ISONKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1"

Transkriptio

1 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Aika la klo Paikka puheenjohtaja jäsenet varajäsenet srk-talo Karhu Miira Hakala Veikko Hangassalo Satu Huhtala Anne Jouppi Mauno Kauppinen Eeva-Leena Koivusalo Päivi Korvola Marja-Leena Lehtonen Kari Nikula Marja Nuuja Aulis Ojala Heikki Pollari Väinö Romu Antti Silvennoinen Iris Tiitinen Ullamaija Uusihaka Arto Vaismaa Marja Yliviitala Johanna Soini Tarja Läsnä Poissa neuvoston pj neuvoston jäsenet talouspäällikkö Kivineva Artturi Hölsö Mauno Saari Sami Sundvall Pauliina Raunio Raili Asiat Pykälät 1-9 Allekirjoi- tukset Miira Karhu Raili Raunio puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Isokyrö / 2011 Isokyrö / 2011 Pöytäkirja tarkastettu Kari Lehtonen Aulis Nuuja Pöytäkirja Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla nähtävillä / - / 2011 ilmoitustaulun hoitaja / kirkkoherra

2 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta säädetään kirkkojärjestyksen 8:5 :ssä. 5 1 mom:n mukaisesti kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajakin on estynyt, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu kirkkoneuvoston puheenjohtaja koolle ja kokouksen avaa ja johtaa puhetta siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu iältään vanhin valtuutettu. Kirkkovaltuuston kokouskutsusta sanotaan KJ 8:5,2:ssa kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Edellämainitun 5 :n 3 mom. käsittelee asian kiireelliseksi julistamista ja 4 mom. siirtämistä. Voimassa olevan Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan asioita kirkkovaltuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuuston päätökseksi. Edellämainittu on toimitettava vähintään 3 päivää ennen kirkkovaltuuston jäsenille. Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolain 7:4,1:ssa, jossa sanotaan: seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KIRKKONEUVOSTO: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KIRKKOVALTUUSTO:

3 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 3 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKONEUVOSTO: Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena. KIRKKOVALTUUSTO: 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, TARKASTUKSEN AJANKOHTA JA NÄHTÄVILLÄPIDON TOTEAMINEN tarkistamisesta määrätään KJ 7:6 :ssä, jossa sanotaan 2 mom:ssa, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 4 :ssä sanotaan, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. nähtävilläpitämisestä säädetään kirkkolain 25:3 :ssä, jossa mainitaan, että pöytäkirja on saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla päätökset ja ilmoitus julki seurakunnan ilmoitustaululle. Tämä koskee niitä päätöksiä, joita ei ole pidettävä salassa tai alistettava. KJ 23:2,1 kuulutus nähtävilläolosta on pantava julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi. tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat. tarkastusvuorossa ovat Tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana KIRKKONEUVOSTO: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Hyväksytään pöytäkirjan tarkastus ja nähtävilläpito edellä esitetyllä tavalla. Samalla päätetään, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa. KIRKKOVALTUUSTO: tarkistajiksi valittiin Kari Lehtonen ja Aulis Nuuja.

4 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 4 5 HAUTAUSMAAN KATSELMUSPÖYTÄKIRJAN HVYÄKSYMINEN Talouspäällikön ehdotus: Käydään läpi hautausmaat. TALOUDELLINEN JAOSTO: Käytiin läpi ja tehtiin liitteen mukainen katselmuspöytäkirja. Viedään se neuvoston ja valtuuston käsiteltäväksi. Liite 1. NEUVOSTON PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin pienin muutoksin. Hautausmaamme ovat yleisesti ihan kunnossa, ne ovat moniilmeiset ja keskenään erilaiset. Joitakin huomioita: - polun varteen kieltokyltti, että ei heitettäisi roskia. - voisiko vanhan kirkon uudet portit olla tervatut - mitä tekemättömistä töistä voi teettää oppailla - vanhan kirkon edessä oleva lehtikuusi ehkä myös poistettava - palsamin kerääminen ja polttaminen tässä vaiheessa enää lienee järkevä - voisiko hautojen hoidon ulkoistaa - Maijalan sillan kannen lakaiseminen säännöllisesti auttaisi kunnossapysymistä. Vihreä kyllästetty lauta parempaa kuin ruskea. - lajittelun opettamista ja tiedottamista, esim. lehtijuttu. Selkeät opasteet, esim. kuvia. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hautausmaan katselmuspöytäkirja hyväksyttäväksi. VALTUUSTO:

5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 5 6 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012 Kirkkoneuvoston tulee tehdä vuosittain esitys kirkkovaltuustolle seurakunnan veroprosentista. Veroprosentti on ollut 1970-luvun alusta lähtien 1,75 %. Muutamaksi vuodeksi prosenttia on voitu laskea alemmaksi, 1,6 %:iin. Nykyinen taloustilanne vaatii pitämään veroprosentin nykyisellä tasolla ja toisaalta nostaminen ei ole mielekästä. Liite 2. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Esitetään kirkkovaltuustolle Isonkyrön seurakunnan veroprosentiksi 1,75. Tietoa verotuloista ja verotilityksistä (kirkkohallituksen kotisivuilta) Vuonna 2010 kirkollisverotilitykset kaikissa seurakunnissa yhteensä laskivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöverotilitykset kasvoivat 18,1 %. Verotulot yhteensä olivat kaikissa seurakunnissa yhteensä samalla tasolla kuin vuonna Kirkollisverojen kehityksen prosentteina pitäisi olla kunnallisverojen kanssa samaa suuruusluokkaa, koska niillä on sama veropohja. Kuitenkin vuonna 2010 kirkollisverotulot kehittyivät oleellisesti heikommin kuin kunnallisverot. Suurin syy tähän on kirkosta eroaminen, jonka taloudellinen merkitys kirkolle toteutuu sattumanvaraisesti eroajan tuloista riippuen. Katso verotulojen vertailua vuosien aikana. Liite 9. Alkuvuonna 2011 ennakonpidätykset koko maassa ovat kasvaneet 4,1 %. Ev.lut. seurakunnissa em. kasvu on ollut pienempää. Ennakot ja ennakon täydennysmaksut ovat kasvaneet reippaasti edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Huhtikuun 2011 tilanteen mukaan ennustaen kirkollisverotilitysten määrä saattaa kasvaa 1-1,5 % kaikissa seurakunnissa yhteensä vuonna 2011.

6 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 6 NEUVOSTON PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Isonkyrön seurakunnan veroprosentiksi 1,75. VALTUUSTO: Jaettiin lisäselvityksenä liite 6. 7 ILMOITUSASIOITA Neuvostossa olleita asioita. 1. INVESTOINNIT Todettiin, että Srkt-talon huopakaton uusimistyö on valmis ja työ vastaanotettu. Kommentit: - Kattoikkunoiden ympärillä olevat pellit on jouduttu uusimaan. - Alaräystäille lisätty tumma pelti - Lisätöinä ylösnostopeltien koolausten lisäys sekä 3 ilmastointihuoneen pömpelin räystäsreunoihin lastulevyjen tilalle lauta. - Kattoikkunat pysyivät ehjänä. - Todettu, että katon uusimistyö oli tarpeen tehdä, koska oli ollut useita vuotopaikkoja (oikean kattoluukun kohdalla ja katon takaosassa ja ylhäällä). Varsinaisesti uusittavaa lahoa puuta ei ollut vielä. - Alushuopa siellä kuitenkin oli ollut. - Lipat ei kuuluneet tähän uusimiseen, koska olivat aika hyväkuntoiset. Niiden uusiminen ajankohtaista joskus 5-15 vuoden kuluttua. - Vesikouruissa neulasia. Lähimetsän harventaminen aiheellista. Srk-talon takaterassin ja kivijalan reunan kallistuksien parantaminen tehty. Ketunmullan tilalle on laitettu uudet kerrokset ja laatat takaisin. Sokkelilevy laitettu, kun ruokamultaa lisätty sokkelia vasten. Nurmikkoa uusittu kulkukohtaan ja laitettu kaadot seinästä poispäin. Srk-talon poistetun paljeseinän kohdalle Hannu Lintala esittää pystysäleikkökaihdinta. Rullaus päähän. Lähimetsikön tekeminen avarammaksi otetaan syksyn ohjelmaan. Samalla vanhat puut pois ja tiealuetta leveämmäksi. Pyydetään MHY Mika Saarta katsomaan ja tekemään

7 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 7 suunnitelman ja viemään asiaa eteenpäin. Kerhotuvan ulko-wc:t mietinnässä. Bajamajojen tyhjäys on vain edestäpäin, mikä ei tunnu hyvältä, mutta muutakaan ratkaisua ei löytyne. Tyhjäystä ei kovin usein tarvitse tehdä, koska säiliön suuruus on 200 litraa. Kalevi Komsi tekee kulkuväylät vessoille. 2. PAPPIEN VASTAUKSET TIEDUSTELUUN HALUKKUUTEEN ASUA PAPPILASSA Kirkkoherra Artturi Kivinevalta ja kappalainen Eero Holmalta on tiedusteltu, ovatko he halukkaita asumaan pappilassa vuokralla. Kummankin vastaus on kielteinen. 3. PAPPILAN MUUTOSSUUNNITELMAT Hannu Lintala tehnyt suunnitelmia, liitteenä. Ensin nykytilanne ja sitten 3 erilaista vaihtoehtoa. Liite suunnitelmat otettu esille työntekijöiden kahden päivän työyhteisöpäivillä Kartoitettu, millaisia toimintoja pappilaan tulisi ja mitä vaatimuksia ko. tiloille asetetaan - viedään neuvostolle alustavat suunnitelmat - pyydetään Hannu Lintalaa tekemään pidemmälle meneviä suunnitelmia. Suunnitelmat tulee hyväksyttää myös kunnan rakennusviranomaisilla ja Kirkkohallituksessa ja Museovirastossa - herättäjäjuhlien pääsihteerien ja majoitussihteerin työtilat sijoitetaan ko. tiloihin Todettiin, että kerhotupa voisi olla talvet pienellä lämmöllä ja saataisiin säästöä. Kehotuvassa on ollut hyvä toimia. Ryhmät ovat itsenäisesti saaneet laittaa kahvitukset ja järjestää. Toivottavasti sitten pappilassa jatkuisi sama käytäntö. Kuunnellaan työntekijöiden mielipiteet, teetetään pidemmälle menevät suunnitelmat ja sen jälkeen otetaan kantaa. Toimintapään käyttäjät voinevat käyttää myös viraston päässä olevaa inva-kulkua. Kulku viraston puolelta voinee mennä suoraan pappilansalista eikä varaston kautta. Vaihtoehtoisesti on ajateltu, että olisi pieni talonmiehen asunto tai että koko tila olisi toimintatilana. Länsipuolen ovi voisi olla esim. mahdollisen talonmiehen kulkuovi. Pyritään pääsemään pienillä muutoksilla ja siten kokonaistaloudelliseen ratkaisuun.

8 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 PAPPILAN ASUNTO-OSAN MUUTTAMINEN TOIMITILOIKSI Työntekijät pohtivat pappilan alustavia vaihtoehtoisia suunnitelmia: toimintojen kartoitusta, mitä sinne siirtyisi ja tilatarpeiden kartoitus. Oli monta työntekijää, jotka eivät ole käyneetkään ko. tiloissa. Työntekijät esittävät, että siirrytään pappilan tiloihin ja katsomaan remonttitarve käytön aikaisten kokemusten perusteella, ettei tehdä hätiköityjä ratkaisuja ja tule turhia kuluja. - - Työntekijöiden keskustelussa esille tulleita tilatarpeita ja ajatuksia: - erillinen liite päiväkerhotyön vaatimuksista (ti ja ke kerhot on poissa talosta) - perhekerho - Laurius-kuoron harjoitustila - päiväkuoron harjoitustila - nuorisotyölle nuorten tarpeeksi tilava kokoontumistila - diakoniatyön kerhon kokoontumistila - lähetyspiiri (yläkerran kokoontumistila?) => voisi olla askarteluja kokoontumistilana lähetyksen kannatustuotteiden valmistamiseksi ja ihmisten tapaamistilana - väliaikaisesti: h-juhlien pääsihteerit ja majoitussihteeri (8 kk vuoden 2012 alusta) - yleinen kokoontumistila - talonmiehen asunto ei saanut kannatusta mieluummin tilava keittiö tilalle? Tulevaisuuden haave: - kokouspaikkana ATK-yhteyksineen - paikka juhlatilaisuuksia varten => silloin keittiön pitäisi olla tarpeeksi tilava ja hyvin varusteltu Muutossa: - kerhotuvan lämpötila jatkossa? Pitääkö pitää peruslämpötilaa (esim. ilmalämpöpumpun avulla?)? - valvontakameran laitteiston siirto? - kerhojen tavaroiden muutto? Kiipeilytelineiden siirto? - tietyt turvallisuus- ja työturvallisuusvaatimukset täytyy täyttää, vaikkei remonttia heti tehtäisikään

9 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 9 Käyttötarkoituksen muutos hyväksytettävä viranomaisilla. TALOUDELLINEN JAOSTO: Pyydetään Hannu Lintala paikalle ja pidetään katselmus pappilassa mahdollisimman pian. Hyväksyttiin ajatus, että pyritään muuttamaan toimintoja pappilaan syysloman aikana. Liitteenä 5 lastenohjaajien miettimiä toiveita. Kunnan rakennustarkastaja ja pelastusviranomaiset katsovat tilat, mitä toimenpiteitä tulee tehdä ennen muuttoa. Valvontakameran laitteistoa ei tarvinne siirtää tässä vaiheessa. Kerhotuvan sähkönkulutuksesta tietoa liitteessä. Kovin suuriin säästöihin ei silti mahdollista, ehkä :n kulutuksesta noin /vuosi säästyisi. Perusmaksut, peruslämpö ja ulkovalaistus ja vanhan kirkon sähkö 1400 kuitenkin tulevat jäämään. Liite 6. Kerhotuvan käyttötarkoituksen muutoksella saatavat säästöt syntyvät suurimmalta osaltaan rakennuksen kunnostus, huolto- ja ylläpitokustannusten olennaisesta pienenemisestä. Esimerkiksi suunnitellusta perusteellisesta lattiaremontista voidaan luopua. Erik ja Marketta Silvola asuvat pappilassa saakka. Seurakunta suorittaa erilaisia katselmuksia asunnossa vuokraaikana. Katselmus pappilassa ollut to 15.9.klo LASTENOHJAAJAN SIJAISUUS Lastenohjaajan sijaisuutta haki kuusi. Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa. Hakemuksen ja haastattelun perusteella Sirpa Kannelmaalla oli eniten seurakuntatyön kokemusta ja tuntemusta. Hän on toiminut myös vastaavana lastenohjaajana useita vuosia, viimeksi Laihian seurakunnassa. Valittiin Sirpa Kannelmaa hoitamaan lastenohjaajan sijaisuutta alkaen marraskuuhun 2011 saakka. Sen jälkeen työsopimusta jatketaan Miia Niemelältä saatavan anomuksen mukaan hoitovapaan ajaksi joko toukokuun loppuun tai tarvittaessa heinäkuun 2012 loppuun. Varalle valittiin Hanne-Maarit Suokko.

10 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Pappilansaaren raivauskökkä peruttiin. Asiasta oli tehty valitusta kuntaan ja ELY-keskukseen. Liitteenä 5 vuonna 2001 tehdyn raivauksen yhteydessä esillä olleita papereita. Tuolloin asia katsottiin Ympäristökeskuksen Matti Kyröläisen kanssa. Oltu yhteydessä ELY-keskukseen ja katsottu asiaa yhdessä paikan päällä to klo VALTUUSTO: Merkittiin tiedoksi. 8 ALOITTEET VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN EHDOTUS: Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen (liite 7 ) ja päättää kokouksen. PÄÄTÖS:

Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1

Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1 Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1 Aika ke 8.10.2014 klo 18.00-18.40 Paikka srk-talo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet neuvoston pj neuvoston jäsenet Karhu Miira Heinonen

Lisätiedot

Esityslista N:o 1/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 4.3.2014 sivu 1

Esityslista N:o 1/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 4.3.2014 sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 4.3.2014 sivu 1 Aika ti 4.3.2014 klo 19.00-19.35 Paikka srk-talo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet neuvoston pj neuvoston jäsenet Karhu Miira Heinonen Esa-Matias Hakala

Lisätiedot

Alle- kirjoitukset Ullamaija Tiitinen Raili Raunio. Isokyrö / 2015 Isokyrö / 2015 Pöytäkirja tarkastettu

Alle- kirjoitukset Ullamaija Tiitinen Raili Raunio. Isokyrö / 2015 Isokyrö / 2015 Pöytäkirja tarkastettu KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 27.5.2015 N:o sivu 1 Aika ke 27.5.2015 klo 18.00-18.45 Paikka Isonkyrön seurakuntatalo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet varajäsenet neuvoston pj neuvoston jäsenet talouspäällikkö

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 13 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Läsnä luottamustoimen tai viran puolesta Jeremias Sankari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tarja Uustalo sihteeri

Läsnä luottamustoimen tai viran puolesta Jeremias Sankari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tarja Uustalo sihteeri 1 Pöytäkirja 2 / 2014 Aika Keskiviikko 21.5.2014 klo 18.00-20.10 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1 Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalevi Hanhinen poistui kokouksesta klo 18.55

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 28.1.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Vahd seurakuntalo (Kanttorilantie 1 Vahto) Kirkkovaltuusto 2015-2018: Hiiren Timo Himala Milja Järviö Riitta-Liisa Kankare Seija

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 31.8.2015 klo 18:00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 98 Kirkkoneuvosto Nro 9/2014. 24.9.2014 klo 18.30 20.25 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 98 Kirkkoneuvosto Nro 9/2014. 24.9.2014 klo 18.30 20.25 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 98 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 24.9.2014 klo 18.30 20.25 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Kesola

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika Tiistai 12.11.2013 Klo 18.36 19.28 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 Kokousaika Torstai 2.12.2010 kello 17.00 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 30 Kokouksen avaus 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 24.7.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 24.7.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 Paikka Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Sahla Taru Isotalo Timo MUUT Marja Laaksonen, kirkkovaltuuston pj Tarja

Lisätiedot