TUULIATLASPROJEKTI. Motiva Oy. Ensimmäinen väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULIATLASPROJEKTI. Motiva Oy. Ensimmäinen väliraportti 29.9.2008"

Transkriptio

1 Motiva Oy TUULIATLASPROJEKTI Ensimmäinen väliraportti Projekti on pääpiirteissään edennyt tutkimustarjouksessa ja sopimuksessa esitetyn aikataulutuksen mukaisesti. Projektiorganisaatio on esitetty liitteessä 1. kick-off workshop workshop ABL in the models - arrangement of existing data - field experiments - radar winds - modelling of the ABL - offshore ABL - "Lapland" ABL - coastal ABL WAsP modification to Finnish climate Long time wind climate - temporal variation over Finland - 5 year return periods - temperature vs power production Repsentative period Definition of surface roughness Vector maps of roughness & orog. Mesoscale model preparation Model runs: HARMONIE WAsP optomation/calibration Model runs: WAsP Verification of the model results Wind Atlas Maps Impact of Climate Change Internet based Wind Atlas Final Report Expansion of the wind atlas

2 Workshop ja muu tiedotus Ensimmäinen workshop pidettiin IL:ssä Helsingissä Mukana oli edustajia ja esityksiä Motivasta, Suomen Tuulivoimayhdistyksestä (E. Haapanen), WPD Finlandista, Hafmexista, Vaisalasta, Technical University of Denmark/Risö National Laboratorystä sekä IL:n projektiin osallistuvista yksiköistä. Projektisuunnitelma todettiin kansainvälisen mittapuun mukaan erittäin haastavaksi ja tieteellisesti korkealle tasolle tähtääväksi, ja toisaalta projektiin varattu aikataulu erittäin tiukaksi ja haasteelliseksi. Tuuliatlasprojektia on esitelty Espoossa TKK:lla opiskelijoille (ENE-47.16) ja Vaisalassa Vantaalla (n. 15 henkeä). Seuraavat esitelmät: Energiateollisuuden Tuulivoima 28 seminaari Jyväskylässä, Ahvenanmaa sekä Eduskunnan Luonnonvarainneuvoston ympäristö- ja energiajaosto Tuuliatlasta koskevia tiedusteluja on kesän aikana tullut erittäin paljon viranomaistaholta, kunnista, mediasta sekä energiayhtiöistä. Numeerinen säämalli IL:ssä säänennustusmallin käyttö poikkeaa yleisesti maailmalla tehdyistä numeerisista tuuliatlaksista joiltakin osin: - käytössä paras mahdollinen säänennustusmalli, jonka takana johtavat eurooppalaiset ilmatieteen laitokset - säämallin horisontaalinen resoluutio on 2,5 x 2,5 km 2 - simuloidaan todellisia kuukausia (6x12 kk = 72 kk) eli 46 vuoden aikasarjasta valittu referenssijakso koko alueelta, kun muualla on yleensä valittu simuloitavaksi yksittäistä tapausta (säätilannetta) tai täysin keinotekoista tilannetta (Ruotsi) - 2

3 Säänennustusmallin käyttöönotossa on edetty tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tuuliatlasta varten käytettävän HARMONIE-mallin käyttöönotto on valmisteltu kesän aikana. Rutiinikäytössä olevasta HIRLAM mallista on modifioitu versio, joka yhdistää Euroopan säänennustuskeskuksen (ECMWF) laajemman alueen mallin ja pienen skaalan (high resolution) on saatu täyteen käyttövalmiuteen. IL:ssä koekäytössä olleen HARMONIE-mallin ennustusalue on laajennettu koko maan kattavaksi (yllä olevassa kuvassa sinisellä katkoviivalla kuvattu alue), ja sitä ajetaan muiden säänennustusmallien rinnalla elokuusta lähtien. HARMONIEn tuottamia tuloksia analysoidaan operatiivisessa verifiointisysteemissä. Verifiointi tehdään havaintoasemille ja niitä vastaavat mallin hilapisteet poimitaan mallista. Mallista poimittava tieto on valmiiksi interpoloitu niille korkeuksille, joissa tuuliatlaksen tulokset esitetään. Tärkein havaintolähde verifioinnille ovat mastohavainnot ja niistä erityisesti Testbed koealueen mastot. Myös standardeja SYNOP-havaintoja voidaan käyttää silloin, kun tuulen mittaus on tehty edustavalla paikalla ja riittävän korkealla. Useimmat rannikkoasemat täyttävät nämä ehdot. 1. Verifioinnin suunnittelu Kesäkuu 28 Lokakuu Käytettävissä olevien ja edustavien havaintoasemien määrittely Elokuu 28 Marraskuu Verifiointiohjelmiston kehittäminen/käyttöönotto Marraskuu 28 Tammikuu Havainto- ja mallidatan poiminta Joulukuu 28 Marraskuu Verifiointilaskenta ja tulosten visualisointi 3

4 Joulukuu 28 Marraskuu Raportointi Maaliskuu 29 Marraskuu 29 HARMONIE-simulaatiot käynnistyvät lokakuun alussa. Simulaatiot ajetaan säänennustusmallien rinnalla. Simulaatiot ja niiden valvonta on varsin työvaltainen prosessi, johon on palkattu kaksi uutta nuorta tutkijaa: - PhD-opiskelija Evgeny Atlaskin (ModObs-rahoitus) - Insinööri Karoliina Ljungberg, jonka Pro-Gradu tutkielma meteorologiasta valmistuu lokakuussa 28. WAsP Tuulienergia-analyyseissä yleisesti käytössä olevaa tanskalaista Risön tuottamaa WAsPmallia (uusin version) käytetään yhteistyössä Risön kanssa tuulisuusanalyysin tarkentamiseen 2,5 km:n hilasta 25 metrin hilaan valituilla alueilla, sekä tarvittaessa HARMONIElla tuotettujen tuulijakaumien laskentaa eri korkeuksille. WAsP alueet on alustavasti valittu seuraavasti: Rannikkoalueelta, Turun saaristosta ja Ahvenanmaalta tulee projektisuunnitelman kriteerien perusteella mukaan yhteensä 8511 HARMONIE-pistettä. Muualta maasta tulee mukaan 438 pistettä isoilta vesistöalueilta, Pohjanmaan peltoalueilta, Utsjoen ylänköalueelta ja Aavasaksan alueelta. Lisäksi valitaan korkeuskriteerin mukaan WAsPanalyysiin mukaan ne hilaruudut joissa maaston maksimikorkeus on vähintään: - Lapin lääni 4 m - Oulun lääni 28 m - Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala 26 m - Muut maakunnat 22 m. Mukaan tulee myös näiden ruutujen naapuriruudut niin että lähiruudun keskipisteen etäisyys on maksimissaan 1 km em. Korkean paikan ruudun keskipisteestä. 4

5 Havaintoaineisto - tuulimittaukset Tieto vallitsevasta säätilasta on edellytys sääennusteen onnistumiselle. Koko IL:n havaintoverkoston havaintoja käytetään säänennustusmallin ajossa data-assimilaatioon. Analyysi (an, an6, ) tuotetaan data-assimilaation menetelmin hyödyntäen havaintoatietoa (ob, ob6,..) ja lyhyen aikavälin ennustetta (fc18-6, fc-6,..). Ennuste tehdään integroimalla mallia ajassa eteenpäin analyysistä lähtien. 5

6 Sääasemilla tuulimittaukset tehdään yhdellä korkeudella Mallien HARMONIE ja WAsP vertikaalisen profiilin verifioimista ja tarvittavaa mallija/tai menetelmäkehittelyä varten tavallisia synoptisia tuulimittauksia korkeammalla tehtävät tuulimittaukset ovat oleellisia. IL:n pintasääasemien tuulihavainnot (AWS, automated weather station) mittaukset tallennetaan koko maasta IL:n ilmastotietokantaan. Samoin tehdään korkeille (n 32m) radiomastoille Espoosta, Kuopiosta ja Rovaniemeltä, sekä ydinvoimalaitosten mastoille Olkiluodosta ja Loviisasta. Radioluotaukset Jokioisissa, Tikkakoskella ja Sodankylässä jatkuvat. Kaikki tiedot talletaan IL:n ilmastotietokantaan. Doppler-lidar mittaussysteemin hankintaa on selvitetty. Hinta on 12 EUR luokassa. Etelä-Suomen kattavan Helsinki testbedin (http://testbed.fmi.fi) havaintoasemista valittiin 17 ensisijaisesti tärkeätä mastoasemaa. Vaisala Oy tarkisti ko. asemat heinäkuussa. Valituista asemista 1 vaati huoltoa tai osittaista uusimista. Näistä Monninkylä, Suvisaaristo, Orrengrund, Pirttisaari, Roihupelto, Mäkiluoto ja Strömsö on huollettu, Huoltamatta ovat vielä Bågaskär, Österby ja Harmaja. Tutkimussuunnitelman mukaisesti Vaisala installoi uuden automaattisen mittausjärjestelmän Helsingin edustalla olevassa Isosaaressa sijaitsevaan Soneran 8 m mastoon (seuraava kuva). Luvat, havaintolaitteisto, yms. on valmiina, mutta asentajia/asennusfirmaa ei vielä ole saatu saattamaan työ loppuun. 6

7 Vaisala vastaa myös Malmin lentokentälle tulevasta tuuliprofailerista ja sen havaintojen käsittelystä. Laitteisto lähetettiin kesällä Boulderiin (USA) huoltoon, jonka kestoksi arvioitiin 2-4 viikkoa. WPD Finlandin 1 m masto on toiminnassa. Saaristomeren itälaidalla sijaitsevan Dragsfjärd Vänön sääaseman tuulimittaus on syyskuussa uudistettu 2D akustiseksi anemometriksi ja nostettu teleliikennemaston huippuun (81m), alemmankin tason (2m) tuulimittaus jatkuu. 7

8 Högsåran osalta on sovittu Hafmex in kanssa tuulivoimaladatojen käytöstä tarpeen mukaan. Högsåran tuulimaston tietojen kätöstä (VTT?) ei ole sovittu. Ahvenanmaan osalta tarkempia neuvotteluja yhteistyöstä käydään lokakuussa Maarianhaminassa ÅTC:n, maakuntahallituksen ja yksityisen tuulienergiasektorin kanssa. Pohjanlahden alueelta erillisiä mastomittauksia on käytettävissä varsin vähän. Olkiluodon (TVO) maston mittaukset on kokonaan uusittu ydinvoimalaitoksen toimesta elo-syyskuussa 28, yhteistyössä IL:n kanssa. Samalla masto on erittäin hyvin varusteltu 3D-vuo- ja tuulimittauksin. Lapissa uudet akustiset 2D tuulimittarit on asennettu heinä/elokuussa Pyhätunturille: laelle 6 m linkkimastoon sekä 1 m mastoihin Pohjoisrinteeseen sekä Polar-rinteeseen. Lisäksi laella sijaitsevan sääaseman mittaukset on tarkistettu. 8

9 Pallas Sammaltunturin sääaseman tuulimittaukset jatkuvat. Muut mittaukset Projektiin on kesän aikana otettu yhteyttä eri puolelta Suomea koskien uusien/vanhojen mastohavaintojen hyödyntämistä tuuliatlasprojektissa. Mittauksia on tarjottu projektille taloudellista (rahallista) kompensaatiota vastaan. Projektissa ei ole kuitenkaan varattu rahoitusta tähän tarkoitukseen. Toisaalta uusien mittausten käynnistäminen n. 1 m korkeissa mastoissa vaatii aikaa, eli on kyseenalaista kuinka paljon hyötyä niistä saataisiin. Vanhojen mittausten käyttö on työlästä, joten niitä ei ole otettu vastaan myöskään projektin tiukasta aikataulusta ja budjetista johtuen. Maaston rosoisuus Ottaen huomioon projektin lyhyen keston ja numeerisella säämallilla (HARMONIE) simuloitavan jakson 6x12 kk vaatiman ajojen vaatiman ajan sekä toisaalta jo käynnistetyn malliverifioinnin (HARMONIE) takia säänennustusmallin käyttämiä rosoisuusmäärityksiä (alueellinen eli hilaruutua vastaava z ) ei ole muutettu. WAsP-mallin käyttöä varten laadittava rosoisuuden laskentamenetelmä on kesken ja tullaan tekemään yhteistyössä Risön kanssa. Tarvittava karttamateriaali riittävällä resoluutiolla on hankittu. 9

10 Simuloitavan jakson valinta Tarkasteltavana jaksona on Euroopan säänennustuskeskuksen 46 vuoden aikasarja, joka poikkeaa hieman konsulttien eri maihin tekemiin tuuliatlaksiin yleisesti käytetystä amerikkalaisesta 4 vuoden aikasarjasta. Numeerisella mallilla simuloitavan jakson pituuden on oltava verraten lyhyt jo pelkästään säätilanteiden simulointiin menevän tietokoneajan sekä käytettävissä olevan työajan takia. Käytettävissä olevien resurssien ja aikataulun puitteissa on päädytty ns. referenssijakson 1 simuloimiseen. Simulointijakso koostuu 72:sta edustavasta kuukaudesta, jotka edustavat kuutta vuotta. Ko. lähestymistapa edellyttää merkittävästi suuremman säätilannemäärän simuloimista kuin mitä maailman tuuliatlaksia varten muualla on tehty. Suomen osalta lähempään tarkasteluun on käytetty 19 vuoden jaksoa Tilastolliset analyysit osoittavat, että tämän jakson aikana tuuli-ilmastossa ei ole todettavissa merkittäviä trendejä. Tältä jaksolta valittiin simuloitavaksi neljä vuotta eli 48 kuukautta, jotka edustavat mahdollisimman hyvin keskimääräistä tuulijakaumaa. Mahdollisten vuosien kombinaatioiden lukumäärä on 19 4 = Lisäksi valitaan heikkotuulisia ja kovatuulisia tilanteita edustavat vuodet. Kunkin kuukauden edustavuutta tarkasteltiin verrattuna 9:n edustavan sääaseman tuulihavaintoihin. Lappi (Käsivarsi ja Sodankylä), rannikko ja Pohjanlahti ( Hailuoto, Vaasa, Rauma), Suomenlahti (Hanko ja Kotka) ja sisämaa (Keski-Suomi ja Kainuu). Tilastollisen analyysin (kts. LIITE 2) perusteella valitun 4 vuoden jakson kuukaudet jakautuvat seuraavan taulukon mukaisesti. Month Years January February March April May June July August September October November December Ns referenssivuosi eli tietyin kriteerein valittu kahdestatoista tyypillisestä kuukaudesta koottu 12 kuukauden aikasarja on ollut käytössä erityisesti rakennusten energiakulutuksen arvioinnissa 1

11 LIITE 1 Projektiorganisaatio 11

12 LIITE 2 Reference period Timo Vihma Objective The wind atlas should represent the present-day wind conditions in Finland. Statistical analyses have shown that in the period from there has not been significant trends in the wind climate over Finland, and this period was therefore chosen as the reference period. Due to limited computer power, it is, however, not possible to run a high-resolution mesoscale model for a large domain (covering the whole Finland and a surrounding ~3 km in all directions) for a 19 year period. Hence, a method is needed to represent the monthly wind climate over the period by an optimal selection of months from various years. 2. Method The following calculations were made separately for each month at 9 stations, which were located at Lapland (Käsivarsi and Sodankylä), coast of the Gulf of Bothnia (Hailuoto, Vaasa, and Rauma), coast of the Gulf of Finland (Hanko and Kotka), and inland Finland (Keski-Suomi and Kainuu). First we search the minimum values for parameters R and R S D. The minimum values have to be selected among 19 4 = possible combinations of years. R S = 6 k k + A A i i R S measures the representativeness with respect to the wind speed distribution: k is the shape parameter and A the scale parameter of the Weibull distribution, i refers to the parameter value in a compination of four years, and the overbar refers to the parameter value in the 19 year data set. The factor 6 is applied to make the deviations of A and k equally important for R. S 12 D D D D R D = Vi V + Pi P D= 1 R D measures the representativeness with respect to the distribution of wind directions. D is the wind direction sector: D 1 = -3, D2 = 3-6, and so on. V is the wind speed, and P is the percentage of cases in each wind direction sector. The final parameter to be minimized is 12

13 R = 2 R S + RD Where the factor 2 makes R S + R D equally weighted. Finally, the combination of years to be simulated is the one that minimizes 9 st= 1 R 3. Results The resulting combination of four years minimizing parameter R are shown in Table 1. Table 1. Representative years for the mesoscale model simulations Month Years January February March April May June July August September October November December The monthly wind speed distributions in the 19-year climatology and the distributions based on optimal selection of four years are shown in Figures The better the distributions match, the better are the boundary conditions for the mesoscale model. Analogous distributions of the wind direction are shown in Figures

14 a) 3 Kasivarsi: all data 3 Sodankyla: all data 3 Hailuoto: all data Vaasa: all data 3 Rauma: all data 3 Hanko: all data Kotka: all data 3 Keski Suomi: all data 3 Kainuu: all data b) Kasivarsi: sample, R Sodankyla: sample, R Hailuoto: sample, R Vaasa: sample, R 6 Rauma: sample, R 6 Hanko: sample, R Kotka: sample, R 6 Keski Suomi: sample, R 6 Kainuu: sample, R Figure 1. Wind speed distributions for January (a) in the 19-year climatology, and (b) in the optimal selection of years. 14

15 15

Suomen Tuuliatlas. Väliraportti 2. Raportin koonnut: Bengt Tammelin

Suomen Tuuliatlas. Väliraportti 2. Raportin koonnut: Bengt Tammelin 1 Suomen Tuuliatlas Väliraportti 2 10.2.2009 Raportin koonnut: Bengt Tammelin 2 Työn edistyminen Raportissa on käyty läpi työn edistyminen oheisen kuvan mukaisin otsikoin. Projektin työläin osa eli numeerisen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY THE PRELIMINARY ASSESSMENT UNDER THE EC AIR QUALITY DIRECTIVES IN FINLAND SO 2, NO 2 /NO X, PM 10, LEAD Harri Pietarila

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA OTSONI THE PRELIMINARY ASSESSMENT UNDER THE EC AIR QUALITY DIRECTIVES IN FINLAND OZONE Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Timo Salmi Tuomas Laurila Juha-Pekka

Lisätiedot

Sisä Suomen tuulivoimaselvitys

Sisä Suomen tuulivoimaselvitys 2011 Sisä Suomen tuulivoimaselvitys Projekti YTJ 035 Merja Paakkari Hafmex Wind Oy 10/6/2011 Sisältö Yleinen osuus 2 Johdanto 2 Tuulivoimatuotanto ja kaavoitus 3 Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen

Lisätiedot

LYHYT LOPPURAPORTTI. ACCLIM II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten

LYHYT LOPPURAPORTTI. ACCLIM II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten LYHYT LOPPURAPORTTI 2011 ACCLIM II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten ACCLIM II Climate change survey and expert service for adaptation assessment Tiivistelmä TAVOITTEET

Lisätiedot

Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa

Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa puhdasta energiaa huomiseen Katsaus tuulimittauksiin Alkuperätakuut tulevat oletko valmis? Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa 04/13 Pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

PC COSYMAn käyttöönottoja soveltaminen

PC COSYMAn käyttöönottoja soveltaminen STUK-YTO-TR 96 FI9700013 PC COSYMAn käyttöönottoja soveltaminen Jukka Rossi JOULUKUU 1995 SÄTEILYTURVAKESKUS Strölsäkerhetscentralen Finnish Cenfre for Radiation and // QJUKUlhi Nuclear Safety STUK-YTO-TR

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Jäätämisatlas 04/12 Kyllä meidän takapihallemme pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi Tuulivoima muuttaa

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 )

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) ILMANLAADUN ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASPITOISUUDET (PM 2,5 ) Birgitta Alaviippola Harri Pietarila ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

TUULEN S I L M Ä. Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä. 10 000 MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella

TUULEN S I L M Ä. Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä. 10 000 MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella TUULEN Nro 1/2003 14. vuosikerta S I L M Ä Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä 10 000 MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella PÄÄKIRJOITUS Bengt Tammelin Puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma. Tiehallinnon selvityksiä 58/2002

Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma. Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Tiehallinto Helsinki 2003

Lisätiedot

Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen

Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen Tässä pdf-tiedostossa on venäjänkielisen julkaisun tekstit joko englanniksi tai suomeksi, kuvat pyydetään katsomaan venäjänkielisestä versiosta. Sisältö Arto

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen

Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen SUOM E N YM PÄ R ISTÖ KE S K U K S E N RA P ORTTE JA 7 2 0 0 8 Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen - HEAT 07 projektin tulokset Nissinen Ari, Alku Panu, Heine Pirjo,

Lisätiedot

12 Väylähankkeiden toteuttaminen

12 Väylähankkeiden toteuttaminen 12 Väylähankkeiden toteuttaminen Helsinki- Vantaa valmistautuu 20- lukuun mittavalla kehittämisohjelmalla Sami Kiiskinen, Finavia Oyj 1. Lähtökohdat Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Euroopan ja Aasian

Lisätiedot

Ajantasainen liikennetilanteen simulointi - Tuusulan pilottijärjestelmä Sisäisiä julkaisuja 48/2006

Ajantasainen liikennetilanteen simulointi - Tuusulan pilottijärjestelmä Sisäisiä julkaisuja 48/2006 Iisakki Kosonen, Karel Capek, Tapio Luttinen Ajantasainen liikennetilanteen simulointi - Tuusulan pilottijärjestelmä Sisäisiä julkaisuja 48/2006 Julkaisun nimi 1 Iisakki Kosonen, Karel Capek, Tapio Luttinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2008

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2008 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2008 7/2008 Maaseudun kehittämisohjelmien teema-arviointi. Ohjelmakausi 2000 2006 6/2008 Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) jälkiarviointi. Ohjelmakausi

Lisätiedot

Taloudelliset vahingot rakennuspaloissa. Kati Tillander, Towe Lindblom & Olavi Keski-Rahkonen ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2159. Rakennuksen vahinko 1,0

Taloudelliset vahingot rakennuspaloissa. Kati Tillander, Towe Lindblom & Olavi Keski-Rahkonen ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2159. Rakennuksen vahinko 1,0 ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2159 1,0 Rakennuksen vahinko 1,0 Irtaimistovahinko 0,8 0,8 Kertymä 0,6 0,4 Kertymä 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 1E+0 1E+2 1E+4 1E+6 1E+0 1E+2 1E+4 1E+6 Vahinko [mk] Vahinko [mk] 1,0

Lisätiedot

MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö

MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Sami Repo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

2/2014. Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita. Aaltoennusteita Saaristomerelle

2/2014. Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita. Aaltoennusteita Saaristomerelle 2/2014 2/2014 2 4 6 8 Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita Laadukkaat sääpalvelut ovat merkittävä tekijä liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS BORDER INTERVIEW SURVEY RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS Osa 11 Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 2001 1.6. 30.9.2001 Part 11 Foreign Tourists in Finland during the Summer 2001 1 June - 30 September 2001 MEK A:118 2002 Finnish Tourist

Lisätiedot

Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista

Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista Mittaamismenetelmät ja hallinnollisia kustannuksia koskevat arviot KTM Julkaisuja 14/2007 Marja-Liisa

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook Käsikirjoja 42 Handbooks Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook 23.5.2001, 13:00 Käsikirjoja 42 Handböcker Handbooks Rakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka. Suomen ensimmäisen ydinlaitoksen käytöstäpoisto. 2 2014 vol. 43

ATS Ydintekniikka. Suomen ensimmäisen ydinlaitoksen käytöstäpoisto. 2 2014 vol. 43 ATS Ydintekniikka Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ry 2 2014 vol. 43 Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Suomalainen ydinenergiaosaaminen, Elinehto ja mahdollistaja 4 Editorial:

Lisätiedot

Kehotärinän altistuksen hallittavuuden parantaminen: vaihe 1 työympäristöjen kartoitus

Kehotärinän altistuksen hallittavuuden parantaminen: vaihe 1 työympäristöjen kartoitus 2.11.2005 1 (40) Kehotärinän altistuksen hallittavuuden parantaminen: vaihe 1 työympäristöjen kartoitus LOPPURAPORTTI Projektin nimi: Kehotärinän hallittavuuden parantaminen vaihe 1 työympäristöjen kartoitus

Lisätiedot

Merenkulun turvalaitteiden kaukovalvonnan hyötyselvitys

Merenkulun turvalaitteiden kaukovalvonnan hyötyselvitys 47 2011 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Merenkulun turvalaitteiden kaukovalvonnan hyötyselvitys Merenkulun turvalaitteiden kaukovalvonnan hyötyselvitys Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Loppuraportti 8.11.2011 Markku Tahkokorpi, Markku Hagström, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto...

Lisätiedot