RKP) puheenjohtaja Pertti Eklund (Kok.) puheenjohtaja Anna Mäkelä (Vihr.) puheenjohtaja Ahti Salomaa (SDP) puheenjohtaja Pauli Tuohioja (KD) Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Kaupunginjohtaja Torsten Widén Maakuntajohtaja Aimo Lempinen Yhteistyöjohtaja Hannu Penttilä

7 7 KOORDINAATIORYHMÄN JÄSENET VUONNA 2006 LIITE 3 Puheenjohtaja Jäsenet Jan Vapaavuori Jukka Mäkelä Tapani Mäkinen Rakel Hiltunen Otto Lehtipuu Markku Sistonen Sirpa Pajunen Edward Andersson Outi Ojala

8 8 LIITE 4 Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen hankkeet Seudullista yhteistyötä ja omistajaohjausta kehitetään Pääkaupunkiseudun kaupungit laativat ehdotuksen pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan yhteistyöasiakirjan tarkistamiseksi. Lisäksi kaupungit selvittävät maakunnan liiton, kuntien yhteistoimintaelimien ja muiden seututoimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä omistajaohjauksen selkiyttämistä. Valmisteilla on ehdotus uudesta omistajaohjausjärjestelmästä ylikunnallisten organisaatioiden ohjaukseen. Seudun kilpailukykyä parannetaan Elinkeinostrategian hankkeet ja kaupunkien toimenpiteet innovaatiostrategian toteuttamiseksi sisällytetään kaupunkien strategioihin ja niitä toteutetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kansainvälisen elinkeinomarkkinointiyhtiön toiminta nivotaan seudullisiin suunnitelmiin. Maankäytölle ja asumiselle yhteiset ohjelmat Pääkaupunkiseudun kaupungit laativat yhteistyössä vuoden 2007 loppuun mennessä yhteiseen, vuoteen 2050 ulottuvaan visioon perustuvan maankäyttöohjelman. Vastaavasti laaditaan yhteistyössä asunto-ohjelma, sekä järjestetään kansainvälinen ideakilpailu Helsingin seudun metropolista vuonna Koko Helsingin seudun työssäkäynti- ja asuinalueen maankäyttöä, asumista ja liikennettä kehitetään 14 kunnan yhteistyönä. Tavoitteena on yhdistää pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun muiden kuntien maankäytön kehityskuvat, yleiskaavat sekä maankäytön ja asumisen nykytilan kuvaukset ja kärkihankkeet yhteiseksi asiakirjaksi. Lisäksi selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle luoda uusi, yhdistetty suuri toimija asuntorakennuttamiseen, vuokra-asuntojen hallinnointiin, ylläpitoon ja asunnonjakoon. Joukkoliikenne seudullisesti toimivaksi kokonaisuudeksi Pääkaupunkiseudun nykyisen erityislainsäädännöllä järjestetyn joukkoliikennejärjestelmän toimivuudesta on tarkoitus tehdä kokonaisarviointi. Arvioinnissa tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa kokonaisvastuu joukkoliikenteen järjestämisestä olisi kuntien yhdessä omistamalla yhtiöllä. Samassa yhteydessä on tarkoitus selvittää matkojen pituuteen perustuva joukkoliikenteen tariffijärjestelmä. Joukkoliikennejärjestelmän arvioinnin pohjalta käynnistetään joukkoliikennejärjestelmän uudelleen järjestelyt vuoden 2007 loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulujen ja ammattiopetuksen uudelleenorganisointi selvitetään Pääkaupunkiseudun tiede- ja ammattikorkeakoulujen verkostoa pyritään vahvistamaan kokonaisuutena. Kunnallisten ammattikorkeakoulujen (Evtek, Stadia ja Laurea) koulutusalajärjestelyt ja uudelleenorganisointi selvitetään vuoden 2007 loppuun mennessä. Ratkaisut toteutetaan vuoden 2008 loppuun mennessä.

9 9 Myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudelleen organisointi käynnistetään tämän valtuustokauden aikana. Koulutus ja maahanmuuttopolitiikka turvaamaan työvoiman saantia Pääkaupunkiseudun työvoiman saatavuus pyritään turvaamaan riittävällä koulutuksella sekä aktiivisella maahanmuuttopolitiikalla ulkomaisen osaavan työvoiman saamiseksi. Kaupunkien ja valtion yhteistyönä parannetaan maahanmuuttajien palveluita määrittämällä seudulliset neuvonta- ja tukiyksiköt. Kaupungit kehittävät myös työperäisten maahanmuuttajien palvelutarjontaa. Palvelut kuntarajoista riippumatta Palvelujen yhteiskäytön laajennetaan pääkaupunkiseudulla vaiheittain ja erityisesti kaupunkien raja-alueilla niin, että asukkaat voivat valita kunnalliset palvelut kuntarajoista riippumatta kaikilla toimialoilla. Kaikilla toimialoilla toteutetaan myös palveluja käyttävän asukkaan kotikaupungin kustannusvastuu täyden kustannusvastuun periaatteen mukaisesti. Ruotsinkielisten palvelujen seudullisesta järjestämisestä huolehditaan erityisesti opetuksessa, aikuiskoulutuksessa ja terveydenhuollossa. Opetustoimen yhteistyötä lisätään palvelujen mitoituksessa ja järjestämisessä erityisesti rajaalueilla. Lisäksi lukioverkon määrälliset ja laadulliset linjaukset määritellään yhdessä sekä sovitaan yli kuntarajojen tapahtuvan lukiokäynnin kustannustenjaosta. Palvelutuotantoa ja -yhteistyötä tehostetaan Pääkaupunkiseudun kaupunkien tavoitteena on myös organisoida tuotannon tehokkuuden kannalta keskeisiä teknisen toimen toimintoja seudullisesti. Tarkoituksena on selvittää mm. vesi- ja viemärilaitostoiminnan yhdistämisen mahdollisuudet. Lisäksi hankintatoimen osalta tehdään selvitys mahdollisuuksista perustaa kaupunkien yhteinen hankintayksikkö ja tietohallinnon osalta laaditaan seudullinen yhteinen etenemissuunnitelma.

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 ASIA 4 / LIITE 1 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Toimintakertomus 2011 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä Seutuyhteistyön painopisteet vuonna 2011 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 2/2010. Aika Tiistai 2.3.2010, klo 19.30. Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 2/2010. Aika Tiistai 2.3.2010, klo 19.30. Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2010 Aika Tiistai 2.3.2010, klo 19.30 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi Asiat Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2009 Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2009. Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30. Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2009. Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30. Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 8/2009 Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30 Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut

Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys 30.4.2010 Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut Työryhmä 3 Väliraportti Nykytilan kuvaus Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2011. Aika Keskiviikko 2.11.2011 klo 13.30. M/S Baltic Princess (Tallinna-Helsinki)

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2011. Aika Keskiviikko 2.11.2011 klo 13.30. M/S Baltic Princess (Tallinna-Helsinki) KUUMA-HALLITUS Esityslista 8/2011 Aika Keskiviikko 2.11.2011 klo 13.30 Paikka M/S Baltic Princess (Tallinna-Helsinki) 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 Kokouksen järjestäytyminen 5. 7 Helsinki EU Officen siirtyminen Uudenmaan liiton organisaatioon; yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Otsikko Sivu. 6 Kokouksen järjestäytyminen 5. 7 Helsinki EU Officen siirtyminen Uudenmaan liiton organisaatioon; yhteistyösopimuksen hyväksyminen PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 02.02.2015 klo 08:30-10:25 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 Kokouksen järjestäytyminen 5 7 Helsinki EU Officen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007 Esityslista 7/2007 Aika Tiistai 16.10.2007, klo 18.00 Paikka Keravan kaupungintalo, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Kärkihankkeiden organisointi 5

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 Kaupunginvaltuusto 19. 5. 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30) 1 (30) Aika: 21.1.2008 klo 10.00 12.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3 3 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta yhdistymisselvitys KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta johtoryhmän kokous 1/2009 Aika: Maanantai 7. päivä syyskuuta 2009 klo 9.00 11.30 Paikka: Sibeliustalo Lahti, kokoustila Haapa, Ankkurikatu

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 (6) 9.11.2006 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus ja tavoite Sopimuksen sopijapuolina ovat: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vetovoimaisen metropolin kilpailukykyinen Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU YHTEISTYÖJOHTAJAN KATSAUS: KUUMAN RAUHALLISESTI

Lisätiedot

Demokratia Loppuraportti

Demokratia Loppuraportti Sisällys Helsinki Vantaa -selvitys Demokratia Teemaryhmä 1 17.8.2010 Helsinki Demokratia 2 (39) 17.8.2010 Helsinki Vantaa -selvitys Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 2.1 Tehtävän

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot